VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15

2 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal. Året inleddes med två viktiga upprop, Slå vakt om våra grönområden! och Rädda miljön för hälsans skull! Att vår storstadsnära natur bidrar väldigt positivt till allas hälsa kom att bli ett viktigt tema under året. Ett tema som nådde sin topp 15 oktober då professor Patrik Grahn från SLU i Skåne höll ett föredrag. Hela 108 personer kom till Studiefrämjandets lokal vilket blev ett kvitto på att hälsa ihop med natur väcker stort intresse. Styrelsen tog beslut om att gå med som medlem i styrelsen i Skeppsholmens folkhögskola, något som innebar att bryta ny mark för kretsen. Även om kretsen inte förnyande medlemskapet har värdefulla kontakter upprättats med en skola, tillika marininriktad vilket är positivt med en stad på vattnet som Stockholm är. Förutom hälsa har vatten varit ett annat tema under året. På våren hölls ett föredrag av biologen Jan-Erik Månsson Havets väktare och maten vi behöver. På hösten startades en ny vattengrupp då styrelsen känt att det finns skäl att bevaka vattenfrågorna mer i Stockholm. Ytterligare en ny arbetsgrupp tillkom precis i slutet av året, metallgruppen. I Stockholm finns mycket metall i avfallet, att ta tillvara denna metall som redan finns i omlopp är jätteviktigt. I maj deltog skogsgruppen i Stockholm i en nationell skogsmanifestation ledd av Skogsnätverket. Skogsgruppen höll totalt igång i två heldagar och en vardagskväll. Vi inledde med en kick-off i Majroskogen och hade sedan manifestationen i Rågsveds friområde. Gröna hjärtan på träd nålades upp och en konstutställning om skogen ställdes upp, en utställning som sedan även fick stå i Högdalens bibliotek under två veckor. Vårt kretskansli har varit bemannat på lite mer än halvtid under året med Ronny Fors vilket har betytt ökat genomslag i planfrågor. Kretsens har kunnat vara ute och träffa mindre föreningar och gå på möten i ökad grad. Ronny Fors har även arbetet med att genom remisser och överklaganden sätta käppar i hjulet för motorvägen Förbifart Stockholm. Kemikalier har varit mycket i riksmedia under året och kretsens kemikaliegrupp har växt och haft olika föredrag och guidningar om vad kemikalier gör med oss och med miljön. Viktigt arbete för giftfria förskolor har bedrivits. Det nu mera etablerade temat Gröna samband, naturguidningar mellan stadsdelar, har lockat många både medlemmar och ickemedlemmar. Våra lokala grupper har som vanligt gjort en ovärderlig insats och vi tackar alla aktiva och engagerade i Anti Scampigruppen, Handla Miljövänligtgruppen, Energigruppen, Skogsgruppen, Grönområdesgruppen och Natursnokarna för allt arbete under året. Vi från styrelsen vill tacka alla för allt arbete som har lagts ner under år 2013! Beatrice Sundberg Ordförande Stockholms Naturskyddsförening Sidan 2 av 15

3 Allmänt om föreningen och styrelsearbetet Styrelsen Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2013 av följande ledamöter: Beatrice Sundberg Ordförande Anders Tranberg Vice ordförande Elisabeth Edsjö Kassör Cecilia Wirsén Sekreterare Adriana Zam Aurelius Ledamot Anders Varger Ledamot Emelie Lerge Ledamot Lovisa Ahlsten Ledamot Sandra Olofsson Ledamot Föreningsstämma och styrelsemöten Årsstämma hölls den 12 mars Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsantal Medlemsantalet i Stockholms Naturskyddsförening har växt till st. Det tycker vi förstås är mycket glädjande. Ekonomi Resultat- och balansräkning för 2013 återfinns i bilaga 1 till denna verksamhetsberättelse. Ronny Fors har varit anställd hos Stockholms Naturskyddsförening och arbetat med framför allt planfrågor mellan 1 jan till 31 dec. Anställningen har varit ett samarbete med Söderorts Naturskyddsförening som gick in med kr, kretsen med kr och vi beviljades kr från riksföreningen i projektmedel. Ingångna samarbeten Skeppsholmens folkhögskola Samarbetet med Skeppsholmens folkhögskola kom inte så långt som planerat under Totalt kr betalades till folkhögskolan för vårt medlemskap. Vi träffade ordföranden för Skeppsholmens folkhögskola hemma hos Elisabeth Edsjö för att få grepp om verksamheten på folkhögskolan och styrelsearbetet där. I maj träffade Anders Tranberg ordföranden för Skeppsholmens folkhögskola, Anette Clefberg och rektorn på skolan tillsammans med ett antal andra tänkta styrelsemedlemmar, bl.a. Skärgårdsstiftelsen i folkhögskolans lokal ute på Skeppsholmen. Anders Tranberg, Beatrice Sundberg och Elisabeth Edsjö träffade Anette Clefberg och rektorn på skolan i oktober för diskussion om fortsatt samarbete. Det framkom då att vi tidigast var välkomna i styrelsen våren 2014, medlemskapet vi betalat för 2013 inbegrep således ingen styrelsepost vilket inte var vad vi väntat oss när vi beslöt om att betala medlemsavgiften. Adriana Aurelius som tagit sig an att vara tänkt styrelseledamot när det kunde bli aktuellt frågade på vilket sätt vi kunde bidra inför verksamheten på folkhögskolan Sidan 3 av 15

4 2014. Skeppsholmens folkhögskola svarade inte på vår förfrågning och detta, tillsammans med den tröga sjösättningen av en styrelse med representanter från olika föreningar på folkhögskolan samt att priset för lokalbokning blev oväntat hög, bidrog till att vi valde att inte fortsätta samarbetet i nuläget. Vi insåg också att detta med att kretsen kunde anordna kurser med inriktning miljö på folkhögskolan och på så sätt sprida kunskap om sakfrågor och föreningen skulle bli svårt att klara av då ingen i styrelsen såg möjliget att boka in en sommarkurs tillsammans med folkhögskolan. Kontakten med Skeppsholmens folkhögskola har varit värdefull ändå och möjlighet finns förmodligen framöver att återuppta samarbetet ifall kretsen beslutar så. Anställd projektledare Projektet För en ökad grön stadsbyggnad i Stockholm Under året har projektet fortsatt med bidrag från riksföreningen. Projektledare har fortsatt varit Ronny Fors som varit anställd på ca 60 procent. Dagordningar och protokoll från exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har bevakats. Information om planer på samråd/utställning har skickats till grönområdesgruppen. Yttranden har skrivits över viktiga planer som berör grönområden. Ett flertal skrivelser har skickats direkt till nämnd/fullmäktigeledamöter inför beslut om planer eller program. Förbifart Stockholm har varit en viktig del i projektet och både detaljplaner som arbetsplanen har överklagats, en process som fortsätter under Möten med och stöd till andra grupper som kämpar för grönområden har varit en viktig del i projektet. Tillsammans med Beatrice Sundberg och Einar Engström (ordförande Söderortskretsen) genomfördes politikerträffar med Tomas Rudin och Karin Wanngård (S), Ewa Samuelsson och Erik Slottner (KD), Lotta Edholm och Karin Karlsbro (FP) och Daniel Helldén (MP). Fokus på träffarna var grönområden och planfrågor, Förbifart Stockholm och energifrågor. Genomgående kan man säga att planfrågorna fick störst utrymme. En handledning i hur man kan påverka byggplanerna i Stockholms stad har tagits fram och en informationskväll för medlemmar och andra intresserade har hållits om dessa frågor. Riksföreningen har meddelat att de inte längre kan stödja projektet då de inte vill bidra mer till en anställning och menar att arbetet ska ske ideellt. Därav de ovan nämnda informationsinsatserna. Aktiviteter Programbladet Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut i samarbete med Söderortskretsen och distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i Sveriges Natur. Programbladet har även funnits tillgängliga för allmänheten på flera bibliotek i Stockholm. Sidan 4 av 15

5 Redaktörer för programbladet har varit Sandra Olofsson och Monica Attebrant. Emmelie Golabiewski ansvarade för formgivning och layout. Alla aktiviteter har även funnits på kretsens hemsida. Kretsen har under året haft 37 egna programpunkter plus fyra ytterligare aktiviteter ihop med Söderorts Naturskyddsförening. Ett antal aktiviteter med Natursnokarna har också ägt rum. Utöver detta har en rad andra aktiviteter genomförts genom styrelsens och de lokala gruppernas försorg. En aktivitet särskilt kan omnämnas är föredraget med professor Patrik Grahn från SLU i Alnarp i Skåne. Hans föredrag på temat Naturens läkande kraft blev en riktig succé. Totalt 108 personer kom och lyssnade i Studiefrämjandets lokal. Många nya medlemmar värvades den kvällen. Kommunikation Stockholms Naturskyddsförening i media Vi har varit synliga i olika medier under året. Beatrice Sundberg och Anders Tranberg ha stått med som undertecknare i en debattartikel i tidningen ETC Stockholm på tema gammelskogen i samband med vår Skogsmanifestation i maj. Anders Tranberg har uttalet sig i DN efter vår granskning av en luftkvalitetsrapport för ett bygge intill E4:an. Anders Tranberg har varit med i två reportage i tidningen Älvsjö/Liljeholmen 20 september om Majroskogen respektive Älvsjöskogen. Beatrice Sundberg har varit med i SR Ekot och uttalat sig om byggandet i Stockholm. Beatrice Sundberg och Ronny Fors har varit intervjuade av Mitt i Kungsholmen om Kristinebergs ekar. Ronny Fors ha varit Intervjuad av Mitt i Hägersten om byggplaner vid Hägerstensåsen. Pressmeddelanden Under 2013 har pressmedelanden skickats ut via MyNewsdesk, totalt 13 stycken. Pressmeddelanden har bland annat skickats ut i samband med att vi har skrivit remisser på olika planer samt om Förbifart Stockholm. Sidan 5 av 15

6 Hemsidan Ansvar för hemsidan lades efter årsmötet i kommunikationsgruppen och Mats Cato utsågs till ny webbredaktör. Katarina Tagesson tog under sommaren över arbetet med hemsidan. Hemsidan har under året hållits uppdaterad med bilder från föreningsaktiviteter och information till medlemmar och deltagare på våra aktiviteter. Adressen var fram till januari då riksföreningen tagit fram en nya hemsida till alla kretsar. Den nya hemsidan har webbadressen och är mer lik en blogghemsida. Gamla hemsidan, t.o.m Ny hemsidan, fr.o.m Nyhetsbrevet Efter årsmötet tog kommunikationsgruppen över ansvaret för nyhetsbrevet som skickas ut via e-post. Karolina Larsson utsågs till ny redaktör för nyhetsbrevet och tog över från Anders Tranberg som varit redaktör sedan Apsis programvara började nyttjas fullt ut vilket resulterade i tydligare avsändare med loggan och kretsens namn överst i ett lime-grönt fält, överskådlig text och tillgång till olika bilder. Nyhetsbrevet går ut till medlemmar som anmält intresse men även icke-medlemmar kan registrerar sig som mottagare av e-nyhetsbrevet. Ungefär 1000 personer prenumererade på nyhetsbrevet under året. Nyhetsbrevet kom ut 9 gånger under Sidan 6 av 15

7 Facebook Stockholms Naturskyddsförening hade 719 gillamarkerinagar i februari 2014, vilket kan jämföras med 527 februari 2013 och ca 450 året innan dess. Tanken är att Facebook-sidan skall fungera som en ytterligare länk mellan föreningen och medlemmarna samt även för nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och vårt arbete till de som inte självmant söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med i vår sida eller på annat sätt interagerar med vår sida. På Facebooksidan läggs aktiviteter, foton och annan information upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och länkar till tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda. Internutbildning Anders Tranberg har gått en fyradagars sommarkurs inom Närnaturguiderna med syfte att få ökad kunskap om inom naturguidning Anders Tranberg påbörjade i september 2013 en internutbildning inom Naturskyddsföreningen som är en diplomerad utbildning inom hållbart ledarskap. Utbildningen syftar till att ge kunskap och färdigheter inom ledarskap. Att åka till Bryssel i december med Naturskyddsföreningen och få kunskap om EU kunde också ordnas genom internutbildningen för hållbart ledarskap. Traineer i Stockholms Naturskyddsförening Maja Zachrisson började under hösten med ett projekt på tema stadsplanering, ett föredrag kommer hållas i mars 2014 på temat stadsplanering. Camilla Swahn började också i höstas med ett projekt med tema miljövänliga butiksvandringar. Butiksvandringar kommer att hållas våren Lokala grupper aktiva och engagerade medlemmar Grönområdesgruppen Anders Tranberg är kontaktperson för grönområdesgruppen. Grönområdesgruppen har haft 11 möten under året. Ronny Fors har fortsatt varit anställd och tagit sig an olika planfrågor, varit i kontakt med organiserade grupper ute i stadsdelar och listat exempelvis vilken grönkompensation som kommunen genomfört eller inte genomfört. Som alltid är flödet av detaljplaner stort i Stockholm men grönområdesgruppen har detta år mer systematiskt kunnat angripa planer respektive sortera ut planer som inte är av intresse. Sidan 7 av 15

8 Inom Grönområdesgruppen har två detaljplaner överklagats i år. Ullerudsbacken överklagades till Mark- och miljödomstolen och Kv Modet överklagades till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. Ullerudsbacken är inte avgjord än medan Kv Modet fick avslag. Bro till Årsta holmar har varit aktuellt även detta år och försök har gjorts för att påverka Centerpartiet. En liten framgång har fåtts genom att allmänheten inte ska få tillträde till Bergsholmen och Ängsholmen under den känsliga häckningsperioden för fåglar och bäver. Betydande miljöpåverkan har grönområdesgruppen studerat närmare. En lagändring behövs för att kretsen ska kunna överklaga detaljplaner utan att bli avvisade p.g.a. att detaljplanen inte anses ha betydande miljöpåverkan. Remisser detaljplaner och program Blackebergsvägen Henriksborgs verksamhetsområde Grantoppsgränd, Hässelby Kv Hornlyktan Stora Sköndal Mårtensdal Nockebyskogen MKB Årstafältet MKB Stora sköndal Trollesundsvägen Riksby Stora mossens backe Telefonfabriken Silvret 3 Skola vid Trekanten Stjärnströms väg Kontor vid Kristineberg Sparbanksboken Årstaparken Kv Månstenen Förbifart Stockholm Valla 1, Årstafältet Grycksbovägen, Svedmyra Tärnö, Farsta strand Kabelverket, Älvsjö Övriga remisser Framkomlighetsstrategi Utställning Den Gröna Promenadstaden Utställning, Arkitektur Stockholm Åtgärdsvalstudie sydostsektorn, Trafikverket Prövning av Natur 2000-området i Hansta i samband med förbifart Stockholm Samråd om Tunnelbana, SL Utökat strandskydd, länsstyrelsen Överklaganden Kv Modet Ullerudsbacken Sidan 8 av 15

9 Förbifart Stockholm, detaljplaner Förbifart Stockholm, Trafikverkets arbetsplan Skogsgruppen Sandra Olofsson är sammankallande i gruppen. Skogsgruppens aktiviteter planeras och leds av Ronny Fors, Anders Tranberg och Sandra Olofson. Förutom dessa redovisade aktiviteter har vi haft en antal informella arbetsmöten med middag och fika under hela året. Skogsgruppen fortsatte med flera fältbesök under året i Hemfosa, men även på andra håll som Kynäsberget. Kynäsberget ligger strax söder om Stockholms stads kommungräns inne i Huddinge och gränsar till Rågsveds friområde. Kynäsberget är en skog som det finns lite skrivet om förutom den nyckelbiotopsinventering som finns över hela Kynäsberget. Skogsgruppen gjorde fynd av bl.a. gamla spår av tretåig hackspett vilket var oväntat. Förmodligen var det länge sedan tretåig hackspett häckade i Kynäsberget. 27 April: gör Skoggruppen en vårvandring i Rågsved och Kynäsberget. Den 16 juni vandrar Skogsgruppen i Kynäsberget, hittar orkideér, Jungfru Maria Nycklar. 6 oktober leder Skogsgruppen en inventering och vandring på Kynäsberget. Skogsgruppen skrev ett brev till Landsbygdsdepartementet om vår andra skogsrapport som handlade om hyggesfritt skogsbruk där vi testat skogsbruksmetoder med Stockholms stad och Skogssällskapet. Vi fick ett positivt svar och i maj var två representanter från Landsbygdsdepartementet följe med oss ut i fält, en politisk representant och en tjänsteman. Mattias Sjölander, jägmästare från Stockholms stad och David Ejdebrant från Skogssällskapet var också med. Det hela blev en lyckad dag och det blev tydligt vilka fördelar kalhyggesbruket hade jämfört med kalhyggesmetoden. På vårkanten bestämde Skogsgruppen att vi skulle delta i den nationella skogsmanifestationen 18 maj som skogsnätverket höll i. Den 11 april hölls ett möte på Norrbackagatan, då planering av Skogsmanifestation ägde rum med bl.a. ansökan om polistillstånd. Den 6 maj bestämmer Skogsgruppen att Majroskogen och Rågsveds friområde blir platser för skogsmanifestationen. 16 maj: Skogsmanifestation: Afterwork i Majroskogen: Skogsgruppen grillar och hjärtar träd som manifestation maj: Skogsmanifestation i Rågsveds friområde: Skogsgruppen hjärtar träd och sätter upp konstutställning (Åke Blomberg och Leon Kühn) om den svenska skogen juni: Skogsmanifestation: Konstutställningen ställs ut på Högdalens bibliotek. Debattartikel om gammelskogen i tidningen ETC i samband med vår skogsmanifestation. Allt om skogsmanifestationen i Stockholm lades upp på skogsnätverkets webb-plats Skogsgruppen fick beröm av riksföreningen för vår insats i den nationella skogsmanifestationen. Arbete görs i Hemfosa 9 maj då Sandra och Zam röjer skogsstigen från nedfallna träd inför besök med David Ejderbrant och Mattias Sjölander. Skogsgruppen och Mattias Sjölander och David Ejderbrant går igenom ytor som under 2012 avverkades. Skogsgruppen dokumenterar naturvårdshuggning i Nackareservaten (Älta) i september tillsammans med Mattias Sjölander från Fastighetskontoret, Stockholms stad. Skogsgruppen blir positivt överaskad över utfallet och sett tillheten är arbetet bra utfört även om en del mindre saker kunde gjorts bättre. På ett möte 24 oktober tas beslut om att Skogsgruppen, som hittills varit underställd Sidan 9 av 15

10 Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening, ska övergå till att bli Skogsgruppen i Stockholm under länsförbundet, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Detta skifte ses som nödvändigt då Stockholms stads markinnehav utanför kommungränsen, bl.a. i Hemfosa sålts till andra kommuner eller privata ägare. Skogsgruppen planerar naturvårdshuggning i Nackareservaten (Nacka Kvarn) 20 noveber tillsammans med Mattias Sjölander från Fastighetskontoret. Luckor för tallföryngring snitslas, ca 30x30. Möjlighet att friställa gamla tallar ses över och mer död ved kan tillskapas via avverkning och ringbarkning. Skogsgruppen besöker Hemfosa (västra) 30 november där Eva Brant guidar i Haninge kommuns naturvårdsavverkning och orörd i gammelskog. Beslut tas om att göra grundlig inventering till våren Sandra Olofsson deltar den 3 december i Skogsstyrelsens konferens i Sigtuna. Många skogsintressenter och bolag representerade. Sandra från Skogsgruppen är den enda från miljörörelsen på plats och nätverkar. Senare i december träffar Skogsgruppen Malin Sahlin, Märta Berg och Jonas Rudberg på rikskansliet för att få reda på vad Naturskyddsföreningen på riks gör och samtidigt meddela riks vad Skogsgruppen gör. Energigruppen - Bertil Nyman har varit kontaktman för gruppen. Gruppen har haft nio protokollförda möten. Gruppen har haft sex aktiva medlemmar under året. Vi har fortsatt diskussionen med ett nytt förslag till Kollektivtrafiken till Hagastaden och Nya Karolinska Sjukhuset. Vårt förslag diskuterades i Landstingets Trafiknämnd i juni. Ungefär samtidigt tog politikerna upp ett tidigare skrotat förslag om T-bana till Hagastaden. Därmed avvecklade vi vårt förslag. Vi har även fortsatt diskussionen om ombyggnaden av Gränby i Uppsala ett miljonprogramområde. - Bertil har informerat om boken Ved, skriven av en norrman. Boken har blivit en klassiker i både Norge och Sverige. - Artiklar i tidningen Energivärlden, utgiven av Energimyndigheten, har diskuterats vid flera tillfällen. En utmärkt tidning! - Under våren diskuterade vi flera dåliga energilösningar som alliansregeringen har föreslagit eller beslutat. Det hela avslutades med ett brev till de borgerliga ledamöterna i Stadshuset. Brevet skrevs under även av vår kretsordförande. - Gruppen har haft en idékväll om energieffektivisering med tre externa deltagare. Kvällen leddes på ett föredömligt sätt av Ib Möller, tidigare medlem i energigruppen. - Flera av oss var med på en intressant kväll om solceller på Nobelmuseet i februari. - Vi har fortsatt att diskutera energibesparingar för Sagas fritidshus i Roslagen. - Vi har diskuterat med Fortum om ett studiebesök i deras Värtaanläggning. Allt tycktes OK tills de kom underfund med att de inte tog emot studiebesök på kvällarna! - Tre av oss var med på Höstkonferensen om Miljön och jobben. En intressant dag. - Cykelfrågor har bevakats av Mats genom deltagande i olika möten. - Saga skall försöka få in en artikel i Sveriges Natur om samåkning. - Vi har diskuterat förslaget om större friggebodar. Birger studerar frågan vidare och utreder om det är ute på remiss. Om friggebodarna blir upp till 25 m² stora och värmeisolerade anser vi att det bör krävas Bygglov för att få tillfredsställande värmeisolering, VA, värme och ventilation m.m. eftersom de troligen kommer att användas till permanentboende. - Birger och Bertil har varit inbjudna till ett par på Lidingö för att diskutera energiidéer för Sidan 10 av 15

11 deras villa. Bland övriga frågor som har diskuterats och bearbetats på olika sätt kan nämnas: Energi- och klimatrådgivning i Stockholmsregionen, ny teknik för tvättstugor, tvättning av sidenlakan, utveckling för Ångströmlaboratoriet i Uppsala (vågkraft och strömkraftverk) samt eventuellt stormöten inom Stockholmskretsen. Vattengruppen Emelie Lerge är kontaktperson för vattengruppen. Vattengruppen startades upp under hösten En insats gjordes via Facebook för att marknadsföra gruppen. På de 4 möten som vi hade under hösten dök det upp 3 6 personer per tillfälle. Gruppens första möten har främst ägnats åt att formulera hur gruppen vill jobba och vad det finns intresse av att driva för frågor. Anti Scampi-gruppen Gudrun Hubendick är kontaktperson för Antiscampi-gruppen. Under året har gruppen träffats 13 gånger för möten och olika aktiviteter. Minnesanteckningar finns från möten den 17 januari, 30 januari (samordning med Riks), 20 februari, 13 mars, 15 mars (inför antiscampidagen), 23 mars, 4 september, 7 oktober, 4 november och 2 december. Dessutom hölls möten i april, maj och juni men mötesanteckningar saknas. Dagen innan Anti Scampidagen den 16 mars delade gruppen ut informationsmaterial om Antiscampifrågan och diskuterade med förbipasserande i området kring Medborgarplatsen på Södermalm. I samband med den nationella upptakten för miljövänliga veckan, den 23mars hölls en rikstäckande träff med Naturskyddsföreningsaktiva från olika delar av landet som vill arbeta vidare med räkfrågan efter Miljövänliga veckan 2011 och 12. Antal deltagare var 12. Årets gemensamma aktiviteter planerades, bl.a. att ta fram en gemensam hemsida. Upplägg och material till hemsidan arbetades sedan vidare med under året. Rikskansliet meddelade att de tänker lägga ner Anti-scampi på Facebook och hade heller ingen anställd för att arbeta med frågan efter maj Gruppen har också samverkat med NGOs i produktionsländerna genom nätverket Conscientious Objectors främst genom att bevaka det internationella WWFs arbetete med certifiering av jätteräkor. Ett uppdrag lades på en medlem i den internationella gruppen att ta fram en mall för kontroll av hur kriterierna följs. Handla Miljövänliggruppen Britt-Marie Walldén har varit kontaktperson för HMV-gruppen. I våras startade vi en studiecirkel kring Naturskyddsföreningens årsbok Jorden vi äter. Vid första träffen deltog bokens författare Ann-Helen Meyer von Bremen. Vi gjorde också en butiksundersökning om utbudet av ekologiska varor i livsmedelsbutiker på Kungsholmen och i södra Stockholm. I mars arrangerade vi en filmkväll då filmen End of the line om exploateringen av haven visades. Naturskyddsföreningens fiskehandläggare Ellen Bruno medverkade. I april arrangerade vi en klädbytardag i samarbete med Studiefrämjandet på Kulturhuset i Stockholm. Kön ringlade sig genom hela Kulturhuset och över 600 personer fick chans att förnya garderoben. I maj besökte vi Lovö prästgård på Ekerö och fick information om hur ett ekologiskt jordbruk fungerar. Sidan 11 av 15

12 Under Miljövänliga veckan i början av oktober hade vi en utställning på biblioteket i Skarpnäck på ekotemat och tillsammans med en Kravbonde och en Kravambassadör var vi på Coop Medborgarplatsen och informerade om varför man ska välja ekologiskt. Vi gjorde också utskick till skolor om Naturskyddsföreningens ekokampanj. I november deltog vi på julmarknaden Schysst jul på ABF-huset. Medlemmar i gruppen har föreläst om varför man ska välja ekologiskt på bl a en folkhögskola och för dagiskockar. Metallgruppen I slutet av 2013 bildades en metallgrupp. Zam Aurelius är kontaktperson. Kemikaliegruppen Under 2013 har Kemikaliegruppen haft 10 stycken gruppträffar med mellan fem till tio deltagare. De som varit aktiva under året har som vanligt varierat periodvis. Lovisa Ahlsten var kontaktperson fram till oktober då Anky Enskog tog över. Kemikaliegruppen har haft ganska lågt deltagande vid mötena samt få aktiviteter under året, men med ett uppsving mot slutet av hösten (efter KemNet:s nationella träff). Under våren anordnades två utåtriktade aktiviteter: en föreläsning Från ord till handling i kemikaliefrågan med Åsa Österlund (29/1) och en kemikalieguidning på Söder med Cecilia Hedfors (18/5). Under hösten arrangerade gruppen två föreläsningar för allmänheten. En välbesökt, deltagare, med Katarina Johansson som pratade om sin bok Den onda badankan (18/9) samt en med Madeleine Limé från EkoLeko som berättade om gifter i leksaker (15/10). Kemikaliegruppen höll även en intern utbildningsträff där Magnus Dalenstam bjöds in för att prata om REACH (4/12). Flera gruppmedlemmar har under året gjort inventeringar för Operation Giftfri Förskola samt föreläst om kemikalier på förskolor. Älvsjö Miljöråd Anders Tranberg har varit kretsens representant i Älvsjö Miljöråd som består av sex föreningar i ett nätverk där lokala miljöfrågor diskutera. Älvsjö Miljöråd har haft 7 stycken möten under året. Solbergaskogens dag, Parkernas dag i Långbrogårdsparken, Groddammsinvigningen i kanten av Älvsjöskogen vid Korkskruven har Älvsjö Miljöråd deltagit i. Bullerfrågan vid E4:an, trafik på Älvsjövägen, Långbrogårdsparken, Hundrastområdet i Solbergaskogen, nya skyltar i Solbergaskogen är andra frågor som Älvsjö Miljöråd har engagerat sig i. Nätverket stoppa Förbifart Stockholm Stockholms Naturskyddsförening har under året fortsatt arbeta mot Förbifart Stockholm. Dels genom att skriva överklaganden i vårt eget namn men även inom nätverket. Möten inom nätverket har hållits till största delen i våra lokaler på Norrbackagatan 80. Tillsammans med nätverket har vi stått på gator och torg, fått in en debattartikel på nätet och varit närvarande på flera evenemang på ABF-huset. Sidan 12 av 15

13 Styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening i mars 2014 Beatrice Sundberg Anders Tranberg Elisabeth Edsjö Sandra Olofsson Adriana Aurelius Anders Varger Cecilia Wirsén Emelie Lerge Lovisa Ahlsten Sidan 13 av 15

14 Bilaga 1 Resultaträkning 2013 för Stockholms Naturskyddsförening Intäkter Återbäring riks Kretsvärvning Projektbidrag Kommunala bidrag 0 0 Programaktivitet (konto del av 3990) Naturbutiken, försäljning av varor Övriga intäkter, ersättning Gåvor Ränteintäkter Summa Kostnader Försäljning Naturbutiken Kurser 0 0 Lokalhyra kurs 0 0 Fester Kostnader föreningsstämmor Kostnader styrelsemöten 5 823* Övriga möten Lokalhyra kansliet inkl el o städ Förbrukningsinventarier Dataprogram Bilhyra 0 0 Frakt varudistribution Resekostnader Annonsering Reklam/ tryck Utställning, seminarier, kampanjer Kontorsmateriel (konto ) Trycksaker Telefon Porto 0 0 Övriga riskkostnader Bankkostnader Övriga externa tjänster (2013: Ökad grön stadsbyggnad samt politikerprojekt ) Deltagaravgifter konferens och kurser Tidningar tidskrifter facklitteratur Årsavgift Ekoparken o Skeppsholmens folkhögskola Bidrag och gåvor Arvode föreläsare, band 0 0 Förseningsavgifter etc. 0 0 Summa utgifter Årets resultat * En lev är dubbelfakturerad och ett en återbetalning till oss på 1020 kr ska ske. Sidan 14 av 15

15 Balansräkning 2013 för Stockholms Naturskyddsförening Tillgångar Fasträntekonto Varulager Kundfodringar 0 0 Kassa Checkräkningskonto Placeringskonto/Sparkonto Summa Tillgångar Skulder Balanserat överskott Årets resultat Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder 0 0 Summa skulder Sidan 15 av 15

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Prioriterade områden Prioriterade områden för Stockholms Naturskyddsförening under år 2013 kommer att vara klimatfrågan, Förbifart Stockholm och grönområdesfrågor.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto: Monica Thelin Sidan 1 av 12 Ordföranden sammanfattar året På årsmötet i mars 2012 fick jag förtroendet att bli vald till ny ordförande för

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012 1 Organisation Medlemmar och föreningsutveckling Fler aktiva medlemmar genom medlemsträffar Medlemsantalet påverkar de ekonomiska men framförallt de

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015 Innehåll Verksamhetsidé... 2 Målbild... 2 Fokusområden... 2 Trafik... 2 Hållbar konsumtion... 2 Grönområden... 3 Energi... 3 Giftfri miljö... 4 Andra

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016 Innehåll Verksamhetsidé... 2 Målbild... 2 Fokusområden... 2 Trafik... 2 Hållbar konsumtion... 3 Grönområden... 3 Energi... 4 Giftfri miljö... 4 Andra

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Prioriterade områden En viktig fråga för Stockholms Naturskyddsförening under 2014 kommer att vara det kommande valet. Andra prioriterade områden kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 För Söderorts Naturskyddsförening Styrelsen för Söderorts Naturskyddsförening lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Kretsens årsmöte hölls den 18 mars 2013 på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Sidan 1 av 10 Ordföranden sammanfattar året Skogens år 2011 uppmärksammades bland annat genom bildandet av en skogsgrupp som snabbt blev en av

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sidan 1 av 17 Ordföranden sammanfattar året Naturkyddsföreningen växer så det knakar, aldrig tidigare har så många varit medlemmar i Sveriges största

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Foto: Alina Zienowicz/Wikimedia Commons Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Två maxade SMMI-månader sedan sist Mars och april har varit

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2015. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6)

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6) Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 (6) Innehållsförteckning Styrelsen sid. 3 Skrivelser sid. 4 Programverksamheten sid. 4 Handla miljövänligt sid. 4-5 Ekonomi sid. 5-6 2 (6) NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år 2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest aktiva grupperna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-4, 10-13 Justerat den 11 mars 2015 Anslaget den 12 mars 2015 Jan

Läs mer

Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening

Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening Tid och plats: Söndag den 2 oktober, kl: 13-15 Församlingshemmet Tjärnö Närvarande: 57 personer. Ordförande Anna-Karin Ring öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR

Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Rädda naturen för hälsans skull! Vi människor är en del av naturen, men naturen är också en del

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013

Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013 Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013 Föreningens adress c/o Siv Landström, Södra Tullportsgatan 13, 742 32 Östhammar Föreningens org. Nr 802 429-9862 Föreningens

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr.

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. Årsredovisning Föreningen Föräldravandring på Östermalm 1 januari 31 december 2008 Verksamhetsberättelse Under året har vi haft fyra styrelsemöten samt ett antal ytterligare informella möten för att driva

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Foto: Beatrice Sundberg. Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR

Foto: Beatrice Sundberg. Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Foto: Beatrice Sundberg Stockholms Natur PROGRAMBLADET SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 STOCKHOLMS OCH SÖDERORTS NATURSKYDDSFÖRENINGAR Engagemangets tid! Vi påminns hela tiden klimatet förändras runt om i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs. 3 Val av sekreterare för

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun Organisationsnummer:16802416-6517 Startdatum: 2004-01- 14 Verksamhetsbeskrivning Företagsamma Kvinnor drivs som en ideell förening, och

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013

Animal Protection Network. Verksamhetsberättelse 2013 Animal Protection Network Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Ledning och samordning Arbetsområden Verksamhet Finansiering och medlemmar Årsmöte Slutord Inledning Animal Protection Network (APN)

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse med bokslut

Verksamhetsberättelse med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Under 2015 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; att påverka

Läs mer