För våra ledare! Ledarutbildningar våren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012. www.medborgarskolan.se/stockholm"

Transkript

1 För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012

2 Utvecklas med Medborgarskolan Stort grattis till dig som är kursledare hos Medborgarskolan! Vi har fått bekräftelse på det vi länge har anat. Genom en undersökning bland våra kursdeltagare får du högsta betyg både för din kunnighet och för din förmåga att inspirera och entusiasmera. Vi erbjuder varje termin många bra utbildningar för dig som både underlättar ditt pedagogiska arbete och stimulerar till personlig utveckling! De flesta utbildningarna hålls på Hagagatan 23, Stockholm. Ta chansen att möta dina kollegor från hela länet under stimulerande former! Vill du veta mera, kontakta Eva Levin på eller tfn FÖR ALLA LEDARE Ledarintroduktion Medborgarskolan LIM Ledarintroduktion Medborgarskolan (LIM) är ett led i Medborgarskolans kvalitetsarbete och obligatorisk för alla nya ledare i Medborgarskolan. LIM omfattar nio timmar och genomförs i två steg. Syftet med introduktionen är att ge dig en bra grund att stå på inför arbetet som kursledare. Du kommer också att få träffa kollegor och några av oss som arbetar på Medborgarskolan. Vi bjuder på en enklare förtäring under kvällen. Steg 1+2 Vad är Medborgarskolan? Ledarens olika roller Ledare i praktiken Lokal information Presentationsteknik Kulturmöten och kulturkrockar Humanisten som pedagog Lärandet Alt 1: Fredag 17 februari, kl ca Alt 2: Fredag 9 mars, kl ca Medborgarskolan, Hagagatan 23 A Kommunicera, motivera, reflektera LIM Konsten att leda grupplärande Utbildningen ger dig pedagogisk fördjupning i moment som du delvis bekantat dig med i Ledarintroduktion Medborgarskolan, LIM 1+2. Steg 3 Efter utbildningen ska du ha fått kännedom om individens lärande och motivation kännedom om samspel och kommunikation i en grupp medvetenhet om vad det innebär att ha rollen som reflekterande praktiker insikt i vad det innebär att arbeta som humanistisk pedagog i Medborgarskolan. Målgrupp: Alla nya ledare som påbörjat sin LIM-utbildning, ledare som gått Lokal grundkurs eller endast Pedagogik 1. Cirkeln som pedagogisk miljö Kommunikation i grupp Motivation Erfarenhetsutbyte och reflektion Lördag den 18 februari Ledarutbildare: Lisbeth Fryklund Utveckla din kurs med IT-stöd Som kursledare i Medborgarskolan har du tillgång till en hel del IT-resurser. På Folkbildningsnätet finns pedagogiska resurssidor där du bland annat hittar kursmaterial, övningar och förslag på webbsajter. Med andra verktyg på Folkbildningsnätet kan du t ex skapa enkla webbsidor, skicka videomeddelanden till dina deltagare och ladda upp egna filmer. Vi diskuterar hur IT-stödet ska integreras i kurserna så att det blir just det pedagogiska stöd som är avsikten. Vad är Folkbildningsnätet? Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor Hitta kursmaterial på nätet. Att skapa en egen webbsida och länksamling. Spela in bildmeddelanden och gör kursmaterial med hjälp av Videomaten. Ladda upp dina egna videofilmer på nätet. Att använda röstmeddelanden och att skapa en nätbaserad mötesplats för deltagarna. Lördag den 25 februari Ledarutbildare: Torsten Eliasson Ledare på nätet Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i distansmetodik och hur du arbetar med Medborgarskolans plattform Folkbildningsnätet. Utbildningen har två steg (totalt ca 25 timmar): först en heldagsträff och sedan resten på distans under 4 veckor. Under utbildningstiden arbetar du med en idéskiss på en distanskurs som du själv skulle kunna hålla. I de nätbaserade kurserna behöver inte hela kursen genomföras på distans utan deltagarna kan även träffas regelbundet precis som i en vanlig kurs. Efter att ha deltagit i den här utbildningen får du ett eget elektroniskt klassrum på Folkbildningsnätet för att öva. Att mötas på nätet Grupprocessen på distans Från idéskiss till kursplan Att utveckla det flexibla lärandet Att använda IT-stöd Det virtuella klassrummet Lördag 5 maj, kl Ledarutbildare: Torsten Eliasson Rösten i centrum Under sakkunnig ledning av logonomen och sångpedagogen Maria Wihk ägnar vi hela dagen åt röstvård. Vi varvar korta teoripass med praktiska övningar som vi för det mesta gör tillsammans i storgrupp. Den som vill får också göra ett par individuella framträdanden där Maria ger direkt feedback. Vi arbetar med avspänning, andning, hållning, artikulation, och talövningar under avspända former. Vi diskuterar vilka röstövningar som bör göras för att t ex undvika heshet, trötthet eller stärka röstens volym och bärkraft. Lördag 17 mars, kl Ledarutbildare: Maria Wihk Rabatt! Du vet väl att du som ledare har 50% rabatt på alla Medborgarskolans kurser som kostar mellan 500 och kronor. Rabatten gäller i mån av plats. LIM-kurserna finns också som distanskurs. Tag kontakt med din kontaktperson på Medborgarskolan för mer information.

3 Tio steg till hjärnkoll en spännande utbildning för alla kursledare Inom hjärnforskningen görs hela tiden fascinerande upptäckter som öppnar nya perspektiv. Hur hjärnan fungerar när vi lär oss kan vara till stor hjälp för dig som kursledare. Dagen ska ge kännedom om de senaste rönen inom hjärnforskningen och vad det kan betyda för din verksamhet som kursledare. förutsättningar för att skapa mer fängslande och inspirerande kurser. konkreta exempel som sedan kan användas i olika kurser. Inledning En humanistisk hjärna Hjärnan gillar humor, Hjärnan och våra sinnen, Hjärna musik, tack, Mat för hjärnan, Hjärnan och rörelser, Hjärnan och lärandet, Träna dina mentala muskler, Hans och hennes hjärna, Stressad hjärna, Känslor, tankar och beslut Lördag 10 mars kl Ledarutbildare: Ingrid Persson-Zimmerman Fler steg till hjärnkoll en spännande utbildning för alla kursledare Den här ledarutbildningen bygger vidare på Tio steg till hjärnkoll. Tonvikten ligger på hur du som pedagog kan dra nytta av vissa rön inom hjärnforskningen. Med olika tekniker kan vi styra hjärnan mot långsiktig hälsa och medvetenhet (mindfulness) som också får konsekvenser för hur snabbt och effektivt vi lär oss. Dagen ska ge; en fördjupning av studiecirkelns pedagogik, kännedom om olika sätt att ta till sig kunskap, tillfälle till övningar och diskussioner om det sociala lärandet. Tillbakablick på Tio steg till hjärnkoll Förstärk den pedagogiska relationen Ta hjärnan till hjälp vid stress genom bland annat mindfulness-övningar Se genom deltagarnas ögon Satsa på inre motivation och sammanhang istället för faktainsamling och yttre motivatorer Utveckla studiecirkeln utifrån ny hjärnforskning Lördag 21 april HLR - Hjärt och lungräddning Ett hjärtstopp kan ske var som helst och när som helst. Med rätt kunskap kan din insats vara livsavgörande. Teori och praktik varvas, du lär dig hjärt- och lungräddning och får också grunderna för att använda hjärtstartare. Lördag 17 mars Ledarutbildare: Anne-Lie Frosteryd FÖR KONSTHANTVERKARE Kreativa händer när det händer! den skapande processen och pedagogens roll Vill du vara med om något spännande? Vår utgångspunkt är viljan och glädjen att skapa med våra händer. Vi startar med ritstift eller kol i handen och går i mål cirka sex timmar senare. På sträckan har vi kreerat, betraktat, pratat, konstruerat, reflekterat, diskuterat, skrattat och fått flera aha-upplevelser. Vi bjuder in till en kontext som är densamma som kurssituationen och vi praktiserar den skapande processen och fokuserar på ledarens roll. Vi konkretiserar och diskuterar vanliga situationer och problemställningar i kurserna utifrån en självupplevelse och en känsla. Syftet med utbildningen Kreativa händer när det händer är att visa hur man överför kreativt tänkande till kursdeltagarna och tydliggöra ledarens roll och betydelse i den processen. Lördag den 21 april Ledarutbildare: Anna Åhlvik Maja K Zetterberg (Bilden är beskuren) Kursanmälan och info Välkommen med din anmälan senast två veckor innan kursstart via denna blankett till: Medborgarskolan, Eva Levin, Box 19193, Stockholm eller maila dina uppgifter till Bekräftelse skickas ut ca en vecka före kursstart. Vid avanmälan 0 7 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift, 300 kr. För alla ledare Ledarintroduktion (LIM) steg 1+2, alt 1 Ledarintroduktion (LIM) steg 1+2, alt 2 Ledarintroduktion (LIM) distans Kommunicera, motivera, reflektera (LIM) steg 3 Utveckla din kurs med IT-stöd Ledare på nätet Rösten i centrum Tio steg till hjärnkoll Fler steg till hjärnkoll HLR Hjärt och lungräddning Namn (texta tydligt)... Gatuadress... Postadress... Telefon dagtid... Telefon kvällstid... Jag undervisar i... Jag arbetar på Medborgarskolans kontor i... Lättluncher serveras under dagkurserna. För språkledare Språk inför resan För konsthantverkare Kreativa händer när det händer! Föreläsningar Bli en Lyckoaktivist! med Erik Fernholm En medeltida storstad med Dick Harrison Hjärnkoll på värk och smärta med Martin Ingvar Kursanmälan ledarutbildning våren 2012

4 Vårens kostnadsfria föreläsningar Foto: Katarinaldo Erik Fernholm Bli en Lyckoaktivist! Erik Fernholm Positiva känslor, Relationer, Engagemang, Prestation och Mening. Martin Seligman, grundaren av positiv psykologi, har tagit forskningen vidare och ringat in fem komponenter som behövs för ett lyckligt liv. Med utgångspunkt i bland annat neurovetenskap och praktiska experiment presenterar Erik Fernholm kraftfulla metoder för att skapa positiv förändring och resultat i ditt privat- och arbetsliv. Du får insikt i hur dina känslor påverkar besluten du fattar, och hur empati, spegelneuroner och meningsfullhet påverkar ditt välbefinnande. Stockholm: Torsdag 22 mars, kl Erik Fernholm är föreläsare och utbildare inom psykologin om välmående och prestation, baserad på evidensbaserade, mätbara metoder. Som ung social entreprenör driver han Lyckoaktivist.se och tillhör styrelsegruppen för Global Happiness Organization. Foto: Cato Lein Dick Harrison En medeltida storstad Dick Harrison Vad händer med vår historia om vi medvetet utgår från det lilla samhället, från byn och staden snarare än riket och kulturkretsen, för att tolka det förflutna? Med utgångspunkt i den medeltida staden Söderköping och dess utveckling söker Dick Harrisson nycklar till det framväxande medeltida samhället. Genom att anlägga ett mikroperspektiv, med fokus på en enda svensk orts uppgång och blomstring från dess ännu föga utredda vikingatida begynnelse till Gustav Vasas maktövertagande Dagens historiker och arkeologer ställer andra frågor än föregångarna, letar i andra dokument och betraktar fynden ur andra synvinklar. Konkreta spår som soptippen, kjorteln, keramikskärvorna, kavelbroarna, latrinerna, pilbågen ger tecken på stadens och stadsbornas roller i den värld som formades mellan 1000-talet och 1500-talet med Östersjön som nav. Stockholm: Måndag 28 maj, kl Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet, författare och folkbildare. I vår aktuell med boken En medeltida storstad. Foto: Mia Carlsson Martin Ingvar Hjärnkoll på värk och smärta Martin Ingvar Förmågan att känna smärta är sedan urminnes tider kopplad till hjärnans belöningssystem och inlärning under uppväxten. Att känna smärta är livsviktigt men också plågsamt. Från det lilla gnagande onda i knäet till den stora, paralyserande värken som tar hela människan i besittning och präglar tillvaron dygnet runt. Värken leder i sin tur ofta till andra symtom, som depression, ångest, trötthet, passivitet och ett mer begränsat umgänge. Idag finns en helt ny kunskap och förståelse för hjärnans roll när det gäller smärtproblematik. Med modern teknik kan vi se vad som händer i hjärnan när det gör ont i kroppen och varför vissa av oss har ondare än andra. Stockholm: Torsdag 29 mars, kl Martin Ingvar är hjärnforskare och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet. Han är också aktiv debattör och författare, i vår aktuell med boken Hjärnkoll på värk och smärta som han skrivit tillsammans med Gunilla Eldh. värme entusiasm glöd fart förverkliga spännande önskan glädje leklust uppfyllelse enkelhet kärlek skön möten inspiration passion kunskap skapande livfull fördjupning rofylld livslust gemenskap möjlighet dynamik retro energi äventyr rörlighet

5 För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE

DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE DEN NYA GENERATIONEN MORGONDAGENS LEDARE Sätt ett mål som inspire rar dig. Välj vem du lyssnar på. Välj vad du tänker. Det går inte att misslyckas om du inte ger upp. Det ska vara obekvämt agera nu. Känn

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer