HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän

2 Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför allt de byggnadstekniska förutsättningarna som kan påverka monteringen av takfönster i en takkonstruktion. Här finns exempel på oräkneliga sätt att kombinera VELUX produkter på. Lycka till

3 Innehåll Planering Viktigt att tänka på vid val av takfönster 4-9 Byggnadstekniska förhållanden Takkonstruktioner (fukt, värme, ljud, mm) Speciella monteringsförhållande Montage i olika takkonstruktioner Montering av ett takfönster Montering steg för steg Kombimontering flera fönster Kombination med flera fönster Utbyte / Renovering Byte av gamla takfönster Speciella takmaterial Montage i olika takmaterial Produktinformation Kort presentation av VELUX produkter Kontakta VELUX Adress / Rådgivning / Service Stickord Telefonlista 124 Storleksdiagram 127

4 1 Planering Husets konstruktion Inför valet av VELUX takfönster bör man alltid göra en noggrann planering. Utgå alltid från ägarens behov av ljus och utsikt, rummets användning, husets arkitektur och byggnadens tekniska förutsättningar. Med rätt val av fönstertyp, variant och fönsterkombination ökar användarvärdet. För ökad komfort och välbefinnande finns ett stort urval av gardiner, markiser, fjärrbetjäningar och ett elektriskt system med regnsensor och programmeringsbar fjärrkontroll. Gör klart följande i planeringsstadiet: Avståndet mellan takstolarna har betydelse för hur stora fönstren kan vara utan att takstolarna ska behöva avväxlas. Kontrollera därför allra först om placeringen och storleken på fönstret passar in i befintligt takstolsfack (se även sid. 24, 36). För att kontrollera detta, utan att bryta upp taket, kan man gå upp via takluckan eller via inspektionsluckan i stödbensväggen eller se på takfoten på utsidan. Taklutningen kan ha stor betydelse för val av fönster. Som regel kan VELUX produkter monteras i taklutningar mellan 15 och 90 (0-15, se sid ). Det finns dock undantag så undersök alltid om de valda fönstren passar in i den aktuella taklutningen (se kap. 8). Takmaterialet är avgörande för vilken typ av intäckningsplåt som skall användas vid montaget så att det blir en enkel och säker anslutning med garanti. De olika typerna av intäckningsplåtar finns beskrivna i kapitel 8 (sid ). I en takkonstruktion med undertak skall man säkerställa så att det blir en tät anslutning mellan undertaket och fönstret för att hålla borta kondens och fygsnö/yrsnö. Enklast är det att använda VELUX fönsterkrage BFX som ingår i monteringspaket BDX (se sid. 41). VELUX

5 Planering Husets konstruktion 1 När fönstret monteras i taket bryter man isoleringsskiktet i taket. Därför måste anslutningen mellan fönstret och isoleringen återställas. Enklast och effektivast blir det med VELUX isoleringsram som ingår i monteringspaket BDX (se sid. 39). Diffussionsspärren/ångspärren i takkonstruktionen skall anslutas till fönstret. Enklast och effektivast är att använda VELUX diffussionskrage BBX (se sid. 17, 45. Ingår i paketet med smyginklädnad). I öppningen mellan karmen på fönstret och den invändiga väggen behövs en anslutning. Denna kan tillverkas i samma material som innertak/vägg eller med VELUX smyginklädnad som ger en elegant och rätt utformad anslutning (se sid. 33, 45, ). Siesta Omgivningen kan ibland ställa speciella krav på fönstret, som t ex i rum där luftfuktigheten är hög. VELUX fönster typ Everfinish, med modern design och underhållsfri invändig ytbehandling, klarar denna tuffa miljö och bör vara ett naturligt val i dessa rum (se sid. 97). Fönster med invändigt laminerat glas hindrar glasbitar från en ruta som går sönder att falla ner och orsaka skada. Isolerruta med laminerat glas rekommenderas därför när takfönster är placerade rakt över områden där personer vistas, arbetar och sover (se sid ). Finns det önskemål om att kunna reglera ljusinsläpp, solljus och värme så har VELUX ett stort urval av invändiga gardiner och utvändiga markiser eller i kombination med varandra att välja mellan. Det går även beställa fönster med värmeavvisande glas (se sid , ). VELUX 5

6 1 Planering Användarbehov Vad skall rummet användas till: Vardagsrum, sovrum, arbetsrum, lekrum, förråd, klädkammare? I vilket vädersträck kommer takfönstren att placeras? Utsiktsmöjligheter sittande, stående eller både och? VELUX takfönster ger väsentligt mer dagsljus och bättre möbleringsmöjligheter i rummet. Försök att få fri utsikt både stående och sittande. Var uppmärksam på att den optimala fönsterstorleken är beroende av taklutningen. Ju lägre taklutning ju längre fönster. Mitthängda/pivåhängda fönster gör det möjligt att placera möbler direkt under fönstret utan att de står i vägen då fönstret manövreras manuellt. Topp- och mitthängda fönster gör det möjligt att gå fram i fönstret och att stå rak och titta ut åt sidorna. Den mitthängda funktionen på fönstret används då fönstret skall putsas. Sitter fönstren högt placerade eller vill man bekvämt manövrera dem är valet INTEGRA det intelligenta allt-i-ett fönstret som bara monteras upp och är klart att använda. Systemet styr både motorn på fönstret samt invändiga gardiner och utvändiga markiser mm. 6 VELUX

7 Planering Myndighetskrav 1 MYNDIGHETSKRAV Myndigheterna ställer krav när du skall bygga nytt, göra en ombyggnad eller komplettera ditt hus. Nybyggnad Generellt gäller Bygglovskrav enligt PBL (Plan- och Bygglagen). Bygganmälan krävs före igångsättning av byggnadsarbeten. Du bör alltid informera grannarna. Myndigheternas krav och råd utförs enligt BBR (Boverkets Byggregler). BBR är en bra checklista i både planerings- och utförandeskedet. Ombyggnad Några exempel som kräver Bygglov enligt PBL (Plan- och Bygglagen): Nya takfönster som är en fasadändring Inredning av vind till bostad som är ändrad användning Tillbyggnad Bygglov krävs normalt inte för utbyte av befintliga takfönster. Är du tveksam, kontakta kommunens Byggnadsnämnd. Bygganmälan krävs före igångsättning av byggnadsarbeten. Du bör alltid informera grannarna. VELUX 7

8 1 Planering Myndighetskrav Myndigheternas krav och råd enligt BBR (Boverkets Byggregler) skall uppfattas som en erfarenhetsbank, som ger ett bra boende och en bra utformning på ditt hus. BBR är en bra checklista i både planerings- och utförandeskedet. BBR 1 Inledning. Exempel: Allmänna råd, typgodkännande, standard. BBR 2 Utförande och Driftsinstruktioner. Exempel: Brandskyddstekniska installationer. BBR 3 Utformning. Exempel: Tillgänglighet, rumshöjd, rumsplanering. BBR 4 Bärförmåga, stadga och beständighet enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler). Exempel: Avväxling av takstolar. BBR 5 Brandskydd. Exempel: Fönster som utrymningsväg, skydd mot brandspridning. BBR 6 Hygien, hälsa och miljö. Exempel: Luftväxling, täthet, dagsljus, solljus, rumsklimat, yttertak, takkonstruktion, taktäckning. BBR 7 Bullerskydd. Exempel: Ljudisolering BBR 8 Säkerhet vid användning. Exempel: Barnsäkring, tillträdesskydd vid fönster och glasytors avstånd till golv. BBR 9 Energihushållning och värmeisolering. Exempel: Takfönstrets U-värde. Takfönster ingår i byggnadens totala värmebehovsberäkning, värmeisolering, värmeförluster, lufttäthet. Risken att falla ned från tak kan undvikas genom att följa Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrifter och Råd. 8 VELUX

9 Planering Myndighetskrav 1 Dagljusresurs I bostaden är det normalt tillräckligt med ljus när fönsterarealen för fasadfönster svarar till 10% av golvarealen och för takfönster minst 7%. Erfarenheten visar dock att det vid många tillfälle inte ger tillräckligt med dagsljus. VELUX rekommenderar därför att generellt räkna med större fönster. Nedanstående tabell visar hur stor golvareal i m 2 ett enskilt fönster kan lysa upp. Fönstertyp Storlek Golvareal (i m 2 ) GGL GGU GPL GPU C02 4,7 C04 6,0 F04 9,1 M04 8,6 M06 10,7 (7% av golvarealen) M08 12,7 M12 16,7 P06 13 P10 18,1 S08 19,3 VFE M31 3,3 M34 5,8 (10% av golvarealen) P31 4,1 P34 7,1 S31 5,1 S34 8,8 VFA (10%) VFB (10%) M35 7,1 P34 7,1 GDL (7%) P19 29,9 GEL + VEA/VEB/VEC (7%) M08 + M35 21,9 VELUX 9

10 2 Byggteknisk utformning Takkonstruktion Ett tak är en komplicerad konstruktion som består av olika materialtyper med många funktioner. 1. Yttertak grundläggande tätning mot vatten (regn och snö) och hagel mm 2. Undertak tätar mot regn och snö samt är delvis en vindtätning 3. Bärande konstruktion takstol och bärläkt 4. Isolering minimerar värmeförlust 5. Ångspärr tätar mot luft- och fuktgenomträngning 6. Invändig yta När man gör håltagning för takfönster, ställs stora krav på anslutningar som skall vara täta mot omgivande takkonstruktion VELUX

11 Byggteknisk utformning Yttertak 2 Yttertaksbeläggningen skall fungera som klimatskärm och vara skydd för nederbörd. Det finns ett enormt utbud på yttertaksbeläggning både vad gäller typ som material. Gemensamt för dem alla är att det bildas kondens på undersidan av dem. Denna fukt måste ventileras ut. Det skall därför vara ett ventilerat hålrum mellan yttertaksbeläggningen och underlagstaket. Med bär- och ströläkt på undertaket uppnås detta hålrum. VELUX 11

12 Byggteknisk utformning 2 Undertak Undertaket fungerar som skydd mot fuktinträngning, i huvudsak orsakat av otätheter i yttertaksbeläggningen. Dessa otätheter innebär att regn och snö i förbindelse med blåst kan tränga in genom takmaterialet. Speciellt snö kan ställa till problem om där inte finns undertak. Det är när stora mängder snö samlas under en längre tid och plötsligt smälter när temperaturen stiger. Vatten som rinner längs undertaket måste ledas bort från det takstolsfack som är genombrutet av t ex ett VELUX takfönster. En avvattningsränna samlar upp och leder bort detta vatten till nästa takstolsfack. Otätheter i ångspärren kan leda till att små mängder fukt inifrån byggnaden tränger ut i takkonstruktionen. Gemensamt för alla takmaterial och takkonstruktioner är att fuktig luft måste ventileras bort och att det är skillnad mellan ventilerade och oventilerade undertak. 12 VELUX

13 Byggteknisk utformning Undertak 2 VENTILERADE UNDERTAK Ventilerade undertak är baserade på diffusionstätt undertaksmaterial. Fuktig luft ventileras ut mellan isoleringen och undertaket. Luftspalten i ett eller flera takstolsfack kan bli bruten när t ex takfönster monteras in. För att bibehålla ventilationen i takstolsfacken rekommenderas något av följande: att sätta in ventiler i underlagstaket, både ovan och under takfönstret (1) eller att borra upp ventilationshål i takstolarna i båda sidor (2) så att det kan strömma in luft från grannfacket. Saknas ventilation i underlagstaket kan detta leda till fukt i takstolar och isolering. Detta reducerar isoleringslagrets funktion och bidrar till mögelskador. 1 2 VELUX 13

14 Byggteknisk utformning 2 Undertak Oventilerade undertak Oventilerade undertak är baserade på diffusionsöppet undertaksmaterial som läggs direkt på isoleringen. Den lilla fuktvandring som tränger genom fuktspärren från byggnadens inre och ut i takkonstruktionen vandrar vidare ut genom undertaksmaterialet. Härifrån avlägsnas den via ventilationen under yttertaket. Då denna fuktvandring inte är lika effektiv som ventilation, är det mycket viktigt att fuktspärren är helt lufttät. Fel i fuktspärren medför att fuktvandringen i undertaket inte balanseras. VELUX fönsterkrage BFX är tillverkat av ett diffusionsöppet material och kan användas till både oventilerade och ventilerade undertak. 14 VELUX

15 Byggteknisk utformning Bärande takkonstruktion 2 Huvudsakligen finns i Sverige två typer av takstommar. Ramverkstakstol med inredd vindsvåning och taklutningar mellan 38 och 45 Fackverkstakstol med oinredd vind och taklutningar upp till 38 Takstol med nockbalk s k ryggåstak med takbjälkar infästa i ytterväggar Takbjälkar vid lågtlutande tak Hus byggda efter 1950 har i huvudsak 1200 mm c/c avstånd mellan takstolarna. Hus byggda före 1950 kan ha varierande avstånd mellan takstolarna och dimensionen på takstolen. Om man på ett eller annat sätt måste avväxla takstolarna (konstruktionsändringar) måste man göra en konstruktionsberäkning. Konstruktionskrav finns i BBR 4 (se sid. 8). VELUX takfönster monteras på plats med hjälp av hörnbeslagen och långa skruvar som skruvas genom lägten ner till underliggande takstolskonstruktion. Monteringsläkten skall vara i samma dimension som bärläkten där sådana finns. VELUX 15

16 Byggteknisk utformning 2 Värmeisolering Det är viktigt att värmeförlusten i hela konstruktionen blir så liten som möjligt. Värmeisolering kring fönstret skall utföras noggrant enligt VELUX detaljanvisningar. Bra U-värde, ju lägre desto bättre, ger både låga värmeförluster och mindre kallras för en bra komfort vid takfönstret. VELUX kan leverera takfönster med lågenergiglas. Värmeisoleringskrav finn i BBR 9. För VELUX takfönster är det speciellt två komponenter som har betydelse för det totala U-värdet. Glaset tar upp den största ytan och har därför stor betydelse för den totala energiförlusten genom fönstret. Glasets isoleringsförmåga har stor betydelse för komforten i fönstrets närhet då ett dåligt isolerande glas ger kallras. Karmen och anslutningen till takkonstruktionen utgör en betydligt mindre yta men en grundlig isolering är trots allt mycket viktig. En dåligt isolerad karm betyder lägre utvändig ytbeklädnadstemperatur och därmed risk för kondens på karmens insida. För att VELUX takfönster skall uppnå angivna U-värden är det viktigt att karmen noggrannt isoleras helt upp till bärläktets ovansida. 16 VELUX

17 Byggteknisk utformning Ångspärr 2 Ångspärren är ett tunt skikt av ett diffusiontätt material, som monteras i den varma delen av husets konstruktion. Den skall förhindra vattenånga från den varma luften inomhus till att tränga ut i den kallare delen av konstruktionen. Stoppas inte den varma luften, omvandlas vattenångan till vatten på den kalla ytan. Vid frost blir det isbildning. Konstruktionen tillförs härmed mer fukt än den kan göra av med, och det blir en grogrund för svamp- och mögelskador. Förutom att minska byggnadskonstruktionens styrka och livslängd kan mögel- och svampangrepp förorsaka obehag för de boende. Detta gör ångspärren till en av husets viktigaste komponenter! Det är viktigt att ångspärren kring takfönstret ansluts noggrant till befintlig ångspärr i takkonstruktionen och utförs enligt VELUX detaljanvisningar. För att få en bra fungerande konstruktion använder man VELUX diffusionskrage BBX. Täthetskrav finns i BBR 6. VELUX 17

18 2 Byggteknisk utformning Smyginklädnad För att färdigställa den invändiga anslutningen i takkonstruktionen går det välja mellan att platsbygga en smyg eller att montera en VELUX smyginklädnad. Smyginklädnaden är viktig för ytfinishen, ljusinsläpp och funktion. Anslutningen mot takfönstret och angränsande väggar är viktig. Vinkelräta anslutningar i över- och underdel får fönstret att kännas inklämt och hindrar utsikten. Den varma luftströmmen från radiatorn bör inte ha något hinder. Färgen på smyginklädnaden har betydelse för hur mycket ljus som släpps in i rummet. Dagsljuskrav finns i BBR 6. VELUX smyginklädnader tar hänsyn till detta och finns i flera olika typer. Den vågräta ovandelen och lodräta nederdelen ger ett bättre ljusinsläpp och ventilation runt glaset. De rundade anslutningarna i övre och undre del ger större isoleringstjocklek (a). VELUX smyginklädnad ansluts enkelt i karmen. Uppregling, som vid platsbyggd smyg, behövs inte. VELUX smyginklädnad levereras färdigbehandlad. a 18 VELUX

19 Byggteknisk utformning Rumsklimat 2 En hög luftfuktighet är grogrund för mögel, som kan orsaka båd hälsoproblem och skada på byggnaden. I ett enfamiljshus tillförs det varje dygn cirka 15 liter vattenånga genom utandningsluft, ånga från bad, dusch och matlagning. Om det därför inte sker någon utväxling av den invändiga luften kommer luftfuktigheten att stiga. Mängden luft- och fuktpåverkan varierar naturligtvis från bostad till bostad. Genom att följa några generella riktlinjer kan man bibehålla en låg luftfuktighet. Vädra 3-4 gånger dagligen, 5-7 minuter per gång. Öka antalet utluftningar eller anskaffa en mekanisk ventilation i rum som kök och bad. Stäng inte värmen under utluftningen då den kalla luften utifrån snabbt skall värmas upp när fönstret stängs igen. Låt inte rum stå kalla under en längre period då luftfuktigheten ökar i dessa rum. Vill man ha ett svalt sovrum så glöm inte värma upp det under dagtimmarna. Undvik att torka tvätt inomhus. VELUX takfönster har som standard ventilationsbeslag med filter. Ventilationskrav finns i BBR 6. Värmeförlusten under en kortvarig utluftning blir inte speciellt stor eftersom väggar och möbler inte hinner avkylas. VELUX 19

20 Byggteknisk utformning 2 Ljudisolering Ljud i byggnader kan komma utifrån genom takkonstruktionen och takfönstret och inifrån mellan rummen. Det luftburna ljudet som ger svängningar i lufttrycket går genom de minsta sprickor och otätheter i fönster och konstruktion. Stomljudet fortplantar sig via vibrationer i stomkonstruktionen. Det är viktigt att utföra tätningar med stor noggrannhet. VELUX kan leverera takfönster för speciella ljudkrav. Här kommer några exempel på utförande som ger bättre ljudisolering: Såga till reglar och sätta dem på plats mellan bärläkter (a). Montera tung, tjock asfaltpapp på undertaket (b). Foga noggrannt i skarvar och anslutningar (c). Ljudkrav enligt BBR 7. X + 20 cm 25 cm 25 cm Y + 20 cm Y a X Y + 20 cm b c X + 20 cm 25 cm 25 cm c 20 VELUX

21 Byggteknisk utformning Snö och is 2 I områden med långa, kalla perioder och kraftigt snöfall kan VELUX takfönster vara täckt med snö en längre tid och under vintern kan stora mängder snö samlas uppe på taket. När temperaturen stiger är det runt fönstret det börjar smälta först pga lite extra värrmeförlust. Smält vatten rinner då av från fönstret och fryser till is när det kommer ner till kallare och mer isolerad takyta under fönstret. Vid sådana tillfälle bildas det lätt en isvall under fönstret som verkar som en fördämning för ytterligare smältvatten. Detta kan då förorsaka vatteninträngning runt fönstret. Varken takfönster eller takkonstruktionen är konstruerat till att motstå uppdämt vatten. För att undgå problemet skall man ordna så att vattnet kan rinna bort från takfönstret och takkonstruktionen. Man ska ta bort snön från fönstret på samma sätt som man tar bort löv och liknande material från intäckningsplåten och hängrännorna för att leda bort vattnet. VELUX 21

22 Byggteknisk utformning 2 Snö och is Då fönster monteras in i speciellt utsatta områden skall man ta extra hänsyn till förhållandena: Var noga med att anslutningen blir tät. De flesta takmaterial är i sig inte vattentäta mot uppdämt vatten. Isolera omsorgsfullt runt fönstret för att förhindra köldbryggor. Var extra noggrann med ångspärren så att det inte tränger ut fukt rundt fönstret. I särskilt utsatta lägen med mycket snö kan man montera värmekablar som skall fortsätta till hängrännan och stupröret. 22 VELUX

23 VELUX 23 2

24 3 Speciella monteringsförhållanden Avväxling Då fönstret är bredare än det avstånd som är mellan takstolarna måste en avväxling göras. Notera att då man gör en avväxling krävs byggnadslov, eftersom man går in och ändrar i bärande konstruktion. I kombinationer med flera fönster sida vid sida är det oftast möjligt att anpassa avståndet mellan fönstren så att takstolen kan behållas och på så sätt slippa en avväxling. Detta beslut måste tas innan intäckningsplåtarna beställs. Som regel kan fönstren placeras mycket tätt inpå takstolarna men optimalt skall det vara minst 20 mm på båda sidor för att få en så effektiv isolering som möjligt runt fönstret. När hålet tagits upp vid en avväxling och det är betydligt bredare än fönstret är det viktigt att de fria ändarna på läkten upp mot fönstret stöttas upp med hjälp av en stödregel. Rekommenderat avstånd till takstol för att få verkningsfull isolering runt fönstret mm mm mm mm 24 VELUX

25 Speciella monteringsförhållanden Avväxling 3 God luftcirkulation runt det inre glaset minimerar risken för kondens. Detta uppnås genom att smygens ovandel görs vågrät och underdel lodrät så att luften kan cirkulera runt glaset. Vid en avväxling skall denna göras så att det blir plats för en smyg med vinklad ovan- och underdel. Då man använder VELUX smyginklädnad i taklutningar mellan 30 och 60, blir det plats för smyginklädnaden när avväxlingen placeras utanför en vågrät (ovan) och en lodrät (nedan) linje, som visas i illustrationen. I taklutningar under 30 och över 60, kan inte VELUX smyginklädnad monteras med både en vågrät ovandel och en lodrät underdel då en för stor del av innerväggen får tas bort. Istället används mallen som medföljer smyginklädnaden för att bestämma rätt placering av avväxlingen. VELUX 25

26 Speciella monteringsförhållanden 3 Montage i skevt tak I äldre byggnader med mycket skeva takkonstruktioner kan det bli nödvändigt att avvika från det normala förfaringssättet vid placeringen av fönstret. Huset kan t ex ha en genomgående skevhet som gör att det kommer att se ut som om fönstret är felmonterat om det sätts i våg och lod. Istället bör fönstret linjera med de huvudlinjer som ligger närmst fönstret. Stora lokala skevheter i takkonstruktionen kan också göra det svårt att rätta upp fönstret. Blir det nödvändigt att höja upp ett hörn av fönstret mer än den kil som medföljer fönstret skall i så fall hela monteringsläktet höjas. 26 VELUX

27 Speciella monteringsförhållanden Montage i skevt tak 3 I detta fall där den röda linjen på fönstret hamnar högre upp än ovankanten på läkten riskeras otäthet vid intäckningen om man inte tar hänsyn till detta. Därför är det nödvändigt att jämna ut övergången mellan intäckningsplåten och takmaterialet genom att höja upp läkten runt fönstret. VELUX 27

28 Speciella monteringsförhållanden 3 Anslutning till styvt undertak TAKBOARD För anslutning till undertak av takboard används VELUX fönsterkrage BFX. Notera! För att fästa fönsterkragen byggs en ram runt hålet. Detta skall göras i samma dimension som bärläkten. Boarden i ovankant stöttas upp så att eventuellt vatten på undertaket rinner från fönstret. 28 VELUX

29 Speciella monteringsförhållanden Anslutning till styvt undertak 3 Över fönstret förbinds boarden eller duken och avvattningsrännan samman i närmsta skarv. RÅSPONT För anslutning i råspont används VELUX fönsterkrage BFX. Anslut fönsterkragen och avvattningsrännan under takpappen. Notera! Då det vid några tillfällen kan finnas krav om obrutet undertak används en klämlist, som sätts i fogmassa, som avvattning. VELUX 29

30 3 Speciella monteringsförhållanden Halva takpannor under fönstret Eftersträva alltid att få en rad med hela takpannor under fönstret. Om det är helt omöjligt, försök med följande alternativ: Kapa av takpannorna under fönstret och se till att det blir satt ett stöd under dem, som visas i illustrationen. Topparna kapas av. Om klacken har tagits bort från takpannorna under fönstret, skall takpannan sättas fast med skruv eller spik i läktet. Observera avstånden som visas i illustrationen. 150 mm 100 mm När den undre intäckningsplåten skall sättas på plats blir det också nödvändigt att forma den trekantiga delen (a) efter takpannorna. Oftast kan det bli nödvändigt att komplettera med ett självhäftande intäckningsmaterial (b) (levereras inte av VELUX) för att täta mellan den undre intäckningsdelen, plissékappan, och takpannorna i hörnen. a b b 30 VELUX

31 Speciella monteringsförhållanden Fönster monterade som skylight 3 När VELUX takfönster monteras in som skylights, dvs utom räckhåll, bör man överväga om man skall välja elektriskt manövrerade takfönster eller förbereda med kabeldraning fram till fönstret. Det möjliggör att i efterhand montera på en motor som öppnar och stänger fönstret samt montera på elektriskt manövrerade gardiner och markiser. Kabeldragning se sid. 44. Takfönstren monteras på vanligt sätt I byggnader med relativt låg taklutning och outnyttjade takvåningar, kan VELUX takfönster monteras in som skylight och få in ljuset via ett ljusschakt. Observera följande: När man gör en avväxling i innertakskonstruktionen så ska man räkna med eventuella horisontella krafter i takstolsfoten. Ljusschaktet skall utformas så att det blir möjligt att svänga runt fönstret 180 grader då det skall putsas. Finns det ångspärr/diffusionsspärr och isolering skall detta fortsätta upp längs sidorna i ljusschaktet och anslutas till fönstrets not och till undertaket. När man bestämmer placeringen av ljusschaktet ska hänsyn tas till ev gångbro, ventilationskanaler, skorsten och antenner. VELUX 31

32 Speciella monteringsförhållanden 3 Mansardtak Montering i ett mansardtak skiljer sig inte nämnvärt från ett standardmontage. Flera typer av takfönstren kan monteras vertikalt utan problem. Mansardtak inbjuder till många spännande monteringsmöjligheter, t ex att två fönster monteras på vardera sidan om "brytpunkten". Särskilda plåtar som möjliggör visad placeringen kan levereras av VELUX. Vid kontakt med VELUX, skall typ av takmaterial och taklutningen för de båda takytorna lämnas. 125 mm 125 mm 32 VELUX

33 Speciella monteringsförhållanden Montering i stödbensvägg 3 Det finns några utgångspunkter som man skall ta hänsyn till då man monterar in ett fönster i en stödbensvägg. Följande riktlinjer skall följas då man använder VELUX smyginklädnader: Om avståndet (uppmätt vågrätt) från stödbensväggen och till underkarmen är mer än 50 mm används VELUX standardsmyg. min 50 mm Om underkarmen är placerad innanför visade mått i förhållande till stödbensväggen, används VELUX standardsmyg som monteras med en vinkelrät anslutning i underkant. max 50 mm max 130 mm Om underkarmen är placerad innanför visade mått i förhållande till stödbensväggen, används VELUX standardsmyg tillsammans med VELUX fönsterbänk typ LEI. max 250 mm mm Om underkarmen är placerad som visas, används VELUX standardsmyg tillsammans med en måttanpassad VELUX fönsterbänk typ LEI med ett djup på max 750 mm. Mer än 500 mm VELUX 33

34 Speciella monteringsförhållanden 3 Platta tak För montage av VELUX takfönster i platta tak används intäckningssats ECX-TF. Intäckningssatsen ECX-TF används i tak med taklutningar mellan 0 och 15 i yttertak av papp eller liknande. Intäckningssatsen är tillverkad i plywood och isolerad med polystyren och polyetylen. Intäckningssatsen kläs utvändigt med papp. Beklädnaden som följer med används till att täcka övergången mellan takfönster och intäckningssats. Den invändiga smyginklädnaden platsbyggs. 34 VELUX

35 Speciella monteringsförhållanden Platta tak 3 I intäckningssatsen går det välja mellan manuellt eller elektriskt betjänat takfönster GGU eller GGU INTEGRA i storlekarna C04, M04 och S06. X 200 mm 71 ½ 71 ½ H W 150 mm Mått B x H i mm B x H i mm B x H i mm X mm C x x x M x x x S x x x VELUX 35

36 4 Montering av takfönster Håltagning FÖNSTRETS PLACERING I RUMMET Att tänka på och ta hänsyn till vid fönsterplaceringen: ljuset - vilket väderstreck hur rummet används fri utsikt, stående och/eller sittande komfortabel manövrering (mitthängt eller topp- och mitthängt fönster) krav om bröstningshöjd enligt gällande byggnormer (karmunderstyckets höjd från golv), BBR 8 stödbensvägg, om det finns, se sid. 33 optimal utformning av smyg Kontrollera så att samtliga material finns på plats. Börja alltid med att läsa igenom samtliga monteringsanvisningar. Det finns en monteringsanvisning i varje paket. HÅLET I TAKET Om du inte har tillträde till taket utifrån så ta upp hål från insidan. Börja med att skära upp ett mindre hål cirka 400 x 400 mm. OBS! Var rädd om befintlig ångspärr. Arbeta dig genom snedtaket från insidan genom takkonstruktionen och ut så läkten blir frilagda. Innan uppsågning av det verkliga hålet görs kan man tänka på takpannornas bredd för att slippa kapa dessa. Vid måttsättningen, glöm inte att lämna plats för isoleringsramen runt fönsterkarmen. Nu kan den slutliga placeringen av fönstret göras. Se vidare under kapitel 3 för olika sorters undertak. Råspont finns beskrivet på sid. 29. FÖNSTRETS PLACERING Justera fönstret i sidled för att minimera tillpassningen av takmaterialet till fönstret. Ta hänsyn till rekommenderat avstånd till takstol (a) och takmaterialet (b). Om det blir nödvändigt att avväxla takstolen, se kapitel 3. a b 36 VELUX

37 Montering av takfönster Håltagning 4 Justera fönstret i höjdled, uppåt eller neråt, så att: det blir en rad med hela takpannor under fönstret vid profilerat yttertak. det i skiffertak blir ett tillräckligt överlapp, se sid. 84 och monteringsanvisning. För att få plats med nödvändig isolering skall hålet i taket göras mm större runt karmen. Avgränsa hålet ovan och under med monteringsläkt. Dessa skall ha samma dimension som befintliga bärläkt på taket. Sidorna avgränsas med reglar, se monteringsanvisningen. HÅL I UNDERTAK OCH INNERVÄGG I undertak av råspont eller annat hårt material, tas allt bort så hålet motsvarar det hål som är i takytan. I undertak av duk skärs och viks enligt illustrationen för att få ytterligare tätning. Håltagningen i innertaket görs provisoriskt nu när fönstrets placering i yttertaket är fastställd. Karmmåttet överförs vinkelrätt till innertaket och sågas upp. Denna provisoriska tillskärning är nödvändig för att fönstret skall kunna monteras. Notera att det måste finnas möjlighet att återansluta ångspärren kring takfönstret med den befintliga i huset. Den slutliga håltagningen i innervägg görs först när smyginklädnaden skall monteras. Regel ovan och under fönstret för att hålla innertaket på plats skall utföras enligt illustration på sidan sid. 25. VELUX 37

38 4 Montering av takfönster Håltagning TA UR BÅGEN Följ alltid monteringsanvisningarna som medföljer produkterna när fönstret/fönstren monteras på plats. Det går att ta ur bågen för att underlätta montaget. Ställ bågen på ett rent och plant underlag. MONTERINGSBESLAG / -vinklar Monteringsbeslagen/-vinklarna levereras som standard med fönstret. Med fönster i storlekar från höjd 1400 mm (-08) och högre levereras extra monteringsvinklar, som skall placeras mitt på sidokarmen. Monteringsbeslagen skall sättas fast på karmen innan fönstret monteras i taket. För några produkter och par- och kombimonteringar finns speciella monteringsvinklar, t ex. för montage sida vid sida med karmavstånd 18 mm och 60 mm medföljer de monteringsvinklar som skall användas i intäckningsplåtens förpackning. för kombinationsfönstren GIL och VFE medföljer monteringsvinklarna i GIL respektive VFE förpackningen. 38 VELUX

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster.

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster. GPL / GPU Monteringsanvisning för takfönster. Placera takfönster så att ovankanten kommer 1850-2200 mm över färdigt golv. Fönstret blir då lätt att manövrera. Ta även hänsyn till utsiktsmöjligheterna vid

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Insektsnät

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Insektsnät Takfönster VELUX Solskydd Reglera ljus och värme Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Hjälp ditt takfönster hålla energibalansen Du kan stoppa både ljus och värme

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m²

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m² Mo Monteringsanvisning Vanliga frågor! Hur lång kan en Sunpipe vara? En Sunpipe kan göras nästan så lång som du önskar, men den mister 10 % av ljuset för varje meter solrör. För långa solrör bör därför

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät Takfönster VELUX Solskydd Reglera ljus och värme Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät velux.se Hjälp ditt takfönster hålla energibalansen Reducerar

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Prislista 2010. Priser gäller från 1 maj 2010 VELUX

Prislista 2010. Priser gäller från 1 maj 2010 VELUX Prislista 2010 Priser gäller från 1 maj 2010 1 Checklista - när du beställer Storleksdiagram Fasta överdelar till takfönster Fönster Höjd på fönster 57 Gid M51 GiR M50 68 Gid P52 GiR P50 82 Gid S54 GiR

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Mer ljus och luft med VELUX takfönster

Mer ljus och luft med VELUX takfönster Mer ljus och luft med VELUX takfönster Vägledning & prislista 2015 medföljer velux.se Mer dagsljus och bättre inneklimat... Vill du ge ditt hem mer ljus och ett friskare inneklimat är inget så effektivt

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter Icopal Monteringsanvisning Monteringsanvisning Underlagsprodukter Innehåll Icopal underlagsduk och underlagstäckning - sid. 3 sid. 8 sid. 10 sid. 7 sid. 9 Viktigt att tänka på - sid. 4 Montering - sid.

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Vägledning & prislista 2015

Vägledning & prislista 2015 Vägledning & prislista 2015 Takfönster Takfönsterkupol Ljustunnel Solskydd Manövrering Service och Underhåll April 2015-1 Rekommenderade cirkapriser Aha..! I mer än 70 år har vi utvecklat takfönsterlösningar

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Inåtgående fönster och dörrar i PVC

Inåtgående fönster och dörrar i PVC Inåtgående fönster och dörrar i PVC Infästning av karm Det är samma princip att montera inåtgående fönsterdörr som inåtgående fönster, nedan står dock endast fönster. Vid montering av karm är det av största

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Ljusare och rymligare i enplansvillan

Ljusare och rymligare i enplansvillan Ljusare och rymligare i enplansvillan »Du har alla möjligheter att släppa in dagsljuset oavsett hur ditt tak ser ut.« Takfönster ger enplansvillan nytt liv I de praktiska och välplanerade villorna från

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar SVENSK FÖNSTERTRADITION OCH MODERN TEKNIK I SKÖN HARMONI Att montera ett Laganfönster är normalt inget GARANTIER Laganfönster

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer