LEDARSKAP OCH DEMOKRATI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARSKAP OCH DEMOKRATI"

Transkript

1 LEDARSKAP OCH DEMOKRATI En utbildning för aktiva unga inom trossamfunden Hösten 2015 anordnar DemokratiAkademin på uppdrag av SST ett interreligiöst ledarskapsprogram med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter för unga aktiva inom trossamfunden i Sverige. Programmet är sammanlagt åtta dagar och ställer frågan: hur förverkligar vi demokrati i praktiken? Syfte med programmet Idén bakom Ledarskap och demokrati är att erbjuda en möjlighet för unga personer som är aktiva inom trossamfunden att fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att de som genomgår programmet fördjupar sin förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i sin ledarroll i respektive samfund. Programmets upplägg Ledarskap och demokrati är ett program som omfattar sammanlagt åtta dagar i internatform uppdelat på två omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid två tillfällen under hösten 2015 bor, äter och umgås tillsammans under fyra dagar. Vilka kan söka? Programmet riktar sig till personer i åldrarna år som på något sätt är verksamma inom trossamfunden i Sverige. Det krävs ingen anställning eller formell titel utan alla som är engagerade i organisationer med koppling till trossamfunden är välkomna att söka. Du kan vara präst, imam, pastor, rabbin, munk, lärare, ungdomsledare, verksamhetsledare, gruppledare, styrelsemedlem eller bara en aktiv medlem. Samtliga trossamfund är välkomna att söka, inte bara de som är statsbidragsberättigade genom SST. När kan jag ansöka programmet? Alla som är intresserade kan söka programmet senast 30 juni Uttagning ske under augusti månad och senast den 15 augusti får den sökande svar om man kan beredas plats i programmet. Det finns ett begränsat antal platser. Vad kostar programmet? Utbildningen är helt kostnadsfri och det ingår kost och logi under hela programmet. Även studiematerial är kostnadsfritt för deltagaren. Resor till och från programmet står deltagaren själv för. Vilka moment ingår i programmet? Ledarskap och demokrati bygger till stor på deltagarnas engagemang och att lära-genom-att-göra i grupp. I sin metod varvar Demokratiakademin miniföreläsningar med interaktiva övningar så att deltagarna får omsätta teoretiska kunskaper till praktisk färdighet. Några frågor som tas upp under programmet är: Vad innebär demokratisk ledarskapsförmåga? Hur lyckas jag gå från en idé till verklighet både individuellt och med en grupp? Hur kan vi samtala om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska värderingar? Under två dagar av programmet lägger vi fokus på religionernas och trossamfundens plats i svenska samhället. Välkomna att söka ett unikt program som går av stapel för första gången någonsin! Praktiskt När? Sammanlagt 8 heldagar: 5 8 oktober och 30 november 3 december Den 21 september är det informationsträff inför kurstart dit vi bjuder ansvariga i samfunden Var? På kursgård i Stockholmsområdet Hur söka? På särskild blankett senast 30 juni till SST Vad kostar programmet? Programmet är kostnadsfritt Om jag vill veta mer? Kontakta Max Stockman på SST eller ring

2 KURSMOMENT: LEDARSKAP OCH DEMOKRATI TEORETISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Vilka är demokratins grundtankar? Vad är alternativen till demokrati? Vad är demokratins svaga och svåra punkter? När är demokrati att föredra och vilka grundprinciper bygger man då på? PLATTFORM FÖR NÄTVERKSKAPANDE MELLAN TROSSAMFUNDEN Hur skapar vi plattformar för interreligiösa samtal? Hur kan vi öka tolerans mellan och inom trossamfund? TROSSAMFUND OCH RELIGION I SVERIGE OCH VÄRLDEN Hur ser den religiösa kartan ut i Sverige idag? Vilken plats har trossamfunden i dagens samhälle? På vilket sätt är trossamfunden viktiga i demokratin? PRAKTISK KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Hur förverkligar man demokrati? Hur ser den demokratiska processen ut? Vad innebär det att vara röstbärare? DEMOKRATISK LEDARSKAPSFÖRMÅGA Att gå från idé till verklighet - projektledning Hur skapar vi och genomföra effektiva och goda möten? Att använda samtalets positiva kraft, i att samtala om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska värderingar Hur kan jag i min ledarroll verka för att utveckla det informella lärandet för få fler medskapare och värdebärare i demokratin? Self-empowerment för ledare att vara säker i rollen FÖRELÄSARE I PROGRAMMET: Anette Pettersson, chef för DemokratiAkademin Sofia Zackrisson, verksamhetsutvecklare DemokratiAkademin Christina Johnsson, doktor i mänskliga rättigheter Brian Palmer, antropolog och religionsvetare Bernt Gustavsson, professor i pedagogik och filosofi Anna Wigenmark, människorättsjurist Anna-Lena Lodenius, journalist och författare Medarbetare från SST Läs mer om SST på Mer om DemokratiAkademin:

3 ANSÖKAN LEDARSKAP OCH DEMOKRATI Ett utbildningsprogram för aktiva unga inom trossamfunden 2015 Sökande Förnamn Efternamn Postnummer och ort Personnummer Telefon/mobil E-post Min roll inom föreningen/organisationen/trossamfundet Jag har varit aktiv inom föreningen/organisation/trossamfund sedan Utbildningsbakgrund Grundskola Gymnasium Önskemål om kost under programmet Högskola (Notera att samtlig undervisning och kursmaterial är på svenska) Övriga önskemål/frågor inför programmet Jag har möjlighet att vara med samtliga dagar under programmet (5-8 oktober samt 30 november 3 december) JA NEJ Trossamfund / organisation / förening Trossamfundets/organisationens/föreningens namn Postnummer och ort Telefon Organisationsnummer Referens från person inom trossamfund / organisation / förening Namn Telefon dagtid: Min roll inom föreningen/organisationen/trossamfundet E-postadress: Jag har möjlighet att vara med på informationsträffen inför programmet (21 september) JA NEJ Till denna ansökan skall den sökande bifoga: Motivering varför jag vill gå programmet LEDARSKAP OCH DEMOKRATI (max ett A4) En kort beskrivning av mina erfarenheter av att vara ledare (i trossamfund, förening, på jobbet) Ansökan skall vara SST tillhanda senast 30 juni Ansökan skall skickas till: SST, Box 14038, Bromma eller

4 DEMOKRATIAKADEMIN 2015 ÄR MEDLEMMARNA I NÄTVERKET: ABF/ABF Stockholm/ABF Dala Finnmark/Boo Folkets hus/ DiaDem/Diakonia/Emerga/EQO - Equal Opportunities AB/ Farsta stadsdelsförvaltning Fritiden/Fritidsforum/Fonden för Mänskliga rättigheter/föreningen Ordfront/Föreningen Peace & Love/Hyresgästföreningen Region Mitt/Härryda kommun/ Hökarängsskolan- Stockholm Stad/Ingesunds folkhögskola/ Jakobsbergs folkhögskola/kristinehamns folkhögskola/ Kristinehamns kommun/kreaktiviteter/kvickentorpsskolan- Stockholm Stad/Kyrkeruds folkhögskola/ljungskile folkhögskola/ Mångkulturellt centrum/riksförbundet Hem och Skola/RUM - Riksförbundet unga musikanter/rädda Barnen/SFHL- Svenska folkhögskolans lärarförbund/skeppsholmens folkhögskola/smok Sveriges Musik och Kulturskoleråd/Storytelling & Demokratiutveckling/Teologiska högskolan BLI MEDLEM DU OCKSÅ! Medlemmar i DemokratiAkademin erbjuds: DemokratiAkademins utbildningar till ett subventionerat pris Stöd med att initiera och söka medel för samarbetsprojekt med andra organisationer i nätverket Marknadsföring och assistans från sekretariatet Deltagande i de årliga nätverksträffarna Nyhetsbrev Kontakta oss på Demokratiakademin NÄTVERK SOM SAMVERKAR KRING DEMOKRATI & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TEORI PRAKTIK UTVECKLA METODER STIMULERA UNDERLÄTTA PRAKTISK HANDLING SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR L ÅNGSIKTIGA PROJEKT DEMOKRATIAKADEMIN

5 YAPILANMA DEMOKRATI RETOS DEMOCRA TICOS ÖRGÜTSEL DEMOKRATIAKADEMIN är ett nätverk som samverkar kring demokrati och mänskliga rättigheter. DEMOKRATIAKADEMIN vill utgöra en länk mellan teori och praktik. Vi omsätter ord och tankar om demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet i praktisk handling. DEMOKRATIAKADEMIN skapades 1993 på initiativ av Föreningen Ordfront. Nätverket består i dag av folkhögskolor, kommuner, högskolor, gymnasier, teatrar, företag, föreningar, studieförbund och internationella organisationer. DEMOCRACY DEMOKRATIAKADEMIN har många års erfarenhet av demokratiskt förändringsarbete i organisation och förvaltning. Vi har producerat handböcker och initierat långsiktiga projekt om demokrati inom föreningslivet. Vi verkar både i Sverige och internationellt, och har genom åren tagit fram en rad egna metoder, workshops och kurser. Vi skräddarsyr också utbildningar och projekt tillsammans med nätverkets olika samverkanspartners. Läs om våra aktuella erbjudanden och samarbeten på DEMOKRATIAKADEMINS specialområden är ungas delaktighet och inflytande, demokrati och mänskliga rättigheter, demokratiska mötesformer, demokratiskt ledarskap och organisationsutveckling samt processledning. DEMOKRATIAKADEMIN är en av initiativtagarna till Nordens största årliga forum för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna, med över 2500 besökare. Nu är vi en av de ansvariga i arrangörsgruppen. DEMOKRATIAKADEMIN var en av initiativtagarna till MR-programmet vid Teologiska Högskolan DEMOKRATIAKADEMINS metodmaterial har fått en stor spridning och finns översatt till fem olika språk (arabiska, engelska, persiska, ryska och spanska). Detta material och teorierna som ligger bakom finns tillgängligt på vår internationella hemsida Här kan du också testa demokratin i din egen organisation genom den interaktiva applikationen Demometern. DEMOKRATIAKADEMIN GER: fasta och skräddarsydda utbildningar VÅRA BÖCKER: Frihet, jämlikhet, medborgarskap En handbok i demokratins teori och praktik av Göran Hemberg (red). Ordfront/DemokratiAkademin 2002 Demokratiska utmaningar på organisationsnivå, inom ett land och globalt av Göran Hemberg. Ordfront/ DemokratiAkademin 2008 Att bygga en demokrati i skolan av Anna-Lena Lodenius. Ordfront/ DemokratiAkademin 2012 Handbok för klassråd av Sara Falkstad & Sofia Zackrisson. Ordfront/ DemokratiAkademin 2015 Att samtala fram en ny värld - om konsten att förverkliga demokrati genom mänskliga rättigheter av Leif Ericsson (red). Ordfront/DemokratiAkademin 2015 stöd, handledning och processledning till organisationer som vill demokratisera sin verksamhet metodutveckling och material att arbeta vidare med ett nätverk för dem som vill initiera kortare och längre samarbetsprojekt

6 SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Bland trossamfunden ingår en rad olika grupper såsom frikyrkor, katolska kyrkan, ortodoxa och orientaliska kyrkor liksom muslimska, judiska och buddhistiska riksorganisationer. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att: SST fördelar statens ekonomiska bidrag till trossamfund Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden stöd i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. SST fördelar inte stöd till Svenska kyrkan. SST ger allmänt stöd till trossamfunden Det allmänna stödet till sker i form av utbildningsinsatser, vägledning och informationsgivning till trossamfunden. Särskilt viktigt är detta för de nyare samfunden som behöver extra stöd att orientera sig i det svenska samhället. SST samordnar trossamfundens roll i krisberedskapsfrågor och verkar för konstruktiv samverkan mellan trossamfund och det offentliga Trossamfunden har en stor betydelse för samhället när det inträffar omvälvande händelser. I samband med diskoteksbranden 1998 i Göteborg blev många kommuner uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden som har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyggand stadium ha dialog och samverkan med trossamfunden genom interreligiösa och interkulturella råd. SST är ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund Genom samverkan mellan SST och trossamfunden behandlas frågor om värderingar, respekt och tolerans. Inom ramen för detta uppdrag anordnar SST diskussioner om religionsfrihet och trossamfundens roll och ansvar i det demokratiska samtalet. SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor SST är remissinstans i utredningsförslag som rör religion och trossamfund i Sverige och agerar som expertmyndighet i dessa frågor. Läs mer om SST på :

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm.

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. FOTO: HÉLÈNE GRAPENWALL HÄRNEBO 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 BAKGRUNDSFAKTA OM STÖD TILL

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer