Stålmännen i järngruvan. 300 ooo enskilda avlopp är olagliga sid. 12. håller torrt på djupet. Syna presskopplingen. Miljardrullning i miljonprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålmännen i järngruvan. 300 ooo enskilda avlopp är olagliga sid. 12. håller torrt på djupet. Syna presskopplingen. Miljardrullning i miljonprogrammet"

Transkript

1 TRYCK idéer, nyheter och lösningar november-2012 från dahl Syna presskopplingen sid ooo enskilda avlopp är olagliga sid. 12 Miljardrullning i miljonprogrammet sid. 10 Porslinets mästare sid. 16 tävling: Värsta kopplingen baksidan Stålmännen i järngruvan håller torrt på djupet sid. 6 + Andra vågen värmepumpar sid. 4 Brunnen lyfter badrummet sid. 15

2 VENTILERAT Blandare från Mora. Energibetyg PÅ KRANEN Efter många och långa vändor presenterades i våras en ny standard för frivillig energiklassning av blandare. Enligt Swedish Standards Institute, drar vissa blandare mer än dubbelt så mycket energi som andra. Ett litet hushåll kan spara upp Fler dricksvattentäkter borde klassas som riksintresse. Björn Risinger, generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten ARTIKLAR HAR DAHL I SITT SORTIMENT. En av de senaste lanseringarna är en serie med strålsamlare från Alterna som både sparar på vattenförbrukningen och ger ett behagligt flöde. Ny prylbibel Dahl lanserar en helt ny katalog med allt du behöver av verktyg och förnödenheter. Det är ett fullspäckat sortiment med bilder och information om allt från handverktyg, beslag och ventilation till kontorsmaterial, städprylar och produkter för skadedjursbekämpning. Det mesta i katalogen finns i lager och kan beställas på telefon eller från dahl.se/eshop till 1000 kwh per år med energisnåla blandare. Det är ett starkt argument för att få konsumenter att byta ut gamla blandare. Energimärkningen påminner om den för vitvaror, med en klassning från A till G. Läs mer på sis.se PLUGGA SOLENERGI VVS Företagen drar igång en stor utbildnings satsning för installatörer som vill stärka sin komp etens inom solenergi. Kursen, Installatörskurs sol värme, fokuserar på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning. Kursdeltagarna får insikt i vilka systemkombinationer som är mest lönsamma, ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel. För mer information om kursen, kontakta Lars Andrén, 3SMARTA APPAR Redaktionens favoriter just nu. IDÉ KÖRJOURNAL Hjälper dig att hålla koll på bilresor i tjänsten. Körsträckan mäts med hjälp av mobilens GPS-funktion och appen följer Skatteverkets rekommendationer för vad som bör ingå i en körjournal. Vid resestart registreras startadress, mätarställning, ärende samt slutadress. Android. Pris: 20 kr. PASSWORDS & PINS Samlar och håller reda på alla lösenord, utom ett. Masterlösenordet till appen måste du fortfarande komma ihåg. Apple IOS. Pris: 7 kr. AMA ( ALLMÄN MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING ) Ger mobil tillgång till Svensk Byggtjänsts AMA-tjänster med beskrivningar av tusentals konstruktionslösningar. Apple IOS. Kräver licens på AMA webbtjänst. 02 TRYCK / november

3 Visste du att... Badrumsrenovering höjer värdet mest Den som vill höja värdet på sin villa eller lägenhet bör renovera badrummet. Det anser i alla fall 500 bostadsmäklare som hemnet.se har frågat. Även köksrenovering ligger bland de mest värdehöjande investeringarna. Det ska synas OM DET LÄCKER Från 1 juli 2012 är det ett krav enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation på att presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid en täthetskontroll. Läs mer om presskopplingar på sidan 18. Hållbart är hett i Norden Nu ska den nordiska byggbranschen utnyttja marknadspotentialen för hållbart byggande och energirenovering fullt ut. Initiativet Nordic Built Charter uppmanar branschen till att leverera konkurrenskraftiga lösningar för hållbart byggande. I augusti undertecknade 20 nordiska bygg- och VVSföretag Nordic Built Charter. Bland annat förbinder sig undertecknarna att nyproducerade byggnader ska vara koldioxidneutrala från 2018 och att ombyggnader ska halvera energianvändningen. Initiativet finansieras av Nordiska ministerrådet och Nordisk Innovation. Samtidigt meddelar Sweden Green Building Council att en ny nordisk mötesplats för hållbart byggande och gröna fastigheter ska lanseras på mässan Ekobygg Spara in ett kärnkraftverk JAG UNDRAR VARFÖR det inte görs mer för att reducera energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser i Sverige. Det finns en bred politisk vilja och expertisen är enig om att tekniken är på plats. Ändå går omställningen för långsamt. Det framkom vid invigningen av Dahls första Klimatcenter i Göteborg där vi lät politiker och branschexperter mötas. En av de mest effektiva, ekonomiska och enkla åtgärderna är att installera fler värmepumpar. Men eftersom småhusmarknaden börjar bli mättad är det dags att höja blicken. Ju större fastighet, desto större blir vinstmöjligheterna, både för miljön och för fastighetsägaren. Detta har många företag insett under det senaste året, såväl Ikea som Karolinska sjukhuset och Vällingby centrum har installerat bergvärmepumpar i stor skala. Men hushållen förbrukar mer energi än industrin och inte minst i de eftersatta miljonprogram om rådena finns en enorm potential till kloka investeringar och energibesparingar (läs mer om detta i intervjun med Industrifaktas Rolf Persson på sidan 10). Låt oss därför lämna den ensidiga fokuseringen på isolering och belysning i debatten om energibesparing. Med storskalig övergång till bergvärme och andra enkla åtgärder som att installera moderna, frekvensstyrda cirkulationspumpar, snålspolande toaletter och kranar, skulle Sverige omgående kunna spara energi motsvarande ett stort kärnkraftverks produktion. Att minska energiförbrukningen och miljö påverkan kraftigt och samtidigt göra en god affär blir en riktig winwin-win lösning som är enkel att räkna hem. Ser man sedan att energipriserna med all sannolikhet kommer att fortsätta stiga så måste det finnas stora incitament för lyckade investeringar. Vad väntar vi på? Tomas Johansson, vd Dahl Sverige AB PS Det här är det första numret av Dahls nya tidning Tryck. Hör gärna av dig till redaktionen med synpunkter och idéer. Läs mer på TRYCK ges ut av Dahl Sverige AB, tre gånger per år. Ansvarig utgivare: Tomas Johansson Chefredaktör: Lisa Brattmyhr Redaktionell produktion: Appelberg Redaktörer Eriq Agélii, Karin Strand Formgivning: Fredrik Andersson Tryck: Edita 2012 På omslaget: Jouni Sunnari och Markku Alaluusua vid LKAB:s gruva i Kiruna. Foto: Hans-Olof Utsi. Adress: Dahl Sverige AB, Box 67, Järfälla Telefon: Webb: dahl.se Kontaktuppgifter till ditt Dahlcenter hittar du på dahl.se/kontakt Frågor om prenumeration, tävlingar och material till tidningen? Mejla Nästa nummer av Tryck kommer ut i februari Citera oss gärna, men ange alltid källan. november / TRYCK 03

4 SÅ FUNKAR DET Text: Sven Lindell illustration: Kjell Thorsson För tio år sedan var installationer av värmepumpar i småhus rena Klondike. Sedan blev marknaden mättad. Nu kommer den andra uppdragsvågen, när uttjänta pumpar ska bytas ut medan andra klarar sig med service. Dags att byta värmepumpen Luft-vattenvärmepumpen Hämtar energi från utomhusluften och överför den till vattenburet värmesystem. Kan ge både värme och varmvatten. Sämre verkningsgrad när utetemperaturen sjunker. FrånlUFtvärmepumen Hämtar sin energi från husets uppvärmda ventilationsluft. Vanligaste typen av värmepump i nybyggnation. Från mitten av 1990-talet och drygt tio år framåt ökade installationen av värmepumpar i småhusen. Allt fler insåg att värmepumpen är ett effektivt, hållbart och miljövänligt system för uppvärmning av hus och vatten. Försäljningstoppen nåddes 2006 med sålda värmepumpar. Därefter har försäljningen minskar rejält. Enkel logik, enligt Jan Nowacki på Svenska Värmepumpsföreningen. Det finns ungefär 1,5 miljoner småhus i Sverige med förutsättningar att installera en pump. I dag finns en värmepump i nästan 1,1 miljoner av dessa hus. De återstående småhusägarna kanske inte har så stora besparingar att göra med en pump. Ett undantag är försäljningen till större fastigheter där siffrorna under 2012 ökat. Det beror på att allt fler ägare av stora fastigheter ser fördelarna med bergvärme. Och eftersom deras installationer har så stor effekt, jämfört med villornas system, innebär det att man gör en stor energibesparing. Värmepumpar har normalt sett en ganska lång livslängd. En luftvärmepump håller i ungefär år, medan en bergvärmepump, som kan arbeta under mer jämna förhållanden, kan hålla den dubbla tiden. I dagsläget är det pumparna som installerades på 90-talet som är föremål för utbyte. Antalet pumpar som tjänat ut kommer att öka för varje år eftersom försäljningen under 90-talet ökade konstant. En jätteinsats kommer att krävas under 2020-talet då värmepumparna från toppåren efter sekelskiftet har tjänat ut. Då kommer uppemot värmepumpar att behöva bytas ut varje år, säger Jan Nowacki. SJÖvärmepumpen Hämtar energin från solvärmen som finns lagrad i ett vattendrag. En slang för värmeupptagning placeras på botten eller i bottenslammet. 04 TRYCK / november

5 Luft-lUFtvärmepumpen Hämtar energi från utomhusluften och överför den till cirkulerande inomhusluft. Kan inte producera varmvatten, men kan fungera som luftkonditionering och avfuktare. Sämre verkningsgrad när utetemperaturen sjunker. Jordvärmepumpen Hämtar lagrad solenergi en meter ner i marken. Fungerar i övrigt som en bergvärmepump. Bergvärmepumpen Hämtar lagrad solenergi ur berget. För installation av en 10 kw värmepump krävs ett hål på cirka 200 meter. grundvattenvärmepump I en grundvattenvärmepump pumpas vatten från borrhålet upp till värmepumpen och släpps ut i dagvattensystem. För att göra en besparing med en berg, jord- eller grundvattenvärmepump bör fastighetens värme- och varmvattenförbrukning överstiga kwh/år. Rätt installerad lite underhåll En värmepump, installerad enligt konstens alla regler, kräver minimal service. Vätska-vatten-värmepumpar och markvärmepumpar brukar nästan bara behöva service på växelventil, cirkulationspump eller något av kretskorten i elektroniken. Ibland kan det också bli nödvändigt med service på kompressorer och förångare, säger Tommy Forsström, ansvarig för klimatprodukter, där värmepumpar ingår, på Dahl. Servicebehovet för uteluftvärmepumpar är något större, eftersom driftförhållandena är tuffare. Det gäller även i viss mån frånluftsvärmepumpar. Orsaken är främst slitage som är följden av problem vid avfrostningar. Om kompressorn i en pump havererar innebär det mer omfattande åtgärder, men att det över huvud taget sker är ovanligt i dag. Det beror dels på bättre komponenter men framför allt på proffsigare installationer. När en pump börjar få ålderskrämpor kan det vara mer lönsamt att byta ut till exempel uteluftvärmepumpens utedel eller om det gäller en frånluftsvärmepump byta ut den helt och hållet. En omvänd kylanläggning 1 En kollektorslinga med en brine vätska (till exempel glykol), tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten. När den relativt varma vätskan 2 i kollektorslingan får kontakt med det iskalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen, värms köldmediet upp några grader och förångas. 3Kompressorn ökar trycket på det nu gasformiga köldmediet, med följd att temperaturen stiger. 4Värmeväxlaren, eller kondensorn, överför värme från det upphettade köldmediet till husets värmesystem. Nu sjunker temperaturen på köldmediet som åter blir till vätska. Köldmediet cirkulerar vidare. 5 I expansionsventilen sänks trycket igen och köldmediet blir iskallt. Processen kan börja om på nytt. november / TRYCK 05

6 EFFEKT Inget vatten över huvudet I VÄRLDENS STÖ I takt med att LKAB:s gruva i Kiruna borrar sig allt djupare ner i urberget, växer behovet av att kunna pumpa upp de stora mängder vatten som samlas i malmkroppen. Tryck fick följa med 740 meter ner i gruvan och se den senaste pumpanläggningen. Text: Daniel Åberg Foto: Hans-Olof Utsi D et är svårt att i förväg förstå vad som väntar när man första gången åker ner i gruvsystemet i Kiruna. Att bara kalla det en stor gruva är närmast en förolämpning; LKAB:s anläggning i Kiruna är världens största gruva under jord. Tillsammans med syskongruvan i Malmberget tolv mil söderut, bryts varje dag järnmalmsprodukter nog för att fylla 15 tåg som transporteras till hamnarna i Narvik och Luleå. Hade malmen fraktats med lastbil skulle mer än en lastbil i minuten fått köra upp ur gruvan dygnet runt, året om. Sett till den enorma apparat som krävs för att uppnå gruvbrytning av den här storleken utgör pumpanläggningen KP57 bara en liten del. Men det är en viktig kugge i maskineriet, berättar Lars-Erik Spett som varit LKAB:s projektledare för bygget av KP57. Det här är ett betydande projekt, helt nödvändigt för att vi ska kunna öppna den nya huvudnivån på meters djup, som är tänkt att vara i drift i 25 år. När KP57 är i full gång i slutet av 2012 kommer vi att ha ett fräscht pumpsystem hela vägen från meters djup upp till marknivå, berättar han. Anläggningen, som LKAB har beställt från Fineweld, klarar att pumpa 54 kubikmeter vatten per minut, från 540-metersnivån upp till markytan. Rören i systemet är upp till 600 millimeter i diameter med en tjocklek på 17 millimeter. 06 TRYCK / november

7 RSTA GRUVA Arbetsledaren Markku Alaluusua och Rainer Nygård från Fineweld inspekterar pumpinstallationen på 740 meters djup. november / TRYCK 07

8 Stor under jord Statliga LKAB driver världens två största underjordiska gruvor i Kiruna och Malmberget. Företaget har även en tredje, kraftigt expanderande gruva i närliggande Svappavaara. Koncernen har 4100 anställda. LKAB förädlade år 2011 färdiga produkter till en vikt av 26 miljoner ton. I dag pumpar vi kubikmeter i minuten i normalläget. Men när vårfloden sipprat ner till nivåerna vi bryter på ökar flödet kraftigt. Och ju djupare vi bryter, desto mer ökar vattenmängderna, säger Lars-Erik Spett. Finewelds projektledare Rainer Nygård kör bilen som tar oss ner till 740-metersnivån. Resan ner från gruvhålets mynning tar närmare 20 minuter. Totalt finns 40 mil asfalterad bilväg i Kirunagruvans tunnlar, de flesta stora nog att rymma tunga lastfordon. Han stannar bilen vid en sidomynning som sträcker sig ett tiotal meter in i berget. Här finns den djupast liggande delen av KP57-systemet. När Rainer släcker bilens strålkastare blir det totalt mörkt kring oss, belysning finns bara i vissa delar av gruvan. Han slår på bilens helljus igen så att vi ska kunna orientera oss. Ur ett betongfundament gjutet i taket sex, sju meter ovanför våra huvuden mynnar rörsystemet och leds via ett antal böjar ned till golvnivå, där två tryckregulatorer sänker trycket på vattenflödet från 22 till 16 bar innan det skickas vidare ut i systemet. Den allra största delen av vattnet pumpas upp till ytan, men just det här röret forslar vatten från den nya pumpstationen 200 meter ovanför våra huvuden, och vidare ner i gruvan för att användas som borrvatten, säger Rainer Nygård. Vi kör vidare, nu upp mot den stora pumpstation som Fineweld installerat på nivå 540. Under färden berättar arbets ledaren Markku Alaluusua om de noggranna förberedelser ett projekt av den här typen kräver. LKAB underströk i sin beställning att så mycket som möjligt skulle prefabriceras och endast monteras på plats i gruvan, för att tidplanen skulle hålla. Stora delar av rörinstallationerna har därför sammanfogats och svetsats i Finewelds fabrik innan Pumpsystemen i Kirunagruvan består av många kilometer 600 millimeters galvade rör. 08 TRYCK / november

9 Fineweld matade ner rören från markytan, för att kunna jobba även när det sprängdes. de monterats i gruvan. Ett sådant förfarande kräver noggranna förberedelser. Det tar runt åtta timmar att manuellt elektrodsvetsa samman två 600-millimetersrör med 17 millimeters tjocklek, så man vill inte upptäcka nere i gruvan att man måste svetsa om, det leder genast till förseningar, säger Markku Alaluusua och konstaterar att noggrannheten betalat sig, eftersom tidplanen också har hållits. Alla svetsningar var dock inte så tidskrävande, inte ens när de skedde på plats i gruvan. Rören i borrhålen svetsades med en orbital svetsmaskin som tillät svetstider på ned till 40 minuter för 600-millimetersrör med sex millimeter godstjocklek. Pumpstationen, som byggts i ett 140 meter långt bergrum med tio meter i takhöjd på nivå 540, är imponerande. Längs nästan hela rummets längd, placerade på gjutna betongblock, står meterhöga centrifugalpumpar på rad. Rainer Nygård förklarar hur det intrikata systemet är uppbyggt och vilka rör som forslar vatten till vilken nivå och varför, men utan ritning att följa med på blir det till sist svårt att hänga med i svängarna. Installationen av KP57 inleddes i oktober 2011, under hösten 2012 har den provkörts för att vara i full drift till årsskiftet Till projektet konstruerade Fineweld en särskild rigg som användes för att skjuta ner rören i gruvhålen. Riggen är ett specialkunnande som Fineweld har. Andra drar rör i borrhål nedifrån och uppåt, men vi sänker dem uppifrån och nedåt i stället, säger Rainer Nygård. Riggen var enda sättet att klara montaget tidsmässigt, förklarar Finewelds försäljningschef Ville Klaavu. Under några timmar på natten får man inte vistas under jord i gruvan, eftersom de spränger då. Men med möjligheten att sänka rören nedåt kunde vi arbeta från markytan delar av projekttiden, och jobba dygnet runt. Enligt LKAB:s projektledare Lars-Erik Spett är det nya pumpsystemet nödvändigt för gruvans djupare delar. Det tar runt åtta timmar att manuellt elektrodsvetsa samman två 600-millimetersrör med 17 millimeters tjocklek... Markku Alaluusua, arbetsledare Rörsystem till industri Finländska Fineweld är ett av Nordens ledande företag inom tillverkning och installation av rörsystem för industrin. Fineweld har cirka 100 personer anställda och en årlig omsättning på drygt 30 miljoner euro. Förutom LKAB, arbetar Fineweld i Sverige just nu även med två stora gruvprojekt för Northland i Pajala. DAHL LeveRERADE Nästan allt material som använts i pumpinstallationen KP57 kommer från Dahlcentret i Luleå. Det rör sig om cirka en kilometer galvaniserade Victaulicrör, ventiler (kulventiler, backventiler, säkerhetsventiler, vridsspjällsventiler, reducerventiler, skjutspjällsventiler), kompressor, tryckkärl, pumpar, silfilter och uttagsposter. november / TRYCK 09

10 PROFILEN Energiförbrukningen måste halveras Miljonprogrammet behöver miljardinvesteringar. Den största delen av upprustningsprocessen är inom VVS. Det menar Rolf Persson som har studerat miljonprogrammet i 30 år. Text: Susanna Lindgren foto: Peter Westrup Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i något av de miljonprogramsområden som byggdes mellan 1965 och Under en tid då klimatfrågor låg långt borta växte näst intill identiska bostadsbestånd upp över hela Sverige. Rolf Persson, marknadsanalytiker på Industrifakta, vet det mesta om hur dessa bostadsområden mår i dag och vilka utmaningar som väntar. De senaste 30 åren har han med djupt engagemang följt och analyserat miljonprogrammets bostäder utveckling eller brist på utveckling. Redan 1982, vid hans första studie av miljonprogramsområdena, var renoveringsbehovet stort och sedan dess har behoven av hållbar upprustning bara ökat. I dag kan Rolf Persson konstatera att av de närmare lägenheter som då byggdes är i akut behov av energieffektivisering och renovering inom de närmaste fem åren, inte minst inom VVS. Ytterligare behöver rustas upp fram till Vad är det som i första hand behöver rustas upp och renoveras? Det behövs både energieffektivisering och byggnadsteknisk förnyelse, men behoven konkurrerar delvis eftersom resurserna inte räcker båda. För att uppnå klimatmålen måste energiförbrukningen i varje lägenhet halveras. Var kommer VVSbranschen in i bilden? VVS är den grupp som har mest att göra i upprustningsprocessen. VVS-företagens uppgift blir att hitta effektiva metoder för att minska energianvändningen och att rekommendera fastighetsägarna de åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Detta i kombination med ett erbjudande om underhållsavtal för att åtgärderna långsiktigt ska ha effekt. Det handlar om ett stort antal åtgärder, som effektivare användning av vatten, att ändra de boendes beteende genom installation av individuell mätning av energi och vatten, eller installation och komplettering av nya uppvärmningssystem. För VVS-branschen är detta en unik möjlighet att stärka sin ställning i byggprocessen, genom att ta ett större eget ansvar och i samverkan med andra aktörer erbjuda fastighetsägarna totallösningar. Rolf Persson tycker att miljonprogramsområdena borde kunna vara mer attraktiva bra, rymliga lägenheter med bra planlösningar byggda i grönområden. Vem bär ansvar för att fastigheterna försummats? Ansvaret är statens, på två nivåer. Staten forcerade fram och subventionerade miljonprogrammet. När beståndet nu ska förnyas sker det på marknadsekonomiska villkor. Ekvationen går bara ihop på de 50 starkaste tillväxtorterna, knappast i mindre orter med svag bostadsmarknad. Vi har också haft en hyreslagstiftning som har förhindrat fondering för framtida förnyelse. Hur ser du på miljonprogrammets framtid? En del av fastighetsbeståndet kommer att rivas. Man har väntat för länge. Men jag tror att det mesta kommer att finnas kvar. Detta är egentligen ett attraktivt bostadsbestånd, med bra, rymliga lägenheter och bra planlösning byggt i ganska vackra grönområden. Tittar vi på de infrastrukturella förutsättningarna tror jag att miljonprogrammet är bland det bästa som har byggts i det här landet och att möjligheterna att utveckla bostadsbeståndet är goda. Men det måste göras med ett långsiktigt helhetstänkande. Mycket handlar om att hitta nya samarbetsformer mellan byggare, fastighetsägare, kommunpolitiker, rikspolitiker och de boende. 10 TRYCK / november

11 PERsoNLIgt Namn: Rolf Persson Ålder: 63 Familj: Hustru, tre egna barn och två bonusbarn Bor: Bostadsrätt i centrala Helsingborg Gör: Marknadsanalytiker på Industrifakta (startade Industrifakta 1978, konsult sedan 2012) Relation till miljonprogrammet: Har bott i en av lägenheterna och har arbetat med miljonprogrammet de senaste 30 åren. Gjorde den första studien 1982 och redan då var upprustningsbehoven stora. Motto: Allting som går upp kommer förr eller senare ner. november / TRYCK 11

12 SYNAT Bristfälliga, enskilda avlopp har i decennier varit svenska kommuners bortglömda sorgebarn. Vi följde med när entreprenadföretaget Emanuelssons förbättrade statistiken genom att installera en förhöjd infiltrationsbädd på en hästgård utanför Växjö. Text: Lars Österlind Foto: Lina Alriksson små avlopp stora behov L öven rasslar i de resliga ekarna och höstvinden blåser snålt över det öppna fältet i utkanten av lilla Tegnaby, drygt en mil sydost om Växjö. Här är entreprenadfirman Emanuelssons snart klar med grunden till ett nytt åretrunthus och en stallbyggnad. Samtidigt lägger anläggningstekniker Krister Lindahl sista handen vid en ny in filtrationsbädd med tillhörande slamavskiljare och pump. Bara i Växjö kommun finns omkring fastigheter som behöver ett nytt avlopp. Men med en utbytestakt på cirka 200 avlopp per år tar det ändå 17 år tills kommunens sjöar och vattendrag slipper bli övergödda från enskilda avlopp som inte fungerar tillfredsställande. Mellan 2004 och 2008 gjorde Växjö kommun en stor avloppsinventering. Totalt finns cirka fastigheter med enskilda avlopp. Behovet att byta ut eller renovera många enskilda avlopp, är stort. Mer än hälften är inte okej. Och vi behöver åtgärda alla dåliga avlopp i en takt så att andelen dåliga avlopp inte växer, säger Henrik Ohlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Växjö kommun. Avloppen påverkar lokalt där flera sjöar och vattendrag, exempelvis Salen, Åsnen och Lidhemssjön är övergödda, samt Östersjön dit allt vatten rinner till slut. Privatägda Emanuelssons har specialiserat sig på avloppsinstallationer. Avlopp till nybyggnationer såsom hästgården i Tegnaby utgör dock bara en liten del av uppdragen. Vi gör installationer per år. De flesta av dem handlar om att renovera, ändra eller byta ut gamla avlopp som inte håller måttet, säger Patrik Emanuelsson, som är arbetsledare på företaget och den som projekterar alla avloppsinstallationer. Till cirka 80 procent av alla avloppsinstallationer förespråkar han förhöjd infiltrationsbädd med pump. Eftersom jordmaterialen är så siltiga och självfallet inte räcker blir bädden som ett badkar på vårkanten om vi inte väljer pumpalternativet. Det är en säkrare lösning och då riskerar inte grundvattnet att gå upp i bädden. Patrik Emanuelsson samarbetar tätt med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Oftast samlar de ihop aktuella uppdrag och åker ut tillsammans för att inspektera fem, sex fastigheter på en och samma förmiddag. Tillsammans kommer de fram till vad som behöver göras. Det är mycket jobb med projekteringen innan själva installationen görs. Jag lägger i snitt fem timmar per avlopp på beräkningar, prover och tillstånd, berättar Patrik Emanuelsson. Han tar vid inspektionen också perkolationsprov som mäter hur snabbt vattnet rinner genom jorden. Det som mäts är det så kallade LTAR-värdet (long term acceptance rate), det vill säga det antal liter per kvadrat meter som marken släpper igenom Emanuelssons Entreprenadföretag i Växjö med 15 anställda och lång erfarenhet i branschen. Företaget omsatte 29 miljoner kronor under 2011 inom maskinuthyrning, olika typer av markarbeten, exempelvis anläggning av husgrunder, dränering och avlopp åt både privatpersoner, större byggföretag och bostadsrättsföreningar. Företaget säljer även grusmaterial, matjord och andra produkter för trädgårdsanläggning. 12 TRYCK / november

13 Teknikerna för enskilda avlopp De vanligaste förekommande reningsteknikerna (förutom slamavskiljning) är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk. Infiltration med självfall: Ordinär infiltration utnyttjar tyngdlagen. Efter att ha passerat en slamavskiljare går vattnet till en fördelningsbrunn som delar upp vattnet antingen på ett antal spridningsledningar eller via en spridningsledning på en biomodulbädd. Infiltration med pumpbrunn: Används när man inte kan utnyttja markens självfall eller när placeringen av infiltrationen måste ske med särskild miljöhänsyn. En pumpstation placeras då mellan slamavskiljaren och infiltrationen. Krister Lindahl på Emanuelssons monterar slamavskiljare med pump till en infiltrationsbädd. Markbädd: Används när underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration. Kan också vara av hänsyn till omgivningen, exempelvis en närliggande dricksvattenbrunn. Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel. Den fångar upp vattnet efter att det har passerat markbäddssand eller biomoduler. Det renade vattnet leds till en recipient, exempelvis en sjö. Minireningsverk: Används för att behandla blandat avloppsvatten framför allt där hög skyddsnivå krävs. I minireningsverk reduceras mängden fosfor, kväve och organiskt material. Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, främst bakterier. Tekniken är i princip densamma som används i större kommunala reningsverk. november / TRYCK 13

14 Krister Lindahl konstaterar att installationen gick smidigt. Den här gången med. Pump alternativet är en säkrare lösning, då riskerar inte grundvattnet att gå upp i bädden. Patrik Emanuelsson per dygn. För att vara lämpligt för avlopp ska LTAR-värdet i snitt ligga på minst 25. Är värdet lägre innebär det att avloppsvattnet inte rinner undan tillräckligt snabbt. Rinner det å andra sidan igenom för snabbt betyder det att avloppsvattnet inte hinner renas tillräckligt mycket på vägen innan det når grundvattnet. Samtidigt finns det en viss prutmån beroende på hur rent vattnet är från början, hur stor bädden är och om biomoduler används. Att anlägga ett nytt avlopp, som har en livslängd på år, kostar i regel mellan och kronor inklusive moms beroende på fastighetens förutsättningar. Men ligger fastigheten inom ett område där hög skyddsnivå krävs kan det bli betydligt dyrare. Avloppet kan vara en kostnadsbomb för fastighetsägaren och kan gå lös på kronor om huset ligger vid en sjö, säger Patrik Emanuelsson, som ofta gör värderingar åt fastighetsmäklare. Det enskilda avloppet som installeras för fastigheten i Tegnaby består av slamavskiljare med pump som placerats i nära anslutning till husgrunden. Ett tjugotal meter bort ligger infiltrationsbädden som är 15 gånger 2 meter. Den är förstärkt med 40 centimeter infiltrationssand i botten. Ovanpå det ligger De flesta installationer handlar om att renovera, ändra eller byta ut gamla avlopp som inte håller måttet, enligt arbetsledaren Patrik Emanuelsson. makadam med stenstorleken millimeter på vilken de perforerade infiltrationsrören vilar. När bädden är klar syns bara en kulle. I ena änden sticker fördelningsbrunnen upp, i den andra två luftningsrör. Det här är ett normalt jobb som vi gör relativt enkelt och snabbt förutsatt att logistiken fungerar. Svårast är det när vi ska under hus med källare eller när jordmaterialet är så dåligt att det lätt rasar samtidigt som grundvattennivån är hög. Det innebär stora risker för våra killar, säger Patrik Emanuelsson. Men den här gången gick installationen smidigt. Hans Andersson, grävmaskinist, fyller med säker hand igen de sista jordmassorna kring slamavskiljaren med skopan. Utbytestakten måste öka Utsläppen från otillräckliga, enskilda avlopp är en stor källa till övergödning i sjöar, vattendrag och hav. Enligt officiella bedömningar räknas enskilda avlopp som den näst största källan av fosforutsläpp efter jordbruket. Sveriges kommuner har ett tungt ansvar att ställa fastighetsägare som inte har tillräcklig rening av sina avlopp till svars. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppet renas enligt lag, men många har dålig koll. I Sverige finns det knappt en miljon enskilda avlopp, det vill säga avlopp som saknar anslutning till ett kommunalt avloppsnät. 40 procent av de enskilda avloppen har inte godkända anläggningar. Detta enligt en rapport som Naturvårdsverket gjorde Nuläget i kommunerna varierar, men klart är att takten med vilken enskilda avlopp anläggs måste öka avsevärt för att det inom rimlig tid ska vara möjligt att bygga bort bristfälliga och åldrande anläggningar. Enligt Hampe Mobärg på aktionsgruppen Små avlopp har problematiken byggts på under många år. Dels beror det på att hushållen har förändrat sina vanor. På 1950-talet var det mest spolvatten som åkte ut i avloppet när man tvättade potatis, medan det i dag omfattar vatten från dusch och bad, diskmaskin, tvättmaskin etc. Dels beror det på att ingen har tagit tag i problemet. Enskilda avlopp har glömts bort i kommunerna. Och risken att få påbud från kommunen har varit marginell, säger Hampe Mobärg. Enligt en granskning av aktionsgruppen Små avlopp är det få, om inga, kommuner som håller måttet. Granskningen gjordes i kustkommuner från Stockholm ned till Karlskrona. Ett enskilt avlopp har en överlevnadsperiod på år, och i princip ingen kommun har den takt som borde vara grundläggande. Det betyder att det tillkommer nya dåliga avlopp hela tiden. Bästa kommunen i undersökningen är Trosa, där utbytestiden är 22 år och sämst är Karlskrona på 187 år, konstaterar Hampe Mobärg. 14 TRYCK / november

15 Text: Eriq Agélii Foto: Jafo trendens Vare sig din kund vill att brunnen ska synas som en juvel i badrummet eller att den ska döljas helt i golvmaterialet, finns det nu bra val. Avlånga, trekantiga eller med infällda golvplattor variationsmöjligheterna är oändliga och öppnar för helt nya golvlösningar. Glöm runda standardbrunnar i duschrummet. Sedan några år tillbaka tillåter branschreglerna brunnar med godkända tätskikt för väggnära installation. Men fortfarande är det viktigt att du väljer rätt brunn och rätt tätskikt för godkänd installation. Det är viktigt att man håller sig uppdaterad om branschreglerna på till exempel säkervatten.se. Tätskikten och limningsteknikerna är väldigt olika, kombinationen måste vara godkänd, säger byggnadsingenjören och tidigare plattsättaren Niklas Bäckstedt på Kakelspecialisten, som var med och tog fram branschreglerna på Byggkeramikrådet. För att ansvarsförhållandet ska gälla är det viktigt att man läser och följer monteringsanvisningarna. De är enkla att förstå, men många missar att om man väljer en egen installationslösning tar man över ett juridiskt ansvar för installationen. Enligt Niklas Bäckstedt är efterfrågan på väggnära golvbrunnar från konsumenter stor, medan det är lite trögare på projektsidan där pengarna ofta styr mer än designmöjligheterna. Samtidigt ger väggnära installationer besparingsmöjligheter till exempel i duschar som bara behöver fall åt ett håll. De ger också större frihet i val av golvmaterial, som trendiga stora plattor. Personligen tilltalas jag mest av när man lägger plattorna i ramen på brunnen, så att brunnen inte syns. Ska man bygga ett våtrum kostar det i dag kronor och då blir kostnaden för brunnen relativt liten, säger Niklas Bäckstedt. Hela listan på godkända väggnära brunnar och annan information hittar du på säkervatten.se november / TRYCK 15

16 Bakom hyllan Text: Meryem Can Foto: Tobias Ohls Gustavsberg underlättar för SNABBARE BADRUM Gustavsberg har gått från att tillverka bordsporslin till att skapa det moderna Sveriges badrum. I dag arbetar porslins tillverkaren ständigt med att utveckla nya material och installationstekniker för att effektivisera VVS-installatörens vardag. 16 TRYCK / november

17 GustavSBERGS historia må vara gammal. Men företaget skapade dagens moderna badrum, enligt Carl-Johan von Plomgren, nordisk försäljningsdirektör på Villeroy & Boch Gustavsberg. Det gamla tegelbruket från 1600-talet utanför Stockholm blev grunden till det som många i dag förknippar med klassiskt, konstnärligt bordsporslin. Tillverkningen av Gustavsbergs sanitetsporslin inleddes Vi var ett av företagen som ingick i omställningen av det så kallade lort-sverige, säger Carl- Johan von Plomgren. Tillverkningen av bordsporslin består (dock inte i egen regi), liksom tillverkningen av sanitetsporslin. I Vårgårda tillverkas kranar, termostater till badkar och duschar samt kopplingar. I dag har Gustavsberg ett komplett sortiment för ett smartare badrum och arbetar med fortlöpande utveckling och förädling av produkterna. Särskilt som kraven på effektiv installation i dag är höga. Det ska vara tidseffektivt och enkelt att installera våra produkter utan att hela badrummet måste rivas. Vi levererar modern design och smarta lösningar som förenklar till exempel städning och mindre ger vattenåtgång. Utvecklingsarbetet omfattar även rörkopplingssystemet Vatette som är anpassat till branschreglerna Säker Vatteninstallation, samt miljö- och energikrav för kranarna, som är Kiwa-certifierade. Även här tittar vi på nya material och installationstekniker eftersom vi anser att det är viktigt att vi är med och effektiviserar i hela byggflödet. Vi ser redan att det går mot mer prefabricering som på olika sätt kortar byggtiderna. För Gustavsberg är det viktigt att både produkter och tjänster påverkar VVS-företagarnas lönsamhet och kvalitet, såväl som arbetsmiljö och hållbarhetsarbete. Minskar vikten på produkten minskar kostnader och hanteringstid, färre skruvar innebär kortare installationstid. Vår utveckling går mot den typen av behov, med rätt produkt för varje situation och miljö. Leveranser till sjukhus och hem för äldre kommer vi att se mycket mer av. Snabba leveranser, kvalitetskontroll på samtliga väsentliga komponenter och en bra serviceorganisation är alla hygienfaktorer. Likaså det estetiska uttrycket. Designen har förändrats över tid, för att motsvara mer långsiktiga trender. Kortsiktigt är badrumstrenderna mer färggranna, med klart orange och blått i kombination med sten, betong och trä. Många är vågade och gör helt svarta badrum, därför har Gustavsberg faktiskt vid några tillfällen sålt svarta toaletter, säger Carl-Johan von Plomgren. På gustavsberg.com/proffs finns alla Gustavsbergs produkter, med installationsguide. Mer orange, svart och blått, spår Carl-Johan von Plomgren. PERSonliGT Carl-Johan von Plomgren Ålder: 51 år Familj: Fru och två barn. Bor: I Stockholm Yrke: Nordisk försäljningsdirektör, Villeroy & Boch Gustavsberg Favoritmaterial: Har två! Kalksten och slipat eneträ som har gemensamt att de är mjuka, härliga att ta på och ytterligare en dimension när det gäller det sistnämnda doft! Motto: Det är alltid bättre att reagera och agera, än att göra ingenting alls. Det ska vara tidseffektivt och enkelt att installera våra produkter. Carl-Johan von Plomgren, Gustavsberg november / TRYCK 17

18 detalj Text: Erik Agélii Foto: Robert Hagström Presstålig Följ med på en detaljstudie av en Altech presskoppling. 1 Läckageindikering standard O-ring (svart) i EPDM-gummi som enligt gällande regler läcker opressad. Max vattentemperatur: 110 C (200 C med Viton O-ring), max vattentryck: 16 bar. 3 Altechs presskopplingssortiment finns i koppar, rostfritt och elförzinkat. 4 Presskopplingarna finns i dimension mm koppar (15 54 mm rostfritt/elförzinkat). Kopplingen pressas med V-profilerad pressback. Slinga 2 rekommenderas på koppar i dimensionerna 42 och 54 mm. För samma dimensioner av elförzinkat och rostfritt är slinga ett krav. 5 Rören ska vara avsedda för presskopplingar och tillverkade enligt specificerad norm för respektive material. Swedcert typgodkännande nr: 1053, 1054 och 1055 För tappvatten och värme samt oljefri tryckluft med standard O-ring EPDM (svart). Tappvatten 95 C/1,0MPa Varmvatten 110 C/0,6 MPa Tryckluft 30 C/1,0 MPa Kyla -30 C/1,0 MPa 18 TRYCK / november

19 ventilerat hur använder du mobilen i jobbet? Tryck åkte till Dahlcenter i Västerås och frågade några proffs hur de använder mobilen i jobbet. Mikael Vidman, 27, Engström Bygg Mälardalen. Jag använder en del appar, bland annat Roths för att beräkna golvvärme, och när jag är ute och kör använder jag GPS ibland. En Dahl-app? Varför inte. Sortimentet finns ju på webben i dag men med allt samlat i en app skulle det bli ännu lättare att komma åt. Kent Pedersen, 54, Bravida. Kundkontakt för det första. Vi har alla våra arbetsorder i mobilen, även tidssedlar och returer. Jag lägger även in material och självklart använder jag GPS:en. Mikael Kangas, 33, Bravida. Vi gör allt med mobilen och är nästan helt pappersfria. Mycket mail och meddelanden blir det. En Dahl-app skulle göra det snabbare att nå sortimentet för att se att det jag söker finns inne. Det kräver en bra sökmotor. Per Jansson, 50, VVS Damberg. Vi är en relativt liten firma och har inte kommit så långt i den digitala utvecklingen, så jag ringer mest med mobilen. Har kontakt med kunder och mailar ibland. Appar är det sämre med. Dahl-app? Jag kör hellre med den gamla goda stilen och åker hit till centret. Nytt i bokhyllan: Bygga bad Kunskapen när det gäller byggande av badanläggningar är ofta otillräcklig, vilket medför stora kostnader för samhället. Det anser Torsten Wikenståhl, som i sin nya bok Bygga bad (Svensk Byggtjänst) berättar hur man bygger badhus som håller i längden. Gör man rätt från början kan man spara mycket pengar, säger han. Beställ var du än är Snart lanseras Dahls e-shop som mobilapp. Med den kan du bland annat enkelt beställa var du än befinner dig, få hela produktsortimentet med priser och saldo, skapa offerter direkt i telefonen på plats hos slutkund för att kunna lämna prisuppgift, samt skanna streckkoder för att snabbt hitta en artikel eller för att registrera order. Mer information i nästa nummer av Tryck. Det låga bostadsbyggandet beror mer på systemfel och fyrkantiga planprocesser och mindre på höga kostnader för mark och byggmaterial. Ulf Perbo, statssekreterare på socialdepartementet Har du leg? Du vet väl att du måste förnya din branschlegitimation vart femte år? På kurserna Säker Vatten får du handgriplig guidning i de senaste byggreglerna och teknikerna. Målet med kurserna är att få ner kostnaderna för vattenskador i samhället. Varje år kostar de runt 10 miljarder kronor bara i Sverige. Vi har vansinnigt mycket vattenskador i Sverige. De senaste två åren har det varit extra mycket frysskador på grund av de kalla vintrarna, säger Staffan Söndergaard på Byggutbildarna. Pimpa din skåpbil Har du en galet snygg jobbil? Plyschpimpat en Van så verktygen får åka ståndsmässigt? Eller har du skåpbilen med stans fetaste fälgar? Skicka en bild till så kan du vinna en Novipro sladdvinda och få din bild publicerad i nästa nummer. Vinn en Novipro kabelvinda, 25 meter sladd och fyra jordade uttag, värde 635 kr. Art no Viva Milan! Kjell Hägerlid på Newsec vann Dahls slogantävling i somras. Den lycklige vinnaren får flygresa tur och retur till Milano, två nätter på hotell och biljetter till match med Milan. Så här låter Kjells slogan: Våra krav har Dahl Levererar snabbt och lätt annars stod vi oss slätt Han påpekar att de flesta skador beror på felaktiga installationer och på fastighetsägarnas bristande underhåll. Något som han anser skulle kunna minskas med rätt utbildning. Arbetsledare måste dessutom gå en tvådagarsutbildning i grunderna i bygglagstiftning för att företaget ska bli auktoriserat och din legitimation ska gälla. Du som är medlem i Club Dahl har rabatt på alla kurser i Säker Vatten. Anmäl dig via medlemssidan på Club Dahl. Mer information på byggutbildarna.com november / TRYCK 19

20 Returadress: Dahl Sverige AB, Box 67, Järfälla VÄRSTA KOPPLINGEN Text: Eriq Agélii TÄVLING Skicka in en bild och beskrivning på den värsta, galnaste eller snurrigaste VVS-koppling du sett. Du kan bli publicerad i nästa nummer av Tryck och vinna en Novipro arbetsbelysning värd 1170 kronor. Mejla din bild, beskrivning och kontaktuppgift till senast 10 december Rörande konst Ett konstverk av pressrör leder in från gatan till det nya köpcentret Mood i Stockholm. Allt slutar i ett skatbo av rör och en dricksvattenkran. Konstnären, Katarina Löfström, har inspirerats av bland annat whiskydestillerier och hyllar vår tillgång till rent vatten.

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Tekniska produkter för en säker installation

Tekniska produkter för en säker installation Tekniska produkter för en säker installation Inom Altech-sortimentet finns produkter för teknisk installation samlat. Det är noga utvalt med säker installation som ledord. Sortimentet innefattar allt från

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

VÅRA TRE LEDORD GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN: LITA PÅ

VÅRA TRE LEDORD GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN: LITA PÅ 100 ÅR I BRANSCHEN Johansson & Gunverth VVS & El AB är ett komplett rör- och elföretag, med bred kompetens och lång erfarenhet. Idag har vi närmare 30 anställda och verkar i Borås, Bollebygd, Härryda och

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

Information om inventering av enskilda avlopp

Information om inventering av enskilda avlopp Information om inventering av enskilda avlopp Caroline Ahlrén 0581-817 09 caroline.ahlren@bmb.se Therese Bekk 0581-817 46 Therese.bekk@bmb.se Kort om enskilda avlopp I Sverige finns ca 1 miljon små avlopp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat Förkromad koppar V-pressprofil. Produktinformation samt monteringsanvisning 1(24)

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat Förkromad koppar V-pressprofil. Produktinformation samt monteringsanvisning 1(24) Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat Förkromad koppar V-pressprofil Produktinformation samt monteringsanvisning 1(24) Innehållsförteckning Information om Altech Presskopplingar... sid 3 Altech

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer