Hem- och konsumentkunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem- och konsumentkunskap"

Transkript

1 Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm Konferensens ordförande: Karin Hjälmeskog Fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Lyssna till: Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Margareta Grönqvist, universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan Lena De Ron, hushållslärare, PRIMgruppen Lärarhögskolan samt HKlärare vid Nya Elementar, Bromma Mia Olvång, webdesigner, PRIMgruppen, Lärarhögskolan Susann Regber, barnsjuksköterska, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Föreläsare från Konsumentverket Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Metodik - nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du bättre lär ut HK där eleverna verkligen tar till sig och inser nyttan av kunskapen Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil genom HK TEMADAG DEN 11 SEPTEMBER 2006: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Under ledning av: Klaus Lindqvist, mental rådgivare och coach med bakgrund som lärare Tack till: Arrangeras av:

2 Välkommen till konferensen Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm I hem- och konsumentkunskap lär eleverna verkligen för livet du som HK-lärare har därför en mycket viktig roll att fylla. Två aktuella och angelägna områden är hållbar konsumtion och hälsa där flera rapporter markerar HK-ämnets potential när det gäller dessa frågor i skolan. Hur integrerar du dessa olika kunskapsområden i den praktiska undervisningen till en meningsfull helhet? Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket och ämnet på väg? Hur säkerställer du en rättvis betygsbedömning i HK? Under två intensiva konferensdagar får du viktig ny kunskap som stärker och utvecklar dig som HK-lärare att möta framtida behov och krav. Du får lyssna till intressanta och engagerande talare som belyser en rad viktiga frågeställningar som direkt rör dig som hem- och konsumentkunskapslärare. Du får bland annat lyssna till: Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, som talar om hur du stärker och utvecklar din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som lär dig mer om hur du bemöter elever med ätstörningar och/eller med osund kosthållning eller inställning till mat Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, som bl a berättar om hur du kan använda dig av det nya verktyget HK-rummet som ett redskap i undervisningen Stefan Edman, biolog, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion som låter dig ta del av slutsatserna utredningen Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Missa inte konferensens aktuella temadag den 11 september: Mental träning för HK-lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna. Under temadagen får du möjlighet att delta i diskussioner och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Välkommen till en viktig mötesplats där du får en chans att utveckla dig själv och dina förutsättningar i din roll inom hem- och konsumentkunskapen! Med vänliga hälsningar, Susanna Johansson Projektledare IQPC Boka konferens + temadag och spara 1000 kr! International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Tisdagen den 12 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden, Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, inleder konferensen Så stärker och utvecklar du din yrkesroll för att möta framtidens behov och krav i HK Hur ser framtidens HK-lärares yrkesroll ut vart är yrket på väg? Hur kan hem- och konsumentkunskap stå stark när trenden går mot timplanelös skola? Vilken är hem- och konsumentkunskapens och HK-lärarens roll och hur kan den tydliggöras i skolan och i samhället? Vilka är framtidsvisionerna för ämnet hem- och konsumentkunskap på politisk nivå? Vad är praktiskt-estetiska ämnen? Är hem- och konsumentkunskap ett praktiskt-estetiskt ämne? Hur arbetar du framgångsrikare med de eviga frågorna lokal, gruppstorlek och tid? Karin Hjälmeskog, fil dr i pedagogik, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Karin arbetar idag tillfälligt som sakkunnig vid utbildningsdepartementet. Hon har skrivit en avhandling om hem- och konsumentkunskap och fokuserar främst idag på områdena hk-didaktik och genusfrågor Förmiddagskaffe Betygskriterier och bedömning inom hem- och konsumentkunskapen för att bidra till likvärdig bedömning och betygssättning Analys och tolkning av läroplanens kunskapssyn, kursplanens ämnessyn och bedömningens inriktning i HK Vilka är de centrala hörnstenarna vid konstruktion av uppgifter för betygsbedömning? Vilken betydelse har arbetsprocess och ämnesperspektiv vid bedömning i HK? Provsituationen ett tillfälle för lärande? En flexibel modell för uppgifterna i provbanken för HK vad innebär det? Hur arbetar du framgångsrikt med skolverkets provbank? Stationskontroller och lokala frirum hur påverkar det bedömning och betygssättning? Lena de Ron, hushållslärare med magisterutbildning inom pedagogik. Lena arbetar nu som HK-lärare vid nya Elementar skola samt som ämnesexpert på PRIM-gruppen, Lärarhögskolan, Stockholm. PRIM-gruppen är en forskningsgrupp som bedriver forskning och utvecklingsarbete kring bedömning av kunskap och kompetens. Gruppen har på uppdrag av Skolverket ansvaret för utvecklingen av det webbaserade bedömningsmaterialet i HK. Lena föreläser tillsammans med Mia Olvång, webdesigner, PRIM-gruppen, Lärarhögskolan Lunch Nya pedagogiska grepp och infallsvinklar för hur du skapar glädje för konsumentkunskap hos eleven Hur lägger du upp konsumentkunskapslektionen på ett intressant och verklighetsnära sätt för att stimulera barns intresse och inlärning? Uppdatera dig på förändringar och nyheter i konsumenträtt och ekonomi, e-handel m m Konsument Europa vilka är möjligheterna och hur förändras vårat köpbeteénde med öppnare gränser? Material från Konsumentverket att använda i undervisningen vad finns att tillgå? Hur utvecklar du nya metoder och arbetssätt kring konsumentkunskapen? Hur använder du konsumentverkets våga handla -material effektivare i undervisningen och kan verket vara till hjälp på annat vis i undervisningen? Föreläsare från Konsumentverket Hur hushålla med befintliga resurser trots ständiga besparingskrav och knappa budgetar? Hur möjliggöra tillagning av variationsrik mat med knappa resurser? Hur får du budgeten för hem- och konsumentkunskap att räcka längre? Ekologisk mat hur öka möjligheterna att introducera och laga mat ur ett ekologiskt perspektiv? Hur blir du bättre på att pressa priser vid inköp av material och råvaror? Rättvisemärkt - hur skapa möjligheter för att införliva rättvisemärkt i hemkunskapen och utveckla elevers tänkande kring produkters ursprung? Hur laga hälsosam kost med enkla medel och föra in nyttiga och billiga livsmedel såsom böner, ärtor och rotfrukter? Hur resonerar olika skolor kring ekonomin är det ekonomiskt att laga mat och slänga i komposten? Wanja Malmquist, hem- och konsumentkunskapslärare, Sävjaskolan, Uppsala kommun. Wanja blev utsedd till årets HK-lärare i Uppsala län Eftermiddagskaffe Hälsa och välbefinnande Hur bemöter du elever med ätstörningar och/eller osund kosthållning eller inställning till mat? Fetma lär dig mer om orsaker till och medicinska och psykosociala konsekvenser av fetma och övervikt Hur känns symptomen på ätstörningar igen och vad ska en HK-lärare göra som misstänker ätstörning hos eleverna? Hur rustar du elever att möta trycket från omgivningen vad gäller mat, hälsa och skönhetsideal? Vuxnas attityder påverkar barns ätande hur kan ditt förhållningssätt bidra till barns lust att smaka och prova nytt? Vad är svenska läkares rekommendationer angående kost och fysisk aktivitet för över- och underviktiga? Hur når du rätt person med rätt budskap under en lektion i näringslära, d v s får den överviktiga att ändra sina matvanor och den som ej äter att unna sig lite grann? Susann Regber, barnsjuksköterska med en Magisterexamen i folkhälsovetenskap, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hon har 18 års erfarenhet av barnsjukvård, varav 5 år med inriktning mot barnfetma. Susann har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram ett handlingsprogram i Västra Götaland för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn och ungdomar; från mödravård t o m skolhälsovård.

4 Sagt om Susann på IQPC:s tidigare konferenser: Proffsig genomgång Mycket intressant Tydligt presenterat. Mycket lärorikt och inspirerande Ordföranden avslutar konferensens första dag och konferensdeltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för dag ett Onsdagen den 13 september, Wenner-Gren Center, Stockholm Samling och morgonkaffe Ordföranden inleder konferensens andra dag HK-rummet hur kan detta nya pedagogiska verktyg användas för utveckling av HK-ämnet? Hur kan HK-globen bli ett redskap för undervisningen? Vilka metoder och arbetssätt finns inom HK för att stimulera skolelever till kreativitet och upptäckarglädje? Vad kan SMART undervisning vara? Hur och vad lär sig eleverna i HK? Illustrerat på olika sätt Under fm föreläser Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog Margareta Grönqvist är universitetsadjunkt, lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap och Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Margareta har stor erfarenhet av HK-utbildning, HK - undervisning och av olika HK-projekt Förmiddagskaffe Hur kan du arbeta temainriktat och ämnesövergripande med HK som utgångspunkt? Hur kan du ta en situation i det dagliga livet som grund för ämnesövergripande samarbete? Att gå från ord till handling så förverkligar du temainriktat och ämnesövergripande undervisning i vardagen att skapa en vardaglig kontaktyta och samarbetsformer som fungerar Hur kan elevernas inflytande öka i HK-undervisningen? Nya material som du har användning av i undervisningen Margaretha Nydahl, docent, universitetslektor, HK-lärare, dietist, Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet. Margareta har forskat framförallt om fett och fettkvalitet och dess inverkan på hälsa, på senare år involverad i olika kostundersökningar Eftermiddagskaffe Så främjar du hållbar konsumtion och smart livsstil Ta del av slutbetänkandet Bilen, Biffen, bostaden hållbara laster, smartare konsumtion Under denna högaktuella föreläsning delar Stefan Edman med sig av sina förslag kring hur vi konsumerar på ett mer hållbart sätt. Med plånbokens hjälp vill han locka oss att ändra våra vanor till det som är bäst för hälsan och miljön. Slutbetänkandet Bilen, biffen, bostaden handlar om hur hushållens konsumtion ska bli smartare för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet. Du får ta del av förslagen i rapporten och stort fokus läggs på ekologi. Genom att förändra vårt dagliga leverne kan vi bidra till att minska orättvisor och miljöförstörelse och samtidigt stärka både den egna hälsan och hushållsekonomin. Här har du som HK-lärare en viktig uppgift att fylla, då du har möjlighet att få eleverna att tänka till kring sin konsumtion. Hur får du eleverna att förstå resurshushållning ur ett globalt och lokalt perspektiv? Vad innebär hållbar konsumtion och hållbar utveckling? Hur medvetandegör vi vår konsumtion och hur den påverkar ekologi, social och ekonomisk utveckling i samhället? Stefan Edman, biolog, miljödebattör, författare, utredare för regeringens handlingsplan för hållbar konsumtion Bilen, Biffen, Bostaden hållbara laster, smartare konsumtion. Han föreläser om miljö och hållbar utveckling och har tidigare varit sakkunnig hos både statsministern och miljöministern Ordföranden sammanfattar konferensen och deltagarna fyller vänligen i utvärderingsformuläret för konferensens andra dag Konkret, innehållsrikt, användbart. Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog fortsätter... Mona Palander, Rektor, Uslands skola Sundsvalls Kommun Lunch Modedieter eller evidensbaserad vetenskap vad lutar vi oss emot? Så bemöter du bättre elevers frågor inom mat och hälsaområdet Genomtänkt och inspirerande, många bra exempel. Vad säger vi i undervisningen om de vanligast förekommande modedieterna? Ingrid Lindquist, Lärare, Forshagaakademin Kosttillskott vem behöver dessa och varför? Vad säger aktuell forskning om rekommendationer kring fett, socker och sötningsmedel? SNR 2005 vad är nytt och relevant att ta upp i HK-undervisningen?

5 TEMADAG MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER Mental träning för lärare så utvecklas du professionellt och privat genom att ta fram den egna styrkan och resurserna Tankens kraft för: att ta bort blockeringar som förhindrar oss att använda hela vår kapacitet! och att lära sig konsten att behålla hälsa och motivation trots en stressad skoldag och minskade resurser! Registrering och kaffe Välkommen till en värdefull dag om hur tanke och handling samspelar och inverkar på din förmåga att nå dina mål, lösa dina problem och hantera din stress. Temadagen ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap inom områden som hjälper dig att utvecklas både i ditt yrkesliv och privat. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte utvecklar din förmåga att effektivt kunna kommunicera både med dig själv och med andra! Temadagen ger dig konkreta verktyg för hur du förädlar och använder alla dina inre förmågor Dagen inleds med föredraget Tankens kraft. Lär dig hur både fysiska, psykiska och sociala faktorer ständigt samspelar och hur du ska göra för att få det att fungera optimalt Öka din kunskap om extern och intern motivation för tydligare målsättningar och visioner Så tränar du att vända på tanken, till exempel: hur lite man behöver träna för att överleva! Hur skapar du balans i livet genom tankens kraft? Så skapar du tydliga mål tillsammans med eleverna förmedla tron på egna kraften och att alla kan nå dit de vill Förmiddagskaffe Stresshantering och stressförebyggande strategier Praktiskt åskådligt experiment som visar hur intimt tanke och kropp samarbetar Lär dig olika metoder att hantera din stress, både somatiskt och kognitivt Öka din förståelse för att det kanske är du själv som gör eleverna stressade Hur du kan skapa lugn i klassen för förbättrad arbetsro och bättre studieresultat Lunch Kommunikation hur du bättre når fram med ditt budskap Lär dig mer om inlärningsfilosofi för effektivare pedagogik Ökad medvetenhet hur du lär dig och hur du lär ut för att stimulera elevernas inlärning Hur kan du sända så att olika mottagare förstår ditt budskap? Eftermiddagskaffe Självförtroende och självkänsla viktiga grunder för att må bra Vilken är din viktigaste relation? Lär dig hur självförtroendet uppstår och varför det är viktigt Hur kan du höja självförtroendet hos dina elever och hos dig själv? Hur inverkar gruppklimat självförtroende och självkänsla? Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Klaus Lindqvist har själv arbetat som lärare både i Sverige, Finland och i Amerika. Han har arbetat på alla stadier även på folkhögskola. Har har en forskarutbildning i pedagogik. Och han är mycket intresserad av optimering av inlärningssituationer. Klaus var den som tog initiativet till Hjärnverket, Svenska Riksidrottsförbundets centrum för tillämpning av vetenskap och forskning inom prestationspsykologi på Bosöns idrottsinstitut. Har har även arbetat för Sveriges Olympiska kommités grupp för mental rådgivning. Bland Klaus adepter finns elitidrottare, världsmästare och olympiska mästare. Här finns också chefer, medarbetare och privatpersoner. En sak har de alla gemensamt: Viljan att lyckas bättre! För dig som deltar på temadagen så ingår ett avslappningsband som du får i samband med temdagen.

6 Anmälan till: Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap! Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Tid & plats Konferens september, temadag 11 september 2006 Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm Telefon till konferensanläggningen: Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Båda hotellen ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm: Priser och rabatter Konferensavgiften inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Konferens & temadag Konferens 12-13/9 Temadag 11/9 Spara kronor! Totalt kronor (exkl. moms) kronor (exkl moms) kronor (exkl moms) Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta kan du överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Anmälningsblankett A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post A Konferens B Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_10456 april 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

REGISTRATORSFORUM 2012

REGISTRATORSFORUM 2012 REGISTRATORSFORUM 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 VÅRA TALARE Sundbybergs stad Olof Junesjö Försvarets materielverk Cecilia Berlin Fredrik Öhr Registratorns roll i den nya

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer