Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation"

Transkript

1 Endovaskulär behandling av abdominellt aortaaneurysm Patientinformation A A A E N D O P R O S T H E S I S

2

3 Innehållsförteckning Sidan Inledning 1 Vad är abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 3 Vilka symtom ger abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 5 Vad framkallar ett abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 7 Hur behandlar läkarna abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 8 Vilka behandlingsalternativ finns när behandling blir nödvändig? 9 Vad är GORE EXCLUDER AAA kärlprotes? 11 Hur går insättandet av GORE EXCLUDER AAA kärlprotes till? 15 Vilka uppföljande undersökningar görs? 17 När ska jag ringa min läkare? 19 Ordlista över medicinska termer 21 Var kan jag få mer information? 25 Frågor till min läkare 27

4 Denna broschyr har producerats genom tillmötesgående från Gore & Associates. Den kommer att hjälpa dig att lära dig mer om riskfaktorer och vanliga symtom, samt om en mindre invasiv metod att behandla ett abdominellt aortaaneurysm (AAA). Oavsett om du försöker minska risken för egen del eller gör det som stöd till en anhörig som fått diagnosen AAA, hoppas vi att denna information blir till hjälp för dig och din familj. 1

5 Varje år diagnostiseras i U.S.A cirka nya fall av abdominellt aortaaneurysm. 1 Detta tillstånd, som också kallas AAA, innebär en utbuktning på aorta, som kan brista (rupturera) med ett livshotande tillstånd som följd. Om du eller någon anhörig har denna sjukdom, söker du kanske information om hur den kan behandlas. Denna broschyr beskriver abdominella aortaaneurysm och ett relativt nytt sätt att behandla dem. Ett nytt behandlingsalternativ är endovaskulär reparation med hjälp av ett endovaskulärt graft. För att göra det enklare för dig har vi tagit med en Ordlista över medicinska termer på sidan 21, och på sidan 27 finns det plats för dig att skriva ned frågor att diskutera med din läkare. Ord som står med fetstil i texten återfinns i ordlistan över medicinska termer. Denna broschyr är endast en vägledning och inte avsedd att användas för att ställa diagnos på ett medicinskt tillstånd. Som alltid när det gäller kirurgiska och medicinska metoder är din läkare den bästa källan till information och råd. 1 Brewster DC. Presidential address: What would you do if it were your father? Reflections on endovasccular abdominal aortic aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery 2001, 33(6):

6 Vad är abdominellt aortaaneurysm (AAA)? Ett abdominellt aortaaneurysm är en ansvällning eller utbuktning av aorta i buken. Aorta är den stora kroppspulsådern, som transporterar syrerikt blod från hjärtat till alla delar av kroppen. I buken delar aorta upp sig i de gemensamma bäckenartärerna, som för blod till benen och andra delar nedtill i kroppen (se figur 1). Ett aneurysm är en utbuktning av aorta, som beror på ett försvagat avsnitt av artären, som inte står emot kraften i blodflödet (se figur 2). Även om aneurysm kan förekomma i alla kroppens artärer är det vanligast i bukaorta och bäckenartärerna. Medan aortas diameter normalt ligger mellan 19 och 25 millimeter, kan ett aneurysm få den att öka till flera gånger normal storlek. Detta tillstånd kan, om det inte behandlas, leda till en ruptur (bristning) av aorta. Risken för detta ökar med aneurysmets storlek och vid högt blodtryck. Aneurysmruptur är ofta dödlig och en viktig dödsorsak i västvärlden. 3

7 Figur 1 Aorta är den stora kroppspulsådern, som för syrerikt blod från hjärtat. Det är den största artären i kroppen, och den går från bröstkorgen till buken, där den förgrenar sig i bäckenartärerna. Abdominellt aortaaneurysm Hjärta Njure Bukaorta Höger gemensamma bäckenartär Höger lårbensartär Vänster gemensamma bäckenartär Vänster lårbensartär Figur 2 Ett aneurysm är en utbuktning av bukaorta. De försvagade avsnitten av aortaväggen kan till slut inte stå emot kraften från blodflödet. 4

8 Vilka symtom ger abdominellt aortaaneurysm (AAA)? Många känner inga symtom av sitt AAA. Därför är det mycket viktigt att du talar med din läkare om risken för att du har eller håller på att utveckla ett AAA. När symtom förekommer är smärta det vanligaste. Den kan kännas i buken, ryggen eller bröstkorgen. Vissa patienter beskriver smärtan som allt från lindrig till svår smärta eller ömhet i mellersta eller övre delen av buken eller nedtill i ryggen. Andra kan känna sitt aneurysm som en pulserande eller bultande knöl i buken. Många känner emellertid inte några av dessa symtom, men visar sig ändå ha ett AAA. Din läkare kan upptäcka ett AAA vid en rutinundersökning. Han kan känna en utbuktning eller en pulsation (ett bultande) i buken. Oftast upptäcker man aneurysm vid medicinska undersökningar med datortomografi eller ultraljud. 5

9 Bukaorta Höger njure Vänster njure Din läkare kan också rekommendera ett angiogram (se figur 3) eller ytterligare undersökningar, till exempel med MR-kamera eller IVUS (intravaskulärt ultraljud) för att bestämma exakt läge, storlek och form av aneurysmet och omgivande artärer. Höger gemensamma bäckenartär Abdominellt aortaaneurysm Figur 3 Vänster gemensamma bäckenartär Angiogram av ett abdominellt aortaaneurysm. 6

10 Vad framkallar ett abdominellt aortaaneurysm (AAA)? En försvagning av aorta beroende på kärlsjukdom, skada eller nedärvd defekt i artärväggens vävnader kan med tiden leda till ett abdominellt aortaaneurysm. Blodtryckets oavbrutna inverkan på det försvagade området kan leda till utbuktning (förstoring och uttunning) av aorta. Riskfaktorer för utveckling av aneurysm är ärftlig benägenhet (förekomst i släkten), rökning, hjärtsjukdom, högt blodtryck och dålig kost. De flesta läkare rekommenderar enkla förebyggande åtgärder som att hålla blodtrycket under kontroll, sluta röka och minska kolesterolinnehållet i kosten. Dessa livsstilsförändringar kan också bidra till att förebygga andra problem i framtiden. Om du är i riskzonen för att utveckla ett aneurysm, kan din läkare rekommendera regelbunden undersökning. Det innebär oftast en enkel kroppsundersökning och kanske datortomografi eller ultraljud. Din läkare kan också ordinera mediciner för att sänka blodtrycket. 7

11 Hur behandlar läkarna abdominellt aortaaneurysm (AAA)? Storleken och läget av det abdominella aortaaneurysmet och din allmänna hälsa avgör hur aneurysmet ska behandlas. Om aneurysmet är litet kan din läkare rekommendera enbart regelbundna kontroller för att övervaka aneurysmet. Ett större eller snabbare växande (expanderande) aneurysm innebär emellertid större risk för ruptur och kan därför kräva behandling. Om din läkare tycker att behandling är nödvändig, så finns det två metoder: öppen kirurgisk reparation och endovaskulär reparation. 8

12 Vilka behandlingsalternativ finns när behandling blir nödvändig? Öppen Kirurgisk Reparation Öppen kirurgisk reparation har varit det traditionella valet vid behandling av abdominellt aortaaneurysm. Under detta slags operation gör läkaren ett snitt i buken eller sidan på patienten och reparerar aorta genom att ersätta det sjuka avsnittet (aneurysmet) med ett syntetiskt graft (rör) som sys fast med stygn. Proceduren kräver att man stoppar blodflödet genom aorta medan graftet sätts på plats. En öppen kirurgisk reparation görs vanligen i full narkos och tar cirka 2 till 4 timmar. Patienten ligger oftast på intensivvårdsavdelning över natten och stannar kvar ytterligare 5 till 7 dagar på sjukhuset. Beroende på hur snabbt kroppen läker, kan sjukhusvistelse och rehabilitering ta cirka 3 månader. Även om öppen kirurgi är en beprövad medicinsk metod tål inte alla patienter denna stora operation. Fråga din läkare om riskerna i samband med öppen kirurgi, eftersom de är beroende av ditt allmänna hälsotillstånd. 9

13 Endovaskulär Reparation Endovaskulär reparation är en relativt ny metod för behandling av abdominella aortaaneurysm. Den är mindre invasiv än öppen kirurgi och innefattar utestängning av aneurysmet med hjälp av ett endovaskulärt graft, som placeras inuti den sjuka aortan och skapar en ny väg för blodet. Det endovaskulära graftet (GORE EXCLUDER AAA kärlprotes) hålls permanent kvar inuti aorta med hjälp av metallklor eller ankare och tätpassning (radialkraft) mot aortaväggen. Endovaskulär reparation kan göras under full narkos eller också under regional eller lokal bedövning, vid vilken patienten förblir vid medvetande (är vaken), men har fått lugnande mediciner. Proceduren tar vanligen 1 till 3 timmar att genomföra. Patienterna kan behöva läggas in, men bara några dagar, och kan oftast återgå till normal verksamhet inom 6 veckor efter operationen. Denna operation kräver rutinmässiga, regelbundna återbesök för uppföljning hos din läkare. Tester görs för att utvärdera operationen och kontrollera framgången med behandlingen. Var god se avsnittet om uppföljning på sidan 17 för ytterligare information. Det är inte alla patienter som är lämpade för endovaskulär reparation. Tänk på detta och kontrollera med din läkare om du är en lämplig kandidat. Om du vill lära dig mer om abdominellt aortaaneurysm och olika slags behandling eller få mer information om GORE EX- CLUDER AAA kärlprotes, kan du gå in på de webbplatser som anges på sidan

14 Vad är GORE EXCLUDER AAA kärlprotes? GORE EXCLUDER AAA kärlprotes är en implanterbar produkt som sätts på plats med en bärarkateter. Det endovaskulära graftet är avsett att stänga ute aneurysmet genom att man placerar det endovaskulära graftet inuti den sjuka aortan och på så sätt skapar en ny väg för blodet. GORE EXCLUDER AAA kärlprotes är en produkt som möjliggör endovaskulär reparation av ett abdominellt aortaaneurysm (AAA). Det endovaskulära graftet är ett tvådelat, grenat (bifurkerat) graft som täcker aortas insida och sträcker sig från nedanför njurartärerna och in i de båda bäckenartärerna. Det är tillverkat av eptfe (expanderad polytetrafluoretylen) med en yttre stödstruktur av metall, ett så kallat stent. GORE EXCLUDER AAA kärlprotes förs in i bukaorta i två delar: byxgraftet och det kontralaterala graftbenet. Byxgraftet har fått sitt namn av den stora diametern upptill, och det placeras precis under njurartärerna. Den består därtill av ett helt ben, som sträcker sig ned i den ena bäckenartären. Den andra delen kallas det kontralaterala benet, eftersom den placeras i den andra bäckenartären för att därigenom bilda ett komplett endovaskulärt graft. Tillsammans bildar dessa båda delar ett bifurkerat, endovaskulärt graft (se figur 4, 5 och 6). 11

15 Byxgraftdel Ankare (metallklor) Figur 4 GORE EXCLUDER AAA kärlprotes Består av två delar: byxgraft Överlappande del mellan byxgraftdel och kontralateralt ben kontralateralt ben eptfe (vita delar) Yttre stödstruktur av metall (stent) Kontralateralt ben Figur 5 Kontralateralt ben i sin expanderade storlek. Till höger ses det kontralaterala benet på en bärarkateter. Byxgraftdel i sin expanderade storlek. Till vänster ses byxgraftdelen på en bärarkateter. 12

16 Vänster njurartär Bukaorta Vänster njure Ledare Ankare (metallklor) Byxgraftdel av GORE EXCLUDER AAA kärlprotes Aneurysm som stängts ute Vänster gemensamma bäckenartär 13 Höger njure Kontralaterala bendelen av GORE EXCLUDER AAA kärlprotes på en bärarkateter Höger gemensamma bäckenartär Figur 6 Konstnärens vision av GORE EXCLUDER AAA kärlprotes under endovaskulär reparation av ett abdominellt aortaaneurysm. Byxgraftdelen har satts på plats, och den kontralaterala bendelen förs på en bärarkateter in från vänster gemensamma bäckenartär.

17 Vad är GORE EXCLUDER AAA kärlprotes? Båda delarna av det endovaskulära graftet, byxgraftet och det kontralaterala benet, ligger komprimerade i änden av ett långt, smalt, rörliknande instrument som kallas bärarkateter. De förs var för sig in i blodbanan. Det sker genom att man gör två små snitt i de båda lårbensartärerna i ljumskregionen (se figur 7). Till exempel kan byxgraftets bärarkateter föras in i höger lårbensartär, medan det kontralaterala benets bärarkateter sätts in genom vänster lårbensartär (se figur 7). Diagnostiska undersökningar (datortomografi, angiografi och IVUS) av aorta före operationen gör det möjligt för din läkare att synliggöra aneurysmet och artärerna, så att han kan välja en storlek på det endovaskulära graftet som passar dina anatomiska förhållanden. Figur 7 Ställen för införande av bärarkatetrar för implantering av en GORE EXCLUDER AAA kärlprotes. Vänster lårbensartär Abdominellt aortaaneurysm Små snitt för bärarkatetrar Höger lårbensartär 14

18 Hur går insättandet av GORE EXCLUDER AAA kärlprotes till? Bukaorta Insättandet av en GORE EXCLUDER AAA kärlprotes innebär att en GORE EXCLUDER AAA kärlprotes implanteras för att utestänga ett abdominellt aortaaneurysm (AAA). Det endovaskulära graftet implanteras med hjälp av genomlysning (röntgen i realtid) i följande enkla steg: 1. En bärarkateter förs in i lårbensartären och leds sedan försiktigt upp genom benartären till platsen för det abdominella aortaaneurysmet. 2. När det endovaskulära graftet är på plats i aorta frigörs det från bärarkatetern. 3. Graftet expanderar av sig självt inuti aorta upp till dennas och bäckenartärernas diameter. Platsen för det endovaskulära graftet väljs så att det stänger ute aneurysmet och utgör ny artärvägg. 4. Bärarkatetern dras ut ur kroppen. Höger njurartär Höger gemensamma bäckenartär Vänster njurartär Aneurysm Vänster gemensamma bäckenartär Figur 8a Preop. 15

19 Dessa steg är desamma för både byxgraftet och det kontralaterala benet. I slutet av ingreppet bekräftar läkaren läget av implantatet och utestängningen av blodflödet till aneurysmet med hjälp av röntgenangiografi (se figur 8a och 8b). Läkaren kan då bestämma om aneurysmet med framgång utestängts, innan han sluter snitten i benen med några stygn. Inget blodflöde till aneurysmet allt blod rinner genom GORE EXCLUDER AAA kärlprotes Figur 8b Postop. 16

20 Vilka uppföljande undersökningar görs? För närvarande rekommenderas uppföljning genom kontroller efter 1 månad och 6 månader och därefter årligen. Det är mycket viktigt att du kommer på alla kontroller som rekommenderas av din läkare. De uppföljande undersökningarna består av rutinröntgen, datortomografi (figur 9 och 10) samt en kroppsundersökning. Man kan också ta blodprover och göra undersökningar med ultraljud eller MRkamera, om andra avbildningsmetoder anses nödvändiga. Figur 9 Datortomografibild av ett abdominellt aortaaneurysm med en GORE EXCLUDER AAA kärlprotes. Blod (vitt) rinner genom kärlprotesen Tvärsnittsbild av kärlprotesens ben, som utestänger blodflödet till det krympande aneurysmet De uppföljande undersökningarna innebär en viss, minimal risk. Nyttan av dem uppväger emellertid klart eventuella risker. Det finns en liten risk för en allergisk reaktion mot kontrastmedlet, som används vid datortomografin. Fråga din läkare om du är orolig för dessa tester och undersökningar. Höger njure Ryggrad Vänster njure 17

21 Testerna och undersökningarna görs eftersom de är nödvändiga för bedömningen av resultatet av din behandling och eventuella förändringar på sikt. Din läkare kan också begära ytterligare bedömningar, som grundas på undersökningsfynd vid återbesöken. Det kan till exempel vara att hitta ett returflöde av blod i aneurysmet (figur 10) och/eller tillväxt av aneurysmet. Figur 10 Uppföljningsangiogram som visar ett endoläckage. Tvärsnitt genom byxgraftdelen med blodflöde Endoläckage Återbesök av detta slag och med denna frekvens krävs oftast inte efter öppen kirurgisk reparation. Höger njure Ryggrad Vänster njure 18

22 När ska jag ringa min läkare? Den endovaskulära reparationens säkerhet och effektivitet på lång sikt har ej fastställts. Vissa patienter kan komma att behöva ytterligare behandling för tillstånd som: Endoläckage Ett endoläckage inträffar när blod från aorta fortsätter att läcka in i det abdominella aortaaneurysmet. Även om de flesta endoläckage inte leder till några medicinska problem, kräver en del av dem ytterligare behandling. Tillväxt eller ruptur av aneurysmet Symtom på tillväxt av aneurysmet föreligger inte alltid, men när så är fallet är de vanligaste symtomen smärta och även domningar och svaghet i benen, ryggen, bröstet eller buken. Symtom på ruptur av ett aneurysm är bland annat yrsel, svimning, snabb puls eller plötslig svaghet. Artärocklusion Symtomen innefattar bland annat smärta i höften/höfterna eller benet/benen vid gång eller missfärgning av eller kyla i benet. Du och din läkare bör gå igenom riskerna och fördelarna när ni diskuterar detta endovaskulära graft och tillhörande ingrepp. Det gäller bland annat: Risker och skillnader mellan endovaskulär reparation och öppen kirurgisk reparation. Tänkbara fördelar med traditionell, öppen kirurgisk reparation. Tänkbara fördelar med endovaskulär reparation. Möjligheten att ytterligare endovaskulär behandling eller operation kan krävas efter den inledande endovaskulära reparationen. Förutom riskerna och fördelarna med en endovaskulär reparation, bör din läkare ta hänsyn till din motivation och din vilja att följa föreskrifter under den postoperativa uppföljningen. De är nödvändiga för att garantera fortsatt säkra och effektiva resultat. 19

23 I sådana fall kan din läkare rekommendera polikliniska åtgärder och/eller operation. Som med alla kirurgiska och medicinska åtgärder kan det förekomma komplikationer vid behandlingen av ett abdominellt aortaaneurysm (AAA). Diskutera risker och fördelar med din läkare och hämta grundläggande information i denna broschyr. Kontakta omedelbart din läkare, om du skulle uppleva symtom som kan ha samband med ditt abdominella aortaaneurysm. Kom ihåg att det inte alltid förekommer några symtom, men när så är fallet är de vanligaste symtomen smärta i buk, rygg eller bröst eller ömhet mitt i eller upptill i buken, korsryggen eller i sidan. 20

24 21 Ordlista över medicinska termer

25 Abdominellt aortaaneurysm En utvidgning (förstoring och uttunning) av aorta i bukregionen beroende på en försvagning i artärväggen. Termen förkortas ofta AAA. Aneurysm En utvidgning (förstoring och uttunning) av ett försvagat parti av ett blodkärl. Angiografi/Angiogram En metod som innebär att man injicerar ett färgämne i blodbanan för att med röntgen synliggöra blodflödet genom kärlen. Använder kontrastmedel (färgämne) och en liten dos strålning. Den bild man får kallas angiogram. Aorta Stora kroppspulsådern, som för blod från hjärtat till resten av kroppen. Artärocklusion Tilltäppning av en artär, vilket hindrar det normala blodflödet. Bäckenartär Två artärer som för blod till benen och förbinder aorta med lårbensartären i vartdera benet. Bäckenartärerna börjar med aortaförgreningen som finns i buken. Bärarkateter Ett långt, smalt, rörliknande instrument, som hjälper till vid placeringen och insättningen av ett endovaskulärt graft genom kärlsystemet. Datortomografi En avbildningsteknik som ger mycket exakta, tunna tvärsnittsbilder av buken och aorta. I denna teknik använder man ofta kontrastmedel (färgämne) och liten stråldos. Endoläckage Blodflöde in i ett abdominellt aortaaneurysm efter insättning av ett endovaskulärt graft. 22

26 Endovaskulär behandling Användningen av röntgen i realtid och ledare för att behandla sjuka artärer med små snitt i lårbensartären. Endovaskulär reparation Anses vara mindre invasiv än öppen kirurgi och innebär att man använder ett endovaskulärt graft för att utestänga ett aneurysm inuti en sjuk aorta, så att blodet kan ta en ny väg. Endovaskulärt graft Ett syntetiskt graft som sätts in i ett sjukt blodkärl för att stödja försvagade kärlväggar utan öppen kirurgi. Endovaskulära graft förs in i den sjuka aorta i hopfällt skick, och sätts på plats och expanderas till samma storlek som aortas. Genomlysning Röntgenbilder i realtid som under endovaskulär reparation betraktas på en bildskärm och används med en C-arm. IVUS (intravaskulärt ultraljud) Undersökning med en ultraljudssond på en bärarkateter som förs in i artärerna för att visa kärlväggarna och mäta artärernas diameter och längd. Kontrastmedel (färgämne) Ett läkemedel som injiceras i kärlsystemet för att på en röntgenbild visa blodflödet genom blodkärlen. 23

27 Ledare Lång, flexibel tråd som förs in i en artär för att leda en bärarkateter och andra endovaskulära instrument vid implantationen av ett endovaskulärt graft. Lårbensartär Två i var sitt ben belägna artärer som för blod till lår/höftdelen av benen. Läkare får tillträde till bäckenartärerna och aorta genom lårbensartärerna (se Figur 1). MR-kamera (magnetresonanskamera) Instrument för undersökning med hjälp av magnetfält och radiovågor, vilket ger en bild av strukturer i kroppen. Njurartärer Två artärer som utgår från aorta och för blod från denna till vänster och höger njure. Ruptur Bristning i kärlväggen nära eller vid utvidgningen (förstoringen och uttunningen) av det försvagade området i blodkärlsväggen, som gör att blod läcker ut i bukhålan (blödning). Strålning En form av energi som gör det möjligt för din läkare att se blodkärlsstrukturer och andra anatomiska detaljer i din kropp. Syntetiskt graft Rör av syntetiskt material som ersätter sjuka mänskliga blodkärl. Ultraljud Avbildning med hjälp av högfrekventa ljudvågor. 24

28 Var kan jag få mer information? Aneurysm Bakgrundsinformation om aneurysm i bukaorta American Heart Association American Heart Association, som grundades 1924, är i dag den inom hälsoområdet största frivilliga organisation som bekämpar hjärtkärlsjukdomar och slaganfall (stroke). Mayo Clinic MayoClinic.com är det senaste kapitlet i en lång och framgångsrik historia, när det gäller publicering av dokument om folkhälsan. Denna närvaro på webben är en naturlig fortsättning av Mayos långvariga åtagande att ge hälsoupplysning till patienter och allmänhet. Interventionsbehandling Society of Interventional Radiology Society of Interventional Radiology (SIR) är en professionell sammanslutning av läkare, som är specialister på interventionella eller minimalt invasiva procedurer. SIR är en icke-vinstgivande, nationell, vetenskaplig sammanslutning, som är djupt hängiven sin uppgift att förbättra hälsa och livskvalitet genom utövande av kardiovaskulär och interventionell radiologi. US National Library of Medicine National Library of Medicine (NLM), som ligger på National Institutes of Health:s universitetsområde i Bethesda, Maryland, är världens största medicinska bibliotek. Biblioteket samlar material inom alla områden av biomedicin och hälsovård, liksom arbeten om biomedicinska aspekter på teknik, humaniora, fysik, biovetenskaper och samhällsvetenskaper. Produktinformation W.L. Gore & Associates, Inc. Gore Medical Products Division tillhandahåller kreativa lösningar på och bot för komplexa medicinska problem och levererar produkter som syntetiska kärlgraft, interventionell teknik, kirurgiska nät för reparation av bråck, samt suturmaterial för kärl- och hjärtoperationer och allmän och ortopedisk kirurgi. Över 13 miljoner implantat har räddat liv och förbättrat livskvalitet över hela världen under de senaste 30 åren. US Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Statlig, amerikansk myndighet som ska främja och skydda folkhälsan genom att hjälpa säkra och effektiva produkter att nå marknaden i rätt tid och som ska granska produkter för att bibehålla säkerheten efter att de tagits i bruk. 25

29 26

30 27 Frågor till min läkare

31 Frågor till min läkare 28

32 W. L. Gore & Associates, Inc. Medical Products Division Flagstaff, Arizona 86004, USA (US) (EU) goremedical.com GORE, EXCLUDER and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates W. L. Gore & Associates GmbH AE0715-SE1 NOVEMBER 2007

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer