Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)"

Transkript

1 Ny tränarutbildning för barn- och ungdomsledare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska Innebandyförbundet

2 INNEHÅLL BAKGRUND... 1 STRUKTUR... 1 GRUNDUTBILDNING (GU)... 1 Utbildningsmaterial... 2 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR GRÖN NIVÅ... 2 Innebandyspelaren... 2 Plattformen... 2 Utbildningsmaterial... 2 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR BLÅ NIVÅ... 2 Innebandyspelaren... 2 GTU Utbildningsmaterial... 3 FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR RÖD NIVÅ... 3 Människan... 3 Atleten... 3 Innebandyspelaren... 3 Spelsystemet... 3 Målvakten... 4 Utbildningsmaterial... 4 TID MELLAN UTBILDNINGARNA... 4 NATIONELLT UTBILDNINGSKRAV... 4 VALIDERING... 4 NATIONELLA KURSLEDARE... 4 LOKALA KURSLEDARE... 5 CERTIFIERING AV KURSLEDARE... 6 KURSLEDARUTBILDNING (KLU)... 6 KURSLEDARARVODE... 6 IDROTTSLYFTET... 7 ADMINISTRERA UTBILDNINGAR... 7 UTBILDNINGSREGISTER... 7 HÖGSKOLEUTBILDNING... 7 KONVENT... 8 DIGITALA HJÄLPMEDEL... 8 TIDPLAN... 8

3 BAKGRUND Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) så kommer en ny tränarutbildning för barnoch ungdomsledare att ersätta den nuvarande BUL-stegen. Diskussioner och insamling av synpunkter och tankar har genomförts vid ett antal tillfällen med nuvarande Förbundsinstruktörer, utbildningsansvariga och administrativ personal på SDF-nivå samt representanter från SISU Idrottsutbildarna. Allt för att den nya utbildningen ska få rätt struktur och innehåll för att möta det behov som finns hos våra barn- och ungdomsledare. STRUKTUR Den nya strukturen kommer inte att åskådliggöras som en stege, utan istället ska den vara anpassad utifrån den nivå som tränaren befinner sig på enligt spelarutvecklingsmodellen i SIU. Det innebär tre olika nivåer, nämligen grön (utövare 6-9 år), blå (utövare 9-12 år) och röd (utövare år). Se figur 1 nedan. Vidare införs det en Grundutbildning (GU), som blir det första utbildningstillfället för en ny ledare. Efter det finns det olika fördjupningsutbildningar att välja mellan, som alla är indelade enligt Svensson-modellen i SIU. Se figur 2. Det innebär att det kommer att finnas utbildningar med inriktningen Människan, Atleten och Innebandyspelaren på grön och blå nivå. På röd nivå finns det även möjlighet att välja utbildningar inriktat mot Spelsystemet och Målvakten. Figur 1. Spelarutvecklingsmodellen. Figur 2. Svenssonmodellen. GRUNDUTBILDNING (GU) Grundutbildningen kommer att ersätta de ledarlicensutbildningar som idag finns i ett antal SDF. Det är också den utbildningen som en ledare först måste gå innan denne får tillgång till de olika fördjupningsutbildningarna. Det innebär att en ledare som precis har genomfört en ledarlicensutbildning i nuvarande utbildningssystem, inte per automatik är kvalificerad att delta på en fördjupningsutbildning. GU ska kunna genomföras lokalt ute i föreningen, likväl som centralt i samband med efterföljande fördjupningsutbildningar. Utbildningen kommer att innehålla fyra moment om vardera 45 minuter och genomförs i teorilokal. SIU är en kortfattad genomgång på innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är viktigt att ledaren förstår filosofin för att kunna arbeta efter utbildningsmaterialet och för att förstå inriktningarna i de övriga utbildningarna. Ledarskap är en komprimerad och sammanfattad del av ledarskapets grunder, såsom förhållningssätt, etik och moral.

4 Regler och SDF-information innehåller en enkel regelgenomgång samt möjlighet för SDF:et att informera om sin verksamhet. Färganpassad diskussion är en nivåanpassad diskussion mellan tränare som har utövare på samma nivå, utifrån innehållet i SIU. Utbildningsmaterial Deltagarna på Grundutbildningen erhåller en ledarpärm och ett material anpassat för just den här utbildningen. Ledaren bygger sedan på med mer material i pärmen efter hand som denne deltar på fördjupningsutbildningarna. Se Bilaga 1 för mer information. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR GRÖN NIVÅ På grön nivå finns det två fördjupningsutbildningar, Innebandyspelaren och Människan-Atleten. Människan- Atleten motsvarar Plattformen som genomförs av SISU Idrottsutbildarna medan Innebandyspelaren genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 3. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning. Utbildningstiden är 8 x 45 minuter där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 20 x 10 m. Det finns dock inget krav på sarg, men mindre målburar bör finnas. Figur 3. Utbildningar för tränare på grön nivå. Plattformen Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och barns utveckling. Utbildningstiden är på mellan timmar. Utbildningsmaterial Deltagarna på utbildningen Innebandyspelaren erhåller ett material anpassat för den här inriktningen som sätts i ledarpärmen. De som genomför Plattformen erhåller ett anpassat material från SISU Idrottsböcker, där grundlitteraturen består av böckerna Idrottsledare för barn och ungdom och Basträning för barn. Deltagarna erhåller också ett innebandyspecifikt material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR BLÅ NIVÅ På blå nivå finns det två fördjupningsutbildningar, Innebandyspelaren och Människan-Atleten. Människan- Atleten motsvarar antingen Plattformen eller GTU 1 som genomförs av SISU Idrottsutbildarna, beroende på om ledaren har genomfört Plattformen tidigare eller inte. Innebandyspelaren genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 4. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik, samt grundläggande kunskaper i målvaktsspel. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid varje tillfälle är 8 x 45 min. Halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal vid båda utbildningstillfällena. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och lämpliga målburar. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena.

5 GTU 1 Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ungdomars utveckling och behov i förpubertetsoch pubertetsåldern. Utbildningstiden är på 15 timmar. Utbildningsmaterial Deltagarna på utbildningen Innebandyspelaren erhåller ett material anpassat för den här inriktningen som sätts i ledarpärmen. De som genomför GTU 1 erhåller ett anpassat material från SISU Idrottsböcker, där grundlitteraturen består av böckerna Idrottsledare för barn och ungdom, Talangutveckling och Träna med kroppen. Deltagarna erhåller också ett innebandyspecifikt material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. Figur 4. Utbildningar för tränare på blå nivå. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR RÖD NIVÅ På röd nivå finns det fem fördjupningsutbildningar, Människan, Atleten, Innebandyspelaren, Spelsystemet och Målvakten. Samtliga fördjupningsutbildningar genomförs av Specialdistriktsförbunden. Se figur 5. Människan Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på ledarskap och ungdomars mentala utveckling. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Båda utbildningstillfällena genomförs i teorilokal. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Figur 5. Utbildningar för tränare på röd nivå. Atleten Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på fysisk träning och ungdomars fysiska utveckling. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Halva tiden på första utbildningstillfället genomförs praktiskt i idrottshall och andra halvan i teorilokal, medan allt genomförs praktiskt i idrottshall vid andra utbildningstillfället. Idrottshallen bör minst ha måtten 20 x 10 m. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Innebandyspelaren Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på teknikinlärning och individuell taktik. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället. Halva tiden på första utbildningstillfället genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal, medan allt genomförs praktiskt i innebandyhall vid andra utbildningstillfället. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och godkända målburar. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena. Spelsystemet Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på lagrelaterad taktik. Utbildningstiden är 4 x 45 min där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 30 x 15 m, med godkänd sarg och godkända målburar.

6 Målvakten Utbildningen innehåller både teori och praktik med fokus på målvaktsspelets grunder. Utbildningstiden är 8 x 45 min där halva tiden genomförs praktiskt i innebandyhall och andra halvan i teorilokal. Innebandyhallen bör minst ha måtten 20 x 10 med godkända målburar. Under det praktiska passet måste det finnas minst två ombytta målvakter. Utbildningsmaterial Deltagarna på samtliga fördjupningsutbildningar på röd nivå erhåller ett material anpassat för ledarpärmen. Se Bilaga 1 för mer information. TID MELLAN UTBILDNINGARNA I de fall där det finns två steg på varje fördjupningsutbildning, exempelvis Innebandyspelaren 1 och Innebandyspelaren 2, så måste det gå minst tre månader mellan utbildningstillfällena. Anledningen till detta är för att deltagarna ska få tid till reflektion och tid till att genomföra uppgifter. NATIONELLT UTBILDNINGSKRAV Säsongen 2011/2012 har sex SDF ett utbildningskrav för ledare i sina tävlingsföreskrifter. Utbildningskravet skiljer sig mellan olika SDF, där det i några fall handlar om en SDF-specifik licensutbildning och där det i andra fall är BUL 1 som räknas som licensutbildning. Antalet SDF med den här typen av utbildningskrav har ökat på sistone, där nu också fler SDF går i tankarna att införa ett liknande krav. SIBF kommer med anledning av ovan utreda en eventuell motion till Tävlingskongressen 2012 om ett införande av ett nationellt utbildningskrav i Tävlingsbestämmelserna. Motionen kommer då att föreslå att kravet införs successivt, så att de SDF som idag inte har ett utbildningskrav får tid och möjlighet att anpassa sin verksamhet till det nya kravet. VALIDERING Det finns idag ingen form av valideringsmöjlighet i den här utbildningsstrukturen. Det innebär att tidigare utbildningar, innebandyrelaterade eller från andra idrotter, inte medför att en tränare per automatik kan tillgodoräkna sig Grundutbildningen. Anledningen till det är att fokus under GU ligger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, vilket alla tränare oavsett tidigare erfarenheter måste utbildas i. Däremot kommer det att gå att validera fördjupningsutbildningarna mot högskolepoäng i framtiden. Mer om det under avsnittet Högskoleutbildning. NATIONELLA KURSLEDARE Antalet planerade utbildningar till säsongen 2012/2013 som framförts från SDF är ungefär 330 stycken. Behovet av antalet kursledare beräknades då också till ungefär 100 stycken. Det har också diskuterats om det ska vara samma kursledare som ansvarar för Grundutbildningen och de olika fördjupningsutbildningarna, eller om det ska vara kursledare med olika kompetenser och förmågor. För att öka kvalitén i våra utbildningar och på våra kursledare, vilket på olika delar av landet har varierat kraftigt, så är det inget alternativ att utbilda 100 kursledare. Det måste vara betydligt färre, samtidigt som det ska finnas tydliga krav på hur många utbildningar varje kursledare förbinder sig att hålla varje säsong.

7 Med anledning av ovan avser vi att utbilda 35 nationella kursledare fördelat över landet, där kravet på varje kursledare är att ansvara för utbildningar motsvarande minst 12 halvdagar per säsong. Det kommer vidare inte att göras någon skillnad mellan de kursledare som ansvarar för Grundutbildningen och de olika fördjupningsutbildningarna, utan alla kursledare är behöriga att hålla i samtliga utbildningar. Med antalet nationella kursledare och det medföljande kravet har vi en kapacitet på 420 utbildningstillfällen, räknat i antalet halvdagar. Om vi vidare räknar med att varje kursledare i snitt skulle ansvara för två heldagsutbildningar och åtta halvdagsutbildningar, så innebär det 350 utbildningstillfällen. Fördelningen mellan hel- och halvdagsutbildningar på varje kursledare är nog rimlig under kommande säsong, eftersom många av utbildningstillfällena kommer att vara Grundutbildningar. För att också skapa en hanterbar fördelning av antalet nationella kursledare över hela landet, så har vi delat in distrikten i större regioner. Dessa regioner är endast för internt bruk, d v s i syfte att skapa en hanterbar struktur. Det skapar följande regioner med antalet kursledare: Region 1 (8 kursledare) Skåne - Småland - Blekinge - Östergötland Region 2 (7 kursledare) Halland - Göteborg - Västergötland - Bohuslän Dal Region 3 (9 kursledare) Södermanland - Stockholm - Gotland - Västmanland - Uppland Region 4 (5 kursledare) Örebro - Värmland - Dalarna - Gästrikland Region 5 (3 kursledare) Hälsingland - Västernorrland - Jämtland/Härjedalen Region 6 (3 kursledare) Västerbotten - Norrbotten Kursledarna ovan är naturligtvis inte låsta till en region, utan det finns 35 nationella kursledare tillgängliga för alla distrikt. Vidare kommer vi på den kommande kursledarutbildningen att fördela kursledare på de stora utbildningshelger som finns planerade i distrikten, så att koordineringen av kursledare löses på ett enkelt och smidigt sätt. Kraven som ställs på de nya nationella kursledarna finns i dokumentet Uppdragsbeskrivning kursledare. LOKALA KURSLEDARE Eftersom det kommer att vara ett stort behov av att genomföra framför allt Grundutbildningar, men också i kombination med fördjupningsutbildningar under första året, så kan det finnas anledning att utbilda lokala kursledare. En lokal kursledare är knuten till ett SDF, precis som i det tidigare systemet med kursledare. Det innebär att Specialdistriktsförbundet också tar kostnaden för de lokala kursledarnas utbildning. Detta är ett sätt att inte försämra utbildningsmöjligheterna för föreningar och ledare i stora distrikt, som redan har planerat stora utbildningsinsatser under kommande säsong.

8 CERTIFIERING AV KURSLEDARE SIBF ansvarar för att certifiera både nationella och lokala kursledare. De nationella kursledarna kommer att bli certifierade till , medan de lokala kursledarnas certifiering gäller till De lokala kursledarnas certifiering kan förlängas ytterligare ett år, beroende på hur behovet ser ut inför säsongen 2013/2014. Certifieringen sker genom att kursledaren blir godkänd på Kursledarutbildningen (KLU). För att få bli en nationell kursledare krävs det att en ansökan görs till SIBF. Det innebär att vi kommer ge möjligheten till alla kursledare som finns i systemet idag, samt för nya förmågor via annons på innebandy.se. Urvalet bland de sökande sker tillsammans med utbildningsansvariga i SDF. De nationella kursledarnas certifiering kommer att prövas kontinuerligt i form av utvärderingar från deltagarna på utbildningarna. Förbundsinstruktörerna, tillsammans med tjänstemän från SIBF, ansvarar för att följa upp utvärderingarna och ge feedback till kursledarna. De lokala kursledarna utses av respektive SDF, precis som i det gamla systemet. Men SIBF ansvarar för att de får samma kursledarutbildning som de nationella kursledarna, och därigenom samma certifieringskrav. KURSLEDARUTBILDNING (KLU) Kursledarutbildningen administreras och genomförs, precis som tidigare, av SIBF. Det innebär också att SIBF bekostar de nationella kursledarnas utbildning, medan SDF bekostar de lokala kursledarnas utbildning. Utbildningsavgiften för de lokala kursledarna kommer att fördelas lika mellan de SDF som anser sig behöva utbilda lokala kursledare. Kursledare som utbildas på kursledarutbildningen kommer att bli behöriga i att hålla samtliga utbildningar på alla nivåer. De får alltså behörighet att hålla både Grundutbildningen och fördjupningsutbildningarna på grön, blå och röd nivå. Det kommer att arrangeras två kursledarutbildningar under juni månad: 1-3 juni i Jönköping 8-10 juni i Stockholm På kursledarutbildningarna ovan så kommer det att utbildas både nationella och lokala kursledare vid båda tillfällena. KURSLEDARARVODE Kursledararvodet för de nationella kursledarna regleras utifrån följande tariffer: Halvdagsutbildning: kr i grundarvode + max 300 kr i administrativt arvode och restidsersättning. Heldagsutbildning: kr i grundarvode + max 700 kr i administrativt arvode och restidsersättning. Det administrativa arvodet avgör respektive SDF hur stort det ska vara, beroende på hur mycket administrativ service som SDF:et hjälper kursledaren med. Restidsersättningen bör utgå ifrån 100 kr per timme. Dock får inte det totala arvodet till kursledaren överstiga kr för en halvdagsutbildning och kr för en heldagsutbildning. Arvodet för de lokala kursledarna bör följa tarifferna för de nationella kursledarna.

9 IDROTTSLYFTET Subventioneringen som föreningar kan söka från Idrottslyftet för tränarutbildningar finns kvar 2012 ut. Det innebär att vi fram till årsskiftet kommer att subventionera 90% av deltagaravgiften på en Grundutbildning och 80% av deltagaravgiften på en fördjupningsutbildning. Ovanstående subventioneringar förutsätter att respektive SDF har kommit in med ett underlag till SIBF, vad deltagaravgifterna kommer att vara på respektive utbildning. Då gäller det både centralt genomförda utbildningar och utbildningar som genomförs ute i föreningen. I underlaget ska det tydligt framgå vad som ingår i deltagaravgiften, samt vad respektive del kostar. Hur Idrottslyftet kommer att se ut under 2013 vet vi inte ännu. Vi räknar med ett besked från RF i augusti. Då kommer vi också att återkomma kring frågan gällande subventionering av ledarutbildningarna. ADMINISTRERA UTBILDNINGAR Ansvaret för administrationen av utbildningarna kommer fortfarande att ligga på SDF-nivå, undantaget Plattformen och GTU1. Ersättningen för kursledarens engagemang vid en utbildning betalas således av SDF:et. Alla ledare som genomför en utbildning ska registreras och rapporteras till SIBF. Vidare kommer det att finnas ett nationellt kursintyg som deltagarna erhåller vid godkänt genomförande av utbildningen. De nationella kursledarna kommer också att erhålla profilkläder för Svensk Innebandy, som ska användas på samtliga utbildningar. UTBILDNINGSREGISTER Det kommer i det nya administrationssystemet, som efterträder IDA, att finnas en utbildningsmodul med möjlighet till administration av utbildningar samt möjlighet till registrering på de ledare som genomgår utbildningarna. Systemet kommer förhoppningsvis att vara i bruk säsongen 2013/14. Under kommande säsong 2012/2013, så kommer vi att lösa registreringen och rapporteringen på något sätt, som sedan enkelt kan överföras till det nya administrationssystemet. SISU Idrottsutbildarna använder idag en utbildningsmodul med ungefär samma funktioner som finns i vårt nya administrationssystem. Därför får vi se hur vi samordnar registerhållningen mellan de två systemen, eftersom ledarna också kommer att gå SISU:s utbildningar. HÖGSKOLEUTBILDNING Den nya tränarutbildningen som inför säsongen 2013/14 kommer att ersätta Block-utbildningarna, ska vara synkade med den nya tränarutbildningen vid Malmö högskola och Linnéuniversitetet. Det innebär att tränare som genomför våra utbildningar kan validera sig mot högskoleutbildningen och få tillgodoräkna sig högskolepoäng. Vi ska försöka att även synka delar av fördjupningsutbildningarna på röd nivå mot detta ändamål. Framför allt med tanke på de tränare som följer sitt lag upp i junioråldern, och därigenom kvalificerar sig för att gå en framtida utbildning på svart nivå enligt spelarutvecklingsmodellen i SIU.

10 KONVENT Det kommer traditionsenligt att arrangeras ett barn- och ungdomsledarkonvent i samband med SM-finalerna i Malmö. Det kommer även att arrangeras ett liknande konvent i samband med Champions Cup i Umeå i oktober. Skillnaden dem emellan är att vi kan erbjuda deltagarna i Umeå mer färdigt material, där det framför allt går att genomföra konventet som en Grundutbildning. SIBF ser gärna att det arrangeras fler konvent runtom i varje SDF under hösten, som en del i lanserandet av SIUfilosofin. Det går då att genomföra som en Grundutbildning i samband med exempelvis en elitmatch eller annat arrangemang. DIGITALA HJÄLPMEDEL SIBF tittar just nu på lite olika lösningar på digitala hjälpmedel i form av hemsidor och applikationer för smartphones. Det handlar dels om ett verktyg för tränarna att använda i vardagen, där de kan göra sin träningsplanering och välja mellan massor av inspelade övningar och färdiga program. Men också om mötesplatser för informationsspridning och erfarenhetsutbyte. Vår ambition är att det ska vara gratis att komma åt denna information. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att tränaren erhåller inloggningsuppgifter när denne närvarar på en Grundutbildning. Men där får vi lov att återkomma längre fram. Det finns även tankar kring inspelade föreläsningar som en del i utbildningarna. Men även där får vi se när det blir verklighet. TIDPLAN Arbetet med att färdigställa Utvecklingsplanerna, som är det praktiskt inriktade pärmmaterialet till utbildningarna fortskrider enligt plan. Parallellt med det startas nu arbetet med att ta fram handledarmaterial till kursledarna. Både pärmmaterialet och handledarmaterialet ska vara klart till KLU i juni. De digitala hjälpmedlen hoppas vi kunna ha klart i augusti, beroende på omfattning och struktur.

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

till de deltagande föreningarna

till de deltagande föreningarna till de deltagande föreningarna 2 Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel Poolkamp... 4 Utbildning... 5 Kursplaner...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna Information om Poolkampen 2014-2015 till de deltagande föreningarna 2 Innehåll Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Friidrottens. utbildningar 2010

Friidrottens. utbildningar 2010 Friidrottens utbildningar 2010 Starkare friidrottsföreningar 2010-2013 Friidrottens utbildningar 2010 Innehåll Starkare friidrottsföreningar 3 Utbildning för styrelse/anställda Framtidsledarutbildning

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

- Rekrytering - Förenings- och Förbundsutveckling - Idrottsskador och rehab - Administration och IT - Ledarskap och Tränarskap - Friskvård och Hälsa

- Rekrytering - Förenings- och Förbundsutveckling - Idrottsskador och rehab - Administration och IT - Ledarskap och Tränarskap - Friskvård och Hälsa 13-15 september Hösten 2013 tas ett samlat grepp kring innebandyutbildningar i Hälsingland. Helgen den 13-15 september har vi förmånen att erbjuda ett innebandykonvent på Forsa Folkhögskola i Hälsingland.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer