JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet"

Transkript

1 JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1

2 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län Ordförande Håkan Mandahl Adress STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget Skärholmen Mailadress till kansliet Telefon och telefontider växel med telefonsvarare Månd - Fred kl och Lunch Tryck exakta printing Ansvarig för Informationsbladet Kai Barvèll, O B S! Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! E-post: Telefon: Länsföreningens Årsmöte 5 Ordföranden har ordet 5-6 Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens 6 Länsföreningens aktiviteter 7-9 Lokalföreningen Norrort 9 Lokalföreningen Södertörn 10 Lokalföreningen Södertälje Lokalföreningen Västerort och A0 lägga in ICE i mobilen 12 SMIL-ruta, Ladda ner.. och Medlemsmöte 13 Diverse information och Annonser Samarbetspartner 16 MANUS-STOPP Nästa nummer av Informationsbladet: 26 augusti 2014 Är det någonting ni vill ha med i nästa nummer?? Ring eller maila: 2

3 KALENDARIUM/Programöversikt Hösten 2014 Dag Aktivitet Organisatör Sid Tisdag 8 juli Strokeätarna/Utflykt Lokalföreningen Södertälje 10 Tisdag 29 juli - Onsdag 30 juli Bussresa, Dalarna Loklalföreningen Södertälje Tisdag 19 augusti Lunchträff Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 20 augusti Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Lördag 23 augusti Haningedagen Lokalföreningen Södertörn 10 Måndag 25 augusti Medlemsmöte Länsföreningen 13 Torsdag 4 september Kräftskiva Länsföreningen 7 Lördag 6 september Tyresöfestivalen Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 17 september Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 30 september Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 28 oktober Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 25 november Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 SMIL-annons Länsföreningen 13 Ladda ner Riksförbundets app 13 Ring Länsföreningens kansli, , om du önskar gå på någon av Länsföreningens aktiviteter! Tack på förhand! 3

4 KALENDARIUM/Alla återkommande aktiviteter Hösten 2014 Dag Startdag Aktivitet Organisatör Sid Onsdag 25 juni, 2 juli, 9 juli,16 juli, 23 juli, 6 augusti, 13 augusti, 20 augusti och 27 augusti. Caféturne Samarbete läns och lokalföreningar 7 Fredag 8 augusti - 19 december Fredagsfika Länsföreningen 7 Fredag 15 augusti- 12 december Varmvattenbad Länsföreningen 7 Måndag 25 augustiojämna veckor 15 december SMIL-träffar Länsföreningen 13 Onsdag Måndag 27 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december och 17 december Massage Länsföreningen 8 3 september- 17 december Aikido Länsföreningen 8 Tisdag 16 september- 16 december Ronnie Gardiner Länsföreningen 9 Onsdag 17 september- 10 december Medlemsfika Länsföreningen (jämna veckor) 8 Onsdag Onsdag 17 september- 10 december Prima Liv Länsföreningen 8 17 september- 3 december Qigong Länsföreningen 8 Fredagar Optimisterna Lokalföreningen Södertörn 10 4

5 LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Den 9 april 2014 höll Länsföreningen sitt årsmöte i Jakobsbergs gård. Det blev ett trevligt möte med en hel del diskussioner, som avslutades med en enklare förtäring. Peo Lindahl från Riksförbundets kansli valdes till mötesordförande, vilket han på sedvanligt sätt skötte alldeles utmärkt. Mötet invalde flera nya medlemmar till styrelsen och i anslutning till årsmötet konstituerade sig styrelsen och fick då följande utseende: Ordförande: Håkan Mandahl vald på 1 år (nyval) Vice ordförande: Kai Barvell vald 2013 på 2 år Kassör: Inger Cederblad-Vestlund vald på 1 år (eget önskemål) Sekreterare: Bengt Båvegård, Vallentuna vald på 2 år (nyval) Ledamot: Annelie Torsfeldt-Heikenborn vald 2013 på 2 år Ledamöter valda på 2 år; Kim Randrup, Söderort (nyval) samt Claus Trolle, Södertörn Ersättare valda på 1 år: Peter Wätterljung, Västerort (nyval); Anna-Karin Hofstedt, City (nyval); Åsa Nelander, City (omval) samt Kerstin Tärnholm, Söderort (nyval). Tyvärr valde Bengt Båvegård under maj månad att, av personliga skäl, lämna styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att,fram till nästa årsmöte, utse Peter Wätterljung som ordinarie ledamot. Övriga val framgår av protokollet från årsmötet, som återfinns på hemsidan. Mötet beslutade efter genomgång av verksamhets- och ekonomiska berättelse och efter att ha hört revisorernas berättelser att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Anders Tillgrens motion om en stadgeändring i syfte att tydliggöra beslutsordningen för vilka som ska representera respektive lokalförening på Länsföreningens årsmöte bordlades för att ge tid till, dels ytterligare utredning av den nya styrelse, dels diskussioner i lokalföreningarna. ORDFÖRANDE HAR ORDET. Hej alla medlemmar! Ja hej, vi har ju knappt träffats, men det skall bli bättre! Jag är Håkan Mandahl och utsågs till ordförande för STROKE-Föreningen i Stockholms län i april i år. Min bakgrund är främst läkemedelsområdet där jag arbetat både i den statliga och den privata sektorn under närmare 40 år. I huvudsak är det den svenska läkemedelspolitiken som engagerat mig, men även internationella frågor har varit frekventa. Jag har fått besöka många i och u länder och varit rådgivare till Världshälsoorganisationen, WHO, i läkemedelsfrågor. Mina kunskaper och erfarenheter av stroke är däremot begränsade. Här har jag mycket att lära, men å andra sidan är det ni, medlemmarna, som är experter på det. Det som är viktigt för länsföreningen är att arbeta för att stödja lokalföreningarna i deras arbete särskilt när det gäller medlemsrekrytering, ekonomi och organisation. Här finns det mycket att göra. För närvarande är medlemsantalet sjunkande, något som riskerar att försvaga vår organisation och vår slagkraft. 5 Fortsättning nästa sida!

6 En annan viktig uppgift är verka för att strokevården förbättras i riket och görs mer likvärdig över riket - vården varigerar mellan olika delar av vårat land. På samma sätt är det med rehabilitering och ADL-träning. Ett annat viktigt område är att motverka återinsjuknande genom förebyggande verksamhet. Här kan mycket göras av den enskilde själv och dennes anhöriga. För en strokeförening är det viktigast företräda medlemmarnas intressen oavsett om det gäller gemensamma vardagsintressen eller handlar om vårdpolitiska frågor på nationell nivå. En organisationsform vi har med ett riksförbund, skilda länsföreningar och lokala föreningar syftar till att underlätta sådana strävanden. Vi skall göra vad vi kan! Idéer, förslag och synpunkter är välkomna! Bästa Hälsningar! Njut av sommaren! Håkan Mandahl ordförande Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens och representantskap. Sammankomsten ägde rum på Quality Park hotell i Södertälje maj. Alla Sveriges föreningsordförande var inbjudna att delta i konferensen som bekostades av riksförbundet. Från vårt län deltog ordföranden från Södertälje, Norrort, Västerort, Stockholms Stad Södra och Södertörn. Docent Kerstin Hulter Åsberg föreläste om Strokedialog - ett sätt att använda Riks-Stroke och Professor Lars Svedberg föreläste om - Den ideella organisationen. Vi bjöds också på rapport om Navem, ett navigerings hjälpmedel, som är under utveckling och en rapport om Synskaderehabilitering. Ett uppskattat grupparbete med tema Medlemsutveckling som genomfördes ska förhoppningsvis resultera i ökat medlems antal. Förbundsstyrelsen fick också möjlighet att svara på frågor från föreningarna. Förra året hölls en förbundskongress och denna äger rum vart tredje år. Däremellan hålls ett representantskap. Till representantskapet har varje länsförening möjlighet att skicka ett ombud. Ordförande vid representantskapet var Bo Månsson. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 redovisades och Riksförbundets auktoriserade revisor Sune Johnson föredrog revisionsberättelsen. Några val av förtroendevalda sker inte på representantskapet, utan det sker på kongressen. En trevlig stämning och atmosfär genomsyrade hela konferensen, vi bjöds på god mat och mycket trevlig umgänge. Peter Wätterljung Ordförande Strokeföreningen Stockholm-Västerort 6

7 LÄNSFÖRENINGEN VARMVATTENBAD med ledare Start: fredag 15 augusti - 12 december. Klockan: Pris: 300 kronor / termin Plats: Handelsvägen 186, Enskede, samma hus som affären BEA, Svedmyra badet. OBS! Du som behöver medhjälpare måste ordna det själv! Vi är många som går på varmvattenbadet, därför vill vi att nya badgäster kontaktar kansliet på Fredagsfika med trav Start: fredagen den 8 augusti, kl , och håller på fram till fredagen 19 december. Är du inte intresserad av att spela på travet går det lika bra att komma för att ta en kopp kaffe och för att umgås med andra medlemmar i föreningen. Vi startar med fika kl Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Kontaktperson: Göran Mörk, eller Sven-Olof Gustavsson, KRÄFTSKIVA torsdagen den 4 september Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Klockan: Mer information kommer att finnas efter sommaren i nästa Informationsblad samt på vår hemsida. SOMMARENS CAFÉTURNE 2014, klockan Sommarens Caféturne, ett samarbete mellan Länsföreningen och Lokalföreningarna i Stockholms län. Onsdagen den 25 juni KL: träffas vi vid Hågelbyparken Tumba. Onsdagen den 2 juli Winterviken Café Vinterviksvägen 60, Aspudden Onsdagen den 9 juli Solstugan, Snoilskyvägen 37, Kristineberg. Buss 62 till ändhållplatsen Fredhäll, gå Rålambhovsvägen mot vattnet, ca 5 minuter. Onsdagen den 16 juli Gröna stugan vid Lötsjön i Sundbyberg, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Läs vidare på sidan 12. Lokalföreningen Västerort. Onsdagen den 23 juli Gamla Orangeriet, Veit Wittrocksvägen 7, Stockholm. Onsdagen den 6 augusti Kl: vid Café Kajkanten Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller) Onsdagen den 13 augusti Vi träffas på Café/Konditori LYRAN Ålgrytevägen 90, Skärholmen. Åker du kommunalt, gå av vid tunnelbanestation: Bredäng. Onsdagen den 20 augusti Vi träffas på Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna (se sidan 9). Onsdagen den 27 augusti Fjärilshuset i Hagaparken. Färdväg. Läs vidare på sidan 12. 7

8 LÄNSFÖRENINGEN AIKIDO Start: måndagen den 1 september eller om du hellre önskar att gå på onsdagar så startar det den 3 september. Till hösten 2014 erbjuder vi två dar i veckan! Kl.: Pris: för 1 dag i veckan kronor eller två dagar i veckan för kronor. Ha en fin sommar önskar Urban Aldenklint! Bokning: ONT I AXLAR ELLER RYGG? Varannan vecka onsdag förmiddag kommer Magnus från Resursteamet till STROKE- Föreningens kansli för att massera! Följande datum: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och17/ Du kan få massage på rygg och nacke, hand och fot eller avkopplande ansiktsmassage. Tidsbokning: VÄLKOMNA önskar Magnus MEDLEMSFIKA Medlemsfika onsdagar jämna veckor. Start: 17 september - 10 december Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Barnängen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Vid första höstfika på Pumpan kommer: Länsföreningens nya ordförande, Håkan Mandahl på besök! Har ni frågor eller funderingar?, ställ dem till honom! Kontaktpersoner: Marianne och Stig Johansson, tel: PRIMA LIV, fysisk aktivitet vid stroke! Praktisk genomgång av fysiska övningar som syftar till en förbättrad alternativt bibehållen funktionsförmåga hos deltagarna. Utbyte av erfarenheter och tips på olika rehabiliteringsalternativ. Ledare är leg. sjukgymnast. Start: onsdag den 17 september - onsdagen den 10 december 2014, 12 gånger. Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Katarinasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Pris: 475 kronor/person och termin. Funderar du på att börja på Prima Liv? Du får gärna prova på en gång för att se om detta passar just dig! Medicinsk QIGONG (Biyun-metoden) Med enkla, långsamma behagliga rörelser kan du stärka din hälsa och immunförsvaret. Förbättra din rörlighet och uppleva mer energi och inre harmoni mm. Start: onsdag den 17 september - 3 december. Plats: Pumpan Lokal: Sofiasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. ANMÄLAN görs till: STROKE-föreningens Kansli på telefon nr:

9 LÄNSFÖRENINGEN RONNIE GARDINER rytm och musikmetod. Start: tisdagen den 16 september till och med tisdagen den 16 december Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdaler vägen 2, Hägersten. Pris: 300 kronor/person, 10 gånger. Svårare grupp: tisdagar kl , för dig som varit med ett tag och kan rörelserna. Lättare grupp: tisdagar kl , för dig som behöver ta det långsamt. LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM NORRORT Den 13 mars höll vi vårt årsmöte, som leddes av vår avgående ordförande Camilla Langell, och som bevistades av 9 personer Efter genomgång av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar samt efter hörande av revisorernas rapport beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsmöte valde därefter Lena Pettersson, Sollentuna, till ordförande på 1 år. Claes Schenatz (kassör) och Kai Barvèll (sekreterare) omvaldes på 2 år och Marie Fagerberg invaldes på 2 år Carina Barvèll och Maja Havbring valdes till ersättare på 1 år och Inger Cederblad Vestlund till revisor på 1 år. Någon valberedning kunde inte tillsättas, då några förslag inte hade förts fram varför denna fråga överlämnades till styrelsen att försöka lösa. På årsmötet fördes bland annat en diskussion om hur föreningen ska kunna bevara eller öka medlemsantalet. Dessutom diskuterades förhållandet mellan lokalföreningar och länsföreningen samt länsföreningens kansli. På den internationella strokedagen den 13 maj var föreningen representerad av Lena och Kai i entréhallen på Danderyds sjukhus, där vi hade kontakt med ca personer som sökte information om stroke och föreningens verksamhet. Under våren har föreningen tagit fram en ny hemsida: som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för våra medlemmar. Besök den gärna och kom med synpunkter. Vi är nu i färd med att planera höstens program. Den 20 augusti kommer Norrort att medverka i Länsföreningens Caféturné (se nedan). I övrigt är ingenting av vårt höstprogram klart, varför vi hänvisar till vår hemsida. Vi hoppas dock att vi ska kunna fortsätta med vår populära Yoga, som är anpassad för de som har fått stroke. Ha en trevlig sommar önskar vi i styrelsen. CAFÉTURNE Onsdagen 20 augusti Vi träffas på Edsvik Konsthall med adress Landsnoravägen 42, Sollentuna. På Maestro s Bistro, här kan vi fika eller äta lunch. De som önskar besöka Konsthallen kan göra det, öppet från kl Entré 100 kr, 80 kr för pensionärer. Eller varför inte besöka MC Collection Museum, öppet från kl Entré 110 kr, 90 kr för pensionärer. Med bil: från Stockholm mot Uppsala, ta av höger mot Sollentuna C, därefter mot Edsberg. Höger vid Edsbacka Wärdshus in på Landsnoravägen. Rakt fram runt parken därefter till höger vid skylten Edsvik Konsthall. Pendeltåg: från Stockholm till Sollentuna Station. Därefter buss 520 eller 527 till hpl Rudbecksskolan. Gå längs Landsnoravägen ca 5-10 minuter. Tunnelbana: röda linjen till Danderyds sjukhus. Därefter buss 607 till Yxvägen. Sväng in till vänster från Danderydsvägen (Shellmacken) gå ca 500 m. Mer info: eller 9

10 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÖRN Som traditionen bjuder kommer Optimisterna också i sommar att hålla i gång varje fredag kl Info Björn på tfn eller Claus på tfn Optimisterna vandrar runt sjön Nedre Rudan i Haninge Adressen är Rudans friluftsområde. Längre fram kommer vi att ha den traditionella och subventionerade lunchträffen på restaurang Utsikten i Nynäshamn på Utsiktsvägen 10. Den här gången äger evenemanget rum tisdagen den 19 augusti kl 12. Anmälan till Katarina senast den 13 augusti på tfn Vi planerar också för en kaféträff på lämpligt ställe i Huddinge Kommun och dessutom för en båtresa på Östersjön till något annat lämpligt ställe för att vidga vyerna. Vi kommer att vara med på Haningedagen i Haninge Centrum lördagen den 23 augusti och sedan på Tyresöfestivalen lördagen den 6 september nära Tyresö Centrum. Alla våra gruppaktiviteter som vi haft under våren kommer vi att fortsätta med i höst. Startdatum och antal gånger är ännu ej fastställt. Det får vi återkomma till utom för Ronnie Gardiner som börjar 19 september och håller på 10 gånger. Övriga aktiviteter är Anhöriggrupper i Nynäshamn Rosenknopparna (promenader) i Nynäshamn Gubbaröran, Körsången, Varmbadet, Kulturknuttarna, Anhöriggrupp i Handen, Fotogruppen och Optimisterna. För mer information om ovanstående och vem som är ansvarig för respektive grupp ring Conny på tfn eller Anders på tfn Vi är i behov av fler deltagare till Ronnie Gardiner och varmbadet, som annars hotas av nedläggning. 10 LOKALFÖRENINGEN Södertälje/Nykvarn, Botkyrka /Salem Aktiviteter sommaren 2014 Bad varmvattenbassäng Start slutet av augusti. Medicinsk yoga Start början av september. Cafédagar i samarbete med Länsföreningen, träffas vi för en gemensam kaffe- och pratstund: Onsdag 25 juni kl vid Café Anna Giertz i Hågelby parken, Tumba (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Onsdag 6 augusti kl vid Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Strokeätarna Tisdag 8 juli utflykt till Sturehof slott. Kl träffas vi, tittar på parken med alla blommor, samt även keramik och smide. Äter något tillsammans på caféet. Samåkning eller färdtjänst gäller, anmälan en vecka före. Bussresa till Dalarna juli Avresa från Södertälje mot Dalarna där vi gör stopp vid bl. a. Birgittagården, Nusnäs, Mora och Zornmuseet. Övernattning i Tällberg. Dag två fortsätter vi mot Dalhalla, Siljansnäs, Björkberget och Långforsen därefter fortsätter hemresan mot Södertälje. Anmälan före 18 juni, kostnad kr som inkluderar resa (turistbuss med hiss för rullstolar), hotell, förtäring samt entréer. Utförligt program skickas ut vid anmälan. Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson Tfn , mobil Ytterligare information om resan till Dalarna finner du på nästa sida.

11 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÄLJE Dalarna 29/7-30/ med Strokeföreningen i Södertälje Dag 1, 29/7. Resan utgår från Allaktivitetshuset, Barrtorpsv. 1A, Södertälje Avresa från Södertälje på morgonen, bussen framkörd Via Sala och Hedemora kommer vi till Hosjö som ligger strax utanför Falun. Här får vi kaffe med smörgås serverat av systrarna på Birgittagården. Vi fortsätter förbi Falun och upp till Nusnäs som ligger strax före Mora. Nusnäs är starkt förknippat med Nils Olsson och dalahästar. Den äkta dalahästen tillverkas på ett enda ställe i hela världen och det är här i Nusnäs. Vi ser tillverkningen av den svenska symbolen som fortfarande är ett gediget hantverk och den som vill kan köpa en dalahäst med sig hem. På Strand Kök & Bar i Mora, alldeles vid Siljan, väntar sedan lunchen. Efter en god lunch gör vi också ett besök på Zornmuseet och beundrar en av Sveriges största konstnärers kända verk. Vi får en introduktion av en kunnig guide och sedan lite tid på egen hand i muséet. Vi anländer till Tällberg där vi tar in på förstklassiga hotell Dalecarlia med vidunderlig utsikt över Siljan. En dryg timme kan vi nu ägna åt att på egen hand upptäcka Tällberg, denna idyll med genuin gammal bebyggelse i dalastil. Kanske någon besöker hemslöjden vid Klockargården eller tar en promenad ner mot Siljan. På kvällen serveras middagen på hotellet. Dag 2, 30/7. Avresa från Tällberg efter en härlig frukost. Vi gör ett besök vid den omtalade festspelsscenen Dalhalla. Dalhalla har byggts i en nedlagd kalkgruva sextio meter under marknivån och har 3000 sittplatser. För att få veta lite mer om Dalhallas spännande historia och geologi fram till dagens konsertarena kommer en sakkunnig guide att visa oss anläggningen. Efter en spännande visning och en kopp kaffe från bussen fortsätter vi till Jobs handtryck i Siljansnäs som sen 40-talet trycker sina färdstarka mönster för hand. Rullstolar kan ej ta sig ner till Jobs På Buffils Annas värdshus på Björkberget i Siljansnäs äter vi lunch och beundrar den fantastiska utsikten över Siljan. Vi startar hemresan som går via Sala där vi dricker eftermiddagskaffe på Måns Ols servering. Serveringen ligger vackert vid Långforsen. Beräknad hemkomst till Södertälje vid 19-tiden efter två dagar i Dalarna. Pris: kr Tillägg för enkelrum 350: -, gäller alla som vill ha eget rum, finns 3 st. Behöver du hjälp på resan, måste du ha med egen hjälpare. Inkl: Resa i turistbuss med hiss för rullstolar, del i dubbelrum med frukost och middag, förm.kaffe, lunch, entréer, visningar och besök enl. program. Anmälan bindande före 18 juni till Lill-Britt Andersson, tel; Pengarna sättes in på plusgirot Innan resan försöker vi träffas och gå igenom vad vi skall se och en träff efteråt för återblick Stort GRATTIS Eva! Vid HSO s årsmöte i Södertälje den 14 april 2014, fick Eva Gustafsson från Södertälje Strokeförening, ta emot ett stipendium från Bo Lönnqvists minnesfond. 11

12 LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM VÄSTERORT CAFÉTURNE I SOMMAR Länsföreningen har i samarbete med lokalföreningarna Café turné över hela länet. Onsdag från kl 12,30 se caféerna i Informationsbladet. Västerort är värdar på följande caféer: Onsdagen den 16 juli, Gröna Stugan vid Lötsjön, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Buss 506 till hållplats Lötsjön från Solna eller Hallonbergen, alternativ promenad från Hallonbergens tunnelbanestation. Bilparkering vid begravningsplatsen mittemot caféet. Onsdagen den 27 augusti, Fjärilshuset i Hagaparken. Buss 515 från Odenplan eller Sundbybergs station, hållplats Haga Norra. STROKEGOLF VARJE ONSDAG PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB Golf och fika på onsdagar klockan 13,00-14,00. Kaffe, bulle och en hink bollar 50:- Onsdagarna 20 augusti och 17 september med INSTRUKTÖR och en hink bollar 100:- Hässelby GK Telefon SOMMAR AKTIVITETER PÅ MARYS CAFÉ Välkommen till Marys Café, adressen är Blackebergsbacken 41. Hit tar du dig med färdtjänst ända fram till dörren, buss 113 går hit från Solna centrum via Sundbyberg och Islandstorget, hållplats Mälarbacken, 50 m från fiket. För dig med bil finns bilparkering. Sittande lättgympa på Marys Café Varje vecka Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag klockan 11,00-11,30 OBS: Behöver du hjälp måste du själv ordna detta! 12 PLANERA HÖSTENS FIKATRÄFFAR REDAN NU! Fikaträffar med allsång på Marys Café. Allsång 13,30-14,00. TISDAG 30 september, klockan 13,30 15,00 TISDAG 28 oktober, klockan 13,30-15,00 TISDAG 25 november, kl 13,30-15,00 Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen: ICE står för In Case of Emergency och är effektiv i fall personen i fråga skulle råka ut för en olycka eller liknande. Om personen själv inte kan kontakta en anhörig så ser man på detta sätt vem det är som man ska ringa i telefonboken. 1.Lägg till en ny kontakt i telefonboken 2.Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen t ex wife, dennes namn, +46 och sedan telefonnumret - utan den första nollan 3.Spara den nya kontakten 4.Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICT2 och fortsätt som i punkt 2 etc. Tänk på att: använda det internationella utlandsprefixet + istället för 00, som endast används inom Europa. Landsnummer för svenska kontaktpersoner är 46. Använda engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands. Berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att det vet om det. Tips! Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontakpersoner som ICE+namn när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt. OBS! Denna funktion fungerar inte i vissa Sony Ericsson-modeller, så prova ring din ICE-kontakt efter du lagt till *-symbolen. Om du ej kopplas fram fungerar inte denna funktion på din mobil. Du måste då ta bort * för att kunna ringa ut till din ICE-kontakt. Detta problem håller på att åtgärdas men är tyvärr ännu inte löst. Du kan istället prova med att sätta en 0:a i slutet av telefonnumret, det fungerar på vissa modeller.

13 SMIL - Stroke Mitt I Livet finns på Facebook. SMIL är en riktad verksamhet inom flera Stockholmsföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med! Var annan måndag, ojämna veckor, träffas vi på PUMPAN i Skanstull-lokalen! Adress: Färgargårdstorget 1 på Södermalm. Klockan: Start: 25 augusti - 15 december 2014 Kom och umgås med likasinnade över en kopp kaffe! Ladda ner vår nya app! STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil. PRELIMENÄRT MÖTE MED FÄRDTJÄNSTEN på Tellus, Drakenbergssalen. Adress: Lignagatan 6, Södermalm Klockan: Har du frågor om färdtjänsten, vore vi tacksamma att få frågorna tillsända oss senast måndagen den 25 augusti. Det kommer givetvis att kunna ställas frågor direkt till den eller de personer som kommer från Färdtjänsten. 13

14 Från akutvården fram till primärvården. Men därefter är det lätt att falla mellan stolarna! När du blivit färdigbehandlad efter en stroke på sjukhuset och kommit hem, dyker många frågor upp! Vem hjälper oss med det? Vart skall jag/vi vända oss?.. och så vidare! Här finner ni två STROKESAMORDNARE som kan hjälpa till med dina/era frågor: Lena Henricson/Danderyds Sjukhus, Tel: Görel Åkesdotter Baard/Södersjukhuset, VIKTIG INFORMATION Jourhavande Medstrokare! Det finns alltid problem och svårigheter man ställs inför när man fått stroke. Läs vidare På 2013 års Årsmöte togs ett beslut att vi skulle kunna erbjuda våra medlemmar samtal med en Jourhavande Medstrokare. Nu har du som medlem den möjligheten genom STROKE-Föreningen i Stockholms län. Du ringer kansliet , vardagar kl eller Du talar om för den som svarar vad saken ungefärligen gäller så ser vi till att lämplig Medstrokare tar kontakt med dig snarast! Det går också bra att skriva till oss på hemsidan, under fliken KONTAKT. Vi hoppas och tror att denna tjänst kommer att bli uppskattad! VIKTIG INFORMATION Behöver du hjälp när du åker kollektivtrafik? Det finns ett: TILLGÄNGLIGHETSNUMMER SOM FUNKTIONSHINDRADE KAN RINGA om ni behöver hjälp när ni åker kollektivt (t ex när hissen är trasig) Numret är: Neurologisk Rehabilitering fo r dig som haft din sjukdom en tid. Avtal med Stockholms Läns Landsting. Vi har platser för dagvård eller inneliggande rehabilitering. Multiprofessionella team och sjukvårdspersonal dygnet runt. Glädje, professionalitet och omtanke med gästen i centrum. Sök med vårdvalsremiss via din husläkare eller neurolog. Beso k va r hemsida eller ring fo r mer information. Vi $inns a ven pa facebook ANNONSER Precis den rehab du behöver! 14

15 ANNONSER 15

16 SAMARBETSPARTNER ALLT FÖR KONTORET IT KONTORSMASKINER TILLBEHÖR copyoffice.se STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget SKÄRHOLMEN 16

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna

Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna RTP-S Nr 1 2011 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Postpolio och trötthet Möten om armproteser Handikapprörelsen kritiserar orättvisorna Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering? Under 2010 har

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 Rullstolstaxi i detta nummer Rullstolstaxi är det bekväma och smidiga sättet för Dig som är rullstolsburen att ta dig från A till B. Den

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 3, 2013. Skansendagen!

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 3, 2013. Skansendagen! Länsförbundet i Stockholms län Nummer 3, 2013 Skansendagen! 2 Innehåll: 2 3 4 6-7 8-14 15 16 Länsförbundet Ordförande har ordet Ny medlemsrådgivare Skansendagen Runt Länet Lokalföreningar och styrelser

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. foto: ingvar karlsson PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vi efterlyser fler cirkelledare och nya festfixare

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO NU FÖLJ MED BLAND DE SENASTE NYHETERNA OCH AKTIVITETERNA FRÅN FURUBODA KOMMER UT 4 GÅNGER PER ÅR NR 2 2015 UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Årsmöte Styrelsen som valdes på årsmötet Stående från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunn

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer