Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg"

Transkript

1 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane Gustavsson Thomas Eriksson (S) (MP) (V) Jan Runesten Abacarr Jammeh Shadi Larsson Gunilla Bhur 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare (FP) (C) (S) (S) (S) (MP) Marie Elgstrand Sten Heinsoo Leif-Åke Andersson Fatima Nur Catharina Mann Galina Leal Monsalves Jonas Olsson Norma Aranda de Gutérrez Björn Osborg Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Övriga Olle Olofsson, Görel Karlsson, Linnea Pettersson 54, Annie Sandell 55, Margareta Fält 56, Linnea Graaf 62, Mats Ek 63 och Leila Koivumäki Justerat Inger Akalla Petra Larsson (S) Vid protokollet Leila Koivumäki

2 2 (10) 49 Val av justerare Ordförande Inger Akalla och 2:e vice ordförande Petra Larsson (S) utses justera protokollet. 50 Godkännande av dagordning Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen. 51 Föregående sammanträdesprotokoll Protokoll från sjukvårdsstyrelse och sjuvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö anmäls och läggs till handlingarna. 52 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN Rapport från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist anmäls och läggs till handlingarna. 53 Förvaltningen informerar Olle Olofsson, avdelningschef Närsjukvård, informerar om: Studiebesök under våren Nästa styrelsemöte besöker sjukvårdsstyrelsen Maria ungdom och vuxenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus. Studiebesöket äger rum den 20 maj klockan Program skickas ut senare - Den 10 juni klockan är det studiebesök på BB Sophia. Program skickas ut senare. Styrelsekonferensen - Gemensam styrelsekonferens för alla tre styrelser anordnas den 2 december klockan på World Trade Center. Program skickas ut senare Konferens - Stockholms läns landsting anordnar konferens för öka kunskaperna om funktionshinder och funktionsnedsättning. Konferensen äger rum i landstingssalen den 27 maj klockan Se bifogad inbjudan. Samrådsmöten med stadsdelsförvaltningar - Samrådsmöte med Östermalms stadsdelsnämnd äger rum den 22 maj klockan i landstingshuset.

3 3 (10) - Samrådsmöte med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd äger rum den 2 juni klockan i stadsdelsförvaltningens lokaler. Ny hälso- och sjukvårdsdirektör - Barbro Naroskyin blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör och tillträder tjänsten den 1 augusti Nya Karolinska sjukhuset (NKS) - Byggarbetet med nya karolinska sjukhuset (NKS) går enligt planerna. Sjukhuset kommer vara klart Listade på husläkarmottagningarna - Tabell med antalet listade vid husläkarmottagningarna i Stockholms stad och Ekerö kommun bifogas protokollet. Nya vårdval - Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat införa två nya vårdval. Det gäller specialiserad neurologisk rehabilitering och specialiserad kirurgisk rehabilitering. Jämförelse av tre akutsjukhus - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har jämfört produktivitet, kvalitet och effektivitet på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Se bifogad rapport. Vårdvalsutgifter - Av de 31 vårdvalen kostar husläkarverksamhet med basal hemsjukvård mest (4,7 miljarder) medan intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning kostar minst (1,3 miljoner). Sommarvården - Anna Nergårdh samordnar arbetet med sommarplaneringen av hälso- och sjukvården. Under april månad träffas företrädare för länets kommuner och landstinget. 54 Förslag godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde specialiserad hudsjukvård i öppenvård HSN Ärendet innehåller förslag godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård mellan Stockholms läns landsting och Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, Hudmottagning, Karlandaplan 6, Farsta.

4 4 (10) Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Begäran om förtida upphörande, bilaga 1 godkänna förtida upphörande av vårdvalsavtal mellan Praktikertjänst AB inom vårdvalsområde specialiserad hudsjukvård i öppenvård från och med Förslag godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård HSN Ärendet innehåller förslag godkänna förtida upphörande av tilläggsuppdragen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård (tilläggsuppdrag dagkirurgiska ingrepp och större kirurgiska ingrepp i dag och slutenvård) mellan Stockholms läns landsting och Södermalms läkarhus AB, Gynekologkliniken Södermalms Läkarhus, Tideliusgatan 12, Stockholm. Förvaltningens tjänsteutlåtande, Begäran om förtida upphörande, bilaga 1 godkänna begäran från Södermalms läkarhus om omedelbart förtida upphörande av vårdvalsavtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård avseende tilläggsuppdragen dagkirurgiska ingrepp och större kirurgiska ingrepp i dag och slutenvård omedelbart justera beslutet. Deltar inte i beslutet Gunilla Bhur (V) anmäler V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

5 5 (10) 56 Förslag godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet obstetrisk ultraljudsverksamhet HSN Ärendet innehåller förslag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna förtida upphörande av vårdavtal mellan Stockholms läns landsting och Ultraljudsbarnmorskorna Värtavägen som bedriver obstetrisk ultraljudsverksamhet på Värtavägen 30 i Stockholm. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Vårdgivarens begäran om förtida upphörande, bilaga 1 godkänna förtida upphörande av avtal gällande Ultraljudsbarnmorskorna Värtavägen från och med den 1 maj Deltar inte i beslutet Gunilla Bhur (V) anmäler V-ledamöterna inte deltar i beslutet. 57 Förslag godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård HSN Ärendet innehåller förslag till beslut godkänna förtida upphörande av avtal mellan Stockholms läns landsting och Feelgood Primärvård AB som bedriver husläkarverksamhet med basal hemsjukvård på Grev Turegatan 34 i Stockholm. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Framställan från vårdgivaren, , bilaga 1 godkänna begäran från Feelgood Primärvård AB om förtida upphörande med uppsägningsdatum den 31 maj Deltar inte i beslutet Gunilla Bhur (V) anmäler V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

6 6 (10) 58 Förslag godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi HSN Ärendet innehåller förslag godkänna förtida upphörande av avtal mellan Stockholms läns landsting och Logopedbyrån Dymanica som bedriver logopedverksamhet vid Gullmarsplan 5 i Johanneshov. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Framställan om uppsägning av avtal, bilaga 1 godkänna ansökan om förtida upphörande från Logopedbyrån Dynamica AB gällande logopedverksamhet vid Gullmarsplan 5 i Johanneshov omedelbart justera beslutet 59 Förslag godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård HSN Ärendet innehåller förslag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård från Fulbridge AB, Ålstenstandläkarna AB, Leg. Tandläkare Jelena Marinkovic AB och Sankt Eriks Tandläkarklinik AB. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Sammanställning av ansökningar, bilaga 1 godkänna ansökan från Fulbridge AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård godkänna ansökan från Ålstenstandläkarna AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård

7 7 (10) godkänna ansökan från Leg. Tandläkare Jelena Marinkovic AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård godkänna ansökan från Sankt Eriks Tandläkarklinik AB gällande allmän barnoch ungdomstandvård uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören teckna avtal med godkända vårdgivare omedelbart justera beslutet. 60 Förslag godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi HSN Ärendet innehåller förslag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan inom specialiserad fysioterapi. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1 Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö beslutar godkänna ansökan från Malin Matslova gällande specialiserad fysioterapi godkänna ansökan från Camilla af Sandeberg gällande specialiserad fysioterapi godkänna ansökan från Calmare Rehab & Träning gällande specialiserad fysioterapi uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören teckna avtal med godkända vårdgivare omedelbart justera ärendet Deltar inte i beslutet Gunilla Bhur (V) anmäler V-ledamöterna inte deltar i beslutet. Särskilt uttalande Gunilla Bhur (V) lägger ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bilaga).

8 8 (10) 61 Förslag godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård HSN Ärendet innehåller förslag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan från Fridhemsplans Vårdcentral AB gällande vårdvalsområdet fotsjukvård. Verksamheten avses bedrivas på adressen Drottningholmsvägen 5-7 på Kungsholmen i Stockholm. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1 godkänna ansökan från Fridhemsplans Vårdcentral AB gällande fotsjukvård uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören teckna avtal med godkänd vårdgivare. 62 Information om granskning av vårdgivarens följsamhet till avtalet Linnea Graaf, handläggare, Utvecklingsavdelningen, informerar om granskningen. Linnea beskiver syftet med granskning av vårdgivarens följsamhet till avtalet. Linnea beskriver kort hur granskningen och revisonen går till. Linnea beskriver det är viktigt säkerställa invånarna får rätt vård med rätt kvalité. 63 Hepatit C Mats Ek, överläkare, Närsjukvården, informerar om Hepatit C. Mats beskriver om Hepatit C samt lite bakgrund till det. Oftast är det virus som orsakar man får Hepatit C. Mats beskriver om behandlingen och hur det går till samt om mediciner. 64 Aktuella konferenser och seminarier Genomgång av de beviljade kurser och konferenser. Efter en genomgått kurser och konferenser ska en skriftlig rapport alltid skickas till Leila som biläggs till protokollet. Tydlig och snabb information om beviljande eller avslag samt tydlig instruktion om anmälan och kostnadsställe ska lämnas till den som anmält intresse. Information gavs om kommande kurser och konferenser, Stockholms läns landsting anordnar konferens på temat Att undanröja hinder. Konferens äger rum den 27 maj klockan Anmälan till konferensen görs via länken som finns på inbjudan.

9 9 (10) 65 Övriga frågor Inger Akalla, ordförande informerar om de nya arvodesreglerna. Broschyren delades ut vid sammanträdet. Broschyren finns även på SLL:s hemsida. Budget för hälso- och sjukvårdsnämnden delades ut vid sammanträdet. Görel Karlsson informerar om de kommande samrådsmötena. Görel informerar om planerade föredragningar till de kommande styrelsemötena och vilken tema som är planerat inför varje styrelsemöte. Ordförande Inger Akalla tackar styrelsen och tjänstemännen samt förklarar sammanträdet avslutat.

10 10 (10) HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Vänsterpartiet Ärende nr 12 HSN Yttrande över förslag godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi. Kundval och den fria etableringsrätten som vårdval innebär gör vården går mot bli efterfrågestyrd snarare än behovsstyrd. Det går på tvärs inte bara med hälso- och sjukvårdslagen utan riskerar dessutom resultera i ökande kostnader, vilket är fallet i det här ärendet, utan motsvarande effekt på hälsoutfall. Vi ser med oro på de ökande kostnaderna som vårdvalet medför. Utöver ökande kostnader ser vi en avsaknad på politisk styrning av resurserna såväl mellan vårdens olika behandlingsområden som mellan länets olika delar.

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer