hr&leadership:briefing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr# AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER Lär av andras snedsteg! s.9 Öka engagemanget i internkommunikationen s.8 KOMPETENS- UTVECKLING Linda A Hill vid Harvard Business School sammanfattar myterna som får nya chefer att göra misstag. s.16 CHEFSINTERVJU Så arbetar Charlotte Korssell på FMV för att öka samarbetet i chefsgruppen. ARBETSRÄTT Ny svensk lag och nya EU-regler! Advokatfirman Vinge tydliggör vad arbetsgivaren måste tänka på vid uppsägningar. TEMA: s.10 s.14 MoDERN REKRYTERINg Välkommen till HR&Leaderships nya onlinetjänst! Som prenumerant har du nu tillgång till en helt ny onlinetjänst där du enkelt kan komma åt alla nyheter och artiklar ur HR&Leadership via din dator, läsplatta eller mobil. Perfekt för dig som vill sköta din omvärldsbevakning när du själv har en stund över. Här kan enkelt spara dina favoritartiklar i ett eget omvärldsbibliotek och även ladda ner hela nyhetsbrevet till din läsplatta. Du har också tillgång till en ppt-presentation av 12 aktuella trender och utmaningar inom HR under Tjänsten hittar du på För mer information kontakta vår kundtjänst på s.18 Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Michelle rea 2012 InsightLab,

2 TRENDER & ANAlYS Trend #1 Företag som Youtube och Toyota når framgång med eko-system för innovation Innovation är begreppet för dagen. Många organisationer arbetar aktivt med att förstå och införa förutsättningarna för att möjliggöra just innovation. Två företag som varit ytterst framgångsrika med detta är Youtube (ägs av Google) och Toyota. De har som bekant inte mycket gemensamt i termer av vilka produkter de erbjuder, men de har lyckats mycket väl med att skapa förutsättningar för innovation. En aktuell artikel i Harvard Business Review lyfter fram en nyckelfaktor, nämligen att se innovation i ett större perspektiv. Det innebär att aktörer runt organisationen involveras mycket aktivt, alltifrån leverantörer, samarbetspartners och kunder. Rent konkret tar det sig bland annat uttryck i att Youtube fungerar som inkubator (hjälper till i uppstartsskedet) för nya medieaktörer. Man tillhandahåller de resurser, information och den utrustning som entreprenörer och nya aktörer behöver för att lansera sina idéer något som samtidigt utvecklar Youtube. Företaget får på så sätt även kontakt med unga talanger och deras idéer. Toyota involverar aktivt sina leverantörer för att bli mer innovativa. Detta gör man bland annat genom experiment, utbildning och produktionssimuleringar. En gemensam nämnare i de system för innovation som ledande företag runt om i världen just nu bygger upp är att de fokuserar på det mänskliga snarare än det ekonomiska kapitalet. Det slutliga målet är att skapa ekosystem för innovation som gynnar alla aktörer i systemet. Källa: harvard Business review; Kommentar: Dessa exempel ställer många av de traditionella ledorden för innovaton och verksamhetsutveckling på ända. Bland annat det faktum att innovation och utveckling traditionellt har omgärdats av mycket sekretess. Framgångsrik innovation idag verkar snarare handla om involvering och öppenhet. Lika intressant är skiftet från fokus på finansiellt kapital till det mänskliga, kreativa kapitalet, en utveckling som på sikt torde skifta maktpositionerna inom organisationer från finansavdelningen till HR. Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området. Trend #2 Behovet av åtgärder för mental hälsa ökar Studien Wellness at Work genomförs årligen av OnePoll bland ett urval av brittiska anställda för att mäta deras mentala välbefinnande. Resultaten i senaste undersökningen visade att endast cirka 29 procent av de tillfrågade uppgav att de oftast känner sig glada på jobbet. Vidare säger så många som 50 procent av de tillfrågade att de känner sig oerhört stressade på jobbet och hela 67 procent rapporterade att deras arbetsgivare inte erbjöd tillräckligt stöd för psykiskt välbefinnande. Motsvarande resultat visas i liknande studier även i andra länder, exempelvis Sverige. Dessa resultat är alarmerande med tanke på att många arbetsgivare redan spenderar stora belopp varje år på hälsoinsatser och rehabilitering till följd av anställda med stress och psykosociala besvär. Men sjukvårdskostnaderna är inte det enda bekymret för arbetsgivarna i detta avseende. Omfattande forskning har visat att stressade medarbetare leder till både sämre produktivitet och försämrade verksamhetsresultat. Därför är det naturligtvis i arbetsgivarnas intresse att se till att anställda har tillgång till det stöd som hjälper dem att hantera stress och uppnå psykiskt välbefinnande. Källa: hr Magazine; uk-employees-pressure-valued-lack-support-wellness-survey Kommentar: Ofta går naturligtvis fysisk och mental hälsa hand i hand, men det är tveklöst så att vi under senare år har sett en förskjutning i många arbetsgivares hälsosatsningar från aktiviteter för fysisk till psykisk hälsa. Exempel är mindfulness, KBT, stresshantering, individuell coaching och så vidare. Frågorna är så pass viktiga att de i längden inte kan delegeras till företagshälsovården i den omfattning som görs idag. När ser vi de första renodlade Chief of Health i ledningsgruppen? Trend #3 Habit management vikten av att skapa rätt beteenden och vanor I sin nya bok: The power of habit why we do what we do in life and business slår Charles Duhigg fast att förmågan att skapa och upprätthålla rätt vanor är den enskilt viktigaste kompetensen hos individer men också organisationer. Han menar att allt det vi möter i verksamheten (och i privatlivet) är resultatet av vanor bra och dåliga. Många av dessa InsightLab

3 hr&leadership:briefing nr: vanor är vi själva (enskilt eller som organisation) omedvetna om. Budskapet är att det inte är punkt-insatser eller enstaka aktiviteter som åstadkommer resultat, utan vanor. Att lära sig förstå hur vanor skapas, förstärks och förändras på ett neurologiskt och psykologiskt plan är enligt Duhigg därför en nyckelkompetens för ledare och chefer. Vad det handlar om är att tydliggöra vilka beteenden och vanor som krävs för att nå verksamhetsmålen. Källa: Ivey Business journal; behandlingen #. ulxvpgdacgo Kommentar: Om vanor, eller med andra ord, det vi regelbundet gör eller inte gör, är det som skapar resultat, behöver chefer och ledare bli duktiga beteendecoacher. Vad som krävs är då ett mer utforskande och närvarande ledarskap som observerar enskilda beteenden och som uppmuntrar, belönar och förstärker rätt beteenden. Detta område kallas OBM (organizational behavioural management) och är närbesläktat med psykologins KBT-område. I ljuset av detta borde området att förstå människors drivkrafter, motstånd och psykologiska processer rimligtvis bli ett viktigare inslag i de chefsutvecklingsprogram som erbjuds. Trend #4 Medarbetarmarknadsföring och Employee Branding Det faktum att företagen inte längre äger alla kanaler för marknadsföring eller alla de sätt kunderna kan få information om organisationens produkter och tjänster innebär att synen på marknadsföring och hur den hanteras måste förändras i grunden. Detta menar Jason Seiden på Ajax Workforce Marketing, ett företag som är i framkant inom området workforce marketing. Begreppet innefattar allt det som de anställda gör som kommunicerar organisationens värderingar, etik, kultur, tjänster och produkter. Inte bara gentemot omvärlden utan också internt till andra inom organisationen. Denna utveckling har accentuerats av alla de nya medier som de anställda idag har tillgång till. Ett närliggande område är Employer branding som många menar egentligen borde döpas om till Employee branding eftersom det framför allt är alla medarbetare som kommunicerar vad organisationen står för som arbetsgivare. Det innebär bland annat enligt Jason Seiden att HR behöver anpassa sina talangprocesser för att återspegla detta. Inte minst för att undanröja de hot som fel kommunikation och agerande kan innebära för organisationens position och rykte. Källa: Monsterthinking; Kommentar: Denna utveckling är intressant på många sätt, inte minst för att den kullkastar mycket av det som klassiska modeller för kommunikation och marknadsföring står för. Att formulera strategiska mål för dessa områden och genomdriva enhetliga strategiska och taktiska planer blir som en följd av denna utveckling allt svårare. I en situation där de enskilda medarbetarna står för en större del av kommunikationen blir dels valet av rätt medarbetare (som representerar det organisationen vill stå för) naturligtvis viktigare. Men även att kommunikationsträning ges till alla snarare än till personer på chefsnivå, vilket ofta är fallet idag. HR & leadership BRIEFINg E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Ylva Munkhammar. Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing 2013 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande omvärldstjänst inom strategisk HR och ledarskap och vänder sig till dig som är personal ansvarig, chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tjänsten en årlig trendrapport samt ett onlineverktyg (www.hrleadership.se) för att underlätta beslutsunderlag och egna presentationer. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. Varje nummer innehåller även det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight lab Inspirationsboxen Enklare vardag Onlinetjänst (www.inspirationsboxen.se) och nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration för en enklare och mer produktiv vardag. Insightguide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 International Briefing Strategic positioner : understand the business context, constraints and work to the firms strate- Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes neurship. Harvard Business HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management ideas Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia gic direction Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Building an army of intrapreneurs to beat the recession In the current market scenario, recession has become a convenient scapegoat to explain poor performance for many managers and businesses. It has also resulted in fear and insecurity, with the inability to innovate and a losing spirit of entrepre- While most companies are taking a defensive stance, they really need to build troops of empowered, innovative and creative employees - intrapreneurs - who can help attack and win. A culture of learning and innovation must permeate all levels of the organisation. Stephen Archer, a director at the talent development firm Spring Partnerships, proposes some ways to do this: Empower and allow people to execute their own Building HR competencies that are strategic to business results Dave Ulrich is the proponent of several influential HR concepts including the HR business partner model and author of books like HR Champions and The HR Value Proposition. He calls on HR professionals to build capabilities that will help them be strategic to the achievement of business goals. These capabilities are: Credible activist : walk the talk to take people along with the bigger vision Capability builder : help create a strong, competent organisation and fill the gaps Understand that a product or service is never finished, it is constantly evolving Always have the end customer in mind Let internal customers employees, shareholders, vendors talk and share information to drive the innovation culture across all functions and levels Look within as well as outside and actively reapply best practices from the outside world Ultimately, in good times and bad, a business is powered by its people, so train them to think like entrepreneurs with a drive to develop and to win. Source: Training Journal Change proponent : create effective people structures and processes to manage change Human resource innovator and integrator : integrate HR practices around the critical business issues Technology proponent : working effectively with technology innovations, social media and information management to impact business results Source: Personnel Today whats-next-for-hr-the-six-competencies-hr-needs-for-todayschallenges.htm InsightLab

5 hr&leadership:briefing nr: The future of people management: nothing but the truth If people can see unbiased reviews of hotels and retail stores on Tripadvisor or Yelp.com before making their purchase decisions, then shouldn t the same apply to selecting jobs? According to Tom Vines, VP of technical and business leadership at IBM, companies will soon attempt to attract talent based on the reviews and ratings received by their managers on public forums like LinkedIn and Facebook. Glassdoor.com is already allowing employees to leave feedback about CEO performance, and Leadership phrases to remember Despite good credentials, many leaders commit mistakes that cause colossal organisational failures. Bad leaders are often ego-centric, selfish and unaware of the realities. Tech consultant and author Steve Tobak feels we all have a bit of that bad leader in us and suggests a few phrases to help keep it real : I accept full responsibility : leaders can t make excuses for failures theirs or others Sorry, I was wrong : when errors occur, this should be the first step of correction Actually, I have no idea : leaders are not expected to know everything though anonymous, the industry is sitting up and taking notice as this becomes an authentic way of sharing feedback. Organisations will start getting more naked as talent is starting to seek more diverse and unbiased reviews of what it is like to work there. It may also help potential hires pick the right manager in tune with their own working style and ultimately will benefit the organisation. Source: Workforce BLOGS05/ /the-naked-organization-gets-nakeder What do you expect of me? : clarifies expectations and avoids assumptions Do the right thing : creates a great organisational culture while aiding decision-making Let me think about it and get back to you : does not imply lack of decisiveness What can go wrong? is not pessimism but an important consideration for when everyone is so excited about a product that they may overlook the obvious. Source: BNET things-leaders-should-learn-to-say/ Striking a balance between understaffing and overstaffing Companies still routinely struggle to find a balance between over- and understaffing, especially in this post-recession era when doing more with less has become de rigueur. While fewer than optimal staff members can lead to lower productivity and sales, too many employees entail high costs. Simon Macpherson, senior director of operations at Kronos, recommends the following tips for finding a delicate balance: Put a cross-functional team in place that will be responsible for staff planning. Keep your employees engaged by giving them an optimal workload. Help employees see the connection between what they do and the bigger corporate strategy. Invest in technology that lets your employees do more with less. Consider investing in a workforce management system to organise staff schedules. Profile your employees preferences, talents, qualifications and skills and deploy them on projects accordingly. Source: Management Today ten-ways-cut-costs-without-cutting-jobs/ Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 5

6 hr&leadership:briefing nr: Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Learning how motivational preferences drive performance All employees have different motivational preferences and the way these are met by managers have an impact on performance, says David Klaasen, owner-director of Inspired Working Ltd., a niche HR consultancy. For example, some employees are motivated by constant feedback and may feel demotivated in the event that they don t receive active and personal feedback at every step of the way. Others may go off and do things on their own and see constant managerial feedback as a negative thing or even as a demotivator. With global annual revenues of $70 billion, the 4-decade old gaming industry knows a thing or two about engagement and effectiveness. Kevin Werbach (Professor of legal studies and business ethics at Wharton) and Dan Hunter (Professor at New York Law School) say applying this knowledge can help better deliver business objectives. In their recent book For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, they aim to inspire managers to think like game designers and gamify business efforts. Highlights of an interview: The book originates from the high levels of customer and employee disengagement today. There are many similarities between game life and work life - both have rules, both can be fun, However these motivational preferences are sub-conscious. Managers need to observe their team members behaviour, body language and response to feedback in order to gauge what works for each unique member. Employees who feel undervalued and demotivated without constant feedback need to be managed with a daily feedback schedule formal and informal. Others need other specific approaches based on their unique unstated motivational preferences. Source: HR Daily Gamification: a new approach to employee engagement engaging and competitive, both deliver rewards and a sense of achievement on goal achievement. Gamification uses time-tested game-design approaches to build fun into otherwise uninspiring processes and makes them more engaging based on peoples intrinsic motivators. The book provides a toolkit to gamify work, six concrete steps called The Six D s to take a game design approach, and the risks and pitfalls to avoid during gamification. Source: cfm?articleid= InsightLab

7 INTER- NATIoNAl BRIEFINg Driving talent that drives growth: the Continental story As Continental -one of the world s largest automotive parts suppliers - grows, HR is busy preparing for the next big hiring wave. To do this, they are leveraging social media and the digital world. Their Facebook page for potential hires is highly rated. Their network of Ambassadors visiting universities to engage students is effective. Sponsored contests like the university-level Formula One car making contest or Trend Antenna in markets like China and Germany aim to engage entry-level hires and identify talent early. Continental also encourages employees to move between functions, roles and countries to build a broad perspective and drive retention. It runs a successful global management program for its 30 most promising young executives. Elke Strathmann, Director of Labour Relations at Continental, feels building a consistent work culture globally while balancing diverse regional cultural outlooks is the big challenge. In order to optimise the participation of half the workforce, Continental aims to increase its female talent from 8 to 16% over this decade. Source: HRM Asia Narcissistic leaders create volatile businesses Some of the best CEOs out there have a reputation for being narcissistic and audacious risk-takers. These traits give them an edge over others and equip them to make tough decisions but researchers Arjiit Chatterjee (ESSEC Business School, France) and Donald Hambrick (Penn State) argue that they also affect the company s fortunes. Chatterjee and Hambrick define narcissistic leaders as having a sense of entitlement, needing attention, feeling superior, and being self-absorbed. The study revealed that narcissistic CEOs bring dramatic wins or losses to their companies. The authors explain that these CEOs are hard working (because they crave attention) and hence successful, and they continue to make risky decisions in order to seek more attention. However, due to their self-absorption, these CEOs often forget to assess whether a move that will get them attention is also good for the company. This can lead to reckless decision-making and business volatility. Source: CBS Moneywatch narcissism-the-problem-with-bold-leadership/ Teaming is crucial for innovation According to Drs. James Heskett and Amy Edmondson at Harvard Business School, teaming will be the driving force behind innovation and creativity in the 21st century. What is teaming and how is it different from the teams we know and love? The authors define teaming as coordination and mutual adjustment during episodes of interdependent work. The crucial difference between teaming and the traditional team is that the former tends to be more temporary and fluid. Thus, teaming involves learning and innovating while also performing routine tasks. Unlike the usual team where team members have time to learn and practice, teaming is not spontaneous and short-lived. Teaming requires open and instant communication among employees and managers who must also be able to identify opportunities for collaborative work. This habit can be cultivated, argue Heskett and Edmondson, and it will be key to organisational learning in the years to come. Source: HBS Working Knowledge Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 7

8 Sociala medier Trendbarometern: HETT Social proof allt mer avgörande för organisationers trovärdighet och rykte online Social proof kan omskrivas som en persons eller organisations förtroendekapital online och utgörs bland annat av antalet likes, re-tweets, positiva kommentarer och andra interaktioner som tyder på ett stort och stöttande nätverk av vänner eller fans. Vi är generellt mer benägna att följa strömmen vilket gör tät och positiv interaktion till en av de viktigaste förtroendeskapande effekterna i samtliga sociala nätforum. Den ökade transparensen blir desto mer avgörande för organisationer i de sociala medierna. Interaktionen och möjligheten att se andras omdömen och kommentarer skapar trygghet för kunder och användare, som på så sätt blir mer benägna att signa upp sig på nyhetsbrev, söka lediga tjänster eller rekommendera organisationen, tjänsten eller varan vidare till sina vänner eller kollegor. Experter menar att just denna typ av interaktion är hårdvaluta och på väg att bli avgörande i reklam- och rekryteringssammanhang med andra ord kanske något för HR att satsa på under Källa: social-recruiting-trends-for-2013/ Två enkla tips för ökad social proof online HETT Bokmärk positiva tweets Genom att bokmärka tweets sparas de på en separat sida som Favoriter, som sedan går att länka till bland annat från organisationens hemeller Linkedin-sida. Funktionen kan med fördel användas för att spara och visa positiva kommentarer eller rekommendationer rörande organisationen. I WordPress går det att integrera funktionen med en plugin som kallas Tweetimonials, där positiva tweets kan visas upp i ett uppdaterat flöde direkt på hemsidan. Det går även att integrera en specifikt utvald och direkt klickbar tweet på organisationens hemsida. Nå ut till de anställda med hjälp av ett större antal bilder och videoklipp integrerade i internkommunikationen. Den så kallade Pinterest-effekten bekräftades på många håll under 2012, inte minst när Facebook köpte upp Instagram och bilduppladdningstjänsterna nådde nya höjder i spridning och antal användare. Använd sociala plugins genom Facebook Facebook erbjuder ett antal olika delningsalternativ, bland annat genom likes, rekommendationer och aktivitetsfeed. Besökarna kan enkelt se om någon av deras Facebookvänner interagerat med sidan och vad andra gillat eller rekommenderat. Källa: bid/32418/10-ways-to-instantly-amplify-the-social-proof-of- Your-Marketing.aspx Ny undersökning: Många bilder effektivaste metoden för att engagera de anställda En ny undersökning understödjer teorin om att bilder inom kommunikationsbranschen är en av de hetaste trenderna anställda engageras främst av information i form av bilder och filmklipp. Det är Ragan Communications som står bakom undersökningen där drygt hälften av de 200 svarande kommunikatörerna på LinkedIn menar att videos och bilder i störst utsträckning engagerar de anställda när det kommer till internkommunikation. 26 procent av de svarande uppger att bloggar och artiklar skrivna av de anställda själva genererar mest uppmärksamhet, medan 13 procent hävdar att enkäter och undersökningar ger störst gensvar. Bara 7 procent av de svarande uppger att artiklar eller annan textkommunikation från ledningen bäst når fram till de anställda. Få fler att läsa interna nyhetsbrev med hjälp av bilder och videoklipp Rick Lynch är kommunikationschef på Excelis Systems. I sina företagsinterna nyhetsbrev använder han sig sedan en tid tillbaka till 90 procent av bilder, varav han fått de flesta av medarbetarna själva. En kort beskrivande text bifogas till varje bild för mer utförlig information kan medarbetarna själva gå in på företagets intranät. Lynch uppger att responsen på bildinitiativet varit starkt positiv, och att han bland personalen fått ett större antal läsare sedan han ökade antalet bilder och minskade textmassan i nyhetsutskicken. Källa: engage_employees_most_poll_shows_45897.aspx# InsightLab

9 hr&leadership:briefing nr: Lär av andras snedsteg: Tre tips som förebygger pinsamma misstag i sociala medier KALLT Det är lätt att slinta över tangenterna, som privatperson såväl som representant för en organisation. Det här är ett faktum som under det gångna året stått smärtsamt klart för många organisationer. I takt med att organisationer världen över integrerat sociala medier i sina kommunikationsoch marknadsföringsstrategier har antalet häpnadsväckande social media fails ökat dramatiskt. Inloggningsmissar och olyckliga hashtags kan på kort tid vålla stor skada. Den goda nyheten är att det finns en rad varnande exempel att lära från. Förebygg ofördelaktiga scenarier med hjälp av tre enkla tips. Ha som företagspolicy att dubbeleller trippelkolla inloggningen Vi har under 2012 sett flera exempel på företag där de anställda misstagit företagets Twitterinloggning för sin personliga; KitchenAid har gjort narr av Obamas döda släkting, Montanas turistinformation började en tweet med Fuck this job och StubHub utbrast Thank fuck it s Friday! Can t wait to get out of this stubsucking hell hole. Ha som officiell regel på arbetsplatsen att alltid dubbel- eller gärna trippelkolla inloggningen innan någonting publiceras i de sociala nätforumen. Var noga med valet av hashtag Hashtagen #McDStories där McDonalds uppmanade sina följare att dela positiva hamburgerminnen med varandra var ett typexempel på bristande bakgrundskontroll och i viss mån otillräcklig kännedom om målgruppen. Kampanjen spårade på nolltid ur och historier om mögliga hamburgare varvades med associationer till diabetesdiagnoser, fetma och dåliga arbetsförhållanden. Även själva formuleringen kan i sig ställa till med problem, som när Susan Boyles PR-team skapade hashtagen #susanalbumparty, som snabbt fick framförallt den lite yngre skaran Twitterföljare att göra narr av hela konceptet. Rätt timing är ytterligare en kritisk faktor. Kmart befann sig mitt i en leksakskampanj när de parallellt ville uttrycka sitt djupa deltagande för offrens familjer i samband med en skolskjutning. Den beklagande tweeten avrundades dock med hashtagen #Fab15Toys och tusentals uppretade följare var ett faktum. Överväg alla nya idéer ett varv extra och skaffa en second opinion Stormen Sandy hade precis dragit in och klädkedjan American Apparel utformade ett erbjudande i stil med In case you re bored by the storm. Företaget blev snabbt på det klara med att paralleller till förödande naturkatastrofer sällan är klockrena ur marknadsföringssynpunkt. En svensk turistförening låter varje vecka en ny svensk twittra i organisationens namn något som vid ett tillfälle ledde till en mycket förvirrad och olämplig tweet om judar och nazismen. Konceptet med ett öppet Twitterkonto där olika svenskar får representera den svenska kulturen har sedan dess både lovordats och sågats. Ett felaktigt beslut ger konsekvenser på nolltid. Det är knappast någon nyhet att en idé inte har bäring enbart till följd av hög innovationsgrad. Undvik att hamna på skämslistan; blanda in fler personer i beslutsfattandet kring sociala mediekampanjer, och gå alltid igenom idéer en extra runda innan de sätts i verket. Ha som policy att i förväg beta av ett antal kontrollfrågor kring kampanjens lämplighet, håll koll på vilka målgruppen är och vad de tycker, och gör nödvändig research och bakgrundskontroll för att undvika pinsamma misstag. Källa: HETT Rekrytera generation Y med onlinespel Antalet organisationer som rekryterar med hjälp av onlinespel och digitala utmaningar ökar. Marriott Hotells Farmville-liknande spelapp My Marriott International där användarna får prova på hotelljobbets olika uppgifter på Facebook är ett av många exempel där ett spel genererat fler ansökningar från den yngre generationen. Gamification är sedan länge ett välkänt begrepp i utbildningssammanhang men har under 2012 på allvar tagit steget från utbildnings- till rekryteringsområdet. Experter menar att en generation som enligt en något schablonartad bild vuxit upp med tv- och dataspel som ett självklart inslag i vardagen alltså också bäst nås i de forum och former som de är vana vid. Rekryteringsspel där resultatet dessutom postas på spelarens Facebooksida har därför bland den yngre målgruppen visat sig väcka större uppmärksamhet och generera fler ansökningar än mer traditionsenliga rekryteringsformulär och ansökningsmodeller. Källa: social-recruiting-trends-for-2013/ 2013 InsightLab 9

10 MIN ERFAREN- HET SOM CHEF Intervju med Charlotte Korssell på FMV Nära samarbete i chefs stimulerande och mindre Charlotte Korssell Kort om Charlotte Korssell och FMV Charlotte Korssell är 42 år och har examen både som civilingenjör i elektroteknik och som civilekonom. Sedan 2000 är Charlotte anställd på Försvarets Materielverk (FMV). FMV är en statlig myndighet, men till skillnad från de flesta andra myndigheter arbetar inte FMV direkt mot medborgarna, utan främst mot Försvarsmakten. Charlotte har haft fem olika chefsbefattningar inom FMV och de senaste nio åren har hon varit chef över andra chefer. Idag är Charlotte ansvarig för ett av FMV:s sex så kalllade Anskaffningskontor, AK Ledningssystem, som består av 9 enheter, 17 chefer och totalt 215 medarbetare. Charlotte är den enda kvinnliga AK-chefen på FMV. De flesta av hennes kollegor är manliga officerare. Hur ser du på chefens roll? Har den förändrats de senaste åren? Jag tror att det är en allmän uppfattning att chefsrollen har blivit mycket bredare. Som chef behöver man inte vara bäst, men man ska ha grundkunskap om väldigt mycket. Som chef ska man vara en katalysator för det som ska hända och man måste klara av det inom väldigt många olika områden samtidigt. Man förväntas tänka utåt (mot omvärlden) och inåt (i organisationen), framåt (på lång och kort sikt) och bakåt (för att lära av historien). Och samtidigt ska man vara närvarande i nuet. Vilka förmågor ska man ha för att bli en bra chef? För att bli en bra chef är det bra om man är prestigelös och bjuder på sig själv. Det gör det lättare att få andra med sig. Man bör också ha lätt för att skapa engagemang och klara av att själv vara engagerad i många olika saker samtidigt. Dessutom behöver man ha resultatfokus och driv. Något som kan vara bra att komma ihåg är att sunt förnuft räcker långt. Det gäller att fundera över hur man själv vill bli behandlad i olika situationer och komma ihåg att människor är olika. När man rekryterar chefer tycker jag inte heller att man ska glömma bort att olika chefer passar i olika faser. En del är bra på att driva förändringar och andra är bra på att strukturera om när det går dåligt. En del chefer är duktiga på förvaltning när allt flyter på och andra på att bygga upp ny verksamhet. Chefer behöver också utveckla en bra förståelse för kundens situation och behov. Vilken typ av ledarskap tror du på? Jag tror att det är viktigt att hitta en balans, mellan de hårda och de mjuka frågorna i ledarskapet. Det får inte bli slagsida åt något håll. Man kan inte bara jobba med kultur, attityd och förhållningssätt, men inte heller bara med effektivitet, mål och resultat, utan man måste mycket medvetet jobba med både och. Hur arbetar du för att det ska bli balans i ledarskapet? Här på FMV är de flesta cheferna män och en del är officerare och det inverkar på miljön, som av många kan uppfattas som rätt hård och tuff. För att balansera upp det har jag därför jobbat lite extra med de mjuka delarna, som för mig handlar om relationer, förståelse och respekt. Chefer förväntas tänka utåt och inåt, framåt och bakåt. Och ändå vara närvarande i nuet. Psykologerna Åsa Nilsonne och Anna Kåver har skrivit boken Tillsammans, som har gett mig en del insikter. De beskriver tillvaron som att vi människor står på olika utkikstorn en bit ifrån varandra, vilket ger oss olika perspektiv på utsikten. En del detaljer syns kanske bara från det ena tornet och en del bara från det andra. Din utsikt är bara en av många. Det du ser kan vara helt korrekt, men ändå inte stämma exakt med det någon annan ser. Det här tycker jag är en bra metafor att utgå ifrån för att vi ska kunna öka förståelsen och respekten för varandra. Jag jobbar gärna med grupparbeten och värderingsövningar. Det behöver inte alls vara komplicerat. Jag faciliterar dem ofta själv med hjälp av ett blädderblock och vi pratar till exempel om vilka förväntningar vi har på varandra. Vilka förväntningar har cheferna på medarbetarna? Och medarbetarna på cheferna? Och medarbetarna på varandra? Vid några tillfällen har jag också tagit hjälp av improvisationsteater, vilket jag tycker avväpnar och öppnar upp diskussionen. Skådespelare spelar upp en scen, som till exempel kan vara hämtad från något som framkommit i en medarbetarundersökning. Sedan diskuterar vi utifrån denna. Vad är det okej att skämta om i fikarum InsightLab

11 hr&leadership:briefing nr: gruppen gör jobbet mer ensamt CHARLOTTES BOKTIPS! met? Vilka olika härskartekniker finns? Hur vill vi ha det hos oss? Vilka är de största utmaningarna med att vara chef idag? Chefers största utmaning idag är utan tvekan att få tiden att räcka till. Det är det som alla pratar om och det hör väl ihop med den breda roll som chefen har idag. En annan utmaning är att kunna kombinera utveckling och framgång med neddragningar och effektiviseringar. Man kan ju göra toppresultat och ändå arbeta med nedskärningar för att kunna göra bra resultat även i framtiden och för att möta den ökande konkurrensen. Men det här är svårt att hantera och svårt att kommunicera. Hur får man tiden att räcka till, kan man dela på ledarskapet? Vi har en form av delat ledarskap i och med att alla enhetschefer har en ställföreträdande chef. Fördelen är att man kan dela upp uppgifterna och man kan bredda kompetensen genom att para ihop två chefer som är bra på olika saker. Men för att ett delat chefskap ska fungera måste man vara väldigt samspelta och agera likadant gentemot medarbetarna och det tar väldigt mycket tid att prata ihop sig så mycket som behövs. Det går inte att komma ifrån att det också blir en del dubbelarbete. Många gånger kan det nog vara mer effektivt att istället göra arbetsgrupperna mindre och ha en chef per grupp. Däremot tror jag på att man kan hjälpas åt mer inom chefsgruppen. Här hos oss försöker jag vara en katalysator för ett nära samarbete mellan cheferna. Inför till exempel årsplanering, medarbetarsamtal eller lönerevision diskuterar vi olika utmaningar och möjliga dilemman och de som har idéer och erfarenhet delar med sig. Jag tror på att jobba med de personliga egenskaperna. För att vi verkligen ska kunna hjälpas åt och stötta varandra i chefsgruppen behöver vi känna förtroende för varandra och vi behöver känna våra egna och varandras styrkor och svagheter. Men det är ingenting som kommer av sig självt, utan det är något som vi jobbar med i olika gruppövningar. Det bästa råd jag fått Jag har fått många goda råd, men jag fastnar för ett råd från min pappa. Han sa alltid till mig att jag skulle tro på mig själv och inte begränsa mig. Och han påminde mig om att man måste satsa för att vinna. Det är det klassiska ordspråket Sikta mot stjärnorna så kanske du når trädtopparna. Jag försöker att föra pappas råd vidare till mina döttrar och jag brukar tillägga att ingenting är gratis, man måste vara beredd att ta i lite, att kämpa för något. Och för att orka göra det måste man hitta något som man känner starkt för. Sen ska man vara nöjd med det man uppnår och inte gå omkring och gräma sig för det som inte gick vägen. Har du gått några utbildningar, som du kan tipsa om? Ruter Dams chefsutvecklingsprogram är det allra bästa jag har gått. Programmet består av tre delar; ett utbildningsblock på drygt 20 dagar under ett år, ett mentorprogram där man både har en intern mentor från den egna arbetsplatsen och en extern mentor och så nätverket där man får dela erfarenheter med andra kvinnor i liknande situationer. Det är ett otroligt starkt och berikande koncept och jag deltar fortfarande i Affärsnätverket. Både för egen del och för mina medarbetares räkning har jag flera gånger använt Dale Carnegies utbildningar, som jag tycker är proffsiga. De förmedlar mycket klokskap och sunt förnuft sådant som man behöver bli påmind om och som ger energi. Karriär av Gunilla Ahrén, grundare till det kvinnliga nätverket Ruter Dam. Rekommenderas till både kvinnor och män som jobbar som chefer. Stressa rätt och Effektiv stresshantering : på en timme, båda av stressforskaren Dan Hasson, som också är en utmärkt föreläsare. Tillsammans : om medkänsla och bekräftelse av Anna Kåver och Åsa Nilsonne.När vi bekräftar en annan människa visar vi att vi tar denne på djupaste allvar och det ökar chansen att vi får bekräftelse tillbaka. Det får oss att känna gemenskap med och respekt för varandra. I boken ges konkreta råd om vad, vem, när och hur vi kan bekräfta InsightLab 11

12 Svenska framgångsexempel Swedsafe arbetar med socialt ansvarstagande Sedan drygt två år tillbaka finns en standard för socialt ansvarstagande, ISO Ett företag som använder sig av standarden är öronproppstillverkaren Swedsafe. Ett viktigt skäl är att vd:n Göran Berg är intresserad av hållbarhetsfrågor och också ser det som en möjlighet att profilera sig på marknaden. Standarden omfattar allt från verksamhetsmetoder till miljö och konsumentfrågor. När arbetet drog igång gick man igenom företagets policy tillsammans med de anställda. Målet var att få socialt ansvarstagande att bli en naturlig del i vardagen. Efter en analys valde Swedsafe att satsa extra på områdena miljö, goda verksamhetsmetoder och samhällsengagemang. Satsningarna på miljö, som också har som mål att minska kostnaderna, handlar bland annat om att minska resursförbrukningen, såsom vatten, energi och lösningsmedel. När det gäller samhällsengagemang arbetar Swedsafe med att hjälpa unga arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden. Företaget samarbetar även med idrottsklubbar för att få in unga i arbetslivet samt med lokala kommuner för att hjälpa arbetslösa utlandsfödda. Swedsafe samarbetar även med två dagcenter för förståndshandikappade där företaget får hjälp med att packa om felpacketerade öronproppar. Vi minskar kassation och avfall och ser att arbetet ger de berörda självförtroende. Baksidan är att många menar att vi utnyttjar dessa personer. Det gör mig ledsen att vi inte kan jobba på detta sätt i Sverige. I Polen där vi också har verksamhet finns en annan syn på dessa typer av samarbeten, säger Göran Berg. Källa: Swedsafe satsar på socialt ansvar, Kvalitetsmagasinet, , kvalitetsmagasinet.se/swedsafe-satsar-pasocialt-ansvar/ Microsoft tar bort papper och fasta arbetsplatser Microsoft i Sverige har nyligen genomdrivit ett förändringsprojekt som har handlat om att förändra både arbetssätt och arbetsplatsens utformning. På huvudkontoret i Akalla har man tagit bort de fasta arbetsplatserna, med undantag av IT-avdelningen och MSNredaktionen. Istället har man fler gemensamma umgängesytor. Kontoret är dessutom papperslöst. Medarbetarna kan numera välja en av de drygt 600 arbetsplatserna när de kommer till kontoret. Eller jobba hemifrån eller på ett café, något som uppmuntras av Microsoft. Några riktlinjer för hur ofta medarbetarna kan distansarbeta finns inte. Det är en fråga om att organisera arbetet. Så länge du jobbar med tydliga mål och har regelbunden uppföljning spelar det ingen roll var du arbetar, säger Per Adolfsson, Sverigechef som liksom övriga medarbetare inte har en fast arbetsplats. För att minska farhågorna inför förändringen har medarbetarna fått diskutera i grupp och kunnat lyfta frågor. Ett problem med fritt arbete kan vara att det blir svårare för nyanställda att komma in i jobbet och i arbetsgruppen. Därför har Microsoft infört en ny process vid nyanställningar. Alla nyanställda börjar samma dag i månaden. De får en två dagar gemensam introduktion och sedan får varje nyanställd en buddy, en person som arbetar på Microsoft och som tar hand om den nyanställde i starten. Källa: Microsoft möblerar om, CSJobb, IDG.se, , Hållbarhetsstudenter coachar Nordic Choice Hotels De senaste åren har hotellkedjan Nordic Choice Hotels drivit ett pilotprojekt på fyra hotell där hållbarhetsstudenter har engagerats. Studenterna har vid sidan av sina studier varit med om att driva igenom olika hållbarhetsinitiativ på hotellen. Projektet har fallit så pass väl ut att Nordic Choice Hotels kommer att utöka det till ytterligare 25 hotell under Hotellen kommer via projektet att få tillgång till en utvald hållbarhetsstudent en heldag i månaden. Studenterna arbetar efter principen frihet under ansvar. De har en fast coachningsplan som säkerställer att vi får ett resultat vi kan använda som intern revision i ISO standardens bemärkelse. Utöver detta finns det inte bara utrymme, utan även ett krav på studenterna att ta egna initiativ för att fritt utveckla nya initiativ på hotellen, säger Gustav Stenbeck, miljöchef på Nordic Choice Hotels, till tidningen Miljöaktuellt. Enligt honom har projektet flera fördelar jämfört med att ta in konsulter för att driva hållbarhetsarbetet. Vi lägger inte pengar på konsulter som belastar miljön med resor från Stockholm till alla våra hotell i Skandinavien. Då coacherna går på högskolan i staden hotellet ligger i blir det så lokalt det kan bli. En bonus är att vi får möjligheten att profilera oss mot morgondagens hållbarhetsproffs. Källa: Miljöchefen: Studenter bättre än konsulter, Miljöaktuellt, , se/2.1845/ /miljochefen-studenter-battre-ankonsulter#disqus_thread InsightLab

13 hr&leadership:briefing nr: Arkitekturen minskar aggressivitet och våld på Psykiatri Östra På Psykiatri Östra i Göteborg har arkitekturen lett till mindre aggressivitet och våld. Det har en studie vid Chalmers och Göteborgs universitet visat. Istället för långa korridorer och fyrbäddssalar har man skapat en hemlik miljö med mycket ljus och växter och möjlighet att gå ut i trädgården. Östra sjukhusets psykiatribyggnad invigdes 2006 och personalen har varit djupt involverad i utformningen. Man har försökt att ta med alla de miljömässiga faktorer som tros kunna minska stress och aggressivitet. På traditionella sjukhus måste tvångsvårdade patienter ha med sig personal när de vill gå ut, vilket begränsar deras rörelsefrihet. På Psykiatri Östra kan de gå ut i trädgården när de vill. Dagsljus har också visat sig minska risken för depression. Man har också tagit hänsyn till att det för många är viktigt att kunna dra sig undan och vara ifred. Resultatet har blivit gott. Antalet bältesspänningar har minskat med 44 procent och antalet tvångsinjektioner med 21 procent. Om vi utformar mer helande byggnader som gör patienterna mindre stressade så vinner alla på det. Och om personalen i sin Riksdagen satsar på mindfulness Intresset för mindfulness ökar inom arbetslivet. En arbetsplats som har hoppat på trenden är den svenska riksdagen. Det gamla rökrummet har gjorts om till ett stillhetsrum där anställda och ledamöter kan träna mindfulness med hjälp av instruktörer. Intresset har varit stort och många upplever att de har blivit mer närvarande i nuet, känner mindre stress och fått bättre sömn. Politikerna får betala medan de anställda har ett friskvårdsbidrag. Initiativtagare är Anne Marie Brodén som själv har positiv erfarenhet av meditation. tur mår bättre och känner sig mindre belastade kan de ge patienterna en bättre vård, säger Roger Ulrich, en av de forskare som studerat Psykiatri Östra. Han menar också att kostnaden för byggnaden är liten jämfört med löner, läkemedel och modern teknik. Många gamla byggnader kan också förbättras genom att man till exempel sätter upp ljudabsorberande material och har möbler som går att flytta runt, så att patienterna själva kan reglera avståndet till andra. Källor: Mindre hot och våld i psykvård tack vare en god vårdarkitektur, , Suntliv.nu, suntliv.nu/amnen/fysisk-arbetsmiljo/artiklar-om-fysiskarbetsmiljo/god-arkitektur-leder-till-mindre-hot-ochvald/; Helande byggnader minskar belastningen för de anställda, , Fysisk-arbetsmiljo/Artiklar-om-fysisk-arbetsmiljo/Helandebyggnader-minskar-belastningen-for-de-anstallda/ Min inspirationskälla är Dag Hammarskjöld som skapade ett meditationsrum i FN i New York redan på 50-talet, säger Anne Marie Brodén. Källa: Meditera i riksdagen, , AcadeMedia inför meddelarskydd Friskoleföretaget AcadeMedia har infört meddelarskydd. Det innebär att alla medarbetare kan lämna uppgifter till media utan att riskera repressalier, precis som medarbetare inom offentlig sektor. Meddelarskyddet har slagits fast av styrelsen i en policy som också beskriver hur medarbetarna kan slå larm internt. Flera medarbetare har sekretessklausuler i sina anställningsavtal som innebär att de förbinder sig att inte sprida företagshemligheter eller annan konfidentiell information. Enligt Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia, går dock meddelarfriheten före kravet om lojalitet mot företaget. Vem som helst i bolaget kan lämna uppgifter om missförhållanden avsedda för publicering i media utan inskränkning av dessa sekretessklausuler. Detta har vår styrelse nu slagit fast, säger Paula Hammerskog, som dock påpekar att elevsekretess och liknande gäller precis som i offentlig verksamhet. Källa: Friskolejätte inför meddelarskydd, Kommunalarbetaren, , cfm?c= InsightLab 13

14 arbetsrätt Nyheter & fördjupning EU-nytt inom arbetsrätten Anmälningsskyldighet vid utstationering Regeringen överlämnade före jul en lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare. Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om anmälningsskyldighet och krav på kontaktperson i Sverige för utländska bolag som utstationerar arbetstagare i Sverige. Enligt förslaget aktualiseras anmälningsskyldigheten vid utstationering av arbetstagare till Sverige som varar mer än fem dagar. Anmälan ska göras senast, när den utstationerade arbetstagaren påbörjar arbete i Sverige. Vidare föreligger en skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten som har betydelse för de uppgifter som anmälts senast tre dagar efter det att förändringen skett. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren ska i sin anmälan utse en kontaktperson i Sverige. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning och kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Kontaktpersonen bör även kunna kontakta behöriga företrädare för arbetsgivaren vid behov. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Fördjupning: Vad ska arbetsgivaren tänka på vid uppsägningar på grund av arbetsbrist? År 2012 var ett turbulent år på den svenska arbetsmarknaden med många driftsinskränkningar och varsel. Uppsägningar till följd av arbetsbrist har sålunda varit ett aktuellt tema den senaste tiden och denna artikel beskriver översiktligt vad man som arbetsgivare ur ett arbetsrättsligt perspektiv ska tänka på, om man står inför driftsinskränkningar på arbetsplatsen. Omplacering till ledig befattning Innan en arbetsgivare vidtar någon uppsägning, måste arbetsgivaren undersöka om det finns några eventuella lediga befattningar som berörda arbetstagare kan omplaceras till. Den yttersta gränsen för denna skyldighet utgörs av hela den juridiska personen samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den lediga befattningen. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är alltså inte geografiskt begränsad. Turordning och tillräckliga kvalifikationer Om inga omplaceringsmöjligheter finns ska en turordningslista upprättas. I turordningslistan rangordnas de anställda efter anställningsdatum. Arbetsgivaren är skyldig att följa principen om sist in-först ut, vilket innebär att den arbetstagare som har varit anställd kortast tid ska sägas upp först förutsatt att de anställda med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer att utföra deras arbete. Begreppet tillräckliga kvalifikationer är ett objektivt begrepp, vilket innebär att arbetsgivarens bedömning av vem som är mest lämpad för uppgiften, saknar betydelse. Det är tillåtet att i samband med en omorganisation ställa ändrade krav på en viss befattning, om det finns godtagbara skäl, vilket kan få till följd att den tidigare innehavaren av en befattning inte längre har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning inom den förändrade organisationen. Det upprättas som huvudregel en turordningslista per driftsenhet, och om kollektivavtal finns, en turordningslista per avtalsområde. Arbetsmiljö Innan arbetsgivaren genomför uppsägningar på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för huruvida organisationsförändringen kan leda till att kvarvarande personal drabbas av ohälsa eller olycksfall. Fackliga förhandlingar mm Innan beslut fattas om en omorganisation som leder till en övertalighet måste arbetsgivaren hålla fackliga förhandlingar, om företaget är bundet av kollektivavtal. Vidare måste fackliga förhandlingar på samma sätt föras med en minoritetsorganisation, om enbart en enstaka fackligt organiserad anställd berörs. Slutligen måste fackliga förhandlingar föras inför en uppsägning, där en eller flera fackligt anslutna arbetstagare berörs. Det är vanskligt att generellt anvisa ett lämpligt tillvägagångssätt för hur en övertalighet ska hanteras i praktiken i förhållande till eventuella fackliga organisationer, och i relation till den egna personalen. Bl.a. sammanhänger detta med MBL:s konstruktion att ledningen inte får fatta beslut avseende personalneddragningen, förrän efter det att de fackliga förhandlingarna enligt 11 MBL avslutats. Å andra sidan finns naturligtvis ett behov för ledningen, att på ett tidigt stadium i processen informera de anställda om arbetsbristen och om orsakerna till den kommande omorganisationen. Om företaget är bundet av kollektivavtal kan tidtabellen för de fackliga förhandlingarna och de allmänna personalmötena lämpligen diskuteras på ett tidigt stadium i processen. Om företaget inte har så många anställda och inte omfattas av kollektivavtal, kan det måhända vara lämpligt att inleda processen med en kortare information till samtlig personal, om vad företaget överväger. Bolaget har i samband därmed då också tillfälle att på lämpligt sätt ta reda på berörda arbetstagares fackliga tillhörighet. Som ovan nämnts är dock arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin förhandlingsplikt, innan ett slutligt beslut om uppsägning fattas. Bryter arbetsgivaren mot denna skyldighet kan arbetsgivaren ådra sig skadeståndsansvar. Det ska dock understrykas att de fackliga förhandlingarna inte behöver leda till någon överenskommelse. Så snart förhandlingarna har slutförts kan arbetsgivaren fatta beslut om omstruktureringen och/eller genomföra uppsägningarna. De fackliga förhandlingarna tar normalt sett mellan två till fyra veckor, men vid större driftsinskränkningar kan förhandlingarna ta betydligt längre tid InsightLab

15 hr&leadership:briefing nr: Varsel till arbetsförmedlingen Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägningar av minst fem arbetstagare ska arbetsförmedlingen varslas enligt lagen om anställningsfrämjande åtgärder. Ett av förra årets sista rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2012 nr 89, innehåller två intressanta frågor. Dels uppkom fråga om tolkningen av begreppet sjukvårdskostnader i ett förlikningsavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, dels om formulering av ett tjänstgöringsbetyg innebar brott mot kollektivavtalet. I förlikningsavtalet som målet berör framgick bland annat att arbetsgivaren skulle betala ersättning för sjukvårdskostnader i den mån arbetstagaren kunde uppvisa kvitton på sina sjukvårdskostnader. Bolaget hade i enlighet med förlikningsavtalet betalat viss ersättning för sjukvårdskostnader. Tvist hade därefter uppstått mellan parterna, om arbetsgivaren var skyldig att utge ytterligare ersättning för kostnader som arbetstagaren ådragit sig i samband med besök hos en muskelklinik där hon fick smärtlindrande behandling med infraljud. Bolaget menade, att kostnaden för sådan behandling inte omfattas av begreppet sjukvårdskostnader och därför inte omfattas av förlikningsavtalet. AD konstaterade, att det inte kunde utrönas någon gemensam partsavsikt beträffande begreppet sjukvårdskostnader och att tolkningen därför blev beroende av vad som kunde utläsas av avtalets ordalydelse. Eftersom det saknades uppgift, om vem av parterna som lät införa uttrycket sjukvårdskostnader i avtalet, kunde inte en oklarhet om dess betydelse gå ut över viss part. Vid en samlad bedömning konstaterade AD, att kostnaderna för smärtlindrande behandling med infraljud fick anses omfattas av begreppet Uppsägningen När uppsägningarna slutligen verkställs är det viktigt att dessa uppfyller kraven i LAS. Uppsägningen ska vara skriftlig och av uppsägningsbeskedet ska det framgå, att uppsägningen sker på grund av arbetsbrist, om företrädesrätt till återanställning föreligger eller inte, och vad arbetstagaren ska iaktta om denne vill få uppsägningen ogiltigförklarad eller yrka skadestånd. Uppsägning sker då arbetstagaren får del av uppsägningsbeskedet, varför uppsägningsbeskedet bör överlämnas till den anställde personligen mot kvittens. Konsekvenser vid en felaktig uppsägning En uppsägning som strider mot turordningsreglerna kan resultera i krav på allmänt och ekonomiskt skadestånd. Ogiltigförklaring av uppsägningen kan aktualiseras om arbetsgivaren inte har fullgjort sin omplaceringsutredning eller att det i själva verket är fråga om en fingerad arbetsbristsituation eller att uppsägningen har skett i strid med diskrimineringslagstiftningen. Rättsfall från Arbetsdomstolen sjukvårdskostnader och skulle således ersättas enligt avtalet. I frågan rörande tjänstgöringsbetyg menade det fackliga förbundet, att tjänstgöringsbetyget ger en felaktig beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter samt att uppgifter lämnats i syfte att förminska hennes arbetsinsats, vilket skulle utgöra ett kollektivavtalsbrott. Arbetsgivarparten bestred, att tjänstgöringsbetyget skulle vara utformat på sätt som står i strid med kollektivavtalet. Arbetsdomstolen konstaterade bland annat, att det faktum att arbetsuppgifterna inte är ordagrant återgivna på samma sätt i tjänstgöringsbetyget som i anställningsavtalet inte i sig innebär att tjänstgöringsbetyget är felaktigt. Vidare konstaterades att en uppgift om att arbetstagaren varit sjukskriven inte heller i sig kunde anses ovidkommande, om det, som i det här fallet, tagits in som en förklaring till att vissa projekt inte kom att slutföras. Arbetsdomstolen konstaterade, att arbetstagaren i stället kunde ha krävt att få ett arbetsintyg och att arbetsgivaren inte gjort sig skyldigt till något kollektivavtalsbrott. Vinges kommentar: Målet klargör vikten av att alltid tydligt definiera och diskutera vad som avses med uttryck i ett avtal, så att man slipper den typ av meningsskiljaktigheter om vad som har avtalats. När det gäller tjänstgöringsbetyget läggs fast att i omdömesdelen har arbetsgivaren rätt att ge uttryck för sin uppfattning och att även negativa omdömen kan lämnas. Betyget får dock inte vara medvetet osakligt. Nyheter på arbetsmarknaden Lag om uthyrning av arbetstagare Från och med den 1 januari 2013 gäller lagen om uthyrning av arbetstagare (den s.k. uthyrningslagen) för arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. I korthet ska bemanningspersonal tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda. Undantag från kravet på likabehandling får dock göras genom kollektivavtal. Likabehandlingskravet innebär även, att de bemanningsanställda ska ges tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar hos kundföretaget på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget. Som vi skrev i decemberupplagan av Anställning & Förmåner har bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen tidigare anmält regeringens lagförslag, som nu blivit lag, till EU-kommissionen. Detta eftersom organisationen anser, att regeringen utelämnat vissa delar av bestämmelserna i det EU-direktiv som ligger till grund för lagen och som är särskilt viktiga för Bemanningsföretagen. Samarbetspartner Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer InsightLab 15

16 kompetensutveckling Skingra några av de vanligaste myterna för att hjälpa nya chefer lyckas Personer som just blivit befordrade gör ofta grundläggande misstag eftersom de är påverkade av ett antal vitt spridda myter. Linda A. Hill, professor vid Harvard Business School, forskar kring just hur nytillträdda chefer agerar. Hon har i en artikel i Wall Street Journal sammanfattat några av de vanligaste myterna. Linda A. Hill, professor vid Harvard Business School Boktips! Becoming a Manager, Linda A. Hill, Harvard Business School Press Myt #1 Den nyvunna positionen ger mer makt och handlingsutrymme. I själva verket känner sig många nya chefer ofta begränsade på grund av nya beroende- och maktförhållanden. Många kommer från en roll där de tidigare har varit framgångsrika och haft relativt stort handlingsutrymme. Begränsningarna i den nya chefsrollen blir för många lite av en chock enligt Linda Hill. Myt #2 Chefstiteln ger auktoritet. Många nytillträdda chefer räknar med att deras position och titel i sig får de underställda att följa beslut, order och delegerade uppgifter. Många upptäcker att så inte är fallet. Att förvänta sig att underordnade ska följa en chef på grund av dennes titel och position är inte längre realistiskt. Respekt måste förtjänas och byggas upp gradvis och medvetet. Myt #3 De anställda måste kontrolleras och styras. Nya chefer faller ofta i fällan att vilja kontrollera att de underställda gör precis som de blivit tillsagda eller ombedda. Många oerfarna chefer tolkar avvikelser som brist på respekt och engagemang. Detta är enligt Linda Hill ett misstag. Ett bättre förhållningssätt är att söka medarbetarnas engagemang i ett vidare perspektiv och för en tydlig vision och gemensamma mål. Myt #4 Det är viktigt att investera i enskilda relationer. Detta är viktigt, men nya chefer måste framför allt fokusera på att bygga ett bra team för att utnyttja den kollektiva kraften snarare än att bygga vänskapsband med enskilda personer. Myt #5 Som chef handlar det om att få saker och ting att flyta på smidigt. Inte sällan tror nya chefer att ett kvitto på att verksamheten fungerar är att det inte uppstår några problem och att saker och ting rullar på. I dagens föränderliga miljö är det inte nödvändigtvis sant. Som chef behöver du våga utmana status quo och se hur värde ska skapas inte bara idag utan också imorgon. Källa: Wall Street Journal; com/management/developing-a-leadershipstyle/what-are-the-common-mistakes-of-newmanagers/?mod=wsjblog InsightLab

17 hr&leadership:briefing nr: Träna dina medarbetare att ta in nya perspektiv Källa: E-learning om jämställdhet för alla bankanställda, Lars Laurén, , Finansförbundet och BAO tar fram e-utbildning om jämställdhet Produktiva samarbeten grundas ofta i förmågan att kunna ta in andra människors perspektiv. I en dynamisk värld blir detta en allt viktigare förmåga. För att kunna utveckla framgångsrika samarbeten och därmed organisationen är det viktigt att kunna utveckla denna kompetens och inkludera den i organisationen. I en artikel i Harvard Business Review lyfts följande fyra sätt fram för att göra det: 1. Mjuka ner någon annans hårda linje. Om du eller en kollega inte får igenom ett beslut eller ett avtal med till exempel en samarbetspartner eller klient kan det vara en god idé att sluta banka i bordet och istället fråga varför det inte går. En vilja att förstå motpartens agerande är ofta lösningen ur låsta positioner. 2. Anställ andra kompetenser, erfarenheter och personligheter. Det är lätt att bli hemmablind. Om det anställs personer med olika erfarenheter och bakgrund får man lättare in nya perspektiv vilket kan hjälpa din organisation att komma till nya insikter. 3. Utforma arbetsplatsen så att den uppmuntrar samarbete. När människor jobbar ihop ges tillfällen för informella interaktioner vilka kan leda till nya tankar och insikter. Dessa möjligheter skapas inte lika lätt om anställda jobbar enskilt och på olika platser. 4. Öka självstyret. Om anställda alltid arbetar efter en förutbestämd plan ges inte tillfällen att komma till nya insikter och upptäckter. Många framgångsrika organisationer har dessutom upptäckt värdet i att ge de anställda frihet att använda en del av sin arbetstid till egna idéer och projekt. Källa: Train your people to take in others perspectives, Harvard Business Review, november Finansförbundet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, tagit fram en e-learningutbildning om genus och jämställdhet, inom ramen för projektet Lika lön. Kvinnors löner ökar visserligen snabbare än mäns inom banksektorn men medianlönen för kvinnor är fortfarande bara 91 procent av männens. Utbildningen är interaktiv och omfattar även handledarmaterial. Tanken är att samtliga chefer och anställda i bankerna ska genomgå den här utbildningen, säger Gunilla Åkesson, projektledare för Lika lön-projektet InsightLab 17

18 TEma Modernt rekryteringsarbete Michelle Rea Kort om Michelle Rea Michelle Rea är en av Sveriges främsta experter på rekrytering via Internet och sociala medier. Michelle har HR-erfarenhet från både USA och Sverige och har bland annat arbetat med employer branding på företaget Universum och varit delägare i sajten Workey. Numera driver Michelle det egna företaget Social Honesty, som hjälper organisationer att hitta de bästa talangerna genom social rekrytering. Du kan följa Michelle på twitter.com/michellerea eller kontakta henne på linkedin.com/in/michellerea. Expertintervju med Michelle Rea på Social Honesty Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna. Förvånansvärt många håller fast vid det traditionella, passiva sättet att rekrytera. Man sätter in en annons och håller tummarna för att de bästa talangerna ska svara. För tio år sedan hade man inte så många andra möjligheter. Men idag finns det en mängd mer proaktiva metoder för att hitta rätt medarbetare, som det är hög tid att svenska rekryterare börjar använda. Det säger Michelle Rea, en av Sveriges främsta experter på modernt rekryteringsarbete. Att hitta, kontakta, intervjua, testa och ta referenser på ett antal jobbkandidater för att slutligen rekrytera rätt medarbetare är en kostsam och tidskrävande process. Möjligheter att korta och förbättra denna är därför alltid intressanta. Men svenskar är konservativa och när det gäller nya arbetssätt för rekrytering anser Michelle att vi ligger långt efter föregångsländer som USA och England. Rekrytering via interna referenser I USA och England har man till exempel länge arbetat med rekrytering via tips från medarbetarna, så kallade employee referrals ( interna referenser på svenska). I många organisationer är referrals den allra främsta rekryteringskanalen. Jag tror att det här kommer mer och mer även i Sverige, för det ligger i tiden och det har en fantastisk potential, speciellt nu med de sociala nätverken, säger Michelle. Idag finns det till och med verktyg (exempelvis Talent bin) som arbetsgivare kan använda för att automatiskt söka igenom sina medarbetares sociala nätverk i syfte att hitta potentiella kandidater. Till den som vill satsa på rekrytering via interna referenser ger Michelle rådet att tänka till ordentligt och ta fram ett strukturerat program. Att bara lägga ut lediga jobb på intranätet och hoppas att medarbetarna ska se det och självmant agera räcker inte. Inte ens om det är kopplat till en bonus. Det krävs en genomtänkt kommunikationsstrategi där man informerar, utbildar och ger feedback till medarbetarna, säger Michelle. Rekrytering via tips ligger i tiden och har en enorm potential. Sociala medier för HR är mer än LinkedIn Över 80 % av företagen säger idag att de använder sociala medier för rekrytering. Av dessa använder i stort sett alla LinkedIn, som helt klart är den främsta rekryteringskanalen i sociala medier idag. Men det finns ett par utmaningar med LinkedIn. De mest eftertraktade kandidaterna, som en del IT-specialister, blir så uppvaktade att de markerar att de inte vill bli kontaktade av rekryterare. Och Generation Z, det vill säga de som är födda runt millennieskiftet, uppger att de anser att LinkedIn är gammaldags, meningslös och därmed död. Men LinkedIn är långt ifrån det enda verktyget för social media som HR kan ha nytta av. Det finns faktiskt en hel uppsjö. Alla är ännu inte finslipade och helt optimala, men många är väl värda att prova och hålla koll på, menar Michelle. Socialt CV De flesta organisationer kräver fortfarande att de som söker jobb lämnar in ett komplett CV, men då Twitterflöden, Facebookuppdateringar och Pinterestboards avslöjar användarnas personlighetsdrag, kompetenser och värderingar, har CV:n och skrivna brev börjat att betraktas som InsightLab

19 gammaldags och intetsägande. Det finns verktyg (exempelvis Thesocialcv och Talent bin) som automatiskt sammanställer en persons profiler, aktiviteter och inlägg på nätet till ett socialt CV. Fler och fler bygger upp talangpooler Konkurrensen om de bästa talangerna är hård och de flesta topptalanger har redan ett jobb. Även om de gillar din organisation kanske inte tiden är rätt just nu. Du kanske inte ens har en vakans just nu. Men vem vet när rätt tillfälle kan uppstå? En ny trend är att arbetsgivare bygger upp talangpooler för att hålla kontakt med personer som gillar organisationen. Academic Work gör det med hjälp av en app från Work4labs, en samarbetspartner till Facebook, som också har verktyg för att bygga upp karriärsidor i social media. Employer Brand i realtid För att lyckas med rekrytering är det också viktigt att organisationen ser om sitt Employer Brand och sin EVP (Employee Value Proposition). Hittills har det ofta varit en liten grupp som har definierat och kommunicerat ut organisationens employer brand. En sådan toppstyrning fungerar inte längre. Idag pratar människor om sina jobb i de sociala nätverken och man kan säga att företagen snarare har ett employee brand. Detta employee brand är viktigt att förstå, men svårt eftersom det finns så otroligt mycket information på nätet. Företaget Gavagai har utvecklat ett verktyg som automatiskt kan analysera stora mängder text. Det kan hjälpa organisationer att förstå vad som sägs om dem när det gäller ledarskap, karriär, personalpolitik, trivsel och så vidare. Mobilen som rekryteringskanal När företag idag tittar på att använda sociala medier i rekryteringen är det applikationer för datorer man tänker på, men Michelle påpekar att hälften av det vi gör på webben, det gör vi faktiskt med våra mobiler - i bilen, på bussen eller tåget eller när vi väntar på maten. Och 2015 förväntas den mobila uppkopplingen ha gått om den traditionella. Rekrytering via mobilen är helt klart en trend som kommer, men idag är det inte många företags karriärsidor som går att läsa via mobilen, konstaterar Michelle. Michelle Rea: Så lyckas du med ett program för rekrytering via interna referenser 1. Utgå från nuläget Innan ni drar igång ett program för rekrytering via interna referenser är det viktigt att ni har koll på nuläget. Vilka rekryteringsmetoder använder ni idag? Vilka +/- har de? Vad kostar rekryteringarna? Hur lång tid tar de? Varför vill ni starta ett program för interna referenser? Vad hoppas ni uppnå? Vilka +/- ser ni? Hur trivs era medarbetare? Hur lojala och hur kompetenta är de? Vilka är mest intressanta? Vilka kontakter kan de tänkas ha? 2. Börja i liten skala Det är ofta bra att starta med ett begränsat antal jobb och medarbetare för att sedan bygga vidare på deras framgång. Välj ut de mest intressanta medarbetarna och börja med att fråga dem några enkla frågor som: Vilka var de tre största talangerna på din förra arbetsplats? Jobbade du direkt med dem? Skulle de vara en tillgång för oss? Hur? 3. Bygg engagemang uppifrån och ned Bygg engagemanget uppifrån. Få ledningen att inte bara stödja, utan också delta i projektet genom att vara aktiva på möten, framhålla fördelar, komma med tips på möjliga kontakter, visa uppskattning och belöna medarbetarnas engagemang. 4. Förklara varför och hur Det allra viktigaste för att lyckas med programmet är att kommunicera, kommunicera och kommunicera. Välj ett lämpligt tillfälle att presentera förslaget så att det inte blir när dina medarbetare har som mest att göra eller är på väg hem. Presentera förslaget som ett utkast till plan snarare än en vag idé. Men låt medarbetarna revidera och detaljutforma planen så att de känner sig delaktiga och ansvariga. Det är avgörande att alla förstår varför de ska engagera sig i programmet - att de ser fördelar, både för sig själva och för organisationen, av att ni lyckas rekrytera de bästa. Det är också viktigt att alla får utbildning i vad som förväntas av dem och hur de ska gå tillväga. 5. Återkoppla snabbt! När människor börjar engagera sig är det viktigt att snabbt uppmärksamma det. Visa uppskattning och ge dem feedback för att hjälpa dem att lättare nå de uppsatta målen. Se också till att kommunicera och fira alla framgångar och delmål! Många organisationer belönar den medarbetare, som ger en referens som leder till en rekrytering, med till exempel pengar, lunch med företagets VD, extra semesterdagar, erkännande vid ett möte eller i interntidningen, en gåva som exempelvis en ipad eller genom att ge ett bidrag till ett välgörenhetsprojekt som medarbetaren får välja. En del organisationer har med engagemang i referensprogrammet som en parameter i den återkommande utvärderingen av medarbetarnas insatser. 6. Mät resultaten Om du vill veta hur väl programmet fungerar måste du mäta resultatet, till exempel i form av antal engagerade medarbetare, antal referenser, antal rekryteringar, kostnad, medarbetarnöjdhet och personalomsättning. Det är också viktigt att ni i förväg har bestämt vilket utfall ni räknar som bra respektive dåligt. Källa: A Complete Guide to Your Referral Recruitment Program, SocialCruiter 2013 InsightLab 19

20 TEma Modernt rekryteringsarbete Digitala verktyg med stor potential för HR VÄRLDENS STÖRSTA HR- UNCONFERENCE I STOCKHOLM Den 14 mars 2013 är Michelle Rea för 3: e året i rad med och organiserar världens största HR-unconference, # trustockholm. Syftet är att deltagarna ska inspireras och lära av varandra. Du kan läsa mer och registrera dig på hrbloggen.se/ seminarier/trustockholm. Det har växt fram en mängd verktyg för sociala medier som HR kan ha stor nytta av. Alla är ännu inte finslipade och helt optimala, men Michelle Rea tipsar om följande verktyg som hon anser har stor potential. Facebook Social Jobs Partnership lanserades i november 2012 för den amerikanska arbetsmarknaden. Med 1,7 miljoner utannonserade jobb är det nu världens största anslagstavla för lediga jobb och de lediga jobben sprids i nätverket då de naturligtvis både kan gillas och delas av användarna. Då varje medlem på Facebook i genom snitt har 229 medlemmar i sitt nätverk har spridningseffekten minst sagt stor potential. Gavagai är ett företag som grundats av två svenskar och som kan analysera stora datamängder som vi annars inte kan överblicka. Gavagai kan hjälpa HR att förstå kontentan av det som står om organisationen på nätet. Vilket employer brand har vi i realtid? Vad sägs om oss när det gäller ledarskap, karriär, personalpolitik, trivsel och så vidare. Indeed är en av de största jobbsajterna i världen med mer än 80 miljoner unika besökare och 1,5 miljarder jobbsökningar per månad. Indeed finns tillgänglig på 26 språk i mer än 50 länder. I Sverige hittar du den på se.indeed.com. Instagram är en plattform designad för smartphones där användarna kan visa upp sina foton för andra, som kan gilla och kommentera dem. Starbucks lägger upp bilder på personal och butiker i rekryteringssyfte och för att höja statusen på jobbet som cafébiträde. Linked In är den främsta rekryteringskanalen i social media, men det finns ett par utmaningar. De mest eftertraktade kandidaterna, som en del IT-specialister, blir så uppvaktade att de markerar att de inte vill bli kontaktade av rekryterare. Generation Z, det vill säga de som är födda på 2000-talet, uppger att de anser att Linked In är gammaldags, meningslös och därmed död. Pinterest är en humörstavla dit de över tio miljoner användarna, pinnar (länkar) egna eller andras bilder och filmer från nätet. Bilderna kan sedan sorteras, gillas, kommenteras och repinnas av andra. Pinterest används av organisationer för både rekrytering och employer branding. Talent bin är en sökmotor som hjälper dig att hitta intressanta kandidater genom att matcha den profil du söker med de profiler som medlemmarna i olika sociala nätverk har registrerat där. Talent bin söker inte bara i stora generella nätverk som Facebook, och Twitter, utan även nischade nätverk som Meetup, GitHub och Stack Overflow som bara används av en viss grupp, till exempel programmerare. Genom Talent bin kan du också få reda på vilka intressanta kontakter dina medarbetare har i sina sociala nätverk. Thesocialcv.com liknar Talent bin. Du kan till exempel söka efter webbdesigners i Sverige och få upp en lista med personer som matchar din sökning. Du får se ett urval av de profiler som de har registrerat i sociala medier och även inlägg som de har gjort. Dessutom får du direktlänkar till alla källor. Work.com används internt i organisationen för att öka den löpande feedbacken både från cheferna till medarbetarna, men också medarbetarna emellan. Var och en kan lägga in sina mål och redovisa hur man jobbar med dem och vad man åstadkommer. Detta kan andra sedan kommentera och berömma. Man kan även dela ut reella belöningar. Bra när man arbetar på olika ställen och inte kan göra high-five i korridoren. Work.com används bland annat av Spotify. Work4labs verktyg work for us hjälper dig att lägga upp karriärsidor i social media och de har även en app för att du enkelt ska kunna bygga upp en talangpool. Appen används bland annat av Academic Work InsightLab

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

#1 Strategier för hållbarhet

#1 Strategier för hållbarhet #1 Strategier för hållbarhet 70% anger att hållbarhet är en angelägen fråga på ledningens agenda Majoriteten anser att hållbarhetsdimensionen numera har en direkt inverkan på strategiska beslut 40% uppger

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL #helsingborg Googla: #arbetsgivarforum Källa: SMS från SKL I don t know better. I only know different. #arbetsgivarforum Vi tar internet på allvar. #helsingborg #arbetsgivarforum 27 maj 2015 #arbetsgivarforum

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer