Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk. Produkter för skydd av fuktpåverkade konstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk. Produkter för skydd av fuktpåverkade konstruktioner"

Transkript

1 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Produkter för skydd av fuktpåverkade konstruktioner

2 2 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Utbildade entreprenörer Projektering Erfarenhet VATTENTÄTNINGS- PROJEKT Innehåll Detaljarbete Produkt- system 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _Vattnets egen cykel 06 _Vattenreservoarer och vattentorn 08 _Avloppsreningsverk 10 _Dricksvatten 12 _Certifieringar för dricksvatten 14 _SS/EN 1504, del 2 15 _Certifieringar enl. SS/EN 1504, del 2 17 _Absolut täthet för vatten 18 _Elasticitet och spricköverbryggning 20 _Översikt över teknologier och produkter 22 _Riskhantering: från produkter till lyckade projekt

3 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 3 Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutionsexperter hittar innovativa och hållbara lösningar som uppfyller dina specifika behov av byggteknik. Vår globala erfarenhet och vårt globala nätverk hjälper dig att bli ramgångsrik nu och i framtiden. Master Builders Solutions I Master Builders Solutions-varumärket har BASF samlat all sin expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av byggnadsstrukturer. Master Builders Solutions är baserat på erfarenhet från mer än ett århundrade inom byggindustrin. Know-how och erfarenhet från BASF:s globala nätverk av byggexperter utgör kärnan hos Master Builders Solutions. Vi kombinerar de rätta elementen från vår portfölj för att lösa dina specifika utmaningar inom byggnation. Vi samarbetar tvärsöver expertis och regioner och utnyttjar den erfarenhet vi fått från otaliga byggprojekt över hela världen. Vi utnyttjar BASFteknologier såväl som vår ingående kunskap om lokala byggbehov maximalt, för att utveckla innovationer som hjälper dig att bli mer framgångsrik och att bygga hållbara konstruktioner. Master Builders Solutions-varumärkets omfattande portfölj inbegriper betongtillsatser, cementtillsatser, lösningar för anläggningar under jord, vattentäta lösningar, tätningsmassor, lösningar för betongreparationer och skydd, prestandabruk, lösningar för performance flooring.

4 4 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Vattenförvaltning och vattnets cykel Europa anses normalt sett ha tillräckliga vattenresurser. Vattenbrist och torka är dock på väg att bli ett vanligare och mer utbrett fenomen inom EU. Nederbörden är ojämnt fördelad, både geografiskt och årstidsmässigt, och det ökar behovet av skydd, transport och behandling av vatten. En av de viktigaste målsättningarna i EU:s vattenpolitik är dessutom att säkra tillgången på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet och att upprätthålla det goda tillståndet hos alla vattenområden i Europa. Dessa målsättningar är en förutsättning för en effektiv vattenförvaltning Avloppsreningsverk Jordbruk Fördämning Dricksvattenframställning Lagring Stad Avsaltning Vattenavdunstning Konstbevattningskanaler Vattenledning Avloppsvatten 6. 1.

5 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 5 Vatten är liv! Vatten är förutsättningen för allt liv både för människor, djur och växter. Vattenresurser har alltid varit en avgörande faktor för var människor valt att bosätta sig. Kvantiteten och kvaliteten på det vatten som är tillgängligt för olika ändamål bildar grunden till befolkningens utveckling och förbättrar därmed deras livskvalitet. Skydd av vattenresurserna av ekosystem i sötvatten och saltvatten och vårt dricksvatten är därför ett av Europas miljöskyddsmål. Vatten är en bristvara! Befolkningstillväxt, utbyggnad av städer, ekonomisk utveckling och en förhöjd levnadsstandard har tillsammans medfört en ökad vattenförbrukning med vattenbrist och ökad förorening som följd. Särskilt i Sydeuropa har nederbördsmängden minskat. Den globala uppvärmningen innebär dessutom att Sydeuropa troligtvis kommer att uppleva fler och längre perioder av torka och vattenbrist. Vattnet är ojämnt fördelat! De nord- och centraleuropeiska länderna förväntas däremot få större mängder nederbörd. Detta är generellt positivt, men risken för översvämningar ökar. Akta våra vatteninfrastrukturer! Att transportera vatten från plats till plats är mycket dyrt. Infrastrukturerna förväntas fungera under längre perioder, men de påverkas långsamt av vind och väder. När det uppstår översvämningar kan vi vänta oss landerosion och skador på infrastrukturen, medan torka och ansamling av avlagringar och smuts kan påverka infrastrukturens effektivitet. Behovet att underhålla infrastrukturen har identifierats som en av de viktigaste åtgärderna för att reducera vattenförbrukningen, eftersom det förhindrar konstant läckage och vattenförlust.

6 6 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Dammar Dammar är några av de mest imponerande strukturer som byggts av människor. Dammar används vanligtvis för vattenförsörjning till tätorter eller för bevattning av skördar, för att avleda stora mängder avloppsvatten från gruvdrift (restprodukter), för att producera el i vattenkraftverk eller för att bidra till kontroll av eller dämpning av vattenflöden. Men dammar varar inte för evigt: Sprickbildning på grund av temperaturväxlingar eller frys-töcykel, armeringskorrosion i betongdammar, vattenerosion o.s.v. påverkar funktionaliteten och livslängden. Det är därför ett viktigt mål att hindra vatten från att tränga in i dammstrukturen för att förhindra att dammen brister på kort sikt, men också för att förhindra långsiktiga skador på grund av nedbrytning av material eller brister i strukturen. Tätning av skarvar, vattentätning uppströms eller nedströms ytor, injektering i sprickor o.s.v. är nödvändiga och vanliga vattentätningsåtgärder som, kombinerat med nödvändiga procedurer för betongreparation, säkerställer att strukturen förblir intakt. Vattentätningssystem under varumärket Master Builders Solutions från BASF uppfyller alla dessa behov. Fallhistoria: Iznájar-dammen (Spanien) Reparation och skydd genom vattentätning av utlopp mot vatten med hög sulfathalt. Projektet slutfördes 2010

7 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Reparation av betong Vattentätningsmembran uppströms Vattentätningsmembran nedströms Dräneringskonstruktion, vattentätning Injeksjon för vattentätning i stor skala Behandling av skarvar Våra vattentätningssystem för dammar är skräddarsydda för förhållanden med specifika krav i varje enskilt projekt. Hållbar vattentätningsbehandling för ytor uppströms och nedströms säkerställs med hjälp av det elastiska membranet MasterSeal. Betongreparationssystem och injekteringar fyller sprickor och hålrum inuti dammens struktur med MasterEmaco reparationsbruk och MasterInject-injekteringsharts och slurry-produkter. Ta kontakt med oss och dra nytta av vår världsomspännande expertis när det gäller helt pålitliga vattentätningslösningar för ditt vattenprojekt. Många lösningar, ett märke: Master Builders Solutions från BASF Cementreparation av strukturer Ultra-snabbhärdande tätningsbruk Polyuretanmembran Tejpprodukter Injekteringshartser Polymermodifierade cementbaserade membran Hartsbaserade membran Polyureamembran MasterEmaco S range MasterSeal 590 MasterSeal NP 474 MasterSeal CR 462 MasterSeal 930 MasterInject 1325 MasterInject 1330 MasterSeal 531 MasterSeal 550 MasterSeal 588 MasterSeal 6100 FX MasterSeal M 336 MasterSeal M 338 MasterSeal M 391 MasterSeal M 808 MasterSeal M 689 Användning Reparation av betong Beläggning/membran Läckagetätning Sprickinjektering Tätning av skarvar Yta Underlag Betongdammar Fyllningsdammar

8 8 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Vattenreservoarer och vattentorn Sedan den första civilisationen har människan haft behov av att lagra vatten. Klimatförändringar medför omväxlande perioder med överskottsvatten och perioder med lite vatten eller till och med torka. Under perioder med mycket vatten lagras vatten i vattentankar för att därefter gradvis släppas ut under perioder med vattenbrist. En vattentank kan användas för lagring av dricksvatten, vatten för konstbevattning och husdjur inom jordbruket, vatten för brandbekämpning eller processvatten till industrin. Vattenreservoarer kan antingen anläggas på marken eller placeras högt i vattentorn, allt efter vilket hydrostatiskt tryck som är nödvändigt för att distribuera vattnet. Om man ska förhindra vattenförlust i tankar och samtidigt behålla en kvalitet som är lämplig för dricksvatten, är det nödvändigt att använda vattentätningsmembran som uppfyller de europeiska och nationella reglerna för kontakt med dricksvatten. Reservoarer kan dessutom börja läcka, ofta på grund av dåligt underhållna expansions- eller konstruktionsfogar. Fogarna kräver därför en särskild behandling som förbereder för konstruktionens rörelser och samtidigt säkerställer den nödvändiga vattentätheten. Vattentätningssystemen från BASF:s varumärke Master Builders Solutions kan hantera alla dessa utmaningar. Referens: vattentorn i Chrudim (Tjeckien) Reparation, skydd och vattentätning av vattentorn med systemen MasterEmaco S och MasterSeal. Projektet avslutades 2008

9 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Vattentätning av tak Betongreparation Invändigt vattentätningsmembran Utvändigt vattentätningsmembran Hålkärl Fogtätning Invändig fogtätning med fuktexpanderande fogband Våra vattentätningssystem för reservoarer och vattentorn bevarar och skyddar vårt vatten ytterligare. MasterSeal-vattentätningsmembran, antingen cement- eller plastbaserade, ger en ekonomiskt fördelaktig vattentätning av betongoch murverkskonstruktioner och förhindrar på så sätt vattenförlust. De är dessutom certifierade för kontakt med dricksvatten och skyddar alltså kvaliteten på vattnet vi dricker. MasterSeal-tätningsprodukter fulländar vattentätningssystemet med en hållbar fogbehandling. Prata med oss och dra fördel av vår globala expertis med fullt pålitliga vattentätningslösningar för ditt vattenprojekt. Flera lösningar, ett varumärke: Master Builders Solutions från BASF Reparation av cementbaserade konstruktioner Ultra-snabbhärdande vattentätningsbruk MasterEmaco S-serien Fogprodukter av polyuretan Fogband Fuktexpanderande elastiska fogmassor Injekteringsharts Polymermodifierade cementbaserade mem-bran Membran baserade på plastbaserade hartser Polyuretan- och hybridmembran MasterSeal 590 MasterSeal NP 474 MasterSeal 930 MasterSeal 912 MasterSeal 910 MasterInject 1325 MasterInject 1330 MasterSeal 531 MasterSeal 550 MasterSeal 588 MasterSeal M 391 MasterSeal M 808 MasterSeal M 860 Användning Tätning av fogar Underlag Betongreparation Ytbehandling/membran Läckagestopp Hålkärl Förankringar Sprickinjektering Invändigt Yta Betongväggar Murverk Betonggolv Reservoartak (utvändigt)

10 10 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Avloppsreningsverk Några av de tuffaste och mest krävande villkoren för byggmaterial hittar man i kloaksystem och avloppsvattenrening. Här gäller de vanliga långsiktiga problemen för armerad betong: Karbonatisering till följd av exponering för CO2 eller surt regn medför korrosion av armeringen och avflagningar av betong, omfattande frost- och töperioder medför avflagningar på ytor och nedbrytning och ett tunt täckskikt och en ringa betongproportionering påverkar tillsammans konstruktionens hållbarhet. Dessutom exponeras avloppsreningsverken för en helt ny rad aggressiva förhållanden. Forsande vattenströmmar och uppslammade torrsubstanser medför erosion och slitage, medan den kemiska påverkan från en hög sulfatnivå och biogen syrabildning skapar en aggressiv miljö. Detta kan medföra en snabb nedbrytning av betongytor och korrosion av betongens armering och stålkonstruktioner. Vattentätningssystemen från BASF:s varumärke Master Builders Solutions kan hantera alla dessa utmaningar. Referens: EDAR El Carambolo i Sevilla (Spanien) Vattentätning, reparation och skydd av primär sedimenteringstank på avloppsreningsverk med bruket MasterEmaco S och MasterSeal M 336. Projektet avslutades 2009

11 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Betongreparation Vattentätningsmembran Fogar Hålkärl Invändig fogtätning med fuktexpanderande fogband Våra vattentätningssystem för avloppsreningsverk har en pålitlig kemikalieresistens där det är nödvändigt. MasterSeal-vattentätningsmembranen är speciellt utvecklade för denna aggressiva miljö. Avloppsvattents kemiska och mekaniska aggressivitet skadar betongkonstruktionerna som kräver en professionell ytbehandling med vårt reparationsbruk MasterEmaco och vårt injektionsharts MasterInject. Prata med oss och dra fördel av vår globala expertis med fullt pålitliga vattentätningslösningar för ditt vattenprojekt. Flera lösningar, ett varumärke: Master Builders Solutions från BASF Reparation av cementbaserade konstruktioner Ultra-snabbhärdande vattentätningsbruk Fogprodukter av polyuretan Fogprodukter av polysulfider Fogband Fuktexpanderande elastiska fogmassor Injekteringsharts Kapillär vattentätning Polymermodifierade cementbaserade membran Membran baserade på plastbaserade hartser MasterEmaco S-serien MasterSeal 590 MasterSeal NP 474 MasterSeal CR 462 MasterSeal CR 170/CR 171 MasterSeal 930 MasterSeal 912 MasterSeal 910 MasterInject 1325 MasterInject 1330 MasterSeal 501 MasterSeal 531 MasterSeal 550 MasterSeal 588 MasterSeal M 310 MasterSeal M 336 MasterSeal M 338 MasterSeal M 391 MasterSeal M 808 Tätning av fogar Underlag Användning Kemikalieresistens Betongreparation Ytbehandling/membran Tätning av läckage Lister/hålkärl Förankringar Sprickinjektering Invändigt Yta Betongväggar Murade väggar Betonggolv Reservoartak (utvändigt) Låg Medel Hög

12 12 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Dricksvatten I Europa finns det två grundläggande lagar om produkter i kontakt med dricksvatten. Den första berör själva dricksvattnets kvalitet (Rådets direktiv 98/83/EC, dricksvattendirektivet), och den andra är Kommissionens direktiv 2002/72/EC om plastmaterial som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Båda dessa direktiv har omsatts till lokal lagstiftning i alla EU-länder och utgör det absoluta minimikravet för alla. Användningen och upprätthållandet av dessa direktiv hänger dock även ihop med den befintliga lokala lagstiftningen som kan omfatta ytterligare krav eller strängare krav. Rådets direktiv 98/83/EC Dricksvattendirektivet Detta direktiv berör dricksvattnets kvalitet och omfattar upp till 48 mikrobiologiska och kemiska parametrar som ska kontrolleras regelbundet. Vid EU-medlemsstaternas omsättning av dricksvattendirektivet till deras egna nationella lagstiftning kan de införa ytterligare krav, t.ex. införa reglering av flera ämnen som är relevanta i deras områden eller fastställa högre standarder. Medlemsländerna får dock inte införa lägre standarder, då skyddet av människors hälsa ska vara detsamma i hela EU.

13 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 13 Kommissionens direktiv 2002/72/EC och Kommissionens förordning nr 10/2011 om plastmaterial i kontakt med livsmedel Direktiv 2002/72/EC (som har ändrats betydligt sex gånger) gäller endast för plastmaterial (eller polymermaterial) som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. I detta direktiv betraktas vatten som ett livsmedel. I Kommissionens förordning nr 10/2011 har de överflödiga och föråldrade delarna i direktivet 2002/72 och efterföljande ändringar samlats och tagits bort. Även om några länder har egna positivlistor, innehåller denna förordning listor över godkända monomerer och andra utgångssubstanser som kan användas för framställning av plastmaterial och -föremål och som styrs av förordningens restriktioner. I förordningen har dessutom de högsta sammanlagda migrationsgränserna samt specifika migrationsgränser för enskilda beståndsdelar angetts. Förordning nr 10/2011 upphäver direktiv 2002/72/EC, men ger materialtillverkarna tillstånd att fortsätta använda försäkringar om överensstämmelse baserat på det gamla direktivet i fem år, om inte det sker väsentliga förändringar i tillverkningen eller nya vetenskapliga uppgifter framkommer.

14 14 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Certifieringar för dricksvatten Våra produkter har testats och certifierats för användning i kontakt med dricksvatten enligt särskild nationell lagstiftning baserad på europeiska direktiv. Här följer en översikt över våra senaste certifieringar: Produkt Provningsinstitut Standard/procedur MasterSeal 531 MasterSeal 501 MasterSeal 550 MasterSeal 588 MasterSeal M 338 (tidigare Masterseal 138) MasterSeal M 391 MasterSeal M 808 (tidigare Masterseal 608 A) MasterSeal 930 (tidigare Masterflex 3000) MasterSeal NP 474 (tidigare Masterflex 474) Polymermodifierat cementbaserat membran Kapillär vattentätning Polymermodifierat cementbaserat membran Polymermodifierat cementbaserat membran Membran baserat på plastbaserade hartser Membran baserat på plastbaserade hartser Membran baserat på plastbaserade hartser Fogband Polyuretanfogar Applus+ RD 140 (dricksvattendirektivet) EPAL (Portugal) BS 6920 Center Hygienic Laboratories Ceské Budéjovice (Tjeckien) OTEC (Spanien) Sundhedsministeriets dekret 409/2005 RD 118 (plastdirektivet) Water Quality Center BS 6920 Applus+ RD 140 (dricksvattendirektivet) EPAL (Portugal) BS 6920 BELGAQUA Hydrocheck WRC (Storbritannien) BS 6920 DWI (Storbritannien) Forordning 31 (dricksvattendirektivet) WRC (Storbritannien) BS 6920 CHELAB Decreto legislativo n 27 (dricksvattendirektivet) Applus+ Applus+ OTEC EPAL (Portugal) BS 6920 ELLETIPI Decreto Ministerio Salute 174 AIMPLAS WRAS BS 6920 RD 866 (plastdirektivet) WRc-NSP BS 6920 OTEC (Spanien) RD 866 (plastdirektivet) Kantonales Labor Zürich Schweizer Lebensmittelbuch, kapitel 48 Applus+ Applus+ ELLETIPI Decreto Ministerio Salute 174

15 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 15 Referens: Silkeborg Vandværk Reparation, skydd och vattentätning av vattentank med systemen MasterEmaco och MasterSeal. Projektet avslutades 2014

16 16 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk SS/EN 1504, del 2 Den europeiska standarden SS/EN 1504 med titeln "Betongkonstruktioner produkter och system för skydd och reparation" är riktad till alla som är involverade i reparation av betong. SS/EN 1504 berör alla aspekter av reparationsoch/eller skyddsprocessen, däribland: definitioner och reparationsprinciper behovet av noggrann identifiering av orsaker till skador före specificering av reparationsmetod ingående förståelse för kundens behov krav på produktegenskaper och provningsmetoder kontroll av fabrikstillverkning och utvärdering av överensstämmelse, däribland CE-märkning påföringsmetoder på byggplatsen och kvalitetskontroll av utfört arbete Den europeiska standarden SS/EN 1504 består av 10 delar som utgör separata dokument. Tillsammans utgör de en resurs för de projekterande ingenjörerna, entreprenörerna och de materialtillverkande företagen. I SS/EN 1504, del 2, finns specifikationer för produkter/system för ytskydd av betong, däribland: Hydrofob impregnering (H) Behandling av betongen för att uppnå en vattenavvisande yta. Försegling (F): Behandling av betongen för att reducera ytporositeten och stärka ytan. Ytbehandling (O): Behandling som ger betongens yta ett obrutet, skyddande skikt. Här varierar tjocklekarna normalt mellan 0,1 mm och 5,0 mm. När ytskiktet är obrutet används denna typ av behandling även ofta som vattentätningsmembran.

17 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 17 Certifieringar enl. SS/EN 1504, del 2 Vi erbjuder ett omfattande sortiment av MasterSeal-membran som är certifierade som membran för betongskydd i enlighet med SS/ EN 1504, del 2. Certifieringen omfattar inte bara provning av produkternas egenskaper utan även certifiering av produktionsanläggningar och särskilt kontroll av fabrikstillverkning. Princip 1: Skydd mot inträngning Princip 2: Kontroll av fukt Princip 5: Fysikalisk motståndskraft Princip 6: Kemisk motståndskraft Princip 8: Ökning av specifik motståndskraft Produkt 1.1 (H) 1.2 (F) 1.3 (O) 2.1 (H) 2.2 (O) 5.1 (O) 5.2 (F) 6.1 (O) 8.1 (H) 8.2 (O) MasterSeal 531 MasterSeal 550 MasterSeal 588 MasterSeal M 310 MasterSeal M 338 MasterSeal M 336 MasterSeal M 391 MasterSeal M 808 MasterProtect H 303

18 18 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Absolut täthet för fukt och vatten De grundläggande parametrarna som är relevanta för ett vattentätningsmembrans kvalitet är dess absoluta täthet för vatten och fukt, det vill säga mätning av mängden vatten som passerar genom membranet samt dess elasticitet i förhållande till förmågan att överbrygga sprickor i underlaget. Absolut täthet för positivt vattentryck Detta avser ett membrans förmåga att tåla ett känt hydrauliskt tryck direkt på det exponerade membranet som är fäst på betongen, vilket t.ex. typiskt kan vara på den invändiga beläggningen i en tank eller behållare. Funktionstest kan utföras med hjälp av typiska metoder för betongprovning (SS/EN 12390/8) vid det angivna vattentrycket (t.ex. 3 bar som är trycket från en vattenpelare på 30 m). Absolut täthet för negativt vattentryck Detta avser ett membrans förmåga att tåla ett definierat hydrauliskt tryck genom den betong som membranet anbringats på. Ett utvändigt membran på en reservoar under marken kan t.ex. ha både ett positivt tryck från grundvattnet och ett negativt tryck från vattnet i tanken. Funktionstest utförs med hjälp av typiska metoder för betongprovning, t.ex. UNI 8298/8, vid ett visst vattentryck (t.ex. 1 bar som är trycket från en vattenpelare på 10 m). En hög tvärbindning och packningstäthet och användningen av de bästa polymererna är de viktigaste komponenterna i beredningen som säkerställer vattentätning med MasterSealmembran även vid högt vattentryck.

19 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 19 Elasticitet och spricköverbryggning Det är ett allmänt missförstånd att flexibilitet och elasticitet är synonyma begrepp. Även om dessa två egenskaper är förbundna med varandra, är den bästa mätningen av spricköverbryggande egenskaper mer relaterad till elasticitet än till flexibilitet. Elasticitet är ett membrans förmåga att absorbera rörelser i underlaget utan att det uppstår skador i form av t.ex. sprickor eller delaminering. Elasticitetsmätningen ger dock inte i sig själv en verklig indikation på membranets egenskaper när membranet applicerats på ett underlag med fullständig vidhäftning. Mer information kan fås från spricköverbryggningstester, antingen genom statisk mätning (SS/EN , metod A) eller dynamisk mätning (SS/EN , metod B). MasterSeal-membran är elastiska och det kan finnas specifika data baserade på dessa provningsmetoder på följande sidor och i produktbladen. Flexibilitet: Produkten kan böjas utan att skadas Provning av statisk spricköverbryggning enl. SS/EN (metod A) Spricköverbryggning: Produkten kan hålla för sprickor i underlaget Provning av dynamisk spricköverbryggning enl. SS/EN (metod B)

20 20 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Översikt över teknologier Cementbaserade membran Cementbaserade membran, både polymermodifierade och icke-polymermodifierade samt kristallina system för porstängning, används för monolitisk vattentätning avbetongkonstruktioner från både vattentryckets positiva och negativa sida. De största fördelarna med dessa produkter är att de är enkla att påföra (antingen manuellt eller genom sprutning) och kan användas på fuktiga underlag. Betong Underlag Murverk/ sten Spricköverbryggning Statiskt Dynamiskt Skydd mot betongkarbonatisering Kemikalieresistens (*) Slitstyrka MasterSeal 501 Nej MasterSeal 531 Nej < 3,0 g MasterSeal 550 Sd > 50 m A4 (> 1250 μm) Nej MasterSeal 588 Sd > 150 m A4 (> 1250 µm) B3.1 Medel < 0,8 g

21 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk 21 Epoxi-, polyuretan- och polyureabaserade membran Epoxi- och polyuretanbeläggningar används på mekanisk belastning. Dessa produkter är betongkonstruktioner som utsätts för mycket särskilt hållbara och kan användas för många tuffa villkor, t.ex. kemisk påverkan eller olika ändamål. Betong Underlag Murverk/ sten Statiskt Revneoverbygning Dynamiskt Kemikalieresistens (*) Slitstyrka MasterSeal M 310 Sd > 300 m A1 (> 100 µm) Medel < 0,4 g MasterSeal M 336 Sd > 1200 m A3 (> 500 µm) B2 Medel < 0,3 g MasterSeal M 338 Sd > 500 m Medel < 0,2 g MasterSeal M 391 Sd > 50 m Medel < 0,2 g MasterSeal M 808 (**) A4 (> 1250 µm) Hög (**) Fogar Konstruktioner rör på sig och för att tillåta dessa rörelser måste konstruktionerna delas upp i flera delar med hjälp av expansionsfogar. Andra fogar bildas i konstruktionsprocessen, t.ex. när betonggjutningen avbryts så att det uppstår en gjutfog. Dessa fogar stör membranets kontinuitet och ska tätas för att förhindra vattenläckage. Vi erbjuder ett komplett sortiment av tätningsprodukter och band som skapar vattentäta fogar och är helt kompatibla med våra vattentätningsmembraner. Betong Underlag Murverk/ sten Kemikalieresistens (*) Inkapsling av vatten Vattenexponering MasterSeal NP % Medel MasterSeal CR % Hög MasterSeal CR 170/ % Hög MasterSeal 930 Låg Skydd mot betongkarbonatisering Rörelsekapacitet Dricksvatten Avloppsvatten Havsvatten (*) Se tabeller för kemikalieresistens i produktbladet (**) Se produktbladet

22 22 Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk Riskhantering: från produkter till lyckade projekt Denna guide illustrerar vattentätning av en konstruktion för lagring eller behandling av vatten. Oavsett vilket område som ska behandlas är flera komponenter nödvändiga. Den rätta produktkombinationen och -kompatibiliteten är avgörande för att säkerställa produkternas egenskaper. Mot bakgrund av vår globala kunskap om byggnadsfysik och vår erfarenhet och referenser inom reparation och vattentätning av konstruktioner, vet vi att riskhantering är ett relevant ämne inom byggbranschen. Det krävs pålitlighet i alla avseenden däribland produkter, kompletta lösningar (från membran till produkter till detaljarbete), professionell vägledning och professionellt utförande m.m. Orsakerna till konstruktionsfel och sannolikheten att dessa kommer att uppstå har identifierats genom en rad undersökningar i Europa och har resulterat i fyra grundläggande felkategorier: projektering, konstruktion, material samt användning och underhåll. Material 11 % Utförande 40 % Användning och underhåll 10 % Projekt 39 % Ägare, investerare, huvudentreprenörer och ingenjörer har för att styra dessa risker och säkra sina investeringar först och främst användning för kompletta vattentätningslösningar som levereras av en pålitlig producent. Riskhantering från BASF fokuserar på att minska sannolikheten för att de identifierade orsakerna till skadorna uppstår: Detaljerad analys av behov samt genomgång av specifikationer och ritningar för att säkerställa en perfekt vattentätning. Förbättrad planering av vattentätningens pålitlighet med definierade produktsystem som inte bara omfattar vattentätningsmembran utan även produkter för detaljarbete såsom fogar, sprickinjektering, reparation av underlag m.m. Uppnående av en större säkerhet för det tekniska utförandet och projekterad hållbarhet via ett skickligt hantverksmässigt utförande. Utförande med hjälp av entreprenörer som rekommenderas av BASF

23 1 Erfarenhet: Våra Master Builders Solutionsspecialister löser utmaningar på byggplatser i hela världen. Detta har dokumenterats genom vår omfattande referenslista. 2 Utbildade entreprenörer: BASF:s systempartner har genomgått ett intensivt och löpande träningsprogram och erbjuder pålitligt och professionellt utförande av arbetet. Detta säkerställer ett framgångsrikt utförande av arbetet och konstruktioner som är funktionsdugliga på lång sikt. 2 Utbildade entreprenörer Projektering 1 Erfarenhet Detaljarbete 5 RISKHANTERING FÖR VATTENTÄTNINGS- PROJEKT Produkt- system Projektering och specificering: Våra Master Builders Solutionsspecialister hjälper till med analysoch projekteringsprocessen och sätter ihop enskilda produkter till kompletta systemlösningar. 5 Detaljarbete: Vi har kunskap om de produkter och lösningsmetoder, däribland detaljer (fogar, skarvar, genomföringar osv.), som är nödvändiga och som ofta försummas trots att de utgör de mest sårbara ställena. 4 Produktsystem: För detta och alla övriga avsedda användningar krävs produkter med utmärkta funktionsegenskaper och det är alltid viktigt att produkterna har utvecklats och därmed certifierats för det specifika avsedda ändamålet. Vårt omfattande sortiment av vattentätningssystem i Master Builders Solutions har dokumenterats och certifierats i olika europeiska länder för att kunna användas vid vattentätning av olika områden inom byggnation.

24 Master Builders Solutions från BASF för byggindustrin MasterAir Fullständiga lösningar för betong med luftporbildare MasterBrace Lösningar för betongförstärkning MasterCast Lösningar för betongvaruindustrin MasterCem Lösningar för cementtillverkning MasterEmaco Lösningar för betongreparation MasterFinish Lösningar för behandling av formbygge och ytförbättring MasterFlow Lösningar för arbete med precisionsbruk MasterFiber Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong MasterGlenium Lösningar för högpresterande betong MasterInject Lösningar för betonginjektering MasterKure Lösningar för betonghärdning MasterLife Lösningar för förbättrad hållbarhet MasterMatrix Avancerad reologikontroll för betong MasterPel Lösningar för vattentät betong MasterPolyheed Lösningar för vanlig betong MasterPozzolith Lösningar för vattenreducerad betong MasterProtect Lösningar för betongskydd MasterRheobuild Lösningar för betong med hög styrka MasterRoc Lösningar för anläggning under jord MasterSeal Lösningar för vattentätning och försegling MasterSet Lösningar för bindningskontroll MasterSure Lösningar för särskilt bevarande av bearbetningsbarhet MasterTop Lösningar för industrigolv och kommersiella golv Master X-Seed Avancerade acceleratorlösningar för betong Ucrete Lösningar för golvläggning i påfrestande miljöer BASF AB Metallvägen Rosersberg Sverige T +46 (0) Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid tidpunkten för riskens övergång bygger uteslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs. = registrerat varumärke som tillhör BASF-koncernen i många länder. Jan EEBE 1432sv

MasterFinish. Är avgörande för betongfinish och utseende

MasterFinish. Är avgörande för betongfinish och utseende Är avgörande för betongfinish och utseende Är avgörande för betongfinish och utseende Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter hittar innovativa och

Läs mer

MasterGlenium SKY. Lösningar för högpresterande betong inom industrin för fabriksbetong

MasterGlenium SKY. Lösningar för högpresterande betong inom industrin för fabriksbetong MasterGlenium SKY Lösningar för högpresterande betong inom industrin för fabriksbetong 2 MasterGlenium SKY Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter

Läs mer

Prislista Master Builders Solutions i Sverige

Prislista Master Builders Solutions i Sverige Prislista 2017 Master Builders Solutions i Sverige Bifogad prislista är ett urval av våra produkter, för prisuppgift på övriga produkter kontakta en av våra säljare. Ring oss på telefon +46 31 63 98 00,

Läs mer

Prislista 2015-03-01 Master Builders Solutions i Sverige

Prislista 2015-03-01 Master Builders Solutions i Sverige Master Builders Solutions i Sverige Bifogad prislista är ett urval av våra produkter, för prisuppgift på övriga produkter kontakta en av våra säljare. Ring oss på telefon +46 31 63 98 00, eller läs mer

Läs mer

MasterFiber. Lösningar för alternativ armering

MasterFiber. Lösningar för alternativ armering MasterFiber Lösningar för alternativ armering 2 MasterFiber Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter hittar innovativa och hållbara lösningar som

Läs mer

MasterMatrix. Avancerad reologikontroll för betong

MasterMatrix. Avancerad reologikontroll för betong Avancerad reologikontroll för betong 2 Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter hittar innovativa och hållbara lösningar som uppfyller dina specifika

Läs mer

Skydd av betong Lösningar som förlänger din konstruktions livslängd

Skydd av betong Lösningar som förlänger din konstruktions livslängd Skydd av betong Lösningar som förlänger din konstruktions livslängd 2 Skydd av betong Innehåll 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _ Reparations- och skyddssystem 05 _ Förlängning av betongkonstruktioners

Läs mer

Reparation av betong. Reparationslösningar för återställande av betongens beständighet

Reparation av betong. Reparationslösningar för återställande av betongens beständighet Reparation av betong Reparationslösningar för återställande av betongens beständighet 2 Reparation av betong Reaparationslösningar för återställande av betongens beständighet Innehåll 03 _ Master Builders

Läs mer

Guide till industriell vattentätning. Framgångsrika projekt från specifikation till professionellt utförande

Guide till industriell vattentätning. Framgångsrika projekt från specifikation till professionellt utförande Guide till industriell vattentätning Framgångsrika projekt från specifikation till professionellt utförande 2 Guide till industriell vattentätning Innehåll 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _

Läs mer

Offentliga byggnader. Golvlösningar för kommersiella lokaler

Offentliga byggnader. Golvlösningar för kommersiella lokaler Offentliga byggnader Golvlösningar för kommersiella lokaler 2 Offentliga byggnader Vår referens i Neckarsulm (Tyskland): Bechtle AG Innehåll 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _ Master Builders

Läs mer

Underjordsbrytning i hårt berg. Lösningar för konstruktion under jord

Underjordsbrytning i hårt berg. Lösningar för konstruktion under jord Lösningar för konstruktion under jord 2 3 Master Builders Solutions från BASF Inledning Med Master Builders Solutions-märkena sammanför BASF sitt expertkunnande inom kemiska lösningar för nybyggnad, underhåll,

Läs mer

Betong för betongelementindustrin. Avancerade tillsatsmedelslösningar

Betong för betongelementindustrin. Avancerade tillsatsmedelslösningar Betong för betongelementindustrin 2 Betong för betongelementindustrin Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter hittar innovativa och hållbara lösningar

Läs mer

Betongvaruindustrin. Avancerade tillsatsmedelslösningar

Betongvaruindustrin. Avancerade tillsatsmedelslösningar Betongvaruindustrin 2 Betongvaruindustrin Master Builders Solutions från BASF Byggt på samarbete. Våra Master Builders Solutions-experter hittar innovativa och hållbara lösningar som uppfyller dina specifika

Läs mer

Prislista 2016-05-01 Master Builders Solutions i Sverige

Prislista 2016-05-01 Master Builders Solutions i Sverige Master uilders Solutions i Sverige ifogad prislista är ett urval av våra produkter, för prisuppgift på övriga produkter kontakta en av våra säljare. Ring oss på telefon +46 31 63 98 00, eller läs mer på

Läs mer

Hälsa och vård. Hygieniska golv

Hälsa och vård. Hygieniska golv Hälsa och vård 2 Hälsa och vård Vår referens i St. Gallen (Schweiz): Spital St. Gallen Innehåll 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _ Hälsa börjar med rätt golv 06 _ Obegränsade valmöjligheter

Läs mer

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency

Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner. I enlighet med Trafikverkets krav i TRVAMA Anläggning 10 SS-EN 1504. Innovation & Consistency Betongreparation och ytskydd av betongkonstruktioner I enlighet med Trafikverkets krav i Anläggning 10 Innovation & Consistency since 1910 Sika är ett globalt företag Sika är en global koncern med ett

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar betongkemi på 2 minuter Det är viktigt att ta hand om sin betong. Betongen är ett mycket beständigt material över tid, men till slut behöver man renovera.

Läs mer

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD SKYDD MOT FROST- OCH ROSTSPRÄNGNING SAMT SLITAGE OCH KEMIKALIEANGREPP COMTEC HÖGTEKNOLOGI FÖR BYGGNADSINDUSTRIN

Läs mer

Industri. Skyddande golvlösningar

Industri. Skyddande golvlösningar Industri 2 Industri Golv för stränga krav För en trygg och säker arbetsmiljö. BASF levererar skräddarsydda system för industrimiljöernas stränga krav. Våra specialister är med dig hela vägen när du ska

Läs mer

MasterSeal 6100 FX. Elastiskt och flexibelt lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong, finns i LJUSGRÅ och VIT färg

MasterSeal 6100 FX. Elastiskt och flexibelt lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong, finns i LJUSGRÅ och VIT färg BESKRIVNING MasterSeal 6100 FX är ett cementbaserat, elastiskt och flexibelt, lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong. När det blandas med vatten får MasterSeal 6100 FX en

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa Aktiva slösningar för konstruktionsfogar SikaSwell - AKTIVT SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell profiler och fogmassa

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EN 1504-2 DET PERFEKTA BETONGSKYDDET EKOLOGISK BETONGYTOR PREFAB BEHÅLLARE I BETONG BETONGRÖR ALLA TYPER AV BETONG Skydda det du tycker om och som är värdefullt för Dig. Naturligtvis med EverCrete Vetrofluid!

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga Mataki Elastofol Supreme - När det krävs något utöver det vanliga 5 starka skäl att välja Mataki Elastofol Supreme 1. Godkänt för alla underlag inklusive cellplast 2. Sammanfogas med varmluftsautomat,

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri

Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri Silikal plastmassagolv för hårt ansatta golv och andra ytor inom handel och industri Förvänta dig mer av ditt golv I över 60 år har Silikal använts på miljontals kvadratmeter golv. I små och stora företag

Läs mer

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK Telefon (08) 66 56 566 SIDA 2 l YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster-koncernen

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12)

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12) Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering Corporate Construction Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne.

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Betongreparationer Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Bra utförande ger längre livslängd Även om betong är ett mycket hållbart

Läs mer

Reparationer av betongkonstruktioner

Reparationer av betongkonstruktioner Reparationer av betongkonstruktioner Johan Silfwerbrand KTH Byggvetenskap Kraftindustrins Betongdag, Älvkarleby, 25 maj 2016 Behovet av reparationer stort En stor del av såväl hus som infrastruktur från

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

4 Gårdsbjälklag och altaner

4 Gårdsbjälklag och altaner 4 Gårdsbjälklag och altaner Nyckel 4.0 System Beta: 4.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 4.1.1 Rörelsefog i väggliv. 4.1.2 Rörelsefog i valv. 4.1.3 Brunnsisolering. 4.1.4 System B2B: 4.2 Principskisser

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

MasterEmaco S 5400. Tidigare: EMACO NANOCRETE R4 PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MasterEmaco S 5400. Tidigare: EMACO NANOCRETE R4 PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PRODUKTBESKRIVNING MasterEmaco S 5400 är ett 1-komponents-, krympkompenserat reparationsbruk med mycket hög styrka och hög elasticitetsmodul för renovering av betongkonstruktioner. Det uppfyller kraven

Läs mer

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 1 / 7 Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 Produkttypens identifieringskod PROD0747 StoCrete TF 200 Ändamål Ytskyddsprodukt beläggning skydd mot inträngning av ämnen (1.3) reglering av

Läs mer

Enkla Processer spar energi

Enkla Processer spar energi Ny teknik inom avloppsvattenrening Enkla Processer spar energi Henrik Hansson Hydropress Huber AB Lund 2008-11-12 Ett Globalt FöretagF Mer än 50 dotterbolag, agenter och representanter världen över Nära

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

Geomembran som fungerar

Geomembran som fungerar Geomembran som fungerar www.firestonebpe.com GEO13BR_SW.indd 1 Pålitlig prestanda i krävande miljöer Firestone EPDM Geomembran är en gummiduk som möjliggör en flexibel och hållbar lösning till en rad utmaningar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation!

Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation! Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation! Let s build confidence. Att installera rör för dricksvatten genom förorenad mark är ofta problematiskt. Vanliga polyetenrör

Läs mer

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor Hydrosådd Kostnadseffektiv etablering av gräs Proffs på gröna sportytor Hydrosådd en effektiv metod för etablering av gräs Hydrosådd är en mycket effektiv metod för etablering av gräs. Med stor precision

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADITION INNOVATION DESIGN 1 2 3 Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den 11 juni 2015 Utkom från trycket den 25 juni 2015

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

SP biogasar häng med!

SP biogasar häng med! Korrosion och vittring på biologiska behandlingsanläggningar Ylva Edwards, CBI Vittrings- och korrosionsproblem för BETONG och BETONGARMERING vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning Tekniskt datablad Version 2015-08-10 Id.nr:02 08 01 02 024 0 000021 Sikafloor Garage Sikafloor Garage 2-komponents vattenbaserad epoxi Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning 120504 Sida 1 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Krav på CE-märkning regleras i Byggproduktförordningen,

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Ucrete industrigolv. Världens starkaste golv

Ucrete industrigolv. Världens starkaste golv Ucrete industrigolv 2 Ucrete industrigolv Vår referens i i Çayırova (Turkiet): Namet charkuterifabrik Innehåll 03 _ Master Builders Solutions från BASF 04 _ 06 _ Golv för dina specifika krav 08 _ Temperaturresistens

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie 1 Inledning Ingjutna bultar och spännkablar används vid anläggningar för att: Förankra konstruktioner som dammar, brooch vindkratsverksfundament,

Läs mer

Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH

Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH Vi kan dimensionera bärande konstruktioner i betong, stål och trä. Vi kan beräkna

Läs mer