Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009"

Transkript

1 Roslagsbanekretsen Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009 Medlemsantal År 2009 hade Roslagsbanekretsen 8502 medlemmar vilket innebär drygt 300 fler medlemmar än året innan. Medlemsantalet fördelat på respektive kommun inom kretsen var under 2009; Danderyd 1889, Täby 3245, Vallentuna 1259, Vaxholm 560 och Österåker 1549 medlemmar. Årsmöte Årsmötet anordnades i Hörsalen Bibliotekshuset, Täby Centrum, torsdagen den 17 februari, med 34 deltagare. Årsmötets tema var Svenska parker med anledning av årsbokens liknande tema. Företrädare från Danderyds, Täbys och Vallentunas parkförvaltningar var inbjudna för att presentera respektive kommuns parker. Det blev ett mycket uppskattat inslag som leddes av Thomas Malmsten. Ordförande vid årsmötesförhandlingarna var Mats Gullberg, från Stockholmskretsen. Styrelse vald för verksamhetsåret 2009 Ordförande: Thomas Malmsten, v ordförande: Veronica Duske, sekreterare: Britt Engdahl, kassör: Eva Lindvall, programansvarig: Irene Rybrink, ansvarig för hemsida och IT: Åke Knutsson, studieansvarig: Kerstin Persson. Ersättare: Maria-Elida Lundberg och Rolf Melin. Styrelsen har under tiden från föregående årsmöte haft sju protokollförda möten. Revisorer och valberedning för verksamhetsåret Revisorer: Siv-Mari Skarp Andersson (sammankallande), Erik Karlsson och Bengt Hallsten, Per Wallin (ersättare). Valberedning: Anita Andersson (sammankallande), Maj Britt Sjöberg och Eva Moell/Elmquist. Programgrupp Styrelsen utsåg Irene Rybrink till programansvarig. Arbetet inleddes med en Öppen programverkstad i Bogesund den 28 mars med 15-talet deltagare. Därefter fortsatte arbetet i studiecirkelform under våren. Under hösten har inbjudits till programmöten vid tre tillfällen. Resultatet har blivit två välfyllda programfoldrar, en för hösten 2009 och en för våren 2010, som framställts genom centrala kansliets försorg. Genomförda aktiviteter under år 2009 Totalt 30 aktiviteter genomfördes under året, varav under våren och under hösten. Sammanlagt deltagare. Våren (sammanlagt 187 deltagare) Besök på K.A. Almgrens sidenväveri19/1 Årsmöte 17/2 Våra parker Besök på Thielska Galleriet 22/2 Vad gör en brandman när han inte jobbar? 7/3 Vad hände på Höstsol? 24/3 Öppen Programverkstad 28/3 Besök i Norrtälje för daglediga 21/4 Vandring på Bogesundslandet 26/4 Strandpromenad längs Stora Värtan 9/5 Vandring i naturreservatet Näsudden 16/5 Besök på Skånelaholms slott 17/5 Färnebofjärdens Nationalpark i Gysinge bruk 23-24/5 Landsort i södra skärgården30-31/5 Penningby slott 7/6 Hösten (sammanlagt 282 deltagare) Visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka 30/8 Vandring runt Ekebysjön 6/9 Kullö reservatet Vaxholm 10/9 Europeiska vandringsdagen utmed Roslagsleden 13/9 Kajakpaddling 20/9 Med cykel i Runriket 19/9 Studiecirkel Handlingsprogram i frilufts-, natur- och kulturfrågor 1/10 Konst i Roslagen 3/10 Visning av Karlbergs slott 14/10 Nya vandringsstigar i Täby 18/10 Besök hos Birgittasystrarna 10/11 Besök på Arlanda flygplats och vandrarhemmet Jumbo 14/11 Prova på akvarellmålning18/11 Så här fungerar Roslagsbanan 28/11 Besök på Hallwylska museet 8/12 Luciavandring Rönningesjön runt 13/12

2 STFs centrala ordförandekonferens Vartannat år genomför STF en ordförandekonferens, som detta år hade förlagts till Västerås den maj. Mötet samlade ett 60-tal kretsordföranden och Thomas Malmsten representerade Roslagsbanekretsen. Främst diskuterades STFs organisationsförändring med destinationsregioner/- chefer och demokratifrågan.. STF nätverk i ABC-län med Gotland Roslagsbanekretsen stod som värd för vårens träff som ägde rum på Bogesunds vandrarhem den 25 april och där samlade 18 deltagare totalt från resp. kretsar. Stora delar av styrelsen medverkade vid träffen. Kretsen var representerad genom ordföranden Thomas Malmsten och Åke Knutsson vid höstens nätverksträff i Södertälje den 17 oktober. Utbildning Thomas Malmsten deltog i STFs ordförandeutbildning den april i Stockholm. Den oktober deltog Rolf Melin på kurs i Hallsberg för nya styrelsemedlemmar. Syftet med kurserna var att få STF som organisation presenterat för sig samt hur en krets kan arbeta och vilka verktyg som står till förfogade. Två studiecirklar Programverkstaden under ledning av Irene Rybrink och STF handlingsprogram beträffande frilufts-, natur- och kulturfrågor under ledning av Kerstin Persson har genomförts. Genom studiecirkelns arbete har styrelsen kunnat avlämna yttrande över Programplan för detaljplan för Hagby 8:16 m fl (Kraftvärmeverk i Hagby). Medlemsvärvning Under år 2009 har 8 nya medlemmar kunnat skrivas in i kretsens verksamhet. Information till medlemmarna Marknadsföring Ca 1000 ex av det förenklade programmet (hösten 2009 och våren 2009) har tryckts upp. Därav har ca 500 skickats ut direkt till medlemmarna, resten har distribuerats till bibliotek, kommunhus, anslagstavlor, turistbyråer, vandrarhem etc. Annonsering av våra aktiviteter har även skett i lokalpressen. Våra aktiviteter har presenterats på Roslagsbanekretsens hemsida, där även rapporter från genomförda aktiviteter förts in. Ett utskick med aktuella aktiviteter har via mail skickats till ett hundratal medlemmar som deltagit i våra aktiviteter. Information har också skett via flygblad som satts upp på anslagstavlor vid friluftsgårdar, vandrarhem, bibliotek etc runt om i våra kommuner. Slutord Roslagsbanekretsen av STF har under 2009 etablerat sig mycket väl. Aktiviteterna har varit väl besökta och väl genomförda. Allt fler medlemmar men även icke medlemmar hittar till vårt utbud genom de olika marknadsföringsåtgärder som vi tillämpat, utskick, spridning av foldrar och mailutskick till tidigare deltagare. Roslagsbanekretsen har kunnat locka än flera att ta del av natur- frilufts-, och kulturupplevelserna och vi har visat på en del av de smultronställen som finns bakom knuten. Vi vill tacka alla medarbetare, samverkande organisationer och övriga för ett gott år. Det är styrelsens ambition att även 2010 ska bli ett glädjefyllt år med möjligheter till nya upplevelser inom frilufts-, natur- och kulturområdet inom ramen för Roslagsbanekretsen av STF. Täby i februari 2010 Styrelsen för Roslagsbanekretsen av Svenska Turistföreningen. Thomas Malmsten Eva lindvall Kerstin Persson Ordförande kassör studieansvarig Veronica Duske Åke Knutsson Maria-Elida Lundberg V. ordförande webbansvarig ersättare Britt Engdahl Irene Rybrink Rolf Melin sekreterare programansvarig ersättare

3 Genomförd verksamhet under 2009 Besök på K. A. Almgrens sidenväveri Den 19 januari besökte vi ett unikt industrimuseum på Södermalm. Almgrens sidenväveri har vävt tyger, sidenband och sjalar mellan 1833 och Vävsalen som bevarats har kvar vävstolar och redskap sedan den togs i bruk 1862, då Södermalm fortfarande var en förort till Stockholm. Vi fick en intressant guidad tur genom den gamla industrimiljön. Besöket samlade 3 deltagare under ledning av Maria-Elida Lundberg. Besök på Thielska Galleriet Den 22 februari arrangerades ett besök på Thielska Galleriet som har en unik samling av nordisk sekelskifteskonst. Bankiren Ernst Thiel var nära vän till sin tids stora konstnärer, Edvard Munch, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Eugène Jansson och många fler. Galleriet har nyligen genomgått en omfattande restaurering. Huset har återfått sin snart hundraåriga värdighet och är som nytt. Besöket samlade 12 deltagare under ledning av Eva Wassberg. Vad gör en brandman, när han inte jobbar? Den 7 mars fick vi en visning av brandstationen i Vallentuna. Visningen som var är tänkt för hela familjen samlade ett stort antal barn och vuxna som på nära håll fick möjlighet att närmare studera brandbilarna och allt annat runt organisationen. Besöket samlade 29 deltagare under ledning av Irene Rybrink Vad hände på Höstsol? Den 24 mars gjorde vi ett besök på mytomspunna Höstsol, numera Såstaholm konferens. Här bodde skådespelare efter en karriär på Stockholms teatrar. Höstsol fungerade som tillflyktsort för äldre skådespelare i 60 år. I dag verkar Såstaholm med sin spännande historia som inspiration för aktiv konferensverksamhet i lantlig miljö, vackert beläget vid Vallentunasjön. Besöket samlade 26 deltagare under ledning av Thomas Malmsten. Öppen Programverkstad Den 28 mars arrangerades en öppen programverkstad på Bogesunds Slottsvandrarhem för att planera våra kommande aktiviteter. Alla var välkomna och arrangemanget samlade 15 deltagare under ledning av programansvarige Irene Rybrink. Besök i Norrtälje för daglediga Den 21 april arrangerades ett besök i idylliska Norrtälje för att bl.a.se utsiktsplatsen Södra Bergen, Norrtäljes fina konsthall och äta en god lunch/middag nere vid hamnen på Restaurangbåten S/S Norrtelje. Arrangemanget samlade 17 deltagare under ledning av Veronica Duske. Vandring på Bogesundslandet Den 26 april vandrade vi Dammstakärr-rundan. Dammstakärret är en fantastisk liten fågelsjö med näckrosor (på sommaren) och fåglar som storlom, sångsvan och en mängd andra fåglar. Naturen runt omkring var som vanligt, vacker och varierad på Bogesund. Vandringen samlade 18 deltagare under ledning av Per Wallin. Strandpromenad längs Stora Värtan Den 9 maj gjorde vi en ca 7 km lång, vacker och omväxlande strandpromenad längs Stora Värtan från Näsby Slott till Hägernäs Strand. På vägen passerade vi historiska platser som Näsby Slott, många vackra parker och badplatser. Vandringen samlade 8 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Vandring i naturreservatet Näsudden Den 16 maj välkomnades 3 deltagarna till en vandring i det natursköna naturreservatet Näsudden i Österåkers kommun i samband med Föreningarnas dag under ledning av Maria-Elida Lundberg. Besök på Skånelaholms slott Den 17 maj besökte vi det romantiska slottet från 1600-talet, Skånelaholm, i vacker park vid sjön Fysingen, Upplands Väsby/Märsta. Slottet är möblerat i stilar från olika epoker och har intressant samling av kuriosa och allmogeföremål. Besöket samlade 8 deltagare under ledning av Irene Rybrink.

4 Fira Nationalparkernas dag med besök i Färnebofjärdens nationalpark och övernattning i Gysinge bruk. Den maj besöktes Färnebofjärdens nationalpark, som inrättades 1998, är en del av Nedre Dalälven, ett säreget område där sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar mosaik. Parken är belägen söder om Gysinge på gränsen mellan Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Parken har ett rikt fågelliv och här kan man studera speciella miljöer som älvängar, översvämningsmark, gammelskog och forsar. Övernattningen skedde på Gysinge Wärdshus som ligger mitt i Gysinge Bruk, ett vackert och välbevarat vallonbruk från och 1800-talen. Arrangemanget samlade 14 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Övernattning på Landsort (Öja) i södra skärgården Den maj arrangerades vår populära utflykt till Landsort. Vi bekantade oss närmare med ön bl.a. genom den guidade turen. Arrangemanget samlade 18 deltagare under ledning av Veronika Duske. Besök på Penningby slott Den 7 juni gjorde vi ett besök till den äldsta profana byggnaden i Sverige. Det nuvarande stenhuset började uppföras någon gång efter 1466, då en äldre bebyggelseförstördes i samband med senmedeltidens inbördeskrig inleddes ombyggnader från försvarsborg till slott, som fullbordades i början av 1730-talet. Parken i engelsk stil anlades Besöket samlade 16 deltagare under ledning av Maria-Elida Lundberg. Visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka Den 30 augusti arrangerades en visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka med anledning av 500års jubileet. Tänk dig tillbaka drygt 500 år i tiden medeltiden. Du står inne i Täby kyrka och ser stora byggnadsställningar som täcker tak och väggar. Albertus Pictor och hans medhjälpare har kommit fram till kyrkan efter en lång och jobbig resa med häst och vagn. Väggarna är nypustade och det är bara att sätta igång. Det är Albertus Pictor själv som skissar upp konturerna med kol. Själva arbetet med målningarna ska sedan utföras av hans fyra gesäller så började introduktionen till visningen som samlade 27 deltagare under ledning av Britt Engdahl Ekebysjön skyddad natur mitt i villastaden Den 6 september genomfördes vandringen i Ekebysjöns naturreservat, Danderyd. I sjön och dess omedelbara närhet häckar ett 60-tal fågelarter. Hagmarkerna väster om sjön har en betespåverkad flora med många arter. I sjön blommar röd näckros. Vandringen samlade 16 deltagare under ledning av Veronica Duske Europeiska vandringsdagen Den 13 september vandrade vi längs Roslagsleden, från Karby gård (Täby) till Brottby (Vallentuna), ca 20 km, en av de vackraste sträckorna längs Roslagsleden. Roslagsleden är en del av den europeiska vandringsleden E6 som i Sverige sträcker sig från Malmö till Grisslehamn, ca 1400 km sammanlagt. Den del som går genom våra trakter är Roslagsleden som börjar i Danderyd och slutar i Grisslehamn, ca 124 km. Under vägen passerade vi Gullsjön och besteg Löttingekullen, Täbys högsta punkt (58,3 m). Efter Löttinge gick leden i ett stort och relativt orört skogsområde förbi Fågelsångsmossen (Stockholmstraktens bäst utvecklade högmosse) fram till Angarn (15 km). Angarnssjöängen, är en av Stockholmstraktens mest kända platser för fågelskådning och vi fick bra utsikt över sjön från fågeltornet. Efter att ha beskådat de kända hällristningarna i Örsta vandrade vi, 14 deltagare de sista 5 km till Brottby under ledning av Kerstin Persson. Med cykel i Runriket Den 19 september cyklade vi runt Vallentunasjön. Vi stannade vid runstenar som berättar om fyra generationer av Jarlabanke släkten men även andra betydelsefulla släkter från tiden mellan år 1000 och 1100, den tid då kristendomen börjar få fäste på allvar i Mälarregionen. Runstenarna berättar om långa resor österut till det bysantinska riket och den muslimska världen men också om dåtidens rospiggar, som deltog i vikingafärder till England. Vi besökte även järnåldersgravfält för att försöka få ett sammanhang mellan bronsålder och den sena vikingatiden och begynnande medeltiden. Rundturen som var ca 3 mil lång samlade 16 deltagare under ledning av Karl Hellström.

5 Kajakpaddling Den 20 september var väderutsikter så strålande att vi erbjöd 6 deltagare en nybörjarkurs i fina, säkra och lättpaddlade havskajaker under ledning av Åke Knutsson. Kullö reservatet, Vaxholm Modern bebyggelse i kulturområde Den 10 september besökte vi Kullö naturreservat. Där kan man på en yta av 27 hektar hitta många olika miljöer och många arter, varav två rödlistade. I fyrahundra år var gården Norrkulla på Kullön ett jordbruk. Nu försöker man återställa den historiska jordbruksmiljön. Vi fick följa med på en guidad tur genom den moderna nya ekobyn och den omväxlande naturen i reservatet. 20 deltagare deltog under ledning av Irene Rybrink. Konst i Roslagen Den 3 oktober genomfördes Konst i Roslagen som är en av Sveriges främsta konstrundor. Tre deltagare besökte ett antal etablerade konstnärer och konsthantverkare i deras egna miljöer i Täby och Vallentuna under ledning av Irene Rybrink. Karlbergs slott Den 14 oktober fick 24 deltagare, under ledning av Thomas Malmsten, ett unikt tillfälle att följa den guidade visningen av Karlbergs slott som byggdes på 1600-talet och som idag fungerar som militärhögskola. Studiecirkel i samarbete med studiefrämjandet Handlingsprogram för STF i frilufts-, natur- och kulturfrågor Vilka av riksdagens miljökvalitetsmål som är angelägnast för STFs mål för att främja turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur fick vi lära oss mera om i studiecirkeln som samlade 6 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Nya vandringsstigar i Täby Den 18 oktober vandrade vi på en av de tre gröna entréerna till naturområdet kring Mörtsjön och Fjäturen. Vi följde till en början den nya vandringsleden Sjöslingan till stranden av Mörtsjön som ligger inom ett nybildat Natura 2000 område. Vandringen fortsatte sedan i riktning mot betesmarkerna som tillhör Hagby Gård. Här vek vi in på Fornslingan där vi fick se runristade hällar och många andra fornlämningar. På återvägen följde vi åter Sjöslingan men den del som leder förbi Fjäturen och som i stort sett sammanfaller med den uråldriga vandringsleden mellan Rösjön och Vallentunasjön. Hela vandringsturen samlade 27deltagare under ledning av Karl Hellström. Besök hos Birgitta-systrarna i Djursholm Tisdagen den 10 november stod en härlig gemensam måltid uppdukad för oss, oavsett tro eller livsåskådning, hos Birgittasystrarna i Djursholm, i deras kloster/gästhem. Efter måltiden presenterade Birgittasystrarna, Vår frälsares Orden Ordo SS, Salvatoris S. Birgittae sin verksamhet i Djursholm, vars kloster grundades Heliga Birgitta är en av de mest uppmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Hon lade grunden till Birgittaorden genom sitt ihärdiga arbete under mitten av 1300-talet. Påven Urban den femte godkände år 1370 Birgittaorden vid ett besök i Rom. Besöket samlade 39 deltagare under ledning av Britt Engdahl. Spännande besök på Arlanda flygplats och vandrarhemmet Jumbo Den 14 november passerade vi genom säkerhetsspärren med hjälp av luftfartsverkets guide. Vi for sedan runt ute på flygplatsen i buss och fick på nära håll se alla aktiviteter som förekommer på en flygplats av Arlandas storlek. Guiden berättade också om Arlandas historia och framtida planer. Vi tog oss sedan till det nya vandrarhemmet Jumbo Hostel som ligger inom gångavstånd från terminalbyggnaden och fick där se hur man kan bygga om en jumbojet till vandrarhem. Besöket samlade 28 deltagare under ledning av Karl Hellström. Prova på akvarellmålning Den 18 november provade vi på akvarellmålning hos Göran Rücker som är en inspirerande akvarellmålare med särskild känsla för hav och natur. Han är också en inspirerande pedagog. I sin spännande ateljé tog han denna kväll emot både nybörjare och dem som redan hade erfarenhet av akvarellmålning. Verksamheten samlade 9 deltagare under ledning av Anita Andersson

6 Hur fungerar Roslagsbanan? Den 28 november följde vi med på ett studiebesök till Roslagståg AB och fick en inblick i hur Roslagsbanan fungerar. Vi tittade in i trafikledningscentralen, och vi kom i närkontakt med tekniken i lok och vagnar, lokstallar och verkstäder. Dessutom fick vi återse några gamla bekanta veterantåg. Studiebesöket samlade 21 deltagare under ledning av Åke Knutsson. Besök på Hallwylska museet Den 8 december arrangerades ett guidat besök i privatpalatset, Hallwylska, som var hem till en schweizisk greve och en svensk rikemansdotter. Palatset byggdes av arkitekten Isak Gustaf Clason och stod färdigt Walther och Wilhelmina von Hallwyl hade tre krav på byggnaden: Den skulle vara deras hem, det skulle finnas kontorslokaler för grevens affärsverksamhet och naturligtvis skulle den rymma de samlingar av konst och konsthantverk, som Wilhelmina köpt under sina många resor i Europa, Afrika och Orienten donerades palatset till den svenska staten och sen dess har tiden stått still, då palatset ser ut precis som när paret von Hallwyl bodde där. Besöket samlade 13 deltagare under ledning av Eva Wassberg Luciavandring med glögg Luciadagen den 13 december upprepade vi vår populära vandring runt Rönningesjön. Vid Skavlöten smakade det bra att dricka vår medhavda varma glögg och åse badentusiasterna i sjön, dock utan stjärngossestrut. Vandringen samlade 13 deltagare under ledning av Thomas Malmsten.

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14)

Spray-Stänk. Våren 2015. Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Spray-Stänk Våren 2015 Stad i vinterskrud av Marita Möller (Se referat sid 14) Akvarell sällskapet Spray Vi vill stimulera och aktivera till akvarellmåleri och försöka visa på akvarellens otroliga möjligheter.

Läs mer

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE TRÄFF & TURBLADET 2015 SÖDERTÄLJE ÅRSMÖTE MED FEST Fredag 13 mars 2015 kl. 19.00 på Igelsta Gård Årsmötesförhandlingar Utdelning av utmärkelser Mat, dryck och trevlig samvaro Skrivelser och motioner ska

Läs mer

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska UPPLEVELSER med guldkant för grupper 2012 Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska upplevelser Som relativt nyinflyttad och utan uppländska rötter slås man av vårt läns

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 LAST- & KRANBILAR LAST- & GRÄVMASKINER KROSS, GRUS, JORD MM VINTER- & VÄGUNDERHÅLL SOPCONTAINER NYHET! KÖR NU ÄVEN MATERIAL I STORSÄCK Konsul Johnssons väg

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Innehåll Aktiviteter s.3 Utflykter s.4 Resor s.6 Aktuellt s.9 Övrigt s.11 Ordföranden har ordet 2 Vi är redan inne

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

Höjdpunkter från 25 år med SKNT.

Höjdpunkter från 25 år med SKNT. 1984 JÖNKÖPING 1985 PITEÅ 1986 KALMAR 1987 MARSTRAND 1988 ÖSTERSUND 1989 LINKÖPING 1990 HAPARANDA 1991 VÄSTERÅS 1992 HELSINGBORG 1993 STOCKHOLM 1994 JÖNKÖPING 1995 SUNDSVALL 1996 BORLÄNGE 1997 H ALMSTAD

Läs mer

Styrelsen för KUR:s Folkdanslag får härmed avge följande berättelse för det 93:e verksamhetsåret

Styrelsen för KUR:s Folkdanslag får härmed avge följande berättelse för det 93:e verksamhetsåret V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E för KULTURELLA UNGDOMSRÖRELSENS FOLKDANSLAG Sjöbjörnsvägen 1, Gröndal Postgiro 5 00 57-9, Postgiro för medlemsavgifter 7 60 59-5 Postadress: Box 9158, 102 72 Stockholm

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 1 febr 2010. Marie. Några funderingar från er ordförande:

Väv i Väst. Informationsblad nr 1 febr 2010. Marie. Några funderingar från er ordförande: Väv i Väst Informationsblad nr 1 febr 2010 Några funderingar från er ordförande: Gott Nytt År med ett nytt format på vårt informationsblad. Nu kommer det vara samma version/utseende både på pappersutskriften

Läs mer

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen Nummer 3 2008 Ny musikarkivsportal- DISMARC Konferenser på Island och i Neapel kvinna med lyra Mosaik från Pompeji Citroner stora som grapefrukter Musikbiblioteksnytt utges med 4 nummer/år av Svenska musikbiblioteksföreningen

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna

Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 Märsta - Sigtuna Frilufts-Aktuellt 3-2014-11-02 1/46 INNEHÅLL Att göra... 3 Bytesmarknad... 3 Annons skridskoskola... 4 Långfärdsskridsko - information... 6 BESÖK MUSEET BIOTOPIA I UPPSALA... 7 GEOCACHING... 8 AKTIVITETSGUIDE

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer