JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet"

Transkript

1 JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1

2 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län Ordförande Håkan Mandahl Adress STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget Skärholmen Mailadress till kansliet Telefon och telefontider växel med telefonsvarare Månd - Fred kl och Lunch Tryck exakta printing Ansvarig för Informationsbladet Kai Barvèll, O B S! Glöm inte meddela oss eventuell adressändring! E-post: Telefon: Länsföreningens Årsmöte 5 Ordföranden har ordet 5-6 Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens 6 Länsföreningens aktiviteter 7-9 Lokalföreningen Norrort 9 Lokalföreningen Södertörn 10 Lokalföreningen Södertälje Lokalföreningen Västerort och A0 lägga in ICE i mobilen 12 SMIL-ruta, Ladda ner.. och Medlemsmöte 13 Diverse information och Annonser Samarbetspartner 16 MANUS-STOPP Nästa nummer av Informationsbladet: 26 augusti 2014 Är det någonting ni vill ha med i nästa nummer?? Ring eller maila: 2

3 KALENDARIUM/Programöversikt Hösten 2014 Dag Aktivitet Organisatör Sid Tisdag 8 juli Strokeätarna/Utflykt Lokalföreningen Södertälje 10 Tisdag 29 juli - Onsdag 30 juli Bussresa, Dalarna Loklalföreningen Södertälje Tisdag 19 augusti Lunchträff Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 20 augusti Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Lördag 23 augusti Haningedagen Lokalföreningen Södertörn 10 Måndag 25 augusti Medlemsmöte Länsföreningen 13 Torsdag 4 september Kräftskiva Länsföreningen 7 Lördag 6 september Tyresöfestivalen Lokalföreningen Södertörn 10 Onsdag 17 september Strokegolf Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 30 september Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 28 oktober Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 Tisdag 25 november Fikaträff Lokalföreningen Västerort 12 SMIL-annons Länsföreningen 13 Ladda ner Riksförbundets app 13 Ring Länsföreningens kansli, , om du önskar gå på någon av Länsföreningens aktiviteter! Tack på förhand! 3

4 KALENDARIUM/Alla återkommande aktiviteter Hösten 2014 Dag Startdag Aktivitet Organisatör Sid Onsdag 25 juni, 2 juli, 9 juli,16 juli, 23 juli, 6 augusti, 13 augusti, 20 augusti och 27 augusti. Caféturne Samarbete läns och lokalföreningar 7 Fredag 8 augusti - 19 december Fredagsfika Länsföreningen 7 Fredag 15 augusti- 12 december Varmvattenbad Länsföreningen 7 Måndag 25 augustiojämna veckor 15 december SMIL-träffar Länsföreningen 13 Onsdag Måndag 27 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december och 17 december Massage Länsföreningen 8 3 september- 17 december Aikido Länsföreningen 8 Tisdag 16 september- 16 december Ronnie Gardiner Länsföreningen 9 Onsdag 17 september- 10 december Medlemsfika Länsföreningen (jämna veckor) 8 Onsdag Onsdag 17 september- 10 december Prima Liv Länsföreningen 8 17 september- 3 december Qigong Länsföreningen 8 Fredagar Optimisterna Lokalföreningen Södertörn 10 4

5 LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE Den 9 april 2014 höll Länsföreningen sitt årsmöte i Jakobsbergs gård. Det blev ett trevligt möte med en hel del diskussioner, som avslutades med en enklare förtäring. Peo Lindahl från Riksförbundets kansli valdes till mötesordförande, vilket han på sedvanligt sätt skötte alldeles utmärkt. Mötet invalde flera nya medlemmar till styrelsen och i anslutning till årsmötet konstituerade sig styrelsen och fick då följande utseende: Ordförande: Håkan Mandahl vald på 1 år (nyval) Vice ordförande: Kai Barvell vald 2013 på 2 år Kassör: Inger Cederblad-Vestlund vald på 1 år (eget önskemål) Sekreterare: Bengt Båvegård, Vallentuna vald på 2 år (nyval) Ledamot: Annelie Torsfeldt-Heikenborn vald 2013 på 2 år Ledamöter valda på 2 år; Kim Randrup, Söderort (nyval) samt Claus Trolle, Södertörn Ersättare valda på 1 år: Peter Wätterljung, Västerort (nyval); Anna-Karin Hofstedt, City (nyval); Åsa Nelander, City (omval) samt Kerstin Tärnholm, Söderort (nyval). Tyvärr valde Bengt Båvegård under maj månad att, av personliga skäl, lämna styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att,fram till nästa årsmöte, utse Peter Wätterljung som ordinarie ledamot. Övriga val framgår av protokollet från årsmötet, som återfinns på hemsidan. Mötet beslutade efter genomgång av verksamhets- och ekonomiska berättelse och efter att ha hört revisorernas berättelser att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Anders Tillgrens motion om en stadgeändring i syfte att tydliggöra beslutsordningen för vilka som ska representera respektive lokalförening på Länsföreningens årsmöte bordlades för att ge tid till, dels ytterligare utredning av den nya styrelse, dels diskussioner i lokalföreningarna. ORDFÖRANDE HAR ORDET. Hej alla medlemmar! Ja hej, vi har ju knappt träffats, men det skall bli bättre! Jag är Håkan Mandahl och utsågs till ordförande för STROKE-Föreningen i Stockholms län i april i år. Min bakgrund är främst läkemedelsområdet där jag arbetat både i den statliga och den privata sektorn under närmare 40 år. I huvudsak är det den svenska läkemedelspolitiken som engagerat mig, men även internationella frågor har varit frekventa. Jag har fått besöka många i och u länder och varit rådgivare till Världshälsoorganisationen, WHO, i läkemedelsfrågor. Mina kunskaper och erfarenheter av stroke är däremot begränsade. Här har jag mycket att lära, men å andra sidan är det ni, medlemmarna, som är experter på det. Det som är viktigt för länsföreningen är att arbeta för att stödja lokalföreningarna i deras arbete särskilt när det gäller medlemsrekrytering, ekonomi och organisation. Här finns det mycket att göra. För närvarande är medlemsantalet sjunkande, något som riskerar att försvaga vår organisation och vår slagkraft. 5 Fortsättning nästa sida!

6 En annan viktig uppgift är verka för att strokevården förbättras i riket och görs mer likvärdig över riket - vården varigerar mellan olika delar av vårat land. På samma sätt är det med rehabilitering och ADL-träning. Ett annat viktigt område är att motverka återinsjuknande genom förebyggande verksamhet. Här kan mycket göras av den enskilde själv och dennes anhöriga. För en strokeförening är det viktigast företräda medlemmarnas intressen oavsett om det gäller gemensamma vardagsintressen eller handlar om vårdpolitiska frågor på nationell nivå. En organisationsform vi har med ett riksförbund, skilda länsföreningar och lokala föreningar syftar till att underlätta sådana strävanden. Vi skall göra vad vi kan! Idéer, förslag och synpunkter är välkomna! Bästa Hälsningar! Njut av sommaren! Håkan Mandahl ordförande Rapport från STROKE-Riksförbundets ordförandekonferens och representantskap. Sammankomsten ägde rum på Quality Park hotell i Södertälje maj. Alla Sveriges föreningsordförande var inbjudna att delta i konferensen som bekostades av riksförbundet. Från vårt län deltog ordföranden från Södertälje, Norrort, Västerort, Stockholms Stad Södra och Södertörn. Docent Kerstin Hulter Åsberg föreläste om Strokedialog - ett sätt att använda Riks-Stroke och Professor Lars Svedberg föreläste om - Den ideella organisationen. Vi bjöds också på rapport om Navem, ett navigerings hjälpmedel, som är under utveckling och en rapport om Synskaderehabilitering. Ett uppskattat grupparbete med tema Medlemsutveckling som genomfördes ska förhoppningsvis resultera i ökat medlems antal. Förbundsstyrelsen fick också möjlighet att svara på frågor från föreningarna. Förra året hölls en förbundskongress och denna äger rum vart tredje år. Däremellan hålls ett representantskap. Till representantskapet har varje länsförening möjlighet att skicka ett ombud. Ordförande vid representantskapet var Bo Månsson. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 redovisades och Riksförbundets auktoriserade revisor Sune Johnson föredrog revisionsberättelsen. Några val av förtroendevalda sker inte på representantskapet, utan det sker på kongressen. En trevlig stämning och atmosfär genomsyrade hela konferensen, vi bjöds på god mat och mycket trevlig umgänge. Peter Wätterljung Ordförande Strokeföreningen Stockholm-Västerort 6

7 LÄNSFÖRENINGEN VARMVATTENBAD med ledare Start: fredag 15 augusti - 12 december. Klockan: Pris: 300 kronor / termin Plats: Handelsvägen 186, Enskede, samma hus som affären BEA, Svedmyra badet. OBS! Du som behöver medhjälpare måste ordna det själv! Vi är många som går på varmvattenbadet, därför vill vi att nya badgäster kontaktar kansliet på Fredagsfika med trav Start: fredagen den 8 augusti, kl , och håller på fram till fredagen 19 december. Är du inte intresserad av att spela på travet går det lika bra att komma för att ta en kopp kaffe och för att umgås med andra medlemmar i föreningen. Vi startar med fika kl Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Kontaktperson: Göran Mörk, eller Sven-Olof Gustavsson, KRÄFTSKIVA torsdagen den 4 september Plats: Jakobsbergs Gård, Odd Fellows Väg 18-22, Bredäng. Klockan: Mer information kommer att finnas efter sommaren i nästa Informationsblad samt på vår hemsida. SOMMARENS CAFÉTURNE 2014, klockan Sommarens Caféturne, ett samarbete mellan Länsföreningen och Lokalföreningarna i Stockholms län. Onsdagen den 25 juni KL: träffas vi vid Hågelbyparken Tumba. Onsdagen den 2 juli Winterviken Café Vinterviksvägen 60, Aspudden Onsdagen den 9 juli Solstugan, Snoilskyvägen 37, Kristineberg. Buss 62 till ändhållplatsen Fredhäll, gå Rålambhovsvägen mot vattnet, ca 5 minuter. Onsdagen den 16 juli Gröna stugan vid Lötsjön i Sundbyberg, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Läs vidare på sidan 12. Lokalföreningen Västerort. Onsdagen den 23 juli Gamla Orangeriet, Veit Wittrocksvägen 7, Stockholm. Onsdagen den 6 augusti Kl: vid Café Kajkanten Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller) Onsdagen den 13 augusti Vi träffas på Café/Konditori LYRAN Ålgrytevägen 90, Skärholmen. Åker du kommunalt, gå av vid tunnelbanestation: Bredäng. Onsdagen den 20 augusti Vi träffas på Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna (se sidan 9). Onsdagen den 27 augusti Fjärilshuset i Hagaparken. Färdväg. Läs vidare på sidan 12. 7

8 LÄNSFÖRENINGEN AIKIDO Start: måndagen den 1 september eller om du hellre önskar att gå på onsdagar så startar det den 3 september. Till hösten 2014 erbjuder vi två dar i veckan! Kl.: Pris: för 1 dag i veckan kronor eller två dagar i veckan för kronor. Ha en fin sommar önskar Urban Aldenklint! Bokning: ONT I AXLAR ELLER RYGG? Varannan vecka onsdag förmiddag kommer Magnus från Resursteamet till STROKE- Föreningens kansli för att massera! Följande datum: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och17/ Du kan få massage på rygg och nacke, hand och fot eller avkopplande ansiktsmassage. Tidsbokning: VÄLKOMNA önskar Magnus MEDLEMSFIKA Medlemsfika onsdagar jämna veckor. Start: 17 september - 10 december Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Barnängen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Vid första höstfika på Pumpan kommer: Länsföreningens nya ordförande, Håkan Mandahl på besök! Har ni frågor eller funderingar?, ställ dem till honom! Kontaktpersoner: Marianne och Stig Johansson, tel: PRIMA LIV, fysisk aktivitet vid stroke! Praktisk genomgång av fysiska övningar som syftar till en förbättrad alternativt bibehållen funktionsförmåga hos deltagarna. Utbyte av erfarenheter och tips på olika rehabiliteringsalternativ. Ledare är leg. sjukgymnast. Start: onsdag den 17 september - onsdagen den 10 december 2014, 12 gånger. Klockan: Plats: Pumpan Lokal: Katarinasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. Pris: 475 kronor/person och termin. Funderar du på att börja på Prima Liv? Du får gärna prova på en gång för att se om detta passar just dig! Medicinsk QIGONG (Biyun-metoden) Med enkla, långsamma behagliga rörelser kan du stärka din hälsa och immunförsvaret. Förbättra din rörlighet och uppleva mer energi och inre harmoni mm. Start: onsdag den 17 september - 3 december. Plats: Pumpan Lokal: Sofiasalen Adress: Färgargårdstorget 1, Södermalm. ANMÄLAN görs till: STROKE-föreningens Kansli på telefon nr:

9 LÄNSFÖRENINGEN RONNIE GARDINER rytm och musikmetod. Start: tisdagen den 16 september till och med tisdagen den 16 december Plats: Hägerstens Medborgarhus, Riksdaler vägen 2, Hägersten. Pris: 300 kronor/person, 10 gånger. Svårare grupp: tisdagar kl , för dig som varit med ett tag och kan rörelserna. Lättare grupp: tisdagar kl , för dig som behöver ta det långsamt. LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM NORRORT Den 13 mars höll vi vårt årsmöte, som leddes av vår avgående ordförande Camilla Langell, och som bevistades av 9 personer Efter genomgång av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar samt efter hörande av revisorernas rapport beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsmöte valde därefter Lena Pettersson, Sollentuna, till ordförande på 1 år. Claes Schenatz (kassör) och Kai Barvèll (sekreterare) omvaldes på 2 år och Marie Fagerberg invaldes på 2 år Carina Barvèll och Maja Havbring valdes till ersättare på 1 år och Inger Cederblad Vestlund till revisor på 1 år. Någon valberedning kunde inte tillsättas, då några förslag inte hade förts fram varför denna fråga överlämnades till styrelsen att försöka lösa. På årsmötet fördes bland annat en diskussion om hur föreningen ska kunna bevara eller öka medlemsantalet. Dessutom diskuterades förhållandet mellan lokalföreningar och länsföreningen samt länsföreningens kansli. På den internationella strokedagen den 13 maj var föreningen representerad av Lena och Kai i entréhallen på Danderyds sjukhus, där vi hade kontakt med ca personer som sökte information om stroke och föreningens verksamhet. Under våren har föreningen tagit fram en ny hemsida: som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för våra medlemmar. Besök den gärna och kom med synpunkter. Vi är nu i färd med att planera höstens program. Den 20 augusti kommer Norrort att medverka i Länsföreningens Caféturné (se nedan). I övrigt är ingenting av vårt höstprogram klart, varför vi hänvisar till vår hemsida. Vi hoppas dock att vi ska kunna fortsätta med vår populära Yoga, som är anpassad för de som har fått stroke. Ha en trevlig sommar önskar vi i styrelsen. CAFÉTURNE Onsdagen 20 augusti Vi träffas på Edsvik Konsthall med adress Landsnoravägen 42, Sollentuna. På Maestro s Bistro, här kan vi fika eller äta lunch. De som önskar besöka Konsthallen kan göra det, öppet från kl Entré 100 kr, 80 kr för pensionärer. Eller varför inte besöka MC Collection Museum, öppet från kl Entré 110 kr, 90 kr för pensionärer. Med bil: från Stockholm mot Uppsala, ta av höger mot Sollentuna C, därefter mot Edsberg. Höger vid Edsbacka Wärdshus in på Landsnoravägen. Rakt fram runt parken därefter till höger vid skylten Edsvik Konsthall. Pendeltåg: från Stockholm till Sollentuna Station. Därefter buss 520 eller 527 till hpl Rudbecksskolan. Gå längs Landsnoravägen ca 5-10 minuter. Tunnelbana: röda linjen till Danderyds sjukhus. Därefter buss 607 till Yxvägen. Sväng in till vänster från Danderydsvägen (Shellmacken) gå ca 500 m. Mer info: eller 9

10 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÖRN Som traditionen bjuder kommer Optimisterna också i sommar att hålla i gång varje fredag kl Info Björn på tfn eller Claus på tfn Optimisterna vandrar runt sjön Nedre Rudan i Haninge Adressen är Rudans friluftsområde. Längre fram kommer vi att ha den traditionella och subventionerade lunchträffen på restaurang Utsikten i Nynäshamn på Utsiktsvägen 10. Den här gången äger evenemanget rum tisdagen den 19 augusti kl 12. Anmälan till Katarina senast den 13 augusti på tfn Vi planerar också för en kaféträff på lämpligt ställe i Huddinge Kommun och dessutom för en båtresa på Östersjön till något annat lämpligt ställe för att vidga vyerna. Vi kommer att vara med på Haningedagen i Haninge Centrum lördagen den 23 augusti och sedan på Tyresöfestivalen lördagen den 6 september nära Tyresö Centrum. Alla våra gruppaktiviteter som vi haft under våren kommer vi att fortsätta med i höst. Startdatum och antal gånger är ännu ej fastställt. Det får vi återkomma till utom för Ronnie Gardiner som börjar 19 september och håller på 10 gånger. Övriga aktiviteter är Anhöriggrupper i Nynäshamn Rosenknopparna (promenader) i Nynäshamn Gubbaröran, Körsången, Varmbadet, Kulturknuttarna, Anhöriggrupp i Handen, Fotogruppen och Optimisterna. För mer information om ovanstående och vem som är ansvarig för respektive grupp ring Conny på tfn eller Anders på tfn Vi är i behov av fler deltagare till Ronnie Gardiner och varmbadet, som annars hotas av nedläggning. 10 LOKALFÖRENINGEN Södertälje/Nykvarn, Botkyrka /Salem Aktiviteter sommaren 2014 Bad varmvattenbassäng Start slutet av augusti. Medicinsk yoga Start början av september. Cafédagar i samarbete med Länsföreningen, träffas vi för en gemensam kaffe- och pratstund: Onsdag 25 juni kl vid Café Anna Giertz i Hågelby parken, Tumba (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Onsdag 6 augusti kl vid Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge (Egen transport, samåkning eller färdtjänst gäller), anmälan en vecka före. Strokeätarna Tisdag 8 juli utflykt till Sturehof slott. Kl träffas vi, tittar på parken med alla blommor, samt även keramik och smide. Äter något tillsammans på caféet. Samåkning eller färdtjänst gäller, anmälan en vecka före. Bussresa till Dalarna juli Avresa från Södertälje mot Dalarna där vi gör stopp vid bl. a. Birgittagården, Nusnäs, Mora och Zornmuseet. Övernattning i Tällberg. Dag två fortsätter vi mot Dalhalla, Siljansnäs, Björkberget och Långforsen därefter fortsätter hemresan mot Södertälje. Anmälan före 18 juni, kostnad kr som inkluderar resa (turistbuss med hiss för rullstolar), hotell, förtäring samt entréer. Utförligt program skickas ut vid anmälan. Kontaktperson: Ordförande Lill-Britt Andersson Tfn , mobil Ytterligare information om resan till Dalarna finner du på nästa sida.

11 LOKALFÖRENINGEN SÖDERTÄLJE Dalarna 29/7-30/ med Strokeföreningen i Södertälje Dag 1, 29/7. Resan utgår från Allaktivitetshuset, Barrtorpsv. 1A, Södertälje Avresa från Södertälje på morgonen, bussen framkörd Via Sala och Hedemora kommer vi till Hosjö som ligger strax utanför Falun. Här får vi kaffe med smörgås serverat av systrarna på Birgittagården. Vi fortsätter förbi Falun och upp till Nusnäs som ligger strax före Mora. Nusnäs är starkt förknippat med Nils Olsson och dalahästar. Den äkta dalahästen tillverkas på ett enda ställe i hela världen och det är här i Nusnäs. Vi ser tillverkningen av den svenska symbolen som fortfarande är ett gediget hantverk och den som vill kan köpa en dalahäst med sig hem. På Strand Kök & Bar i Mora, alldeles vid Siljan, väntar sedan lunchen. Efter en god lunch gör vi också ett besök på Zornmuseet och beundrar en av Sveriges största konstnärers kända verk. Vi får en introduktion av en kunnig guide och sedan lite tid på egen hand i muséet. Vi anländer till Tällberg där vi tar in på förstklassiga hotell Dalecarlia med vidunderlig utsikt över Siljan. En dryg timme kan vi nu ägna åt att på egen hand upptäcka Tällberg, denna idyll med genuin gammal bebyggelse i dalastil. Kanske någon besöker hemslöjden vid Klockargården eller tar en promenad ner mot Siljan. På kvällen serveras middagen på hotellet. Dag 2, 30/7. Avresa från Tällberg efter en härlig frukost. Vi gör ett besök vid den omtalade festspelsscenen Dalhalla. Dalhalla har byggts i en nedlagd kalkgruva sextio meter under marknivån och har 3000 sittplatser. För att få veta lite mer om Dalhallas spännande historia och geologi fram till dagens konsertarena kommer en sakkunnig guide att visa oss anläggningen. Efter en spännande visning och en kopp kaffe från bussen fortsätter vi till Jobs handtryck i Siljansnäs som sen 40-talet trycker sina färdstarka mönster för hand. Rullstolar kan ej ta sig ner till Jobs På Buffils Annas värdshus på Björkberget i Siljansnäs äter vi lunch och beundrar den fantastiska utsikten över Siljan. Vi startar hemresan som går via Sala där vi dricker eftermiddagskaffe på Måns Ols servering. Serveringen ligger vackert vid Långforsen. Beräknad hemkomst till Södertälje vid 19-tiden efter två dagar i Dalarna. Pris: kr Tillägg för enkelrum 350: -, gäller alla som vill ha eget rum, finns 3 st. Behöver du hjälp på resan, måste du ha med egen hjälpare. Inkl: Resa i turistbuss med hiss för rullstolar, del i dubbelrum med frukost och middag, förm.kaffe, lunch, entréer, visningar och besök enl. program. Anmälan bindande före 18 juni till Lill-Britt Andersson, tel; Pengarna sättes in på plusgirot Innan resan försöker vi träffas och gå igenom vad vi skall se och en träff efteråt för återblick Stort GRATTIS Eva! Vid HSO s årsmöte i Södertälje den 14 april 2014, fick Eva Gustafsson från Södertälje Strokeförening, ta emot ett stipendium från Bo Lönnqvists minnesfond. 11

12 LOKALFÖRENINGEN STOCKHOLM VÄSTERORT CAFÉTURNE I SOMMAR Länsföreningen har i samarbete med lokalföreningarna Café turné över hela länet. Onsdag från kl 12,30 se caféerna i Informationsbladet. Västerort är värdar på följande caféer: Onsdagen den 16 juli, Gröna Stugan vid Lötsjön, Ursviksvägen 28, Sundbyberg. Buss 506 till hållplats Lötsjön från Solna eller Hallonbergen, alternativ promenad från Hallonbergens tunnelbanestation. Bilparkering vid begravningsplatsen mittemot caféet. Onsdagen den 27 augusti, Fjärilshuset i Hagaparken. Buss 515 från Odenplan eller Sundbybergs station, hållplats Haga Norra. STROKEGOLF VARJE ONSDAG PÅ HÄSSELBY GOLFKLUBB Golf och fika på onsdagar klockan 13,00-14,00. Kaffe, bulle och en hink bollar 50:- Onsdagarna 20 augusti och 17 september med INSTRUKTÖR och en hink bollar 100:- Hässelby GK Telefon SOMMAR AKTIVITETER PÅ MARYS CAFÉ Välkommen till Marys Café, adressen är Blackebergsbacken 41. Hit tar du dig med färdtjänst ända fram till dörren, buss 113 går hit från Solna centrum via Sundbyberg och Islandstorget, hållplats Mälarbacken, 50 m från fiket. För dig med bil finns bilparkering. Sittande lättgympa på Marys Café Varje vecka Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag klockan 11,00-11,30 OBS: Behöver du hjälp måste du själv ordna detta! 12 PLANERA HÖSTENS FIKATRÄFFAR REDAN NU! Fikaträffar med allsång på Marys Café. Allsång 13,30-14,00. TISDAG 30 september, klockan 13,30 15,00 TISDAG 28 oktober, klockan 13,30-15,00 TISDAG 25 november, kl 13,30-15,00 Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen: ICE står för In Case of Emergency och är effektiv i fall personen i fråga skulle råka ut för en olycka eller liknande. Om personen själv inte kan kontakta en anhörig så ser man på detta sätt vem det är som man ska ringa i telefonboken. 1.Lägg till en ny kontakt i telefonboken 2.Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen t ex wife, dennes namn, +46 och sedan telefonnumret - utan den första nollan 3.Spara den nya kontakten 4.Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICT2 och fortsätt som i punkt 2 etc. Tänk på att: använda det internationella utlandsprefixet + istället för 00, som endast används inom Europa. Landsnummer för svenska kontaktpersoner är 46. Använda engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands. Berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att det vet om det. Tips! Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontakpersoner som ICE+namn när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt. OBS! Denna funktion fungerar inte i vissa Sony Ericsson-modeller, så prova ring din ICE-kontakt efter du lagt till *-symbolen. Om du ej kopplas fram fungerar inte denna funktion på din mobil. Du måste då ta bort * för att kunna ringa ut till din ICE-kontakt. Detta problem håller på att åtgärdas men är tyvärr ännu inte löst. Du kan istället prova med att sätta en 0:a i slutet av telefonnumret, det fungerar på vissa modeller.

13 SMIL - Stroke Mitt I Livet finns på Facebook. SMIL är en riktad verksamhet inom flera Stockholmsföreningar till de som fått stroke mitt i livet, det vill säga i arbetsför ålder. För att sprida information om SMIL har STROKE-Riksförbundet skapat en grupp på Facebook. Sök på Stroke mitt i livet - SMIL och gå med i gruppen du med! Var annan måndag, ojämna veckor, träffas vi på PUMPAN i Skanstull-lokalen! Adress: Färgargårdstorget 1 på Södermalm. Klockan: Start: 25 augusti - 15 december 2014 Kom och umgås med likasinnade över en kopp kaffe! Ladda ner vår nya app! STROKE-Riksförbundet har en app där man kan göra akuttestet, få information om stroke, om förbundet och kontakta oss. Appen hittar du genom att söka på stroke i "App store" i din mobil. PRELIMENÄRT MÖTE MED FÄRDTJÄNSTEN på Tellus, Drakenbergssalen. Adress: Lignagatan 6, Södermalm Klockan: Har du frågor om färdtjänsten, vore vi tacksamma att få frågorna tillsända oss senast måndagen den 25 augusti. Det kommer givetvis att kunna ställas frågor direkt till den eller de personer som kommer från Färdtjänsten. 13

14 Från akutvården fram till primärvården. Men därefter är det lätt att falla mellan stolarna! När du blivit färdigbehandlad efter en stroke på sjukhuset och kommit hem, dyker många frågor upp! Vem hjälper oss med det? Vart skall jag/vi vända oss?.. och så vidare! Här finner ni två STROKESAMORDNARE som kan hjälpa till med dina/era frågor: Lena Henricson/Danderyds Sjukhus, Tel: Görel Åkesdotter Baard/Södersjukhuset, VIKTIG INFORMATION Jourhavande Medstrokare! Det finns alltid problem och svårigheter man ställs inför när man fått stroke. Läs vidare På 2013 års Årsmöte togs ett beslut att vi skulle kunna erbjuda våra medlemmar samtal med en Jourhavande Medstrokare. Nu har du som medlem den möjligheten genom STROKE-Föreningen i Stockholms län. Du ringer kansliet , vardagar kl eller Du talar om för den som svarar vad saken ungefärligen gäller så ser vi till att lämplig Medstrokare tar kontakt med dig snarast! Det går också bra att skriva till oss på hemsidan, under fliken KONTAKT. Vi hoppas och tror att denna tjänst kommer att bli uppskattad! VIKTIG INFORMATION Behöver du hjälp när du åker kollektivtrafik? Det finns ett: TILLGÄNGLIGHETSNUMMER SOM FUNKTIONSHINDRADE KAN RINGA om ni behöver hjälp när ni åker kollektivt (t ex när hissen är trasig) Numret är: Neurologisk Rehabilitering fo r dig som haft din sjukdom en tid. Avtal med Stockholms Läns Landsting. Vi har platser för dagvård eller inneliggande rehabilitering. Multiprofessionella team och sjukvårdspersonal dygnet runt. Glädje, professionalitet och omtanke med gästen i centrum. Sök med vårdvalsremiss via din husläkare eller neurolog. Beso k va r hemsida eller ring fo r mer information. Vi $inns a ven pa facebook ANNONSER Precis den rehab du behöver! 14

15 ANNONSER 15

16 SAMARBETSPARTNER ALLT FÖR KONTORET IT KONTORSMASKINER TILLBEHÖR copyoffice.se STROKE-Föreningen i Stockholms län Måsholmstorget SKÄRHOLMEN 16

Ordförande har ordet..

Ordförande har ordet.. Detta exemplar av vår informationsskrift är något begränsad jämfört med de vanliga informationsbreven. Skälet är att detta är ett mellanexemplar eftersom vi kände att en viss uppdatering var nödvändig.

Läs mer

Välkomna till STROKEDAGEN!

Välkomna till STROKEDAGEN! VÅR-SOMMAR 2015 STROKE-Föreningen i Stockholms län Informationsblad Välkomna till STROKEDAGEN! Stockholms sjukhem den 12 maj 2015 Plats: Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Tid: Informtaionsbord öppet

Läs mer

STROKE-Föreningen i Stockholms Län

STROKE-Föreningen i Stockholms Län FÖR VÅRTERMINEN 2015 STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad Nytt år nya tag! Kära medlemmar, när detta skrivs har vi ännu inte haft jul och nyår, men när det läses har vi 2015 så det känns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2012 Föreningen hade den 31/12 2012 totalt 1543 medlemmar, att jämföra med föregående år 1620. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi gläds

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

STROKE-Föreningen i Stockholms Län REHABILITERING! Internationella STROKEDAGEN. Tisdagen den 14 maj 2012. I år är temat för denna dag:

STROKE-Föreningen i Stockholms Län REHABILITERING! Internationella STROKEDAGEN. Tisdagen den 14 maj 2012. I år är temat för denna dag: FEBRUARI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 1-2013 Internationella STROKEDAGEN Tisdagen den 14 maj 2012 I år är temat för denna dag: REHABILITERING! Mer information om denna dag får ni

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Föreningens/Styrelsens verksamhetsberättelse 4. Evenemangsgruppens verksamhetsberättelse 5. Spelgruppens

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Medlemsbrev 1. Januari - juli 2015 Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Kära medlemmar! Och särskilt välkomna ni som är nya i vår förening. Nyss har vi haft julhelgerna med sina härliga

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer