Helena Tallius Myhrmans förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helena Tallius Myhrmans förslag"

Transkript

1 Helena Tallius Myhrmans förslag

2

3 Hej Elisabet, Översänder omgående två förslag, varav det första är huvuförslag. 1. En arkitekt,josef Eder, som jag tycker är en riktigt duktig ung arkitekt som jag gärna att han får ett stipendium. Se bifogat mail med pdf filer på några projekt, en villa och ett stort kontor för Skellefteå kraft. Det senare har publicerats I tidskriften Arkitektur. 2. om det finns utrymme för en ytterligare uppmuntran (stip.), vill jag föreslå Annika Vilhelmson, en konstnär som går på Konstfack i Stockholm. Hon arbetar i gränstrakterna mellan konst och bygd miljö (arkitektur). Se hennes skira rumsbildningar av papper, ibland skurna där ljusläppen blir så påtagliga. Tryck på länk till Annika annikavilhelmson.se

4

5 Vanadisvägen 24 S Stockholm Sweden Telephone +46 (0) Fax +46 (0) CV GA Josef Eder Arkitekt SAR/MSA f 1971 Praktiserande arkitekt med erfarenhet av planering, gestaltning och byggnadsprojektering. Har varit aktiv inom Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och juryledamot. Grundare och delägare i General Architecture. Utbildning 2003 Sveriges Arkitekters professionaliseringskurs 2001 Kvalitetsansvarigkurs nivå K KTH-Arkitektur 1990 Uppsala Universitet, Statskunskap 1991 Stockholms Universitet, Historia Yrkeserfarenhet General Architecture, delägare och ansvarig arkitekt Wingårdhs, medverkande och handläggande arkitekt 1996 Hederus Malmström Arkitektkontor, arkitektpraktikant 1995 BSK Arkitekter, arkitektpraktikant 1994 FFNS Skellefteå, arkitektpraktikant 1993 Gefle Dagblad, journalist 1992 Journalist, tidskrift utgiven under FNs möte om Miljö- och utveckling i New York och Rio de Janeiro, samt korrespondent för Sveriges Radio. Projekt i urval Pågående Om- och tillbyggnadsprojekt Stockholm city och Solna. Detaljplaneunderlag. Humlegården Fastigheter. Ansvarig arkitekt. Ombyggnad och nyetablering av Nordeas bankkontor i Stockholm och norra Sverige. Ansvarig arkitekt. Nybyggnad villa i Saltsjö Boo, 320 kvm. Massivt träbyggande. Ansvarig arkitekt. General Architecture Sweden AB Org. Nr Bankgiro

6 Invändig renovering kontorsbyggnad från 1964, för Skellefteå kraft. Kontor, konferens och entrémiljö. Ansvarig arkitekt. Detaljplaneunderlag ca kvm ljus BTA för bostäder och kommersiella lokaler. Sollentuna. Täby kommunhus, förslag till nybyggnad ca 9000 kvm. Hedersomnämnade i allmän arkitekttävling. Detaljplaneunderlag ca 250 lgh, Hemmesta. Konstnärlig utsmyckning Skellefteå Kraft. Ansvarig arkitekt. Nytt huvudkontor kvm kontor för Skellefteå kraft, Skellefteå. Ansvarig arkitekt. Kulturhus och konserthus. Bodö kommun, Norge. Inbjuden internationell tävling. Obelönat. Delat 1:a pris i allmän stadsplanetävling, 93 inlämnade förslag, Bodö Kommun, Norge. Ansvarig arkitekt. Villa på Dagö, Estland. 350 kvm. Svea Fastigheter. Ansvarig arkitekt. Delat 1:a pris i allmän stadsplanetävling, 93 inlämnade förslag, Bodö Kommun, Norge. Ansvarig arkitekt. Gestaltning av nya typer av BoKlok flerbostadshus. Inbjuden tävling, prisbelönat förslag. Skanska Norge. Färjeterminal och shoppingcenter, Värtan, Stockholm. Parallellt uppdrag, NCC Property Development. Ansvarig arkitekt. Kompletteringsbebyggelse bostäder i Sundbyberg kvm. Parallellt uppdrag för HSB. Sporthall med fullstor fotbollsplan för Riksidrottsförbundet, Bosön, Lidingö. Entreprenadtävling för NCC. Ansvarig arkitekt. Teater- och konserthus, Kristiansand, Norge. Belönades med inköp i allmän internationell arkitekttävling. Ansvarig arkitekt. Mariestad Vattenfront. Allmän stadsplaneringstävling. Ansvarig arkitekt. KVV 07, Örnsköldsvik. Inbjuden tävling om fasadgestaltning för kraftvärmeverk. Ansvarig arkitekt

7 Flerbostadshus i befintligt smalhusområde, modulbyggande i trä. Svedmyra, Stockholm. Markanvisningstävling åt NCC. Ansvarig arkitekt. Koncept för tax-freebutiker på fyra flygplatser i Norge. SAS. Medverkande arkitekt. Slussen. Inbjuden tävling om ny utformning av Slussenområdet på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Stockholm. Hedersomnämnande. Ansvarig arkitekt. Kv Baltic Mariehäll. Inbjuden tävling om bostadsområde (1 400 lgh, skola och arbetsplatser) i norra Stockholm. Gatu- och fastighetskontoret, Stockholm. Ansvarig arkitekt. Sportcenter i Södertälje, markanvisningstävling åt NCC. Europan 7. Allmän tävling om bostadsområde (150 lgh) i Kristianstad. Sjöfartsmuseum i Mariehamn. Allmän tävling. Ansvarig arkitekt. Ambassadörsresidens i Santiago de Chile. Inbjuden tävling, Statens fastighetsverk. Globen evenemangsområde. Parallellt uppdrag om ny Söderstadion mm i Globenområdet, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm. Ansvarig arkitekt. Uppsala konsert- och kongresscenter. 3:e pris i allmän arkitekttävling. Ansvarig arkitekt. Söderstadion, förslag till ny stadion på befintlig mark, vriden 90 grader. Hammarby Fotboll. Ansvarig arkitekt Wingårdhs, referens Per Glembrandt Arkitekt SAR/MSA Bolinder Strand, inbjuden tävling, Järfälla Kallhäll, JM. Detaljplaneunderlag för 600 bostäder, medverkande arkitekt. Projektering av första etappen, 95 lgh på Södra Udden. Handläggande arkitekt. Telefonplan, kontor, idéskiss. AP-Fastigheter. Kista, studentbostäder, idéskiss, Skanska Polhem, detaljplaneunderlag, bygglov och projektering av radhus, Järfälla. Folkhem.

8 Kallhäll, bygglov radhus i Järfälla. Folkhem. St Jörgen, Bokskogen, projektering av 103 bostadsrätter. Radhus i känslig parkmiljö på Hisingen i Göteborg. Riksbyggen. Sickla, parallellt uppdrag om bostäder och kontor nedanför Hammarbybacken, kvm. Stockholms Stad m fl. Gamen, parallellt uppdrag, hotell, om- och tillbyggna Skatteskrapan, Södermalm. Vasakronan. Kårhus, Södertörn, idéskiss. Akademiska hus. Torsviks Torg, om- och tillbyggnad, kontor, bostäder och hotell. AP-Fastigheter. Carnegie, parallellt uppdrag om ca 130 bostäder, Göteborg Stad. Polishuset, parallellt uppdrag om tillbyggnad till polishuset, nybyggnad av kontor samt bostäder, kvm, Göteborg. Vasakronan. Inomhusarena, idéskiss, Stadshagen. Skanska. Korvfabriken, parallellt uppdrag, ombyggnad av KFs charkfabrik på Södermalm, ca kvm. Atrium Fastigheter. Annerberg, markanvisningstävling om bostäder, Danderyd. Folkhem. Kårhus i Frescati, utredning av alternativa lägen. Akademiska hus Hederus Malmström Arkitektkontor 1995 BSK Arkitekter 1994 FFNS Skellefteå Kv Räven, Bostadsbebyggelse i träbyggnadsteknik, Bergshamra, Solna, Medverkande arkitektpraktikant. Båtmuseum på Holmön utanför Umeå, arkitektpraktikant.

9 Publiceringar och utställningar i urval, General Architecture Icon Magazine 2010 AMC Architectures 2010 Architecture Today 205/2010 Forum 2/2010 Kritik nr 6/2010 Arkitektur 8/2009 Nordic Architects - David Sokol (Arvinius förlag. Stockholm, 2008) Arkitekturmuseet - 00-TAL/2010 Arkitekturmuseet - Ung svensk arkitektur 2005 Kulturhuset 2005 Stockholm Art Fair 2004 Förtroendeuppdrag Sveriges Arkitekters representant i bedömning av parallellt uppdrag om nytt bostadsområde på Kvarnholmen i Nacka Sveriges Arkitekters representant i jury för bedömning av allmän tävling om utformning av Mörby Centrum Stockholms Arkitektförenings representant i Sveriges arkitekters tävlingsnämnd Studeranderepresentant i SARs tävlingsnämnd Språk Svenska och engelska

10 Villa Kummelnäs, Nacka Tillbyggnad, massivträ & plywood Josef Eder

11 Villa Kummelnäs, Nacka Massivträ, koppar & minerit

12 Vanadisvägen 24 S Stockholm Sweden Telephone +46 (0) Fax +46 (0) Skellefteå Kraft HK, Skellefteå Projektering för generalentreprenad efter parallellt uppdrag. GA Beställare och byggherre Fakta Ytor Stomme Fasad Kontorsrum Driftcentral Skellefteå Kraft AB m2 BTA Platsgjuten betong Kassetter av koppar 250 st Kraft och nät Fasad mot norr General Architecture Sweden AB Org. Nr

13 Hundraårsperspektivet. Det nya huvudkontoret är ritat och planerat utifrån ett helhetsperspektiv, där byggherren även är brukare och förvaltare. Detta har lett till lösningar och system optimerade till totalkostnaden över en livscykel, där såväl funktionalitet, underhållsapekter och driftskostnader vägts in. Målsättningen från beställaren har varit att skapa ett byggnad i staden som är vacker, funktionell och ekonomisk, både idag och om hundra år. Gedigna material - god ekonomi Husets gestaltning utgår från en klassisk arkitektonisk ordning. Det ansluter till Skellefteå Krafts befintliga kontor från sextiotalet, vilket påverkat våningshöjder och modulmått. Byggnaden har en tung värmelagrande stomme med tät bärande yttervägg och trappor i platsgjuten betong. Fasaden består av koppar med aluminiumfönster. Fönster och vissa kopparkassetter är indragna för att ge fasaden en tydlig reliefverkan. En konsekvent och genomprojekterad utformning ger huset en mycket god driftsekonomi, sett både till energieffektivitet och till underhållskostnader. Interiör som skapar trivsel Byggnadens kraftfulla och konsekventa kopparexteriör motsvaras av en lika genomförd interiör, präglad av öppenhet och ljus. Fasaden är alltid nära, vilket skapar gott om utblickar. Planlösningen är utformad som cellkontor, men är förberedd för att enkelt anpassas till öppet kontorslandskap. Björk domierar interiören. Fönsternischer och paneler är utförda i fanerad mdf, medan partier är utförda i massiv björk. Stommens delvis exponerade betong kontrasterar mot den ljusa björken, vilket blir som mest påtagligt i det sex våningar höga atriumet. Genomtänkt projektering skapar värde Arbetssättet, med ett genomgående modulsystem, få men gedigna materialen och återkommande principlösningar för detaljer har både lett till en mycket hög kvalitet i utförandet och en problemfri byggnation. Tillsammans med den tydliga gestaltningen har det resulterat i en byggnad som är en stark symbol för såväl företaget som för Skellefteå som stad.

14 Typplan lågdel Fasad mot väster Situationsplan 1:20 000

15 Styrelsevåning, plan 13 Invändigt atrium

16 Kontorskorridor i högdelen Trappan i betong och trä förbinder alla våningsplanen

17 Kontorsrum i hörn Horisontalsnitt genom yttervägg. Djupt placerade fönster ger reliefverkan åt fasaden, samt en god energiekonomi. El och radiator har byggts in i en smyginklädnad av björk som går från golv till tak. Styrelsevåning, plan 13

18 Fasad mot norr med personalentrén från parkeringsplatsen

19 Utanför, strax intill Papper, textil. Ca 3 x 3 x 0,9 m Alltjämt tveklösheten 2010 Papper. Totalt mått ca 3 x 3,5 m, vådernas mått ca 1/1,05/1,1 m x 3 m Things unheard of 2010 Papper, målad mdf, metall. 2,4 x 1,5 m, höjd 1 m

20 A room of its own 2007 Vit och svart väggfärg, träreglar. 3,5 x 5 m, höjd 2,6 m Still life 2007 Damm, målad mdf. 2,7 x 3,6 m Ta plats/äga rum 2006 Transparent självhäftande plastfilm på betonggolv. 3,5 x 3,5 m

21 Inverted islands 2006 Plastkar (diameter 70 cm), sand, vatten, sprayfärg. Utan titel Papper. Varierande mått. Utan titel Kartong, smältlim. 3,6 x 4,6 m.

22 Utan titel Papper. Varje papperskub 7 x 7 x 7 cm, installationer varierande mått.

23 CV Född 1979 i Göteborg Bor och arbetar i Stockholm Utbildning Magisterprogram Fri konst, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm Skulpturlinjen, Göteborgs Konstskola Grundläggande konstnärlig utbildning, KV Konstskola, Göteborg Stipendier 2011 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2008 Ernst, Julius och Adine Ekelins fond...fam Gustaf Tobisons stipendiefond...seth Linnés fond 2007 Sigrid Fridmans fond 2006 Stellan, Sten och Märta Hähnels minnesfond 2002 Eric Ericsons Stiftelse Utställningar 2010 Utanför, strax intill... Galleri Mors Mössa, Göteborg 2008 Kungliga Konsthögskolans Vårutställning...Konstakademien, Stockholm 2007 A room of its own, Magisterutställning...Galleri Mejan, Stockholm...Stipendiatutställning Eric Ericsons stiftelse...konsthallen, Mimers hus Kungälv 2006 Horror Vacui, Kungl. Konsthögskolans 4-årsutställning...Höglagret, Stockholm...Ytspänning...Vallgraven, Göteborg Kontakt mail(a)annikavilhelmson.se

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

... och vad hände sen?

... och vad hände sen? Författare: Teresa Westman tesa@kth.se... och vad hände sen? Genomförande efter arkitekttävlingar 2002 2007 Examinator/handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN:

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

BRF KAPTEN BREDSANDSBYN 12 NYA LÄGENHETER ETT STENKAST FRÅN MÄLARENS STRAND

BRF KAPTEN BREDSANDSBYN 12 NYA LÄGENHETER ETT STENKAST FRÅN MÄLARENS STRAND BRF KAPTEN BREDSANDSBYN 12 NYA LÄGENHETER ETT STENKAST FRÅN MÄLARENS STRAND 2 Jan Hardenborg. Välkommen till Bredsandsbyn Här har vi ritat hållbara bostäder med värden som gör att jag och mina medarbetare

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk.

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk. CityMark Nr 2 Mars 2010 ÅRGång 8 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Antalet kontorssysselsatta har minskat med 4,8 procent i Västra Götaland och med 2,8 procent i Skåne. Detta sker samtidigt

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

COMFORT. magazine BILAGA

COMFORT. magazine BILAGA COMFORT magazine Aktuella projekt och nyheter från Comfort BILAGA Comfort störst i Sverige inom VVS Med stor lokal förankring är Comfort Sveriges största installationskedja inom VVS med fler än 130 medlemsföretag

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

TÄTT INPÅ Skanskas vd en långvägare som blivit förälskad i branschen

TÄTT INPÅ Skanskas vd en långvägare som blivit förälskad i branschen TÄTT INPÅ Skanskas vd en långvägare som blivit förälskad i branschen SVENSKAR I LONDON Vi åker till Englands huvudstad och träffar The Swedish Real Estate Club TEMA: ENERGI/GRÖNA FASTIGHETER En rejäl genomlysning

Läs mer

kakelnyheter 2015 Keramiska fasader Konsten att bygga simbassäng Oaxen Krog & Slip + handgjort kakel Fornasetti och Keith Haring kakel

kakelnyheter 2015 Keramiska fasader Konsten att bygga simbassäng Oaxen Krog & Slip + handgjort kakel Fornasetti och Keith Haring kakel kakelnyheter 2015 + Keramiska fasader Konsten att bygga simbassäng Oaxen Krog & Slip + handgjort kakel Fornasetti och Keith Haring kakel Hej kakelvänner! Ett vedertaget uttryck lyder Tiden går fort när

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer