Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI ÅRG 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17"

Transkript

1 Kyrkbladet NR 3 - JUNI - AUGUSTI ÅRG 17 Trevlig sommar! S:t Paulskyrkan se sid 7-8 En hälsning från Equmeniakyrkan S:T PETER - TREFALDIGHET

2 Förändring - förvandling SOLVEIG HÖGBERG Att leva innebär förändring och förvandling. Det får vi tydliga vittnesbörd om i naturen under våren och sommaren. Men kyrkoåret påminner oss också om detta. Så var för de första lärjungarna, efter påsken. Åren tillsammans med Jesus var över. Han var död och begraven. I sorg och rädsla hade man stängt sig inne, både i det yttre och det inre rummet. För lärjungarna var det också så att de i sin egen förtvivlan inte kunde ta in att kvinnorna berättade om att de hade hört, sett och förstått att det kanske, trots allt inte såg så mörkt ut, allt var kanske inte slut. Efter fyrtio dagar gav Gud sin helige Ande åt sitt folk, som Hjälparen, när Jesus inte själv kunde vara närvarande. Förändring och förvandling! Det handlar om att se mer än vad vi ser vid en första anblick, att förstå mer än vad vi omedelbart förstår. Ur Jeremia 18 "Herren talade till Jeremia: Gå ner till verkstaden där man gör lerkrukor och lerkärl, så ska jag tala till dig där. Jag gjorde som han sade och hittade krukmakaren i arbete vid sin drejskiva. Men krukan som han höll på att forma blev inte som han hade tänkt sig. Därför knådade han leran till en klump och började om igen. Då sade Herren: Kan jag inte göra med er som krukmakaren har gjort med den här leran? Precis som leran han formar är ni i min hand." Kanhända ser vi också något som inte är som vi vill att det ska vara. Något som inte blev eller är det som det var tänkt. I våra egna liv, eller i det som är runt omkring oss. Ibland ser vi något som kan se ganska funktionsdugligt ut, men ändå inte är riktigt är som det skulle vara, som inte blev så brukbart som det var tänkt. Ibland ser vi bara en misslyckad lerklump. Ibland ser vi något som blev precis som det var tänkt. Men oavsett vad vi ser så vill Gud lära oss att han ser möjligheterna bakom det som omedelbart syns. Det är inte alltid lätt att tänka framtidstankar, att hoppas och att leva i förtröstan. När det närvarande fylls av oro och bekymmer är det nära att också misströsta om framtiden. Precis som det var för de första lärjungarna. Just då är Guds påminnelse om att vår framtid, och hela vårt liv ligger i hans händer vårt viktigaste trösteord. Vi kan förstå av besöket i krukmakarverkstan att misstro, misslyckanden, när vårt liv inte blev så som vi ville, så äventyrar det inte Guds framtidstankar, hans plan står fast.lärjungarna såg, i den situation som de var i bara bristerna och omöjligheterna. Men vi vet hur det blev. Evangeliet, det glada budskapet om Jesu uppståndelse, spred sig snabbt över "hela världen". Hur vår framtid kommer att se ut kommer Gud att visa oss, men han kallar oss in i den nu - att arbeta för den, att vänta på den. Gud vill lära Jeremia och oss att relationen mellan honom och oss människor, är som förhållandet mellan krukmakaren och leran. Det är en lärdom i ödmjukhet och beroende. Leran kan ingenting göra av sig själv, men den blir något i Mästarens händer. Och till det kommer att Mästaren har tålamod att börja om gång på gång. Det tog ett litet tag innan lärjungarna blev omformade, men sedan hände allt väldigt snabbt. Därför kan vi idag sjunga "Var glad för Kristus lever, ny framtid vill han ge". Vi sitter delvis med facit i handen, vi vet vad som väntade de rädda och frustrerade lärjungarna. Men hela facit har vi ännu inte tillgång till. Hur vår framtid kommer att se ut kan vi bara ana. Men det vi vet är att Mästaren själv går med oss in i framtiden, han förändrar och förvandlar.

3 PROGRAM S:T PETER - TREFALDIGHET Juni 7 söndag 1 e Trefaldighet Vårt dop Hes 36:25-28, Rom 6:3-11, Joh 3:1-8, sång av Kerstin Lostig 14 söndag 2 e Trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sak 3:1-7, Upp 19:5-9, Luk 14:15-24 Gunnar Wickman 21söndag Johannes Döparens dag Den Högstes profet Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1: söndag 4 e Trefaldighet Att inte döma 2 Sam 12:1-7, Rom 2:1-4, Matt 7:1-5 Juli 5 söndag Apostladagen Sänd mig Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5: Ingen gudstjänst i S:t Peter och Trefaldighetskyrkan Gå gärna till en kyrkan i din närhet 12 söndag 6 e Trefaldighet Efterföljelse 3 Mos 19:1-2,13-18, 1 Petr 1:13-16, Matt.5:

4 PROGRAM S:T PETER - TREFALDIGHET 19 söndag Kristi Förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 24:12-18, 2 Petr 1:16-18, Matt 17:1-8 9 söndag 10 e Trefaldighet Nådens gåvor Jes 27:2-6, 1 Kor 12:12-26, Joh 15: söndag 8 e Trefaldighet Andlig klarsyn Mika 3:5-8, 1 Joh 4:1-6, Matt 7: Ingen gudstjänst i S:t Peter och Trefaldighetskyrkan Gå gärna till en kyrkan i din närhet Friluftsgudstjänst hos Grossmanns på Ekhagen, Markim 16 söndag 11 e Trefaldighet Tro och liv Jes 2:12-17, Rom 3:21-28, Luk 18:9-14 Augusti 2 söndag 9 e Trefaldighet Goda förvaltare 1 Mos 1:24-2:3,1 Petr 4:7-11, Matt 25:14-30 Bengt Ekelund 23 söndag 12 e Trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8, Mark 7:

5 PROGRAM S:T PETER TREFALDIGHET Notiser 30 söndag 13 e Trefaldighet Samlingssöndag Medmänniskan 1 Mos 4:8-12, 1 Joh 4:7-10, Luk 10:23-37 Förnyelsegudstjänst i metodistisk tradition, Gunnar Wickman September 6 söndag 14 e Trefaldighet Enheten i Kristus Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11 Barnvälsignelse S:t Paul förblir S:t Paul! Det är med både stolthet och stor tacksamhet som vi i S:t Paulsförsamlingen kan konstatera att vår kyrka trots försäljningen fortsatt kommer att vara kyrka. Stockholms Stadsmission har från 1 maj övertagit kyrkofastigheten och vår kyrka kommer att bli den nya Bullkyrkan som är navet i Stadsmissionens sociala verksamhet. Man flyttar verksamheten från Grillska huset vid Stortorget till S:t Paul vid Mariatorget. Gudstjänstverksamheten kommer att fortsätta och den sociala verksamhet som präglat vår församlings arbete kommer inte bara att fortsätta utan också intensifieras. Vi kan inte vara lyckligare och mer tacksamma än vi är över denna goda lösning. Stadsmissionen var inte på något sätt den mest högstbjudande intressenten i vår försäljningsprocess men det var vår församlings uttalade och enhälliga vilja att vi helst såg att en ny ägare skulle driva en idéburen verksamhet i S:t Paul. Därför blev det helt naturligt att sälja kyrkan till Stadsmissionen. S:t Pauls församlingsråd arbetar nu med att avsluta församlingens verksamhet och fördela de ekonomiska medel som frigjorts vid försäljningen. Församlingen har enhälligt beslutat att våra ekonomiska tillgångar skall gå till socialt arbete, mission och utbildning. Detta arbete beräknar vi skall vara genomfört under hösten S:t Paulsförsamlingen vill också hälsa Er i S:t Peter och Trefaldighet och tacka för den gemenskap vi fått dela mellan våra församlingar. Uppdraget går vidare i nya former och detta är både spännande och utmanande. Era vänner i S:t Paul 5

6 S:t Peter Marcus Johanson Vår tidigare medarbetare Marcus Johanson har gått in i vägledningsåret som färdig pastor i Equmeniakyrkan. Den 6 september installeras han i Linköping. Han kommer vara saknad men samtidigt önskar vi honom all Guds välsignelse i de fortsatta uppdragen! Pastorns semester 19 Juni till den 10 Augusti. Trefaldighet Trefaldighetskyrkans framtid Trefaldighetskyrkan är såld och den 1 juli 2015 tar Majorsbolaget, med ägaren Jonas Åkerlund över ägandet. Efter detta så har församlingen rätt att vara kvar och fira gudstjänster fram till avslutningsgudstjänsten den 11 oktober Lördagen den 10 oktober hålls en avslutningssamling för församlingen och på söndagen är det avslutnings- avsakraliserings- och sändningsgudstjänst. Trefaldighetsförsamlingen har också beslutat om hur köpeskillingen bäst ska kunna användas för framtiden. Framförallt har satsats på att de tankar och vilja som drev de första församlingsmedlemmarna ska kunna fortsätta att förverkligas: evangelium åt alla; genom utbildning, församlingsplantering och församlingstillväxt, mission både i Sverige och andra länder och ungdomsarbete samt socialt arbete. Församlingen har fattat svåra beslut men gläds samtidigt åt att se hur Guds rike kan fortsätta att utbredas tack vare det församlingen är och har varit. Pastorns semester Pastor har semester juni och 13 juli 16 augusti. Gemensamt Vårt studiearbete och våra kulturprogram gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Kyrkokonferensen 2015 Under tiden maj 2015 höll Equmeniakyrkan kyrkokonferens i Göteborg, med temat Förvandla världen.viktiga beslut fattades både under gudstjänster och förhandlingar. Tjugotre pastorer och diakoner ordinerades och nitton diakoner och pastorer välkomnades till sitt första år i tjänst, Vägledningsåret, i väntan på att bli ordinerade nästa år. I år avtackades också de pastorer och diakoner som under året fyllt sextiosju år. Med stor glädje välkomnades tre nya församlingar, varav Equmeniakyrkan i Valda, Västkustgården, är en. En ny kristen gemenskap hälsades också välkommen. Men konferensen bad också för de församlingar som lämnat eller lagts ner. Ett flertal internationella gäster berikade konferensen och barnkonferensen uppmanade till engagemang och energi. För oss som var med på Kyrkokonferensen var det goda, utmanande dagar och dagar som visade på det stora engagemang som finns i vår kyrka. På Kyrkokonferensen blev också vår kyrkas stora engagemang för vårt land, klimat och vår omvärld tydligt. Naturligtvis fattades också en hel del beslut på konferensen. Beslut som var förberedda genom att ombuden kunde skriva ner sin mening, bejaka eller förkasta de olika frågorna på Påverkanstorget. Efter detta behövdes inte så mycket diskussioner i plenum. Årets konferens innehöll inte heller några särskilt komplicerade frågeställningar. Kyrkostyrelsen hade gjort ett gott arbete med att förbereda de olika beslut som skulle fattas. Under några timmar höll de tre bildarsamfunden sina respektive årsmöten. Metodistkyrkans årsmöte hölls på Överås, som numera ägs av Equmeniakyrkan. Till skillnad mot kyrkokonferensen som mest av allt arbetar med morgondagens utmaningar, så är årsmötena till för att avsluta det som har varit. Ännu finns några frågor av ekonomisk art kvar, som inte kunnat avslutas, men 2016 kommer Metodistkyrkan i Sveriges sista årsmöte att hållas. 6

7 På Kyrkokonferensen meddelades också att Equmeniakyrkan och United Methodist Church har ingått en ekumenisk överenskommelse i Berlin den 1 maj på Metodistkyrkans biskopsråd. Överenskommelsen handlar om att vi delar ett teologiskt arv och har en gemensam förståelse av den kristna tron. Överenskommelsen innebär också att vi respekterar varandras ämbeten, dvs att en pastor i Equmeniakyrkan kan söka tjänst i den världsvida Metodistkyrkan utan att behöva ordineras om och vice versa. Nästa år blir Kyrkokonferensen i Stockholm. Med all sannolikhet kommer förhandlingarna att hållas i Immanuelskyrkan och gudstjänsterna i Filadelfiakyrkan hålls konferensen i Vårgårda. Vill du tala med någon? Församlingarnas pastorer finns tillgängliga för enskilda samtal, bikt och nattvard. Om du inte kan komma till kyrkan kan pastorerna besöka dig. Pastorerna har absolut tystnadsplikt. Välkommen att höra av dig. Se Kyrkbladets baksida. Frågor om Equmeniakyrkan och medlemskap Har du frågor kring Equmeniakyrkan, dess ordning, lära och medlemskap? Välkommen att ta kontakt med pastorerna. Se Kyrkbladets baksida. Läs på hemsidan Du som har möjlighet läs församlingarnas hemsidor regelbundet. Dessa uppdateras med aktuell information. Sommargudstjänster Från och med söndagen den 21 juni till 16 augusti har S:t Peters Församling och Trefaldighets Församling gemensamma gudstjänster. Söndagarna 5 och 26 juli hålls ingen förmiddagsgudstjänst i S:t Peter eller Trefaldighet. Ta då gärna tillfället i akt att besöka en annan kyrka, kanske i närheten av ditt hem. Men den 26 juli är det klockan Friluftsgudstjänst hos familjen Grossmann, Ekhagen, Markim. Trevlig sommar! önskas alla Kyrkbladets läsare Information på nätet: STOCKHOLMSFÖRSAMLINGARNAS HEMSIDOR GOSPELKÖREN EQUMENIAKYRKAN Ur församlingsboken S:t Peter Födelsedagar 95 år 2 juli Ruth Sundfeldt Nya medlemmar Tomas Segerberg, Ruth Segerberg, Adam Segerberg, Lukas Segerberg, Benjamin Segerberg, Albin Larsson och Pauline Larsson Trefaldighet Födelsedagar 95 år 25 juli Maj Arnkvist 93 år 2 augusti Linnéa Axelsson 91 år 3 juli Eje Wallstedt 80 år 25 augusti Inga Lundquist 75 år 20 augusti Bengt Brunnberg 60 år 19 juli Anna-Lena Yngvesson 40 år 9 juli Gunnar Jonasson Utflyttad Eie och Lasse Wallstedt till Equmeniakyrkan i Tumba Kyrkbladet nr omfattar perioden: 30/8-18/ Program och artiklar lämnas till Din pastor senast den 14/ Ansvarig utgivare: Susanna Lindvall, S:t Peters Församling, Upplandsgatan 12, Stockholm. 7

8 B - Föreningsbrev Ansvarig utgivare: Susanna Lindvall S:t Peters Församling, Upplandsgatan12, Stockholm Besök våra hemsidor! Kontaktpersoner S:t Peters församling Upplandsgatan 12, Stockholm Exp: , Församl.hem: , Plusgiro: Pastor Exp. tid onsdagar och torsdagar kl Mobil: Trefaldighets församling T-östermalmstorg, Majorsgatan 5, Stockholm Exp: , Plusgiro: Pastor Exp.tid: onsd. kl Mobil: Församlingsrådets ordf. Susanna Lindvall Mobil: Församlingsmusiker Ruth Segerberg tel Församlingsrådets ordf. Vakant Sthlm East Gospel Choir Anna Wiborg, Körledare: Församlingsmusiker Eskil Lindbäck, organist Mobil: Equmeniakyrkan S:t Peterskyrkan - Trefaldighetskyrkan Produktion Arne Jonasson, maj 2015

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015. Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg.

SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015. Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg. SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015 Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg. D etta blad är en hälsning till dig från Säbykyrkans församling i Åkersberga. Du hittar oss och det vackra missionshuset

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer