Vi renoverar ert badrum. Kom in för kostnadsfri offert. -bistånd som fungerar DEL 2, TORSDAG. Forskning för liv och livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi renoverar ert badrum. Kom in för kostnadsfri offert. -bistånd som fungerar DEL 2, TORSDAG. Forskning för liv och livskvalitet"

Transkript

1 Åter till hemön till festivalen NÖJE, SIDAN DEL 2, TORSDAG Ledare Debatt Kultur Nöje JULI 2011 Inrikes & Utrikes Mat & Dryck... 3 Sverigekrysset Blekingesport Radio & Tv Blekinge & Väder... 8 Redigering: Jens Bagge VARDAGSBILDEN GRODPERSPEKTIV Foto: CHARLOTTE NILSSON Vi renoverar ert badrum. Kom in för kostnadsfri offert. Se våra över 100 kaklade miljöer. Järavägen 8. Karlskrona. Tel Hjälp till självhjälp -bistånd som fungerar Stöd oss på pg Forskning för liv och livskvalitet Gåvor till hjärnforskningen räddar liv och förbättrar livskvaliteten för drabbade och deras familjer. TACK FÖR DITT VÄRDEFULLA STÖD!

2 26 1 juli 2011 Redigering: Nicola Bergström LEDARE Blekinge Läns Tidning är oberoende liberal och grundades 1869 av Frans August Blomqvist. Kontakta oss! Politisk chefredaktör: Inga-Lena Fischer, Ledarskribent: Sylvia Asklöf-Fortell, Fax: E-post: Dags erkänna felsatsning Trafi kverket hukar för kritik mot vajerräcken Först som sist: man må ha vilken uppfattning man vill om vajerräcken, men de har sparat många människoliv, något som inte går att beräkna i pengar. Därför är detta ingen fundering kring räcken eller inte räcken. Det är en fråga om vilken sorts räcken man väljer. Där har tidigare Vägverket, numera Trafikverket valt fel från början. Snålheten bedrog visheten, möjligen. I tisdags presenterades en doktorsavhandling av Hawzheen Karim vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Den undersöker vad olika räcken kostar om man tar in alla kostnader: investering och underhåll. Karim har baserat avhandlingen på fyra års olyckssiffror, åren 2005 till 2008, på E från Helsingborg till strax utanför Stockholm och E 6 från Vellinge till Rabbalshede i Bohuslän. Totalt krockar med räcken i olyckor där människor var inblandade. Risken för personskador är större med vajerräcken än med andra sorters räcken. Risken är större att bilen studsar tillbaka ut på vägen, hamnar på andra sidan räcket eller välter. Avhandlingen var beställd av Trafikverket som ansvarar för våra vägar, men den föll inte i god jord. Verket tillbakavisade omedelbart kritiken, men missar poängen. Avhandlingen talade ju inte för eller emot räcken, utan att vajerräcken är farligare än andra sorters räcken. Claes Tingvall som är trafiksäkerhetsdirektör på verket sa så här: För trafiksäkerheten är det viktigt att det finns räcken. Det är ingen tvekan om att räcken klart minskar antalet som dödas och skadas i olyckor med bilar. Alla räcken skyddar väldigt väl. Skillnaden mellan olika räckestyper är däremot mycket liten. Avhandlingen handlade ju inte om räcke eller inte räcke. Därför låter uttalandet märkligt. Ingen har ifrågasatt att räcken räddar liv. Däremot vet ju alla som har hamnat i vajerräcket att skadorna på bilen blir väldigt mycket värre än med vanliga avbärarräcken. Som en verkstadsmekaniker uttrycker saken: det är som att sätta en kedjesåg i sidan på bilen. Dessutom fungerar vajrarna som katapulter, en sorts gummisnoddseffekt så bilarna kastas tillbaka in på vägbanan igen. Om man tar exempel från vägar utan räcken i mitten, så vet ju alla att man Foto: JOHAN NILSSON / SCANPIX DYRBAR PARENTES? Vajerräcken visar sig vara dyra och farliga enligt en doktorsavhandling som nyligen presenterats, beställd av Trafikverket. Men Trafikverket gillade inte slutsatserna. Sanningen var inte välkommen. 15 miljoner om året kostar reparationerna bara i Skåne, Blekinge och Småland. kan vingla till en millisekund utan att det händer något, men gör man det i singelfilen på E 22 sitter man i räcket. Hade där varit ett vanligt avbärarräcke hade man möjligen fått en buckla eller repor på bilen. Det tycks Trafikverket ändå ha insett sent omsider för på E 22 i Skåne, som man nu bygger om, sätter man vanliga räcken. Nu handlade ju avhandlingen om motorvägar, men vi har ju gott om vajerväg i södra Sverige. Trafikverkets Region Syd har hittills i år lagt 7 miljoner på reparationer av vajerräcken bara i Skåne, Blekinge och Småland. Det blir ungefär 15 miljoner per år bara i våra tre landskap. Sammanlagt finns där meter vajerväg, 69 procent av vägarna. Kostanden för reparationer är svåra att ange styckevis. Enligt Trafikverket är det kronor i startavgift, sedan räknar man kronor per stolpe. Om man tar sju nedkörda stolpar blir det cirka kronor per gång. Det skulle ju innebära att det i våra tre landskap inträffar ungefär vajerkörningar per år. Som jämförelse kan nämnas att 2007 byggdes vajerräcken Vad händer om man höjer stödet? Svar till Jan Ertsborn: Det är sorgligt att så många barn lever i ekonomiskt utsatta familjer, det är vi helt överens om, även om det var dubbelt så många på 90-talet. Men att höja bidragen är ju trots allt att motverka arbetslinjen. Göran Hägglund hade frågan uppe i sitt tal i lördags. Eftersom många av dem som har det besvärligt ekonomiskt går på socialbidrag, eller försörjningsstöd som det heter numera, lönar det sig dåligt att söka arbete. Jag citerar: Det finns ett viktigt område som vi inte tagit oss an: Socialbidragens konstruktion. För den som har socialbidrag är utbytet av arbetsinkomster litet, oftast inget, alltså en marginalskatt på 100 procent. Många som har socialbidrag har det därför att de inte är kvalificerade för a-kassa. De har inga sociala problem eller missbruksproblem, men de saknar ett arbete. Förra året var det så många som 0 procent av alla socialbidragstagare... KD föreslår att man ska räkna socialbidraget per dag istället för per månad. Då skulle man kunna ta tillfälliga jobb utan att hela socialbidraget försvinner. Då skulle man kunna anstränga sig att söka ett jobb utan att bli av med hela bidraget, eftersom det i så fall skulle kunna trappas ner successivt, så att det verkligen lönar sig att söka jobb. för 76 miljoner. Samma år reparerade man räcken för 85 miljoner. Men om vi lämnar räddade liv därhän så blir vajerolyckor dyrare för försäkringsbolagen, på sikt också för oss alla, eftersom våra försäkringspremier höjs. Skadorna på bilarna blir dessutom ofta så stora att det inte lönar sig att reparera utan bilen skrotas. I juni kom en dom som säger att alla kostnader vid olyckor, utom avspärrning och sanering som ju utförs av polis och saneringsföretag, ska belasta trafikförsäkringen. Det blir alltså inte Trafikverket som får stå för hela kostanden, utan försäkringsbolagen och som sagt, på sikt alla vi som betalar vår trafikförsäkring. Men ska man möjligen se något gott i vajerräcken utöver den livräddande funktionen, så ger de ju jobb för våra verkstäder och bilförsäljare. Men dyrt blir det.! Inga-Lena Fischer Tyck till: Kommentera på BLT.se/opinion/ledare Men som Göran Hägglund konstaterade: För att minska barnfattigdomen måste fler föräldrar gå från bidrag till arbete. För den långsiktiga lösningen på människors ekonomiska utsatthet stavas inte bidrag, Det stavas arbete, ansvar och gemenskap. Då kanske staten skulle kunna få tillbaka mer av de förskotterade underhållsbidragen också. Men visst, du har rätt i att kronor inte räcker långt, och varför ska det vara normerande för underhållsbidraget? Vänligen Inga Lena Fischer REPLIK Höj stödet för underhåll Apropå BLT:s ledare 11 juli En annan barnfattigdom om Kristdemokraterna och debatten om hur man ska hjälpa de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Barnfattigdom har kommit upp på den politiska dagordningen trots att vi borde tala om barn, som lever i familjer med mycket knappa ekonomiska förhållanden. Antalet sådana familjer är i dag färre än tidigare, bland annat som en följd av att allt fler är i arbete. Trots det så har vi här en fråga, som kräver politiska insatser. Inte bara jag utan säkert många andra politiker har fått tydliga signaler från Rädda Barnen, Majblomman och kyrkornas diakonverksamhet om dessa problem och att många barn av ekonomiska skäl går miste om verksamhet som skulle vara synnerligen utvecklande och stimulerande. Detta kan inte accepteras. Framför allt är det ensamstående föräldrar, oftast mamman, som har det svårt med att få pengarna att räcka till. I Sverige har vi drygt barn som lever med en förälder, som uppbär underhållsstöd från Försäkringskassan. Detta kallades tidigare bidragsförskott och var från början ett sätt för staten att hjälpa ensamstående i de fall då den bidragsskyldige inte fullgjorde sin underhållsskyldighet. Under 2010 utbetalade Försäkringskassan totalt 3, 5 miljarder i underhållsstöd. Av detta återbetalade de underhållsskyldiga knappt hälften. Detta underhållsstöd har under senare år utan att detta alls varit avsett kommit att bli en norm för underhållsbidragets storlek. Nuvarande belopp om kronor per månad och barn är i många fall alldeles för lågt i förhållande till kostnaderna för barnet och den bidragsskyldiges inkomster. Att det blivit så kan nog i de flesta fall förklaras med att den underhållsberättigade föräldern måste gå till domstol för att få fastställt ett högre underhållsbidrag. Detta varken kan eller vill föräldern göra, ofta motiverat av att det för barnets skull behövs en bra relation mellan föräldrarna och då är en tvist i domstol mycket negativ. För att på kort sikt minska barnfattigdomen är det min övertygelse att en höjning av underhållsstödet med 500 kronor per barn och månad skulle ge en märkbar effekt för den ensamstående föräldern och dennes barn. Det skulle medföra ökade statsutgifter men förmodligen starkt begränsade av det förhållandet att Försäkringskassan skulle kunna få tillbaka merparten av denna höjning från den bidragsskyldige föräldern. Dessutom skulle den medföra den synnerligen positiva effekten att den generella nivån på underhållsbidrag, som avtalas helt utanför Försäkringskassan, lyfts upp med minst samma belopp. Ett sådant förslag att förbättra barnfamiljers ekonomi vill jag se genomfört redan i nästa års budget. Jan Ertsborn Riksdagsledamot (FP) FOTNOT: Underhållsbidrag är den summa som den förälder som inte bor med barnet ska betala varje månad. Summan ska bestämmas efter överenskommelse mellan föräldrarna utifrån barnet behov och föräldrarnas ekonomi. Underhållsstöd är den summa, kronor som Försäkringskassan betalar ut varje månad om den som ska betala underhållsbidrag inte gör det eller om bidraget är mindre än kronor. (Källa: Försäkringskassan) Se svaret här intill.

3 BLTDEBATT/INSÄNDARE 1 juli Redigering: Karin Olsson Jag har arbetet inom akutpsykiatrin sedan 2001 och riskerar nu att bli uppsagd, dels för att landstingets ekonomi blöder, dels för att jag är skötare och anses ha smal kompetens. Halva styrkan sparkas, och de som blir kvar säger redan nu att en säker vård inte kommer att kunna upprätthållas. Det skriver skötaren Torbjörn Lindberg. Vart ska psykpatienterna ta vägen? Jag har arbetet inom akutpsykiatrin sedan 2001 och riskerar nu att bli uppsagd, dels för att landstingets ekonomi blöder, dels för att jag är skötare och anses ha smal kompetens. Man anser tydligen av vi kan behålla samma kvalitet på vården även om skötare får sluta. Hur ska detta gå till? Det känns som ett hån. Vi kan ju lika gärna gå hem redan i dag! Psykiatrin i Blekinge har under de få år jag har arbetat lagt ner avdelning två (psykogeriatrisk avdelning), avdelning tre i Ronneby, samt behandlingsenheterna Aurora och Boklunden. Nu ska även avdelning ett läggas ner. Bup (Barn- och ungdomspsykiatrin i Kastanjevillan) ska lägga ner sin slutenvård och det pratas om att avdelning 28 och 29 ska slås ihop. Snart fi nns det ingen slutenvård kvar. Jag skulle vilja fråga våra beslutsfattare följande: Tror ni att våra äldre inte längre kommer att bli dementa och förvirrade? Jag undrar vart de ska ta vägen när de blir sjuka? Tycker ni att det är lämpligt att de hamnar på psykakuten bland de allra mest vårdkrävande patienterna, eller ska vi lägga dessa patienter på ortopeden? Ni tror väl inte att de aldrig kommer att vara inlagda? Vart ska våra deprimerade, självmordsbenägna patienter ta vägen? Folk i kris som inte längre klarar sig i hemmet? För några år sedan kunde man läsa svarta rubriker i media om olika vansinnesdåd, till exempel mordet på utrikesminister Anna Lindh. Utredningar tillsattes och psykiatrin skulle få utökade resurser. Jag har dock aldrig sett röken av dessa pengar eller resurser. Psykiatrin i Blekinge har gjort helt tvärtom: minskat alla Foto: JESSICA GOW/Scanpix UTSATT GRUPP. Förmodligen väljer man att spara på psykiatrin för att denna patientgrupp har svårast att protestera, skriver Torbjörn Lindberg. resurser och dragit ner. Snart har vi ingen slutenvård kvar. Vart ska våra patienter ta vägen? Ska kommunen ta hand om dessa patienter? Alla som arbetar inom berörda verksamheter vet att det aldrig skulle fungera. Kommunen har inte resurser att ta hand om våra svårt sjukaste och mest utagerande patienterna, utan de blir i stället inlagda, framför allt på psykakuten. Vad skulle allmänheten säga om vi släppte ut dessa patienter vind för våg? Riskerna för nya vansinnesdåd skulle sannerligen inte minska (vi har ju Saltömordet i färskt minne). Varför är det bara psykiatrin som ska spara? Har vi så mycket bättre betalt att hela underskottet går jämt upp om 50 varslas inom psykiatri och administration? Det är fullkomligt befängt. Förmodligen väljer man att spara på psykiatrin för att denna patientgrupp har svårast att protestera. Det hade nog varit annat ljud i skällan om 50 stycken från thorax skulle varslas? Bara skötare varslas, vi har smal kompetens sägs det. Tydligen har en nyutexaminerad sjuksköterska högre psykiatrisk kompetens än en utbildad skötare med 15 år i tjänsten. Vet våra beslutsfattare ingenting alls om vilken kompetens vi besitter? Många av oss har betydligt fler utbildningar inom psykiatri än våra sjuksköterskor, men det räknas tydligen inte eftersom vi inte får administrera läkemedel. Inom akutpsykiatrin kommer, om detta blir verklighet, cirka skötare få gå. Detta i en verksamhet som ställer oerhört höga krav på psykiatrisk kompetens. Dessutom är det av vikt att det finns manlig personal som kan hantera utagerande patienter på sådana avdelningar. Det händer ofta att vi tvingas hantera våldsamma patienter. Det är den verklighet vi lever i. Där vårdas ett flertal patienter enligt olika tvångslagar, mestadels lagen om psykiatrik tvångsvård (LPT), men vi har även LRV-dömda (enligt lagen om rättspsykiatrisk vård) och häktade patienter. Detta ställer höga krav på en trygg och stabil personalgrupp. Denna kommer nu att slås i spillror. Halva styrkan sparkas, och de som blir kvar säger redan nu att en säker vård inte kommer att kunna upprätthållas. Riskerna för skador på såväl patienter som personal kommer att öka. Vilka ska arbeta på dessa avdelningar om vi försvinner? Jo, det blir skötare som alla börjar närma sig pensionsåldern. Jag vet av erfarenhet att akutpsyk inte är den mest attraktiva arbetsplatsen. Mycket beroende på att patienterna kan vara svåra att hantera. Akutpsyk fyller även en viktig funktion när våra vårdgrannar, främst inom psykiatrin, behöver hjälp med stökiga patienter. Vi är även behjälpliga på somatiska avdelningar som har samma problem. Blir uppsägningarna verklighet kommer detta inte att vara lika självklart. Vi kan kanske koppla alla larm till Wämö center? De kanske kan vara till hjälp när vi lägger en 120 kilos anabolstinn man i bälte efter att han slagit sönder avdelningen? Eller ska vi släppa ut honom på gatan, till allmänhetens stora förtjusning? Snart har vi inga psykiatriker kvar heller, redan nu kommer tre stycken att försvinna till hösten.! Torbjörn Lindberg skötare PAKA/PIVA Läs mer om läget inom akutpsykiatrin på sidan 2. DAGENS ROS BLT förbehåller sig rätten att göra ett visst urval. Tack och hälsningar till närstående publiceras inte. DAGENS RIS... till vår jättesnälla simskolelärare Johanna i Svängsta som har hjälpt oss alla att göra jättestora framsteg. Nu kan vi simma! Barnen i 9.00-gruppen... till Ann-Charlott och Karl- Erik Johansson för att vi fick ha grillafton vid Svalhulta Björk. Tack även till Bengt Olsson för hans goda korv. Bräkne-Hobys Centeravdelning... till Gunnel och Henning Jonasson, som för tionde året i rad anordnade grillträff på Lövudden. En extra ros till Bertil Lydén som underhöll oss med smäktande dragspelsmusik. Alla vi som var där till Ingvar och Karin Urbanusson för er kämparglöd och ert engagemang, som har skapat en varm anda inom företaget. Vi vill också tacka för alla goda år som vi fått tillsammans med er. Alla era kompisar på U-Liften Backaryd... till alla som hjälpt till vid årets våffelkafé på Kyrkbacken, ni gjorde ett fantastiskt jobb! Ingela... till killen i Ronneby som hjälpte oss att besikta husvagnen då vår bil inte kom in i hallen. Ett sådant stort hjärta gör att vi nu kommer i väg på den semester som vi planerat. Audifamiljen... till Nättraby hembygdsförening för ett trevligt arrangerat 20-årsjubileum med tårtkalas, mycket musik, stämningsfull konsert från bron och fackelrodd på ån. Jan och Ellinor Ingemansson... till all personal på Kronotorps förskola och Östratorp skolans fritidshem. Tack för alla år, ni är toppen. Liam, Amie, Becki, Charlie, Malin, Christian... till er som planerar och sköter de fina planteringarna vid landstingets hus, till exempel Jämjö vårdcentral. Man blir absolut friskare av att se på dem! Gladare patient... till avdelning 8, palliativa teamet och distriktssköterskor för god och kärleksfull omvårdnad av Laila under hennes svåra sjukdomstid, samt gott stöd till oss anhöriga. Olle, Veronica, Fredrick... till er som hörde min vädjan om hjälp till en gravid kvinna som blivit lämnad av pappan till barnet. Hon har nu fått en flicka. När jag besökte henne fick hon alla presenter ni skänkt. Hon blev väldigt rörd och tackar er alla. Och jag vill tacka för att ni hjälpte Frälsningsarmén att hjälpa henne. Pirkko Ziethén, Frälsningsarmén Karlskrona... till alla som medverkade till en minnesvärd dag vid Sölvesborgs släktforskarförenings utdelning av Årets släkttavla i Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg. Britt-Inger till ansvariga för Rödeby utebad som inte ser till att omklädningsrummen hålls rena. Golven är alltid smutsiga. Det är omöjligt att duscha efter badet och sedan klä på sig utan att bli jätteskitig. Marié... till Ronneby kommun som har en så vacker park men lika äckliga toaletter! Städning och tillsyn borde absolut ske oftare, särskilt dagar med många besökare, till exempel när det är loppis. Nästa gång utför jag mina behov i en rhododendron i stället! Parkvän 00 Röd Blå Sv

4 00 Röd Gul Blå Sv 28 1 juli 2011 Redigering: Nanna Salemark KULTUR & Kontakta oss! Kulturredaktör: Anna Hultman, E-post: ÄLSKAR ATT STÅ PÅ SCEN. Men Annie Gylling spelar hellre ful än söt. Då får man spotta, fräsa och det blir mer att jobba med. Att spela elak är heller inte så dumt. I huvudet på...en skådespelerska I dag börjar BLT:s teaterserie på kulturen. Vi följer med bakom kulisserna och hälsar på hos bland annat en regissör, en kostymör och en ljudtekniker. I dag får du läsa om skådespelerskan Annie Gylling. KARLSKRONA Rummet var en scen. Lillebror medspelare och bulldoggarna Billmar och Bullmar fajtades om en falukorv i en av Annie Gyllings allra första pjäser. Sen var hon på väg att välja vuxet och stängde dörren till teaterdrömmarna. Vi träffas dagen innan det är premiär för sommarteatern Sista Sekunden, och tusen saker finns kvar att göra. Annie Gylling rullar in över kullerstenarna på en gammal skramlande cykel från 190-talet med andan i halsen. Telefonen har ringt ideligen hela förmiddagen. Hon är påfallande söt, och har ett öppet, levande ansikte. Men själv tycker hon att det är roligast att spela ful. Då finns det mer att jobba med, man får spotta och fräsa. Men alla roller är en utmaning. Det är jätteroligt att spela elak också, säger hon. Brinner för teatern Hon lever teater större delen av dygnet. Älskar att stå på scen, skriva manus, regissera. Trots det var hon på väg åt ett helt annat håll. Flyttade till Norrköping och skulle bli fritidsledare. Man ska vara så himla praktisk i sitt liv, och tänka på försörjning och sådana saker. Jag tyckte att jag måste ha en klar linje, i stället för att satsa på vad jag egentligen drömde om. Jag kämpade emot teatern. Sedan blev det en helomvändning. Det var ett skönt beslut att satsa på det här, jag gick in i det med så mycket hjärta. Hon pratar snabbt, orden sprutar ur henne, och hon ser själv lite förvånad ut över hur mycket hon har gjort. Mycket erfarenhet Annie Gylling har en lång meritlista. Har varit med i otaliga föreställningar, och inte bara som skådespelerska. Hon har axlat alla roller: regissör, sufflör, scenograf, kostymör, producent och manusförfattare. Just nu är hon skåde spelerska. En skådespelerska med premiärnerver. Det är alltid pirrigt hur det ska mottas av publiken, säger hon. Hon har repeterat sedan i början av maj, men arbetet börjar så klart långt innan repetitionerna. Först läser jag manus och SNART PREMIÄR. Annie Gylling spelar just nu Fröken Klara i Teater Alegrias Sista sekunden. funderar på vad det är för en figur. Jag tänker mycket på vad hon har för bakgrund och hur hon har hamnat här. Ibland kan man improvisera scener tillsammans med de andra skådespelarna för att skapa minnesbilder av vad som har hänt karaktären tidigare. Innan hon går ut på scenen värmer hon upp rösten och slänger ett sista öga i manuset. När man är på scenen handlar det väldigt mycket om koncentration. Det finns så många störningsmoment, så det gäller att kunna fokusera. FAKTA Namn: Annie Gylling Yrke: Skådespelerska, teaterpedagog och guide. Bland annat. Ålder: 31 år Bakgrund: Född och uppvuxen i Nättraby, Karlskrona. Familj: Mamma Erna, pappa Anders, lillebror Alex i Skåne, storebror Andreas i Härnösand och pojkvännen Johan Sturesson. Samt fyra undulater vid namn: Carmencita, Ulla Winblad, Fredman och fröken Movits. Meriter: Har gått på Molkoms folkhögskola, utanför Falkenberg, teaterpedagogutbildning i Norrköping. Har praktiserat i Australien och i St Petersburg. Fick Karlskrona kommuns Kulturpris 2001 för sitt engagemang mot mobbning. Tankar på medmänniskor Hon har ett brinnande engagemang för andra människor, både unga och gamla. I höstas var hon med i ett projekt för att få gamla på äldreboenden att minnas hur det var att gå på dansbanor på 190-talet. Så många äldre sitter ensamma hemma. De har fortfarande så mycket att ge, ett helt kulturarv att ta hand om. Jag tycker att det är viktigt att bry sig om människor, säger Annie. Hon intervjuade de äldre om deras upplevelser. Berättelserna blev sedan en pjäs som de fick se. I höst ska föreställningen ut på turné. De tyckte att det var jätteroligt att någon tog hand om deras historier, vissa grät. Teater skapar så mycket glädje. Kultur är faktiskt friskvård. Jag skulle vilja göra något av det här på högstadiet också, om likheterna mellan att vara ung då och nu. Barn ligger henne nämligen också varmt om hjärtat. För tio år sedan skrev Annie en pjäs om mobbning. Hon vikarierade i flera skolor och många barn kom fram till henne med uppslitande berättelser. Annie skrev ett brev till kommunen och sa att något var tvunget att göras. Då fick jag i uppdrag att skriva ett manus, och skrev Att döda en själ. Joachim Mostberg regisserade. Det var ett jätte projekt. Föreställningen sågs av elever. Improvisera på scen Hon jobbar gärna med improvisationsteater i skolor kring teman som främlingsfientlighet och mobbning. När man får improvisera situationer och uppleva saker med den egna kroppen, blir det helt annorlunda. Barn har en sådan fantasi, men det finns lika mycket hos vuxna. Jag tror att vi behöver leka mer. Som skådespelerska älskar hon såklart att stå på scen. Det är inte så glamouröst att sätta upp 200 stolar. Men jag har tur som uppskattar alla bitar. Det är nog därför jag har klarat mig, säger hon krasst. Anna Hultman

5 ! Sidan 3: Mackor är som bäst på stranden Inte mycket passar bättre på badstranden än en picknick-korg full med goda mackor. Variera innehållet i år med internationella mack-recept. 1 juli Bokförlag börjar klimatkompensera Precis som flygbolagen klimatkompenserar sina resor har nu fenomenet nått den svenska bokbranschen. Det är förlaget Orosdi-Back som beslutat att börja kompensera sin miljöpåverkan. Det ska ske genom trädplantering i Mocambique, som drabbats hårt av skogsskövling under landets 16 år långa inbördeskrig. Projektet utförs i samarbete med småbrukare i landet. Orosdi-Back publicerar konst, prosa och satir, och miljökompensationen ska gälla hela förlagets utgivning, också retroaktivt. (TT Spektra) Loppisfynd var unik bok Pensionären Marilyn Solana, som köpte en bok för 220 kronor på en loppmarknad i USA, gjorde ett riktigt fynd. Boken var en kondoleansbok för den berömda författaren Lord Byron, skriver Jyllands-Posten. Den unika boken innehåller över 800 personliga hälsningar från flera av dåtidens största berömdheter. Ägaren har nu donerat boken till Skottlands nationalbibliotek, som har världens största samling av författarens verk. Lord Byron avled 182 och hälsningarna i boken dateras fram till 183. (TT Spektra) Singapore släpper författare Den brittiske författaren Alan Shadrake har släppts ur singaporianskt fängelse, uppger BBC News. 76-årige Shadrake åtalades förra sommaren för att ha förolämpat Singapores rättssystem i en bok om dödsstraffet i landet. Han dömdes till åtta veckors fängelse och började avtjäna sitt straff den 1 juni. Enligt hans advokat släpptes han tidigt på grund av gott uppförande, och deporterades omedelbart till Storbritannien. (TT Spektra) Foto: MARKUS BOBERG LÅNG MERITLISTA. Anni Gylling har hunnit göra en hel del teaterrelaterat fick hon Karlskrona kommuns Kulturpris för en pjäs mot mobbnig. Annie Gyllings... Råd till unga som vill satsa på en karriär inom teatern: Var envis och prova dig fram. Var inte rädd för att kontakta folk och fråga om du får vara med. Det brukar alltid finnas något att göra, och oftast tas man emot med öppna armar. Det är så jag har lärt mig. Favoritfilmer: Jag gillar gammal film. I hetaste laget med Marilyn Monroe, och Charlie Chaplin-filmer. Han är ett geni. Annars vill jag se filmer som vill något, som påpekar missförhållanden i världen. Svenska skådisar hon beundrar: Hasse och Tage, där har vi det gamla igen. Och Gösta Ekman är en av de mest intressanta. Han är fantastisk som Papphammar, man undrar bara hur han gör. Om att släppa sin roll: Jag är ganska bra på det, men jag märker att när jag till exempel går och handlar ser jag saker som min rollfigur skulle tycka var gott. Claura gillar till exempel vaniljsås. Det skulle hon köpa. Fritidspassion: Jag har köpt en gammal trattgrammofon och gamla stenkakor. Jag spelar Louis Armstrong och Ella Fitzgerald och är just nu på jakt efter Billie Holiday. Jag älskar att samla på gamla saker och går gärna på loppisar och i second-handbutiker. Nord- och Sydkorea möts i orkester Den schweiziske dirigenten Charles Dutoit har varit i Nordkorea och diskuterat bildandet av en orkester där unga musiker från både Nord- och Sydkorea ska spela tillsammans, rapporterar Sveriges Radios Mitt i musiken. Enligt sajten Gigmag är tanken att orkestern skulle ha sin bas i Nordkoreas huvudstad Pyongyang, samtidigt som den skulle vara en del av Lindenbaum-festivalen som äger rum i Sydkoreas huvudstad Seoul. Dutoit har tagit inspiration från Daniel Barenboims Väst-östliga divanorkester, som består av både israeler och palestinier. (TT Spektra)

6 30 1 juli 2011 Redigering: Kerstin Johansson & NÖJE Kontakta oss! Nöjesredaktör: Karin Sjögren, Fax: E-post: Så blev Hasslö ett musikcentrum Hur kunde denna lilla ö bli Blekinges musiknav? Overdrives sångare Per Karlsson tar oss till kulisserna för Hasslös musikhistoria. Vi promenerar fram bland prunkande rabatter och brevlådor dekorerade med havsmotiv. Ängsvägen på Hasslö är vaggan till öns musikscen. På just denna gata växte de alla upp. Per Karlsson, sångare i Overdrive. Hans kusin Caj Karlsson från Sinn Fenn och Revolver Blå. Och här i grannhuset bodde musikerna My och Kim Stranne, säger Per Karlsson och pekar på en röd villa. De är i olika åldrar, och har olika stil. Men alla sysslar de med musik. Jag var bara ett kid när Sinn Fenn släppte sin första singel. Vi satt och lyssnade på den dagar na i ända. Morsan har berät tat att vi började skissa på egna texter redan då. Kedjereaktion Kan grannen så kan väl jag också. Sinn Fenn startade en kedjereaktion som gjorde Hasslö till Karlskrona kommuns musikcentrum. Vilket leder oss vidare till nästa anhalt. Musikernas växthus: Fritidsgården. I dag har musikföreningen replokaler i ett av rummen. Men när jag var ung fick vi repa i fritidsgårdens lokaler efter stängning klockan nio. Men max fram till tio för att inte störa grannarna. Per Karlssons band var ett av tre som repade på gården. De andra två spelade hårdrock. Så det gjorde vi med. Foto: OLA ÅKEBORN VÄXTHUSET. Fritidsgården på Hasslö är huvudpulsådern till öns musikscen. En lokal som Overdrivesångaren Per Karlsson spenderade många timmar i som tonåring. Var anti allt En genre som på sena 90-talet var ute i stan, till förmån för grungen. Men för Per blev kärleken till band som Metallica en livsstil. Tonårsrevolt, du vet. Jag var anti- allt. I dag uppskattar jag all musik som är bra. Till och med en riktigt välskriven dansbandslåt. Startade 2000 Så startade öns musikförening en festival år Per Karlsson promenerar över den grusbelagda plan som på lördag ska fyllas av människor, öl i plastflaskor, varmkorv och ett hav av musik. Jag har spelat på festivalen sju gånger i olika konstellationer. På lördag blir det med Overdrive, som också spelade förra året. Per Karlsson har sjungit i Overdrive sedan 200. De då slumrade 80-talshårdrockarna hade fått ett gig på en retrofestival i Tyskland och behövde en sångare. Enda festivalmissen Två veckor innan spelningen fick jag en bunt låtar att lära mig. Vi repade två gånger. Sedan bar det i väg. Det är enda gången jag missat Hasslöfestivalen spelningen var samma helg. Karin Sjögren Hur väl känner du ditt surfande, rockande Hasslö? Stora Hawaii. Är du kung över Hasslö eller har du inte riktigt förstått var det ligger? Testa dina kunskaper i Nöjes Hasslöquiz! Varför kallas Hasslö Lilla Hawaii? A. Efter öns naturliga skönhet, varma tropiska klimat, inbjudande vatten och vågor och aktiva vulkaner, nej jag menar fiskerökerier. B. För att Hasslö har flest soltimmar enligt en inofficiell under sökning gjord på ön. C. Närheten till den Amerikanska delstaten Hawaii. Vilket uttryck myntade öns store son, Fabian Månsson? A. Veni, vidi, vici. Jag kom jag såg jag segrade B. Vet hut-vet sjufalt hut! C. Han skrev texten till rapparen 50 cents Hustlers ambition. Hasslös ambition hette den först. Vilken ögonfärg har Hasslöbor enligt myten? A. Det är svårt att se eftersom vi ständigt kisar mot solen på den molnfria himmelen. B. Bruna. Det är inget konstigt med det. C. Det är svårt att se eftersom deras pupiller är så stora. 50 cent. Hur många vägar finns det till Hasslö? A. Alla vägar bär till Hasslö. Fabian Månsson. B. Ön eller öns huvudort med samma namn? C. Det vanligaste sättet att komma dit är att sälja droger, sex

7 ! Reggaegungande Öland Roots har sålt slut på alla biljetter Reggaefestivalen Öland Roots har för femte året i rad sålt slut på alla biljetter innan första konsertdagen. Festivalen, som börjar på fredag, bjuder på bland andra jamaicanska Junior Kelly (med låtar som Rasta should be deeper) och Etana samt dancehallartisten T Nez. 1 juli Hasslöbanden har än i dag förtur September och Eldkvarn i all ära. Hasslöfestivalens hjärta kommer att fortsätta dunka för lokalbanden. Per Karlssons gamla granne Kim Stranne återvänder till hemön för Hasslöfestivalen. Nu bor jag i stället på Öland. En gång ö-bo, alltid ö-bo. Kim Stranne kan inte svara på varför intresset för musik var så stort på Ängvägen där han växte upp tillsammans med systern My, som också satsade på musiken. Men det fanns inte så mycket att göra därute. Vi valde musiken framför idrotten. På lördag återvänder han till hemön för att gå ut som första band på festivalen. Hela bandet som medverkade på min senaste skiva är med. Ett Foto: THOMAS PERSSON Robin Åkerman från Paraply produktion väger mellan att boka lokalband och stora artister. Produktionsbolaget Paraply har tagit över rodret från Hasslö musikförening. Bokat band som Amanda Jensen och i år Hoola bandoola band. Men Hasslös egna musikanter sätts fortfarande i första rummet. Robin Åkerman från Paraply produktion säger att arvet efter Hasslö musikförening är extremt viktigt att förvalta. Föreningens band har fortfarande förtur på en av scenerna. Vi får aldrig glömma våra rötter. Hälften av banden i årets startfält har direkt anknytning till ön. Men även band som Hoola bandoola ses som Hasslösöner. Det finns många historier och skrönor om musik på ön. En sådan är att innan Hoola bandoola släppte sin första skiva kom ett demoexemplar till Hasslö. När sedan bandet kom och spelade kunde hela publiken varenda textrad till musikernas stora förvåning. Kanske vägde detta in när bandet valde att förlägga en spelning på sin återföreningsturné till ön. Kim Stranne återvänder till hemön Kim Stranne. gäng fruktansvärt duktiga musiker. Det har gått fyra år sedan Kim senast spelade på festivalen. Vi har varit runt och spelat på alla möjliga orter i Sverige, så nu är det roligt att komma tillbaka. Jag känner mig fortfarande som en Hasslöbo. Karin Sjögren KIM STRANNES FAVORITPLATSER PÅ HASSLÖ 1. Den absoluta favoriten: Vardagsrummet hemma hos mor och far. 2. Horns brygga en liten pir där vi fiskade mycket när vi var små. Det är en väldigt fin plats. 3. Hasslöfestivalen, särskilt lördag när jag och bandet spelar. Foto: OLA ÅKEBORN Lasse Carlsson jazzar loss, och kompisarna Joakim Müllo och Lenny Mostberg ackompanjerar. Lättsmält och roligt REVY LITE SÅNG! LITE DANS! LITE NAKET! Medverkande: Lenny Mostberg, Lasse Carlsson och Joakim Müllo. Musik i Blekinges bakgård, Karlskrona Sommarrevyn Lite sång! Lite dans! Lite naket! bjuder precis det den utlovat, och passar också på att ironisera över samtidens besatthet vid Facebook-uppdateringar, renoveringsångest och grillprestationer. Med en husvagn, och tre obligatoriska brassestolar, som kuliss driver Mostberg, Carlsson och Müllo friskt med svenskarnas sommarplågor, och kastar dessutom in ett knippe äkta klassiker, flera signerade Tomas Ledin, i leken. Allt serveras i en förpackning av campingplatsens uniform, den obligatoriska träningsoverallen. Resultatet är en mix av löst sammanhållna sketcher som flyter in i varandra. Lasse Carlsson gör ett underhållande sångnummer över ångesten i att missa fotbolls-vm på tv, varje sportfanatikers mardröm, till en omskriven version av När vi gräver guld i USA. Snickarångest Lenny Mostberg bekänner sin ångest över att inte kunna snickra, och ger alla män som inte leker Martin Timell hemma, ett ansikte. Senare återkommer han som en karikatyr över den hysteriskt grillgalna, medel ålders mannen. Ett nummer som drar ner många skrattsalvor, kanske en blinkning åt Solsidans Fredde, eller de otaliga artiklar och krönikor som har avhandlats i ämnet Medelålders man vid grillen. Samtidens fixeringar som stegtävlingar på jobbet, maniska Facebook-uppdateringar och de återkommande larmrapporterna från medierna om att allt är livsfarligt får sig också en känga. Flirtar med karlskroniter Stora delar av materialet har lokal anknytning och flirtar med alla karlskroniter, men ger kanske inte samma behållning till en tillfällig gäst. Vissa nummer tappar i tempo, och är inte tillräckligt elaka för att det ska bli roligt. Men överlag är energin hög och Joakim Müllos gitarrspel medryckande. Sammantaget, ett stycke lättsmält underhållning i sommarkvällen. Föreställningen spelas till och med den 22 juli. Anna Hultman Royal Republic är redo för Hultsfred eller stulna mobiltelefoner. Vad är speciellt med Hasslös kyrkas kors? A. Lägger du din hand på det kan du höra Gud. B. Det är placerat i norrläge. C. Det pryds av 57 glittrande diamanter. Flest A: Mr/Miss Hasslö är utsedd! Använd titeln för att sprida Hasslös budskap på turné genom Blekinge. Flest B: Bra jobbat - Du kan allt om Hasslö! Se det också som ett varningstecken. När besökte du fastlandet senast? Flest C: En hustler, hip hop slanget för en person som tjänar massa pengar snabbt genom hårt arbete och skumma affärer, är inte samma sak som Hasslö. Inte alltid i alla fall. MALMÖ/KALMAR Förra året var Royal Republic rejält laddade för att spela i Hultsfred. Då blev festivalen inställd. Nu taggar de igen. Man kan säga att förberedelserna har pågått i ett år. Royal Republic-basisten Jonas Almén säger det med ett skratt. För om förberedelserna var maxi mala förra året är bandet en smula mer avslappnat i år. Vi hade väldigt få festivalspelningar förra året så vi hade verkligen repat och laddat och förberett oss kopiöst för Hultsfred. Så när festivalen ställdes in en vecka innan kändes det lite grann som om luften gick ur en, säger Jonas Almén och menar att årets förberedelser har bestått i alla spelningar bandet har hunnit göra sedan sist. Foto: ROYAL REPUBLIC PRESSBILD Royal Republic, med Karlskronasonen Adam Grahn i spetsen, önskar revansch på Hultsfredsfestivalen ikväll. Vi har väl gjort en spelningar sedan förra året så låtarna sitter det kan vi verkligen lova. På Hultsfredsfestivalen spelar Royal Republic på den blå scenen, festivalens näst största, där band som The Prodigy och Odd Future också kommer att spela. Är ni redo för en så stor scen? Vi har varit redo i tre år. Frågan är om publiken är redo för oss. Hultsfredsfestivalen börjar i dag och varar till på lördag. Lotta Nyberg

8 32 1 juli 2011 Redigering: Nicola Bergström IN- & UTRIKES SVERIGE 22 unga malar simmar ut i Helge å Sötvattensfisken mal är starkt hotad och finns bara i några få svenska vattendrag. I ett försök att stärka beståndet släpps i går 22 unga malar ut i Helge å i Kristianstad. Nytillskotten är nu två år gamla och 0 50 centimeter långa. (TT) Heroinrekord på Skavsta flygplats En man i 20-årsåldern har gripits på Skavsta flygplats med över ett kilo heroin. Smugglaren kom med ett flyg från Rom. Beslaget är det största som hittills har gjorts på flygplatsen. (TT) Åtalas för flera förtidsröster En man förtidsröstade i Göteborg fyra gånger. Det gjorde han genom att be att få ut så kallade dubblettröstkort. Han har nu åtalats misstänkt för otillbörligt verkande vid röstning, uppger lokala medier. (TT) Yxman rånade kvinna på hund En 27-årig man i Kristianstad döms till ett år och två månaders fängelse för rån och utpressningsförsök. Mannen dök upp hos en kvinna med en yxa för att inkassera en skuld, skriver Kristianstadsbladet. (TT) Friskolebolaget Move IT i konkurs Bolaget bakom Move IT-gymnasierna i Göteborg och på andra platser i landet har gått i konkurs. Skolorna miste bidragsrätten redan i våras efter kritik från Skolinspektionen. (TT) Svensk gripen av serbisk gränspolis En svensk medborgare från Göteborgsområdet greps av serbisk gränspolis i lördags men familjen har ännu inte fått höra några formella anklagelser. Mannen var med familjen på väg på semester i Kosovo när han greps. (TT) Hotade ambassader kan räddas De nedläggningshotade svenska ambassaderna i Hanoi och Buenos Aires kan räddas. Förhandlingar pågår mellan regeringen och Socialdemokraterna, de rör utöver ambassaderna beslutade besparingarna i regeringskansliet i stort. (TT) Antonov kallar kritik utpressning TROLLHÄTTAN (TT) Utpressning. Så tillbakavisar Vladimir Antonov uppgifterna om den litauiska centralbankens kritik. De gör gällande att Antonovs bank Snoras bedriver vårdslös kreditgivning och att EIB därför tvekar till att släppa in den ryske affärsmannen i Saab. I januari ska Litauens centralbank ha krävt åtgärder om bättring i banken Snoras, där den ryske affärsmannen Vladimir Antonov innehar ordförandeposten. Enligt ett direktionsprotokoll som SR Ekot tagit del av bryter banken mot lagen och har lånat ut pengar på ett lättvindigt sätt. Stora förluster Snoras gjorde stora kreditförluster i fjol och centralbankens kritik ska ha tvingat fram en nyemission i våras. Kraftig ökning av lediga lärarjobb STOCKHOLM (TT) Förskollärarna kan välja och vraka bland jobben. Över huvud taget har efterfrågan på lärare ökat markant, och facken varnar för en växande lärarbrist. Fram till och med sista juni i år hade lärarjobb utannonserats, vilket är 25 procent fler än under första halvåret i fjol. Mest har efterfrågan ökat på gruppen förskollärare och fritidspedagoger: i den har antalet lediga jobb ökat med hela procent, visar en sammanställning Arbetsförmedlingen gjort åt TT. Att arbetsgivarna ropar efter förskollärare har en given huvudförklaring: växande barnkullar och en utbyggd barnomsorg. Brist på lärare Maria Stockhaus (M), ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings utbildningsberedning ser en risk för att bristen på förskollärare går ut över kvaliteten i barnomsorgen. Nu kommer en ny läroplan för förskolan, med högre ambitioner när det gäller den pedagogiska delen. Det är svårt för kommunerna att leva upp till det om man inte får tag på utbildade förskollärare, säger hon. Men även efterfrågan på Kritiken kan enligt Ekot också vara ett skäl till att Europeiska centralbanken (EIB) väntar med besked om ett framtida ägarengagemang för Antonov i Saab. Vladimir Antonov avfärdar uppgifterna som rykten och säger att skriverierna om kritiken har inslag av utpressning på grund av hans intressen med Saab: Informationen om att Snoras skulle befinna sig i ett instabilt finansiellt läge representerar inte verkligheten, och bär uppenbarligen inslag av utpressning. Förekomsten av denna typ av lögner har tveklöst framkommit på grund av våra intentioner med Saab, skriver Antonov i ett pressmeddelande. grundskollärare har ökat, med 2 procent. Och när de många förskolebarnen nått skolåldern blir naturligtvis efterfrågan ännu större. Dessutom vet arbetsgivarna att de måste se om sitt hus inför kravet på lärarlegitimation. Om några år får endast fullt behöriga och legitimerade lärare sätta betyg och ansvara för undervisningen. Eva-Lis Sirén konstaterar att lärarbehovet ökar samtidigt som intresset för lärarutbildningen sjunker. Det riktigt allvarliga är att jättereformer i skolan ska sjösättas och kraven på lärarna ökar. Reformerna riskerar att falla platt om ingen vill bli lärare. Alla ansvariga måste sluta skylla på varandra och inse att det handlar om alldeles för låga löner, säger hon. Höja lönen Både Sirén och Lärarnas Riksförbunds ordförande, Metta Fjelkner, väntar sig ett statligt initiativ för att få upp lärarnas lönenvå något finansminister Anders Borg flaggat för. Som situationen ser ut måste staten ta initiativ, vid sidan om avtalsförhandlingarna. Annars är jag rädd att läraryrket blir allt mindre attraktivt, säger Metta Fjelkner. Anna Lena Wallström Foto: JONAS FRÖBERG/SCANPIX EKONOMISKA FRÅGOR. Det har varit mycket turer kring Vladimir Antonovs företag. Inga kommentarer Nyemissionen i Snoras berodde inte på kritik mot vårdslös kreditgivning, enligt Lars Carlström, svensk talesman för Antonov: Och om så vore fallet, att EIB ansåg att detta var den springande punkten för att inte låta Antonov gå in som delägare och finansiär i Saab, så hade man väl lagt det på bordet för länge sedan. Jag tror att det här är en groda som man inte vet varifrån den kommer. Varken EIB eller Saab vill kommentera uppgifterna. Lars Carlström anser att EIB:s tvekan om Antonov kommer sig av en dold agenda, där prestigen står högst. Stora lån Man har en gång sagt nej och då vill man visa att man hade rätt från början. Även Vladimir Antonovs utlåning via lettiska Krajbanka (Sparbanken), som han äger via moderbanken Snoras, uppges ha hamnat under den lettiska finansinspektionens lupp. Krajbanka ska tillsammans med Snoras ha lånat ut stora summor till flygbolaget Air Baltic, som indirekt ägs till cirka 7 procent av Antonov. Finansinspektionen i Lettland varken bekräftar eller dementerar uppgifterna. Man hänvisar till att översyner av finansmarknaden genomförs regelbundet. Detaljerade kommentarer om resultaten av inspektionerna av vissa marknadsaktörer ges inte offentligt, skriver taleskvinnan Ieva Upleja i ett skriftligt svar till TT. Magnus Pettersson Arne Bengtsson Foto HASSE HOLMBERG / SCANPIX LÄRARE. Facken varnar för en växande lärarbrist.

9 ! Sidan 2: Landstinget väljer bort att visa inkommen post I mitten av februari anmälde en journalist från Sydöstran, Landstinget Blekinge till Justitieombudsmannen, JO. På landstinget har man svårt att förstå kritiken och säger att man följer det regelverk som fi nns. 1 juli Terrorattentat i Bombay Minst 21 människor döda NEW DELHI (TT-AFP-REU- TERS) Storstaden Bombay i Indien skakas av ännu ett blodigt terrorattentat. Minst 21 människor dödades när tre sprängladdningar exploderade i eftermiddagsrusningen. Alla tre explosionerna inträffade i välbesökta delar av staden strax. En vid gamla Operahuset, en vid en stor basar i södra Bombay och den tredje i city. Vi gick ut och då var hela området var fyllt av svart rök. Det låg kroppar överallt på gatorna och det var massor av blod, säger Aagam Doshi som har en juveleraraffär vid det gamla Operahuset. Dödstalet befaras stiga ytterligare. Förutom de döda skadades minst 11 människor, varav många allvarligt. Terrorattack Alla tre explosionerna inträffade inom 15 minuter strax före klockan sju på kvällen, när folk var på väg hem från arbetet eller satt ute och åt middag. Indiska myndigheter drar därför slutsatsen att det rör sig om en koordinerad terrorattack. Det är tydligt att de som har attackerat var ute efter att skada så många människor som möjligt, säger Chhagan Bhujba, talesperson för delstatsregeringen. Libyska rebeller anklagas för övergrepp BENGHAZI (TT-AFP) Libyska rebellstyrkor har gjort sig skyldiga till plundring, mordbrand och övergrepp på civila. Det påstår människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW). Övergreppen ska ha ägt rum under juni och juli när rebellerna ryckte fram mot huvudstaden Tripoli från Nafusabergen i västra Libyen. I fyra städer... som intagits av rebellstyrkor under de senaste månaderna har rebeller och anhängare till dem förstört egendom, bränt ner hus och plundrat sjukhus, hem och butiker samt misshandlat personer anklagade för att ha stött regeringsstyrkorna, skriver HRW i ett uttalande. EXPLOSION. Poliser inspekterar platsen där en av bomberna exploderade. Det låg kroppar överallt. Aagam Doshi Hemmabyggda bomber Sprängladdningarna ska ha varit fästa på motorcyklar och i en bil. Indiska medier rapporterar också att det rörde sig om hemmabyggda bomber. Det har länge funnits en rädsla för nya terrordåd i Bombay efter attackerna i november Då dödades 166 människor när minst tio personer attackerade en tågstation, två lyxhotell, ett kafé och ett kulturcentrum med granater och automatvapen. Ingen grupp har tagit på sig Foto: HUSSEIN MALLA/SCANPIX ANKLAGADE. Människorättsorganisationen HRW anklagar de libyska rebellerna för plundring och övergrepp mot civilbefolkningen. Håller inte med Organisationens företrädare har bevittnat flera av handlingarna och intervjuat vittnen till andra. Rebellerna tillbakavisar dock påståendena. Så ligger det inte till i de befriade områdena, säger rebellrådets andreman Mahmud Jibril. Bombay ligger i delstaten Maharashtra i västra Indien och är landets största stad, med omkring 20 miljoner invånare. I juli 2006 dödades 187 personer och över 800 skadades när sju sprängladdningar på pendeltåg exploderade i rusningstrafiken. ansvaret för onsdagens dåd, men misstankarna faller inledningsvis på två islamistiska grupper som tidigare genomfört terrordåd i Indien: Indiska mujahedin och pakistanska Lashkar-e-Taiba. TERROR I BOMBAY Foto: AP PHOTO I november 2008 dödades omkring 180 personer när beväpnade män gick till attack mot centralstationen, två lyxhotell, ett kafé och ett judiskt kulturcentrum. Båda angreppen har skyllts på pakistanska extremistgrupper. (TT) Att slå mot folktäta stadsdelar talar för amatörmässiga grupper som Indiska mujahedin, skriver underrättelseföretaget Stratfor i en analys, medan Lashkar-e-Taiba var den grupp som låg bakom attacken Han medger dock att det kan ha inträffat några incidenter i början av upproret tidigt i våras, men att de ansvariga ska ställas inför rätta. Anklagelserna hotar att underminera bilden av rebellerna som garanter för mänskliga rättigheter i landet. De kan också resa svåra frågor för Frankrike, som nyligen medgav att man släppt ner vapen till rebellerna från luften. Något som bland annat Ryssland har protesterat häftigt mot eftersom man anser att det bryter mot de FN-resolutioner som ligger till grund för Libyeninsatsen. Bakslag Under onsdagen råkade rebellerna ut för bakslag även på slagfältet. Under frammarschen mot Tripoli söderifrån gick rebelltrupper in i ett bakhåll i närheten av staden al-qawalish, som rebellerna intog förra veckan. Sammandrabbningarna inleddes när rebellerna skulle avancera mot nästa by för att få tillgång till stora vägen mot huvudstaden. Efter en stunds hårda strider meddelade rebellerna att Gaddafis styrkor återtagit al-qawalish. VÄRLDEN Giftvatten skylls på klädjättar Miljöorganisationen Greenpeace anklagar underleverantörer till kända internationella klädmärken som Calvin Klein, Adidas, Nike och Lacoste för att förgifta floder i Kina, sedan man hittat farliga kemikalier i vattnet. (TT) Fortsatt väntan på besked om Assange Under onsdagen fortsatte domstolsförhandlingarna om Julian Assange ska överlämnas för rättslig prövning i Sverige eller inte. Men rätten gav inget besked, beslutet väntas i stället först om några veckor. (TT) Miljardär tros drunknad i Vestfold Den norske miljardären Per Erik Burud saknas efter en båtolycka som inträffade i går natt på Tönsbergfjorden i Vestfold. Två kvinnor omkom i olyckan och en man kunde räddas. (TT-NTB) Ai Weiwei erbjuds tysk gästprofessur Den kinesiske dissidenten och konstnären Ai Weiwei har tackat ja till en gästprofessur vid Berlins konstuniversitet. Om han kan besätta positionen är högst oklart. (TT-AFP) EU-förslag för att minska överfiske EU-kommissionen föreslår en rad förändringar för att minska överfisket i Europa. Bland annat ska individuella fiskekvoter införas, som fiskarna kan använda eller sälja ungefär som utsläppsrätter. (TT) Expertgrupp åker till Danmarks gräns EU-kommissionen skickar en expertgrupp till Danmark för att undersöka den ökade gränskontrollen i landet. Gruppen anländer under torsdagen. (TT-Ritzau) Israel bombar Gaza efter attack Israeliskt flyg bombade två platser i Gaza tidigt på onsdagen, sedan palestinier avfyrat tre granatraketer in i södra Israel. En kvinna skadades vid flygattacken, enligt palestinska källor. (TT-AFP)

10 3 1 juli 2011 Redigering: Nanna Salemark MAT & DRYCK! Veckans tips: Lägg några myntakvistar i en kanna vatten och ställ in i kylen. Otroligt läskande och gott varma dagar. 00 Matiga mackor på olika språk Röd Gul Blå Sv STOCKHOLM Mackor är också mat. Dessutom är de mättande och praktiska att ta med på picknicken. Här bjuder vi på fulladdade smörgåsar från olika länder. basilikablad, rivet limeskal och -saft. Låt svalna något, rör sedan ned majonnäsblandningen. Dela bröden och fyll med färsen. Tryck in skivad jalapeño och generöst med mynta och koriander. Toppa med de picklade grönsakerna och servera resten vid sidan av. Alla länder har sin egen smörgåskultur. Vi svenskar har våra prickigkorvmackor, ostfrallor och kaviarknäcke. Danskarna har sina maffiga smörrebröd, engelsmännen sina små gurksnittar och italienarna sina fyllda panini. Att smörgåsätandet är så pass utbrett beror förmodligen på att det är ett otroligt smart och praktiskt sätt att äta på. I dessa tider när var och varannan tycks ha drabbats av kolhydratfobi är mackan snudd på utrotningshotad. Det är himla synd, tycker jag. När jag är ute och reser botaniserar jag mer än gärna i olika länders bröd- och mackutbud. Här får ni recept på några sanna favoriter som jag lärt mig älska på olika håll i världen. Du kan säkert komma på några andra kul mackor från fler länder. Tänk på att satsa mer på mängden fyllning än mängden bröd. Sommartid är smörgåstid. Lätt att göra, lätt att äta, lätt att ta med. Svårare än så ska det inte vara att laga mat så här års. Vietnamesisk bahn mi med grönsaker 6 portioner, 30 minuter Grönsaker: 1 1/2 dl rivna morötter 1 1/2 dl tunt skivad slanggurka 1 dl riven rättika 2 msk risvinäger 2 msk socker 1/2 tsk salt Köttet: 1 dl majonnäs msk finhackad schalottenlök 2-3 msk chilisås tabasco Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX BRÖDET SPELAR STOR ROLL. Det är viktigt vilket bröd det är men var försiktig med att ta för mycket bröd till för lite fyllning. olja vitlöksklyftor, finhackade 500 g fläskfärs 2 msk fisksås nymalen svartpeppar 1 tsk salt 1 tsk socker 1 kruka färsk basilika 1 lime, skal och saft 6 runda bröd eller 2 baguetter skurna i tre delar inlagd eller färsk jalapeño färsk mynta färsk koriander Blanda morötter, gurka och rättika med vinäger, socker och salt. Låt stå i rumstemperatur i minst 30 minuter medan du fixar resten. Rör ihop majonnäs med 1 msk schalottenlök, 1-2 msk chilisås och lite tabasco. Ställ åt sidan så länge. Hetta upp olja i en stekpanna, tillsätt resten av schalottenlöken och vitlöken. Fräs under omrörning i en minut. Tillsätt fläskfärs och bryn i 5-10 minuter tills den är genomstekt. Tillsätt 1 msk chilisås, fisksås, peppar, salt och socker. Rör ned rivna Sol över Gudhjem 2 portioner, 15 minuter Klassiskt danskt smörrebröd. Äggulan symboliserar solen över orten Gudhjem på Bornholm. 2 skivor grovt rågbröd, helst danskt smör 1 rökt böckling 2 rädisor 1/2 rödlök, skuren i ringar 2 äggulor flingsalt nymalen svartpeppar 2-3 msk strimlad gräslök Kantskär brödet (om du vill) och bred smör på. Rensa böcklingen, ta bort skinn, huvud och ben och lägg försiktigt fina bitar av filén på mackan. Skölj och ansa rädisorna och skiva dem tunt, fördela skivorna ovanpå böcklingen. Lägg rödlöksringar i mitten och placera äggulan försiktigt i mitten så att den inte flyter ut. Strö över lite flingsalt och dra några varv med pepparkvarnen över. Toppa till sist med generöst med finstrimlad gräslök. Servera med kall öl och kanhända en lille en! Cuban sandwich portioner En älskad klassiker med mycket smak. Här fuskar vi med färdiggrillade revben i stället för långkok på fläskkött. Välj så mjuka bröd som möjligt. ciabattabröd eller liknande, gärna med mjuk skorpa smör 8-12 skivor kokt skinka Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX KRYDDA SOM PASSAR TILL ALLT. Koriander är en märkligt underbar krydda. Den ger en mjuk och spännande smak som passar i alla kombinationer. Ett måste i stora delar av asiatisk matkultur skivor gruyère eller grevéost 2 msk stark senap msk majonnäs 2-3 tjocka grillade revben 2 hela saltgurkor Dela bröden längs med och bred på smör. Täck underdelen med skinka och ost. Bred på senap och majonnäs. Pilla av köttet från revbenen och lägg på överdelarna. Skiva saltgurkorna på längden och fördela ovanpå köttet. Lägg ihop bröden och pressa samman så mycket som möjligt. Lägg i smörgåsgrill eller stek i grillpanna under tyngd tills osten har smält. Servera genast med en iskall öl. Att dricka till En god öl passar fint till mackor. Till exempel Landsort Lager (166), 28,50 kronor, Oppigårds Pale Summer Ale (1129) 25,50 kronor eller Svaneke Pilsner (nr 88059), 33,60 kronor. Alkoholfritt: Störtebeker 102 (nr 1900), 9,20 kronor. Mia Gahne/ TT Spektra Lär dig namnet på fl er än fem grönsaker! STOCKHOLM Vi äter på tok för lite grönsaker. Samtidigt fortsätter köttkonsumtionen att öka. Det är inte bra, av många skäl. Både plånboken, miljön och hälsan blir lidande. Läkarstudier visar att framför allt män behöver bli bättre på att äta grönsaker. I varje fall om de har ambitionen att leva längre. Många känner knappt till fler grönsaker än tomat och gurka. Det finns trots allt en hel värld därute i åkrar och trädgårdsland att upptäcka. Och nog är det svårt att tänka sig en bättre tid att börja upptäcktsresan än just nu. Underbara små pytterödbetor ligger och väntar i butikernas lådor. Späda morötter. Krispig och mild färsklök. Bondbönor, majs, sockerärtor, rädisor och kronärtskockor! Och tomaterna ska vi bara inte tala om. Äntligen smakar de som tomater. Ät dem som godis, särskilt om du är man eftersom de har en skyddande effekt mot prostatacancer. Tillagade tomater är om möjligt ännu nyttigare, eftersom det visat sig att det välgörande ämnet lykopen får förhöjd effekt då. Gör din egen tomatsås på sommarens skörd. Helt oslagbart gott. Men framför allt handlar det om att ändra synsätt. Grönsaker är inget nödvändigt ont. Grönsaker är ruggigt gott. Ge dig inte förrän du hittat minst en ny favorit! Mia Gahne/ TT Spektra Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX INTE BARA GOTT OCH BILLIGT. Grönsaker är inte ett nödvändigt ont, utan ett ändlöst hav med goda smaker.

11 BLEKINGE Redigering: Nanna Salemark 1 juli pris: 25 Trisslotter pris: 10 Trisslotter Extra vinstchans! Alla som deltar med rätt svar är med i en bonusdragning, där vi varje månad lottar ut 25 lottpaket med en Dubbel- Trisslott och en Skrap-Krysslott (vinstvärde 80 kr). Har du t ex deltagit fyra gånger under en månad har du fyra lotter i bonusdragningen! Vinnarna redovisas varje månad på 3:e 15:e pris: 5 Trisslotter Åldersgräns för lotter 18 år tävlingsnummer Ring senast tisdag 19/ Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de numrerade färgade rutorna: Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill. Ring och knappa in tävlingsnumret, följt av fyrkant, lösningskoden och fyrkant #XXXXXX# Du kan också skicka ett sms till Knappa in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kr plus mobiloperatörens trafikavgift. 750 Siffernyckel Bokstav Å-Ä-Ö A-B-C D-E-F G-H-I J-K-L Siffra Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9 Exempel 6 A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de blå rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden. 1:a pris (25 Trisslotter) 2:a pris (10 Trisslotter) 3:e 15:e pris (5 Trisslotter) Förra veckans lösningskod: 8567 Mats Rosén Lund Roger Bengtsson Gävle Tord Svensson, Jämjö. B-M Romell, Klövedal. Lauri Virtanen, Torslanda. Ruth Svensson, Falkenberg. Gun Hawor, Östhammar. Kerstin Danielsson, Föllinge. Karin Holm, Bjästa. Lars Thornander, Eslöv. Bert Persson, Landvetter. Stig Persson, Skellefteå. Karin Näslund, Mellansel. Katarina Bäckman, Stenungsund. Hans Hanson, Onsala. Frågor eller synpunkter? Mejla oss på FOTO: SCANPIX

12 00 Sportchef, Jonny Samuelsson, , 36 1 juli 2011 Sportansvarig Karlshamn, Bosse Johnsson, , Sport BLEKINGE Mcllroy hittade superklubba Rory McIlroy har ett hemligt vapen med sig i golfbagen på British open. En oanvänd järnklubba som legat gömd i sex år. Jag tror han hittade den i garaget. Han var helt överlycklig för det eftersom han kan slå den väldigt lågt och klubban är väldigt, väldigt stark i vinden, säger McIlroys agent Andrew Chubby Chandler till Irish Golf Desk. 3 gången gillt. Madrid planerar att skicka in en ansökan om att få arrangera sommar-os 2020, det berättar stadens borgmästare. Röd Gul Blå Sv FOTBOLL VM Missarna spräckte drömmen FRANKFURT Sveriges dröm om en VMfinal i fotboll blev bara en dröm. Japan vann semifinalen med 3 1, trots att Sverige haft ledningen. Två missar av målvakten Hedvig Lindahl blev avgörande. Det svenska laget var rejält besvikna efteråt. Man såg ganska snabbt att japanskorna ville trilla boll, men vi kunde inte hålla emot helt enkelt, sade Lotta Schelin till Radiosporten. Seger skadad Sverige tvingades göra en sen ändring i laget. Lagkaptenen Caroline Seger kände stelhet i ena vaden, och ströks ur startelvan. Hon ersattes av Marie Hammarström och Charlotte Rohlin fick i avstängde Nilla Fishers frånvaro ta över lagkaptensbindeln. Jag är otroligt besviken, sade Rohlin till Sveriges Radio. Vi kom inte alls upp i standard. Slarvade i vårt passningsspel och fick inte till våra kontringar. Mycket känslor inombords just nu, jag kan inte riktigt förklara. I stället för det vanliga 2, som Sverige använt från start i alla matcher tidigare i VM, ställde Thomas Dennerby upp laget enligt 2 3 1, med tre offensiva mittfältare bakom Lotta Schelin, som ensam toppforward. Bra start Therese Sjögran fick spela i den centrala, offensiva mittfältsrollen, som hon tycker om. Josefine Öqvist gick ut på vänsterkanten, medan Hammarström och Lisa Dahlkvist tog hand om de två mera defensiva mittfältsrollerna. Vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans. Den största otjänst vi kan göra oss själva är att deppa för mycket över det här, sade Dennerby till TV. Matchen började annars bra för Sverige. I tionde minuten stressades Japans stjärna Homare Sawa att slå en lång passning i sidled på egen planhalva. Innan den nådde fram till sin adress kom Josefine Öqvist rusande, snodde bollen, sprang mot mål, och sköt 1 0 med vänsterfoten, via benet på en japanska. Blev värre Åtta minuter senare kom dock en kvittering. På ett inlägg från Japans vänster kant pressade sig Nahomi Kawasumi före Öqvist vid bortre stolpen och stötte in 1 1. Första målet för Kawasumi, som inte spelat från start tidigare i VM. Värre skulle det bli. En kvart in i andra halvlek gjorde Japan för andra gången mål på ett inlägg, trots de svenska spelarnas markanta övertag i längd. Målvakten Hedvig Lindahl kunde inte hålla bollen, som nickades i mål av Homare Sawa. Bronsmatch Fyra minuter senare kom 3 1. Hedvig Lindahl rusade utanför straffområdet och rensade undan en japansk passning, men inte bättre än att Nahomi Kawasumi kunde snappa upp bollen och lyfta den i mål från cirka 30 meter. Tråkigt för Lindahl, som varit bra tidigare i VM. Sverige spelar bronsmatch mot Frankrike på lördag. Låt oss få vila nån dag så ska vi ge Frankrike en rejäl fajt. Vi vill komma hem med en medalj, sade Rohlin. (TT) MICKE LARSSON Schelin mot lagkamrater i bronsmatch FRANKFURT Istället för VM-final mot USA ställs Lotta Schelin mot en hel drös lagkamrater när Sverige möte Frankrike i VM:s bronsmatch i Sinsheim på lördag. Tio av spelarna i den franska truppen spelar med Schelin i Lyon. Frankrike har bara varit i ett VM-slutspel tidigare, men sågs före turneringen som en intressant utmanare. Den förväntningen har laget också levt upp till, trots 1 3 i semifinalen mot USA. Förlusten i den avslutande gruppmatchen mot Tyskland betydde att fransyskorna slapp möta Japan i kvartsfinalen. I stället blev det seger på straffar mot England, sedan Elise Bussaglia kvitterat till 1 1 i 88:e minuten. Sverige har inte mött Frankrike i en tävlingsmatch sedan kvalet till EM 2001, då det blev 2 2 hemma och 0 2 borta. Fyra möten i Algarve cup under 2000-talet har gett två segrar för varje lag. Senast blev det 3 1 till Sverige i mars Inom klubbfotbollen har Frankrike redan klivit fram som en stormakt. Lyon, med Lotta Schelin i laget, har spelat final i Champions League de två senaste åren. Finalen i maj gav den första titeln, då tyska Potsdam besegrades med 2 0. Lyon dominerar också landslaget. Fyra av startspelarna i VM-semifinalen är klubbkamrater med Schelin: backarna Georges och Bompastor, samt mittfältarna Abily och Necib. I gårdagens förlustmatch sprang och slet Lotta Schelin, men fick ingen utdelning som ensam forward. Otroligt frustrerande, sade hon. Det var ingen höjdarmatch. Jag fick ju knappt vara med, jag bara sprang och sprang men fick inte mycket boll att jobba med, sade hon till Radiosporten. I en av få chanser som Schelin fick mot Japan stängdes hon effektivt av FAKTA FRANKRIKE Tidigare VM: gruppspel Övriga meriter: kvartsfinal i EM Resultat i årets VM: Nigeria 1 0, Kanada 0, Tyskland 2, England 3 efter straffar, USA 1 3. Mål: Gaetane Thiney 2, Marie-Laure Delie 2, Camille Abilly, Elodie Thomis, Laura Georges, Elise Bussaglia, Sonia Bompastor. Förbundskapten: Bruno Bini. mittbacken Azusa Iwashimizu. Jag har inte varit 100 på sistone, men jag gjorde så gott jag kunde i vart fall, sade hon. (TT) MICKE LARSSON DET TUNGA SLUTET. Sara Thunebro tröstas av Lotta Schelin och i fokus efter två avgörande missar i VM-semifinalen.

13 1 juli juli i sportens historia 1912 Anders Ahlgren brottas mot Ivar Böhling i nio timmar i OS. Till slut döms matchen oavgjord Ronald Clarke slår världsrekord på m, 27.39, Hicham El Guerrouj, Marocko, slår världrekord på 1500 m med 3.26,00 i Rom. Foto: Scanpix SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT 29 ville Queens Park Rangers har förstärkt laget inför kommande säsong med engelske landslagsanfallaren Jay Bothroyd. 29-åringen har varit en kontraktslös spelare sedan han lämnade Championshiplaget Cardiff. Jag pratade med managern och han berättade hur mycket han ha mig till klubben, säger Bothroyd. SKÖN SEGERGEST. Pia Sundhage sträcker armarna skyn efter USA:s finalavancemang. Foto: Yves Logghe/Scanpix Sundhage ensam svenska i finalen Hedvig Lindahl efter Sveriges 1 3-förlust mot Japan. Just målvakten Hedvig Lindahl hamnade Foto: Matthias Schrader/Scanpix FRANKFURT I VM-kvartsfinalen nickade Abby Wambach in USA:s kvitteringsmål som gav straffläggning mot Brasilien. I VM-semifinalen mot Frankrike nickade hon in matchvinnande 2 1. Abby är verkligen bäst. Jag är otroligt glad att ha henne i laget, sade förbundskaptenen Pia Sundhage. USA vann sedan med 3 1 efter mål av inhopparen Alex Morgan. Den 31-åriga storstjärnan Abby Wambach har vanan inne att avgöra viktiga mästerskapsmatcher. Hon avgjorde OS-finalen i Aten 200 mot Brasilien. Däremot bröt hon benet strax före OS 2008 och fick inte vara med när USA vann. På söndag spelar hon sin första VM-final. Jag är så stolt över det här laget, sade Wambach själv. Vi var tvungna att nästan spela perfekt, de kvitterade vår ledning men till slut så är det vi som får spela final, och det är det som räknas. Segern satt mycket riktigt hårt inne. Överraskningslaget Frankrike, för andra gången i VM och för första gången förbi gruppspelet, inledde dock darrigt. Och efter tio minut ers spel hade USA gjort 1 0, Lauren Cheney målskytt. Målet blev en väckarklocka för Frankrike som tog över nästan helt och skapade chans efter chans. Gatane Thiney sköt i burgaveln, Sonia Bompastor i ribban och Camille Abiley strax över målet. Den franska pressen fortsatte i andra halvlek och efter tio minuters spel fick de utdelning. Bompastor slog ett inlägg från vänster, bollen studsade ner vid bortre stolpen och in i mål. USA fick sedan knappt röra bollen och Pia Sundhage såg riktigt bekymrad ut. Men amerikanskorna kämpade på och efter halva andra halvlek hade man utjämnat i spelet. Jag tycker Frankrike var riktigt bra. Vi blev lite trötta i andra halvlek, men vi lyckades komma tillbaka ändå, sade Sundhage. (TT) INGELA AHLBERG

14 00 Röd Gul Blå Sv 38 1 juli 2011 SPORTEN GOLF MADDESLAGET VÄXT FÄRDIGT. Madeleine Augustssons tävling Maddeslaget har på bara tre år blivit så pass stor att den inte kan växa mer. För Augustsson betyder tävlingen inte bara hårt jobb, utan även ett bra tillskott i kassan. Intäkterna betalar fyra till fem tävlingar på proffstouren. Foto: Charlotte Nilsson Tävlingen som ger tourpengar SÖLVESBORG Det började som en liten tävling för att ge någonting tillbaka till Sölvesborgs Golfklubb. Nu drar Maddeslaget in så mycket pengar att upphovskvinnan Madeleine Augustsson klarar försörjningen till fyra fem tävlingar på proffstouren. Tävlingen har överträffat alla förväntningar, säger 25-åringen själv innan hon är på språng för att fixa och dona under tävlingsdagen. SÖLVESBORG Vi gick på 72 slag, det är vi nöjda med. Hemmaklubbens Ann- Christin Svensson och maken Lars var tillfreds när de lämnade Sölvesborgs golfbana och Maddeslaget i går middag. Årets upplaga, den tredje i ordningen, lockade rekordmånga startande. 20 personer fördelat på 102 lag ställde upp i tävlingen som är södra Sveriges största klubbtävling. Spelformen var tvåmanna Texas scramble. Blekingesports team följde med en kvartett en bit på banan och fick ta del av den glädje Sölvesborgsgolfaren tar sig ändå tid att berätta om säsongen, drömmar och om närmaste framtiden. Årets upplaga av Maddeslaget blev tidigt fullbelagd, och med en hel radda på kölistan. Fullbelagd innebär 102 par. Vi kan inte köra det större än så, på en dag. Mycket att stå i Flera dagars förarbete med uppstripning, stekning av 250 ägg och falukorv till mellanmålet längs banan. Bland annat. och positiva anda som genomsyrade i alla fall dem. De fyra visade sig vara ena riktiga hejare på såväl utslag, inspel och puttar. Inte så konstigt när tiden de spelat golf pendlade mellan 16 och 25 år. En rutinerad skara med andra ord. Kvartettens lady, Ann- Christin Svensson, visade sig dessutom vara minst sagt aktiv. Två till tre gånger i veckan blir det att jag spelar. Varje tisdag med damgolfen här på hemma banan, säger Ann-Christin och sveper med ena hand en för att visa omgivningen. Hon beskriver kombinationen gemenskap/motion Till sin hjälp har proffsgolfaren haft släkt och vänner. Bland annat är den familj Madde bodde hos under sina fyra år i USA på plats i Sverige för första gången. Hon har varit proffs sedan maj 2008 och hon spelar som proffs på Nordea Tour i Sverige och Banesto Tour i Spanien. Målet är att slå sig in på Europatouren. Jag ska göra ett för sök till nästa år, men det är bara 30 platser och 00 personer som slåss om dem. som en stor förklaring till att hon fastnade. Jag trodde inte det skulle vara något för mig, och första gången jag testade frågade jag tränaren om alla kunde spela golf. Nej, inte alla, sa han, men när jag var på väg att vända tillade han: Giraffer och elefanter kan inte lära sig, men du kan. Sedan dess är Ann- Christin Svensson fast. Längs de 18 hålen fanns under Maddeslaget små fika stationer där de tävlande kunde ta sig en äggamacka, lite kaffe eller läsk för att orka hela rundan. Nä, nu krossar vi resterande åtta hål, dundrar Jag har kapaciteten, men det krävs att jag har min bästa dag just där och då. Ann-Christins make Lars efter en kortare fikastund. Sen slår han i väg en projek til, spikrakt i banans riktning. Det är min man det, utropar Ann-Christin Svensson stolt medan övriga i sällskapet ger upp ett lättare skratt. Kontringen från maken Lars när Ann-Christins boll flyger tämligen snett ger än större respons. Det är min fru det Slutliga vinnare av Maddeslaget 2011 blev Emma Nilsson/Gustav Wenning, Sölvesborgs RK, med 6,5 poäng. BOSSE JOHNSSON Elitserien nästa? Drömmen är att fortsatt kunna livnära sig på golfen, spel på Europatouren hade bättrat på de chanserna samtidigt som det blivit spel på betydligt fler banor. Jag spelar ändå en hel del ute i Europa i och med att jag arbetar som golftränare under vinterhalvåret. Närmaste målet är division 1-avslutningen i Falsterbo fredag lördag. En plats i 2012 års lag-sm (motsvarande elitserien) står på spel och Sölvesborg leder med tolv slag inför avslutningen. Det är inte speciellt mycket, det kan rasa snabbt, men visst ser det lovande ut. Vi har ett bra lag i Sölvesborg nu. Emma Nilsson var ju med i junior EM-laget som slutade femma häromveckan. Efter helgens seriespel väntar sju tävlingar på Nordea Tour, målet är att ta sig till den slutliga finalen, i Kungsbacka i oktober. Som ni förstår blir det mycket resor. Det blir inte många dagar hemma i Sölvesborg på ett år. Max tre veckor under sommaren. Som tur är har jag en golfbiten sambo som har förståelse för mitt resande. Maddeslaget är en av de saker som gör det möjligt BOSSE JOHNSSON deltagare gjorde Maddeslaget rekordstor I HÅL. Ann-Christin Svensson sänker en putt. Karl-Erik Lundin följer bollen med blicken. Foto: Charlotte Nilsson

15 SPORTEN 1 juli KANOT SM-VECKAN Michaelas revansch Guldrace. Michaela Lindblad körde hem första guldet, ytterligare två medaljer till KK Eskimå HOFORS I går kom KK Eskimås första guld under årets sprint-sm. Det kom i D 21-klassen och på K meter genom Michaela Lindblad. Den här är den sträcka som passar mig bäst och nu fick jag lite revansch för missen förra året, säger en glad guldmedaljör. Eftersom Michaela Lindblad har rutin som maraton-kanotist passar förstås sprint-sm:s längsta distans henne bäst. Redan förra året var det tänkt att hon skulle ta medalj, men då tippade kanoten. Hon tog sig visserligen upp igen, men chansen till en plats på pallen var förstås borta. Tufft i 3 km I år gick det desto bättre. I meter hade hon en hård batalj med Klara Andersson från Varberg, men efter näst sista rundningen var det inget snack om saken längre. Jag vet att jag klarar att köra tufft länge och min plan var att trycka till lite extra under de sista meterna, men nu kom rycket lite tidigare än planerat, berättar Lindblad. Michaela drog bara ifrån och hon gjorde verkligen ett jättebra lopp, berömmer Eskimå-ledaren Anders Velin. Det var faktiskt dubbelt Eskimå på prispallen i det här loppet eftersom Kim Döse paddlade in på tredje plats. En stark prestation, men den kommer ju lite i MEALJGGÄNG. Kim Döse, Emma Möller, Cecilia Velin och Michaela Lindblad på prispallen efter silvret i K 500 meter. Lindblad körde även hem guld i K meter och i samma lopp slutade Döse trea. Foto: Anders Landenstad skymundan av Lindblads guldlopp. Den här tredje SM- dagen på sjön Tolven utanför Hofors i Gästrikland bjöd dessutom även på ett SMsilver för Eskimå. I tisdags blev det silver för damernas K (Cecilia Velin, Kim Döse, Michaela Lindblad, Emma Möller) över 500 meter och i går blev det samma placering på 200 m-distansen. Waxholm har ett betydligt bättre lag, men vi hade bra tryck hela vägen och det är roligt att kunna slå ur underläge, säger Michaela Lindblad. Stark Möller-insats Eskimå var bara knappt fyra tiondelar efter Waxholm över mållinjen och då tvingades dessutom Karlskronaklubben undvara skadade Ilona Lindblad. Reserven Emma Möller gjorde på nytt en stark insats och den här K-an kör bara bättre och bättre, säger Anders Velin. Otur för Eskimå att den första starten blev återkallad på grund av tjuvstart eftersom Eskimå där prickade in en kanonstart. Två lopp återstår för K- paddlarna, meter och meter. Den långa distansen blir nog svår för oss, men på meter kan det bli pallplats, tippar Michaela Lindblad. Lindblad paddlade för övrigt tre finaler under onsdagen. Utöver K1 och K gick hon även till final på K1 200 meter i D22-klassen. Överraskande för det är inte riktigt min distans och dessutom i D22- klassen, säger Lundblad som dock slutade sist i den finalen. I samma klass vann Kim Döse, Eskimå, B-finalen. Under gårdagen paddl ade även Eskimås ungdomar K2 200 meter i D16- klassen. Sandra Bergqvist, 15 år, och Iris Olovsson, 12 år, slutade på sjunde plats. Mycket bra i SM-debuten, säger Anders Velin som så här långt kan räkna in sju SM-medaljer för Eskimå under veckan. På herrsidan tog Per Holst åttondeplatsen på K1 200 meter i H22-klassen. Per paddlade även tillsammans med Jacob Holst i H22 K2 200 meter och slut ade åtta i A-finalen. TENNIS SWEDISH OPEN Vinnande Söderling flyr Båstad BÅSTAD Det är veckan när hela tennis-sverige vill vara i Båstad. Men turneringens huvudperson Robin Söderling håller sig helst borta så mycket som möjligt. Det har jag gjort de senaste åren och det passar mig ganska bra, säger han. Robin Söderling körde över argentinaren Diego Junqueira, 6 0, 6 1, i kvällsmatchen på centercourten. Veckans första insats tog 7 minuter. Sedan kunde han packa ihop väskan och lämna Båstad. Medan andra storstjärnor som David Ferrer, Tomas Berdych och Nicolas Almagro bor på anläggningens hotell och ENKEL START. Robin Söderling tappade bara ett game i sin öppningsmatch i Båstad. Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix ofta syns i folkvimlet är Söderling inkvarterad utanför samhället. Jag är ingen som längtar efter uppmärksamhet. Jag försöker att hålla mig ifrån anläggningen och bara komma hit för träningen, berättar han. Är du rädd att uppmärksamheten ska påverka ditt spel? Det tar mycket energi att vara här, det är många som vill prata och det är mycket saker att göra hela tiden. Men spelmässigt tror jag inte att det påverkar så mycket. Thomas Wallén, tävlingsdirektör för Swedish open, accepterar Robin Söderlings inställning. Vi låter Robin vara i fred. Den bästa reklamen han kan göra för turneringen är när han lyfter bucklan på söndag. I kvartsfinalen ställs den förstaseedade svensken mot italienaren Potito Starace. (TT) PETTER NILSSON FOTBOLL Gitselov har svårt hitta ny klubb LETAR. Peter Gitselov lämnade Mjällby i våras för att flytta hem till Ryssland. Nu har han svårt att hitta en ny klubb. Det kommer att bli svårt att fixa något nytt, svarar Gitselov till Blekingesport. För en månad sedan var det klart med en ny klubb, men i samma veva sparkades tränaren och Peter Gitselovs övergång från Mjällby till den nya ryska klubben sprack. Nu har det internationella transferfönstret öppnats KORT OM SPORT Peter Gitselov. och Gitselov har svårt att finna en ny klubb på den överfulla marknaden. Det kommer att bli svårt att fixa något nytt lag just nu, svarar Gitselov till Blekingesport via sms. Enligt vad Blekingesport erfar så var Gitselov nära en övergång till de regerande ryska mästarna Lokomotiv Moskva. Allt var klart och jag skulle bara skriva på, men så sparkade de tränaren och övergången sprack. Barton nekad visum missar turné FOTBOLL. Newcastles fotbollsspelare Joey Barton har blivit nekad visum för lagets turné i USA. Det är på grund av att Barton finns i polisens register som han missar matcherna mot Kansas, Orlando och Columbus. Tyvärr blev jag nekad visum på grund av mitt förflutna, säger Barton till Sky sports. Mittfältaren kommer nu i stället ansluta till reservlagets turné i Holland. Allt jag kan göra är att fortsätta att förbättra mig som person. Och det är precis vad jag tänker göra. (TT) Basebollsäkerhet ses över BASEBOLL. Kommissionären Bud Selig berättar att amerikanska basebollag ser över säkerheten på deras arenor. Det beskedet kommer några dagar efter att en Texas Rangers-supporter fallit över säkerhetsstaketet, och avlidit, när han skulle försöka fånga en boll. Mer än personer, inkluderat familj, vänner, medarbetare och personal från Texas-laget deltog på den avlidne 39-åringens begravning. Det är hjärtskärande, det är det verkligen, säger Selig. (TT) HIF-match i Kalmar slutsåld FOTBOLL. En vecka före den allsvenska fotbollsmatchen mellan Kalmar FF och Helsingborg IF i Guldfågeln Arena har biljetterna tagit slut. I måndags såldes den sista biljetten. Vi märkte tidigt att det var ett extra hårt tryck kring den här matchen men vågade till att börja med ändå inte hoppas för mycket, säger Kalmar FF:s marknadschef Per Rosenqvist till SVT:s Smålandsnytt. Om det blir helt fullsatt och nytt publikrekord avgörs i sista hand av hur många supportrar som serieledande HIF får med sig av biljetterna till matchen på måndag är vikta och avsatta åt bortalagets supportrar hur många biljetter som kommer att utnyttjas blir känt på matchdagen. (TT) Källström stöttar utvecklingsstörda FOTBOLL. Gothia cup har i år en ny klass för utvecklingsstörda. Namnet? Kim Källström Trophy, efter grundaren och sponsorn fotbollslandslagets mittfältare Kim Källström. Kim sade att han väldigt gärna ville göra det här. Vi tyckte att det var en jättebra idé, men skämdes för att vi inte hade kommit på det själva, säger Dennis Andersson, generalsekreterare för Gothia cup som startar på söndag. Tjugotre lag från sju länder deltar i den första upplagan. (TT) Två bröder Riise i Fulham FOTBOLL. Norske backen John Arne Riise lämnar Roma, och blir klubbkompis med sin lillebror Björn Helge i Fulham. Jag är förtjust över att ha gjort klart med min övergång till Fulham och jag ser fram emot att spela i Premier league igen, säger Riise till klubbens hemsida. Tränaren Martin Jol är mycket nöjd över värvningen. Han är van att prestera på den allra högsta nivån för både klubb och land, och han är en fulländad försvarsspelare, säger han till Sky sports. (TT) Madrid kommer ansöka om OS OS. Madrid planerar att skicka in en ansökan om att få arrangera sommar-os 2020, det berättar stadens borgmästare. Madrid hoppas nu på tredje gången gillt efter att ha misslyckats med ansökningarna till 2012 och 2016 års OS. Deadline för ansökningar går ut 1 september och hittills är det endast Rom som bekräftats ha sökt. Madrid förlorade mot Rio de Janeiro om spelen 2016, och kom trea i omröstningen till OS 2012 som London vann. (TT) Lämnar Tranmere för Bayern München FOTBOLL. 18-årige Dale Jennings lämnar Tranmere för spel i Bayern München. Anfallaren gjorde sin debut för Tranmere under förra säsongen då han gjorde sex mål på 32 matcher för League one-klubben, Englands tredje högsta division. Det här är en fantastisk chans för Dale och något som vilken ung spelare som helst skulle vilja göra, säger Tranmere-tränaren Les Barry. (TT)

16 00 Röd Gul Blå Sv 0 1 juli 2011 SPORTEN KONCENTRATION. Linnéa Karlsson tävlandes för Husqvarna Bågskytteklubb har siktet inställt. BÅGSKYTTE SOMMARLÄGER Lyckad första träff för unga bågskyttar KARLSNÄS Normalt sett brukar Ronnebys OK:s medlemmar husera i Karlsnäsgårdens skogar. Men förra helgen invaderades den natursköna miljön av bågskytteungdomar från södra Sverige. Det är första gången vi arrangerar ett sommarläger för ungdomar i distriktet. Det har varit ett bra intresse, säger Daniel Smedenmark, ungdomsansvarig i Sydöstra Götalands Bågskytteförbund. 28 ungdomar från föreningar i Blekinge, Småland, Öland och Gotland hade samlats på Karlsnäsgården för ett bågskytteläger under dagarna fyra. Ett års förberedelser Som arrangör stod Karlskrona Bågskytteklubb tillsammans med Ronneby Bågskytteförening. Vi har hållit på med förberedelserna i drygt ett år. Det har varit ett stort arbete inför lägret. Det är första gången vi kör ett sådant här läger på sommaren, säger Daniel Smedenmark. Vad är syftet med lägret? Det är att skapa intresse hos ungdomarna och få dem att börja tävla. Samtidigt är det socialt viktigt att ungdomarna träffas och utbyter erfarenheter. Många discipliner Inom bågskyttet finns det fyra olika skyttestilar: klassisk, fristil, compound, och långbåge. I alla skyttestilarna kan man tävla i tavel-, jakt-, fältoch 3D-skytte. 3D-skytte är en relativt ny företeelse i Sverige. Det går ut på att skjuta olika former av djurmål, på olika avstånd. Disciplinen kommer från USA, där jägarna tränade inför den riktiga jakten. Ja, det är en växande disciplin även i Sverige. Det är svårare än man tror med avståndsbedömningen, säger instruktören Håkan Johansson. FILM. Legendaren Bertil Hissen Olsson filmar bågskytteungdomarna i deras tekniska utförande. Under lägrets gång fick deltagarna prova på alla discipliner inom bågskytte. Dessutom fick deltagarna kunskaper i kost- och träningslära, samt lite etik och moral inom bågskyttet. Detaljerna avgör På en av stationerna fanns ledarna Håkan Johansson och legendaren Bertil Hissen Olsson. Där blev ungdomarna film ade av en höghastighetskamera för att kunna se sitt eget ut förande. När du har tränat ett par år och börjat tävla, så är det inte många poäng mellan de bästa i resultatlistan. Det är små detaljer som avgör. Här får ungdomarna möjlighet att ändra ett felaktigt beteende. Tyvärr har inte alla klubbar tillgång till den här tekniken, säger Göran Karlsson, ordförande i Karlskrona Bågskytteklubb. SKADESKJUTEN. Nej, det är inget riktigt djur, utan ett 3D-djur. 3D-skjutning är en växande disciplin i Sverige. En tjej som hade kommit till lägret var 15-åriga Alice Winter som tävlar för Ronneby Bågskytte förening. Hon började med bågskytte när hon var tolv år. Hon berättade att det var hennes pappa som fick henne att börja med sport en. Ja, han hade lagt av med bågskytte, men började igen och då fick han även med mig på tåget, säger Alice. Det roligaste med bågskytte är att hantera avståndsbedömningen. Jag tror att jag kommer hålla på med det här väldigt länge. Lägret avslutades i måndags med tävlingar. Text Daniel Grozdanovski Foto Marcus Palmgren

17 SPORTEN 1 juli GOLF BRITISH OPEN Karlsson skräms inte SANDWICH, ENGLAND British Open 2011 När British open inleds Spelas i år på Royal St. George s Golf på torsdagen gör den det Club i Sandwich 1 17 juli. Klubbhus på en av världens tuffaste golfbanor, Royal till höger, nya bunkrar. (18) Ombyggd, fairway flyttad St Georges i Sandwich. 1 1 Banprofilen har likheter 06 (17) Fairway med en puckelpistbacke 18 har vidgats Hål 15 Par 20 med sex meter. 5 Meter och kraftiga vindar väntar. Sandwich Det skrämmer inte svenskhoppet Robert Karlsson Om det är dåliga förutsättningar gynnar det mig och de andra som håller en jämn och bra nivå. När spelarna tidigare under veckan tränat på banan har det stora samtals ämnet varit de kraf tiga vindarna. Sandwich ligger vid Englands syd östra kust där kraftiga vindar från Nordsjön når in över land. Men Robert Karlsson klagar inte. Van vid blåst Jag är van med att spela i blåst och är bra på att anpassa mitt spel efter det. Robert Karlsson är Sveriges högst rankade spelare (18:e plats på världsrankingen) och han brukar trivas på British open. Han har två topp 10-placeringar på meritlistan, där femteplatsen 1992 är den främsta. Han har spelat på Royal St Georges en gång tidigare, LEIF JOHANSSON Elfsborg lyckas sno åt sig segern. Tätt. SVERIGES BÄSTE TIPPARE! BOMBEN Bomben 1: 32 rader. A Häcken 1, 2, 3 FC Honka 0, 1 B Suduva 0, 1 Elfsborg 1, 2, 3 C Örebro 0, 1, 2 FK Sarajevo 0, 1, 2 Häcken vinner mot FC Honka på bättre offensiv. Elfsborg avgör hemma. Räcker ÖSK:s form till? Vinnare 2010 Louis Oosthuizen Rond Resultat Par Total Hål Par Meter ODDSVINSTER Tisdagstrippeln gav 3,65. Singelspelet på Chile gav 1,75. Singelspelet på Uruguay gav 1,0. Matchspelet 1 0 till Chile gav 8,0. Bomben gav 179,5. TRIPPELN Tips Sv Spel Unibet Bwin Betsson Bet FC Vaduz FK Vojvodina 2 1,67 1,75 1,75 1,75 1, Vllaznia Thun 2 1,80 1,90 1,91 1,83 1, Hafnarfjordur Nacional 2 1,3 1,50 1,8 1,50 1,50 Odds,30,99,95,80 5,01 FC Vaduz släppte in fem mål mot både Nyonnais och Wohlen på hemmaplan och Vojvodina har bra vinstchans. Vllaznia vidare på bortavinst mot Birkirkara men Thun är ett bättre lag. Alla är överens om att Nacional ska få oddset 1,50. Duger bra. DAGENS BÄSTA SPEL Tips Sv Spel Unibet 85 Slask Wroclaw Dundee U 1 1,70 1,83 Väljer man att värdera styrkan mellan lagen i kvalspelet vid denna del av turneringen skiljer det mycket. Fulham spelar borta mot Crusanders. Slask Wroclaw är bra hemma. Dundee U har släppt i väg fyra spelare. 116 NK Olimija Bohemians 1 1,58 1,65 NK Olimpija slog ut Siroki Brijeg i första kvalomgången med 0 0 (b) och 3 0 (h). Bohemians är fullt uppe med ett intensivt ligaspel på Irland och nu väntar en svår bortamatch. Spelas när det går upp mot 1,70. MATCHEN VINNARE Matchen 3: fotboll, Europa League, kval. Mixen 275: Golf, British Open Suduva Elfsborg Tips: 1 2 R McIlroy 7,00 Suduva förlorade med 0 1 hemma mot Banga Gargzdai och förlusterna L Westwood 10,00 blir sällan stora. Elfsborg spelade 1 1 L Donald 11,00 borta mot Fola Esch men kunde spela M Kaymer 20,00 på 0 resultatet i första mötet. S Garcia 28, Det är väldigt chansartat att spela här. Det kan bli omöjliga studsar och det kan hända att man går runt på många slag trots att man egentligen inte gjort några fel, säger Karlsson. Gjorts om När British open senast avgjordes på Royal St Georges, 2003, var det endast Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel. (7) Ny tee gör hålet 30 meter längre KÄLLA: Opengolf.com, REUTERS, FOTO: Scanpix Senaste majorvinnarna MASTERS US OPEN 2011: Charl Schwartzel 2010: Rory McIlroy vinnaren Ben Curtis som gick under par. Deltagarna slog den gången 2 birdies, 183 bogeys och 2 dubbelbogeys på fyra dagar. Sedan dess har banläggningen gjorts om något. Flyttat till USA Banan känns inte lika knixig längre och har inte lika mycket ruff. De har gjort den lite generösare och det är en bra bana rakt DD Örebro Ut Lopp 7. DD a: 1 Orione Spin - Kolgjini L ,7 2 Highspeed Call - Sjunnes. J ,6a 3 Laurentius Romeo - Sund. H-O ,6a Orne As - Jansson T ,0a 5 Candor Hall - Kihlström Ö 1d225 13,7a 6 Fritiof Piraten - Frick K ,5a 7 Up Up and Away* - Redén D ,1a 8 Kalle - Aarum D ,3a 9 Svana Line - Hedblom S 3d500 16,a 10 Alfas Diamond - Goop B ,7a RANK: Orne As signerade en storstilad insats senast i E3-finalen. Reparerade då en galopp på bästa sätt och var sexa i mål. Jagar revansch här och har god chans att greja det i felfritt lopp. Orione Spin var inte märkvärdig senast men kom också fel på det. Har ett passande läge och får loppet. Är vass på speed. Candor Hall är härdad i tuffa sällskap och växer stadigt med uppgifterna. Med rätt smyglopp är han med och tampas om en topplacering i detta gäng. DD-SYSTEM, Örebro DD-1: 1,, 5 DD-2: 10, 11, 13 System: 9 rader Robert Karlsson. Foto: Jeff Roberson/Scanpix BRITISH OPEN 2010: Louis Oosthuizen BO YNGVESSON Estancia (DD-2) tål att göra grovjobbet. HET ITALIENARE Örebro-tränaren Lars Friberg har ett stort treårslöfte i Italien-födde Orne As. I Juliloppet (DD-1) på hemmaplan har hingsten en toppchans att vinna med Jansson. LD-SYSTEM, Kalmar LD-1: 8 LD-2: 6, 11 System: 2 rader Kommentar: 6 Best Merchant (LD-2) höll bra i sverigedebuten senast In Totalt PGA CHAMPIONSHIP 2010: Martin Kaymer SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT igenom, säger Karlsson, som efter att ha bott i Europa hela sitt liv flyttade till USA för ett år sedan. Och även då hade vädrets makter inverkan. Jag hade spelat tävling i Charlotte i North Carolina. Men vi kunde inte flyga hem på grund av det isländska askmolnet. Så då passade vi på att köpa hus när vi ändå var kvar där. ANDREAS LUNDIN Torsdag 1 juli Lopp 8. DD : 1 Speedway Action - Lindbl. C-E , 2 Anja A.E. - Lennartsson P ,8 3 Maple Hills Elite - Peterson A , Wingait Waikiki - Tillman J 12d18 15,5 5 Zinette - Lindberg Å ,6 6 Megiddo - Goop O ,7 7 Moulin Rouge - Jansson T ,0 8 M.T.Felicia - Eriksson H ,1 2160: 9 Quassia Lascaux - Kontio J ,7 10 Greenhill s Daisy - Goop B 002d1 13,9 11 Jacky Glide - Adielsson E 112d 1, 12 Ännu Mera Kosing - Wallin T , 13 Estancia - Kihlström Ö d612 1,3 1 Dora East - Frick K ,0 15 Digital Sharpness - Mela. M M 0d602 15,0 RANK: Estancia har blommat ut i full form. Har imponerat i sina två senaste starter. Tål att göra grovjobb. Givet segerbud. Jacky Glide har agerat ojämnt men kan mycket i ljusa stunder. Greenhill s Daisy såg fin ut senast och är vass på speed. TRIO-SYSTEM, Kalmar Etta: 3, 8 Tvåa: 3,, 8 Trea: 3,, 7, 8, 15 System: 12 rader Kommentar: Fördel 3 Happy Gossip, startspår. Redaktör: Johanna Jonsson TORSDAG 1 JULI Antonio Lindbäck, poängbäst sist. Sverige i race off Sverige kör race off i lag-vm i speedway mot Storbritannien, Australien och Ryssland. Tävlingen avgörs i Gorzow, Polen. TV10, VIASAT MOTOR Sportnytt Speedway lag-vm. Sammandrag. Race off från Gorzow, Polen Sportnytt Sport Tennis DIREKT Swedish open. ATP-touren. Från Båstad Vinnare: V The ultimate fighter. (R) Lunchtravet direkt. DIREKT Lunchens vinnare Sportnytt. MISSA INTE! Europas bästa 23-åringar tävlar i friidrotts- EM i Ostrava. EUROSPORT Sportvetenskap Sportvetenskap Speedway: Lag-VM DIREKT Race off. Gorzow, Polen. 8.5 Bilracing. (R) World Series by Renault. Sammanfattning Cykel. (R) Tour de France Snooker: Wales Pakistan DIREKT Världscupen. Från Thailand Cykel DIREKT Tour de France. Etapp Friidrott DIREKT U23 EM. Från Tjeckien Boxning: Mbaye El Massoudi DIREKT WBA-titelmatch. Weltervikt Snooker. Världscupen Cykel. (R) Tour de France Offroadrally: Silk Way Snooker: Förenade arabemiraten Malta DIREKT Världscupen. Från Thailand Snooker: Polen Afghanistan DIREKT Världscupen. Från Thailand Fotboll: Bayer Leverkusen Wolfsburg. (R) Bundesliga Fotboll: Hannover 96 Bayern München. (R) Bundesliga Snooker: Kina Australien DIREKT Världscupen. Från Thailand Snooker: Tyskland Irland DIREKT Världscupen. Från Thailand Fotboll: Leverkusen Wolfsburg. (R) Bundesliga Motorsport. Enduro-VM. Från Buzau, Rumänien Nyheter Snooker: Polen Afghanistan. (R) Världscupen. Från Bangkok, Thailand Motorsport. Freestyle Motocross. X-Fighters. Från Brasilien Armbrytning. PAL/NAL Klippdykning. Från Mexiko Bowling. Mediterranean Challenge Cup. Från Barcelona, Spanien Fotboll: Paraguay Venezuela. (R) Fotboll: Brasilien Ecuador. (R) Fotboll: Malaysia XI Arsenal. (R) Fotboll: Paraguay Venezuela. (R) Fotboll: Helsingborg Djurgården. (R) Allsvenskan Fotboll: Elfsborg Örebro. (R) Fotboll: Brasilien Ecuador. (R) Fotboll: AIK Halmstad. (R) Louis Oosthuizen vann förra året. Majordrama i England Det har blivit dags för årets British Open, världens äldsta golf tävling. I dag slår spelarna ut på Royal St George s Golf Club. VIASAT GOLF Tennis DIREKT Mercedes Cup Kampsport: Cruz Faber. (R) UFC Guangdong Liverpool. Vänskapsmatch. (R) Chelsea-tv: magasin Paraguay Venezuela. (R) Chile Peru. Copa America. (R) Uruguay Mexiko. Copa (R) Allsvenskan: Klubbnytt Sampdoria Inter. Serie A. (R) 1.30 Djurgården Färjestad. (R) Frölunda Södertälje. (R) HV 71 Färjestad. Elitserien. (R) Ditt lag Elitserien sammandrag Ditt lag Modo Linköping. Elitserien. (R) Golf. (R) US Womens Open Trans World Sport. Magasin Futbol Mundial IAAF Athletix Weekly Nascar: Highlights Golf. PGA Tour IAAF Athletix Weekly European Tour Weekly Inside the PGA Tour Bullriding: PBR Series Man City West Brom. PL. (R) Arsenal Leeds. FA-cupen. (R) Wigan Blackburn. PL. (R) Man U Liverpool. FA-cupen. (R) Newcastle Arsenal. PL. (R) Futbol Mundial Inter Barcelona. Champions League-klassiker (R) Även i Viasat Fotboll HD Pittsburgh NY Rangers. NHL. (R) Växjö Rögle. Allsvenskan. (R) D Moskva V Chekhov. KHL. (R) Montreal Philadelphia. NHL. (R) Oskarshamn Västerås. (R) Toronto New Jersey. NHL. (R) Formel 1: Storbritanniens GP Highlights. (R) Höjdpunkter Rallycross: EM. (R) Från Höljes Nascar: Highlights Inside Racing Mobil 1: The Grid Speedway: Lag-VM DIREKT Race off. Från Gorzow i Polen timmars Nürburgring Superstars. (R) 9.00 Golfing World British Open DIREKT Major. Från Royal St George s Golf Club i Sandwich i grevskapet Kent i England. Kommentatorer: Göran Zachrisson, Christian Härdin, Pierre Fulke Indonesian Open. European Tour Viking Classic DIREKT PGA-touren. Från Annandale Golf Club i Madison, Mississippi. Kommentator: Tommy Billberg Golfing World Daily news. Golfmagasin..00 Baseboll: San Diego San Francisco DIREKT MLB. Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram. B Röd Gul Blå Sv

18 2 1 juli 2011 SPORTEN FOTBOLL CHAMPIONS LEAGUE-KVAL MFF vann rond ett MALMÖ Malmö FF vann med 2 0 i den första matchen mot färöiska HB Torshavn i kval et till Champions league. Men det tog nästan en timme innan svenska mästarna fick bollen i mål. Efter pausen fick MFF bättre fart på fötter och boll. Torshavns försvar fick problem och räddades flera gånger av sin målvakt Teitur Gestsson. Han RESULTAT & SPEL är 18 år och debuterade och knep bland annat Wilton Figueiredos hårda skott vid kryssribban. Returmatchen spelas kommande tisdag i Torshavn: Teiturs insats, och att vi ska spela på vårt underlag, konstgräs, tar jag med mig inför returen. Och att vi bara förlorade med 2 0, det ska vi vara glada för, sade tränaren Sigfridur Clementsen. Efter Malmös första tröga halvlek gick tankarna till Färöarnas skräll hösten 1990 när de slog Österrike i ett EM-kval i Landskrona. Men så spräckte Dardan Rexhepi nollan och nickade in 1 0 inför på Swedbank stadion. En kvart senare kom 2 0 på ett självmål. Malmös lagkapten Daniel Andersson undvek att ranka Torshavn på en allsvensk skala: Nä, vi har en match kvar, den rubriken bjuder jag inte på. Malmö har i varje fall två mål att gå på. Vinst totalt och laget är klart för första steget, garanterat kval till Europa league. Men vi ska spela mycket snabbare och utnyttja fasta situationer bättre. Det blir säkert ett liknande scenario där, att vi är bollförande och att de backar. (TT) HANDBOLL Hästö inleder mot Rimbo HEMMAPREMIÄR. Den 11 september inleds allsvenskan i handboll säsongen och för Hästö IF:s del inleds den hemma i idrottshallen mot Rimbo HK. Det var Rimbo som kom placeringen före Hästö, nionde plats, förra säsongen då Karlskronalaget med minsta möjliga marginal undvek kvalspel för förnyat kontrakt. Hästö får i övrigt en ganska tuff inledning av den allsvenska säsongen. Under de fem inledande omgångarna möter Hästö, utöver Rimbo, även förra säsongens trea Stavsten, fyran Önnered och dessutom Lindesberg som blev degraderat från elitserien. Härutöver väntar även nykomlingen Eslöv. Efter vikande publiksiffror förra säsongen verkar det som om Hästö nu gör allting för att inte kollidera med ishockeyn. Premiären den 11 september går på en söndag och längre fram på säsongen spelas en onsdagsmatch. Övriga hemmamatcher går på andra veckodagar, företrädesvis lördagar och torsdagar. Hela det allsvenska spelprogrammet finns att läsa på bltsydostran.se. FOTBOLL Folksam U21 Södra Landskrona Kalmar FF 1 2 Öster Helsingborg 1 2 Kalmar FF Helsingborg IFK Värnamo Mjällby Trelleborg Halmstad Öster Malmö FF Landskrona Ängelholm Copa America, grupp C Uruguay Mexiko 1 0 Chile Peru 1 0 Chile Uruguay Peru Mexiko CYKEL LAVAUR, Frankrike: Tour de France, elfte etappen, Blaye-les-Mines Lavaur (168 km): 1) Mark Cavendish, Storbritannien, , 2) Andre Greipel, Tyskland, s.t., 3) Tyler Farrar, USA, s.t., ) Denis Galimzijanov, Ryssland, s.t., 5) Edvald Boasson Hagen, Norge, s.t. Sammanlagt: 1) Thomas Voeckler, Frankrike, , 2) Luis Sanchez Gil, Spanien, +1.9, 3) Cadel Evans, Australien, +2.26, ) Fränk Schleck, Luxemburg, +2.29, 5) Andy Schleck, do, GOLF SÖLVESBORG: Sölvesborgs GK, Maddeslaget, 2-manna lag scramble: 1) Emma Nilsson/Gustav Wenning, Sölvesborgs GK, 6.5, 2) Håkan Persson/Rasmus Persson, Sölvesborgs GK, 6.7, 3) Gustav Petersson/Osjkar Håkanson, Ronneby GK, 65.7, ) Melker Kroon/ Greger Pettersson, Sölvesborgs GK, 66.0, 5) Thea Wahlström/Alva Wahlström, Karlshamns GK, Fiskliret, klass A: 1) Patrik Eriksson 69, 2) Kjell Andersson 70, 3) Lars- Göran Augustsson 71. Klass B: 1) Johnny Kroon 67, 2) Anna- Karin Bladh 70, 3) Mats Johansson 71. Klass C: 1) Per-Arne Fröjd 69, 2) Eric Lindgren 71, 3) Mikael Ohlsson 73. Generationskampen: 1) Hanna Erikssson/Per-Ola Eriksson 0, 2) Oscar Cronqvist/Björn Cronqvist 0, 3) Melker Kroon/Annika Kroon 0. Extra klassen: 1) Birgitta Strömberg/ Tommy Persson 1, 2) Jan Tingstedt/ Per-Arne Fröjd 0, ) Filip Trägårdh/ Sarah Nilsson 37. ALMÖ: Carlskrona GK, Pron s Tävling, A-klass: 1) David Pettersson, 67, 2) Kenny Bohlin, 67, 3) Robin Dahlstedt, 69. B-klass: 1) Victor Olvedal, 68, 2) Henrik Malmgren, 72, 3) Sune Andersson, 72. C-klass: 1) Lukas Karlsson, 60, 2) Olof Stärnevall, 66, 3) Björn Mårtensson, 7. Longest drive, herr: 1) Robin Dahlstedt. Longest Drive, dam: 1) Terese Bergecliff. Antal poäng på par 3-hålen: 1) Lukas Karlsson, 16 poäng. FOTBOLL Champions league herrar, kval, andra omgången, första matchen Malmö FF HB Torshavn 2 0 (0 0) 1 0 Dardan Rexhepi (58), 2 0 självmål (77). Varningar, Malmö FF: Ricardinho: HB Torshavn: Teitur Gestsson, Frodi Benjaminsen, Hanus Thorleifsson. Domare: Marios Panagi, Cypern. Publik: Linfield, Nordirland Bate Borisov, Vitryssland 1 1 (1 1) 1 0 Daryl Fordyce (5), 1 1 Renan Bressan (38 str). Rosenborg Breidablik, Island 5 0 (1 0) 1 0 Per Ciljan Skjelbred (3), 2 0 Mikael Dorsin (8), 3 0 Markus Henriksen (72), 0 Rade Prica (75), 5 0 Trond Olsen (86). Publik: 93. Skonto Riga Wisla Krakow 0 1 (0 1) 0 1 självmål (0). Utv, Skonto Riga: Juris Laizans (83). Sturm Graz Videoton, Ungern 2 0 (0 0) 1 0 Imre Szabics (68), 2 0 Roman Kienast (90). Dinamo Zagreb Neftji Baku, Azerbajdzjan 3 0 (1 0) 1 0 Milan Badelj (38), 2 0 Ivan Krstanovic (6), 3 0 Ivan Krstanovic (65 str). Skenderbeu, Albanien Apoel Nicosia 0 2 (0 0) 0 1 Nuno Morais (52), 0 2 Gustavo Manduca (56). Bangor, Wales HJK Helsingfors 0 3 (0 1) 0 1 Berat Sadik (1), 0 2 Berat Sadik (55), 0 3 Sebastian Sorsa (89). Maccabi Haifa Banja Luka, Bosnien- Hercegovina 5 1 (1 1) 0 1 Boris Raspudic (2), 1 1 Weaam Amasha (5), 2 1 Weaam Amasha (71), 3 1 Bamidele Yampolsky (72), 1 Weaam Amasha (7), 5 1 Eyal Golasa (80). Partizan Belgrad Sjkendija Tetovo, Makedonien 0 (0 0) 1 0 Zvonimir Vukic (8), 2 0 Eduardo (57), 3 0 Eduardo (7), 0 självmål (76). Zestaponi, Georgien Dacia Chisinau, Moldavien 3 0 (3 0) 1 0 Nikoloz Gelasjvili (1), 2 0 Jaba Dvali (23), 3 0 Jaba Dvali (0). VM damer, semifinal Japan Sverige 3 1 (1 1) 0 1 Josefine Öqvist (10), 1 1 Nahomi Kawasumi (18), 2 1 Homare Sawa (59), 3 1 Nahomi Kawasumi (6). Varning, Sverige: Annica Svensson. Domare: Carol Anne Chenard, Kanada. Publik: 5 3. (Frankfurt) Japan ( 2): Ayumi Kaihori Yukari Kinga, Azusa Iwashimizu, Saki Kumagai, Aya Sameshima Shinobu Ohno (Megumi Takasi 86), Mizuho Sakaguchi, Homare Sawa, Aya Miyama (Megumi Kamionobe 89) Nahomi Kawasumi (Yuki Nagasato 7), Kozue Ando. Sverige ( 2): Hedvig Lindahl Annica Svensson, Sara Larsson, Charlotte Rohlin, Sara Thunebro Linda Forsberg (Sofia Jakobsson 65), Lisa Dahlkvist, Marie Hammarström (Jessica Landström 69), Therese Sjögran Josefine Öqvist (Antonia Göransson 75), Lotta Schelin. Frankrike USA 1 3 (0 1) 0 1 Lauren Cheney (9), 1 1 Sonia Bompastor (55), 1 2 Abby Wambach (79), 1 3 Alex Morgan (82). Varning, Frankrike: Elodie Thomis. Domare: Kirsi Heikkinen, Finland. Publik: (Mönchengladbach) KANOT HOFORS: SM, H 22, K m, B-final: 1) Pär Holst, Eskimå, 0,81, 2) Johan Lilja, Lidköping, 0,83, 3) David Leijonborg, Örebro, 0,85. K-2, 200 m, final: 1) Petter Öström/ Erik Svensson, Waxholm, 3,09, 2) Henrik Nilsson/Fredrik Schill, Nyköping, 3,57, 3) Anders Svensson/Jonny Blixt, Kungälv, 35,29, 8) Pär Holst/Jacob Holst, Eskimå, 37,55. D 22, K-1, 200 m, final: 1) Josefin Nordlöw, Vårby, 5,17, 2) Sofia Paldanius, Jönköping, 5,73, 3) Karin Johansson, Örebro, 6,21, 9) Michaela Lindblad, Eskimå, 52,57. K-1, 200 m, B-final: 1) Kim Döse, Eskimå, 9,23. K-, 200 m, final: 1) Waxholm (Sara Sandbacka/Julia Stensils/Evelina Menning/Linnea Stensils), 0,52, 2) Eskimå (Michaela Lindblad/Kim Döse/Cecilia Velin/Emma Möller), 1,08, 3) Finspång (Anna Roger/ Jennie Halvarsson/Klara Hellström/ Frida Eriksson(, 1,. D 21, K-1, m, final : 1) Michaela Lindblad, Eskimå, 23.33,8, 2) Klara Andersson, Bris, 23.53,29, 3) Kim Döse, Eskimå, 2.28,5. D 16, K-2, 200 m, final: 1) Hanna Johansson/Jenny Karlsson, Arvika, 9,71, 7) Sandra Bergquist/Iris Olovsson, Eskimå, 1.01,61. K-2, m, final: 1) Johanna Karlsson/Jenny Karlsson, Arvika, 10.58,87, 8) Sandra Bergquist/Iris Olovsson, Eskimå, 13.02,78. TENNIS BÅSTAD: Swedish open, herrar, singel, andra omgången: Robin Söderling, Sverige Diego Junqueira, Argentina, 6 0, 6 1, Potito Starace, Italien Jonathan Dasnieres de Veigy, Frankrike, 6 0, 6 7 (5 7), 6 2. Första omgången: Ruben Ramirez Hidalgo, Spanien Andrej Golubev, Kazakstan, 6 7 ( 7), 6 1, 6 2, Andreas Haider-Maurer, Österrike Michail Kukusjkin, Kazakstan, 7 5, 6 2, Juan Monaco, Argentina Carlos Berlocq, do, 6 7 (5 7), 7 6 (9 7), 6 2, Tomas Berdych, Tjeckien Tejmuraz Gabasjvili, Ryssland, 6 2, 6 2. Dubbel, första omgången: Simon Aspelin/Andreas Siljeström, Sverige Patrik Brydolf/Michael Ryderstedt, do, 6 2, 6, David Marrero/Ruben Ramirez Hidalgo, Spanien Carl Bergman/Patrik Rosenholm, Sverige, 7 6 (7 5), 6. ODDSET Matchen 1: Japan Sverige 3 1 Odds: 25,88 Matchen 2: Frankrike USA 1 3 Odds: 9,00 Matchen 5: Malmö FF Torshavn 2 0 Odds: 7,11 Tisdag Matchen 2: Chile Peru 1 0 Odds: 8,0 Matchen 3: Uruguay Mexiko 1 0 Odds: 8,3 Bomben 1 A Chile Peru 1 0 B Uruguay Mexiko 1 0 C Shamrock Rovers Flora Tallinn 1 0 Odds: 179,5 ONSDAGSLOTTO Lotto Tilläggsnummer: Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare. 6 rätt + tillägg: (12) kr. 6 rätt: (87) kr. 5 rätt: (3 823) 90 kr. rätt: (5 390) 21 kr. Lotto Tilläggsnummer: Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare. 6 rätt + tillägg: () kr. 6 rätt: (62) 2 89 kr. 5 rätt: (2 510) 122 kr. rätt: (35 91) 2 kr. ONSDAGSJOKER Nummer: Utdelning, 7 rätt: ingen vinnare. 6 rätt: (2) kr. 5 rätt: (13) kr. rätt: (101) kr. 3 rätt: (861) 200 kr. 2 rätt: (9 033) 80 kr. VIKINGLOTTO Tilläggsnummer: 5. 6 rätt: () kr. 5 rätt + tillägg: ingen vinnare. 5 rätt: (25) kr. rätt: (668) 161 kr. 3 rätt: (8 08) 25 kr. KENO Onsdag 13 juli Kung Keno: 5 DAGENS DUBBEL Dannero onsdag 13 juli DD 1: 12 Parkin (2,83) DD 2: 15 Farmfurir (9,11). Struken nr 2. Odds: 5,51. Oms: kr. V6 Dannero onsdag 13 juli V6 raden: (lopp 9) 6 rätt: kr. 5 rätt: 38 kr. rätt: 7 kr. V5 raden: (lopp 2 6) 5 rätt: ( 607) 88 kr. TRIO Jägersro Galopp onsdag 13 juli 1) Fashion (3,83), 2) Hurry Harry, 3) Double Nature. Struken nr 7. Komb: Odds: 257,7. Oms: kr. Dannero onsdag 13 juli, lopp 7 1) Draw the Line (7,17), 2) Vildros S.G., 3) Charlotte Stone. Komb: Odds: 3 328,8. Oms: kr. Lopp 11 1) Raisa de Bellouet (8,99), 2) Eva Duarte, 3) Wakeup Isa Bella. Komb: Odds: 788,56. Oms: kr. LUNCHDUBBELN Jägersro Galopp onsdag 13 juli LD 1: 5 Panama Jack (1,80). LD 2: 5 Gibo Simoni (2,25). Odds: 36,53. Oms: kr. SPECIALKOMBEN Jägersro Galopp onsdag 13 juli 5 Gibo Simoni 6 Chai Girl. Odds: 190,87. Oms: kr. V Jägersro Galopp V raden: rätt: (883,9) kr. V5 Dannero V5 raden: (lopp 2 6) 5 rätt: ( 607) 88 kr. KORT OM SPORT Xavi: Fabregas lider FOTBOLL. Ovissheten om huruvida Arsenals lagkapten Cesc Fabregas kommer att få flytta till sitt hjärtas fotbollslag Barcelona tar hårt på spanjoren. I alla fall om man får tro kompisen och kanske blivande klubbkamraten Xavi. Jag pratade med Cesc på Ibiza och han sade att han lider, för han vill verkligen komma, sade Barcelonaspelaren på onsdagen. Samtidigt vann Arsenal, utan Fabregas, över Malaysia med 0 i den första matchen på lagets Asien-turné. (TT) Monaco räddade matchboll TEBBUS, Juan Monaco, Swedish open-finalist mot Robin Söderling för två år sedan, var illa ute i första matchen i Båstadtennisen. Monaco förlorade första set och hade matchboll emot sig i det argentinska mötet med Carlos Berlocq. Men Monaco tog sig samman, vann med 6 7, 7 6, 6 2 och får i andra omgången möta slovenen Blaz Kavcic. (TT) Tredje tourtriumfen för Cavendish CYKEL. På den förra etappen av Tour de France fick han se sig slagen, men på onsdagen fick sprintkungen Mark Cavendish visa vem som är snabbast när det gäller. Brittiske cyklisten vann den elfte etappen efter en stenhård spurt hans tredje etappseger i årets tour. Det här är allt jag ville uppnå när jag kom hit i år, sade Cavendish. Segern innebär att han nu tar över ledningen i poängtävlingen. Totalledningen behåller dock fransmannen Thomas Voeckler. (TT) GRÖNT ÄR SKÖNT. Mark Cavendish, England, vann den elfte etappen i Tour de France och tog även över den gröna poängtröjan. Det var brittens tredje etappseger i årets tävling. Totalledningen behåller dock fransmannen Thomas Voeckler. Foto: Laurent Cipriani/Scanpix Slutkörd Larsson förlorade TENNIS. Krafterna tog slut för Johanna Larsson i Bad Gadsteins WTAturnering i tennis. Efter några fina veckor, med lördagens finalplats i Båstad som höjdpunkt, blev det 5 7, 0 6 mot Kateryna Bondarenko, Ukraina. I andra set orkade Larsson bara med att vinna åtta bollar. (TT) IOK välkomnar innebandyn till OS INNEBANDY. Innebandyn har fått sitt största genombrott. I två år har sporten haft en prövotid för att se om den klarar av att uppfylla OSkraven. Nu har tiden gått ut och på fredagens möte i Durban beslutade Internationella olympiska kommittén (IOK) att ge sporten ett fullvärdigt erkännande, vilket betyder att den är en del av OS-familjen. Jag tror definitivt att vi är med i OS 202, säger det internationella innebandyförbundets ordförande Tomas Eriksson. (TT) Wolves köper Birmingham-spelare FOTBOLL. Wolverhampton har köpt mittbacken Roger Johnson från Birmingham för ungefär 73 miljoner kronor. Johnson, som skrivit på ett fyraårskontrakt, gjorde tidigt klart att han vill stanna i Premier league efter att Birmingham åkt ur högsta serien. Han blir nu Wolves tredje nyförvärv. Sedan tidigare har laget värvat mittfältaren Jamie O Hara och målvakten Dorus de Vries. (TT)

19 1 juli Alfa Romeo Spider Alfa Romeo Spider växlad. Insprutningsmotor. Besiktigad ua. Ingen rost mil. Hard topp ingår Chrysler GRVoyager Årsmodell -02, 1700 mil, motor V6. Automatlåda. Nytestad, nyservad : Ford Focus 1,6-99 Drag, ac, sommar o vinterdäck, bes tom mil, går bra. Pris: kr , Ford Fiesta -95 Bes, skattad, 5.000:-. Saab , drag, automat, bes, skattad, 5.000: MB C 220D mil, en ägare, drag, metallic, sollucka. Pris : Älmhult Mercedes 270cdi -02 En pärla mil. bör ses, 0% rost. Automat, drag, diesel snål, allt fungerar, nya däck, full service : Skoda Felicia LX 1,6-99, besiktigad och i bra skick , Valiant V Bes mil, 2 äg :- bvsa Veteranbil Mercedes Benz 220,-6, besiktigad, eventuellt byte med annan veteranbil , Blekinge Volvo s mil, 170 hkr, manuell, drag, s-bok, ny kamrem, mkt fint skick, :-, även byte Volvo S70 Volvo L+S70-99, mil sälj. omg. Välv., dragkrok, all service gjord : Alla beg bilar köpes Diesel, bensin, även defekta, krockade, avställda. Bra bet. Vi hämtar Alla bilar köpes Diesel, bensin, avställda, krockade, defekta, skrotbilar, bet på plats Skoda Octavia Köpes billigt. Lite def ej hinder BSA A65-66 Mycket fin, nybes., går mycket bra. Pris 0 000: , Husvagn Renoveringsobj. Eriba Taiga 380T, 2690x5000. Pris.800:-. Fågelmara Stor Husvagn Knaus, nybesiktigad, dusch, toa, el, gasol, förtält. Säljes billigt , Husvagn Solifer 500 Årsmodell -86, i bra skick med förtält. Pris: : Husvagn uthyres Per vecka dagar eller helg.pris ex 1 v 1500 kr Garage önskas hyra Enskilt garage i Kalmar eller närområde. Ring Johan Aluminiumbåt,20 lång, 1,60 bred, båtvagn medföljer, ny utombordare 9,9. Tel Hitta drömbilen! Läs bil och motorannonserna! 2 st sängar 200:-. Spegel + byrå, 100:-. Resväska på hjul, 100:- Fårgrind, metall, 200:- Orgel, spelbar med pall, 800: Bäddsoffa i skinn Framåtbäddad, madrass medföljer, nyare, välvårdad. Pris 3.800: Björkved 30 cm klyvd björkved. kubik, stjälpt mått, 200 kr. Hemkörning ordnas Crecentcyklar 7 växl herrcykel. 5 växl damcykel. Båda i bra skick , Trädgårdsdamm?! Vi har allt tänkbart till din trädgårdsdamm, reningsverk, gummiduk, fiskar, växter m.m. Öppet: Måndag-fredag 10-18, lördag 10-15, söndag Välkommen till Ljus och Miljö Tel KANONREA! Begr. antal - Först till kvarn! Ord pris 9.090:- DITT PRIS 5.5:- Ord pris 1.75:- DITT PRIS 8.685:- Spis med induktion. Ugn på 5 liter. Samtliga induktionszoner har Boosterfunktion. Spisen har förutom lucklås även ett funktionslås som aktiverad bryter strömmen till ugn och häll. Varmluft och pizza/pajläge. Lätt löstagbara ugnsglas och ugnsstegar. H 900, B 596, D 600 Svensktillverkad frostfri frys med snygg display på dörren till kanonpris. Energiklass A+, höjd 175 cm, volym 215 liter, frostfri, LCD på dörren och vipphandtag Ord pris 9.150:- DITT PRIS 5.90:- Energisnål kyl i ny design. Funktionell med LCD-display på dörren. Energieffektiv med energiklass A+. Superkabinett. Låg ljudnivå. Björkenäs (vägen mot Konungshamn) Tel eller Cyklar 2 st unisexcyklar, 7-växlade Postkodlotteriet kr st , Extra helgöppet! Stora planteringskrukor, i tålig fiberstone eller konstrotting. För utomhusbruk, många modeller! Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-15, söndag Välkommen till Ljus och Miljö Infarten Asarum Karlshamn Husqvarna Symaskin Ej använd, 118 Emerald , Rydaholm Kopparkittel på fot, 00:-, koppargryta på fot, 500:-, elektrisk smideskrona m ljus, köksbord m fyra stolar i furu, två skivor. Tel Snickerimaskiner Planhyvel 5000:-, spånsug 1000:-, svarv 1000:-, slipmaskin 800: Slöjdträ En I enmeterslängder Ved Vinterhuggen 3 m. cirka 50 kbm tr. Kalmaromr Vi behöver aldrig ha REA! Kom in så förstår du varför! OUTLET Karlskrona Borgmästaregatan 5 (Ingång Hotell Siesta) Åkergräsklippare även defekt Blåbär köpes rensade eller orensade till bästa dagspris Cementplattor ett 30 tal överblivna önskas köpas. Nybro/Kalmar området , Fix & Foxismurfen Letar efter Fix & Foxismurfen på bilden. Frimärken, vykort och mynt köpes. Gärna större, äldre partier dock är allt av intresse Gamalt väggur Lodregulator samt små väggklockor även fickklockor. Allt av intresse Glaskonst o keramik köpes! Har ni gamla LP, vinylsinglar och cd-skivor, kan det också vara av intresse (Mats) Gamla golvur väggur, armbandsur, vevgrammofoner, väggtelefoner och fotogenlampor, köpes. Även renoveringsobjekt Grammofonskivor köpta Pop, rock, progg, hårdrock, blues. Fint skick, bra betalt , Järnskrot mm Har Ni järnskrot Ni inte vill ha. Även bilbatteri. Ring Kristian så hämtar jag det Märklin/Fleischman Lok och vagnar samt även hela tågbanor m m, köpes , Önskas köpa Lekstuga till 7-åring. Hela Blekinge Tidningen på bilden Letar efter tidningen på bilden Trehjuling damcykel, beg. Tel Trädgårdsloppis Mycket fina saker, kom och fynda. Lördag 16/7 och Söndag 17/7 kl Unionsgatan 11 E, Kalmar Hamilton tik år, reg, driver endast hare, säljes av en händelse Cavaliervalpar 3 färgade, vet bes, vacc, id, köpeavtal..500: Blandrasvalp Cavalier/shih-tzu, vet bes, vacc, id, köpeavtal..500: Blandrasvalpar Wachtel/drever. Chip/veterinärbes. Leveransklara 13 veckor kr , Shetland Sheepdog Trefärgad tikvalp 8v. säljes enl skk:s regler. Kenneln Shakrylls , Storpudelvalp Silver. Enl. SKK:s regler. ww w.kohagslyckanskennel.se , Långhårig schäfer Kanonfina valpar. Leveransklara efter bra föräldrar. Förs, chip, vet, vacc. 5500: Tillgivna kattungar Mkt sociala, barn- och hundvana. Avmaskade. Kort- o långhåriga. Duktiga på lådan. Bräkne-Hoby Storpudelvalpar Svarta säljes. Medlem i SKK, allt enl deras regler. Lev. klara den 28 juli , Fina blandrasvalpar Blandrasvalpar pudel- LhasoApso 8 veckor. 3 hanar 2 Tikar. Pris 5000 kr Retrievervalpar Flatcoated-labrador. Bra familje, sällskap (svarta) DF. garanti, ID-M, vet bes vacc. Lev klara. Pris 6.500: Chihuahua/dvärgspets Pga långa arbetsdagar söker Mini och Josefin 3 och 5 år gamla nytt/nya kärleksfulla och varaktiga hem Schäfervalpar Vackra, pigga, energiska valpar söker kärleksfulla hem. Förs, vet bes, chip, leveransklara. 5900:

20 1 juli 2011 Jack Russell Terrier Två underbara hanar nu 9 veckor, vacc, vetbes, IDmärkta, försäkr, stamt, mycket sociala. 5000: Str. Taxvalpar hanar Efter lugna, barnvänliga familjehundar som även är jaktchampions. Staffan Carlson alt Brittiskt korthår Ljuvligt runda och goa brittungar söker nya hem. Choklad och lila. Stamtavla, chip, vacc, besikt Svart kastrerad hankatt med lite vitt på bröstet. Har varit hos oss till och från sedan i vintras. Finns på norra Öland. Katten är inte id-märkt Akademisk Ridkonst Välkomen att se hästar och människor på olika utbildningsnivåer. Blankan Högsby 17/7 kl nilsson.se Akademisk Ridkonst Välkomen att se hästar och människor på olika utbildningsnivåer. Sönd 17/7 kl i Blankan Högsby :a Nybro ljus hörnlgh., 118 kvm, markplan, Kyrkoesplanaden 61, nära centrum, 6.187:-/mån, säljes till högstbjudande. Tel :a i Kalmar Tandhygienist med fast tjänst önskar hyra lägenhet snarast! Lgh sökes i Kalmar Skötsamt, rök- och djurfritt par med ordnad ekonomi söker lägenhet i Kalmar. Referenser finnes Lgh sökes i Kalmar Skötsamt, rök- och djurfritt par med ordnad ekonomi söker lägenhet i Kalmar. Referenser finnes :a eller 3:a önskas hyra i Ljungbyholm, Rinkabyholm, Algutsrum, Färjestaden eller Kalmar av ensamstående 50-årig man Arbetsterapeut med arbete på sjukhuset. Söker bostad, 2- rum i Kalmar, minst ett år, omöblerad hyres. Goda referenser Tandläkare söker lgh Trevlig ung tandläkare med fast jobb söker 1-2:a centralt i Växjö. Inga djur, rökfri, kariesfri, kort sagt; skötsam. T.ex. från 1/8, <5000 kr. Ring gärna Lgh i Kalmar önskas av skötsam 29-åring, anställd vid sjukhuset. Ej betalningsanm/djur/rök/ alkohol. Maxhyra 5500 kr, gärna balkong el uteplats. Mvh, Frida Torp m ren.behov o ca 1-5 ha mark, max 2,5 mil från Karlskrona köpes Hus utanför Högsby r o k + hall, badrum, uthus, carport, hästplats finnes Villa Snittingsviken Drömläge. Havsutsikt. 18 kvm, 9.800:-/mån , Mindre affärslokal Centralt på Trossö. Uthyres fr.o.m , Välskött enplansvilla 17 m 2 öppen planlösn 5 rok, altan, bastu, jaccuzzi. Naturskönt o havsnära. Garage, carport 3 mil no om Karlskrona. Ledig 1/ Kolonilott Oskarshamn, vid Fredriksbergs herrgård. Stor tomt med plats för ekologisk odling. Visning sön 17/7 kl , Oljetankdemontering Spara annonsen Byggservice Rolf Brembergs. Utför allt arbete, inom och utom fastigheten. Till lågt och fast pris. F-skatt Härmed tillkännages, att justeringen av protokollet fört vid Regionfullmäktige Skånes sammanträde ägt rum denna dag, att meddelande därom samtidigt anslagits samt att protokollet jämte handlingar finns tillgängligt på Regionkansliet, Skånehuset, Kristianstad. Kristianstad Karl Gustav Andersson Fullmäktiges sekreterare SOMMARLOPPIS HOLKEN YXNANÄS OBS! Lördag 16 Juli 9-1 Nästa loppmarknad 13 Augusti Arr:Föreningen Holken Yxnanäs Gertrud Care Privat hemtjänst med helhetslösningar inom omvårdnad, städ, service och tvätt i hela Karlskrona kommun. www. gertrudcare.se Ring Gertrud Sommarloppis Jämjö F.H /7, 9-1, inne o ute. Bokning Trädgårdsloppis i tält nu i helgen, fre, lör, sön, kl Nytt varje dag. Kullvings v 29/Grönadalsv 2, Nättraby. Loppis i Belganet Lördag 16/7 kl i Belgeslunds Träslöjd. Många nya säljare på plats BOKA BORD Labradorvalpar Fina och välväxta valpar, svarta. Sunda föräldrar. DFgaranti, ID-M. vet bes, vacc. Lev klara. Pris 8.500: Smål-stöv/finsk spets,5 mån, tik, chip, vacc, bil-, barn-, skogs- och hästvan, lejonfärgad, sammetsmjuk. Föräldrar mycket viltintr Honkatt Selma Svartvit. Ev rött halsband. Försv fr Göksjöholm , ev på väg mot Lyckeby. Skygg Har Du sett Sigge? Randig kastrerad hankatt med blått halsband försvann från Meyers Plan Karlshamn 18/6. Skygg. Hittelön! , Svängsta M. fin lägenh. Mariegården, Svängsta, kr sov, 3e vån. m. bra skick, 88 kvm. Visn tis , Norge a Nybro Nybro centralt r.o.k. 88 m 2 Bremerlyckan, Kalmar. Tillgång trädgård, fr.o.m. 1/10. Svar till "7871" Barometern, Kalmar OJO IMAGES Forskning för liv och livskvalitet Gåvor till hjärnforskningen räddar liv och förbättrar livskvaliteten för drabbade och deras familjer. Norra Öland Lantlig Ölandsidyll, 2km hav, 5 km golf, -8 b. Ledig fr om 6/ Gotland Fröjel Stuga ledig vecka 30 och 32(medeltidsveckan), 2.600:-/vecka Nära Tylösand Två mindre lägenheter uthyres under sommaren. bäddar i varje lgh, trädgård, uteplats , Tomt i Saxnäs Byggklar tomt med betalda anslutningsavgifter. Ev. med valfritt huspaket kr Hästgård Säljes, hyres på obestämd tid Hjortsberga/Hult 3:5 Hyra: 1.500:-/mån Taxeringsvärde : Info: Fredag 15/7 kl Trivseldans Donnez Bjudefika i pausen Välkomna Lördag 16/7 kl Dans till Lars Kristerz Välkomna Entré 160:- Söndag 17 juli Vassmolösa stallet-vassmolosa.se Entré 130:- 2,5 MIL SÖDER OM KALMAR LÖNSBODA BILBINGO Fredag kl Vi spelar ut minst 8.000:- Dans på Skälby Loge jubileum 30 års 15 JULI BLACK JACK Dans Entré 150:- Följ Skälby Loge på Facebook! Halvera antalet hjärtattacker på tio år. Ring pg och Välkomnar alla till Söndagsdans 17 juli kl Nizeguys Entré 150:- Vi saknar Pepsi! Han bor i Berga, Kalmar, är 1 år och ID-märkt i örat. Ring eller DITT BIDRAG BEHÖVS! Villa i Eskilsryd 1 1/2 plans hus med fasadtegel, ca 100 kvm boyta och en trevlig tomt 1690 kvm. Pris kr

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Malin Sandstedt. Smuts

Malin Sandstedt. Smuts Smuts Smutsen bränner i såren på flickans bara fötter. Döda rosentaggar river och färgar hennes ben i rött. Hon vandrar till ljudet av sin egen viskande röst. Den vita klänningen är inte längre vit utan

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag!

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag! Nygrillat från butiken Recept för en skönare vardag! Jag står för middagen med nygrillad kyckling. Middag på en kvart! Skönare vardag godare vardag! Ditt kök är en källa för att skapa vardagsmagi varje

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken!

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken! Gott och grillat till lata dagar Nygrillat i butiken! Välj en mysig plats och njut av maten. öna tillsammans Duka upp i det gr nner. med familj och vä Nygrillat i butiken! Då kycklingen är färdig kan du

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas Läsnyckel Mingla och Errol av Åsa Storck Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Pappor står utanför lagen

Pappor står utanför lagen 1 av 5 2012-02-23 17:04 Pappor står utanför lagen AKTUELLT Hur länge ska vi pappor bli behandlade som idioter som inte kan ta hand om våra egna barn? Det frågar sig en pappa som känner sig överkörd och

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer