Akutpsykiatri Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u januari 2013, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm"

Transkript

1 Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar du kommunikation och förståelse mellan patient och vårdgivare Missbruk i kombination med psykiatrisk diagnos hur optimera behandlingen vid dubbeldiagnostik? Konkreta råd på hur du ökar patientsäkerheten inom psykiatrin! Hur skapa hälsofrämjande processer i akutpsykiatrisk omvårdnad? Du får handfasta tips i arbetet med suicidprevention Suicidprevention hur kan vi förebygga självmord? Moderator Catrin Hägerholm, Sveriges Kommuner och Landsting Talare Jörgen Öijervall Högskolan i Halmstad Ingvild Helle Helse Bergen Jan Arne Olsen Helse Bergen Michael Ioannou, Transkulturellt centrum, S:t Görans sjukhus Hannah R Jacobsson Cereb Stefan Borg Docent, spec. psykiatri Nina Back, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting Eva Biderstrand, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting Ulrika Nordström, Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland Rosmarie Cizinsky, Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland Christer Tessmann, Rikskriminalpolisen, Nationella Insatsstyrkan Daniel Frydman, Spec. allmänpsykiatri, psykoterapeut Separat bokningsbar seminariedag, 1 februari Suicid och suicidriskbedömning Seminarieledare: Daniel Frydman, spec allmänpsykiatri, psykoterapeut u januari 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 30 januari 9.00 Löpande registrering- Kaffe/thé och smörgås 9:20 Konferensen inleds av moderator Catrin Hägerholm, specialistsjuksköterska inom psykiatrin, Fil.Mag, projektledare på SKL i det nationella projektet Bättre Vård - Mindre Tvång 9:30 Hur kan vi skapa hälsofrämjande processer i akutpsykiatrisk omvårdnad med stöd av reflektion? Psykiatrisk omvårdnad vad är hälsofrämjande? Vad ser vi i god omvårdnad idag hur tillgodose patientens basala behov? Vikten av att tillämpa omvårdnaden i mötet med patienten Reflektionens möjlighet och betydelse för god omvårdnad Jörgen Öijervall, sjuksköterska, psykiatrisk omvårdnad, omvårdnadshandledare, Högskolan i Halmstad. Jörgen arbetar på Högskolan i Halmstad som universitetsadjunkt inom sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå med inriktning på psykiatrisk omvårdnad. 10:10 Psykiatrisk ambulans ett bättre alternativ i mötet med den psykiatriska patienten? I Bergen har den psykiatriska ambulansen använts med mycket gott resultat sedan sju år tillbaka och målet är att sprida modellen till övriga Norge. Bakgrund & behov varför startades den psykiatriska ambulansen? Så arbetar Helse Bergen med psykiatrisk ambulans utvärdering efter sju års drift Rätten till likvärdig transport oavsett somatisk- eller psykisk sjukdom Vilka är de faktiska vinsterna med en psykiatrisk ambulans säkerhet, flödesoptimering, mer nöjda patienter? Utveckling och framtidsvisioner med den psykiatriska ambulansen Ingvild Helle, psykiatrisjuksköterska, Psykiatrisk ambulans, Helse Bergen. Ingvild har en gedigen erfarenhet av akutpsykiatri. Hon har tidigare arbetat som chef inom akutpsykiatrin men arbetar idag på den psykiatriska ambulansen. Jan Arne Olsen, psykiatrisjuksköterska, Psykiatrisk ambulans, Helse Bergen. Jan Arne var med och startade upp den psykiatriska ambulansen och arbetar där än idag. Under ca 20 år har han arbetat med akutpsykiatri och säkerhetspsykiatri. 11:30 Kultur och psykisk ohälsa så förbättrar du kommunikation och förståelse mellan patient och vårdgivare Praktikfall från Norge Hur kan kunskap om kulturella skillnader hjälpa oss i det kliniska arbete? 11:10 Paus Transkulturell psykiatri Vilka hjälpmedel finns i det mångkulturella mötet Att se den psykiatriska vården ur ett transkulturellt synsätt Vilka är de största utmaningarna inom den mångkulturella psykiatrin idag? Michael Ioannou, psykiatriker, Transkulturellt centrum, S:t Görans sjukhus 12:30 Lunch 13:30 Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder vilka är de och vad kännetecknar dem? Förhållningssätt och bemötande vad skall man tänka? Samsjuklighet psykiatrisk och somatisk Aktuella behandlingsmetoder, psykologiska behandlingar och stödåtgärder vad gäller vid de olika diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog med kognitiv beteendeterapi som psykoterapeutisk inriktning, CEREB. Hannah arbetar idag huvudsakligen med utbildning och handledning av olika personalgrupper som arbetar med neuropsykiatri i olika former. 16:00 Missbruk i kombination med psykiatrisk diagnos hur optimera behandlingen vid dubbeldiagnostik? Ta del av arbetsmetoder som används nationellt idag vid missbruk i kombination med psykiatrisk diagnos är någon att föredra? Vilka kriterier är aktuella för att få subitexprogram vid samsjuklighet positiva/negativa faktorer? Ideologiska markörer att förhålla sig till förhållningssätt, bemötande, kontroller etc Hur fångar vi upp båda diagnoserna i ett tidigt skede? Dubbeldiagnostik - hur behandla beroende och psykiatrisk diagnos parallellt? Vilka kombinationer av missbruk respektive psykiatrisk diagnos är mest vanliga? Ta del av aktuella riktlinjer och den senaste forskningen! Stefan Borg, docent och specialist i psykiatri, beroendeläkare Stefan har varit verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm i 20 år t.o.m Han har även varit med som expert i Regeringens narkotikakommission och missbrukssutredningen samt i Socialstyrelsens riktlinjearbete. 17:00 Summering av konferensen 17:10-18:00 Konfernsens första dag avslutas med mingel och tilltugg. Neuropsykiatriska funktionshinder 14:30-15:00 Fikapaus

3 Konferensprogram Torsdag 31 januari 9:00 Konferensens andra dag inleds av moderator Catrin Hägerholm 9:05 Hur kan vi öka patientsäkerheten inom psykiatrin? Vilka är våra mest betydande patientsäkerhetsaspekter? Så kan du förbättra samarbetet med dina vårdgrannar! Ta del av tips och råd för hur du utvecklar patientsäkerheten på din arbetsplats. Nina Back, leg. sjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och samordnare för patientsäkerhet inom Psykiatri SydVäst, Stockholms läns landsting Eva Biderstrand, leg. sjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och samordnare för patientsäkerhet, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns landsting 10:15 Fika 10:45 Bättre Vård Mindre Tvång - Ett patientsäkerhetsperspektiv Så har vi lyckats med projektet, framgångsfaktorer och fallgropar i projektarbetena Verktyg och metoder för att förebygga och minska tvångsåtgärder inom psykiatrin Avgörande aspekter för patienters upplevelse av välbefinnande och delaktighet Hur vi arbetar långsiktigt och strategiskt med kompetens- och utvecklingsplaner i syfte att öka patienternas delaktighet och förebygga vårdskador Patientsäkerhet Förhandlingsteknik Ulrica Nordström, projektledare, skötare Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland Ulrica har en gedigen erfarenhet från vuxenpsykiatrin. Hon har bland annat arbetat med psykiskt störda lagöverträdare under en längre period. De tre senaste åren har Ulrica arbetat främst som projektledare för vuxenpsykiatrins deltagande i projektet Bättre Vård Mindre Tvång samt med KBT-behandling inom öppenvården. 12:40 Förbättra din förhandlingsteknik i mötet med patienter i kris Ta del av polisens erfarenheter av att arbeta med människor i kris Lär dig mer om vilket arbete polisen gjort innan patienten kommer till den psykiatriska mottagningen Användbara verktyg i förhandlingen med en psykiskt sjuk patient Så förbättrar du ditt förhållningssätt och hanteringen av patienters missnöjdhet taktik i krissituationer Christer Tessmann, Nationell Förhandlingskoordinator, Rikskriminalpolisen, Nationella Insatsstyrkan Christer har arbetat som förhandlare i krissituationer i elva år. Han är utbildad vid FBI och New Scotland Yard och arbetar idag som nationell förhandlingskoordinator vid Rikskriminalpolisen med ansvar för svensk polisförhandling vid krissituationer. 13:40 Kan vi förebygga självmord? Vad ser den kliniska blicken? Vad krävs för att du ska få veta om en person har tankar på självmord? I vilka situationer löper självmordsnära personer störst risk att ta sina liv? Hur skapa större förståelse hos vårdgivaren för suicidbenägna patienter? Vårdplanernas plats i det självmordsförebyggande arbetet Daniel Frydman, specialist allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker Daniel arbetar som psykiater och psykoterapeut, har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har arbetat med barnneuropsykiatriska utredningar. Han är projektledare i Noll självmord i Stockholms Län, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete. Akutmottagningar inom såväl psykiatri som somatik har också fått denna utbildning. 15:40 Konferensen summeras av moderator 15:50 Konferensen avslutas Suicidprevention 14:30-15:00 Fikapaus Rosmarie Cizinsky, specialistsjuksköterska psykiatrisk omvårdnad, Fil mag i Caring Science, verksamhetsutvecklare, Vuxenpsykiatrin Västmanland Rosmarie arbetar idag med kompetens och implementeringsfrågor samt patientsäkerhet. Hon har under de senaste åren varit involverad i arbetet med projektet Bättre Vård Mindre Tvång såväl inom vuxenpyskiatrins verksamhet, som nationellt, där Rosmarie har varit coach/ metodstöd i tre av projekten. 11:40 Lunch

4 Separat bokningsbar seminariedag, 1 februari Suicid & suicidriskbedömning Varje år inträffar mellan självmord eller suicid som det allt oftare benämns i Sverige. Man räknar med att ca 50 procent av de som suiciderat någon gång redan har varit kända för psykiatrin. För både dig och anhöriga kan det vara svårt att tala om suicid men det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Fördjupningsdagen Suicid & suicidriskbedömning vänder sig till dig som arbetar med suicidnära patienter och deras närstående. Under seminariets gång får du lära dig fakta om suicid, koppling mellan suicid och psykisk ohälsa, att bemöta och riskbedöma suicidnära patienter och hur du kan dokumentera en suicidriskbedömning. För att kunna förebygga suicid och suicidförsök måste vi bli bättre på att identifiera riskfaktorer som predisponerar för ett suicidalt beteende. För att kunna göra det på ett professionellt sätt är det avgörande att du som vårdgivare har möjlighet att förbättra och utveckla din förmåga att identifiera självmordsnära personer. Suicid drabbar anhöriga och är en oerhörd kris för dem. Fokus bör läggas på de anhörigas behov av krisbearbetning både i det akuta skedet och över tid. Under seminariet får du även metoder för hur du kan stödja anhöriga till en person som har begått självmord. Seminariet består av interaktiva övningar där föreläsningar varvas med rollspel och praktiska övningar. Som deltagare diskuterar ni gruppvis och övar er på att göra en suicidriskbedömning baserad på riskfaktorer och skyddande faktorer. Efter avslutat seminarie kommer du att kunna utföra en suicidriskbedömning och känna dig tryggare i mötet med suicidnära patienter. 9:00 Dagen startar Öka din kunskap om suicid och suicidriskbedömning! Fakta om suicid, myter och tabun Lär dig mer om suicid och psykisk ohälsa! Vikten av ett öppet samtalsklimat att våga tala om suicid Bemötande av suicidnära patienter och det professionella förhållningssättet Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på? Skyddande faktorer för suicidhandling! Unga och suicid orsak, behandling och prevention Att möta närståendes behov - frågorna, sorgen och krisbearbetningen Syftet med en suicidriskbedömning varför behövs den och när ska den utföras? Suicidriskbedömning att bedöma hur allvarlig risken är Hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Vad bör du vara uppmärksam på? Det inre språket suicidalitetens språk Att våga fråga rädslan för samtalet och mötet med människor med suicidtankar Vilka stöd finns att ta till - riktlinjer, hjälpmedel och frågor som hjälper dig i samtalet! Seminarieledare: Daniel Frydman, specialist allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker Daniel arbetar som psykiater och psykoterapeut, har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har arbetat med barnneuropsykiatriska utredningar. Han är projektledare i noll självmord i Stockholms Län, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete. Akutmottagningar inom såväl psykiatri som somatik har också fått denna utbildning. 16:00 Dagen avslutas Vi bryter för lunch samt fikapauser under för- och eftermiddagen. Röster från tidigare DELTAGARE: INTRESSANT! Fantastisk fördjupningsdag. Mycket viktigt och bra innehåll i föreläsningen, alla förväntningar infriades. MYCKET bra och intressant föreläsare. Mycket givande fördjupningsdag

5 Akutpsykiatri 2013 Arbetar du inom akutpsykiatrin och vill ta del av det senaste inom området? Missa då inte den årliga konferensen Akutpsykiatri januari. Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med akutpsykiatri! Akuta psykiatriska sjukdomstillstånd har uppmärksammats allt mer på senare år och verksamheterna är under ständig utveckling. Att kunna upprätthålla en fungerande samverkan kring patienter med psykisk sjukdom och försvårande tillstånd är av största vikt. Det stärker kraven på evidensbaserad vård med ökad tillgänglighet, kompetensutveckling samt bättre omhändertagande i ett tidigt skede för att förbättra förutsättningarna för god och effektiv vård. Du som arbetar inom akutpsykiatrin spelar en oerhört viktig och central roll för hur väl vården utvecklas. För att du ska känna dig trygg i ditt arbete och kunna ge patienten bästa möjliga vård behöver du aktuell kunskap och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med andra yrkesverksamma. Under konferensen Akutpsykiatri 2013 får du bland annat ta del av konkreta tips och idéer för hur patientsäkerheten inom akutpsykiatrin kan förbättras, få det senaste inom neuropsykiatriska funktionshinder samt hur du optimerar omvårdnaden/behandlingen vid dubbeldiagnostik av missbruk och psykiatrisk diagnos. Helse Bergen från Norge kommer och delar med sig av hur de framgångsrikt har lyckats i arbetat med en psykiatrisk ambulans. Missa heller inte den mycket uppskattade seminariedagen Suicid och suicidprevention 1 februari. Välkommen till en kompetenshöjande konferens där vi har bjudit in ledande experter och framgångsrika praktikfall för att ge dig det senaste inom akutpsykiatri! Katarina Forsberg Projektledare, leg. Sjuksköterska Teknologisk Institut Röster från tidigare deltagare: WOW-upplevelse. Vill veta mer! Mycket intressant och inspirerande! Något som alla borde få utbildning inom! Många intressanta föreläsare med givande föredrag. UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Josef Lindenryd på telefon Eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Akutpsykiatri 2013 TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefon: E-post: Webb: ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Katarina Forsberg på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens januari 2013 (3753-4) Seminariedag 1 februari 2013 (3839-2) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm tunnelbana T-centralen Pris Ordinarie pris 2-3 personer 4 personer eller fler Konferens 6480 kr/person 5980 kr/person 4980 kr/person UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Josef Lindenryd på telefon Eller via e-post för mer information om priser och paket. Seminariedag 3980 kr/person Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Palliativ vård för icke palliativa enheter n Kvinnohälsa 2012 n Telefonrådgivning inom psykiatrin n SBAR n Psykiatri för icke-psykiatriker n Palliativ vård 2012 n Telefonrådgivning på kvinnokliniken Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer