JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet"

Transkript

1 JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1

2 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län Ordförande Håkan Mandahl Adress STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget Skärholmen Mailadress till kansliet Telefon och telefontider växel med telefonsvarare Månd - Fred kl och Lunch Tryck exakta printing Ansvarig för Informationsbladet Kai Barvèll, O B S! Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! E-post: Telefon: Länsföreningens Årsmöte 5 Ordföranden har ordet 5-6 Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens 6 Länsföreningens aktiviteter 7-9 Lokalföreningen Norrort 9 Lokalföreningen Södertörn 10 Lokalföreningen Södertälje Lokalföreningen Västerort och A0 lägga in ICE i mobilen 12 SMIL-ruta, Ladda ner.. och Medlemsmöte 13 Diverse information och Annonser Samarbetspartner 16 MANUS-STOPP Nästa nummer av Informationsbladet: 26 augusti 2014 Är det någonting ni vill ha med i nästa nummer?? Ring eller maila: 2

3 KALENDARIUM/Programöversikt Hösten 2014 Dag Aktivitet Organisatör Sid Tisdag 8 juli Strokeätarna/Utflykt Lokalföreningen Södertälje 10 Tisdag 29 juli - Onsdag 30 juli Bussresa, Dalarna Loklalföreningen Södertälje Tisdag 19 augusti Lunchträff Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 20 augusti Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Lördag 23 augusti Haningedagen Lokalföreningen Södertörn 10 Måndag 25 augusti Medlemsmöte Länsföreningen 13 Torsdag 4 september Kräftskiva Länsföreningen 7 Lördag 6 september Tyresöfestivalen Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 17 september Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 30 september Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 28 oktober Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 25 november Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 SMIL-annons Länsföreningen 13 Ladda ner Riksförbundets app 13 Ring Länsföreningens kansli, , om du önskar gå på någon av Länsföreningens aktiviteter! Tack på förhand! 3

4 KALENDARIUM/Alla återkommande aktiviteter Hösten 2014 Dag Startdag Aktivitet Organisatör Sid Onsdag 25 juni, 2 juli, 9 juli,16 juli, 23 juli, 6 augusti, 13 augusti, 20 augusti och 27 augusti. Caféturne Samarbete läns och lokalföreningar 7 Fredag 8 augusti - 19 december Fredagsfika Länsföreningen 7 Fredag 15 augusti- 12 december Varmvattenbad Länsföreningen 7 Måndag 25 augustiojämna veckor 15 december SMIL-träffar Länsföreningen 13 Onsdag Måndag 27 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december och 17 december Massage Länsföreningen 8 3 september- 17 december Aikido Länsföreningen 8 Tisdag 16 september- 16 december Ronnie Gardiner Länsföreningen 9 Onsdag 17 september- 10 december Medlemsfika Länsföreningen (jämna veckor) 8 Onsdag Onsdag 17 september- 10 december Prima Liv Länsföreningen 8 17 september- 3 december Qigong Länsföreningen 8 Fredagar Optimisterna Lokalföreningen Södertörn 10 4

5 LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Den 9 april 2014 höll Länsföreningen sitt årsmöte i Jakobsbergs gård. Det blev ett trevligt möte med en hel del diskussioner, som avslutades med en enklare förtäring. Peo Lindahl från Riksförbundets kansli valdes till mötesordförande, vilket han på sedvanligt sätt skötte alldeles utmärkt. Mötet invalde flera nya medlemmar till styrelsen och i anslutning till årsmötet konstituerade sig styrelsen och fick då följande utseende: Ordförande: Håkan Mandahl vald på 1 år (nyval) Vice ordförande: Kai Barvell vald 2013 på 2 år Kassör: Inger Cederblad-Vestlund vald på 1 år (eget önskemål) Sekreterare: Bengt Båvegård, Vallentuna vald på 2 år (nyval) Ledamot: Annelie Torsfeldt-Heikenborn vald 2013 på 2 år Ledamöter valda på 2 år; Kim Randrup, Söderort (nyval) samt Claus Trolle, Södertörn Ersättare valda på 1 år: Peter Wätterljung, Västerort (nyval); Anna-Karin Hofstedt, City (nyval); Åsa Nelander, City (omval) samt Kerstin Tärnholm, Söderort (nyval). Tyvärr valde Bengt Båvegård under maj månad att, av personliga skäl, lämna styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att,fram till nästa årsmöte, utse Peter Wätterljung som ordinarie ledamot. Övriga val framgår av protokollet från årsmötet, som återfinns på hemsidan. Mötet beslutade efter genomgång av verksamhets- och ekonomiska berättelse och efter att ha hört revisorernas berättelser att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Anders Tillgrens motion om en stadgeändring i syfte att tydliggöra beslutsordningen för vilka som ska representera respektive lokalförening på Länsföreningens årsmöte bordlades för att ge tid till, dels ytterligare utredning av den nya styrelse, dels diskussioner i lokalföreningarna. ORDFÖRANDE HAR ORDET. Hej alla medlemmar! Ja hej, vi har ju knappt träffats, men det skall bli bättre! Jag är Håkan Mandahl och utsågs till ordförande för STROKE-Föreningen i Stockholms län i april i år. Min bakgrund är främst läkemedelsområdet där jag arbetat både i den statliga och den privata sektorn under närmare 40 år. I huvudsak är det den svenska läkemedelspolitiken som engagerat mig, men även internationella frågor har varit frekventa. Jag har fått besöka många i och u länder och varit rådgivare till Världshälsoorganisationen, WHO, i läkemedelsfrågor. Mina kunskaper och erfarenheter av stroke är däremot begränsade. Här har jag mycket att lära, men å andra sidan är det ni, medlemmarna, som är experter på det. Det som är viktigt för länsföreningen är att arbeta för att stödja lokalföreningarna i deras arbete särskilt när det gäller medlemsrekrytering, ekonomi och organisation. Här finns det mycket att göra. För närvarande är medlemsantalet sjunkande, något som riskerar att försvaga vår organisation och vår slagkraft. 5 Fortsättning nästa sida!

6 En annan viktig uppgift är verka för att strokevården förbättras i riket och görs mer likvärdig över riket - vården varigerar mellan olika delar av vårat land. På samma sätt är det med rehabilitering och ADL-träning. Ett annat viktigt område är att motverka återinsjuknande genom förebyggande verksamhet. Här kan mycket göras av den enskilde själv och dennes anhöriga. För en strokeförening är det viktigast företräda medlemmarnas intressen oavsett om det gäller gemensamma vardagsintressen eller handlar om vårdpolitiska frågor på nationell nivå. En organisationsform vi har med ett riksförbund, skilda länsföreningar och lokala föreningar syftar till att underlätta sådana strävanden. Vi skall göra vad vi kan! Idéer, förslag och synpunkter är välkomna! Bästa Hälsningar! Njut av sommaren! Håkan Mandahl ordförande Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens och representantskap. Sammankomsten ägde rum på Quality Park hotell i Södertälje maj. Alla Sveriges föreningsordförande var inbjudna att delta i konferensen som bekostades av riksförbundet. Från vårt län deltog ordföranden från Södertälje, Norrort, Västerort, Stockholms Stad Södra och Södertörn. Docent Kerstin Hulter Åsberg föreläste om Strokedialog - ett sätt att använda Riks-Stroke och Professor Lars Svedberg föreläste om - Den ideella organisationen. Vi bjöds också på rapport om Navem, ett navigerings hjälpmedel, som är under utveckling och en rapport om Synskaderehabilitering. Ett uppskattat grupparbete med tema Medlemsutveckling som genomfördes ska förhoppningsvis resultera i ökat medlems antal. Förbundsstyrelsen fick också möjlighet att svara på frågor från föreningarna. Förra året hölls en förbundskongress och denna äger rum vart tredje år. Däremellan hålls ett representantskap. Till representantskapet har varje länsförening möjlighet att skicka ett ombud. Ordförande vid representantskapet var Bo Månsson. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 redovisades och Riksförbundets auktoriserade revisor Sune Johnson föredrog revisionsberättelsen. Några val av förtroendevalda sker inte på representantskapet, utan det sker på kongressen. En trevlig stämning och atmosfär genomsyrade hela konferensen, vi bjöds på god mat och mycket trevlig umgänge. Peter Wätterljung Ordförande Strokeföreningen Stockholm-Västerort 6

7 LÄNSFÖRENINGEN VARMVATTENBAD med ledare Start: fredag 15 augusti - 12 december. Klockan: Pris: 300 kronor / termin Plats: Handelsvägen 186, Enskede, samma hus som affären BEA, Svedmyra badet. OBS! Du som behöver medhjälpare måste ordna det själv! Vi är många som går på varmvattenbadet, därför vill vi att nya badgäster kontaktar kansliet på Fredagsfika med trav Start: fredagen den 8 augusti, kl , och håller på fram till fredagen 19 december. Är du inte intresserad av att spela på travet går det lika bra att komma för att ta en kopp kaffe och för att umgås med andra medlemmar i föreningen. Vi startar med fika kl Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Kontaktperson: Göran Mörk, eller Sven-Olof Gustavsson, KRÄFTSKIVA torsdagen den 4 september Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Klockan: Mer information kommer att finnas efter sommaren i nästa Informationsblad samt på vår hemsida. SOMMARENS CAFÉTURNE 2014, klockan Sommarens Caféturne, ett samarbete mellan Länsföreningen och Lokalföreningarna i Stockholms län. Onsdagen den 25 juni KL: träffas vi vid Hågelbyparken Tumba. Onsdagen den 2 juli Winterviken Café Vinterviksvägen 60, Aspudden Onsdagen den 9 juli Solstugan, Snoilskyvägen 37, Kristineberg. Buss 62 till ändhållplatsen Fredhäll, gå Rålambhovsvägen mot vattnet, ca 5 minuter. Onsdagen den 16 juli Gröna stugan vid Lötsjön i Sundbyberg, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Läs vidare på sidan 12. Lokalföreningen Västerort. Onsdagen den 23 juli Gamla Orangeriet, Veit Wittrocksvägen 7, Stockholm. Onsdagen den 6 augusti Kl: vid Café Kajkanten Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller) Onsdagen den 13 augusti Vi träffas på Café/Konditori LYRAN Ålgrytevägen 90, Skärholmen. Åker du kommunalt, gå av vid tunnelbanestation: Bredäng. Onsdagen den 20 augusti Vi träffas på Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna (se sidan 9). Onsdagen den 27 augusti Fjärilshuset i Hagaparken. Färdväg. Läs vidare på sidan 12. 7

8 LÄNSFÖRENINGEN AIKIDO Start: måndagen den 1 september eller om du hellre önskar att gå på onsdagar så startar det den 3 september. Till hösten 2014 erbjuder vi två dar i veckan! Kl.: Pris: för 1 dag i veckan kronor eller två dagar i veckan för kronor. Ha en fin sommar önskar Urban Aldenklint! Bokning: ONT I AXLAR ELLER RYGG? Varannan vecka onsdag förmiddag kommer Magnus från Resursteamet till STROKE- Föreningens kansli för att massera! Följande datum: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och17/ Du kan få massage på rygg och nacke, hand och fot eller avkopplande ansiktsmassage. Tidsbokning: VÄLKOMNA önskar Magnus MEDLEMSFIKA Medlemsfika onsdagar jämna veckor. Start: 17 september - 10 december Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Barnängen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Vid första höstfika på Pumpan kommer: Länsföreningens nya ordförande, Håkan Mandahl på besök! Har ni frågor eller funderingar?, ställ dem till honom! Kontaktpersoner: Marianne och Stig Johansson, tel: PRIMA LIV, fysisk aktivitet vid stroke! Praktisk genomgång av fysiska övningar som syftar till en förbättrad alternativt bibehållen funktionsförmåga hos deltagarna. Utbyte av erfarenheter och tips på olika rehabiliteringsalternativ. Ledare är leg. sjukgymnast. Start: onsdag den 17 september - onsdagen den 10 december 2014, 12 gånger. Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Katarinasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Pris: 475 kronor/person och termin. Funderar du på att börja på Prima Liv? Du får gärna prova på en gång för att se om detta passar just dig! Medicinsk QIGONG (Biyun-metoden) Med enkla, långsamma behagliga rörelser kan du stärka din hälsa och immunförsvaret. Förbättra din rörlighet och uppleva mer energi och inre harmoni mm. Start: onsdag den 17 september - 3 december. Plats: Pumpan Lokal: Sofiasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. ANMÄLAN görs till: STROKE-föreningens Kansli på telefon nr:

9 LÄNSFÖRENINGEN RONNIE GARDINER rytm och musikmetod. Start: tisdagen den 16 september till och med tisdagen den 16 december Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdaler vägen 2, Hägersten. Pris: 300 kronor/person, 10 gånger. Svårare grupp: tisdagar kl , för dig som varit med ett tag och kan rörelserna. Lättare grupp: tisdagar kl , för dig som behöver ta det långsamt. LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM NORRORT Den 13 mars höll vi vårt årsmöte, som leddes av vår avgående ordförande Camilla Langell, och som bevistades av 9 personer Efter genomgång av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar samt efter hörande av revisorernas rapport beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsmöte valde därefter Lena Pettersson, Sollentuna, till ordförande på 1 år. Claes Schenatz (kassör) och Kai Barvèll (sekreterare) omvaldes på 2 år och Marie Fagerberg invaldes på 2 år Carina Barvèll och Maja Havbring valdes till ersättare på 1 år och Inger Cederblad Vestlund till revisor på 1 år. Någon valberedning kunde inte tillsättas, då några förslag inte hade förts fram varför denna fråga överlämnades till styrelsen att försöka lösa. På årsmötet fördes bland annat en diskussion om hur föreningen ska kunna bevara eller öka medlemsantalet. Dessutom diskuterades förhållandet mellan lokalföreningar och länsföreningen samt länsföreningens kansli. På den internationella strokedagen den 13 maj var föreningen representerad av Lena och Kai i entréhallen på Danderyds sjukhus, där vi hade kontakt med ca personer som sökte information om stroke och föreningens verksamhet. Under våren har föreningen tagit fram en ny hemsida: som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för våra medlemmar. Besök den gärna och kom med synpunkter. Vi är nu i färd med att planera höstens program. Den 20 augusti kommer Norrort att medverka i Länsföreningens Caféturné (se nedan). I övrigt är ingenting av vårt höstprogram klart, varför vi hänvisar till vår hemsida. Vi hoppas dock att vi ska kunna fortsätta med vår populära Yoga, som är anpassad för de som har fått stroke. Ha en trevlig sommar önskar vi i styrelsen. CAFÉTURNE Onsdagen 20 augusti Vi träffas på Edsvik Konsthall med adress Landsnoravägen 42, Sollentuna. På Maestro s Bistro, här kan vi fika eller äta lunch. De som önskar besöka Konsthallen kan göra det, öppet från kl Entré 100 kr, 80 kr för pensionärer. Eller varför inte besöka MC Collection Museum, öppet från kl Entré 110 kr, 90 kr för pensionärer. Med bil: från Stockholm mot Uppsala, ta av höger mot Sollentuna C, därefter mot Edsberg. Höger vid Edsbacka Wärdshus in på Landsnoravägen. Rakt fram runt parken därefter till höger vid skylten Edsvik Konsthall. Pendeltåg: från Stockholm till Sollentuna Station. Därefter buss 520 eller 527 till hpl Rudbecksskolan. Gå längs Landsnoravägen ca 5-10 minuter. Tunnelbana: röda linjen till Danderyds sjukhus. Därefter buss 607 till Yxvägen. Sväng in till vänster från Danderydsvägen (Shellmacken) gå ca 500 m. Mer info: eller 9

10 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÖRN Som traditionen bjuder kommer Optimisterna också i sommar att hålla i gång varje fredag kl Info Björn på tfn eller Claus på tfn Optimisterna vandrar runt sjön Nedre Rudan i Haninge Adressen är Rudans friluftsområde. Längre fram kommer vi att ha den traditionella och subventionerade lunchträffen på restaurang Utsikten i Nynäshamn på Utsiktsvägen 10. Den här gången äger evenemanget rum tisdagen den 19 augusti kl 12. Anmälan till Katarina senast den 13 augusti på tfn Vi planerar också för en kaféträff på lämpligt ställe i Huddinge Kommun och dessutom för en båtresa på Östersjön till något annat lämpligt ställe för att vidga vyerna. Vi kommer att vara med på Haningedagen i Haninge Centrum lördagen den 23 augusti och sedan på Tyresöfestivalen lördagen den 6 september nära Tyresö Centrum. Alla våra gruppaktiviteter som vi haft under våren kommer vi att fortsätta med i höst. Startdatum och antal gånger är ännu ej fastställt. Det får vi återkomma till utom för Ronnie Gardiner som börjar 19 september och håller på 10 gånger. Övriga aktiviteter är Anhöriggrupper i Nynäshamn Rosenknopparna (promenader) i Nynäshamn Gubbaröran, Körsången, Varmbadet, Kulturknuttarna, Anhöriggrupp i Handen, Fotogruppen och Optimisterna. För mer information om ovanstående och vem som är ansvarig för respektive grupp ring Conny på tfn eller Anders på tfn Vi är i behov av fler deltagare till Ronnie Gardiner och varmbadet, som annars hotas av nedläggning. 10 LOKALFÖRENINGEN Södertälje/Nykvarn, Botkyrka /Salem Aktiviteter sommaren 2014 Bad varmvattenbassäng Start slutet av augusti. Medicinsk yoga Start början av september. Cafédagar i samarbete med Länsföreningen, träffas vi för en gemensam kaffe- och pratstund: Onsdag 25 juni kl vid Café Anna Giertz i Hågelby parken, Tumba (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Onsdag 6 augusti kl vid Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Strokeätarna Tisdag 8 juli utflykt till Sturehof slott. Kl träffas vi, tittar på parken med alla blommor, samt även keramik och smide. Äter något tillsammans på caféet. Samåkning eller färdtjänst gäller, anmälan en vecka före. Bussresa till Dalarna juli Avresa från Södertälje mot Dalarna där vi gör stopp vid bl. a. Birgittagården, Nusnäs, Mora och Zornmuseet. Övernattning i Tällberg. Dag två fortsätter vi mot Dalhalla, Siljansnäs, Björkberget och Långforsen därefter fortsätter hemresan mot Södertälje. Anmälan före 18 juni, kostnad kr som inkluderar resa (turistbuss med hiss för rullstolar), hotell, förtäring samt entréer. Utförligt program skickas ut vid anmälan. Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson Tfn , mobil Ytterligare information om resan till Dalarna finner du på nästa sida.

11 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÄLJE Dalarna 29/7-30/ med Strokeföreningen i Södertälje Dag 1, 29/7. Resan utgår från Allaktivitetshuset, Barrtorpsv. 1A, Södertälje Avresa från Södertälje på morgonen, bussen framkörd Via Sala och Hedemora kommer vi till Hosjö som ligger strax utanför Falun. Här får vi kaffe med smörgås serverat av systrarna på Birgittagården. Vi fortsätter förbi Falun och upp till Nusnäs som ligger strax före Mora. Nusnäs är starkt förknippat med Nils Olsson och dalahästar. Den äkta dalahästen tillverkas på ett enda ställe i hela världen och det är här i Nusnäs. Vi ser tillverkningen av den svenska symbolen som fortfarande är ett gediget hantverk och den som vill kan köpa en dalahäst med sig hem. På Strand Kök & Bar i Mora, alldeles vid Siljan, väntar sedan lunchen. Efter en god lunch gör vi också ett besök på Zornmuseet och beundrar en av Sveriges största konstnärers kända verk. Vi får en introduktion av en kunnig guide och sedan lite tid på egen hand i muséet. Vi anländer till Tällberg där vi tar in på förstklassiga hotell Dalecarlia med vidunderlig utsikt över Siljan. En dryg timme kan vi nu ägna åt att på egen hand upptäcka Tällberg, denna idyll med genuin gammal bebyggelse i dalastil. Kanske någon besöker hemslöjden vid Klockargården eller tar en promenad ner mot Siljan. På kvällen serveras middagen på hotellet. Dag 2, 30/7. Avresa från Tällberg efter en härlig frukost. Vi gör ett besök vid den omtalade festspelsscenen Dalhalla. Dalhalla har byggts i en nedlagd kalkgruva sextio meter under marknivån och har 3000 sittplatser. För att få veta lite mer om Dalhallas spännande historia och geologi fram till dagens konsertarena kommer en sakkunnig guide att visa oss anläggningen. Efter en spännande visning och en kopp kaffe från bussen fortsätter vi till Jobs handtryck i Siljansnäs som sen 40-talet trycker sina färdstarka mönster för hand. Rullstolar kan ej ta sig ner till Jobs På Buffils Annas värdshus på Björkberget i Siljansnäs äter vi lunch och beundrar den fantastiska utsikten över Siljan. Vi startar hemresan som går via Sala där vi dricker eftermiddagskaffe på Måns Ols servering. Serveringen ligger vackert vid Långforsen. Beräknad hemkomst till Södertälje vid 19-tiden efter två dagar i Dalarna. Pris: kr Tillägg för enkelrum 350: -, gäller alla som vill ha eget rum, finns 3 st. Behöver du hjälp på resan, måste du ha med egen hjälpare. Inkl: Resa i turistbuss med hiss för rullstolar, del i dubbelrum med frukost och middag, förm.kaffe, lunch, entréer, visningar och besök enl. program. Anmälan bindande före 18 juni till Lill-Britt Andersson, tel; Pengarna sättes in på plusgirot Innan resan försöker vi träffas och gå igenom vad vi skall se och en träff efteråt för återblick Stort GRATTIS Eva! Vid HSO s årsmöte i Södertälje den 14 april 2014, fick Eva Gustafsson från Södertälje Strokeförening, ta emot ett stipendium från Bo Lönnqvists minnesfond. 11

12 LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM VÄSTERORT CAFÉTURNE I SOMMAR Länsföreningen har i samarbete med lokalföreningarna Café turné över hela länet. Onsdag från kl 12,30 se caféerna i Informationsbladet. Västerort är värdar på följande caféer: Onsdagen den 16 juli, Gröna Stugan vid Lötsjön, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Buss 506 till hållplats Lötsjön från Solna eller Hallonbergen, alternativ promenad från Hallonbergens tunnelbanestation. Bilparkering vid begravningsplatsen mittemot caféet. Onsdagen den 27 augusti, Fjärilshuset i Hagaparken. Buss 515 från Odenplan eller Sundbybergs station, hållplats Haga Norra. STROKEGOLF VARJE ONSDAG PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB Golf och fika på onsdagar klockan 13,00-14,00. Kaffe, bulle och en hink bollar 50:- Onsdagarna 20 augusti och 17 september med INSTRUKTÖR och en hink bollar 100:- Hässelby GK Telefon SOMMAR AKTIVITETER PÅ MARYS CAFÉ Välkommen till Marys Café, adressen är Blackebergsbacken 41. Hit tar du dig med färdtjänst ända fram till dörren, buss 113 går hit från Solna centrum via Sundbyberg och Islandstorget, hållplats Mälarbacken, 50 m från fiket. För dig med bil finns bilparkering. Sittande lättgympa på Marys Café Varje vecka Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag klockan 11,00-11,30 OBS: Behöver du hjälp måste du själv ordna detta! 12 PLANERA HÖSTENS FIKATRÄFFAR REDAN NU! Fikaträffar med allsång på Marys Café. Allsång 13,30-14,00. TISDAG 30 september, klockan 13,30 15,00 TISDAG 28 oktober, klockan 13,30-15,00 TISDAG 25 november, kl 13,30-15,00 Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen: ICE står för In Case of Emergency och är effektiv i fall personen i fråga skulle råka ut för en olycka eller liknande. Om personen själv inte kan kontakta en anhörig så ser man på detta sätt vem det är som man ska ringa i telefonboken. 1.Lägg till en ny kontakt i telefonboken 2.Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen t ex wife, dennes namn, +46 och sedan telefonnumret - utan den första nollan 3.Spara den nya kontakten 4.Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICT2 och fortsätt som i punkt 2 etc. Tänk på att: använda det internationella utlandsprefixet + istället för 00, som endast används inom Europa. Landsnummer för svenska kontaktpersoner är 46. Använda engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands. Berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att det vet om det. Tips! Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontakpersoner som ICE+namn när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt. OBS! Denna funktion fungerar inte i vissa Sony Ericsson-modeller, så prova ring din ICE-kontakt efter du lagt till *-symbolen. Om du ej kopplas fram fungerar inte denna funktion på din mobil. Du måste då ta bort * för att kunna ringa ut till din ICE-kontakt. Detta problem håller på att åtgärdas men är tyvärr ännu inte löst. Du kan istället prova med att sätta en 0:a i slutet av telefonnumret, det fungerar på vissa modeller.

13 SMIL - Stroke Mitt I Livet finns på Facebook. SMIL är en riktad verksamhet inom flera Stockholmsföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med! Var annan måndag, ojämna veckor, träffas vi på PUMPAN i Skanstull-lokalen! Adress: Färgargårdstorget 1 på Södermalm. Klockan: Start: 25 augusti - 15 december 2014 Kom och umgås med likasinnade över en kopp kaffe! Ladda ner vår nya app! STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil. PRELIMENÄRT MÖTE MED FÄRDTJÄNSTEN på Tellus, Drakenbergssalen. Adress: Lignagatan 6, Södermalm Klockan: Har du frågor om färdtjänsten, vore vi tacksamma att få frågorna tillsända oss senast måndagen den 25 augusti. Det kommer givetvis att kunna ställas frågor direkt till den eller de personer som kommer från Färdtjänsten. 13

14 Från akutvården fram till primärvården. Men därefter är det lätt att falla mellan stolarna! När du blivit färdigbehandlad efter en stroke på sjukhuset och kommit hem, dyker många frågor upp! Vem hjälper oss med det? Vart skall jag/vi vända oss?.. och så vidare! Här finner ni två STROKESAMORDNARE som kan hjälpa till med dina/era frågor: Lena Henricson/Danderyds Sjukhus, Tel: Görel Åkesdotter Baard/Södersjukhuset, VIKTIG INFORMATION Jourhavande Medstrokare! Det finns alltid problem och svårigheter man ställs inför när man fått stroke. Läs vidare På 2013 års Årsmöte togs ett beslut att vi skulle kunna erbjuda våra medlemmar samtal med en Jourhavande Medstrokare. Nu har du som medlem den möjligheten genom STROKE-Föreningen i Stockholms län. Du ringer kansliet , vardagar kl eller Du talar om för den som svarar vad saken ungefärligen gäller så ser vi till att lämplig Medstrokare tar kontakt med dig snarast! Det går också bra att skriva till oss på hemsidan, under fliken KONTAKT. Vi hoppas och tror att denna tjänst kommer att bli uppskattad! VIKTIG INFORMATION Behöver du hjälp när du åker kollektivtrafik? Det finns ett: TILLGÄNGLIGHETSNUMMER SOM FUNKTIONSHINDRADE KAN RINGA om ni behöver hjälp när ni åker kollektivt (t ex när hissen är trasig) Numret är: Neurologisk Rehabilitering fo r dig som haft din sjukdom en tid. Avtal med Stockholms Läns Landsting. Vi har platser för dagvård eller inneliggande rehabilitering. Multiprofessionella team och sjukvårdspersonal dygnet runt. Glädje, professionalitet och omtanke med gästen i centrum. Sök med vårdvalsremiss via din husläkare eller neurolog. Beso k va r hemsida eller ring fo r mer information. Vi $inns a ven pa facebook ANNONSER Precis den rehab du behöver! 14

15 ANNONSER 15

16 SAMARBETSPARTNER ALLT FÖR KONTORET IT KONTORSMASKINER TILLBEHÖR copyoffice.se STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget SKÄRHOLMEN 16

Informationsblad. Höst och skördetid. Innehållsförteckning. STROKE-Föreningen i Stockholms län. Hösten 2015 nr 2

Informationsblad. Höst och skördetid. Innehållsförteckning. STROKE-Föreningen i Stockholms län. Hösten 2015 nr 2 Hösten 2015 nr 2 STROKE-Föreningen i Stockholms län Informationsblad Höst och skördetid Innehållsförteckning Axplock av aktiviteter i våra föreningar 2 Ordförande har ordet 3 Södertälje 4 Stockholm syd

Läs mer

Ordförande har ordet..

Ordförande har ordet.. Detta exemplar av vår informationsskrift är något begränsad jämfört med de vanliga informationsbreven. Skälet är att detta är ett mellanexemplar eftersom vi kände att en viss uppdatering var nödvändig.

Läs mer

SMIL rutan... 9 Lång väntan vid ansökan om färdtjänst... 10

SMIL rutan... 9 Lång väntan vid ansökan om färdtjänst... 10 Våren-sommaren 2016 Innehåll Länsföreningens aktiviteter... 3 Lokalföreningen Nacka-Värmdö... 5 Lokalföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem... 5 Lokalföreningen Stockholm... 6 Lokalföreningen Norrort...

Läs mer

Vinter 2016. Innehåll Ordförande har ordet... 2

Vinter 2016. Innehåll Ordförande har ordet... 2 Vinter 2016 Innehåll Ordförande har ordet... 2 Länsföreningens aktiviteter... 3 Lokalföreningen Nacka-Värmdö... 4 Strokeföreningen Södertälje/Nykvarn, Botkyrka/Salem... 4 Lokalföreningen Stockholm Syd...

Läs mer

Välkomna till STROKEDAGEN!

Välkomna till STROKEDAGEN! VÅR-SOMMAR 2015 STROKE-Föreningen i Stockholms län Informationsblad Välkomna till STROKEDAGEN! Stockholms sjukhem den 12 maj 2015 Plats: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Tid: Informtaionsbord öppet

Läs mer

STROKE-Föreningen i Stockholms Län

STROKE-Föreningen i Stockholms Län FÖR VÅRTERMINEN 2015 STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad Nytt år nya tag! Kära medlemmar, när detta skrivs har vi ännu inte haft jul och nyår, men när det läses har vi 2015 så det känns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Hänt under Medlemsträff med underhållning. Årsmöte med Bo Senter och Bellman. Medlemsträff i Skerike bygdegård

Hänt under Medlemsträff med underhållning. Årsmöte med Bo Senter och Bellman. Medlemsträff i Skerike bygdegård Hänt under 2016 Medlemsträff med underhållning Torsdagen den 21 januari träffades medlemmar i föreningen för en trivselträff. Underhållning av Anders och Nisse som spelade och sjöng en blandad repertoar.

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar 30-31 mars 2017 i Jönköping Jönköping ljuset vid Vättern och den forna tändsticksstaden 1 Välkomna till Klimatkommunernas

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

STROKE-Föreningen i Stockholms Län REHABILITERING! Internationella STROKEDAGEN. Tisdagen den 14 maj 2012. I år är temat för denna dag:

STROKE-Föreningen i Stockholms Län REHABILITERING! Internationella STROKEDAGEN. Tisdagen den 14 maj 2012. I år är temat för denna dag: FEBRUARI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 1-2013 Internationella STROKEDAGEN Tisdagen den 14 maj 2012 I år är temat för denna dag: REHABILITERING! Mer information om denna dag får ni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012 Föreningen hade den 31/12 2012 totalt 1543 medlemmar, att jämföra med föregående år 1620. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi gläds

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer!

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer! M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013 Välkommen till Dyslexiförbundet F M L S, Stockholms länsavdelning och dess Lokalföreningar med förnyade krafter och med nya friska idéer! Hej alla medlemmar och

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016 Sida 1 av 3 SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE TÄVLINGMÖTE 2016 i STOCKHOLM Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från distrikt och klubbar till ordinarie tävlingsmöte lördag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt nr 2 våren 2016 Hej alla medlemmar! Vi hoppas att ni alla har haft en bra höst och en skön och avkopplande julledighet!

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Vattengympa start 26 januari! Anmälan kommer ut i början på januari och den blir i varmvattenbassängen på Ekbacka som vanligt.

Vattengympa start 26 januari! Anmälan kommer ut i början på januari och den blir i varmvattenbassängen på Ekbacka som vanligt. Trikumo program 2011 Personalklubben Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Program för våren 2018

Program för våren 2018 Avdelning 267 av SPF Seniorerna Program för våren 2018 Tisdag 16 januari kl. 11.00 Medlemsmöte Lilla Murgrönan 1700-talets Mozart Bengt Jonshult, vissångare och 1700-talskännare. Känd för många Salemsbor

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Fritidskatalog Våren 2010

Fritidskatalog Våren 2010 Fritidskatalog Våren 2010 HEJ! I denna katalog hittar du vårens fritidsaktiviteter. Hoppas att du ska hitta något som du tycker är roligt. Vi ser fram emot att så många som möjligt kan komma och ha kul

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017 Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var tidigare två självständiga städer. Buda ligger på vänstra sidan av floden Donau och Pest på den högra. År 1873 blev de till en stad som idag

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer