Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB."

Transkript

1 dialogica NR Ett nyhetsbrev från Logica Svenska AB Banken blir mobil Vårt arbete handlar till stor del om att göra våra kunder effektivare och ge dem möjlighet att erbjuda bättre service. I denna tidning berättar vi om hur vi hjälper BBS och NatWest så att de i sin tur kan hjälpa sina kunder med elektronisk och mobil handel. Paul Fox, vd Logica Svenska AB. Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Foto: Tony Stone Images Logicas kompetens inom både mobil kommunikation och bank- och finansvärlden kommer väl till pass när brittiska storbanken NatWest gör stora satsningar för att erbjuda sina tjänster genom nya kanaler. Banktjänster via mobiltelefonen med hjälp av den nya WAP-standarden är ett exempel på NatWests planer, liksom ambitionen att samarbeta med europeiska mobiltelefonoperatörer, vilka med NatWest som partner kan erbjuda sina kunder banktjänster. sidan 4 5 Logica säkrar norsk e-handel Foto: Tony Stone Images Norska BBS, Bankenes Betalingssentral, bygger med hjälp av Logica upp en infrastruktur för säker e-handel och kommunikation. Målet är att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom kanaler som dator, telefon, tv och liknande. Som säkerhetsstandard har BBS valt att använda PKI, som utnyttjar digitala certifikat och signaturer. sidan 6 7 Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3

2 Team 121 vässar Logicas SAP-kompetens Logicas vinst upp 52 procent Logicas finansiella år slutade den sista juni och siffrorna har nu publicerats. Resultatet är entydigt positivt, med bland annat en vinstökning för koncernen på 52 procent, till 63,4 miljoner pund. De totala intäkterna växte med 39 procent och uppgick till 659,5 miljoner pund. Vinsten per aktie blev 12,3 pence, en ökning med 45 procent. Personalstyrkan har också ökat kraftigt. Under året växte mängden anställda med 33 procent och uppgick i slutet av juni till 8521 personer. Vi har haft ett bra år och har samtidigt firat vårt trettioårsjubileum, säger doktor Martin Read, som leder Logicakoncernen. Vår fokuserade strategi fortsätter att ge utmärkta resultat. Vår internationella plattform är nu starkare än någonsin, och vi har uppnå en position som marknadsledande inom mjukvara för mobil telekommunikation. Supportorder i Skottland Martin Read, koncernchef för Logica. Logica kommer att tillhandahålla support till de båda energibolagen ScottishPower och Scottish & Southern Energy. De båda bolagen driver bland annat gemensamma system för mätning av elleveranser. Den skotska elmarknaden är sedan 1998 avreglerad och Logica har erhållit en framstående ställning som IT-konsult. Logica har förvärvat den brittiska datakonsulten Team 121. Köpet medför stärkt kompetens inom affärssystemet SAP och i Skandinavien satsar man nu på nya tillämpningsområden, som business-to-business och Customer Relationship Management. Farmsense hittar den bördigaste jorden Logica har tillsammans med Galaxy PrecisionAg services lanserat en produkt som underlättar för europeiska jordbrukare att identifiera den mest produktiva jorden. Produkten heter Farmsense och gör det möjligt för lantbrukare att analysera data från bland annat satellitbilder, jordanalyser och skördemätningar. Resultatet från analyserna presenteras i bilder som visar produktiviteten och rekommenderade gödningsnivåer, vilket Team 121 har funnits sedan 1990 och har specialiserat sig på konsult- och implementationsverksamhet för affärssystemet SAP. Köpet av Team 121 medför att Logica tillförs 450 personer i Storbritannien och i Norge, där företaget också har kontor. Nu satsar man på att bygga upp en skandinavisk SAP-division. Logica och Team 121 kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, säger Fredrik Marthinsen, som kommer från Team 121 och som koordinerar integrationen mellan de båda företagen i Skandinavien. Team 121 har med sig en omfattande SAP-kompetens inom tillverkande industri, konsumentprodukter samt eloch vattenindustrin. Logica har lång erfarenhet av att bygga upp affärskritiska systemlösningar för bank och finans, telekom och för el-, vattenoch gasleverantörer. Summan blir att vi globalt kan erbjuda branschspecifik kompetens inom i stort sett alla branscher. Affärssystemet SAP är uppbyggt av moduler som kan delas in i tre olika faser. I grunden finns moduler för det ekonomiska, med bokföring, produktionsplanering, försäljning etc. Den andra fasens moduler kopplas till basmodulerna och lägger till funktioner bland annat för underhåll, personalhantering, projektstyrning och kvalitetsstyrning. Fokus på nya funktioner Med den tredje fasens moduler (New Dimension-moduler), som är mer fristående, skapar man funktioner bland annat för att länka samman sitt system med sina leverantörers och distributörers (business-to-business), system för hantering av kunderna (Customer Relationship Management) och avancerad informationshantering (data warehousing). Vi har lång erfarenhet av implementationer av första och andra fasens moduler. Dessutom satsar vi hårt på New Dimension-produkterna, där vi erbjuder befintliga SAP-kunder utökade funktioner och mervärde genom att komplettera och förbättra deras system, säger Fredrik Marthinsen. Team 121 var SAPs första kan bidra till mindre miljöpåverkan. Farmsense förväntas även öka effektiviteten inom jordbruket eftersom bönderna bättre kan tolka mönstren och variationerna i satellitbilderna, och föreslå bättre åtgärder. Den lättanvända och kostnadseffektiva produkten har utvecklats i samband med Europeiska Kommissionens Centre for Earth Observation-program. Fredrik Marthinsen implementationspartner i Storbritannien och är i dag både medlem i Team SAP, certifierad implementationspartner och Value Added Reseller. Exempel på några av de större kunderna är AstraZeneca, Norsk Hydro, Bosch och Boots. En kund på energiområdet som både Team 121 och Logica arbetat med är brittiska Eastern Electricity, som för övrigt äger Lunds Energi. Logicas kommande skandinaviska SAP-division kommer att ledas av Nils Arne-Bakke, som var vd för Team 121 i Norge. Resultatet av förvärvet blir att Logica kan erbjuda både teknisk kompetens och affärskompetens för SAP på en nivå som ligger i framkanten av utvecklingen, sammanfattar Nils Arne-Bakke. Mobilorder från Japan Logica har fått flera nya order i Japan till ett värde av över 17 miljoner pund. Det är japanska mobiltelefonoperatörer som behöver installera nya så kallade short message services-lösningar (SMS) som ligger bakom beställningarna. I Japan erbjuds mobiltelefonanvändarna i stor utsträckning informationsbaserade tjänster som utnyttjar SMS, och Logicas SMS-centerlösning Telepath har visat sig passa de japanska teleoperatörerna utmärkt. 2

3 Christian Wahlström arbetar med att ta fram en lösning för att lagra applikationer på smartkort som sticks in i mobiltelefonen. Därigenom blir det lättare att ge telefonen nya funktioner. Foto: Peter Nordahl Smartkort höjer mobiltelefonens kompetens Mobiltelefonen är snart var mans egendom. Och snart kan den komma att innehålla betydligt fler funktioner. Vad sägs till exempel om att lagra information om flygbiljetten från sin ficktelefon, inklusive bonuspoäng? Det här är möjligt med en ny teknik som Logica arbetat fram, och som bygger på smartkortstekniken. I Storbritannien har teleoperatören CellNet i samarbete med Barclaycard lanserat en lösning som gör att man kan fylla på och kolla saldot på sitt cashkort från mobiltelefonen. Lösningen har tagits fram av Logica, SIM-kortstillverkaren De La Rue och mobiltelefonleverantören Motorola. I grunden är konceptet uppbyggt kring en så kallad dual-slottelefon, som förutom att rymma det vanliga SIM-kortet även har en extra kortläsare för cashkortet. SIM-kortet, som finns i alla mobiltelefoner, har anpassats för att kunna läsa av saldot och uppdatera summan på cashkortet. Lösningen utsågs av Financial Times till 1998 års mest innovativa mobila lösning. GSM-potentialen enorm Runt om i världen finns 129 länder som använder GSM som standard för mobiltelefoni och potentialen är därför stor. Men vi vill utveckla konceptet ännu längre, säger Christian Wahlström, som tagit fram den nya lösningen på Logica. Ett problem med CellNets och Barclaycards lösning är att det är omständligt att lägga till nya funktioner. SIM-kortstillverkaren, i praktiken teleoperatören, måste vara inblandad vid utvecklingen av nya funktioner och dessutom måste abonnenten få ett nytt SIMkort varje gång en ny funktion ska läggas till. Gameboy födde idén Idén till Logicas lösning på problemet föddes av verksamhetskonsulten Robert Leonardi när han såg ett Nintendo Gameboy-spel. Skulle det inte vara praktiskt om de nya funktionerna kunde lagras på det externa smartkortet, istället för på SIM-kortet? Det skulle innebära att funktioner kan läggas till utan att behöva blanda in teleoperatören, och utan att behöva byta SIM-kortet, säger Christian Wahlström. Lösningen heter Application Smart Card ASC och går ut på att applikationerna, som i dagsläget måste lagras på SIMkortet, istället lagras på kortet som sticks in i telefonen. I fallet CellNet/Barclaycard skulle det alltså inte behövas ett speciellt SIM-kort, utan de funktioner som rör cashkortet skulle finnas direkt på själva kortet. VM-biljett tänkbart användningsområde Möjligheterna som öppnas med den nya lösningen är stora. Så fort det finns en standardiserad lösning kan företag börja utveckla egna smartkortlösningar. Ett tänkbart användningsområde är sådana jättearrangemang som OS och fotbolls-vm. Biljetten betalar man med sitt smartkort och på samma kort lagras även biljettten. På kortet lagras vilka olika deltävlingar man valt att se. Behöver man pengar att använda inne på området laddar man snabbt ner det till smartkortet via telefonen. Mobiltelefonen kan också tänkas fungera som en resultat- och nyhetsterminal. Andra tänkbara områden för Logicas lösning är att lagra flyg- och tågbiljetter på kortet, tillsammans med de eventuella bonussystem som hör till. Det går också att kombinera identitetskort med smartkort för att underlätta till exempel certifiering och identifiering. Det som talar för vår lösning är att infrastrukturen redan finns på plats. CellNets och Barclaycards lösning har visat sig vara ett mycket bra sätt att göra cashkortet mobilt. GSMnäten finns också på plats. Det som behövs nu är att teleoperatörerna enas om en gemensam standard för SIM-korten för hur den interna kommunikationen ska ske mellan SIMkort och smartkort, sammanfattar Christian Wahlström. Kontakt, Christian Wahlström. 3

4 Logica hjälper storbank att Foto: Tony Stone Images NatWest är en av Europas största banker. Framför sig har banken omfattande satsningar på ny teknik för att bland annat etablera sig i resten av Europa och för att underlätta för kunderna att utföra bankärenden. Särskilt mycket fokuserar NatWest på mobil kommunikation och där spelar Logica en nyckelroll. Från vänster Norman Frankel från NatWest, Robert Leonardi från Logica Svenska samt Mike Smith från NatWest Det hela började med att vi hade några idéer om banktjänster och mobiltelefoni som vi ville utveckla, säger Mike Smith, som arbetar på NatWest med att ta fram nya lösningar baserade på mobilteknik. Logica här i Storbritannien sammanförde oss med Robert Leonardi på Logica i Sverige, som är något av en guru i branschen. Utmaningen för NatWest är att finna nya, kundanpassade sätt att erbjuda sina banktjänster. De nya metoderna ska också vara innovativa, för att dra nytta av den nya tekniken. Fler och fler företag, som inte är banker, startar bankverksamhet, både i Storbritannien och i övriga Europa, säger Norman Frankel, som arbetar med att erbjuda banktjänster via nya kanaler. De nya aktörerna kan använda den senaste, mest effektiva tekniken och har inte ett omfattande och kostsamt nät av bankkontor. Det är för att bemöta konkurrensen från dessa nya spelare som vi måste satsa på ny teknik. Mobiltelefonen är en intressant kanal för banktjänster bland annat i Storbritannien, eftersom mobiltelefonpenetrationen växer snabbt och nu är uppe i 28 procent. NatWest har två huvudinriktningar på kommande mobila banktjänster. Den ena är att via SMS pusha ut den information som kunden vill ha. Den andra, mer löftesrika inriktningen kommer att ta fart så fort de nya WAP-telefonerna (Wireless Application Protocol) finns på marknaden. Som bank på Internet WAP innebär att mobiltelefonen blir en slags webbläsare och det betyder att vi kan tillhandahålla motsvarande banktjänster som kunderna kan få via bank på Internet, säger Norman Frankel. Logica spelar en viktig roll för NatWest i allmänhet, men i synnerhet i satsningen på mobiltekniken. 4

5 bli mobil En av de första WAP-nallarna. Nokia 7110 klarar WAP-standarden Logica hjälper oss inom flera områden. De hjälper oss att konkretisera de produkter och tjänster vi vill marknadsföra och har omfattande kunskaper både inom bank- och finansvärlden och mobil kommunikation, vilket är en viktig kombination för oss. De har till exempel tagit fram en fungerande prototyplösning för banktjänster via WAP. En stor utmaning som återstår innan NatWest nått ända fram med sina banktjänster via mobiltelefon är tekniken. De telefoner som behövs för att kunna dra nytta av WAP-tekniken finns ännu inte att köpa. Dessutom måste man enas globalt om WAP-standarden fullt ut. Här i England kommer de första WAP-telefonerna att släppas sent i oktober. Sedan måste mobiltelefonoperatörerna förbereda sina system för banktjänster, vilket i och för sig är högt prioriterat, påpekar Norman Frankel. Vi hoppas mycket på den kommande UMTS-standarden, som gör att det kommer att gå enormt mycket fortare att skicka data, från dagens nio kilobit per sekund till två megabit per sekund. Då blir det möjligt att utforma tjänsterna mycket mer attraktivt. I inledningsskedet arbetar bank, konsult och teleoperatör tätt tillsammans för att etablera den nya tekniken. På längre sikt är tanken att bankerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster oberoende av operatörerna. Målet för oss är att vara fullständigt oberoende av operatörerna, så att kunderna kan få tillgång till våra tjänster oavsett vilken operatör de använder. WAP-standarden är lämplig, eftersom den fungerar på liknande sätt som bank via Internet, berättar Norman Frankel. Banktjänster från teleoperatörer Ett annat utvecklingsområde för NatWest är att etablera verksamhet ute i Europa genom att inleda samarbete med mobiltelefonoperatörer i olika länder. Vi pratade tidigare om att andra företag än banker startar bankverksamhet. Vi är intresserade av att få mobiltelefonoperatörer att tillhandahålla egna banktjänster, till exempel sparande eller kreditkort, säger Mike Smith. Då behöver de en bankpartner, och vi har den erfarenhet som behövs. Av tradition är det svårt att arbeta med en bank i sitt eget land, eftersom banken då kommer att konkurrera med sig själv. Förutom kostnadseffektiviteten finns andra skäl till att de nya bankaktörerna ser en stor potential på marknaden. Kunderna kan attraheras mer av ett vänligt varumärke, som exempelvis en mobiltelefonleverantör. Banker är pålitliga och säkra, men inte så spännande. För att uppnå detta får vi hjälp av Logica. Deras tekniska expertis på det mobila området, finansiella kompetens och kontaktnät inom telekombranschen kombinerat med vår bankexpertis gör oss till ett kunnigt och attraktivt team. Nästa år hoppas NatWest kunna presentera resultatet av sitt första samarbete med en utländsk mobiloperatör. Om allt går som Mike Smith vill, ska de kunna erbjuda kunden en paketlösning med en WAP-anpassad telefon. Jag tror personligen att WAP kommer att dominera. Om UMTS förverkligas blir WAP det protokoll som får ut mest av den utökade bandbredden. Om några år har kunderna fått det mycket lättare att utföra sina banktjänster, när som helst på dygnet. Det kommer att vara extremt bekvämt att göra bankärenden, till exempel att överföra pengar till vem som helst med bara en knapptryckning, dygnet runt hela året. Det kommer även att gå att handla med aktier från mobiltelefonen. Bankernas IT-system kommer i grunden att vara förnyade, vilket ger ännu större möjligheter till ny funktionalitet och större flexibilitet, förutspår Mike Smith. Fyller på kontantkort NatWest har utvecklat ett intresse för mobila betalningar och första idén var att undersöka hur man automatiskt kan fylla på sitt kontantkort för GSM-telefoner. I Storbritannien har kontantkortet fått mycket större genomslag än i till exempel Sverige. Skillnaden beror på att mobilvågen kom senare hit, när kontantkorten redan etablerats. Tillväxten i övriga länder sker nu till stor del också på kontantkortssidan, säger Mike Smith. NatWests lösning för påfyllning av kontantkort har utvecklats tillsammans med Logica. Kunden som vill fylla på sitt kort behöver inte köpa en påfyllningscheck eller nytt kort i en butik som dessutom kanske är stängd, eller svår att hitta. I stället ringer kunden ett nummer, matar in en PIN-kod samt det belopp man vill fylla på med. Hela förfarandet tar några sekunder och kan utföras 24 timmar om dygnet, var än kunden befinner, även utomlands. Vi har också funderingar på att göra mobiltelefonen till ett sätt att betala med, och här finns två huvudspår. Det ena är att man från sin telefon ringer upp och för över pengar till affärens centraldator, som i sin tur meddelar affärens kassaapparat att betalning skett. Ett alternativ är att utnyttja Bluetooth-standarden. Med den kan telefonen direkt föra över pengar till kassan via trådlös radiolänk, säger Mike Smith. Möjligheterna och alternativen är många, och ingen vet hur det kommer att bli. En sak verkar dock vara säker: Mobiltelefonen kommer att spela en central roll på allt fler områden i våra liv. Kontakt på Logica, Robert Leonardi, 5

6 BBS bygger struktur för sä Foto: Tony Stone Images Norska BBS Bankenes Betalingssentral är en av Logicas kunder sedan Tillsammans har företagen utvecklat ett av världens mest sofistikerade clearingsystem för betalningar mellan norska banker. Nu ska man gå vidare och utveckla en infrastruktur för säker e-handel. BBS skulle i Sverige motsvara en kombination av Bankgirot och Cekab (Centralen för elektroniska korttransaktioner AB). Företaget har en mycket central position inom det norska bankväsendet och har en omfattande IT-verksamhet. Det ägs gemensamt av de största affärs- och sparbankerna i Norge. Antalet anställda är närmare 600 och omsättningen över en miljard norska kronor varje år. Verksamheten organiseras i tre affärsområden; kort, giro och clearingverksamhet. BBS kortverksamhet hanterar över 90 procent av kortbetalningsterminalerna i Norge. Maximalt kan man ta emot 80 transaktioner per sekund från de terminalerna. Giro-verksamheten administrerar pappersbaserade betalningar, motsvarande det svenska post- och bankgirot, samt elektroniska betalningstjänster, som till exempel AvtaleGiro och EDIFACTbaserade tjänster. För BBS clearingverksamhet har Logica varit med och skapat ett EDI-baserat system, där bokstavligt talat miljarder kronor varje dag passerar. Clearingsystemets funktion är att hantera betalningarna mellan de dryga 100- talet norska bankerna och centralbanken. Säker access på nya kanaler Det som BBS har nu inlett är skapandet av en infrastruktur för säker elektronisk kommunikation inom flera områden. Olika kanaler som telefon, hemdator, tv och liknande, utvecklas mer mot att bli interaktiva multimediakanaler, säger Lennart Sandberg, IT-chef på BBS. De lägger grunden till nya erbjudanden om olika slag av elektroniska 6

7 ker norsk e-handel Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras. Lennart Sandberg, BBS tjänster. E-handel, bank via Internet, underhållning och informationsförmedling är några exempel på möjligheter som öppnar sig i takt med att de nya kanalerna tas i bruk på marknaden. I samband med detta har vi på BBS satt i gång en rad projekt för att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom de nya kanalerna. BBS valde PKI För att komma tillrätta med säkerhetsproblemen har BBS valt att använda sig av säkerhetslösningar som den så kallade PKI-modellen. PKI gör till exempel att köpare och säljare kan vara säkra på vem de egentligen gör affärer med. För att bankerna ska kunna erbjuda sina tjänster och minska riskerna är det nödvändigt att etablera en säkerhetslösning som går tvärs över tjänsteutbudet, och omfattar både de fysiska och de elektroniska kanalerna. Dessa krav har medfört att en mängd olika säkerhetskoncept utarbetats, som bygger på användningen av privata och offentliga krypteringsnycklar. De utnyttjar digitala certifikat och signaturer och går under namnet PKI, förklarar Lennart Sandberg. För mer information om PKI, läs artikeln här intill. Få användare än så länge Även om utvecklingen av e-handel går fort fram, är det relativt få konsumenter som ännu använder de etablerade kanalerna, som Internet, för e-handel. Dessutom är många av de nya kanalerna fortfarande under utvärdering, och inte tillgängliga för allmänheten i den utsträckning som behövs för att en effektiv marknadsplats ska uppstå. BBS har arbetat med förberedelser för att anpassa systemen till de nya handels- och informationskanalerna de senaste åren. Vi inser dock att implementation och ett allmänt bruk av dessa kommer att börja växa på allvar först om ett eller några år, beroende på kanal. Vi är förberedda på att tillmötesgå framtidens krav på en säker och effektiv handel genom de nya kanalerna, och vi har också lagt ner mycket arbete på att utveckla ny teknik, även i samarbete med externa leverantörer. Denna satsning kommer att fortgå i framtiden, berättar Lennart Sandberg. Högre servicenivåer att vänta Vad kommer denna satsning att innebära för banker och kunder? Lennart Sandberg talar om den nya säkerhetsstrukturen som en grund för högre servicenivåer. Utveckling och anpassning av ny teknik för den elektroniska marknaden Vad är PKI? PKI är en säkerhetslösning som krypterar den information som överförs. Krypteringen bygger på nyckelpar, där den ena nyckeln är privat och den andra publik. Användaren ger sin publika nyckel till dem han vill kommunicera med så att de kan verifiera avsändarens identitet vid framtida kommunikation. Resultatet blir att vem som helst med en offentlig nyckel kan skicka krypterade meddelanden till innehavaren av den privata nyckeln. Men bara den som har den privata nyckeln kan dekryptera meddelandet. ger bankerna ett grundläggande verktyg vid positioneringen av sina tjänster och produkter. Kort sagt öppnar tekniken möjligheter för bankerna att erbjuda sina tjänster var som helst och när som helst. Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras, förutspår Lennart Sandberg. Logicas uppgift i det hela är att bistå BBS i utvecklingen av de tekniska lösningarna. Logica deltar i projekten och utvecklar konkreta lösningar, som visar att våra idéer fungerar i praktiken. Till exempel har Logica tagit fram en banklösning för Internet som använder PKIstandarden, avslutar Lennart Sandberg. Kontakt på Logica, Brian Williams, Denna lösning blir betydligt säkrare än dagens allmänt förekommande juridiskt bindande namnteckningar styrkta av id-kort. Den är dessutom ett krav vid distanshandel, då de inblandade parterna måste kunna verfiera identiteten hos varandra. I framtiden kan man tänka sig att dagens bankkort blir så kallade smarta kort innehållandes personliga certifikat och krypteringsnycklar som används för att validera köp och skriva under dokument och avtal. 7

8 Utgiven av: Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Ansvarig utgivare: Paul Fox Kontaktperson på Logica: Helena Carlsson Produktion: Infokraft Publishing AB B Nya medarbetare Peter Nilsson är sedan augusti anställd som Account Manager. Peter kommer tidigare från GE Information Services där han jobbat med försäljning av e-businesslösningar de senaste 4 åren. Innan dess jobbade Peter hos Simens Nixdorf med försäljning av ERPlösningen SAP R/3. Per Karlbom anställdes i juni som affärsområdeschef för Tillverkande industri, Distribution & Transport. Per kommer närmast från Sense Communications där han arbetat som försäljnings- och marknadschef. Per har 15 års erfarenhet inom både telekommunikationsoch IT-branschen. Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 1,5 år som Client Partner. Han har även haft ansvar för affärsutvecklingen för CTPs Malmökontor. Tidigare var Michael vd på Macmeckarna (idag Academedia) i Malmö under 3 år. Se artikel här intill. Peter Nilsson kommer också från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 3,5 år som både konsult och projektledare. På senare tid har även han ansvarat för affärsutvecklingen för CTP s Malmökontor. Peter är anställd på Logicas lokalkontor i Malmö sedan 13 september. Övriga nyanställda Övriga medarbetare som Logica hälsar välkomna är Louise Arnshoff, Johan Süng, Patrik Seffel, Björn Perntoft, Pernilla Hjersing, Christian Wahlström, Anders Sundén, Ninni Israelsson Gunnerås, Mikael Berglund, Anders Axelsson, Fredrik Ohlsson, Anna Andersson, Marit Nordin, Martin Kral, Christer Karlsson, Christer Jansson och Fredrik Marthinsen. De nya Logica-anställda Peter Nilsson och Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners, där de arbetat tillsammans under en längre period. Logica etablerar sig i Öresundsregionen Öresundsregionen lockar nu även Logica som i dagarna öppnar ett kontor i Malmö. Tillväxttakten förväntas bli hög och med stark fokusering på utvalda företag och kunskapsområden. Det är den expansiva utvecklingen i Öresundsregionen som gör att Logica tar steget och startar sitt första kontor utanför Stockholm just här. Det finns en enorm bärkraft här, och det bor faktiskt fler människor runt Öresund än vad det gör i Stockholm, säger Michael Hallner, som tillsammans med Peter Nilsson kommer att leda kontoret i Malmö. Egentligen är det mer riktigt att säga att vi öppnar ett öresundskontor än ett malmökontor. När vi är etablerade och om det känns naturligt kommer vi att ta steget över till Danmark och Köpenhamn, säger Peter Nilsson. Logica kommer att profilera sig som specialist inom vissa utvalda kunskapsområden. Företagen har oftast redan konsulthjälp och vi får istället satsa väldigt fokuserat på utvalda branscher och företag och säga att det här är vi marknadsledande på, säger Michael Hallner. Vi kan till skillnad från många andra leverantörer erbjuda färdiga paketlösningar, och det medför att implementationstiden blir mycket kortare, förklarar Peter Nilsson. Vi hade flera alternativ att välja bland, men Logica kändes väldigt professionellt och hela företaget präglas av en positiv anda. Logicafolket verkar vara ett glatt gäng, helt enkelt, och vi har blivit väldigt väl bemötta, säger Peter Nilsson. Verksamheten i syd förväntas växa i rask takt och inom ett år räknar man med att vara runt 20 personer på malmökontoret. Foto: Mikael Risedal Vi hjälper ledande organisationer världen över att nå sina affärsmål genom innovativ användning av IT

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer