Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014"

Transkript

1 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk

2 TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken väg ska föreningen välja? Reflexen. 3. Läser du TF:s medlemstidning Reflexen?? Nummer Oktober 2008 Nummer 2 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Ja, Pappersex 9% Reflexen. Ja, Digitalt 3% 4. Är innehållet i Reflexen relevant för dina arbetsuppgifter? reflexen Reflexen reflexen 2006 Ja 83% Vilken väg? (2/2005) December 2008 Nej 6% Medlemsenkäten (/2006) Reflexen Tema: Spårtrafik Den Perfekta lokala stormen? Odla ditt nätverk Nya utmaningar för trafikplanerarna Får vi se spårvägar i Skåne? Ny tunnelbanelinje i Stockholm Världens minsta stad med tunnelbana Debatt om höghastighetståg och spårbilar Vad behövs för att skapa Den goda staden? Kollektivtrafik för alla? (2/2006) Nej 7% 2007 Trafiken i framtiden (/2007) Cykel i staden (2/2007) Spårtrafik (2/2008) Nya Reflexen (/2008) 4 Nummer Nummer 2 Mars 2009 Juni 2009 Nummer 3 Nummer 4 Oktober 2009 DECEMBER 2009 Nummer Medfinansiering av bättre? infrastrukturobjekt - blir det Nummer 2 Mars 200 Maj 200 Nummer 3 Oktober 200 Fokus i detta nummer: Hur kommer Lundinutredningen Hållbara transporter är svårt - eller? att påverka resandet? ECOMM 2009 i San Sebastián OS-Guld Fototävling Mot nya Curlingspel & trafikplanering Årsmötet För effektivare planeringsprocesser, lär av Danmark Är Roslagsbanan De bästa bilderna från Fototävlingen spårtaxi framtiden? Trafikplanering i Lågkonjunktur Debatten fortsätter. Strategier & processer (/2009) Trafikverket Infartsparkeringar NEW YORK NEW YORK Far och Flyg Mikrosimulering xx Nya tåg i Mälardalen Framtidens kollektivtrafik Trafiksäkerhet i ett nytt perspektiv Roadpricing Holland Förbifart Stockholm Hållbara transporter i Karlstad 3 ECOMM MM (2/2009) Fototävlingen mm (3/2009) Trafikverket mm (4/2009) Förbifart Sthlm mm (/200) Hållbara transporter (2/200) Framtiden mm (3/200) Tänk trygghet tidigare (/20) Transportpolicy, medfinansiering mm. (2/20) Cykelturism, transpor thållbarhet mm (3/20) Studieresa, håll bartresande mm. (4/20) Cykelfrågor, gods och transport (/202) Trafiksäkerhet, flyg och klimat mm. (2/202) Nummer 4 December 200 Ljusdesign och trygghet Fotgängaranalyser för Oxford Circus Landskapet och grön infrastruktur Ljusdesign mm (4/200) Nummer 3 Nummer 4 Nummer 2 December 202 Nummer 3 Juli 203 Oktober 203 Nummer 4 Tema: Oktober 202 Nummer December 203 Maj 204 Framtidens järnväg Den nya planeringsprocessen Vad är asfalt? Planeringen i ett helhetsperspektiv Attraktiv kollektivtrafik Nya styrelsen Säkra skolvägar Så kan vi effektivisera planering och byggande Cykelexpressrutter Säkra vägar för MC Intervju med Daniel Firth Att mäta cykeltrafik Ostlänken Framtidens stationer Järnvägens problem och möjligheter Hur rustar sig branschens aktörer inför vintern? Årsdagarna i Malmö Framtidens järnväg (4/202) Hållbara farthinder Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Logistik och godstransporter Reseberättelse från London Den nya planeringsprocessen (3/202) Drift och underhåll Reseberättelse från Vancouver ITS, trängselskatter mm (/203) Cykeltrafik mm (2/203) Allt om asfalt (3/203) Logistik och godstransporter (4/203) Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk Detta nummer (/204) Samtliga dessa tidigare nummer av Reflexen kan läsas digitalt på vår hemsida: 2 Tidskriften Reflexen produceras av och för medlemmarna i Trafiktekniska Föreningen. Ansvarig utgivare: Åsa Vagland, Redaktionen: Patrik Kindström, Therese Nyman Kontakt: Omslagsfoto: Anna Andersson Hemsida: ISSN Tryckeri: Wikingtryck, Malmö Utformning: Anna Andersson

3 Innehåll MAJ Ledare God morgon! 5 BYGG FÖR ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK! 7 Nya mål för svensk transportpolitik? 8 Större utbud, mer tågtrafik och miljö- och TILLGänglighetsanpassningar förklarar dyrare KOLLektivtrafik 0 Antologi om den attraktiva regionen 9-kommuners Trafiksäkerhetsnätverk 4 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm 9 MEDLEMSSIDORNA Hoppas alla har det skönt i vårsolen. I detta nummer av Reflexen ligger huvudfokus på kollektivtrafik. Det bjuds bland annat på artiklar om den planerade tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, om varför kostnaderna i kollektivtrafiken ökat och hur man planerar för en attraktiv kollektivtrafik. Utöver finns en artikel om avgiftsbeläggning på nya broar, ett ämne som ni gärna får reagera på genom att skicka in era synpunkter och kunskaper. Trevlig läsning önskar redaktörerna

4 Ledare God morgon! Jag slog upp tidningen nu på morgonen och såg något som sagts i många år, men det sägs om och om igen. I teknikbranschen saknas en stor mängd ingenjörer. I artikeln, som hänvisar till intervjuer med privata företag, behöver 6500 ingenjörer anställas i år. Inom infrastrukturbranschen hoppas man kunna anställa 3500 ingenjörer i diverse tjänster. Det betyder att vår bransch är den bransch där det behövs mer folk än i någon annan teknikbransch. Vad beror det på? Kommer företagen att lyckas? Och hur kan vi tillsammans få det att hända? Dagens svenska samhällen, både små och stora städer, växer så det knakar. Mest växer det i storstadsregionerna. Man räknar med att det flyttar in två busslaster varje dag i Stockholm, och en likadan sådan i Göteborg. Det är en hel del människor. Dessa människor ska bo, arbeta och umgås någonstans. För att detta ska kunna vara möjligt behövs fler bostäder, arbetsplatser, diverse verksamheter och möjlighet för människorna att transportera sig med lätthet till och från dessa. Men detta sker ju inte i en handvändning, som ni är välbekanta med. För att åstadkomma dessa bostäder, arbetsplatser, diverse verksamheter och möjlighet att transportera sig behövs kompetens inom dessa områden. Människor som arbetar inom detta. Människor som är kompetenta att skapa detta. Människor som är drivna till att åstadkomma detta. Människor som trivs med att skapa en bra vardag för de som bor i Sverige. I dagsläget finns det många människor som gör just det. Ni, de ca 000 medlemmar i denna förening, är en del av dessa. Men som nämnt, och som vi säkerligen märker av överallt, både inom den offentliga men också inom den privata sektorn, så saknas det en hel del människor som gör just det. Vi som arbetar med detta räcker, med de mål och den inflyttning som sker, uppenbarligen inte till. Oavsett hur kompetenta vi är kan vi ej göra flera personers jobb, eller hur? För att alla delar inom infrastrukturbranschen skall lyckas rekrytera den mängd människor som behövs, behövs fler människor in i branschen. Vi, som finns i systemet, räcker tyvärr inte. Fler unga måste få upp ögonen för det vi gör. Bli intresserade. Känna ett driv för att skapa framtidens svenska samhällen. Vi måste tillsammans arbeta med att få in unga och studenter i vår bransch, på alla sätt som går. Trafikområdet står inför samma utmaning som resterande områden inom branschen. Vi, både det offentliga och privata, måste tillsammans hjälpas åt att göra studenter medvetna om att vi finns och att det vi gör är spännande, utvecklande och skapande. Vi måste erbjuda praktikplatser, traineetjänster, examens- och kandidatarbeten. Vi måste ut till skolorna och föreläsa om det vi brinner för och visa vårt engagemang för det vi arbetar med. Vi måste samarbeta med högskolor och skolor i högre grad än vi gör idag. Binda ihop teorin med praktiken. Om inte de unga vet om att det vi gör finns, kommer de aldrig att söka sig till detta område. Så är det bara. Så med det sagt, så det är väl lika bra att vi gör detta. Inte sant? Anna-Sofia Sjööquist Vice ordförande i TF 4

5 Bygg för attraktiv kollektivtrafik! Hållbara städer och transportsystem kräver en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, men vi planerar idag inte våra städer tillräckligt väl utifrån kollektivtrafikens förutsättningar. Det behövs därför ett nytt stadsplaneringsideal där kollektivtrafiken blir norm i samhällsplaneringen! Text: Patrik Wirsenius, expert inom trafik- och stadsplanering, Sveriges Kommuner och Landsting Bild: Sveriges Kommuner och Landsting Kollektivtrafiken har de senaste decennierna tappat mycket i betydelse i förhållande till bilen. Från att under 950-talet ha stått för ca hälften av alla resor, har andelen kollektivtrafikresor sedan början av 970-talet varit kring 20 %. Ökad tillgång till bil har konkurrerat ut kollektivtrafiken. För att kunna vända utvecklingen och öka kollektivtrafikens marknadsandel krävs ett trendbrott. Trafik- och stadsplanerare har också insett att kollektivtrafikresandet måste öka för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. I de nationella transportpolitiska målen markeras vikten av att förbättra förutsättningarna för människor att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Forskning inom området hållbar mobilitet har också påvisat vikten av att utforma städer och regioner så att dessa färdmedel verkligen fungerar för resenärerna. För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig krävs resandevolymer som ger underlag för en hög turtäthet. Stora resandevolymer kan skapas genom att samhällsutbyggnaden planeras i kollektivtrafikstråk och att staden förtätas nära befintliga stråk och knutpunkter. Just nu pågår en förtätning i många 5

6 svenska städer, vilket ger möjlighet att planera för en attraktiv kollektivtrafik. Det är viktigt att kollektivtrafiken beaktas redan i mycket tidiga skeden för att inte utformningen ska leda till ineffektiva och dyra trafiklösningar. För att kunna erbjuda hög framkomlighet och gena centrala linjesträckningar så måste stadsstrukturen dessutom vara anpassad efter kollektivtrafikens förutsättningar. Tyvärr finns det fortfarande alltför många nyplanerade områden som inte uppfyller detta. Därför är tiden mogen för ett nytt stadsplaneringsideal där kollektivtrafiken blir norm istället för bilen. Vad bidrar till kollektivtrafikanpassad planering? Vad är det då i planeringsprocessen som avgör om kollektivtrafik och bebyggelse integreras på ett bra sätt? För att fördjupa kunskaperna om kopplingen mellan kollektivtrafik och fysisk planering så gav SKL ett uppdrag till VTI att undersöka planerings- och beslutsprocessen i projekt i tre svenska städer: Östra Lugnet i Växjö, Kristianstadslänken i Kristianstad och Grundviken i Karlstad. Studien visar att följande faktorer bidrar till mer kollektivtrafikanpassad bebyggelseplanering: 6 Det behövs fungerande formella och informella förutsättningar som ger ramar för hur samordningen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering ska skötas. Olika kompetenser och perspektiv behöver kopplas samman i planeringsprocessen. Det behövs en strukturerad processledning som säkerställer kopplingen mellan olika perspektiv från början till slut i processen. Det behövs tydliga och politiskt förankrade visioner och mål för kollektivtrafikens roll i den långsiktiga urbana och regionala utvecklingen. Det är viktigt att kommunicera och förankra strategier och beslut om kollektivtrafik- och bebyggelseplaneringens långsiktiga inriktning. Bebyggelsetäthet för hög turtäthet SKL driver för närvarande ytterligare ett projekt för att stärka kollektivtrafiken i samhällsplaneringen. Det handlar om att utveckla olika mått på den täthet i bebyggelsen som krävs för att kunna erbjuda busstrafik med 0-5 minuters trafik. Forskning visar att busstrafik med 0-minuterstrafik ger en attraktiv kollektivtrafik eftersom resenärerna upplever att de inte behöver ha koll på tidtabellen. Detta gör det enkelt och smidigt att resa, vilket är mycket viktig faktor för att öka resandet. I en mindre stad finns det inte tillräckligt med befolkningsunderlag för så tät trafik, men i medelstora och större städer är det möjligt om busslinjen går genom ett befolkningstätt område. Detta projekt kommer därför att fokusera på dessa städer. Projektet ska vara klart i slutet av 204. För mer information: Fortsatt läsning... Resultaten av studien av planerings- och beslutsprocessen i projekt i tre svenska städer presenteras i skriften Bygg för attraktiv kollektivtrafik samt i huvudrapporten Samordnad kollektivtrafikoch bebyggelseplanering. De går att beställa och ladda ner på SKL:s hemsida

7 Nya mål för svensk transportpolitik? Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Transportpolitiken ska också bidra till ökad säkerhet, god miljö och bättre hälsa. De transportpolitiska målen ska, vara en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. Ovanstående citat är hämtade från Regeringens hemsida. Text: Björn Abelsson, trafikplanerare, Gatuavdelningen Sundsvalls kommun I Sundsvall och Motala byggs nya broar för att ta hand om en växande trafik och för att minska buller, trafikolyckor och luftföroreningar i centrala delar av kommunerna. Broarna byggs på det statliga vägnätet, som traditionellt finansierats av staten genom Trafikverket. Regeringen föreslår dock att de två broarna ska betalas med vägtullar, vilket är en ny princip i svensk transportpolitik. Avgifter på broarna i Sundsvall och Motala betyder att en större andel av trafiken kommer att utnyttja den gamla vägen genom centrum i respektive stad, i stället för att välja den nybyggda, trafiksäkra och miljöanpassade bron. Detta ger mer bullerstörningar, fler trafikolyckor, högre halter av luftföroreningar, längre restider och ökad bränsleförbrukning. De totala samhällsekonomiska kostnaderna ökar med närmare en miljard kronor genom att man tar ut avgift på dessa två broar. Förslaget om vägtullar i Sundsvall och Motala är uppenbart inte samhällsekonomiskt effektivt. Det strider också mot de transportpolitiska målen för säkerhet, hälsa och miljö. Förslaget rubbar grunderna för den svenska transportpolitiken. Den ska inte längre vara samhällsekonomiskt effektiv, utan i stället statsfinansiellt lönsam. En så omvälvande förändring borde rimligen inte kunna beslutas utan grundlig utredning och debatt. Det kan finnas goda argument för att ge kommuner och regioner ett större ansvar för att finansiera stora väg- och järnvägsprojekt. Men en sådan nyordning bör i så fall genomföras i samverkan med kommuner och landsting, inte i strid med berörda kommuner. Den bör införas konsekvent och rättvist i hela landet, inte slumpmässigt godtyckligt i några få kommuner. Den bör inte minst utformas så att den främjar de transportpolitiska målen, inte så att den förhindrar att man uppnår dem. För mer information: Reagera och diskutera Vad tycker du? Är det rätt eller fel att avgiftsbelägga de nya broarna? Bidra med din åsikt eller kunskap i frågan genom att skicka kommentar till 7

8 Större utbud, mer tågtrafik och miljöoch tillgänglighetsanpassningar förklarar dyrare kollektivtrafik Kommunerna och landstingen satsar stort på att öka sitt utbud av kollektivtrafik. Fordonen anpassas för att bli mer klimatsmarta och mer tillgängliga. Det är de främsta skälen till kollektivtrafikens snabbt ökande kostnader. Men antalet resenärer har inte alls ökat i samma takt som kostnaderna. Text: Sara Rhudin, kollektivtrafikexpert på Sveriges Kommuner och Landsting Bild: Sveriges Kommuner och Landsting Kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat mycket snabbt under senare år. Och landstingens skattesubvention av kollektivtrafiken har ökat ännu snabbare. Enbart under den senaste 0-årsperioden har skattesubventionen i stort sett fördubblats. Kollektivtrafikens kostnadsdrivande komponenter För att få en bild av vad de stegrade kostnaderna beror på gav vi på SKL i uppdrag åt vår ekonom Björn Sundström göra en analys av kollektivtrafikens olika kostnadskomponenter. Rapporten presenterades på Transportforum i Linköping i januari i år. Den nya rapporten bidrar med kunskap för att kunna diskutera prioriteringar och effektiviseringar såväl bland tjänstemän som bland politiker. I de olika länen är det de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som är huvudmän för verksamheten. Men de är fortfarande relativt nya i sin roll. Syftet med den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft för två år sedan var att förbättra den politiska styrningen av trafiken. Det underlag som SKL nu tagit fram är därför en viktig pusselbit för att nå det målet. Den kartläggning och analys som Björn Sundström gjort avser åren Under de här åren har kommunernas och landstingens kostnader för kollektivtrafik ökat med drygt 5,5 miljarder kronor, det vill säga 7,5 procent per år. Ökningen beror i huvudsak på tre saker:. Det körs allt mer trafik. Antalet utbudskilometer (exklusive fartygstrafik) har ökat med 6,7 procent. Det ökade utbudet och stigande faktorpriser (exempelvis lönekostnader och fordons- och bränslepriser) står för 86 procent av kostnadsökningen. 2. Miljö och tillgänglighet prioriteras. Kommunerna och landstingen satsar på miljö- och tillgänglighetsanpassade fordon, i enlighet med de transportpolitiska målen. 3. Det har blivit vanligare med tågtrafik. Utbudet av tågtrafik har ökat tre gånger mer per år än exempelvis bussutbudet. Tågtrafik är relativt dyrt, men också viktigt för att människor ska kunna arbetspendla längre sträckor. Satsningarna är i sig positiva ökad kollektivtrafik har varit ett uttalat önskemål inom stora väljargrupper. Men samtidigt börjar det bli mer och mer uppenbart att kostnadsökningarna måste bromsas. Antalet resenärer ökar inte alls lika snabbt som trafikutbudet. Mellan 2007 och 202 har resandet bara ökat med 2,6 procent per år, medan utbudet har ökat med 3, procent per år. 8

9 Bättre krav i upphandlingar kan minska kostnaderna Men hur ska då kostnadsökningarna kunna bromsas? Det är uppenbart att kollektivtrafikens skattebidrag inte kan fortsätta öka i den takt som det gjort under senare år. Ökade taxor är heller ingen universallösning. Om taxorna ökar alltför snabbt kommer det att ytterligare slå mot resandeutvecklingen. Ett sätt som åtminstone i viss utsträckning kan minska kostnaderna kan vara att ställa bättre krav i upphandlingarna. Tillsammans med andra aktörer inom branschen har SKL tagit fram modellavtal för hur beställare av kollektivtrafik kan få fler resenärer för mindre kostnader. I den ekvationen ligger bland annat att ge entreprenörerna tydliga incitament för att stimulera ett ökat resande. Till våren släpper SKL också en rapport med regionala jämförelser av kollektivtrafiken. Syftet är att kommuner och landsting ska kunna använda jämförelserna för att lära av varandra och på så sätt förbättra sina verksamheter. För mer information: Fortsatt läsning... Rapporten "Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?" finns att ladda ner från SKL:s webbutik, webbutik.skl.se. 9

10 Antologi om den attraktiva regionen Den Attraktiva Regionen är ett utvecklingsprojekt som syftar till utveckla samspelet kring ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Samspelet mellan rumslig utveckling, infrastruktur och transportplanering är ett huvudtema. Medverkande i projektet är Trafikverket, Boverket, SKL samt Region Skåne, Regionförbunden Kalmar län och Södra Småland, Regionförbundet ÖSTSAM, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Regionförbundet Gävleborg. Text: Malin Marntell, WSP Vad handlar antologin om? Vad är en attraktiv region? Med region menas här en lokal arbetsmarknad där människor i vardagen har sitt arbete och sin service. Den lokala arbetsmarknaden är idag mycket större än en kommun. Antologin vrider och vänder på vad detta innebär för att vidmakthålla, stärka eller skapa en attraktiv region. Antologins bidrag Tre bidrag från forskare speglar forskningsläget. Josefina Syssner reflekterar över regionbildningsprocesser, om hur samhällsplanering kan hantera den nya geografin, om vilka aktörer som deltar eller ges möjlighet att delta i arbetet, samt vilken målbild som styr direkt eller indirekt. Hans Westlund behandlar undanskymda utvecklingskrafter svårmätbara företeelser som socialt kapital samt lokala normer som påverkar interaktionen. Studierna ger stöd för att kommunernas agerande spelar roll för utvecklingen. Lars Pettersson gör en samlad bild av vad som konstituerar en attraktiv region utifrån ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv. Två bidrag representerar ett näringslivs- och branschperspektiv. Joachim Glassell behandlar varutransporternas roll för framgångsrika företag samt i vilken grad som en ort kan ingå i ett i allra högsta grad internationellt logistikupplägg. Helena Leufstadius betonar att samhällsplaneringen måste sätta kollektivtrafiken i fokus för utvecklingen i regionen. Branschen måste själv bli mer lyhörd för människors resvanor. Två bidrag diskuterar hur planeringsprocesserna kan utvecklas. Torbjörn Suneson understryker att hinder och låsningar uppstår då parter som tidigare inte samverkat tar för givet att med- och motparter drivs av samma motiv och tänkesätt som de själva. Detta kan enbart lösas upp i en sökande dialog. Göran Cars betonar att framgångsrika processer kännetecknas av att alla kan uppfatta sig som vinnare genom värdeskapande förhandlingar i stället för att ingå dåliga kompromisser. Två bidrag beskriver pågående planeringsprocesser där tillgängligheten spelar stor roll för den fortsatta utvecklingen. Det första behandlar den komplexa processen hur Kiruna ska utvecklas när gruvbrytningen tvingar staden att flytta. Det andra behandlar MalmöLundregionen som på tre geografiska nivåer samtidigt hanterar utvecklingen: Øresundregionen, de elva kommuner i sydvästra Skåne samt Malmö-Lund som alltmer växer ihop till en stad. Ett försök att summera vad som medverkar till en attraktiv region lyfter fem faktorer: bra infrastruktur; god offentlig service; närhet till arbetsmarknader; attraktivt boende samt goda sociala strukturer. Om samhällsplaneringen ska kunna bidra till detta framstår krävs:. Ett konkret målbildsarbete 2. Värdeskapande förhandlingar mellan parter som alla bidrar 3. Beslut som trovärdiga för utomstående parter För mer information: Den attraktiva regionen - En antologi om tillgänglighet och regional utveckling är tillgänglig på Trafikverkets publikationswebb: 0

11 9-kommuners Trafiksäkerhetsnätverk Vid högertrafikomläggningens genomförande 967 stod trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. Alla kommuner arbetade med människornas beteende och att försöka kommunicera med medborgarna. Trafikfrågorna engagerade hela samhället för att medverka till en säker och trygg omläggning till högertrafik. De ideella insatserna kom att utgöra en viktig del i arbetet. Trafiksäkerhetskommittéer och föreningar bildades för att samla upp intresset kring trafiksäkerhetsfrågor. Behovet av att utbyta erfarenheter och sprida kunskap kring olika trafikfrågor bland förtroendevalda och tjänstemän var stort. Text: Eva-Li Westerberg och Stefan Lange, trafikingenjörer Örebro kommun Bild: Eva-Li Westerberg Den som tog initiativ till att bilda ett kommunutbyte 968 var Lennart Urby, som då arbetade i Västerås. Mötet blev starten för detta nätverk Borås med tillhörande konferens som årligen kom att handla om trafiksäkerhet och Eskilstuna främst beteendefrågor. Vid starten deltog sju kommuner, Eskilstuna och Jönköping Jönköping kom med senare. Vid konferensen i Eskilstuna 988 Karlstad redovisades olika lösningar på cykeltrafiken i tätort. Många efterlyste då Linköping att få ta del av olika utemiljöer. Tiden medgav dock inte det, då konferensen varade endast en dag. Året Norrköping därpå i Uppsala träffades man därför istället under två dagar. Värdkommunen Uppsala fick därmed möjlighet att visa upp olika idéer om problemlösningar utomhus. Västerås Med detta lyftes trafikmiljöfrågorna in som en programpunkt. De som deltagit Örebro i 9-kommunerskonferensen har funnit att två dagar behövs för att få möjlighet att lära känna andra kommuners förtroendevalda och tjänstemän. Stadspromenader i varandras städer och aktuella Kontaktpersoner projekt är andra inspirationer för att se och lära. Med kombinationen förtroendevalda och tjänstemän som tillsammans möts Kontaktpersoner i andra miljöer ger nya idéer att ta med Borås hem Jan-Åke att Claesson sprida vidare. Syftet med trafiksäkerhetsnätverket Eskilstuna Johan Kindmalm och konferensen är att utbyta erfarenheter och Jönköping redovisa Henrik Fallegård aktiviteter som kommunerna tycker är av värde att dela med sig av. Karlstad Både det Stina Granefelt som varit bra och sådant som kan göras bättre är positivt att Linköping Eleonor Mörk få berätta om. Från att nätverket från början Norrköping handlat Magnus mycket Ståhl om beteenden har fokus skiftat till att handla mer om Uppsala Kristina Stavlind fysiskt byggande, vilket till viss del kan vara synd. Många konferenser handlar Västerås Isa Brisby om byggande och bra respektive dåliga exempel, Örebro men Eva-Li få handlar Westerberg om beteende. Detta är kanske inte så konstigt eftersom beteenden är svåra att påverka och uppvisa effekt av. Syftet har också varit att visa upp exempel på informationskanaler och informationsmaterial från kommunerna och på så sätt kunna hjälpa varandra - alla ska inte behöva uppfinna hjulet. Jan-Åke Claesson Johan Kindmalm Henrik Fallegård Stina Granefelt Eleonor Mörk Magnus Ståhl Kristina Stavlind Isa Brisby Eva-Li Westerberg 9-kommuners konferens 9-kommuners trafiksäkerhet konferens ÖREBRO LINKÖPING LINKÖPING KARLSTAD om trafiksäkerhet ÖREBRO KARLSTAD BORÅS BORÅS NORRKÖPING 9 9 JÖNKÖPING JÖNKÖPING VÄSTERÅS VÄSTERÅS UPPSALA ESKILSTUNA UPPSALA ESKILSTUNA Träffpunkt och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda och tjänstemän Träffpunkt och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda och tjänstemän

12 Bilder från Norrköping, där senaste 9-kommuners konferens om trafiksäkerhet gick av stapeln. Magnus Ståhl, Norrköping, menar att för mig har 9 kommuners nätverk med den tillhörande årliga konferensen gett ett stort utbyte av kunskaper och erfarenheter inom bland annat trafiksäkerhetsområdet, där framgångsfaktorer och fallgropar diskuteras". Värdkommunens roll är att presentera och demonstrera egna projekt i kommunen såväl ur informations- som beteendesynpunkt samt visa upp praktiska exempel från den egna trafikmiljön. Under konferensen har samtliga kommuner möjligheten att rapportera aktuella arbeten och nya projekt. Många likheter mellan kommunerna De deltagande nio kommunerna har många likheter i uppbyggnad, befolkningsstorlek och ligger geografiskt ganska nära varandra. En ökad folkmängd i tätorterna, många universitets- och/ eller högskolestudenter, fler och aktivare äldre samt många cyklister och väl utbyggda cykelvägnät är några av dessa likheter. Gemensamt för alla kommuner är också att de strävar efter att uppnå ett hållbart resande. Med andra ord arbetar vi i våra kommuner med många målgrupper, men på olika sätt. De senaste åren har vi haft en planeringsträff på våren med dem som är ansvariga från respektive kommun inför den kommande konferensen, som ligger på hösten. En del av deltagarna har varit hemkommunens representanter länge och har därmed träffats många gånger, vilket gör det lätt att ta direktkontakt för de som är ansvariga för trafiksäkerhet i dessa 9 kommuner. Senaste konferensen I oktober 203 var Norrköping värd för konferensen och vi samlades i Visualiseringscenter i närheten av universitetet. Vi var en gäng med både politiker och tjänstemän på ca 30 personer som träffades. Utöver kommunerna var det denna gång med representanter från Transportstyrelsen, Dainis Ciparsons och Niclas Nilsson, samt Helena Hellstén från Helsäker. Transportstyrelsen tog upp kommunrelaterade nyheter, Helsäker berättade hur de arbetar i både Linköping och Norrköping med skolreseplaner. Vi hade även en workshop där vi pratade om vilka kriterier/rekommendationer som bör/skall uppfyllas vid angörandet av: Gångfartsområde Övergångsställe/passage Huvudled Fyrvägsstopp, väjningsplikt Cirkulationsplats 2

13 " Tanken med workshopparna är att vi i de här 9 kommunerna har en samsyn och tolkar kriterierna på samma sätt när vi t.ex. anlägger övergångställen eller passager. Johan Kindmalm Eskilstuna Cykeltur i Karlstad 202, Johan Kindmalm, Eskilstuna Kommuner har olika kriterier, tolkar riktlinjerna olika, och bygger således olika. Tanken med workshopparna är att vi i de här 9 kommunerna har en samsyn och tolkar kriterierna på samma sätt när vi t.ex. anlägger övergångställen eller passager, enligt Johan Kindmalm Eskilstunas representant. Under de två dagarna blev det flera intressanta samtal och deltagarna fick även åka med på en spårvagnstur för att se resultatet av Norrköpings kommuns arbete med dess utbyggnad. Konferensen ger möjlighet att samtala med politiker från andra städer för att få höra deras syn på olika problem. Ett exempel som Örebro fick från Norrköping bland annat med sig idén om en trafiktidning till allmänheten. Samtalen visar ofta på att representerade kommuner tänker väldigt lika, att våra invånare tycker ungefär samma sak och upplever samma problem oavsett var man bor. Nästa konferens i 9-kommunersnätverket som går av stapeln nästa höst i Jönköping. För mer information: 3

14 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm I Stockholmsregionen planeras en utbyggnad av tunnelbanan i flera riktningar. Efter en förhandling mellan staten, landstinget och de berörda kommunerna finns det nu ett avtal om utbyggnaden. Byggstart planeras redan om två år och cirka 2025 beräknas trafiken kunna rulla på alla utbyggnadsdelarna. Text: Stefan Persson, Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholmsregionen växer med cirka personer per år. Det ställer stora krav på trafiksystemet. Spårkapaciteten i tunnelbanan utnyttjas under högtrafik i stort sett maximalt redan idag. För att regionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Behovet av ökad kapacitet finns främst i de centrala delarna av tunnelbanesystemet och i områden där det planeras för stor tillväxt av nya bostäder. Den centrala sträckan över Saltsjön-Mälaren mellan stationerna Slussen och T-Centralen är idag tunnelbanans mest belastade sträcka. Längs tunnelbanesträckningarna på Västra Sicklaön planerar Nacka kommun att bygga cirka nya bostäder fram till år Stockholms stad planerar cirka nya bostäder bland annat i Stockholms söderort i anslutning till Grön linje. Stockholm och Solna genomför stora exploateringar i Hagastaden och i Arenastaden. I Järfälla planeras cirka nya bostäder i Barkarbystaden och närliggande områden. Till alla dessa områden behövs det bättre kapacitet i kollektivtrafiken för att resorna i 4 framtiden ska kunna ske utan alltför stora olägenheter av trängsel och restidsosäkerhet. Förhandling som har gett resultat Regeringen utnämnde 202 två förhandlingspersoner: HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. Deras uppdrag var att förhandla fram en lösning kring tunnelbanans utbyggnad, ökat bostadsbyggande och breddade trängselskatter. Förhandlingen har lett till att staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad nu har undertecknat avtal om en utbyggnad av tunnelbanan i tre delprojekt: Kungsträdgården-Nacka och en utbyggnad under Södermalm mot Gullmarsplan för att avlasta Gröna linjen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden Akalla-Barkarby. De avtal som har tecknats innebär att hela utbyggnaden ska vara klar cirka år 2025 undantaget eventuella överklaganden som kan försena processen. Utbyggnaderna kommer att ge ett tillskott i kapacitet som behövs för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätt växa hållbart. Med den nya förbindelsen i tunnel under Saltsjön sker en avlastning av Grön och Röd linje på tunnelbanans mest belastade sträcka, och sårbarheten i transportsystemet minskar genom ytterligare en förbindelse över Saltsjön-Mälaren. Situationen i vägnätet förbättras genom att busstrafiken avlastas. Särskilt tydligt blir det till Nacka där det redan idag är kapacitetsbrist på Värmdöleden och där det i rusningstrafik blir köbildning i busskörfältet. Utredningar av sträckningen till Nacka och Gullmarsplan/Söderort Bland de överenskomna utbyggnaderna har den mest omfattande utredningen hittills gjorts för tunnelbanans sträckning till Nacka. Där har planläggningsprocessen pågått under snart två år med studier av alternativa sträckningar och omfattande samråd med allmänhet och organisationer. Bland de sju alternativa sträckningar som valdes ut för noggrannare studier har parterna kommit överens om att bygga ut enligt alternativ 6. Alterna-

15 Tunnelbanekartan efter den överenskomna utbyggnaden av tunnelbanan. tivet innebär en dragning i bergtunnel under Saltsjön och stationer i Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C. Sträckningen får ett stort resande dels från Nacka, dels från de tätbebyggda områdena kring Sofia på Södermalm och i Hammarby sjöstad. Stationen Hammarby kanal lokaliseras under kanalen med uppgångar både mot Södermalm och mot de södra delarna av Hammarby sjöstad. Det har också genomförts en studie av en utbyggnad av tunnelbanan till Gullmarsplan/Söderort. Utbyggnaden innebär att Blå linje utöver en förlängning till Nacka även kopplas till Grön linje söderut. Blå linje får därmed två grenar: en till Nacka och en till Hagsätra. Syftet med att omforma Hagsätragrenen till Blå linje är att få ökad kapacitet till Stockholms söderort. Även för denna koppling bedöms en sträckning enligt alternativ 6 till Nacka vara det bästa alternativet, då det bland annat ger störst resenärsnyttor i förhållande till investeringskostnaden. Djupt läge under Saltsjön och hissar vid Sofia Den valda sträckningen enligt alternativ 6 innebär att sträckan Kungsträdgården Södermalm kommer att 5

16 Den avtalade sträckningen för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort. gå i berget långt under Saltsjön. En lösning med bergtunnel innebär betydligt lägre investeringskostnader och är bättre för vattenmiljön än en sänktunnel på Saltsjöns botten. En effekt av det djupa läget under Saltsjön är att station Sofia hamnar djupt under gatunivån, cirka meter. Landstinget har utrett en lösning med högkapacitetshissar som ger en trygg och snabb förflyttning mellan spärrar och perrong. Förflyttningen i hiss beräknas ta knappt 30 sekunder och kapaciteten dimensioneras så att väntetiden på hissarna blir minimal. Ett koncept har tagits fram för utrymning vid händelse av brand. Lösningen med högkapacitetshissar är inspirerad bland annat av en nyligen byggd tunnelbanelinje i Barcelona i djupt läge. 203 års Stockholmsförhandling och Stockholms läns landsting gjorde i maj 203 en studieresa för att studera de djupa stationerna i Barcelona. Arbetet fortsätter Efter avtalen inom Stockholmsförhandlingen fortsätter det gemensamma arbetet mellan staten, landstinget och kommunerna för att genomföra utbyggnaderna. Stockholms läns landsting har fått ansvaret att leda 6

17 det fortsatta arbetet med planering och utbyggnad och har bildat en ny förvaltning med ansvaret att bygga ut tunnelbanan enligt avtalet Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Planeringen har kommit olika långt för respektive utbyggnadsgren. För exempelvis delen Odenplan-Hagastaden påbörjas nu projekteringen med målsättningen om byggstart 206. Även för Akalla-Barkarby är målsättningen att kunna byggstarta 206, men där behövs ytterligare studier och samråd. Delar där planeringen ligger i ett mycket tidigt skede är Hagastaden- Arenastaden och sträckningen mot Gullmarsplan/Söderort. Här krävs det ytterligare lokaliseringsstudier och samråd för att komma fram till en sträckning som kan läggas i kommunernas detaljplaner inför utbyggnaderna. För mer information: Foto: 203 års Stockholmsförhandling 7

18 Foto: Rulltrappor vid tunnelbanestation Solna centrum (Anna Andersson) 8

19 Medlemssidorna LYCKAD LOKALTRÄFF I GRIPEN! Den 23 januari samlades 27 personer på Trivector i Lund för en lokalträff om BRT, spårväg eller tunnelbana. PG Andersson, inledde med att berätta om de olika trafikslagen samt dess för och nackdelar. Därefter tog Malin Gibrand över och berättade om Stockholms nya stomnätsstrategi. Efteråt följde diskussion med samtliga medverkande och många frågor till föredragshållarna. Träffen avslutades traditionsenligt med mackor, dryck och mingel! PLATSANNONS - REDAKTÖR REFLEXEN Patrik Kindström slutar som redaktör för Reflexen till sommaren. Vill du vara redaktör för Reflexen? Som redaktör sätter du din prägel på medlemstidningen genom utveckling, val av tema och artiklar. Uppdraget innebär chans till nätverkande och kontakt med personer inom branschen. Anmäl intresse till HUR SKA VI FIRA 50 ÅR? Nästa år fyller Trafiktekniska föreningen 50 år. Styrelsen vill gärna ha in förslag på hur du som medlem tycker att det ska uppmärksammas. Mejla förslag till STUDIERESA! 203 gick resan till London, vad blir nästa resmål? Styrelsen vill gärna ha förslag på resmål, innehållande plats och motivering. Dessutom finns det möjlighet att vara med och planera/anordna nästa studieresa. Mejla om du har tips på resmål eller är intresserad av att hjälpa till med nästa studieresa. 9

20 Trafiktekniska Föreningen, Box 349, Stockholm! Manusstopp Reflexen nr JUNI Nummer Maj 204

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort Stockholms läns landsting 1(9) Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Handläggare: Stefan Persson Ankom Stockholms läns landsting 2014-03- 2 8 Landstingsstyrelsens arbetsutskott wisiivmtilt^ IIMllllllll

Läs mer

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0406 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-05- 2 0 0 00 09 ' Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådsredogörelse Titel: Tunnelbana till Nacka och söderort Projektchef: Martin Hellgren Bilder & illustrationer: Maja Modém Dokumentid: Diarienummer: FUT 1501-0022,

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef Nya tunnelbanan Mårten Frumerie Förvaltningschef 2017-05-09 Sidan 2 Befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad Färdigställda bostäder i Stockholms län 1976 2013 jämfört med befolkningstillväxten Bostadstillskott

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson 2017-03-29 Sidan 2 Tunnelbanans utbyggnad Grön linje byggs på 40-talet Sidan 3 Tunnelbanans utbyggnad Röd linje byggs på 50- och 60-talet Sidan

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Tunnelbaneprojekten i Stockholmsförhandlingen 2013

Tunnelbaneprojekten i Stockholmsförhandlingen 2013 1 Tunnelbaneprojekten i Stockholmsförhandlingen 2013 2013-06-03 Aktuella projekt i Stockholmsförhandlingen 2013 1. Tunnelbana till Nacka 2. Avgrening från Tunnelbana till Nacka till Grön linje söderut

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Järnväg hur svårt kan det vara? Järnväg hur svårt kan det vara? Tidskriften Kupé Nr 01/02 2015 Vad är det som är så svårt? Trafik Avreglerad tågtrafik RKM

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-25 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avtal för höghastighetsjärnväg

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

2013 års Stockholms förhandling

2013 års Stockholms förhandling 2013 års Stockholms förhandling Uppdragets tyngdpunkter Ökad bostadsbebyggelse Överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Förändringar i trafiken föranleder en översyn

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer