Bankrupting Nature. Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankrupting Nature. Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september 2013"

Transkript

1 Bankrupting Nature Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september

2 Motivet för Den stora förnekelsen och Bankrupting Nature Växande gap mellan den traditionella ekonomin och Naturen och mellan finansmarknaden och den reella ekonomin Dagens system med konventionell tillväxt och konsumtion som ökar - är inte hållbart Ytterst är det välfärden som står på spel Men det finns andra och mer hållbara - sätt att organisera ekonomin

3 Vi lånar av framtiden Skulderna i relation till BNP inom OECD gått från 160 % 1980 till över 320 % idag. Som ett KORTHUS inte hållbart Nya finansbubblor att vänta och samhället får ta stöten Vi lånar av naturen. Miljö- och resursutrymmet krymper: - Klimatförändringen - 2/3 av viktigaste ekosystemen överutnyttjas - Planetens Gränsvillkor - Peak oil, Peak fosfor, Peak rare earths Därtill kommer den sociala utmaningen: inkomstskillnader + arbetslöshet Digitaliseringen är i grunden mycket positiv men många jobb försvinner medan färre nyskapas Kan dagens kapitalism klara övergången till en hållbar ekonomi? En alternativ modell behövs men hur ser den ut?

4

5 Photos: Mattias Klum

6 Humanity has reached a planetary saturation point The Human ability to do has vastly outstripped our ability to understand A resilient biosphere the basis for humen development Fierce urgency of now A great transformation to global sustainability necessary, possible, and desirable Johan Rockström and Carl Folke, Stockholm Resilience Centre

7

8 Photo Mattias Klum

9 Photo Mattias Klum 9 Photo: Mattias Klum

10 Multiple Interacting driving forces pushing systems towards tipping points Natural Fire regimes Biomass burning Palm-oil expansion El Nino El Nino goes from regenerative to destructive force Breaking millennia long Fire-El Nino relationship for Dipterocarp trees

11 The Resilience of the Earth System

12 Humanity s 10,000 years of grace

13 Climate change Ozone depletion Atmospheric aerosol loading Biogeochemical loading: Global N & P cycles Ocean acidification Rate of biodiversity loss Planetary Boundaries Global freshwater use Land system change Chemical pollution

14 Transgressing safe boundaries Global freshwater use Rockström et al Nature, 461 (24):

15 Climate Global Warming did not stop in as many deniers claim Source: Skeptical Science, Church et al 2011

16

17 Photo: CC Jason Auch / Azote

18 Photo: S Zeff / Azote

19 Uncertain uncertainty Klimatförändringens risker 3 ºC 6 ºC 19

20 Global emission pathways in compliance with a 2 ºC guardrail (WBGU 2009)

21 Top Fossil Fuel Emitters (Absolute) Top four emitters in 2011 covered 62% of global emissions T%), United States (16%), EU27 (11%), India (7%)TTTTT The growing gap between EU27 and USA is due to emission decreases in Germany (45% of the cumulative difference), UK (19%), Romania (13%), Czech Republic (8%), and Poland (5%) Source: CDIAC Data; Le Quéré et al. 2012; Global Carbon Project 2012

22 Interactions among Planetary Boundaries Gt Carbon/yr land ocean atmosphere Resilience of the Earth system Adapted from Canadell et al., 2007

23 Merchants of Doubt Tobacco, Acid rain, CFC and now Climate change the same tactics Financed by oil and coal lobby, but as well by right-wing think tanks, who view every attempt of gvt regulation of the economy as a threat to Freedom Ideology blocks new knowledge ex Kahan s study

24 Klimatförhandlingarna lider av många brister Den förbannade kortsiktigheten Politiken styrs av snäva ekonomiska intressen - > USA Avlägset i tid och rum - Vem drabbas? Förutsättningarna så olika jfr Sverige o LDC Rika länderna negligerar historiskt ansvar Kina m fl avoga till avtal Perception att det är för dyrt ställa om Jfr Monrealprotokollet Energi/Klimat annorlunda Tekniken finns villigheten styra marknaden finns ej Förnekarna har vunnit politiken, om än inte debatten Förhandlingarna måste fortsätta men kompletteras av ad hoc

25 Inte bara klimat även ekosystem som urholkas och resursknapphet Vi har dålig förståelse av vad exponentiell tillväxt innebär - Ett land som Kina med 7-10 % tillväxt per år innebär en fördubbling av ekonomin på mindre än tio år Konsekvensen av den snabba tillväxten, inte bara i Kina, är att energi, mark och vatten kommer att vara knappa resurser i framtiden Klimatförändringen förstärker problemen inte minst försörjningen med mat Men ekonomin och politiken hanterar inte detta, framför allt inte som en systemfråga

26 Peak oil major threat to prosperity Cheap oil is the main reason behind rapid increase in standardof-living Projected increase in demand will require a new Saudi every third year, posing risk of gap between demand and supply Serious consequences for world economy Energy transition takes time Hype around shale oil and shale gas great uncertainties re possible reserves to extract and environment and climate risks; leakage from shale gas appear large Military and security think tanks have issued repeated warnings about peak oil and its consequences

27 EROI will become increasingly important: EROI for crude oil until :1 to 100:1 Today < 20:1 EROI for tar sand in Canada c:a 5:1 EROI for wind > 10:1 EROI for ethanol from corn 1:1 EROI for nuclear? EROI for solar energy > 15:1 Critical issue: energy cost relative to GDP

28 Real commodity prices, * Energy Metals & Minerals Agriculture Note: 2011 is Jan-Feb average

29 In a resource-constrained world Competition for water, land, energy and materials will be fierce Investments in resource-efficient infrastructure and renewables must have top priority Recycling and reuse will be KEY R&D must be aiming at sustainable innovation

30 Politikens begränsningar Framtiden är överlovad Kortsiktigheten Beroendet av pengar se f f a USA Yrkespolitikerrollen Förvirring om marknaden; Man skiljer ej på markets och market frameworks Rädsla för marknaden, inte minst finanssektorn Underskattar medborgarnas engagemang Alltför få naturvetare Kunskapsbrister inte bara om ekonomi/natur utan även om finansmarknaden

31 Tillväxtens dilemma Fortsatt konventionell tillväxt inte möjlig av miljö, klimat- och resursskäl Nerväxt inte möjlig av ekonomiska och sociala skäl - systemet bygger på tillväxt Decoupling viktig men även där finns gränser Innovationer förutsätter dynamik Ingen sitter på exakta lösningen. Men att blunda för dilemmat som flertalet partier idag - är djupt oansvarigt

32 Problemet är en systemkris Både marknaden och politiken kortsiktiga Relationen människa/natur dåligt förstådd Alltför mycket stuprör i beslutsfattandet Naturkapitalet har inget värde Substitution har sina gränser. Vi kan inte ersätta ekosystemfunktioner eller stabilt klimat - med pengar BNP-ökning likställs med Välfärdsökning Externa effekter externalities - negligeras Nuvärdesberäkningar undervärderar framtida kostnader Finanssystem negligerar i klimat- och miljörisker och skyndar på överuttagen från naturen Slutsats: Ekonomins ramverk styr oss fel

33 Finanssektorn speciellt problem Påminner om Ponzi scheme; global assets gått från 109% av global BNP till nära 400% idag nya bubblor oundvikliga US finance sector share of profits 6% in early 1970 s; in % Stern/Carbon Tracker report visar att finansmarknadens värdering av olja, gas och kolföretagen motsvarar fossila reserver som är 3-5 ggr större än vi kan bränna för att klara 2 gradersmålet risken för stora värdefall i form av stranded assets är stor Även om det inte finns ett globalt pris på CO2 idag innebär inte detta att det är riskfritt att engagera sig i fossila bränslen Den nuvarande hajpen kring okonventionell olja och gas leder till att investeringarna globalt i förnybart minskar 11% 2012 Finansmarknadens kompensationssystem driver på

34 Lovande tecken Världen kan klara sig på sol, vatten och vind Totala installerade kapaciteten globalt är 282 GW vind och 101 GW solel Kostnaderna för solenergi faller drastiskt gäller även för vind Digitaliseringen Utvecklingen av passivhus; Bygga i trä Utvecklingen av superlätta o energisnåla fordon Nya material ersätter bomull Factor 5 Biomimicry lär av naturen From cradle to cradle Men det går för långsamt och systemet i stort ger inte tillräckligt starka incitament; Som ex: förra året satsades > 700 miljarder dollar mer än någonsin på utvinning av ny olja, gas och kol samtidigt minskade investeringarna globalt i förnybart med 10 %

35

36

37

38 Hur mycket är lagom? Resurserna starkt ojämnt fördelade - 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna Miljö- och resursutrymmet måste i första hand utnyttjas av den fattiga delen av befolkningen Vad är välfärd? Vad är livskvalitet? Många exempel på alternativ till BNP ISEW, Bhutan s Happiness Index, Max Neef m m De nya förslagen till Sustainable Dev:t Goals

39 Hur mycket är lagom? Resurserna starkt ojämnt fördelade - 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna Miljö- och resursutrymmet måste i första hand utnyttjas av den fattiga delen av befolkningen Vad är välfärd? Vad är livskvalitet? Många exempel på alternativ till BNP ISEW, Bhutan s Happiness Index, Max Neef m m De nya förslagen till Sustainable Dev:t Goals

40 A old/new economic paradigm

41 Hur bryta dödläget 1? Inse att ramarna för ekonomin är fel; bara det ska växa som är hållbart energi- och resursanvändningen är KEY Bredda utbildningen inte minst av ekonomer Stoppa fixeringen vid BNP-tillväxt > Livskvalitet Ge Naturkapitalet ett värde Cirkulär ekonomi Skatt på nya råvaror; sänk skatten på arbete Nya affärsmodeller Dämpar energi- och materialflöden + skapar nya jobb Som en bonuseffekt LÄGRE CO2 (WRAP-studie) Styr upp finansmarknaden skärpta kapitaltäckningskrav, bryt kortsiktigheten, tvång redovisa klimat-och miljörisker, inför skuggpris för CO2 på > 50 US/ton Utnyttja IT optimalt Låt offentliga sektorn gå före Skapa brett samförstånd i politiken DN Debatt

42 Hur bryta dödläget 2? Top down vs Bottom up Städer och regioner gå före vad beträffar planering, markanvändning, infrastruktur, bostäder, trafik, energi mm Ad hoc-lösningar från enskilda länder, företag, civilsamhället, städer och regioner Omställningsrörelsen Sprid kunskap om bra lösningar Biståndet gifta ihop fattigdomsagendan med klimat, miljö- och resursfrågorna

43 Hur bryta dödläget 3? med fokus på klimatet Fortsätta klimatförhandlingarna samarbete med BRIC s Uppnå acceptans kring PRIS PÅ CO2 Alternativt förslag kan bryta mark Koppla energi- och klimatpolitiken till finans- och ekonomikrisen Sätt EU-mål att minska klimatpåverkan m % till 2030 Förnybart mål om minst 35 % till 2030; Effektiviseringsmål i samma härad Skärp ETS alt CO2-skatt Jordbruket gå från kolkälla till kolsänka Utnyttja skogen bättre grön kemi + bygga i trä Investera i hållbar infrastruktur, inkl IT Tuffa normer för nya byggnader; renovera gamla FoU kring intermittency, grids, nya bränslen, storage, CCS mm Våga diskutera livsstil och konsumtion

44 Cirkulär ekonomi - Effektivare användning av resurser Kretslopp i teknosfären Fasa ut giftiga ämnen Från produkt- till funktionsförsäljning Fokus på användningen, ej produktionen Återvinning, återbruk och rekonditionering Nya affärsmodeller från att sälja ständigt nya produkter till att erbjuda service Skatteväxling o ändrade avdragsregler Skapar många nya jobb lokalt En extra vinst är att CO2-utsläppen minskar

45 Ex på funktionsförsäljning Rolls Royce hyr ut jetmotorer Xerox offererar kopieringstjänster Michelin hyr ut bildäck Interface hyr ut heltäckningsmattor Resursanvändningen och CO2 reduceras starkt Nu har turen kommit till B2C datorer, mobiler, bilar, hushållsmaskiner, textilier Samtidigt stödja biologiska kretsloppen jordbruket och kemiindustrin

46

47

48

49

50 Labour productivity has increased twentyfold since It is not utopian to think of resource productivity increasing tenfold in 100 years and fivefold in 50 years! For that to happen, policy frameworks must change and Business Models undergo significant change, giving real priority to alternative energy as well as energy and resource efficicency

51 Ytterst en existentiell fråga Vår mission är att sprida kunskap om riskerna med hopp om att förändra Prevention is better than Cure Klarar vi som kollektiv att ta ansvar på lång sikt utan än tydligare kriser? De rika ländernas ansvar är fundamentalt, men det talar vi tyst om När insikterna ökar borde intresset öka för att tänka om: Men långt mer än fakta behövs Djupliggande kulturella, psykologiska och sociologiska spärrar Medias förändrade roll en utmaning infotainment Både politiken och ekonomin kortsiktiga Politikens renässans? Det tog lång tid att utveckla demokratin eller avskaffa slaveriet..

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 9: Anders Wijkman

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 9: Anders Wijkman Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 9: Anders Wijkman Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld SAMMANFATTNING AV Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70 95 P.O.

Läs mer

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin Av: Ingemar Gustafsson För- & slutord: Carl Schlyter Förord Tillväxten anses vara politikens heliga graal som skall skänka

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet Rapport 2014:02 Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet En fallstudie om den svenska skogsindustrin Skogsindustrins gröna omställning är exempel på en sektor som ställt om till att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Delrapport R A P P O RT 6 4 8 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 Beställningar Ordertel:08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:natur@cm.se

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Försäkringsindustrin och klimatfrågan

Försäkringsindustrin och klimatfrågan 1999405 NFT 4/1999 Försäkringsindustrin och klimatfrågan perspektiv på utvecklingen före och efter Kyoto av Sverker Carlsson, Göteborgs Universitet och Johannes Stripple, Lunds Universitet och Kalmar Universitet

Läs mer

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Kevin Anderson 2 Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Denna artikel publiceras av Cogito,

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer

I ljuset av framtiden

I ljuset av framtiden I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år 2050 Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Nora Smedby

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt En pilotstudie Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt - En pilotstudie Bengt Johansson, Daniel K. Jonsson,

Läs mer

Koldioxidbubblan på börsen

Koldioxidbubblan på börsen Koldioxidbubblan på börsen Finansmarknadens och politikens klimatansvar BY: Paul Stocker www.flickr.com/32628328@n00/2596261424 En idéskrift från Carl Schlyter 1 Förord Tänk dig att du köper en flaska

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer