ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, Förslag till föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar SMU i Gamla Uppsala

2 ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, Förslag till föredragningslista 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande för mötet vice ordförande för mötet sekreterare för mötet justeringsmän och rösträknare 3 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst 4 Godkännande av föredragningslista 5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för året 6 Revisionsberättelse 7 Fastställande av resultat och balansräkning 8 Disposition av årets resultat 9 Beslut om ansvarsfrihet 10 Riktlinjer för kommande verksamhetsår 11 Budget för kommande verksamhetsår 12 Val av kassör för kommande 2 år 13 Val av ledamöter 14 Val av ledare och ombud (gruppvis) 15 Val av 2 revisorer och revisionssuppleanter 16 Val av valberedning 17 Rapporter 18 Övriga frågor 19 Avslutning

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SMU 2008/2009 SMU i Gamla Uppsala, organisationsnummer , tillhör riksorganisationen Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU). Vi har haft 143 medlemmar under verksamhetsåret (1 augusti 2008 till 31 juli 2009). UNGDOMSRÅDET Ungdomsrådet som utgör föreningens styrelse har under året bestått av: Jan Moby, ordförande Monica Kaija, vice ordförande Fredrik Edebratt, kassör Johan Björkesten, sekreterare Lucas Danielsson, ledamot Hanna Björkesten, ledamot Linnea Brandeby, ledamot Även ungdomspastor Kjell Carles har deltagit på ungdomsrådets möten. Ungdomsrådet har under året till största del behandlat löpande ledningsfrågor (exempelvis föreningens ekonomi) och följt verksamheten i föreningen genom att ta del av rapporter från verksamhetsgrupper och arrangemang. UR har haft 6 styrelsemöten under verksamhetsåret, UR har även genomfört 2 kyrkfrukostar. Under året inbjöds det även till en skidresa och en Taizé-resa, båda fick tyvärr ställas in pga. av för lågt deltagarantal. UR har under året försökt följa de riktlinjer som lades upp på förra årsmötet: Träffa fler SMU:are, kämpalek, tonårsgäng, distriktsträffar Sportlovsläger Gudstjänst med frukost Annan barn och ungdomsverksamhet, drama dans skojidrott Julmarknad Pilgrimsvandra Hoppa fallskärm Fjällvandra Rockband Bygga tonårsgäng från konfa Knyta ihop olika SMU-verksamheter

4 SMU genomförde som vanligt en Julmarknad, det ekonomiska utfallet blev mycket lyckat och UR vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till med planering och genomförande. Julmarknaden avslutades med ett Luciatåg. På årsmötet 2008 deltog 13 medlemmar och en stor del av mötet ägnades åt planering av kommande verksamhetsår. SMU bjöd också som vanligt på pizza, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. Årets ledarträff blev en bowlingkväll som avslutades med en Afrikansk middag.

5 KONFIRMATION I vår församling har vi under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 haft förmånen att ha 15 konfirmander. De allra flesta konfirmander kommer från våra egna led. De allra flesta i gruppen har på ett eller annat sätt varit i kontakt med vår församling innan, då genom vårt fritidshem och/eller SMUoch Musikverksamhet. Detta bara förstärker att de satsningar och visioner församlingen haft bär frukt. Bär frukt får vi hoppas att året har gjort för dessa ungdomars liv, ser man till artikel i Församlingsnytt sommaren 2009 och de intervjuer som gjordes med tre av konfirmanderna så vågar vi tro att det är så. I vårt konfaarbete försöker vi både utmana både intellektet och kroppen. Vi gör det med det vi vill kalla för ett slags Upplevelsekonfa utefter de förutsättningar vi har i form av ledare och ekonomi. Under året har vi samlats varannan torsdag mellan klockan Tiden har inte varit helt optimal, då pastorn har barnfamilj ( hämta-lämna köret ), då övriga ledare har haft tajt med tid från förvärvsarbete. Även två timmar har emellanåt känts något kort, åtminstone ur ledaresynpunkt. Bland allt det som hänt under året kan nämnas: Hösthajk i Österledskyrkan. Denna hajk genomfördes tillsammans med Knivsta frikyrkoförsamling och Ansgarskyrkans frikyrkoförsamling från Västerås. På Gamla Uppsala högar fick vi se när forntida krigare för första gången möter S:t Staffan och tar emot den kristna tron. Vidare har vi varit på vinterhajk i Sandviken och utmanat oss i Fångarna på fortet i Äventyrshuset Alborgen. Vidare har vi sett ett antal filmer, fått besök av trollkarlen och mentalisten Per- Johan Råsmark, besökt Nunnorna i Vallby utanför Enköping, varit på Jesusvernisage. Återigen så sticker två händelser ut under konfaåret (om man frågar konfirmanderna själva), Påskvandringen och lägret på Gotland. Varje konfagång har innehållit tre stående punkter fika, musik och andakt vid ljusbäraren. Helt traditionsenligt avslutades konfaåret med ett samkväm på lördagen och hödtidsgudstjänst på söndagen med full kyrka. Vad kan man dra för slutsatser vad det gäller konfa: Vi lyckas inte nå den bredare massan, men desto viktigare, vi har ett förtroende bland de familjer som har varit i kontakt med kyrkans verksamheter sedan tidigare. Detta leder

6 till att deras barn ofta konfar sig hos oss och upplever vår församling som sin kyrka. Kompisar är mycket viktiga. Som ung går man dit andra eller ens kompisar går. Bestämmer sig en för att läsa kan andra hänga på, likaväl som om att en bestämmer sig för att sluta så kan fler följa med av bara farten. Konfaarbetet är viktigt men också ganska krävande. Därför har det varit tacksamt att vi allt som oftast varit tre ledare. Bra har också varit att vi har haft både manliga och kvinnliga ledare. Men visst vore det roligt om vi kunde få till en ännu större ledarstab dels för att det alltid brukar vara roligare och mer fruktsamt att var fler. För fler kan ge av sina begåvningar och talanger, fler kan avlasta varandra, fler har mer idéer, fler får vara med om ett på många sätt fantastisk år Konfaledarna Kjell Carles, Kjell Larsson och Josefin Eklund. Under pingsthelgen firades konfirmationshögtid med 15 konfirmander.

7 MUSIKSKOLAN LÄSÅRET Verksamheten Höstterminen började med att vi var ute i klasser på skolor. Vi berättade om musikskolan och visade instrument. På kvällen fick barnen komma på en prova-på-kväll. Lärarna spelade lite och visade sedan instrumenten. OFF och Gaio har övat varje vecka. Gaio hade en övningslördag i september där vi spelade, lekte och lärde känna varandra. IFF har varit en liten ensemble, mest brass och enbart lite träblås, men trots detta har det varit en fungerande grupp. På söndagen efter Alla Helgons dag medverkade musikskoleelever i en gudstjänst. Första advent var hela musikskolan på fötter. Orkestrarna och ensembler spelade och alla fick vara med i församlingssång. Kyrkan var som vanligt fullsatt. Musikskolan medverkade vid SMU:s julmarknad med en liten konsert med både smågrupper och soloframträdanden. Gaio inledde vårterminen med att spela vid den traditionella julgransplundringen. Vårkonserten mot slutet av terminen bestod av framträdanden av småensembler och soloinslag. Det blev ett lyckat koncept i ett lite mindre format än vad som tidigare varit tradition. Orkestrarna var istället med och spelade som förband på GUSB:s vårkonsert. Som avslutning och final för läsåret gjorde Gaio och OFF tillsammans en skolföreställning. Barnen fick ledigt från skolan hela förmiddagen. Vi spelade på Fredrika Bremer skolan på morgonen och på förmiddagen för Gamla Uppsala skola i kyrkan. Alla åt lunch och lekte lekar mellan konserterna. På kvällen hade vi offentlig konsert för alla som inte kunde komma dagtid. I år riktade vi in oss på årskurser som kan välja att börja spela instrument. Orkestrarna fick spela upp sina inrepeterade stycken, men vi vävde även in både instrumentdemonstration och notkunskap i föreställningen. Vi hade anmälningsblanketter med oss och gjorde reklam för musikskolan i slutet av konserten. Vi hyrde in Per-Markus Heggestad från Stockholms Läns Blåsarsymfoniker i rollen som herr kompositören. Ett mycket lyckat och uppskattat konsertprogram som både publik och orkester tyckte var roligt och meningsfullt att göra.

8 Organisationen När höstterminen började kom Eva-Karin Axelsson Hellander in som ny musiklärare för klarinett och ensemble, och i oktober fick hon utökad tjänst för att även ta över ansvaret för saxofoneleverna. En nygammal flöjtlärare började också igen under hösten: Karin Parkman, och Kalle Jansson har fortsatt som lärare för slagverkseleverna. Efter höstterminen valde Marit Strömberg att lämna sin tjänst som musikledare i musikskolan, och under vårterminen har därför Johan Björkesten vikarierat som brasslärare, Ingemar Gutekvist undervisat pianoeleverna, Eva-Karin Axelsson Hellander tagit över dirigentpinnen i GUSB, Henrik Forslund drivit FMT-undervisningen och Thomas Åkerdahl och Fredrik Edebratt delat på det administrativa arbetet. Som en följd av situationen med många vikarier utan erfarenhet om hur det alltid har varit har verksamheten under året kanske sett något annorlunda ut. Kanske lite färre konserter än vanliga år, men en del nya idéer och former har istället kommit till. Det har varit ett spännande år, och vi ser fram mot nästa år i Österledskyrkans Musikskola! Täby 10 juni 2009, Eva-Karin Axelsson Hellander Uppsala 18 augusti 2009, Fredrik Edebratt

9 SÖNDAGSFRÖN Under året har Söndagsfrön träffats ungefär 2 gånger per månad. Det har varit ca 4-10 barn som deltagit. Vi har som vanligt samlats i gudstjänsten och deltagit när Söndagsfröljuset tänts. Efter det har vi gått ner en trappa och haft vår egen gudstjänst. Först har vi en liten samling när vi sjunger, presenterar oss och samlar in en Söndagsfröpeng. I år har vi haft ambitionen att ordna ett fadderbarn till Söndagsfrön och den jobbar vi fortfarande för. Vi avslutar med att sjunga och be en bön tillsammans. Under våren har vi börjat med barnens egen förbön. Där tar barnen upp saker de vill att vi ska be lite extra för innan vi avslutar. Efter samlingen går vi upp och är med på kyrkkaffet på kyrktorget. Höstens tema var G som i att ge och gudstjänst. Vi packade julklappar till Estland och pysslade till julmässan. Vi deltog också i Gudstjänst för alla åldrar och gjorde en vandring till Frälsarkransen vid högarna. Den samlingen avslutade vi med att fira nattvard tillsammans. Det var en helig stund där barnen med stort allvar tog emot bröd och vin och som avslutades, på barns vis, med frågan om det möjligen fanns mer saft att få. Våren började med en samling om Barn i andra länder. Vi har också gjort en vandring från fastan till påsken där barnen både fick äta semlor och få ett kors av aska i pannan. Sång och musik är en viktig del av Söndagsfrön. På påskdagsgudstjänsten fick vi äran att sjunga tillsammans med församlingens kör, vilket var roligt både för oss ledare och för barnen. Sedan fokuserade vi på att träna in Musikalen Mormor av Jan Blomgren som framfördes den 24 maj. Det blev en lyckad gudstjänst med gamla läsarsånger, mycket musik, barns nyfikna funderingar och ett perfekt sätt att avsluta ett roligt verksamhetsår. Hälsningar från oss Söndagsfrön genom ledarna, Maria & Kjell Carles, Maria & Thomas Åkerdahl samt Maria Reinhed. Musikalen Mormor

10 SCOUTKÅREN Scoutkåren har under året haft 22 nyingar med 6 ledare, två scoutpatruller (varav en startade efter jul) med 5 respektive 7 scouter med två ledare var och en tonårsscoutspatrull med 7 scouter och två ledare. Hela kåren har alltså haft 53 medlemmar. Då höstterminen startade var det för få aktiva ledare på nying för att vi skulle kunna ta emot nya 7-åringar. Några gemensamma aktiviteter för kåren: Höstterminen startade med en grillkväll för alla scouter, ledare och föräldrar. Tonårsscouterna ordnade en mörkerspårning i november för resten av kåren. Höstens kårhajk gick till Enebygården där vi övade på samarbetsövningar, 25 scouter + ledare deltog. På söndagsförmiddagen åkte vi direkt till Österledskyrkan och deltog i Gudstjänsten med scoutinvigning. Höstterminen avslutades med gemensam kårsamling inne i Österledskyrkan med jultema. Vi hälsade på Maria, Josef och lilla jesusbarnet, bakade pepparkakor och pysslade. Scoutkåren deltog också i SMU:s julmarknad bl.a. med att bjuda på glögg vid entrén. Vårterminen startade med gemensam julgransplundring tillsammans med musikskola och fritids. Vidare kom några tappra scouter med föräldrar och deltog i SMU: s utflykt till Sunnerstagropen. Vi vandrade, lekte, grillade och åt medhavd matsäck i strilande regn. Tonårsscouterna fixade en kårsamling med olika aktiviteter i stationer utanför kyrkan. På St. Georgsdagen den 23 april, deltog kåren i en tävling i slottsbacken tillsammans med några andra kårer i Uppsala. Två av våra patruller tog hem var sitt pris i form av varsin stormlykta. Scoutkåren fick även i år förtroendet av hembygdsföreningen att tända kasen vid Gamla Uppsala högar på sista april. Det gjordes genom ett uppskattat fackeltåg. Vårens kårhajk gick till Eda lägergård. Temat var vatten; vi hade ett par stationer med olika vattenexperiment och vi rodde vikingabåt som vi hade fått låna av Gamla Uppsala hembygdsförening. Dessutom fick vi en hel del vatten på oss i form av regn. På Gudstjänsten på söndagen var det scoutinvigning och utdelning av årets deltagarmärken. Temat var även här vatten, bl.a. sålde vi UNICEF:s vattendroppar. Vårterminen avslutades traditionsenligt med Bergakungen vid Alstaberg.

11 Totalt 34 st nyingar, scouter, ledare och en förälder åkte till Vässarö på läger efter skolavslutningen. 7 st tonårsscouter med en ledare åkte till Ösjönäs i Tiveden på Adventure, ett nationellt tonårsscoutsläger med 819 deltagare. Några ledaraktiviteter under året: Ledarhajk i slutet av augusti då vi invigde nya fjälltält och utbildade oss i att hålla i samarbetsövningar. Vi hade en invigningsceremoni för nya seniorscouter till patrull Yggdrasil. Ledarkväll med Ola Dorve från Lidingö folkhögskola tillsammans med söndagsfröledare. Temat var att sätta gränser, vilket vi fortsatte att diskutera vid ledarsamlingar och till vårens hajk fanns det klara regler vad som gällde. Ledarfest i januari. Utbildning i brandskydd i Österledskyrkans lokaler. Vårens hajk

12 FREDAGSKLUBBEN Fredagsklubben startade efter årsskiftet och genomförde 3 träffar under våren. Klubben vänder sig till barn på mellanstadiet och det deltog ca 10 barn i snitt. Vi har träffats, spelat spel och fikat några timmar på fredagskvällarna. GUSB Marit Strömberg slutade som dirigent december 2008 och Eva-Karin Axelsson Hellander tog över i januari Under vårterminen 2009 var antalet medlemmar 27 st. Närvaron var hög (ca 20 st på varje rep) och låg väldigt stabilt under hela terminen. Endast 2 st avhopp under perioden. Under det gångna året har följande aktiviteter ägt rum: Hösttermin 2008 Gudstjänstspelning på Stadsskogens dag, sista söndag i augusti. Gudstjänstspelning i Österledskyrkan: 2 st. Höstshow med gäster: So long, farewell. Avtackning för Marit Strömberg och pastor Anders Jonåker. Adventskonsert i Österledskyrkan. Vårtermin 2009 Musikdag tillsammans med SMM:s orkestrar från Sandviken, Valbo och Uppsala. Rephelg fredag-lördag. Gudstjänstspelning i Österledskyrkan: 1 st. Vårkonsert med Österledskyrkans musikskoleorkestrar som förband. Spelning på Nationaldagen på Disagården. Gudstjänstspelning i Fårhagen, Storvreta. GUSB:s kassa har minskat lite under året, särskilt efter höstkonserten där vi hyrde in flera musiker. Det utgående saldot är kr. Fastställs av Carmen Medina, ordförande

13

14

15

16

17 SMU i Gamla Uppsala: Året 2008/09 + budget 09/10 Budget verksamhetsår Verksamhetsåret Kommentar Budget Resultat Skillnad Budget Totalt Medlemmar Deltagare <= 20 år Medlemmar samt ledare över 20 år Totalt antal medlemmar Intäkter Medlemsavgifter Scoutavgifter 200 kr/scout Gåvor Grundbidrag från kommunen Aktivitetsstöd från kommunen Bidrag från equmenia 110 kr/medlem under 26 år Julmarknad Räntor Övriga intäkter (se not 1) Se not Kostnader Medl. avg. equmenia 100 kr/medlem Medl. avg. distriktet 25 kr/medlem Medl. avg. St Georg 2 kr/scout Medl. avg. Uppsala föreningsråd mfl Övriga medlemsavgifter Julmarknad Prenumeration scouttidning Scoutdräkter, märken mm Lokalhyra Bidrag till lön för ungdomspastor Avskrivningar inventarier Alla inventarier redan avskrivna Gåvor (se not 2) Se not Demokrati (se not 3) Se not Administration (se not 4) Se not Ledarvård/utbildning (se not 5) Se not Övriga kostnader (se not 6) Se not Verksamhetskostnader Fredagsklubben Söndagsfrön Tonårsverksamhet Scout Musikskolan GUSB Fredagsbuffé Inuti-projektet Inga aktiviteter planerade Läger Hösthajken Varje läger beräknas gå ± 0: Tonårsscouthajker Varje läger beräknas gå ± 0: Scouthajk mars Varje läger beräknas gå ± 0: Sportlovsläger Hemavan Varje läger beräknas gå ± 0: Vårhajk Varje läger beräknas gå ± 0: Scoutläger Marsna Jamborette Varje läger beräknas gå ± 0: Scoutläger Galax09 Varje läger beräknas gå ± 0: Lägersubventioner Oförändrat Totalt läger

18 Budget verksamhetsår Verksamhetsåret Kommentar Budget Resultat Skillnad Budget Totalt Not 1. Övriga intäkter Stödmedlemsavgifter Eldsjäl Ingen sparare kvar i Eldsjäl Övriga bidrag: ledarutbildningsstöd U-a Kommun Uttag inuti-fonden Inga aktiviteter planerade Övriga intäkter Not 2. Utgående gåvor Konfirmander och studenter Nivå som utfallet 06/ Riksmötesgåva till SMU Oförändrad nivå Övriga Oförändrad nivå Not 3. Demokrati Års- och styrelsemöten Oförändrad nivå Distrikts och riksmöten Oförändrad nivå Not 4. Administration Expedition Porto Kopiering & utskrifter Annonser Bankkostnader Högre avgifter varje år Not 5. Ledarvård/utbildning Ledarvård Ledarutbildning Not 6. Övriga kostnader Ungdomsgudstjänsten + Österledskyrkans dag Övriga kostnader

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Inledning VERKSAMHETSBERÄTTELSE SMU i Frykerud får nu lägga ännu ett år bakom sig. Vi har fått dela många härliga stunder tillsammans i våra grupper och jag

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer