Innehåll. Aktien och ägarförhållanden Styrelse och revisorer Ledning Årstämma och finansiell information Definitioner...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner..."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt Kund Beijer Bygg Kund Miljonlotteriet Affärsutveckling Risk- och känslighetsanalys Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget Noter Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Revisionsberättelse Aktien och ägarförhållanden Styrelse och revisorer Ledning Årstämma och finansiell information Definitioner... 54

3 4 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 5 Året i korthet VD har ordet 2010 var ett år med tillväxt på alla områden och flera strategiskt betydelsefulla avtal tecknades. I västra Sverige var utvecklingen extra stark, där vårt avtal med Göteborgs Stad utgör en viktig grund. Caperio blev Country Partner of the Year hos Microsoft. Vi fick HP Sveriges Guldmyra som Client Volume Partner of the Year. Den nya varumärkesplattformen med konceptet NICE TO MEET YOU lanserades. Dessutom spelade Caperiotäby SM- final i innebandy. Historik Caperio grundas den 3 april. Caperio/Täby spelar SM-final i innebandy. Omsättning 31 MSEK, 12 anställda. Caperio vinner Stora Arbetsmiljöpriset. Utses som partner på Vervas mjukvaruupphandling Utses som ALC-partner av Adobe. Komplett STAKO-leverantör. Omsättning 256 MSEK, 40 anställda Fokusområde HemPC startas. Omsättning 80 MSEK, 14 anställda Utses som enda Premium Platinum partner på Hitachi Uppsala och Göteborg får egna kontor. Erhåller utmärkelsen Årets Tillväxtföretag av Almi. AAA-diplomerade med högsta kreditvärdighet. Resumés Webb-spelen i klassen Bästa Affärsnytta. Förvärvar Crux-koncernen. Omsättning 143 MSEK, 27 anställda. Marknadsnoterade på OMX First North Inleder samarbete med Symantec som Strategic Enterprise Partner. Fokusområde PrintSolutions startas. Caperio blir IIP-certifierade. Omsättning 355 MSEK, 65 anställda. Omsättning 182 MSEK, 31 anställda Får en Microsoft LAR/ESA auktorisering och tillhör Konkurrenten Stadab AB förvärvas. därmed den exklusiva skara av tre svenska återförsäljare som har en egenägd LAR- status. Caperio blir Microsoft LAR. Får en Guldmyra av HP som IPG Solution Partner of the Year. Förvärvar konsultföretaget IT Plattform Göteborg AB Omsättning 271 MSEK, 40 anställda. och hyres- och leasingstock i gamla Tech Data Financial 2005 Services. Påbörjar ett omfattande arbete med Caperios Logistik- och installationstjänster beställningsbara på profil och varumärke. webben. Caperio inleder ett samarbete med tyska PC- Omsättning 469 MSEK, 88 anställda. Ware (Global LAR). Får en Guldmyra av HP som Volume 2010 Partner of the Year. Caperio blir huvudsponsor till elitserielaget Caperio/Täby i innebandy. Flera strategiskt betydelsefulla avtal tecknades, bland annat med Academedia och Göteborgs stad. Utses till Omsättning 302 MSEK, 35 anställda. Country Partner of the Year hos Microsoft. Får HP 2006 Sveriges Guldmyra som Client Volume Partner of the Caperio blir Microsoft Gold Partner. Utses som partner Year. Den nya varumärkesplattformen med konceptet till Kommentus på Microsoft skolavtal. NICE TO MEET YOU- lanserades. Caperio Väst startas. Caperiotäby spelar SM final i innebandy. Omsättning 290 MSEK, 38 anställda. Omsättning 610 MSEK, 107 anställda. Dags att lägga ytterligare ett år till handlingarna, vända blad och kika in i ett mycket intressant var ett år med stor tillväxt på alla områden. Vi kliver över såväl femhundra- som sexhundramiljonersvallen i omsättning och vinsten (EBITDA) dubbleras från 2009 och ligger nu strax under 3% med målet om 5% 2012 inom räckhåll var också året för vårt 10-årsjubileum, där väldigt mycket skedde såväl bakom kulisserna som externt mot vår marknad. Vi är nu fullt ut integrerade systemmässigt med samtliga kontor. Vi förvärvade under slutet av 2010 och början av 2011 de resterande 49% av aktierna som ägdes av våra medgrundare av Caperio Uppland. Sist men inte minst lanserade vi vår nya varumärkesplattform. Det är glädjande att se hur snabbt Sverige återhämtade sig från den senaste krisen. IT-branschen har fått nytt mod och Caperio har en väletablerad plats i branschen sattes en femårsplan i verket som vi följer till punkt och pricka. På de flesta områden ligger vi före planen. Vi noterade bolaget på Nasdaq OMX/First North i syfte att exponera Caperio bättre och att få en likvid aktie att använda till att förvärva kompletterande verksamheter vilket vi har lyckats med. Vi är också stolta över vår utmärkelse som Country Partner of the Year hos Microsoft. Samarbetet med Microsoft är oerhört viktigt för Caperio och vår framtida utveckling. Därför är det tryggt att veta att Microsoft tycker att Caperio är bäst i Sverige. Ett område där vi inte lyckats fullt ut är inom rekryteringen av konsulter. Det finns en stor konsultbrist i Sverige idag och vi måste fortsätta att stärka vår attraktionskraft inom detta område. Vi sysselsätter idag ca 90 konsulter, varav ca 40 är inhyrda underkonsulter. För att vara nöjda ska den siffran fördubblas inom två år och ett stort antal aktiviteter pågår för att nå målet. Caperio utvecklas just nu extremt starkt i västra Sverige där vårt avtal med Göteborgs Stad är viktigt och en bra grund att stå på när vi växer vidare. I regionen har vi också stora möjligheter när främste konkurrenten Benzler Data köptes bort av nordiska jätten ATEA under året. Vi har redan såväl kunder som personal som valt att byta leverantör och nu kan välkomnas till Caperiokoncernen. Lönsamhetsmässigt är region Göteborg nästan lika stort som region Mälardalen har börjat bra och första kvartalet ser ut att bli väsentligt bättre än första kvartalet Vi har redan hunnit med att vinna även 2011 års upphandling inom klientlogistik för Göteborgs Stad. Vi har rekryterat några av branschens främsta inom IT-säkerhet, ett område som växer och är oerhört viktigt framöver när kunderna köper funktionslösningar, oavsett om tjänsten levereras med utrustning i kundens egen datahall eller i molnet. Framtiden ser mycket ljus ut för Caperio och 2011 kommer att bli vårt starkaste år hittills. NICE TO MEET YOU! Christer Haglund CEO, Caperio Holding AB

4 6 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 7 Om Caperio Tjänsteorganisation Vår tjänsteorganisation har lång erfarenhet av att leverera IT-lösningar och genomföra projekt - från analys och rådgivning till implementation och förvaltning. Våra konsulter är uppdaterade med de senaste utbildningarna och certifieringarna för att kunna ta fram nyskapande, effektiva och specialanpassade lösningar. Vi stödjer också våra kunder att över tiden förvalta och utveckla driftsmiljön så att de kan fokusera på att ligga nära sina kunder (affärsverksamheten) och deras utveckling, förändrade krav och verksamhetsprojekt. Caperio finns inte till för alla. Vi finns för dig som värderar en personlig kontakt och för dig som tycker att det är viktigt med innovation och kvalitet. Caperio vågar ifrågasätta självklarheter och vi kommer med nya och kreativa idéer. För att ta reda på om Caperio finns till för dig måste du våga ta steget och bli överraskad. - NICE TO MEET YOU. Bolaget omsätter 610 miljoner och har per 31 december anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Uppsala, Örebro och Göteborg. Utreda Implementera Förvalta & utveckla Vision Vi ska göra ett beständigt avtryck genom oslagbar kvalité och stolta medarbetare. Affärsidé Belysa förbättringspot. Analysera & Utvärdera Förbereda förändringsproj. Visualiseringsuppdrag Utvärderingsuppdrag Förstudie Planera & leda Lösningsdesign Installera & konfigurera Testa & verifiera Driftsätta Utbilda Aktiviteter Funktionsansvar Proaktiv syst.översyn Service & support Ansvarsavtal Proaktiva avtal Reaktiva avtal Vi skapar ett synligt värde genom att optimera våra kunders IT-investeringar. Uppdrag Projekt Mission Optimera våra kunders IT-investeringar. Affärsmodell Caperios affärsområden omfattar Telefoni, Nätverk & Säkerhet, Server & Lagring, Licens, Klient & Logistik, Finans samt Utskrift & Dokument. Inom respektive affärsområde hjälper vi våra kunder att identifiera nuläget såsom händelsestyrd, kontrollerad eller proaktiv och att implementera lösningar som skapar möjlighet till en mer proaktiv verksamhet. Våra värderingar Ansvar På Caperio tar vi alla ett stort ansvar för vår egen och företagets utveckling. För oss är det en självklarhet att driva vårt företag och våra affärsrelationer så att vi tillsammans når våra mål. Respekt Vi vinner respekt genom att leva efter värdeorden, hålla vad vi lovar och värdesätta varandras olika egenskaper. Ambition Vår ambition är att ständigt utmana oss själva och aldrig sluta utvecklas. Viljan att lära oss nya saker och att vara framgångsrika i det vi gör driver oss och våra partners framåt. Vi satsar alltid på första platsen oavsett vad vi ger oss in på! Delaktighet Vi vinner förtroende och tillit genom att vara öppna, delaktiga och tydliga. Det ska vara lätt att få sin röst hörd och det ska vara lätt att ta del av information kring verksamhetens utveckling. Engagemang Vi brinner för Caperios utveckling och framgång. Med proaktivitet, energi och glädje siktar vi alltid mot den bästa lösningen.

5 8 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 9 Vårt erbjudande Klient & logistik Affärsområdet erbjuder marknaden arbetsplatsrelaterade produkter (klienter, skärmar och kringutrustning) och tjänster. Många av våra kunder väljer Caperios funktionstjänst inom logistik- och installation vilket innebär ett helhetsåtagande av klienthantering och arbetsplatser. Genom Caperios funktionstjänst förenklas kundens inköpsprocess och den egna IT-avdelningen avlastas, vilket bidrar till både effektivitetsförbättringar och lägre kostnader. Funktionstjänsten omfattar allt från inköp av klienter, konfigurering, leverans och installation på plats till återtag och remarketing eller skrotning av gammal utrustning. I tjänsten ingår också produktrådgivning och anpassning av inköpsrutiner, kundunika säkerhetslager samt Asset Management. Bäst resultat ser vi när Caperio kommer in tidigt i en process då vi dessutom har möjlighet att erbjuda våra kunder specialiserade upphandlingskonsulter. Utskrift & dokument Caperio erbjuder ett helhetsgrepp kring våra kunders dokument- och utskriftshantering. Genom en säker, enkel och effektiv utskriftsfunktion kan en verksamhet öka sin produktivitet och samtidigt sänka kostnaderna. Vi arbetar uteslutande med ledande tillverkare såsom HP och Xerox och skräddarsyr skalbara lösningar efter kundernas behov. Vårt åtagande spänner från nulägesanalyser och besparingsstrategier till implementation och funktionsåtaganden. Funktionsåtagande innebär att Caperio tar fullt ansvar för en hel funktion eller process och där kunden debiteras månadsvis med en fast kostnad eller baserad på utnyttjad kapacitet. Server & lagring Inom detta område finns kompetens kring avancerade server och lagringslösningar. Det övergripande målet är att realisera både affärsnytta och kostnadsbesparingar med hänsyn tagen till funktionalitet, säkerhet och miljöpåverkan. Området erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom informationshantering, tillgänglighet, konsolidering, virtualisering, säkerhet och systemförvaltning. Caperios erbjudande omfattar hela processen allt från analys och rådgivning till design, implementation och drift av affärskritiska system. Nätverk & säkerhet Inom området tillhandahåller Caperio kompletta lösningar för våra kunders nätverk och IT-säkerhet. Erbjudandet omfattar allt från analys och rådgivning till design, implementation och förvaltning av nätverken. Genom att också erbjuda kunderna proaktiva avtal kan våra kunder ägna sig åt sin kärnverksamhet och att utveckla sina IT-miljöer för att stödja verksamheten på bästa sätt. Caperios koncept bygger på att använda välkända och driftsäkra produkter i kombination med tjänster genom våra certifierade konsulter. Telefoni Telefoni har länge varit en fråga för våra kunders IT-avdelningar. Mobila kommunikationsplattformar ger nya möjligheter att kommunicera med kunder och medarbetare och ökade krav ställs på flexibilitet till en lägre kostnad. Caperio kan ta ett helhetsgrepp kring hela telefoniprocessen - från analys och rådgivning till implementation och systemförvaltning. Bäst resultat ser vi när Caperio kommer in tidigt i en process då vi dessutom har möjlighet att erbjuda våra kunder specialiserade upphandlingskonsulter. De resultat våra kunder ser är effektivitetsfördelar, kostnadsbesparingar samt kontrollerade systemförvaltningsprocesser. Licens Affärsområdet Licens erbjuder rådgivning för att uppnå kostnadseffektiv hantering mjukvarulicenser. Licenshantering innebär ett komplext regelverk och i många fall saknar verksamheter kontroll över licenserna, vilket gör att man riskerar både juridiska och ekonomiska påföljder. Caperios erbjudande omfattar volymlicensiering, produktlicensiering och tjänster kring licenshantering. Genom vårt partnerskap med ledande tillverkare ser vi till att vara uppdaterade kring den senaste utvecklingen inom området. Vi arbetar med tillverkare som Adobe, Microsoft, Oracle, Symantec och VMware. Caperio är en av tre LAR (Large Account Reseller) i Sverige och blev 2010 utnämnda till Microsoft Country Partner of the year. Finans Genom vårt dotterbolag Caperio Finance erbjuder vi alternativ till inköp av hårdvara, mjukvara, tjänster och utbildning. Våra finansieringslösningar innebär att vi tar fullt ansvar för förvaltning och inventering av våra kunders IT-miljö, vilket ger kunden bättre kontroll, förenklad administration och möjlighet till planerade utbyten av utrustningen. Att hyra istället för att äga bidrar också med både en förenklad budgetering och ett förbättrat kassaflöde. Vi åtar oss också inköp och försäljning av eller miljöriktig återvinning av gammal utrustning så kallad Life Cycle Management.

6 10 ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO Marknadsöversikt ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO 11 Eva-Lotta Jonsvik IT-branschen står inför en stor förändring de kommande åren och därmed kommer även den traditionella ITchefens roll att förändras. Produktionskostnaderna kommer att drivas nedåt samtidigt som verksamhetens investeringar i IT kommer att öka med en tydlig tjänstefiering som trend. Molntjänster beräknas växa med 30 procent under Det skriver Radar Group, Nordens ledande leverantör av faktabaserad insikt för IT-branschens beslutsfattare, i rapporten IT Radar 2011*. Växande IT-budgetar skapar stabil grund för en positiv marknadsutveckling i Sverige under året. Trenden går mot en ökad tjänstefiering och en fortsatt förflyttning av medel inom IT-budgeten till externa tjänster. Den interna kostnadsandelen av en IT-budget fortsätter att sjunka och för 2011 är den nere på 29 procent, det vill säga 71 procent av en genomsnittlig budget kommer att läggas externt. Produktion till lägre kostnader Trots att den svenska tillväxten är stark måste IT-beslutsfattarna förbereda sig på att tillgängliga medel inte kommer att öka i samma omfattning som komplexitet och utmaningar ökar. Produktionen av IT måste ske till lägre kostnader och med högre flexibilitet för varje år medan affärskritisk IT ska införas snabbare och med större täckning av alla processer i en verksamhet än tidigare. Allt detta utan att de yttre ramarna kommer att fortsätta öka långsiktigt, i stället måste kostnadsreduktion och effektivitetsvinster finansiera utvecklingen. Detta kommer att förändra villkoren för såväl leverantör som kund de kommande åren i Sverige. Marknaden kan se fram emot ökade volymer men med stor marginalpress då kunderna strategiskt kommer att driva sina inköp med förväntan på priserosion. Störst kommer ökningen vara på tjänster med en tillväxt på 4 procent. Företagens IT-budgetar förutspås också öka med 1,4% under Framtida utmaningar De svenska IT-beslutsfattarna står inför utmaningen att förena produktionsfokusering, där det viktigaste målet är att säkerställa att det standardiserade IT-stödet levereras till en lägre kostnad över tid, och affärsinriktning, där unika IT-lösningar ska levereras med hög verksamhetstäckning och samtidigt skapa ett högt värde till verksamheten. Klarar man som IT-beslutsfattare inte denna balansgång så kommer klyftan mellan IT och verksamheten att öka. Det innebär att den svenska IT-beslutsfattaren strategiskt måste förbereda en förändring där investeringar kan räknas hem genom mätbar besparing och kostnadsreduktion. Förskjuten beslutspåverkan Vid sidan om den dedikerade IT-budgeten investerar verksamheterna själva, på andra budgetposter än IT-budgeten, för mångmiljardbelopp. I och med detta sker en gradvis förskjutning av beslutspåverkan från IT-avdelningen över mot verksamhetsansvarigs nivå. Caperios syn på förändringen Branschen är på väg att förändras och jag tror att den traditionella återförsäljaren och systemintegratören kommer att ha svårt att klara sig om man inte står redo att möta de förändrade kraven, säger Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Manager på Caperio. På Caperio för vi diskussioner på strategisk nivå om vad som kommer att krävas av oss för att fortsätta erbjuda våra kunder det som efterfrågas. *IT Radar är den största och bredaste undersökningen runt IT i Sverige. Källinformationen till analysen samlas in via olika plattformar, bland annat en webbundersökning där över 1300 svenska verksamheters IT-beslutsfattare deltog. Rapportens analyser grundar sig även på öppna källor som SCB, Eurostat och Konjunkturinstitutet. På Caperio för vi diskussioner på strategisk nivå om vad som kommer att krävas av oss för att fortsätta erbjuda våra kunder det som efterfrågas.

7 12 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 13 Kund: Beijer Bygg Bygghandelskedjan tar hjälp av en extern byggmästare IT-utvecklingen har tagit ordentlig fart på Beijer Byggmaterial. Handterminaler på lagergolvet drar med sig trådlösa nät, som i sin tur ställer krav på en strukturerad infrastruktur. Ett spännande utvecklingsskede där Caperio fått rollen som trusted advisor, designer och byggmästare. Beijer Byggmaterial är en av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor med 63 byggvaruhus i landet. Företaget dominerar framför allt på proffsmarknaden, medan cirka en tredjedel av försäljningen går till privatpersoner. Omsättningen räknas till fem miljarder och verksamheten sysselsätter personer. En viktig anledning till att jag tycker att det är så roligt att arbeta på Beijer Byggmaterial är att vi har ett utpräglat kvalitetstänk och månar om kunden, säger Anna Holmberg. Vi konkurrerar inte i första hand med pris, men kunden ska alltid uppleva att vi ger mycket kvalitet för pengarna. Det är så jag tänker i min yrkesroll som ITchef också, mina leverantörer ska leverera kvalitet och sätta oss som kund i första rummet. Samarbetet fördjupas mellan parterna Caperio har hjälpt Beijer Byggmaterial med produktförsörjningen under många år. Där har man ett flöde satt i system som bygger på att Caperio har färdigkonfigurerade datorer hemma, klara att skickas ut vid behov. Ett effektivt sätt att försörja en geografiskt spridd organisation med produkter. Vårt samarbete med Caperio har väsentligt fördjupats på senare tid, berättar Anna Holmberg. Vi har gått igång med att införa ett trådlöst nät med radioterminaler på våra byggvaruhus. Caperio har hjälpt oss att designa hela lösningen, samt testa och implementera den. De har ju väldigt kompetenta nätverkstekniker och jag känner ett stort förtroende för gänget, de har verkligen gjort ett kanonjobb. Med trådlösa handterminaler kan personalen hantera kundernas beställningar så att allt är klart när de kommer till kassan. Genom att läsa streckkoder läggs löpmeter virke och andra produkter in, som sen körs till det centrala affärssystemet som håller allt uppdaterat vad gäller lagersaldon. I ett första läge har vi gjort det som ett pilotprojekt på fyra byggvaruhus för utvärdering innan vi slutför ytterligare 45 filialer. Nu ska vi räkna ut vad det tog i tid och kostnader för utrustning. Därefter ska Caperio komma in med en offert för vad det kostar att genomföra projektet, med Cisco trådlösa system och Psion handterminaler. Ett framtidssäkrat LAN Samtidigt som en trådlös lösning sågs över gjorde Caperio en förstudie och kom med förslag till ombyggnad och uppgradering av det lokala nätverket. Ett arbete som samkörs med Beijer Byggmaterials driftspartner inom moderbolaget DT Group. Vi visste att vi hade en ålderdomlig struktur på vårt LAN, det jag var intresserad av var att få en standardiserad uppsättning med ett modernt och framtidssäkrat nät, säger Anna Holmberg. Där har Caperio hjälpt mig med att formulera detta. De har tillfört en mycket mer djupgående kompetens som gjort det lättare för mig att driva igenom det här med vår danska partner. En sak jag verkligen tycker om med Caperio är att man är så kreativ. Att man använder sin fantasi och utmanar lite grann i tanken också. Att man inte alltid kör det självklara och förutsägbara. Där är de proaktiva och kommer med förslag hela tiden Anna Holmberg, Beijer Bygg För oss handlar det om jättestora pengar då vi har ett enormt flöde av produkter genom Beijermaskineriet. Det får helt enkelt inte bli några fel eller brister någonstans. Där uppskattar jag att det finns så djup kompetens på Caperio. De är riktigt tunga på nätverkssidan, så det var intressant att ta diskussionen med dem. Samarbete under trivsamma former Det är en spännande utvecklingsresa Beijer Byggmaterial och Caperio har tillsammans. En utveckling som även kräver uppställning från bägge parter. För mig är det viktigt att det är ett partnerskap och att företaget kan matcha oss. Beijer Byggmaterial är stora och vi ställer väldigt höga krav på våra leverantörer. Det krävs lite pondus och ryggrad hos en leverantör för att orka med oss. Samtidigt vill jag att det personliga engagemanget ska finnas där. En sak jag verkligen tycker om med Caperio är att man är så kreativ. Att man använder sin fantasi och utmanar lite grann i tanken också. Att man inte alltid kör det självklara och förutsägbara. Där är de proaktiva och kommer med förslag hela tiden, säger Anna Holmberg och tillägger: Dessutom verkar personerna på Caperio trivas väldigt bra på jobbet. Jag gillar möten med människor som tycker det är kul att gå till jobbet och som brinner för sitt arbete. Vi har jätteroligt då vi jobbar utan att det slår över och blir slappt, det tycker jag är superviktigt.

8 14 ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO Kund: Miljonlotteriet ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO Jag har Caperio som trusted advisor när jag behöver fundera på långsiktiga bitar kring utveckling. De har väldigt hög kompetens och en sund inställning till kunden. De försöker aldrig sälja på oss något utan utgår från det vi vill ha och behöver. Och så ställer de alltid upp. Som den gången vi hade en fullständig krasch i vår datahall och konsultchefen åkte dit på helgen och löste det hela. Man får inte glömma de mjuka värdena och där måste jag säga att gänget på Caperio är förbaskat trevliga och bra att ha att göra med, avslutar Jan Erlandsson. Jag har ganska många leverantörskontakter, men det är få före- Det ligger mycket bakom när man skrapar på ytan tag där jag känner mig så bekväm som med Caperio. Miljonlotteriet är folkrörelsen IOGT-NTOs eget lotteribolag och tillhör en av tre licensierade aktörer på den svenska marknaden för digitala spel. Det är en organisation som står och faller med sin närvaro på nätet. För att säkra den delen har de lagt ut IT-driften på Caperio som har en konsult närvarande på heltid för uppdraget. Miljonlotteriet har den näst största skraplotten efter Triss. Kunderna kan välja att prenumerera eller köpa lotter à la carte direkt via organisationens hemsida. Där kan besökarna även spela bingo, lösa korsord, validera sina lotter, samt registrera och beställa sina vinster. IT är hjärtat som skapar pulsen i vår verksamhet. I och med att vi är ett prenumerationslotteri så är det som i hotellbranschen, det är svårt att sälja gårdagens hotellrum som ändå var lediga. Går inte våra prenumerationslotter ut så har vi problem, uttrycker Miljonlotteriets operative chef Jan Erlandsson, och tillägger: Men det handlar om mycket mer än så. Vår hemsida måste vara uppe 24 timmar om dygnet sju dagar veckan. Vill en kund exempelvis spela bingo mitt i natten så ska vi kunna erbjuda det. Dessutom har vi affärssystemet för våra 55 anställda, plus ett 30-tal personer ute i landet som fungerar som ett förlängt kundcenter för att kapa topparna vid högtryck. Hårda krav kräver extra insatser Caperio är totalleverantör för hela IT-infrastrukturen. Det innefattar allt från att vara en strategisk partner och driftspartner till att sköta hela hårdvaruförsörjningen på Unix- och Windowsmiljöerna. Vad gäller backup och andra bitar så ställer Lotteriinspektionen stora krav på den fysiska och mjukvarumässiga säkerheten i och med att Miljonlotteriet har online-spel. Vi har en konsult från Caperio på plats 40 timmar i veckan för att säkerställa hela vår IT-miljö och svara upp mot kraven, säger Jan Erlandsson. Vi behöver hög kompetens på allt från infrastruktur till support. Det handlar om både högt och lågt, som att få ordning på klienter, delta i utvecklingsprojekt eller att bygga upp en infrastruktur mot ett externt företag. Tidigare hade vi egen personal för det här men det var svårt att upprätthålla kompetensen och säkra tillgängligheten. Vid sjukdom och semestrar sätter Caperio alltid in en annan väl insatt konsult. Det här är ett strategiskt val vi gjort som vi är mycket nöjda med. Duktiga IT-människor växer inte på träd, så det är en trygghet för oss att alltid ha den här kompetensen på plats. En klippa att luta sig mot Dokumentation är annat som Caperio har hjälpt Miljonlotteriet med, liksom att administrera licenser. Till det läggs även organisationens WM-ware-miljö med virtualiserade servrar, som fungerat mycket bra enligt Jan Erlandsson. Jag har Caperio som trusted advisor när jag behöver fundera på långsiktiga bitar kring utveckling. De har väldigt hög kompetens och en sund inställning till kunden. Jan Erlandsson,, Miljonlotteriet. 15

9 16 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 17 Affärsutveckling Caperio stärker erbjudande inom IT-säkerhet För att möta en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar och kompetens inom IT-säkerhet förstärker Caperio Nätverk & Säkerhet bland annat genom nyrekryteringar. Satsningen på IT-säkerhet är en viktig del av vår fortsatta tillväxtstrategi, säger Matti Vänskä, affärsområdeschef för Nätverk & Säkerhet på Caperio. För våra kunder innebär det att vårt utbud av tjänster inom IT-säkerhet stärks kraftigt. - Vi har genomfört en undersökning bland våra kunder och säkerhetsområdet är i särklass mest efterfrågat hos dem, säger Johan Söderström, Chief Operating Officer Mälardalen. Kundernas svar är entydiga; de vill att vi ska komplettera vårt befintliga erbjudande genom att bygga upp kompetensen inom IT-säkerhet och hjälpa dem att utveckla säkerhetsområdet. IT-säkerhet en verksamhetsfråga - IT-säkerhet har varit och är fortfarande en otroligt het fråga, säger Matti Vänskä. Det finns inte ett företag där inte säkerhetsfrågor diskuteras på ledningsnivå. Vi vet att säkerhet är ett av de mest affärskritiska områdena för våra kunder - Kraven på IT-säkerhet har förändrats mycket under de senaste åren, Tidigare förknippade man kanske ITsäkerhet med brandväggar och antivirus som skydd mot hot utifrån. Idag handlar det alltmer om det som sker innanför brandväggen, till exempel hur man ska hantera sociala medier och alla applikationer som finns tillgängliga för användarna. Kunderna kan nu förvänta sig att Caperio kan ta ett större ansvar kring deras ITsäkerhet, men de måste också själva vara mer aktiva i sin bedömning av hur man lagrar och delar information, säger Matti Vänskä. Ett område där det händer väldigt mycket och diskuteras mycket kring är molnet. Det innebär i princip att kunden köper en abonnerad tjänst på nätet. Om en kund administrerar kritiska delar av sin affärsverksamhet, till exempel ekonomisystemet eller CRM-systemet, över Internet så är självklart säkerheten en viktig aspekt. Utvecklat erbjudande - Caperio kommer att erbjuda ett antal funktionstjänster inom alla kompetensområden. Säkerhetssatsningen ser vi som en naturlig del i att kunna erbjuda trygga funktionstjänster till våra kunder, säger Johan Söderström. - Efterfrågan från kunder och tryggheten i våra funktionstjänster är huvudskälen till att vi gör säkerhetssatsningen, men det finns också andra positiva spin-offer, säger han. Spin-offer kan till exempel vara en förstärkt supportfunktion eller nya lagringslösningar för våra kunder. - En satsning på säkerhet kommer att utveckla våra erbjudanden i samtliga affärsområden och vi vet också att säkerhet är ett av de mest affärskritiska områdena för våra kunder, säger Johan. Det gör att vi kommer att stärka vårt samarbete med våra kunder totalt sett och att vi på ett tydligare sätt hjälper vår huvudsakliga kontaktyta, IT-verksamheten, att klara av affärsverksamhetens växande krav på säkerhet. - Responsen från kunderna har hittills visat att det finns ett stort intresse för vårt nuvarande erbjudande. Och vi hoppas att våra kunder blir positivt överraskade när vi kan ta ett större ansvar för deras IT-säkerhet, både när det gäller det strategiska och den dagliga driften Johan Söderström

10 18 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 19 Risk- och känslighetsanalys ett befintligt samarbete avbryts, skulle kunna innebära negativa konsekvenser för Caperio och ha en stor inverkan på lönsamheten. IT-branschen karakteriseras av en snabb teknologisk utveckling. Det är av yttersta vikt för Caperio att vi kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter för att bibehålla och expandera vår marknadsposition. Därav är det viktigt att Caperios leverantörer även fortsättningsvis kan utveckla och marknadsföra nya produkter som accepteras av marknaden och tillgodoser kundernas önskemål samt även har kapaciteten att förbättra befintliga produkter. Bolagsspecifika risker Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Caperios kontroll, liksom vissa faktorer vars effekter vi kan påverka genom vårt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen eller medföra att värdet på aktierna minskar. Koncernens och moderbolagets väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker. Inga ytterligare risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Caperios framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och skall inte uppfattas som uttömmande. Ytterligare risker och osäkerheter som Caperio för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar företaget. Utöver information som framkommer i årsredovisningen bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Caperios framtida utveckling. Bolaget har ett starkt kassaflöde och finansiell ställning och ser i dagsläget inte något externt finansieringsbehov. Marknads- och branschrelaterade risker Konjunkturutveckling Makroekonomiska faktorer som efterfråge- och konjunkturutveckling påverkar tillsammans med andra drivkrafter marknaden för Caperios produkter och tjänster. Det finns alltid en risk att en förändring i konjunkturläget påverkar Caperio, men bolagets kundstruktur med stor andel inom offentlig sektor, bedöms dock i viss utsträckning mildra en vikande konjunkturs effekter på bolagets resultat. Prisutveckling Prisutvecklingen för huvuddelen av Caperios produkter har under många år varit fallande och ställer därmed höga krav på företagets förmåga till effektivisering i försäljningsverksamheten. Vår bedömning är att den allmänna negativa prisutvecklingen kommer fortsätta att vara en utmaning för Caperio och det kan inte uteslutas att denna utveckling kan komma att påverka omsättningen och resultatutvecklingen negativt. Konkurrens Caperio verkar på en fragmenterad marknad med ett stort antal aktörer, såväl stora som små. Ytterligare aktörer kan komma att etablera sig på marknaden inom en snar framtid. Många av våra konkurrenter har därutöver betydligt större finansiella resurser än oss. En intensifierad konkurrenssituation på den marknad som Caperio verkar i kan komma att negativt påverka både försäljningsvolym och bruttovinstmarginaler. Därtill har tillverkare och producenter, för att komma längre upp i värdekedjan, i viss utsträckning börjat vända sig direkt till slutkunderna. Trots att slutkundsmarknaden på senare tid har visat tillväxt kan Caperio möta ytterligare konkurrens från dessa aktörer vilket kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Beroende av vissa leverantörer För att Caperio skall kunna leverera sina produkter och tjänster är företaget beroende av att tredje part lever upp till överenskomna avtal. Leverantörssamarbeten tar ofta lång tid att etablera, och i vissa fall är vi beroende av en enskild leverantör. Större förändringar av väsentliga avtalsvillkor från dessa leverantörer, alternativt om Begränsade resurser Caperio är ett företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Caperios strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att Caperio misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Caperio baserar sin framgång på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och Caperio kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om vi inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja vår affärsstrategi. Det skulle även vara till Caperios nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. Även om ledningen anser att företaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor på grund av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Kundlojalitet Att behålla en god relation med kunder och samarbetspartners har alltid varit ett huvudfokus för Caperio. Detta blir synnerligen viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet, Kunden måste kunna känna att Caperio är en trygg och kompetent leverantör av de tjänster som erbjuds. Caperio är beroende av att de produkter vi levererar utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda komplikationer uppstår i högre utsträckning. Lager Varor inom IT-branschen har relativt kort ekonomisk livslängd och det är viktigt att Caperio kan upprätthålla en hög lageromsättningshastighet. Om varor lagerhålls för lång tid kan bolaget åsamkas kostnader för inkurans i lager. Returrätt till leverantörer motverkar i viss mån risken för inkurans. IT-risker Med IT-risker avses störningar i datainformationshanteringen. En viktig del av Caperios affärsmodell är utbyte och förmedling av stora volymer elektronisk data och information. Avbrott i den elektroniska data- och informationshanteringen är verksamhetskritisk och kan, om de inte täcks av avbrottsförsäkring, ge företaget betydande intäktsbortfall. Caperio har tecknat sedvanliga avbrottsförsäkringar. Risker för dataintrång och stöld av databaser motverkas genom att vid varje tidpunkt utnyttja de senaste hård- och mjukvaruskydd som finns tillgängliga. Risker för dataavbrott motverkas genom så kallad spegling av datordrift och avbrottsfri elförsörjning och avseende datakommunikation finns flera kommunikationsvägar för väsentliga delar av verksamheten. Intjäningsförmåga och framtida kapital behov Det är styrelsens uppfattning att Caperio har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att bolaget kommer att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att bolaget kommer att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Caperios möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är

11 20 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 21 i hög grad beroende av försäljningsframgångar för företagets produkter och tjänster. Det kan vidare inte uteslutas att Caperio i framtiden måste söka nytt kapital, och det finns heller inga garantier för att nytt kapital kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Härvid är det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägares ägarandel att bli utspädd. Alternativt kan bolaget anskaffa finansiering genom att öka sin skuldsättning via lån. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan påverka Caperios verksamhet substantiellt, och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av företaget. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan påverka Caperios verksamhet substantiellt, och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av företaget. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten kan komma att växa substantiellt genom en ökning i efterfrågan på Caperios produkter och tjänster, vilket ställer höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Caperio försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Om inte Caperio lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det skada företagets verksamhet och finansiella ställning, samt påverka resultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om Caperio inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt. Ränterisk Koncernens finansieringskällor utgörs av eget kapital, rörelsekrediter, operationell leasing och likvida medel. Caperio ser i dagsläget inte något externt finansieringsbehov vilket innebär att ränterisken är låg. Hur räntan utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. Om kapitalanskaffningsbehov uppstår för Caperio som löses genom upplåning kan bolaget komma att belastas av räntekostnader, vilka kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Caperio försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planeringsoch ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Övriga risker Till övriga risker som Caperio utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. Från seminiarieaktiviteten Caperio on Fire - för och med Caperios kunder.

12 22 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och CEO för Caperio Holding AB (publ), , får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för Styrelsens säte är i Stockholm med adress Gårdsfogdevägen 7, Bromma, Sverige. Händelser under året Investeringsviljan fortsatte att öka på marknaden under hela 2010 och flera strategiskt betydelsefulla avtal tecknades under året med såväl privata kunder som kommuner och andra offentliga organisationer. Caperios dotterbolag Caperio Finance, inriktad på finansieringslösningar, fortsätter att växa och flera betydelsefulla finansieringsaffärer har gjorts under En av dessa var med Göteborgs stad som valde Caperio som leverantör av klienter och logistiktjänster. Samarbetet med Microsoft är oerhört viktigt för Caperio och vår framtida utveckling, därför är vi stolta över utmärkelsen Country Partner of the Year. I samband med Caperios tioårsjubileum lanserades en ny varumärkesplattform med det nya konceptet NICE TO MEET YOU och ny grafisk profil. Varumärkesplattformen togs fram efter undersökningar på marknaden hur Caperio uppfattas och med tanke på var Caperio är på väg. Under 2010 har Caperiokoncernen rekryterat ett antal nyckelpersoner som ska stärka organisationen; CFO, marknadschef och affärsområdeschef inom Nätverk & Säkerhet, Server & Lagring och Telefoni. Caperio Holding AB Caperio Finance Ytterligare 9,4% av aktierna i dotterbolaget Caperio Uppland AB förvärvades i slutet av året och Caperio Holding ABs ägarandel uppgick på balansdagen till 60,4%. Miljöpåverkan Varken moderbolaget eller dotterbolagen bedriver någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 610,4 MSEK (469,4 MSEK). EBITDA uppgick till 15,9 MSEK (8,3 MSEK) Caperio Stockholm Caperio Göteborg Caperio Uppsala Caperio Örebro och rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (-0,6 MSEK). Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (-3,7 MSEK) Finansiell ställning Bolagets verksamhet Caperio Holding AB (publ) är moderbolag till Caperio AB, Caperio Öst AB, Caperio Uppland AB, Caperio Crux AB, Caperio Göteborg AB samt Caperio Finance AB. Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta aktier och andelar i företag samt att ge koncernbolagen administrativt stöd likväl som stöd i dess marknadsföring och liknande stödåtgärder. Allmänt om koncernens verksamhet Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer produkter och konsulttjänster till privata företag, kommuner, landsting och och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk och kommunikation, telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2010 till -3,4 MSEK (11,2 MSEK). Koncernens likvida medel på bokslutsdagen uppgick vid periodens utgång till 6,8 MSEK (18,0 MSEK). Det finns även en outnyttjad beviljad checkräkningskredit på 10,0 MSEK. Caperio har med framgång kunnat hantera den kraftiga ökningen i volym och bindningen av rörelsekapital med befintliga checkräkningskrediter och har under fjärde kvartalet haft ett fortsatt positivt kassaflöde. De stora transaktionsvolymer som Caperio koncernen har ger stora variationer i de likvida medlen på daglig nivå. En rapport avseende koncernens likvida medel har en mycket kort aktualitet. Efter ett mer utmanade årsslut befinner sig koncernen en dryg månad in på det nya året i ett läge med en stabil kassa och likvida medel som uppgår till drygt 10 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens slut till uppgick på balansdagen till 31% (30%). Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker. Inga ytterligare risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Bolaget har ett starkt kassaflöde och finansiell ställning och ser i dagsläget inte något externt finansieringsbehov. Mer information ges i avsnittet Risk- och känslighetsanalys.

13 24 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 25 Händelser efter balansdagen Caperio vinner nytt förtroende i en förnyad konkurrensutsättning genomförd av Göteborg Stad Intraservice. Caperio är för närvarande Intraservice leverantör av datorer och tjänster vilket kommer att innebära en smidig övergång från befintligt avtal till det nya. Intraservice samordnar inköp av datorer, skärmar, skrivare och installations- och leveranstjänster. Denna tjänst utförs åt kunder inom Göteborgs Stad - stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag för tiden april 2011 till och med februari Uppskattad volym under denna avtalsperiod rör sig i storleksordningen av ca klienter. Caperio Holding har förvärvat resterande 39,6% av aktierna i dotterbolaget Caperio Uppland AB av minoritetsägarna. Framtida utveckling Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT-företag. En av de viktigaste orsakerna till det är att vi lyssnar på våra kunder. Vi är lyhörda för deras önskemål och har den kunskap och den erfarenhet som krävs för att ge dem precis de IT-lösningar som behövs för att de ska kunna förverkliga sina affärsidéer. Våra duktiga medarbetare hittar innovativa, säkra och kostnadseffektiva lösningar för deras IT- infrastruktur, från analys och design till införande, driftstöd och utveckling. Vår tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat med strategiska förvärv. Styrelsen ser goda möjligheter till både fortsatt ökad omsättning och ökad lönsamhet i Caperiokoncernen. Med ett bra konjunkturläge, förstärkningen i Caperios erbjudande och de investeringar som Caperio genomfört förväntas en god avkastning i framtiden. Caperio lämnar inga prognoser. Caperioaktien Antal utestående aktier i Caperio Holding AB uppgick per 31 december 2010 till En aktie ger en röst. Caperioaktien handlas på First North under kodnamnet CAPE. ISIN-koden är SE Ägarförhållanden Information om ägarförhållanden i Caperio Holding AB (publ) anges i avsnittet Aktien och ägarförhållanden. Bolagets ledning och styrelsens arbete Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation och information om företagets utveckling av CEO och har med ledning av denna information fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. Utöver de löpande frågor som revisionsrapport, årsredovisning, investeringar, affärsstrategiska frågor och budget har särskild uppmärksamhet ägnats åt bolagets expansion och struktur. Bolagets ledning utgjordes under 2010 av CEO, dep CEO, CFO samt övriga medlemmar i ledningsgruppen. Bemyndigande till styrelsen Ordinarie årsstämma i maj 2010 bemyndigade styrelsen att till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport. Detta bemyndigande har inte utnyttjats. Likviditetsgarant Mangold Fondkommission AB är Caperio Holding ABs Certified Advisor och Likviditetsgarant. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst SUMMA KRONOR Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägarna utdelas 0,75 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs SUMMA KRONOR Moderbolaget Under 2010 omsatte moderbolaget 9,0 MSEK (0,0 MSEK). Omsättningen avser försäljning till dotterbolag av tjänster för administration, marknadsföring och liknande stödåtgärder. Resultatet efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (-1,4 MSEK). Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga fordringar uppgick vid periodens utgång till 0,4 MSEK (2,9 MSEK). Moderbolagets skulder är till största delen koncerninterna skulder. Medarbetare Per den 31 december 2010 hade caperiokoncernen 107 medarbetare att jämföra med 88 medarbetare samma datum föregående år.

14 26 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 27 Magnus Pihl & Anders Filipsson Catharina Löfqvist

15 28 ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO ÅRSREDOVISNING 2010 CAPERIO Flerårsöversikt Ett bra konjunkturläge, ett stärkt erbjudande och med de investeringar som Caperio gjort förväntas en god avkastning i framtiden. David Pohanka Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag: KONCERNEN Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % Balansomslutning, tkr Soliditet, % ,7 neg 0,6 1,6 2,4 16,5 neg 7,0 41,5 102, ,0 30,0 35,0 14,8 15,0 Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 29

16 30 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 31 Resultaträkning Koncernen TSEK Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, 6, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Minoritetsintresse ÅRETS RESULTAT

17 32 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 33 Balansräkning Balansräkning Koncernen Koncernen forts. TSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Övriga immatriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER MM Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR TSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 10 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Minoritetens andel AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner kopplade till kapitalförsäkring Avsättning för framtida löneskatt Uppskjuten skatteskuld SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till intresseföretag KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

18 34 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 35 Kassaflödesanalys Resultaträkning Koncernen Moderbolaget TSEK Not TSEK Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN NETTOOMSÄTTNING RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 10 Räntekostnader och liknande resultatposter - -1 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utbetald utdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 36 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 37 Balansräkning Noter Moderbolaget Gemensamma för moderbolag och koncern TSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 10 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier) FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 5 - Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 12 Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Omvänt företagsförvärv Under 2008 genomfördes en emissionen där ägarna av Caperio AB erhöll 90 % av rösterna tillika kapitalet i den nya koncernen. Caperio Holdings ägare erhåller 10 % av rösterna tillika kapitalet. Eftersom det i det här fallet var det förvärvade bolagets (Caperio AB ) ägare som erhöll ett bestämmande inflytande över den nya koncernen har transaktionen redovisats enligt reglerna om så kallade omvända förvärv. Regelverket kring omvända förvärv framgår av ÅRL 7 kap 22a och RedR1. Ett omvänt förvärv föreligger om ett företag förvärvar aktier i ett annat företag genom att emittera aktier i det egna bolaget i en sådan omfattning att det bestämmande inflytandet över den nybildade koncernen tillkommer aktieägarna i det företag som förvärvats. Legalt är det förvärvande bolaget moderföretag (Caperio Holding AB ) men den ekonomiska innebörden av transaktionen är att det är aktieägarna i det förvärvade företaget (Caperio AB ) som har det bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget. Koncernredovisningen har därför upprättats enligt den ekonomiska innebörden av transaktionen. För ytterligare information om så önskas hänvisas till årsredovisningen för år 2008.

20 38 Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O Å R S R E D O V I S N I N G C A P E R I O 39 Intäktsredovisning Intäktsredovisningen sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter. Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda varor och tjänster netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren, vilket är den tidpunkten då de väsentliga risker och förmåner som är förknippad med varornas ägande övergår till köparen. Tjänsteuppdrag För utförda tjänsteuppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/- fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Immateriella tillgångar Redovisning sker i enlighet med BFNU 88:16 och BFL 17. det omvända förvärvet med 4 MSEK. Goodwill relaterad till förvärvet av Crux skrivs av från och med 1 januari 2009 och goodwill relaterad till förvärvet av Plattform IT skrivs av från och med 1 april Goodwill relaterad till det successiva förvärvet i Caperio Finance är beräknat från 1 januari 2009, då förvärvet avtalats med retroaktiv start. Caperio Holding har också förvärvat ytterligare aktier i dotterbolaget Caperio Uppland under december. Goodwill avseende detta förvärv skrivs av till utgången av Följande avskrivningstider tillämpas för respektive förvärvat dotterbolag: Caperio Crux, Caperio Göteborg och Caperio Finance 10 år Caperio Holding 5 år Caperio Uppland 13 månader Materiella anläggningstillgångar Redovisning sker i enlighet med ÅRL 4 kap, 5. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Utgifter för utveckling av programvaror Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst tre år. Förvärvade programvaror Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst tre år. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Styrelsen har under fjärde kvartalet 2009 gjort en ändrad bedömning rörande de goodwill belopp som uppkommit vid förvärven av Caperio Crux, Caperio Göteborg och Caperio Finance. Styrelsen anser att förvärven har stor strategisk betydelse för koncernen och förväntas ge stora positiva kassaflöden. Styrelsen bedömer att det ekonomiska utfallet sträcker sig åtminstone över en tioårsperiod. Styrelsen ändrade därför sin tidigare bedömning från kvartal fyra 2009 och skriver av goodwillen på tio år för dessa förvärv. Styrelsen beslutade att per den 31 december 2008 skriva ned goodwill relaterad till Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - M A R S 2 0 1 1 C A P E R I O. Delårsrapport januari-mars 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - M A R S 2 0 1 1 C A P E R I O. Delårsrapport januari-mars 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - M A R S 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-mars 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - M A R S 2 0 1 1 C A

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

bokslutskommuniké 2014

bokslutskommuniké 2014 bokslutskommuniké 2014 Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och Managerade tjänster, Konsulttjänster och Produkter för att optimera kundens IT-miljö. Erbjudandet är inriktat på lösningar för

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer