Psykiatridagarna 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatridagarna 2013"

Transkript

1 Psykiatridagarna 2013 Konferens mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! Ur innehållet första dagen: Hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? En ny psykiatrilag - vad innebär den för organisatoriska konsekvenser? Hur förändras allmänpsykiatrin och rättspsykiatrin i praktiken? Konsekvenser för brukare är lagförslaget ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Separata bokningsbara workshops 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av Elizabeth Malmquist Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk och beroende praktisk behandling Under ledning av Sven-Eric Alborn Ur innehållet andra dagen - spåren: Depression en allt vanligare diagnos! Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Hur effektiva är KBT- metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Psykologisk behandling av ADHD - vilka metoder fungerar? Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem? Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? 12 MARS Spår 1: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 12 MARS Spår 2: Neuropsykiatriska funktionshinder 12 MARS Spår 3: Schizofreni, psykos och riskbruk Lyssna till: Ordförande: Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Talare: Anders Printz, Socialdepartementet Jerry Eriksson, Psykiatrilagsutredningen Jimmie Trevett, RSMH Moa Kindström Dahlin, Stockholms universitet Sven-Eric Alborn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Carl Sellgren, Norra Stockholms psykiatri Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB Sven Bölte, Karolinska Institutet Else Waaler, Karolinska Anders Moberg, Attention Utbildning Richard Stenmark, Lunds universitet Cecilia Brain, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åsa Höij, Hjärnkoll Daniel Frydman, Södermalms psykiatrimottagning Maria Johannesson Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Anmäl dig på tfn:

2 Psykiatridagarna 2013 Måndag 11 mars 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Psykiatridagarna inleds av ordföranden Sven-Eric Alborn Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. 09:20 Regeringens handlingsplan för psykisk ohälsa hur skapar vi förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete? Anders Printz, samordnare. Regeringen har inrättat en särskild samordningsfunktion på Socialdepartementet som ska stödja arbetet med regeringens handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Anders Printz har fått uppdraget att leda funktionen på Socialdepartementet. Under perioden avsätter regeringen 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Det är en fortsättning på psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor. 10:10 En ny psykiatrilag, vilka konsekvenser får den för svensk psykiatri? Högaktuellt Konsekvenser för allmänpsykiatrin Konsekvenser för rättspsykiatrin Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm 11:00 Förmiddagskaffe 11:30 Psykiatrilagen ur ett brukarperspektiv. Lagförslaget - ett misslyckande i det allmännas strävan att reglera tvång och repression mot människor med psykisk ohälsa under vård? Kritiska punkter i lagförslaget Risk att missbruka lagen? Vad hände med alla vårdplatser? Rätt vård, inte den samma som tvångsvård, tröskeln sänks Framtidsutblick Frågestund Jimmie Trevett, förbundsordförande, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 13:30 Tvångsvård - ett komplicerat möte mellan juridik och psykiatri Intressekonflikter skapar slitningar Kritiska komplexa punkter Den nya lagens möjligheter och tänkbara problematik Patientens möjlighet att påverka och bli hörd Moa Kindström Dahlin, doktorand i allmän rättslära med fokus på psykiatrisk tvångsvård, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Psykiatrisk problematik, psykisk funktionsnedsättning samsjukhet och förslag till bättre insatser i socialtjänst, primär och psykiatrisk vård vem ska göra vad? Behandling och stöd Rehabilitering/habilitering i vilken omfattning och av vilken utförare? Individualiserad vård, hur långt är det möjligt och lämpligt att individualisera? Funktionsnivå och diagnos, vad avgör insats? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. 16:30 Det går att återhämta sig från psykisk sjukdom om förutsättningarna är de rätta! Maria har ett förflutet som missbrukare i 20 år och är diagnostiserad med psykos. Maria medicinerar idag och lever ett friskt och fridsamt liv och har återhämtat sig, men vägen dit har tagit tid. Under passet berättar Maria om allvarliga djupa psykoser, tvångsinläggningar och otaliga psykiatribesök men framförallt om vikten av korrekta insatser i rätt tid och på rätt plats! Maria Johannesson är utbildad socionom och har bl a arbetat som boendestödjare och socialsekretare. Sedan en tid tillbaka föreläser hon och utbildar personal inom bl a psykiatrin. 17:20 Första dagen summeras av ordföranden Sven-Eric Alborn och avslutas Tisdag 12 mars Tre olika spårindelningar välj fritt mellan passen Spår 1 Ångest, stress, depression och personlighetsstörning 08:45 Morgonkaffe 09:15 Depression en allt vanligare diagnos! Pass 1:A Diagnostik och behandling Gränsområdespsykiatri vilka depressioner bör och kan utredas och behandlas i primärvården? Ska all depression behandlas? Vilka kriterier bör uppfyllas? När man misstänker att depressionen är något annat misstankar om bipolaritet eller annan problematik Terapi eller medicinering? Uppföljning av patienten När ska anhöriga involveras? Fallbeskrivningar Se uppdatering på

3 Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Stress och ångest diagnostik och behandling i primärvård och psykiatri Pass 1:B Ångestsyndromen (social fobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom) vanligare än vad man tror Vi lever i ett stressat samhälle, vilken stress är normal, och vilken kan leda till ångest? Om relationen stress-ångest Vilka ångestsymtom ska behandlas? Hur då och av vem? Differentialdiagnostisering Hur kan fler få rätt diagnos och effektiv behandling? Carl Sellgren, specialist i psykiatri och kliniskt verksam överläkare på Affektivt Centrum, Norra Stockholms psykiatri. Forskar kring patofysiologin vid bipolärt syndrom 13:30 Hur effektiva är KBT-metoder vid ångestproblematik jämfört med andra psykoterapiformer? Pass 1:C Hur väl fungerar KBT vid ångeststörningar jämfört med andra psykoterapiformer? Behandlingsmetoderna i praktiken Talare meddelas senare 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Borderline IPS, kärt barn har många namn men hur står det till på behandlingsfronten? Pass 1:D Forskningsläget idag Diagnostik, differentialdiagnostisering Diagnostiska svårigheter vid borderline Behandling är DBT det enda som fungerar? SSRI preparat, är det gynnsamt att använda? Könsskillnader beträffande prevalens och lämplig behandling? Borderline alltid ett fall för specialistpsykiatrin? Suicid, missbruk och komplikationer till affektiv sjukdom Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT Vi reserverar oss för eventuella programändringar 16:20 Suicidal kommunikation och praktiskt ingripande Pass 1:E Vilka psykiatriska patienter löper högst risk för suicidalt beteende? Suicidal kommunikation hur går det att se om en person är suicidal? Vilka signaler bör vi uppmärksamma? Hur går vi praktiskt tillväga? Personer som försökt ta sitt liv - hur behandlar och bemöter vi dessa? Skillnader i vård för män och kvinnor som försöker begå självmord Hur kan vi minska antalet självmord? Daniel Frydman, specialist i allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Södermalms psykiatrimottagning. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 DSM-5 - vad får det för konsekvenser för autism och ADHD? Pass 2:A Revidering av grupperingar Förändringar av diagnostik Konsekvenser för brukare och verkare Frågor och diskussion Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Fungerande samverkan mellan aktörer - ansvarsfördelning, stödinpassningar och anpassningar hur ska det gå till? Pass 2:B En snårig djungel av tjänster, vem har ansvaret för att brukaren inom neuropsykiatrin kommer rätt? Hur ska vi arbeta med stödinsatser och anpassningar? Ansvarsfördelning mellan aktörer, vilka aktörer gör vad, hur minskar vi risken att patienten hamnar mellan stolarna? Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Sven är föreståndare för KIND, Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. 13:30 Praktiskt bemötande och kommunikation utifrån ett brukarperspektiv! Pass 2:C Spår 2 Neuropsykiatriska funktionshinder Kort om diagnoser som ingår i NPF-begreppet Hur diagnoserna har påverkat mig Hur kan vi få ett bättre bemötande? Praktiska råd och strategier Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 Föreläsaren berättar utifrån sitt eget perspektiv med NPF diagnos hur han lärt sig leva med diagnoserna, och vad han fått för lärorika erfarenheter på vägen. Anders Moberg, föreläsare, Attention Utbildning. 14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Neuropsykiatriska funktionshinder utredning och diagnostik Pass 2:D ADHD, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd - vad utmärker diagnoserna? Behöver alla misstänkta neuropsykiatriska frågeställningar utredas och diagnostiseras? Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 16:20 Psykologisk behandling av ADHD Pass 2:E Vilka psykologiska behandlingar lämpar sig vid ADHD? Vilket utfall kan vi vänta oss? Patientfall Else Waaler, leg psykolog, verksam vid neuropsykiatriska enheten, Karolinska, efter årsskiftet privatpraktiserande psykolog. 17:30 Psykiatridagarna avslutas 08:45 Morgonkaffe 09:15 Hur ska vi behandla våra psykos och schizofrenipatienter i morgon och i framtiden? Pass 3:A Från diagnos till funktion och återhämtning - icke farmakologisk behandling, vilket utfall kan vi vänta oss? Behöver alla läkemedel? Vilka integrerade individanpassade behandlingar kan vi erbjuda? Kan psykos- och schizofrenipatienten behandlas i primärvården? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan klinisk verksamhet, forskning samt olika former av utbildning och handledning 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Patient behandlarrelation delaktighet och medbestämmande - insikt, hur skapar och bibehåller vi en god relation när insatser ges utan att patienten ser meningen med dem eller motsätter sig dem! Pass 3:B Spår 3 Schizofreni, psykos och riskbruk Att inte vilja - bristande insikt, låg motivation eller sund skepticism Att arbeta med relation som färdighet hos behandlaren Att utvecklas i sin roll, ger de utbildningar vi går maximal nytta hos patienten Organisation, uppföljning och ersättning, har vi de organisatoriska förutsättningar som krävs för att optimera klientnyttan? Richard Stenmark, leg.psykolog och psykoterapeut, handledare och doktorand vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rickard har sitt fokus på kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Han delar sin tid mellan forskning, klinisk verksamhet samt olika former av utbildning och handledning. Forskning och behandling 13:30 Psykos - om modern behandling, stigma och betydelsen av läkemedelsföljsamhet för gynnsamt utfall Pass 3:C Vad säger forskningen om betydelsen av läkemedelsföljsamhet som en förutsättning för gynnsamt utfall inom psykosvård? Vilken är basbehandlingen och vilka evidensbaserade insatser kan komma till stånd om basbehandlingen fungerar? Stigma och attityder som hinder för att bedriva god psykosvård Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom. 14:40 Eftermiddagskaffe Nytt inslag inom Integrerad Psykiatri- IPACT 15:10 Integrerad psykiatri - en framgångsrik modell under vidareutveckling Pass 3:D Integrerad psykiatri i praktiken - struktur och utövande Resursgruppens ansvar, funktion, syfte IPACT- Ett nytt inslag i Integrerad psykiatri ACT Utfall hittills av inslaget som lett till nytt arbetssätt där patienter i akut behov prioriteras upp. Patienten hela teamets angelägenhet, inte bara läkarens och Case Managerns Cecilia Brain, överläkare inom Psykosvården i centrala Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset. Cecilia är styrelsemedlem/ledamot i World Psychiatric Association (WPA), "Scientific Section on Mental Health and Stigma" och är medicinsk rådgivare för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll. Hon sitter med i europeiska rådsgrupper gällande läkemedel och adherence vid psykossjukdom 16:20 Schizofreni? Javisst! Om bemötande och sjukdomens komplexitet utifrån ett patientperspektiv Pass 3:E Åsa Höij, Hjärnkoll. Att få en schizofrenidiagnos - märkt för livet? Bemötande - hur kan läkare och vårdpersonal på ett bättre sätt hantera och förstå personer med schizofreni - att vara expert på en sjukdom är inte det samma som att förstå hur det är att leva med den Att behandla sjukdomen, men att se människan - kan vården bli bättre? Tankar under schizofreniresan och inför framtiden 17:30 Psykiatridagarna avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar

5 Utställare: Inagårdens båda HVB-hem är naturskönt belägna i de uppländska samhällena Tärnsjö och Älvkarleö. Inriktningen är att vårda personer med aggressions-, konflikthanterings- och utagerande problematik. Med vår arbetsmetod, Inagårdsmodellen, erbjuder vi kvalificerad heldygnsvård, anpassad för individen, med god omvårdnad, psykiatrisk kompetens och en hög aktivitetsnivå. Det är ett helhetskoncept där daglig verksamhet samt alla övriga insatser ingår. Konferensen vänder sig till...dig som arbetar med psykiatrifrågor. Din titel kan t ex vara psykiatriker, psykolog, kurator, psykoterapeut, skötare, behandlingsassistent, avdelningschef inom psykiatrin eller handläggare, verksamhetschef, personligt ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri. Sagt av tidigare deltagare "Utomordentlig mötesplats - tack för två intensiva dagar som gav mycket" "Hög nivå på talare och seminarier" "Programmet höll relevant variation - vi är mycket nöjda" Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker er verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Jessica Areborn Tfn: E-post: Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer Tfn: E-post: Se uppdatering på

6 Separata bokningsbara workshopar Workshop 1 Onsdag 13 mars Grundläggande DBT för behandlare inom psykiatrin Under ledning av den mycket erfarna och uppskattade förläsaren Elizabeth Malmquist. Dagen syftar till att ge en orientering om DBT och dess användningsområde och vänder sig främst till personal med intresse för behandling av personer med känslomässig instabilitet och multipla problemområden. Grundläggande tankar i DBT KBT:s roll i DBT Stor framgång med DBT på borderline och nu även ADHD DBT i praktiken - med utgångspunkt från fallbeskrivningar Färdighetsträning - exempel på en färdighet och hur den presenteras och lärs ut till patienter Exempel på hur man strukturerar behandlingen och miljön för att maximera chansen att nå önskat resultat i behandlingen Individualterapin - exempel på en kedjeanalys och hur man väver in alternativa färdigheter Telefonstöd för generalisering och för kris - klargörande och exempel. Anhörigarbete Elizabeth Malmquist, Psykolog EM AB är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad. Elizabeth har arbetat med beteendeterapi och KBT inom psykiatrin sedan 1970-talet. I mitten av 1990-talet kom hon i kontakt med DBT och har sedan 1998 arbetat i ett DBT-team. Elizabeth har de senaste 12 åren arbetat mycket med utbildning och handledning i DBT och även KBT. Hålltider för båda workshoparna 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:15 Workshopen börjar 10:30 Kaffe 14:30 Eftermiddagskaffe 16:00 Workshopen avslutas Workshop 2 Onsdag 13 mars Missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet individualiserad och integrerad vård och behandling Under en heldag under ledning av den mycket erfarna och uppskattade Sven-Eric Alborn får du möjligheten att öka dina kunskaper om stödjande behandlande åtgärder kring psykiatrisk samsjuklighet, missbruk och beroende för att skapa förutsättningar för bestående förändringar hos dina patienter. Dagen kommer blanda föreläsning med gruppdiskussioner och du kommer även få ta del av de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Under dagen kommer det bland annat tas upp: Missbrukets roll vid olika psykiatriska tillstånd Förekomst av samsjuklighet Olika förhållningssätt till olika psykiatriska grupper Anpassade insatser till funktionsnivå/diagnos Organisation som behandlingsinstrument Hur utvecklar du ett förtroendefullt bemötande med personer med missbruk och psykiatrisk samsjuklighet? Hur skapa förutsättningar för bedömning av patientens vårdbehov? Behandling eller stöd, rehabilitering eller habilitering? Hur utvecklar du realistiska perspektiv på förändringsprocesser och möjliga mål för stöd och behandling? Kan alla bli nyktra/drogfria? Att sluta missbruka inte bara att bli nykter eller drogfri Förändringsprocesser: från yttre stöd till inre förändring Hur utveckla olika, individanpassade, behandlingsformer och strategier för personer med skilda psykiatriska problem i kombination med missbruk? Hur fokuserar du i samverkan både på missbruket och den psykiska störningen? Hur integreras stöd, sysselsättning och behandling? Hur flytta vården till brukaren istället för brukaren till vården? Vikten av att koordinera utredning, bedömning och vårdinsatser inom socialtjänst och sjukvård och mellan vårdgivarna. Hur utveckla arbetet med operativa team, gemensam handläggning och case management? Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för FoUU-frågor. Sven-Eric har arbetat med personer som lider av missbruk och psykiatrisk samsjuklighet i snart 30 år. Dels som behandlare, dels som handledare och utbildare, inom psykiatri, primärvård, somatisk vård, socialtjänst, kriminalvård och institutionsvård. Han har även, såväl som chef och som konsult, arbetat med frågor kring organisation, verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivarna. Han undervisar också vid Göteborgs universitet, bland annat vid psykologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. Josefine Lindblad I Senior projektledare CKU I Tfn: I E-post:

7 Psykiatridagarna - den årliga mötesplatsen för svensk psykiatri Välkommen till Psykiatridagarna den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen. Deltagarna består bl a av psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som kommer från hela landet för att lyssna på de senaste uppdateringarna inom området. Programmet är utformat i samråd med psykiatriker, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, skötare, behandlingsassistenter och avdelningschefer inom psykiatrin, samt handläggare, verksamhetschefer, personliga ombud m.fl. inom kommunens omsorgsförvaltningar och socialpsykiatri för att skräddarsy och tillgodose just ert utbildningsbehov Under konferensen lyssnar ni till landets främsta experter och framstående föreläsare inom psykiatriområdet! Under den första gemensamma plenardagen diskuteras konsekvenser av den nya psykiatrilagen, och hur vi skapar förutsättningar för ett gemensamt långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Ni lyssnar bl a till: Anders Printz, regeringens samordnare, samordningsfunktionen, Socialdepartementet, för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Jerry Eriksson, särskild utredare i Psykiatrilagsutredningen, lagman i Kammarrätten i Stockholm Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH Sven-Erik Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, biträdande verksamhetschef vid beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Andra dagen är uppdelad i tre spår, sprängfyllda med de senaste uppdateringarna. Du väljer fritt mellan passen på de tre olika spåren: Ångest, stress, depression och personlighetsstörning, respektive Neuropsykiatriska funktionshinder och Schizofreni, psykos och riskbruk. Varmt välkommen att fylla på ditt kunskapsförråd med högaktuell, praktisk tillämpbar information samtidigt som du får möjlighet att nätverka och knyta många nya kontakter under dagarna! Josefine Lindblad Senior projektledare Centrum För Kunskapsutveckling Tfn: E-post:

8 Psykiatridagarna 2013 Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Tfn Företag Adress Postadress Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Ej medlem i SSR, vill ha info Tfn Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens +workshop Konferens Workshop Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. I6S5B/1303 Information om behandling av personuppgifter Ej medlem i SSR, vill ha info kr kr kr kr Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + workshop Workshop 1 Workshop 2 Spårval andra dagen 12 mars Jag vill delta på följande pass: 09:15-10:30 1:A 2:A 3:A 11:00-12:30 1:B 2:B 3:B 13:30-14:40 1:C 2:C 3:C 15:10-16:20 1:D 2:D 3:D 16:20-17:30 1:E 2:E 3:E Medlem i SSR erhåller 15% rabatt på konferensen Ej medlem i SSR, vill ha info Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc en av världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på Intellecta Infolog Solna 2011

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Så vill vi ha det Patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet

Så vill vi ha det Patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet Så vill vi ha det Patient-, brukar- och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet Stockholm 2006-04-11 2 Innehåll INLEDNING 4 En svag grupp 5 En stark grupp 5 Begrepp

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer