Innehållsförteckning tabellbilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning tabellbilaga A"

Transkript

1 Innehållsförteckning tabellbilaga A TABELLBILAGA A Ingående branscher Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin Tabell 11.2 Branscher som i rapporten som räknas till IT-relaterade tjänsteföretag Produktion, import och export Tabell 11.3 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Tabell 11.4 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1999, mkr Tabell 11.5 Produktion av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper , mkr löpande priser Tabell 11.6 Produktionsvärden för elektronikproduktion, övrig industriproduktion och tjänster inom elektronikindustrin samt totalt förädlingsvärde år 1999, mkr löpande priser Tabell 11.7 Produktionsvärde för elektronikindustrin år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell 11.8 Import av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, mkr Tabell 11.9 Export av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, mkr Tabell Import av elektronikprodukter 1998 med fördelning på avsändningsland och varugrupper, mkr Tabell Export av elektronikprodukter 1998 med fördelning på mottagarland och varugrupper, mkr Tabell Import av elektronikprodukter 1999 med fördelning på avsändningsland och varugrupper, mkr Tabell Export av elektronikprodukter 1999 med fördelning på mottagarland och varugrupper, mkr Tabell Prisutveckling avseende produktion, import och export av elektronikprodukter. Index 1988= Tabell Producentprisindex per varugrupp. Index 1988= Tabell Importprisindex per varugrupp. Index 1988= Tabell Exportprisindex per varugrupp. Index 1988= Arbetsställeuppgifter Tabell Antal elektronikindustriarbetsställen, sysselsatta, IT-specialister, tekniker och naturvetare (T/N) inom elektronikindustrin samt totalt antal sysselsatta efter kön i Sveriges kommuner år Tabell Antal IT-relaterade tjänstearbetsställen, sysselsatta, IT-specialister, tekniker och naturvetare (T/N) inom IT-relaterade tjänsteföretag samt totalt antal sysselsatta efter kön i Sveriges kommuner år Tabell Arbetsställen samt sysselsatta inom elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade efter lokala arbetsmarknadsregioner Tabell Arbetsställen samt sysselsatta inom elektronikindustrin och IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade efter regionfamilj Tabell Antal arbetsställen i elektronikindustrin år 1999 enligt RAMS fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell Antal arbetsställen i elektronikindustrin år 1999 enligt Företagsstatistiken fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek Tabell Antal sysselsatta i elektronikarbetsställen år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i elektronikarbetsställen år 1999 fördelade på olika delbranscher och arbetsställenas storlek enligt Företagsstatistiken Tabell Antal arbetsställen, sysselsatta, IT-specialister samt antal högskoleutbildade tekniker och naturvetare (T/N) år 1999 inom elektronikindustrin fördelade på näringsgren och arbetsställets storleksklass Tabell Antal arbetsställen, sysselsatta, antal IT-specialister samt antal högskoleutbildade tekniker och naturvetare (T/N) år 1999 inom IT-relaterade tjänster fördelade på näringsgren och arbetsställets storlek

2 TABELLBILAGA A Företagsuppgifter Tabell Antal företag och sysselsatta i elektronikföretag år 1999 enligt RAMS Tabell Antal företag och sysselsatta i elektronikföretag år 1999 enligt Företagsstatistiken Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 enligt RAMS fördelade på olika delbranscher och företagens storlek Tabell Antal IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 enligt Företagsstatistiken fördelade på olika delbranscher och företagens storlek Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 efter kön fördelade på olika delbranscher och företagens storlek enligt RAMS Tabell Antal sysselsatta i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999 fördelade på olika delbranscher och företagens storlek enligt Företagsstatistiken Tabell Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i elektronikindustrin år 1999, mkr Tabell Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i IT-relaterade tjänsteföretag år 1999, mkr Tabell Antal tekniker och naturvetare i elektronikindustrin uppdelade efter bransch Tabell Antal tekniker och naturvetare i de IT-relaterade tjänsteföretagen uppdelade efter bransch Tabell Antal tekniker och naturvetare i elektronikindustrin uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal tekniker och naturvetare i de IT-relaterade tjänsteföretagen uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal IT-specialister i elektronikindustrin uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Antal IT-specialister i IT-relaterade företag uppdelade efter bransch och kön år 1999 enligt RAMS Tabell Elektronikföretag med fler än 20 anställda år 1999 med angivande av koncernmoder, antal anställda, SNI92-kod och branchbenämning, sorterade efter SNI92-kod och storleksklass Tabell IT-relaterade tjänsteföretag med fler än 20 anställda år 1999 med angivande av koncernmoder, antal anställda, SNI92-kod och branchbenämning, sorterade efter SNI92-kod och storleksklass

3 Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin Branschkod enligt SNI92 Benämning Omfattar produkter som t.ex. Benämning i rapporten TABELLBILAGA A Tillverkning av kontorsmaskiner dupliceringsmaskiner, ordbehandlings- Kontorsmaskiner maskiner, kassa kontrollapparater Tillverkning av datorer och annan datorer, reparation av tillbehör Datorer informationsbehandlingsutrustning radarstationer, kablage till dataindustrin, miniräknare Tillverkning av elektroniska elektronrör, TV-kameror, dioder, Elektroniska komponenter komponenter tryckta kretsar, transistorer Tillverkning av radio- och TV-sändare, reläapparater, telefoner, Kommunikationsutrustning TV-sändare samt apparater för telefonväxlar, mobiltelefoner, radiorör trådtelefoni och trådtelegrafi Tillverkning av radio- och TV och radioapparater, video, Radio- och TV-mottagare TV-mottagare samt apparater stereoanläggningar, dikteringsför upptagning och återgivning maskiner, CD-spelare av ljud och videosignaler Tillverkning av instrument och mikroskop, elmätare, apoteksvågar, Instrument för mätning apparater för mätning, kontroll, barometrar, spektrometrar, gasmätare, provning, navigering och andra spänningsregulatorer ändamål utom industriell processtyrning Tillverkning av instrument för reglerutrustning för tillverknings- Instrument för styrning styrning av industriella processer processer, tryckregulatorer 59

4 TABELLBILAGA A Tabell 11.2 Branscher som i rapporten räknas till IT-relaterade tjänsteföretag Branschkod enligt SNI92 Benämning Omfattar produkter som t.ex. Benämning i rapporten Handel med IT-varor Reproduktion av data och Reproduktion av data och dator datorprogram program Agenturhandel med kontors- Datorer, additionsmaskiner, adress- Agenturhandel med datorer utrustning och datorer lappar Partihandel med radio- och Antenner, stereoanläggningar, video, Partihandel: radio och TV TV-varor paraboler, TV Partihandel med kontorsmaskiner Datorer, datorprogram, duplicerings- Partihandel: kontorsutrustning och kontorsutrustning maskiner, kontorsmöbler, inredningar etc Partihandel med teleprodukter Biltelefoner, kodlås, kretskort, televäxlar, Partihandel: teleprodukter och elektronikkomponenter transistorer o dyl Butikshandel med radio- och Antenner, stereoanläggningar, video, Butikshandel: radio och TV TV-apparater paraboler, TV Butikshandel med datorer, Datorer, datorprogram, kontorsmaskiner, Butikshandel: datorer kontorsmaskiner och programvara datortillbehör, disketter etc Butikshandel med telekommunika- Biltelefoner, telefoner, kommunikations- Butikshandel: telekommunikation tionsutrustning radio o dyl Uthyrning av kontorsmaskiner och Uthyrning av kontorsutrustning kontorsutrustning inkl. datorer Telekommunikation Nätdrift tillhandahållande av telefon-, telegram-, Nätdrift telex- och datorkommunikationstjänster Radiering styrning, kontroll och felhantering av Radiostationer radio- och TV-nät, inkassering av avgifter Kabel-TV-drift Kabel-TV Datakonsulter och dataservice Konsultverksamhet avseende konsultverksamhet avseende val och Maskinvarukonsulter maskinvara konfiguration av maskin- och tillhörande programvara Datakonsultverksamhet programvarutjänster som systemanalys, Datakonsulter programmering och utveckling av kundspecifik programvara Programvaruproduktion produktion av generell programvara, Programvaruproduktion både system och applikationer Databehandling drift och service av datanät, Databehandling dataregistrering Databasverksamhet databasvärdar, databasförmedlare, Databasverksamhet telekommunikativ service ex 071-nr Underhåll och reparation av Underhåll av datorer kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning Övrig datoranknuten verksamhet datasäkerhetskonsulter Övrig datorverksamhet 60

5 Tabell 11.3 Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KOMMUNIKATIONS- KOMMUNIKATIONS , , ,4 UTRUSTNING UTRUSTNING Telekommunikations- Telekommunikations , , ,2 utrustning utrustning telefonapparater telefonapparater 424,9 863,7 915, teleprintrar teleprintrar 0,7 0, abonnentväxlar abonnentväxlar ,6 394, , andra telefon- och andra apparater för 874, ,9 429, telegrafväxlar bärfrekvenssystem för telefoni för telefoni och telegrafi 295,5 102, delar delar 2 354, , , andra instrument och andra instrument och 5 208,2 264,3 182,8 apparater, speciellt konstru- apparater, speciellt konstru erade för telekommunikation erade för telekommunikation Radiokommunikations- Radiokommunikations , , ,2 utrustning utrustning apparater för sändning av apparater för sändning av 37,3 84,4 97,3 radiotelefoni, radiotelegrafi, radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television rundradio eller television reläapparater apparater för sändning, med , , ,7 inbyggd utrustning för mottagning: för yrkesmässig användning televisionskameror 0,0 100,1 95, radarapparater radarapparater 1 478,8 140,7 113, apparater för radionavigering apparater för radionavigering 0,0 92,8 51, apparater för radiomanöv- apparater för radiomanövrering 193,2 34,0 55,6 rering eller radiostyrning eller radiostyrning personsökare personsökare och andra 149,3 28,0 258,1 apparater än rundradio för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi, antenner och antennreflektorer samt delar till dessa: för mottagning av radio- andra apparater för mottag ,1 974, ,9 ning av radiotelegrafi, radio- telefoni, rundradio eller television telegrafi, radiotelefoni, rundradio eller television delar till apparater för mot- delar till apparater för mottag , , ,7 tagning av radiotelegrafi, ning av radiotelegrafi, radio radiotelefoni, rundradio telefoni, rundradio eller eller television television KONSUMENTELEKTRONIK KONSUMENTELEKTRONIK 201, , , mikrofoner och mikrofonstativ mikrofoner och mikrofonstativ 0,1 110,8 7,3 högtalare, med eller utan hölje: högtalare, med eller utan hölje: 61

6 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS enstaka högtalare med hölje enstaka högtalare med hölje 0,0 120,0 56, högtalaraggregat med två högtalaraggregat med två 29,1 230,3 29,8 eller flera inmonterade eller flera inmonterade högtalare högtalare andra andra 0,0 81,8 57, hörtelefoner även kombinerade hörtelefoner även kombinerade 0,0 203,7 90,9 med mikrofon med mikrofon tonfrekvensförstärkare tonfrekvensförstärkare 30,0 195,1 63, ljudförstärkningsanläggningar ljudförstärkningsanläggningar 0,0 57,3 26,5 delar: till mikrofoner eller mikrofon- delar till mikrofoner, mikrofon- 0,2 66,3 15,2 stativ stativ, hörtelefoner och andra slag grammofonautomater grammofonautomater 0,0 0,8 0,4 andra elektriska grammofoner: andra elektriska grammofoner: 0, utan högtalare utan högtalare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 0,6 0,0 skivspelare (andra än skivspelare (andra än 0,0 laserskivspelare): laserskivspelare): med skivväxlare med skivväxlare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 2,6 0, dikteringsmaskiner dikteringsmaskiner 0,0 2,6 0, kassettbandspelare Kassettbandspelare i fickformat; 0,0 25,4 5, andra kasettbandspelare ljudåtervinningsapparater för laserskivspelare (CD-skivspelare), 255,1 68,5 kinematografiskt bruk ljudåtervinningsapparater för kinematografiskt bruk samt andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning dikteringsmaskiner med yttre dikteringsmaskiner med yttre 4,8 0,0 kraftkälla kraftkälla telefonsvarare telefonsvarare 31,2 4,2 andra bandspelare innehållande andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning: anordning för ljudåtergivning: för enbart batteridrift kasettbandspelare 38,4 5, andra andra 10,9 0, ljudinspelningsapparater för andra apparater för ljudinspelning 62,9 9,2 kinematografiskt bruk apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: arbetande med magnetband arbetande med magnetband 658,9 255, andra slag andra slag 134,2 24, pickuper pickuper 0,9 0,4 62

7 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A delar till apparater för inspel- delar till apparater för inspel 50,9 20,9 ning/återgivning av ljud ning/återgivning av ljud eller videosignaler eller videosignaler magnetband med en bredd av: magnetband med en bredd av: högst 4 mm högst 4 m.m. 0,1 70,5 7, videokassettband mer än 4 m.m. men högst 6,5 m,m,: 19,9 2, videokassettband mer än 6,5 m.m.: 354,4 73, magnetskivor magnetskivor 67,7 4, andra beredda media för inspel- andra beredda media för 102,0 15,0 ning av ljud m.m. inspelning av ljud m.m. rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för Radiokassettbandspelare av inspelning eller återgivning fickformat; av ljud Andra apparater kombinerade 4,7 209,5 52, andra andra 0,0 53,4 64,0 rundradiomottagare som inte kan rundradiomottagare som inte arbeta utan yttre kraftkälla, kan arbeta utan yttre kraftav sådana slag som används i källa, av sådana slag som motorfordon, inbegripet används i motorfordon, inbeapparater som också, kan gripet apparater som också, ta emot radiotelefoni kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi eller radiotelegrafi med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0, ,8 176,5 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud andra andra 0,0 21,5 19,0 andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radio- telefoni eller radiotelegrafi: andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0,0 397,9 63,0 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud utan inbyggd utrustning för utan inbyggd utrustning för 0,0 29,1 7,1 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur av ljud men med inbyggt ur andra andra 0,0 117,5 14,4 för färgtelevision: 0, videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 1 900, , torer med inbyggd utrustning videomonitorer för färgför inspelning eller återgivning återgivning av videosignaler 63

8 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 14,1 2, torer med inbyggd utrustning videomonitorer för svartvit för inspelning eller återgivning eller enfärgåtergivning av videosignaler vägande högst 3 kg per styck kameror för omedelbar 9,0 2,6 bildframställning: andra stillbildskameror: andra stillbildskameror: vägande högst 3 kg per styck enögda spegelreflexkameror, 109,2 24,9 rullfilm med en bredd av högst 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en 31,8 14,3 bredd av mindre än 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en 186,0 88,9 bredd av 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra: 136,9 39,2 88, vägande högst 3 kg per styck kinokameror för film med en 0,5 0,0 bredd av mindre än 16 mm för 2 x 8 mm film DATORER OCH KRING- DATORER OCH KRING , , ,9 UTRUSTNINGAR UTRUSTNINGAR analogmaskiner och analogmaskiner och 13,7 141,6 39,6 hybridmaskiner hybridmaskiner digitalmaskiner med åtminstone Bärbara digitala maskiner för 905, ,2 663, en centralenhet, ett inorgan och ADB <10kg; andra digitala ett utorgan inom samma hölje maskiner för andra slag: andra slag: digitala centralenheter, även digitala bearbetningsmaskiner 3, ,0 844, sådana som föreligger tillsam- även sådana som innehåller med övriga enheter i ett dator- ett eller två av följande system eller innehåller ett eller två av följande tre slag av enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och utorgan inorgan och utorgan, även i inorgan och utorgan, även 242, ,8 780,9 kombination med övriga enheter innehållande minne inom i ett datorsystem och även inne- samma hölje hållande minnen inom samma hölje minnen, även i kombination minnesenheter 3 121,0 509,4 med övriga enheter i ett datorsystem andra andra enheter för 161, ,9 192, maskiner för ADB delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 968, , ,3 och apparater enligt nr och apparater enligt nr

9 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KONTORSMASKINER KONTORSMASKINER 1 020, ,6 566, Offsetpressar med arkmatning, Offsetpressar med arkmatning, 56,7 0,8 av kontorstyp automatiska skriv- av kontorstyp automatiska maskiner samt ordbehandlings- skrivmaskiner samt ordbehandmaskiner: lingsmaskiner: med en minneskapacitet av Ordbehandlings- och 10,2 19, högst 8 kbit skrivmaskiner elektroniska räknemaskiner elektroniska räknemaskiner 64,3 5,7 som kan arbeta utan yttre som kan arbeta utan yttre kraftkälla kraftkälla andra elektroniska räkne- andra elektroniska räknemaskiner: maskiner: skrivande skrivande 20,8 4, andra andra 4,7 0, bokföringsmaskiner bokföringsmaskiner 0,2 0, kassakontrollapparater kassakontrollapparater 5,7 109,9 16, andra liknande apparater med andra liknande apparater med 474,1 49,9 107,6 inbyggt räkneverk inbyggt räkneverk delar och tillbehör till skriv- och delar och tillbehör till maskiner 76,7 29,2 53,9 ordbehandlingsmaskiner delar och apparater med inbyggt och tillbehör till maskiner och räkneverk: delar och tillbehör apparater med inbyggt räkne- till skriv- och ordbehandlingsverk: maskiner till elektroniska räknemaskiner till elektroniska räknemaskiner 310,8 10,5 2, andra (bokföringsmaskiner, andra (bokföringsmaskiner, 100,8 54,1 108,9 biljettmaskiner m.m.) biljettmaskiner m.m.) apparater för elektrostatistisk apparater för elektrostatistisk fotokopiering: fotokopiering: apparater för vilka bilden av apparater för vilka bilden av 41,5 12,3 41,0 orginalet överförs direkt till orginalet överförs direkt till kopian kopian apparater i vilka bilden av apparater i vilka bilden av 0,0 552,3 21,0 orginalet överförs till kopian orginalet överförs till kopian via ett annat medium via ett annat medium andra fotokopieringsapparater: andra fotokopieringsapparater: med optiskt system med optiskt system 0,0 109,7 9, av kontakttyp av kontakttyp 0,0 1,4 47, värmekopieringsapparater värmekopieringsapparater 0,0 0,5 0, delar och tillbehör delar och tillbehör 10,4 414,8 126,9 MEDICINSK ELEKTRONIK MEDICINSK ELEKTRONIK 4 807, , , vägande högst 3 kg per styck stillbildskameror, speciellt kon- 0,0 3,6 1,3 struerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbilds- 65

10 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS kameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik: elektrokardiografer elektrokardiografer 129,3 49,6 281, andra andra 394,0 707,0 851, apparater för bestrålning med apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus ultraviolett eller infrarött ljus 0,0 8,4 13, andra instrument och apparater andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk för oftalmologiskt bruk 0,0 66,3 13, andra instrument och apparater andra instrument och apparater (ej för dentalt bruk) (ej för dentalt bruk) 2 660, , , hörapparater för hörselskadade hörapparater för hörselskadade 5,4 125,8 9, hjärtstimulatorer (pacemakers) hjärtstimulatorer (pacemakers) 590,5 522,4 969, delar till hörapparater delar till hörapparater o dyl 272,8 236,9 332,5 apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar: jandet av röntgenstrålar: för medicinskt, kirurgiskt, apparater för datortomografi, 582,8 126,0 344, dentalt eller veterinärt bruk dentalt bruk eller andra för apparater baserade på medicinskt, apparater baserade utnyttjandet av alfa-, eller på utnyttjandet av alfa-, eller gammastrålar: gammastrålar: för medicinskt, kirurgiskt, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk dentalt eller veterinärt bruk 9,8 26,6 193, röntgenrör röntgenrör och delar till dessa samt delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, eller gammastrålar 0,0 115,7 6, delar till röntgenrör delar till röntgenrör, delar och tillbehör till apparater enligt stat nr och samt andra (röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler, bord m.m. för röntgenbehandling) 162,1 246,5 447,3 INDUSTRIELL ELEKTRONIK INDUSTRIELL ELEKTRONIK 8 111, , , elektrisk signalerings-, säkerhets- elektrisk signalerings-, säkerhetseller trafikövervakningsutrustning eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar för järnvägar, spårvägar 0,0 10,4 22, annan sådan utrustning annan sådan utrustning 9,7 11,1 60, delar delar 0,3 83,7 201, tjuvlarmsapparater, brandlarms- tjuvlarmsapparater, brandlarms- 264,0 228,0 180,3 apparater o.d. apparater o.d signaltablåer med flytande signaltablåer med flytande 176,7 930,2 188,9 kristaller (LCD) eller lysdioder kristaller (LCD) eller lysdioder (LED) (LED) andra elektriska signalapparater andra elektriska signalapparater 22,1 129,6 60,9 akustiska eller visuella akustiska eller visuella 66

11 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS delar delar 0,0 336,2 111, partikelacceleratorer Jonimplanterare för dopning av 42,5 61, halvledarmaterial + andra signalgeneratorer signalgeneratorer 123,3 29, stillbildkameror av sådana slag stillbildkameror av sådana slag 4,6 1,6 som används vid framställning som används vid framställning av klichéer eller andra tryck- av klichéer eller andra formar stillbildskameror av tryckformar sådana slag som används för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e d: vägande högst 3 kg per styck stillbildskameror av sådana slag 2,0 0,8 som används för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche e.d.: vägande högst 3 kg per styck kinokameror: andra än för film 14,3 2, med en bredd av mindre än 16 m.m. eller för 2 x 8 m.m. film kinoprojektorer: kinoprojektorer: läsapparater för mikrofilm, mikro- läsapparater för mikrofilm, mikro- 3,0 0,6 fiche e.d., även med utrustning fiche e d, även med utrustning för för framställning av kopior framställning av kopior andra stillbildsprojektorer andra stillbildsprojektorer 26,7 15, fotografiska (andra än kinemato- fotografiska (andra än kinemato- 10,3 4,9 grafiska) förstorings och grafiska) förstorings och förminskningsapparater förminskningsapparater delar och tillbehör till stillbilds- delar och tillbehör till stillbilds- 12,0 11,5 projektorer och fotografiska projektorer och fotografiska förstoringsapparater m.m. förstoringsapparater m.m apparater och utrustning för apparater och utrustning för 74,2 11,8 automatisk framkallning av film automatisk framkallning av film (även kinematografisk) eller (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för auto- papper i rullar eller för automatisk exponering av framkallad matisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt film på rullar av fotografiskt papper papper andra apparater och annan apparater för direktprägling 339,0 54,5 217, utrustning för fotografiska + inställningsdon för stegning (inbegripet kinematografiska) och repetering + andra laboratorier; negatoskop delar och tillbehör till apparater delar och tillbehör till apparater 67,2 7,3 för foto- eller kinolaboratorier för foto- eller kinolaboratorier m.m. m.m mikroskop, andra än optiska mikroskop, andra än optiska 0,0 23,4 1,6 mikroskop, samt diffraktions- mikroskop, samt diffraktionskameror kameror delar och tillbehör delar och tillbehör 15,5 9, lasrar, andra än laserdioder lasrar, andra än laserdioder 0,0 48,7 73, instrument och apparater för instrument och apparater för 1 044,6 357,8 467,3 flyg- eller rymdnavigering flyg- eller rymdnavigering TABELLBILAGA A 67

12 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS elektriska instrument för andra instrument och apparater 63,9 120,9 54,7 lodning för navigering delar och tillbehör delar och tillbehör 0,0 59,6 34, avståndsmätare avståndsmätare 0,0 55,2 320, teodoliter och takymetrar teodoliter och takymetrar 0,0 14,0 2, avvägningsinstrument avvägningsinstrument 0,0 37,8 10, instrument och apparater för instrument och apparater för 0,0 3,8 0,3 fotogrammetri fotogrammetri andra instrument och apparater andra instrument och apparater 238,2 71,9 55,3 för geodesi, lantmäteri, hydro- för geodesi, lantmäteri, hydrografi, meteorologi m.m. grafi, meteorologi m.m delar och tillbehör delar och tillbehör 116,4 55,1 88, vågar känsliga för 0,05 g vågar känsliga för 0,05 g 0,0 11,9 7,2 eller mindre eller mindre apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnytt- 0,0 38,8 2,2 jandet av röntgenstrålar, för annat jandet av röntgenstrålar, för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater radiografi- och radioterapiapparater apparater baserade på utnytt- apparater baserade på utnytt- 0,0 29,8 10,0 jandet av alfa-, beta- eller gamma- jandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, för annat än medicinskt, strålar, för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater radioterapiapparater maskiner och apparater (för maskiner och apparater (för 0,0 38,5 12,0 prövning av metaller) prövning av metaller) andra maskiner och apparater andra maskiner och apparater 156,6 66,7 171,2 för provning av mekaniska egen- för provning av mekaniska egenskaper hos material skaper hos material delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 14,3 25,6 17,9 och apparater för provning av och apparater för provning av mekaniska egenskaper hos mekaniska egenskaper hos material material instrument och apparater: instrument och apparater: för mätning och kontroll av för mätning och kontroll av 445,8 276,0 125,4 vätskors strömning eller nivå vätskors strömning eller nivå för mätning eller kontroll av tryck för mätning eller kontroll av tryck 34,9 207,2 89, andra instrument och apparater andra instrument och apparater 91,7 130,9 478,2 (för mätning av gasers strömning, (för mätning av gasers strömning, nivå e.d.) nivå e.d.) delar och tillbehör delar och tillbehör 9,9 393,1 151, gas- eller rökanalysapparater gas- eller rökanalysapparater 124,6 117,7 87, kromatografer och elektrofores- kromatografer och elektroforesinstrument instrument 0,0 101,9 327, spektrometrar, spektrofotometrar spektrometrar, spektrofotometrar 0,0 279,8 182,4 och spektrografer som arbetar och spektrografer som arbetar med optisk strålning med optisk strålning 68

13 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A exponeringsmätare exponeringsmätare 0,0 2,8 1, andra instrument och apparater andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning som arbetar med optisk strålning 668,8 186,4 604, andra instrument och apparater andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, för fysikalisk eller kemisk analys, för mätning eller kontroll av vis- för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, kositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d. eller av värmängd, ytspänning e.d. eller av värmängd, ljudnivå eller ljusintensitet ljudnivå eller ljusintensitet 187,4 314,4 281, mikrotomer; delar och tillbehör mikrotomer; delar och tillbehör 55,5 322,2 749, gasmätare gasmätare 0,0 5,8 2, vätskemätare vätskemätare 0,0 33,3 6, enkeltariffmätare elektricitetsmätare 0,0 97,7 56, delar och tillbehör till förbruk- delar och tillbehör till förbruk- 24,2 41,2 15,9 nings- och produktionsmätare för nings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet gaser, vätskor eller elektricitet varvräknare, produktionsräknare, varvräknare, produktionsräknare, 0,0 243,9 67,5 taxametrar, vägmätare, steg- taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d. räknare o.d hastighetsmätare och takometrar; hastighetsmätare och takometrar; 0,0 348,4 33,7 stroboskop stroboskop delar och tillbehör delar och tillbehör 0,0 76,3 24, instrument och apparater för instrument och apparater för 8,1 35,3 35,6 mätning eller påvisande av jon- mätning eller påvisande av joniserande strålning iserande strålning katodstråleoscilloskop och katod- katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer stråleoscillografer 0,0 27,6 6,5 andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistens eller effekt, utan registrerings- anordning: andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistens eller effekt, utan registreringsanordning: universalinstrument universalinstrument 13,0 58,4 36, andra andra 94,5 167,1 204,1 andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter eller på- visande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning: andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter eller påvisande av alfa-, beta-, gammaeller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning: med registreringsanordning med registreringsanordning 68,9 24,6 23, andra andra 573,0 246,8 116, delar och tillbehör delar och tillbehör 35,4 127,3 134, maskiner för balansering av maskiner för balansering av mekaniska delar mekaniska delar 15,4 13,4 14, provbänkar provbänkar 144,3 30,9 113,2 69

14 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS profilprojektorer profilprojektorer 0,0 3,1 0, andra optiska instrument och andra optiska instrument och apparater apparater 42,6 121,1 72, andra instrument, apparater och andra instrument, apparater och 1 802,2 699,9 784,0 maskiner maskiner andra delar och tillbehör för andra delar och tillbehör för 140,6 262,1 227,0 mätning eller kontroll mätning eller kontroll delar och tillbehör (inte inbegripna delar och tillbehör (inte inbegripna 1 085,0 95,4 71,1 någon annanstans i 90 kap) någon annanstans i 90 kap) ELEKTRONISKA ELEKTRONISKA 8 447, , ,7 KOMPONENTER KOMPONENTER Passiva komponenter Passiva komponenter 4 109, , , vägande högst 250 g per styck fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 181,0 23,7 268,2 andra fasta kondensatorer: andra fasta kondensatorer: vägande högst 250 g tantalkondensatorer 0,0 94,6 22,9 per styck vägande högst 250 g elektrolytkondensatorer 180,9 159,9 199,5 per styck vägande högst 250 g keramiska kondensatorer, 0,0 52,0 2,8 per styck med enkelt lager vägande högst 250 g keramiska kondensatorer med 0,0 283,5 62,8 per styck två eller flera lager vägande högst 250 g papperskondensatorer och 230,8 105,8 266,3 per styck plastkondensatorer vägande mer än 250 g andra fasta kondensatorer 0,0 29,3 3,9 per styck vägande högst 250 g vridkondensatorer och andra 0,0 11,4 3,3 per styck variabla kondensatorer vägande högst 250 g delar till kondensatorer 8,6 2,0 3,3 per styck fasta kolmotstånd, agglomererade fasta kolmotstånd, agglomererade 0,0 40,9 24,5 eller av skikttyp eller av skikttyp andra fasta motstånd: andra fasta motstånd: för en effekt av högst 20 W för en effekt av högst 20 W 0,0 210,8 50, andra andra 0,0 43,7 10,5 trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och potentiometrar: trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och potentiometrar: för en effekt av högst 20 W för en effekt av högst 20 W 0,2 19,4 2, andra andra 0,0 6,3 1, andra variabla motstånd, andra variabla motstånd, 0,0 126,8 39,0 inbegripet reostater och inbegripet reostater och potentiometrar potentiometrar delar delar 0,0 2,6 7, tryckta kretsar tryckta kretsar 3 508, , ,7 70

15 Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A Aktiva komponenter Aktiva komponenter 2 852, , ,2 bildrör för televisionsmottagare, även för videomonitorer: bildrör för televisionsmottagare, även för videomonitorer: för färgtelevision för färgtelevision 0,0 1,8 23, för svartvit eller annan för svartvit eller annan 0,0 1,4 0,0 enfärgad television enfärgad television rör för televisionskameror rör till televisionskameror; 0,0 5,5 2,5 bildomvandlarrör och bildförstärkarrör; andra fotokatodrör andra katodstrålerör andra katodstrålerör 10,5 3, mikrovågsrör, andra än rör mikrovågsrör, andra än rör med styrgaller: med styrgaller: magnetroner magnetroner 4,8 50,7 5, klystroner klystroner 0,0 2,9 0, andra - andra 0,0 25,3 0, mottagarrör och förstärkarrör mottagarrör och förstärkarrör 0,0 6,3 1, ventilrör till röntgenapparater andra elektronrör 0,0 27,0 1,1 delar: delar: 0, till katodstrålerör till katodstrålerör 0,0 0,4 0, till ventilrör till röntgenapparater till ventilrör till röntgenapparater 0,0 3,6 0,2 samt till andra elektronrör dioder, andra än ljuskänsliga dioder, andra än ljuskänsliga 320,5 107,6 dioder och lysdioder transistorer, dioder och lysdioder transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer: andra än ljuskänsliga transistorer: med en effektförlust av mindre med en effektförlust av mindre 0,0 112,0 34,6 än 1W än 1W andra andra 104,2 408,8 141, tyristorer, dubbeldioder och tyristorer, dubbeldioder och 4,1 88,7 27,9 dubbelinriktade tyristorer, andra dubbelinriktade tyristorer, andra än ljuskänsliga än ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement; halvledarkomponenter eller halvledarelement; laserdioder lysdioder 122,4 312,8 326, halvledarkomponenter eller halvledarkomponenter eller 6,6 25,3 15,3 halvledarelement halvledarelement monterade piezoelektriska monterade piezoelektriska 0,0 371,6 31,9 kristaller kristaller delar delar 5,1 36,6 8,6 integrerade monolitkretsar: integrerade monolitkretsar: digitala smartcards, halvledare, 1 239, , , bipolärkretsar och andra

16 TABELLBILAGA A Tabell 11.3 forts. Produktion inklusive representantvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp, år 1998, mkr Varor enligt Benämning Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS andra andra 752, , , integrerade hybridkretsar integrerade hybridkretsar 493,5 217,6 347, andra elektroniska integrerade andra elektroniska integrerade 57,5 105,8 19,0 kretsar och andra elektroniska kretsar och andra elektroniska mikrokretsar mikrokretsar delar delar 63,1 24,9 18,3 Kablar och ledningar Kablar och ledningar 1 484,6 594,4 661, koaxialkabel och andra koaxialkabel och andra 931,7 317,1 429,8 elektriska koaxialledare elektriska koaxialledare optiska fiberkablar med optiska fiberkablar 552,9 93,0 229,8 kopplingsanordningar optiska fibrer optiska fibrer, fiberkablar 0,0 184,3 2,3 andra än TOTALT ELEKTRONIKPRODUKTER , , ,5 Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik och Industins varuproduktion 72

17 Tabell 11.4 Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod HS TABELLBILAGA A KOMMUNIKATIONS- KOMMUNIKATIONS , , ,2 UTRUSTNING UTRUSTNING Telekommunikations- Telekommunikations , , ,7 utrustning utrustning telefonapparater telefonapparater 631,2 682, , teleprintrar teleprintrar 0,0 0,2 0, abonnentväxlar abonnentväxlar ,1 405, , andra telefon- och telegrafväxlar andra apparater för 265, ,5 946, bärfrekvenssystem för telefoni för telefoni och telegrafi 0,0 259,7 66, delar delar 2 912, , , andra instrument och andra instrument och 5 956,5 354,6 181,5 apparater, speciellt konstru- apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation erade för telekommunikation RADIOKOMMUNIKATIONS- RADIOKOMMUNIKATIONS , , ,5 UTRUSTNING UTRUSTNING apparater för sändning av apparater för sändning av 418,1 83,5 75,8 radiotelefoni, radiotelegrafi, radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television rundradio eller television reläapparater apparater för sändning, med , , ,0 inbyggd utrustning för mottagning: för yrkesmässig användning televisionskameror 0,0 93,0 18, radarapparater radarapparater 1 618,3 123,4 170, apparater för radionavigering apparater för radionavigering 0,0 67,2 23, apparater för radiomanöv- apparater för radiomanöv- 225,3 29,9 65,2 rering eller radiostyrning rering eller radiostyrning personsökare personsökare och andra 161,9 41,9 312,8 apparater än rundradio för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi antenner och antennreflektorer samt delar till dessa: för mottagning av radio- andra apparater för mottag , , ,1 telegrafi, radiotelefoni, ning av radiotelegrafi, radiorundradio eller television telefoni, rundradio eller television delar till apparater för mot- delar till apparater för mot , , ,1 tagning av radiotelegrafi, tagning av radiotelegrafi, radiotelefoni, rundradio eller radiotelefoni, rundradio eller television television KONSUMENTELEKTRONIK KONSUMENTELEKTRONIK 2 173, , , mikrofoner och mikrofonstativ mikrofoner och mikrofonstativ 0,1 244,0 8,5 högtalare, med eller utan hölje: högtalare, med eller utan hölje: 73

18 TABELLBILAGA A Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod enstaka högtalare med hölje enstaka högtalare med hölje 0,0 120,7 51, högtalaraggregat med två högtalaraggregat med två 38,3 240,4 49,7 eller flera inmonterade högtalare eller flera inmonterade högtalare andra andra 157,2 195,3 65, hörtelefoner även kombinerade hörtelefoner även kombinerade 0,0 279,1 354,4 med mikrofon med mikrofon tonfrekvensförstärkare tonfrekvensförstärkare 44,5 215,5 89, ljudförstärkningsanläggningar ljudförstärkningsanläggningar 0,0 52,3 20,1 delar: till mikrofoner eller mikrofon- delar till till mikrofoner, mikrofon- 2,8 62,1 18,3 stativ stativ, hörtelefoner och andra slag grammofonautomater grammofonautomater 0,0 0,1 0,0 andra elektriska grammofoner: andra elektriska grammofoner: utan högtalare utan högtalare 0,0 0,4 0, andra andra 0,0 0,9 0,3 skivspelare (andra än skivspelare (andra än laserskivspelare): laserskivspelare): med skivväxlare med skivväxlare 0,0 0,1 0, andra andra 0,0 3,0 0, dikteringsmaskiner dikteringsmaskiner 0,0 0,3 0, kassettbandspelare Kassettbandspelare i fickformat; 21,3 1, andra kasettbandspelare ljudåtervinningsapparater för laserskivspelare (CD-skivspelare), 0,0 272,7 62,1 kinematografiskt bruk ljudåtervinningsapparater för kinematografiskt bruk samt andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning dikteringsmaskiner med yttre dikteringsmaskiner med yttre 0,0 7,2 1,1 kraftkälla kraftkälla telefonsvarare telefonsvarare 0,0 29,5 4,5 andra bandspelare innehållande andra bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning: anordning för ljudåtergivning: för enbart batteridrift - kasettbandspelare 0,0 43,2 7, andra andra 0,0 10,4 0, ljudinspelningsapparater för andra apparater för ljudinspelning 0,0 118,1 20,7 kinematografiskt bruk apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler: arbetande med magnetband arbetande med magnetband 0,0 637,2 203, andra slag andra slag 0,0 188,9 35, pickuper pickuper 0,0 1,1 0,1 74

19 Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod TABELLBILAGA A delar till apparater för inspelning delar till apparater för inspelning/ 0,0 45,4 15,0 återgivning av ljud eller video- återgivning av ljud eller video signaler signaler magnetband med en bredd av: magnetband med en bredd av: högst 4 m.m. högst 4 m.m. 0,1 68,5 13, videokassettband mer än 4 mm men högst 0,0 24,8 1,8 6,5 m.m.: videokassettband mer än 6,5 m.m.: 0,0 254,9 86, magnetskivor magnetskivor 0,0 52,9 6, andra beredda media för inspel- andra beredda media för inspel- 0,0 197,9 39,7 ning av ljud m.m. ning av ljud m.m. rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radio- telefoni eller radiotelegrafi: rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för Radiokassettbandspelare av 5,9 223,0 45, inspelning eller återgivning fickformat; Andra apparater av ljud kombinerade andra andra 0,0 64,2 52,2 rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inbegripet appa- rater som också, kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inbegripet apparater som också, kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0, ,0 185,6 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud andra andra 0,0 9,7 16,4 andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: andra rundradiomottagare, inbegripet apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi: med inbyggd utrustning för med inbyggd utrustning för 0,0 376,4 51,1 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud av ljud utan inbyggd utrustning för utan inbyggd utrustning för 0,0 31,1 8,6 inspelning eller återgivning inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur av ljud men med inbyggt ur andra andra 0,0 139,0 14,9 för färgtelevision: videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 1 809, , , torer med inbyggd utrustning videomonitorer för för inspelning eller återgivning färgåtergivning av videosignaler 75

20 TABELLBILAGA A Tabell 11.4 forts. Produktion inklusive representanvara, import och export av elektronikprodukter uppdelat på varugrupp år 1999, mkr Varor enligt Benämning Produktion Import Export HS-kod KN-kod videotuners eller videomoni- Televisionsmottagare och 0,0 18,4 3, torer med inbyggd utrustning för videomonitorer för svartvit inspelning eller återgivning av eller enfärgåtergivning videosignaler vägande högst 3 kg per styck kameror för omedelbar 0,0 5,7 1,0 bildframställning: andra stillbildskameror: andra stillbildskameror: vägande högst 3 kg per styck enögda spegelreflexkameror, 0,0 102,5 29,8 rullfilm med en bredd av högst 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en bredd 0,0 57,9 30,8 av mindre än 35 m.m.: vägande högst 3 kg per styck andra, för rullfilm med en bredd 0,0 161,7 91,3 av 35 mm: vägande högst 3 kg per styck andra: 116,1 48,5 55, vägande högst 3 kg per styck kinokameror för film med en 0,0 0,3 0,5 bredd av mindre än 16 m.m. för 2 x 8 m.m. film DATORER OCH KRING- DATORER OCH KRING , , ,9 UTRUSTNINGAR UTRUSTNINGAR analogmaskiner och analogmaskiner och 21,2 55,4 37,7 hybridmaskiner hybridmaskiner digitalmaskiner med åtminstone Bärbara digitala maskiner för ADB 1 100, ,7 552, en centralenhet, ett inorgan och <10kg; andra digitala maskiner ett utorgan inom samma hölje för andra slag: andra slag: digitala centralenheter, även digitala bearbetningsmaskiner 54, ,2 759, sådana som föreligger tillsam- även sådana som innehåller ett mans med övriga enheter i ett eller två av följande datorsystem eller innehåller ett eller två av följande tre slag av enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och utorgan inorgan och utorgan, även i inorgan och utorgan, även 222, ,9 880,6 kombination med övriga enheter innehållande minne inom i ett datorsystem och även inne- samma hölje hållande minnen inom samma hölje minnen, även i kombination minnesenheter 0, ,2 477,7 med övriga enheter i ett datorsystem andra andra enheter för maskiner 131, ,8 273, för ADB delar och tillbehör till maskiner delar och tillbehör till maskiner 905, , ,0 och apparater enligt nr och apparater enligt nr

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1 TULLTAXA Kap 90 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT

Läs mer

AVDELNING XVIII KAPITEL 90

AVDELNING XVIII KAPITEL 90 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT;

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 28 293

Läs mer

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.03.2002 KOM(2002) 112 slutlig 2002/0055 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande av protokoll (2001) om ändring av bilagan till överenskommelsen

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Prisstatistik inom IKT-sektorn

Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald, Ulf Johansson, Marlene Larsson 1(48) Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald Ulf Johansson Marlene Larsson Enheten för Prisstatistik Näringsliv och arbetsmarknad Statistiska centralbyrån

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag Statistik 2011:01 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2007 2008 Elektronikindustri och ITrelaterade tjänsteföretag 2007 2008 Swedish electronics industry and companies in the ICT service

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Uppdraget En översiktlig kartläggning av elinstallatörerna (registrerade) och yrkesmän (ej

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg MAPICT Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT Reviderad slutrapport 31 januari, 2007 Sven Lindmark * Simon Gunnarsson IMIT - Institute for Management of Innovation and

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se Ljudfabriken Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik Företagspresentation 2014 Adress: Sandviksvägen 10 691 52 KARLSKOGA SVERIGE Telefon: 0586-333 77 Jourtelefon: 073-337 76 70 www.ljudfabriken.se Fax:

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Uppfinnande av kameran

Uppfinnande av kameran Uppfinnande av kameran Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen.

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Näringslivets. IT-statistik

Näringslivets. IT-statistik Näringslivets IT-statistik 2000 Näringslivets IT-statistik 2000 Närings- och teknikutvecklingsverket Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Tel 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26 www.nutek.se NUTEK. Infonr: 061-2000

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Elmätaren. Så fungerar den

Elmätaren. Så fungerar den Elmätaren Så fungerar den Våra elmätare Turtle För att kunna mäta din elanvändning och se till att du får korrekta fakturor har vi installerat en elmätare hos dig. Alla våra elmätare är fjärravlästa, vilket

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel

Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel 2404 Bilaga 1. Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning och exempel på produkter som hör till dessa kategorier. 1. Stora hushållsapparater Stora kylapparater

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Radiolas TV-apparater 1957

Radiolas TV-apparater 1957 Radiolas TV-apparater 1957 T L I N D B E R G, S V E N S K A R A D I O A K T I E B O L A G E T, STOCKHOLM I Svenska Radioaktiebolagets apparatprogram för 1957-7958 förekomma sex olika TV-modeller, som beskrivas

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Information Innehåll: fasta tillståndets fysik med fokus på halvledarfysik. Dioder, solceller, transistorer... Lärare: Martin Leijnse (föreläsare,

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer