BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera"

Transkript

1 Nr 3 - september 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera

2

3 Bäste Läsare, Redaktion Bagersgatan 2, Malmö Tel: Fax: E-post: ansvarig utgivare Irena Lauterbach E-post: MeDARBETARE I DETTA NUMMER Ingenjörerna/arkitekterna: F. Smidek, L. Jansson, C-G Hanberg, H. Loord, B. Larsson, R. Hansson, T. Sandström, M. Knutsson, S. Hassby, F. Drab REPRESENTANT I FINLAND Manfred Sternegger OY Finnplot AB Helsinki Tel int: E-post: REPRESENTANT I tyskland BGC, B. Günther Tel int: E-post: REPRESENTANT I polen Wojciech Gruszecki Tel int: E-post: PREPRESS & TRYCK Profiltryck i Malmö Layout: Textbyrån MLT AB i Malmö Utgivningsplan 2009 Nummer 1, vecka 9, material senast 2 februari Nummer 2, vecka 19, material senast 14 april Nummer 3, vecka 38, material senast 24 augusti Nummer 4, vecka 47, material senast 26 oktober De flesta av oss har haft en härlig sommar och jag hoppas att även Du som läser detta kan säga detsamma! Batterierna är laddade och vi kan börja jobba med nya projekt. Hösten för alltid med sig flera intressanta tillställningar. Glöm inte Elmia Subcontractor och Tekniska Mässan, men även många mindre branschträffar kan vara intressanta. Under sommaren har jag kört flera hundra mil genom Europa och det man lägger märke till är att det byggs överallt! Inte bara vägar men också hus av alla storlekar. Då funderar man över hur många av alla dessa byggfirmor som använder BIM? Och vad är BIM egentligen? Många pratar om företeelsen, flera tror att de vet vad de pratar om men vet en liten byggfirma varför man bör använda BIM? I detta nummer får du läsa en introduktionsartikel OM BIM och själv bilda dig en uppfattning. Jag hoppas att vi i kommande nummer får flera synpunkter från andra skribenter om detta med BIM. Som en uppmärksam läsare har du redan läst om BIM i CAD&Rit-nytt, men nu börjar vi från grunden. Prototyptillverkning är ett annat intressant ämne som jag gärna vill framhäva. Det finns så många användningsområden! Jag vill gärna presentera de mest unika som till exempel Vasa-skeppets rekonstruktioner. Känner du själv till några spännande användningsområden? Ta gärna kontakt med mig och berätta. Det blir kanske nästa uppslag? Till slut vill jag påminna om webb-tidningen! Flera av er har hittat den, statistiken visar på stigande siffror och det visar att satsningen ger resultat. Webb-mag finns alltid på under knappen webb-mag. Jag önskar er alla en händelserik höst och flera trevliga arbetsdagar, nu när det börjar ljusna på marknaden! Irena Lauterbach ETT AXPLOCK AV InnehållET I DETTA NUMMER BIM några råd innan starten Sid: 4 Ansikte mot ansikte Sid: 16 Nr 3 - september 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Natural Colour Spotting! Sid: 6 Citytunnel i Malmö Sid: 18 BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera Omslagsbild, Vico Software ledande inom 5D BIM & produktionsoptimering 2009 års pris för byggvisualisering Sid: 10 Det våras för träskallarna Sid: 22 cad&ritnytt 3

4 BIM några råd innan starten BIM, Building Information Modeling, det hetaste trendordet inom bygg idag. Artikeln distanserar sig lite till hajpen och ger dig några nyttiga tankar innan du kavlar upp ärmarna. Av: Mats Knutsson, BIM/Affärsutveckling, Graphisoft Sverige. Branschen har öppnat dörren BIM har blivit ett vanligt begrepp i byggbranschen och de flesta har kommit i kontakt med förkortningen och de extrema förväntningar som följer i kölvattnet. Många hoppar på tåget med hopp om att bara man börjar 3D-projektera så löser sig det mesta. Det som har gjort att BIM har fått ett marknadsmässigt genomslag är en gemensam uppfattning att tekniken nu har kommit ifatt branschens behov. Behov kanske är fel ord eftersom de flesta inte har helheten kring BIM klart för sig. Det handlar egentligen mer om förväntningar och förhoppningar. BIM är inte CAD utan processer Bild från APD-modell, ca 2002, NCC Teknik. M. Knutsson Mycket av BIM-diskussionen kretsar kring CAD-verktyg och då i synnerhet 3D-CAD. BIM handlar dock mer om processer och samarbete än om verktyg. Att implementera ett BIM-verktyg i ett företag eller organisation som inte är villig att ändra sitt arbetssätt så att det passar BIM är en mycket svår uppgift. Generellt är förväntningarna på BIM extremt höga och mycket kan skyllas programvaruleverantörer och säljare som ger en teoretisk bild av vad deras system kan utföra. Man kan betrakta BIM i en kortsiktig och långsiktig del. I den kortsiktiga delen använder man BIM -verktyget som bulkverktyg för den stora delen av den traditionella projekteringen. I det långsiktiga perspektivet jobbar de olika disciplinerna integrerat och modellbaserat med öppna filformat. Att utnyttja BIM fullt ut innebär en strikt styrning av byggprocessen och är en fråga som beställaren bör vara intresserad av. Beställaren, eller processägaren, kan tjäna mycket på att informationshanteringen i ett byggprojekt flyter effektivt. Att se till helheten innebär att respektive konsult kanske inte kan arbeta på ett sätt som gagnar deras egna syften. En enskild projektörs insats som normalt kräver 300 tim kanske tar 400 tim för att kunna ge 200 timmar kortare total projektering. Det krävs då att projektorganisationen är mycket transparent och att risker och belöning styrs av helheten. Det är svårt att nå denna integrerade optimala BIM och på kort sikt är det klokt att se till att de BIM-verktyg man investerar i också stödjer och helst effektiviserar den vanliga bulkverksamheten. Det är lätt att stirra sig blind på den rena 3D-modelleringen och missa den tunga ritningsadministrativa delen av projekteringen som med eller utan BIM står för den stora volymen. Från tanke till handling Att börja med BIM är oftast ett beslut av management men hantverket utförs av projekteringsledet. Här blir det ofta en krock mellan olika förväntningar och resurs- och ansvarsfördelning. Det är enkelt för ledningen att blåsa i stora tutan att man ska köra BIM men det är mycket svårare att ta fram en strategi för det ska gå till operativt. Vardagen förändras Den projekterande verksamheten skall alltså tampas med att samtidigt vara experter på BIM, kunna sköta den dagliga projekteringen effektivt och helst inte ha något produktivitetsbortfall som påverkar debiteringsgraden. Det tar tid att lära sig ett nytt BIM-system eftersom de omfattar en mycket stor mängd mer eller mindre nyttiga finesser. Att hitta ett effektivt workflow som stöder dagens process och förbereda för morgondagens process är en förutsättning för att lyckas. Stora företag har alltid möjlighet att stötta utveckling och kan på olika sätt hantera ökade kostnader under förvånansvärt lång tid. Ett mindre företag är dock mer beroende av ett konstant kassaflöde och minskning av produktiviteten blir snabbt märkbar. Utvärderingsprocessen Diagrammet nedan försöker visa hur man utvecklas i BIM. I första stadiet är det mest förvirring med allt nytt men ganska snabbt kommer man in i en otroligt rolig fas där man upptäcker att det faktiskt funkar med 3D och wow-faktorn är mycket hög, alla features ska testas. När man har börjat projektera lite djupare och den första periodens entusiasm mattats av börjar vardagsprojekteringen komma in i bilden. Det ska ju trots allt produceras mer än tjusiga modeller. Gradvis kommer man in i driftsläge, dvs verksamheten har kommit in i en lunk där man inte utvecklas lika snabbt som i början men man har en högre total produktivitet. Det som är viktigt i denna mogna fas är att helheten är så optimerad som möjligt och att de verktyg man använder är optimerade för denna del. Det som är intressant är att kurvan visar var man bör utvärdera BIM-verktyget (om man tror att kurvorna stämmer). De alla flesta håller med om att man ska utvärdera i det läge man jobbar i, dvs i den mogna fasen. Dock sker de flesta utvärderingar i upptäckarstadiet på grund av resursbrist i personal och pengar. Det tar tid och hårt arbete att komma till det mogna stadiet vilket gör att många väljer den enkla vägen och utvärderar mest på detaljer och inte på helheten. För att förstå helheten krävs också en bra insikt i hur företaget fungerar och en kartläggning av de egna processerna är en bra början för att få material till en kravställning för utvärderingen. Med utvärdering avses här att testa ett program mot verksamhetens kravbild, inte att testa features i ett program. Det är också viktigt att den/de som ut- 4 cad&ritnytt

5 värderar har kompetens att se helheten. Den mest lämpade personen att utvärdera BIM-verktyg är en mycket erfaren och duktig projektör som kan se vad som är viktigt för helheten. Oftast är denna person en nyckelperson på företaget och får helt enkelt inte tiden att göra utvärderingen som istället ofta görs av yngre cad-projektörer som är lättare att avvara för dylika ändamål men kanske inte har samma helhetssyn. På större företag kan det vara klokt att flera personer med lite olika inriktning gör utvärderingen. Bästa vägen till BIM? Lösningen skulle kunna bestå av två ord: långsamt och lagom. Många springer och köper på sig dyra CAD-program, livrädda att inte haka på trenden med BIM. Om man inte bimmar är man borta från marknaden snart hajpen kring BIM är lite av kategorin välvilligt försäljarinducerad masspsykos och skulle behöva en välförtjänt andningspaus där man går ett steg tillbaka och får lite perspektiv på hur BIM fungerar. Man kan knappast implementera BIM rakt över i en organisation utan måste anpassa sig till den egna personalen och vilken typ av projekt man jobbar med samt hur man kommunicerar och vill kommunicera i framtiden med andra discipliner. HUR och inte ATT rätt fråga ger rätt svar Utgå inte från att BIM är en svartvit lösning och tro att bara det går att modellera i 3D så hamnar pengarna på kontot. BIM-programmen skiljer sig mycket åt och den relevanta frågeställningen bör vara HUR systemen fungerar och inte att det fungerar. Att det fungerar på något sätt borde vara självklart. Analogin med bilköparen är enkel. Ingen ifrågasätter om bilen fungerar man tittar istället på säkerhet, design, komfort, förbrukning etc. Det kan tyckas enkelt att ställa krav på hur det ska fungera men väldigt många missar här riktigt grovt. Det är dock typiskt i början av en teknikutveckling och har lett till att många har en negativ syn på BIM -Vi har prövat BIM och det var för dyrt det är ingen som vill betala för merkostnaden som uppstår när vi 3D-modellerar. De allra flesta av dessa företag skulle ha en annan syn på BIM om de hade gjort lite grundläggande research och närmat sig BIM på rätt sätt. Tekniken och branschen är mogen idag eller? Mjukvaruleverantörer bidrar till hajpen kring BIM vilket medfört att förväntningarna överträffar vad tekniken kan leverera i praktiken. Branschens inbyggda tröghet och ovilja till förändringar är också en faktor som gör utvecklingen långsammare. Det kommer att ta sin tid att gå över till BIM och det är en vandring där process- och teknikutveckling behöver varandra. Det är enkelt att teoretiskt visa vilka fördelar BIM borde ge men mycket svårare att realisera dem. Sammanfattning: Ha inte för bråttom med BIM utan läs på ordentligt innan så att ni verkligen utvärderar det som är kritiskt för era processer. Sätt rätt resurser på utvärderingen. Säkra ledningens stöd till 100% både ekonomiskt och mentalt. Implementera i en takt som passar er och i en omfattning som ni orkar med. Glöm inte vardagsprojekteringen. Ha små förväntningar hellre än tvärtom. BIM är ett strategiskt beslut och innebär förändrade arbetsprocesser och det måste man vara beredd på. Sist men inte minst så är BIM inte enkelt men utvecklande och effektivt och kan vara väldigt roligt. Econia Business Park, C&J Arkitektur Finland. Visualisering av projekteringsmodellen. lindab IT-lösningar Med CADventOnMEP får du fritt flow i projekteringen... Vi har förenat CADvent med AutoCAD MEP så projekteringsfasen blir enklare och mer överskådlig för alla samarbetspartner. Du får alla de välkända fördelarna från båda programmen i en samlad, integrerad lösning. Det ger dig helt nya möjligheter att använda de rätta komponenterna från starten, och du säkrar samtidigt en optimal informationsöverföring - hela vägen genom projektet! Utvalda nyheter i CADvent 6: stöd för AutoCAD 2010 förbättrat användargränssnitt systemberäkningar med aggregaturval från Systemair förbättrade ritfunktioner Med CADvent 6 kan du projektera enklare och med bättre resultat. CADvent 6 - lanseras i september

6 Natural Colour Spotting! Vad var det för färg på Karl den tolftes vita häst? Vit är ett alldeles för oprecist svar på den frågan. I alla fall om man frågar någon på Färginstitutet. I trettio år har de med färgsystemet Natural Colour System (NCS) försökt att ha koll på färgerna som vi projekterar våra byggnader och inredningar med. Och det firades förstås i färg med ett evenamang med deltagare från trettio länder! Dock ingen häst. Av: Hans Loord, färgfascinerad arkitekt och journalist. Hotell Rival vid Mariatorget var redo för en färgexplosion! Det varr NCS som firade 30-årsjubileum 2009 med en heldag i färgens tecken i syrenernas tid. NCS är inte helt gröna på det här med färg det är ju helt klart efter trettio års verksamhet, men att åstadkomma en heldag på två röda sekunder är inte helt lätt men evenemanget lockade till sig besökare av allehanda slag och kulörer bland andra sågs den kände färggurun Karl Ryberg, förvånande nog i publiken och inte på scenen, för dagen iklädd gult och turkos. Scenen befolkades av intressanta färgrelaterade berättelser och människor som söker sig till färgupplevelser av olika slag. Till och med Google har numer börjat intressera sig för färg det går att söka på bilder efter färger i Google. Så om ni vill söka efter en bild på en gul Ferarri i stället för den vanliga röda är det bara att välja! Men nu handlade det ju om NCS. Natural Colour System ett sätt att namnge färg Färgsystemet Natural Colour System i vardagligt tal kallat NCS - bygger på sex färger och blandningar av dessa: Röd, Gul, Blå, Grön, Vit och slutligen Svart. Med NCS anges vilken färg det är med hjälp av en kod. Koden S 1050 Y90R kan vi ta som exempel beskriver nyansen 10 betyder att svärtan är 10%, 50 betyder att mängden färg är 50%. Y90R beskriver kulörtonen vilket i det här fallet betyder att färgen ligger mellan gul(y) och röd(r) och att 90% är mot det röda. S står för att färgen tillhör en standard. S 1050-Y90R är en ganska ljus rosa färg med NCS färgcirkel. Bild: Hans Loord. mycket rött och lite gult i. Dessa koder används av alla arkitekter i Sverige och en hel del andra länder och i stort sett varje färghandel. Det finns förstås andra färgsystem, vilka vi kanhända återkommer till i en annan artikel. Det förekommer en massa andra namn på färger också, mer eller mindre skojiga. En färghandel i Stockholm har exempelvis satt namn på färger efter gator på stadsdelen Södermalm till exempel. Inte så precist, men kul. Kolla på se och se vilka färger gatorna på Södermalm har. Välj färg till din vardag efter där du bor. Färg som trend Färg är tydligen mer och mer förekommande i vårt dagliga liv. Det tomma vita rummet med bara en vit soffa i verkar äntligen ha avsomnat även om våra mest modernistiska arkitekter fortfarande envisas ibland. Färg används som varning, lockelse och pedagogik. Reklamen fylls av färgrik information och olika färgtrender avlöser varandra. På färgdagen togs detta tema också upp, bland annat av finska Lea Kumpulainen som är Range Strategist på IKEA. Lea delar in alla i två gupper - med eller utan barn. Hon ser att vissa färger passar lite överallt medan andra passar bäst i vissa länder. Exempelvis vill fransmän ha gula kök, holländare och italienare står ut med färgen orange. Som vanligt funkar vitt, svart och beige både här och där. Vidare fanns där Latika Khosla, Trend Forecaster från Indien, som försöker få till färg i relation till produkter. En annan som tog upp färgtrenderna var Justine Fox från Global Colour Research i England som varje år tar fram en färgkarta för de färgtrender som gäller. Hon är också med om att ge ut tidskriften MIX Magazine som utkommer fyra gånger per år. Att 2009 års färg är violett och purpur kunde hon bekräfta. Skönt då att jag denna dag valt violett skjorta. Trendigt värre. Arkitekter i färg Arkitekter då? Jo det finns faktiskt arkitekter som vågar motstå modernisttrenden och använda färger. Astrid Klein och Mark Dytham är spännande exempel på det. Eftersom Europa inte var så mottagliga för färg flyttade de helt enkelt hela sitt kontor till Japan. Japaner är inte så räddhågsna som vi europeer. Astrid och Mark gick ut hårt med devisen Colour is free use it och fortsatte berätta om färgen som känslobärare och att färg verkligen är starkt i Japan. Det går till och med att använda färg som förenar. Astrid berättade om en fusion av ett företag som som signalfärg brukar ha gult med ett annat som brukar ha blått. Lösningen blev ett grönt kontor! Helt enkelt att även fusionera färgerna. Kontoret har även producerat rutiga höghusombyggnader i grönt och rött, blåa gummibadrum och andra medvetna färgexperiment. I Japan är rött VIP-färgen framför andra till exempel. Ett annat kontor som jobbat medvetet med färg på senare tid är Wester & Elsner som med sitt projekt vid Kungsbron i Stockholm visade att en byggnad minsann kan se olika ut om man betraktar den från olika håll och att färg kan ge spännande effekter. Kulörer på Kungsbron. Bild: Wester + Elsner Arkitekter. Färgpoesi på finska Spännande var också det andra finska inslaget i dagens begivenheter Vesa Honkonen. Vesa har kontor både i Finland och i Sverige och samarbetat bland annat med berömdheter som arkitekten Steven Holl som bland anmnat ritat det finska konstmuseet Kiasma där även Vesa hade en roll och han har också ritat en självlysande grön stol dit. Han vill gärna dra in både filosofin och poesin i arkitekturen och färgen har där en given plats. Vesa säger att det gäller att kunna vara tillfreds med att inte veta säkert och att kunna acceptera osäkerheter. För honom handlar färg väldigt mycket om ljuset. Han uttryckte det så här Light drawn on the canvas of darkness. Vesa har också en slags kompis som alltid, precis som inspirationen, kommer objuden. Man vet aldrig. En gul filt från 6 cad&ritnytt

7 IKEA inspirerade honom till ombyggnad av Stortorget i Östersund till exempel. The Golden Plaza of Östersund med gul stenläggning. Vesa spelade musik för oss också. Pianisten Glenn Gould som spelar Goldbergvariationer av Bach. Det visar sig att Gould i början av sin karriär spelade stycket på trettioåtta minuter och senare i livet spelade han samma stycke på femtioen minuter! I arkitekturen är också mellanrummen, tomrummen, minst lika viktiga som själva byggnaderna. Och fantasin förstås. Färglego, fantasi och elektriska drömmar Vet du vad Monkiworld är? Var inte orolig, det gjorde inte jag heller. Joel Degermark och Catharina Frankander från byrån Electric Dreams berättade vad det är. Monkiworld är en slags fiktiv, lekfull poetisk 3Dvärld befolkad av märkliga figurer på ett antal låtsasplatser med poetiska namn. Kolla själv på så får du se. Monki är också ett antal klädbutiker för vad Catharina kallar Zaphappy girls och i dessa butiker använder sig byrån av ett slags konceptuellt legosystem i starka färger. Det finns butiker från Malmö upp till Umeå än så länge. Joel och Catharina talade om att finna en färggrammatik och företagsidentitet med färger. Butikerna ska varken marknadsföras med affischer, jinglar eller TV-reklam. Däremot ska de ha färgrika interiörer och öppningskalas på stan. Historien bakom NCS Orden på stan och färg får mig att osökt hamna år Det året kom den den engelska sångerskan Petula Clark ut med låten Down Town och samma år grundades Stiftelsen Svenskt Färgcentrum av Vetenskapsakademin(IVA) och Slöjdföreningen (numera kallad Svensk Form)samt ett antal industriföretag. Syftet var bland annat att forska tvärvetenskapligt om färg. Anders Hård, Gunnar Tonnquist och Lars Sivik ledde forskrningsarbetet som slutligen ledde fram till färgsystemet Natural Colour system. NCS blev Svensk Standard år 1979 och det är därför NCS firar i år. Tankar om färg som legat till grund för det som blev NCS fanns förstås redan långt tidigare. Redan på 1600-talet skrev vetenskapsmannen A S Forsius: among the colours there are two basic colours, white and black... the four intermediate colours are red, blue, green, yellow and grey from white to black - and these increase in intensity by degrees... changing from white by paling or to black by darkening Samma grundtanke som NCS, samma sex färger och samma vision. Idag har Färgcentrum ungefär 150 individuella medlemmar som arbetar med olika aspekter på det här med färg och tjudofem organisationsmedlemmar. Runt hundra tusen människor världen över använder sig av NCS. Färgcentrum ska främja färgforskning och utbildning, sprida färgkunskap och vara centrum för färg och färgforskning. Stiftelsen är också medlem i den internationella färgorganisationen AIC, Association Internationale de la Couleur. Problem i paradiset och våra verktyg Så hur var det nu med Karl den tolftes vita häst? Om vi levde då den levde så skulla vi ju kunnat se den i verkligheten och jämföra dess vithet med andra då levande vita hästar. Skulle vi sedan vilja framställa ett tyg i denna vita nyans så skulle vi behöva ha tillgång till hästen under hela tygfärgningsprocessen för att kunna få till rätt färg. Så långt där och då. Idag, när vi ska projektera ett hus och ska komma fram till vilken färg det ska ha, utgår vi från flera olika förutsättningar. Vi ritar i datorn, skriver ut på en skrivare och har provlappar på tyger och färgkartor till exempel från just NCS. Det är ju bara tygproverna, om man viker dem fyra gånger först för att känslan ska bli den riktiga, som liknar verkligheten. Dataskärmen och skrivaren är rena lotteriet. Vi kan slita hund med att få till det snyggt på dataskärmen, men när vi sedan skriver ut det ser det helskumt ut. Utan att gå in på detaljer kan vi konstatera att vi behöver kalibrerings- och inmätningsverktyg. Vi behöver kunna få det som ser rätt ut i ritprogrammet att se rätt ut i utskrift och överenstämma med en tänkt verklighet. Den färg vi väljer digitalt för dess skönhet borde helst vara den färg vi till slut beställer från färghandeln! NCS har till exempel sin NCS Colour Scan avsedd att mäta vilken den närmaste NCS-färgen är på en given yta. Ett annat verktyg är programvaran NCS Palette som fungerar som plug-in till Photoshop, AutoCAD och ArchiCAD. CAD-programmet MicroStation har sedan sin senaste release lyckats få in NCS-systemet direkt i programvaran så där behövs inget extra program. Andra företag har också förstått att det behövs kalibrering. Företaget Colour House, som är kopplade till det konkurrerande färgsystemet Pantone, har bland annat en liten gizmo kallad Color Munki direkt avsedd att kalibrera både daturskärm och skrivare till färgsystemet. Att vi har ett svenskt färgsystem i form av NCS som används för arkitektur och design över stora delar av världen är något vi kan vara lite stolta över och kanske också hjälpa till att utveckla, till exempel genom att bli medlemmar i Färgcentrum. Inget när det gäller att projektera med färg är ju färdigt ännu. En ständig färgutveckling behövs alltid för att få arkitekter och designers att våga skapa i färg och inte nöja sig med den vita tomheten. Jag tror förresten att Karl den tolftes häst inte var vit alls. I alla fall om man tolkar dess namn Brandklipparen. Då borde den varit rödbrun. Kanske var det NCS S 4040-Y80R. Men hade han en vitaktig springare också - var det säkert en skimmel. GRAPHISOFT BIM Server tar CAD till en ny nivå. TeamWork 2 innebär ett paradigmskifte. Nu kan designteam av alla storlekar arbeta i samma databas inom kontoret eller via Internet. Läs mer på cad&ritnytt 7

8 Tekniska Mässan 2009 Storformatskrivare Årets Tekniska Mässa invigs den 13 oktober av finansborgarrådet Sten Nordin. En av nyheterna är att Tekniska Mässan i år även omfattar Scanautomatic som genomförs parallellt. Man kommer att bjuda på bland annat paneldebatt och aktiviteter med fokus på innovationer och innovatörer. Av: Franz Smidek. År 2009 går till historien som ett av de tuffaste åren någonsin för svensk verkstadsindustri. Enligt projektledaren för mässan, Björn Lindforss, är dock intresset för mässan stort, man räknar med att ha över 400 utställare. Besökarna kommer att kunna ta del av kunskapshöjande expertseminarier och en stor mängd nyheter från de utställande företagen. Redan invigningsdagen den 13 oktober hålls det ett panelsamtal med tre av Sveriges tongivande aktörer när det gäller villkoren för forskning och utveckling. De tre är Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, KK-stiftelsens VD Madelene Sandström och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande för stiftelsen för strategisk forskning. Senare samma dag delas elektronikbranschens stora innovationspris Swedish Embedded Award ut. Totalt har elva kandidater nominerats, sex studentprojekt och fem projekt som tagits fram av företag. Samtliga baserade på inbyggda intelligenta system. Teman för Embedded Conference Scandinavia, som hålls den oktober är Safe and Secure Systems, Wireless Communication och Samarbete mellan forskning och industri. Årets upplaga av Tekniska Mässan kommer att visa Produktutveckling, Plåtbearbetning, Lean production, Logistik, Kontroll/ Test och Mät, Identifikation-Märkning-Spårbarhet, Driftsäker produktion och underhåll och Industriteknik/Industriförnödenheter. Bland seminarierna återfinns Logistiklägen, RFID och olika korta expertseminarier i mässlokalerna inom de olika delområdena. Scanautomatics seminarieprogram ska fokusera på konstruktörer, integratörer och konsulter bl a inom områdena energieffektiv produktion. En tydlig trend i år är att Tekniska Mässan kommer att allt mer fungera som en plattform för kunskapstillförsel. Man räknar med att kunna arrangera omkring 150 expertseminarier och mässan kommer att besökas av omkring 2000 skolungdomar från olika gymnasieskolor runt om i Sverige. allt vanligare Canon breddar sitt sortiment av storformatskrivare med image- PROGRAF ipf650 och ipf655 som levererar A1-utskrifter på 30 sekunder. De större modellerna skriver ut upp till 44 tums papper. Skrivhastighet för en A0 anges till ca 48 sekunder. Av: Franz Smidek. De nya skrivarna är framförallt utvecklade för att möta behovet hos CAD- och GIS-användare. De uppges producera minsta radbredd på 0,02 mm och levererar +/-0,1 procents linjeprecision. Skrivarna är utrustade med funktioner som kantfria utskrifter, HotSwap för byte av bläck under arbete samt ekonomiläge för att minimera utskriftskostnader. ImagePROGRAF ipf655 och ipf755 levereras med 80 GB stor hårddisk. Till skrivarna har Canons utvecklat flera mjukvaror, bl a ett redovisningssystem för kostnadskontroll där man kan följa upp bl a hur mycket papper och bläck som används. Ett annat program, emaintenance, håller koll på maskinen så att man får meddelande när t ex delar eller förbrukningsvaror behöver bytas eller servas. Ett annat program som Canon utvecklat är PosterArtist, version Programmet kostar ca 2000 kronor och med det kan de som t. ex. driver en butik, utställningshall eller köpcentrum skapa egna affischer. Programmet innehåller ca 200 färdiga mallar och 1000 licensfria bilder. PosterArtist har en låg inlärningströskel, hanteringen påminner om Powerpoint. Utvecklingen av de nya storformatskrivarna handlar om att förbruka mindre bläck och producera mer, förklarar Ann Lerjeborn, produktchef för storformatskrivare. Behovet av storformatutskrifter växer och en tydlig trend är att allt fler är intresserade av att kunna skriva ut själva på sin arbetsplats. Hon konstaterar också att användningsfältet för storformatskrivarna breddas, från CAD och GIS till skapandet av färgglada affischer och informationsblad. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att storformatskrivarna, som tidigare hanterades lite speciellt, nu kan tas in i vanliga nätverk och hanteras på samma sätt som alla andra skrivare. Byte av pappersrullar i skrivarna underlättas av ett markeringssystem. Innan pappersbytet skrivs det på rullen en kod och text om hur mycket papper som finns kvar. Nästa gång man byter rulle så läser skrivaren av koden. Om man beställer en utskrift där bläck eller papper inte räcker till så får man meddelande om detta, så att man slipper halvfärdiga utskrifter. Gjuterimodeller, kokiller, prototyper. Godsframtagning ombesörjes. 8 cad&ritnytt

9

10 Personlighet och inlevelse gav 2009 års pris för byggvisualisering Arkösund, vy över kajområde. Autodesk Design Visualization Award till Caroline Lidström och Frida Högberg, Visualiseringen av planerna på att utveckla Arkösund till ett maritimt centrum på ostkusten var det som gjorde Caroline Lidström och Frida Högberg till vinnare av årets Autodesk Design Visualization Award. Ett oerhört spännande projekt att arbeta med, inte minst för att vi verkligen fick sätta vår egen prägel på det. Vi hade kommunens planskiss plus idéer och visioner från de tre intressenterna att utgå ifrån, resten var upp till oss. Vi har ritat hus, lagt in terrängmodeller, placerat ut träd och bryggor. Vi har varit arkitekter, visualiserare och byggingenjörer på en gång, säger Carolina Lidström och Frida Högberg. Tre bostadshus, en servicebyggnad, kiosk, bryggor och diverse mindre byggnader blev resultatet av ett arbete som drog igång i oktober. Det som avgjorde till Carolines och Fridas fördel var det personliga anslaget; inlevelsen. Att vara teknisk ekvilibrist är inte det viktiga. Det handlar mer om att analysera kundens behov, att vara lyhörd för hur visualiseringen ska användas. Det vinnande förslaget genomsyrades av känsla för projektet och gav en bra bild av de upplevelser som kan bli möjliga om projektet genomförs, säger Linda Mattsson på White Arkitekter, en av dem fem jurymedlemmarna. Övriga i juryn var Fredrik Eriksson från SWECO, Ulf Malmström, Canon, Nora Gunneng, Autodesk och Wilhelm Strömberg, FutureCAD. Andrapriset gick till visualiseringen av Strömsholmen och tredjepriset till Stockholm Väst. Projektet i Arkösund är ännu bara på idéstadiet och några beslut om att genomföra det är inte fattade. Det vinnande förslaget kommer nu att fungera som diskussionsunderlag, något att diskutera utifrån när planerna på en ny marina i Arkösund avancerar. Kursen i byggvisualisering är unik i såväl Sverige som Europa och ingår som en valbar inriktning i högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik. Studenterna blir en länk mellan arkitekter, väg- och vatteningenjörer och allmänhet. För Autodesk, som satsar stort på att förse studenter och lärare vid högskolor och universitet med programvaror och stöd, är Autodesk Design Visualization Award ett utmärkt tillfälle att visa fram hur bredden i företagets produktsortiment spelar en 10 cad&ritnytt

11 viktig roll för att effektivt kunna spegla ett projekt ur alla dimensioner. Under kursen har studenterna haft tillgång till följande verktyg: AutoCAD Architecture, Autodesk Revit, 3ds Max 2009, Autodesk Combustion, Autodesk DWF Viewer, boujou 3.1, videoredigering, videokamera, digitalkamera, Autodesk Cleaner för videokompression och streaming samt eventuella verktyg som används hos uppdragsgivarna. För oss på Autodesk känns det viktigt att stötta ett sådant här initiativ som innebär att studenter lär sig den senaste tekniken och tack vare det blir konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Byggvisualisering har de senaste åren blivit allt viktigare inom branschen, konstaterar Nora Gunneng, AEC Marketing Programme Manager, Northern Europe. Linda Mattsson instämmer: Tidigare togs det fram visualiseringsbilder i början av ett projekt och sedan var det bra. Idag görs det nya visualiseringar i stort sett under hela projektets gång, säger hon. För den som vill veta mer om Autodesks studentsatsningar finns Autodesk Student Community, där studenter gratis kan ladda ned programvaror och få stöd och råd från experter inom olika professioner. Caroline Lidström och Frida Högberg. HP stärker sitt program av storformatskrivare Designjet T1120, heter en ny multifunktionell storformatskrivare för GIS- och CAD-användare som skriver ut, kopierar och digitaliserar ritningar. Skrivaren säljs i olika utföranden. Den levereras med bl a en hårddisk på 80 GB och olika verktyg för jobbstyrning. Enligt HP skrivs A1 på 30 sekunder, vilket kan anses vara snabbt. Av: Franz Smidek. En annan nyhet är HP Designjet 4020/4520, storformatskrivare för offentlig sektor och professionella reproföretag för att ta fram ritningar, kartor, presentationer och posters. Den kan skriva ut upp till 100 A1/D tryck per timme. Skrivaren innehåller en 160 GB hårddisk och kan utrustas med upp till 1120 MB minne. Till de nya skrivarna har HP utvecklat flera mjukvaror. En av dessa heter HP Web Jetadmin 10.2, ett styrverktyg för bl a övervakning, säkerhet, problemsökning och rapportering. Programmet gör det möjligt att fjärrstyra storformatsskrivare på samma sätt man styr vanliga kontorsskrivare i ett nätverk, för att se om t ex pappret eller toner tagit slut. De nya skrivarna kan integreras i HP Managed Print Services för att reducera infrastrukturkostnader för tryck och öka tillgängligheten. Därutöver erbjuder HP Serif Poster Designer Pro, ett program för att skapa posters och banderoller för bl a butiker. Designer Pro innehåller färdiga mallar, bilder och ett antal verktyg och effekter. Med HP Instant Printing Utility kan man skriva ut HP-GL/2-, Adobe PDF- och Microsoft Power Point-filer direkt från datorn, även om man inte har Autocad installerad. HP Accounting Excel Tool är ett verktyg som skapar rapporter och faktureringsunderlag beroende på förbrukningen av bl a papper och färger. Data lagras i en xml-fil som kan levereras direkt till ett ekonomisystem. HP erbjuder mer än 70 olika medieval och en rad nya material för storformat anpassade för både inomhus- och utomhus. Ett av de mest intressanta alternativen är HP Recycled Bond Paper gjort av återvunnet returpapper, för att skriva ut en ritning som ska leva några timmar på byggarbetsplatsen. Lars Norén, marknadschef för storformatskrivare, förklarar att HPs nya lösningar för storformatskrivare är framförallt evolutionerande. Målet är att öka kundernas produktivitet och göra det enklare, billigare och smidigare att använda storformatutskrifter. Man ska inte behöva vara specialist för att skriva ut en CAD-ritning. I ett större perspektiv vill HP komma ifrån benämningen skrivare. Man vill i istället tala om utskrifter och utskriftshantering, där skrivaren bara är en del i det hela. Nya CAD skrivare är visserligen något dyrare än de gamla, men de producerar mer på en kortare tid samtidigt som de drar betydligt mindre energi. En ytterligare trend är miljötänkandet. Storformatskrivarna ingår i HPs Planet Partner-system för gratis återvinning av toner och bläckpatrioner. Med Carbon Footprint Calculator går att räkna ut hur stora koldioxidusläpp varje skrivare står för, vilken miljöpåverkan varje skrivare har under sin livslängd. Möjligheten att spara energi har blivit allt viktigare. Lars Norén beklagar att många idag endast tittar på kostnaderna för papper och bläck medan de bortser från energiförbrukningen. För vissa, framförallt stora företag och organisationer, skulle det t.o.m. löna sig att byta ut den gamla skrivarflottan mot en modernare som kräver mindre energi. Lars Norén, t v, och Marcus Palmehorn förevisar HP Designjet cad&ritnytt 11

12 Leica ScanStation C10 nästa generation laserscanner Leica Geosystems presenterar den helt nya Leica ScanStation C10, bolagets största framsteg hittills inom laserscanner för mätning av byggnation och topografi. Den kompakta allt-i-ett Leica ScanStation C10 erbjuder användaren en kombination av ännu större mångsidighet, minskade kostnader för ägande, och ännu högre produktivitet för scanning. Dessa framsteg riktar sig till dagens branschfolk inom scanning, men även till organisationer som vill starta upp laserskanning för att bredda och/eller förbättra sin nuvarande verksamhet. Leica ScanStation C10 är ett helt integrerat, kabelfritt system, som gör full kupolscanning upp till 10 gånger snabbare än sin föregångare till exempel en typisk rumscanning tar nu mindre än två minuter. Skannern är enkel att lära sig, mätvänlig inbyggt gränssnitt med hög upplöst pekskärm i färg och integrerad, högupplöst zoom-kamera/video. Den har en dubbelaxlig lodkompensator, laserlod och trefotsfäste för snabb uppställning över en känd punkt, och kompatibilitet med standard fälttillbehör såsom TPS batterier, totaltstationsprismor och Leica GPS SmartAntenn. Även nya användare av High-Definition Surveying kommer att finna det lätt att lära sig och arbeta med Leica ScanStation C10. Leica ScanStation C10 inbyggda programvara gör användaren ännu mer effektiv, dessutom är systemet konstruerat för att uppgraderas under tiden med ökad TouchCAD Program för 3D-design och utbredning av friformobjekt Lundström Design Ekhagsvägen Stockholm Tel: touchcad.com funktionalitet - allt i detta mindre och lättare instrument. Detta är den typ av instrument som verkligen förtjänar att kallas Leica Geosystems nästa generations scanner. Leica ScanStation C10 utan tvivel kommer att stärka vårt rykte för innovation och ledande ställning inom High-Definition Surveying, säger Dr Juergen Dold, ordförande i Leica Geosystems Geospatial Solutions Division. Med utgångspunkt från värde, mångsidighet och produktivitet, är allt-i-ett Leica ScanStation C10 idealiskt för organisationer som vill komma in på marknaden för scanning eller organisationer som vill lägga till en mer mångsidig och produktiv scanner deras befintliga instrumentpark. säger han. Priser och tillgänglighet Leica ScanStation C10 planeras vara tillgänglig för leverans i september Leica Cyclone v 7.0 tillkännages samtidigt som medföljande programvara för drift av Leica ScanStation C10 och alla andra Leica Geosystems HDS scanners. Leica Geosystems when it has to be right Med nästan 200 års banbrytande lösningar för att mäta världen, är Leica Geosystems produkter och tjänster betrodda av proffs världen över för att hjälpa dem att fånga, analysera och presentera geografisk information. Leica Geosystems är bäst känt för sitt breda utbud av produkter som samlar in noggrant, modellerar snabbt, analyserar enkelt och visualiserar och presenterar geografisk information. De som använder Leicas produkter varje dag litar på dem för deras driftsäkerhet, det värde de levererar och den utmärkta supporten. Baserat i Heerbrugg, Schweiz, är Leica Geosystems ett globalt företag med tiotusentals kunder som stöds av mer än anställda i 28 länder samt hundratals partners i mer än 120 länder världen över. Leica Geosystems är en del av Hexagon AB i Sverige 12 cad&ritnytt

13 Leica ScanStation C10 Laserscannern du längtat efter Ingen har tidigare paketerat så mycket kapacitet och värde i en enda enhet. Välj ScanStation C10 den mångsidiga time-of-flight-scannern från Leica. Oumbärlig kontaktsamlare på event En konferens eller mässa ger många chanser till att skapa nya kontakter som kan leda till nya affärer. Det är en väletablerad sanning. Problemet med dessa events är att man aldrig riktigt får fullständig kontroll över vilka som är där och hur man ska kunna nå dem. I efterhand kanske man fick veta att en viktig kontakt också besökte konferensen och chansen till ett möte för att byta visitkort gick om intet. Ju fler besökare och prospekts, desto mindre chans att hinna träffa dem. Det tycks vara en evig paradox som säkert många har erfarit. Av: Love Jansson Lösningen på detta besvärliga problem är Spotme, en digital dosa som du bär med dig och som blir en oumbärlig hjälp när det gäller att hålla reda på alla kontakter. Spotme ger många bra fördelar. När du anländer till eventet tas ett foto av dig som sparas i Spotme tillsammans med dina kontaktuppgifter. Detta blir ett digitalt visitkort som du delar med dig på ett mycket smart sätt. Genom att lägga två dosor mot varandra överförs kontaktuppgifterna mellan dosorna. På så sätt kan man enkelt och snabbt samla digitala visitkort med bilder från alla de möten som avverkats under dagen. Därefter skickas all information och blir tillgängligt via e-post. Har du glömt att trycka upp nya visitkort så gör det alltså ingenting. Att byta information är smidigt, men hur hittar man intressanta kontakter? Spotme hjälper även till med detta. I dosan finns deltagarna inlagda i en översiktlig databas. När du hittat en intressant person kan du skicka en förfrågan om ett möte till exempel i den kommande kaffepausen. Därefter är det bara att leta upp personen och byta kontaktuppgifter. I dosan kan också eventets agenda läggas in och strax innan en ny punkt på programmet talar Spotme om detta för bäraren. Den är inte särskilt stor utan bärs kring halsen och blir ett viktigt redskap som går snabbt att använda för att få information och byta digitala visitkort. Ett smart hjälpmedel som bidrar till att eventet blir den kontaktskapare som deltagarna eftersträvar och som genererar nya affärsmöjligheter. Spotmes tangentbord gör det enkelt att skicka meddelanden. cad&ritnytt 13

14 Konsten att nå ända fram I början av åttiotalet samlades ett gäng entusiastiska entreprenörer i Kalifornien, för att undersöka marknadens behov av ny datateknologi. Utan att ha ett konkret, uttalat mål, utvecklade man det första CAD programmet för persondatorer AutoCAD. Ungefär samtidigt började IBM leverera en PC baserad på Microsofts operativsystem DOS. En av grundarna av Autodesk, som man valde att döpa företaget till, var en svensk Lars-Åke Moureau. Detta ledde till att AutoCAD version 1.2 kom till Sverige redan hösten I ett antal seminarier presenterade man första versionen av AutoCAD för ingenjörer och arkitekter. Esselte blev den första återförsäljaren och distributören. Av: F. Dráb. Svenska FutureCAD För att ta reda på hur distributionen av Autodesks produkter i Sverige fungerar idag, åkte jag till Marievik i Stockholm. Där träffade jag Bodil Lundgren, ansvarig för distribution och logistik, och Staffan Hægermark, VD på företaget. Staffan har varit med i Autodesk världen sedan många år och tar emot mig med ett hjärtligt leende. Kan du berätta hur det var och är med distributionen av Autodesks produkter i Sverige? När Autodesk växte i Sverige i början av åttiotalet, hade man behov av att administrera försäljningen på ett effektivt sätt. Antal distributörer växte snabbt, från en till sju eller åtta stycken. Att sälja CAD-program krävde mer av leverantörerna än att sälja någon annan produkt. Support, användarutbildning, logistik mm, var krävande. Distributörerna delade på marknaden och levererade till ett växande nät av återförsäljare. Norden mest framgångsrik i världen Mellan var Norge och Sverige, Staffan Hægermark, vd på FutureCAD förklarar för mig hur hela distributionen av Autodesk-produkter går till. de mest framgångsrika marknaderna i världen. Detta förde med sig att trycket på säljadministrationerna ökade lavinartat. Snart kom man fram till att man inte kunde ha så många inblandade och då minskade man till fem och sedan till tre distributörer, berättar Staffan Hægermark. Kvar som distributör av Autodesks produkter i Sverige blev CityData, S&S och EMT. Vi på CityData, fortsätter Staffan Hægermark, ville förvärva S&S och EMT men då visade DET sig att det inte var önskvärt att vi skulle vara ensamma på marknaden. Då kom Man & Machine från Tyskland och köpte S&S och EMT. Vid den tiden hade Man & Machine 70 procent av marknaden i Sverige medan vi på CityData BARA hade 30 procent. Därefter delades marknaden så att Man & Machine fick fokusera på GIS-segmenten och på MAP-produkter. CityData blev ansvarig för Autodesks produkter inom mekanik, arkitektur och konstruktion inklusive AutoCAD LT. Det finns alltså två distributörer kvar? Ja, men vi distribuerar inte samma produkter, utan var för sig fokuserar VI på ETT eget segment inom Autodesks produkter, replikerar Staffan Hægermark. I en konkurrenssituation i distributörsleden blir det lätt så, att när man genomför marknadsaktiviteter så kan återförsäljarna lurpassa på distributörernas aktiviteter och välja, fortsätter Staffan. Det i sin tur gynnar inte marknaden utan bromsar den, eftersom det sänker de Bodil staplar nya AutoCAD LT 2010 boxar i väntan på distribution. redan låga marginalerna. Allt som vi idag lägger in kommer tillbaka och vi har råd att investera i aktiviteter som kommer till gagn för våra slutanvändare. Situationen med endast en distributör för ett programsegment bekräftar förtroendet mellan oss och Autodesk, men stärker även relationer mellan oss och återförsäljare. Hur var det mellan CityData och FutureCAD? CityData, en av de första distributörerna i Sverige, köptes UPP 1996 av TurnIT ett börsnoterat bolag. Själv kom jag in i bolaget 1999 som ny VD. I slutet av 2004 sålde TurnIT företaget CityData till FutureCad i Finland. FutureCAD i Finland är distributör av Autodesks produkter i Finland och i Baltländerna. Svensk CityData Future CAD AB distribuerar i Sverige, Island och vissa produkter även i Danmark och Norge. 14 cad&ritnytt

15 Hur många återförsäljare har ni? Det varierar beroende på produkter - alla säljer inte allt. Vi har ungefär ETT tjugotal större återförsäljare och ETT flertal mindre. Det finns de som engagerar sig och investerar mer än andra och det är också de som brukar uppnå bättre resultat. Distributionen Den fysiska distributionen sker fortfarande via postförsändelser. Vissa tecken tyder på att internetnedladdning kanske kan komma. Men kundernas intresse för att få något som kan hållas i näven är fortfarande för stor. När kunderna köper något så vill de få något som de kan ta i. Jag söker upp Bodil Lundgren som är tillförordnad logistikansvarig. Hon tar mig till produktrummet där hyllorna ÄR fulla av färdiga programboxar. Under tiden vi står och småpratar fortsätter hon att fylla programhyllan med nya boxar. Varifrån kommer alla produkterna? Så gott som alla produkter kommer färdiga direkt från leverantörer berättar Bodil Lundgren. Naturligtvis är vår största leverantör Autodesk men sedan kommer applikationer från utvecklarföretagen som Reell POINT, ElproCAD och andra. Det finns visa toppar, när det släpps nya versioner av Autodesk produkter eller när applikationsutvecklare kommer med sina uppdateringar. Då hettar det till hos oss berättar Bodil Lundgren skrattande. fakta om autodesk Autodesk har över 6600 anställda I hela världen. Man kan handla Autodesks produkter i 185 länder över hela världen och på alla kontinenter. Autodesk omsatte över 13 miljarder kronor ÅR ÅR 2008 rankades företaget på tidningen Business Weeks lista, av de femtio bäst presterande företag, som tjugoåttonde företag före både Google och Microsoft. Man har över 9 miljoner användare i 185 länder. SmartLF Gx+ 56/Gx+ T56 En intelligent skanner som läser in allt på ett intelligent sätt och med hög hastighet. Läs mera om den på annan plats i denna tidning. En av dem första PC i början av åttiotalet med 16 bitars Intel 8088 processor, 384 Kb RAM, två flopy diskar för 5,25 disketter. Den ena innehöll själva AutoCAD i den andra lagrades dwg filen. Paket med en PC, digitaliseringsbord, en A3 skrivare med utbytbara pennor, en mus och en Auto- CAD kostade :- plus moms! SPIRIT cad&ritnytt 15

16 Ansikte mot ansikte När du öppnar dörren in till Vasamuseets stora hall, möts du av en enastående syn: i dunklet, precis framför dig, seglar ett mäktigt, örlogsskepp rakt mot dig. Du kan nästan höra havets dån och befälen som skriker order till gastar i rigg och vid kanoner. Allt indränkt i rök och stridslarm. Få museer kan matcha en sådan entréupplevelse! Av: Staffan Hassby, Foto: Henrik Malmqvist, Oscar Nilsson, Jonas Ekströmer. Dunklet är inte bara en scenisk effekt, i första hand handlar det om att inte utsätta det 380 år gamla skeppet för ljus som kan bidra till skador på skrovet. På samma sätt hålls luftfuktigheten i den stora museihallen under sträng kontroll. Det är ett unikt arv museet har fått att förvalta; ingenstans i världen finns ett så välbevarat skepp från 1600-talet. Ingen skeppsmask Vi har speciellt en orsak att tacka för att skeppet är i ett sådant fantastiskt skick; det faktum att skeppsmasken en mussla som äter trä inte finns i Östersjön. Men också en sådan sak som att skeppet sjönk alldeles nytt och utan stridsskador har bidragit till dagens tillstånd. Livet på Vasa Vasamuseet visar inte bara ett 69 meter långt skeppsskrov. Man bjuder också in besökaren att ta del av livet ombord på ett 1600-tals örlogsskepp. Arkeologernas fynd ger en nära och spännande bild av livet ombord och i land, en bild som frystes en sensommardag i augusti Vårt besök på museet har ett särskilt syfte. Vi ska titta närmare på delutställningen Ansikte mot ansikte och vår ciceron är Agneta Wolfbrandt, formgivare på Vasamuseet. I museihallens lägsta del, i höjd med kölen och strax under Vasas imposanta akterspegel, visas 10 av de ca 15 skelettfynd som gjorts ombord. Osäkerheten i antalet beror på att alla skelett inte varit kompletta eller samlade. Vi har lagt stor vikt vid att göra utställningen värdig, med respekt för de omkomna, berättar Agneta. Skeletten begravdes 1962, strax efter Vasas bärgning, men togs upp igen efter ett antal år för osteologisk 1) undersökning. Några av skeletten visas i utställningen Ansikte mot ansikte, som öppnade Stark närvaro Men, det är inte montrarna med skeletten som först griper oss. Vår uppmärksamhet fångas av de intensiva blickarna från två ansikten. Hade de inte suttit i glasmontrar och varit byster, hade man kunnat svära på att det handlade om levande människor. Sex ansikten, fem män och en kvinna möter oss ansikte mot ansikte och plötsligt känns Vasa och hennes besättnings närvaro mycket påtaglig. Vetenskaper i samarbete Här har vetenskaperna samarbetat, fortsätter Agneta. Arkeologer och osteologer har tillsammans försökt skapa en bild av vilka personerna bakom skeletten var. Osteologerna har undersökt benen och kunnat dra slutsatser om ålder, kön, sjukdomshistoria och göra gissningar om orsaker till skelettskador. Arkeologerna har, utifrån uppgifter om var fynden gjorts och om vad som hittats på och vid skeletten, kunnat bidra ytterligare till att levandegöra fynden. Fantasieggande spekulationer Skeletten har namngetts i den ordning de upptäcktes på Vasa. Adam, Beata, Caesar o s v, helt enkelt i bokstavsordning. Utifrån fyndplatsen, Vasas styrhytt, kan man till exempel om Filip anta att han var rorsman, berättar Agneta vidare. Kanske dog han på sin post, stod kvar enligt order tills det var för sent att undslippa han hade bara några meter på en stege till räddning eller försökte han in i det sista att rätta upp Vasas fatala krängning och slagsida. Vi kan bara gissa, konstaterar Agneta. Oscar Nilsson ansiktsmästaren Vårt intresse går åter till de mycket levande bysterna. Att de känns så levande har vi naturligtvis den skicklige skulptören och modellmakaren Oscar Nilsson att tacka för, berättar Agneta. Han besitter ett kunnande han delar med ytterst få i världen. Han kan, med utgångspunkt från ett kranium, bygga upp ett ansikte som till ungefär 60 procents sannolikhet överensstämmer med verkligheten! GTP och Vasabesättningen Nu har Oscar Nilsson naturligtvis inte arbetat med de riktiga kranierna, säger Agneta. Här har vi fått kvalificerad hjälp av GT Prototyper i Ystad, som arbetat tillsammans med Oscar Nilsson i ett flertal projekt, bland andra Bockstensmannen. Vi lät göra CT-scanningar av kranierna, fortsätter Agneta, och skickade alla data till GTP. Här återuppstod kranierna med SLS-teknik, in i minsta detalj trogna originalen. Och det var med dessa kranier Oscar Nilsson kunde skapa sina ansikten, avslutar Agneta. Modellmakaren minns Vasa var mycket speciellt, ett av mina första historiska projekt, minns Oscar Nilsson. Vasa är som ett slutet rum, en tidsmaskin, där klockan stannat den 10 augusti Bekanta Jag hann ju onekligen bli väldigt nära bekant med figurerna under arbetet. Och även om det nu är 4 5 år sedan, kommer jag fortfarande ihåg varje person mycket väl. Till exempel har Adam brutet näsben och andra ansiktsskador. Kanske en slagskämpe, vem vet? Och Filip, den olycklige rorsmannen, sätter fart på fantasin. Varför blev han kvar på sin post? 16 cad&ritnytt

17 Tolkningar Generellt om Vasa-figurerna och historiska rekonstruktioner i allmänhet, fortsätter Oscar, kan man säga att det hela tiden finns ett stort tolkningsutrymme, saker vi bara kan gissa oss till. Hurdant hår hade de? Hur långt var det? Hårfärg? Bleka eller mörka i hyn? Hade männen skägg? Hurdant skägg? Våra gissningar är naturligtvis så väl underbyggda som de kan bli, utifrån vad vi vet om mode, material och stil i början av 1600-talet, konstaterar Oscar. Läs mer om Vasa och Ansikte mot ansikte på www. vasamuseet.se eller ännu hellre besök Vasamuseet! 1) Osteologi, läran om ben, studiet av alla ryggradsdjurs skelett. 1. Kraniet förses med pinnar, som markerar tjockleken på ansiktets mjukdelar. Hudnivån över benet bygger på mätningar som gjorts under ca 100 år. 2. Ansiktet byggs upp med lera, muskel för muskel, sena för sena. 3. Utifrån kraniets form finns det också regler för hur t ex näsan och munnen bör ha sett ut. 4. Slutligen kläs musklerna med ett mycket tunt lager lera och rynkor och andra drag skulpteras fram. 5. En gipsavgjutning görs, som bildar form för en gjutning i hudfärgad silikon. 6. Målning, hår och skägg fullbordar resultatet. Ivar mönstrar på, än en gång! Noggrannhet, fantasi och ingående kunskaper i anatomi är en del av hemligheten bakom Oscar Nilssons enastående modeller. Cirka sex veckor tar det från kranium till färdigt ansikte. Scandinavian FEA Solutions FEMComp Engineering är välkänd svensk leverantör av unika PLM lösningar till industrin. I samarbete med Siemens PLM Software och Noran Engineering. FEMComp Engineering, Nygårdsgatan 12, Västerås cad&ritnytt 17

18 Inmätning av överbyggnad för norra entrén till Citytunneln i Malmö Citytunnel under Malmö centrum håller på att byggas och de första tågen beräknas rulla Med Citytunneln kommer Malmö central inte längre att vara en säckstation, en station utan genomgående spår. Restiderna kommer att förkortas betydligt och Malmö kommer att få två stationer på strategiska platser i staden. Bild: Imagix referensmärken och en bärbar dator med TRITOP programvara. Systemet är enkelt att använda, lätt att ta med sig och fungerar i alla miljöer en kamera kan arbeta i. Den preparering som behövde utföras före mätning var att de personer som monterade fackverket applicerade, på varje nod, en vit prick och en klisterlapp med en cirkulär streckkod med samma ID som används på noden i CAD-systemet. Överbyggnaderna till nedgångarna för de båda nya stationerna, norra och södra, är spektakulärt utformade i glas. Formen är sfärisk och glaspartierna är fästa med hög precision i ett fackverk. Storleken på glasöverbyggnaderna är ca 19 m i diameter och 7 m i höjd. Fackverket som håller glaspartierna består av ca 230 noder. Avståndet mellan noderna får avvika ytterst lite för att glaspartierna skall kunna fästas på ett optimalt sätt. Skandinaviska Glassystem i Göteborg, har fått uppdraget att konstruera och montera överbyggnaderna. De har stor erfarenhet av projekt med glaspartier i byggnader och anläggningar. Eftersom inmätningen av xyz-läget av varje nod i fackverket och beräkning av inbördes avstånd mellan noderna inte är en trivial uppgift anlitades Cascade, för uppdraget att mäta in noderna och ta fram avvikelsen mellan optimal fackverkskonstruktion i CAD och byggd konstruktion. Arbetsgången vid mätningen startas med att några bilder tas på de certifierade skalstavarna som är placerade invid fackverket med noderna. Därefter tas bilder från olika vinklar på alla noder. I det här fallet behövdes en lift för att kunna fånga bilder på de noder som var längst upp på fackverkskonstruktionen. Eftersom systemet skickar över bilderna trådlöst när de börjar att tas till programvaran i den bärbara datorn kan programmet börja att beräkna resultatet under tiden bilderna tas. Det framgår tydligt på datorskärmen vilka noder som är fångade och vilka som saknas. Cascade valde att använda det portabla koordinatmätsystemet TRITOP för inmätningen. TRITOP systemet består av en handhållen professionell kamera, i det här fallet baserat på en Canon Mark III med WLAN, certifierade skalor, När alla bilder är tagna och programmet har fångat xyz-läget på alla noder utförs en beräkning av längderna mellan noderna och därefter en jämförelse mot de önskade längderna i CAD-programmet. En rapport 18 cad&ritnytt

19 fås fram som visar avvikelserna. Resultatet visade de få noder som behöver justeras och hur mycket för att glaspartierna skall kunna monteras på ett optimalt sätt. TRITOP systemet fungerar som en bärbar koordinatmaskin som kan arbeta med olika storlekar på ett objekt i en oöm miljö både inomhus och utomhus. Utveckling av Innovationsprocesser -3D CAD -PDM och PLM -FEM -CAM -Utbildning -Support -Metodutveckling - Utveckling av Innovationsprocesser - Helsingborg Hudiksvall Sprängskiss station Triangeln. Foto/skiss: Petter Lönegård. Nu med Ytlaster MULTIFRAME Beräkningsprogram som fungerar på det sättet du vill. Ladda ner demo på Helt grafiskt och konsekvent gränssnitt Dynamiska kopplingar till beräkningar i Excel Makro till och från Excel, AutoCAD, Word Automatiska förklaringar Sortering, klippning och avskärmning i alla vyer OpenGL 3D realtids rendering 3D skissning med dynamisk snäppning "Wildcard" för val av elementen Utökad icke-linjär analys Material som stål, trä, betong etc... cad&ritnytt 19

20 Ett tidigt varningssystem Storbritanniens floder är fyllda till rekordnivå. Risken för översvämning och den förödelse som översvämning för med sig har aldrig varit större. En ny produkt som utvecklats av en avdelning på Hydro-Logic Ltd är ett förbättrat tidigt varningssystem som tillverkats med Protomolds hjälp. Protomold som är specialist på snabb formsprutning förser verktyg och delar till en revolutionerande ny lagringsenhet för telemetri som genererar larm i fall av mycket regn, flod eller översvämningar i bostadsområden eller om vattendistributionssystem går sönder. Produkten ska släppas på marknaden i sommar och raska försäljningssiffror förväntas. FROG är en ny GPRS lagringsenhet för telemetri från Isodaq Technology som är en avdelning av Herefordshire-baserade Hydro Logic Ltd. Till skillnad från många av sina konkurrenter är FROG idealisk för fjärrinstallationer där konventionella kraft- och telefonsystem är för dyra att installera. FROG är den senaste produkten i Isodaqs sortiment som implementerar GPRS-kommunikation till fullo i en batteridriven enhet. GPRS är snabb anslutningsteknik som tillhandahåller kostnadseffektiv fjärrtelemetri till abonnenter. FROG mäter vattennivån var 15: nde minut och lagrar informationen tills datalagringen överförs till en centralserver en gång om dagen. FROGs hölje gör det möjligt för en vattennivå- doppare att passera elektroniken utan att förstora produktens fysiska storlek. Eftersom enhetens stomme är en uthängande del i grönt aluminium (som liknar formen på en groda) tog det inte lång tid för dess skapare att komma på ett namn. Isodaq designade två lock som tätar den uthängande stommen. Det var en utmaning att skapa locken av polykarbonat så att de passade den ovanliga formen på uthängningen. Eftersom de årliga produktionsvolymerna förväntas nå hundratals (eller möjligen lågt tusental) var det privatägda 20 cad&ritnytt

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Mångsidighet, produktivitet, värde Många organisationer som är intresserade av laserscanning för att bredda och/eller

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

RESUMÉ RESUMÉ. elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad. Elmia NORDIC ROAD. Elmia NORDIC RAIL. Elmia FUTURE TRANSPORT

RESUMÉ RESUMÉ. elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad. Elmia NORDIC ROAD. Elmia NORDIC RAIL. Elmia FUTURE TRANSPORT RESUMÉ RESUMÉ ROAD elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad Återigen bekräftade vi vår position som NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS för samtliga transportslag. Årets upplaga av Future

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Mattor med valfri design.

Mattor med valfri design. Mattor med valfri design. Mörkare och ofta gråa nyanser på en entrématta är så klart bra under hösten och vintern när mattan tar mycket stryk. Det är smutsigt ute och vi drar in både snö, slask och grus

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD?

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? Jag skulle behöva en rapport över hur vi ska få ner de höga sjukskrivningstalen, och det vore bra om jag hade den inom tre veckor, jag ska då göra en presentation för styrelsen.

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Sherlock Holmes funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Radius. en möbelserie med mjuka former

Radius. en möbelserie med mjuka former en möbelserie med mjuka former Ett mjukt formspråk med naturliga material och en lugn färgskala. Det är utmärkande för vår nya egendesignade kontorsserie Radius. Snygga och praktiska detaljer i läder ett

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13.

Praktikrapport. Historia. Filosofi. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik. Lunds Universitet VT - 13. MKVA13, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lunds Universitet VT - 13 Nina Glücksman Praktikrapport Under en 12 veckors period har jag praktiserat på Minnesota Communication AB.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Tid för tävlingen Tävlingen pågår under perioden 1 maj - 31 maj 2011. Beställ kitet redan i dag så är du med från början!

Tid för tävlingen Tävlingen pågår under perioden 1 maj - 31 maj 2011. Beställ kitet redan i dag så är du med från början! Tid för tävlingen Tävlingen pågår under perioden 1 maj - 31 maj 2011. Beställ kitet redan i dag så är du med från början! Här beställer du kitet: http://www.magdas.se/scrapfeber-2011-c-293-1.aspx Deltävlingarna

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Med en förbättrad scanhastighet på upp till 10 gånger snabbare och friheten som totalstationsegenskaperna ger, lyfter

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer