BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera"

Transkript

1 Nr 3 - september 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera

2

3 Bäste Läsare, Redaktion Bagersgatan 2, Malmö Tel: Fax: E-post: ansvarig utgivare Irena Lauterbach E-post: MeDARBETARE I DETTA NUMMER Ingenjörerna/arkitekterna: F. Smidek, L. Jansson, C-G Hanberg, H. Loord, B. Larsson, R. Hansson, T. Sandström, M. Knutsson, S. Hassby, F. Drab REPRESENTANT I FINLAND Manfred Sternegger OY Finnplot AB Helsinki Tel int: E-post: REPRESENTANT I tyskland BGC, B. Günther Tel int: E-post: REPRESENTANT I polen Wojciech Gruszecki Tel int: E-post: PREPRESS & TRYCK Profiltryck i Malmö Layout: Textbyrån MLT AB i Malmö Utgivningsplan 2009 Nummer 1, vecka 9, material senast 2 februari Nummer 2, vecka 19, material senast 14 april Nummer 3, vecka 38, material senast 24 augusti Nummer 4, vecka 47, material senast 26 oktober De flesta av oss har haft en härlig sommar och jag hoppas att även Du som läser detta kan säga detsamma! Batterierna är laddade och vi kan börja jobba med nya projekt. Hösten för alltid med sig flera intressanta tillställningar. Glöm inte Elmia Subcontractor och Tekniska Mässan, men även många mindre branschträffar kan vara intressanta. Under sommaren har jag kört flera hundra mil genom Europa och det man lägger märke till är att det byggs överallt! Inte bara vägar men också hus av alla storlekar. Då funderar man över hur många av alla dessa byggfirmor som använder BIM? Och vad är BIM egentligen? Många pratar om företeelsen, flera tror att de vet vad de pratar om men vet en liten byggfirma varför man bör använda BIM? I detta nummer får du läsa en introduktionsartikel OM BIM och själv bilda dig en uppfattning. Jag hoppas att vi i kommande nummer får flera synpunkter från andra skribenter om detta med BIM. Som en uppmärksam läsare har du redan läst om BIM i CAD&Rit-nytt, men nu börjar vi från grunden. Prototyptillverkning är ett annat intressant ämne som jag gärna vill framhäva. Det finns så många användningsområden! Jag vill gärna presentera de mest unika som till exempel Vasa-skeppets rekonstruktioner. Känner du själv till några spännande användningsområden? Ta gärna kontakt med mig och berätta. Det blir kanske nästa uppslag? Till slut vill jag påminna om webb-tidningen! Flera av er har hittat den, statistiken visar på stigande siffror och det visar att satsningen ger resultat. Webb-mag finns alltid på under knappen webb-mag. Jag önskar er alla en händelserik höst och flera trevliga arbetsdagar, nu när det börjar ljusna på marknaden! Irena Lauterbach ETT AXPLOCK AV InnehållET I DETTA NUMMER BIM några råd innan starten Sid: 4 Ansikte mot ansikte Sid: 16 Nr 3 - september 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Natural Colour Spotting! Sid: 6 Citytunnel i Malmö Sid: 18 BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera Omslagsbild, Vico Software ledande inom 5D BIM & produktionsoptimering 2009 års pris för byggvisualisering Sid: 10 Det våras för träskallarna Sid: 22 cad&ritnytt 3

4 BIM några råd innan starten BIM, Building Information Modeling, det hetaste trendordet inom bygg idag. Artikeln distanserar sig lite till hajpen och ger dig några nyttiga tankar innan du kavlar upp ärmarna. Av: Mats Knutsson, BIM/Affärsutveckling, Graphisoft Sverige. Branschen har öppnat dörren BIM har blivit ett vanligt begrepp i byggbranschen och de flesta har kommit i kontakt med förkortningen och de extrema förväntningar som följer i kölvattnet. Många hoppar på tåget med hopp om att bara man börjar 3D-projektera så löser sig det mesta. Det som har gjort att BIM har fått ett marknadsmässigt genomslag är en gemensam uppfattning att tekniken nu har kommit ifatt branschens behov. Behov kanske är fel ord eftersom de flesta inte har helheten kring BIM klart för sig. Det handlar egentligen mer om förväntningar och förhoppningar. BIM är inte CAD utan processer Bild från APD-modell, ca 2002, NCC Teknik. M. Knutsson Mycket av BIM-diskussionen kretsar kring CAD-verktyg och då i synnerhet 3D-CAD. BIM handlar dock mer om processer och samarbete än om verktyg. Att implementera ett BIM-verktyg i ett företag eller organisation som inte är villig att ändra sitt arbetssätt så att det passar BIM är en mycket svår uppgift. Generellt är förväntningarna på BIM extremt höga och mycket kan skyllas programvaruleverantörer och säljare som ger en teoretisk bild av vad deras system kan utföra. Man kan betrakta BIM i en kortsiktig och långsiktig del. I den kortsiktiga delen använder man BIM -verktyget som bulkverktyg för den stora delen av den traditionella projekteringen. I det långsiktiga perspektivet jobbar de olika disciplinerna integrerat och modellbaserat med öppna filformat. Att utnyttja BIM fullt ut innebär en strikt styrning av byggprocessen och är en fråga som beställaren bör vara intresserad av. Beställaren, eller processägaren, kan tjäna mycket på att informationshanteringen i ett byggprojekt flyter effektivt. Att se till helheten innebär att respektive konsult kanske inte kan arbeta på ett sätt som gagnar deras egna syften. En enskild projektörs insats som normalt kräver 300 tim kanske tar 400 tim för att kunna ge 200 timmar kortare total projektering. Det krävs då att projektorganisationen är mycket transparent och att risker och belöning styrs av helheten. Det är svårt att nå denna integrerade optimala BIM och på kort sikt är det klokt att se till att de BIM-verktyg man investerar i också stödjer och helst effektiviserar den vanliga bulkverksamheten. Det är lätt att stirra sig blind på den rena 3D-modelleringen och missa den tunga ritningsadministrativa delen av projekteringen som med eller utan BIM står för den stora volymen. Från tanke till handling Att börja med BIM är oftast ett beslut av management men hantverket utförs av projekteringsledet. Här blir det ofta en krock mellan olika förväntningar och resurs- och ansvarsfördelning. Det är enkelt för ledningen att blåsa i stora tutan att man ska köra BIM men det är mycket svårare att ta fram en strategi för det ska gå till operativt. Vardagen förändras Den projekterande verksamheten skall alltså tampas med att samtidigt vara experter på BIM, kunna sköta den dagliga projekteringen effektivt och helst inte ha något produktivitetsbortfall som påverkar debiteringsgraden. Det tar tid att lära sig ett nytt BIM-system eftersom de omfattar en mycket stor mängd mer eller mindre nyttiga finesser. Att hitta ett effektivt workflow som stöder dagens process och förbereda för morgondagens process är en förutsättning för att lyckas. Stora företag har alltid möjlighet att stötta utveckling och kan på olika sätt hantera ökade kostnader under förvånansvärt lång tid. Ett mindre företag är dock mer beroende av ett konstant kassaflöde och minskning av produktiviteten blir snabbt märkbar. Utvärderingsprocessen Diagrammet nedan försöker visa hur man utvecklas i BIM. I första stadiet är det mest förvirring med allt nytt men ganska snabbt kommer man in i en otroligt rolig fas där man upptäcker att det faktiskt funkar med 3D och wow-faktorn är mycket hög, alla features ska testas. När man har börjat projektera lite djupare och den första periodens entusiasm mattats av börjar vardagsprojekteringen komma in i bilden. Det ska ju trots allt produceras mer än tjusiga modeller. Gradvis kommer man in i driftsläge, dvs verksamheten har kommit in i en lunk där man inte utvecklas lika snabbt som i början men man har en högre total produktivitet. Det som är viktigt i denna mogna fas är att helheten är så optimerad som möjligt och att de verktyg man använder är optimerade för denna del. Det som är intressant är att kurvan visar var man bör utvärdera BIM-verktyget (om man tror att kurvorna stämmer). De alla flesta håller med om att man ska utvärdera i det läge man jobbar i, dvs i den mogna fasen. Dock sker de flesta utvärderingar i upptäckarstadiet på grund av resursbrist i personal och pengar. Det tar tid och hårt arbete att komma till det mogna stadiet vilket gör att många väljer den enkla vägen och utvärderar mest på detaljer och inte på helheten. För att förstå helheten krävs också en bra insikt i hur företaget fungerar och en kartläggning av de egna processerna är en bra början för att få material till en kravställning för utvärderingen. Med utvärdering avses här att testa ett program mot verksamhetens kravbild, inte att testa features i ett program. Det är också viktigt att den/de som ut- 4 cad&ritnytt

5 värderar har kompetens att se helheten. Den mest lämpade personen att utvärdera BIM-verktyg är en mycket erfaren och duktig projektör som kan se vad som är viktigt för helheten. Oftast är denna person en nyckelperson på företaget och får helt enkelt inte tiden att göra utvärderingen som istället ofta görs av yngre cad-projektörer som är lättare att avvara för dylika ändamål men kanske inte har samma helhetssyn. På större företag kan det vara klokt att flera personer med lite olika inriktning gör utvärderingen. Bästa vägen till BIM? Lösningen skulle kunna bestå av två ord: långsamt och lagom. Många springer och köper på sig dyra CAD-program, livrädda att inte haka på trenden med BIM. Om man inte bimmar är man borta från marknaden snart hajpen kring BIM är lite av kategorin välvilligt försäljarinducerad masspsykos och skulle behöva en välförtjänt andningspaus där man går ett steg tillbaka och får lite perspektiv på hur BIM fungerar. Man kan knappast implementera BIM rakt över i en organisation utan måste anpassa sig till den egna personalen och vilken typ av projekt man jobbar med samt hur man kommunicerar och vill kommunicera i framtiden med andra discipliner. HUR och inte ATT rätt fråga ger rätt svar Utgå inte från att BIM är en svartvit lösning och tro att bara det går att modellera i 3D så hamnar pengarna på kontot. BIM-programmen skiljer sig mycket åt och den relevanta frågeställningen bör vara HUR systemen fungerar och inte att det fungerar. Att det fungerar på något sätt borde vara självklart. Analogin med bilköparen är enkel. Ingen ifrågasätter om bilen fungerar man tittar istället på säkerhet, design, komfort, förbrukning etc. Det kan tyckas enkelt att ställa krav på hur det ska fungera men väldigt många missar här riktigt grovt. Det är dock typiskt i början av en teknikutveckling och har lett till att många har en negativ syn på BIM -Vi har prövat BIM och det var för dyrt det är ingen som vill betala för merkostnaden som uppstår när vi 3D-modellerar. De allra flesta av dessa företag skulle ha en annan syn på BIM om de hade gjort lite grundläggande research och närmat sig BIM på rätt sätt. Tekniken och branschen är mogen idag eller? Mjukvaruleverantörer bidrar till hajpen kring BIM vilket medfört att förväntningarna överträffar vad tekniken kan leverera i praktiken. Branschens inbyggda tröghet och ovilja till förändringar är också en faktor som gör utvecklingen långsammare. Det kommer att ta sin tid att gå över till BIM och det är en vandring där process- och teknikutveckling behöver varandra. Det är enkelt att teoretiskt visa vilka fördelar BIM borde ge men mycket svårare att realisera dem. Sammanfattning: Ha inte för bråttom med BIM utan läs på ordentligt innan så att ni verkligen utvärderar det som är kritiskt för era processer. Sätt rätt resurser på utvärderingen. Säkra ledningens stöd till 100% både ekonomiskt och mentalt. Implementera i en takt som passar er och i en omfattning som ni orkar med. Glöm inte vardagsprojekteringen. Ha små förväntningar hellre än tvärtom. BIM är ett strategiskt beslut och innebär förändrade arbetsprocesser och det måste man vara beredd på. Sist men inte minst så är BIM inte enkelt men utvecklande och effektivt och kan vara väldigt roligt. Econia Business Park, C&J Arkitektur Finland. Visualisering av projekteringsmodellen. lindab IT-lösningar Med CADventOnMEP får du fritt flow i projekteringen... Vi har förenat CADvent med AutoCAD MEP så projekteringsfasen blir enklare och mer överskådlig för alla samarbetspartner. Du får alla de välkända fördelarna från båda programmen i en samlad, integrerad lösning. Det ger dig helt nya möjligheter att använda de rätta komponenterna från starten, och du säkrar samtidigt en optimal informationsöverföring - hela vägen genom projektet! Utvalda nyheter i CADvent 6: stöd för AutoCAD 2010 förbättrat användargränssnitt systemberäkningar med aggregaturval från Systemair förbättrade ritfunktioner Med CADvent 6 kan du projektera enklare och med bättre resultat. CADvent 6 - lanseras i september

6 Natural Colour Spotting! Vad var det för färg på Karl den tolftes vita häst? Vit är ett alldeles för oprecist svar på den frågan. I alla fall om man frågar någon på Färginstitutet. I trettio år har de med färgsystemet Natural Colour System (NCS) försökt att ha koll på färgerna som vi projekterar våra byggnader och inredningar med. Och det firades förstås i färg med ett evenamang med deltagare från trettio länder! Dock ingen häst. Av: Hans Loord, färgfascinerad arkitekt och journalist. Hotell Rival vid Mariatorget var redo för en färgexplosion! Det varr NCS som firade 30-årsjubileum 2009 med en heldag i färgens tecken i syrenernas tid. NCS är inte helt gröna på det här med färg det är ju helt klart efter trettio års verksamhet, men att åstadkomma en heldag på två röda sekunder är inte helt lätt men evenemanget lockade till sig besökare av allehanda slag och kulörer bland andra sågs den kände färggurun Karl Ryberg, förvånande nog i publiken och inte på scenen, för dagen iklädd gult och turkos. Scenen befolkades av intressanta färgrelaterade berättelser och människor som söker sig till färgupplevelser av olika slag. Till och med Google har numer börjat intressera sig för färg det går att söka på bilder efter färger i Google. Så om ni vill söka efter en bild på en gul Ferarri i stället för den vanliga röda är det bara att välja! Men nu handlade det ju om NCS. Natural Colour System ett sätt att namnge färg Färgsystemet Natural Colour System i vardagligt tal kallat NCS - bygger på sex färger och blandningar av dessa: Röd, Gul, Blå, Grön, Vit och slutligen Svart. Med NCS anges vilken färg det är med hjälp av en kod. Koden S 1050 Y90R kan vi ta som exempel beskriver nyansen 10 betyder att svärtan är 10%, 50 betyder att mängden färg är 50%. Y90R beskriver kulörtonen vilket i det här fallet betyder att färgen ligger mellan gul(y) och röd(r) och att 90% är mot det röda. S står för att färgen tillhör en standard. S 1050-Y90R är en ganska ljus rosa färg med NCS färgcirkel. Bild: Hans Loord. mycket rött och lite gult i. Dessa koder används av alla arkitekter i Sverige och en hel del andra länder och i stort sett varje färghandel. Det finns förstås andra färgsystem, vilka vi kanhända återkommer till i en annan artikel. Det förekommer en massa andra namn på färger också, mer eller mindre skojiga. En färghandel i Stockholm har exempelvis satt namn på färger efter gator på stadsdelen Södermalm till exempel. Inte så precist, men kul. Kolla på se och se vilka färger gatorna på Södermalm har. Välj färg till din vardag efter där du bor. Färg som trend Färg är tydligen mer och mer förekommande i vårt dagliga liv. Det tomma vita rummet med bara en vit soffa i verkar äntligen ha avsomnat även om våra mest modernistiska arkitekter fortfarande envisas ibland. Färg används som varning, lockelse och pedagogik. Reklamen fylls av färgrik information och olika färgtrender avlöser varandra. På färgdagen togs detta tema också upp, bland annat av finska Lea Kumpulainen som är Range Strategist på IKEA. Lea delar in alla i två gupper - med eller utan barn. Hon ser att vissa färger passar lite överallt medan andra passar bäst i vissa länder. Exempelvis vill fransmän ha gula kök, holländare och italienare står ut med färgen orange. Som vanligt funkar vitt, svart och beige både här och där. Vidare fanns där Latika Khosla, Trend Forecaster från Indien, som försöker få till färg i relation till produkter. En annan som tog upp färgtrenderna var Justine Fox från Global Colour Research i England som varje år tar fram en färgkarta för de färgtrender som gäller. Hon är också med om att ge ut tidskriften MIX Magazine som utkommer fyra gånger per år. Att 2009 års färg är violett och purpur kunde hon bekräfta. Skönt då att jag denna dag valt violett skjorta. Trendigt värre. Arkitekter i färg Arkitekter då? Jo det finns faktiskt arkitekter som vågar motstå modernisttrenden och använda färger. Astrid Klein och Mark Dytham är spännande exempel på det. Eftersom Europa inte var så mottagliga för färg flyttade de helt enkelt hela sitt kontor till Japan. Japaner är inte så räddhågsna som vi europeer. Astrid och Mark gick ut hårt med devisen Colour is free use it och fortsatte berätta om färgen som känslobärare och att färg verkligen är starkt i Japan. Det går till och med att använda färg som förenar. Astrid berättade om en fusion av ett företag som som signalfärg brukar ha gult med ett annat som brukar ha blått. Lösningen blev ett grönt kontor! Helt enkelt att även fusionera färgerna. Kontoret har även producerat rutiga höghusombyggnader i grönt och rött, blåa gummibadrum och andra medvetna färgexperiment. I Japan är rött VIP-färgen framför andra till exempel. Ett annat kontor som jobbat medvetet med färg på senare tid är Wester & Elsner som med sitt projekt vid Kungsbron i Stockholm visade att en byggnad minsann kan se olika ut om man betraktar den från olika håll och att färg kan ge spännande effekter. Kulörer på Kungsbron. Bild: Wester + Elsner Arkitekter. Färgpoesi på finska Spännande var också det andra finska inslaget i dagens begivenheter Vesa Honkonen. Vesa har kontor både i Finland och i Sverige och samarbetat bland annat med berömdheter som arkitekten Steven Holl som bland anmnat ritat det finska konstmuseet Kiasma där även Vesa hade en roll och han har också ritat en självlysande grön stol dit. Han vill gärna dra in både filosofin och poesin i arkitekturen och färgen har där en given plats. Vesa säger att det gäller att kunna vara tillfreds med att inte veta säkert och att kunna acceptera osäkerheter. För honom handlar färg väldigt mycket om ljuset. Han uttryckte det så här Light drawn on the canvas of darkness. Vesa har också en slags kompis som alltid, precis som inspirationen, kommer objuden. Man vet aldrig. En gul filt från 6 cad&ritnytt

7 IKEA inspirerade honom till ombyggnad av Stortorget i Östersund till exempel. The Golden Plaza of Östersund med gul stenläggning. Vesa spelade musik för oss också. Pianisten Glenn Gould som spelar Goldbergvariationer av Bach. Det visar sig att Gould i början av sin karriär spelade stycket på trettioåtta minuter och senare i livet spelade han samma stycke på femtioen minuter! I arkitekturen är också mellanrummen, tomrummen, minst lika viktiga som själva byggnaderna. Och fantasin förstås. Färglego, fantasi och elektriska drömmar Vet du vad Monkiworld är? Var inte orolig, det gjorde inte jag heller. Joel Degermark och Catharina Frankander från byrån Electric Dreams berättade vad det är. Monkiworld är en slags fiktiv, lekfull poetisk 3Dvärld befolkad av märkliga figurer på ett antal låtsasplatser med poetiska namn. Kolla själv på så får du se. Monki är också ett antal klädbutiker för vad Catharina kallar Zaphappy girls och i dessa butiker använder sig byrån av ett slags konceptuellt legosystem i starka färger. Det finns butiker från Malmö upp till Umeå än så länge. Joel och Catharina talade om att finna en färggrammatik och företagsidentitet med färger. Butikerna ska varken marknadsföras med affischer, jinglar eller TV-reklam. Däremot ska de ha färgrika interiörer och öppningskalas på stan. Historien bakom NCS Orden på stan och färg får mig att osökt hamna år Det året kom den den engelska sångerskan Petula Clark ut med låten Down Town och samma år grundades Stiftelsen Svenskt Färgcentrum av Vetenskapsakademin(IVA) och Slöjdföreningen (numera kallad Svensk Form)samt ett antal industriföretag. Syftet var bland annat att forska tvärvetenskapligt om färg. Anders Hård, Gunnar Tonnquist och Lars Sivik ledde forskrningsarbetet som slutligen ledde fram till färgsystemet Natural Colour system. NCS blev Svensk Standard år 1979 och det är därför NCS firar i år. Tankar om färg som legat till grund för det som blev NCS fanns förstås redan långt tidigare. Redan på 1600-talet skrev vetenskapsmannen A S Forsius: among the colours there are two basic colours, white and black... the four intermediate colours are red, blue, green, yellow and grey from white to black - and these increase in intensity by degrees... changing from white by paling or to black by darkening Samma grundtanke som NCS, samma sex färger och samma vision. Idag har Färgcentrum ungefär 150 individuella medlemmar som arbetar med olika aspekter på det här med färg och tjudofem organisationsmedlemmar. Runt hundra tusen människor världen över använder sig av NCS. Färgcentrum ska främja färgforskning och utbildning, sprida färgkunskap och vara centrum för färg och färgforskning. Stiftelsen är också medlem i den internationella färgorganisationen AIC, Association Internationale de la Couleur. Problem i paradiset och våra verktyg Så hur var det nu med Karl den tolftes vita häst? Om vi levde då den levde så skulla vi ju kunnat se den i verkligheten och jämföra dess vithet med andra då levande vita hästar. Skulle vi sedan vilja framställa ett tyg i denna vita nyans så skulle vi behöva ha tillgång till hästen under hela tygfärgningsprocessen för att kunna få till rätt färg. Så långt där och då. Idag, när vi ska projektera ett hus och ska komma fram till vilken färg det ska ha, utgår vi från flera olika förutsättningar. Vi ritar i datorn, skriver ut på en skrivare och har provlappar på tyger och färgkartor till exempel från just NCS. Det är ju bara tygproverna, om man viker dem fyra gånger först för att känslan ska bli den riktiga, som liknar verkligheten. Dataskärmen och skrivaren är rena lotteriet. Vi kan slita hund med att få till det snyggt på dataskärmen, men när vi sedan skriver ut det ser det helskumt ut. Utan att gå in på detaljer kan vi konstatera att vi behöver kalibrerings- och inmätningsverktyg. Vi behöver kunna få det som ser rätt ut i ritprogrammet att se rätt ut i utskrift och överenstämma med en tänkt verklighet. Den färg vi väljer digitalt för dess skönhet borde helst vara den färg vi till slut beställer från färghandeln! NCS har till exempel sin NCS Colour Scan avsedd att mäta vilken den närmaste NCS-färgen är på en given yta. Ett annat verktyg är programvaran NCS Palette som fungerar som plug-in till Photoshop, AutoCAD och ArchiCAD. CAD-programmet MicroStation har sedan sin senaste release lyckats få in NCS-systemet direkt i programvaran så där behövs inget extra program. Andra företag har också förstått att det behövs kalibrering. Företaget Colour House, som är kopplade till det konkurrerande färgsystemet Pantone, har bland annat en liten gizmo kallad Color Munki direkt avsedd att kalibrera både daturskärm och skrivare till färgsystemet. Att vi har ett svenskt färgsystem i form av NCS som används för arkitektur och design över stora delar av världen är något vi kan vara lite stolta över och kanske också hjälpa till att utveckla, till exempel genom att bli medlemmar i Färgcentrum. Inget när det gäller att projektera med färg är ju färdigt ännu. En ständig färgutveckling behövs alltid för att få arkitekter och designers att våga skapa i färg och inte nöja sig med den vita tomheten. Jag tror förresten att Karl den tolftes häst inte var vit alls. I alla fall om man tolkar dess namn Brandklipparen. Då borde den varit rödbrun. Kanske var det NCS S 4040-Y80R. Men hade han en vitaktig springare också - var det säkert en skimmel. GRAPHISOFT BIM Server tar CAD till en ny nivå. TeamWork 2 innebär ett paradigmskifte. Nu kan designteam av alla storlekar arbeta i samma databas inom kontoret eller via Internet. Läs mer på cad&ritnytt 7

8 Tekniska Mässan 2009 Storformatskrivare Årets Tekniska Mässa invigs den 13 oktober av finansborgarrådet Sten Nordin. En av nyheterna är att Tekniska Mässan i år även omfattar Scanautomatic som genomförs parallellt. Man kommer att bjuda på bland annat paneldebatt och aktiviteter med fokus på innovationer och innovatörer. Av: Franz Smidek. År 2009 går till historien som ett av de tuffaste åren någonsin för svensk verkstadsindustri. Enligt projektledaren för mässan, Björn Lindforss, är dock intresset för mässan stort, man räknar med att ha över 400 utställare. Besökarna kommer att kunna ta del av kunskapshöjande expertseminarier och en stor mängd nyheter från de utställande företagen. Redan invigningsdagen den 13 oktober hålls det ett panelsamtal med tre av Sveriges tongivande aktörer när det gäller villkoren för forskning och utveckling. De tre är Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, KK-stiftelsens VD Madelene Sandström och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande för stiftelsen för strategisk forskning. Senare samma dag delas elektronikbranschens stora innovationspris Swedish Embedded Award ut. Totalt har elva kandidater nominerats, sex studentprojekt och fem projekt som tagits fram av företag. Samtliga baserade på inbyggda intelligenta system. Teman för Embedded Conference Scandinavia, som hålls den oktober är Safe and Secure Systems, Wireless Communication och Samarbete mellan forskning och industri. Årets upplaga av Tekniska Mässan kommer att visa Produktutveckling, Plåtbearbetning, Lean production, Logistik, Kontroll/ Test och Mät, Identifikation-Märkning-Spårbarhet, Driftsäker produktion och underhåll och Industriteknik/Industriförnödenheter. Bland seminarierna återfinns Logistiklägen, RFID och olika korta expertseminarier i mässlokalerna inom de olika delområdena. Scanautomatics seminarieprogram ska fokusera på konstruktörer, integratörer och konsulter bl a inom områdena energieffektiv produktion. En tydlig trend i år är att Tekniska Mässan kommer att allt mer fungera som en plattform för kunskapstillförsel. Man räknar med att kunna arrangera omkring 150 expertseminarier och mässan kommer att besökas av omkring 2000 skolungdomar från olika gymnasieskolor runt om i Sverige. allt vanligare Canon breddar sitt sortiment av storformatskrivare med image- PROGRAF ipf650 och ipf655 som levererar A1-utskrifter på 30 sekunder. De större modellerna skriver ut upp till 44 tums papper. Skrivhastighet för en A0 anges till ca 48 sekunder. Av: Franz Smidek. De nya skrivarna är framförallt utvecklade för att möta behovet hos CAD- och GIS-användare. De uppges producera minsta radbredd på 0,02 mm och levererar +/-0,1 procents linjeprecision. Skrivarna är utrustade med funktioner som kantfria utskrifter, HotSwap för byte av bläck under arbete samt ekonomiläge för att minimera utskriftskostnader. ImagePROGRAF ipf655 och ipf755 levereras med 80 GB stor hårddisk. Till skrivarna har Canons utvecklat flera mjukvaror, bl a ett redovisningssystem för kostnadskontroll där man kan följa upp bl a hur mycket papper och bläck som används. Ett annat program, emaintenance, håller koll på maskinen så att man får meddelande när t ex delar eller förbrukningsvaror behöver bytas eller servas. Ett annat program som Canon utvecklat är PosterArtist, version Programmet kostar ca 2000 kronor och med det kan de som t. ex. driver en butik, utställningshall eller köpcentrum skapa egna affischer. Programmet innehåller ca 200 färdiga mallar och 1000 licensfria bilder. PosterArtist har en låg inlärningströskel, hanteringen påminner om Powerpoint. Utvecklingen av de nya storformatskrivarna handlar om att förbruka mindre bläck och producera mer, förklarar Ann Lerjeborn, produktchef för storformatskrivare. Behovet av storformatutskrifter växer och en tydlig trend är att allt fler är intresserade av att kunna skriva ut själva på sin arbetsplats. Hon konstaterar också att användningsfältet för storformatskrivarna breddas, från CAD och GIS till skapandet av färgglada affischer och informationsblad. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att storformatskrivarna, som tidigare hanterades lite speciellt, nu kan tas in i vanliga nätverk och hanteras på samma sätt som alla andra skrivare. Byte av pappersrullar i skrivarna underlättas av ett markeringssystem. Innan pappersbytet skrivs det på rullen en kod och text om hur mycket papper som finns kvar. Nästa gång man byter rulle så läser skrivaren av koden. Om man beställer en utskrift där bläck eller papper inte räcker till så får man meddelande om detta, så att man slipper halvfärdiga utskrifter. Gjuterimodeller, kokiller, prototyper. Godsframtagning ombesörjes. 8 cad&ritnytt

9

10 Personlighet och inlevelse gav 2009 års pris för byggvisualisering Arkösund, vy över kajområde. Autodesk Design Visualization Award till Caroline Lidström och Frida Högberg, Visualiseringen av planerna på att utveckla Arkösund till ett maritimt centrum på ostkusten var det som gjorde Caroline Lidström och Frida Högberg till vinnare av årets Autodesk Design Visualization Award. Ett oerhört spännande projekt att arbeta med, inte minst för att vi verkligen fick sätta vår egen prägel på det. Vi hade kommunens planskiss plus idéer och visioner från de tre intressenterna att utgå ifrån, resten var upp till oss. Vi har ritat hus, lagt in terrängmodeller, placerat ut träd och bryggor. Vi har varit arkitekter, visualiserare och byggingenjörer på en gång, säger Carolina Lidström och Frida Högberg. Tre bostadshus, en servicebyggnad, kiosk, bryggor och diverse mindre byggnader blev resultatet av ett arbete som drog igång i oktober. Det som avgjorde till Carolines och Fridas fördel var det personliga anslaget; inlevelsen. Att vara teknisk ekvilibrist är inte det viktiga. Det handlar mer om att analysera kundens behov, att vara lyhörd för hur visualiseringen ska användas. Det vinnande förslaget genomsyrades av känsla för projektet och gav en bra bild av de upplevelser som kan bli möjliga om projektet genomförs, säger Linda Mattsson på White Arkitekter, en av dem fem jurymedlemmarna. Övriga i juryn var Fredrik Eriksson från SWECO, Ulf Malmström, Canon, Nora Gunneng, Autodesk och Wilhelm Strömberg, FutureCAD. Andrapriset gick till visualiseringen av Strömsholmen och tredjepriset till Stockholm Väst. Projektet i Arkösund är ännu bara på idéstadiet och några beslut om att genomföra det är inte fattade. Det vinnande förslaget kommer nu att fungera som diskussionsunderlag, något att diskutera utifrån när planerna på en ny marina i Arkösund avancerar. Kursen i byggvisualisering är unik i såväl Sverige som Europa och ingår som en valbar inriktning i högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik. Studenterna blir en länk mellan arkitekter, väg- och vatteningenjörer och allmänhet. För Autodesk, som satsar stort på att förse studenter och lärare vid högskolor och universitet med programvaror och stöd, är Autodesk Design Visualization Award ett utmärkt tillfälle att visa fram hur bredden i företagets produktsortiment spelar en 10 cad&ritnytt

11 viktig roll för att effektivt kunna spegla ett projekt ur alla dimensioner. Under kursen har studenterna haft tillgång till följande verktyg: AutoCAD Architecture, Autodesk Revit, 3ds Max 2009, Autodesk Combustion, Autodesk DWF Viewer, boujou 3.1, videoredigering, videokamera, digitalkamera, Autodesk Cleaner för videokompression och streaming samt eventuella verktyg som används hos uppdragsgivarna. För oss på Autodesk känns det viktigt att stötta ett sådant här initiativ som innebär att studenter lär sig den senaste tekniken och tack vare det blir konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Byggvisualisering har de senaste åren blivit allt viktigare inom branschen, konstaterar Nora Gunneng, AEC Marketing Programme Manager, Northern Europe. Linda Mattsson instämmer: Tidigare togs det fram visualiseringsbilder i början av ett projekt och sedan var det bra. Idag görs det nya visualiseringar i stort sett under hela projektets gång, säger hon. För den som vill veta mer om Autodesks studentsatsningar finns Autodesk Student Community, där studenter gratis kan ladda ned programvaror och få stöd och råd från experter inom olika professioner. Caroline Lidström och Frida Högberg. HP stärker sitt program av storformatskrivare Designjet T1120, heter en ny multifunktionell storformatskrivare för GIS- och CAD-användare som skriver ut, kopierar och digitaliserar ritningar. Skrivaren säljs i olika utföranden. Den levereras med bl a en hårddisk på 80 GB och olika verktyg för jobbstyrning. Enligt HP skrivs A1 på 30 sekunder, vilket kan anses vara snabbt. Av: Franz Smidek. En annan nyhet är HP Designjet 4020/4520, storformatskrivare för offentlig sektor och professionella reproföretag för att ta fram ritningar, kartor, presentationer och posters. Den kan skriva ut upp till 100 A1/D tryck per timme. Skrivaren innehåller en 160 GB hårddisk och kan utrustas med upp till 1120 MB minne. Till de nya skrivarna har HP utvecklat flera mjukvaror. En av dessa heter HP Web Jetadmin 10.2, ett styrverktyg för bl a övervakning, säkerhet, problemsökning och rapportering. Programmet gör det möjligt att fjärrstyra storformatsskrivare på samma sätt man styr vanliga kontorsskrivare i ett nätverk, för att se om t ex pappret eller toner tagit slut. De nya skrivarna kan integreras i HP Managed Print Services för att reducera infrastrukturkostnader för tryck och öka tillgängligheten. Därutöver erbjuder HP Serif Poster Designer Pro, ett program för att skapa posters och banderoller för bl a butiker. Designer Pro innehåller färdiga mallar, bilder och ett antal verktyg och effekter. Med HP Instant Printing Utility kan man skriva ut HP-GL/2-, Adobe PDF- och Microsoft Power Point-filer direkt från datorn, även om man inte har Autocad installerad. HP Accounting Excel Tool är ett verktyg som skapar rapporter och faktureringsunderlag beroende på förbrukningen av bl a papper och färger. Data lagras i en xml-fil som kan levereras direkt till ett ekonomisystem. HP erbjuder mer än 70 olika medieval och en rad nya material för storformat anpassade för både inomhus- och utomhus. Ett av de mest intressanta alternativen är HP Recycled Bond Paper gjort av återvunnet returpapper, för att skriva ut en ritning som ska leva några timmar på byggarbetsplatsen. Lars Norén, marknadschef för storformatskrivare, förklarar att HPs nya lösningar för storformatskrivare är framförallt evolutionerande. Målet är att öka kundernas produktivitet och göra det enklare, billigare och smidigare att använda storformatutskrifter. Man ska inte behöva vara specialist för att skriva ut en CAD-ritning. I ett större perspektiv vill HP komma ifrån benämningen skrivare. Man vill i istället tala om utskrifter och utskriftshantering, där skrivaren bara är en del i det hela. Nya CAD skrivare är visserligen något dyrare än de gamla, men de producerar mer på en kortare tid samtidigt som de drar betydligt mindre energi. En ytterligare trend är miljötänkandet. Storformatskrivarna ingår i HPs Planet Partner-system för gratis återvinning av toner och bläckpatrioner. Med Carbon Footprint Calculator går att räkna ut hur stora koldioxidusläpp varje skrivare står för, vilken miljöpåverkan varje skrivare har under sin livslängd. Möjligheten att spara energi har blivit allt viktigare. Lars Norén beklagar att många idag endast tittar på kostnaderna för papper och bläck medan de bortser från energiförbrukningen. För vissa, framförallt stora företag och organisationer, skulle det t.o.m. löna sig att byta ut den gamla skrivarflottan mot en modernare som kräver mindre energi. Lars Norén, t v, och Marcus Palmehorn förevisar HP Designjet cad&ritnytt 11

12 Leica ScanStation C10 nästa generation laserscanner Leica Geosystems presenterar den helt nya Leica ScanStation C10, bolagets största framsteg hittills inom laserscanner för mätning av byggnation och topografi. Den kompakta allt-i-ett Leica ScanStation C10 erbjuder användaren en kombination av ännu större mångsidighet, minskade kostnader för ägande, och ännu högre produktivitet för scanning. Dessa framsteg riktar sig till dagens branschfolk inom scanning, men även till organisationer som vill starta upp laserskanning för att bredda och/eller förbättra sin nuvarande verksamhet. Leica ScanStation C10 är ett helt integrerat, kabelfritt system, som gör full kupolscanning upp till 10 gånger snabbare än sin föregångare till exempel en typisk rumscanning tar nu mindre än två minuter. Skannern är enkel att lära sig, mätvänlig inbyggt gränssnitt med hög upplöst pekskärm i färg och integrerad, högupplöst zoom-kamera/video. Den har en dubbelaxlig lodkompensator, laserlod och trefotsfäste för snabb uppställning över en känd punkt, och kompatibilitet med standard fälttillbehör såsom TPS batterier, totaltstationsprismor och Leica GPS SmartAntenn. Även nya användare av High-Definition Surveying kommer att finna det lätt att lära sig och arbeta med Leica ScanStation C10. Leica ScanStation C10 inbyggda programvara gör användaren ännu mer effektiv, dessutom är systemet konstruerat för att uppgraderas under tiden med ökad TouchCAD Program för 3D-design och utbredning av friformobjekt Lundström Design Ekhagsvägen Stockholm Tel: touchcad.com funktionalitet - allt i detta mindre och lättare instrument. Detta är den typ av instrument som verkligen förtjänar att kallas Leica Geosystems nästa generations scanner. Leica ScanStation C10 utan tvivel kommer att stärka vårt rykte för innovation och ledande ställning inom High-Definition Surveying, säger Dr Juergen Dold, ordförande i Leica Geosystems Geospatial Solutions Division. Med utgångspunkt från värde, mångsidighet och produktivitet, är allt-i-ett Leica ScanStation C10 idealiskt för organisationer som vill komma in på marknaden för scanning eller organisationer som vill lägga till en mer mångsidig och produktiv scanner deras befintliga instrumentpark. säger han. Priser och tillgänglighet Leica ScanStation C10 planeras vara tillgänglig för leverans i september Leica Cyclone v 7.0 tillkännages samtidigt som medföljande programvara för drift av Leica ScanStation C10 och alla andra Leica Geosystems HDS scanners. Leica Geosystems when it has to be right Med nästan 200 års banbrytande lösningar för att mäta världen, är Leica Geosystems produkter och tjänster betrodda av proffs världen över för att hjälpa dem att fånga, analysera och presentera geografisk information. Leica Geosystems är bäst känt för sitt breda utbud av produkter som samlar in noggrant, modellerar snabbt, analyserar enkelt och visualiserar och presenterar geografisk information. De som använder Leicas produkter varje dag litar på dem för deras driftsäkerhet, det värde de levererar och den utmärkta supporten. Baserat i Heerbrugg, Schweiz, är Leica Geosystems ett globalt företag med tiotusentals kunder som stöds av mer än anställda i 28 länder samt hundratals partners i mer än 120 länder världen över. Leica Geosystems är en del av Hexagon AB i Sverige 12 cad&ritnytt

13 Leica ScanStation C10 Laserscannern du längtat efter Ingen har tidigare paketerat så mycket kapacitet och värde i en enda enhet. Välj ScanStation C10 den mångsidiga time-of-flight-scannern från Leica. Oumbärlig kontaktsamlare på event En konferens eller mässa ger många chanser till att skapa nya kontakter som kan leda till nya affärer. Det är en väletablerad sanning. Problemet med dessa events är att man aldrig riktigt får fullständig kontroll över vilka som är där och hur man ska kunna nå dem. I efterhand kanske man fick veta att en viktig kontakt också besökte konferensen och chansen till ett möte för att byta visitkort gick om intet. Ju fler besökare och prospekts, desto mindre chans att hinna träffa dem. Det tycks vara en evig paradox som säkert många har erfarit. Av: Love Jansson Lösningen på detta besvärliga problem är Spotme, en digital dosa som du bär med dig och som blir en oumbärlig hjälp när det gäller att hålla reda på alla kontakter. Spotme ger många bra fördelar. När du anländer till eventet tas ett foto av dig som sparas i Spotme tillsammans med dina kontaktuppgifter. Detta blir ett digitalt visitkort som du delar med dig på ett mycket smart sätt. Genom att lägga två dosor mot varandra överförs kontaktuppgifterna mellan dosorna. På så sätt kan man enkelt och snabbt samla digitala visitkort med bilder från alla de möten som avverkats under dagen. Därefter skickas all information och blir tillgängligt via e-post. Har du glömt att trycka upp nya visitkort så gör det alltså ingenting. Att byta information är smidigt, men hur hittar man intressanta kontakter? Spotme hjälper även till med detta. I dosan finns deltagarna inlagda i en översiktlig databas. När du hittat en intressant person kan du skicka en förfrågan om ett möte till exempel i den kommande kaffepausen. Därefter är det bara att leta upp personen och byta kontaktuppgifter. I dosan kan också eventets agenda läggas in och strax innan en ny punkt på programmet talar Spotme om detta för bäraren. Den är inte särskilt stor utan bärs kring halsen och blir ett viktigt redskap som går snabbt att använda för att få information och byta digitala visitkort. Ett smart hjälpmedel som bidrar till att eventet blir den kontaktskapare som deltagarna eftersträvar och som genererar nya affärsmöjligheter. Spotmes tangentbord gör det enkelt att skicka meddelanden. cad&ritnytt 13

14 Konsten att nå ända fram I början av åttiotalet samlades ett gäng entusiastiska entreprenörer i Kalifornien, för att undersöka marknadens behov av ny datateknologi. Utan att ha ett konkret, uttalat mål, utvecklade man det första CAD programmet för persondatorer AutoCAD. Ungefär samtidigt började IBM leverera en PC baserad på Microsofts operativsystem DOS. En av grundarna av Autodesk, som man valde att döpa företaget till, var en svensk Lars-Åke Moureau. Detta ledde till att AutoCAD version 1.2 kom till Sverige redan hösten I ett antal seminarier presenterade man första versionen av AutoCAD för ingenjörer och arkitekter. Esselte blev den första återförsäljaren och distributören. Av: F. Dráb. Svenska FutureCAD För att ta reda på hur distributionen av Autodesks produkter i Sverige fungerar idag, åkte jag till Marievik i Stockholm. Där träffade jag Bodil Lundgren, ansvarig för distribution och logistik, och Staffan Hægermark, VD på företaget. Staffan har varit med i Autodesk världen sedan många år och tar emot mig med ett hjärtligt leende. Kan du berätta hur det var och är med distributionen av Autodesks produkter i Sverige? När Autodesk växte i Sverige i början av åttiotalet, hade man behov av att administrera försäljningen på ett effektivt sätt. Antal distributörer växte snabbt, från en till sju eller åtta stycken. Att sälja CAD-program krävde mer av leverantörerna än att sälja någon annan produkt. Support, användarutbildning, logistik mm, var krävande. Distributörerna delade på marknaden och levererade till ett växande nät av återförsäljare. Norden mest framgångsrik i världen Mellan var Norge och Sverige, Staffan Hægermark, vd på FutureCAD förklarar för mig hur hela distributionen av Autodesk-produkter går till. de mest framgångsrika marknaderna i världen. Detta förde med sig att trycket på säljadministrationerna ökade lavinartat. Snart kom man fram till att man inte kunde ha så många inblandade och då minskade man till fem och sedan till tre distributörer, berättar Staffan Hægermark. Kvar som distributör av Autodesks produkter i Sverige blev CityData, S&S och EMT. Vi på CityData, fortsätter Staffan Hægermark, ville förvärva S&S och EMT men då visade DET sig att det inte var önskvärt att vi skulle vara ensamma på marknaden. Då kom Man & Machine från Tyskland och köpte S&S och EMT. Vid den tiden hade Man & Machine 70 procent av marknaden i Sverige medan vi på CityData BARA hade 30 procent. Därefter delades marknaden så att Man & Machine fick fokusera på GIS-segmenten och på MAP-produkter. CityData blev ansvarig för Autodesks produkter inom mekanik, arkitektur och konstruktion inklusive AutoCAD LT. Det finns alltså två distributörer kvar? Ja, men vi distribuerar inte samma produkter, utan var för sig fokuserar VI på ETT eget segment inom Autodesks produkter, replikerar Staffan Hægermark. I en konkurrenssituation i distributörsleden blir det lätt så, att när man genomför marknadsaktiviteter så kan återförsäljarna lurpassa på distributörernas aktiviteter och välja, fortsätter Staffan. Det i sin tur gynnar inte marknaden utan bromsar den, eftersom det sänker de Bodil staplar nya AutoCAD LT 2010 boxar i väntan på distribution. redan låga marginalerna. Allt som vi idag lägger in kommer tillbaka och vi har råd att investera i aktiviteter som kommer till gagn för våra slutanvändare. Situationen med endast en distributör för ett programsegment bekräftar förtroendet mellan oss och Autodesk, men stärker även relationer mellan oss och återförsäljare. Hur var det mellan CityData och FutureCAD? CityData, en av de första distributörerna i Sverige, köptes UPP 1996 av TurnIT ett börsnoterat bolag. Själv kom jag in i bolaget 1999 som ny VD. I slutet av 2004 sålde TurnIT företaget CityData till FutureCad i Finland. FutureCAD i Finland är distributör av Autodesks produkter i Finland och i Baltländerna. Svensk CityData Future CAD AB distribuerar i Sverige, Island och vissa produkter även i Danmark och Norge. 14 cad&ritnytt

15 Hur många återförsäljare har ni? Det varierar beroende på produkter - alla säljer inte allt. Vi har ungefär ETT tjugotal större återförsäljare och ETT flertal mindre. Det finns de som engagerar sig och investerar mer än andra och det är också de som brukar uppnå bättre resultat. Distributionen Den fysiska distributionen sker fortfarande via postförsändelser. Vissa tecken tyder på att internetnedladdning kanske kan komma. Men kundernas intresse för att få något som kan hållas i näven är fortfarande för stor. När kunderna köper något så vill de få något som de kan ta i. Jag söker upp Bodil Lundgren som är tillförordnad logistikansvarig. Hon tar mig till produktrummet där hyllorna ÄR fulla av färdiga programboxar. Under tiden vi står och småpratar fortsätter hon att fylla programhyllan med nya boxar. Varifrån kommer alla produkterna? Så gott som alla produkter kommer färdiga direkt från leverantörer berättar Bodil Lundgren. Naturligtvis är vår största leverantör Autodesk men sedan kommer applikationer från utvecklarföretagen som Reell POINT, ElproCAD och andra. Det finns visa toppar, när det släpps nya versioner av Autodesk produkter eller när applikationsutvecklare kommer med sina uppdateringar. Då hettar det till hos oss berättar Bodil Lundgren skrattande. fakta om autodesk Autodesk har över 6600 anställda I hela världen. Man kan handla Autodesks produkter i 185 länder över hela världen och på alla kontinenter. Autodesk omsatte över 13 miljarder kronor ÅR ÅR 2008 rankades företaget på tidningen Business Weeks lista, av de femtio bäst presterande företag, som tjugoåttonde företag före både Google och Microsoft. Man har över 9 miljoner användare i 185 länder. SmartLF Gx+ 56/Gx+ T56 En intelligent skanner som läser in allt på ett intelligent sätt och med hög hastighet. Läs mera om den på annan plats i denna tidning. En av dem första PC i början av åttiotalet med 16 bitars Intel 8088 processor, 384 Kb RAM, två flopy diskar för 5,25 disketter. Den ena innehöll själva AutoCAD i den andra lagrades dwg filen. Paket med en PC, digitaliseringsbord, en A3 skrivare med utbytbara pennor, en mus och en Auto- CAD kostade :- plus moms! SPIRIT cad&ritnytt 15

16 Ansikte mot ansikte När du öppnar dörren in till Vasamuseets stora hall, möts du av en enastående syn: i dunklet, precis framför dig, seglar ett mäktigt, örlogsskepp rakt mot dig. Du kan nästan höra havets dån och befälen som skriker order till gastar i rigg och vid kanoner. Allt indränkt i rök och stridslarm. Få museer kan matcha en sådan entréupplevelse! Av: Staffan Hassby, Foto: Henrik Malmqvist, Oscar Nilsson, Jonas Ekströmer. Dunklet är inte bara en scenisk effekt, i första hand handlar det om att inte utsätta det 380 år gamla skeppet för ljus som kan bidra till skador på skrovet. På samma sätt hålls luftfuktigheten i den stora museihallen under sträng kontroll. Det är ett unikt arv museet har fått att förvalta; ingenstans i världen finns ett så välbevarat skepp från 1600-talet. Ingen skeppsmask Vi har speciellt en orsak att tacka för att skeppet är i ett sådant fantastiskt skick; det faktum att skeppsmasken en mussla som äter trä inte finns i Östersjön. Men också en sådan sak som att skeppet sjönk alldeles nytt och utan stridsskador har bidragit till dagens tillstånd. Livet på Vasa Vasamuseet visar inte bara ett 69 meter långt skeppsskrov. Man bjuder också in besökaren att ta del av livet ombord på ett 1600-tals örlogsskepp. Arkeologernas fynd ger en nära och spännande bild av livet ombord och i land, en bild som frystes en sensommardag i augusti Vårt besök på museet har ett särskilt syfte. Vi ska titta närmare på delutställningen Ansikte mot ansikte och vår ciceron är Agneta Wolfbrandt, formgivare på Vasamuseet. I museihallens lägsta del, i höjd med kölen och strax under Vasas imposanta akterspegel, visas 10 av de ca 15 skelettfynd som gjorts ombord. Osäkerheten i antalet beror på att alla skelett inte varit kompletta eller samlade. Vi har lagt stor vikt vid att göra utställningen värdig, med respekt för de omkomna, berättar Agneta. Skeletten begravdes 1962, strax efter Vasas bärgning, men togs upp igen efter ett antal år för osteologisk 1) undersökning. Några av skeletten visas i utställningen Ansikte mot ansikte, som öppnade Stark närvaro Men, det är inte montrarna med skeletten som först griper oss. Vår uppmärksamhet fångas av de intensiva blickarna från två ansikten. Hade de inte suttit i glasmontrar och varit byster, hade man kunnat svära på att det handlade om levande människor. Sex ansikten, fem män och en kvinna möter oss ansikte mot ansikte och plötsligt känns Vasa och hennes besättnings närvaro mycket påtaglig. Vetenskaper i samarbete Här har vetenskaperna samarbetat, fortsätter Agneta. Arkeologer och osteologer har tillsammans försökt skapa en bild av vilka personerna bakom skeletten var. Osteologerna har undersökt benen och kunnat dra slutsatser om ålder, kön, sjukdomshistoria och göra gissningar om orsaker till skelettskador. Arkeologerna har, utifrån uppgifter om var fynden gjorts och om vad som hittats på och vid skeletten, kunnat bidra ytterligare till att levandegöra fynden. Fantasieggande spekulationer Skeletten har namngetts i den ordning de upptäcktes på Vasa. Adam, Beata, Caesar o s v, helt enkelt i bokstavsordning. Utifrån fyndplatsen, Vasas styrhytt, kan man till exempel om Filip anta att han var rorsman, berättar Agneta vidare. Kanske dog han på sin post, stod kvar enligt order tills det var för sent att undslippa han hade bara några meter på en stege till räddning eller försökte han in i det sista att rätta upp Vasas fatala krängning och slagsida. Vi kan bara gissa, konstaterar Agneta. Oscar Nilsson ansiktsmästaren Vårt intresse går åter till de mycket levande bysterna. Att de känns så levande har vi naturligtvis den skicklige skulptören och modellmakaren Oscar Nilsson att tacka för, berättar Agneta. Han besitter ett kunnande han delar med ytterst få i världen. Han kan, med utgångspunkt från ett kranium, bygga upp ett ansikte som till ungefär 60 procents sannolikhet överensstämmer med verkligheten! GTP och Vasabesättningen Nu har Oscar Nilsson naturligtvis inte arbetat med de riktiga kranierna, säger Agneta. Här har vi fått kvalificerad hjälp av GT Prototyper i Ystad, som arbetat tillsammans med Oscar Nilsson i ett flertal projekt, bland andra Bockstensmannen. Vi lät göra CT-scanningar av kranierna, fortsätter Agneta, och skickade alla data till GTP. Här återuppstod kranierna med SLS-teknik, in i minsta detalj trogna originalen. Och det var med dessa kranier Oscar Nilsson kunde skapa sina ansikten, avslutar Agneta. Modellmakaren minns Vasa var mycket speciellt, ett av mina första historiska projekt, minns Oscar Nilsson. Vasa är som ett slutet rum, en tidsmaskin, där klockan stannat den 10 augusti Bekanta Jag hann ju onekligen bli väldigt nära bekant med figurerna under arbetet. Och även om det nu är 4 5 år sedan, kommer jag fortfarande ihåg varje person mycket väl. Till exempel har Adam brutet näsben och andra ansiktsskador. Kanske en slagskämpe, vem vet? Och Filip, den olycklige rorsmannen, sätter fart på fantasin. Varför blev han kvar på sin post? 16 cad&ritnytt

17 Tolkningar Generellt om Vasa-figurerna och historiska rekonstruktioner i allmänhet, fortsätter Oscar, kan man säga att det hela tiden finns ett stort tolkningsutrymme, saker vi bara kan gissa oss till. Hurdant hår hade de? Hur långt var det? Hårfärg? Bleka eller mörka i hyn? Hade männen skägg? Hurdant skägg? Våra gissningar är naturligtvis så väl underbyggda som de kan bli, utifrån vad vi vet om mode, material och stil i början av 1600-talet, konstaterar Oscar. Läs mer om Vasa och Ansikte mot ansikte på www. vasamuseet.se eller ännu hellre besök Vasamuseet! 1) Osteologi, läran om ben, studiet av alla ryggradsdjurs skelett. 1. Kraniet förses med pinnar, som markerar tjockleken på ansiktets mjukdelar. Hudnivån över benet bygger på mätningar som gjorts under ca 100 år. 2. Ansiktet byggs upp med lera, muskel för muskel, sena för sena. 3. Utifrån kraniets form finns det också regler för hur t ex näsan och munnen bör ha sett ut. 4. Slutligen kläs musklerna med ett mycket tunt lager lera och rynkor och andra drag skulpteras fram. 5. En gipsavgjutning görs, som bildar form för en gjutning i hudfärgad silikon. 6. Målning, hår och skägg fullbordar resultatet. Ivar mönstrar på, än en gång! Noggrannhet, fantasi och ingående kunskaper i anatomi är en del av hemligheten bakom Oscar Nilssons enastående modeller. Cirka sex veckor tar det från kranium till färdigt ansikte. Scandinavian FEA Solutions FEMComp Engineering är välkänd svensk leverantör av unika PLM lösningar till industrin. I samarbete med Siemens PLM Software och Noran Engineering. FEMComp Engineering, Nygårdsgatan 12, Västerås cad&ritnytt 17

18 Inmätning av överbyggnad för norra entrén till Citytunneln i Malmö Citytunnel under Malmö centrum håller på att byggas och de första tågen beräknas rulla Med Citytunneln kommer Malmö central inte längre att vara en säckstation, en station utan genomgående spår. Restiderna kommer att förkortas betydligt och Malmö kommer att få två stationer på strategiska platser i staden. Bild: Imagix referensmärken och en bärbar dator med TRITOP programvara. Systemet är enkelt att använda, lätt att ta med sig och fungerar i alla miljöer en kamera kan arbeta i. Den preparering som behövde utföras före mätning var att de personer som monterade fackverket applicerade, på varje nod, en vit prick och en klisterlapp med en cirkulär streckkod med samma ID som används på noden i CAD-systemet. Överbyggnaderna till nedgångarna för de båda nya stationerna, norra och södra, är spektakulärt utformade i glas. Formen är sfärisk och glaspartierna är fästa med hög precision i ett fackverk. Storleken på glasöverbyggnaderna är ca 19 m i diameter och 7 m i höjd. Fackverket som håller glaspartierna består av ca 230 noder. Avståndet mellan noderna får avvika ytterst lite för att glaspartierna skall kunna fästas på ett optimalt sätt. Skandinaviska Glassystem i Göteborg, har fått uppdraget att konstruera och montera överbyggnaderna. De har stor erfarenhet av projekt med glaspartier i byggnader och anläggningar. Eftersom inmätningen av xyz-läget av varje nod i fackverket och beräkning av inbördes avstånd mellan noderna inte är en trivial uppgift anlitades Cascade, för uppdraget att mäta in noderna och ta fram avvikelsen mellan optimal fackverkskonstruktion i CAD och byggd konstruktion. Arbetsgången vid mätningen startas med att några bilder tas på de certifierade skalstavarna som är placerade invid fackverket med noderna. Därefter tas bilder från olika vinklar på alla noder. I det här fallet behövdes en lift för att kunna fånga bilder på de noder som var längst upp på fackverkskonstruktionen. Eftersom systemet skickar över bilderna trådlöst när de börjar att tas till programvaran i den bärbara datorn kan programmet börja att beräkna resultatet under tiden bilderna tas. Det framgår tydligt på datorskärmen vilka noder som är fångade och vilka som saknas. Cascade valde att använda det portabla koordinatmätsystemet TRITOP för inmätningen. TRITOP systemet består av en handhållen professionell kamera, i det här fallet baserat på en Canon Mark III med WLAN, certifierade skalor, När alla bilder är tagna och programmet har fångat xyz-läget på alla noder utförs en beräkning av längderna mellan noderna och därefter en jämförelse mot de önskade längderna i CAD-programmet. En rapport 18 cad&ritnytt

19 fås fram som visar avvikelserna. Resultatet visade de få noder som behöver justeras och hur mycket för att glaspartierna skall kunna monteras på ett optimalt sätt. TRITOP systemet fungerar som en bärbar koordinatmaskin som kan arbeta med olika storlekar på ett objekt i en oöm miljö både inomhus och utomhus. Utveckling av Innovationsprocesser -3D CAD -PDM och PLM -FEM -CAM -Utbildning -Support -Metodutveckling - Utveckling av Innovationsprocesser - Helsingborg Hudiksvall Sprängskiss station Triangeln. Foto/skiss: Petter Lönegård. Nu med Ytlaster MULTIFRAME Beräkningsprogram som fungerar på det sättet du vill. Ladda ner demo på Helt grafiskt och konsekvent gränssnitt Dynamiska kopplingar till beräkningar i Excel Makro till och från Excel, AutoCAD, Word Automatiska förklaringar Sortering, klippning och avskärmning i alla vyer OpenGL 3D realtids rendering 3D skissning med dynamisk snäppning "Wildcard" för val av elementen Utökad icke-linjär analys Material som stål, trä, betong etc... cad&ritnytt 19

20 Ett tidigt varningssystem Storbritanniens floder är fyllda till rekordnivå. Risken för översvämning och den förödelse som översvämning för med sig har aldrig varit större. En ny produkt som utvecklats av en avdelning på Hydro-Logic Ltd är ett förbättrat tidigt varningssystem som tillverkats med Protomolds hjälp. Protomold som är specialist på snabb formsprutning förser verktyg och delar till en revolutionerande ny lagringsenhet för telemetri som genererar larm i fall av mycket regn, flod eller översvämningar i bostadsområden eller om vattendistributionssystem går sönder. Produkten ska släppas på marknaden i sommar och raska försäljningssiffror förväntas. FROG är en ny GPRS lagringsenhet för telemetri från Isodaq Technology som är en avdelning av Herefordshire-baserade Hydro Logic Ltd. Till skillnad från många av sina konkurrenter är FROG idealisk för fjärrinstallationer där konventionella kraft- och telefonsystem är för dyra att installera. FROG är den senaste produkten i Isodaqs sortiment som implementerar GPRS-kommunikation till fullo i en batteridriven enhet. GPRS är snabb anslutningsteknik som tillhandahåller kostnadseffektiv fjärrtelemetri till abonnenter. FROG mäter vattennivån var 15: nde minut och lagrar informationen tills datalagringen överförs till en centralserver en gång om dagen. FROGs hölje gör det möjligt för en vattennivå- doppare att passera elektroniken utan att förstora produktens fysiska storlek. Eftersom enhetens stomme är en uthängande del i grönt aluminium (som liknar formen på en groda) tog det inte lång tid för dess skapare att komma på ett namn. Isodaq designade två lock som tätar den uthängande stommen. Det var en utmaning att skapa locken av polykarbonat så att de passade den ovanliga formen på uthängningen. Eftersom de årliga produktionsvolymerna förväntas nå hundratals (eller möjligen lågt tusental) var det privatägda 20 cad&ritnytt

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Med en förbättrad scanhastighet på upp till 10 gånger snabbare och friheten som totalstationsegenskaperna ger, lyfter

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Mångsidighet, produktivitet, värde Många organisationer som är intresserade av laserscanning för att bredda och/eller förbättra sin marknad, har väntat på

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med mera. En oumbärlig

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Så generös. Så briljant. Tänk dig...

Så generös. Så briljant. Tänk dig... Så generös. Så briljant. Tänk dig... ~2~ www.husqvarnaviking.com www.husqvarnaviking.com ~3~ Den mest briljanta sy- och brodermaskinen någonsin! Denna juvel sätter nya standarder för sömnad och brodering.

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

UPPLEV NÅGOT ANNORLUNDA

UPPLEV NÅGOT ANNORLUNDA UPPLEV NÅGOT ANNORLUNDA DAGS FÖR NÅGOT NYTT küschall Advance har utvecklats med en helt annan utgångspunkt jämfört med hur rullstolar normalt konstrueras. Den här stolen utgår nämligen från den allra

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon lanserar två kraftfulla nya faxmodeller Canon lanserar i dag två nya fristående laserfaxmodeller kraftfulla FAX-L3000IP och systermodellen

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Prislistan och betjäning presentation 2007

Prislistan och betjäning presentation 2007 Prislistan och betjäning presentation 2007 Gällande från 1.9.2007 och för närvarande Skanning Ritningar och tekniska dokument behandlas med Contex G600 (largeformat) skanner i gråskala eller i färg och

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar,

Jaguar Bronze Ett lågprissystem med RFID Chip Timing för mellanstora löpartävlingar, MTBtävlingar, J a g u a r t i d m ä t n i n g s s y s t e m Jaguar levereras i ett flertal modeller. Varje system kundanpassas efter vad du vill göra. Listan av finesser slår en med häpnad om man jämför med andra system

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer