Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banken blir mobil. Logica säkrar norsk e-handel. Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3. Paul Fox, vd Logica Svenska AB."

Transkript

1 dialogica NR Ett nyhetsbrev från Logica Svenska AB Banken blir mobil Vårt arbete handlar till stor del om att göra våra kunder effektivare och ge dem möjlighet att erbjuda bättre service. I denna tidning berättar vi om hur vi hjälper BBS och NatWest så att de i sin tur kan hjälpa sina kunder med elektronisk och mobil handel. Paul Fox, vd Logica Svenska AB. Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Foto: Tony Stone Images Logicas kompetens inom både mobil kommunikation och bank- och finansvärlden kommer väl till pass när brittiska storbanken NatWest gör stora satsningar för att erbjuda sina tjänster genom nya kanaler. Banktjänster via mobiltelefonen med hjälp av den nya WAP-standarden är ett exempel på NatWests planer, liksom ambitionen att samarbeta med europeiska mobiltelefonoperatörer, vilka med NatWest som partner kan erbjuda sina kunder banktjänster. sidan 4 5 Logica säkrar norsk e-handel Foto: Tony Stone Images Norska BBS, Bankenes Betalingssentral, bygger med hjälp av Logica upp en infrastruktur för säker e-handel och kommunikation. Målet är att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom kanaler som dator, telefon, tv och liknande. Som säkerhetsstandard har BBS valt att använda PKI, som utnyttjar digitala certifikat och signaturer. sidan 6 7 Fler funktioner i mobiltelefonen med Application Smart Card sidan 3

2 Team 121 vässar Logicas SAP-kompetens Logicas vinst upp 52 procent Logicas finansiella år slutade den sista juni och siffrorna har nu publicerats. Resultatet är entydigt positivt, med bland annat en vinstökning för koncernen på 52 procent, till 63,4 miljoner pund. De totala intäkterna växte med 39 procent och uppgick till 659,5 miljoner pund. Vinsten per aktie blev 12,3 pence, en ökning med 45 procent. Personalstyrkan har också ökat kraftigt. Under året växte mängden anställda med 33 procent och uppgick i slutet av juni till 8521 personer. Vi har haft ett bra år och har samtidigt firat vårt trettioårsjubileum, säger doktor Martin Read, som leder Logicakoncernen. Vår fokuserade strategi fortsätter att ge utmärkta resultat. Vår internationella plattform är nu starkare än någonsin, och vi har uppnå en position som marknadsledande inom mjukvara för mobil telekommunikation. Supportorder i Skottland Martin Read, koncernchef för Logica. Logica kommer att tillhandahålla support till de båda energibolagen ScottishPower och Scottish & Southern Energy. De båda bolagen driver bland annat gemensamma system för mätning av elleveranser. Den skotska elmarknaden är sedan 1998 avreglerad och Logica har erhållit en framstående ställning som IT-konsult. Logica har förvärvat den brittiska datakonsulten Team 121. Köpet medför stärkt kompetens inom affärssystemet SAP och i Skandinavien satsar man nu på nya tillämpningsområden, som business-to-business och Customer Relationship Management. Farmsense hittar den bördigaste jorden Logica har tillsammans med Galaxy PrecisionAg services lanserat en produkt som underlättar för europeiska jordbrukare att identifiera den mest produktiva jorden. Produkten heter Farmsense och gör det möjligt för lantbrukare att analysera data från bland annat satellitbilder, jordanalyser och skördemätningar. Resultatet från analyserna presenteras i bilder som visar produktiviteten och rekommenderade gödningsnivåer, vilket Team 121 har funnits sedan 1990 och har specialiserat sig på konsult- och implementationsverksamhet för affärssystemet SAP. Köpet av Team 121 medför att Logica tillförs 450 personer i Storbritannien och i Norge, där företaget också har kontor. Nu satsar man på att bygga upp en skandinavisk SAP-division. Logica och Team 121 kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, säger Fredrik Marthinsen, som kommer från Team 121 och som koordinerar integrationen mellan de båda företagen i Skandinavien. Team 121 har med sig en omfattande SAP-kompetens inom tillverkande industri, konsumentprodukter samt eloch vattenindustrin. Logica har lång erfarenhet av att bygga upp affärskritiska systemlösningar för bank och finans, telekom och för el-, vattenoch gasleverantörer. Summan blir att vi globalt kan erbjuda branschspecifik kompetens inom i stort sett alla branscher. Affärssystemet SAP är uppbyggt av moduler som kan delas in i tre olika faser. I grunden finns moduler för det ekonomiska, med bokföring, produktionsplanering, försäljning etc. Den andra fasens moduler kopplas till basmodulerna och lägger till funktioner bland annat för underhåll, personalhantering, projektstyrning och kvalitetsstyrning. Fokus på nya funktioner Med den tredje fasens moduler (New Dimension-moduler), som är mer fristående, skapar man funktioner bland annat för att länka samman sitt system med sina leverantörers och distributörers (business-to-business), system för hantering av kunderna (Customer Relationship Management) och avancerad informationshantering (data warehousing). Vi har lång erfarenhet av implementationer av första och andra fasens moduler. Dessutom satsar vi hårt på New Dimension-produkterna, där vi erbjuder befintliga SAP-kunder utökade funktioner och mervärde genom att komplettera och förbättra deras system, säger Fredrik Marthinsen. Team 121 var SAPs första kan bidra till mindre miljöpåverkan. Farmsense förväntas även öka effektiviteten inom jordbruket eftersom bönderna bättre kan tolka mönstren och variationerna i satellitbilderna, och föreslå bättre åtgärder. Den lättanvända och kostnadseffektiva produkten har utvecklats i samband med Europeiska Kommissionens Centre for Earth Observation-program. Fredrik Marthinsen implementationspartner i Storbritannien och är i dag både medlem i Team SAP, certifierad implementationspartner och Value Added Reseller. Exempel på några av de större kunderna är AstraZeneca, Norsk Hydro, Bosch och Boots. En kund på energiområdet som både Team 121 och Logica arbetat med är brittiska Eastern Electricity, som för övrigt äger Lunds Energi. Logicas kommande skandinaviska SAP-division kommer att ledas av Nils Arne-Bakke, som var vd för Team 121 i Norge. Resultatet av förvärvet blir att Logica kan erbjuda både teknisk kompetens och affärskompetens för SAP på en nivå som ligger i framkanten av utvecklingen, sammanfattar Nils Arne-Bakke. Mobilorder från Japan Logica har fått flera nya order i Japan till ett värde av över 17 miljoner pund. Det är japanska mobiltelefonoperatörer som behöver installera nya så kallade short message services-lösningar (SMS) som ligger bakom beställningarna. I Japan erbjuds mobiltelefonanvändarna i stor utsträckning informationsbaserade tjänster som utnyttjar SMS, och Logicas SMS-centerlösning Telepath har visat sig passa de japanska teleoperatörerna utmärkt. 2

3 Christian Wahlström arbetar med att ta fram en lösning för att lagra applikationer på smartkort som sticks in i mobiltelefonen. Därigenom blir det lättare att ge telefonen nya funktioner. Foto: Peter Nordahl Smartkort höjer mobiltelefonens kompetens Mobiltelefonen är snart var mans egendom. Och snart kan den komma att innehålla betydligt fler funktioner. Vad sägs till exempel om att lagra information om flygbiljetten från sin ficktelefon, inklusive bonuspoäng? Det här är möjligt med en ny teknik som Logica arbetat fram, och som bygger på smartkortstekniken. I Storbritannien har teleoperatören CellNet i samarbete med Barclaycard lanserat en lösning som gör att man kan fylla på och kolla saldot på sitt cashkort från mobiltelefonen. Lösningen har tagits fram av Logica, SIM-kortstillverkaren De La Rue och mobiltelefonleverantören Motorola. I grunden är konceptet uppbyggt kring en så kallad dual-slottelefon, som förutom att rymma det vanliga SIM-kortet även har en extra kortläsare för cashkortet. SIM-kortet, som finns i alla mobiltelefoner, har anpassats för att kunna läsa av saldot och uppdatera summan på cashkortet. Lösningen utsågs av Financial Times till 1998 års mest innovativa mobila lösning. GSM-potentialen enorm Runt om i världen finns 129 länder som använder GSM som standard för mobiltelefoni och potentialen är därför stor. Men vi vill utveckla konceptet ännu längre, säger Christian Wahlström, som tagit fram den nya lösningen på Logica. Ett problem med CellNets och Barclaycards lösning är att det är omständligt att lägga till nya funktioner. SIM-kortstillverkaren, i praktiken teleoperatören, måste vara inblandad vid utvecklingen av nya funktioner och dessutom måste abonnenten få ett nytt SIMkort varje gång en ny funktion ska läggas till. Gameboy födde idén Idén till Logicas lösning på problemet föddes av verksamhetskonsulten Robert Leonardi när han såg ett Nintendo Gameboy-spel. Skulle det inte vara praktiskt om de nya funktionerna kunde lagras på det externa smartkortet, istället för på SIM-kortet? Det skulle innebära att funktioner kan läggas till utan att behöva blanda in teleoperatören, och utan att behöva byta SIM-kortet, säger Christian Wahlström. Lösningen heter Application Smart Card ASC och går ut på att applikationerna, som i dagsläget måste lagras på SIMkortet, istället lagras på kortet som sticks in i telefonen. I fallet CellNet/Barclaycard skulle det alltså inte behövas ett speciellt SIM-kort, utan de funktioner som rör cashkortet skulle finnas direkt på själva kortet. VM-biljett tänkbart användningsområde Möjligheterna som öppnas med den nya lösningen är stora. Så fort det finns en standardiserad lösning kan företag börja utveckla egna smartkortlösningar. Ett tänkbart användningsområde är sådana jättearrangemang som OS och fotbolls-vm. Biljetten betalar man med sitt smartkort och på samma kort lagras även biljettten. På kortet lagras vilka olika deltävlingar man valt att se. Behöver man pengar att använda inne på området laddar man snabbt ner det till smartkortet via telefonen. Mobiltelefonen kan också tänkas fungera som en resultat- och nyhetsterminal. Andra tänkbara områden för Logicas lösning är att lagra flyg- och tågbiljetter på kortet, tillsammans med de eventuella bonussystem som hör till. Det går också att kombinera identitetskort med smartkort för att underlätta till exempel certifiering och identifiering. Det som talar för vår lösning är att infrastrukturen redan finns på plats. CellNets och Barclaycards lösning har visat sig vara ett mycket bra sätt att göra cashkortet mobilt. GSMnäten finns också på plats. Det som behövs nu är att teleoperatörerna enas om en gemensam standard för SIM-korten för hur den interna kommunikationen ska ske mellan SIMkort och smartkort, sammanfattar Christian Wahlström. Kontakt, Christian Wahlström. 3

4 Logica hjälper storbank att Foto: Tony Stone Images NatWest är en av Europas största banker. Framför sig har banken omfattande satsningar på ny teknik för att bland annat etablera sig i resten av Europa och för att underlätta för kunderna att utföra bankärenden. Särskilt mycket fokuserar NatWest på mobil kommunikation och där spelar Logica en nyckelroll. Från vänster Norman Frankel från NatWest, Robert Leonardi från Logica Svenska samt Mike Smith från NatWest Det hela började med att vi hade några idéer om banktjänster och mobiltelefoni som vi ville utveckla, säger Mike Smith, som arbetar på NatWest med att ta fram nya lösningar baserade på mobilteknik. Logica här i Storbritannien sammanförde oss med Robert Leonardi på Logica i Sverige, som är något av en guru i branschen. Utmaningen för NatWest är att finna nya, kundanpassade sätt att erbjuda sina banktjänster. De nya metoderna ska också vara innovativa, för att dra nytta av den nya tekniken. Fler och fler företag, som inte är banker, startar bankverksamhet, både i Storbritannien och i övriga Europa, säger Norman Frankel, som arbetar med att erbjuda banktjänster via nya kanaler. De nya aktörerna kan använda den senaste, mest effektiva tekniken och har inte ett omfattande och kostsamt nät av bankkontor. Det är för att bemöta konkurrensen från dessa nya spelare som vi måste satsa på ny teknik. Mobiltelefonen är en intressant kanal för banktjänster bland annat i Storbritannien, eftersom mobiltelefonpenetrationen växer snabbt och nu är uppe i 28 procent. NatWest har två huvudinriktningar på kommande mobila banktjänster. Den ena är att via SMS pusha ut den information som kunden vill ha. Den andra, mer löftesrika inriktningen kommer att ta fart så fort de nya WAP-telefonerna (Wireless Application Protocol) finns på marknaden. Som bank på Internet WAP innebär att mobiltelefonen blir en slags webbläsare och det betyder att vi kan tillhandahålla motsvarande banktjänster som kunderna kan få via bank på Internet, säger Norman Frankel. Logica spelar en viktig roll för NatWest i allmänhet, men i synnerhet i satsningen på mobiltekniken. 4

5 bli mobil En av de första WAP-nallarna. Nokia 7110 klarar WAP-standarden Logica hjälper oss inom flera områden. De hjälper oss att konkretisera de produkter och tjänster vi vill marknadsföra och har omfattande kunskaper både inom bank- och finansvärlden och mobil kommunikation, vilket är en viktig kombination för oss. De har till exempel tagit fram en fungerande prototyplösning för banktjänster via WAP. En stor utmaning som återstår innan NatWest nått ända fram med sina banktjänster via mobiltelefon är tekniken. De telefoner som behövs för att kunna dra nytta av WAP-tekniken finns ännu inte att köpa. Dessutom måste man enas globalt om WAP-standarden fullt ut. Här i England kommer de första WAP-telefonerna att släppas sent i oktober. Sedan måste mobiltelefonoperatörerna förbereda sina system för banktjänster, vilket i och för sig är högt prioriterat, påpekar Norman Frankel. Vi hoppas mycket på den kommande UMTS-standarden, som gör att det kommer att gå enormt mycket fortare att skicka data, från dagens nio kilobit per sekund till två megabit per sekund. Då blir det möjligt att utforma tjänsterna mycket mer attraktivt. I inledningsskedet arbetar bank, konsult och teleoperatör tätt tillsammans för att etablera den nya tekniken. På längre sikt är tanken att bankerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster oberoende av operatörerna. Målet för oss är att vara fullständigt oberoende av operatörerna, så att kunderna kan få tillgång till våra tjänster oavsett vilken operatör de använder. WAP-standarden är lämplig, eftersom den fungerar på liknande sätt som bank via Internet, berättar Norman Frankel. Banktjänster från teleoperatörer Ett annat utvecklingsområde för NatWest är att etablera verksamhet ute i Europa genom att inleda samarbete med mobiltelefonoperatörer i olika länder. Vi pratade tidigare om att andra företag än banker startar bankverksamhet. Vi är intresserade av att få mobiltelefonoperatörer att tillhandahålla egna banktjänster, till exempel sparande eller kreditkort, säger Mike Smith. Då behöver de en bankpartner, och vi har den erfarenhet som behövs. Av tradition är det svårt att arbeta med en bank i sitt eget land, eftersom banken då kommer att konkurrera med sig själv. Förutom kostnadseffektiviteten finns andra skäl till att de nya bankaktörerna ser en stor potential på marknaden. Kunderna kan attraheras mer av ett vänligt varumärke, som exempelvis en mobiltelefonleverantör. Banker är pålitliga och säkra, men inte så spännande. För att uppnå detta får vi hjälp av Logica. Deras tekniska expertis på det mobila området, finansiella kompetens och kontaktnät inom telekombranschen kombinerat med vår bankexpertis gör oss till ett kunnigt och attraktivt team. Nästa år hoppas NatWest kunna presentera resultatet av sitt första samarbete med en utländsk mobiloperatör. Om allt går som Mike Smith vill, ska de kunna erbjuda kunden en paketlösning med en WAP-anpassad telefon. Jag tror personligen att WAP kommer att dominera. Om UMTS förverkligas blir WAP det protokoll som får ut mest av den utökade bandbredden. Om några år har kunderna fått det mycket lättare att utföra sina banktjänster, när som helst på dygnet. Det kommer att vara extremt bekvämt att göra bankärenden, till exempel att överföra pengar till vem som helst med bara en knapptryckning, dygnet runt hela året. Det kommer även att gå att handla med aktier från mobiltelefonen. Bankernas IT-system kommer i grunden att vara förnyade, vilket ger ännu större möjligheter till ny funktionalitet och större flexibilitet, förutspår Mike Smith. Fyller på kontantkort NatWest har utvecklat ett intresse för mobila betalningar och första idén var att undersöka hur man automatiskt kan fylla på sitt kontantkort för GSM-telefoner. I Storbritannien har kontantkortet fått mycket större genomslag än i till exempel Sverige. Skillnaden beror på att mobilvågen kom senare hit, när kontantkorten redan etablerats. Tillväxten i övriga länder sker nu till stor del också på kontantkortssidan, säger Mike Smith. NatWests lösning för påfyllning av kontantkort har utvecklats tillsammans med Logica. Kunden som vill fylla på sitt kort behöver inte köpa en påfyllningscheck eller nytt kort i en butik som dessutom kanske är stängd, eller svår att hitta. I stället ringer kunden ett nummer, matar in en PIN-kod samt det belopp man vill fylla på med. Hela förfarandet tar några sekunder och kan utföras 24 timmar om dygnet, var än kunden befinner, även utomlands. Vi har också funderingar på att göra mobiltelefonen till ett sätt att betala med, och här finns två huvudspår. Det ena är att man från sin telefon ringer upp och för över pengar till affärens centraldator, som i sin tur meddelar affärens kassaapparat att betalning skett. Ett alternativ är att utnyttja Bluetooth-standarden. Med den kan telefonen direkt föra över pengar till kassan via trådlös radiolänk, säger Mike Smith. Möjligheterna och alternativen är många, och ingen vet hur det kommer att bli. En sak verkar dock vara säker: Mobiltelefonen kommer att spela en central roll på allt fler områden i våra liv. Kontakt på Logica, Robert Leonardi, 5

6 BBS bygger struktur för sä Foto: Tony Stone Images Norska BBS Bankenes Betalingssentral är en av Logicas kunder sedan Tillsammans har företagen utvecklat ett av världens mest sofistikerade clearingsystem för betalningar mellan norska banker. Nu ska man gå vidare och utveckla en infrastruktur för säker e-handel. BBS skulle i Sverige motsvara en kombination av Bankgirot och Cekab (Centralen för elektroniska korttransaktioner AB). Företaget har en mycket central position inom det norska bankväsendet och har en omfattande IT-verksamhet. Det ägs gemensamt av de största affärs- och sparbankerna i Norge. Antalet anställda är närmare 600 och omsättningen över en miljard norska kronor varje år. Verksamheten organiseras i tre affärsområden; kort, giro och clearingverksamhet. BBS kortverksamhet hanterar över 90 procent av kortbetalningsterminalerna i Norge. Maximalt kan man ta emot 80 transaktioner per sekund från de terminalerna. Giro-verksamheten administrerar pappersbaserade betalningar, motsvarande det svenska post- och bankgirot, samt elektroniska betalningstjänster, som till exempel AvtaleGiro och EDIFACTbaserade tjänster. För BBS clearingverksamhet har Logica varit med och skapat ett EDI-baserat system, där bokstavligt talat miljarder kronor varje dag passerar. Clearingsystemets funktion är att hantera betalningarna mellan de dryga 100- talet norska bankerna och centralbanken. Säker access på nya kanaler Det som BBS har nu inlett är skapandet av en infrastruktur för säker elektronisk kommunikation inom flera områden. Olika kanaler som telefon, hemdator, tv och liknande, utvecklas mer mot att bli interaktiva multimediakanaler, säger Lennart Sandberg, IT-chef på BBS. De lägger grunden till nya erbjudanden om olika slag av elektroniska 6

7 ker norsk e-handel Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras. Lennart Sandberg, BBS tjänster. E-handel, bank via Internet, underhållning och informationsförmedling är några exempel på möjligheter som öppnar sig i takt med att de nya kanalerna tas i bruk på marknaden. I samband med detta har vi på BBS satt i gång en rad projekt för att lägga grunden till säker access, handel och betalning genom de nya kanalerna. BBS valde PKI För att komma tillrätta med säkerhetsproblemen har BBS valt att använda sig av säkerhetslösningar som den så kallade PKI-modellen. PKI gör till exempel att köpare och säljare kan vara säkra på vem de egentligen gör affärer med. För att bankerna ska kunna erbjuda sina tjänster och minska riskerna är det nödvändigt att etablera en säkerhetslösning som går tvärs över tjänsteutbudet, och omfattar både de fysiska och de elektroniska kanalerna. Dessa krav har medfört att en mängd olika säkerhetskoncept utarbetats, som bygger på användningen av privata och offentliga krypteringsnycklar. De utnyttjar digitala certifikat och signaturer och går under namnet PKI, förklarar Lennart Sandberg. För mer information om PKI, läs artikeln här intill. Få användare än så länge Även om utvecklingen av e-handel går fort fram, är det relativt få konsumenter som ännu använder de etablerade kanalerna, som Internet, för e-handel. Dessutom är många av de nya kanalerna fortfarande under utvärdering, och inte tillgängliga för allmänheten i den utsträckning som behövs för att en effektiv marknadsplats ska uppstå. BBS har arbetat med förberedelser för att anpassa systemen till de nya handels- och informationskanalerna de senaste åren. Vi inser dock att implementation och ett allmänt bruk av dessa kommer att börja växa på allvar först om ett eller några år, beroende på kanal. Vi är förberedda på att tillmötesgå framtidens krav på en säker och effektiv handel genom de nya kanalerna, och vi har också lagt ner mycket arbete på att utveckla ny teknik, även i samarbete med externa leverantörer. Denna satsning kommer att fortgå i framtiden, berättar Lennart Sandberg. Högre servicenivåer att vänta Vad kommer denna satsning att innebära för banker och kunder? Lennart Sandberg talar om den nya säkerhetsstrukturen som en grund för högre servicenivåer. Utveckling och anpassning av ny teknik för den elektroniska marknaden Vad är PKI? PKI är en säkerhetslösning som krypterar den information som överförs. Krypteringen bygger på nyckelpar, där den ena nyckeln är privat och den andra publik. Användaren ger sin publika nyckel till dem han vill kommunicera med så att de kan verifiera avsändarens identitet vid framtida kommunikation. Resultatet blir att vem som helst med en offentlig nyckel kan skicka krypterade meddelanden till innehavaren av den privata nyckeln. Men bara den som har den privata nyckeln kan dekryptera meddelandet. ger bankerna ett grundläggande verktyg vid positioneringen av sina tjänster och produkter. Kort sagt öppnar tekniken möjligheter för bankerna att erbjuda sina tjänster var som helst och när som helst. Det är inte bara tillgängligheten till bankernas tjänster som utökas dramatiskt, utan även servicenivån och närheten till kunderna kommer att förbättras, förutspår Lennart Sandberg. Logicas uppgift i det hela är att bistå BBS i utvecklingen av de tekniska lösningarna. Logica deltar i projekten och utvecklar konkreta lösningar, som visar att våra idéer fungerar i praktiken. Till exempel har Logica tagit fram en banklösning för Internet som använder PKIstandarden, avslutar Lennart Sandberg. Kontakt på Logica, Brian Williams, Denna lösning blir betydligt säkrare än dagens allmänt förekommande juridiskt bindande namnteckningar styrkta av id-kort. Den är dessutom ett krav vid distanshandel, då de inblandade parterna måste kunna verfiera identiteten hos varandra. I framtiden kan man tänka sig att dagens bankkort blir så kallade smarta kort innehållandes personliga certifikat och krypteringsnycklar som används för att validera köp och skriva under dokument och avtal. 7

8 Utgiven av: Logica Svenska AB Solna Torg Solna tel: fax: Ansvarig utgivare: Paul Fox Kontaktperson på Logica: Helena Carlsson Produktion: Infokraft Publishing AB B Nya medarbetare Peter Nilsson är sedan augusti anställd som Account Manager. Peter kommer tidigare från GE Information Services där han jobbat med försäljning av e-businesslösningar de senaste 4 åren. Innan dess jobbade Peter hos Simens Nixdorf med försäljning av ERPlösningen SAP R/3. Per Karlbom anställdes i juni som affärsområdeschef för Tillverkande industri, Distribution & Transport. Per kommer närmast från Sense Communications där han arbetat som försäljnings- och marknadschef. Per har 15 års erfarenhet inom både telekommunikationsoch IT-branschen. Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 1,5 år som Client Partner. Han har även haft ansvar för affärsutvecklingen för CTPs Malmökontor. Tidigare var Michael vd på Macmeckarna (idag Academedia) i Malmö under 3 år. Se artikel här intill. Peter Nilsson kommer också från Cambridge Technology Partners där han arbetat i 3,5 år som både konsult och projektledare. På senare tid har även han ansvarat för affärsutvecklingen för CTP s Malmökontor. Peter är anställd på Logicas lokalkontor i Malmö sedan 13 september. Övriga nyanställda Övriga medarbetare som Logica hälsar välkomna är Louise Arnshoff, Johan Süng, Patrik Seffel, Björn Perntoft, Pernilla Hjersing, Christian Wahlström, Anders Sundén, Ninni Israelsson Gunnerås, Mikael Berglund, Anders Axelsson, Fredrik Ohlsson, Anna Andersson, Marit Nordin, Martin Kral, Christer Karlsson, Christer Jansson och Fredrik Marthinsen. De nya Logica-anställda Peter Nilsson och Michael Hallner kommer närmast från Cambridge Technology Partners, där de arbetat tillsammans under en längre period. Logica etablerar sig i Öresundsregionen Öresundsregionen lockar nu även Logica som i dagarna öppnar ett kontor i Malmö. Tillväxttakten förväntas bli hög och med stark fokusering på utvalda företag och kunskapsområden. Det är den expansiva utvecklingen i Öresundsregionen som gör att Logica tar steget och startar sitt första kontor utanför Stockholm just här. Det finns en enorm bärkraft här, och det bor faktiskt fler människor runt Öresund än vad det gör i Stockholm, säger Michael Hallner, som tillsammans med Peter Nilsson kommer att leda kontoret i Malmö. Egentligen är det mer riktigt att säga att vi öppnar ett öresundskontor än ett malmökontor. När vi är etablerade och om det känns naturligt kommer vi att ta steget över till Danmark och Köpenhamn, säger Peter Nilsson. Logica kommer att profilera sig som specialist inom vissa utvalda kunskapsområden. Företagen har oftast redan konsulthjälp och vi får istället satsa väldigt fokuserat på utvalda branscher och företag och säga att det här är vi marknadsledande på, säger Michael Hallner. Vi kan till skillnad från många andra leverantörer erbjuda färdiga paketlösningar, och det medför att implementationstiden blir mycket kortare, förklarar Peter Nilsson. Vi hade flera alternativ att välja bland, men Logica kändes väldigt professionellt och hela företaget präglas av en positiv anda. Logicafolket verkar vara ett glatt gäng, helt enkelt, och vi har blivit väldigt väl bemötta, säger Peter Nilsson. Verksamheten i syd förväntas växa i rask takt och inom ett år räknar man med att vara runt 20 personer på malmökontoret. Foto: Mikael Risedal Vi hjälper ledande organisationer världen över att nå sina affärsmål genom innovativ användning av IT

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved Framtiden & Säkerhet Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder Logica 2008. All rights reserved Betalningsmedel Mynt Sedlar Bankbok Faktura, e-faktura, autogiro... Check Giro Betalkort Wap Telebank Internetbank

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Särklass bästa DDoS skyddet

Särklass bästa DDoS skyddet Särklass bästa DDoS skyddet - HUR STORT ÄR PROBLEMET PÅ MARKNADEN? DAGENS SKYDD MORGONDAGENS SKYDD Dagens DDoS skydd klarar snitt 40 Gbps och den största attacken under 2016 var på 800 Gbps Tiden att fånga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

DNSSEC och säkerheten på Internet

DNSSEC och säkerheten på Internet DNSSEC och säkerheten på Internet Per Darnell 1 Säkerheten på Internet Identitet Integritet Oavvislighet Alltså 2 Asymmetrisk nyckelkryptering Handelsbanken 3 Asymmetrisk nyckelkryptering 1 Utbyte av publika

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet

Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet Tekn.dr. Göran Pulkkis Överlärare i Datateknik Introduktion till protokoll för nätverkssäkerhet Innehåll Varför behövs och hur realiseras datasäkerhet? Datasäkerhetshot Datasäkerhetsteknik Datasäkerhetsprogramvara

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

VERISECS PLATTFORM FÖR DIGITAL TILLIT

VERISECS PLATTFORM FÖR DIGITAL TILLIT VERISECS PLATTFORM FÖR DIGITAL TILLIT Verktyg för er DIGITALISERING Digitalisering har de senaste åren tagit stora kliv framåt, och ingen bransch lämnas opåverkad av omvandlingen. Digitala kanaler blir

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Slipp krånglet med nycklar!

Slipp krånglet med nycklar! Slipp krånglet med nycklar! Uppgradera dina dörrar till Aperio Trådlös låsteknik med passerkontroll online och offline. Aperio är en ny teknik utvecklad som ett komplement till nya och befintliga elektroniska

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer