Den ensamståendes situation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ensamståendes situation"

Transkript

1 Den ensamståendes situation Inledning Det finns många orsaker till att många idag föredrar att leva ensamma eller i varje fall vänta med giftermål. Ökad frihet, ökade utbildningsmöjligheter, ekonomiskt oberoende kan ses som skäl till det stora antalet ensamstående, om man mer ska se på frågan från ett positivt håll. Men det finns också många djupt deprimerade och verkligt ensamma människor, som plågas av att ha blivit över. Yttre fördelar kan inte fylla människans behov av gemenskap och innerlighet. Dessutom finns det fortfarande mycket av okänslighet, ibland t o m cyniskt uppträdande, gentemot de ogifta, som gör att de kan känna sig som en andra klassens människa. Ska vi vara ärliga måste vi erkänna att det finns grupper inom församlingen med olika status. Många kristna singlar har lättare att se på sin roll som ensamstående i samhället men upplever sig utanför och misslyckade i församlingen. Därför måste vi kritisera den kristna församlingen. Det har funnits en stor oförståelse i kyrkan för den ensamståendes situation. Tack vare andras attityder, kanske t o m taktlösa frågor och grymma skämt, har bördan blivit tyngre. Vad är det för fel med mig, eftersom jag inte har funnit någon att gifta mig med? Den frågan har säkert de flesta ensamstående ställt sig. Även om det finns några som valt att leva ensamma, har de flesta tvingats till det mot sina djupaste önskningar. Vårt samhälle är nog fortfarande inställt på tvåsamhet, särskilt i kristna kretsar. Föräldrar förväntar sig att deras barn ska gifta sig. Även om en del i inställningen har ändrats så tycker många att man är udda, onormal, om man förblir ensam. Men är äktenskapet mönstret för varje individ? Är det Guds B-vilja att leva ensamstående? I församlingen sägs det ibland och ofta genom attityder att kvinnan ska hjälpa mannen och föda barn. Lyssnar man till detta blir ensamståndet en börda. Kan man inte välja att vara ensam? Äktenskap är något man väljer. Ensamstånd tycks ha blivit ett val i brist på alternativ. Men även som ett sådant val kan en kristen se på sitt ensamstånd som en livsstil, som ger både fördelar och nackdelar. Tyvärr försvåras ett bejakande av ensamståndet av mångas attityder i församlingarna. Församlingarna har nog ändrat syn i långsammare takt än samhällslivet i övrigt. Särskilt om man tänker att Gud har en underbar plan med ditt liv är detsamma som Gud har en underbar man för ditt liv. Men om hon gör för mycket för att få en man fördöms hon som karl-jägare. Om hon istället väljer att satsa på sitt arbete, bedöms hon vara en karriärkvinna. Man måste ha ett starkt självförtroende för att klara allt detta. Ibland kan man t o m få en känsla av att problemet inte existerar. I predikan och i församlingslivet tycks det som de ensamstående inte fanns. Predikningar betonar alltid behovet av att stärka familjen. Men förutsätter att de kvinnor man talar till som främsta roll har att vara hustru och mor. Ensamstående existerar inte, inte ens som exempel i våra predikningar. Problem Ibland ordnar man särskilda grupper för singlar, men det är ändå inte säkert att församlingen riktigt förstått singlarnas situation. Vem tänker på frågor som: Vem kan jag åka på semester med? Vem lastar jag av mig på? Vem kan jag nämna mina sexuella frågor för? 1

2 Singellivet kan leda till självförakt, en skamkänsla som tär på personens självaktning. Man börjar att se med ogillande på sig själv och sitt utseende. Detta kan leda till skuldkänsla: Vad har jag gjort för att förtjäna ett sådant öde? Även om detta är en inbillad skuld, är det ändå en skuldkänsla, som kan splittra personligheten. Exempelvis kan någon undra över vilket fel hon gjort, eftersom Gud inte hör hennes bön om att få bli gift. En singel kan visa upp en viss ömtålighet. Självbevarelsedriften gör att man ständigt försvarar sig själv, sina vanor och sitt sätt att leva. Självständighet är inget fel, men den kan ta sig uttryck i kyla och ovilja att lyssna till andra. Det kan också bli en jargong om hur bra det är att vara ensam. Hur skönt det är att slippa skrikiga ungar! Men kanske man med detta bara döljer att man saknar det som äktenskapet tycks stå för. Singlar anklagas också för självupptagenhet. Man är så van att fatta egna beslut att man glömmer att visa hänsyn mot andra. Det kan vara svårt att se saker från andras utgångspunkter. Exempelvis att man inte har fullständig lycka som gift. Ett liv i Kristi efterföljd är inte att få allt. I jämförelse med olyckor som blindhet är ett liv i ensamhet ingen olycka. Ett problem är naturligtvis själva ensamheten, som främst tar sig uttryck i en längtan art få dela med sig. Få uttrycka sig helt och fullt inför någon. Men ensamhetskänslor drabbar också gifta. För den ensamstående kan dock problemet vara att man inte lämnar ut sig av rädsla för att bli ömkad, bli en som andra tycker synd om. Sexualiteten är för många det svåraste området. På andra områden kan man lättare kompensera sig men det fysiska behovet återkommer. Otillfredsställelse på det här området kan ofta leda till fixering och bitterhet. Många går säkert och bär allt detta inom sig. Det är då lätt att bli onaturlig och beräknande i relationerna till män. Båda parter är kanske på sin vakt och förlägenheten bara ökar. Man är extra sårbar, eftersom det finns ett så stort, uppdämt behov. Vi måste förstå att det kan uppstå många frestande anbud utanför församlingen, ex i arbetslivet. Till sist finns en oro för framtiden. Den uttrycker sig som en gnagande ängslan inför tanken att framtiden kanske innebär ännu mer ensamhet och isolering. Hur kommer ålderdomen att bli? En oro kan också ligga i att flytta till en ny plats. Så länge man bo kvar på sin hemort kan man ha kvar ett visst umgänge. Men faran är stor att man blir ohyggligt ensam om man kommer till nya förhållanden. Bibelns syn Möjligheten att avstå från äktenskap var knappast aktuell i det judiska samhället. Rabbinerna undervisade om att det var en plikt för varje israelit att gifta sig. Den som inte skaffade barn syndade mot den gudomliga förordningen i 1 Mos 1:28. Jesu ord i Matt 19:10-12 måste förstås mot denna bakgrund. Jesus gör en indelning i tre grupper. Hans åhörare kunde säkert instämma i de två första. Men förvåning uppstod när han nämnde om eunucker för himmelrikets skull. Eunuck var en haremsvakt i orienten. Meningen med kastreringen var troligen baserad på en önskan att bli lik guden. Men i GT var kastrering förbjuden. Det stred mot skapelseordningen. Jesus tog säkert också avstånd från fysisk kastrering. Men kanske han själv och de ogifta lärjungarna hade anklagats för att vara eunucker. Jesus besvarar dessa anklagelser med att peka på himmelriket. 2

3 Nu kan det tänkas att dessa ord bara betyder att en som skilt sig (v 9) ska leva ogift. Att avstå från omgifte betyder då att bli eunuck för himmelrikets skull. Personligen tror jag dock att Jesus också menar ett frivilligt liv i celibat. Jesus pekar på något ännu svårare än att förbli ogift vid skilsmässa, nämligen att helt avstå från äktenskap. Jesus är här verkligen nyskapare och bryter med traditionen och invanda mönster. Han kommer med ett nytt alternativ i skarp kontrast till det traditionella judiska synsättet, där äktenskap var det enda möjliga. Och ett sådant liv är kopplat till kallelsen till efterföljelse. Det finns människor också idag som konkret upplever Guds kallelse att leva ogifta och istället viger sina liv till Kristus. Men det finns naturligtvis andra ogifta som inte alls har detta skäl till att de lever ensamstående. Men den första gruppen understryker att detta liv kan man inte ta sig själv. Men just de har påtagligt erfarit att äktenskap inte är det rätta för dem. Dessa menar sig ha nådegåvan att leva ensamma. De upplever ingen konflikt inför tanken på att ha offrat äktenskapet. Det är inte grämelse eller förträngda behov som utmärker dem utan en djup harmoni utifrån ett frivilligt val av en livsuppgift som Gud kallat dem till. Paulus såg på sitt ensamstånd (antingen som skild eller som änkling?) som en oerhörd tillgång (1 Kor 7:7-9). Det gav honom frihet att ägna sin tid och omsorg helt åt Herren. Även om äktenskapet även för honom ses som det normala. Särskilt i Korint var det svårt att undgå otuktssynder. Det är säkert med tanke på utsvävningarna i Korint som Paulus här (v 2) talar om att äktenskapets syfte ett av dem är att förhindra otukt. Det viktigaste är att se vilken gåva man fått. Utan att ha fått celibatets gåva är det svårt att förbli ogift i Korint. Annars må man helt enkelt gifta sig. Att leva upptänd av begär är bara ett hinder i tjänsten för Herren. Paulus menar ju också att vi inte ska vara insnärjda i jordiska omsorger med tanke på att tiden är kort (v 29). Äktenskapet är alltså ett jordiskt provisorium, som hör det relativa till. Jag vill alltså poängtera att äktenskapet inte är den enda livsform som Bibeln accepterar. Gud skapade oss till man och kvinna, inte till man och hustru. Det finns en sexuell åtskillnad som är en oundviklig del av människans värld. Ingen man kan existera utan kvinnan, åtminstone i form av en mor. Och ingen kvinna kan göra sig oberoende av det manliga könet, även om man inte gifter sig. Förhållandet mellan man och kvinna är en väsentlig del av vår tillvaro som människa. Detta måste gälla också den ensamstående. Också då kan jag leva i en relation till det andra könet, som gör det möjligt att gestalta Guds avbild. Äktenskapet är ingen fullkomlig gestaltning av denna avbild. Det är ofullkomligt på grund av synden. Ingen lever i det fulla förverkligandet av Guds skapelsevilja. Det är inte i sig lösningen till att bli en fullkomlig människa. Det avgörande är hur jag förvaltar mitt liv. Den ensamstående är i lika hög grad en sann människa och lever i en fullödig livsform. Jesus ger sitt stöd åt ensamståndet, samtidigt som han försvarar äktenskapet (Matt 19). Ingen livsstil är överlägsen den andra. I både fallen ska vi tjäna Gud och människor. Enligt Paulus kan ensamståndet vara en speciell gåva från Gud, vilket naturligtvis inte gäller alla. Men det finns nog många ensamstående som skulle frigöras i sin personlighet om de finge höra om sitt liv som en likvärdig form. Vi pastorer måste absolut upphöra med att enbart anknyta till äktenskapet. Lösningen ligger i att leva tjänande i vårt liv. Det gäller att ha en realistisk bild av båda dessa livsformer med deras för- och nackdelar. En ensamstående, Jesus, har upplevt livets fullhet mer än någon annan! När vi människor ska fullkomnas i evighetens värld kommer vi inte heller att vara gifta (Mark 12:25). Däremot 3

4 kommer vi inte att lämna den allmänna sexuella relationen mellan könen. Vi kommer att vara man och kvinna, men inte man och hustru. Kallelsen till ett liv som ensamstående är alltså ett fullgott alternativ till äktenskapet. I den protestantiska traditionen har äktenskapet alltid framhävts som det enda fullgoda även om man sedan försöker trösta dem som blivit över. Vi har glömt Jesu och Paulus ideal, mycket p g av att vi helt gjort oss av med allt kommunitetsliv. Vägarna att utforma detta liv kan vara många men vi behöver respektera dem som har denna kallelse och hjälpa andra att se att de kanske också har den. I gruppen av ensamstående kan det finnas flera som skulle frigöras i sin personlighet om de insåg detta. De kan då leva i glädje över en gåva från Gud och inte i resignation över hur livet blivit. Men det är samtidigt orimligt att tro att alla ensamstående har denna gåva. Och även om ensamståndet ska ses som en nådegåva, måste ju även den väljas. Och man bör känna till att ytterst få kristna ser sitt ensamstånd som en nådegåva. Många har i samtal sagt: Jag orkar inte längre. Jag klarar inte av att vara ensam. Men den bistra sanningen är ju att särskilt många kvinnor är hänvisade till ett liv i ensamhet, av den anledningen att det inte finns tillräckligt med kristna män. Sexualiteten Särskilt svår är frågan hur man som kristen singel ska handskas med sin sexualitet. I vårt samhälle ses behovet av sex som något lika naturligt som behovet av mat och dryck. Detta är en överdrift. Men det är lika felaktigt att ha en negativ syn på det kroppsliga. Allt som hör till kroppen får hos många kristna en lägre rangordning. Bibeln delar inte denna negativa syn. Kanske särskilt ensamstående behöver befrias i sin syn på kroppen, eftersom de lever i en kampsituation. Det blir ytterligare svårare för kristna kvinnor om någon påstår att kvinnans behov av sexualitet inte är så stark som mannens. Ofta innebär detta att själva hennes identitet som kvinna förnekas och att hon kan luras att förtränga denna del av sin personlighet. Skillnaden ligger i att männen tänder snabbare än kvinnan. Men totalt sett kan en kvinna ha lika starka sexuella känslor, även om det naturligtvis finns skillnader mellan individer. Vi får alltså inte tro att den ensamstående är en sorts könlös varelse, som lever i lycklig kunnighet om vad sexuella behov innebär. Den största delen lever säkert i en kampsituation. Men det är svårt att ge några lösningar. En början ligger i att acceptera sin kropp. I det ligger också att försöka förstå de rent biologiska funktionerna i kroppen, så att man vet hur en kvinna/man normalt fungerar. De blir sexualiteten något begripligt och hanterbart. Det man lärt känna är alltid mindre skrämmande. Därutöver tycker många att råden ofta blir alltför hurtiga, ex att motionera regelbundet eller att duscha! Sexualiteten berör ju också vårt behov av gemenskap och ömhet. Den bästa hjälpen ligger troligen i att ha vänner som står en nära. Kanske man kan öppna sig där istället för att stänga in sig med sin vånda. Vi måste våga uttrycka ömhet på ett fysiskt plan. Nästan all beröring har vi sammankopplat med sex samtidigt som vi vet att en klapp på kinden betyder mer än tusen ord. Men det är en tunn gräns. Det kan finnas ett sexuellt budskap även i en syskonkram (Liselotte Johansson) Frestelsen är inte långt borta. Men fortsätter hon: när det inte räcker med en kram? Det enda råd hon då kan ge är att tala öppet med en människa som inte dömer eller blir chockerad. Men helt säkert är det lättare att leva med allt detta om jag ändå är stimulerad av närkontakt med andra människor. 4

5 Frågan om tillfälliga förbindelser besvaras från kristet håll med att äktenskapet är en del av en helhet. Sexualiteten står för något mer än enbart samlag. Den sexuella relationen täcker in mer än de få minuter ett samlag räcker. Den felinriktade exploateringen av sex som enbart en biologisk upplevelse har varit till stor skada. Sex är en del av något helt. Denna helhet måste man då leva i också utanför den sexuella akten. Fullheten ligger nämligen i att två människor har kompletterat varandra på alla områden, lever som en enhet, ett kött. Fullhet i det äktenskapliga livet är alltså inte detsamma som det personliga tillfredsställandet av en drift. Sex är istället en integrerad del av en mycket mer omfattande helhet. Det är också detta som är ett skäl till att sexuellt umgänge hör hemma inom äktenskapet. Samlag kan berika en helhet enbart inom ramen för en personlig relation. Den avgörande orsaken till Bibelns nej till föräktenskapliga förbindelser är dock av ännu djupare slag. Enligt Paulus förenas två människor genom samlag till en kropp (1 Kor 6:16-20), vilket får anses vara grundat på bibelordet de två ska bli ett kött. Samlag är en handling som uttrycker och söker denna inneboende enhet den obrytbara, totala och personliga enhet, som vi kallar för äktenskap. (Smedes). Man gör något som är ämnat att förena för alltid, även om detta inte är avsikten för de agerande personerna. Samlag utom äktenskapet innebär alltså att man bryter mot samlagets innersta betydelse. Sexualakten ska bekräfta en förening för livet, nämligen äktenskapet. Allt detta uttrycks på ett enastående fint sätt i det hebreiska ordet för samlag, nämligen att känna varandra. Det är alltså fråga om att inom en helhet uppleva en total kommunikation. Det finns också andra ord i GT för den sexuella akten. Ett sådant är att ligga med, ex David låg med Batseba. Då betraktas allt som en biologisk handling. När man ser dem ligga har man sett allt! Det tredje är att gå in till. Då är syftet enbart att avla barn, som Abraham med Hagar. Tillfälliga kontakter skapar fler problem än de löser. Det ligger i sexualitetens natur att vara en del av livsvaraktiga och ansvariga förbindelser. Otrohet trasar sönder en människas inre. I den sexuella förbindelsen ligger egentligen en vilja till kärlek och trohet. En annan problematik knyts till frågan om onani. Ordet kommer från en person i 1 Mos 38:1-10, men där handlar det om avbrutet samlag. I örigt står inget i Bibeln om onani. Det finns fortfarande en del dramatik kring det ämnet. Tidigare har vanföreställningarna gällt de biologiska följderna. Idag kan även kristna inse att det finns ett naturligt intresse att undersöka kroppen. Detta är vanligast i puberteten men finns också bland vuxna. Däremot kan det finnas andra risker med att alltför mycket hänge sig åt onani. Man måste fråga sig som kristen: Vilka tankar är det som stimuleras? Bibeln refererar ju till tankesynder som likvärdiga med själva handlingen. Onani förenas ofta med sexuella fantasier, som inte är rena. Det leder då ofta till skuldkänslor. Ett annat problem i sammanhanget är att sexualitet är inriktad på gemenskap med en annan person. Behovet av ömhet och närhet är sammankopplat med den sexuella utlösningen. Onani ger istället ofta en känsla av tomhet och ensamhet, eftersom en partner saknas. Självsexualitet kan ses som ett led i en normal utveckling men det får inte bli det viktiga. Sexualitet är till för att uttrycka gemenskap. Om den sexuella driften frikopplas, som i onani, är det risk för obalans. De övriga bitarna i helheten, som inte tillgodoses, kanske bara blir extra svåra. Det som skulle uttrycka en djup gemenskap blir i onani bara ett uttryck för min stora ensamhet. Det är därför svårt att fullt ut acceptera onani. Men kanske detta måste vara en lösning, när kroppen behöver utlösning (dämpa sin lusta, helt enkelt). Inom dessa gränser behöver inte 5

6 onani vara något felaktigt. Men det blir djupt felaktigt om onani tar överhanden, så att man blir bunden. Vi ska inte låta något få makt över oss. Ensamheten Att vara ensamstående behöver inte vara detsamma som att vara ensam. Några av dem lever i en gemenskap, som många gifta skulle avundas dem. Och ensamhet kan naturligtvis tolkas olika. Det är positivt med en ensam promenad men kanske negativt att på kvällen stänga dörren om sig och veta att ingen delar mitt liv. Visserligen måste vi alla bygga upp en slags ensamhet i form av självständighet gentemot andra. Som sådana självständiga varelser kan vi gå in i en gemenskap. En slags inre ensamhet är nödvändig men då som grund för relationer till andra. Yttre ensamhet är dock den smärtsamma känslan av att vara skild från nära gemenskap med andra. Denna yttre ensamhet är ofta akut för den ensamstående. Ingen visar henne kärlek och beundran under dagen. Dåligt självförtroende och en känsla av utanförskap kan bli följden. Och detta förstärker självupptagenheten. Det uppstår då problem i samarbetet och isoleringen fördjupas. Denna ensamhetskänsla förstärks vid helgerna. Veckokvällarna kan upptas av praktiska sysslor. Men under helgen kan man bli förlamad av sin ensamhet. Efter gudstjänsten åker familjerna hem till sitt. Det kan då vara mycket deprimerande att gå hem till sin ensamma lägenhet. Det är alltså inte säkert att medlemskap i en församling är något bot mot ensamheten. Hon blir en udda figur som inte passar in bland ungdomarna eller bland familjerna. Om denna känsla av utanförskap blir för stark, orkar man till sist inte med något engagemang i församlingen. Kanske är det något lättare att komma över detta i mindre församlingar. Vänskap En möjlig väg ut ur detta vore att bygga mer vänskap. Vår moderna värld ignorerar vänskapen. Under antiken sågs vänskapen som den mest fullvärdiga formen av kärlek. Ett gemensamt intresse utgör ofta grunden för vänskapen. Man behöver alltså inte vara en utåtriktad människa för att få vänner. Blyghet ger kanske svårigheter i det första stadiet men när det som finns inuti fått komma fram finns det goda möjligheter till vänskap. I boken Vänskapsfaktorer ges många goda råd hur man bygger upp ett vänskapsförhållande. Det kan exempelvis vara så att man inte orkar med den större gruppen, ex av andra ensamstående. Men det kan vara viktigt att satsa på en eller två kontakter. Kan man också vara vän med någon av det andra könet? Det är givet att risken finns att vänskapen övergår i kärlek (ex till en gift man). Men samtidigt kan man inte utesluta möjligheten av att leva i god vänskap utan sexuella bitoner. Det finns relationer som man är så rädd om att man inte tillåter sig känna något annat än vänskap. Det ligger något återhållande i att veta att andra känslor än vänskap skulle förstöra denna relation som betyder så mycket. Gemenskap med en familj Men ännu bättre kan det vara med gemenskap med ett hem. I NT har den biologiska innebörden av familj gått över till en andlig tolkning. Guds familj är de troende som bor nära varandra och utgör en husförsamling. Det gäller alltså inte bara en kärnfamil. 6

7 Även som ensamstående måste jag se att mitt hem är ett verkligt hem. Lägenheten måste bli något mer än den plats där man sover. Många ensamstående behövde bli frimodiga i sin gästfrihet. Det behöver inte vara familjen som initiativet till bjuda. Visst behöver man kontakten med en familj där man får smälta in på ett naturligt sätt. Det som är tilldragande är den atmosfär som präglar äktenskapet, själva helheten av vad som utförts i äktenskapet. Inte enbart mannen, även om man kanske delar ex ett visst intresse med honom. Där det finns en helhet, kan man känna sig trygg gentemot alla i familjen. Det är nödvändigt att vi hittar naturliga umgängesformer, och inte går in för att visa upp våra fina hem. Vi behöver hjälpa till med mycket hos varandra, även städa och skala potatis. Egentligen är den ensamståendes relation lik alla andra mänskors. Det är ett allmänt problem att känna sig ensam. Så länge denna känsla av ensamhet finns i en församling har vi misslyckats. På många platser har man därför sökt sig närmare varandra i bönegrupper och husförsamlingar. Detta skulle hjälpa även de ensamstående. Och hjälpa varandra att finna vår djupaste identitet. Det är förvånande att så många kristna inte tagit itu med denna fråga. En kvinna, Margaret Clarkson, berättar att hon ser sig inte i första hand som ensamstående, utan som en person: först som en kristen, sedan som kvinna och till sist som en ensamstående. Då är identiteten evig och oföränderlig. Hon är Guds barn. Hon kan ju också ha andra identiteter ex som lärare, författare, vän, men även om mor och fru lades till listan skulle detta bara modifiera hennes identitet som kristen, inte ändra den. Denna övertygelse om sin identitet behöver ingen vara utan. Det är första steget på väg mot frihet och glädje som ensamstående. Per-Axel Sverker 7

Bibeln om den ensamståendes situation

Bibeln om den ensamståendes situation Bibeln om den ensamståendes situation Inledning Ska vi vara ärliga måste vi erkänna att det finns grupper inom församlingen med olika status. Många kristna singlar har lättare att se på sin roll som ensamstående

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19 Vägledning vecka 19 Resan från Nasaret till dopet vid Jordanfloden Vägledning: Jesu på väg mot sitt uppdra Vi återvänder nu till att betrakta Jesu liv. Vi ser på de två sätten vi önskar och begär på och

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Matt 5: From och ändå elak?

Matt 5: From och ändå elak? 6 SÖ A-2017, S:TA EUGENIA, 12 FEBRUARI Matt 5:17-37 From och ändå elak? H ur går det ihop? En troende deltar så ofta som möjligt i mässan och tar emot kommunionen nästan dagligen. Han lyssnar till alla

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Den Bibliske Mannen Del 1 - Mannen i skapelsen Bibelstudium i Pingstkyrkan Lindesberg

Den Bibliske Mannen Del 1 - Mannen i skapelsen Bibelstudium i Pingstkyrkan Lindesberg 8 februari 2015 Den Bibliske Mannen Del 1 - Mannen i skapelsen Bibelstudium i Pingstkyrkan Lindesberg Inledning Låt mig göra några inledande påstående som man måste ha med sig när man skall närma sig frågorna

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Byt ord för att bevara budskapet!

Byt ord för att bevara budskapet! Byt ord för att bevara budskapet! Sven Hillert Ord är som kläder på kroppen. Kläderna är till för att värma och värna våra kroppar. Men om kläderna är alltför slitna kan de varken värma eller värna oss.

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

VÅ LÅT DEM INTE SKRÄMMA ER.. 12:4

VÅ LÅT DEM INTE SKRÄMMA ER.. 12:4 Rädsla Tillit Värnamo 2006-11-05 Dialogpred. Kjell Larsson KL och Veronica Åsebrant VÅ Text: Luk 12:4-7 [4] Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Biblisk feminism. Din man skall råda över dig. Kvinnorna skall i allt underordna sog sina män. Ty en man är sin hustrus huvud.

Biblisk feminism. Din man skall råda över dig. Kvinnorna skall i allt underordna sog sina män. Ty en man är sin hustrus huvud. Biblisk feminism Vi har ett bibliskt synsätt. Detta påstående framförs ofta när debattens vågor går höga i kyrkan. Oavsett om det gäller kvinnliga präster, homosexualitet, abort, dödsstraff eller något

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

4 advent, Herrens moder, Luk 1:46-55, Guds löfte

4 advent, Herrens moder, Luk 1:46-55, Guds löfte 4 advent, Herrens moder, Luk 1:46-55, Guds löfte Då sade Maria: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare: Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek?

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek? Predikotext: Rom 13:8-10 När jag blir ombedd att viga människor som vill gifta sig, har vi alltid några samtal innan själva vigseln. En av de frågor som jag då alltid ställer är: Varför älskar du din blivande

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer