Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009"

Transkript

1 Roslagsbanekretsen Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009 Medlemsantal År 2009 hade Roslagsbanekretsen 8502 medlemmar vilket innebär drygt 300 fler medlemmar än året innan. Medlemsantalet fördelat på respektive kommun inom kretsen var under 2009; Danderyd 1889, Täby 3245, Vallentuna 1259, Vaxholm 560 och Österåker 1549 medlemmar. Årsmöte Årsmötet anordnades i Hörsalen Bibliotekshuset, Täby Centrum, torsdagen den 17 februari, med 34 deltagare. Årsmötets tema var Svenska parker med anledning av årsbokens liknande tema. Företrädare från Danderyds, Täbys och Vallentunas parkförvaltningar var inbjudna för att presentera respektive kommuns parker. Det blev ett mycket uppskattat inslag som leddes av Thomas Malmsten. Ordförande vid årsmötesförhandlingarna var Mats Gullberg, från Stockholmskretsen. Styrelse vald för verksamhetsåret 2009 Ordförande: Thomas Malmsten, v ordförande: Veronica Duske, sekreterare: Britt Engdahl, kassör: Eva Lindvall, programansvarig: Irene Rybrink, ansvarig för hemsida och IT: Åke Knutsson, studieansvarig: Kerstin Persson. Ersättare: Maria-Elida Lundberg och Rolf Melin. Styrelsen har under tiden från föregående årsmöte haft sju protokollförda möten. Revisorer och valberedning för verksamhetsåret Revisorer: Siv-Mari Skarp Andersson (sammankallande), Erik Karlsson och Bengt Hallsten, Per Wallin (ersättare). Valberedning: Anita Andersson (sammankallande), Maj Britt Sjöberg och Eva Moell/Elmquist. Programgrupp Styrelsen utsåg Irene Rybrink till programansvarig. Arbetet inleddes med en Öppen programverkstad i Bogesund den 28 mars med 15-talet deltagare. Därefter fortsatte arbetet i studiecirkelform under våren. Under hösten har inbjudits till programmöten vid tre tillfällen. Resultatet har blivit två välfyllda programfoldrar, en för hösten 2009 och en för våren 2010, som framställts genom centrala kansliets försorg. Genomförda aktiviteter under år 2009 Totalt 30 aktiviteter genomfördes under året, varav under våren och under hösten. Sammanlagt deltagare. Våren (sammanlagt 187 deltagare) Besök på K.A. Almgrens sidenväveri19/1 Årsmöte 17/2 Våra parker Besök på Thielska Galleriet 22/2 Vad gör en brandman när han inte jobbar? 7/3 Vad hände på Höstsol? 24/3 Öppen Programverkstad 28/3 Besök i Norrtälje för daglediga 21/4 Vandring på Bogesundslandet 26/4 Strandpromenad längs Stora Värtan 9/5 Vandring i naturreservatet Näsudden 16/5 Besök på Skånelaholms slott 17/5 Färnebofjärdens Nationalpark i Gysinge bruk 23-24/5 Landsort i södra skärgården30-31/5 Penningby slott 7/6 Hösten (sammanlagt 282 deltagare) Visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka 30/8 Vandring runt Ekebysjön 6/9 Kullö reservatet Vaxholm 10/9 Europeiska vandringsdagen utmed Roslagsleden 13/9 Kajakpaddling 20/9 Med cykel i Runriket 19/9 Studiecirkel Handlingsprogram i frilufts-, natur- och kulturfrågor 1/10 Konst i Roslagen 3/10 Visning av Karlbergs slott 14/10 Nya vandringsstigar i Täby 18/10 Besök hos Birgittasystrarna 10/11 Besök på Arlanda flygplats och vandrarhemmet Jumbo 14/11 Prova på akvarellmålning18/11 Så här fungerar Roslagsbanan 28/11 Besök på Hallwylska museet 8/12 Luciavandring Rönningesjön runt 13/12

2 STFs centrala ordförandekonferens Vartannat år genomför STF en ordförandekonferens, som detta år hade förlagts till Västerås den maj. Mötet samlade ett 60-tal kretsordföranden och Thomas Malmsten representerade Roslagsbanekretsen. Främst diskuterades STFs organisationsförändring med destinationsregioner/- chefer och demokratifrågan.. STF nätverk i ABC-län med Gotland Roslagsbanekretsen stod som värd för vårens träff som ägde rum på Bogesunds vandrarhem den 25 april och där samlade 18 deltagare totalt från resp. kretsar. Stora delar av styrelsen medverkade vid träffen. Kretsen var representerad genom ordföranden Thomas Malmsten och Åke Knutsson vid höstens nätverksträff i Södertälje den 17 oktober. Utbildning Thomas Malmsten deltog i STFs ordförandeutbildning den april i Stockholm. Den oktober deltog Rolf Melin på kurs i Hallsberg för nya styrelsemedlemmar. Syftet med kurserna var att få STF som organisation presenterat för sig samt hur en krets kan arbeta och vilka verktyg som står till förfogade. Två studiecirklar Programverkstaden under ledning av Irene Rybrink och STF handlingsprogram beträffande frilufts-, natur- och kulturfrågor under ledning av Kerstin Persson har genomförts. Genom studiecirkelns arbete har styrelsen kunnat avlämna yttrande över Programplan för detaljplan för Hagby 8:16 m fl (Kraftvärmeverk i Hagby). Medlemsvärvning Under år 2009 har 8 nya medlemmar kunnat skrivas in i kretsens verksamhet. Information till medlemmarna Marknadsföring Ca 1000 ex av det förenklade programmet (hösten 2009 och våren 2009) har tryckts upp. Därav har ca 500 skickats ut direkt till medlemmarna, resten har distribuerats till bibliotek, kommunhus, anslagstavlor, turistbyråer, vandrarhem etc. Annonsering av våra aktiviteter har även skett i lokalpressen. Våra aktiviteter har presenterats på Roslagsbanekretsens hemsida, där även rapporter från genomförda aktiviteter förts in. Ett utskick med aktuella aktiviteter har via mail skickats till ett hundratal medlemmar som deltagit i våra aktiviteter. Information har också skett via flygblad som satts upp på anslagstavlor vid friluftsgårdar, vandrarhem, bibliotek etc runt om i våra kommuner. Slutord Roslagsbanekretsen av STF har under 2009 etablerat sig mycket väl. Aktiviteterna har varit väl besökta och väl genomförda. Allt fler medlemmar men även icke medlemmar hittar till vårt utbud genom de olika marknadsföringsåtgärder som vi tillämpat, utskick, spridning av foldrar och mailutskick till tidigare deltagare. Roslagsbanekretsen har kunnat locka än flera att ta del av natur- frilufts-, och kulturupplevelserna och vi har visat på en del av de smultronställen som finns bakom knuten. Vi vill tacka alla medarbetare, samverkande organisationer och övriga för ett gott år. Det är styrelsens ambition att även 2010 ska bli ett glädjefyllt år med möjligheter till nya upplevelser inom frilufts-, natur- och kulturområdet inom ramen för Roslagsbanekretsen av STF. Täby i februari 2010 Styrelsen för Roslagsbanekretsen av Svenska Turistföreningen. Thomas Malmsten Eva lindvall Kerstin Persson Ordförande kassör studieansvarig Veronica Duske Åke Knutsson Maria-Elida Lundberg V. ordförande webbansvarig ersättare Britt Engdahl Irene Rybrink Rolf Melin sekreterare programansvarig ersättare

3 Genomförd verksamhet under 2009 Besök på K. A. Almgrens sidenväveri Den 19 januari besökte vi ett unikt industrimuseum på Södermalm. Almgrens sidenväveri har vävt tyger, sidenband och sjalar mellan 1833 och Vävsalen som bevarats har kvar vävstolar och redskap sedan den togs i bruk 1862, då Södermalm fortfarande var en förort till Stockholm. Vi fick en intressant guidad tur genom den gamla industrimiljön. Besöket samlade 3 deltagare under ledning av Maria-Elida Lundberg. Besök på Thielska Galleriet Den 22 februari arrangerades ett besök på Thielska Galleriet som har en unik samling av nordisk sekelskifteskonst. Bankiren Ernst Thiel var nära vän till sin tids stora konstnärer, Edvard Munch, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Eugène Jansson och många fler. Galleriet har nyligen genomgått en omfattande restaurering. Huset har återfått sin snart hundraåriga värdighet och är som nytt. Besöket samlade 12 deltagare under ledning av Eva Wassberg. Vad gör en brandman, när han inte jobbar? Den 7 mars fick vi en visning av brandstationen i Vallentuna. Visningen som var är tänkt för hela familjen samlade ett stort antal barn och vuxna som på nära håll fick möjlighet att närmare studera brandbilarna och allt annat runt organisationen. Besöket samlade 29 deltagare under ledning av Irene Rybrink Vad hände på Höstsol? Den 24 mars gjorde vi ett besök på mytomspunna Höstsol, numera Såstaholm konferens. Här bodde skådespelare efter en karriär på Stockholms teatrar. Höstsol fungerade som tillflyktsort för äldre skådespelare i 60 år. I dag verkar Såstaholm med sin spännande historia som inspiration för aktiv konferensverksamhet i lantlig miljö, vackert beläget vid Vallentunasjön. Besöket samlade 26 deltagare under ledning av Thomas Malmsten. Öppen Programverkstad Den 28 mars arrangerades en öppen programverkstad på Bogesunds Slottsvandrarhem för att planera våra kommande aktiviteter. Alla var välkomna och arrangemanget samlade 15 deltagare under ledning av programansvarige Irene Rybrink. Besök i Norrtälje för daglediga Den 21 april arrangerades ett besök i idylliska Norrtälje för att bl.a.se utsiktsplatsen Södra Bergen, Norrtäljes fina konsthall och äta en god lunch/middag nere vid hamnen på Restaurangbåten S/S Norrtelje. Arrangemanget samlade 17 deltagare under ledning av Veronica Duske. Vandring på Bogesundslandet Den 26 april vandrade vi Dammstakärr-rundan. Dammstakärret är en fantastisk liten fågelsjö med näckrosor (på sommaren) och fåglar som storlom, sångsvan och en mängd andra fåglar. Naturen runt omkring var som vanligt, vacker och varierad på Bogesund. Vandringen samlade 18 deltagare under ledning av Per Wallin. Strandpromenad längs Stora Värtan Den 9 maj gjorde vi en ca 7 km lång, vacker och omväxlande strandpromenad längs Stora Värtan från Näsby Slott till Hägernäs Strand. På vägen passerade vi historiska platser som Näsby Slott, många vackra parker och badplatser. Vandringen samlade 8 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Vandring i naturreservatet Näsudden Den 16 maj välkomnades 3 deltagarna till en vandring i det natursköna naturreservatet Näsudden i Österåkers kommun i samband med Föreningarnas dag under ledning av Maria-Elida Lundberg. Besök på Skånelaholms slott Den 17 maj besökte vi det romantiska slottet från 1600-talet, Skånelaholm, i vacker park vid sjön Fysingen, Upplands Väsby/Märsta. Slottet är möblerat i stilar från olika epoker och har intressant samling av kuriosa och allmogeföremål. Besöket samlade 8 deltagare under ledning av Irene Rybrink.

4 Fira Nationalparkernas dag med besök i Färnebofjärdens nationalpark och övernattning i Gysinge bruk. Den maj besöktes Färnebofjärdens nationalpark, som inrättades 1998, är en del av Nedre Dalälven, ett säreget område där sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar mosaik. Parken är belägen söder om Gysinge på gränsen mellan Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Parken har ett rikt fågelliv och här kan man studera speciella miljöer som älvängar, översvämningsmark, gammelskog och forsar. Övernattningen skedde på Gysinge Wärdshus som ligger mitt i Gysinge Bruk, ett vackert och välbevarat vallonbruk från och 1800-talen. Arrangemanget samlade 14 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Övernattning på Landsort (Öja) i södra skärgården Den maj arrangerades vår populära utflykt till Landsort. Vi bekantade oss närmare med ön bl.a. genom den guidade turen. Arrangemanget samlade 18 deltagare under ledning av Veronika Duske. Besök på Penningby slott Den 7 juni gjorde vi ett besök till den äldsta profana byggnaden i Sverige. Det nuvarande stenhuset började uppföras någon gång efter 1466, då en äldre bebyggelseförstördes i samband med senmedeltidens inbördeskrig inleddes ombyggnader från försvarsborg till slott, som fullbordades i början av 1730-talet. Parken i engelsk stil anlades Besöket samlade 16 deltagare under ledning av Maria-Elida Lundberg. Visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka Den 30 augusti arrangerades en visning av Albertus Pictors målningar i Täby kyrka med anledning av 500års jubileet. Tänk dig tillbaka drygt 500 år i tiden medeltiden. Du står inne i Täby kyrka och ser stora byggnadsställningar som täcker tak och väggar. Albertus Pictor och hans medhjälpare har kommit fram till kyrkan efter en lång och jobbig resa med häst och vagn. Väggarna är nypustade och det är bara att sätta igång. Det är Albertus Pictor själv som skissar upp konturerna med kol. Själva arbetet med målningarna ska sedan utföras av hans fyra gesäller så började introduktionen till visningen som samlade 27 deltagare under ledning av Britt Engdahl Ekebysjön skyddad natur mitt i villastaden Den 6 september genomfördes vandringen i Ekebysjöns naturreservat, Danderyd. I sjön och dess omedelbara närhet häckar ett 60-tal fågelarter. Hagmarkerna väster om sjön har en betespåverkad flora med många arter. I sjön blommar röd näckros. Vandringen samlade 16 deltagare under ledning av Veronica Duske Europeiska vandringsdagen Den 13 september vandrade vi längs Roslagsleden, från Karby gård (Täby) till Brottby (Vallentuna), ca 20 km, en av de vackraste sträckorna längs Roslagsleden. Roslagsleden är en del av den europeiska vandringsleden E6 som i Sverige sträcker sig från Malmö till Grisslehamn, ca 1400 km sammanlagt. Den del som går genom våra trakter är Roslagsleden som börjar i Danderyd och slutar i Grisslehamn, ca 124 km. Under vägen passerade vi Gullsjön och besteg Löttingekullen, Täbys högsta punkt (58,3 m). Efter Löttinge gick leden i ett stort och relativt orört skogsområde förbi Fågelsångsmossen (Stockholmstraktens bäst utvecklade högmosse) fram till Angarn (15 km). Angarnssjöängen, är en av Stockholmstraktens mest kända platser för fågelskådning och vi fick bra utsikt över sjön från fågeltornet. Efter att ha beskådat de kända hällristningarna i Örsta vandrade vi, 14 deltagare de sista 5 km till Brottby under ledning av Kerstin Persson. Med cykel i Runriket Den 19 september cyklade vi runt Vallentunasjön. Vi stannade vid runstenar som berättar om fyra generationer av Jarlabanke släkten men även andra betydelsefulla släkter från tiden mellan år 1000 och 1100, den tid då kristendomen börjar få fäste på allvar i Mälarregionen. Runstenarna berättar om långa resor österut till det bysantinska riket och den muslimska världen men också om dåtidens rospiggar, som deltog i vikingafärder till England. Vi besökte även järnåldersgravfält för att försöka få ett sammanhang mellan bronsålder och den sena vikingatiden och begynnande medeltiden. Rundturen som var ca 3 mil lång samlade 16 deltagare under ledning av Karl Hellström.

5 Kajakpaddling Den 20 september var väderutsikter så strålande att vi erbjöd 6 deltagare en nybörjarkurs i fina, säkra och lättpaddlade havskajaker under ledning av Åke Knutsson. Kullö reservatet, Vaxholm Modern bebyggelse i kulturområde Den 10 september besökte vi Kullö naturreservat. Där kan man på en yta av 27 hektar hitta många olika miljöer och många arter, varav två rödlistade. I fyrahundra år var gården Norrkulla på Kullön ett jordbruk. Nu försöker man återställa den historiska jordbruksmiljön. Vi fick följa med på en guidad tur genom den moderna nya ekobyn och den omväxlande naturen i reservatet. 20 deltagare deltog under ledning av Irene Rybrink. Konst i Roslagen Den 3 oktober genomfördes Konst i Roslagen som är en av Sveriges främsta konstrundor. Tre deltagare besökte ett antal etablerade konstnärer och konsthantverkare i deras egna miljöer i Täby och Vallentuna under ledning av Irene Rybrink. Karlbergs slott Den 14 oktober fick 24 deltagare, under ledning av Thomas Malmsten, ett unikt tillfälle att följa den guidade visningen av Karlbergs slott som byggdes på 1600-talet och som idag fungerar som militärhögskola. Studiecirkel i samarbete med studiefrämjandet Handlingsprogram för STF i frilufts-, natur- och kulturfrågor Vilka av riksdagens miljökvalitetsmål som är angelägnast för STFs mål för att främja turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur fick vi lära oss mera om i studiecirkeln som samlade 6 deltagare under ledning av Kerstin Persson. Nya vandringsstigar i Täby Den 18 oktober vandrade vi på en av de tre gröna entréerna till naturområdet kring Mörtsjön och Fjäturen. Vi följde till en början den nya vandringsleden Sjöslingan till stranden av Mörtsjön som ligger inom ett nybildat Natura 2000 område. Vandringen fortsatte sedan i riktning mot betesmarkerna som tillhör Hagby Gård. Här vek vi in på Fornslingan där vi fick se runristade hällar och många andra fornlämningar. På återvägen följde vi åter Sjöslingan men den del som leder förbi Fjäturen och som i stort sett sammanfaller med den uråldriga vandringsleden mellan Rösjön och Vallentunasjön. Hela vandringsturen samlade 27deltagare under ledning av Karl Hellström. Besök hos Birgitta-systrarna i Djursholm Tisdagen den 10 november stod en härlig gemensam måltid uppdukad för oss, oavsett tro eller livsåskådning, hos Birgittasystrarna i Djursholm, i deras kloster/gästhem. Efter måltiden presenterade Birgittasystrarna, Vår frälsares Orden Ordo SS, Salvatoris S. Birgittae sin verksamhet i Djursholm, vars kloster grundades Heliga Birgitta är en av de mest uppmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Hon lade grunden till Birgittaorden genom sitt ihärdiga arbete under mitten av 1300-talet. Påven Urban den femte godkände år 1370 Birgittaorden vid ett besök i Rom. Besöket samlade 39 deltagare under ledning av Britt Engdahl. Spännande besök på Arlanda flygplats och vandrarhemmet Jumbo Den 14 november passerade vi genom säkerhetsspärren med hjälp av luftfartsverkets guide. Vi for sedan runt ute på flygplatsen i buss och fick på nära håll se alla aktiviteter som förekommer på en flygplats av Arlandas storlek. Guiden berättade också om Arlandas historia och framtida planer. Vi tog oss sedan till det nya vandrarhemmet Jumbo Hostel som ligger inom gångavstånd från terminalbyggnaden och fick där se hur man kan bygga om en jumbojet till vandrarhem. Besöket samlade 28 deltagare under ledning av Karl Hellström. Prova på akvarellmålning Den 18 november provade vi på akvarellmålning hos Göran Rücker som är en inspirerande akvarellmålare med särskild känsla för hav och natur. Han är också en inspirerande pedagog. I sin spännande ateljé tog han denna kväll emot både nybörjare och dem som redan hade erfarenhet av akvarellmålning. Verksamheten samlade 9 deltagare under ledning av Anita Andersson

6 Hur fungerar Roslagsbanan? Den 28 november följde vi med på ett studiebesök till Roslagståg AB och fick en inblick i hur Roslagsbanan fungerar. Vi tittade in i trafikledningscentralen, och vi kom i närkontakt med tekniken i lok och vagnar, lokstallar och verkstäder. Dessutom fick vi återse några gamla bekanta veterantåg. Studiebesöket samlade 21 deltagare under ledning av Åke Knutsson. Besök på Hallwylska museet Den 8 december arrangerades ett guidat besök i privatpalatset, Hallwylska, som var hem till en schweizisk greve och en svensk rikemansdotter. Palatset byggdes av arkitekten Isak Gustaf Clason och stod färdigt Walther och Wilhelmina von Hallwyl hade tre krav på byggnaden: Den skulle vara deras hem, det skulle finnas kontorslokaler för grevens affärsverksamhet och naturligtvis skulle den rymma de samlingar av konst och konsthantverk, som Wilhelmina köpt under sina många resor i Europa, Afrika och Orienten donerades palatset till den svenska staten och sen dess har tiden stått still, då palatset ser ut precis som när paret von Hallwyl bodde där. Besöket samlade 13 deltagare under ledning av Eva Wassberg Luciavandring med glögg Luciadagen den 13 december upprepade vi vår populära vandring runt Rönningesjön. Vid Skavlöten smakade det bra att dricka vår medhavda varma glögg och åse badentusiasterna i sjön, dock utan stjärngossestrut. Vandringen samlade 13 deltagare under ledning av Thomas Malmsten.

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje

Kursgårdar. Bommersvik, Södertälje UGL-guiden erbjuder endast kvalitetssäkrade kurser som alla uppfyller Försvarsmaktens krav på kvalitet, kursinnehåll och handledarkompetens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. För

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 Medlemmar Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 315 medlemmar. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 12 och därtill fanns 9 övriga

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VANDRINGSLEDER i SVERIGE

VANDRINGSLEDER i SVERIGE SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VANDRINGSLEDER i SVERIGE SORTERADE PÅ LANDSKAP/KOMMUN ALLEMANSRÄTTEN Den underbara Svenska naturen står öppen för alla - alla har rätt att njuta av dofter, fågelsång

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE wco 2011 Stvrelsens sammansättninq Sven-Erik Emmoth Bengtgöran Ellerstedt Eva Lindström-Björn Birgitta Hellberg Carl-Ake Utterström Ordförande Vice ordforande Kassör Sekreterare Ledamot

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Vandra på Irland. Wicklow Way, 7 nätter Tinahely Marlay Park och Dublin, 6 vandringsdagar

Vandra på Irland. Wicklow Way, 7 nätter Tinahely Marlay Park och Dublin, 6 vandringsdagar Wicklow Way, Tinahely Marlay Park och Dublin, 7 nätter 1(5) Vandra på Irland Powerscourt slottet med trädgård, Enniskerry Wicklow Way, 7 nätter Tinahely Marlay Park och Dublin, 6 vandringsdagar Wicklow

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2013. Föreningen hade vid årets utgång 210 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Lathund för riksstämmoombuden

Lathund för riksstämmoombuden Lathund för riksstämmoombuden STFs föreningsidé Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja svensk turism och att sprida kännedom om land och folk

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Store Mosse, Jönköpings län

Store Mosse, Jönköpings län Sida 1 av 6 Store Mosse, Jönköpings län Store Mosse ligger på småländska höglandet och är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar och bildar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2014 FRISKIS PÅ GÅNG Lördagen 18 Januari, Vintervandring i vilda Skrylle med Eva H Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Handlingar till SPF Billdalsseniorernas årsmöte 2012

Handlingar till SPF Billdalsseniorernas årsmöte 2012 Handlingar till SPF Billdalsseniorernas årsmöte 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011... 2 Inledning... 2 Allmänt... 2 Styrelsen... 2 Ekonomisk rapport... 3 Externa aktiviteter... 3 Förtroendeuppdrag...

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse

Elitföreningen Damfotboll. Årsberättelse Elitföreningen Damfotboll Årsberättelse 2009 Styrelsens berättelse EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Norr- och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2015 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer