HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän

2 Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför allt de byggnadstekniska förutsättningarna som kan påverka monteringen av takfönster i en takkonstruktion. Här finns exempel på oräkneliga sätt att kombinera VELUX produkter på. Lycka till

3 Innehåll Planering Viktigt att tänka på vid val av takfönster 4-9 Byggnadstekniska förhållanden Takkonstruktioner (fukt, värme, ljud, mm) Speciella monteringsförhållande Montage i olika takkonstruktioner Montering av ett takfönster Montering steg för steg Kombimontering flera fönster Kombination med flera fönster Utbyte / Renovering Byte av gamla takfönster Speciella takmaterial Montage i olika takmaterial Produktinformation Kort presentation av VELUX produkter Kontakta VELUX Adress / Rådgivning / Service Stickord Telefonlista 124 Storleksdiagram 127

4 1 Planering Husets konstruktion Inför valet av VELUX takfönster bör man alltid göra en noggrann planering. Utgå alltid från ägarens behov av ljus och utsikt, rummets användning, husets arkitektur och byggnadens tekniska förutsättningar. Med rätt val av fönstertyp, variant och fönsterkombination ökar användarvärdet. För ökad komfort och välbefinnande finns ett stort urval av gardiner, markiser, fjärrbetjäningar och ett elektriskt system med regnsensor och programmeringsbar fjärrkontroll. Gör klart följande i planeringsstadiet: Avståndet mellan takstolarna har betydelse för hur stora fönstren kan vara utan att takstolarna ska behöva avväxlas. Kontrollera därför allra först om placeringen och storleken på fönstret passar in i befintligt takstolsfack (se även sid. 24, 36). För att kontrollera detta, utan att bryta upp taket, kan man gå upp via takluckan eller via inspektionsluckan i stödbensväggen eller se på takfoten på utsidan. Taklutningen kan ha stor betydelse för val av fönster. Som regel kan VELUX produkter monteras i taklutningar mellan 15 och 90 (0-15, se sid ). Det finns dock undantag så undersök alltid om de valda fönstren passar in i den aktuella taklutningen (se kap. 8). Takmaterialet är avgörande för vilken typ av intäckningsplåt som skall användas vid montaget så att det blir en enkel och säker anslutning med garanti. De olika typerna av intäckningsplåtar finns beskrivna i kapitel 8 (sid ). I en takkonstruktion med undertak skall man säkerställa så att det blir en tät anslutning mellan undertaket och fönstret för att hålla borta kondens och fygsnö/yrsnö. Enklast är det att använda VELUX fönsterkrage BFX som ingår i monteringspaket BDX (se sid. 41). VELUX

5 Planering Husets konstruktion 1 När fönstret monteras i taket bryter man isoleringsskiktet i taket. Därför måste anslutningen mellan fönstret och isoleringen återställas. Enklast och effektivast blir det med VELUX isoleringsram som ingår i monteringspaket BDX (se sid. 39). Diffussionsspärren/ångspärren i takkonstruktionen skall anslutas till fönstret. Enklast och effektivast är att använda VELUX diffussionskrage BBX (se sid. 17, 45. Ingår i paketet med smyginklädnad). I öppningen mellan karmen på fönstret och den invändiga väggen behövs en anslutning. Denna kan tillverkas i samma material som innertak/vägg eller med VELUX smyginklädnad som ger en elegant och rätt utformad anslutning (se sid. 33, 45, ). Siesta Omgivningen kan ibland ställa speciella krav på fönstret, som t ex i rum där luftfuktigheten är hög. VELUX fönster typ Everfinish, med modern design och underhållsfri invändig ytbehandling, klarar denna tuffa miljö och bör vara ett naturligt val i dessa rum (se sid. 97). Fönster med invändigt laminerat glas hindrar glasbitar från en ruta som går sönder att falla ner och orsaka skada. Isolerruta med laminerat glas rekommenderas därför när takfönster är placerade rakt över områden där personer vistas, arbetar och sover (se sid ). Finns det önskemål om att kunna reglera ljusinsläpp, solljus och värme så har VELUX ett stort urval av invändiga gardiner och utvändiga markiser eller i kombination med varandra att välja mellan. Det går även beställa fönster med värmeavvisande glas (se sid , ). VELUX 5

6 1 Planering Användarbehov Vad skall rummet användas till: Vardagsrum, sovrum, arbetsrum, lekrum, förråd, klädkammare? I vilket vädersträck kommer takfönstren att placeras? Utsiktsmöjligheter sittande, stående eller både och? VELUX takfönster ger väsentligt mer dagsljus och bättre möbleringsmöjligheter i rummet. Försök att få fri utsikt både stående och sittande. Var uppmärksam på att den optimala fönsterstorleken är beroende av taklutningen. Ju lägre taklutning ju längre fönster. Mitthängda/pivåhängda fönster gör det möjligt att placera möbler direkt under fönstret utan att de står i vägen då fönstret manövreras manuellt. Topp- och mitthängda fönster gör det möjligt att gå fram i fönstret och att stå rak och titta ut åt sidorna. Den mitthängda funktionen på fönstret används då fönstret skall putsas. Sitter fönstren högt placerade eller vill man bekvämt manövrera dem är valet INTEGRA det intelligenta allt-i-ett fönstret som bara monteras upp och är klart att använda. Systemet styr både motorn på fönstret samt invändiga gardiner och utvändiga markiser mm. 6 VELUX

7 Planering Myndighetskrav 1 MYNDIGHETSKRAV Myndigheterna ställer krav när du skall bygga nytt, göra en ombyggnad eller komplettera ditt hus. Nybyggnad Generellt gäller Bygglovskrav enligt PBL (Plan- och Bygglagen). Bygganmälan krävs före igångsättning av byggnadsarbeten. Du bör alltid informera grannarna. Myndigheternas krav och råd utförs enligt BBR (Boverkets Byggregler). BBR är en bra checklista i både planerings- och utförandeskedet. Ombyggnad Några exempel som kräver Bygglov enligt PBL (Plan- och Bygglagen): Nya takfönster som är en fasadändring Inredning av vind till bostad som är ändrad användning Tillbyggnad Bygglov krävs normalt inte för utbyte av befintliga takfönster. Är du tveksam, kontakta kommunens Byggnadsnämnd. Bygganmälan krävs före igångsättning av byggnadsarbeten. Du bör alltid informera grannarna. VELUX 7

8 1 Planering Myndighetskrav Myndigheternas krav och råd enligt BBR (Boverkets Byggregler) skall uppfattas som en erfarenhetsbank, som ger ett bra boende och en bra utformning på ditt hus. BBR är en bra checklista i både planerings- och utförandeskedet. BBR 1 Inledning. Exempel: Allmänna råd, typgodkännande, standard. BBR 2 Utförande och Driftsinstruktioner. Exempel: Brandskyddstekniska installationer. BBR 3 Utformning. Exempel: Tillgänglighet, rumshöjd, rumsplanering. BBR 4 Bärförmåga, stadga och beständighet enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler). Exempel: Avväxling av takstolar. BBR 5 Brandskydd. Exempel: Fönster som utrymningsväg, skydd mot brandspridning. BBR 6 Hygien, hälsa och miljö. Exempel: Luftväxling, täthet, dagsljus, solljus, rumsklimat, yttertak, takkonstruktion, taktäckning. BBR 7 Bullerskydd. Exempel: Ljudisolering BBR 8 Säkerhet vid användning. Exempel: Barnsäkring, tillträdesskydd vid fönster och glasytors avstånd till golv. BBR 9 Energihushållning och värmeisolering. Exempel: Takfönstrets U-värde. Takfönster ingår i byggnadens totala värmebehovsberäkning, värmeisolering, värmeförluster, lufttäthet. Risken att falla ned från tak kan undvikas genom att följa Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrifter och Råd. 8 VELUX

9 Planering Myndighetskrav 1 Dagljusresurs I bostaden är det normalt tillräckligt med ljus när fönsterarealen för fasadfönster svarar till 10% av golvarealen och för takfönster minst 7%. Erfarenheten visar dock att det vid många tillfälle inte ger tillräckligt med dagsljus. VELUX rekommenderar därför att generellt räkna med större fönster. Nedanstående tabell visar hur stor golvareal i m 2 ett enskilt fönster kan lysa upp. Fönstertyp Storlek Golvareal (i m 2 ) GGL GGU GPL GPU C02 4,7 C04 6,0 F04 9,1 M04 8,6 M06 10,7 (7% av golvarealen) M08 12,7 M12 16,7 P06 13 P10 18,1 S08 19,3 VFE M31 3,3 M34 5,8 (10% av golvarealen) P31 4,1 P34 7,1 S31 5,1 S34 8,8 VFA (10%) VFB (10%) M35 7,1 P34 7,1 GDL (7%) P19 29,9 GEL + VEA/VEB/VEC (7%) M08 + M35 21,9 VELUX 9

10 2 Byggteknisk utformning Takkonstruktion Ett tak är en komplicerad konstruktion som består av olika materialtyper med många funktioner. 1. Yttertak grundläggande tätning mot vatten (regn och snö) och hagel mm 2. Undertak tätar mot regn och snö samt är delvis en vindtätning 3. Bärande konstruktion takstol och bärläkt 4. Isolering minimerar värmeförlust 5. Ångspärr tätar mot luft- och fuktgenomträngning 6. Invändig yta När man gör håltagning för takfönster, ställs stora krav på anslutningar som skall vara täta mot omgivande takkonstruktion VELUX

11 Byggteknisk utformning Yttertak 2 Yttertaksbeläggningen skall fungera som klimatskärm och vara skydd för nederbörd. Det finns ett enormt utbud på yttertaksbeläggning både vad gäller typ som material. Gemensamt för dem alla är att det bildas kondens på undersidan av dem. Denna fukt måste ventileras ut. Det skall därför vara ett ventilerat hålrum mellan yttertaksbeläggningen och underlagstaket. Med bär- och ströläkt på undertaket uppnås detta hålrum. VELUX 11

12 Byggteknisk utformning 2 Undertak Undertaket fungerar som skydd mot fuktinträngning, i huvudsak orsakat av otätheter i yttertaksbeläggningen. Dessa otätheter innebär att regn och snö i förbindelse med blåst kan tränga in genom takmaterialet. Speciellt snö kan ställa till problem om där inte finns undertak. Det är när stora mängder snö samlas under en längre tid och plötsligt smälter när temperaturen stiger. Vatten som rinner längs undertaket måste ledas bort från det takstolsfack som är genombrutet av t ex ett VELUX takfönster. En avvattningsränna samlar upp och leder bort detta vatten till nästa takstolsfack. Otätheter i ångspärren kan leda till att små mängder fukt inifrån byggnaden tränger ut i takkonstruktionen. Gemensamt för alla takmaterial och takkonstruktioner är att fuktig luft måste ventileras bort och att det är skillnad mellan ventilerade och oventilerade undertak. 12 VELUX

13 Byggteknisk utformning Undertak 2 VENTILERADE UNDERTAK Ventilerade undertak är baserade på diffusionstätt undertaksmaterial. Fuktig luft ventileras ut mellan isoleringen och undertaket. Luftspalten i ett eller flera takstolsfack kan bli bruten när t ex takfönster monteras in. För att bibehålla ventilationen i takstolsfacken rekommenderas något av följande: att sätta in ventiler i underlagstaket, både ovan och under takfönstret (1) eller att borra upp ventilationshål i takstolarna i båda sidor (2) så att det kan strömma in luft från grannfacket. Saknas ventilation i underlagstaket kan detta leda till fukt i takstolar och isolering. Detta reducerar isoleringslagrets funktion och bidrar till mögelskador. 1 2 VELUX 13

14 Byggteknisk utformning 2 Undertak Oventilerade undertak Oventilerade undertak är baserade på diffusionsöppet undertaksmaterial som läggs direkt på isoleringen. Den lilla fuktvandring som tränger genom fuktspärren från byggnadens inre och ut i takkonstruktionen vandrar vidare ut genom undertaksmaterialet. Härifrån avlägsnas den via ventilationen under yttertaket. Då denna fuktvandring inte är lika effektiv som ventilation, är det mycket viktigt att fuktspärren är helt lufttät. Fel i fuktspärren medför att fuktvandringen i undertaket inte balanseras. VELUX fönsterkrage BFX är tillverkat av ett diffusionsöppet material och kan användas till både oventilerade och ventilerade undertak. 14 VELUX

15 Byggteknisk utformning Bärande takkonstruktion 2 Huvudsakligen finns i Sverige två typer av takstommar. Ramverkstakstol med inredd vindsvåning och taklutningar mellan 38 och 45 Fackverkstakstol med oinredd vind och taklutningar upp till 38 Takstol med nockbalk s k ryggåstak med takbjälkar infästa i ytterväggar Takbjälkar vid lågtlutande tak Hus byggda efter 1950 har i huvudsak 1200 mm c/c avstånd mellan takstolarna. Hus byggda före 1950 kan ha varierande avstånd mellan takstolarna och dimensionen på takstolen. Om man på ett eller annat sätt måste avväxla takstolarna (konstruktionsändringar) måste man göra en konstruktionsberäkning. Konstruktionskrav finns i BBR 4 (se sid. 8). VELUX takfönster monteras på plats med hjälp av hörnbeslagen och långa skruvar som skruvas genom lägten ner till underliggande takstolskonstruktion. Monteringsläkten skall vara i samma dimension som bärläkten där sådana finns. VELUX 15

16 Byggteknisk utformning 2 Värmeisolering Det är viktigt att värmeförlusten i hela konstruktionen blir så liten som möjligt. Värmeisolering kring fönstret skall utföras noggrant enligt VELUX detaljanvisningar. Bra U-värde, ju lägre desto bättre, ger både låga värmeförluster och mindre kallras för en bra komfort vid takfönstret. VELUX kan leverera takfönster med lågenergiglas. Värmeisoleringskrav finn i BBR 9. För VELUX takfönster är det speciellt två komponenter som har betydelse för det totala U-värdet. Glaset tar upp den största ytan och har därför stor betydelse för den totala energiförlusten genom fönstret. Glasets isoleringsförmåga har stor betydelse för komforten i fönstrets närhet då ett dåligt isolerande glas ger kallras. Karmen och anslutningen till takkonstruktionen utgör en betydligt mindre yta men en grundlig isolering är trots allt mycket viktig. En dåligt isolerad karm betyder lägre utvändig ytbeklädnadstemperatur och därmed risk för kondens på karmens insida. För att VELUX takfönster skall uppnå angivna U-värden är det viktigt att karmen noggrannt isoleras helt upp till bärläktets ovansida. 16 VELUX

17 Byggteknisk utformning Ångspärr 2 Ångspärren är ett tunt skikt av ett diffusiontätt material, som monteras i den varma delen av husets konstruktion. Den skall förhindra vattenånga från den varma luften inomhus till att tränga ut i den kallare delen av konstruktionen. Stoppas inte den varma luften, omvandlas vattenångan till vatten på den kalla ytan. Vid frost blir det isbildning. Konstruktionen tillförs härmed mer fukt än den kan göra av med, och det blir en grogrund för svamp- och mögelskador. Förutom att minska byggnadskonstruktionens styrka och livslängd kan mögel- och svampangrepp förorsaka obehag för de boende. Detta gör ångspärren till en av husets viktigaste komponenter! Det är viktigt att ångspärren kring takfönstret ansluts noggrant till befintlig ångspärr i takkonstruktionen och utförs enligt VELUX detaljanvisningar. För att få en bra fungerande konstruktion använder man VELUX diffusionskrage BBX. Täthetskrav finns i BBR 6. VELUX 17

18 2 Byggteknisk utformning Smyginklädnad För att färdigställa den invändiga anslutningen i takkonstruktionen går det välja mellan att platsbygga en smyg eller att montera en VELUX smyginklädnad. Smyginklädnaden är viktig för ytfinishen, ljusinsläpp och funktion. Anslutningen mot takfönstret och angränsande väggar är viktig. Vinkelräta anslutningar i över- och underdel får fönstret att kännas inklämt och hindrar utsikten. Den varma luftströmmen från radiatorn bör inte ha något hinder. Färgen på smyginklädnaden har betydelse för hur mycket ljus som släpps in i rummet. Dagsljuskrav finns i BBR 6. VELUX smyginklädnader tar hänsyn till detta och finns i flera olika typer. Den vågräta ovandelen och lodräta nederdelen ger ett bättre ljusinsläpp och ventilation runt glaset. De rundade anslutningarna i övre och undre del ger större isoleringstjocklek (a). VELUX smyginklädnad ansluts enkelt i karmen. Uppregling, som vid platsbyggd smyg, behövs inte. VELUX smyginklädnad levereras färdigbehandlad. a 18 VELUX

19 Byggteknisk utformning Rumsklimat 2 En hög luftfuktighet är grogrund för mögel, som kan orsaka båd hälsoproblem och skada på byggnaden. I ett enfamiljshus tillförs det varje dygn cirka 15 liter vattenånga genom utandningsluft, ånga från bad, dusch och matlagning. Om det därför inte sker någon utväxling av den invändiga luften kommer luftfuktigheten att stiga. Mängden luft- och fuktpåverkan varierar naturligtvis från bostad till bostad. Genom att följa några generella riktlinjer kan man bibehålla en låg luftfuktighet. Vädra 3-4 gånger dagligen, 5-7 minuter per gång. Öka antalet utluftningar eller anskaffa en mekanisk ventilation i rum som kök och bad. Stäng inte värmen under utluftningen då den kalla luften utifrån snabbt skall värmas upp när fönstret stängs igen. Låt inte rum stå kalla under en längre period då luftfuktigheten ökar i dessa rum. Vill man ha ett svalt sovrum så glöm inte värma upp det under dagtimmarna. Undvik att torka tvätt inomhus. VELUX takfönster har som standard ventilationsbeslag med filter. Ventilationskrav finns i BBR 6. Värmeförlusten under en kortvarig utluftning blir inte speciellt stor eftersom väggar och möbler inte hinner avkylas. VELUX 19

20 Byggteknisk utformning 2 Ljudisolering Ljud i byggnader kan komma utifrån genom takkonstruktionen och takfönstret och inifrån mellan rummen. Det luftburna ljudet som ger svängningar i lufttrycket går genom de minsta sprickor och otätheter i fönster och konstruktion. Stomljudet fortplantar sig via vibrationer i stomkonstruktionen. Det är viktigt att utföra tätningar med stor noggrannhet. VELUX kan leverera takfönster för speciella ljudkrav. Här kommer några exempel på utförande som ger bättre ljudisolering: Såga till reglar och sätta dem på plats mellan bärläkter (a). Montera tung, tjock asfaltpapp på undertaket (b). Foga noggrannt i skarvar och anslutningar (c). Ljudkrav enligt BBR 7. X + 20 cm 25 cm 25 cm Y + 20 cm Y a X Y + 20 cm b c X + 20 cm 25 cm 25 cm c 20 VELUX

21 Byggteknisk utformning Snö och is 2 I områden med långa, kalla perioder och kraftigt snöfall kan VELUX takfönster vara täckt med snö en längre tid och under vintern kan stora mängder snö samlas uppe på taket. När temperaturen stiger är det runt fönstret det börjar smälta först pga lite extra värrmeförlust. Smält vatten rinner då av från fönstret och fryser till is när det kommer ner till kallare och mer isolerad takyta under fönstret. Vid sådana tillfälle bildas det lätt en isvall under fönstret som verkar som en fördämning för ytterligare smältvatten. Detta kan då förorsaka vatteninträngning runt fönstret. Varken takfönster eller takkonstruktionen är konstruerat till att motstå uppdämt vatten. För att undgå problemet skall man ordna så att vattnet kan rinna bort från takfönstret och takkonstruktionen. Man ska ta bort snön från fönstret på samma sätt som man tar bort löv och liknande material från intäckningsplåten och hängrännorna för att leda bort vattnet. VELUX 21

22 Byggteknisk utformning 2 Snö och is Då fönster monteras in i speciellt utsatta områden skall man ta extra hänsyn till förhållandena: Var noga med att anslutningen blir tät. De flesta takmaterial är i sig inte vattentäta mot uppdämt vatten. Isolera omsorgsfullt runt fönstret för att förhindra köldbryggor. Var extra noggrann med ångspärren så att det inte tränger ut fukt rundt fönstret. I särskilt utsatta lägen med mycket snö kan man montera värmekablar som skall fortsätta till hängrännan och stupröret. 22 VELUX

23 VELUX 23 2

24 3 Speciella monteringsförhållanden Avväxling Då fönstret är bredare än det avstånd som är mellan takstolarna måste en avväxling göras. Notera att då man gör en avväxling krävs byggnadslov, eftersom man går in och ändrar i bärande konstruktion. I kombinationer med flera fönster sida vid sida är det oftast möjligt att anpassa avståndet mellan fönstren så att takstolen kan behållas och på så sätt slippa en avväxling. Detta beslut måste tas innan intäckningsplåtarna beställs. Som regel kan fönstren placeras mycket tätt inpå takstolarna men optimalt skall det vara minst 20 mm på båda sidor för att få en så effektiv isolering som möjligt runt fönstret. När hålet tagits upp vid en avväxling och det är betydligt bredare än fönstret är det viktigt att de fria ändarna på läkten upp mot fönstret stöttas upp med hjälp av en stödregel. Rekommenderat avstånd till takstol för att få verkningsfull isolering runt fönstret mm mm mm mm 24 VELUX

25 Speciella monteringsförhållanden Avväxling 3 God luftcirkulation runt det inre glaset minimerar risken för kondens. Detta uppnås genom att smygens ovandel görs vågrät och underdel lodrät så att luften kan cirkulera runt glaset. Vid en avväxling skall denna göras så att det blir plats för en smyg med vinklad ovan- och underdel. Då man använder VELUX smyginklädnad i taklutningar mellan 30 och 60, blir det plats för smyginklädnaden när avväxlingen placeras utanför en vågrät (ovan) och en lodrät (nedan) linje, som visas i illustrationen. I taklutningar under 30 och över 60, kan inte VELUX smyginklädnad monteras med både en vågrät ovandel och en lodrät underdel då en för stor del av innerväggen får tas bort. Istället används mallen som medföljer smyginklädnaden för att bestämma rätt placering av avväxlingen. VELUX 25

26 Speciella monteringsförhållanden 3 Montage i skevt tak I äldre byggnader med mycket skeva takkonstruktioner kan det bli nödvändigt att avvika från det normala förfaringssättet vid placeringen av fönstret. Huset kan t ex ha en genomgående skevhet som gör att det kommer att se ut som om fönstret är felmonterat om det sätts i våg och lod. Istället bör fönstret linjera med de huvudlinjer som ligger närmst fönstret. Stora lokala skevheter i takkonstruktionen kan också göra det svårt att rätta upp fönstret. Blir det nödvändigt att höja upp ett hörn av fönstret mer än den kil som medföljer fönstret skall i så fall hela monteringsläktet höjas. 26 VELUX

27 Speciella monteringsförhållanden Montage i skevt tak 3 I detta fall där den röda linjen på fönstret hamnar högre upp än ovankanten på läkten riskeras otäthet vid intäckningen om man inte tar hänsyn till detta. Därför är det nödvändigt att jämna ut övergången mellan intäckningsplåten och takmaterialet genom att höja upp läkten runt fönstret. VELUX 27

28 Speciella monteringsförhållanden 3 Anslutning till styvt undertak TAKBOARD För anslutning till undertak av takboard används VELUX fönsterkrage BFX. Notera! För att fästa fönsterkragen byggs en ram runt hålet. Detta skall göras i samma dimension som bärläkten. Boarden i ovankant stöttas upp så att eventuellt vatten på undertaket rinner från fönstret. 28 VELUX

29 Speciella monteringsförhållanden Anslutning till styvt undertak 3 Över fönstret förbinds boarden eller duken och avvattningsrännan samman i närmsta skarv. RÅSPONT För anslutning i råspont används VELUX fönsterkrage BFX. Anslut fönsterkragen och avvattningsrännan under takpappen. Notera! Då det vid några tillfällen kan finnas krav om obrutet undertak används en klämlist, som sätts i fogmassa, som avvattning. VELUX 29

30 3 Speciella monteringsförhållanden Halva takpannor under fönstret Eftersträva alltid att få en rad med hela takpannor under fönstret. Om det är helt omöjligt, försök med följande alternativ: Kapa av takpannorna under fönstret och se till att det blir satt ett stöd under dem, som visas i illustrationen. Topparna kapas av. Om klacken har tagits bort från takpannorna under fönstret, skall takpannan sättas fast med skruv eller spik i läktet. Observera avstånden som visas i illustrationen. 150 mm 100 mm När den undre intäckningsplåten skall sättas på plats blir det också nödvändigt att forma den trekantiga delen (a) efter takpannorna. Oftast kan det bli nödvändigt att komplettera med ett självhäftande intäckningsmaterial (b) (levereras inte av VELUX) för att täta mellan den undre intäckningsdelen, plissékappan, och takpannorna i hörnen. a b b 30 VELUX

31 Speciella monteringsförhållanden Fönster monterade som skylight 3 När VELUX takfönster monteras in som skylights, dvs utom räckhåll, bör man överväga om man skall välja elektriskt manövrerade takfönster eller förbereda med kabeldraning fram till fönstret. Det möjliggör att i efterhand montera på en motor som öppnar och stänger fönstret samt montera på elektriskt manövrerade gardiner och markiser. Kabeldragning se sid. 44. Takfönstren monteras på vanligt sätt I byggnader med relativt låg taklutning och outnyttjade takvåningar, kan VELUX takfönster monteras in som skylight och få in ljuset via ett ljusschakt. Observera följande: När man gör en avväxling i innertakskonstruktionen så ska man räkna med eventuella horisontella krafter i takstolsfoten. Ljusschaktet skall utformas så att det blir möjligt att svänga runt fönstret 180 grader då det skall putsas. Finns det ångspärr/diffusionsspärr och isolering skall detta fortsätta upp längs sidorna i ljusschaktet och anslutas till fönstrets not och till undertaket. När man bestämmer placeringen av ljusschaktet ska hänsyn tas till ev gångbro, ventilationskanaler, skorsten och antenner. VELUX 31

32 Speciella monteringsförhållanden 3 Mansardtak Montering i ett mansardtak skiljer sig inte nämnvärt från ett standardmontage. Flera typer av takfönstren kan monteras vertikalt utan problem. Mansardtak inbjuder till många spännande monteringsmöjligheter, t ex att två fönster monteras på vardera sidan om "brytpunkten". Särskilda plåtar som möjliggör visad placeringen kan levereras av VELUX. Vid kontakt med VELUX, skall typ av takmaterial och taklutningen för de båda takytorna lämnas. 125 mm 125 mm 32 VELUX

33 Speciella monteringsförhållanden Montering i stödbensvägg 3 Det finns några utgångspunkter som man skall ta hänsyn till då man monterar in ett fönster i en stödbensvägg. Följande riktlinjer skall följas då man använder VELUX smyginklädnader: Om avståndet (uppmätt vågrätt) från stödbensväggen och till underkarmen är mer än 50 mm används VELUX standardsmyg. min 50 mm Om underkarmen är placerad innanför visade mått i förhållande till stödbensväggen, används VELUX standardsmyg som monteras med en vinkelrät anslutning i underkant. max 50 mm max 130 mm Om underkarmen är placerad innanför visade mått i förhållande till stödbensväggen, används VELUX standardsmyg tillsammans med VELUX fönsterbänk typ LEI. max 250 mm mm Om underkarmen är placerad som visas, används VELUX standardsmyg tillsammans med en måttanpassad VELUX fönsterbänk typ LEI med ett djup på max 750 mm. Mer än 500 mm VELUX 33

34 Speciella monteringsförhållanden 3 Platta tak För montage av VELUX takfönster i platta tak används intäckningssats ECX-TF. Intäckningssatsen ECX-TF används i tak med taklutningar mellan 0 och 15 i yttertak av papp eller liknande. Intäckningssatsen är tillverkad i plywood och isolerad med polystyren och polyetylen. Intäckningssatsen kläs utvändigt med papp. Beklädnaden som följer med används till att täcka övergången mellan takfönster och intäckningssats. Den invändiga smyginklädnaden platsbyggs. 34 VELUX

35 Speciella monteringsförhållanden Platta tak 3 I intäckningssatsen går det välja mellan manuellt eller elektriskt betjänat takfönster GGU eller GGU INTEGRA i storlekarna C04, M04 och S06. X 200 mm 71 ½ 71 ½ H W 150 mm Mått B x H i mm B x H i mm B x H i mm X mm C x x x M x x x S x x x VELUX 35

36 4 Montering av takfönster Håltagning FÖNSTRETS PLACERING I RUMMET Att tänka på och ta hänsyn till vid fönsterplaceringen: ljuset - vilket väderstreck hur rummet används fri utsikt, stående och/eller sittande komfortabel manövrering (mitthängt eller topp- och mitthängt fönster) krav om bröstningshöjd enligt gällande byggnormer (karmunderstyckets höjd från golv), BBR 8 stödbensvägg, om det finns, se sid. 33 optimal utformning av smyg Kontrollera så att samtliga material finns på plats. Börja alltid med att läsa igenom samtliga monteringsanvisningar. Det finns en monteringsanvisning i varje paket. HÅLET I TAKET Om du inte har tillträde till taket utifrån så ta upp hål från insidan. Börja med att skära upp ett mindre hål cirka 400 x 400 mm. OBS! Var rädd om befintlig ångspärr. Arbeta dig genom snedtaket från insidan genom takkonstruktionen och ut så läkten blir frilagda. Innan uppsågning av det verkliga hålet görs kan man tänka på takpannornas bredd för att slippa kapa dessa. Vid måttsättningen, glöm inte att lämna plats för isoleringsramen runt fönsterkarmen. Nu kan den slutliga placeringen av fönstret göras. Se vidare under kapitel 3 för olika sorters undertak. Råspont finns beskrivet på sid. 29. FÖNSTRETS PLACERING Justera fönstret i sidled för att minimera tillpassningen av takmaterialet till fönstret. Ta hänsyn till rekommenderat avstånd till takstol (a) och takmaterialet (b). Om det blir nödvändigt att avväxla takstolen, se kapitel 3. a b 36 VELUX

37 Montering av takfönster Håltagning 4 Justera fönstret i höjdled, uppåt eller neråt, så att: det blir en rad med hela takpannor under fönstret vid profilerat yttertak. det i skiffertak blir ett tillräckligt överlapp, se sid. 84 och monteringsanvisning. För att få plats med nödvändig isolering skall hålet i taket göras mm större runt karmen. Avgränsa hålet ovan och under med monteringsläkt. Dessa skall ha samma dimension som befintliga bärläkt på taket. Sidorna avgränsas med reglar, se monteringsanvisningen. HÅL I UNDERTAK OCH INNERVÄGG I undertak av råspont eller annat hårt material, tas allt bort så hålet motsvarar det hål som är i takytan. I undertak av duk skärs och viks enligt illustrationen för att få ytterligare tätning. Håltagningen i innertaket görs provisoriskt nu när fönstrets placering i yttertaket är fastställd. Karmmåttet överförs vinkelrätt till innertaket och sågas upp. Denna provisoriska tillskärning är nödvändig för att fönstret skall kunna monteras. Notera att det måste finnas möjlighet att återansluta ångspärren kring takfönstret med den befintliga i huset. Den slutliga håltagningen i innervägg görs först när smyginklädnaden skall monteras. Regel ovan och under fönstret för att hålla innertaket på plats skall utföras enligt illustration på sidan sid. 25. VELUX 37

38 4 Montering av takfönster Håltagning TA UR BÅGEN Följ alltid monteringsanvisningarna som medföljer produkterna när fönstret/fönstren monteras på plats. Det går att ta ur bågen för att underlätta montaget. Ställ bågen på ett rent och plant underlag. MONTERINGSBESLAG / -vinklar Monteringsbeslagen/-vinklarna levereras som standard med fönstret. Med fönster i storlekar från höjd 1400 mm (-08) och högre levereras extra monteringsvinklar, som skall placeras mitt på sidokarmen. Monteringsbeslagen skall sättas fast på karmen innan fönstret monteras i taket. För några produkter och par- och kombimonteringar finns speciella monteringsvinklar, t ex. för montage sida vid sida med karmavstånd 18 mm och 60 mm medföljer de monteringsvinklar som skall användas i intäckningsplåtens förpackning. för kombinationsfönstren GIL och VFE medföljer monteringsvinklarna i GIL respektive VFE förpackningen. 38 VELUX

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer