Intrångsundersökning i Varumärkesrätten Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering. Sara Saberi,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intrångsundersökning i Varumärkesrätten Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering. Sara Saberi, 2014-11-27"

Transkript

1 Intrångsundersökning i Varumärkesrätten Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering Sara Saberi,

2 Inledning Frågeställning och bokens innehåll Är intrångsundersökningsinstitutet ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering i Sverige? Har även uppmärksammat vissa brister med regeln som jag kommer ta upp i slutet. Idag: Övergripande sammanfattning med fokus på själva intrångsundersökningsinstitutet och när regeln lämpar sig för bevissäkring vid immaterialrättsliga intrång Fokus Intrångsundersökning proportionalitetsprincipen Intrångsundersökning personlig integritet Intrångsundersökning effektivitet/lämplighet Ämnesbeskrivning Potentiellt scenario av en intrångsundersökning

3 Intrångsundersökning Vad regeln om intrångsundersökning innebär Civilrättsligt institut Motsvarighet till husrannsakan i brottmål Säkra bevisning Subjekt Misstänks ha gjort eller medverkat Även dem som misstänks för straffbart försök eller förberedelse

4 Beslut utan motpartens hörande Överraskningsmoment krävs för att kunna uppfylla syftet med regeln Risk för att bevisning undanröjs när det handlar om piratkopierade produkter Huvudregeln går emot syftet Undantaget används i praktiken som huvudregel vid s.k. ex parte beslut Undantaget måste medges om dröjsmål skulle medföra risk för att bevisning förstörs eller förvanskas Domstolen måste grunda sin bedömning på omständigheterna i varje enskilt fall Intrångsundersökning utan kommunikation ibland mer ändamålsenligt Typ av produkt t.ex. information i datorer Möjlighet till bifall är avhängig produktslag lättundanskaffade produkter Tingsrättens Diarium beslut ej sekretessbelagda. Beslut utan kommunikation i praktiken vanligaste formen Konsekvenser av offentliga beslut

5 Proportionalitetsbedömning Skälen för åtgärden ska uppväga den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse 9:5 2 stvml Domstolen måste göra en intresseavvägning för och nackdelar Annat motstående intresse bl.a. tredje man och sammanboende Hur stor vikt lägger domstolen de facto på rekvisitet annat motstående intresse vid ex parte beslut om intrångsundersökning. Sökanden besitter inte all info.

6 Vad som kan eftersökas Föremål Allt av betydelse för att fastställa intrång, tex kläder, redskap eller apparater Handlingar Affärshandlingar, tex varubeställningar, fakturor eller korrespondens Styrka omfattning, skadestånd, uppsåt eller oaktsamhet Preciseringskrav Ej exakt men funktionell Praxis visar på en generös bedömning av domstolen Problem KFM:s tolkning, snäva tolkningar. Effekten att viktig information utesluts

7 Handlingar som inte får innefattas i en intrångsundersökning Handlingar Tystnadsplikt Mellan misstänkt och närstående eller närstående inbördes Handlingar upprättade av advokat Tredje man Redovisningsbyrå Sammanboende Integritetsaspekt Företagshemligheter Faktiska händelseförlopp Proportionalitetsprincipen Muntliga uppgifter

8 Var en undersökning kan ske Lokaler Affärslokaler Bilar Utrymmen som innehas med tredje man Måste inte ägas, oinskränkt tillgång tillräckligt Bostad Vanlig plats försäljning eller lager Integritetsaspekt särskild betydelsefull Skydd för hemfrid och privatliv I regel vid allvarliga immaterialrättsliga intrång framgår ej vad som menas i propositionen men intrångets omfattning verkar har betydelse

9 Torg och marknader Intrångsundersökning inte lämpat verktyg när man inte vet vart varorna slutligen transporteras. Stockholms TR, mål nr T , Intrångsundersökning beviljades endast för lagerutrymme Rekvisitet allvarligt immaterialrättsintrång begränsar undersökningar i bostäder Konsekvenser: Godtycklighet, korta domar, oproportionerlig tillämpning av regeln, bristande hänsyn till effektivitet som eftersträvas med regeln Längre motiveringar bidrar till positiva resultat Arbetsplatser Integritetsaspekten måste redovisas

10 Avslutande diskussion Effekterna av piratkopiering påverkar samhället -Effekterna belyser om det finns ett reformbehov av intrångsundersökningsinstitutet samt regelns effektivitet Införandet av institutet positivt -Fördel för rättighetshavare Praktisk tillämpning fungerar väl brister finns dock Regelns effektivitet kräver noggrann planering från sökanden preciseringskravet Funktionell beskrivning tillräcklig KFM snäva tolkning av beslut Preciseringskravet begränsar regelns effektivitet Nackdelar anslutande lokaler eller utrymmen ombud inte känner till. Endast utrymmen lokalen förfogar över Svårt för lagstiftaren att motivera en förändring konsekvenser

11 Torg och Marknader Ses inte som tillräckligt allvarligt intrång för att tillåta intrångsundersökning i bostad - självklart ska omständigheterna i varje enskilt fall beaktas Intrångsundersökning inte lämpat verktyg i de fall där man inte vet vart produkterna förvaras. Det är oftast lagerutrymmena/lokalerna man vill åt. Klarare riktlinjer och längre beslutsmotiveringar hade varit önskvärt

12 Intrångsundersökningar som beslutas utan motpartens hörande Lagstiftarens ställningstagande till den kontradiktoriska principen motsägelsefullt Regel bör utformas efter dess ändamål Konsekvens av regelns utformning ifrågasätts Tillämpas i stort sett uteslutande utifrån dess undantag istället för huvudregel För effektiva intrångsundersökningar krävs att beslut tas utan kommunikation Överraskningsmoment krävs Sekretessfrågan

13 De legeferenda När lämpar sig bevissäkring med stöd av en intrångsundersökning? Är institutet effektivt? Min bedömning Institutet fungerar väl, växande piratverksamhet tyder dock på att regeln bör ses över Regeln inte utformat på det mest optimala sättet Regelns konstruktion tillåter inte att dess tillämpning uppfyller den effektivitet som en intrångsundersökning kräver Brister behöver åtgärdas genom förändrad lagstiftning Reformer skulle innebära intressekonflikter Även om reformer sker på bekostnad av vissa integritetsaspekter anser jag dem vara nödvändiga

14 Vill Ni läsa mer om piratkopiering och intrångsundersökning finns min bok att köpa till ett nedsatt pris idag. Betalning sker mot faktura! TACK!

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning

Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning Dnr AA-169-43154-2002 Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning En rapport av fil. lic. Stefan Holgersson Linköpings universitet/

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer