Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser"

Transkript

1 Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010

2 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista 10 Röstlängd 12 FSAs årsredovisning FSAs årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Etiska rådets verksamhet Sidan 1 av 72

3 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Sidan 2 av 72

4 Praktiska anvisningar Hitta till Elite Hotel Marina Tower Saltsjöqvarns Kaj Nacka GPS Koordinat: Hästholmsvägen , Tel Fax Precis vid kajkanten i lugna Saltsjöqvarnsområdet och bara fem minuter från stadens puls. Med sitt unika läge erbjuder hotellet mycket goda kommunikationer och det går precis lika bra att ta bilen som att åka kollektivt. Vägbeskrivning SL-biljetter Finns att köpa på Stockholms Central, pressbyrån och SLs försäljningsställen. Biljett måste köpas innan man kliver på bussen/saltsjöbanan. Ni som åker tåg kan beställa SL-biljetter av Akademikerresor när ni beställer era tågbiljetter. Köp också biljett för återresa till Stockholms Central/Cityterminalen. Enklaste färdsätt för er som kommer med tåg till Centralen eller Arlandaexpress/flygbuss till Cityterminalen: Buss 53 från Centralen (Vasagatan) i riktning mot Finnberget stannar vid hållplats Saltsjöqvarn, där finns en hiss som tar er ner till hotellet. Restid Centralen hållplats Saltsjöqvarn ca 20 minuter. Tidtabell bifogas och finns också på SL-buss från Slussen - Katarinavägen Buss 53 stannar vid Slussen (Katarinavägen) Nacka/Värmdöbussarna Tunnelbana till Slussen, utgång Nacka/Värmdöbussarna/Saltsjöbanan. Samtliga Nacka- och Värmdöbussar stannar vid hållplats Henriksdal på Värmdöleden. Följ gångvägen mot Danvikstullsbron och ta sedan trapporna ned som leder under bron och följ gångvägen genom parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken. Saltsjöbanan från Slussen Går från Slussen. Stig av vid Henriksdal (första hållplatsen efter Slussen). Vid järnvägsövergången börjar parkvägen som du följer rakt fram. Du kommer upp till Hästholmsvägen och tar till vänster in på Västra Finnbodavägen. Vid backkrönet till vänster in på Mannagrynstorget. Hiss ner till hotellet finns efter att du har passerat det första gula huset på höger sida. Bil från Slussen Kör Stadsgårdsleden mot Nacka. Vid stora korsningen i Danvikstull, sväng vänster in på Kvarnholmsvägen, första vänster in på Hästholmsvägen och fortsätt rakt fram genom tunneln. Håll vänster vid kajen och hotellet ligger på vänster sida. Gående från Södermalm Gå över Danvikstullsbron. Ta sedan trapporna som leder under bron och följ gångvägen genom parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken. Sidan 3 av 72

5 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Mer information om hotellet Hotellet har en poolanläggning och ett gym som fullmäktigedelegaterna har gratis tillgång till. Poolens öppettider Bagage Bagage kan förvaras i bagagerum fram till att du har checkat in. Tidigaste incheckningstid är Kostönskemål Anmäl specialkost till Wivi-Anne Nordmark senast den 1 november, Reseräkning FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor mot att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor ska bifogas. Traktamente Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande: - De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 50 kronor. - Hemresa lördag. Om fullmäktige slutar efter kl på lördagen och restiden mellan Elite hotel och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 75 kronor. (Kvitton ska bifogas.) Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut. Förlorad arbetsförtjänst Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på lönespecifikationen. Program Program delas ut vid registreringen. Fullmäktiges genomförande i stort Registrering sker fredagen den 19 november 2010 från klockan fram till och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i fullmäktigesalen ska vara intagna till klockan för då stängs dörrarna. Vid registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl Efter förmiddagens program serveras lunch och kl kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna eller senast fram till middagen. Kl serveras middag. Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 20 november kl och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade. Sidan 4 av 72

6 Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade. Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl 16.00, vilket är en preliminär tid. Utcheckning Alla måste vara utcheckade senast kl den dag hemresan sker. Sidan 5 av 72

7 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Mötesregler i korthet Deltagande och omröstning Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt. Fullmäktiges beslut fattas med acklamation eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3) Vid personval ska omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, ska anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat ska då återlämna röstkortet, som därefter överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden ska vara giltig. Yttrande-, förslags- och närvarorätt Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som inte är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som inte är delegater, tjänstemän som är anställda vid FSAs kansli, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt. Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda. Bra att veta i övrigt "... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende skall anmälas vid sammanträdets öppnande..." (FSAs stadgar 4.6) Begära ordet Begära ordet, anmäla sig till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet. Inlägg, yrkande och replik ska hållas från talarstolen. Yrkanden Yrkanden ska ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller. Sidan 6 av 72

8 Anvisningar till gruppdiskussioner Som framgår av fullmäktiges genomförande samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-31 på föredragningslistan) som ska behandlas av fullmäktige under lördagen. Syftet är att utbyta synpunkter kretsarna emellan och ha möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågorna. Diskussionerna ska inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni i förväg förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna ska de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner. Gruppindelning Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige. Grupp 1 Dalarna Göteborg Halland Jämtland Norrbotten Stockholm-S Uppsala Västerbotten Örebro, FSAstud Stockholm, FSAstud Gunilla Nilsson Sofia Johansson Anna Sahlström Anna Sandström Veronica Säthergren Ann-Marie Öhrvall Ann-Mari McMillen Kristina Hultman Sanna Dahlander Grupp 2 Blekinge Göteborg Kalmar Norrbotten Stockholm-SV Västernorrland Västerbotten Örebro Lund, FSAstud Örebro, FSAstud Jessika Edlinger Östberg Eva Andersson Eve Mäesalu Anna Häggström Irene Holmgren Anna-Lena Burström Helen Löfroth Inga Johansson Annica Lauruschkus Mathilda Elofsson Sidan 7 av 72

9 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Grupp 3 Dalarna Jönköping Kronoberg Stockholm-NÖ Stockholm-V SV Skåne Gävleborg Uppsala Göteborg, FSAstud Annelie Sundstedt AnnMari Näslund Jessica Eklund Maria Melin Cecilia Bråkenhielm Olsson Lena Olsson Maria Fjällström Lina Landin Sanna Kristensen Grupp 4 Blekinge Jönköping NV Skåne Stockholm-SV Stockholm-V Värmland Dalarna Västmanland Umeå, FSAstud Kolbeins Johanna Eva Borgklint Eva Örjas Ann-Charlott Holmlöv Cissi Lamke Maria Andersson Ulrika Hellmo Virpi Sieppi Therese Berggren Grupp 5 Göteborg Kronoberg Skaraborg Stockholm-V Västerbotten Östergötland Örebro Östra Skåne Luleå, FSAstud Stockholm, FSAstud Marie Erickson Maria Edmark Annika Månsson Yvonne Kvist Britt-Marie Öbrell Marie Petersén Fredriksson Ellinor Danielsson Ingela Olofsson Mimmi Larsson Sühl Grupp 6 Fyrbodal Stockholm NV Stockholm-S SV Skåne Uppsala Gävleborg Örebro Östra Skåne Jönköping, FSA-stud Linda Adolfsson Lena Hultzén-Johansson Lena Stenqvist Tina Järvenpää Nini Jansson Nina Boström Eva-Lena Kallin Agneta Nilsson Johanna Jacobsson Sidan 8 av 72

10 Grupp 7 Fyrbodal Gotland Göteborg Kalmar Mellersta Skåne Södra Älvsborg Västerbotten Östergötland Jönköping, FSAstud Luleå, FSA-stud Linda Hilmersson Eva Ivenäs Anna Ström Maria Forsfält Sivia Vermes Jenny Lindahl Solweig Brändström Anita Utterström Frida Nylund Helena Isacsson Grupp 8 Fyrbodal Jönköping Mellersta Skåne NV Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Västmanland Östergötland Lund, FSAstud Norrköping, FSAstud Pia Johansson Emma Eriksson Ingrid Sandelin Maria Rosenkvist Elisabeth Nordmark-Andersson Virginia Comi Maria Johansson Elisabeth Tällberg Lenamaria Petré Susanne Fälth Grupp 9 Gotland Mellersta Skåne Norrbotten Stockholm-NÖ Stockholm-SV SV Skåne Södra Älvsborg Västernorrland Göteborg, FSAstud Norrköping, FSAstud Grupp 10 Halland Göteborg Jämtland Jönköping Skaraborg Stockholm-S Värmland Östergötland Umeå, FSAstud Sandra Larsson Ammunet Eva Rebbling Anna Ek-Oja Evamarie Michaelsen Mari Janulf Fredrik Linné Eva Hedenborn Angelica Larsson Emma Karlsson Josefin Holm Elisabeth Trässwall Gunilla Rehn Lina Eriksson Amir Mesinovic Kent Gustavsson Frida Gustavsson Ing-Marie Runeson Britt Dareus Annette Ingmar Sidan 9 av 72

11 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Föredragningslista fullmäktige Fullmäktige öppnas 2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare 7. Förbundsstyrelsens årsredovisning inkl konfliktfondens för räkenskapsåret 2008 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2008 för förbundet inkl konfliktfonden 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2008 samt beslut i anledning av 2008 års resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2008 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfondens 10. Förbundsstyrelsens årsredovisning inkl konfliktfondens för räkenskapsåret 2009 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2009 för förbundet inkl konfliktfonden 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2009 samt beslut i anledning av 2009 års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2009 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfondens 13. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2008 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2008 samt beslut i anledning av 2008 års resultat 15. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2008 avseende fondens verksamhet 16. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåren 2009 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåren Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2009 samt beslut i anledning av 2009 års resultat 18. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2009 avseende fondens verksamhet 19. Etiska rådets verksamhet 2008 och Förbundsstyrelsens rapporter nr 1 om verksamheten 1 januari augusti 2010 Sidan 10 av 72

12 21. Motioner nr 1 om instruktion till valberedningen, Skånekretsarna nr 2 om översyn av frekvensen av fullmäktige, Skånekretsarna nr 3 om förtroendemannaorganisationen utbildning för fackliga företrädare, Skånekretsarna och Göteborgskretsen nr 4 om strategiskt namnbyte från okänd förkortning till välkänd profession, Stockholms nordöstra krets nr 5 om FSAs hemsida, Stockholms västra krets nr 6 om separat webbplats om arbetsterapi med fokus inställt på omvärlden arbetsterapi.nu!, Stockholms nordöstra krets 22. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 Stadgeändring av Specialistrådets sammansättning och av Normalstadga för krets nr 2 Ändring av stipendiefondens stadga nr 3 Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter nr 4 Uppdatering av FSAs specialistordning nr 5 Revidering av FSAs kvalitetspolicy nr 6 Bedömning av arbetsförmåga nr 7 Arbetsterapi och hållbar utveckling nr 8 Arbetsterapi vid kris- och katastrofsituationer nr 9 Hedersmedlemskap i FSA nr 10 Strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Val av förbundsordförande 24. Val av vice förbundsordförande 25. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 26. Val av ordförande i etiska rådet 27. Val av ledamöter i etiska rådet 28. Val av ordförande i specialistrådet 29. Val av ledamöter i specialistrådet 30. Val av revisorer jämte suppleanter 31. Val av valberedning 32. Fullmäktige avslutas Sidan 11 av 72

13 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Röstlängd Krets Ordinarie delegat Suppleant Blekinge Edlinger Östberg Jessika Gustafsson Martin Blekinge Kolbeins Johanna Johansson Birgit Dalarna Hellmo Ulrika Astermo Charlotta Dalarna Nilsson Gunilla Axelsson Maj Dalarna Sundstedt Annelie Nordell Liselotte Fyrbodalskretsen Adolfsson Linda Johansson Annika Fyrbodalskretsen Hilmersson Linda Sikström Maj Fyrbodalskretsen Johansson Pia Högberg Gunnel Gotland Gotland Ivenäs Eva Larsson Ammunet Sandra Gävleborg Boström Nina Larsson Monica Gävleborg Fjällström Maria Westin Marie Göteborg Andersson Eva Fäldt Monica Göteborg Erickson Maire Lindö Gunnel Göteborg Johansson Sofia Göteborg Rehn Gunilla Sernestrand Berit Göteborg Ström Anna Jisbrant Karin Halland Sahlström Anna Holmlund Marie Halland Trässwall Elisabeth Johansson Inger Jämtland Eriksson Lina Björn Ewa Jämtland Sandström Anna Freij Jessica Sidan 12 av 72

14 Jönköping Borgklint Eva Svensson Ann-Charlotte Jönköping Eriksson Emma Ekroth Helene Jönköping Mesinovic Amir Timén Eva Jönköping Näslund AnnMarie Palm Lena Kalmar Forsfält Maria Persson Lena Kalmar Mäesalu Eve Aronsson Lena Kronoberg Edmark Maria Ludvigsson Maritha Kronoberg Eklund Jessica Alexi Sara Mellersta Skåne Rebbling Eva Jönsson Mia Mellersta Skåne Sandelin Ingrid Thoma Lotte Mellersta Skåne Vermes Silvia Brink Mona Nordvästra Skåne Rosenkvist Maria Martina Gatara Nordvästra Skåne Örjas Eva Anna-Karin Röst Norrbotten Ek-Oja Anna Moreskog Maj-Lis Norrbotten Häggström Anna Lindberg Monika Norrbotten Säthergren Veronica Mikael Broberg S Älvsborg Comi Virginia Andersson Britt S Älvsborg Hedenborn Lena Petersson Lena S Älvsborg Lindahl Jenny Andersson Anna Skaraborg Gustavsson Kent Stentoft Anne Skaraborg Månsson Annika Larsson Marianne Stockholm NV Hultzén-Johansson Lena Winqvist ingrid Stockholm NV Nordmark-Andersson Elisabeth Müntzing Christina Sidan 13 av 72

15 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Stockholm NÖ Melin Maria Norelius Barbro Stockholm NÖ Michaelsen Evamarie Kolsrud Elisabeth Stockholm S Gustavsson Frida Andersson Ulrika Stockholm S Stenqvist Lena Andersson Britt-Marie Stockholm S Öhrvall Ann-Marie Chagallo Ulla Marianne Stockholm SV Holmgren Irene Östman Ida Stockholm SV Holmlöv Ann-Charlott Hägvide Mona-Lisa Stockholm SV Janulf Mari Andersson Anna-Karin Stockholm V Bråkenhielm Olsson Cecilia Mosel Eila Stockholm V Kvist Yvonne Von Matern Anette Stockholm V Lamke Cisse Furustig Karin Sydvästra Skåne Järvenpää Tina Gustafsson Kristina Sydvästra Skåne Linné Fredrik Koch Inge-Lise Sydvästra Skåne Olsson Lena Uppsala Jansson Nini Rydberg Katarina Uppsala Landin Lina Laudan-Zulu Dagmar Uppsala McMillen Ann-Mari Stenqvist Cecilia Värmland Andersson Maria Sahlström Ann Christin Värmland Runesson Ing-Marie Bjerre Birgitta Västerbotten Brändström Solweig Larsson Maria Västerbotten Hultman Kristina Lindmark Siw Västerbotten Löfroth Helene Forssell Ulla Västerbotten Öbrell Britt-Marie Wiklund Åberg Inger Västernorrland Burström Anna-Lena Nordgren Ann Västernorrland Larsson Angelica Berggren Åsa Sidan 14 av 72

16 Västmanland Johansson Maria Pros Caroline Västmanland Sieppi Virpi Nilsson Ulla-Britt Örebro Danielsson Ellinor Schwager Hanna Örebro Johansson Inga Roslund Linnea Örebro Kallin Eva-Lena Stenevang Maria Östergötland Dareus Britt Östergötland Petersén Fredriksson Marie Wennersten Christin Östergötland Tällberg Elisabeth Östergötland Utterström Anita Rydkvist Eva Östra Skåne Nilsson Agneta Olsson Karin Östra Skåne Olofsson Ingela Granlund Jane FSAstuddelegater Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant Luleå Isacsson Helena Filppa Elin Luleå Larsson Sühl Mimmi Nilsson Rebecca Umeå Umeå Berggren Therese Ingmar Annette Stockholm Stockholm Örebro Dahlander Sanna Söderlind Karoline Örebro Elofsson Mathilda Svensson Anna Norrköping Norrköping Fälth Susanne Holm Josefin Sidan 15 av 72

17 FULLMÄKTIGE 2010 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Göteborg Karlsson Emma Johansson Ann-Louise Göteborg Kristensen Sanna Johnsson Sandra Jönköping Jönköping Jacobsson Johanna Nylund Frida Lund Lund Lauruschkus Annica Petré Lenamaria Sidan 16 av 72

18 Sidan 17 av 72

19 Sidan 18 av 72

20 Sidan 19 av 72

21 Sidan 20 av 72

22 Sidan 21 av 72

23 Sidan 22 av 72

24 Sidan 23 av 72

25 Sidan 24 av 72

26 Sidan 25 av 72

27 Sidan 26 av 72

28 Sidan 27 av 72

29 Sidan 28 av 72

30 Sidan 29 av 72

31 Sidan 30 av 72

32 Sidan 31 av 72

33 Sidan 32 av 72

34 Sidan 33 av 72

35 Sidan 34 av 72

36 Sidan 35 av 72

37 Sidan 36 av 72

38 Sidan 37 av 72

39 Sidan 38 av 72

40 Sidan 39 av 72

41 Sidan 40 av 72

42 Sidan 41 av 72

43 Sidan 42 av 72

44 Sidan 43 av 72

45 Sidan 44 av 72

46 Sidan 45 av 72

47 Sidan 46 av 72

48 Sidan 47 av 72

49 Sidan 48 av 72

50 Sidan 49 av 72

51 Sidan 50 av 72

52 Sidan 51 av 72

53 Sidan 52 av 72

54 Sidan 53 av 72

55 Sidan 54 av 72

56 Sidan 55 av 72

57 Sidan 56 av 72

58 Sidan 57 av 72

59 Sidan 58 av 72

60 Sidan 59 av 72

61 Sidan 60 av 72

62 Sidan 61 av 72

63 Sidan 62 av 72

64 Sidan 63 av 72

65 Sidan 64 av 72

66 Sidan 65 av 72

67 Sidan 66 av 72

68 Sidan 67 av 72

69 Sidan 68 av 72

70 Sidan 69 av 72

71 Sidan 70 av 72

72 Sidan 71 av 72

73 Verksamhetsberättelse för FSAs etiska råd 2008 och 2009 Etikrådet hade under 2008 följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Anna-Lena Bellner, Sara Flodberg, Per-Erik Liss, Margot Lundberg och Maj Sikström. Vid fullmäktige 2008 valdes följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Johannes Dock, Margot Lundberg, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. På grund av sjukdom lämnade Margot Lundberg etikrådet i april 2009 och hon avled senare. Följande frågor har varit aktuella under de två verksamhetsåren: Etikrådet har vid två tillfällen granskat och lämnat synpunkter på det förslag till Code of Ethics som den europeiska arbetsterapeutorganisationen COTEC arbetar med. Den forskningsetiska lagen har även denna verksamhetsperiod varit aktuell bland annat i relation till uppsatser på grund- och avancerad nivå. Fortsatta diskussioner har förts utifrån Vårdens alltför svåra val relaterat till individens ansvar för vård eller hjälpmedel samt Statens medicinsk etiska råd och Socialstyrelsens reaktioner. Etikrådet har tagit aktiv del av studiecirkelmaterialet Samtal om öppna prioriteringar som är ett mycket viktigt och h högaktuellt material. Rådets ledamöter är gärna med som resurser i studiecirklar när exempelvis etiska frågor och prioriteringar diskuteras. Etiska dilemman som aktualiserats av arbetsterapeuter eller studenter har besvarats vid möten eller genom direkt kontakt med någon ledamot i etikrådet. Etikrådet har medverkat i kretsaktiviteter och genomfört ett miniseminarium Etiska dilemman i arbetsterapeutens verksamhet vid 2009 års AT-forum. Lars Sandman har även fokuserat problematiken med passiva larm på en konferens. Bevakning av ny litteratur sker fortlöpande och den litteraturlista som etikrådet sammanställt revideras årligen. Dödshjälp/eutanasi är en annan komplex fråga som diskuterats inom rådet men något tydligt ställningstagande har inte gjorts. Etikrådet anser att etiska koden bör få ett tillägg som handlar om hur arbetsterapeuten bör agera när patienten/klienten inte längre kan eller orkar vara aktör. Frågan har överlämnats till förbundsstyrelsen. Frågan om hur etikrådet kan vara synligt och aktivt via nätbaserad information och kommunikation har aktualiserats. Rådet har beslutat att skapa en hemsida om etikrådet och frågor relaterade till vårt uppdrag. Inför revidering av etiska koden har diskussioner förts med FSAs grupp Termer och begrepp. För FSAs Etiska råd Margareta Lindberg, ordförande Sidan 72 av 72

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer