Årsredovisning för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

2 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2009 kl i bolagets lokaler på Artillerigatan 10, Stockholm. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 6 maj 2009 Anmälan skall vara bolaget till handa den 10 maj 2008 kl Anmälan sker per post, telefon, fax eller e-post till: NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Handlingar som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Helsingborg kommun har beviljat bygglov för 30 st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, vilket innebär att nya målgrupper ser Västerås Mälarcamping som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping, där vi förvärvat befintliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård from

3 Innehållsförteckning VD har ordet sid 4 Året i korthet sid 5 Nordic Camping sid 6 Styrelse och ledande befattningshavare sid 9 Aktien sid 10 Förvaltningsberättelse sid 11 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Förändring eget kapital sid 18 Kassaflödesanalys sid 19 Redovisningsprinciper sid 20 Noter sid 23 Underskrifter sid 30 Revisionsberättelse sid 31 Kommande finansiella rapporter: Delårsrapport januari-mars maj 2009 Delårsrapport januari-juni augusti 2009 Delårsrapport januari-september november

4 VD har ordet Nordic Camping har under 2008 haft ett bra verksamhetsår med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Samtliga anläggningar uppvisar positivt rörelseresultat och har stärkt sin position på marknaden. Vi har med glädje kunnat notera en omsättningsökning med 39% och ett positivt rörelseresultat. Helsingborgs Kommun har för Råå Vallar beviljat bygglov för 30 st hus. Vi har tecknat arrendeavtal om drift och utveckling av Västerås Mälarcamping med Västerås Stad. Detta stärker vår strategi att utveckla anläggningar som har öppet året om. Nordic Camping har även under året förvärvat Frösö Camping & Stugby av Östersunds kommun. I avtalet finns möjlighet att bygga ytterligare 20 hus, vilket innebär att vi nu kan utveckla Frösö Camping och Stugby till en attraktiv året runt anläggning. Möjligheten för oss att förvärva eller arrendera campingar tror jag kommer att öka inom den närmsta framtiden. Det finns ett tydligt ökat intresse från kommuner att låta en etablerad aktör med bra kundbas och ambition att utveckla den lokala camping- och stugverksamheten. Vi arbetar tillsammans för att utveckla kommunens och vår turistnäring. Inför säsongen 2009 känner vi oss stolta över att kunna presentera 12 anläggningar i vårt utbud samt lanseringen av vårt nya lojalitetsprogram för våra gäster. På Västerås Mälarcamping startar vi under sommaren 2009 vår första barnklubb, Tigerligan. Därmed flyttar vi fram vår position som ledande campingkedja i Sverige. Nu längtar vi alla efter sommaren och många härliga stunder tillsammans med familj och vänner. Tom Sibirzeff VD, NCS Nordic Camping & Sports AB 4

5 Året i korthet Året i korthet Koncern Nettoomsättningen uppgick till (17 835) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 107 (-630) KSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -805 ( ) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,20) SEK Årets kassaflöde uppgick till -225 (344) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 39,3% (38,7 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 793) KSEK Moderbolag Nettoomsättningen uppgick till (14 681) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 711 (-492) Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -109 ( -891) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) Årets kassaflöde uppgick till -655 (320) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 41,7% (40,3 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 769 KSEK) Finansiell utveckling 2008 (koncern) 2007 (koncern) 2008 (moderbolag) 2007 (moderbolag) Nettomsättning (SEK) Res. efter finansiella poster (SEK) Res. i % av nettoomsättningen (%) -3,3-5,9-0,5-6,1 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 39,3 38,7 41,7 40,3 Avkastning på eget kapital (%) -5,6-7,9-0,8-9,4 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6-1,7 2,5-2,1 Kassalikviditet (%) 60 80,2 93,1 70,2 Antal aktier

6 Nordic Camping NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Bakgrund Camping är ett av de populäraste sätten att semestra i Skandinavien, för alla åldersgrupper. De senaste åren har campingsemester fått en klar renaissance. Innan NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) startades 2001 fanns ingen kedjebaserad camping verksamhet i Norden, så här såg grundarna möjligheten att konceptualisera denna semesterform. Historik NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) bildades Sommaren 2002 arrenderades en liten camping i Stockholms skärgård. Sedan dess har företaget förvärvat och arrenderat anläggningar från Helsingborg i söder till Östersund i norr, och driver idag, i egen regi, totalt nio anläggningar. Ytterligare tre anläggningar är associerade genom samarbetsavtal med Nordic Camping & Sports AB (publ) 2006 listades bolaget på AktieTorget. Verksamhet NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger och förvaltar campingplatser och stugbyar i Sverige. Bolaget har idag nio egna anläggningar, från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Nordic Camping ämnar fortsätta förvärva och arrendera anläggningar; dels i Sverige och dels i övriga Norden. Organisationsstruktur NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger 100 % av aktierna i Hammarö Turistcenter AB. Under verksamhetsåret bildades också dotterbolagen: Nordic Camping Drift & Support AB Nordic Camping Fastighets AB Råå Vallar Holding AB Nordic Camping avser att skilja på driften av campingar med utveckling och exploatering av ägda anläggningar i separata bolag. Affärsidé NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) tillhandahåller campingplatser och hyr ut stugor, under ett och samma varumärke, med ett gemensamt koncept. Nordic Camping skall vara det självklara valet för semesterboende i Norden. Koncept Bolagets koncept innebär: God standard på anläggningarna med avseende på hygien och fräschhet. Hög standard på stugboende. Hög tillgänglighet, även utanför högsäsong. 6

7 Personal som alltid har gästen i fokus. Genom samverkan med lokala företagare erbjuda kringaktiviteter för hela familjen. Attraktivt lojalitetsprogram för trogna kunder. Varierat utbud av varor i butikerna på anläggningarna. Strategi Bolagets strategi är att förvärva, alternativt arrendera, befintliga semesteranläggningar och förädla dem. Primärt ska förvärv ske av anläggningar i eller i närheten av större städer eller större semesterorter, och med möjlighet till kringaktiviteter. Vidare ska anläggningarna ha utbyggnadspotential i form av att det ska finnas möjligheter att bygga ut stugbeståndet på aktuell anläggning. Anläggningarna ska vara strategiskt placerade i turistområden med lång sommarsäsong och/eller kompletterande vintersäsong. Nordic Camping utvärderar kontinuerligt befintliga anläggningar, för att säkerställa att de uppfyller de krav på lönsamhet som bolaget ställer på respektive anläggning. Enligt bolagets kvalitetsstrategi skall anläggningarna hålla minst 3-stjärnig klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations, klassificering. Anläggningarna skall också, om så inte redan är fallet, bli medlemmar av SCR. Detta för att dra nytta av SCR som marknadsföringskanal, vilket Nordic Camping bedömer vara viktigt. Målsättning Bolagets ambitioner kvarstår. Nordic Camping skall under 2009 fortsätta växa under ökad lönsamhet och ytterligare förstärka sin position som marknadsledande. Bolagets expansion skall i huvudsak nås genom förvärv eller arrende av medelstora anläggningar (omsättning: 3-10 MSEK) samt någon eller några större anläggningar (omsättning: MSEK). Organisk tillväxt skall ske på befintliga anläggningar med 10 % årligen. Vision Bolagets vision är att efter ha uppnått en kraftigt ökad omsättning i Sverige expandera verksamheten till övriga Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping 7

8 Marknad och huvudsakliga intäktsområden Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. De huvudsakliga intäktsområdena är intäkter från övernattning i stugor och på campingplatser i husvagn, husbil eller i tält. Nordic Camping har också intäkter från kringförsäljning, vilket innebär traditionell kioskförsäljning samt i några fall restaurangförsäljning och uthyrning av till exempel båtar. Verksamheten styrs huvudsakligen utifrån ett geografiskt perspektiv, där varje anläggning utvecklas enligt de förutsättningar som den specifika anläggningen har. Marknadsföring Nordic Camping marknadsför sig främst via bolagets hemsida, genom SCR:s campingkatalog samt samarbete med internationella resebyråer och lokala turistbyråer. Nordic Camping satsar allt mer på att marknadsföra sig via hemsidan, som under 2008 fått ett nytt attraktivt utseende, och en väl fungerade online-bokning. Lojalitetsprogram kommer framgent också utgöra en väsentlig del av marknadsföringen genom attraktiva erbjudanden till redan befintliga kunder. Säsongsvariationer i campingbranschen Säsongsvariationerna i campingbranschen är stora. Kvartal 1 och kvartal 4 är lågsäsong och flera av Nordic Campings anläggningar är stängda under denna period. Sommarmånaderna juniaugusti är högsäsong, där en stor del av omsättningen sker. Med tanke på intäktsmönstret är kvartal 1 och kvartal 4 kvartal med negativt rörelseresultat, kvartal 2 visar ofta positivt resultat medan kvartal 3 är det kvartal som står för merparten av årsvinsten. 8

9 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelseordförande, Anders Ekborg, född 1968 Anders arbetar sedan 2004 hos AB Traction. Han är chef för VentureGruppen, Venture Manager och Bolagsjurist. Tidigare har han varit verksam på advokatbyrå. Anders innehar st aktier och aktieoptioner. Styrelseledamot och VD, Tom Sibirzeff, född 1956 Tom är entreprenör och har lång erfarenhet inom resebranschen. Han har ingått i ledningsgruppen för Spies Resor Sverige och grundade Företags-Poolen, ett utbildningsbolag som gick samman med Arvako och såldes till Academedia och Randstad. Vidare är han ägare av Sibirzeff & Co AB. Tom innehar st aktier (via bolag) och aktieoptioner. Styrelseledamot, Peter Wetterstrand, född 1957 Peter har arbetat i Fritidsresors utlandsorganisation mellan , främst gällande Portugal, Spanien och Danmark. Från 1992 till 2000 arbetade han i Sverige som vvd och Planning & Purchasing Director för Fritidsresegruppen. Från 2000 till 2002 hade Peter olika tjänster såsom vvd, VD och Purchasing Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter arbetar idag som Production Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter innehar st aktier. Styrelseledamot, Joakim Skantze, född 1967 Joakim arbetar sedan 2007 som Venture Manager på AB Traction. Han har en bred affärsbakgrund med ledande befattningar inom främst IT och grafisk industri. Joakim innehar aktier. 9

10 Aktien Aktien Den 8 november 2006 listades NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och bedriver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2008 var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Handelspost aktier Kortnamn CAMP ISIN-kod SE OrderBook Bolagets aktiebok kontoförs av VPC AB, Box 7822, Stockholm, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. OrderBookID

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för NCS Nordic Camping & Sports AB(publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm kommun, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsperioden till , vilken ska fastställas på ordinarie årsstämma. Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta campingplatser, stugbyar och annan semesterrelaterad verksamhet i Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping Marknad Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. Investeringar och förvärv Moderbolagets investeringar har under året uppgått till KSEK. Investeringar bestod av förvaltningsfastigheter KSEK, inventarier 197 KSEK samt andelar i dotterföretag 200 KSEK. Framtiden Nordic Camping ämnar fortsätta sin expansion, genom att fortsätta att utvecklas enligt den strategi som styrelsen fastslog under 2005, det vill säga att bolaget skall växa via förvärv. Styrelsen utvärderar kontinuerligt campinganläggningar som är till salu. Utöver förvärv, planerar Nordic Camping att fortsätta investera i utbyggnader av stugbestånd på befintliga anläggningar. Bolaget arbetar kontinuerligt med att öka synergierna mellan anläggningarna. 11

12 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Helsingborgs kommun har beviljat bygglov för 30st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping nu kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig nu i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, viket innebär att nya målgrupper ser Mälarcampingen som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping där vi förvärvar samtliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård under Styrelsens arbete Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft sex stycken protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation från VD Tom Sibirzeff och med anledning av denna information tagit beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a frågor avseende bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget och bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordförande Anders Ekborg leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågar samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Personalfrågor Nordic Camping arbetar aktivt med att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för personalen. Programmet kommer att ha fokus på hur vi sätter gästen i centrum och ger gästen god service. Bolaget har låga sjukskrivningstal och arbetsmiljön bedöms vara god. Koncernen har en jämn fördelning mellan kvinnor och män ( fyra kvinnor och fyra män). Insyn personers innehav Antal aktier Röster % Tom Sibirzeff via bolag ,3 Daniel Olsson via bolag ,0 Peter Wetterstrand ,5 Joakim Skantze ,1 Anders Ekborg ,1 Övriga ,0 Totalt ,0 12

13 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till SEK ( ) och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Koncernens nettoomsättning uppgick till SEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK. Inget koncernförhållande förelåg under 2006 och således finns ingen jämförande period att redovisa för koncernen. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK ( ) och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK ( ). Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK. Flerårsjämförelse (Moderbolaget) Nettoomsättning (SEK) Resultat efter finansiella poster (SEK) Resultat i % av nettoomsättningen (%) -0,5-6,1 7,5-1,6-4,3 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 41,7 40,3 50,1 25,5-3,0 Avkastning på eget kapital (%) -0,8-9,4 29,4-22,6-449,7 Avkastning på totalt kapital (%) 2,5-2,1 14,5-1,0-13,9 Kassalikviditet (%) 93,1 70,2 123,0 16,4 25,9 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på totalt kapital: Kassalikviditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Resultatdisposition Förslag till disposition av fritt eget kapital. Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst SEK Årets förlust SEK Totalt SEK Styrelsen föreslår att: I ny räkning överföres: SEK Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande redovisningsprinciper och noter. 13

14 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Främmande tjänster Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen Årets resultat Resultat per aktie -0,16-0,2-0,02-0,09 Genomsnittligt antal aktier

15 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning fortsättning Not Koncernen Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 POSTER INOM LINJEN Not Koncernen Koncernen Moderbolaget Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 22 För egna skulder och garantier Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Garantier Ansvarsförbindelser Inga Inga Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Några eventualförpliktelser och eventualtillgångar förekommer inte 17

18 Förändring eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Omföring av minoritetsintressen Årets förlust Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång

19 Kassaflödesanalys Koncernen Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Försäljning av övriga finansiella tillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpliga delar av Redovisningsrådets rekommendationer RR Samma principer tillämpas i moderbolaget och koncernen. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Grund för rapportens upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Rörelsegrenar och segmentredovisning Verksamheten bedrivs via ett antal likartade anläggningar varvid Bolaget redovisar sin verksamhet som en rörelsegren. Bolagets anläggningar är belägna inom geografiska områden där möjligheterna och riskerna är likartade. Då bolaget bedriver sin verksamhet i kedjeform sker en samverkan mellan de olika anläggningarna. Bolaget redovisar således sin verksamhet som ett segment. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Varulager m.m. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-in-förstut principen respektive verkligt värde. Verkligt värde är lika med försäljningsvärde med avdrag för försäljningsomkostnader. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Intäktsredovisning Försäljning för övernattningar redovisas efter att kunden har erhålligt logi. Kringförsäljning redovisas vid leverans av vara till konsument. Tidpunkten för leverans och övergången av den ekonomiska risken sammanfaller. 20

21 Anläggningstillgångar Gällande vissa tillgångar, t ex byggnader på annans mark (ofta campingstugor på en arrenderad camping), kan man bedöma att det kan finnas ett värde även efter avskrivningsperioden. På samma sätt kan kostnader vid t ex bortforsling av stugorna uppkomma om ett upphörande av arrendet innan avskrivningsperiodens slut sker. Båda dessa effekter bedöms vara av icke väsentlig storhet så totalt sett bedömer Bolaget att avskrivningsprinciperna ger en god och rättvisande bild av det totala värdet på de materiella anläggningstillgångarna. Byggnader och Markanläggningar har en avskrivningstid om år. Även värdehöjande och förbättrande åtgärder och investeringar ingår i detta underlaget, dock inte löpande underhåll, ägnat att behålla likvärdigt skick. Maskiner och tekniska anläggningar har en avskrivningstid om 10 år. Detta innefattar fastighetsinventarier (av typ minigolfbanor), byggnader på annans mark, maskiner och anläggningar såsom vitvaror och trädgårdsmaskiner mm. Inventarier och verktyg har en avskrivningstid om 5 år. Detta innefattar kontorsinventarier och dylikt. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt, enligt plan, över den beräknade nyttjandeperioden. Bolaget nyttjar följande avskrivningstider: Byggnader och markanläggning år Maskinger och tekniska anläggningar 10 år Inventarier och verktyg 5 år Förvaltningsfastigheter Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad. Vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till redovisat värde är om utgiften avser utbuden av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådan utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till redovisat värde. De fastigheter som förvärvats har blivit förvärvade av tredje part under de senaste tre åren. Som hyreintäkter har alla övernattningsintäkter definierats, d v s oavsett om det är tältplats, husvagn, stughyra eller ospecificerade hyresintäkter. I direkta kostnader ingår el, städning, sophämtning, reparationer och underhåll. Alla direkta kostnader är hänförliga till fastigheter som Bolaget har haft hyresintäkter från. Nedskrivningar Nedskrivning av tillgångar sker när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Med återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Leasing Leasingavtal existerar i mycket begränsad omfattning och redovisas som operationell leasing. De hyresåtaganden som finns består till mycket stor del av arrendeåtaganden för olika arrenderade campinganläggningar. 21

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby. Årsredovisning 2013. för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Nordic Camping & Resort AB (publ) 556618-9873

Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby. Årsredovisning 2013. för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Nordic Camping & Resort AB (publ) 556618-9873 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Årsredovisning 2013 för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Nordic Camping & Resort AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Resort AB

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer