Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört fyra styrelsemöten, varav ett utökat styrelsemöte, samt ett årsmöte. Förbundets ekonomiska medel Under verksamhetsåret 2013 har Smart Ungdom erhållit ett statsbidrag från Ungdomsstyrelsen på kronor i bidrag varav kronor i Organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers medlemsföreningar på lokalnivå. Utöver detta beviljades förbundet även projektstöd av Folkhälsomyndigheten på kronor. Detta för framtagandet av informationskampanj kring snus samt att vidareutveckla tidigare informationskampanjer och det lokala arbetet. Smart Ungdom har utökat sin personalstyrka och har idag en anställd förbundssekreterare på 100 % och en anställd drogförebyggare på 100 %, båda stationerade på kansliet i Stockholm. Förbundet hade även en projektledare på 100 % i Stockholm under perioden augusti-december som finansieras av projektmedel från Folkhälsomyndigheten. De ekonomiska medlen har förutom till löner för de anställda använts till styrelsemöten, medlemsaktiviteter, representation och deltagande vid konferenser och mässor samt tryckkostnader för marknadsföringsmaterial. Genomförda aktiviteter De större aktiviteterna som Smart Ungdom genomförde 2013 är följande: Ungdomsläger i Vitryssland Smart Ungdom erbjöds att delta med 8st medlemmar och 2 ledare vid ungdomslägret, som arrangerades av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, tillsammans med Vitryska Kalegium. Lägret hölls på en scoutanläggning i närheten till Minsk. Under lägerveckan samlades cirka hundra ungdomar, från olika regioner i Vitryssland, samt den svenska delegationen (Smart Ungdom). Lägret hade ett fullspeckat program av olika aktivteter, samarbetsövningar, workshops och föreläsningar. Smart Ungdom höll i en av lägerdagarna och arrangerade då en workshop kring marknadsföring riktad mot unga. Under kvällen hölls även midsommarfirande. Lägret finansierades via ekonomiska medel från SIDA.

2 Almedalsveckan Smart Ungdom deltog under Almedalsveckan och representerades av anställda Sara Dinwiddie och Farida al-abani samt sju medlemmar: Agnes Wiksten, Amalia Wenman, Anton Resare, Patrik Anglerbjer, Marcus Nilsson, Fanny Nilsson och Felicia Stenberg. Under veckan genomfördes dels en föreläsning kring tobak-/alkoholmarknadsföring riktad mot unga i Soberian, som framfördes av Smart Ungdoms medlemmar på plats. Smart Ungdom samarbetade även med A Non Smoking Generation och Unga Allergiker kring en kampanj riktad mot politiker, opinionsbildare och andra nyckelpersoner på plats under Almedalen. Kampanjen, i form av en kikare, gav en inblick i ungas perspektiv i tobaksfrågan och visualiserade den enorma mängd marknadsföring som industrin riktar mot denna målgrupp. Kampanjen nominerades till PR-priset hetast i Almedalen. European Tobacco Youth Conference För första gången arrangerades en europeisk ungdomskonferens kring tobaksfrågan. Konferensen arrangerades av No Excuse Slovenia och hölls i Izola, Slovenien. Vid konferensen samlades närmare 80 representanter för ungdomsorganisationer från olika 20 länder. Smart Ungdom representerades av förbundssekreterare Sara Dinwiddie, som deltog samt var på plats som föreläsare och workshop facilitator. Tillsammans med Matej Košir (professor vid Utrip Institute) höll Sara 3 workshops kring ungdoms delaktighet och advocacy. Sara hade även i uppdrag att representera ENSP (European Network on Smoking and tobacco Prevention) vid konferensen. Konferensen resulterade bland annat i ett brev, som utformats under av deltagarna konferensen, riktat till EU parlamentariker kring tobaksdirektivet. Ett nätverk av europeiska ungdomsorganisationer samt ambitioner på att göra ETYC ett återkommande inslag, dr Smart Ungdom erbjudits möjlighet att vara medarrangörer. No Excuse producerade även ett tryck material kring konferensen. Samtliga aktiviteter - se aktivitetsloggen samt Ungdomskonferensen 2013 i nästa avsnitt. Övrigt Etablering av Smart Ungdom via konferenser och nätverk Uppsökande arbete för att väcka intresse för Smart Ungdom hos de lokala kontraktsverksamheterna Skräddarsydda föreläsningar på grund och gymnasieskolor Fortsatt spridning av Fräsch? kampanjen Uveckling av snus-kampanj Utveckling av nytt föreläsningsmaterial Utveckling av handledningsmaterial inom ramen för Uganda samarbete med UYDEL (Uganda Youth Developement Link) Under året har fem nya lokala Smart Ungdom-klubbar startats: Hammarskolan, Läreda, Dorotea, Mockfjärd och Djurås.

3 Erfarenheter utifrån 2013 års verksamhetsplan Smart Ungdom har under 2013 etablerat ett stort behov av att arbeta mer internt, dels för att bygga upp strukturen inom organisationen samt rutiner i arbetet, och dels att förbättra kontakten med och stöttningen från kansliet gentemot de lokala klubbarna. Detta ökade fokus internt löper även vidare under 2014, där organisationen ämnar att bygga upp ett mer strukturerat arbete för att på så sätt bidra till en mer hållbar och stark organisation. Inför 2014 sökte Smart Ungdom projektmedel hos Folkhälsomyndigheten för tre olika projekt. Tobaksfri Gymnasieskola Ett flerårigt samarbetsprojekt mellan Smart Ungdom, Rf SMART, Tobaksfri Duo och Psykologer mot tobak med avsikt att skapa och förankra en långsiktig modell för att minska tobaksbruket samt förebygga tobaksdebuter bland landets gymnasieelever. Fortsatt projektstöd för snus kampanjen Grundat i medlemmarnas efterfrågan har Smart Ungdom har utvecklat en informationskampanj med ett nytt material kring snus riktat till unga under hösten 2013 som lanseras under våren Kampanjen kommer under 2014 att utvecklas och spridas lokalt och nationellt, dels via material samt via lokala ambassadörer. Mediekanal för ungt engagemang Ett projekt med syfte att engagera och sprida kunskap till unga och vuxna, via unga. Detta genom att inspirera medlemmarna att använda en WebbTV -kanal som ett kommunikationsverktyg för att uppmärksamma tobaksfrågan och öka kunskaperna kring tobaksfrågan. Projektansökningarna avsåg medel för tobakspreventivt arbete samt ANDT-prevention.

4 Aktivitetslogg Deltagande vid MYmässan, monter + Segwaybana. Smart Ungdom representerades två anställda samt Smart Ungdom Vårby Styrelsemöte, kansliet i Tyresö Deltagande vid GRANDdagen, arrangerad av Tobaksfri Duo. Förbundssekreterare Sara Dinwiddie höll ett seminarie kring tobaksprevetion och ungt engagemang Möte med Cecilia von Schedvin från IQ Inspirationsdagen SYD, föreläsning kring Smart Ungdom och ungdomsengagemang Monter på Världscancerdagen på Berns Möte Robert, Alexandra och på insamlingsstiftelsen Choice! Skolbesök Färila Ljusdal, åk.6 & Fackeltåg mot våld och vandalisering i Vårby Gård, arrangerat av boende, Fastighetsägare och Företagare i Vårby ENSP General Assembly and FCTC Workshop Aktivitetsdagar Vårby Gård Föreläsning under Ungdomsrådets möte i Essunga SAMBA seminarie kring Barnfattigdom Föreläsning kring Smart Ungdom och vikten av ungdomsengagemang under konferensen Rökfria Skolgårdar, Linköping Deltagande och föreläsning vi konferensen Mot Samma Mål. Smart Ungdoms medlemmar

5 Emma Lindblad, Anton Resare och Camilla Callerstig representerade Smart Ungdom och föreläste tillsammans med anställda Farida al-abani och Sara Dinwiddie Deltagande och föreläsning vi IQ-nätverksträff, Luleå Klassbesök och uppstart av kontraktsverksamhet (Tobaksfri Duo) i Grums Styrelsemöte Föreläsning kring Smart Ungdom och sociala medier, samt deltagande vid, SMT (Sjuksköterskor mot tobak) årsmöte MI utbildning, arrangerad i samarbete med Fryshusandan och Unite Sisters Klassbesök/föreläsning för samtliga elever i åk.8 & 9 på Färila skolan Ljusdal Föreläsning (3st) för elever från Djurås och Mockfjärd i Gagnef, i samband med uppstart av två lokala Smart Ungdom klubbar Samarbetspartner för EPPC (European Primary Prevention Conference) konferens som arrangerades av SMART i Tallinn. Smart Ungdom bidrog även med föreläsning och deltagande Aktion vid Swedish Match bolagstämma i samarbete med A Non Smoking Generation och Unga Allergiker. Vid tillfället delades Tobaksfaktas skrift Dödligt inflytande ut till Swedish Match aktieägare Smart Ungdoms årliga ungdomskonferens, arrangerad i samarbete med Vårby Ungdom Deltagande vid ungdomsläger i Minsk, Vitryssland Deltagande och representation vid Almedalsveckan i Visby. Föreläsning, aktion samt uppsökande informationsspridning Deltagande vid Mötet, en knytkonferens för aktörer inom den ideella arenan. Anställda Sara Dinwiddie och Farida al-abani var på plats för Smart Ungdom Länsstyrelsens tobaksmöte. Ett nätverksmöte för aktörer inom det tobakspreventiva arbetet i Stockholm.

6 Mottagande av IQ-diplom, som IQ-projekt. Smart Ungdom samarbetar även med IQ genom IQnätverket Föreläsning, workshop och deltagande vid European Tobacco Youth Conference i Izola, Slovenien. Konferensen arrangerades av No Excuse Slovenia Deltagande vid SAMBAs seminarie Barnfrågornas plats i opinionsbildningen Möte med Åsöskolan, via Södermalm stadsdelsförvaltning/ett tobaksfriare södermalm. Intresse för ett samarbete finns! Förslaget är workshop för samtliga 7:or under tobaksfria veckan Skolbesök Norrköping, Djäknesparksskolan samt Hageby/söderporten. Lunchmöte med Petra Isaksson, preventionssamordnare Norrköpings kommun och Ann-Katrin Stenkvist kurator på Prolympia som efterfrågar tobakspreventiv insats på skolan. Smart Ungdom kommer tillsammans med Petra att delta vid personal- & ledningsmöte på Prolympia 28/ Deltagande vid Forum för Eldsjälar. Träffade minister Maria Larsson Styrelsemöte Huvudföreläsare vid ungdomskonferensen Jag Brinner i Gävle. Förbundssekreterare Sara Dinwiddie föreläste kring ämnet cannabis för ca. 400 gymnasieelever, samt lärare och preventionssamordnare Deltagande vid Folkhälsoinstitutets projektledarträff i Örebro. Förbundssekreterare Sara Dinwiddie samt projektledare Olle Sjögren var på plats för Smart Ungdoms räkning Deltagande vid LSUs Ungdomspolitiska Forum i Stockholm Föreläsning Smart Ungdom & tobaksförebyggande på Maria Ungdomsklubb (MUK). Inom ramen för samarbete med Södermalms stadsdel och deras projekt Ett tobaksfriare Södermalm Föreläsning kring ungdomsengagemang i det preventiva arbetet (Smart Ungdom) på Prolympia gymnasieskola i Norrköping. Totalt 30 deltagare: lärare, skolhälsan, rektor Föreläsning kring vattenpipa, fräsch-materialet samt electroniska nikotin produkter vid seminarie dag i Sundsvall, arrangerad inom ramen för Droger i Gråzonen projektet Samarbetsmöte kring idrott och prevention - hur kan vi hitta en gemensam front med

7 idrottsföreningarna kring prevention. Närvarande: Drogförebyggare SMART Syd, Rikförbundet SMART, Södermalms stadsdel, Smart Ungdom Inflyttningsmingel och 5 års firande i de nya lokalerna. 70 deltagare, representerande organisationer/aktörer inom preventionsområdet Utökat styrelsemöte i Stockholm. Styrelsen samt 16st inbjudna medlemmar, totalt 20st medlemmar från klubbar runt om i landet. Under tre dagar deltog de i inflyttningsminglet, workshops, föreläsningar samt ljusmanifestationen vid Sergelstorg i Stockholm Deltagande vid Ljusmanifestationen för narkotikansoffer, Stockholm. Smart Ungdom deltog vid seminariet i samband med manifestationen samt med appelltalare och 20st medlemmar vid Ljusmanifestationen. Ljusmanifestationen arrangeras av ett nätverk av organisationer under namnet Folkrörelser mot droger (FMD) Generalsekreterarträff, arrangerat av LSU. Smart Ungdoms förbundssekreterare Sara Dinwiddie ingår i nätverket Deltagande vid Förebygg.nu konferensen i Göteborg. Smart Ungdom höll ett seminarium, tillsammans med Pirjo Svegreus, kontraktsverksamheten SANT (Skövde Kommun). På plats för Smart Ungdoms räkning var två medlemmar samt förbundssekreterare Sara Dinwiddie och Drogförebyggare Farida al-abani Möte med tobaksgrupp på Södra Latin gymnasieskola i Stockholm kring eventuellt samarbete i en gymnasiesatsning. Deltagande vid mötet: föräldrarföreningen, rektor, lärare, Södermalms Stadsdel Deltagande vid LSUs årsmöte, Stockholm. Smart Ungdom samarbetade med Unga Allergiker i att lägga fram en motion till årsmötet kring att inkludera tobak i LSUs alkohol och drogpolicy. Efter behandling av motionen i beredningsgruppen valde Smart Ungdom, i samarbete med Unga Allergiker och Unga Örnar, att lägga fram ett yrkande till årsmötet Deltagande vid Tankesmedjan Tobaksfaktas kick-off kring Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige Lansering av Smart Ungdoms aktivitetsbok 100 aktiviteter som inledning på tobaksfria veckan. Boken har spridits till Smart Ungdoms verksamheter, samt även via sociala medier. Aktivitetsboken innehåller tips och idéer för inspirera och stärka verksamheterna och dess medlemmar runt om i landet Workshop kring tobak och marknadsföring på Fritidsgården Duvnäs, Södermalm. Inom ramen för samarbete med Södermalms stadsdel och deras projekt Ett tobaksfriare Södermalm.

8 Deltagande vid konferensen Tobaksfri uppväxt, arrangerat av Tobaksfri Duo i Umeå. Drogförebyggare Farida al-abani var på plats för Smart Ungdom, som moderator och föreläsare. Nätverk Smart Ungdom sitter med i följande nätverk: Droger i Gråzonen, FMD (Folkrörelser mot droger), IQ nätverket, SAMBA (Samarbete för Barnen), Tankessmedjan Tobaksfakta, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Samaretsgrupp kring tobak (Länsstyrelsen i Stockholm).

9 Ungomdomskonferensen 2013 Under april 2013 arrangerades Smart Ungdoms årliga ungdomskonferens, för femte året i rad. Denna gång hölls den i Vårby, Stockholm. Konferensen gästades av närmare 90 deltagare, kontraktskrivna ungdomar, från hela landet! Det var en lyckad konferens med föreläsare, framträdanden och aktiviteter. Smart Ungdom samarbetade med externa aktörerna Föreningen Tilia, Ultimate Frisbee, Fake Free och Jiddr för att erbjuda deltagarna ett spännande utbud av parallella seminarier. De två huvudföreläsningarna i plenum hölls av inspiratören Milad Mohammadi samt studenterna och rökfrihetkämparna Rebecca Briving & Jennifer Hultberg. Konferensdeltagarna fick möjlighet att utvärdera konferensen via en enkät. Sammanställningen av denna var väldigt positiv! Deltagarna uppskattade konferensen samt föreläsarna enormt. Inspiratörer: Rebecca Briving och Jennifer Hultberg Inspiratör: Milad Mohammadi

10 Material & Kampanjer 100 aktiviteter Aktivitetsboken 100 Aktiviteter lanserades under hösten 2013, i samband med Tobaksfria Veckan (v.47) som ett redskap för de lokala klubbarna att peppa och aktivera sina medlemmar. Boken innehåller 100 tips på aktiviteter som genomföras av enskilda medlemmar eller flera tillsammans. Snuskfri Snuskfri är en kampanj för att öka kunskapen och spräcka myterna om snus. Smart Ungdom vill se en attitydförändring gentemot snus och vill i förlängningen se att bruket minskar och att det ses för vad det är, snusk! Kampanjen syftar till att ge snabba fakta kring snusets konsekvenser; hur det påverkar kroppen, miljön (lokalt och globalt) och dem som arbetar med det dess produktion och tillverkning. Snuskfri-kampanjen förmedlas via målgruppsanpassad information och material, samt via de Smart Ambassadörer som utbildas runt om i hela Sverige. Ambassadörerna ör bärare av kampanjen och Smart Ungdoms lokala experter som sedan inspirerar, informera och påverkar för att skapa en förändring lokalt för att 1. förändra attityden till snus och 2. arbeta för en tobaksfri skoltid för elever och lärare Inom ramen för kampanjen har Smart Ungdom tagit fram följande material: informationsbroschyr 10 sant/falskt kort med snabba fakta Profil material (t-shirt, knappar, pin) Powerpoint material Utbildningsunderlag för ambassadörer Kampanj-hemsida (www.snuskfri.se)

11 Fortsatt spridning av tidigare kampanjer Fräsch? En kampanj mot vattenpipa Kampanjen Fräsch? startades 2012 som en reaktion på den stora okunskapen, både bland unga och vuxna, kring vattenpipa. Smart Ungdom fick stöd av Folkhälsoinstitutet att ta fram informationsmaterial, sprida och driva kampanjen. Med Fräsch-kampanjen vill vi att slå hål på myter och öka kunskapen kring vattenpipa. Detta dels genom våra snygga info-vykort, fyllda med viktiga fakta kring vattenpipa, och dels genom våra föreläsningar där vi tar upp forskning och information kring vattenpipa! I love me and being tobacco free Varje år dör närmare 6 miljoner människor på grund av rökning, varav dör av passiv rökning (WHO, 2012). Att vara tobaksfri, anser Smart Ungdom, är en naturlig del av att värna om sin och andras hälsa. Den 31 maj är det Tobaksfria dagen även internationellt känt som world no tobacco day som 1987 instiftades av Världshälsoorganisationen (WHO). Detta uppmärksammar Smart Ungdom genom en kampanj för att hylla tobaksfrihet! Budskapet I love me and being tobacco free har tryckts upp på klistermärken som kommer att delas ut till allmänheten i hela landet, från Skåne i söder till Skellefteå i norr, av Smart Ungdoms medlemmar.

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden!

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Verksamhetsberättelse 2013 Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Här har vi haft aktiviteter under 2013 INNEHÅLL Ordförande har

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer