Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)"

Transkript

1 Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet

2 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING (GU)... 1 Utbildningsmaterial... 2 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR GRÖN NIVÅ... 2 Innebandyspelaren... 2 Plattformen... 2 Utbildningsmaterial... 2 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR BLÅ NIVÅ... 2 Innebandyspelaren... 2 GTU Utbildningsmaterial... 3 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR RÖD NIVÅ... 3 Människan... 3 Atleten... 3 Innebandyspelaren... 3 Spelsystemet... 3 Målvakten... 4 Utbildningsmaterial... 4 TID MELLAN UTBILDNINGARNA... 4 NATIONELLT UTBILDNINGSKRAV... 4 VALIDERING... 4 NATIONELLA KURSLEDARE... 4 LOKALA KURSLEDARE... 5 CERTIFIERING AV KURSLEDARE... 6 KURSLEDARUTBILDNING (KLU)... 6 KURSLEDARARVODE... 6 IDROTTSLYFTET... 7 ADMINISTRERA UTBILDNINGAR... 7 UTBILDNINGSREGISTER... 7 HÖGSKOLEUTBILDNING... 7 KONVENT... 8 DIGITALA HJÄLPMEDEL... 8 TIDPLAN... 8

3 BAKGRUND Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) så kommer en ny tränarutbildning för barnoch ungdomsledare att ersätta den nuvarande BUL-stegen. Diskussioner och insamling av synpunkter och tankar har genomförts vid ett antal tillfällen med nuvarande Förbundsinstruktörer, utbildningsansvariga och administrativ personal på SDF-nivå samt representanter från SISU Idrottsutbildarna. Allt för att den nya utbildningen ska få rätt struktur och innehåll för att möta det behov som finns hos våra barn- och ungdomsledare. STRUKTUR Den nya strukturen kommer inte att åskådliggöras som en stege, utan istället ska den vara anpassad utifrån den nivå som tränaren befinner sig på enligt spelarutvecklingsmodellen i SIU. Det innebär tre olika nivåer, nämligen grön (utövare 6-9 år), blå (utövare 9-12 år) och röd (utövare år). Se figur 1 nedan. Vidare införs det en Grundutbildning (GU), som blir det första utbildningstillfället för en ny ledare. Efter det finns det olika fördjupningsutbildningar att välja mellan, som alla är indelade enligt Svensson-modellen i SIU. Se figur 2. Det innebär att det kommer att finnas utbildningar med inriktningen Människan, Atleten och Innebandyspelaren på grön och blå nivå. På röd nivå finns det även möjlighet att välja utbildningar inriktat mot Spelsystemet och Målvakten. Figur 1. Spelarutvecklingsmodellen. Figur 2. Svenssonmodellen. GRUNDUTBILDNING (GU) Grundutbildningen kommer att ersätta de ledarlicensutbildningar som idag finns i ett antal SDF. Det är också den utbildningen som en ledare först måste gå innan denne får tillgång till de olika fördjupningsutbildningarna. Det innebär att en ledare som precis har genomfört en ledarlicensutbildning i nuvarande utbildningssystem, inte per automatik är kvalificerad att delta på en fördjupningsutbildning. GU ska kunna genomföras lokalt ute i föreningen, likväl som centralt i samband med efterföljande fördjupningsutbildningar. Utbildningen kommer att innehålla fyra moment om vardera 45 minuter och genomförs i teorilokal. SIU är en kortfattad genomgång på innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är viktigt att ledaren förstår filosofin för att kunna arbeta efter utbildningsmaterialet och för att förstå inriktningarna i de övriga utbildningarna. Ledarskap är en komprimerad och sammanfattad del av ledarskapets grunder, såsom förhållningssätt, etik och moral.

4 Regler och SDF-information innehåller en enkel regelgenomgång samt möjlighet för SDF:et att informera om sin verksamhet. Färganpassad diskussion är en nivåanpassad diskussion mellan tränare som har utövare på samma nivå, utifrån innehållet i SIU. Utbildningsmaterial Deltagarna på Grundutbildningen erhåller en ledarpärm och ett material anpassat för just den här utbildningen. Ledaren bygger sedan på med mer material i pärmen efter hand som denne deltar på fördjupningsutbildningarna. Se Bilaga 1 för mer information. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR GRÖN NIVÅ På grön nivå finns det två fördjupningsutbildningar, Innebandyspelaren och Människan-Atleten. Människan- Atleten motsvarar Plattformen som genomförs av SISU Idrottsutbildarna medan Innebandyspelaren genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 3. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning. Utbildningstiden är 8 x 45 minuter där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 20 x 10 m. Det finns dock inget krav på sarg, men mindre målburar bör finnas. Figur 3. Utbildningar för tränare på grön nivå. Plattformen Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och barns utveckling. Utbildningstiden är på mellan timmar. Utbildningsmaterial Deltagarna på utbildningen Innebandyspelaren erhåller ett material anpassat för den här inriktningen som sätts i ledarpärmen. De som genomför Plattformen erhåller ett anpassat material från SISU Idrottsböcker, där grundlitteraturen består av böckerna Idrottsledare för barn och ungdom och Basträning för barn. Deltagarna erhåller också ett innebandyspecifikt material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR BLÅ NIVÅ På blå nivå finns det två fördjupningsutbildningar, Innebandyspelaren och Människan-Atleten. Människan- Atleten motsvarar antingen Plattformen eller GTU 1 som genomförs av SISU Idrottsutbildarna, beroende på om ledaren har genomfört Plattformen tidigare eller inte. Innebandyspelaren genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 4. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik, samt grundläggande kunskaper i målvaktsspel. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid varje tillfälle är 8 x 45 min. Halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal vid båda utbildningstillfällena. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och lämpliga målburar. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena.

5 GTU 1 Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ungdomars utveckling och behov i förpubertetsoch pubertetsåldern. Utbildningstiden är på 15 timmar. Utbildningsmaterial Deltagarna på utbildningen Innebandyspelaren erhåller ett material anpassat för den här inriktningen som sätts i ledarpärmen. De som genomför GTU 1 erhåller ett anpassat material från SISU Idrottsböcker, där grundlitteraturen består av böckerna Idrottsledare för barn och ungdom, Talangutveckling och Träna med kroppen. Deltagarna erhåller också ett innebandyspecifikt material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. Figur 4. Utbildningar för tränare på blå nivå. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR RÖD NIVÅ På röd nivå finns det fem fördjupningsutbildningar, Människan, Atleten, Innebandyspelaren, Spelsystemet och Målvakten. Samtliga fördjupningsutbildningar genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 5. Människan Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och ungdomars mentala utveckling. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Båda utbildningstillfällena genomförs i teorilokal. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Figur 5. Utbildningar för tränare på röd nivå. Atleten Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomars fysiska utveckling. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Halva tiden på första utbildningstillfället genomförs praktiskt i idrottshall och andra halvan i teorilokal, medan allt genomförs praktiskt i idrottshall vid andra utbildningstillfället. Idrottshallen bör minst ha måtten 20 x 10 m. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Halva tiden på första utbildningstillfället genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal, medan allt genomförs praktiskt i innebandyhall vid andra utbildningstillfället. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och godkända målburar. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Spelsystemet Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på lagrelaterad taktik. Utbildningstiden är 4 x 45 min där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och godkända målburar.

6 Målvakten Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på målvaktsspelets grunder. Utbildningstiden är 8 x 45 min där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 20 x 10 med godkända målburar. Under det praktiska passet måste det finnas minst två ombytta målvakter. Utbildningsmaterial Deltagarna på samtliga fördjupningsutbildningar på röd nivå erhåller ett material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. TID MELLAN UTBILDNINGARNA I de fall där det finns två steg på varje fördjupningsutbildning, exempelvis Innebandyspelaren 1 och Innebandyspelaren 2, så måste det gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena. Anledningen till detta är för att deltagarna ska få tid till reflektion och tid till att genomföra uppgifter. NATIONELLT UTBILDNINGSKRAV Säsongen 2011/2012 har sex SDF ett utbildningskrav för ledare i sina tävlingsföreskrifter. Utbildningskravet skiljer sig mellan olika SDF, där det i några fall handlar om en SDF-specifik licensutbildning och där det i andra fall är BUL 1 som räknas som licensutbildning. Antalet SDF med den här typen av utbildningskrav har ökat på sistone, där nu också fler SDF går i tankarna att införa ett liknande krav. SIBF kommer med anledning av ovan utreda en eventuell motion till Tävlingskongressen 2012 om ett införande av ett nationellt utbildningskrav i Tävlingsbestämmelserna. Motionen kommer då att föreslå att kravet införs successivt, så att de SDF som idag inte har ett utbildningskrav får tid och möjlighet att anpassa sin verksamhet till det nya kravet. VALIDERING Det finns idag ingen form av valideringsmöjlighet i den här utbildningsstrukturen. Det innebär att tidigare utbildningar, innebandyrelaterade eller från andra idrotter, inte medför att en tränare per automatik kan tillgodoräkna sig Grundutbildningen. Anledningen till det är att fokus under GU ligger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, vilket alla tränare oavsett tidigare erfarenheter måste utbildas i. Däremot kommer det att gå att validera fördjupningsutbildningarna mot högskolepoäng i framtiden. Mer om det under avsnittet Högskoleutbildning. NATIONELLA KURSLEDARE Antalet planerade utbildningar till säsongen 2012/2013 som framförts från SDF är ungefär 330 stycken. Behovet av antalet kursledare beräknades då också till ungefär 100 stycken. Det har också diskuterats om det ska vara samma kursledare som ansvarar för Grundutbildningen och de olika fördjupningsutbildningarna, eller om det ska vara kursledare med olika kompetenser och förmågor. För att öka kvalitén i våra utbildningar och på våra kursledare, vilket på olika delar av landet har varierat kraftigt, så är det inget alternativ att utbilda 100 kursledare. Det måste vara betydligt färre, samtidigt som det ska finnas tydliga krav på hur många utbildningar varje kursledare förbinder sig att hålla varje säsong.

7 Med anledning av ovan avser vi att utbilda 35 nationella kursledare fördelat över landet, där kravet på varje kursledare är att ansvara för utbildningar motsvarande minst 12 halvdagar per säsong. Det kommer vidare inte att göras någon skillnad mellan de kursledare som ansvarar för Grundutbildningen och de olika fördjupningsutbildningarna, utan alla kursledare är behöriga att hålla i samtliga utbildningar. Med antalet nationella kursledare och det medföljande kravet har vi en kapacitet på 420 utbildningstillfällen, räknat i antalet halvdagar. Om vi vidare räknar med att varje kursledare i snitt skulle ansvara för två heldagsutbildningar och åtta halvdagsutbildningar, så innebär det 350 utbildningstillfällen. Fördelningen mellan hel- och halvdagsutbildningar på varje kursledare är nog rimlig under kommande säsong, eftersom många av utbildningstillfällena kommer att vara Grundutbildningar. För att också skapa en hanterbar fördelning av antalet nationella kursledare över hela landet, så har vi delat in distrikten i större regioner. Dessa regioner är endast för internt bruk, d v s i syfte att skapa en hanterbar struktur. Det skapar följande regioner med antalet kursledare: Region 1 (8 kursledare) Skåne - Småland - Blekinge - Östergötland Region 2 (7 kursledare) Halland - Göteborg - Västergötland - Bohuslän Dal Region 3 (9 kursledare) Södermanland - Stockholm - Gotland - Västmanland - Uppland Region 4 (5 kursledare) Örebro - Värmland - Dalarna - Gästrikland Region 5 (3 kursledare) Hälsingland - Västernorrland - Jämtland/Härjedalen Region 6 (3 kursledare) Västerbotten - Norrbotten Kursledarna ovan är naturligtvis inte låsta till en region, utan det finns 35 nationella kursledare tillgängliga för alla distrikt. Vidare kommer vi på den kommande kursledarutbildningen att fördela kursledare på de stora utbildningshelger som finns planerade i distrikten, så att koordineringen av kursledare löses på ett enkelt och smidigt sätt. Kraven som ställs på de nya nationella kursledarna finns i dokumentet Uppdragsbeskrivning kursledare. LOKALA KURSLEDARE Eftersom det kommer att vara ett stort behov av att genomföra framför allt Grundutbildningar, men också i kombination med fördjupningsutbildningar under första året, så kan det finnas anledning att utbilda lokala kursledare. En lokal kursledare är knuten till ett SDF, precis som i det tidigare systemet med kursledare. Det innebär att Specialdistriktsförbundet också tar kostnaden för de lokala kursledarnas utbildning. Detta är ett sätt att inte försämra utbildningsmöjligheterna för föreningar och ledare i stora distrikt, som redan har planerat stora utbildningsinsatser under kommande säsong.

8 CERTIFIERING AV KURSLEDARE SIBF ansvarar för att certifiera både nationella och lokala kursledare. De nationella kursledarna kommer att bli certifierade till , medan de lokala kursledarnas certifiering gäller till De lokala kursledarnas certifiering kan förlängas ytterligare ett år, beroende på hur behovet ser ut inför säsongen 2013/2014. Certifieringen sker genom att kursledaren blir godkänd på Kursledarutbildningen (KLU). För att få bli en nationell kursledare krävs det att en ansökan görs till SIBF. Det innebär att vi kommer ge möjligheten till alla kursledare som finns i systemet idag, samt för nya förmågor via annons på innebandy.se. Urvalet bland de sökande sker tillsammans med utbildningsansvariga i SDF. De nationella kursledarnas certifiering kommer att prövas kontinuerligt i form av utvärderingar från deltagarna på utbildningarna. Förbundsinstruktörerna, tillsammans med tjänstemän från SIBF, ansvarar för att följa upp utvärderingarna och ge feedback till kursledarna. De lokala kursledarna utses av respektive SDF, precis som i det gamla systemet. Men SIBF ansvarar för att de får samma kursledarutbildning som de nationella kursledarna, och därigenom samma certifieringskrav. KURSLEDARUTBILDNING (KLU) Kursledarutbildningen administreras och genomförs, precis som tidigare, av SIBF. Det innebär också att SIBF bekostar de nationella kursledarnas utbildning, medan SDF bekostar de lokala kursledarnas utbildning. Utbildningsavgiften för de lokala kursledarna kommer att fördelas lika mellan de SDF som anser sig behöva utbilda lokala kursledare. Kursledare som utbildas på kursledarutbildningen kommer att bli behöriga i att hålla samtliga utbildningar på alla nivåer. De får alltså behörighet att hålla både Grundutbildningen och fördjupningsutbildningarna på grön, blå och röd nivå. Det kommer att arrangeras två kursledarutbildningar under juni månad: 1-3 juni i Jönköping 8-10 juni i Stockholm På kursledarutbildningarna ovan så kommer det att utbildas både nationella och lokala kursledare vid båda tillfällena. KURSLEDARARVODE Kursledararvodet för de nationella kursledarna regleras utifrån följande tariffer: Halvdagsutbildning: kr i grundarvode + max 300 kr i administrativt arvode och restidsersättning. Heldagsutbildning: kr i grundarvode + max 700 kr i administrativt arvode och restidsersättning. Det administrativa arvodet avgör respektive SDF hur stort det ska vara, beroende på hur mycket administrativ service som SDF:et hjälper kursledaren med. Restidsersättningen bör utgå ifrån 100 kr per timme. Dock får inte det totala arvodet till kursledaren överstiga kr för en halvdagsutbildning och kr för en heldagsutbildning. Arvodet för de lokala kursledarna bör följa tarifferna för de nationella kursledarna.

9 IDROTTSLYFTET Subventioneringen som föreningar kan söka från Idrottslyftet för tränarutbildningar finns kvar 2012 ut. Det innebär att vi fram till årsskiftet kommer att subventionera 90% av deltagaravgiften på en Grundutbildning och 80% av deltagaravgiften på en fördjupningsutbildning. Ovanstående subventioneringar förutsätter att respektive SDF har kommit in med ett underlag till SIBF, vad deltagaravgifterna kommer att vara på respektive utbildning. Då gäller det både centralt genomförda utbildningar och utbildningar som genomförs ute i föreningen. I underlaget ska det tydligt framgå vad som ingår i deltagaravgiften, samt vad respektive del kostar. Hur Idrottslyftet kommer att se ut under 2013 vet vi inte ännu. Vi räknar med ett besked från RF i augusti. Då kommer vi också att återkomma kring frågan gällande subventionering av ledarutbildningarna. ADMINISTRERA UTBILDNINGAR Ansvaret för administrationen av utbildningarna kommer fortfarande att ligga på SDF-nivå, undantaget Plattformen och GTU1. Ersättningen för kursledarens engagemang vid en utbildning betalas således av SDF:et. Alla ledare som genomför en utbildning ska registreras och rapporteras till SIBF. Vidare kommer det att finnas ett nationellt kursintyg som deltagarna erhåller vid godkänt genomförande av utbildningen. De nationella kursledarna kommer också att erhålla profilkläder för Svensk Innebandy, som ska användas på samtliga utbildningar. UTBILDNINGSREGISTER Det kommer i det nya administrationssystemet, som efterträder IDA, att finnas en utbildningsmodul med möjlighet till administration av utbildningar samt möjlighet till registrering på de ledare som genomgår utbildningarna. Systemet kommer förhoppningsvis att vara i bruk säsongen 2013/14. Under kommande säsong 2012/2013, så kommer vi att lösa registreringen och rapporteringen på något sätt, som sedan enkelt kan överföras till det nya administrationssystemet. SISU Idrottsutbildarna använder idag en utbildningsmodul med ungefär samma funktioner som finns i vårt nya administrationssystem. Därför får vi se hur vi samordnar registerhållningen mellan de två systemen, eftersom ledarna också kommer att gå SISU:s utbildningar. HÖGSKOLEUTBILDNING Den nya tränarutbildningen som inför säsongen 2013/14 kommer att ersätta Block-utbildningarna, ska vara synkade med den nya tränarutbildningen vid Malmö högskola och Linnéuniversitetet. Det innebär att tränare som genomför våra utbildningar kan validera sig mot högskoleutbildningen och få tillgodoräkna sig högskolepoäng. Vi ska försöka att även synka delar av fördjupningsutbildningarna på röd nivå mot detta ändamål. Framför allt med tanke på de tränare som följer sitt lag upp i junioråldern, och därigenom kvalificerar sig för att gå en framtida utbildning på svart nivå enligt spelarutvecklingsmodellen i SIU.

10 KONVENT Det kommer traditionsenligt att arrangeras ett barn- och ungdomsledarkonvent i samband med SM-finalerna i Malmö. Det kommer även att arrangeras ett liknande konvent i samband med Champions Cup i Umeå i oktober. Skillnaden dem emellan är att vi kan erbjuda deltagarna i Umeå mer färdigt material, där det framför allt går att genomföra konventet som en Grundutbildning. SIBF ser gärna att det arrangeras fler konvent runtom i varje SDF under hösten, som en del i lanserandet av SIUfilosofin. Det går då att genomföra som en Grundutbildning i samband med exempelvis en elitmatch eller annat arrangemang. DIGITALA HJÄLPMEDEL SIBF tittar just nu på lite olika lösningar på digitala hjälpmedel i form av hemsidor och applikationer för smartphones. Det handlar dels om ett verktyg för tränarna att använda i vardagen, där de kan göra sin träningsplanering och välja mellan massor av inspelade övningar och färdiga program. Men också om mötesplatser för informationsspridning och erfarenhetsutbyte. Vår ambition är att det ska vara gratis att komma åt denna information. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att tränaren erhåller inloggningsuppgifter när denne närvarar på en Grundutbildning. Men där får vi lov att återkomma längre fram. Det finns även tankar kring inspelade föreläsningar som en del i utbildningarna. Men även där får vi se när det blir verklighet. TIDPLAN Arbetet med att färdigställa Utvecklingsplanerna, som är det praktiskt inriktade pärmmaterialet till utbildningarna fortskrider enligt plan. Parallellt med det startas nu arbetet med att ta fram handledarmaterial till kursledarna. Både pärmmaterialet och handledarmaterialet ska vara klart till KLU i juni. De digitala hjälpmedlen hoppas vi kunna ha klart i augusti, beroende på omfattning och struktur.

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svenska Innebandyförbundet 2011 Författare: Emil Persson och Jocke Bååth Foto: Henrik Johansson, Pic-Agency (landslagsbilder) och Mikael Malmgren (barn- och ungdomsbilder)

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer