Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB."

Transkript

1 dialogica NR Ett nyhetsbrev från Logica Svenska AB Banken blir mobil Vårt arbete handlar till stor del om att göra våra kunder effektivare och ge dem möjlighet att erbjuda bättre service. I denna tidning berättar vi om hur vi hjälper BBS och NatWest så att de i sin tur kan hjälpa sina kunder med elektronisk och mobil handel. Paul Fox, vd Logica Svenska AB. Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Foto: Tony Stone Images Logicas kompetens inom både mobil kommunikation och bank- och finansvärlden kommer väl till pass när brittiska storbanken NatWest gör stora satsningar för att erbjuda sina tjänster genom nya kanaler. Banktjänster via mobiltelefonen med hjälp av den nya WAP-standarden är ett exempel på NatWests planer, liksom ambitionen att samarbeta med europeiska mobiltelefonoperatörer, vilka med NatWest som partner kan erbjuda sina kunder banktjänster. sidan 4 5 Logica säkrar norsk e-handel Foto: Tony Stone Images Norska BBS, Bankenes Betalingssentral, bygger med hjälp av Logica upp en infrastruktur för säker e-handel och kommunikation. Målet är att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom kanaler som dator, telefon, tv och liknande. Som säkerhetsstandard har BBS valt att använda PKI, som utnyttjar digitala certifikat och signaturer. sidan 6 7 Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3

2 Team 121 vässar Logicas SAP-kompetens Logicas vinst upp 52 procent Logicas finansiella år slutade den sista juni och siffrorna har nu publicerats. Resultatet är entydigt positivt, med bland annat en vinstökning för koncernen på 52 procent, till 63,4 miljoner pund. De totala intäkterna växte med 39 procent och uppgick till 659,5 miljoner pund. Vinsten per aktie blev 12,3 pence, en ökning med 45 procent. Personalstyrkan har också ökat kraftigt. Under året växte mängden anställda med 33 procent och uppgick i slutet av juni till 8521 personer. Vi har haft ett bra år och har samtidigt firat vårt trettioårsjubileum, säger doktor Martin Read, som leder Logicakoncernen. Vår fokuserade strategi fortsätter att ge utmärkta resultat. Vår internationella plattform är nu starkare än någonsin, och vi har uppnå en position som marknadsledande inom mjukvara för mobil telekommunikation. Supportorder i Skottland Martin Read, koncernchef för Logica. Logica kommer att tillhandahålla support till de båda energibolagen ScottishPower och Scottish & Southern Energy. De båda bolagen driver bland annat gemensamma system för mätning av elleveranser. Den skotska elmarknaden är sedan 1998 avreglerad och Logica har erhållit en framstående ställning som IT-konsult. Logica har förvärvat den brittiska datakonsulten Team 121. Köpet medför stärkt kompetens inom affärssystemet SAP och i Skandinavien satsar man nu på nya tillämpningsområden, som business-to-business och Customer Relationship Management. Farmsense hittar den bördigaste jorden Logica har tillsammans med Galaxy PrecisionAg services lanserat en produkt som underlättar för europeiska jordbrukare att identifiera den mest produktiva jorden. Produkten heter Farmsense och gör det möjligt för lantbrukare att analysera data från bland annat satellitbilder, jordanalyser och skördemätningar. Resultatet från analyserna presenteras i bilder som visar produktiviteten och rekommenderade gödningsnivåer, vilket Team 121 har funnits sedan 1990 och har specialiserat sig på konsult- och implementationsverksamhet för affärssystemet SAP. Köpet av Team 121 medför att Logica tillförs 450 personer i Storbritannien och i Norge, där företaget också har kontor. Nu satsar man på att bygga upp en skandinavisk SAP-division. Logica och Team 121 kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, säger Fredrik Marthinsen, som kommer från Team 121 och som koordinerar integrationen mellan de båda företagen i Skandinavien. Team 121 har med sig en omfattande SAP-kompetens inom tillverkande industri, konsumentprodukter samt eloch vattenindustrin. Logica har lång erfarenhet av att bygga upp affärskritiska systemlösningar för bank och finans, telekom och för el-, vattenoch gasleverantörer. Summan blir att vi globalt kan erbjuda branschspecifik kompetens inom i stort sett alla branscher. Affärssystemet SAP är uppbyggt av moduler som kan delas in i tre olika faser. I grunden finns moduler för det ekonomiska, med bokföring, produktionsplanering, försäljning etc. Den andra fasens moduler kopplas till basmodulerna och lägger till funktioner bland annat för underhåll, personalhantering, projektstyrning och kvalitetsstyrning. Fokus på nya funktioner Med den tredje fasens moduler (New Dimension-moduler), som är mer fristående, skapar man funktioner bland annat för att länka samman sitt system med sina leverantörers och distributörers (business-to-business), system för hantering av kunderna (Customer Relationship Management) och avancerad informationshantering (data warehousing). Vi har lång erfarenhet av implementationer av första och andra fasens moduler. Dessutom satsar vi hårt på New Dimension-produkterna, där vi erbjuder befintliga SAP-kunder utökade funktioner och mervärde genom att komplettera och förbättra deras system, säger Fredrik Marthinsen. Team 121 var SAPs första kan bidra till mindre miljöpåverkan. Farmsense förväntas även öka effektiviteten inom jordbruket eftersom bönderna bättre kan tolka mönstren och variationerna i satellitbilderna, och föreslå bättre åtgärder. Den lättanvända och kostnadseffektiva produkten har utvecklats i samband med Europeiska Kommissionens Centre for Earth Observation-program. Fredrik Marthinsen implementationspartner i Storbritannien och är i dag både medlem i Team SAP, certifierad implementationspartner och Value Added Reseller. Exempel på några av de större kunderna är AstraZeneca, Norsk Hydro, Bosch och Boots. En kund på energiområdet som både Team 121 och Logica arbetat med är brittiska Eastern Electricity, som för övrigt äger Lunds Energi. Logicas kommande skandinaviska SAP-division kommer att ledas av Nils Arne-Bakke, som var vd för Team 121 i Norge. Resultatet av förvärvet blir att Logica kan erbjuda både teknisk kompetens och affärskompetens för SAP på en nivå som ligger i framkanten av utvecklingen, sammanfattar Nils Arne-Bakke. Mobilorder från Japan Logica har fått flera nya order i Japan till ett värde av över 17 miljoner pund. Det är japanska mobiltelefonoperatörer som behöver installera nya så kallade short message services-lösningar (SMS) som ligger bakom beställningarna. I Japan erbjuds mobiltelefonanvändarna i stor utsträckning informationsbaserade tjänster som utnyttjar SMS, och Logicas SMS-centerlösning Telepath har visat sig passa de japanska teleoperatörerna utmärkt. 2

3 Christian Wahlström arbetar med att ta fram en lösning för att lagra applikationer på smartkort som sticks in i mobiltelefonen. Därigenom blir det lättare att ge telefonen nya funktioner. Foto: Peter Nordahl Smartkort höjer mobiltelefonens kompetens Mobiltelefonen är snart var mans egendom. Och snart kan den komma att innehålla betydligt fler funktioner. Vad sägs till exempel om att lagra information om flygbiljetten från sin ficktelefon, inklusive bonuspoäng? Det här är möjligt med en ny teknik som Logica arbetat fram, och som bygger på smartkortstekniken. I Storbritannien har teleoperatören CellNet i samarbete med Barclaycard lanserat en lösning som gör att man kan fylla på och kolla saldot på sitt cashkort från mobiltelefonen. Lösningen har tagits fram av Logica, SIM-kortstillverkaren De La Rue och mobiltelefonleverantören Motorola. I grunden är konceptet uppbyggt kring en så kallad dual-slottelefon, som förutom att rymma det vanliga SIM-kortet även har en extra kortläsare för cashkortet. SIM-kortet, som finns i alla mobiltelefoner, har anpassats för att kunna läsa av saldot och uppdatera summan på cashkortet. Lösningen utsågs av Financial Times till 1998 års mest innovativa mobila lösning. GSM-potentialen enorm Runt om i världen finns 129 länder som använder GSM som standard för mobiltelefoni och potentialen är därför stor. Men vi vill utveckla konceptet ännu längre, säger Christian Wahlström, som tagit fram den nya lösningen på Logica. Ett problem med CellNets och Barclaycards lösning är att det är omständligt att lägga till nya funktioner. SIM-kortstillverkaren, i praktiken teleoperatören, måste vara inblandad vid utvecklingen av nya funktioner och dessutom måste abonnenten få ett nytt SIMkort varje gång en ny funktion ska läggas till. Gameboy födde idén Idén till Logicas lösning på problemet föddes av verksamhetskonsulten Robert Leonardi när han såg ett Nintendo Gameboy-spel. Skulle det inte vara praktiskt om de nya funktionerna kunde lagras på det externa smartkortet, istället för på SIM-kortet? Det skulle innebära att funktioner kan läggas till utan att behöva blanda in teleoperatören, och utan att behöva byta SIM-kortet, säger Christian Wahlström. Lösningen heter Application Smart Card ASC och går ut på att applikationerna, som i dagsläget måste lagras på SIMkortet, istället lagras på kortet som sticks in i telefonen. I fallet CellNet/Barclaycard skulle det alltså inte behövas ett speciellt SIM-kort, utan de funktioner som rör cashkortet skulle finnas direkt på själva kortet. VM-biljett tänkbart användningsområde Möjligheterna som öppnas med den nya lösningen är stora. Så fort det finns en standardiserad lösning kan företag börja utveckla egna smartkortlösningar. Ett tänkbart användningsområde är sådana jättearrangemang som OS och fotbolls-vm. Biljetten betalar man med sitt smartkort och på samma kort lagras även biljettten. På kortet lagras vilka olika deltävlingar man valt att se. Behöver man pengar att använda inne på området laddar man snabbt ner det till smartkortet via telefonen. Mobiltelefonen kan också tänkas fungera som en resultat- och nyhetsterminal. Andra tänkbara områden för Logicas lösning är att lagra flyg- och tågbiljetter på kortet, tillsammans med de eventuella bonussystem som hör till. Det går också att kombinera identitetskort med smartkort för att underlätta till exempel certifiering och identifiering. Det som talar för vår lösning är att infrastrukturen redan finns på plats. CellNets och Barclaycards lösning har visat sig vara ett mycket bra sätt att göra cashkortet mobilt. GSMnäten finns också på plats. Det som behövs nu är att teleoperatörerna enas om en gemensam standard för SIM-korten för hur den interna kommunikationen ska ske mellan SIMkort och smartkort, sammanfattar Christian Wahlström. Kontakt, Christian Wahlström. 3

4 Logica hjälper storbank att Foto: Tony Stone Images NatWest är en av Europas största banker. Framför sig har banken omfattande satsningar på ny teknik för att bland annat etablera sig i resten av Europa och för att underlätta för kunderna att utföra bankärenden. Särskilt mycket fokuserar NatWest på mobil kommunikation och där spelar Logica en nyckelroll. Från vänster Norman Frankel från NatWest, Robert Leonardi från Logica Svenska samt Mike Smith från NatWest Det hela började med att vi hade några idéer om banktjänster och mobiltelefoni som vi ville utveckla, säger Mike Smith, som arbetar på NatWest med att ta fram nya lösningar baserade på mobilteknik. Logica här i Storbritannien sammanförde oss med Robert Leonardi på Logica i Sverige, som är något av en guru i branschen. Utmaningen för NatWest är att finna nya, kundanpassade sätt att erbjuda sina banktjänster. De nya metoderna ska också vara innovativa, för att dra nytta av den nya tekniken. Fler och fler företag, som inte är banker, startar bankverksamhet, både i Storbritannien och i övriga Europa, säger Norman Frankel, som arbetar med att erbjuda banktjänster via nya kanaler. De nya aktörerna kan använda den senaste, mest effektiva tekniken och har inte ett omfattande och kostsamt nät av bankkontor. Det är för att bemöta konkurrensen från dessa nya spelare som vi måste satsa på ny teknik. Mobiltelefonen är en intressant kanal för banktjänster bland annat i Storbritannien, eftersom mobiltelefonpenetrationen växer snabbt och nu är uppe i 28 procent. NatWest har två huvudinriktningar på kommande mobila banktjänster. Den ena är att via SMS pusha ut den information som kunden vill ha. Den andra, mer löftesrika inriktningen kommer att ta fart så fort de nya WAP-telefonerna (Wireless Application Protocol) finns på marknaden. Som bank på Internet WAP innebär att mobiltelefonen blir en slags webbläsare och det betyder att vi kan tillhandahålla motsvarande banktjänster som kunderna kan få via bank på Internet, säger Norman Frankel. Logica spelar en viktig roll för NatWest i allmänhet, men i synnerhet i satsningen på mobiltekniken. 4

5 bli mobil En av de första WAP-nallarna. Nokia 7110 klarar WAP-standarden Logica hjälper oss inom flera områden. De hjälper oss att konkretisera de produkter och tjänster vi vill marknadsföra och har omfattande kunskaper både inom bank- och finansvärlden och mobil kommunikation, vilket är en viktig kombination för oss. De har till exempel tagit fram en fungerande prototyplösning för banktjänster via WAP. En stor utmaning som återstår innan NatWest nått ända fram med sina banktjänster via mobiltelefon är tekniken. De telefoner som behövs för att kunna dra nytta av WAP-tekniken finns ännu inte att köpa. Dessutom måste man enas globalt om WAP-standarden fullt ut. Här i England kommer de första WAP-telefonerna att släppas sent i oktober. Sedan måste mobiltelefonoperatörerna förbereda sina system för banktjänster, vilket i och för sig är högt prioriterat, påpekar Norman Frankel. Vi hoppas mycket på den kommande UMTS-standarden, som gör att det kommer att gå enormt mycket fortare att skicka data, från dagens nio kilobit per sekund till två megabit per sekund. Då blir det möjligt att utforma tjänsterna mycket mer attraktivt. I inledningsskedet arbetar bank, konsult och teleoperatör tätt tillsammans för att etablera den nya tekniken. På längre sikt är tanken att bankerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster oberoende av operatörerna. Målet för oss är att vara fullständigt oberoende av operatörerna, så att kunderna kan få tillgång till våra tjänster oavsett vilken operatör de använder. WAP-standarden är lämplig, eftersom den fungerar på liknande sätt som bank via Internet, berättar Norman Frankel. Banktjänster från teleoperatörer Ett annat utvecklingsområde för NatWest är att etablera verksamhet ute i Europa genom att inleda samarbete med mobiltelefonoperatörer i olika länder. Vi pratade tidigare om att andra företag än banker startar bankverksamhet. Vi är intresserade av att få mobiltelefonoperatörer att tillhandahålla egna banktjänster, till exempel sparande eller kreditkort, säger Mike Smith. Då behöver de en bankpartner, och vi har den erfarenhet som behövs. Av tradition är det svårt att arbeta med en bank i sitt eget land, eftersom banken då kommer att konkurrera med sig själv. Förutom kostnadseffektiviteten finns andra skäl till att de nya bankaktörerna ser en stor potential på marknaden. Kunderna kan attraheras mer av ett vänligt varumärke, som exempelvis en mobiltelefonleverantör. Banker är pålitliga och säkra, men inte så spännande. För att uppnå detta får vi hjälp av Logica. Deras tekniska expertis på det mobila området, finansiella kompetens och kontaktnät inom telekombranschen kombinerat med vår bankexpertis gör oss till ett kunnigt och attraktivt team. Nästa år hoppas NatWest kunna presentera resultatet av sitt första samarbete med en utländsk mobiloperatör. Om allt går som Mike Smith vill, ska de kunna erbjuda kunden en paketlösning med en WAP-anpassad telefon. Jag tror personligen att WAP kommer att dominera. Om UMTS förverkligas blir WAP det protokoll som får ut mest av den utökade bandbredden. Om några år har kunderna fått det mycket lättare att utföra sina banktjänster, när som helst på dygnet. Det kommer att vara extremt bekvämt att göra bankärenden, till exempel att överföra pengar till vem som helst med bara en knapptryckning, dygnet runt hela året. Det kommer även att gå att handla med aktier från mobiltelefonen. Bankernas IT-system kommer i grunden att vara förnyade, vilket ger ännu större möjligheter till ny funktionalitet och större flexibilitet, förutspår Mike Smith. Fyller på kontantkort NatWest har utvecklat ett intresse för mobila betalningar och första idén var att undersöka hur man automatiskt kan fylla på sitt kontantkort för GSM-telefoner. I Storbritannien har kontantkortet fått mycket större genomslag än i till exempel Sverige. Skillnaden beror på att mobilvågen kom senare hit, när kontantkorten redan etablerats. Tillväxten i övriga länder sker nu till stor del också på kontantkortssidan, säger Mike Smith. NatWests lösning för påfyllning av kontantkort har utvecklats tillsammans med Logica. Kunden som vill fylla på sitt kort behöver inte köpa en påfyllningscheck eller nytt kort i en butik som dessutom kanske är stängd, eller svår att hitta. I stället ringer kunden ett nummer, matar in en PIN-kod samt det belopp man vill fylla på med. Hela förfarandet tar några sekunder och kan utföras 24 timmar om dygnet, var än kunden befinner, även utomlands. Vi har också funderingar på att göra mobiltelefonen till ett sätt att betala med, och här finns två huvudspår. Det ena är att man från sin telefon ringer upp och för över pengar till affärens centraldator, som i sin tur meddelar affärens kassaapparat att betalning skett. Ett alternativ är att utnyttja Bluetooth-standarden. Med den kan telefonen direkt föra över pengar till kassan via trådlös radiolänk, säger Mike Smith. Möjligheterna och alternativen är många, och ingen vet hur det kommer att bli. En sak verkar dock vara säker: Mobiltelefonen kommer att spela en central roll på allt fler områden i våra liv. Kontakt på Logica, Robert Leonardi, 5

6 BBS bygger struktur för sä Foto: Tony Stone Images Norska BBS Bankenes Betalingssentral är en av Logicas kunder sedan Tillsammans har företagen utvecklat ett av världens mest sofistikerade clearingsystem för betalningar mellan norska banker. Nu ska man gå vidare och utveckla en infrastruktur för säker e-handel. BBS skulle i Sverige motsvara en kombination av Bankgirot och Cekab (Centralen för elektroniska korttransaktioner AB). Företaget har en mycket central position inom det norska bankväsendet och har en omfattande IT-verksamhet. Det ägs gemensamt av de största affärs- och sparbankerna i Norge. Antalet anställda är närmare 600 och omsättningen över en miljard norska kronor varje år. Verksamheten organiseras i tre affärsområden; kort, giro och clearingverksamhet. BBS kortverksamhet hanterar över 90 procent av kortbetalningsterminalerna i Norge. Maximalt kan man ta emot 80 transaktioner per sekund från de terminalerna. Giro-verksamheten administrerar pappersbaserade betalningar, motsvarande det svenska post- och bankgirot, samt elektroniska betalningstjänster, som till exempel AvtaleGiro och EDIFACTbaserade tjänster. För BBS clearingverksamhet har Logica varit med och skapat ett EDI-baserat system, där bokstavligt talat miljarder kronor varje dag passerar. Clearingsystemets funktion är att hantera betalningarna mellan de dryga 100- talet norska bankerna och centralbanken. Säker access på nya kanaler Det som BBS har nu inlett är skapandet av en infrastruktur för säker elektronisk kommunikation inom flera områden. Olika kanaler som telefon, hemdator, tv och liknande, utvecklas mer mot att bli interaktiva multimediakanaler, säger Lennart Sandberg, IT-chef på BBS. De lägger grunden till nya erbjudanden om olika slag av elektroniska 6

7 ker norsk e-handel Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras. Lennart Sandberg, BBS tjänster. E-handel, bank via Internet, underhållning och informationsförmedling är några exempel på möjligheter som öppnar sig i takt med att de nya kanalerna tas i bruk på marknaden. I samband med detta har vi på BBS satt i gång en rad projekt för att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom de nya kanalerna. BBS valde PKI För att komma tillrätta med säkerhetsproblemen har BBS valt att använda sig av säkerhetslösningar som den så kallade PKI-modellen. PKI gör till exempel att köpare och säljare kan vara säkra på vem de egentligen gör affärer med. För att bankerna ska kunna erbjuda sina tjänster och minska riskerna är det nödvändigt att etablera en säkerhetslösning som går tvärs över tjänsteutbudet, och omfattar både de fysiska och de elektroniska kanalerna. Dessa krav har medfört att en mängd olika säkerhetskoncept utarbetats, som bygger på användningen av privata och offentliga krypteringsnycklar. De utnyttjar digitala certifikat och signaturer och går under namnet PKI, förklarar Lennart Sandberg. För mer information om PKI, läs artikeln här intill. Få användare än så länge Även om utvecklingen av e-handel går fort fram, är det relativt få konsumenter som ännu använder de etablerade kanalerna, som Internet, för e-handel. Dessutom är många av de nya kanalerna fortfarande under utvärdering, och inte tillgängliga för allmänheten i den utsträckning som behövs för att en effektiv marknadsplats ska uppstå. BBS har arbetat med förberedelser för att anpassa systemen till de nya handels- och informationskanalerna de senaste åren. Vi inser dock att implementation och ett allmänt bruk av dessa kommer att börja växa på allvar först om ett eller några år, beroende på kanal. Vi är förberedda på att tillmötesgå framtidens krav på en säker och effektiv handel genom de nya kanalerna, och vi har också lagt ner mycket arbete på att utveckla ny teknik, även i samarbete med externa leverantörer. Denna satsning kommer att fortgå i framtiden, berättar Lennart Sandberg. Högre servicenivåer att vänta Vad kommer denna satsning att innebära för banker och kunder? Lennart Sandberg talar om den nya säkerhetsstrukturen som en grund för högre servicenivåer. Utveckling och anpassning av ny teknik för den elektroniska marknaden Vad är PKI? PKI är en säkerhetslösning som krypterar den information som överförs. Krypteringen bygger på nyckelpar, där den ena nyckeln är privat och den andra publik. Användaren ger sin publika nyckel till dem han vill kommunicera med så att de kan verifiera avsändarens identitet vid framtida kommunikation. Resultatet blir att vem som helst med en offentlig nyckel kan skicka krypterade meddelanden till innehavaren av den privata nyckeln. Men bara den som har den privata nyckeln kan dekryptera meddelandet. ger bankerna ett grundläggande verktyg vid positioneringen av sina tjänster och produkter. Kort sagt öppnar tekniken möjligheter för bankerna att erbjuda sina tjänster var som helst och när som helst. Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras, förutspår Lennart Sandberg. Logicas uppgift i det hela är att bistå BBS i utvecklingen av de tekniska lösningarna. Logica deltar i projekten och utvecklar konkreta lösningar, som visar att våra idéer fungerar i praktiken. Till exempel har Logica tagit fram en banklösning för Internet som använder PKIstandarden, avslutar Lennart Sandberg. Kontakt på Logica, Brian Williams, Denna lösning blir betydligt säkrare än dagens allmänt förekommande juridiskt bindande namnteckningar styrkta av id-kort. Den är dessutom ett krav vid distanshandel, då de inblandade parterna måste kunna verfiera identiteten hos varandra. I framtiden kan man tänka sig att dagens bankkort blir så kallade smarta kort innehållandes personliga certifikat och krypteringsnycklar som används för att validera köp och skriva under dokument och avtal. 7

8 Utgiven av: Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Ansvarig utgivare: Paul Fox Kontaktperson på Logica: Helena Carlsson Produktion: Infokraft Publishing AB B Nya medarbetare Peter Nilsson är sedan augusti anställd som Account Manager. Peter kommer tidigare från GE Information Services där han jobbat med försäljning av e-businesslösningar de senaste 4 åren. Innan dess jobbade Peter hos Simens Nixdorf med försäljning av ERPlösningen SAP R/3. Per Karlbom anställdes i juni som affärsområdeschef för Tillverkande industri, Distribution & Transport. Per kommer närmast från Sense Communications där han arbetat som försäljnings- och marknadschef. Per har 15 års erfarenhet inom både telekommunikationsoch IT-branschen. Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 1,5 år som Client Partner. Han har även haft ansvar för affärsutvecklingen för CTPs Malmökontor. Tidigare var Michael vd på Macmeckarna (idag Academedia) i Malmö under 3 år. Se artikel här intill. Peter Nilsson kommer också från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 3,5 år som både konsult och projektledare. På senare tid har även han ansvarat för affärsutvecklingen för CTP s Malmökontor. Peter är anställd på Logicas lokalkontor i Malmö sedan 13 september. Övriga nyanställda Övriga medarbetare som Logica hälsar välkomna är Louise Arnshoff, Johan Süng, Patrik Seffel, Björn Perntoft, Pernilla Hjersing, Christian Wahlström, Anders Sundén, Ninni Israelsson Gunnerås, Mikael Berglund, Anders Axelsson, Fredrik Ohlsson, Anna Andersson, Marit Nordin, Martin Kral, Christer Karlsson, Christer Jansson och Fredrik Marthinsen. De nya Logica-anställda Peter Nilsson och Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners, där de arbetat tillsammans under en längre period. Logica etablerar sig i Öresundsregionen Öresundsregionen lockar nu även Logica som i dagarna öppnar ett kontor i Malmö. Tillväxttakten förväntas bli hög och med stark fokusering på utvalda företag och kunskapsområden. Det är den expansiva utvecklingen i Öresundsregionen som gör att Logica tar steget och startar sitt första kontor utanför Stockholm just här. Det finns en enorm bärkraft här, och det bor faktiskt fler människor runt Öresund än vad det gör i Stockholm, säger Michael Hallner, som tillsammans med Peter Nilsson kommer att leda kontoret i Malmö. Egentligen är det mer riktigt att säga att vi öppnar ett öresundskontor än ett malmökontor. När vi är etablerade och om det känns naturligt kommer vi att ta steget över till Danmark och Köpenhamn, säger Peter Nilsson. Logica kommer att profilera sig som specialist inom vissa utvalda kunskapsområden. Företagen har oftast redan konsulthjälp och vi får istället satsa väldigt fokuserat på utvalda branscher och företag och säga att det här är vi marknadsledande på, säger Michael Hallner. Vi kan till skillnad från många andra leverantörer erbjuda färdiga paketlösningar, och det medför att implementationstiden blir mycket kortare, förklarar Peter Nilsson. Vi hade flera alternativ att välja bland, men Logica kändes väldigt professionellt och hela företaget präglas av en positiv anda. Logicafolket verkar vara ett glatt gäng, helt enkelt, och vi har blivit väldigt väl bemötta, säger Peter Nilsson. Verksamheten i syd förväntas växa i rask takt och inom ett år räknar man med att vara runt 20 personer på malmökontoret. Foto: Mikael Risedal Vi hjälper ledande organisationer världen över att nå sina affärsmål genom innovativ användning av IT

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved Framtiden & Säkerhet Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder Logica 2008. All rights reserved Betalningsmedel Mynt Sedlar Bankbok Faktura, e-faktura, autogiro... Check Giro Betalkort Wap Telebank Internetbank

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

DNSSEC och säkerheten på Internet

DNSSEC och säkerheten på Internet DNSSEC och säkerheten på Internet Per Darnell 1 Säkerheten på Internet Identitet Integritet Oavvislighet Alltså 2 Asymmetrisk nyckelkryptering Handelsbanken 3 Asymmetrisk nyckelkryptering 1 Utbyte av publika

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 5 Att söka en resa via Skånetrafiken

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 5 Att söka en resa via Skånetrafiken Bilaga 5: Att söka en resa via Skånetrafiken Att söka en resa via Skånetrafikens hemsida www.skanetrafiken.se I vårt exempel söker vi en resa från Malmö Centralstation till Köpenhamns Huvudbangård (Centralstation)

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar i tiden levererar Induo AB produkter och tjänster för kommunikation i system med krav på tillgänglighet och

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Undvik de vanligaste upphandlingsfällorna

Undvik de vanligaste upphandlingsfällorna dialogica NR 1 1999 Ett nyhetsbrev från Logica Svenska AB Undvik de vanligaste upphandlingsfällorna I din hand håller Du första numret av Logicas kundtidning. Vår ambition är att den ska ge ökad kunskap

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Från e-tjänster till appar? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet

Från e-tjänster till appar? Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet Från e-tjänster till appar? Mikael Söderström Bakgrund; apputveckling totalt 2 App Store Apple App Store lanserades i juli 2008, och har sedan dess utvecklats enormt snabbt Datum Appar Nedladdningar 11/7-08

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer