Hem- och konsumentkunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem- och konsumentkunskap"

Transkript

1 Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm Konferensens ordförande: Karin Hjälmeskog Fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Lyssna till: Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Margareta Grönqvist, universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan Lena De Ron, hushållslärare, PRIMgruppen Lärarhögskolan samt HKlärare vid Nya Elementar, Bromma Mia Olvång, webdesigner, PRIMgruppen, Lärarhögskolan Susann Regber, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Föreläsare från Konsumentverket Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Metodik - nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du bättre lär ut HK där eleverna verkligen tar till sig och inser nyttan av kunskapen Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil genom HK TEMADAG DEN 11 SEPTEMBER 2006: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Under ledning av: Klaus Lindqvist, mental rådgivare och coach med bakgrund som lärare Tack till: Arrangeras av:

2 Välkommen till konferensen Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm I hem- och konsumentkunskap lär eleverna verkligen för livet du som HK-lärare har därför en mycket viktig roll att fylla. Två aktuella och angelägna områden är hållbar konsumtion och hälsa där flera rapporter markerar HK-ämnets potential när det gäller dessa frågor i skolan. Hur integrerar du dessa olika kunskapsområden i den praktiska undervisningen till en meningsfull helhet? Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket och ämnet på väg? Hur säkerställer du en rättvis betygsbedömning i HK? Under två intensiva konferensdagar får du viktig ny kunskap som stärker och utvecklar dig som HK-lärare att möta framtida behov och krav. Du får lyssna till intressanta och engagerande talare som belyser en rad viktiga frågeställningar som direkt rör dig som hem- och konsumentkunskapslärare. Du får bland annat lyssna till: Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, som talar om hur du stärker och utvecklar din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som lär dig mer om hur du bemöter elever med ätstörningar och/eller med osund kosthållning eller inställning till mat Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, som bl a berättar om hur du kan använda dig av det nya verktyget HK-rummet som ett redskap i undervisningen Stefan Edman, biolog, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion som låter dig ta del av slutsatserna utredningen Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Missa inte konferensens aktuella temadag den 11 september: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna. Under temadagen får du möjlighet att delta i diskussioner och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Välkommen till en viktig mötesplats där du får en chans att utveckla dig själv och dina förutsättningar i din roll inom hem- och konsumentkunskapen! Med vänliga hälsningar, Susanna Johansson Projektledare IQPC Boka konferens + temadag och spara 1000 kr! International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Tisdagen den 12 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden, Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, inleder konferensen Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket på väg? Hur kan hem- och konsumentkunskap stå stark när trenden går mot timplanelös skola? Vilken är hem- och konsumentkunskapens och HK-lärarens roll och hur kan den tydliggöras i skolan och i samhället? Vilka är framtidsvisionerna för ämnet hem- och konsumentkunskap på politisk nivå? Vad är praktiskt-estetiska ämnen? Är hem- och konsumentkunskap ett praktiskt-estetiskt ämne? Hur arbetar du framgångsrikare med de eviga frågorna lokal, gruppstorlek och tid? Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Karin arbetar idag tillfälligt som sakkunnig vid utbildningsdepartementet. Hon har skrivit en avhandling om hem- och konsumentkunskap och fokuserar främst idag på områdena hk-didaktik och genusfrågor Förmiddagskaffe Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Analys och tolkning av läroplanens kunskapssyn, kursplanens ämnessyn och bedömningens inriktning i HK Vilka är de centrala hörnstenarna vid konstruktion av uppgifter för betygsbedömning? Vilken betydelse har arbetsprocess och ämnesperspektiv vid bedömning i HK? Provsituationen ett tillfälle för lärande? En flexibel modell för uppgifterna i provbanken för HK vad innebär det? Hur arbetar du framgångsrikt med skolverkets provbank? Stationskontroller och lokala frirum hur påverkar det bedömning och betygssättning? Lena de Ron, hushållslärare med magisterutbildning inom pedagogik. Lena arbetar nu som HK-lärare vid nya Elementar skola samt som ämnesexpert på PRIM-gruppen, Lärarhögskolan, Stockholm. PRIM-gruppen är en forskningsgrupp som bedriver forskning och utvecklingsarbete kring bedömning av kunskap och kompetens. Gruppen har på uppdrag av Skolverket ansvaret för utvecklingen av det webbaserade bedömningsmaterialet i HK. Lena föreläser tillsammans med Mia Olvång, webdesigner, PRIM-gruppen, Lärarhögskolan Lunch Nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du skapar glädje för konsumentkunskap hos eleven Hur lägger du upp konsumentkunskapslektionen på ett intressant och verklighetsnära sätt för att stimulera barns intresse och inlärning? Uppdatera dig på förändringar och nyheter i konsumenträtt och ekonomi, e-handel m m Konsument Europa vilka är möjligheterna och hur förändras vårat köpbeteénde med öppnare gränser? Material från Konsumentverket att använda i undervisningen vad finns att tillgå? Hur utvecklar du nya metoder och arbetssätt kring konsumentkunskapen? Hur använder du konsumentverkets våga handla -material effektivare i undervisningen och kan verket vara till hjälp på annat vis i undervisningen? Föreläsare från Konsumentverket Hur hushålla med befintliga resurser trots ständiga besparingskrav och knappa budgetar? Hur möjliggöra tillagning av variationsrik mat med knappa resurser? Hur får du budgeten för hem- och konsumentkunskap att räcka längre? Ekologisk mat hur öka möjligheterna att introducera och laga mat ur ett ekologiskt perspektiv? Hur blir du bättre på att pressa priser vid inköp av material och råvaror? Rättvisemärkt - hur skapa möjligheter för att införliva rättvisemärkt i hemkunskapen och utveckla elevers tänkande kring produkters ursprung? Hur laga hälsosam kost med enkla medel och föra in nyttiga och billiga livsmedel såsom böner, ärtor och rotfrukter? Hur resonerar olika skolor kring ekonomin är det ekonomiskt att laga mat och slänga i komposten? Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan, Uppsala kommun. Wanja blev utsedd till årets HK-lärare i Uppsala län Eftermiddagskaffe Hälsa och välbefinnande Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Fetma lär dig mer om orsaker till och medicinska och psykosociala konsekvenser av fetma och övervikt Hur känns symptomen på ätstörningar igen och vad ska en HK-lärare göra som misstänker ätstörning hos eleverna? Hur rustar du elever att möta trycket från omgivningen vad gäller mat, hälsa och skönhetsideal? Vuxnas attityder påverkar barns ätande hur kan ditt förhållningssätt bidra till barns lust att smaka och prova nytt? Vad är svenska läkares rekommendationer angående kost och fysisk aktivitet för över- och underviktiga? Hur når du rätt person med rätt budskap under en lektion i näringslära, d v s får den överviktiga att ändra sina matvanor och den som ej äter att unna sig lite grann? Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hon har 18 års erfarenhet av barnsjukvård, varav 5 år med inriktning mot barnfetma. Susann har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram ett handlingsprogram i Västra Götaland för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn och ungdomar; från mödravård t o m skolhälsovård.

4 Sagt om Susann på IQPC:s tidigare konferenser: Proffsig genomgång Mycket intressant Tydligt presenterat. Mycket lärorikt och inspirerande Ordföranden avslutar konferensens första dag och konferensdeltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för dag ett Onsdagen den 13 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Samling och morgonkaffe Ordföranden inleder konferensens andra dag HK-rummet hur kan detta nya pedagogiska verktyg användas för utveckling av HK-ämnet? Hur kan HK-globen bli ett redskap för undervisningen? Vilka metoder och arbetssätt finns inom HK för att stimulera skolelever till kreativitet och upptäckarglädje? Vad kan SMART undervisning vara? Hur och vad lär sig eleverna i HK? Illustrerat på olika sätt Under fm föreläser Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Margareta har stor erfarenhet av HK-utbildning, HK - undervisning och av olika HK-projekt Förmiddagskaffe Hur kan du arbeta temainriktat och ämnesövergripande med HK som utgångspunkt? Hur kan du ta en situation i det dagliga livet som grund för ämnesövergripande samarbete? Att gå från ord till handling så förverkligar du temainriktat och ämnesövergripande undervisning i vardagen att skapa en vardaglig kontaktyta och samarbetsformer som fungerar Hur kan elevernas inflytande öka i HK-undervisningen? Nya material som du har användning av i undervisningen Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet. Margareta har forskat framförallt om fett och fettkvalitet och dess inverkan på hälsa, på senare år involverad i olika kostundersökningar Eftermiddagskaffe Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil Ta del av slutbetänkandet Bilen, Biffen, bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Under denna högaktuella föreläsning delar Stefan Edman med sig av sina förslag kring hur vi konsumerar på ett mer hållbart sätt. Med plånbokens hjälp vill han locka oss att ändra våra vanor till det som är bäst för hälsan och miljön. Slutbetänkandet Bilen, biffen, bostaden handlar om hur hushållens konsumtion ska bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet. Du får ta del av förslagen i rapporten och stort fokus läggs på ekologi. Genom att förändra vårt dagliga leverne kan vi bidra till att minska orättvisor och miljöförstörelse och samtidigt stärka både den egna hälsan och hushållsekonomin. Här har du som HK-lärare en viktig uppgift att fylla, då du har möjlighet att få eleverna att tänka till kring sin konsumtion. Hur får du eleverna att förstå resurshushållning ur ett globalt och lokalt perspektiv? Vad innebär hållbar konsumtion och hållbar utveckling? Hur medvetandegör vi vår konsumtion och hur den påverkar ekologi, social och ekonomisk utveckling i samhället? Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Han föreläser om miljö och hållbar utveckling och har tidigare varit sakkunnig hos både statsministern och miljöministern Ordföranden sammanfattar konferensen och deltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för konferensens andra dag Konkret, innehållsrikt, användbart. Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog fortsätter... Mona Palander, Rektor, Uslands skola Sundsvalls Kommun Lunch Modedieter eller evidensbaserad vetenskap vad lutar vi oss emot? Så bemöter du bättre elevers frågor inom mat och hälsaområdet Genomtänkt och inspirerande, många bra exempel. Vad säger vi i undervisningen om de vanligast förekommande modedieterna? Ingrid Lindquist, Lärare, Forshagaakademin Kosttillskott vem behöver dessa och varför? Vad säger aktuell forskning om rekommendationer kring fett, socker och sötningsmedel? SNR 2005 vad är nytt och relevant att ta upp i HK-undervisningen?

5 TEMADAG MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER Mental träning för lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Tankens kraft för: att ta bort blockeringar som förhindrar oss att använda hela vår kapacitet! och att lära sig konsten att behålla hälsa och motivation trots en stressad skoldag och minskade resurser! Registrering och kaffe Välkommen till en värdefull dag om hur tanke och handling samspelar och inverkar på din förmåga att nå dina mål, lösa dina problem och hantera din stress. Temadagen ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap inom områden som hjälper dig att utvecklas både i ditt yrkesliv och privat. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte utvecklar din förmåga att effektivt kunna kommunicera både med dig själv och med andra! Temadagen ger dig konkreta verktyg för hur du förädlar och använder alla dina inre förmågor Dagen inleds med föredraget Tankens kraft. Lär dig hur både fysiska, psykiska och sociala faktorer ständigt samspelar och hur du ska göra för att få det att fungera optimalt Öka din kunskap om extern och intern motivation för tydligare målsättningar och visioner Så tränar du att vända på tanken, till exempel: hur lite man behöver träna för att överleva! Hur skapar du balans i livet genom tankens kraft? Så skapar du tydliga mål tillsammans med eleverna förmedla tron på egna kraften och att alla kan nå dit de vill Förmiddagskaffe Stresshantering och stressförebyggande strategier Praktiskt åskådligt experiment som visar hur intimt tanke och kropp samarbetar Lär dig olika metoder att hantera din stress, både somatiskt och kognitivt Öka din förståelse för att det kanske är du själv som gör eleverna stressade Hur du kan skapa lugn i klassen för förbättrad arbetsro och bättre studieresultat Lunch Kommunikation hur du bättre når fram med ditt budskap Lär dig mer om inlärningsfilosofi för effektivare pedagogik Ökad medvetenhet hur du lär dig och hur du lär ut för att stimulera elevernas inlärning Hur kan du sända så att olika mottagare förstår ditt budskap? Eftermiddagskaffe Självförtroende och självkänsla viktiga grunder för att må bra Vilken är din viktigaste relation? Lär dig hur självförtroendet uppstår och varför det är viktigt Hur kan du höja självförtroendet hos dina elever och hos dig själv? Hur inverkar gruppklimat självförtroende och självkänsla? Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Klaus Lindqvist har själv arbetat som lärare både i Sverige, Finland och i Amerika. Han har arbetat på alla stadier även på folkhögskola. Har har en forskarutbildning i pedagogik. Och han är mycket intresserad av optimering av inlärningssituationer. Klaus var den som tog initiativet till Hjärnverket, Svenska Riksidrottsförbundets centrum för tillämpning av vetenskap och forskning inom prestationspsykologi på Bosöns idrottsinstitut. Har har även arbetat för Sveriges Olympiska kommités grupp för mental rådgivning. Bland Klaus adepter finns elitidrottare, världsmästare och olympiska mästare. Här finns också chefer, medarbetare och privatpersoner. En sak har de alla gemensamt: Viljan att lyckas bättre! För dig som deltar på temadagen så ingår ett avslappningsband som du får i samband med temdagen.

6 Anmälan till: Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap! Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Tid & plats Konferens september, temadag 11 september 2006 Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm Telefon till konferensanläggningen: Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Båda hotellen ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm: Priser och rabatter Konferensavgiften inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Konferens & temadag Konferens 12-13/9 Temadag 11/9 Spara kronor! Totalt kronor (exkl. moms) kronor (exkl moms) kronor (exkl moms) Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta kan du överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Anmälningsblankett A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_10456 april 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

För en skola med hjärtat. #skolvåren

För en skola med hjärtat. #skolvåren För en skola med hjärtat #skolvåren För en skola med hjärtat Välkommen till #afkhuddinge - För en skola med hjärtat Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren envisats med att uttrycka

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer