Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse KRISS 2013 och 2014 Med anledning av att riksmötet ställdes in 2014 så har verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 slagits ihop. KRISS tema KRISS tema under 2013, så som det fastslogs av Riksmötet i mars 2013, har varit Vem är din nästa?. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 bestått av Mariusz Seyda (ordförande) Caroline Carlsson (kassör) Are Kaspersen (vice ordförande) Hanna Bäckström Emma Svensson Anna-Karin Westin (suppleant) Denna styrelse har fortsatt jobba under 2014 eftersom riksmötet ställdes in. Caroline Carlsson har varit sjukskriven och inte fungerat som kassör sedan omkring årsskiftet 2013/2014. Riksmötet 2014 var planerat att hållas i Göteborg under mars 2014 men ställdes in. Det var två anledningar, dels att det var för få anmälningar för att mötet skulle kunna hållas (en, förutom styrelsen) dels att ekonomin inte var i ordning. På grund av sjukdom hade inte kassören kunnat utföra sina uppgifter vilket styrelsen tyvärr upptäckte för sent. Under 2014 har styrelsearbetet främst gått åt till att få ordning på ekonomin. Tidigare kassör, Isak Gerson anlitades för att kunna betala räkningar och komma i fatt med olika betalningar. Isak Gerson gjorde ett förträffligt jobb men det tog lång tid att få allt på plats. Förhoppningen hade varit att ha riksmöte under hösten 2014 men styrelsen insåg att det skulle vara svårt att få till det.

2 Inför riksmötet 2015 har ENA redovisning anlitats för att göra bokslut och få allt i ordning. Även om detta inneburit en kostnad så uppfattade styrelsen att det var värt det då den ekonomiska kompetensen inte fanns i styrelsen och Isak inte längre hade tid att lägga på uppdraget. Styrelsen har haft möte Alla möten har hållits via Facebook-chatten om ej annat anges 2013: 21 april konstituerande möte (via Skype) 19 maj 3 september oktober (på plats i Oslo) 2014: 4 februari 18 februari 18 mars under resterande av 2014 höll styrelsen regelbunden kontakt genom Facebook för att kontinuerligt uppdateras om hur det gick för ekonomin. 2015: 14 januari 23 februari Lokalföreningarna: Stockholm 2013: KRISS Stockholm har under 2013 växt som gemenskap och bildade i slutet av året förening. Efter att tidigare ha träffats på Kväkargården, Hornstull, har gruppen satt ned sina tältpinnar på Ersta Sköndal

3 Högskola på Södermalm. Varannan söndag träffas kriss:are för att samtala i cirkel om tro & liv, äta tillsammans och be. Under 2014 kommer ibland gäster att bjudas in för att berätta och samtala. Två medlemmar har deltagit i det interreligiösa projektet Face to face och har där knutit nya kontakter för framtida samarbeten. En medlem besökte Sabeels befrielseteologiska konferens i Palestina och representerade där KRISS, medan en annan medlem har representerat KRISS i olika föreläsningar och panelsamtal under hösten. 2014: Under vårterminen fortsatte S-KRISS att träffas regelbundet varannan söndag på Ersta Sköndal högskola, Södermalm kl Under höstterminen förflyttades verksamheten till Marieviks kvarterskyrka i Liljeholmen, vilket har underlättat praktiskt och medfört en ökad trivsel. Utöver dessa träffar har S-KRISS vid ett tillfälle gått på bio tillsammans ( Muren på biograf Victoria), följt av samtal och fika. Vårterminens sista träff ägde rum ute i solen på en gräsmatta i närheten av Ersta Sköndal högskolas studentboende. Under årsmötet valdes två nya ledamöter in: Magnus Ahlqvist och Cajsa-Lisa Ejemyr. Sedan tidigare (2013) var Susanne Forsström Fäldt (ordförande), Are Kaspersen (sekreterare), samt Linnea Lundgren (kassör) styrelsemedlemmar. Styrelsen har sammanträtt ett flertal gånger, för såväl planering som beslutsfattande, men även för middag och häng. Tre S-KRISS:are besökte i slutet av mars Palestina/Israel och träffade där bland annat en representant för Palestinas kristna studentrörelse i Betlehem. Detta möte har genererat samtal och reflektion över om/hur S-KRISS kan stödja/samarbeta med SCM Palestine. En grupp har bildats för att fortsätta detta samtal och engagemang. Are Kaspersen besökte i augusti Bogotá, Colombia och deltog där i ett gediget program tillsammans med Bogotás kristna studentrörelse, representanter för landets kyrkor och fredsorganisationer, liksom representanter för Hong Kongs, Kanadas, Finlands och Australiens kristna studentrörelser. Ett planerat cirkelsamtal tillsammans med teologen och Luther-kännaren Göran Agrell om Luthersk människosyn, mystik & bön ställdes in efter att Agrell fått förhinder. Viljan finns hos bägge parter att återuppta detta initiativ, men det har inte skett under det gångna året. En kort presentationstext av S-KRISS har producerats, som kan ges till nya medlemmar för att de ska få en bild av vilka vi är, samt till riks-kriss för att publicera på deras hemsida. En planeringsgrupp bildades i slutet av året för att planera och genomföra en retreat tillsammans med studentprästerna under Unitas - Uppsala 2013 Under år 2013 träffades Unitas varje onsdagskväll under terminerna. På programmet stod samtal om boken Mere Christianity av C.S. Lewis och Förundran och förväntan av Jesper Svartvik, bibelsamtal med Universitetskyrkan och psalmsång. Vi har också haft filmkvällar, iotakorsmålning och besök av Britt-Marie Helgesson, som är präst i Helga trefaldighets kyrka. Hon talade om heliga rum. Hanna Eklund, som har varit ekumenisk följeslagare i Israel i flera månader, besökte också Unitas och berättade om sina erfarenheter. Den kvällen anordnades i samarbete med Universitetskyrkan. De har varit ungefär fem personer på träffarna (i början av år 2014 har det skett en ökning).

4 2014 Den kristna studentföreningen Unitas har under 2014 träffats regelbundet under onsdagskvällarna under både vår- och höstterminen. Träffarna har vanligtvis ägt rum i Helga Trefaldighetskyrkans prästgårdssal i Uppsala. Träffarna har varit organiserade så att de inletts med fika, presentation av närvarande, aktivitet enligt program och sedan avslutats med andakt och psalm. Deltagare har varit en blandning av Unitas medlemmar och övriga besökare. Tack vare pågående samarbete med Universitetskyrkan i Uppsala har det hört till normaliteten att nya ansikten dykt upp på träffarna. Vi har varit allt ifrån 5 till ca 10 på träffarna. Exempel på programpunkter har varit gästen Susanna Mixter som pratade med oss om sambandet mellan religion och hälsa. Återkommande bibelsamtal med studentprästerna från Universitetskyrkan i Uppsala. Den meditativa aktiviteten Iotakorsmålning. Regnbågskvällar i samarbete med Universitetskyrkan, boksamtal med mera. Unitas har nått ut främst genom att annonsera sina möten via Universitetskyrkans gudstjänster på onsdagskvällarna, men använder även internet får att nå omgivningen. Styrelsen har bestått av följande personer under verksamhetsåret: ordförande Pontus Bäckström, kassören Nils Anshelm och styrelseledamöterna Johanna Persson och Jenny Anshelm. Göteborg Har ej inkommit med verksamhetsberättelse trots flera påminnelser. Lund 2013: KRISS i Lund har möte i Domkyrkoforum varje torsdagskväll med ett digert program. Träffarna har varit i direkt anslutning till Taizemässan som är i Lunds domkyrka varje torsdag. Mycket sker i samarbete med studentprästerna i Lund och programpunkter har bland annat varit: Samtal om bön med Lars Eric Axelsson från Killans bönegård. Psalmkväll med Karin Hagberg om musikens betydelse i bön. Filmkväll om filmen Guds tre flickor Engelsk diskussion om att vara kristen idag med Jan Kjellström, studentpräst. Kväll om hemlöshet tillsammans med diakonicentralen Samtalskväll med Jan Kjellström "Hur du är kristen?" Bibelstudium om adventstexter med Jan Kjellström 2014: Under 2014 har KRISS i Lund fortsatt träffas i domkyrkoforum varje torsdagskväll, efter taizemässan. Exempel på programpunkter har varit: Interreligiöst möte med Ani Chimey Lhatso, svensk buddhistisk nunna, om könstillhörighet, samtal med Maria Sundin från RFSL Skåne om transfrågor, samtal med Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, om gudstjänst och liturgi,

5 filmkväll Gudar och människor, samtal med Markus Nylander, präst i Helsingborg, om det heliga landet, samtal med Kerstin Nilsson, pensionerad diakon, om hennes arbete inom Lunds diakoni. Förtroendevalda för KRISS i nätverk och andra organisationer Nedan anförda rör sig om 2013 till största del. Eftersom inget årsmöte hölls 2014 som kunde fatta beslut om förnyat mandat har situationen varit oklar. I de fall det bedrivits verksamhet så har samma person representerat KRISS (Ex CE Wikströms) men i de flesta fall har det inte funnit mycket verksamhet. Nordic Baltic Cooperation Council KRISS representant har varit Martin Bergman års nordisk-baltiska vintermöte sköts till sommaren, och genomfördes juni i Helsingfors. Temat var social exkludering av unga vuxna, t ex ungdomsarbetslöshet, från både kristna och samhällsvetenskapliga perspektiv. Tyvärr deltog ingen från Sverige. Årets Vintermöte arrangeras 28 feb - 3 mars i Århus i Danmark, och med svenskt deltagande. Temat är: Peaceful religious coexistence in Middle East and Africa? Freedom of religion or persecutions? Förutom dessa möten har aktiviteten i NBCC varit låg. Det enda övriga som gjorts är ett genomförande av justering av medlemsavgiften, till de olika studentorganisationernas ekonomiska situation. CE Wikströms minnesfond CE Wikströms minnesfond har ett årligt möte, i mitten av mars, där man tar beslut om fördelning avstipendier för forskning och till studenter. KRISS representant Mia Lövheim har deltagit i ett sådant möte sedan KRISS förra årsmöte, den 8 mars Minnesfonden delade då ut kronor, 33% till studenter och resterande till forskning med relevans för frikyrkan. Mia påminner KRISS medlemmar om att fonden finns att söka från, framförallt för studenter med goda studieresultat och frikyrklig bakgrund. Bilda Representant under året har varit Kristoffer Moldéus. Tyvärr har Kristoffer inte fått kontakt med Bilda och inte blivit kallad till några möten. Det är önskvärt att styrelsen diskuterar vilken roll KRISS representant i Bildas styrelse ska ha och vad man vill få ut av samarbetet. Förbundet för kristen humanism

6 KRISS representant i styrelsen har varit Hanna Bäckström. Av praktiska skäl har Hanna ej kunnat delta på något styrelsemöte i Stockholm, men knöt kontakter med förbundet under en aktivitet i Umeå års sommarmöte kommer att äga rum i Umeå den 5-10 augusti. WSCF - Europe regional assembly Robin Widen och Helena Eriksson har varit KRISS representanter men har inte varit aktiva i WSCF- Europe under varken 2013 och KRISS tidskrift Under 2013 så tog Kristoffer Moldeus över som ny redaktör för KRISS tidskrift. Kristoffers första nummer som redaktör var på temat Vem är din nästa? Det utkom hösten Temat för nästa tidskrift var Tio Guds bud men utkom aldrig eftersom Kristoffer inte fick in tillräckligt med material. Interdependencefestivalen 2013 Göteborgs lokalavdelning med Martin Bergman i spetsen hade planerat INTERDEPENDENCE festivalen som skulle ha hållits i Göteborg hösten Tyvärr blev det få anmälda (tre stycken utöver föredragshållare) så festivalen ställdes in. Föreläsare och workshopshållare som var klara för festivalen var: Josefin Dahlgren (präst, aktiv i Kristna Freds och djurättsfrågor) - Om Guds förhållande till djuren. Marie Fahlén (doktorerat om bilden av Jesus i samtida visuella medier) - Inkulturation, främst om hur bilden av Jesus varierar mellan olika sammanhang. Om varför, om det finns gränser för variationen. Mikael Fälthammar (snart ortodox präst) - Gud i ortodox tro. Styrelsen beklagar att festivalen behövdes ställas in och vill samtidigt tacka Martin Bergman och Göteborgs KRISS för arbetet som lades ner.

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer