Hem- och konsumentkunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem- och konsumentkunskap"

Transkript

1 Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm Konferensens ordförande: Karin Hjälmeskog Fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Lyssna till: Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Margareta Grönqvist, universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan Lena De Ron, hushållslärare, PRIMgruppen Lärarhögskolan samt HKlärare vid Nya Elementar, Bromma Mia Olvång, webdesigner, PRIMgruppen, Lärarhögskolan Susann Regber, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Föreläsare från Konsumentverket Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Metodik - nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du bättre lär ut HK där eleverna verkligen tar till sig och inser nyttan av kunskapen Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil genom HK TEMADAG DEN 11 SEPTEMBER 2006: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Under ledning av: Klaus Lindqvist, mental rådgivare och coach med bakgrund som lärare Tack till: Arrangeras av:

2 Välkommen till konferensen Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm I hem- och konsumentkunskap lär eleverna verkligen för livet du som HK-lärare har därför en mycket viktig roll att fylla. Två aktuella och angelägna områden är hållbar konsumtion och hälsa där flera rapporter markerar HK-ämnets potential när det gäller dessa frågor i skolan. Hur integrerar du dessa olika kunskapsområden i den praktiska undervisningen till en meningsfull helhet? Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket och ämnet på väg? Hur säkerställer du en rättvis betygsbedömning i HK? Under två intensiva konferensdagar får du viktig ny kunskap som stärker och utvecklar dig som HK-lärare att möta framtida behov och krav. Du får lyssna till intressanta och engagerande talare som belyser en rad viktiga frågeställningar som direkt rör dig som hem- och konsumentkunskapslärare. Du får bland annat lyssna till: Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, som talar om hur du stärker och utvecklar din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som lär dig mer om hur du bemöter elever med ätstörningar och/eller med osund kosthållning eller inställning till mat Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, som bl a berättar om hur du kan använda dig av det nya verktyget HK-rummet som ett redskap i undervisningen Stefan Edman, biolog, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion som låter dig ta del av slutsatserna utredningen Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Missa inte konferensens aktuella temadag den 11 september: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna. Under temadagen får du möjlighet att delta i diskussioner och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Välkommen till en viktig mötesplats där du får en chans att utveckla dig själv och dina förutsättningar i din roll inom hem- och konsumentkunskapen! Med vänliga hälsningar, Susanna Johansson Projektledare IQPC Boka konferens + temadag och spara 1000 kr! International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Tisdagen den 12 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden, Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, inleder konferensen Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket på väg? Hur kan hem- och konsumentkunskap stå stark när trenden går mot timplanelös skola? Vilken är hem- och konsumentkunskapens och HK-lärarens roll och hur kan den tydliggöras i skolan och i samhället? Vilka är framtidsvisionerna för ämnet hem- och konsumentkunskap på politisk nivå? Vad är praktiskt-estetiska ämnen? Är hem- och konsumentkunskap ett praktiskt-estetiskt ämne? Hur arbetar du framgångsrikare med de eviga frågorna lokal, gruppstorlek och tid? Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Karin arbetar idag tillfälligt som sakkunnig vid utbildningsdepartementet. Hon har skrivit en avhandling om hem- och konsumentkunskap och fokuserar främst idag på områdena hk-didaktik och genusfrågor Förmiddagskaffe Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Analys och tolkning av läroplanens kunskapssyn, kursplanens ämnessyn och bedömningens inriktning i HK Vilka är de centrala hörnstenarna vid konstruktion av uppgifter för betygsbedömning? Vilken betydelse har arbetsprocess och ämnesperspektiv vid bedömning i HK? Provsituationen ett tillfälle för lärande? En flexibel modell för uppgifterna i provbanken för HK vad innebär det? Hur arbetar du framgångsrikt med skolverkets provbank? Stationskontroller och lokala frirum hur påverkar det bedömning och betygssättning? Lena de Ron, hushållslärare med magisterutbildning inom pedagogik. Lena arbetar nu som HK-lärare vid nya Elementar skola samt som ämnesexpert på PRIM-gruppen, Lärarhögskolan, Stockholm. PRIM-gruppen är en forskningsgrupp som bedriver forskning och utvecklingsarbete kring bedömning av kunskap och kompetens. Gruppen har på uppdrag av Skolverket ansvaret för utvecklingen av det webbaserade bedömningsmaterialet i HK. Lena föreläser tillsammans med Mia Olvång, webdesigner, PRIM-gruppen, Lärarhögskolan Lunch Nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du skapar glädje för konsumentkunskap hos eleven Hur lägger du upp konsumentkunskapslektionen på ett intressant och verklighetsnära sätt för att stimulera barns intresse och inlärning? Uppdatera dig på förändringar och nyheter i konsumenträtt och ekonomi, e-handel m m Konsument Europa vilka är möjligheterna och hur förändras vårat köpbeteénde med öppnare gränser? Material från Konsumentverket att använda i undervisningen vad finns att tillgå? Hur utvecklar du nya metoder och arbetssätt kring konsumentkunskapen? Hur använder du konsumentverkets våga handla -material effektivare i undervisningen och kan verket vara till hjälp på annat vis i undervisningen? Föreläsare från Konsumentverket Hur hushålla med befintliga resurser trots ständiga besparingskrav och knappa budgetar? Hur möjliggöra tillagning av variationsrik mat med knappa resurser? Hur får du budgeten för hem- och konsumentkunskap att räcka längre? Ekologisk mat hur öka möjligheterna att introducera och laga mat ur ett ekologiskt perspektiv? Hur blir du bättre på att pressa priser vid inköp av material och råvaror? Rättvisemärkt - hur skapa möjligheter för att införliva rättvisemärkt i hemkunskapen och utveckla elevers tänkande kring produkters ursprung? Hur laga hälsosam kost med enkla medel och föra in nyttiga och billiga livsmedel såsom böner, ärtor och rotfrukter? Hur resonerar olika skolor kring ekonomin är det ekonomiskt att laga mat och slänga i komposten? Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan, Uppsala kommun. Wanja blev utsedd till årets HK-lärare i Uppsala län Eftermiddagskaffe Hälsa och välbefinnande Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Fetma lär dig mer om orsaker till och medicinska och psykosociala konsekvenser av fetma och övervikt Hur känns symptomen på ätstörningar igen och vad ska en HK-lärare göra som misstänker ätstörning hos eleverna? Hur rustar du elever att möta trycket från omgivningen vad gäller mat, hälsa och skönhetsideal? Vuxnas attityder påverkar barns ätande hur kan ditt förhållningssätt bidra till barns lust att smaka och prova nytt? Vad är svenska läkares rekommendationer angående kost och fysisk aktivitet för över- och underviktiga? Hur når du rätt person med rätt budskap under en lektion i näringslära, d v s får den överviktiga att ändra sina matvanor och den som ej äter att unna sig lite grann? Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hon har 18 års erfarenhet av barnsjukvård, varav 5 år med inriktning mot barnfetma. Susann har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram ett handlingsprogram i Västra Götaland för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn och ungdomar; från mödravård t o m skolhälsovård.

4 Sagt om Susann på IQPC:s tidigare konferenser: Proffsig genomgång Mycket intressant Tydligt presenterat. Mycket lärorikt och inspirerande Ordföranden avslutar konferensens första dag och konferensdeltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för dag ett Onsdagen den 13 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Samling och morgonkaffe Ordföranden inleder konferensens andra dag HK-rummet hur kan detta nya pedagogiska verktyg användas för utveckling av HK-ämnet? Hur kan HK-globen bli ett redskap för undervisningen? Vilka metoder och arbetssätt finns inom HK för att stimulera skolelever till kreativitet och upptäckarglädje? Vad kan SMART undervisning vara? Hur och vad lär sig eleverna i HK? Illustrerat på olika sätt Under fm föreläser Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Margareta har stor erfarenhet av HK-utbildning, HK - undervisning och av olika HK-projekt Förmiddagskaffe Hur kan du arbeta temainriktat och ämnesövergripande med HK som utgångspunkt? Hur kan du ta en situation i det dagliga livet som grund för ämnesövergripande samarbete? Att gå från ord till handling så förverkligar du temainriktat och ämnesövergripande undervisning i vardagen att skapa en vardaglig kontaktyta och samarbetsformer som fungerar Hur kan elevernas inflytande öka i HK-undervisningen? Nya material som du har användning av i undervisningen Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet. Margareta har forskat framförallt om fett och fettkvalitet och dess inverkan på hälsa, på senare år involverad i olika kostundersökningar Eftermiddagskaffe Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil Ta del av slutbetänkandet Bilen, Biffen, bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Under denna högaktuella föreläsning delar Stefan Edman med sig av sina förslag kring hur vi konsumerar på ett mer hållbart sätt. Med plånbokens hjälp vill han locka oss att ändra våra vanor till det som är bäst för hälsan och miljön. Slutbetänkandet Bilen, biffen, bostaden handlar om hur hushållens konsumtion ska bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet. Du får ta del av förslagen i rapporten och stort fokus läggs på ekologi. Genom att förändra vårt dagliga leverne kan vi bidra till att minska orättvisor och miljöförstörelse och samtidigt stärka både den egna hälsan och hushållsekonomin. Här har du som HK-lärare en viktig uppgift att fylla, då du har möjlighet att få eleverna att tänka till kring sin konsumtion. Hur får du eleverna att förstå resurshushållning ur ett globalt och lokalt perspektiv? Vad innebär hållbar konsumtion och hållbar utveckling? Hur medvetandegör vi vår konsumtion och hur den påverkar ekologi, social och ekonomisk utveckling i samhället? Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Han föreläser om miljö och hållbar utveckling och har tidigare varit sakkunnig hos både statsministern och miljöministern Ordföranden sammanfattar konferensen och deltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för konferensens andra dag Konkret, innehållsrikt, användbart. Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog fortsätter... Mona Palander, Rektor, Uslands skola Sundsvalls Kommun Lunch Modedieter eller evidensbaserad vetenskap vad lutar vi oss emot? Så bemöter du bättre elevers frågor inom mat och hälsaområdet Genomtänkt och inspirerande, många bra exempel. Vad säger vi i undervisningen om de vanligast förekommande modedieterna? Ingrid Lindquist, Lärare, Forshagaakademin Kosttillskott vem behöver dessa och varför? Vad säger aktuell forskning om rekommendationer kring fett, socker och sötningsmedel? SNR 2005 vad är nytt och relevant att ta upp i HK-undervisningen?

5 TEMADAG MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER Mental träning för lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Tankens kraft för: att ta bort blockeringar som förhindrar oss att använda hela vår kapacitet! och att lära sig konsten att behålla hälsa och motivation trots en stressad skoldag och minskade resurser! Registrering och kaffe Välkommen till en värdefull dag om hur tanke och handling samspelar och inverkar på din förmåga att nå dina mål, lösa dina problem och hantera din stress. Temadagen ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap inom områden som hjälper dig att utvecklas både i ditt yrkesliv och privat. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte utvecklar din förmåga att effektivt kunna kommunicera både med dig själv och med andra! Temadagen ger dig konkreta verktyg för hur du förädlar och använder alla dina inre förmågor Dagen inleds med föredraget Tankens kraft. Lär dig hur både fysiska, psykiska och sociala faktorer ständigt samspelar och hur du ska göra för att få det att fungera optimalt Öka din kunskap om extern och intern motivation för tydligare målsättningar och visioner Så tränar du att vända på tanken, till exempel: hur lite man behöver träna för att överleva! Hur skapar du balans i livet genom tankens kraft? Så skapar du tydliga mål tillsammans med eleverna förmedla tron på egna kraften och att alla kan nå dit de vill Förmiddagskaffe Stresshantering och stressförebyggande strategier Praktiskt åskådligt experiment som visar hur intimt tanke och kropp samarbetar Lär dig olika metoder att hantera din stress, både somatiskt och kognitivt Öka din förståelse för att det kanske är du själv som gör eleverna stressade Hur du kan skapa lugn i klassen för förbättrad arbetsro och bättre studieresultat Lunch Kommunikation hur du bättre når fram med ditt budskap Lär dig mer om inlärningsfilosofi för effektivare pedagogik Ökad medvetenhet hur du lär dig och hur du lär ut för att stimulera elevernas inlärning Hur kan du sända så att olika mottagare förstår ditt budskap? Eftermiddagskaffe Självförtroende och självkänsla viktiga grunder för att må bra Vilken är din viktigaste relation? Lär dig hur självförtroendet uppstår och varför det är viktigt Hur kan du höja självförtroendet hos dina elever och hos dig själv? Hur inverkar gruppklimat självförtroende och självkänsla? Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Klaus Lindqvist har själv arbetat som lärare både i Sverige, Finland och i Amerika. Han har arbetat på alla stadier även på folkhögskola. Har har en forskarutbildning i pedagogik. Och han är mycket intresserad av optimering av inlärningssituationer. Klaus var den som tog initiativet till Hjärnverket, Svenska Riksidrottsförbundets centrum för tillämpning av vetenskap och forskning inom prestationspsykologi på Bosöns idrottsinstitut. Har har även arbetat för Sveriges Olympiska kommités grupp för mental rådgivning. Bland Klaus adepter finns elitidrottare, världsmästare och olympiska mästare. Här finns också chefer, medarbetare och privatpersoner. En sak har de alla gemensamt: Viljan att lyckas bättre! För dig som deltar på temadagen så ingår ett avslappningsband som du får i samband med temdagen.

6 Anmälan till: Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap! Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Tid & plats Konferens september, temadag 11 september 2006 Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm Telefon till konferensanläggningen: Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Båda hotellen ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm: Priser och rabatter Konferensavgiften inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Konferens & temadag Konferens 12-13/9 Temadag 11/9 Spara kronor! Totalt kronor (exkl. moms) kronor (exkl moms) kronor (exkl moms) Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta kan du överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Anmälningsblankett A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_10456 april 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Framgångsrik matematikundervisning

Framgångsrik matematikundervisning Innovativt och nytänkande! Framgångsrik matematikundervisning på gymnasiet Inbjudan till konferens i Stockholm 12-13 april 2011 TALARE V к 2009 Stockholms Stad Attila Szabo Rudbecksskolan Kicki Thorell

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Sjuka barn i primärvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 oktober 2010

Sjuka barn i primärvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 oktober 2010 VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET Sjuka barn i primärvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 oktober 2010 TALARE Lena Grahnquist Akademiska Barnsjukhuset Einar Hellquist Henrik Ljungberg Specialistläkare

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Norrbottens Läns Landsting Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Andersson Vad krävs för att lyckas med Lean? ering Nöjdare

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Laborativ matematik. 500x(X+460)/3=80000 Xx3 8x38+38xY=418 3xY. 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2-

Laborativ matematik. 500x(X+460)/3=80000 Xx3 8x38+38xY=418 3xY. 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2- 500x(X+460)/3=80000 Xx3 YxX=Z 8x38+38xY=418 3xY Laborativ matematik 55x92xY=15180 356+Yx(3+ 15x13+(X+Y+20)=Zx5+Xx2- Inbjudan till konferens i Stockholm 10-11 september 2008 TALARE Britt-Louise Theglander

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Myrna Palmgren Årets kommunalekonom Region Skåne VÅRA TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Vinnare av Tal- och Språkpriset 2010 Språkförskolan

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Laborativ matematik. Nya laborativa metoder för att skapa motivation och lust att lära! För 5:e året i rad! Regeringen storsatsar på matematik

Laborativ matematik. Nya laborativa metoder för att skapa motivation och lust att lära! För 5:e året i rad! Regeringen storsatsar på matematik Laborativ matematik Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2009 TALARE Britt-Louise Theglander Lärare och läkare Vinnare av: Kungliga vetenskapsakademiens stora lärarpris 2007 Bengt Edvinsson

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2014 VÅRA TALARE Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Ordförande Skolverket Bellita Torén Undervisningsråd Skolinspektionen Magdalena Molin Utredare Hanna

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration

Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Näringslära vilka är de senaste rönen gällande socker? Uppdatera dina kunskaper i bedömning och betygsättning i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm Slöjdlärare 2017 kunskap utveckling inspiration Utveckla dina kunskaper för en likvärdig bedömning och betygsättning i slöjdundervisningen Hur kan du bättre arbeta praktiskt med förmågorna i klassrummet?

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Elevhälsans nya roll och funktion

Elevhälsans nya roll och funktion Elevhälsans nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 maj 2011 LYSSNA TILL Marie Björkqvist Mikael Bernadt Östersunds kommun Catrin Högberg Solveig Westerlund Nu ställs det högre

Läs mer

LSS-boende i utveckling

LSS-boende i utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Handledare PRAKTIKFALL Enhetschef Marie Liljegren Hedlund Samordnare Törngårdens Autismcenter Utbildningsansvarig Härryda kommun Områdeschef

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE Göteborgs stad Annika Andersson Planeringsledare, Stadsledningskontoret Migrationsverket Helena Svensson Expert Friskolornas Riksförbund

Läs mer

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 februari 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Högre lönsamhet kräver tydlig prioritering och styrning Sapa Profiles WORKSHOP PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Förstå

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Vasakronan Christer Nerlich Trelleborg Michael Weichselbaumer Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser E:ON Kjell Olsson ÅF

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Service i mästarklass och professionellt bemötande

Service i mästarklass och professionellt bemötande 2012-05-14 12/57 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Service i mästarklass och professionellt bemötande

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

SYV:s nya roll och funktion

SYV:s nya roll och funktion SYV:s nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 maj 2010 TALARE FRÅN Skoljuridik Skolverket Jan Schierbeck Ann-Charlotte Österlund Petra Palm Den nya skollagen Konkreta planer

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden etablering av invandrarkvinnor inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ordförande Samordnare Rätt steg Framgångsrika

Läs mer

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN Speciellt inbjuden talare edli Agneta Roström Avdelningschef ef Arbetsförmedlingsfrågor Communicare Mathias

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer