Psykiatridagarna 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatridagarna 2013"

Transkript

1 Psykiatridagarna 2013 Konferens mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! Ur innehållet första dagen: Hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? En ny psykiatrilag - vad innebär den för organisatoriska konsekvenser? Hur förändras allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin i praktiken? Konsekvenser för brukare är lagförslaget ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Separata bokningsbara workshops 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av Elizabeth Malmquist Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk och beroende praktisk behandling Under ledning av Sven-Eric Alborn Ur innehållet andra dagen - spåren: Depression en allt vanligare diagnos! Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Hur effektiva är KBT- metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Psykologisk behandling av ADHD - vilka metoder fungerar? Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem? Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? 12 MARS Spår 1: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 12 MARS Spår 2: Neuropsykiatriska funktionshinder 12 MARS Spår 3: Schizofreni, psykos och riskbruk Lyssna till: Ordförande: Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Talare: Anders Printz, Socialdepartementet Jerry Eriksson, Psykiatrilagsutredningen Jimmie Trevett, RSMH Moa Kindström Dahlin, Stockholms universitet Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Carl Sellgren, Norra Stockholms psykiatri Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB Sven Bölte, Karolinska Institutet Else Waaler, Karolinska Anders Moberg, Attention Utbildning Richard Stenmark, Lunds universitet Cecilia Brain, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åsa Höij, Hjärnkoll Daniel Frydman, Södermalms psykiatrimottagning Maria Johannesson Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Anmäl dig på tfn:

2 Psykiatridagarna 2013 Måndag 11 mars 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Psykiatridagarna inleds av ordföranden Sven-Eric Alborn Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. 09:20 Regeringens handlingsplan för psykisk ohälsa hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? Anders Printz, samordnare. Regeringen har inrättat en särskild samordningsfunktion på Socialdepartementet som ska stödja arbetet med regeringens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Anders Printz har fått uppdraget att leda funktionen på Socialdepartementet. Under perioden avsätter regeringen 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Det är en fortsättning på psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor. 10:10 En ny psykiatrilag, vilka konsekvenser får den för svensk psykiatri? Högaktuellt Konsekvenser för allmänpsykiatrin Konsekvenser för rättspsykiatrin Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm 11:00 Förmiddagskaffe 11:30 Psykiatrilagen ur ett brukarperspektiv. Lagförslaget - ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Kritiska punkter i lagförslaget Risk att missbruka lagen? Vad hände med alla vårdplatser? Rätt vård, inte den samma som tvångsvård, tröskeln sänks Framtidsutblick Frågestund Jimmie Trevett, förbundsordförande, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 13:30 Tvångsvård - ett komplicerat möte mellan juridik och psykiatri Intressekonflikter skapar slitningar Kritiska komplexa punkter Den nya lagens möjligheter och tänkbara problematik Patientens möjlighet att påverka och bli hörd Moa Kindström Dahlin, doktorand i allmän rättslära med fokus på psykiatrisk tvångsvård, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Behandling och stöd Rehabilitering/habilitering i vilken omfattning och av vilken utförare? Individualiserad vård, hur långt är det möjligt och lämpligt att individualisera? Funktionsnivå och diagnos, vad avgör insats? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. 16:30 Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Maria har ett förflutet som missbrukare i 20 år och är diagnostiserad med psykos. Maria medicinerar idag och lever ett friskt och fridsamt liv och har återhämtat sig, men vägen dit har tagit tid. Under passet berättar Maria om allvarliga djupa psykoser, tvångsinläggningar och otaliga psykiatribesök men framförallt om vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Maria Johannesson är utbildad socionom och har bl a arbetat som boendestödjare och socialsekretare. Sedan en tid tillbaka föreläser hon och utbildar personal inom bl a psykiatrin. 17:20 Första dagen summeras av ordföranden Sven-Eric Alborn och avslutas Tisdag 12 mars Tre olika spårindelningar välj fritt mellan passen Spår 1 Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 08:45 Morgonkaffe 09:15 Depression en allt vanligare diagnos! Pass 1:A Diagnostik och behandling Gränsområdespsykiatri vilka depressioner bör och kan utredas och behandlas i primärvården? Ska all depression behandlas? Vilka kriterier bör uppfyllas? När man misstänker att depressionen är något annat misstankar om bipolaritet eller annan problematik Terapi eller medicinering? Uppföljning av patienten När ska anhöriga involveras? Fallbeskrivningar Se uppdatering på

3 Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Pass 1:B Ångestsyndromen (social fobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom) vanligare än vad man tror Vi lever i ett stressat samhälle, vilken stress är normal, och vilken kan leda till ångest? Om relationen stress-ångest Vilka ångestsymtom ska behandlas? Hur då och av vem? Differentialdiagnostisering Hur kan fler få rätt diagnos och effektiv behandling? Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 13:30 Hur effektiva är KBT-metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Pass 1:C Hur väl fungerar KBT vid ångeststörningar jämfört med andra psykoterapiformer? Behandlingsmetoderna i praktiken Talare meddelas senare 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Pass 1:D Forskningsläget idag Diagnostik, differentialdiagnostisering Diagnostiska svårigheter vid borderline Behandling är DBT det enda som fungerar? SSRI preparat, är det gynnsamt att använda? Könsskillnader beträffande prevalens och lämplig behandling? Borderline alltid ett fall för specialistpsykiatrin? Suicid, missbruk och komplikationer till affektiv sjukdom Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT Vi reserverar oss för eventuella programändringar 16:20 Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande Pass 1:E Vilka psykiatriska patienter löper högst risk för suicidalt beteende? Suicidal kommunikation hur går det att se om en person är suicidal? Vilka signaler bör vi uppmärksamma? Hur går vi praktiskt tillväga? Personer som försökt ta sitt liv - hur behandlar och bemöter vi dessa? Skillnader i vård för män och kvinnor som försöker begå självmord Hur kan vi minska antalet självmord? Daniel Frydman, specialist i allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Södermalms psykiatrimottagning. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Pass 2:A Revidering av grupperingar Förändringar av diagnostik Konsekvenser för brukare och verkare Frågor och diskussion Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Fungerande samverkan mellan aktörer - ansvarsfördelning, stödinpassningar och anpassningar hur ska det gå till? Pass 2:B En snårig djungel av tjänster, vem har ansvaret för att brukaren inom neuropsykiatrin kommer rätt? Hur ska vi arbeta med stödinsatser och anpassningar? Ansvarsfördelning mellan aktörer, vilka aktörer gör vad, hur minskar vi risken att patienten hamnar mellan stolarna? Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 13:30 Praktiskt bemötande och kommunikation utifrån ett brukarperspektiv! Pass 2:C Spår 2 Neuropsykiatriska funktionshinder Kort om diagnoser som ingår i NPF-begreppet Hur diagnoserna har påverkat mig Hur kan vi få ett bättre bemötande? Praktiska råd och strategier Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 Föreläsaren berättar utifrån sitt eget perspektiv med NPF diagnos hur han lärt sig leva med diagnoserna, och vad han fått för lärorika erfarenheter på vägen. Anders Moberg, föreläsare, Attention Utbildning. 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Pass 2:D ADHD, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd - vad utmärker diagnoserna? Behöver alla misstänkta neuropsykiatriska frågeställningar utredas och diagnostiseras? Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 16:20 Psykologisk behandling av ADHD Pass 2:E Vilka psykologiska behandlingar lämpar sig vid ADHD? Vilket utfall kan vi vänta oss? Patientfall Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? Pass 3:A Från diagnos till funktion och återhämtning - icke farmakologisk behandling, vilket utfall kan vi vänta oss? Behöver alla läkemedel? Vilka integrerade individanpassade behandlingar kan vi erbjuda? Kan psykos- och schizofrenipatienten behandlas i primärvården? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan klinisk verksamhet, forskning samt olika former av utbildning och handledning 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem! Pass 3:B Spår 3 Schizofreni, psykos och riskbruk Att inte vilja - bristande insikt, låg motivation eller sund skepticism Att arbeta med relation som färdighet hos behandlaren Att utvecklas i sin roll, ger de utbildningar vi går maximal nytta hos patienten Organisation, uppföljning och ersättning, har vi de organisatoriska förutsättningar som krävs för att optimera klientnyttan? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan forskning, klinisk verksamhet samt olika former av utbildning och handledning. Forskning och behandling 13:30 Psykos - om modern behandling, stigma och betydelsen av läkemedelsföljsamhet för gynnsamt utfall Pass 3:C Vad säger forskningen om betydelsen av läkemedelsföljsamhet som en förutsättning för gynnsamt utfall inom psykosvård? Vilken är basbehandlingen och vilka evidensbaserade insatser kan komma till stånd om basbehandlingen fungerar? Stigma och attityder som hinder för att bedriva god psykosvård Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom. 14:40 Eftermiddagskaffe Nytt inslag inom Integrerad Psykiatri- IPACT 15:10 Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Pass 3:D Integrerad psykiatri i praktiken - struktur och utövande Resursgruppens ansvar, funktion, syfte IPACT- Ett nytt inslag i Integrerad psykiatri ACT Utfall hittills av inslaget som lett till nytt arbetssätt där patienter i akut behov prioriteras upp. Patienten hela teamets angelägenhet, inte bara läkarens och Case Managerns Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom 16:20 Schizofreni? Javisst! Om bemötande och sjukdomens komplexitet utifrån ett patientperspektiv Pass 3:E Åsa Höij, Hjärnkoll. Att få en schizofrenidiagnos - märkt för livet? Bemötande - hur kan läkare och vårdpersonal på ett bättre sätt hantera och förstå personer med schizofreni - att vara expert på en sjukdom är inte det samma som att förstå hur det är att leva med den Att behandla sjukdomen, men att se människan - kan vården bli bättre? Tankar under schizofreniresan och inför framtiden 17:30 Psykiatridagarna avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar

5 Utställare: Inagårdens båda HVB-hem är naturskönt belägna i de uppländska samhällena Tärnsjö och Älvkarleö. Inriktningen är att vårda personer med aggressions-, konflikthanterings- och utagerande problematik. Med vår arbetsmetod, Inagårdsmodellen, erbjuder vi kvalificerad heldygnsvård, anpassad för individen, med god omvårdnad, psykiatrisk kompetens och en hög aktivitetsnivå. Det är ett helhetskoncept där daglig verksamhet samt alla övriga insatser ingår. Konferensen vänder sig till...dig som arbetar med psykiatrifrågor. Din titel kan t ex vara psykiatriker, psykolog, kurator, psykoterapeut, skötare, behandlingsassistent, avdelningschef inom psykiatrin eller handläggare, verksamhetschef, personligt ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri. Sagt av tidigare deltagare "Utomordentlig mötesplats - tack för två intensiva dagar som gav mycket" "Hög nivå på talare och seminarier" "Programmet höll relevant variation - vi är mycket nöjda" Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker er verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Jessica Areborn Tfn: E-post: Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer Tfn: E-post: Se uppdatering på

6 Separata bokningsbara workshopar Workshop 1 Onsdag 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av den mycket erfarna och uppskattade förläsaren Elizabeth Malmquist. Dagen syftar till att ge en orientering om DBT och dess användningsområde och vänder sig främst till personal med intresse för behandling av personer med känslomässig instabilitet och multipla problemområden. Grundläggande tankar i DBT KBT:s roll i DBT Stor framgång med DBT på borderline och nu även ADHD DBT i praktiken - med utgångspunkt från fallbeskrivningar Färdighetsträning - exempel på en färdighet och hur den presenteras och lärs ut till patienter Exempel på hur man strukturerar behandlingen och miljön för att maximera chansen att nå önskat resultat i behandlingen Individualterapin - exempel på en kedjeanalys och hur man väver in alternativa färdigheter Telefonstöd för generalisering och för kris - klargörande och exempel. Anhörigarbete Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT. Hålltider för båda workshoparna 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Workshopen börjar 10:30 Kaffe 14:30 Eftermiddagskaffe 16:00 Workshopen avslutas Workshop 2 Onsdag 13 mars Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet individualiserad och integrerad vård och behandling Under en heldag under ledning av den mycket erfarna och uppskattade Sven-Eric Alborn får du möjligheten att öka dina kunskaper om stödjande behandlande åtgärder kring psykiatrisk samsjuklighet, missbruk och beroende för att skapa förutsättningar för bestående förändringar hos dina patienter. Dagen kommer blanda föreläsning med gruppdiskussioner och du kommer även få ta del av de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Under dagen kommer det bland annat tas upp: Missbrukets roll vid olika psykiatriska tillstånd Förekomst av samsjuklighet Olika förhållningssätt till olika psykiatriska grupper Anpassade insatser till funktionsnivå/diagnos Organisation som behandlingsinstrument Hur utvecklar du ett förtroendefullt bemötande med personer med missbruk och psykiatrisk samsjuklighet? Hur skapa förutsättningar för bedömning av patientens vårdbehov? Behandling eller stöd, rehabilitering eller habilitering? Hur utvecklar du realistiska perspektiv på förändringsprocesser och möjliga mål för stöd och behandling? Kan alla bli nyktra/drogfria? Att sluta missbruka inte bara att bli nykter eller drogfri Förändringsprocesser: från yttre stöd till inre förändring Hur utveckla olika, individanpassade, behandlingsformer och strategier för personer med skilda psykiatriska problem i kombination med missbruk? Hur fokuserar du i samverkan både på missbruket och den psykiska störningen? Hur integreras stöd, sysselsättning och behandling? Hur flytta vården till brukaren istället för brukaren till vården? Vikten av att koordinera utredning, bedömning och vårdinsatser inom socialtjänst och sjukvård och mellan vårdgivarna. Hur utveckla arbetet med operativa team, gemensam handläggning och case management? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

7 Psykiatridagarna - den årliga mötesplatsen för svensk psykiatri Välkommen till Psykiatridagarna den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen. Deltagarna består bl a av psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som kommer från hela landet för att lyssna på de senaste uppdateringarna inom området. Programmet är utformat i samråd med psykiatriker, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, skötare, behandlingsassistenter och avdelningschefer inom psykiatrin, samt handläggare, verksamhetschefer, personliga ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri för att skräddarsy och tillgodose just ert utbildningsbehov Under konferensen lyssnar ni till landets främsta experter och framstående föreläsare inom psykiatriområdet! Under den första gemensamma plenardagen diskuteras konsekvenser av den nya psykiatrilagen, och hur vi skapar förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Ni lyssnar bl a till: Anders Printz, regeringens samordnare, samordningsfunktionen, Socialdepartementet, för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH Sven-Erik Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Andra dagen är uppdelad i tre spår, sprängfyllda med de senaste uppdateringarna. Du väljer fritt mellan passen på de tre olika spåren: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning, respektive Neuropsykiatriska funktionshinder och Schizofreni, psykos och riskbruk. Varmt välkommen att fylla på ditt kunskapsförråd med högaktuell, praktisk tillämpbar information samtidigt som du får möjlighet att nätverka och knyta många nya kontakter under dagarna! Josefine Lindblad Senior projektledare Centrum För Kunskapsutveckling Tfn: E-post:

8 Psykiatridagarna 2013 Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Tfn Företag Adress Postadress Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Ej medlem i SSR, vill ha info Tfn Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens +workshop Konferens Workshop Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. I6S5B/1303 Information om behandling av personuppgifter Ej medlem i SSR, vill ha info kr kr kr kr Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Ej medlem i SSR, vill ha info Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc en av världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på Intellecta Infolog Solna 2011

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Skatt och redovisning av pensioner

Skatt och redovisning av pensioner Skatt och redovisning av pensioner 29-30 maj 2012 Stockholm IAS 19 skillnader i effekter och skatter för 2013! Så redovisar du förmåner för ledande befattningshavare Ta del av rekommendationer och uttalanden

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2011

Barnhälsovårdsdagarna 2011 Barnhälsovårdsdagarna 2011 Konferens 22 23 september Fördjupningsdag 21 september Stockholm Högaktuellt! Risker och fördelar med vaccinering, bör alla barn vaccineras? Gummimammor och plastpappor hur hanterar

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk eller somatisk sjukdom Missbruk/beroende och psykisk störning

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn 12-13 mars 2013 Stockholm Det senaste om PTSD nya rön och konkreta arbetssätt Hur du bäst bemöter och stärker personer som utsatts för krig, våld och förföljelse

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Catrin Fryklund Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Bemötande våra värderingars ansikte Hur viktigt är ditt bemötande i ditt arbete? Helt avgörande

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

e-lärande i högre utbildning

e-lärande i högre utbildning e-lärande i högre utbildning pedagogiska utmaningar och möjligheter 11-12 september 2013 Stockholm Hur förändrar öppna utbildningar universitetsvärlden? Så säkerställer vi kvalitet i e-utbildningen kopierar

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

- bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter

- bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter Distriktssköterskan 29-30 maj 2012 Stockholm - bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter Lyssna till de främsta talarna inom området! Klinisk bedömning av patienter - hur korrekt

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM BOGRUPPEN KLINISKT TEAM Stärker den kliniska verksamheten och tryggar upp vårdkvalitén Det kliniska teamet arbetar idag som ett självständigt team inom Bogruppen och handleder/utbildar personal med traumaperspektiv

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer