Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren"

Transkript

1 Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 1

2 2 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

3 Expandera i Tyskland? Skaffa dig en partner som är expert på Tyskland. Och samtidigt är hemma på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. Vi finns här lika mycket för svenska företag som för tyska. Våra medarbetare har en unik kompetens inom både tysk och svensk affärsjuridik, arbetsrätt, redovisning, skattefrågor och marknadsföring och talar såväl tyska som svenska. Det gör att vi lätt kan sätta oss in i våra kunders verksamhet och utmaningar och föreslå de bästa lösningarna för den nya marknaden. Vi kan hjälpa dig med både det strategiska och det praktiska arbetet för att skapa försäljning på den tyska marknaden. Som del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer. I snart 60 år har Tysk-Svenska Handelskammaren skapat ett omfattande nätverk av beslutsfattare från företag, politik och organisationer. Vare sig du är medlem eller kund kan du dra nytta av detta nätverk i Tyskland och i Sverige. Vi hjälper dig med kontakter när det behövs. Läs mer om vårt erbjudande och tveka inte att ta kontakt med oss. Ralph-Georg Tischer Ralph-Georg Tischer, vd TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 3

4 Planerar du att expandera i Tyskland? Handelskammaren hjälper dig oavsett hur långt du har kommit Tjänster vi erbjuder Marknadsanalyser Affärskontakter Etablering Marknadsföring Affärsstöd Nätverk För vissa företag handlar det om att sondera den tyska marknaden och identifiera affärspotentialen. Andra företag söker sig till oss för att få hjälp med affärskontakter eller den löpande verksamheten, alltifrån momsredovisning, löneadministration, bokföring, miljöservice, rekrytering till affärsjuridiska frågor. Oavsett när du kliver på expansionståget kan du dra nytta av våra kontakter och vår expertis på den tyska marknaden. 4 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

5 Marknadsanalyser Våra erfarna medarbetare bereder vägen för din verksamhet på den tyska marknaden. Etablerings- och investeringsrådgivning Vi är representanter för Germany Trade and Invest i Sverige och kan förse dig med information inför beslut om en investering eller etablering i Tyskland. Vi informerar om de tyska marknadsförhållandena, analyserar potentialen och förbereder dina nästa steg. Vi arrangerar också kurser eller studieresor för att du ska få träffa experter och kooperationspartner på plats. Kanske vill du även titta närmare på potentiella objekt eller konkurrenter. Adressökning och målgruppsanalyser Vi tar fram kontaktuppgifter som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning. Vi har tillgång till databaser och kompletterande informationskällor som garanterar ett optimalt urval. Marknads-, konkurrentanalyser och studieresor En specialbeställd marknadsstudie inför en etablering i Tyskland kan vara en god investering. En sådan kan till exempel kartlägga försäljningskanalerna och utvärdera marknadsutsikterna för ditt företags produkter eller tjänster. Många företag låter oss arrangera resor till Tyskland för att på så sätt studera olika marknadssegment. Mervärdesskatt Trots att EU-Komissionen strävar efter en gemensam mervärdesskattelagstiftning för alla EU-medlemsländer skiljer sig de olika nationella lagstiftningarna åt. Vi är kunniga inom den tyska lagstiftningen och hjälper dig så att ditt företag slipper problem med tysk mervärdesskatt. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz Affärskontakter Vi hjälper ditt företag med nya affärskontakter och tar fram informationen du behöver för inköp och försäljning på den tyska marknaden. Affärspartnerförmedling Behöver du hitta försäljningskanaler i Tyskland? Vi hjälper dig att identifiera potentiella partner och arrangera affärsmöten. Interkulturell coachning Lika, men ändå olika. Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten. Vi erbjuder interkulturella workshops, seminarier och personlig coachning. Juridisk rådgivning inför etablering Vi bistår med kvalificerad juridisk hjälp till svenska företag som planerar att etablera en affärsförbindelse med Tyskland allt från bolagsbildningar och avtalsrätt till inkasso och medling. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Företagsinformation och kreditupplysning Vid nya affärskontakter kan det ligga nära till hands att beställa ett registreringsbevis eller en kreditupplysning på den potentiella affärspartnern. Juristavdelningen hjälper till med införskaffandet av uppgifterna, samt med översättningen till svenska. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Momsregistrering i Tyskland Om ett utländskt företag har skattepliktiga omsättningar i Tyskland måste företaget under vissa förutsättningar momsregistreras i Tyskland. Med oss som momsombud får ditt företag hjälp med bland annat obligatoriska momsdeklarationer, kvartals-, års- och instrastatrapporter samt korrespondens med tyska myndigheter. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 5

6 RÅDGIVNING KRING ÅTERVINNING OCH MÄRKNING FÖR EXPORT Företag som tillverkar och säljer produkter och förpackningar har ett producentansvar. Det innebär att produkterna och förpackningarna måste märkas och samlas in för att materialet ska kunna återanvändas, återvinnas eller tas omhand. Producentansvar, administration och kostnader för återvinning och märkning skiljer sig mellan länderna i Europa. Vi ger råd och kostnadskalkyler till företag som planerar att sälja sina produkter i Europa och därmed måste registrera sig i ett nationellt register eller ansöka om licensavtal. Du kan också låta handelskammaren sköta registreringen i förpackningsregister eller licensansökan åt ditt företag. Kontaktperson Miljöservice: Norman Karsch Etablering För företag som står inför en utlandsetablering är det smidigt att få all hjälp samlad på ett enda ställe. Vi sätter ihop ett team med rätt kompetens från våra avdelningar juridik, skatt, redovisning, miljöservice samt Business Consulting. Personalrekrytering Vi hjälper dig hitta de rätta personerna i Tyskland. Genom vår kunskap om den tyska marknaden kan vi ge dig råd om hur du bäst når din målgrupp och hittar medarbetare som matchar dina krav. Mark och lokaler Vi hjälper dig att hitta passande mark och lokaler för din affärsverksamhet i Tyskland. Moms-, arbetsgivar- och övrig skatteregistrering I samband med bolagsbildning och anställda i Tyskland tillkommer registrering för bland annat sjukförsäkring, bolagsskatt och moms. Låt dig informeras av våra redovisnings- och skatteexperter. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz, Redovisningstjänster: Manfred Stumpf Bolagsbildning Ett svenskt företag eller en svensk företagare som överväger att starta någon form av ekonomisk verksamhet i Tyskland måste först och främst avgöra vilken omfattning verksamheten ska ha. Vi hjälper dig att bilda ett GmbH. Numera finns det även möjlighet att bilda en enklare form av bolag, ett så kallat Unternehmergesellschaft, UG, i Tyskland. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Handelsagentavtal och återförsäljaravtal Ett samarbete med en handelsagent är särskilt lämpligt för ett företag som vill sälja sina varor utan att ta steget fullt ut och etablera sig på den tyska marknaden. Våra jurister upprättar handelsagentavtal och återförsäljaravtal. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling 6 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

7 Marknadsföring Vi hjälper dig att synas och nå din målgrupp. Aktiv marknadsföring på den tyska marknaden Diskutera gärna enskilda marknadsinsatser i Tyskland med oss. Vi hjälper dig hitta ett smart sätt att nå ut på den tyska marknaden och genomföra direktmarknadsföring, annonsering eller PR-aktiviteter. Mässdeltagande Tysklands betydelse internationellt gör landet till en intressant mötesplats för de flesta branscher. Ingen annanstans i världen äger så många viktiga fackmässor rum som i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren representerar mässorna i Düsseldorf, München och Berlin. Kontaktperson Mässor: Karl-Heinz Gössling Momsåterbetalning från Tyskland och andra länder Företag som har haft utgifter som inkluderar tysk moms har möjligheten att ansöka om återbetalning hos tyska skattemyndigheten. Sådana utgifter kan uppstå i samband med affärsresor, besök på mässa men även vid montageleveranser i Tyskland där företaget har använt sig av omvänd skattskyldighet. Vi hjälper också företag att få tillbaka momsen från andra EU-länder samt Schweiz, Norge och Kanada. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz skattefrågor Den tyska skattelagstiftningen är snårig. Dessutom kommer det löpande nya direktiv från EU respektive skrivelser från skattemyndigheterna i de olika länderna som berör ditt företag. Vi kan informera dig om skattefrågor och sköta kontakten med skattemyndigheterna i både Sverige, Tyskland och andra EU-länder. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz Affärsstöd Vi fungerar som en redovisningsbyrå med ett komplett utbud av ekonomi- och juridiktjänster. Till skillnad från andra i branschen är våra ekonomer och jurister tvåspråkiga och insatta i både tysk och svensk lagstiftning respektive redovisningsregler. redovisningstjänster Många tyska företag som etablerat sig i Sverige låter oss sköta bokföringen och kontakten med skattemyndigheterna. Samtidigt vänder sig allt fler svenska företag till oss för att få hjälp med redovisningen för sin tyska verksamhet. Kontaktperson Redovisningstjänster: Manfred Stumpf Allmän avtalsrätt Våra jurister hjälper dig gärna med frågor inom avtalsrätt. Våra kompetensområden är framförallt köprätt, agenträtt, arbets- och socialförsäkringsrätt samt bolagsrätt. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Medling och fordringsindrivning Ibland uppstår tyvärr problem med betalningsansvar och företag blir tvungna att vidta rättsliga åtgärder. När kunden eller leverantören befinner sig utomlands är det ofta oklart vart man ska vända sig för att få relevant information om hur inkassoärenden bedrivs. Juristavdelningen hjälper dig med rådgivning kring fordringsindrivning enligt tysk lag. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Löneadministration Om du har anställda i Tyskland eller i Sverige - är det bekvämt att låta oss sköta löneberedning samt betalning av skatter och sociala avgifter. Kontaktperson Redovisningstjänster: Manfred Stumpf TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 7

8 REdovisningssErvicE för EuropEisk REcycling och Märkning I Tyskland ansvarar alla producerande företag för förpackningsåtervinning samt märkning med symboler. Ett företag som säljer förpackade produkter till slutkonsumenter måste registrera sig i ett tyskt förpackningsregister samt deklarera antalet avsatta och återvunna förpackningar på marknaden. Det gäller även för försäljning av elektriska och elektroniska produkter och batterier. Handelskammaren fungerar som en redovisningsbyrå inom miljöområdet med experter som erbjuder rådgivning, registrering, beräkning och redovisning av återvinningsavgifter. Vi hjälper även till vid val av märkning av varor och förpackningar, till exempel Gröna Punkten. Tjänsten är framförallt populär bland konsumentföretag som inte själva vill administrera all hantering och den erbjuds för flera länder inom Europa. Kontaktperson Miljöservice: Norman Karsch Språkundervisning, studieresor och praktik Kunskaper i tyska språket är av stor vikt när man ska göra affärer på den tysktalande marknaden. Det rapporterar svenska exportföretag som framgångsrikt etablerat sig i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren administrerar Svensk-tyska Språkfonden, som årligen delar ut omkring 100 stipendier till redan yrkesaktiva personer. Stipendiet omfattar en tvåveckors intensivkurs i affärstyska och tysk affärskultur på ansedda språkinstitut i Tyskland. Handelskammaren administrerar även senator Emil Possehls stipendiefond som genom resestipendier ger yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att göra studiebesök och att praktisera i Tyskland. Kontaktperson stipendiefonder: Heike Christine Kirsch, telefon Så tycker våra kunder om Tysk-Svenska Handelskammaren Ronnie Hellström expansionsansvarig för Norden på Hornbach och legendarisk målvakt i svenska fotbollslandslaget: Handelskammaren blåste framgångsrikt igång matchen i Sverige och fanns vid vår sida under hela etableringsprocessen. Det var till stor hjälp att få hela kompetensen samlad under ett tak, från första marknadsstudien via förvärv av mark till personalrekrytering. Markus Lenke vd på Schwartauer Werke i Tyskland. Sedan 2006 ingår även svenska Semper, där Markus Lenke tills nyligen var vd, i Schwartau/Hero-koncernen: Den interkulturella träningen var för oss en spännande, kompakt och mycket praktisk introduktion i det svenska arbetslivet. 8 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

9 Fem goda skäl att bli medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren Nätverk Bli del av vårt omfattande nätverk inom tysk-svenskt näringsliv. Tysk-Svenska Handelskammarens mål är att vara en kompetent och aktiv partner för företag som vill utveckla sina affärer. Vi fungerar även som en länk mellan näringslivet och tyska respektive svenska politiker och myndigheter. Med omkring 1200 medlemsföretag allt från enmansföretag till multinationella börsbolag - och över 50 medarbetare är vi Sveriges största utlandshandelskammare. Vi växer kontinuerligt och satsar på att bli fler än någonsin till vår 60-årsdag, år Välkommen till vårt nätverk! 1. Bygg nätverk Genom våra evenemang och sociala tillställningar har du möjlighet att träffa andra beslutsfattare och näringslivsrepresentanter och på så sätt skapa ett värdefullt nätverk. Du får dessutom kontaktuppgifter till alla medlemsföretag. 2. Använd vår kompetens Våra experter står alltid till förfogande för samtal, frågor och andra ärenden. Våra kompetensområden är marknadsföring, etablering, skatt, juridik, redovisning och miljöservice. Vi hjälper även till att uppmärksamma politiker och myndigheter - i båda länderna på frågor som ligger i våra medlemmars intresse. Viss rådgivning är kostnadsfri, annan erbjuds mot arvode. Var god kontakta aktuell avdelning för offert eller mer information. 3. Få nyheter från det tysk-svenska näringslivet Som medlem får du vårt elektroniska nyhetsbrev med nyheter från det tysk-svenska näringslivet samt vår årsberättelse med goda exempel från andra företag. Det senaste om förändrade regler eller avtal som berör företag med tyska affärsförbindelser förmedlas ofta även i seminarieform. 4. Marknadsför ditt företag Medlemmar kan på vår webbsida under Medlemstorget - presentera sitt företag och publicera erbjudanden till andra medlemsföretag. Vår webbsida har omkring besökare varje månad och är ett effektivt sätt att synas. Som medlem kan du dessutom en gång per år kostnadsfritt beställa en marknadsstudie av oss till ett värde av 3600 kronor exkl. moms. Vi kan ta fram information om affärskontakter som matchar dina önskemål enligt till exempel bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning. 5. Delta i seminarier På våra populära frukostmöten, seminarier och andra träffar har du möjlighet att ta del av trender, affärsmöjligheter och andra frågor som berör försäljning och företagande. För mer information om ett medlemskap eller ansökningshandlingar, kontakta Pernilla Witte, telefon eller besök vår hemsida TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 9

10 Boka ditt evenemang hos oss Vi har 10 års erfarenhet av att arrangera framgångsrika evenemang. Kontakta oss gärna inför din nästa lansering, personalfest, konferens, pressmöte, kick-off eller kanske jubileum. Vi ställer även våra attraktiva lokaler på Valhallavägen i Stockholm till förfogande för era möten eller seminarier. Ett smakprov på våra evenemang med tyska inslag: Ost- och vinprovning Upptäck fantastiska tyska viner och goda ostar. Oktoberfest Vi tar den världsberömda bayerska ölfesten till er med rätt sorts musik, dekor, mat och dryck. Musikevenemang Vi hittar den passande musiken och artisterna för ditt event från Bach, Alpen Kapellen till populära schlagersångare och revy. Vinägerprovning Få tips om hur man smaksätter maträtter och lär dig avnjuta aperitifvinäger från södra Tyskland. Chokladprovning Njut av choklad, tryfflar, praliner och tysk marsipan. Konferenser och seminarier Många företag väljer att låta oss arrangera konferenser och seminarier för att på så sätt också få tillgång till en intressant målgrupp av beslutsfattare. Be gärna om förslag på arrangemang. Kontakta Karl-Heinz Gössling för mer information. Ölprovning Lär dig om ölets historia och prova öl från hela Tyskland. 10 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

11 Kontakta oss med dina frågor! Ninni Löwgren Avdelningschef Business Consulting Åsa Spetz Avdelningschef Skatt Manfred Stumpf Avdelningschef Redovisningstjänster Karl-Heinz Gössling Vice vd / avdelningschef Mässor och Events Eva Häußling Jurist och avdelningschef Juridik Ninni Löwgren, Åsa Spetz, Manfred Stumpf, Karl-Heinz Gössling, Eva Häußling, Norman Karsch och Malin Johansson. Norman Karsch Avdelningschef Miljöservice, representation Gröna Punkten Malin Johansson Avdelningschef Communications & Member Relations TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 11

12 Våra PremiumPartner: Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 185 Postadress: Box 27104, SE Stockholm Telefon: Telefax: Malmö Adress: Amiralsgatan 17, SE Malmö Telefon: Telefax: Representation Göteborg Adress: c/o Schenker AB, Lilla Bommen 3, SE Göteborg Telefon: TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Expandera till Tyskland Tips och råd för svenska företag

Expandera till Tyskland Tips och råd för svenska företag Expandera till Tyskland Tips och råd för svenska företag Ett tufft första år. Vi hade behövt mer externt stöd. Vi underskattade olikheterna i affärskulturerna. Det är några av slutsatserna från de djupintervjuer

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms Handelskammare: Frukostmöte den 30 mars Angola - en doldis

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Företagslotsen Verksamt.se Bolagsverket - Exempel på tjänster Academy

Läs mer

Guide för global e-handel

Guide för global e-handel Guide för global e-handel Utnyttja den globala marknadens potential E-handeln växer kraftigt i Sverige och har på bara några år etablerats som en omtyckt försäljningskanal. Försäljningsökningen väntas

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Kostnadsfria seminarier Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Erbjudande: Enstaka adeptplatser kvar till vårt mentorprogram som

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer