Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser"

Transkript

1 Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010

2 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista 10 Röstlängd 12 FSAs årsredovisning FSAs årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Etiska rådets verksamhet Sidan 1 av 72

3 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Sidan 2 av 72

4 Praktiska anvisningar Hitta till Elite Hotel Marina Tower Saltsjöqvarns Kaj Nacka GPS Koordinat: Hästholmsvägen , Tel Fax Precis vid kajkanten i lugna Saltsjöqvarnsområdet och bara fem minuter från stadens puls. Med sitt unika läge erbjuder hotellet mycket goda kommunikationer och det går precis lika bra att ta bilen som att åka kollektivt. Vägbeskrivning SL-biljetter Finns att köpa på Stockholms Central, pressbyrån och SLs försäljningsställen. Biljett måste köpas innan man kliver på bussen/saltsjöbanan. Ni som åker tåg kan beställa SL-biljetter av Akademikerresor när ni beställer era tågbiljetter. Köp också biljett för återresa till Stockholms Central/Cityterminalen. Enklaste färdsätt för er som kommer med tåg till Centralen eller Arlandaexpress/flygbuss till Cityterminalen: Buss 53 från Centralen (Vasagatan) i riktning mot Finnberget stannar vid hållplats Saltsjöqvarn, där finns en hiss som tar er ner till hotellet. Restid Centralen hållplats Saltsjöqvarn ca 20 minuter. Tidtabell bifogas och finns också på SL-buss från Slussen - Katarinavägen Buss 53 stannar vid Slussen (Katarinavägen) Nacka/Värmdöbussarna Tunnelbana till Slussen, utgång Nacka/Värmdöbussarna/Saltsjöbanan. Samtliga Nacka- och Värmdöbussar stannar vid hållplats Henriksdal på Värmdöleden. Följ gångvägen mot Danvikstullsbron och ta sedan trapporna ned som leder under bron och följ gångvägen genom parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken. Saltsjöbanan från Slussen Går från Slussen. Stig av vid Henriksdal (första hållplatsen efter Slussen). Vid järnvägsövergången börjar parkvägen som du följer rakt fram. Du kommer upp till Hästholmsvägen och tar till vänster in på Västra Finnbodavägen. Vid backkrönet till vänster in på Mannagrynstorget. Hiss ner till hotellet finns efter att du har passerat det första gula huset på höger sida. Bil från Slussen Kör Stadsgårdsleden mot Nacka. Vid stora korsningen i Danvikstull, sväng vänster in på Kvarnholmsvägen, första vänster in på Hästholmsvägen och fortsätt rakt fram genom tunneln. Håll vänster vid kajen och hotellet ligger på vänster sida. Gående från Södermalm Gå över Danvikstullsbron. Ta sedan trapporna som leder under bron och följ gångvägen genom parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken. Sidan 3 av 72

5 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Mer information om hotellet Hotellet har en poolanläggning och ett gym som fullmäktigedelegaterna har gratis tillgång till. Poolens öppettider Bagage Bagage kan förvaras i bagagerum fram till att du har checkat in. Tidigaste incheckningstid är Kostönskemål Anmäl specialkost till Wivi-Anne Nordmark senast den 1 november, Reseräkning FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor mot att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor ska bifogas. Traktamente Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande: - De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 50 kronor. - Hemresa lördag. Om fullmäktige slutar efter kl på lördagen och restiden mellan Elite hotel och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 75 kronor. (Kvitton ska bifogas.) Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut. Förlorad arbetsförtjänst Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på lönespecifikationen. Program Program delas ut vid registreringen. Fullmäktiges genomförande i stort Registrering sker fredagen den 19 november 2010 från klockan fram till och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i fullmäktigesalen ska vara intagna till klockan för då stängs dörrarna. Vid registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl Efter förmiddagens program serveras lunch och kl kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna eller senast fram till middagen. Kl serveras middag. Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 20 november kl och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade. Sidan 4 av 72

6 Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade. Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl 16.00, vilket är en preliminär tid. Utcheckning Alla måste vara utcheckade senast kl den dag hemresan sker. Sidan 5 av 72

7 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Mötesregler i korthet Deltagande och omröstning Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt. Fullmäktiges beslut fattas med acklamation eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3) Vid personval ska omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, ska anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat ska då återlämna röstkortet, som därefter överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden ska vara giltig. Yttrande-, förslags- och närvarorätt Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som inte är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som inte är delegater, tjänstemän som är anställda vid FSAs kansli, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt. Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda. Bra att veta i övrigt "... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende skall anmälas vid sammanträdets öppnande..." (FSAs stadgar 4.6) Begära ordet Begära ordet, anmäla sig till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet. Inlägg, yrkande och replik ska hållas från talarstolen. Yrkanden Yrkanden ska ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller. Sidan 6 av 72

8 Anvisningar till gruppdiskussioner Som framgår av fullmäktiges genomförande samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-31 på föredragningslistan) som ska behandlas av fullmäktige under lördagen. Syftet är att utbyta synpunkter kretsarna emellan och ha möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågorna. Diskussionerna ska inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni i förväg förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna ska de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner. Gruppindelning Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige. Grupp 1 Dalarna Göteborg Halland Jämtland Norrbotten Stockholm-S Uppsala Västerbotten Örebro, FSAstud Stockholm, FSAstud Gunilla Nilsson Sofia Johansson Anna Sahlström Anna Sandström Veronica Säthergren Ann-Marie Öhrvall Ann-Mari McMillen Kristina Hultman Sanna Dahlander Grupp 2 Blekinge Göteborg Kalmar Norrbotten Stockholm-SV Västernorrland Västerbotten Örebro Lund, FSAstud Örebro, FSAstud Jessika Edlinger Östberg Eva Andersson Eve Mäesalu Anna Häggström Irene Holmgren Anna-Lena Burström Helen Löfroth Inga Johansson Annica Lauruschkus Mathilda Elofsson Sidan 7 av 72

9 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Grupp 3 Dalarna Jönköping Kronoberg Stockholm-NÖ Stockholm-V SV Skåne Gävleborg Uppsala Göteborg, FSAstud Annelie Sundstedt AnnMari Näslund Jessica Eklund Maria Melin Cecilia Bråkenhielm Olsson Lena Olsson Maria Fjällström Lina Landin Sanna Kristensen Grupp 4 Blekinge Jönköping NV Skåne Stockholm-SV Stockholm-V Värmland Dalarna Västmanland Umeå, FSAstud Kolbeins Johanna Eva Borgklint Eva Örjas Ann-Charlott Holmlöv Cissi Lamke Maria Andersson Ulrika Hellmo Virpi Sieppi Therese Berggren Grupp 5 Göteborg Kronoberg Skaraborg Stockholm-V Västerbotten Östergötland Örebro Östra Skåne Luleå, FSAstud Stockholm, FSAstud Marie Erickson Maria Edmark Annika Månsson Yvonne Kvist Britt-Marie Öbrell Marie Petersén Fredriksson Ellinor Danielsson Ingela Olofsson Mimmi Larsson Sühl Grupp 6 Fyrbodal Stockholm NV Stockholm-S SV Skåne Uppsala Gävleborg Örebro Östra Skåne Jönköping, FSA-stud Linda Adolfsson Lena Hultzén-Johansson Lena Stenqvist Tina Järvenpää Nini Jansson Nina Boström Eva-Lena Kallin Agneta Nilsson Johanna Jacobsson Sidan 8 av 72

10 Grupp 7 Fyrbodal Gotland Göteborg Kalmar Mellersta Skåne Södra Älvsborg Västerbotten Östergötland Jönköping, FSAstud Luleå, FSA-stud Linda Hilmersson Eva Ivenäs Anna Ström Maria Forsfält Sivia Vermes Jenny Lindahl Solweig Brändström Anita Utterström Frida Nylund Helena Isacsson Grupp 8 Fyrbodal Jönköping Mellersta Skåne NV Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Västmanland Östergötland Lund, FSAstud Norrköping, FSAstud Pia Johansson Emma Eriksson Ingrid Sandelin Maria Rosenkvist Elisabeth Nordmark-Andersson Virginia Comi Maria Johansson Elisabeth Tällberg Lenamaria Petré Susanne Fälth Grupp 9 Gotland Mellersta Skåne Norrbotten Stockholm-NÖ Stockholm-SV SV Skåne Södra Älvsborg Västernorrland Göteborg, FSAstud Norrköping, FSAstud Grupp 10 Halland Göteborg Jämtland Jönköping Skaraborg Stockholm-S Värmland Östergötland Umeå, FSAstud Sandra Larsson Ammunet Eva Rebbling Anna Ek-Oja Evamarie Michaelsen Mari Janulf Fredrik Linné Eva Hedenborn Angelica Larsson Emma Karlsson Josefin Holm Elisabeth Trässwall Gunilla Rehn Lina Eriksson Amir Mesinovic Kent Gustavsson Frida Gustavsson Ing-Marie Runeson Britt Dareus Annette Ingmar Sidan 9 av 72

11 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Föredragningslista fullmäktige Fullmäktige öppnas 2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare 7. Förbundsstyrelsens årsredovisning inkl konfliktfondens för räkenskapsåret 2008 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2008 för förbundet inkl konfliktfonden 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2008 samt beslut i anledning av 2008 års resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2008 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfondens 10. Förbundsstyrelsens årsredovisning inkl konfliktfondens för räkenskapsåret 2009 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2009 för förbundet inkl konfliktfonden 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2009 samt beslut i anledning av 2009 års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2009 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfondens 13. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2008 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2008 samt beslut i anledning av 2008 års resultat 15. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2008 avseende fondens verksamhet 16. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåren 2009 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåren Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2009 samt beslut i anledning av 2009 års resultat 18. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2009 avseende fondens verksamhet 19. Etiska rådets verksamhet 2008 och Förbundsstyrelsens rapporter nr 1 om verksamheten 1 januari augusti 2010 Sidan 10 av 72

12 21. Motioner nr 1 om instruktion till valberedningen, Skånekretsarna nr 2 om översyn av frekvensen av fullmäktige, Skånekretsarna nr 3 om förtroendemannaorganisationen utbildning för fackliga företrädare, Skånekretsarna och Göteborgskretsen nr 4 om strategiskt namnbyte från okänd förkortning till välkänd profession, Stockholms nordöstra krets nr 5 om FSAs hemsida, Stockholms västra krets nr 6 om separat webbplats om arbetsterapi med fokus inställt på omvärlden arbetsterapi.nu!, Stockholms nordöstra krets 22. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 Stadgeändring av Specialistrådets sammansättning och av Normalstadga för krets nr 2 Ändring av stipendiefondens stadga nr 3 Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter nr 4 Uppdatering av FSAs specialistordning nr 5 Revidering av FSAs kvalitetspolicy nr 6 Bedömning av arbetsförmåga nr 7 Arbetsterapi och hållbar utveckling nr 8 Arbetsterapi vid kris- och katastrofsituationer nr 9 Hedersmedlemskap i FSA nr 10 Strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Val av förbundsordförande 24. Val av vice förbundsordförande 25. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 26. Val av ordförande i etiska rådet 27. Val av ledamöter i etiska rådet 28. Val av ordförande i specialistrådet 29. Val av ledamöter i specialistrådet 30. Val av revisorer jämte suppleanter 31. Val av valberedning 32. Fullmäktige avslutas Sidan 11 av 72

13 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Röstlängd Krets Ordinarie delegat Suppleant Blekinge Edlinger Östberg Jessika Gustafsson Martin Blekinge Kolbeins Johanna Johansson Birgit Dalarna Hellmo Ulrika Astermo Charlotta Dalarna Nilsson Gunilla Axelsson Maj Dalarna Sundstedt Annelie Nordell Liselotte Fyrbodalskretsen Adolfsson Linda Johansson Annika Fyrbodalskretsen Hilmersson Linda Sikström Maj Fyrbodalskretsen Johansson Pia Högberg Gunnel Gotland Gotland Ivenäs Eva Larsson Ammunet Sandra Gävleborg Boström Nina Larsson Monica Gävleborg Fjällström Maria Westin Marie Göteborg Andersson Eva Fäldt Monica Göteborg Erickson Maire Lindö Gunnel Göteborg Johansson Sofia Göteborg Rehn Gunilla Sernestrand Berit Göteborg Ström Anna Jisbrant Karin Halland Sahlström Anna Holmlund Marie Halland Trässwall Elisabeth Johansson Inger Jämtland Eriksson Lina Björn Ewa Jämtland Sandström Anna Freij Jessica Sidan 12 av 72

14 Jönköping Borgklint Eva Svensson Ann-Charlotte Jönköping Eriksson Emma Ekroth Helene Jönköping Mesinovic Amir Timén Eva Jönköping Näslund AnnMarie Palm Lena Kalmar Forsfält Maria Persson Lena Kalmar Mäesalu Eve Aronsson Lena Kronoberg Edmark Maria Ludvigsson Maritha Kronoberg Eklund Jessica Alexi Sara Mellersta Skåne Rebbling Eva Jönsson Mia Mellersta Skåne Sandelin Ingrid Thoma Lotte Mellersta Skåne Vermes Silvia Brink Mona Nordvästra Skåne Rosenkvist Maria Martina Gatara Nordvästra Skåne Örjas Eva Anna-Karin Röst Norrbotten Ek-Oja Anna Moreskog Maj-Lis Norrbotten Häggström Anna Lindberg Monika Norrbotten Säthergren Veronica Mikael Broberg S Älvsborg Comi Virginia Andersson Britt S Älvsborg Hedenborn Lena Petersson Lena S Älvsborg Lindahl Jenny Andersson Anna Skaraborg Gustavsson Kent Stentoft Anne Skaraborg Månsson Annika Larsson Marianne Stockholm NV Hultzén-Johansson Lena Winqvist ingrid Stockholm NV Nordmark-Andersson Elisabeth Müntzing Christina Sidan 13 av 72

15 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Stockholm NÖ Melin Maria Norelius Barbro Stockholm NÖ Michaelsen Evamarie Kolsrud Elisabeth Stockholm S Gustavsson Frida Andersson Ulrika Stockholm S Stenqvist Lena Andersson Britt-Marie Stockholm S Öhrvall Ann-Marie Chagallo Ulla Marianne Stockholm SV Holmgren Irene Östman Ida Stockholm SV Holmlöv Ann-Charlott Hägvide Mona-Lisa Stockholm SV Janulf Mari Andersson Anna-Karin Stockholm V Bråkenhielm Olsson Cecilia Mosel Eila Stockholm V Kvist Yvonne Von Matern Anette Stockholm V Lamke Cisse Furustig Karin Sydvästra Skåne Järvenpää Tina Gustafsson Kristina Sydvästra Skåne Linné Fredrik Koch Inge-Lise Sydvästra Skåne Olsson Lena Uppsala Jansson Nini Rydberg Katarina Uppsala Landin Lina Laudan-Zulu Dagmar Uppsala McMillen Ann-Mari Stenqvist Cecilia Värmland Andersson Maria Sahlström Ann Christin Värmland Runesson Ing-Marie Bjerre Birgitta Västerbotten Brändström Solweig Larsson Maria Västerbotten Hultman Kristina Lindmark Siw Västerbotten Löfroth Helene Forssell Ulla Västerbotten Öbrell Britt-Marie Wiklund Åberg Inger Västernorrland Burström Anna-Lena Nordgren Ann Västernorrland Larsson Angelica Berggren Åsa Sidan 14 av 72

16 Västmanland Johansson Maria Pros Caroline Västmanland Sieppi Virpi Nilsson Ulla-Britt Örebro Danielsson Ellinor Schwager Hanna Örebro Johansson Inga Roslund Linnea Örebro Kallin Eva-Lena Stenevang Maria Östergötland Dareus Britt Östergötland Petersén Fredriksson Marie Wennersten Christin Östergötland Tällberg Elisabeth Östergötland Utterström Anita Rydkvist Eva Östra Skåne Nilsson Agneta Olsson Karin Östra Skåne Olofsson Ingela Granlund Jane FSAstuddelegater Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant Luleå Isacsson Helena Filppa Elin Luleå Larsson Sühl Mimmi Nilsson Rebecca Umeå Umeå Berggren Therese Ingmar Annette Stockholm Stockholm Örebro Dahlander Sanna Söderlind Karoline Örebro Elofsson Mathilda Svensson Anna Norrköping Norrköping Fälth Susanne Holm Josefin Sidan 15 av 72

17 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Göteborg Karlsson Emma Johansson Ann-Louise Göteborg Kristensen Sanna Johnsson Sandra Jönköping Jönköping Jacobsson Johanna Nylund Frida Lund Lund Lauruschkus Annica Petré Lenamaria Sidan 16 av 72

18 Sidan 17 av 72

19 Sidan 18 av 72

20 Sidan 19 av 72

21 Sidan 20 av 72

22 Sidan 21 av 72

23 Sidan 22 av 72

24 Sidan 23 av 72

25 Sidan 24 av 72

26 Sidan 25 av 72

27 Sidan 26 av 72

28 Sidan 27 av 72

29 Sidan 28 av 72

30 Sidan 29 av 72

31 Sidan 30 av 72

32 Sidan 31 av 72

33 Sidan 32 av 72

34 Sidan 33 av 72

35 Sidan 34 av 72

36 Sidan 35 av 72

37 Sidan 36 av 72

38 Sidan 37 av 72

39 Sidan 38 av 72

40 Sidan 39 av 72

41 Sidan 40 av 72

42 Sidan 41 av 72

43 Sidan 42 av 72

44 Sidan 43 av 72

45 Sidan 44 av 72

46 Sidan 45 av 72

47 Sidan 46 av 72

48 Sidan 47 av 72

49 Sidan 48 av 72

50 Sidan 49 av 72

51 Sidan 50 av 72

52 Sidan 51 av 72

53 Sidan 52 av 72

54 Sidan 53 av 72

55 Sidan 54 av 72

56 Sidan 55 av 72

57 Sidan 56 av 72

58 Sidan 57 av 72

59 Sidan 58 av 72

60 Sidan 59 av 72

61 Sidan 60 av 72

62 Sidan 61 av 72

63 Sidan 62 av 72

64 Sidan 63 av 72

65 Sidan 64 av 72

66 Sidan 65 av 72

67 Sidan 66 av 72

68 Sidan 67 av 72

69 Sidan 68 av 72

70 Sidan 69 av 72

71 Sidan 70 av 72

72 Sidan 71 av 72

73 Verksamhetsberättelse för FSAs etiska råd 2008 och 2009 Etikrådet hade under 2008 följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Anna-Lena Bellner, Sara Flodberg, Per-Erik Liss, Margot Lundberg och Maj Sikström. Vid fullmäktige 2008 valdes följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Johannes Dock, Margot Lundberg, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. På grund av sjukdom lämnade Margot Lundberg etikrådet i april 2009 och hon avled senare. Följande frågor har varit aktuella under de två verksamhetsåren: Etikrådet har vid två tillfällen granskat och lämnat synpunkter på det förslag till Code of Ethics som den europeiska arbetsterapeutorganisationen COTEC arbetar med. Den forskningsetiska lagen har även denna verksamhetsperiod varit aktuell bland annat i relation till uppsatser på grund- och avancerad nivå. Fortsatta diskussioner har förts utifrån Vårdens alltför svåra val relaterat till individens ansvar för vård eller hjälpmedel samt Statens medicinsk etiska råd och Socialstyrelsens reaktioner. Etikrådet har tagit aktiv del av studiecirkelmaterialet Samtal om öppna prioriteringar som är ett mycket viktigt och h högaktuellt material. Rådets ledamöter är gärna med som resurser i studiecirklar när exempelvis etiska frågor och prioriteringar diskuteras. Etiska dilemman som aktualiserats av arbetsterapeuter eller studenter har besvarats vid möten eller genom direkt kontakt med någon ledamot i etikrådet. Etikrådet har medverkat i kretsaktiviteter och genomfört ett miniseminarium Etiska dilemman i arbetsterapeutens verksamhet vid 2009 års AT-forum. Lars Sandman har även fokuserat problematiken med passiva larm på en konferens. Bevakning av ny litteratur sker fortlöpande och den litteraturlista som etikrådet sammanställt revideras årligen. Dödshjälp/eutanasi är en annan komplex fråga som diskuterats inom rådet men något tydligt ställningstagande har inte gjorts. Etikrådet anser att etiska koden bör få ett tillägg som handlar om hur arbetsterapeuten bör agera när patienten/klienten inte längre kan eller orkar vara aktör. Frågan har överlämnats till förbundsstyrelsen. Frågan om hur etikrådet kan vara synligt och aktivt via nätbaserad information och kommunikation har aktualiserats. Rådet har beslutat att skapa en hemsida om etikrådet och frågor relaterade till vårt uppdrag. Inför revidering av etiska koden har diskussioner förts med FSAs grupp Termer och begrepp. För FSAs Etiska råd Margareta Lindberg, ordförande Sidan 72 av 72

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs

Läs mer

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Del 1 Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Fullmäktige 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Fredag 6 november

Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Fredag 6 november Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm 2015 Fredag 6 november Nya insikter & nya idéer! Efter att fem år i rad ha arrangerat den mycket uppskattade HR-Båten är det nu dags

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer