Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för 2012."

Transkript

1 KS 2012:2 Konkurrensplan 2012 Konkurrensplanen för Solna stad 2012 är en sammanställning av varje nämnds beslutande konkurrensplan för Stadsledningsförvaltningen Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: Avtalet omfattar fem leverantörer Tjänst: Avtalet Kapitalförvaltning avser förvaltning av finansiella instrument och likvida medel, förvalta det kapital som från tid till annan omfattas av stadens depåkonto med flera avtal. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintliga leverantörer på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: CreditSafe i Sverige AB Tjänst: Avtalet Kreditbevakning och kreditupplysning omfattar en tjänst där staden har möjlighet att bevaka stadens entreprenörer/leverantörer och även kontrollera entreprenörers/leverantörers finansiella ställning. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Logica Tjänst: Ekonomisystem med tillhörande portaler, utdataplattform, (kommunikations modul). Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på i stort oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Union Eurocredit AB Tjänst: Avtalet Inkasso avser fakturahantering och inkassoservice. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla dessa tjänster under 2012 enlig lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen påbörjas under Nytt avtal beräknas vara på plats Entreprenör/Leverantör: Logica Tjänst: Avtalet avser stadens PA-system Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Upphandling av konsultstöd

2 för översyn och förstudie avses att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling under Entreprenör/Leverantör: Stockholms Tolkförmedling AB Tjänst: Avtalet Tolktjänster avser tolktjänster som staden använder vid behov. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: ParkInn Tjänst: Avtalet Logiavtal avser rabatterade priser för hotellvistelse på ParkInn Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Samtrans Tjänst: Avtalet Persontransporter avser resor för personer med funktionshinder, turbundna resor och skolskjuts. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats Entreprenör/Leverantör: Carl Lamm AB Tjänst: Avtalet Hushållsprodukter avser utrustning inom AV, TV, DVD, CD, digitalkameror. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats Entreprenör/Leverantör: Corporate Express Sverige AB Tjänst: Avtalet Datatillbehör avser köp av datatillbehör såsom bläckpatroner, toners, mediaförvaring och ergonomiska produkter. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats Entreprenör/Leverantör: Kontorab AB Tjänst: Avtalet Kontorsmaterial avser köp av kontorsmaterial, kemtekniska produkter, städutrustning, papper och plast. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats (22)

3 Entreprenör/Leverantör: Corporate Express Sverige AB Tjänst: Avtalet Skolmaterial avser köp av skolmateriel, kemtekniska produkter, städutrustning, papper och plast. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats Entreprenör/Leverantör: Förbandsmaterial AB Tjänst: Avtalet Förbandsmaterial avser förband, plåster och liknande. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Tjänst: Avtalet statistiktjänster avser befolkningsprognoser Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling av statistiktjänster. Nytt avtal är på plats Entreprenör/Leverantör: DHL Tjänst: Avtalet Frakt avser kurirservice internationellt. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Semantix Eqvator AB och English Law Translations AB Tjänst: Avtalet Översättningstjänster avser översättning av skriftligt material till annat språk. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalen med befintliga leverantörer på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: OfficeSolution Tjänst: Avtalet Kopiator, skrivare, fax avser köp av kopiatorer, skrivare och multifunktions maskiner. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla multifunktionsskrivare, kopiatorer och skrivare som tjänst, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats Entreprenör/Leverantör: Jobmeal AB Tjänst: Avtalet Kaffeautomater avser hyra med tillhörande serviceavtal för de kaffemaskiner som finns i stadshuset. Avtalstid: (22)

4 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla kaffeautomater enlig lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats Entreprenör/Leverantör: Taxi020 Tjänst: Avtalet Taxiresor avser taxiresor i tjänsten. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla taxiresor i tjänsten enlig lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats Entreprenör/Leverantör: Toshiba NEC AB Tjänst: Avtalet Serviceavtal kopiator avser service på multifunktionsskrivare. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla multifunktionsskrivare, kopiatorer och skrivare som tjänst, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats Entreprenör/Leverantör: BST-Presto Brandskyddsteknik AB Tjänst: Avtalet Brandredskap avser att underhålla och se över befintliga brandskyddsprodukter samt tillhandahålla och leverera nya brandskyddsprodukter. Avtalstid: Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla brandredskap, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats Entreprenör/Leverantör: TeliaSonera AB Tjänst: Avtalet växel och operatörstjänster avser stadens växellösning, fast och mobiltrafik med tillhörande tjänster. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats Entreprenör/Leverantör: ISS Facility Service AB Tjänst: Avtalet avser växeltelefonistjänster och callservicetjänster. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats Entreprenör/Leverantör: TeliaSonera AB Tjänst: Avtalet avser tillhandahållande av kommunikationsutrustning med tillhörande tjänster. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats Entreprenör/Leverantör: The Phone House AB 4(22)

5 Tjänst: Avtalet avser köp av telefoner, mobiltelefoner, tillbehör och service. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet behöver förlängas till nytt avtal är på plats. Nytt avtal beräknas vara på plats Entreprenör/Leverantör: Cygate Tjänst: Avtalet avser kommunikationslänkar till fyra stycket förskolor. Avtalstid: Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet behöver förlängas till nytt avtal är på plats. Nytt avtal beräknas vara på plats Avtalsområde: Omvärldsbevakning Tjänst: Tjänst för omvärldsbevakning. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla omvärldsbevakningstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Entreprenör/Leverantör: Tjänst: Ärendehanteringssystemet LEX Avtalstid: Löpande Planering: Kansli- och arkivavdelningen avser att låta avtalet löpa vidare med reservation att översyn och förstudie kan komma att göras under 2012 för att utreda hur behov av nytt ärendehanteringssystem kan komma att se ut. Entreprenör/Leverantör: Aditro HRM AB Tjänst: Avtalet webbbaserat rekryteringsverktyg avser hjälpmedel för att stimulera till spontanansökningar och möjlighet att söka lediga anställningar i staden. Avtalstid: Planering: Personalstrategiska avdelningen avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Avonova Hälsa Stockholm AB, Arbetslivsresurs AR AB, Haluxa Arbetsmiljö AB och Ny Form Stockholm AB Tjänst: Avtalet avser företagshälsovård Avtalstid: Planering: Personalstrategiska avdelningen avser att upphandla företagshälsovård enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad avtalsstart Stadsledningsförvaltningen har ramavtal via SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet. Dessa avtal kan staden inte påverka när det gäller innehåll, val av leverantör eller avtalstid. Under 2012 beräknar stadsledningsförvaltningen att staden kommer att ha ca 30 st avtal via SKL Kommentus Inköpscentral och ca 20 st avtal via Kammarkollegiet. 5(22)

6 Nya konkurrensområden Avtalsområde: IT-Konsulttjänster Tjänst: Främst inom områdena Verksamhetsutveckling och strategi och Projektledning och stöd. Planering: Stadsledningsförvaltningen avser att göra avrop med förnyad konkurrensutsättning på stadens eget ramavtal IT-Konsulttjänster Ramavtalet omfattar åtta olika kompetensområden med totalt 42 st leverantörer. Avrop kommer att ske löpande under Avtalsområde: IT-utbildningar Tjänst: Tillhandahålla IT-utbildningar Planering: Förnyelseavdelningen avser att avropa IT-utbildningar från SKL Kommentus Inköpscentral. Planerad start för upphandling är under andra kvartalet Avtalsområde: Eventbyrå Tjänst: Leda, stödja och genomföra stadens olika event. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla eventbyråtjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Avtalsområde: Grafisk produktion och copy Tjänst: Stödja stadens arbete med olika typer av grafisk produktion. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla grafisk produktion och copy enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Avtalsområde: Fotografering Tjänst: Löpande fotografering av politiker, personal och vid event mm. Även produktion av inplastade personalidentifikationskort. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla fotograferingstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under andra kvartalet Avtalsområde: Kommunikation Tjänst: Strategisk kommunikationsrådgivning Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla strategisk kommunikationsrådgivning enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Avtalsområde: web-to-print Tjänst: Tjänst för effektivare produktion av broschyrer, inbjudningar mm som följer stadens grafiska manual. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla tjänst för web-to-print enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet (22)

7 Avtalsområde: Webb Tjänst: Förvaltningsstöd webbtjänster Planering: Förnyelseavdelningen upphandlar tjänster för support, förvaltning och vidareutveckling av webbtjänst. Upphandlingen är påbörjad. Tilldelningsbeslut beräknas till första kvartalet Avtalsområde: Projektstyrning Tjänst: Införande och verktyg för projektstyrning och projektutveckling med syftet att stärka stadens möjlighet att styra och följa upp projekt. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla projektstyrningsverktyg enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Avtalsområde: Managementkonsulter Tjänst: Organisations-, management- och strategikonsulter. Planering: Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla managementkonsulter enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet Avtalsområde: Betaltjänster Tjänst: Betaltjänst för att kunna nyttja och betala för stadens tjänster och evenemang. Planering: Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla betaltjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under andra kvartalet Socialnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar Driftentreprenader Entreprenör: Carema Care AB Tjänster: Boendestöd psykiskt funktionsnedsatta. Boendestöd för ca personer (ca 800 tim/mån) med psykisk funktionsnedsättning. Avtalstid: med möjlig förlängning ytterligare 2 x 24 mån, dvs. längst tom Förlängt tom Överenskommelse med entreprenör om ev. sista förlängning senast 9 mån. innan aktuell avtalsperiod upphör, dvs. senast 30 april Planering: Beslutat på förvaltningsnivå september 2011 om att påbörja en ny upphandling enligt LOU, dvs. ingen ytterligare förlängning av nuvarande avtal. Förslag till beslut av SN januari 2012 om ny upphandling för nytt avtal from , inkl. beslut om upphandlingsform och godkännande av förfrågningsunderlag. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. 7(22)

8 Entreprenör: Carema Care AB Tjänster: Hagvägens gruppbostad, gruppboende med 12 platser för psykiskt funktionshindrade Avtalstid: med möjlig förlängning ytterligare 2 x 24 mån, dvs. längst tom Förlängt tom Överenskommelse med entreprenör om ev. förlängning senast 9 mån. innan aktuell avtalsperiod upphör. Planering: Beslutat på förvaltningsnivå september 2011 om en andra och sista förlängning tom Överenskommelse om ev. sista förlängning senast den 30 april Planering för ny upphandling påbörjas under slutet av Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Carema Care AB Tjänster: Sunnangårdens gruppbostad, gruppboende med 12 platser för psykiskt funktionshindrade Avtalstid: med möjlig förlängning ytterligare tre år med ett år i taget, dvs. längst tom Förlängt tom , dvs. den maximala avtalstiden, därefter nytt avtal - se nedan. Planering: Ny upphandling slutförd, beslut av SN 21 juni 2011 om att Carema Care AB from blir ny utförare med 2-årsavtal och möjlighet till ytterligare fyra års förlängning med två år i taget. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Carema Care AB Tjänster: Västra vägens tränings- och gruppbostad, tränings- och gruppboende, platser för psykiskt funktionshindrade Avtalstid: med möjlig förlängning ytterligare 2 x 24 mån, längst tom Ev. förlängning ök senast 9 mån. innan avtalsperiod upphör. Planering: Beslutat på förvaltningsnivå februari 2011 om en första förlängning 24 månader, dvs. inte någon ny upphandling. Besked om förlängning senast Beslut på förvaltningsnivå om en andra förlängning alternativt ny upphandling inkl. upphandlingsform senast februari 2013, ev. nämndbeslut senast juni Beslut på förvaltningsnivå februari 2015 om ny upphandling inkl. upphandlingsform efter maximal avtalstid, nämndbeslut senast juni Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Stiftelsen Parasoll Tjänster: Personliga ombud, två personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs tillsammans med Sundbybergs stad i Solna socialförvaltnings lokaler (regleras i särskilt avtal). Avtalstid: Två år from tom Om utföraren under den tiden skött sina åtaganden på ett för beställaren tillfredsställande sätt kan avtalet därefter förlängas ytterligare med 2 x 24 månader. Planering: Nytt avtal med Stiftelsen Parasoll efter kommungemensam upphandling med Sollentuna, Sigtuna, Solna Upplands Väsby och Sundbyberg där Solna var upphandlande enhet och Sigtuna är ansvarig för samordningen. Överenskommelse om förlängning ska ske senast 1 år innan aktuell avtalsperiod upphör, dvs. ev. 8(22)

9 senast den 30 april 2012, respektive den 30 april Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Attendo IOF AB Tjänster: Transitboenden och PUT-boende, ensamkommande flyktingbarn Björkuddens transitboende, transitboende för ensamkommande flyktingbarn med 15 fasta + 12 extra platser. Avtalstid: From och förlängt tom Avtalet kan förlängas med ytterligare sex mån. i taget. Förlängning överenskoms senast tre månader innan avtalstidens utgång. Planering: Besked om ev. förlängning senast 31 mars 2012 osv. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Attendo IOF AB Tjänster: Katarina transitboende, transitboende, 12 fasta platser. Avtalstid: From och förlängt Avtalet kan förlängas med ytterligare sex mån. i taget. Ev. förlängning överenskoms senast 3 månader innan avtalstidens utgång. Planering: Besked om ev. förlängning senast 28 februari 2012 osv. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: Attendo IOF AB Tjänster: Maria PUT-boende, from 1 september 2011 omvandlat från transitboende till s.k. PUT-boende, dvs. boende för ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd (PUT), 11 fasta platser. Avtalstid: From och förlängt tom Avtalet kan förlängas med ytterligare 6 mån. i taget. Ök om ev. förlängning senast 3 månader innan avtalstidens utgång. Planering: Besked om ev. förlängning senast 31 maj 2012 osv. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: AB Vårljus Tjänster: Farsta transitboende, from 1 juni 2011 omvandlat från PUT-boende till transitboende, 12 fasta platser + 2 extra platser. Avtalstid: From Avtalet därefter omvandlat och förlängt tom Ytterligare förlängning som ska ha överenskommits senast 3 månader innan avtalstidens utgång annars förlängs avtalet 6 månader ytterligare.. Planering: Besked om ev. förlängning senast 30 juni Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Entreprenör: AB Vårljus Tjänster: Vårbergs transitboende (f.d. Sätra transitboende, transitboende, 14 fasta platser + 16 extra platser. Avtalstid: From och förlängt tom Uppsägning senast 3 månader innan avtalstidens utgång annars förlängs avtalet 6 månader ytterligare. 9(22)

10 Planering: Besked om ev. förlängning senast 29 februari 2012 osv. Inte aktuellt med annan upphandlingsform än LOU. Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar Ramavtal Entreprenörer: ca 100 olika ramavtal med ett sextiotal olika entreprenörer Tjänster: Missbruksinsatser för vuxna, öppenvårdsinsatser av olika slag, institutionsvård inklusive utredning, stödboende i olika former samt familjehemsvård Avtalstid: till Avtalet förlängt ytterligare 3 år tom , dvs. maximal avtalstid. Ev. ytterligare förlängning pga. av försening av ny upphandling. Upphandlingen samordnad med Ekerö, Solna, Sundbyberg, Sigtuna, Upplands Väsby och Järfälla, ds. kommunen upphandlande enhet. Planering: Prel. beslut av SN början av 2012 om ny upphandling enl. LOU inkl. förfrågningsunderlag. Den nya kommungemensamma upphandlingen samordnas av Sigtuna. Entreprenörer: närmare 400 olika ramavtal med ett hundratal olika entreprenörer Tjänster: Insatser för barn och ungdomar, strukturerad dagbehandling med skola och praktikplats, strukturerad dagbehandling endast med skola, strukturerad dagbehandling endast med praktikplats familjearbete, familjepedagogiska insatser, strukturerad familjebehandling, kvalificerad kontaktpersonsverksamhet, särskilda utredningsuppdrag, övriga öppenvårdsinsatser, akut- och utredningshem, jour- och familjehem, hem för vård eller boende (HVB), stödboende, helgkollo. Avtalstid: Beslut under slutet av 2011 av ingående kommuner att godkänna nytt ramavtal from tom med möjlig förlängning ytterligare fyra år med två år i taget. Upphandlingen har varit samordnad med Ekerö, Solna, Sundbyberg där Solna är upphandlande enhet. Planering: Vid årsskiftet 2011/2012 ännu inte klart med avtal efter besvärstid. Entreprenörer: närmare 60 ramavtal med ca 40 olika entreprenörer Tjänster: Insatser för psykiskt funktionshindrade, institutionsvård, tränings- och stödboende, familjehemsvård, boendestöd. Avtalstid: till avtalet kan förlängas ytterligare tre år med ett år i taget längst tom Förlängt tom Upphandlingen samordnad med Ekerö, Sigtuna, Solna, Upplands Väsby och Upplands-Bro där ds. kommunen är upphandlande enhet. Planering: Ev. en sista förlängning tom , i annat fall ny ev. kommungemensam upphandling enl. LOU som dock blir försenad, dvs. oklart när beslut kan fattas om ny upphandling. Entreprenörer: kundval med Acord HB, Attendo IOF samt Vårljus AB Tjänster: Familjerådgivning, familjerådgivning enligt kundvalsmodell för Solnabor Avtalstid: till , förlängt tom Sollentuna var upphandlande enhet men svarar inte för samordning. 10(22)

11 Planering: Beslutat på förvaltningsnivå om ny egen upphandling. SN-beslut om upphandling enl. LOV samt godkännande av förfrågningsunderlag mars Ny drift enl. LOV from Barn- och utbildningsnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: AC Klein och Fazer Amica Tjänst: Skolmat för skola och förskola Avtalstid: Planering: Utnyttja förlängningsperiod i avtalet och förlänga tom Ny upphandling Kostentreprenad är påbörjad med planerad avtalsstart Entreprenör/Leverantör: Effekt Svenska AB, Fervent Cleaning Company AB, Keab Service Eleftheriadis AB Tjänst: Städentreprenad i skola och förskola Avtalstid: Planering: Utnyttja förlängningsperiod i avtalet och förlänga tom Ny upphandling av städentreprenad påbörjas under andra kvartalet Upphandlingen genomförs som en stadsövergripande upphandling och utförs av stadens upphandlingsfunktion. Entreprenör/Leverantör: Fronter AB Tjänst: Lärplattform Avtalstid: Planering: Kultur- och fritidsnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör: Medley Holding AB Tjänster: Vasalundshallen och friluftsbaden Huvudsta och Sveden, drift av Solna simhall, Vasalundshallen, Svedenbadet och Huvudstabadet Avtalstid: t.o.m Planering: Förlängning (ett år i taget) av gällande driftavtal Entreprenör: Bergshamra Sportcenter AB Tjänster: Bergshamra IP, drift av Bergshamra idrottsplats Avtalstid: förlängs därefter ett år i taget Planering: Gällande avtal löper vidare 11(22)

12 Entreprenör: Sporthallen i Solna AB Tjänster: Solnahallen, drift av Solnahallen Avtalstid: , förlängs därefter ett år i taget Planering: Gällande avtal löper vidare Entreprenör: Solna Fältrittklubb Tjänster: Solna Fältrittklubb, bedriva ridskola, underhåll av lokaler Avtalstid: Planering: Gällande avtal löper vidare Entreprenör: Hufvudsta Ridklubb Tjänster: Hufvudsta ridklubb, bedriva ridskola, visst underhåll Avtalstid: Planering: Gällande avtal ska omförhandlas Entreprenör: Hagalundsparken AB Tjänster: Hagalundsparken, driva parklek, fritidsklubb, tonårsverksamhet Avtalstid: med förlängning max två år Planering: Förlängning ett år Entreprenör: Stockholms läns 4H-avdelning Tjänster: Augustendalsparkens 4 H gård, Parklek med djurprofil Avtalstid: Planering: Gällande avtal löper vidare Miljö- och hälsoskyddsnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: ALcontrol AB Tjänst: Laboratorietjänster (livsmedel) (MHN/2009:323) Avtalstid: , med möjlighet till förlängning 1 år högst 2 gånger Planering: Förlängning med 1 år fr.o.m pågår. Entreprenör/Leverantör: MM Office Solutions AB Tjänst: Serviceavtal skrivare/kopiator/skanner (2 maskiner) Avtalstid: Tidigare avtal har upphört att gälla Planering: Nytt avtal med 1 års löptid sluts. Entreprenör/Leverantör: K-Konsult Energi Stockholm AB Tjänst: Energi- och klimatrådgivningskonsult (MHN/2011:271) Avtalstid: (22)

13 Planering: Om staden får bidrag för energi- och klimatrådgivning 2013 görs en ny upphandling under Entreprenör/Leverantör: ÅF-Infrastructure AB Tjänst: Energi- och klimatrådgivningskonsult; (MHN/2011:271) Avtalstid: Planering: Om staden får bidrag för energi- och klimatrådgivning 2013 görs en ny upphandling under Entreprenör/Leverantör: Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Tjänst: Konsortieavtal för Miljösamverkan Stockholms Län; (MHN/2010:138) Avtalstid: Planering: Nytt samarbetsavtal för tiden planeras. Entreprenör/Leverantör: GreenIT AB Tjänst: Miljöjurist; (MHN/2005:131) Avtalstid: Förlängs automatiskt om inte någon part säger upp det. Planering: Sägs upp till Tjänsten upphandlas under 2012, med avtalsstart Entreprenör/Leverantör: EDP Consult AB Tjänst: Utveckling, support samt uppgradering av EDP Miljöreda, med tilläggsavtal; (MHN/2004:88) Avtalstid: Förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning sex månader före årsskifte görs). Planering: Förlängs så länge Miljöreda används. Nya konkurrensområden Avtalsområde: Ärendehanteringssystem Tjänst: Verksamhetssystem för att kunna hantera och registrera ärenden. Planering: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avser att upphandla ärendehanteringssystem enlig lagen om offentlig upphandling under första kvartalet Planerad avtalsstart 2012/2013. Omvårdnadsnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: För närvarande 22 leverantörer Tjänst: Hemtjänst (service och omvårdnad i ordinärt boende) Avtalstid: (22)

14 Planering: Sedan sker all upphandling av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). F.n. finns 22 leverantörer godkända. Avtalen löper tills vidare med 9 månaders uppsägningstid. Antagning sker fyra gånger per år. Entreprenör/Leverantör: Aleris Äldreomsorg AB (Hallen, Tryggheten), Carema Äldreomsorg AB (Ametisten), Förenade Care AB (Björkgården, Polhemsgården), Kavat vård AB (Oskarsro), Temabo AB (Berga) Tjänst: Omvårdnadsboende Avtalstid: Planering: Om parterna är överens kan avtalet förlängas på samma villkor i 3 år med möjlighet till ytterligare en förlängning i 3 år. Längsta möjliga sammanlagda avtalstid är nio år. Entreprenör/Leverantör: Attendo Serviceboende AB Tjänst: Enskilt omvårdnadsboende, Frösunda vård- och omsorgsboende, 44 boende. Avtalstid: Planering: Nuvarande överenskommelse gäller fem år från och med den 1 december 2010 avseende 44 platser. Från och med är det beläggningsgaranti på 22 platser, för de övriga 22 platserna är det ingen beläggningsgaranti. Entreprenör/Leverantör: MEDiHEM, Vittsjö sjukhem, Wikmansgården, Finskt Äldrecentrum, Carema Äldre-omsorg, Nömmebergs Vårdhem, Edsätra, gästhemmet Edsby Slott, Omvårdnad i Skönvik AB, Stockholms sjukhem, Furuhöjden, Attendo, Nya Nåshemmet, Norbärke Sjukhem, Rosstorp, Ersta Diakoni samt Aleris Äldreomsorg. Avtalstid: Avtalet gäller till Planering: Avtalen upphör den 30 april Nytt förfrågningsunderlag enligt LOV fastställs av omvårdnadsnämnden under Nya avtal kan börja tecknas från 1 maj 2013 Entreprenör/Leverantör: Humaniora vård- och omsorg Tjänst: Trygghetslarm Avtalstid: Planering: Humaniora vård- och omsorg ansvarar sen för verksamheten. Överenskommelsen gäller till och med och med möjlighet till förlängning med 2 x 2 år. Entreprenör/Leverantör: Tunstall AB Tjänst: Mottagning av trygghetslarm Avtalstid: Planering: Överenskommelsen gäller till och med och med möjlighet till förlängning med 2 x 2 år. 14(22)

15 Entreprenör/Leverantör: Aleris Äldreomsorg AB, Temabo AB och Förenade Care AB. Tjänst: Dagverksamhet Avtalstid: Avtalen gäller från och med (Lyktan)/ till och med Därefter kan avtalen förlängas med 2 x 36 månader. Förlängningen gäller för varje period om ingen av parterna sagt upp avtalet senast 9 månader innan avtalstiden upphör. Planering: Gläntan, i Bergshamra drivs av Aleris och har plats för åtta personer. Aleris driver verksamheten fram till därefter införlivas verksamheten i Berga vård- och omsorgsboende. Temabo tar över ansvaret för driften med samma avtalstid som för Berga vård- och omsorgsboende. Lyktan har sin verksamhet på Polhemsgården och har plats för åtta personer. Vid Hallen driver Aleris två dagverksamheter. Dagverksamheten för personer i behov av social gemenskap har plats för 15 personer och dagverksamheten för demenssjuka har 8 platser. Entreprenör/Leverantör: Svenska Försvarsrestauranger AB (SFAB) Tjänst: Kostverksamheten vid Skoga Avtalstid: Planering: Möjlighet till förlängning i ytterligare 2 x 3 år. Entreprenör/Leverantör: Indies omsorg AB Tjänst: Stöd och service till personer med funktionshinder, gruppboende enligt LSS 9.9, driftentreprenader. Spårvägen 6 är ett boende med 5 lägenheter för personer med utvecklingsstörning (personkrets 1). Avtalstid: Planering: Möjlighet till förlängning ytterligare 2 x 3 år. Entreprenör/Leverantör: Frösunda LSS AB Tjänst: Nybodagatan 16 (Nyboda), Nybodagatan är ett boende med 6 lägenheter för personer med utvecklingsstörning Avtalstid: Planering: Avtalet kan förlängas med ytterligare 2 x 3 år, men entreprenören har sagt upp det. Nytt förfrågningsunderlag fastställs av omvårdnadsnämnden hösten Nytt avtal gäller från Entreprenör/Leverantör: Carema Orkidén AB Tjänst: Andersvägen 3B, verksamheten är ett boende med 5 lägenheter för personer med utvecklingsstörning Avtalstid: Planering: Möjlighet till förlängning 2 x 3 år. Förlängningen gäller för varje period om ingen av parterna har sagt upp avtalet senast 9 månader innan avtalet upphör. Entreprenör/Leverantör: Aleris Äldreomsorg AB Tjänst: Algatan 5-7, Verksamheten är ett boende för personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2) och har plats för sex boende(fem boende från och med ). Avtalstid: (22)

16 Planering: Avtalet kan förlängas med 2 x 3 år. Förlängningen gäller om ingen av parterna har sagt upp avtalet senast 9 månader innan avtalet upphör. Efterfrågan på boendeplaceringar för personer med förvärvad hjärnskada har minskat under senare tid, troligen beroende på att personer i den aktuella målgruppen i stället väljer att söka personlig assistans. Detta har lett till att det varit svårt att utnyttja alla lägenheter för gruppboende. Med anledning av detta och att det finns ett behov av träningsmöjligheter för personer med boendestöd föreslås att en av lägenheterna görs om till en träningslägenhet för personer som omfattas av LSS. Gruppbostaden kommer att bestå av fem lägenheter från och med Entreprenör/Leverantör: Waxö Omsorg AB Tjänst: Centrumslingan ät ett serviceboende med sammanlagt 13 platser. Avtalstid: Planering: Centrumslingan drivs i enlighet med det ramavtal som Solna stad och sju andra kommuner tecknat med Waxö omsorg i samband med upphandling av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avtalet kan inte förlängas. Ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling startar under 2012/2013, med avtalsstart Entreprenör/Leverantör: Waxö Omsorg AB Tjänst: Gruppboende enligt LSS 9.9, enskild verksamhet. Storgatan 50, Verksamheten har 6 boende. Avtalstid: löpande Planering: Avtalet förlängs med ett år i taget. Entreprenör/Leverantör: Egen regi Tjänst: Gruppboende enligt LSS 9.9, egen regi, Hagalundsgatan 42, gruppbostaden består av en enhet med 6 boende. Avtalstid: Planering: Entreprenör/Leverantör: Egen regi Tjänst: Gruppboende enligt LSS 9.9, egen regi. Hagalundsgatan 15-17, gruppbostad med sex bostäder och en satellitlägenhet öppnades i maj Avtalstid: Planering: Verksamheten drivs även fortsättningsvis av Humaniora vård- och omsorg. Entreprenör/Leverantör: Waxö omsorg AB Tjänst: Daglig verksamhet enligt LSS 9.10, driftentreprenad, Solna dagcenter med 19 platser och Lilla ateljén med 10 platser. Avtalstid: Planering: Nordvästkommunerna gör en gemensam upphandling enligt LOV för daglig verksamhet med nya avtal från (22)

17 Entreprenör/Leverantör: Waxö omsorg AB Tjänst: Daglig verksamhet enligt LSS 9.10, enskild verksamhet. Vingen med utlokaliserad verksamhet på Hagavillan. Vingen har 19 platser och Hagavillan har 15 platser. Avtalstid: Avtalet tecknades ursprungligen fr.o.m Om avtalet inte är uppsagt senast den 30 juni varje år förlängs avtalet med ett år i taget. Planering: Avtalet förlängs Entreprenör/Leverantör: Flertal Tjänst: Ramavtal för externa platser för insatser enligt LSS 9 kap 6-10 Korttidsvistelse (9.6) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet (9.7) Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, (9.8) Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, (9.9) Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, (9.10.) Avtalstid: Avtalen är förlängda till och med ( daglig verksamhet och korttidsvistelse) respektive ( boende och korttidstillsyn). Planering: Daglig verksamhet och korttidsvistelse upphandlas enligt LOV i samverkan med övriga Nordvästkommuner med nya avtal från och med Boende och korttidstillsyn upphandlas enligt LOU, i samverkan med övriga nordvästkommuner, med nytt avtal från och med Ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice Vi har nu fått erfarenhet av upphandlig av hemtjänst och boendestöd enligt LOV, och förvaltningen vill därför föreslå att nämnden inför ett valfrihetssystem enligt LOV för verksamheterna Ledsagarservice, Kontaktperson samt Avlösarservice. För personlig assistans och korttidsvistelse i familj bedöms inte valfriheten kunna ökas ytterligare eftersom de personer och familjer som berörs av dessa insatser redan har ett avgörande inflytande över vilka assistenter resp. korttidsfamiljer familjer som ska anlitas. Boendestöd Boendestöd ges enligt SoL till personer inom personkretsen för LSS. Sen den 1 april upphandlas verksamheten enligt LOV. En utförare, Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB, har hittills godkänts. Förslag/tidplan: Nya ansökningar behandlas fortlöpande. 17(22)

18 Kompetensnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör: Hermods AB Tjänster: samhällsorientering 5 avtal: tjänsteområde 1 arabiska, tjänsteområde 2 somali, tjänsteområde 6 ryska, tjänsteområde 7 franska och tjänsteområde 8 spanska. Avtalstid: från tidpunkten för ramavtalets slutande ( ) fram till den 28 februari Beställaren kan förlänga ramavtalet med 6 månader samt ytterligare med upp till 12 månader. Som längst kan ramavtalet gälla till och med 31 augusti 2013, med oförändrade villkor. Förlängning sker genom att parterna tecknar skriftligt förlängningsavtal. Varje enskilt tjänsteområde avser ett eget avtalsområde. Detta innebär att beställarna har möjlighet att förlänga ett eller flera tjänsteområden. Planering: samhällsorienteringen har upphandlats genom samordnad upphandling som har koordinerats av centrum för samhällsorientering i Stockholm. Beslut om eventuellt förlängningsavtal ska ske i Kompetensnämnden eller delegeras till ordförande i nämnden. Entreprenör: ELVIRA Kunskapsutveckling AB Tjänster: samhällsorientering 10 avtal: tjänsteområde 1 arabiska, tjänsteområde 2 somali, tjänsteområde 3 tigrinja, tjänsteområde 4 sorani, tjänsteområde 5 farsi, tjänsteområde 7 franska, tjänsteområde 8 spanska, tjänsteområde 9 amharinja, tjänsteområde 10 engelska, tjänsteområde 11 svenska med tolk. Avtalstid: från tidpunkten för ramavtalets slutande ( ) fram till den 28 februari Beställaren kan förlänga ramavtalet med 6 månader samt ytterligare med upp till 12 månader. Som längst kan ramavtalet gälla till och med 31 augusti 2013, med oförändrade villkor. Förlängning sker genom att parterna tecknar skriftligt förlängningsavtal. Varje enskilt tjänsteområde avser ett eget avtalsområde. Detta innebär att beställarna har möjlighet att förlänga ett eller flera tjänsteområden. Planering: samhällsorienteringen har upphandlats genom samordnad upphandling som har koordinerats av centrum för samhällsorientering i Stockholm. Beslut om eventuellt förlängningsavtal ska ske i Kompetensnämnden eller delegeras till ordförande i nämnden. Entreprenör: Stiftelsen Stadsmissionens skola i Stockholm Tjänster: samhällsorientering 4 avtal: tjänsteområde 4 sorani, tjänsteområde 5 farsi, tjänsteområde 6 ryska och tjänsteområde 10 engelska. Avtalstid: från tidpunkten för ramavtalets slutande ( ) fram till den 28 februari Beställaren kan förlänga ramavtalet med 6 månader samt ytterligare med upp till 12 månader. Som längst kan ramavtalet gälla till och med 31 augusti 2013, med oförändrade villkor. Förlängning sker genom att parterna tecknar skriftligt förlängningsavtal. Varje enskilt tjänsteområde avser ett eget avtalsområde. Detta innebär att beställarna har möjlighet att förlänga ett eller flera tjänsteområden. 18(22)

19 Planering: samhällsorienteringen har upphandlats genom samordnad upphandling som har koordinerats av centrum för samhällsorientering i Stockholm. Beslut om eventuellt förlängningsavtal ska ske i Kompetensnämnden eller delegeras till ordförande i nämnden. Entreprenör: Hermods AB, Lernia Utbildning AB, Academedia Eductus AB, Didaktus AB, Medlearn AB, Competens i Götaland AB, Matpedagogerna AB, Culinar Utbildning AB. Tjänster: Avtalet omfattar Svenska för invandrare, Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning. Avtalstid: Avtalet gäller från och med till och med med möjlighet till 2 x 12 månaders förlängning. Planering: Upphandlingen har planerats och genomförts av kompetensförvaltningen i Solna stad. Entreprenör: Omsorgslyftet, Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm, SweJa Kunskapscenter AB, Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB, Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö, Teknologisk Institut AB, Tibble Fristående Gymnasium, TFG AB, Ultra Education AB, Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB. ABF Stockholm, AcadeMedia Eductus AB, Competens Utbildning Sverige AB, Consensum Lund AB, Didaktus Utbildningar AB, Folkuniversitetet, Hermods AB, Infokomp i Sverige AB, JENSEN education School AB, KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB, Lernia Utbildning AB, Lärgården Utbildning AB, Medlearn AB, MiROi i-learning AB, NTI-skolan AB Tjänster: Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning. Avtalstid: Avtalet gäller från och med till och med med möjlighet till ett plus ett års förlängning, dock längst till den 30 juni Planering: Upphandlingen har planerats och genomförts av Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Detta i samarbete med Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Entreprenör: JENSEN education AB, Lernia Utbildning AB, MiROi i-learning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB. : AcadeMedia Eductus AB, Competens Utbildning Sverige AB, Didaktus Utbildningar AB, Folkuniversitetet, Hermods AB, Information & Kompetens i Sverige AB Tjänster: Avtalet omfattar Svenskundervisning för invandare. Avtalstid: Avtalet gäller från och med till och med med möjlighet till års förlängning, dock längst till den 30 juni Planering: Upphandlingen har planerats och genomförts av Kompetensförvaltningen i Solna Stad. Detta i samarbete med Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna och Upplands Väsby. 19(22)

20 Nya konkurrensområden Avtalsområde: IT-tjänster Tjänst: IT konsultstöd Planering: Vuxenutbildningen avser att upphandla enligt Lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första halvåret Stadsbyggnadsnämnden Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: NCC Roads AB Sverige Öst Tjänst: Underhåll av vägbeläggningar och vägmarkeringar. Avtalstid: Planering: Möjlighet för förvaltningen att på oförändrade villkor förlänga avtalet med två år med befintlig leverantör. Entreprenör/Leverantör: Grontmij Pavement Consultants AB Tjänst: Årlig inventering av vägbeläggningens standard och strategisk underhållsplan. Avtalstid: Planering: Förvaltningen avser förlänga avtalet med fem år. Entreprenör/Leverantör: Upphandling pågår Tjänst: Ramavtal avseende konsulttjänster för hus, mark och anläggning. Avtalstid: Planering: Möjlighet för förvaltningen att på oförändrade villkor förlänga avtalet med två år med leverantörer. Entreprenör/Leverantör: Upphandling pågår Tjänst: Ramavtal avseende mindre markentreprenader. Avtalstid: Planering: Möjlighet för förvaltningen att på oförändrade villkor förlänga avtalet med ett plus ett år med leverantörer. Entreprenör/Leverantör: Electrocord AB Tjänst: Service på trafiksignaler. Avtalstid: Planering: Förvaltningen påbörjar under oktober 2011 en ny upphandling avseende drift och underhåll av trafiksignaler. Entreprenör/Leverantör: Svevia AB Tjänst: Jourtjänst för trafiksignalanläggningar. Avtalstid: Planering: Förvaltningen avser att under 2012 påbörja ny upphandling avseende drift och underhåll av trafiksignaler. 20(22)

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer