Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 9 - balansräkning 10 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 - tilläggsupplysningar 12 - underskrifter 13

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Inledning Under ett flertal år har Stiftelsen PLAN Utbildning samt Logistikföreningen PLAN brottats med svag lönsamhet. Detta har resulterat i ett antal kostnadsbesparingar. Under 2013 har detta inneburit ytterligare nedskärningar samtidigt som styrelserna i de båda juridiska enheterna bestämt att förenkla verksamhet och administration genom att flytta över all verksamhet från Stiftelsen till Föreningen. Stiftelsen kommer formellt sett att finnas kvar men all aktiv verksamhet kommer från och med den 1 januari 2014 att bedrivas inom ramen för Logistikföreningen PLAN. Förändringarna inom kansliet innebär att PLAN från och med den 1 maj 2014 nu endast har en anställd. Det är Axel Ågren som nu fungerar som vår exemplariska alltiallo med ansvar för kansliet, hemsidan, lokalbokning, nätverksträffar etc. Han kommer under året även att ta ett delansvar för vår bokföring och ekonomiska rapportering. Övrigt inom ekonomiredovisningen, PLAN-konferensen respektive utbildningsverksamheten är nu outsourcad medan allt övrigt arbete inom PLAN och dess regioner bedrivs på ideell basis. Det som främst har satt större press på ekonomin de senaste åren är att PLAN-konferensen inte längre genererar något överskott till verksamheten. Framförallt är det utställare eller de så kallade sponsorer som de senaste åren valt att spendera sina marknadsföringspengar på andra evenemang. Dessutom verkar det som att alltfler föredrar att gå på mindre och mer nischade konferenser än de bredare och större konferenserna som PLAN-konferensen har varit. Att anordna stora konferenser är också förknippat med relativt stora ekonomiska risker. Förutom att konferensverksamheten haft det kämpigt ekonomiskt så har vi även sett nedgång på utbildningssidan. Om detta beror på ett minskat intresse eller vår förmåga att sälja in utbildningar är inte helt fastslagit. Nedgången har främst skett inom produktionsområdet (APICS) medan leanområdet har varit mer stabilt. Dock har nedgången på utbildningssidan inte drabbat oss ekonomiskt på samma sätt som när det gäller konferensverksamheten. En viktig strategi för utbildningsverksamheten har varit att omvandla fasta kostnader till rörliga och istället skriva avtal med underleverantörer. Detta har nu skett både när det gäller erbjudandet inom lean och Supply Chain Management och Produktion. På så vis överförs den ekonomiska risken på underleverantörerna. Parallellt med förenklingen av administrationen har vi även valt att koncentrera oss mer på vår kärnverksamhet. Vi kan inte erbjuda allt för alla inom Supply Chain-området och göra detta med kvalitet. Därför kommer vi att koncentrera oss mer på det som ligger inom området APICS Sverige. Nätverksträffar som varje år anordnas i regionerna är också centrala i vår verksamhet och dessa måste vi fokusera mer på. Målet är att varje år arrangera nätverksträffar med hög kvalitet. Detta gäller även Networking Day som blivit ett återkommande arrangemang. Under 2013 hölls Plan Networking Day i Malmö där Klara Arildsson från Gambro talade om Supply Chain-strategi och hur denna genomfördes på kort tid, Christoffer Roghult från Apoteket Hjärtat talade om deras resa och logistikutmaningar att etablera Sida 2 av 13

3 en logistikfunktion, Metta Lundqvist talade om Cloettas process rörande grunddata och Stig-Arne Matsson talade om hur svenska företag arbetar med sin planering. Det var ca 30 deltagare på Plan Networking Day där talarsessioner varvades med öppna diskussioner. För 2014 planeras Plan Networking Day i Göteborg att hållas i oktober månad. Ambitionen är också att arrangera en ny Forsknings- och tillämpningskonferens under När det gäller vår kommunikation så har vi haft ett samarbete med magasinet Supply Chain Effect. Detta samarbete kommer att fortsätta under Då kommer vi även att göra tidningen mer Planig med en krönika samt ett eget kalendarium som beskriver verksameten för våra medlemmar. Förutom detta så har vi under året även valt att publicera den sammanfattande studien som PLAN-professorerna Stig-Arne Mattson och Patrik Jonsson har genomfört under en 20-årsperiod. Best practice vid lagerstyrning i svensk industri har nu också distribuerats till samtliga medlemmar i PLAN. Vi har även lagt ner en hel del tid på att anlysera hur vi skall föryngra PLAN samt få fler studenter engagerade i vår verksamhet. Vi kan se att detta arbete är framgångsrikt eftersom vi får fler och fler studentmedlemmar. En del av detta är relaterat till det Mentorsprogram som startades under Här har PLAN erbjudit 10 sistaårs-studenter att få en alldeels egen mentor inom PLAN. Tillsammans träffas mentor och adept 7-8 gånger under ett års tid för att diskutera ledarskap samt individuellt anpassade områden som adepten behöver hjälp med. Ekonomi Årets resultat blev -222 TSEK, vilket är -260 TSEK under budget. Den stora avvikelsen mot budget är att PLAN-konferensen gick med förlust. Det egna kapitalet var vid utgången av året 967 TSEK. Med anledning av det svaga ekonomiska resultatet så beslutade styrelsen under hösten 2013 att föreslår en höjning av medlemsavgiften för 2014 från 650 kr till 950 kr per år för fullbetalande medlem. Detta beslut togs på årsmötet den 16 januari Medlemsutveckling Antalet medlemmar var 2232 vid årets slut, en ökning med 39 sedan förra årsskiftet. Andelen studentmedlemmar har fortsatt att öka från 30% till 33%, vilket också innebär att andelen full betalande medlemmar fortsätter att sjunka. Av medlemmarna var 28% kvinnor och 72% män. 95% av Plans medlemmar arbetar i verksamheter med inriktning mot varuflöden, alternativt är konsulter eller studerar med inriktning mot varuflöden. Av dem arbetar 80% inom produktion. Konferenser Under 2013 fyllde PLAN 50 år. Detta firades i samband med PLAN-konferensen som arrangerades i Münchenbryggeriets lokaler på Södermalm i Stockholm. Det stora dragplåstret var Toyota-gurun Jeff Liker som höll ett uppskattat föredrag om ledarskapet inom Toyota-koncernen. Värt att nämna var även presentationen av Einar Gudmundsson från Volvo Cars som berättade om hur de tillämpat lean inom sin verksamhet. På kvällen firades med Galamiddag och underhållning från Wallmans salonger. Regional verksamhet Plans regionala verksamhet är organiserad i fem olika geografiska regioner, var och en med en regional kommitté. Under året har regelbundna telefonmöten med samtliga regionordförande och representanter från styrelsen hållits. Sida 3 av 13

4 Målet är att i varje region genomföra 2-3 nätverksträffar under respektive vår- och hösttermin. Nätverksträffarna har ändrats till att vara kostnadsneutrala för alla medlemmar. Och merparten av nätverksträffara har genomförts utan kostnad för medlemmar. Samtliga regioner har nu också introducerat ett samordnat nyhetsbrev till medlemmarna i respektive region med ett lokalt innehåll och en del med ett gemensamt innehåll. Region Norr Aktiviteter I maj och oktober medverkade PLAN som partner vid Logistikdagar som anordnades av Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå och Luleå. I oktober anordnades en PLAN-lunch i Luleå med ett mycket uppskattat föredrag om att införa Supply Chain-lösningar i Asien. Utöver detta genomfördes en nätverksträff i november på Komatsu Forest i Umeå med temat Ständiga förbättringar. Kommitténs arbete Verksamhetsarbetet har bedrivits genom månadsvisa telefonmöten. Under våren upprättades Mål & Handlingsplan maj december Målarbetet har fokus på det övergripande målet: Att bygga ett större Region Norr-nätverk. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i regionen har ökat med fem personer till 123. Engagerade i kommittén Erika Westlund (ordf) BAE Systems Hägglunds Örnsköldsvik Karin Stridsberg Akzo Nobel Functional Chemicals Örnsköldsvik Per Engelfeldt Permobil Sundsvall Anders Sörqvist itid AB Luleå Jenny Larsson itid AB Luleå Maj-Inger Åhgren Sogeti Skellefteå Margareta Nyberg Plusshus AB Skellefteå Region Mitt Aktiviteter En uppskattad nätverksträff på Toyota i Mjölby genomfördes i mars. Intresset var mycket stort och besöket blev snabbt fullbokat. I maj genomfördes ett besök i Nässjö på bland annat Logistic Park Nässjö. I september genomfördes ett studiebesök på Saab i Linköping med anledning av att det var 50 år sedan som organisationen startade just där. PLAN deltog också i Kvalitetsdagen i ett samarbete med Linköping universitet och rekryterade flera unga medlemmar. Vi kan även se en trend att när det varit attraktiva studiebesök så kan vi värva nya medlemmar vilket är ett angreppssätt vi analyserar och arbetar med ständigt i regionen. Sida 4 av 13

5 Engagerade i kommittén Leyla Is, ordförande Nässjö Näringsliv AB Thomas Laghamn Scania CV AB Thomas Bentzen WSP AB Henrik Karlsson OEP Freddie Förster Senior Sandra-Stina Vesterlund Studerande (Ny i kommittén) Mikael Thulin har gått över till region syd som blir närmare till honom geografiskt sett. Kommitténs arbete Arbetet i kommittén bedrivs huvudsakligen i form av månadsvisa planeringsmöten. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i Region Mitt var 456 personer vid utgången av 2013, vilket är en ökning med 7 medlemmar under året. Region Syd Under året har regionkommittén haft en ambition i nivå med föregående år gällande träffar. Det känns som om möjligheten att ordna träffar ökat något vilket resulterat i tre träffar under året. Det tar dock fortfarande ganska lång tid att ordna träffar och regionen är inte nöjda med antalet. Kvaliteten på bemötandet från värdföretagen är dock god. Antal medlemmar Under 2013 har Region Syd haft en nettoökning med 68 personer till att omfatta 537 vid årets slut. Träffar Årets nätverksträffar var: Rexam Lean i praktiken Findus S&OP SVT Växjö Lean journalistik Vi har även bjudit in till workshop i flexibilitet. Regional medlemskommunikation För att ge information om händelser som berör Region Syd finns PLAN syd-kontakten. Kontakten ges ut i fyra mailutskick per år. Ambitionen är att informera om kommande träffar, utbildningar och andra saker som händer i regionen men också att tipsa om ny forskning och ta med intressanta artiklar om Plans intresseområden. Kommitténs arbete Kommittén har under året bedrivit arbetet genom regelbundna planeringsmöten via telefon. Sida 5 av 13

6 Engagerade i kommittén Håkan Jöne Vimur AB Ordförande Anna Bjelm Saba Frukt & Grönt Ledamot Helena Forslund Linnéuniversitet Högskolekontakter Jan Henricsson Logimatic Logistikutveckling AB Ledamot Hans Jeppsson Hans T Jeppsson AB Utbildning Leena Kossila MPS & Affärssystem AB Kommunikation Metta Lundquist Leaf AB Medlemskontakt John Rosén AB Ph Nederman & Co Ledamot Mikael Thulin Mikado Industrikonsult Ledamot Region Väst Vi har genomfört tre nätverksträffar under året och har skickat ut ett antal nyhetsbrev. Medlemsaktiviteter I april hade vi en nätverksträff på Svenska Mässan i Göteborg i samband med Göteborg Horse Show och Eurohorse-mässan. Vi fick följa den komplexa logistiken där flöden av hästar, människor och material planeras in i minsta detalj. Under hösten har vi gjort besök på Mat.se och Lindex. Regionkommittén har som målsättning för 2014 att genomföra minst två medlemsaktiviteter per termin. Kommitténs arbete Vi sammanträder främst i samband med medlemsaktiviteter, men har även kontakt via telefonmöten och e-post. Engagerade i kommittén Isabell Ljusberg SCA Hygiene Products AB Lilla Edet Annika Börjesson DB Schenker AB Göteborg Robin Hansson Capacent Göteborg Linea Kjellsdotter-Ivert Chalmers Tekniska Högskola Göteborg Magnus Nordfeldt (ordf) Göteborgs Hamn Göteborg Kenny Rutgersson Aditro Logistics Borås AB Göteborg John Wedel Business Region Göteborg Göteborg Michael Björkman Evry Göteborg Under året har vi haft nöjet att kunna välkomna Michael Björkman som ny medlem i kommittén. Antal medlemmar Antalet medlemmar har ökat med 47 personer under året till 539. Sida 6 av 13

7 Region Öst Aktiviteter Verksamheten under året omfattats av två fullt ut genomförda aktiviteter och två aktiviteter som vi tyvärr tvingades att ställa in med kort varsel. Besöken hos Polisen och ApoEx blev inte fulltecknade men genomfördes med ett tiotal deltagare vid båda tillfällena. Båda träffarna fick mycket bra betyg i utvärderingen och flera värdefulla kontakter knöts. För de övriga två var intresset lite svalare trots bra program och intressanta talare. Orsaken till att de fick ställas in var däremot inte antalet deltagare utan att värdföretagen av olika orsaker inte kunde genomföra träffarna vid vald tidpunkt. Besöket på Galderma som var planerat till december kommer vi att återkomma till senare i år då både Plan och Galderma önskar att det skall bli av. Antal medlemmar Antalet medlemmar i Region Öst var vid verksamhetsårets utgång 544 personer, jämfört med 520 vid utgången av Kommitténs arbete Kommittén har kontinuerligt haft månadsvisa telefonmöten, samt har även träffats fysiskt vid två tillfällen för planering och utveckling av det gemensamma arbetet. Mycket av mötestiden har lagts på att diskutera hur vi skall kunna få fler besökare till våra nätverksträffar. Vad kan vi använda för alternativa kanaler för att marknadsföra våra träffar, vilka företag är intressanta och vilka geografiska platser fungerar inte. Kommittén har även fokuserat på att försöka hitta fler medlemmar. Två nya medlemmar värvades under 2013 varav en tillträdde under året och en tillträdde i januari Plans intranät har använts för informationsspridning tillsammans med Linkedin. Dropbox har använts för att dela dokument. Engagerade i kommittén Jonas Nilsson (ordf) Adlibris Morgongåva Tobias Ericsson Newbody Göteborg Roine Johansson ABB Ludvika Gustav Tjernberg Camfil Stockholm Jens Wirén Ericsson AB Stockholm Elisabeth Jenssen Telia AB Stockholm Joakim Rydh (2014) Capacent Stockholm Vi strävar efter att ha representanter från hela regionen i kommittén för att fånga upp medlemmarnas önskemål men även för att hitta och genomföra intressanta medlemsträffar i hela regionen. Kontakter med högskolor och studenter Vi har nu 17 kontaktpersoner vid högskolor och universitet. Deras engagemang är en nyckel till att antalet studentmedlemmar fortsätter att öka. I verksamhetsårets tävling i bästa examensarbete deltog åtta inlämnade bidrag. Vinnare blev Jonas Beckman och Christian Johansson för arbetet The art of securing supply when facing a natural disaster. A risk and crisis management study at Scania CV AB utfört vid Linköpings universitet. Sida 7 av 13

8 Utbildning och certifiering Under 2013 genomfördes drygt 30 leanutbildningar och tre Master Meetings (Lean ledarskap - Jeff Liker, Toyota Kata - Bill Costantino, A3 och Hoshin Art Smalley och Sam McPerson). Dessutom utfärdades 70 LCS certifikat (Lean Competency System, Cardiff Business School). En stor andel deltagare kommer från tjänstesektorn. Plan genomförde också cirka 15 stycken utbildningar inom logistik och Supply-Chain under Utöver detta genomfördes under året tre stycken testtillfällen för certifiering i logistik och Supply-Chain enligt APICS standard. Vid utgången av året hade 115 medlemmar APICS CPIM-certifikat, varav 10 med distink-tionen CFPIM. 19 medlemmar hade APICS CSCP-certifikat. Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens resultat Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 8 av 13

9 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 9 av 13

10 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 13

11 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 11 av 13

12 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Personal har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 12 av 13

13 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets förlust Belopp vid årets utgång Fritt eget kapital Stockholm Patrik Färdow Pia Anhede John Wedel Ordförande Anna Bjelm Diana Chroneer Kasewa Dabagh Celepli Tobias Ericsson Helena Forslund Madelene Parkhagen Thomas Laghamn Rickard Niedomysl Vår revisionsberättelse har lämnats den april Ernst & Young AB Elisabeth Raun Auktoriserad revisor Oskar Jellbo Förtroendevald revisor Sida 13 av 13

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2013-14. Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30.

ÅRSBOKSLUT 2013-14. Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30. ÅRSBOKSLUT 2013-14 Styrelsen för Marknadsföreningen i Dalarna får härmed avlämna Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2014-06-30. Marknadsföreningen i Dalarna Box 10037 78110 Borlänge www.mid.se info@mid.se

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer