Psykiatridagarna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatridagarna 2013"

Transkript

1 Psykiatridagarna 2013 Konferens mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! Ur innehållet första dagen: Hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? En ny psykiatrilag - vad innebär den för organisatoriska konsekvenser? Hur förändras allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin i praktiken? Konsekvenser för brukare är lagförslaget ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Separata bokningsbara workshops 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av Elizabeth Malmquist Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk och beroende praktisk behandling Under ledning av Sven-Eric Alborn Ur innehållet andra dagen - spåren: Depression en allt vanligare diagnos! Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Hur effektiva är KBT- metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Psykologisk behandling av ADHD - vilka metoder fungerar? Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem? Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? 12 MARS Spår 1: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 12 MARS Spår 2: Neuropsykiatriska funktionshinder 12 MARS Spår 3: Schizofreni, psykos och riskbruk Lyssna till: Ordförande: Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Talare: Anders Printz, Socialdepartementet Jerry Eriksson, Psykiatrilagsutredningen Jimmie Trevett, RSMH Moa Kindström Dahlin, Stockholms universitet Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Carl Sellgren, Norra Stockholms psykiatri Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB Sven Bölte, Karolinska Institutet Else Waaler, Karolinska Anders Moberg, Attention Utbildning Richard Stenmark, Lunds universitet Cecilia Brain, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åsa Höij, Hjärnkoll Daniel Frydman, Södermalms psykiatrimottagning Maria Johannesson Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Anmäl dig på tfn:

2 Psykiatridagarna 2013 Måndag 11 mars 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Psykiatridagarna inleds av ordföranden Sven-Eric Alborn Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. 09:20 Regeringens handlingsplan för psykisk ohälsa hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? Anders Printz, samordnare. Regeringen har inrättat en särskild samordningsfunktion på Socialdepartementet som ska stödja arbetet med regeringens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Anders Printz har fått uppdraget att leda funktionen på Socialdepartementet. Under perioden avsätter regeringen 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Det är en fortsättning på psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor. 10:10 En ny psykiatrilag, vilka konsekvenser får den för svensk psykiatri? Högaktuellt Konsekvenser för allmänpsykiatrin Konsekvenser för rättspsykiatrin Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm 11:00 Förmiddagskaffe 11:30 Psykiatrilagen ur ett brukarperspektiv. Lagförslaget - ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Kritiska punkter i lagförslaget Risk att missbruka lagen? Vad hände med alla vårdplatser? Rätt vård, inte den samma som tvångsvård, tröskeln sänks Framtidsutblick Frågestund Jimmie Trevett, förbundsordförande, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 13:30 Tvångsvård - ett komplicerat möte mellan juridik och psykiatri Intressekonflikter skapar slitningar Kritiska komplexa punkter Den nya lagens möjligheter och tänkbara problematik Patientens möjlighet att påverka och bli hörd Moa Kindström Dahlin, doktorand i allmän rättslära med fokus på psykiatrisk tvångsvård, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Behandling och stöd Rehabilitering/habilitering i vilken omfattning och av vilken utförare? Individualiserad vård, hur långt är det möjligt och lämpligt att individualisera? Funktionsnivå och diagnos, vad avgör insats? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. 16:30 Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Maria har ett förflutet som missbrukare i 20 år och är diagnostiserad med psykos. Maria medicinerar idag och lever ett friskt och fridsamt liv och har återhämtat sig, men vägen dit har tagit tid. Under passet berättar Maria om allvarliga djupa psykoser, tvångsinläggningar och otaliga psykiatribesök men framförallt om vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Maria Johannesson är utbildad socionom och har bl a arbetat som boendestödjare och socialsekretare. Sedan en tid tillbaka föreläser hon och utbildar personal inom bl a psykiatrin. 17:20 Första dagen summeras av ordföranden Sven-Eric Alborn och avslutas Tisdag 12 mars Tre olika spårindelningar välj fritt mellan passen Spår 1 Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 08:45 Morgonkaffe 09:15 Depression en allt vanligare diagnos! Pass 1:A Diagnostik och behandling Gränsområdespsykiatri vilka depressioner bör och kan utredas och behandlas i primärvården? Ska all depression behandlas? Vilka kriterier bör uppfyllas? När man misstänker att depressionen är något annat misstankar om bipolaritet eller annan problematik Terapi eller medicinering? Uppföljning av patienten När ska anhöriga involveras? Fallbeskrivningar Se uppdatering på

3 Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Pass 1:B Ångestsyndromen (social fobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom) vanligare än vad man tror Vi lever i ett stressat samhälle, vilken stress är normal, och vilken kan leda till ångest? Om relationen stress-ångest Vilka ångestsymtom ska behandlas? Hur då och av vem? Differentialdiagnostisering Hur kan fler få rätt diagnos och effektiv behandling? Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 13:30 Hur effektiva är KBT-metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Pass 1:C Hur väl fungerar KBT vid ångeststörningar jämfört med andra psykoterapiformer? Behandlingsmetoderna i praktiken Talare meddelas senare 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Pass 1:D Forskningsläget idag Diagnostik, differentialdiagnostisering Diagnostiska svårigheter vid borderline Behandling är DBT det enda som fungerar? SSRI preparat, är det gynnsamt att använda? Könsskillnader beträffande prevalens och lämplig behandling? Borderline alltid ett fall för specialistpsykiatrin? Suicid, missbruk och komplikationer till affektiv sjukdom Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT Vi reserverar oss för eventuella programändringar 16:20 Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande Pass 1:E Vilka psykiatriska patienter löper högst risk för suicidalt beteende? Suicidal kommunikation hur går det att se om en person är suicidal? Vilka signaler bör vi uppmärksamma? Hur går vi praktiskt tillväga? Personer som försökt ta sitt liv - hur behandlar och bemöter vi dessa? Skillnader i vård för män och kvinnor som försöker begå självmord Hur kan vi minska antalet självmord? Daniel Frydman, specialist i allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Södermalms psykiatrimottagning. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Pass 2:A Revidering av grupperingar Förändringar av diagnostik Konsekvenser för brukare och verkare Frågor och diskussion Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Fungerande samverkan mellan aktörer - ansvarsfördelning, stödinpassningar och anpassningar hur ska det gå till? Pass 2:B En snårig djungel av tjänster, vem har ansvaret för att brukaren inom neuropsykiatrin kommer rätt? Hur ska vi arbeta med stödinsatser och anpassningar? Ansvarsfördelning mellan aktörer, vilka aktörer gör vad, hur minskar vi risken att patienten hamnar mellan stolarna? Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 13:30 Praktiskt bemötande och kommunikation utifrån ett brukarperspektiv! Pass 2:C Spår 2 Neuropsykiatriska funktionshinder Kort om diagnoser som ingår i NPF-begreppet Hur diagnoserna har påverkat mig Hur kan vi få ett bättre bemötande? Praktiska råd och strategier Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 Föreläsaren berättar utifrån sitt eget perspektiv med NPF diagnos hur han lärt sig leva med diagnoserna, och vad han fått för lärorika erfarenheter på vägen. Anders Moberg, föreläsare, Attention Utbildning. 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Pass 2:D ADHD, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd - vad utmärker diagnoserna? Behöver alla misstänkta neuropsykiatriska frågeställningar utredas och diagnostiseras? Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 16:20 Psykologisk behandling av ADHD Pass 2:E Vilka psykologiska behandlingar lämpar sig vid ADHD? Vilket utfall kan vi vänta oss? Patientfall Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? Pass 3:A Från diagnos till funktion och återhämtning - icke farmakologisk behandling, vilket utfall kan vi vänta oss? Behöver alla läkemedel? Vilka integrerade individanpassade behandlingar kan vi erbjuda? Kan psykos- och schizofrenipatienten behandlas i primärvården? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan klinisk verksamhet, forskning samt olika former av utbildning och handledning 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem! Pass 3:B Spår 3 Schizofreni, psykos och riskbruk Att inte vilja - bristande insikt, låg motivation eller sund skepticism Att arbeta med relation som färdighet hos behandlaren Att utvecklas i sin roll, ger de utbildningar vi går maximal nytta hos patienten Organisation, uppföljning och ersättning, har vi de organisatoriska förutsättningar som krävs för att optimera klientnyttan? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan forskning, klinisk verksamhet samt olika former av utbildning och handledning. Forskning och behandling 13:30 Psykos - om modern behandling, stigma och betydelsen av läkemedelsföljsamhet för gynnsamt utfall Pass 3:C Vad säger forskningen om betydelsen av läkemedelsföljsamhet som en förutsättning för gynnsamt utfall inom psykosvård? Vilken är basbehandlingen och vilka evidensbaserade insatser kan komma till stånd om basbehandlingen fungerar? Stigma och attityder som hinder för att bedriva god psykosvård Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom. 14:40 Eftermiddagskaffe Nytt inslag inom Integrerad Psykiatri- IPACT 15:10 Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Pass 3:D Integrerad psykiatri i praktiken - struktur och utövande Resursgruppens ansvar, funktion, syfte IPACT- Ett nytt inslag i Integrerad psykiatri ACT Utfall hittills av inslaget som lett till nytt arbetssätt där patienter i akut behov prioriteras upp. Patienten hela teamets angelägenhet, inte bara läkarens och Case Managerns Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom 16:20 Schizofreni? Javisst! Om bemötande och sjukdomens komplexitet utifrån ett patientperspektiv Pass 3:E Åsa Höij, Hjärnkoll. Att få en schizofrenidiagnos - märkt för livet? Bemötande - hur kan läkare och vårdpersonal på ett bättre sätt hantera och förstå personer med schizofreni - att vara expert på en sjukdom är inte det samma som att förstå hur det är att leva med den Att behandla sjukdomen, men att se människan - kan vården bli bättre? Tankar under schizofreniresan och inför framtiden 17:30 Psykiatridagarna avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar

5 Utställare: Inagårdens båda HVB-hem är naturskönt belägna i de uppländska samhällena Tärnsjö och Älvkarleö. Inriktningen är att vårda personer med aggressions-, konflikthanterings- och utagerande problematik. Med vår arbetsmetod, Inagårdsmodellen, erbjuder vi kvalificerad heldygnsvård, anpassad för individen, med god omvårdnad, psykiatrisk kompetens och en hög aktivitetsnivå. Det är ett helhetskoncept där daglig verksamhet samt alla övriga insatser ingår. Konferensen vänder sig till...dig som arbetar med psykiatrifrågor. Din titel kan t ex vara psykiatriker, psykolog, kurator, psykoterapeut, skötare, behandlingsassistent, avdelningschef inom psykiatrin eller handläggare, verksamhetschef, personligt ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri. Sagt av tidigare deltagare "Utomordentlig mötesplats - tack för två intensiva dagar som gav mycket" "Hög nivå på talare och seminarier" "Programmet höll relevant variation - vi är mycket nöjda" Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker er verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Jessica Areborn Tfn: E-post: Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer Tfn: E-post: Se uppdatering på

6 Separata bokningsbara workshopar Workshop 1 Onsdag 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av den mycket erfarna och uppskattade förläsaren Elizabeth Malmquist. Dagen syftar till att ge en orientering om DBT och dess användningsområde och vänder sig främst till personal med intresse för behandling av personer med känslomässig instabilitet och multipla problemområden. Grundläggande tankar i DBT KBT:s roll i DBT Stor framgång med DBT på borderline och nu även ADHD DBT i praktiken - med utgångspunkt från fallbeskrivningar Färdighetsträning - exempel på en färdighet och hur den presenteras och lärs ut till patienter Exempel på hur man strukturerar behandlingen och miljön för att maximera chansen att nå önskat resultat i behandlingen Individualterapin - exempel på en kedjeanalys och hur man väver in alternativa färdigheter Telefonstöd för generalisering och för kris - klargörande och exempel. Anhörigarbete Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT. Hålltider för båda workshoparna 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Workshopen börjar 10:30 Kaffe 14:30 Eftermiddagskaffe 16:00 Workshopen avslutas Workshop 2 Onsdag 13 mars Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet individualiserad och integrerad vård och behandling Under en heldag under ledning av den mycket erfarna och uppskattade Sven-Eric Alborn får du möjligheten att öka dina kunskaper om stödjande behandlande åtgärder kring psykiatrisk samsjuklighet, missbruk och beroende för att skapa förutsättningar för bestående förändringar hos dina patienter. Dagen kommer blanda föreläsning med gruppdiskussioner och du kommer även få ta del av de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Under dagen kommer det bland annat tas upp: Missbrukets roll vid olika psykiatriska tillstånd Förekomst av samsjuklighet Olika förhållningssätt till olika psykiatriska grupper Anpassade insatser till funktionsnivå/diagnos Organisation som behandlingsinstrument Hur utvecklar du ett förtroendefullt bemötande med personer med missbruk och psykiatrisk samsjuklighet? Hur skapa förutsättningar för bedömning av patientens vårdbehov? Behandling eller stöd, rehabilitering eller habilitering? Hur utvecklar du realistiska perspektiv på förändringsprocesser och möjliga mål för stöd och behandling? Kan alla bli nyktra/drogfria? Att sluta missbruka inte bara att bli nykter eller drogfri Förändringsprocesser: från yttre stöd till inre förändring Hur utveckla olika, individanpassade, behandlingsformer och strategier för personer med skilda psykiatriska problem i kombination med missbruk? Hur fokuserar du i samverkan både på missbruket och den psykiska störningen? Hur integreras stöd, sysselsättning och behandling? Hur flytta vården till brukaren istället för brukaren till vården? Vikten av att koordinera utredning, bedömning och vårdinsatser inom socialtjänst och sjukvård och mellan vårdgivarna. Hur utveckla arbetet med operativa team, gemensam handläggning och case management? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

7 Psykiatridagarna - den årliga mötesplatsen för svensk psykiatri Välkommen till Psykiatridagarna den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen. Deltagarna består bl a av psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som kommer från hela landet för att lyssna på de senaste uppdateringarna inom området. Programmet är utformat i samråd med psykiatriker, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, skötare, behandlingsassistenter och avdelningschefer inom psykiatrin, samt handläggare, verksamhetschefer, personliga ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri för att skräddarsy och tillgodose just ert utbildningsbehov Under konferensen lyssnar ni till landets främsta experter och framstående föreläsare inom psykiatriområdet! Under den första gemensamma plenardagen diskuteras konsekvenser av den nya psykiatrilagen, och hur vi skapar förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Ni lyssnar bl a till: Anders Printz, regeringens samordnare, samordningsfunktionen, Socialdepartementet, för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH Sven-Erik Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Andra dagen är uppdelad i tre spår, sprängfyllda med de senaste uppdateringarna. Du väljer fritt mellan passen på de tre olika spåren: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning, respektive Neuropsykiatriska funktionshinder och Schizofreni, psykos och riskbruk. Varmt välkommen att fylla på ditt kunskapsförråd med högaktuell, praktisk tillämpbar information samtidigt som du får möjlighet att nätverka och knyta många nya kontakter under dagarna! Josefine Lindblad Senior projektledare Centrum För Kunskapsutveckling Tfn: E-post:

8 Psykiatridagarna 2013 Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Tfn Företag Adress Postadress Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Ej medlem i SSR, vill ha info Tfn Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens +workshop Konferens Workshop Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. I6S5B/1303 Information om behandling av personuppgifter Ej medlem i SSR, vill ha info kr kr kr kr Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Ej medlem i SSR, vill ha info Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc en av världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på Intellecta Infolog Solna 2011

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd God samverkan kräver Samverkan FMB Behandling / Stöd Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Ulf Svensson, chefläkaravdelningen

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Ulf Svensson, chefläkaravdelningen Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri. Förtydliga vårdnivåer Syfte Underlag för konsultationsarbetet mellan primärvård och vuxenpsykiatri. Effektivare remissflöden

Läs mer

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november Möt den samlade expertisen! Bipolär sjukdom 2016 Diagnostik Behandling Bemötande Så kan du identifiera bipolära personer med hög suicidrisk och förhindra fullföljning av självmordstankar Upptäck tidiga

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Skatt och redovisning av pensioner

Skatt och redovisning av pensioner Skatt och redovisning av pensioner 29-30 maj 2012 Stockholm IAS 19 skillnader i effekter och skatter för 2013! Så redovisar du förmåner för ledande befattningshavare Ta del av rekommendationer och uttalanden

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Utvecklingsledare Beroende Psykiatriförvaltningen Region Halland Email:sven-eric.alborn@regionhalland.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Behandlingsplanering

Behandlingsplanering Behandlingsplanering Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se Mobil: 0707516166 Missbruk /

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2011

Barnhälsovårdsdagarna 2011 Barnhälsovårdsdagarna 2011 Konferens 22 23 september Fördjupningsdag 21 september Stockholm Högaktuellt! Risker och fördelar med vaccinering, bör alla barn vaccineras? Gummimammor och plastpappor hur hanterar

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk eller somatisk sjukdom Missbruk/beroende och psykisk störning

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom

Läs mer

PATIENTSÄKERHET I PSYKIATRIN

PATIENTSÄKERHET I PSYKIATRIN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2012 TALARE FRÅN Linköpings universitet Lars-Håkan Thorell PRAKTIKFALL FRÅN Norrlands Universitetssjukhus Stig Söderberg Chefsläkare Beroendecentrum

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Anmäl dig före 2 maj och spara 1000 kr! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver

Läs mer

Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Inbjudan till konferens 11-12 mars 2009, Stockholm VÅRA TALARE Socialdepartementet Olivia Wigzell Sveriges Kommuner och Landsting Ing-Marie Wieselgren

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning

Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning Projekt KPM Nationellt projekt på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning Komplexa vårdbehov Psykisk sjukdom Missbruk Vänder sig till verksamheter och projekt som arbetar med personer som har komplexa

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn 12-13 mars 2013 Stockholm Det senaste om PTSD nya rön och konkreta arbetssätt Hur du bäst bemöter och stärker personer som utsatts för krig, våld och förföljelse

Läs mer