Transit XV. Självstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transit XV. Självstudier"

Transkript

1 Transit XV Självstudier

2 2003 STAR AG Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok är skyddad av lagen om upphovsrätt och får inte reproduceras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från STAR AG. Detta gäller i synnerhet kopiering eller användning av materialet i utbildningssyfte eller elektroniska system. Innehållet i handboken har kontrollerats med avseende på dess korrekthet vid publiceringen. STAR AG påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förluster orsakade i samband med användning av denna handbok. STAR AG Wiesholz 35 CH-8262 Ramsen Schweiz STAR Language Technology & Solutions GmbH Schönaicher Str. 19 D Böblingen Tyskland Registrerade varumärken Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. 2 Transit XV Självstudier

3 Transit XV Självstudier 3

4 4 Transit XV Självstudier

5 1 Välkommen till Transits självstudiekurs 1.1 Vad är Transit? Projekthantering Översätta i Transit Börja med Transits självstudiekurs 2.1 Installation Starta Transit Öppna ett projekt Inställningar i Transitprojekt 3.1 Översikt Visa och kontrollera projektinställningar Översättning 4.1 Översikt Öppna, spara och stänga språkpar Översikt Öppna ett språkpar Transit-editorn Transits editorfönster Tecken och symboler i Transit-editorn Översätta texten Börja översätta Redigera tomma segment Redigera delvis översatta segment Redigera delvis översatta segment (formatskillnader) Använda förslag från ordlistan Godkänna ett översättningsförslag Godkänna ett översättningsförslag Använda konkordanssökning Återställa en översättning Spara och stänga språkpar Transit XV Självstudier 5

6 5 Överföra terminologi från Transit till en ordlista 5.1 Växla mellan Transit och TermStar Markera ord och lägga till dem i ordlistan Lägga till terminologi i ordlistan med funktionen Mata in term45 6 Projektledning i Transit 6.1 Översikt Skapa ett nytt projekt Import av filer Export av filer Kontrollera de exporterade filerna Nu kan du börja! Sakregister Transit XV Självstudier

7 1 Välkommen till Transits självstudiekurs 1 1 Välkommen till Transits självstudiekurs Med den här självstudiekursen vill vi hjälpa dig att bekanta dig med Transit. Om du följer självstudiekursens steg kommer du snart att kunna använda Transit utan problem. Börja med Transits självstudiekurs I avsnitt 2 på sidan 11 lär du dig hur du startar Transit och öppnar ett befintligt projekt. Inställningar i Transitprojekt Avsnitt 3 på sidan 15 beskriver de projektinställningar du kan definiera i Transit. Vi kommer att förklara inställningarna med hjälp av exempeldokumentet Tutorial. I det projektet är de projektinställningar som behövs redan definierade. Projektet innehåller också en ordlista samt referensmaterial som hjälper dig under översättningen. Översättning I avsnitt 4 på sidan 21 lär du dig hur man översätter med Transit och hur Transit kan hjälpa dig på många sätt under översättningen. Du kommer att få tillämpa dina kunskaper genom att översätta en engelsk exempeltext till svenska. Överföra terminologi från Transit till en ordlista Avsnitt 5 på sidan 43 beskriver hur du lägger till terminologi i ordlistan. Det är ett enkelt och effektivt sätt att bygga upp ordlistor under översättningens gång. Projektledning i Transit I avsnitt 6 på sidan 49 beskriver vi hur du kan skapa egna översättningsprojekt, importera källfiler och exportera de översatta filerna. Det sista avsnittet innehåller en översikt över hur ditt framtida arbete med Transit kan komma att se ut, samt över handböcker med mer information. 1.1 Vad är Transit? Transit är ett översättningsminnessystem som utvecklats och används av STAR. Det ger dig möjlighet att översätta snabbt, konsekvent, och därför också kostnadseffektivt. Transit XV Självstudier 7

8 1 Välkommen till Transits självstudiekurs Transit visar översättningsförslag (så kallade snarlika segment) för text som är identisk med eller liknar text som du redan har översatt. Därför behöver du aldrig översätta samma text två gånger. Transit gör det åt dig. Transit hjälper dig också med funktioner för projektledning och själva översättningen. Fig. 1-1: Ett översättningsprojekt i Transit Projekthantering De inställningar som en projektledare använder för att skapa ett projekt i Transit kan jämföras med dem som också används i ett konventionellt översättningsprojekt. Projektledaren anger allt som han/hon skulle ha gjort för ett normalt översättningsprojekt utan översättningsminnessystem. Projektledaren importerar sedan de filer som ska översättas till Transit. Utifrån dessa filer skapar Transit språkpar som översättaren kan översätta i Transit-editorn. Under importen jämför Transit den text som ska översättas med befintliga översättningar, och översätter automatiskt text som är identisk med text som hittas i referensmaterialet. (Detta kallas "föröversättning".) När filerna är importerade kan översättaren börja jobba. När översättningen är klar exporterar projektledaren filerna. Nu skapar Transit filer med den översatta texten i det ursprungliga filformatet Översätta i Transit Så fort projektledaren har skapat ett Transit-projekt och importerat de filer som ska översättas, kan översättaren sätta igång. Transit har ett antal funktioner som underlättar översättarens arbete betydligt. De inkluderar: Transit-editorn Översättaren arbetar i Transit-editorn, som är optimerad för översättning. Editorn ser alltid likadan ut oavsett filformat på de filer som översätts. Det betyder 8 Transit XV Självstudier

9 1.1 Vad är Transit? 1 att översättarna inte behöver lära sig nya program utan alltid kan arbeta med samma bekanta gränssnitt (se avsnitt 4.3 "Transit-editorn" på sidan 22). Översättningsförslag från referensmaterial Under översättningen söker Transit igenom referensmaterialet och den text som redan har översatts, efter segment med samma eller liknande källtext. Transit visar också översättningsförslag för segment som inte är helt identiska med segment i referensmaterialet. Översättaren bestämmer om förslaget ska användas eller ändras, eller om texten ska översättas från början (se avsnitt "Godkänna ett översättningsförslag" på sidan 33). Konkordanssökning Med konkordanssökningens hjälp kan översättaren söka textelement i det aktuella projektet och dess referensmaterial. Transit visar var identiska eller liknande textelement förekommer. Översättaren kan använda informationen för att exempelvis kontrollera om och hur en viss term eller fras använts tidigare (se avsnitt "Använda konkordanssökning" på sidan 37). Terminologihantering i TermStar I Transit ingår termhanteringssystemet TermStar. TermStar visar automatiskt de termer som finns i projektordlistorna när de förekommer i texten. Översättaren slipper leta, samtidigt som terminologin blir konsekvent igenom hela översättningen (se avsnitt "Använda förslag från ordlistan" på sidan 31). Dessutom kan översättaren enkelt lägga till nya termer i TermStar medan översättningen pågår och på så sätt bygga ut ordlistan. Det finns många fler användbara funktioner titta i användarhandboken till Transit XV. Transit XV Självstudier 9

10 1 Välkommen till Transits självstudiekurs 10 Transit XV Självstudier

11 2 Börja med Transits självstudiekurs 2 2 Börja med Transits självstudiekurs 2.1 Installation Du måste först installera Transit från installations-cd:n. Transits installationsguide leder dig genom den processen. Behöver du mer information om detta, se den snabbstart som levererades med CD-skivan eller Transit XVs Installationshandbok. 2.2 Starta Transit När Transit installerats startas programmet via Windows startmeny. När du startat Transit väljer du det projekt du vill arbeta med. Vi kommer att starta Transit och öppna projektet Tutorial. Hur startar jag Transit? 1 Välj Start Program Transit XV Transit XV. Transit startar och visare följande fönster: Fig. 2-1: Öppna ett projekt från startfönstret Här kan du välja det projekt du vill arbeta med. 2 Vi vill bearbeta ett projekt som redan finns. Välj Öppna ett befintligt projekt. Transit visar alla tillgängliga projekt i listan. 3 Vi vill öppna projektet Tutorial. Välj Tutorial i listan och klicka på OK. Transit XV Självstudier 11

12 2 Börja med Transits självstudiekurs Transit öppnar projektet Tutorial. När projektet öppnats visar Transit automatiskt den projektordlista som tilldelats projektet: Fig. 2-2: Transit visar automatiskt projektordlistan när projektet Tutorial öppnas Nu kan vi titta på projektinställningarna. Se avsnitt 3 Inställningar i Transitprojekt på sidan 15 för mer information om detta. 2.3 Öppna ett projekt Du kan öppna ett projekt från Transits startfönster (se avsnitt 2.2). Det är givetvis också möjligt att öppna projekt med Transit igång till exempel när du vill byta projekt. Vi vill öppna projektet Tutorial. Hur öppnar jag ett projekt? 1 Välj Projekt Öppna. 12 Transit XV Självstudier

13 2.3 Öppna ett projekt 2 Transit visar fönstret Öppna projekt: Fig. 2-3: Öppna ett projekt Transit visar alla tillgängliga projekt i tabellen. 2 Markera det projekt du vill öppna: Är projektet tilldelat en kund väljer du kundens namn i listan Kund. Då visas även den aktuella kundens projekt i tabellen. Markera önskat projekt, dvs. Tutorial. Bekräfta med Öppna. Transit öppnar projektet Tutorial. När projektet öppnats visar Transit automatiskt den projektordlista som tilldelats projektet (se fig. 2-2 på sidan 12). Nu kan vi titta på projektinställningarna. Se avsnitt 3 Inställningar i Transitprojekt på sidan 15 för mer information om detta. Transit XV Självstudier 13

14 2 Börja med Transits självstudiekurs De senaste projekten i menyn Arkiv Transit visar alla nyligen öppnade projekt i menyn Arkiv: Fig. 2-4: Menyn Arkiv med nyligen öppnade projekt Vill du öppna ett av dessa projekt väljer du det här. 14 Transit XV Självstudier

15 3 Inställningar i Transitprojekt 3 3 Inställningar i Transitprojekt 3.1 Översikt De inställningar du gör i ett Transitprojekt motsvarar dem du skulle göra på papper i vilket översättningsprojekt som helst. I Transit definierar du allt som du vanligtvis skulle definiera när du inte använder ett översättningsminne. Du anger hur Transit ska importera och exportera filerna. Bland annat anger du vilka språk som ska behandlas, hur föröversättningen ska göra, vilken segmentering som ska användas, vilket referensmaterial och ordlistor som är tillämpliga med mera. 3.2 Visa och kontrollera projektinställningar Vi vill undersöka projektinställningarna i projektet Tutorial. Projektet måste vara öppet för att vi ska kunna se inställningarna. Är inte projektet öppet, se avsnitt 2.3 "Öppna ett projekt" på sidan 12. Där hittar du den information du behöver för att kunna öppna projektet. Hur undersöker jag projektinställningarna? 1 Välj Projekt Inställningar. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 3-1: Ikonen Projektinställningar Transit XV Självstudier 15

16 3 Inställningar i Transitprojekt Transit visar fönstret Projektinställningar med fliken Språk. Här anger du vilka språk som ska ingå i projektet. Fig. 3-2: Inställning av projektspråk I projektet Tutorial ser det ut så här: Källspråk Källspråket är det språk materialet som ska översättas är skrivet på. I projektet Tutorial översätter vi en text från engelska. Därför har vi definierat Engelska (UK) som källspråk. Aktuellt målspråk Det aktuella målspråket är det språk du vill översätta till. I projektet Tutorial vill vi översätta till svenska och har valt Svenska som aktuellt målspråk. Målspråk i projektet Du kan hantera så många språk du vill i ett och samma projekt. Projektet Tutorial innehåller flera målspråk, exempelvis arabiska, kinesiska och tyska. Den informationen behöver vi dock inte för den svenskspråkiga delen av projektet. 2 För att föröversättningen ska bli korrekt måste vi välja rätt referensmaterial för projektet, byt till fliken Referensmaterial. 16 Transit XV Självstudier

17 3.2 Visa och kontrollera projektinställningar 3 De inställningar som görs här bestämmer vilka filer Transit jämför med vid föröversättningen och var översättningsförslag hämtas. Fig. 3-3: Projektinställningar för referensmaterialet I projektet Tutorial ska Transit återanvända filerna som skapades vid en tidigare översättning av samma text. Därför är mappen projects\ tutorial\ref vald som referensmaterial. Transit visar sökvägen i fältet Referensprojekt och filer. 3 För att du ska kunna studera hur Transit kommer att segmentera filerna växlar du till fliken Segmentering. Här bestämmer vi hur Transit delar in texten i översättningsbara delar (segment) under importen. Segment är de element i texten som översätts och som Transit Transit XV Självstudier 17

18 3 Inställningar i Transitprojekt söker i referensmaterialet och översätter där det är möjligt. Segment kan byggas upp av meningar eller stycken. Fig. 3-4: Segmenteringsinställningar I projektet Tutorial ser det ut så här: Segmenteringsläge Valet av segmenteringsläge avgör om Transit delar in texten i meningar eller stycken. I projektet Tutorial vill vi dela in texten i meningar. Så vi har valt På meningsnivå som segmenteringsläge. Det innebär att Transit tolkar punkter, utropstecken, frågetecken, kolon och semikolon som slutet på en mening och infogar en segmentgräns efter skiljetecknen vid importen. Du kan fintrimma den meningsbaserade segmenteringen. I projektet Tutorial vill vi inte att Transit ska segmentera efter punkter som markerar listor, eftersom dessa punkter ju inte indikerar ett meningsslut. Därför är alternativet Segmentera inte i listor, dvs efter 1. markerat. Därför ser Transit inte en sådan punkt som ett meningsslut och skjuter inte in en segmentgräns efter den. Resultatet är att Transit inte segmenterar en mening i flera delar för att den innehåller en lista. Vi vill inte heller att Transit ska segmentera efter tabbstopp eftersom de inte utgör slutet på en mening. Därför är Segmentera inte efter tabb ikryssat. Normalt segmenterar man inte efter tabuleringar. Vi rekommenderar därför att denna alltid lämnas förkryssad. Att inte ha denna förkryssad är bara aktuellt om du vill simulera segmenteringen i andra översättningsminnen. 18 Transit XV Självstudier

19 3.2 Visa och kontrollera projektinställningar 3 4 Vill du se vilka segmenteringsinställningar som gäller, se fliken Föröversättning (1/2). De inställningar som görs här bestämmer hur föröversättningen blir. Fig. 3-5: Projektinställningar: föröversättning I projektet Tutorial ser det ut så här: Förenklad hantering av undantag Om det aktiva segmentet och det som återfinns i referensmaterialet bara skiljer sig åt med avseende på siffror och märkord (taggar) föröversätts segmentet och siffror och märkord uppdateras. När Förenklad hantering av undantag används kommer Transit bara att uppdatera märkord och siffror automatiskt om märkord och siffror har ändrats inte om de lagts till eller tagits bort. Ingen föröversättning om varianter finns I projektet Tutorial vill vi inte att segment ska översättas automatiskt om det finns fler översättningsalternativ än ett i referensmaterialet. Därför är alternativet Ingen föröversättning om varianter finns valt. Under översättningen kommer alla översättningsvarianter att visas som snarlika segment. Lägsta träffprocent för föröversättning Transit kommer bara att föröversätta om segmentet som ska översättas och segmentet i referensmaterialet överensstämmer med varandra till minst den träffprocent som anges här. I projektet Tutorial vill vi att ett segment ska översättas automatiskt om det till 100 % överensstämmer med ett segment i referensmaterialet. 100 är valt. Transit XV Självstudier 19

20 3 Inställningar i Transitprojekt 5 Nu vill vi se vilka ordlistor som används i projektet, växla till fliken TermStar-ordlistor. Här bestämmer du vilka ordlistor som ska vara med. Under översättningen söker Transit igenom projektordlistorna och visar de relevanta termerna i ordlistefönstret. Fig. 3-6: Inställning av projektordlistor I projektet Tutorial ser det ut så här: Aktuell ordlista Den aktuella ordlistan är den ordlista där Transit placerar nya termer. I projektet Tutorial vill vi att termerna placeras i ordlistan Tutorial. Tutorial är aktuell ordlista. Ordlistor i projektet Ett projekt kan innehålla flera ordlistor. Transit hanterar dessa som om de var en enda ordlista (även kallat en"virtuell ordlista"). Vi behöver inga extra ordlistor i projektet Tutorial. Där visas bara ordlistan Tutorial i fältet Ordlistor i projektet. 6 Klicka på OK när du är klar med inställningarna. Fönstret Projektinställningar stängs. Vi berättar mer om projektinställningarna i avsnitt 6 "Projektledning i Transit" på sidan 49. Nu kan du börja översätta. Se 4 "Översättning" på sidan 21 för mer information om detta. 20 Transit XV Självstudier

21 4 Översättning 4 4 Översättning 4.1 Översikt Översättningsprocessen i Transit består av ett antal arbetsmoment. Transit hjälper dig med ett antal funktioner. Gör följande när du har öppnat projektet i Transit: Öppna språkparet (se avsnitt på sidan 21) Transit visar texten i editorn. I avsnitt 4.3 "Transit-editorn" på sidan 22 finns information om hur Transit visar text, och vilka ytterligare element som Transit använder. Översätt texten (se avsnitt 4.4 på sidan 25) Transit har flera funktioner som gör översättningen enklare. Spara och stäng språkparet (se avsnitt 4.5 på sidan 41) När språkparet är sparat kan du exportera det (se avsnitt 6.4 "Export av filer" på sidan 64). Transit återställer då det ursprungliga filformatet. 4.2 Öppna, spara och stänga språkpar Översikt När du ska översätta ett projekt börjar du med att öppna det (se avsnitt 2.3 "Öppna ett projekt" på sidan 12). När projektet är öppnat kan du öppna de språkpar som du vill översätta (se avsnitt "Öppna ett språkpar" på sidan 21). Om du ändrar språkparen (t.ex. genom att översätta dem) måste du komma ihåg att spara dem, så att ändringarna inte går förlorade (se avsnitt 4.5 "Spara och stänga språkpar" på sidan 41). När du har sparat språkparen kan de exporteras (se avsnitt 6.4 "Export av filer" på sidan 64) Öppna ett språkpar När du har öppnat projektet Tutorial (se avsnitt 2.3 "Öppna ett projekt" på sidan 12), kan du öppna projektets språkpar. Hur öppnar jag ett språkpar? 1 Välj Arkiv Öppna Språkpar. Transit XV Självstudier 21

22 4 Översättning Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 4-1: Ikonen Öppna språkpar Transit visar följande fönster: Fig. 4-2: Öppna ett språkpar Transit visar alla språkpar i projektet. Projektet Tutorial har bara ett språkpar, som heter tutorial. 2 I vårt Tutorial-projekt ska vi öppna och översätta språkparet tutorial. Markera tutorial i listan. 3 Bekräfta valet genom att klicka på OK. Transit öppnar språkparet och visar det i Transit-editorn. Se 4.3 "Transit-editorn" på sidan 22 för mer information om detta. 4.3 Transit-editorn Transits editorfönster Transit visar språkparet i två fönster. Transit visar även andra fönster med förslag från ordlistan, översättningsförslag och anteckningar. 22 Transit XV Självstudier

23 4.3 Transit-editorn 4 Längst ner i Transit-fönstret visas statusfältet, med information om segment och taggar: Fig. 4-3: Transit-editorn med öppet språkpar De olika fönstren har följande funktion: Fönster Engelska (UK): tutorial Svenska: tutorial Funktion Fönster med källspåkets text Transit visar alltid källspråkets text i källspråksfönstret. Fönster med målspåkets text Du kommer att översätta texten i målspråksfönstret. Texten innehåller tecken som visar viktig information för översättningen. I avsnitt "Tecken och symboler i Transit-editorn" på sidan 24 kan du läsa vad de enskilda tecknen betyder. Käll- och målspråksfönstren är synkroniserade. När du flyttar markören i det ena fönstret, följer texten i det andra fönstret med automatiskt. Tabell 4-1: Fönster i Transit-editorn Transit XV Självstudier 23

24 4 Översättning Fönster Ordlista: tutorial Översättningsminne: tutorial Anteckningar: tutorial Funktion Ordlistefönster I ordlistefönstret visar Transit förslag från projektordlistorna. I avsnitt "Använda förslag från ordlistan" på sidan 31 finns mer information om terminologiarbete i Transit. Avsnitt 5 på sidan 43 förklarar hur du kan lägga till nya termer under översättningen. Fönster med översättningsförslag När du översätter letar Transit i översättningsminnet efter segment som liknar det segment som ska översättas, och visar dem tillsammans med deras översättning i det här fönstret. I avsnitt "Godkänna ett översättningsförslag" på sidan 33 finns mer information om hur man arbetar med översättningsminnet. Anteckningsfönstret I anteckningsfönstret kan du göra anteckningar om enskilda segment, t.ex. ställa frågor till projektledaren. Anteckningarna sparas tillsammans med översättningen. Transit visar anteckningsfönstret i bakgrunden. Vi kommer inte att använda anteckningsfönstret i projektet Tutorial. Tabell 4-1: Fönster i Transit-editorn (forts.) Tecken och symboler i Transit-editorn När du importerar ett dokument till Transit, kopierar Transit texten till språkfiler för källoch målspråken. Förutom den text som ska översättas finns några andra tecken och symboler i texten. Fig. 4-4: Målspråksfönstret i Transit-editorn 24 Transit XV Självstudier

25 4.4 Översätta texten 4 Tabell 4-2 innehåller information om de olika textelementen och symbolerna: Tecken/symbol Exempel Beskrivning Segmentmarkör <<1+>> <<2~>> <<13>> Taggar <> <F>> <<F> Varje segment avslutas med en segmentmarkör, som också visar segmentets nummer: <<segmentnummer>>. Ytterligare symboler efter segmentnumret anger segmentets status. Taggar är platshållare för formatinformation i originalfilens format. Ändringsmarkörer Ordlisteposter >2002< ><F>>< översättningsverktyg förbättra I delvis översatta segment markerar Transit skillnaderna mellan den gamla och den nya källtexten med så kallade "ändringsmarkörer". Transit markerar alla ord som förekommer i projektordlistorna. Det är enkelt att föra in dessa förslag i översättningen. Tabell 4-2: Tecken och symboler i Transit-editorn 4.4 Översätta texten När du öppnar ett språkpar visas käll- och målspråken i två skilda fönster. Texten i målspråksfönstret är delvis oöversatt när du börjar översätta, och står därför på källspråket. Börja översätta genom att skriva över den oöversatta texten i målspråksfönstret. Transit visar motsvarande källspråkstext i källspråksfönstret. Transit har flera funktioner som gör översättningen enklare. Genom att översätta självstudiekursens text kommer du att bekanta dig med de viktigaste funktionerna: Redigera tomma segment segment 1, avsnitt på sidan 26 Redigera delvis översatta segment segment 2 och 8, avsnitt på sidan 27 och på sidan 29 Använda förslag från ordlistan segment 13, avsnitt på sidan 31 Godkänna ett översättningsförslag segment 15 och 23, avsnitt på sidan 33 and på sidan 36 Använda konkordanssökning segment 31, avsnitt på sidan 37 Ångra en översättning segment 21, avsnitt på sidan 40 Transit XV Självstudier 25

26 4 Översättning Börja översätta Man börjar normalt med det första segmentet i texten. Hur börjar jag översätta? 1 Aktivera målspråksfönstret med snabbkommandot Alt+2. Markören blinkar i måltexten. Det aktiva segmentet, där markören är, har blå bakgrund som standard. 2 Gå till början av texten med kortkommandot Ctrl+Home. Markören blinkar i början av det första segmentet. Fig. 4-5: I Transit-editorn står markören i måltextens första segment Käll- och målspråksfönstren i Transit-editorn är synkroniserade som standard. Därför har motsvarande källspråkssegment också blå bakgrund. Nu kan du börja översätta Redigera tomma segment Det första segmentet i målfönstret är ett tomt segment, som bara innehåller taggar med formatinformation. Tomma segment innehåller ingen text som ska översättas. Därför behandlar Transit tomma segment som översatta. 26 Transit XV Självstudier

27 4.4 Översätta texten 4 Transit tilldelar segmentet statusen Översatt, vilket anges av plustecknet bredvid segmentnumret (<<1+>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Fig. 4-6: Segment 1 (tomt) Transit har redigerat det här segmentet åt dig. Allt du behöver göra är att flytta markören till nästa segment som ska redigeras. Hur flyttar jag markören till nästa segment? 1 Flytta markören till nästa översättningsbara segment genom att trycka på Ctrl+Alt+Plus (plustangenten på det numeriska tangentbordet). Nu står markören i början av segment 2. Segmentet är delvis översatt. Följande avsnitt på sidan 27 beskriver hur du kan redigera segmentet Redigera delvis översatta segment Segment 2 är delvis översatt. Vid importen hittade Transit ett nästan identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Texten i båda segmenten är identisk, den enda skillnaden är siffran. Transit har automatiskt infogat den svenska översättningen från referensmaterialet i den svenska målspråkstexten. Dessutom har Transit automatiskt ändrat siffran efter det engelska källsegmentet. Transit XV Självstudier 27

28 4 Översättning Transit tilldelar segmentet statusen Delvis översatt, vilket anges av tilde-tecknet bredvid segmentnumret (<<2~>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Fig. 4-7: Segment 2 (delvis översatt) Nu måste du kontrollera att dessa element har uppdaterats korrekt. Transit markerar uppdaterade element med "ändringsmarkörer": De uppdaterade elementen markeras med rött och sätts inom vinkelparenteser (>2002<). Hur kontrollerar jag delvis översatta segment? 1 Kontrollera ändringarna genom att jämföra de siffror som Transit har markerat med ändringsmarkörer. Det engelska och svenska segment 2 innehåller talet Siffrorna är identiska. 2 Därför kan du sätta segmentet som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. När du sätter segment som översatt med Alt+Insert gör Transit följande: Transit tilldelar segmentet statusen Översatt. Transit tar bort ändringsmarkörerna och sätter en asterisk efter segmentnumret (<<2~*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. Transit hoppade över segment 3 till 7, eftersom du inte behöver redigera dessa segment. Transit har föröversatt dem automatiskt (se informationen på sidan 28). Nu står markören i början av segment 8. Också detta segment är delvis översatt. Följande avsnitt på sidan 29 beskriver hur du kan redigera segmentet. Automatiskt föröversatta segment Om Transit hittar segment i referensmaterial som är identiska med ett segment i den aktuella texten, utförs en automatisk föröversättning. 28 Transit XV Självstudier

29 4.4 Översätta texten 4 Transit har hittat identiska källspråkssegment för segmenten 3 till 7. Transit har automatiskt infogat den svenska översättningen från referensmaterialet i den svenska målspråkstexten. Transit tilldelar segmenten statusen Översatt. Transit markerar också segmentnumren med ett plustecken (<<3+>>). Det innebär att du inte behöver göra något mer med dessa segment. Därför hoppar Transit över segmenten när du har satt segment 2 som översatt (se steg 2 på sidan 28) och flyttar markören till segment 8. Följande avsnitt på sidan 29 beskriver hur du kan redigera sådana segment. Om du inte är nöjd med den automatiska föröversättningen, kan du återställa översättningen. I avsnitt på sidan 40 beskrivs hur man gör Redigera delvis översatta segment (formatskillnader) Segment 8 är delvis översatt. Liksom för segment 2 har Transit vid importen hittat ett nästan identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Den enda skillnaden mellan segmenten är textens format. Transit har automatiskt infogat den svenska översättningen från referensmaterialet i den svenska målspråkstexten. Dessutom har Transit automatiskt ändrat formatet efter det engelska källsegmentet. Transit tilldelar segmentet statusen Delvis översatt, vilket anges av tilde-tecknet bredvid segmentnumret (<<8~>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Fig. 4-8: Segment 8 (delvis översatt) Nu måste du kontrollera att dessa element har uppdaterats korrekt. Transit markerar uppdaterade element med "ändringsmarkörer": De uppdaterade elementen markeras med rött och sätts inom vinkelparenteser. I segment 8 markerar Transit XV Självstudier 29

30 4 Översättning Transit taggarna i början och slutet av segmentet, eftersom formatinformationen är uppdaterad. Hur kontrollerar jag delvis översatta segment? 1 Kontrollera ändringarna genom att jämföra formaten. Kursiv stil är satt på hela segment 8, både för engelska och svenska, så formaten är identiska. 2 Därför kan du sätta segmentet som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. Transit tilldelar segmentet statusen Översatt. Transit tar bort ändringsmarkörerna och sätter en asterisk efter segmentnumret (<<8~*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. Transit hoppar över alla segment som är automatiskt föröversatta, dvs. de som du inte behöver göra något med. Nu står markören i början av segment 13. Det här segmentet är inte översatt, med Transit har hittat termförslag i ordlistan. Följande avsnitt på sidan 31 beskriver hur du kan redigera segmentet. Transit aktiverar översättningsminnet När Transit flyttar markören till ett segment som inte är föröversatt, aktiveras automatiskt översättningsminnets indexeringsfunktion. Den skapar ett "snarlikhetsindex" som optimerar sökning efter översättningsförslag. Funktionen visar snabbt snarlika segment. Den söker alltså efter segment som liknar det segment som ska översättas. Medan översättningsminnet indexeras visar Transit följande fönster: Fig. 4-9: Transit aktiverar översättningsminnet 30 Transit XV Självstudier

31 4.4 Översätta texten 4 När Transit har skapat/uppdaterat översättningsminnet minimeras fönstret. Transit söker inte efter översättningsförslag för segment som är delvis eller helt översatta, eftersom du bara behöver kontrollera föröversättningen av dessa segment Använda förslag från ordlistan Segment 13 är inte översatt. Vid importen kunde Transit inte hitta något identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Därför har Transit satt in den engelska källtexten oförändrad i den svenska måltexten. Det här segmentet har Transit tilldelat statusen Oöversatt, vilket anges av att inget tecken står efter segmentnumret (<<13>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Transit har däremot hittat termer i ordlistan, med översättningsförslag för orden translation tool och boost. Transit anger det genom att visa orden i rött, i både käll- och målspråksfönstren. Transit visar också källspråkets term med översättning(ar) i ordlistefönstret: Fig. 4-10: Segment 13 (med termförslag från ordlistan) Nu får du översätta segmentet "manuellt", och använda de föreslagna termerna om du vill. Transit XV Självstudier 31

32 4 Översättning Skriva över eller infoga text När du översätter ett segment "manuellt" kan du skriva över den engelska texten med din svenska översättning, eller infoga den svenska texten. Det gör du genom att växla mellan redigeringslägena Overwrite och Insert. Du växlar redigeringsläge med Insert-tangenten. Statusfältet anger redigeringsläge genom att visa Ovr eller Ins. Fig. 4-11: Statusfält som anger redigeringsläget "Insert" Om du vill skriva över en engelska texten i målspråksfönstret kan du växla till redigeringsläget Overwrite. Skriv över den engelska texten med den svenska översättningen. Om du vill infoga översättningen i en engelska texten i målspråksfönstret kan du växla till redigeringsläget Insert. Skriv in den svenska översättningen och radera den engelska texten. Hur godkänner jag ett förslag från ordlistan? 1 Översätt texten tills markören står i början av ordet translation tool. Det kan du göra genom att skriva över texten i målspråksfönstret. När markören står i början av ordet translation tool visar Transit ordlistebegreppet för translation tool i ordlistefönstret, tillsammans med den svenska översättningen översättningsverktyg. 2 Du godkänner, dvs. infogar, ordlistans förslag för translation tool genom att trycka på Alt+T. Transit ersätter den engelska termen translation tool i måltexten med den svenska översättningen översättningsverktyg. 3 Fortsätt översätta tills du kommer till ordet boost. När markören står i början av ordet boost, visar Transit den första ordlisteposten för boost högst upp i ordlistefönstret. För boost visar Transit två ordlisteförslag: öka och förstärka 4 Bestäm vilket förslag du vill använda i översättningen: Om du vill använda det första förslaget (öka) trycker du på Alt+T. Om du vill använda ett annat förslag (förstärka) trycker du på Alt+K, följt av den bokstav som står efter önskad term. I vårt exempel visar Transit bokstaven C efter termen. Tryck därför på Alt+K och tryck därefter på C, så infogas förslaget i översättningen. Transit ersätter det engelska ordet boost med den svenska översättningen förstärka. 32 Transit XV Självstudier

33 4.4 Översätta texten 4 5 Fortsätt att översätta "manuellt" till slutet av segmentet. 6 När du har översatt hela segmentet kan du sätta det som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. Transit tilldelar segmentet statusen Översatt och lägger till en asterisk efter segmentnumret (<<13*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. Transit hoppar över alla segment som är automatiskt föröversatta, dvs. de som du inte behöver göra något med. Nu står markören i början av segment 15. Det här segmentet är inte översatt, men Transit har hittat ett snarlikt segment i referensmaterialet. Följande avsnitt på sidan 33 beskriver hur du kan redigera segmentet Godkänna ett översättningsförslag Segment 15 är inte översatt. Vid importen kunde Transit inte hitta något identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Därför har Transit satt in den engelska källtexten oförändrad i den svenska måltexten. Det här segmentet har Transit tilldelat statusen Oöversatt, vilket anges av att inget tecken står efter segmentnumret (<<15>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Transit har däremot hittat ett liknande engelskt segment i översättningsminnet, och visar därför ett översättningsförslag: Fig. 4-12: Segment 15 (med översättningsförslag) Transit XV Självstudier 33

34 4 Översättning För varje översättningsförslag visar Transit följande information: Fig. 4-13: Fönstret Översättningsminne Första raden segmentens likhetsgrad, samt sökväg och namn på den referensfil där texten hittades Andra raden det källspråkssegment som hittades i referensmaterialet Tredje raden aktivt källspråkssegment som ska översättas Fjärde raden översättningsförslag till målspråket Om Transit hittar flera översättningar visas förslagen under varandra. Transit markerar olikheterna mellan referenssegmentet och det aktiva segmentet med hjälp av olika färger. Dessutom markerar Transit alla ord där ordlisteförslag finns i rött. Transit söker i översättningsminnet efter översättningsförslag, både i referensmaterialet och i tidigare översatta segment i det aktuella projektet. Om du har översatt ett segment i det aktuella språkparet och ett identiskt (eller liknande) segment kommer senare i samma text, visar Transit den tidigare översättningen i fönstret Översättningsminne. Namnet på den fil som förslaget hämtats från visas efter Hämtat från. Nu ska du justera översättningsförslaget efter den aktuella källspråkstexten och infoga texten i översättningen. Hur redigerar jag ett översättningsförslag? 1 Den lila färgen på ordet powerful, som det visas i rutan Gammal källa, anger att ordet inte finns kvar i det aktuella källspråkssegmentet. Ta därför bort ordet kraftfullt från det översättningsförslag som visas i rutan Nytt mål. 2 Den gröna färgen i rutan Ny källa anger att ordet sophisticated har lagts till i det aktuella källsegmentet. Skriv därför en lämplig översättning i rutan Nytt mål (t.ex. sofistikerat). 34 Transit XV Självstudier

35 4.4 Översätta texten 4 3 Infoga översättningsförslaget i målspråkstexten. Det gör du genom att trycka på Alt+Enter. Fig. 4-14: Segment 15 (med rättat översättningsförslag) Transit infogar översättningsförslaget i målspråkstexten. Transit lägger till ett nummertecken efter segmentnumret, för att ange att översättningen grundar sig på ett snarlikt segment (<<15#>>). 4 Du kan också redigera översättningen i målspråksfönstret, om du vill. 5 När du har rättat hela segmentet kan du sätta det som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. Transit tilldelar segmentet statusen Översatt och lägger till en asterisk efter segmentnumret (<<13#*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. Transit hoppar över alla segment som är automatiskt föröversatta, dvs. de som du inte behöver göra något med. Nu står markören i början av segment 23. Det här segmentet är inte översatt, med Transit har hittat termförslag i ordlistan. Följande avsnitt på sidan 36 beskriver hur du kan redigera segmentet. Transit XV Självstudier 35

36 4 Översättning Godkänna ett översättningsförslag Segment 23 är inte översatt. Liksom för segment 15 kunde Transit inte hitta något identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Därför har Transit satt in den engelska källtexten oförändrad i den svenska måltexten. Det här segmentet har Transit tilldelat statusen Oöversatt, vilket anges av att inget tecken står efter segmentnumret (<<23>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Transit hittade däremot ett liknande engelskt segment i översättningsminnet, och visar därför ett översättningsförslag: Fig. 4-15: Segment 23 (med översättningsförslag) Nu ska du justera översättningsförslaget efter den aktuella källspråkstexten och infoga texten i översättningen. Hur redigerar jag ett översättningsförslag? 1 Den gröna färgen i rutan Ny källa anger att ordet Detailed har lagts till i det aktuella källsegmentet. Skriv därför en lämplig översättning i rutan Nytt mål (t.ex. Detaljerad). 2 Den grå färgen i rutan Ny källa anger att stavningen av ordet status har ändrats (status i stället för Status). Byt därför från stort till litet s. 36 Transit XV Självstudier

37 4.4 Översätta texten 4 3 Infoga översättningsförslaget i målspråkstexten. Det gör du genom att trycka på Alt+Enter. Transit infogar översättningsförslaget i målspråkstexten. Transit lägger till ett nummertecken efter segmentnumret, för att ange att översättningen grundar sig på ett snarlikt segment (<<23#>>). 4 När du har rättat hela segmentet kan du sätta det som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. Transit tilldelar segmentet statusen Översatt och lägger till en asterisk efter segmentnumret (<<23#*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. Transit hoppar över alla segment som är automatiskt föröversatta, dvs. de som du inte behöver göra något med. Nu står markören i början av segment 31. Det här segmentet är inte översatt, och Transit kunde varken hitta snarlika segment eller förslag från ordlistan. Fortsätt med nästa avsnitt (4.4.8 på sidan 37) för att lära dig hur du använder Transits konkordanssökningsfunktion när du översätter Använda konkordanssökning Segment 31 är inte översatt. Vid importen kunde Transit inte hitta något identiskt engelskt segment i referensmaterialet. Därför har Transit satt in den engelska källtexten oförändrad i den svenska måltexten. Transit XV Självstudier 37

38 4 Översättning Det här segmentet har Transit tilldelat statusen Oöversatt, vilket anges av att inget tecken står efter segmentnumret (<<31>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. Fig. 4-16: Segment 31 (oöversatt, inget översättningsförslag) Vi ska använda konkordanssökningsfunktionen när vi översätter det här segmentet. Med konkordanssökningens hjälp kan du söka textelement i det aktuella projektet och det referensmaterial som projektet har tilldelats. Transit visar var identiska eller liknande text förekommer. Du kan använda informationen för att exempelvis kontrollera om och hur en viss term eller fras använts tidigare. I segment 31 finns termen Segment-status. Ni ska vi göra en konkordanssökning för att se hur orden segment och status har översatts tidigare. Hur startar jag konkordanssökningen? 1 Välj Alternativ Konkordanssökning. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 4-17: Ikonen Konkordanssökning 38 Transit XV Självstudier

39 4.4 Översätta texten 4 Transit visar följande fönster: Fig. 4-18: Fönstret Konkordanssökning 2 Skriv segment status i fältet Sök och klicka på Sök. Transit startar sökningen och visar alla segment som innehåller orden segment och status i källspråket som sökresultat. Transit visar segmenten i likhetsordning, med den mest lika träffen först: Fig. 4-19: Resultat av konkordanssökning För varje träff visar Transit följande information: Transit XV Självstudier 39

40 4 Översättning Första raden söktermernas liketsgrad, samt sökväg och namn på den referensfil där texten hittades Andra raden källspråk med källspråkssegment (med söktermerna markerade med färg) Tredje raden målspråk med målspråkssegmentet 3 När du inte vill göra någon mer konkordanssökning kan du stänga fönstret Konkordanssökning genom att klicka på Stäng. Nu kan du översätta segmentet. Fortsätt enligt anvisningarna i tidigare avsnitt. Sedan kan du översätta återstående segment i projektet Tutorial. Kom ihåg att sätta segmenten som översatta med Alt+Insert. Glöm inte heller att spara språkparet när du har översatt det (se avsnitt 4.5 "Spara och stänga språkpar" på sidan 41) Återställa en översättning Om du inte är nöjd med ett segments översättning kan du återställa det. Om du återställer en översättning ersätter Transit den översatta texten med den ursprungliga källtexten. Det betyder att du också kan återställa översättningarna av segment som Transit har föröversatt automatiskt vid importen. I stället för den översättning som hittats i referensmaterialet visar då Transit den aktuella källspråkstexten. Vi kan t.ex. tänka oss att du inte gillar översättningen av segment 21. För det här segmentet har Transit hittat ett identiskt engelskt segment i referensmaterialet, och därför översatt segmentet automatiskt. Hur återställer jag en översättning? 1 Placera markören i måltexten i segment 21 (det segment vars översättning du vill återställa). 2 Återställ översättningen genom att trycka på Ctrl+Alt+Backsteg. (Backsteg är tangenten med en pil åt vänster, som raderar åt vänster.) Transit ersätter översättningen i segment 21 med det aktuella källspråkssegmentet. Transit återställer segmentets status till Oöversatt, vilket anges av att inget tecken står efter segmentnumret (<<21>>). Transit visar även segmentstatusen i statusfältet. 3 Nu kan du översätta segmentet på nytt. Det kan du göra genom att skriva över texten i målspråksfönstret med den nya översättningen. 4 När du har rättat hela segmentet kan du sätta det som översatt. Det gör du genom att trycka på Alt+Insert. Transit tilldelar segmentet statusen Översatt igen och lägger till en asterisk efter segmentnumret (<<21#*>>). Transit flyttar markören till nästa översättningsbara segment. 40 Transit XV Självstudier

41 4.5 Spara och stänga språkpar Spara och stänga språkpar När du har översatt ett eller flera språkpar måste du spara dem, så att inte dina ändringar går förlorade. Om du har jobbat färdigt med ett språkpar kan du stänga det. Hur sparar och stänger jag ett språkpar? 1 Spara ett språkpar genom att välja Arkiv Spara. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 4-20: Ikon för att spara språkpar Transit sparar språkparet. 2 Stäng ett språkpar genom att välja Arkiv Stäng. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 4-21: Ikon för att stänga fil Transit visar följande meddelande om du inte har sparat dina ändringar av ett språkpar: Filen "<filnamn>" har ändrats, vill du spara? 3 Spara språkparet genom att välja Ja. Transit sparar språkparet och stänger det. Nu är du klar med översättningen och har sparat den. Nu kan din projektledare eller du själv exportera språkparet. Transit sammanfogar då den översatta texten och formateringsinformationen, vilket ger en fil på målspråket i det ursprungliga filformatet (se avsnitt 6.4 "Export av filer" på sidan 64). Transit XV Självstudier 41

42 4 Översättning 42 Transit XV Självstudier

43 5 Överföra terminologi från Transit till en ordlista 5 5 Överföra terminologi från Transit till en ordlista I Transit ingår termhanteringssystemet TermStar. I TermStar kan du skapa ordlistor och spara allmän eller projektspecifik terminologi i dem. Avsnitt 5.1 på sidan 43 beskriver hur du växlar mellan Transit och TermStar. Det är enkelt att lägga till ny terminologi i TermStar-ordlistan medan du översätter, direkt från Transit-editorn. Du kan göra på två sätt: Markera ord och lägga till dem i ordlistan Avsnitt 5.2 på sidan 44 Du kan markera ett ord i källspråket och motsvarande översättning i målspråket, och föra in dem direkt som en ny datapost i ordlistan. Lägga till terminologi i ordlistan med funktionen Mata in term Avsnitt 5.3 på sidan 45 Med funktionen Mata in term kan du lägga till andra termer i ordlistan, som inte finns med i språkparen. I avsnitt på sidan 31 har vi redan beskrivit hur Transit visar ordlisteposter från TermStar som förslag när du översätter. 5.1 Växla mellan Transit och TermStar När Transit är igång kan du växla mellan det aktuella projektet i Transit-editorn och ordlistorna i TermStar. Hur växlar jag till TermStar? 1 Du visar TermStar med projektordlistan genom att välja Fönster TermStar (Projektordlistor). Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 5-1: TermStar-ikon Transit visar TermStar-fönstret överst. Hur växlar jag tillbaka till Transit? 1 Du visar språkparet för projektet tutorial genom att välja Fönster Tutorial. Transit XV Självstudier 43

44 5 Överföra terminologi från Transit till en ordlista Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 5-2: Transit-ikon Transit visar Transit-editorn med språkparet tutorial överst. 5.2 Markera ord och lägga till dem i ordlistan Du kan markera ett ord i källspråket och motsvarande översättning i målspråket, och föra in dem direkt som en ny datapost i ordlistan. Transit lägger automatiskt till de markerade orden i den aktuella ordlistan. Som du kan se i projektinställningarna, heter den aktuella ordlistan i projektet Tutorial också Tutorial (se figur 3-6 på sidan 20). Alltså lägger Transit till alla termer som du markerar i editorn i ordlistan Tutorial. Vi vill lägga till termen language barriers i segment 11 och dess svenska översättning språkbarriärer i ordlistan. Hur lägger jag till markerade termer i ordlistan? 1 Öppna projektet Tutorial, om du inte redan har gjort det. Se 2.3 "Öppna ett projekt" på sidan 12 för mer information om detta. 2 Öppna språkparet Tutorial, om du inte redan har gjort det. Se "Öppna ett språkpar" på sidan 21 för mer information om detta. 3 Markera termen language barriers i källspråksfönstret i segment 11. Transit markerar termen language barriers i svart. 4 Markera termen språkbarriärer i målspråksfönstret i segment Transit XV Självstudier

45 5.3 Lägga till terminologi i ordlistan med funktionen Mata in term 5 Transit markerar även termen språkbarriärer i svart: Fig. 5-3: Segment 11: Termer till ordlistan markerade 5 Du lägger till det markerade paret i ordlistan genom att välja Redigera Lägg till markerat termpar i ordlista. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 5-4: Ikon för att lägga till markerade termer i ordlistan TermStar lägger till termen language barriers och dess översättning språkbarriärer i den aktuella ordlistan Tutorial. Nu visar Transit termen och dess översättning som ordlisteförslag för segmentet. Du kan lägga till fler poster på samma sätt. 5.3 Lägga till terminologi i ordlistan med funktionen Mata in term Med funktionen Mata in term kan du lägga till andra termer i ordlistan, som inte finns med i språkparen. På så sätt kan du lägga till terminologi innan du t.ex. börjar översätta motsvarande segment i editorn. Du kan också använda funktionen Mata in term för att lägga till andra termer i ordlistan, som över huvud taget inte finns med i språkparen. Vi vill lägga till termen tables i segment 35 i ordlistan, och lägga in dess svenska översättning manuellt. Sedan ska vi lägga till termen display mode utan att markera den i editorn. Transit XV Självstudier 45

46 5 Överföra terminologi från Transit till en ordlista Hur lägger jag till terminologi i en projektordlista med funktionen Mata in term? 1 Öppna projektet Tutorial, om du inte redan har gjort det. Se 2.3 "Öppna ett projekt" på sidan 12 för mer information om detta. 2 Öppna språkparet Tutorial, om du inte redan har gjort det. Se "Öppna ett språkpar" på sidan 21 för mer information om detta. 3 Markera termen tables i källspråksfönstret i segment 35. Transit markerar termen tables i svart. 4 Lägg till termen med funktionen Mata in term genom att välja Redigera Mata in term. Du kan också klicka på den här ikonen i verktygsfältet: Fig. 5-5: Ikon för Mata in term Transit visar fönstret Mata in term, med följande fält: Listruta här anger du till vilken ordlista som TermStar ska lägga till termen. Det är viktigt om projektet innehåller flera ordlistor. Eftersom projektet Tutorial bara har en ordlista innehåller listrutan bara ordlistan Tutorial. Du kan därför strunta i listrutan just nu. ENG-Term den källspråksterm som du har markerat Transit visar källspråkstermen tables, som du markerade. SVE-Term Eftersom du inte har markerat någon term för målspråket, är detta fält tomt. 5 Skriv in översättningentabeller i fältet SVE-Term: Fig. 5-6: Mata in term, med den svenska termen tabeller 6 Bekräfta med OK. TermStar lägger till termen tables och dess översättning tabeller i den aktuella ordlistan Tutorial. Transit stänger inte fönstret Mata in term, utan du kan lägga till flera termer på en gång. 7 Om du vill kan du lägga till fler termer nu: Skriv en annan källspråksterm i fältet ENG-Term, t.ex. display mode. 46 Transit XV Självstudier

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Transit NXT. Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt

Transit NXT. Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt Transit NXT Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt STAR Group Your single-source provider for corporate product communication

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-07 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg:

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg: Användarhandledning Kursplaneöversättaren Bakgrund Convertus Kursplaneöversättare är en maskinell översättningstjänst för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Översättningen görs med

Läs mer

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-15 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG.

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG. WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG www.wordfinder.se WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 2 Tekniska förutsättningar WordFinder 9 Professional för Mac

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Handbok Lokalize. Nick Shaforostoff Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Lokalize. Nick Shaforostoff Översättare: Stefan Asserhäll Nick Shaforostoff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Editor 6 2.1 Huvudfönster........................................ 6 2.2 Verktygsrader........................................

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Så här fungerar Stava Rex

Så här fungerar Stava Rex Så här fungerar Stava Rex Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava stavfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Stava Rex kan

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer