Innehållsförteckning tabellbilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning tabellbilaga A"

Transkript

1 Innehållsförteckning tabellbilaga A TABELLBILAGA A Ingående branscher Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin Tabell 11.2 Branscher som i rapporten som räknas till IT-relaterade tjänsteföretag Produktion, import och export Tabell 11.3 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Tabell 11.4 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1999, mkr Tabell 11.5 Produktion av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper , mkr löpande priser Tabell 11.6 Produktionsvärden för elektronikproduktion, övrig industriproduktion och tjänster inom elektronikindustrin samt totalt förädlingsvärde år 1999, mkr löpande priser Tabell 11.7 Produktionsvärde för elektronikindustrin år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell 11.8 Import av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, mkr Tabell 11.9 Export av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, mkr Tabell Import av elektronikprodukter 1998 med fördelning på avsändningsland och varugrupper, mkr Tabell Export av elektronikprodukter 1998 med fördelning på mottagarland och varugrupper, mkr Tabell Import av elektronikprodukter 1999 med fördelning på avsändningsland och varugrupper, mkr Tabell Export av elektronikprodukter 1999 med fördelning på mottagarland och varugrupper, mkr Tabell Prisutveckling avseende produktion, import och export av elektronikprodukter. Index 1988= Tabell Producentprisindex per varugrupp. Index 1988= Tabell Importprisindex per varugrupp. Index 1988= Tabell Exportprisindex per varugrupp. Index 1988= Arbetsställeuppgifter Tabell Antal elektronikindustriarbetsställen, sysselsatta, IT-specialister, tekniker och naturvetare (T/N) inom elektronikindustrin samt totalt antal sysselsatta efter kön i Sveriges kommuner år Tabell Antal IT-relaterade tjänstearbetsställen, sysselsatta, IT-specialister, tekniker och naturvetare (T/N) inom IT-relaterade tjänsteföretag samt totalt antal sysselsatta efter kön i Sveriges kommuner år Tabell Arbetsställen samt sysselsatta inom elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade efter lokala arbetsmarknadsregioner Tabell Arbetsställen samt sysselsatta inom elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade efter regionfamilj Tabell Antal arbetsställen i elektronikindustrin år 1999 enligt RAMS fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell Antal arbetsställen i elektronikindustrin år 1999 enligt Företagsstatistiken fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell Antal sysselsatta i elektronikarbetsställen år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i elektronikarbetsställen år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek enligt Företagsstatistiken Tabell Antal arbetsställen, sysselsatta, IT-specialister samt antal högskoleutbildade tekniker och naturvetare (T/N) år 1999 inom elektronikindustrin fördelade på näringsgren och arbetsställets storleksklass Tabell Antal arbetsställen, sysselsatta, antal IT-specialister samt antal högskoleutbildade tekniker och naturvetare (T/N) år 1999 inom IT-relaterade tjänster fördelade på näringsgren och arbetsställets storlek

2 TABELLBILAGA A Företagsuppgifter Tabell Antal företag och sysselsatta i elektronikföretag år 1999 enligt RAMS Tabell Antal företag och sysselsatta i elektronikföretag år 1999 enligt Företagsstatistiken Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 enligt RAMS fördelade på olika delbranscher och företagens storlek Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 enligt Företagsstatistiken fördelade på olika delbranscher och företagens storlek Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 efter kön fördelade på olika delbranscher och företagens storlek enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade på olika delbranscher och företagens storlek enligt Företagsstatistiken Tabell Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i elektronikindustrin år 1999, mkr Tabell Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999, mkr Tabell Antal tekniker och naturvetare i elektronikindustrin uppdelade efter bransch Tabell Antal tekniker och naturvetare i de IT-relaterade tjänsteföretagen uppdelade efter bransch Tabell Antal tekniker och naturvetare i elektronikindustrin uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal tekniker och naturvetare i de IT-relaterade tjänsteföretagen uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal IT-specialister i elektronikindustrin uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal IT-specialister i IT-relaterade företag uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Elektronikföretag med fler än 20 anställda år 1999 med angivande av koncernmoder, antal anställda, SNI92-kod och branchbenämning, sorterade efter SNI92-kod och storleksklass Tabell IT-relaterade tjänsteföretag med fler än 20 anställda år 1999 med angivande av koncernmoder, antal anställda, SNI92-kod och branchbenämning, sorterade efter SNI92-kod och storleksklass

3 Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin Branschkod enligt SNI92 Benämning Omfattar produkter som t.ex. Benämning i rapporten TABELLBILAGA A Tillverkning av kontorsmaskiner dupliceringsmaskiner, ordbehandlings- Kontorsmaskiner maskiner, kassa kontrollapparater Tillverkning av datorer och annan datorer, reparation av tillbehör Datorer informationsbehandlingsutrustning radarstationer, kablage till dataindustrin, miniräknare Tillverkning av elektroniska elektronrör, TV-kameror, dioder, Elektroniska komponenter komponenter tryckta kretsar, transistorer Tillverkning av radio- och TV-sändare, reläapparater, telefoner, Kommunikationsutrustning TV-sändare samt apparater för telefonväxlar, mobiltelefoner, radiorör trådtelefoni och trådtelegrafi Tillverkning av radio- och TV och radioapparater, video, Radio- och TV-mottagare TV-mottagare samt apparater stereoanläggningar, dikteringsför upptagning och återgivning maskiner, CD-spelare av ljud och videosignaler Tillverkning av instrument och mikroskop, elmätare, apoteksvågar, Instrument för mätning apparater för mätning, kontroll, barometrar, spektrometrar, gasmätare, provning, navigering och andra spänningsregulatorer ändamål utom industriell processtyrning Tillverkning av instrument för reglerutrustning för tillverknings- Instrument för styrning styrning av industriella processer processer, tryckregulatorer 59

4 TABELLBILAGA A Tabell 11.2 Branscher som i rapporten räknas till IT-relaterade tjänsteföretag Branschkod enligt SNI92 Benämning Omfattar produkter som t.ex. Benämning i rapporten Handel med IT-varor Reproduktion av data och Reproduktion av data och dator datorprogram program Agenturhandel med kontors- Datorer, additionsmaskiner, adress- Agenturhandel med datorer utrustning och datorer lappar Partihandel med radio- och Antenner, stereoanläggningar, video, Partihandel: radio och TV TV-varor paraboler, TV Partihandel med kontorsmaskiner Datorer, datorprogram, duplicerings- Partihandel: kontorsutrustning och kontorsutrustning maskiner, kontorsmöbler, inredningar etc Partihandel med teleprodukter Biltelefoner, kodlås, kretskort, televäxlar, Partihandel: teleprodukter och elektronikkomponenter transistorer o dyl Butikshandel med radio- och Antenner, stereoanläggningar, video, Butikshandel: radio och TV TV-apparater paraboler, TV Butikshandel med datorer, Datorer, datorprogram, kontorsmaskiner, Butikshandel: datorer kontorsmaskiner och programvara datortillbehör, disketter etc Butikshandel med telekommunika- Biltelefoner, telefoner, kommunikations- Butikshandel: telekommunikation tionsutrustning radio o dyl Uthyrning av kontorsmaskiner och Uthyrning av kontorsutrustning kontorsutrustning inkl. datorer Telekommunikation Nätdrift tillhandahållande av telefon-, telegram-, Nätdrift telex- och datorkommunikationstjänster Radiering styrning, kontroll och felhantering av Radiostationer radio- och TV-nät, inkassering av avgifter Kabel-TV-drift Kabel-TV Datakonsulter och dataservice Konsultverksamhet avseende konsultverksamhet avseende val och Maskinvarukonsulter maskinvara konfiguration av maskin- och tillhörande programvara Datakonsultverksamhet programvarutjänster som systemanalys, Datakonsulter programmering och utveckling av kundspecifik programvara Programvaruproduktion produktion av generell programvara, Programvaruproduktion både system och applikationer Databehandling drift och service av datanät, Databehandling dataregistrering Databasverksamhet databasvärdar, databasförmedlare, Databasverksamhet telekommunikativ service ex 071-nr Underhåll och reparation av Underhåll av datorer kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning Övrig datoranknuten verksamhet datasäkerhetskonsulter Övrig datorverksamhet 60

5 Tabell 11.3 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KOMMUNIKATIONS- KOMMUNIKATIONS , , ,4 UTRUSTNING UTRUSTNING Telekommunikations- Telekommunikations , , ,2 utrustning utrustning telefonapparater telefonapparater 424,9 863,7 915, teleprintrar teleprintrar 0,7 0, abonnentväxlar abonnentväxlar ,6 394, , andra telefon- och andra apparater för 874, ,9 429, telegrafväxlar bärfrekvenssystem för telefoni för telefoni och telegrafi 295,5 102, delar delar 2 354, , , andra instrument och andra instrument och 5 208,2 264,3 182,8 apparater, speciellt konstru- apparater, speciellt konstru erade för telekommunikation erade för telekommunikation Radiokommunikations- Radiokommunikations , , ,2 utrustning utrustning apparater för sändning av apparater för sändning av 37,3 84,4 97,3 radiotelefoni, radiotelegrafi, radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television rundradio eller television reläapparater apparater för sändning, med , , ,7 inbyggd utrustning för mottagning: för yrkesmässig användning televisionskameror 0,0 100,1 95, radarapparater radarapparater 1 478,8 140,7 113, apparater för radionavigering apparater för radionavigering 0,0 92,8 51, apparater för radiomanöv- apparater för radiomanövrering 193,2 34,0 55,6 rering eller radiostyrning eller radiostyrning personsökare personsökare och andra 149,3 28,0 258,1 apparater än rundradio för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi, antenner och antennreflektorer samt delar till dessa: för mottagning av radio- andra apparater för mottag ,1 974, ,9 ning av radiotelegrafi, radio- telefoni, rundradio eller television telegrafi, radiotelefoni, rundradio eller television delar till apparater för mot- delar till apparater för mottag , , ,7 tagning av radiotelegrafi, ning av radiotelegrafi, radio radiotelefoni, rundradio telefoni, rundradio eller eller television television KONSUMENTELEKTRONIK KONSUMENTELEKTRONIK 201, , , mikrofoner och mikrofonstativ mikrofoner och mikrofonstativ 0,1 110,8 7,3 högtalare, med eller utan hölje: högtalare, med eller utan hölje: 61

6 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS enstaka högtalare med hölje enstaka högtalare med hölje 0,0 120,0 56, högtalaraggregat med två högtalaraggregat med två 29,1 230,3 29,8 eller flera inmonterade eller flera inmonterade högtalare högtalare andra andra 0,0 81,8 57, hörtelefoner även kombinerade hörtelefoner även kombinerade 0,0 203,7 90,9 med mikrofon med mikrofon tonfrekvensförstärkare tonfrekvensförstärkare 30,0 195,1 63, ljudförstärkningsanläggningar ljudförstärkningsanläggningar 0,0 57,3 26,5 delar: till mikrofoner eller mikrofon- delar till mikrofoner, mikrofon- 0,2 66,3 15,2 stativ stativ, hörtelefoner och andra slag grammofonautomater grammofonautomater 0,0 0,8 0,4 andra elektriska grammofoner: andra elektriska grammofoner: 0, utan högtalare utan högtalare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 0,6 0,0 skivspelare (andra än skivspelare (andra än 0,0 laserskivspelare): laserskivspelare): med skivväxlare med skivväxlare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 2,6 0, dikteringsmaskiner dikteringsmaskiner 0,0 2,6 0, kassettbandspelare Kassettbandspelare i fickformat; 0,0 25,4 5, andra kasettbandspelare ljudåtervinningsapparater för laserskivspelare (CD-skivspelare), 255,1 68,5 kinematografiskt bruk ljudåtervinningsapparater för kinematografiskt bruk samt andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning dikteringsmaskiner med yttre dikteringsmaskiner med yttre 4,8 0,0 kraftkälla kraftkälla telefonsvarare telefonsvarare 31,2 4,2 andra bandspelare innehållande andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning: anordning för ljudåtergivning: för enbart batteridrift kasettbandspelare 38,4 5, andra andra 10,9 0, ljudinspelningsapparater för andra apparater för ljudinspelning 62,9 9,2 kinematografiskt bruk apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: arbetande med magnetband arbetande med magnetband 658,9 255, andra slag andra slag 134,2 24, pickuper pickuper 0,9 0,4 62

7 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A delar till apparater för inspel- delar till apparater för inspel 50,9 20,9 ning/återgivning av ljud ning/återgivning av ljud eller videosignaler eller videosignaler magnetband med en bredd av: magnetband med en bredd av: högst 4 mm högst 4 m.m. 0,1 70,5 7, videokassettband mer än 4 m.m. men högst 6,5 m,m,: 19,9 2, videokassettband mer än 6,5 m.m.: 354,4 73, magnetskivor magnetskivor 67,7 4, andra beredda media för inspel- andra beredda media för 102,0 15,0 ning av ljud m.m. inspelning av ljud m.m. rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för Radiokassettbandspelare av inspelning eller återgivning fickformat; av ljud Andra apparater kombinerade 4,7 209,5 52, andra andra 0,0 53,4 64,0 rundradiomottagare som inte kan rundradiomottagare som inte arbeta utan yttre kraftkälla, kan arbeta utan yttre kraftav sådana slag som används i källa, av sådana slag som motorfordon, inbegripet används i motorfordon, inbeapparater som också, kan gripet apparater som också, ta emot radiotelefoni kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi eller radiotelegrafi med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0, ,8 176,5 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud andra andra 0,0 21,5 19,0 andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radio- telefoni eller radiotelegrafi: andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0,0 397,9 63,0 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud utan inbyggd utrustning för utan inbyggd utrustning för 0,0 29,1 7,1 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur av ljud men med inbyggt ur andra andra 0,0 117,5 14,4 för färgtelevision: 0, videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 1 900, , torer med inbyggd utrustning videomonitorer för färgför inspelning eller återgivning återgivning av videosignaler 63

8 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 14,1 2, torer med inbyggd utrustning videomonitorer för svartvit för inspelning eller återgivning eller enfärgåtergivning av videosignaler vägande högst 3 kg per styck kameror för omedelbar 9,0 2,6 bildframställning: andra stillbildskameror: andra stillbildskameror: vägande högst 3 kg per styck enögda spegelreflexkameror, 109,2 24,9 rullfilm med en bredd av högst 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en 31,8 14,3 bredd av mindre än 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en 186,0 88,9 bredd av 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra: 136,9 39,2 88, vägande högst 3 kg per styck kinokameror för film med en 0,5 0,0 bredd av mindre än 16 mm för 2 x 8 mm film DATORER OCH KRING- DATORER OCH KRING , , ,9 UTRUSTNINGAR UTRUSTNINGAR analogmaskiner och analogmaskiner och 13,7 141,6 39,6 hybridmaskiner hybridmaskiner digitalmaskiner med åtminstone Bärbara digitala maskiner för 905, ,2 663, en centralenhet, ett inorgan och ADB <10kg; andra digitala ett utorgan inom samma hölje maskiner för andra slag: andra slag: digitala centralenheter, även digitala bearbetningsmaskiner 3, ,0 844, sådana som föreligger tillsam- även sådana som innehåller med övriga enheter i ett dator- ett eller två av följande system eller innehåller ett eller två av följande tre slag av enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och utorgan inorgan och utorgan, även i inorgan och utorgan, även 242, ,8 780,9 kombination med övriga enheter innehållande minne inom i ett datorsystem och även inne- samma hölje hållande minnen inom samma hölje minnen, även i kombination minnesenheter 3 121,0 509,4 med övriga enheter i ett datorsystem andra andra enheter för 161, ,9 192, maskiner för ADB delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 968, , ,3 och apparater enligt nr och apparater enligt nr

9 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KONTORSMASKINER KONTORSMASKINER 1 020, ,6 566, Offsetpressar med arkmatning, Offsetpressar med arkmatning, 56,7 0,8 av kontorstyp automatiska skriv- av kontorstyp automatiska maskiner samt ordbehandlings- skrivmaskiner samt ordbehandmaskiner: lingsmaskiner: med en minneskapacitet av Ordbehandlings- och 10,2 19, högst 8 kbit skrivmaskiner elektroniska räknemaskiner elektroniska räknemaskiner 64,3 5,7 som kan arbeta utan yttre som kan arbeta utan yttre kraftkälla kraftkälla andra elektroniska räkne- andra elektroniska räknemaskiner: maskiner: skrivande skrivande 20,8 4, andra andra 4,7 0, bokföringsmaskiner bokföringsmaskiner 0,2 0, kassakontrollapparater kassakontrollapparater 5,7 109,9 16, andra liknande apparater med andra liknande apparater med 474,1 49,9 107,6 inbyggt räkneverk inbyggt räkneverk delar och tillbehör till skriv- och delar och tillbehör till maskiner 76,7 29,2 53,9 ordbehandlingsmaskiner delar och apparater med inbyggt och tillbehör till maskiner och räkneverk: delar och tillbehör apparater med inbyggt räkne- till skriv- och ordbehandlingsverk: maskiner till elektroniska räknemaskiner till elektroniska räknemaskiner 310,8 10,5 2, andra (bokföringsmaskiner, andra (bokföringsmaskiner, 100,8 54,1 108,9 biljettmaskiner m.m.) biljettmaskiner m.m.) apparater för elektrostatistisk apparater för elektrostatistisk fotokopiering: fotokopiering: apparater för vilka bilden av apparater för vilka bilden av 41,5 12,3 41,0 orginalet överförs direkt till orginalet överförs direkt till kopian kopian apparater i vilka bilden av apparater i vilka bilden av 0,0 552,3 21,0 orginalet överförs till kopian orginalet överförs till kopian via ett annat medium via ett annat medium andra fotokopieringsapparater: andra fotokopieringsapparater: med optiskt system med optiskt system 0,0 109,7 9, av kontakttyp av kontakttyp 0,0 1,4 47, värmekopieringsapparater värmekopieringsapparater 0,0 0,5 0, delar och tillbehör delar och tillbehör 10,4 414,8 126,9 MEDICINSK ELEKTRONIK MEDICINSK ELEKTRONIK 4 807, , , vägande högst 3 kg per styck stillbildskameror, speciellt kon- 0,0 3,6 1,3 struerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbilds- 65

10 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS kameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik: elektrokardiografer elektrokardiografer 129,3 49,6 281, andra andra 394,0 707,0 851, apparater för bestrålning med apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus ultraviolett eller infrarött ljus 0,0 8,4 13, andra instrument och apparater andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk för oftalmologiskt bruk 0,0 66,3 13, andra instrument och apparater andra instrument och apparater (ej för dentalt bruk) (ej för dentalt bruk) 2 660, , , hörapparater för hörselskadade hörapparater för hörselskadade 5,4 125,8 9, hjärtstimulatorer (pacemakers) hjärtstimulatorer (pacemakers) 590,5 522,4 969, delar till hörapparater delar till hörapparater o dyl 272,8 236,9 332,5 apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar: jandet av röntgenstrålar: för medicinskt, kirurgiskt, apparater för datortomografi, 582,8 126,0 344, dentalt eller veterinärt bruk dentalt bruk eller andra för apparater baserade på medicinskt, apparater baserade utnyttjandet av alfa-, eller på utnyttjandet av alfa-, eller gammastrålar: gammastrålar: för medicinskt, kirurgiskt, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk dentalt eller veterinärt bruk 9,8 26,6 193, röntgenrör röntgenrör och delar till dessa samt delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, eller gammastrålar 0,0 115,7 6, delar till röntgenrör delar till röntgenrör, delar och tillbehör till apparater enligt stat nr och samt andra (röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler, bord m.m. för röntgenbehandling) 162,1 246,5 447,3 INDUSTRIELL ELEKTRONIK INDUSTRIELL ELEKTRONIK 8 111, , , elektrisk signalerings-, säkerhets- elektrisk signalerings-, säkerhetseller trafikövervakningsutrustning eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar för järnvägar, spårvägar 0,0 10,4 22, annan sådan utrustning annan sådan utrustning 9,7 11,1 60, delar delar 0,3 83,7 201, tjuvlarmsapparater, brandlarms- tjuvlarmsapparater, brandlarms- 264,0 228,0 180,3 apparater o.d. apparater o.d signaltablåer med flytande signaltablåer med flytande 176,7 930,2 188,9 kristaller (LCD) eller lysdioder kristaller (LCD) eller lysdioder (LED) (LED) andra elektriska signalapparater andra elektriska signalapparater 22,1 129,6 60,9 akustiska eller visuella akustiska eller visuella 66

11 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS delar delar 0,0 336,2 111, partikelacceleratorer Jonimplanterare för dopning av 42,5 61, halvledarmaterial + andra signalgeneratorer signalgeneratorer 123,3 29, stillbildkameror av sådana slag stillbildkameror av sådana slag 4,6 1,6 som används vid framställning som används vid framställning av klichéer eller andra tryck- av klichéer eller andra formar stillbildskameror av tryckformar sådana slag som används för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e d: vägande högst 3 kg per styck stillbildskameror av sådana slag 2,0 0,8 som används för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e.d.: vägande högst 3 kg per styck kinokameror: andra än för film 14,3 2, med en bredd av mindre än 16 m.m. eller för 2 x 8 m.m. film kinoprojektorer: kinoprojektorer: läsapparater för mikrofilm, mikro- läsapparater för mikrofilm, mikro- 3,0 0,6 fiche e.d., även med utrustning fiche e d, även med utrustning för för framställning av kopior framställning av kopior andra stillbildsprojektorer andra stillbildsprojektorer 26,7 15, fotografiska (andra än kinemato- fotografiska (andra än kinemato- 10,3 4,9 grafiska) förstorings och grafiska) förstorings och förminskningsapparater förminskningsapparater delar och tillbehör till stillbilds- delar och tillbehör till stillbilds- 12,0 11,5 projektorer och fotografiska projektorer och fotografiska förstoringsapparater m.m. förstoringsapparater m.m apparater och utrustning för apparater och utrustning för 74,2 11,8 automatisk framkallning av film automatisk framkallning av film (även kinematografisk) eller (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för auto- papper i rullar eller för automatisk exponering av framkallad matisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt film på rullar av fotografiskt papper papper andra apparater och annan apparater för direktprägling 339,0 54,5 217, utrustning för fotografiska + inställningsdon för stegning (inbegripet kinematografiska) och repetering + andra laboratorier; negatoskop delar och tillbehör till apparater delar och tillbehör till apparater 67,2 7,3 för foto- eller kinolaboratorier för foto- eller kinolaboratorier m.m. m.m mikroskop, andra än optiska mikroskop, andra än optiska 0,0 23,4 1,6 mikroskop, samt diffraktions- mikroskop, samt diffraktionskameror kameror delar och tillbehör delar och tillbehör 15,5 9, lasrar, andra än laserdioder lasrar, andra än laserdioder 0,0 48,7 73, instrument och apparater för instrument och apparater för 1 044,6 357,8 467,3 flyg- eller rymdnavigering flyg- eller rymdnavigering TABELLBILAGA A 67

12 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS elektriska instrument för andra instrument och apparater 63,9 120,9 54,7 lodning för navigering delar och tillbehör delar och tillbehör 0,0 59,6 34, avståndsmätare avståndsmätare 0,0 55,2 320, teodoliter och takymetrar teodoliter och takymetrar 0,0 14,0 2, avvägningsinstrument avvägningsinstrument 0,0 37,8 10, instrument och apparater för instrument och apparater för 0,0 3,8 0,3 fotogrammetri fotogrammetri andra instrument och apparater andra instrument och apparater 238,2 71,9 55,3 för geodesi, lantmäteri, hydro- för geodesi, lantmäteri, hydrografi, meteorologi m.m. grafi, meteorologi m.m delar och tillbehör delar och tillbehör 116,4 55,1 88, vågar känsliga för 0,05 g vågar känsliga för 0,05 g 0,0 11,9 7,2 eller mindre eller mindre apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnytt- 0,0 38,8 2,2 jandet av röntgenstrålar, för annat jandet av röntgenstrålar, för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater radiografi- och radioterapiapparater apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnytt- 0,0 29,8 10,0 jandet av alfa-, beta- eller gamma- jandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, för annat än medicinskt, strålar, för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater radioterapiapparater maskiner och apparater (för maskiner och apparater (för 0,0 38,5 12,0 prövning av metaller) prövning av metaller) andra maskiner och apparater andra maskiner och apparater 156,6 66,7 171,2 för provning av mekaniska egen- för provning av mekaniska egenskaper hos material skaper hos material delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 14,3 25,6 17,9 och apparater för provning av och apparater för provning av mekaniska egenskaper hos mekaniska egenskaper hos material material instrument och apparater: instrument och apparater: för mätning och kontroll av för mätning och kontroll av 445,8 276,0 125,4 vätskors strömning eller nivå vätskors strömning eller nivå för mätning eller kontroll av tryck för mätning eller kontroll av tryck 34,9 207,2 89, andra instrument och apparater andra instrument och apparater 91,7 130,9 478,2 (för mätning av gasers strömning, (för mätning av gasers strömning, nivå e.d.) nivå e.d.) delar och tillbehör delar och tillbehör 9,9 393,1 151, gas- eller rökanalysapparater gas- eller rökanalysapparater 124,6 117,7 87, kromatografer och elektrofores- kromatografer och elektroforesinstrument instrument 0,0 101,9 327, spektrometrar, spektrofotometrar spektrometrar, spektrofotometrar 0,0 279,8 182,4 och spektrografer som arbetar och spektrografer som arbetar med optisk strålning med optisk strålning 68

13 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A exponeringsmätare exponeringsmätare 0,0 2,8 1, andra instrument och apparater andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning som arbetar med optisk strålning 668,8 186,4 604, andra instrument och apparater andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, för fysikalisk eller kemisk analys, för mätning eller kontroll av vis- för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, kositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d. eller av värmängd, ytspänning e.d. eller av värmängd, ljudnivå eller ljusintensitet ljudnivå eller ljusintensitet 187,4 314,4 281, mikrotomer; delar och tillbehör mikrotomer; delar och tillbehör 55,5 322,2 749, gasmätare gasmätare 0,0 5,8 2, vätskemätare vätskemätare 0,0 33,3 6, enkeltariffmätare elektricitetsmätare 0,0 97,7 56, delar och tillbehör till förbruk- delar och tillbehör till förbruk- 24,2 41,2 15,9 nings- och produktionsmätare för nings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet gaser, vätskor eller elektricitet varvräknare, produktionsräknare, varvräknare, produktionsräknare, 0,0 243,9 67,5 taxametrar, vägmätare, steg- taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d. räknare o.d hastighetsmätare och takometrar; hastighetsmätare och takometrar; 0,0 348,4 33,7 stroboskop stroboskop delar och tillbehör delar och tillbehör 0,0 76,3 24, instrument och apparater för instrument och apparater för 8,1 35,3 35,6 mätning eller påvisande av jon- mätning eller påvisande av joniserande strålning iserande strålning katodstråleoscilloskop och katod- katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer stråleoscillografer 0,0 27,6 6,5 andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistens eller effekt, utan registrerings- anordning: andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistens eller effekt, utan registreringsanordning: universalinstrument universalinstrument 13,0 58,4 36, andra andra 94,5 167,1 204,1 andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter eller på- visande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning: andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter eller påvisande av alfa-, beta-, gammaeller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning: med registreringsanordning med registreringsanordning 68,9 24,6 23, andra andra 573,0 246,8 116, delar och tillbehör delar och tillbehör 35,4 127,3 134, maskiner för balansering av maskiner för balansering av mekaniska delar mekaniska delar 15,4 13,4 14, provbänkar provbänkar 144,3 30,9 113,2 69

14 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS profilprojektorer profilprojektorer 0,0 3,1 0, andra optiska instrument och andra optiska instrument och apparater apparater 42,6 121,1 72, andra instrument, apparater och andra instrument, apparater och 1 802,2 699,9 784,0 maskiner maskiner andra delar och tillbehör för andra delar och tillbehör för 140,6 262,1 227,0 mätning eller kontroll mätning eller kontroll delar och tillbehör (inte inbegripna delar och tillbehör (inte inbegripna 1 085,0 95,4 71,1 någon annanstans i 90 kap) någon annanstans i 90 kap) ELEKTRONISKA ELEKTRONISKA 8 447, , ,7 KOMPONENTER KOMPONENTER Passiva komponenter Passiva komponenter 4 109, , , vägande högst 250 g per styck fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 181,0 23,7 268,2 andra fasta kondensatorer: andra fasta kondensatorer: vägande högst 250 g tantalkondensatorer 0,0 94,6 22,9 per styck vägande högst 250 g elektrolytkondensatorer 180,9 159,9 199,5 per styck vägande högst 250 g keramiska kondensatorer, 0,0 52,0 2,8 per styck med enkelt lager vägande högst 250 g keramiska kondensatorer med 0,0 283,5 62,8 per styck två eller flera lager vägande högst 250 g papperskondensatorer och 230,8 105,8 266,3 per styck plastkondensatorer vägande mer än 250 g andra fasta kondensatorer 0,0 29,3 3,9 per styck vägande högst 250 g vridkondensatorer och andra 0,0 11,4 3,3 per styck variabla kondensatorer vägande högst 250 g delar till kondensatorer 8,6 2,0 3,3 per styck fasta kolmotstånd, agglomererade fasta kolmotstånd, agglomererade 0,0 40,9 24,5 eller av skikttyp eller av skikttyp andra fasta motstånd: andra fasta motstånd: för en effekt av högst 20 W för en effekt av högst 20 W 0,0 210,8 50, andra andra 0,0 43,7 10,5 trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och potentiometrar: trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och potentiometrar: för en effekt av högst 20 W för en effekt av högst 20 W 0,2 19,4 2, andra andra 0,0 6,3 1, andra variabla motstånd, andra variabla motstånd, 0,0 126,8 39,0 inbegripet reostater och inbegripet reostater och potentiometrar potentiometrar delar delar 0,0 2,6 7, tryckta kretsar tryckta kretsar 3 508, , ,7 70

15 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A Aktiva komponenter Aktiva komponenter 2 852, , ,2 bildrör för televisionsmottagare, även för videomonitorer: bildrör för televisionsmottagare, även för videomonitorer: för färgtelevision för färgtelevision 0,0 1,8 23, för svartvit eller annan för svartvit eller annan 0,0 1,4 0,0 enfärgad television enfärgad television rör för televisionskameror rör till televisionskameror; 0,0 5,5 2,5 bildomvandlarrör och bildförstärkarrör; andra fotokatodrör andra katodstrålerör andra katodstrålerör 10,5 3, mikrovågsrör, andra än rör mikrovågsrör, andra än rör med styrgaller: med styrgaller: magnetroner magnetroner 4,8 50,7 5, klystroner klystroner 0,0 2,9 0, andra - andra 0,0 25,3 0, mottagarrör och förstärkarrör mottagarrör och förstärkarrör 0,0 6,3 1, ventilrör till röntgenapparater andra elektronrör 0,0 27,0 1,1 delar: delar: 0, till katodstrålerör till katodstrålerör 0,0 0,4 0, till ventilrör till röntgenapparater till ventilrör till röntgenapparater 0,0 3,6 0,2 samt till andra elektronrör dioder, andra än ljuskänsliga dioder, andra än ljuskänsliga 320,5 107,6 dioder och lysdioder transistorer, dioder och lysdioder transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer: andra än ljuskänsliga transistorer: med en effektförlust av mindre med en effektförlust av mindre 0,0 112,0 34,6 än 1W än 1W andra andra 104,2 408,8 141, tyristorer, dubbeldioder och tyristorer, dubbeldioder och 4,1 88,7 27,9 dubbelinriktade tyristorer, andra dubbelinriktade tyristorer, andra än ljuskänsliga än ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement; halvledarkomponenter eller halvledarelement; laserdioder lysdioder 122,4 312,8 326, halvledarkomponenter eller halvledarkomponenter eller 6,6 25,3 15,3 halvledarelement halvledarelement monterade piezoelektriska monterade piezoelektriska 0,0 371,6 31,9 kristaller kristaller delar delar 5,1 36,6 8,6 integrerade monolitkretsar: integrerade monolitkretsar: digitala smartcards, halvledare, 1 239, , , bipolärkretsar och andra

16 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS andra andra 752, , , integrerade hybridkretsar integrerade hybridkretsar 493,5 217,6 347, andra elektroniska integrerade andra elektroniska integrerade 57,5 105,8 19,0 kretsar och andra elektroniska kretsar och andra elektroniska mikrokretsar mikrokretsar delar delar 63,1 24,9 18,3 Kablar och ledningar Kablar och ledningar 1 484,6 594,4 661, koaxialkabel och andra koaxialkabel och andra 931,7 317,1 429,8 elektriska koaxialledare elektriska koaxialledare optiska fiberkablar med optiska fiberkablar 552,9 93,0 229,8 kopplingsanordningar optiska fibrer optiska fibrer, fiberkablar 0,0 184,3 2,3 andra än TOTALT ELEKTRONIKPRODUKTER , , ,5 Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik och Industins varuproduktion 72

17 Tabell 11.4 Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KOMMUNIKATIONS- KOMMUNIKATIONS , , ,2 UTRUSTNING UTRUSTNING Telekommunikations- Telekommunikations , , ,7 utrustning utrustning telefonapparater telefonapparater 631,2 682, , teleprintrar teleprintrar 0,0 0,2 0, abonnentväxlar abonnentväxlar ,1 405, , andra telefon- och telegrafväxlar andra apparater för 265, ,5 946, bärfrekvenssystem för telefoni för telefoni och telegrafi 0,0 259,7 66, delar delar 2 912, , , andra instrument och andra instrument och 5 956,5 354,6 181,5 apparater, speciellt konstru- apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation erade för telekommunikation RADIOKOMMUNIKATIONS- RADIOKOMMUNIKATIONS , , ,5 UTRUSTNING UTRUSTNING apparater för sändning av apparater för sändning av 418,1 83,5 75,8 radiotelefoni, radiotelegrafi, radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television rundradio eller television reläapparater apparater för sändning, med , , ,0 inbyggd utrustning för mottagning: för yrkesmässig användning televisionskameror 0,0 93,0 18, radarapparater radarapparater 1 618,3 123,4 170, apparater för radionavigering apparater för radionavigering 0,0 67,2 23, apparater för radiomanöv- apparater för radiomanöv- 225,3 29,9 65,2 rering eller radiostyrning rering eller radiostyrning personsökare personsökare och andra 161,9 41,9 312,8 apparater än rundradio för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi antenner och antennreflektorer samt delar till dessa: för mottagning av radio- andra apparater för mottag , , ,1 telegrafi, radiotelefoni, ning av radiotelegrafi, radiorundradio eller television telefoni, rundradio eller television delar till apparater för mot- delar till apparater för mot , , ,1 tagning av radiotelegrafi, tagning av radiotelegrafi, radiotelefoni, rundradio eller radiotelefoni, rundradio eller television television KONSUMENTELEKTRONIK KONSUMENTELEKTRONIK 2 173, , , mikrofoner och mikrofonstativ mikrofoner och mikrofonstativ 0,1 244,0 8,5 högtalare, med eller utan hölje: högtalare, med eller utan hölje: 73

18 TABELLBILAGA A Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod enstaka högtalare med hölje enstaka högtalare med hölje 0,0 120,7 51, högtalaraggregat med två högtalaraggregat med två 38,3 240,4 49,7 eller flera inmonterade högtalare eller flera inmonterade högtalare andra andra 157,2 195,3 65, hörtelefoner även kombinerade hörtelefoner även kombinerade 0,0 279,1 354,4 med mikrofon med mikrofon tonfrekvensförstärkare tonfrekvensförstärkare 44,5 215,5 89, ljudförstärkningsanläggningar ljudförstärkningsanläggningar 0,0 52,3 20,1 delar: till mikrofoner eller mikrofon- delar till till mikrofoner, mikrofon- 2,8 62,1 18,3 stativ stativ, hörtelefoner och andra slag grammofonautomater grammofonautomater 0,0 0,1 0,0 andra elektriska grammofoner: andra elektriska grammofoner: utan högtalare utan högtalare 0,0 0,4 0, andra andra 0,0 0,9 0,3 skivspelare (andra än skivspelare (andra än laserskivspelare): laserskivspelare): med skivväxlare med skivväxlare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 3,0 0, dikteringsmaskiner dikteringsmaskiner 0,0 0,3 0, kassettbandspelare Kassettbandspelare i fickformat; 21,3 1, andra kasettbandspelare ljudåtervinningsapparater för laserskivspelare (CD-skivspelare), 0,0 272,7 62,1 kinematografiskt bruk ljudåtervinningsapparater för kinematografiskt bruk samt andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning dikteringsmaskiner med yttre dikteringsmaskiner med yttre 0,0 7,2 1,1 kraftkälla kraftkälla telefonsvarare telefonsvarare 0,0 29,5 4,5 andra bandspelare innehållande andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning: anordning för ljudåtergivning: för enbart batteridrift - kasettbandspelare 0,0 43,2 7, andra andra 0,0 10,4 0, ljudinspelningsapparater för andra apparater för ljudinspelning 0,0 118,1 20,7 kinematografiskt bruk apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: arbetande med magnetband arbetande med magnetband 0,0 637,2 203, andra slag andra slag 0,0 188,9 35, pickuper pickuper 0,0 1,1 0,1 74

19 Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod TABELLBILAGA A delar till apparater för inspelning delar till apparater för inspelning/ 0,0 45,4 15,0 återgivning av ljud eller video- återgivning av ljud eller video signaler signaler magnetband med en bredd av: magnetband med en bredd av: högst 4 m.m. högst 4 m.m. 0,1 68,5 13, videokassettband mer än 4 mm men högst 0,0 24,8 1,8 6,5 m.m.: videokassettband mer än 6,5 m.m.: 0,0 254,9 86, magnetskivor magnetskivor 0,0 52,9 6, andra beredda media för inspel- andra beredda media för inspel- 0,0 197,9 39,7 ning av ljud m.m. ning av ljud m.m. rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radio- telefoni eller radiotelegrafi: rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för Radiokassettbandspelare av 5,9 223,0 45, inspelning eller återgivning fickformat; Andra apparater av ljud kombinerade andra andra 0,0 64,2 52,2 rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inbegripet appa- rater som också, kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inbegripet apparater som också, kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0, ,0 185,6 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud andra andra 0,0 9,7 16,4 andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0,0 376,4 51,1 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud utan inbyggd utrustning för utan inbyggd utrustning för 0,0 31,1 8,6 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur av ljud men med inbyggt ur andra andra 0,0 139,0 14,9 för färgtelevision: videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 1 809, , , torer med inbyggd utrustning videomonitorer för för inspelning eller återgivning färgåtergivning av videosignaler 75

20 TABELLBILAGA A Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 0,0 18,4 3, torer med inbyggd utrustning för videomonitorer för svartvit inspelning eller återgivning av eller enfärgåtergivning videosignaler vägande högst 3 kg per styck kameror för omedelbar 0,0 5,7 1,0 bildframställning: andra stillbildskameror: andra stillbildskameror: vägande högst 3 kg per styck enögda spegelreflexkameror, 0,0 102,5 29,8 rullfilm med en bredd av högst 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en bredd 0,0 57,9 30,8 av mindre än 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en bredd 0,0 161,7 91,3 av 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra: 116,1 48,5 55, vägande högst 3 kg per styck kinokameror för film med en 0,0 0,3 0,5 bredd av mindre än 16 m.m. för 2 x 8 m.m. film DATORER OCH KRING- DATORER OCH KRING , , ,9 UTRUSTNINGAR UTRUSTNINGAR analogmaskiner och analogmaskiner och 21,2 55,4 37,7 hybridmaskiner hybridmaskiner digitalmaskiner med åtminstone Bärbara digitala maskiner för ADB 1 100, ,7 552, en centralenhet, ett inorgan och <10kg; andra digitala maskiner ett utorgan inom samma hölje för andra slag: andra slag: digitala centralenheter, även digitala bearbetningsmaskiner 54, ,2 759, sådana som föreligger tillsam- även sådana som innehåller ett mans med övriga enheter i ett eller två av följande datorsystem eller innehåller ett eller två av följande tre slag av enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och utorgan inorgan och utorgan, även i inorgan och utorgan, även 222, ,9 880,6 kombination med övriga enheter innehållande minne inom i ett datorsystem och även inne- samma hölje hållande minnen inom samma hölje minnen, även i kombination minnesenheter 0, ,2 477,7 med övriga enheter i ett datorsystem andra andra enheter för maskiner 131, ,8 273, för ADB delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 905, , ,0 och apparater enligt nr och apparater enligt nr

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

J tr ~ -=s:-.. I"~ texllex\, text. lex\, text, text ~~~ d- ~ ~ --.z...= Ljud. v'j~, :5- R A P P O R T. Redaktion: Communicativa. Text. Bild.

J tr ~ -=s:-.. I~ texllex\, text. lex\, text, text ~~~ d- ~ ~ --.z...= Ljud. v'j~, :5- R A P P O R T. Redaktion: Communicativa. Text. Bild. ISSN 0281-8574 R A P P O R T o v'j~, :5- d- ~ ~ --.z...= Ljud J tr ~ -=s:-.. I"~ texllex\, text. lex\, text, text Text ~~~ ~ Bild 0111010 0110111 0001001 0111010 Data Redaktion: Communicativa ISSN 0281~8574

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

PVC-golv och metodik för varuflöden

PVC-golv och metodik för varuflöden PVC-golv och metodik för varuflöden Louise Sörme Hanna Brolinson Avdelningen för regioner och miljö Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm, Sverige, 2010 CHEMITECS REPORT P4-D3a CHEMITECS REPORT P4-D3a,

Läs mer

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel 2404 Bilaga 1. Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning och exempel på produkter som hör till dessa kategorier. 1. Stora hushållsapparater Stora kylapparater

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013. Del 1 av 4. Arbetsbok till läroboken Teknik direkt

Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013. Del 1 av 4. Arbetsbok till läroboken Teknik direkt Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013 Del 1 av 4 Arbetsbok till läroboken Teknik direkt Läroboken finns att lyssna på följande länk 1 Teknik Lyrfågelskolan 1 http://www.sanomautbildning.se/laromedel/grundskolan-6-9/teknik/baslaromedel/teknik-direkt/5284/

Läs mer

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning

BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning BYGGSATSER Ing-Steen Innehållsförtekning Konstruktioner som är markerade med fet text är de aktuella, vi rekommenderar dessa före de andra i respektive grupp. Dock håller vi ett begränsat lager med de

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting RAPPORT 2000:3 Konsumenterna och IT Problem och kunskapsbehov Av Clas Thorén Clas Thorén Consulting Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Uppdraget och dess genomförande 6 3. Konsumentens problem idag 7 3.1

Läs mer

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild, Berndt

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

TEMA D21. DATASAABs HISTORIA

TEMA D21. DATASAABs HISTORIA B I T S & B Y T E S UR DATASAABs HISTORIA TEMA D21 I slutet av 1950-talet fick en liten grupp ingenjörer på Saab det då rent science fiction-betonade uppdraget att placera en datamaskin i en robot eller

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING Rune Pettersson RAPPORT 181 BILDMANIPULERING Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 2 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer