Tora Bärnarp (1975) REFERENSUPPDRAG I URVAL. Kv. Blåfjäll Kista 2013, ansvarig. Kv. Stenhöga Solna 2013, handläggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tora Bärnarp (1975) REFERENSUPPDRAG I URVAL. Kv. Blåfjäll Kista 2013, ansvarig. Kv. Stenhöga Solna 2013, handläggare"

Transkript

1 Tora Bärnarp (1975) Född 1975, uppvuxen i Stockholm. Har studerat landskapsarkitektur på SLU, Ultuna, och i Holland på Wageningen University. Över tio års yrkeserfarenhet som utredande, gestaltande och projekterande landskapsarkitekt. Har tidigare jobbat på Nivå landskapsarkitekter och Grontmij arkitekter nominerades Tora till Sienapriset. Hos Land fungerar hon som handläggande och ansvarig landskapsarkitekt. Mest har hon jobbat i uppdrag mot offentliga beställare. Hon har bred erfarenhet av uppdrag från ax till limpa, dvs. från programskisser till färdiga bygghandlingar UTBILDNING Landskapsarkitekturprogrammet, SLU Ultuna Landscape Architecture and Spatial Planning, Utbytestermin, 2001 Wageningen University, Nederländerna Teckning, måleri, skulptur, foto, 1996 Konstskolan i Stockholm, 1 år heltidsstudier Påbyggnadsutbildning: BAS P kurs, 2 dagar YRKESVERKSAMHET LAND arkitektur AB , Landskapsarkitekt Grontmij AB, , Landskapsarkitekt Nivå landskapsarkitektur, , Landskapsarkitekt REFERENSUPPDRAG I URVAL Kvarteret Rasbranten pågående projekt, handläggare Utredning av inför detaljplan i samband med nybyggnation av sju punkthus i brant terräng i Stadshagen. Erik Wallin, Folkehem, Arne Olsson och Einar Mattsson, Johan Norberg Kvarteret Bävern pågående projekt, handläggare Projektering av befi ntlig gårdsmiljö med i samband med förtätning. Ett kvarter med bebyggelse från 60-talet adderas med nytt bostadshus och en ny byggnad för äldreboende. Förskole- och bostadsgård. Samarbete med Sandellsandberg arkitekter. Förvaltaren, Therese Ingerdal Duvboskolans skolgård 2013 pågående projekt, handläggare/ansvarig Upprustning av skolgård i Sundbyberg i samband med tillbyggnad. Systemhandling och FU. Sundbybergs stad. Lena Pettersson Projektengagemang Slottsholmen Västervik pågående projekt, handläggare Gestaltningsprogram för hotell- konferens och bostadsprojekt i Västervik. Sandell Sandberg arkitekter, ALM fastigheter, Björn Ulvaeus. Västerholmsparken Skärholmen pågående, ansvarig Upprustning av aktivitetspark i Skärholmen. Programskiss och bygghandling Trafi kkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles Kv. Blåfjäll Kista 2013, ansvarig Upprustning av entrétorg till kontorsfastighet i Kista. Koncepskiss. Samarbete med Urban Design Newsec Asset Manegement AB, Bengt Säberg Kv. Stenhöga Solna 2013, handläggare Konceptskiss för utveckling av kontorsområde i Solna Humlegården, Daniel Mark LAND ARKITEKTUR AB I REPSLAGARGATAN 15A, 118 STOCKHOLM I TEL: I ORG NR: I SIDA 1 (3)

2 Blanchegatan Tessinparken , ansvarig Integrering av gata i park. Gestaltning av lek- och grönytor. Programskiss och projektering av Trafi kkontoret, Stockholm stad, Jean Louis Dessalles, Strömkajen Stockholm , handläggare Ny utformning av kaj och gata vid Blaiseholmen i Stockholm. Skiss och projektering av förfrågningsunderlag och Stockholms hamnar, Iréne Lindbäck Lättingegången Tensta , ansvarig Omdaning av litet torg/mötesplats i Tensta. Skiss och Trafi kkontoret, Stockholm stad Henri Dehaim, Hjulstagången Hjulsta 2012, handläggare Upprustning av centralt stråk i Hjulsta, med lekplats, mötesplats och grönytor. Programskiss. Trafi kkontoret, Stockholm stad, Henri Dehaim, PRISER Nominerad till Sienapriset 2013: Husbyparken. Upprustning av central park i Husby. 1:a pris, fortsatt uppdrag: Tunaparken, Botkyrka kommun. Ny gestaltning av Tunaparken i Botkyrka :a pris,täby Torg, Öppen tävling Fortsatt uppdrag: Bolanders bäck, Nybro. Parallellt uppdrag. Gestaltning av vattenrummen i staden Nybro Citybanan Odenplan , handläggare Upprustning/omdaning av Odenplan i Stockholm i samband med ny entrébyggnad för tunnelbana och pendelstågstrafi k. Projekt Citybanan, Trafi kverket Husbyparken Husby , ansvarig Upprustning av central park i Husby. Programskiss och projektering av Trafi kkontoret, Stockholm stad, Jean-Louis Dessalles Ekholmsparken Skärholmen , ansvarig Upprustning av park och lekplats i Skärholmen. Programskiss och projektering av Trafi kkontoret, Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles Parkplan Tensta , ansvarig Framtagande av parkplan för Tensta-Hjulsta Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning och Trafi kkontoret Stockholm Stad, Maggan Cervinger, Henri Dehaim, Tunaparken Tävling 2010, rådgivande Förslag för ny större park i Botkyrka. Första pris i prekvalifi cerad tävling. Botkyrka kommun, My Peensalu Kv. Gullvivan Botkyrka 2010, handläggare Programskiss aktivitetspark i Hallunda-Norsborg Botkyrka kommun, Nina Carlsson Södertälje hamn 2010, handläggare Gestaltning och projektering av bygghandling av marken kring en ny pendeltågstation i Södertälje. I samarbete med AIX arkitekter. Stockholms lokaltrafi k AB, Lars Ewaldh LAND ARKITEKTUR AB I REPSLAGARGATAN 15A, 118 STOCKHOLM I TEL: I ORG NR: I SIDA 2 (3)

3 Förskolan Sagolandet Vasastan 2010, ansvarig Förslag på upprustning av förskolegård på Karlbergsvägen i Stockolm. Programskiss. Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Stefan Larsson Lindmark, Björkdungens förskola Danderyd , ansvarig Programskiss och projektering av förfrågningsunderlag av förskolegård till nyanlagd förskola i Danderyds kommun. Danderyds kommun genom Forsen projekt AB Louise Landberg Parkplan Spånga 2009, ansvarig Framtagande av parkplan för Spånga Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning och Trafi kkontoret Stockholm Stad Maggan Cervinger, Henri Dehaim, Översiktsstudie Almnäs Södertälje/Nykvarn , medverkande Idéer för utveckling av ett före detta militärt område i Almnäs, Södertälje och Nykvarns kommun. Fortifi kationsverket, Karl-Martin Svärd, (vxl) Ängen aktivitetspark , handläggare Projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling av upprustning av parklek i Bredäng med fokus på ytor för sport, t ex fotboll på konstgräsplan, basket och streetskate. Trafi kkontoret Stockholm stad, Henri Dehaim, Hjorthagsparken 2009, handläggare Program för ny stadsdelspark. Gestaltning av b.la grönytor, planteringar, lek- och sportytor, möbler och andra byggda detaljer. Exploateringskontoret Stockholm Stad, Gösta Olsson Kv Kofoten Södermalm , handläggare Programskiss och systemhandling. Ny gestaltning av bostadsgård och uteplatser på ett serviceboende på Södermalm. Svenska Bostäder, Peter Hamrén, Smedjegatan Västerås 2007, handläggare Upprustning av gågata i Västerås. Skissupppdrag samt projektering av förfrågningsunderlag. Detaljformgivning av möbler. Västerås stad, Karin Carlzén Domkyrkoesplanaden och Engelbrektsplan Västerås 2007, handläggare Upprustning av esplanad samt utformning av torgyta i Västerås centrum. Gestaltning och projektering av förfrågningsunderlag. Västerås Stad Karin Carlzén Öarna i Gavleån - parallelt uppdrag 2001, handläggare Parallellt uppdrag för gestaltning av de öar som ingår i Stadsträdgården i Gävle. Gävle kommun Emma Nordebo,

4 Tävling Täby torg 2007, ansvarig l Arkitekttävling om gestaltning av nytt torg i Täby Centrum. Belönat med 2:a pris Västertorp Centrum 2007, handläggare Kvalitetsprogram för upprustning av torgyta och huvudgata i Västertorp. Markkontoret, Stockholm Stad, Andris Rosenbach, Skötselplan Sollentuna 2007, handläggare Arbets- och skötselplan för kommunens parkmark Sollentuna kommun, Sven Håkansson, Bällstaån 2007, handläggare Strandpromenad vid Bällstaån, Mariehäll i Stockholm. Utredning, programskiss, planillustrationer Stockholms stad, Markkontoret Spökparken Stockholm 2006, handläggare Programförslag upprustning av perennplanteringar I Spökparken i Stockholm. Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Bo Höglund, Kv. Forsen Hammarby Sjöstad 2005, medverkande Torgyta Hammarby Sjöstad. Detaljskiss, projektering av Stockholms gatu- och fastighetskontor. Townhouses, Södermalm 2005, medverkande Idéskiss och projektering av bygghandling för uteplatser och bostadsgård. Skanska Nya Hem Parkleken Odlarängen, Tallkrogen 2005, medverkande Omgestaltning av parklek. Gestaltningsprogram och projektering av förfrågningsunderlag. Stockholms gatu- och fastighetskontor, Inger Åberg Strandvägskajen, etapp , medverkande Förnyelse av gångstråk och vistelseytor på strandvägskajen i Stockholm. Projektering av Stockholms gatu- och fastighetskontor. Gångstråk Kista 2005, handläggare Förnyelse av gång och cykelstråk i Kista och Husby. Programarbete och projektering av Hammarby Gård , handläggare Gestaltning av stadens offentliga mark inom projektet Hammarby Sjöstad, Stockholm. Medverkande i kvalitetsprogram och systemhandling, handlläggare av Stockholms gatu- och fastighetskontor, Kristina Menyes Kv. Fartygstrafi ken , medverkande Bostadsgård i Hammarby Sjöstad. Programarbete och projektering av förfrågningsunderlag. Byggvesta AB

5 Kv. Lux 2002, medverkande Bostadsgårdar och gränder, Lilla Essingen, Stockholm. Programkiss samt projektering av JM Piperska muren , handläggare Piperska muren, fi ckpark på Kungsholmen i Stockholm. Gestaltningsprogram med perspektiv, planer, sektioner. Markkontoret, Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles KTH , medverkande Mötesplats på KTH Campus Stockholm. Gestaltning och projektering av Akademiska Hus Kv. Kappseglingen , medverkande Bostadsgård i Hammarby Sjöstad. Medverkande i programarbete och projektering av förfrågningsunderlag. SKB Storvretsparken 2002, medverkande Förnyelse av Storvretsparken, Tumba. Gestaltningsprogram Botkyrka kommun Liljeholmstorget , medverkande Gestaltning av ny torgyta. Programarbete och projektering av Stockholms gatu- och fastighetskontor Lena Wohlström Kv. Klabben , medverkande Bostadsgård i Södra Hammarbyhamnen. Programskiss samt projektering av förfrågningsunderlag Besqab Centrala Sickla , medverkande Sickla Galleria. Utveckling och förnyelse av industrimiljö samt handelsområde. Gestaltningsprogram och projektering av Ljungberggruppen Kv. Parken, medverkande Bostadsgård, Liljeholmskajen Stockholm. Programskiss och projektering av förfrågningsunderlag. JM

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

... och vad hände sen?

... och vad hände sen? Författare: Teresa Westman tesa@kth.se... och vad hände sen? Genomförande efter arkitekttävlingar 2002 2007 Examinator/handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN:

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

DALÉNUM. Välkommen till en ny sida av Lidingö

DALÉNUM. Välkommen till en ny sida av Lidingö stockholm lidingö DALÉNUM Välkommen till en ny sida av Lidingö Innehåll Intervju med JMs VD...sid. 4 Visionen för Dalénum...sid. 6 Kommunikationer...sid. 8 Dina nya vyer...sid. 10 Det goda livet...sid.

Läs mer

södert älje byggmäst areförening 19 36 2011

södert älje byggmäst areförening 19 36 2011 75 södertälje byggmästareförening 1936 2011 Vi firar år Eldsjälar startade föreningen för 75 år sedan 2011 var det 75 år sedan Södertälje Byggmästareförening startades. Det var några eldsjälar bland byggmästarna

Läs mer

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

Här ligger Signalfabriken.

Här ligger Signalfabriken. Här ligger Signalfabriken. KISTA KISTA C ARLANDA JÄRNVÄGSGATAN PRÄSTGÅRDSGATAN JÄRVA ESPLANADEN SIGNAL FABRIKEN VASAGATAN TORG TORG BRUNNSGATAN TORG STUREGATAN UPP/NEDGÅNG GÅNGTUNNEL STATIONSGATAN UPP/NEDGÅNG

Läs mer