Hotellrapport Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotellrapport Stockholm"

Transkript

1 Grythyttan den 22/ Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2010 Författare: Bastås Sanna, Bergström Sara, Gälldin Katarina, Hallgren Panny, Jashari Blerta, Leek Marie, Majidi Dariush, Pipatanangura Sivapol, Schönbeck Filip, Seidel Annegret, Victorin Carin

2 Sammanfattning Vi har utfört en prognos över Stockholms faktiska hotellmarknad för perioden över Stockholms framtida hotellutbud. Prognosen är baserad utifrån nuvarande hotellutbud, kommande hotellprojekt, nyetableringar och affärs- och fritidsresenärernas efterfrågan. Vi har tagit hänsyn till tre aspekter som påverkar efterfrågan allra mest. Dessa är trender, konjunktur och tillfälliga effekter. Idag finns det 139 hotell med drygt rum fördelade på de två områden vi valt, Stockholms innerstad och Stockholms ytterregioner som vi anser viktiga för hotellbranschen. Fram till år 2012 finns det i nuläget planerat 11 nya hotell och fyra hotell med planerad utbyggnad av rum. Detta kommer innebära att Stockholm får cirka 4200 nya hotellrum att sälja. Affärsresenärerna dominerar på Stockholms hotellmarknad. De är inte lika priskänsliga som fritidsresenärerna och bor i Stockholm vid behov. Dock har många företag dragit in på affärsresor under lågkonjunkturen och använder nu nya resurser. Fritidsresenärerna letar efter billigare boende och spenderar mer pengar på nöjen. Vår prognos visar att den förväntade beläggningen, snittpris och RevPAR kommer att sjunka ytterligare fram till år 2013 eftersom efterfrågan inte kommer att öka i samma takt som utbudet. Från 2014 vänder trenden då det ekonomiska läget har stabiliserats och Stockholms nyetableringar har fått fäste. Dock kommer beläggning, snittpris och RevPAR inte hinna nå samma resultat 2014 som nuvarande siffror februari 2010.

3 Innehåll 1. Bakgrund och syfte Stockholm som stad Språk Kultur Infrastruktur Marknadsföring Nuvarande hotellutbud Kommande hotellprojekt Prognos Efterfrågan rum Trender Konjunkturen Tillfälliga effekter Efterfrågan pris Pris och utbud Pris på restaurang Pris på transport Priselasticitet Prognoser för åren Utveckling av beläggning, snittpris och RevPAR i % Diskussion och slutsatser om prognoser Bilaga 1: Kartor Bilaga 2: Förteckning samtliga hotell Bilaga 3: Kommande och utökade hotellprojekt Bilaga 4: Lista på nya och utökade hotellprojekt 2

4 1. Bakgrund och syfte I dagsläget finns det ett stort intresse för utvecklingen av Stockholms hotellmarknad. Av den anledningen har vi, utgångsklassen på Hotell- och Värdskapsprogrammet från Grythytte Akademi, Örebro Universitet gjort en prognos från år över hotellmarknaden i Stockholm. Vi saknade en klar definition av Stockholms hotellmarknad och såg ett behov att förtydliga vilka geografiska områden som är relevanta i frågan. Vi bestämde oss för att skapa ett eget begrepp Stockholms faktiska hotellmarknad med en tydlig avgränsning av Stockholms hotellutbud, vilket förtydligas med tre kartor. Syftet är även att få en klar bild av hotellutbudet i Stockholm då vi upplever att rapporter ofta bygger på olika information gällande bland annat geografiskt område och klassificering. 2. Stockholm som stad Stockholm är centrum för nyföretagande och entreprenörskap. Mer än vart tredje nytt företag i Sverige startas i Stockholm 1. Idag har staden många fördelar såsom mångkulturell miljö och stora utbildningsmöjligheter. 2 Många affärsresenärer åker till Stockholm på grund av att stora företag har sina huvudkontor i regionen och även för att de flesta konferenser och mässor hålls i Stockholm 3. Några stora företag som har sina huvudkontor i Stockholm är bland annat Swedbank, Hennes & Mauritz, Electrolux och Ericsson. 2.1 Språk Svenskar är idag flerspråkiga. Majoriteten av svenskar kan föra en dialog på engelska. Vi tror att detta är mycket viktigt för de utländska gäster som besöker Stockholm. Detta bör enligt oss användas mer i marknadsföringen av Stockholm. 2.2 Kultur Stockholms kulturliv har mycket att erbjuda besökare i staden. Sverige är internationellt känt som en stor musikexportör och möjligheterna att se liveakter är många i Stockholm. Stockholm kulturfestival ( besökare) och Stockholm Pride ( besökare) är två årliga evenemang som genererar ett stort antal besökare som belägger många av stadens hotellrum under cirka 4 dagar i snitt 4. Även design och mode har bidragit till stadens varumärke och genererar speciellt under Stockholm Fashion week i februari många besökare till staden. Om dessutom planerna på att restaurera nationalmuseet går i verket innebär detta ökad attraktionskraft. Det kommer att bli lättare att spela in film i Stockholm, både för svenska och utländska filmföretag. Ett samarbetsavtal slöts den 23 nov 2009 mellan bland annat Finansborgarrådet, Filmpool och Filmallians i Stockholms och Mälardalsregionen som syftar till att öppna dörrar, förenkla administration och lösa komplikationer som kan stå i vägen för filmproduktion. Detta avtal kommer att bidra till att Stockholm blir mer synligt på kartan och att stadens varumärke stärks Matthias Rindberg, Avdelningschef Event Stockholm 5 3

5 2.3 Infrastruktur En stor fördel är lättillgängligheten i Stockholm. Staden är koncentrerad och det är lätt att ta sig runt i Stockholm med kollektivtrafiken som betraktas vara en av de bästa i världen. Stockholm anses också vara den naturliga mittpunkten i Skandinavien med mycket bra reseförbindelser till resten av Europa och Nordamerika och Asien 6. God infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik har betydelse för fritidsresenärernas behov. I nuläget arbetar Stockholm med att utveckla infrastrukturen som kommer att pågå under en lång tid framöver Marknadsföring Ju mer Stockholm syns och hörs, desto bättre. Idag marknadsförs Stockholm som The Capital Of Scandinavia. Det är Stockholm Business Region som har utformat detta varumärke för Stockholmsregionen och får användas av alla som vill utveckla Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm är den största staden i Skandinavien och anses vara ett ekonomiskt centrum. Några punkter som Stockholm Business Region har utformat om Stockholm stad: 8 Skandinaviens största stad och naturliga mittpunkt: - Mobil och trådbunden kommunikation i världsklass - Stockholms hamnar är Östersjöns största mötesplats - Flera internationella flygplatser - Världsledande akademiska institutioner Form och design i världsklass: - Centrum för musikproduktion - Internationell matkultur - Unikt utbud av gallerier och museer - Nobelpriset - Natur 3. Nuvarande hotellutbud Valet av de hotell som vi inkluderat i vår undersökning är baserat på hotellens geografiska placering. Utifrån den lista som vi erhållit från Statistiska Central Byrån (SCB) över Stockholmsläns alla hotell, bestämdes vilka hotell som vi ansåg skulle ingå i vår rapport. Några hotell som fanns med på listan från SCB har vi valt att exkludera då de inte ligger inom vårt definierade område. Vi har valt att dela in Stockholmsregionen i två delar, första regionen har vi valt att kalla för innerstaden och har fått siffra 1. Delen utanför region 1 har vi gett siffran 2. Totalt är det 139 hotell och ca rum 9 som är medräknade i vår undersökning. Indelningen är baserad på vad vi anser är Stockholms innerstad för hotell och där vi tror att det anses mer attraktivt att övernatta. Antagandet gäller både affärs- och fritidsresenärer men framförallt de affärsresande då det är av större vikt för dem att befinna sig i de centrala delarna. Till område 2 hör alla delar som inte räknas till innerstaden aspx aspx 9 SCB 4

6 Kartor över vår områdesindelning finns i bilaga 1 och en förteckning av samtliga hotell i rapporten finns i bilaga 2. Nedan följer en redovisning av de två områdena: Område 1 - med kartan över innerstaden har vi inkluderat de mest centrala delarna där det rör sig mest människor och där flest hotell finns. I området ingår centralstationen, upp till Olof Palmes gata, Birger Jarlsgatan ner till kajkanten. Därifrån följer området kajkanten ut på Blasieholmen och sedan vidare bort tillbaka till Centralstationen. Område 2 - inom detta område har vi tagit med de regioner som har många hotell och eller betydande mötesanläggningar. Området sträcker sig sammanhängande från Älvsjö i söder till Täby i norr. Några områden som vi ansåg viktiga men ligger en bit ifrån Stockholm har vi ringat in, istället för att inkludera all yta emellan. Majoriteten av de hotell som innefattas i vår rapport klassificeras tre och fyrstjärnigt. Det finns endast fem hotell med en stjärna och åtta hotell med två stjärnor. Utbudet av femstjärniga hotell är inte heller stort då bara fem hotell har lyckats uppnå den högsta klassificeringen. Vår slutsats utifrån detta är att det i Stockholm saknas hotell av lägre standard. Stockholms hotellmarknad hade gynnats av fler budgethotell. Det handlar inte bara om tunna plånböcker hos privatresenärer utan även många av de statliga institutionerna i Sverige söker ofta ett billigare alternativ till boende. Detta gäller särskilt kommuner och landsting som många gånger har en pressad budget. Likaså gäller detta för mindre företag som ännu inte har kommit på fötter och gärna håller ned sina resekostnader. En ytterligare aspekt är att stora kongresser och evenemang som planeras med flera års framförhållning granskar utbudet av budgethotell. Då Stockholm har en brist av dessa pressas priserna högre upp och Stockholm framstår då som ett dyrt alternativ. 4. Kommande hotellprojekt Under år 2009 öppnade fem hotell som tillsammans utgör 457 nya rum. Fram till år 2012 finns det i nuläget planerat elva nya hotell 10 och dessutom ska fyra hotell bygga till ett antal rum. Totalt rör det sig om cirka 4200 nya rum exklusive de osäkra hotellprojekten. Räknar vi även in de osäkra hotellprojekten som är 10 stycken så rör det sig om nästan 6350 nya rum exklusive de 457 som öppnade Jämför vi med de 139 hotell som vi har valt att ta med i vår rapport så har dessa hotell tillsammans drygt rum. Detta innebär således att tillskottet av hotellrum under perioden mellan ger Stockholm drygt 4700 nya hotellrum vilket innebär en ökning på lite mer än 25 %. Om vi utgår ifrån att inga av de osäkra projekten byggs så innebär ökningen att det årligen tillkommer över 1,5 miljoner nya rumsnätter för hotellen i Stockholm att försöka sälja. Utöver dessa hotell så har vi för år 2014 prognostiserat för tre nya hotell på 175 rum styck (se bilaga 3 för samtliga diagram över kommande och utökade hotellprojekt). Vi tror att denna ökning sker i för högt tempo för att Stockholms hotellmarknad ska kunna hänga med. De nya hotellen kommer förmodligen att dumpa priserna för att slå sig in på marknaden. Detta medför att de nuvarande hotellen kommer att följa efter vilket i slutändan innebär ett lägre RevPAR. Därför tror vi att hotellmarknaden hade gynnats av ett långsammare tillskott av nya hotell. 10 Håkan Söderberg. (2009). Handelskammartidningen. 1/2009. s 24-25/ och Turismens utredningsinstitut, Hotellrapport Stockholm januari

7 5. Prognos Utifrån tre viktiga aspekter som påverkar affärs- och fritidsresenärernas efterfrågan på rum och pris har vi utarbetat en prognos på Stockholmsmarknadens hotellutbud. Dessa tre aspekter är trender, konjunktur och tillfälliga effekter. 5.1 Efterfrågan rum Nedan redovisas hur trender, konjunktur och tillfälliga effekter kan påverka efterfrågan på rum Trender I en annan hotellrapport Hotellrapport Stockholm utvärdering av Stockholms framtida hotellbehov 11 beskrivs hur affärsresenärer belägger två tredjedelar av hotellrummen i Stockholms kommun. Under 2008 var det affärsresenärer som besökte Stockholms län. 12 Affärsresenärerna har således väldigt stor betydelse för Stockholms hotellnäring. År 2009 minskade efterfrågan hos affärsresenärerna vilket resulterade i att hotellen sänkt sina priser. En affärsresenär spenderar, enligt ICCA 13 tre gånger så mycket som en privatresenär då denna reser. Under 2008 spenderade en affärsresenär kronor per dygn i Stockholm 14. Vi ser därför att det är fortsatt mycket viktigt för hela Stockholmsområdet att staden fortsätter att locka affärsresenärer. Sedan år 2000 har privata övernattningar på hotell ökat med mer än 50 %. Under 2008 var antalet övernattningar på hotell av fritidsresenärer i Stockholm Det är främst svenska fritidsresenärer som belägger hotellrummen i Stockholm men även många från Europa, utanför Norden. Fritidsresenärer som bodde på hotell i Stockholm spenderade kronor per dygn under Många av dagens fritidsresenärer är ofta stressade och väljer därför att resa bort över en weekend, vanligen till storstäder. Gränsen mellan arbete och fritid har blivit mycket otydligare och därför väljer man kanske att resa oftare men kortare i tid under ett år. 11 Turismens utredningsinstitut. (2009). Hotellrapport Stockholm januari Fakta om besöksnäringen i Stockholm statistik för 2008 samt fram till augusti International Congress and Convention Association 14 Fakta om besöksnäringen i Stockholm statistik för 2008 samt fram till augusti Fakta om besöksnäringen i Stockholm statistik för 2008 samt fram till augusti

8 Trender - efterfrågan affärsresenärer Kategori Område Effekter Trender Affärsresande Affärsresandet minskar då företag sparar in på resor på grund av finanskrisen och har nu anpassat sig till nya mötesformer Miljömedvetenhet Ny teknologi Företag har idag ett omfattande miljötänk och väljer att dra ned på resandet för att värna om miljön och bli betraktade som goda företag Videokonferenser och andra kommunikationsmetoder får en allt mer betydande plats för företag Trender - efterfrågan fritidsresenärer Kategori Område Effekter Trender Weekendresor Allt mer populärare med weekends och dagens resenärer reser hellre kortare och oftare än sällan och längre Miljömedvetenhet Pris och utbud Resenärers miljömedvetenhet leder till kortare resor och miljövänliga transportmedel Beroende på pris och utbud påverkas fritidsresenärernas efterfrågan. De attraheras av billiga priser och stort utbud. Skulle miljöskatter på flyg införas leder det till färre utländska resenärer till Stockholm. Miljö Vi har tagit kontakt med tre multinationella företag; Electrolux, Hennes & Mauritz AB och Ericsson som alla säger att den ökade miljömedvetenheten är en aspekt som bidragit till minskat resande. De försöker idag att tillämpa den nya teknologin vilken möjliggör möten trots geografiska avstånd. De menar att teknologin hjälper dem att kunna tillämpa en bättre miljömedvetenhet samt minska sina resekostnader. 16 Den 7-18 december 2009 sammanträdde världens ledare i Köpenhamn för att försöka inrätta en ny överenskommelse som ska möjliggöra färre utsläpp av växthusgaser i atmosfären. 17 Mötet uppmärksammades och företag i världen kommer fortsätta att tänka mer miljöriktigt. Även fritidsresenärerna blir allt mer miljömedvetna och detta är både till Stockholms stads fördel och nackdel. Flygresandet skulle kunna minska på grund av allt mer medvetna resenärer men trenden visar snarare på en ökning i efterfrågan hos lågprisbolagen. Sverige ligger fortfarande i fronten för hållbar 16 Anders Edholm, AB Electrolux, Ericsson Support, Elin Johansson, Hennes & Mauritz AB

9 utveckling och detta har bekräftats genom att Stockholm utnämnts till EU:s miljöhuvudstad år Denna utmärkelse kommer att stärka Stockholm som förebild. 18 Teknologi Teknologin idag är välutvecklad och fördröjningar vid videosamtal går att frångå med hjälp av bra uppkopplingar. Tekniken kommer fortsätta att utvecklas och priserna kommer så småningom att sjunka. Vi ser därför inte att företagen kommer att kunna bortse från detta billigare och miljövänligare alternativ att kommunicera. Då konjunkturen fortfarande inte har stabiliserats fortsätter storföretagen att utveckla nya mötesmöjligheter för att minska resekostnader. Vi menar att det inte finns någon anledning för företag att ta upp resandet igen när konjunkturen stabiliserats. De har under lågkonjunkturen investerat i ny teknologi, minskat resekostnader och anpassat sig till de nya mötesalternativen. Vid denna typ av effektivisering tror vi inte att företagen kommer att återgå till de gamla mötesformerna. Dock menar Ericsson att vissa möten kräver ett direkt möte mellan människor. Svenska dagbladet gjorde en undersökning med ett par affärsresenärbyråer under 2009 och statistiken visade på att affärsresandet var på nedgång på grund av det ekonomiska läget. Lösningen för företagen var videokonferenser, en lösning som visat sig vara så bra att många av företagen inte kommer att återgå till resandet. 19 Cisco Systems som är världsledande inom videokonferenser menar att fler anläggningar för videokonferenser sätter igång en spiral där användandet ökar med de nya anläggningarna. Cisco hade i februari 2007 drygt 20 anläggningar och antalet mötesdeltagare var då dryga 5000 personer. Samma månad ett år senare hade antalet anläggningar ökat till nära 200 stycken och antalet mötesdeltagare var då uppe i över personer. Det slutar inte där, företaget ville under 2009 köpa det norska företaget Tandberg som enbart jobbar med videokonferenser då de förstått att videokonferenser är framtiden. 20 Medan Ciscos lösningar kostar från en halv miljon kronor och uppåt så finns det andra lösningar för småföretagarna som till exempel Skype och Google Talk. Kvaliteten för dessa lösningar är inte på samma nivå som de mer kostsamma systemen men utvecklingen fortgår vilket medför bättre kvalitet och upplösning av ljud och bild Konjunkturen I början av 2008 drabbades världen av 2000-talets ekonomiska lågkonjunktur. 21 Electrolux, Hennes & Mauritz AB och Ericsson har alla drabbats av lågkonjunkturen. Alla de tre företag anser att lågkonjunkturen har bidragit till att hårdare reserestriktioner har framhärdats och affärsresorna har minskat. 22 Det har blivit svårare att exportera varor på grund av den hårt drabbade svenska ekonomin. Även transportmedelindustrin har drabbats hårt. Denna nedgång har även påverkat flera andra industrier. Detta har bidragit till att de privata tjänsteföretagen och byggkonjunkturen har försvagats. Hotell, restauranger och detaljhandeln drabbas av detta eftersom köplusten minskar. Denna nedgång är inte bra för Stockholms framtid eftersom f?position=link&country_site=us&campaign=hn2&creative=relief+worker+link+to+telepresence+overvi ew&referring_site=cisco%2ecom+telepresence Anders Edholm, AB Electrolux, Ericsson Support, Elin Johansson, Hennes & Mauritz AB 8

10 staden är Sveriges finansiella centrum. Vi anser att 2010 kommer att innebära en fortsatt ökad arbetslöshet och en minskad sysselsättning innan konjunkturen åter stabiliseras. Konjunktur - efterfrågan affärsresenärer Kategori Område Effekter Konjunktur Utveckling BNP BNP kommer sakta att börja öka igen då företag börjar få igång sin aktivitet efter lågkonjunkturen Valuta Den svenska ekonomin är relativt stark och den svenska kronan kommer att stärkas. Detta leder till dyrare export och billigare import Konjunktur - efterfrågan fritidsresenärer Kategori Område Effekter Konjunktur Utveckling BNP BNP utvecklas positivt och ger på sikt högre disponibel inkomst Valuta Ränta Skatter Den svenska kronan stärks, vilket leder till att färre utländska resenärer kommer till Stockholm Räntan börjar stiga, vilket leder till mindre pengar över för resor och nöjen Skattehöjningar kan leda till mindre pengar över för resor och nöjen Valuta- och skatteförändringar Valutakursen är en faktor som påverkar resenärer när de väljer vart de reser. En svag krona lockar resenärer exempelvis från Norge då Sverige upplevs som ett billigt resmål. En stark krona tyder dock på en positiv kapitalbalans, då mer kapital kommer in i landet än vad som går ut, vilket stärker de svenska företagen. Detta ger i slutändan mer över i svenskarnas egna plånböcker att spendera på resor och nöjen. Oavsett förändringar i valutakursen har Sveriges dock ett annat hinder i konkurrensen med andra Europeiska länder om fritidsresenärerna i form av det höga skattetrycket. Turistnäringen tillhör de högst beskattade branscherna i landet och det är dyrt att producera varor och tjänster i förhållande till övriga Europa. Skattelättnader på turismrelaterade områden skulle därför kunna underlätta för Stockholm att ta marknadsandelar från andra Europeiska huvudstäder. Dessutom ger skattelättnader ökad turism inom Sverige. Detta både när det gäller sänkta inkomstskatter som ger mer pengar per person över till nöjen och skattelättnader som ger prissänkningar på till exempel hotellboende. Den nationella påverkan som både valuta- och skatteförändringar har ligger främst i att de påverkar svenska konsumenters disponibla inkomst. Riksbankens senaste prognos som kom ut i februari 2010 visar dock på en låg ökning av den disponibla inkomsten de närmaste åren. Under 2010 förutspås den disponibla inkomsten minska med ca 1 % för att året efter öka med ca 1 % och 2012 förväntas en ökning på ca 3 %

11 BNP Enligt konjunkturinstitutet bestäms BNP på långsikt av utbudet av arbetskraft och av produktiviteten. Desto mer arbeten desto högre BNP resulterar till mer pengar i fickan för privatresenären. Då kommer de att spendera mera pengar på resor och nöjen 24. Deras medellångsikta prognos på BNP är att den kommer öka successivt med cirka 1,5 % procentenheter per år med start Tillfälliga effekter Det finns även tillfälliga effekter som påverkar efterfrågan på rum. Vi har tagit hänsyn till mässor, kongresser, arenor, events och kronprinsessan Victorias bröllop. Tillfälliga effekter - efterfrågan affärsresenärer Kategori Område Effekter Tillfälliga effekter Kongresser 2010 är ett väldigt bra kongressår. År 2011 är sämre Tillfälliga effekter - efterfrågan fritidsresenärer Kategori Område Effekter Tillfälliga effekter Events Kronprinsessans bröllop De nya arenorna kommer öka möjligheten till stora evenemang som i allmänhet drar väldigt mycket folk till Stockholm Runt den 19 juni kommer hotellen i Stockholm vara fullbelagda till ett bra pris Mässor och kongresser Stockholm rankades som den åttonde populäraste kongresstaden i världen 2008 enligt ICCA. Det arrangerades 135 stycken internationella kongresser med ca deltagare år Stockholm Visitors Board har redan börjat planera ett kalendarium för åren fram till Sammanlagt kommer det att hållas 50 mässor och kongresser i varierande storlek. Dessa fördelas enligt följande; 27 stycken år 2010, 14 stycken år 2011, sju stycken 2012, en 2013 och en Vi beräknar att sannolikheten för att de ska bli ännu fler är 24 e fc html Fakta om besöksnäringen i Stockholm statistik för 2008 samt fram till augusti Stockholm Visitors Board,

12 stor då fler konferens- och kongressanläggningar håller på att färdigställas, t.ex. Waterfront och utökningen av Stockholmsmässan. 28 Waterfront Building Waterfront Building förväntas vara färdigt tidigt Denna fastighet kommer att ha kongressmöjligheter för 3000 sittande åhörare. Till byggnaden hör också en hotelldel vilken kommer att innefatta 418 rum. Waterfront ligger i anslutning till centralstationen vilket vi tror kommer resultera i en övervägande del affärsresenärer då många av dessa idag reser kollektivt. 29 Stockholmsmässan Stockholmsmässan är Nordens ledande mässarrangör. Varje år genomför de ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Stockholmsmässan har 1,5 miljoner besökare årligen. 30 Stockholmsmässan håller just nu på att byggas ut med 20 % vilket vi tror kommer att kunna bidra till att fler stora mässor förläggs i Stockholm 31. År 2008 räknade Stockholmsmässan på att de genererade ungefär gästnätter, vilket innebär logiintäkter på 900 Mkr. 32 Vi anser att flertalet av dessa gästnätter utnyttjas av affärsresande. Detta på grund av att de mässor som riktar sig mot privatpersoner, t.ex. trädgårdsmässan och båtmässan, främst generar besökare boende i Stockholm. Mässor som är större och riktar sig mer mot företag generar affärsresenärer som övernattar i Stockholm. 33 Swedbank Arena Swedbank Arena kommer att stå klar i Solna mellan Denna arena kommer att kunna verka som fotbolls- och evenemangsarena och ha en kapacitet på åskådare vid fotbollsarrangemang och åskådare vid konserter. Arenan blir uppvärmd med ett tak som går att öppna och stänga. Första verksamhetsåret beräknar arenan ha 2,4 miljoner besökare. 34 Stockholmsarenan Stockholmsarenan i Globen-området som invigs år 2012 kommer att bli en idrotts- och evenemangsarena med plats för sittande åskådare. Arenans skjutbara tak möjliggör evenemang under hela året vilket skapar stora möjligheter för Stockholms att utvecklas som upplevelsestad. 35 Events Statistik från Stockholm Event visar att fotbollslandskamper genererar hotellgäster på cirka % av publiksiffran och stora konserter drar motsvarande %. När Bruce Springsteen besökte Stockholm i somras gick publiksiffran upp till personer varav cirka övernattade på hotell. De nya arenorna kommer öka möjligheterna till stora evenemang av detta slag och därmed också hotellbeläggningen. Allsång på skansen som pågår hela sommaren ger Stockholmshotellmarknad cirka 7700 hotellgäster varje vecka Helena Nilsson, Marketing & Communications Director Stockholmsmässan 32 Helena Nilsson, Marketing & Communications Director Stockholmsmässan 33 Andes Johansson, fd VD Nordic Hotels 34 Mikael Albinson, Marknadschef Swedbank Arena Matthias Rindberg, Avdelningschef Event Stockholm 11

13 Kronprinsessans bröllop Den 19 juni i sommar är det bestämt att kronprinsessan Victoria ska gifta sig med Daniel Westling. Detta kommer att ge Stockholm mycket liv och rörelse. Flera hotell har redan fått in bokningar kring bröllopsdagen och Stockholm kan räkna med många utländska gäster som vill uppleva denna rojalistiska dag. Svensk Handel har uppskattat att försäljningen av produkter kring bröllopet kommer att hamna kring 2,5 miljarder kronor, då hotell och researrangörer står för en stor del Efterfrågan pris Det är många olika aspekter som påverkar fritidsresenärernas prisefterfrågan. Eftersom affärsresenärerna kommer till Stockholm i ett annat syfte än att besöka staden, är andra faktorer än priset viktiga för dessa gäster. Hotellen kan därför höja priserna när de vet att efterfrågan är hög för att maximera intäkterna Pris och utbud En av de viktigaste aspekterna som påverkar fritidsresenärernas efterfrågan är pris och utbud. Med det menar vi framförallt på hotellrum, restauranger och transport. Om priset är högt på dessa påverkar det fritidsresenärerna negativt och efterfrågan blir inte lika stor. Utbudet måste även vara stort för att locka fritidsresenärerna. Det som Stockholm saknar är utbudet av lågprishotell och femstjärniga hotell. Många fritidsresenärer är sparsamma i dessa tider och prioriterar ett billigare boende och spenderar mer pengar på nöjen istället. Från 2008 har RevPAR gått ned med hela 9,7 % på Stockholms hotell vilket gynnar en stor del av fritidsresenärerna som reser mer ju billigare boende som erbjuds. Det Stockholm stad saknar är också fler femstjärniga hotell för att attrahera en ny målgrupp som är villiga att betala mycket pengar för exklusivt boende och högklassig service Pris på restaurang Sverige har idag den högsta restaurangmomsen i EU. Den genomsnittliga momsen ligger på 14 % i Europa, medan Sverige har en så hög som 25 %. För Sverige innebär detta nackdelar då restaurangerna blir tvingade att lägga ett större prispåslag. 38 Detta kan komma att förändras i framtiden då Finland får sin restaurangmoms sänkt från 22 % till 13 % från och med sommaren Förhoppningsvis kan Sverige gå i samma fotspår och få momsen sänkt till 12 %. En motion har lämnats in till Sveriges riksdag i oktober Pris på transport Låga priser på transporter är något som gynnar Stockholm just nu. Utvecklingen av lågprisflyg har lett till en rörlighet bland resenärer som idag reser allt längre, oftare och tidsmässigt kortare. Utbudet av lågprisflyg växer med hela 25 % per år enligt Mats Sigurdson, chef för LFV Flygmarknad på Stockholm - Arlanda. Han tar upp tre viktiga trender i dessa lågkonjunkturtider: det är mer fokus på låga priser, direktflyg och kortare resor till europeiska metropoler. 41 Det så kallade city break resandet växer allt snabbare, framförallt människor i västvärlden väljer att resa på detta sätt. Trenden av att lågprisflyg håller i sig märker framförallt Skavsta flygplats som ligger 80 minuter från Stockholm Central. Under oktober reste över personer

14 till och från flygplatsen. Det är en ökning med 5,1 % från oktober Även Arlanda utvecklar sina lågprisresor. Norwegian startar tre nya direktlinjer från Arlanda till Barcelona, Teneriffa och Salzburg. Ett nytt norskt flygbolag med hälften så dyra priser kommer till våren att flyga mellan New York och Bangkok och har Arlanda som stopp. 43 Idag anses det internationella resandet inte längre som en lyx, utan mer en rätt att kunna flyga näst intill vart som helst i världen, när man vill. 44 I och med att fler destinationer når Stockholm påverkar det resandet positivt och efterfrågan på hotell kan bli större. Stockholm blir mer lättillgängligt och fler resenärer kan nå staden då utbudet av lågprisflyg breddas. En annan viktig faktor är att Bromma flygplats har skrivit ett nytt 30-årigt avtal vilket innebär att det nu är tillåtet med flygrörelser per år mot tidigare flygrörelser. Brommaflygs nisch är att man satsar stort på inrikesflyg och affärsresenärer med många avgångar till Bryssel Priselasticitet På diagrammet nedan visas en trendlinje för fritidsresandet i Stockholm. Linjen är väldigt horisontell vilket påvisar att priselasticiteten är relativt hög. Det betyder att fritidsresenärernas efterfrågan påverkas mycket av vilket pris som erbjuds. 5.3 Prognoser för åren År Max antal rum under år Beläggning % 67 % 61 % 57 % 55 % 54 % 54 % Snittpris (ARR) RevPAR 708, , , ,55 514, ,279 Förändring RevPAR % -10,09% -11,09% -10,48% -6,22% -2,59% 0,86% Denna prognos har gjorts med iakttagande av planerade utbyggnader och nyetableringar inom Stockholms faktiska hotellmarknad samt andra större projekt och faktorer som beräknas påverka Stockholms attraktionskraft som turism- och mötesstad Rapport Future Traveller Tribes

15 5.3.1 Utveckling av beläggning, snittpris och RevPAR i % Följande tre diagram visar hur beläggning, snittpris och RevPAR har utvecklats från i %. Från har vi gjort en prognos som visar tre olika scenarion. Den blåa linjen är vår troliga utveckling, den gröna är positiv och den röda visar en negativ utvecklingskurva. 14

16 Scenario 1 normal utveckling Efterfrågan affärsresenärer Konjunkturen för de svenska exportföretagen vänder upp i långsam takt. Företagens resultat ökar, men inte i den takt som förväntas. Besparingskraven ligger kvar och företagen kommer att resa mindre till följd av hårdare reserestriktioner, miljöskäl och successivt ökat användande av ny teknik. En starkare svensk krona ökar intresset för utländska företag att sälja sina produkter på den svenska marknaden vilket leder till fler inkommande affärsresenärer. Trots den stora mängden mässor och kongresser som finns inplanerade år 2010 räcker inte dessa gästnätter för att täcka årets utökning av nya tillgängliga rum. Efterfrågan fritidsresenärer - Till följd av en allt starkare svensk krona kommer fritidsresandet att minska från utlandet redan under sommaren 2010 jämfört med sommaren Stigande räntor gör att många får mindre pengar kvar till resor och nöjen och detta påverkar efterfrågan på hotell i Stockholm negativt. En starkare krona och att många avstod från sin utlandssemester 2009, gör att svensken i större utsträckning väljer att semestra utomlands under Även sportevenemang som fotbolls VM år 2010, fotbolls EM och sommar OS år 2012 och vinter OS och fotbolls VM år 2014 påverkar fritidsresenärernas efterfrågan i Stockholm då dessa stora händelser drar till sig en stor mängd besökare. Å andra sidan är utbudet av hotellrum i Stockholm stort och hotellrumspriserna pressade. Dessutom kommer hotellen att ha fullbokat i samband med kronprinsessans bröllop i juni. År 2012 invigs även Stockholmsarenan och Swedbank Arena som lockar många besökare till stora konserter och evenemang. Detta motverkar de negativa effekterna av den starkare valutan och lockar utländska besökare. Scenario 2 positiv utveckling Efterfrågan affärsresenärer Konjunkturen för de svenska företagen vänder snabbt uppåt och affärsresandet börjar ta fart redan under hösten Företagen kommer inte att ha lika hårda reserestriktioner av kostnadsskäl. Ny teknik börjar användas av miljöskäl för att minska resandet. En förstärkt konjunktur kommer att leda till att ökad aktivitet i näringslivet vilket får positiva effekter på efterfrågan. En starkare svensk krona ökar intresset för utländska företag att sälja sina produkter på den svenska marknaden vilket leder till fler inkommande affärsresenärer. På grund av stora mässor och kongresser som finns inplanerade under året ökar efterfrågan positivt. Efterfrågan fritidsresenärer Den svenska kronan kommer inte att förändras jämfört med sommaren 2009 och fritidsresenärer från utlandet kommer att resa till Stockholm i stor utsträckning. Räntor och skatt stiger inte som beräknat, vilket gör att fler fritidsresenärer har pengar över i fickan att spendera på resor och nöjen. På grund av det stora hotellrumsutbudet i Stockholm pressas priserna rejält. Scenario 3 negativ utveckling Efterfrågan affärsresenärer - Konjunkturen för de svenska exportföretagen vänder upp, men uppgången blir relativt utdragen och företagens resultat ökar inte i den takt som förväntas. Den starkare svenska kronan gör att svenska produkter blir dyrare och exportvolymen blir något lägre. Företagen kommer därför att resa mindre till följd av hårdare reserestriktioner, miljöskäl och successivt ökat användande av ny teknik. Efterfrågan fritidsresenärer Den starka svenska kronan gör att utländska fritidsresenärer inte väljer Sverige som resemål och en hög ränta resulterar i en väldigt negativ efterfrågan på hotell i Stockholm. Om utbudet minskar och priserna stiger försvagas fritidsresenärernas efterfrågan. Även de betydande sportevenemangen påverkar Stockholm i stor utsträckning. Om de rödgröna vinner i valet till riksdagen som är den 19:e september i år kommer det innebära skattehöjningar som leder till mindre pengar över fritid. 15

17 6. Diskussion och slutsatser om prognoser Det framgår tydligt i graferna att beläggning, snittpris och således RevPAR kommer att sjunka de närmaste åren. Att beläggningen sjunker beror inte på att efterfrågan och behovet minskar utan på att efterfrågan inte kan öka i samma takt som hotellutbudet. Dock visar vår prognos att efterfrågan på antal rum kommer att sjunka i år med 2 % från Beläggningen kommer att fortsätta falla fram till Prognosen visar även att snittpriset kommer fortsätta att dala under 2010 eftersom beläggningen sjunker. Det beror dels på att många konferenser har bokats i förväg till ett förmånligt pris och dels på att många hotell väljer att sänka sina priser rent konkurrensmässigt. När hotellen väl har sänkt priserna tar det lång tid att höja dem igen. Snittpriset beräknas därför inte nå upp till 2009 års nivå igen under tidsperioden för denna prognos. När hotellen sänker rumspriserna ökar efterfrågan hos privatresenärerna. Affärsresenärerna är inte lika priskänsliga och med tanke på att de står för 2/3 av beläggningen i Stockholm bör hotellen inte sänka priserna för att maximera sina intäkter. De tre olika aspekterna som vi beaktade när vi utförde prognosen var trender, konjunktur och tillfälliga effekter. Inom trender menar vi ändrade resemönster, miljömedvetenhet och ny teknologi. Inom aspekten konjunktur tog vi hänsyn till BNP, valuta, ränta och skatter. De tillfälliga effekterna som påverkar efterfrågan är mässor, kongresser, events och kronprinsessan Victorias bröllop. Affärsresandet minskar på grund av hårdare reserestriktioner efter lågkonjunkturen och ökad miljömedvetenhet. Detta leder till att fler företag har upptäckt den nya teknologin, som videokonferenser, för att mötas i nya former. Även då den svenska kronan stärks allt mer leder detta till dyrare export och billigare import. Det som gynnar affärsresandet är mängden mässor och kongresser som är inbokade för i år. I framtiden har Stockholm chans att bli en väldigt bra kongress- och mötesstad tack vare utbyggnaden av Stockholmsmässan och Waterfront Building. Fritidsresenärerna reser mindre till Stockholm på grund av ökad miljömedvetenhet, stark svensk krona och ränte- och skattehöjningar. Beroende på pris och utbud påverkas efterfrågan positivt eller negativt. Snittpriset kommer fortsätta att sjunka vilket gynnar fritidsresenärerna. Stockholms hotellmarknad skulle behöva större variation av hotellstandards. Fler lågprishotell och exklusiva femstjärniga hotell skulle attrahera nya målgrupper till Stockholm. Även större events och kronprinsessans bröllop genererar fler besökare till staden. 16

18 Bilaga 1 1

19 2

20 Bilaga 2 Anläggningsnamn Postanstalt A & BE HOTELL ACAPULCO LÄGENHETSHOTELL ADLON HOTELL ALDORIA HOTELL ALEXANDRA HOTEL ARLANDA HOTELLBY AB ART HOTELL BALINGSHOLMS KURSGÅRD BERNS HOTEL BEST WESTERN HOTEL TERMINUS BEST WESTERN HOTELL KUNG CARL BEST WESTERN KOM HOTEL BEST WESTERN TIME HOTEL BEST WESTERN TÄBY PARK HOTEL & CONFERENCE BLUE HOTEL CENTRAL HOTEL CLARION COLLECTION HOTEL KARLAPLAN CLARION COLLECTION HOTEL TAPTO CLARION COLLECTION HOTEL WELLINGTON CLARION HOTEL SIGN CLARION HOTEL COLONIAL HOTEL COLUMBUS HOTELL COMFORT HOTEL CONNECT HOTEL ARLANDA CRYSTAL PLAZA HOTEL ELITE HOTEL ARCADIA ELITE HOTEL PLAZA ELITE PALACE HOTEL FIRST HOTEL AMARANTEN FIRST HOTEL REISEN FIRST HOTEL ROYAL STAR FLYGHOTELLET BROMMA FREYS HOTEL GRAND HOTEL GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN HILTON SLUSSEN HOTEL BENTLEYS HOTEL ESPLANADE HOTEL GUSTAV VASA HOTEL HAGA KRISTINEBERG HOTEL HANSSON HOTEL HELLSTEN HOTEL J NACKA STRAND HOTEL MICRO STHLM-ARLANDA HUDDINGE TÄBY ARLANDASTAD ÄLVSJÖ BROMMA SALTSJÖBADEN NACKA STRAND 3

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Kurs: Styrsystem inom Hospitality Handledare: Anders Johansson Författare: Kristian Azouri, Catalina Cifuentes, Patrik Gidmo, Lina Hallin, Jesper Holmqvist,

Läs mer

Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI

Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI 2KRONOR HOTEL CITY Stockholm I Norrmalm hotell 28 2 A & BE HOTELL Stockholm I Östermalm

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Stockholms hotellrapport 2014

Stockholms hotellrapport 2014 s hotellrapport FOTO: OLA ERICSON en av Europas populäraste destinationer Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av

Läs mer

Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport 2005 Redovisning av rapport från marknämnden

Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport 2005 Redovisning av rapport från marknämnden PM 2005 RIII (Dnr 302-2920/2005) Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport 2005 Redovisning av rapport från marknämnden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Hotellgruppens

Läs mer

RB/S 2007 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2007 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2007 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD MAJ 2008 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt eller

Läs mer

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden Utlåtande 2004:67 RIII (Dnr 305-670/2004) Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM

HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM - Hur stark är marknaden? Stockholmsmarknaden 2017-03-23 Resan till At Six & Hobo Våren 2012 Hösten 2013 Hösten 2014 Annordia utförde: - Etableringsanalys - Konceptutveckling -

Läs mer

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV:

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV: Stockholm/Barkarby Welcome Hotel Notarievägen 5, 175 79 Järfälla Telefonnummer: 08-621 61 00 Telefax: 08-36 52 45 E-post: info@welcomehotel.se Webbsida: www.welcomehotel.se Pris ER exkl moms: 653 inkl

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Hotellrapport Stockholm Utvärdering av Stockholms framtida hotellbehov Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Stockholm Business Region Development Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

Prislista Stathotell 2014-07-01-- 2015-06-30

Prislista Stathotell 2014-07-01-- 2015-06-30 Sida 1 ( ) Satliga logipriser inklusive frukost. Alvesta Sweden Hotel Rådannen 5 1 1017/1315* 1175/191* *)= standard/superior. Dr (1p) = er. Arvidsjaur Hotell Laponia 1 867 Standardru. Dr (1p) = er. Boden

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020. HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development.

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020. HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development. Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020 HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development. Bakgrund Stockholm Business Region Development, SBRD, har i uppdrag att

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm

Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Bilaga 19:2 till kommunstyrelsens protokoll den 23 oktober 2002, 6 PM 2002 RI (Dnr 2205/02) Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Pressmeddelande den 2 september 2008 Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Dyraste luncherna vid Slussen i Stockholm Sveriges dyraste luncher hittar man vid Slussen i Stockholm. Där kostar en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels.

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels. 6 Snabbguide Hotell Alingsås First Hotel Grand Bankgatan 1 T 0322-67 01 00 977:- 1418:- 376:- info@grandhotel-alingsas.se 441 30 Alingsås - Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:-

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer