Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren"

Transkript

1 Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 1

2 2 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

3 Expandera i Tyskland? Skaffa dig en partner som är expert på Tyskland. Och samtidigt är hemma på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. Vi finns här lika mycket för svenska företag som för tyska. Våra medarbetare har en unik kompetens inom både tysk och svensk affärsjuridik, arbetsrätt, redovisning, skattefrågor och marknadsföring och talar såväl tyska som svenska. Det gör att vi lätt kan sätta oss in i våra kunders verksamhet och utmaningar och föreslå de bästa lösningarna för den nya marknaden. Vi kan hjälpa dig med både det strategiska och det praktiska arbetet för att skapa försäljning på den tyska marknaden. Som del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer. I snart 60 år har Tysk-Svenska Handelskammaren skapat ett omfattande nätverk av beslutsfattare från företag, politik och organisationer. Vare sig du är medlem eller kund kan du dra nytta av detta nätverk i Tyskland och i Sverige. Vi hjälper dig med kontakter när det behövs. Läs mer om vårt erbjudande och tveka inte att ta kontakt med oss. Ralph-Georg Tischer Ralph-Georg Tischer, vd TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 3

4 Planerar du att expandera i Tyskland? Handelskammaren hjälper dig oavsett hur långt du har kommit Tjänster vi erbjuder Marknadsanalyser Affärskontakter Etablering Marknadsföring Affärsstöd Nätverk För vissa företag handlar det om att sondera den tyska marknaden och identifiera affärspotentialen. Andra företag söker sig till oss för att få hjälp med affärskontakter eller den löpande verksamheten, alltifrån momsredovisning, löneadministration, bokföring, miljöservice, rekrytering till affärsjuridiska frågor. Oavsett när du kliver på expansionståget kan du dra nytta av våra kontakter och vår expertis på den tyska marknaden. 4 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

5 Marknadsanalyser Våra erfarna medarbetare bereder vägen för din verksamhet på den tyska marknaden. Etablerings- och investeringsrådgivning Vi är representanter för Germany Trade and Invest i Sverige och kan förse dig med information inför beslut om en investering eller etablering i Tyskland. Vi informerar om de tyska marknadsförhållandena, analyserar potentialen och förbereder dina nästa steg. Vi arrangerar också kurser eller studieresor för att du ska få träffa experter och kooperationspartner på plats. Kanske vill du även titta närmare på potentiella objekt eller konkurrenter. Adressökning och målgruppsanalyser Vi tar fram kontaktuppgifter som matchar dina önskemål om bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning. Vi har tillgång till databaser och kompletterande informationskällor som garanterar ett optimalt urval. Marknads-, konkurrentanalyser och studieresor En specialbeställd marknadsstudie inför en etablering i Tyskland kan vara en god investering. En sådan kan till exempel kartlägga försäljningskanalerna och utvärdera marknadsutsikterna för ditt företags produkter eller tjänster. Många företag låter oss arrangera resor till Tyskland för att på så sätt studera olika marknadssegment. Mervärdesskatt Trots att EU-Komissionen strävar efter en gemensam mervärdesskattelagstiftning för alla EU-medlemsländer skiljer sig de olika nationella lagstiftningarna åt. Vi är kunniga inom den tyska lagstiftningen och hjälper dig så att ditt företag slipper problem med tysk mervärdesskatt. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz Affärskontakter Vi hjälper ditt företag med nya affärskontakter och tar fram informationen du behöver för inköp och försäljning på den tyska marknaden. Affärspartnerförmedling Behöver du hitta försäljningskanaler i Tyskland? Vi hjälper dig att identifiera potentiella partner och arrangera affärsmöten. Interkulturell coachning Lika, men ändå olika. Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten. Vi erbjuder interkulturella workshops, seminarier och personlig coachning. Juridisk rådgivning inför etablering Vi bistår med kvalificerad juridisk hjälp till svenska företag som planerar att etablera en affärsförbindelse med Tyskland allt från bolagsbildningar och avtalsrätt till inkasso och medling. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Företagsinformation och kreditupplysning Vid nya affärskontakter kan det ligga nära till hands att beställa ett registreringsbevis eller en kreditupplysning på den potentiella affärspartnern. Juristavdelningen hjälper till med införskaffandet av uppgifterna, samt med översättningen till svenska. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Momsregistrering i Tyskland Om ett utländskt företag har skattepliktiga omsättningar i Tyskland måste företaget under vissa förutsättningar momsregistreras i Tyskland. Med oss som momsombud får ditt företag hjälp med bland annat obligatoriska momsdeklarationer, kvartals-, års- och instrastatrapporter samt korrespondens med tyska myndigheter. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 5

6 RÅDGIVNING KRING ÅTERVINNING OCH MÄRKNING FÖR EXPORT Företag som tillverkar och säljer produkter och förpackningar har ett producentansvar. Det innebär att produkterna och förpackningarna måste märkas och samlas in för att materialet ska kunna återanvändas, återvinnas eller tas omhand. Producentansvar, administration och kostnader för återvinning och märkning skiljer sig mellan länderna i Europa. Vi ger råd och kostnadskalkyler till företag som planerar att sälja sina produkter i Europa och därmed måste registrera sig i ett nationellt register eller ansöka om licensavtal. Du kan också låta handelskammaren sköta registreringen i förpackningsregister eller licensansökan åt ditt företag. Kontaktperson Miljöservice: Norman Karsch Etablering För företag som står inför en utlandsetablering är det smidigt att få all hjälp samlad på ett enda ställe. Vi sätter ihop ett team med rätt kompetens från våra avdelningar juridik, skatt, redovisning, miljöservice samt Business Consulting. Personalrekrytering Vi hjälper dig hitta de rätta personerna i Tyskland. Genom vår kunskap om den tyska marknaden kan vi ge dig råd om hur du bäst når din målgrupp och hittar medarbetare som matchar dina krav. Mark och lokaler Vi hjälper dig att hitta passande mark och lokaler för din affärsverksamhet i Tyskland. Moms-, arbetsgivar- och övrig skatteregistrering I samband med bolagsbildning och anställda i Tyskland tillkommer registrering för bland annat sjukförsäkring, bolagsskatt och moms. Låt dig informeras av våra redovisnings- och skatteexperter. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz, Redovisningstjänster: Manfred Stumpf Bolagsbildning Ett svenskt företag eller en svensk företagare som överväger att starta någon form av ekonomisk verksamhet i Tyskland måste först och främst avgöra vilken omfattning verksamheten ska ha. Vi hjälper dig att bilda ett GmbH. Numera finns det även möjlighet att bilda en enklare form av bolag, ett så kallat Unternehmergesellschaft, UG, i Tyskland. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Handelsagentavtal och återförsäljaravtal Ett samarbete med en handelsagent är särskilt lämpligt för ett företag som vill sälja sina varor utan att ta steget fullt ut och etablera sig på den tyska marknaden. Våra jurister upprättar handelsagentavtal och återförsäljaravtal. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling 6 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

7 Marknadsföring Vi hjälper dig att synas och nå din målgrupp. Aktiv marknadsföring på den tyska marknaden Diskutera gärna enskilda marknadsinsatser i Tyskland med oss. Vi hjälper dig hitta ett smart sätt att nå ut på den tyska marknaden och genomföra direktmarknadsföring, annonsering eller PR-aktiviteter. Mässdeltagande Tysklands betydelse internationellt gör landet till en intressant mötesplats för de flesta branscher. Ingen annanstans i världen äger så många viktiga fackmässor rum som i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren representerar mässorna i Düsseldorf, München och Berlin. Kontaktperson Mässor: Karl-Heinz Gössling Momsåterbetalning från Tyskland och andra länder Företag som har haft utgifter som inkluderar tysk moms har möjligheten att ansöka om återbetalning hos tyska skattemyndigheten. Sådana utgifter kan uppstå i samband med affärsresor, besök på mässa men även vid montageleveranser i Tyskland där företaget har använt sig av omvänd skattskyldighet. Vi hjälper också företag att få tillbaka momsen från andra EU-länder samt Schweiz, Norge och Kanada. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz skattefrågor Den tyska skattelagstiftningen är snårig. Dessutom kommer det löpande nya direktiv från EU respektive skrivelser från skattemyndigheterna i de olika länderna som berör ditt företag. Vi kan informera dig om skattefrågor och sköta kontakten med skattemyndigheterna i både Sverige, Tyskland och andra EU-länder. Kontaktperson Skatt: Åsa Spetz Affärsstöd Vi fungerar som en redovisningsbyrå med ett komplett utbud av ekonomi- och juridiktjänster. Till skillnad från andra i branschen är våra ekonomer och jurister tvåspråkiga och insatta i både tysk och svensk lagstiftning respektive redovisningsregler. redovisningstjänster Många tyska företag som etablerat sig i Sverige låter oss sköta bokföringen och kontakten med skattemyndigheterna. Samtidigt vänder sig allt fler svenska företag till oss för att få hjälp med redovisningen för sin tyska verksamhet. Kontaktperson Redovisningstjänster: Manfred Stumpf Allmän avtalsrätt Våra jurister hjälper dig gärna med frågor inom avtalsrätt. Våra kompetensområden är framförallt köprätt, agenträtt, arbets- och socialförsäkringsrätt samt bolagsrätt. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Medling och fordringsindrivning Ibland uppstår tyvärr problem med betalningsansvar och företag blir tvungna att vidta rättsliga åtgärder. När kunden eller leverantören befinner sig utomlands är det ofta oklart vart man ska vända sig för att få relevant information om hur inkassoärenden bedrivs. Juristavdelningen hjälper dig med rådgivning kring fordringsindrivning enligt tysk lag. Kontaktperson Juridik: Eva Häußling Löneadministration Om du har anställda i Tyskland eller i Sverige - är det bekvämt att låta oss sköta löneberedning samt betalning av skatter och sociala avgifter. Kontaktperson Redovisningstjänster: Manfred Stumpf TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 7

8 REdovisningssErvicE för EuropEisk REcycling och Märkning I Tyskland ansvarar alla producerande företag för förpackningsåtervinning samt märkning med symboler. Ett företag som säljer förpackade produkter till slutkonsumenter måste registrera sig i ett tyskt förpackningsregister samt deklarera antalet avsatta och återvunna förpackningar på marknaden. Det gäller även för försäljning av elektriska och elektroniska produkter och batterier. Handelskammaren fungerar som en redovisningsbyrå inom miljöområdet med experter som erbjuder rådgivning, registrering, beräkning och redovisning av återvinningsavgifter. Vi hjälper även till vid val av märkning av varor och förpackningar, till exempel Gröna Punkten. Tjänsten är framförallt populär bland konsumentföretag som inte själva vill administrera all hantering och den erbjuds för flera länder inom Europa. Kontaktperson Miljöservice: Norman Karsch Språkundervisning, studieresor och praktik Kunskaper i tyska språket är av stor vikt när man ska göra affärer på den tysktalande marknaden. Det rapporterar svenska exportföretag som framgångsrikt etablerat sig i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren administrerar Svensk-tyska Språkfonden, som årligen delar ut omkring 100 stipendier till redan yrkesaktiva personer. Stipendiet omfattar en tvåveckors intensivkurs i affärstyska och tysk affärskultur på ansedda språkinstitut i Tyskland. Handelskammaren administrerar även senator Emil Possehls stipendiefond som genom resestipendier ger yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att göra studiebesök och att praktisera i Tyskland. Kontaktperson stipendiefonder: Heike Christine Kirsch, telefon Så tycker våra kunder om Tysk-Svenska Handelskammaren Ronnie Hellström expansionsansvarig för Norden på Hornbach och legendarisk målvakt i svenska fotbollslandslaget: Handelskammaren blåste framgångsrikt igång matchen i Sverige och fanns vid vår sida under hela etableringsprocessen. Det var till stor hjälp att få hela kompetensen samlad under ett tak, från första marknadsstudien via förvärv av mark till personalrekrytering. Markus Lenke vd på Schwartauer Werke i Tyskland. Sedan 2006 ingår även svenska Semper, där Markus Lenke tills nyligen var vd, i Schwartau/Hero-koncernen: Den interkulturella träningen var för oss en spännande, kompakt och mycket praktisk introduktion i det svenska arbetslivet. 8 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

9 Fem goda skäl att bli medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren Nätverk Bli del av vårt omfattande nätverk inom tysk-svenskt näringsliv. Tysk-Svenska Handelskammarens mål är att vara en kompetent och aktiv partner för företag som vill utveckla sina affärer. Vi fungerar även som en länk mellan näringslivet och tyska respektive svenska politiker och myndigheter. Med omkring 1200 medlemsföretag allt från enmansföretag till multinationella börsbolag - och över 50 medarbetare är vi Sveriges största utlandshandelskammare. Vi växer kontinuerligt och satsar på att bli fler än någonsin till vår 60-årsdag, år Välkommen till vårt nätverk! 1. Bygg nätverk Genom våra evenemang och sociala tillställningar har du möjlighet att träffa andra beslutsfattare och näringslivsrepresentanter och på så sätt skapa ett värdefullt nätverk. Du får dessutom kontaktuppgifter till alla medlemsföretag. 2. Använd vår kompetens Våra experter står alltid till förfogande för samtal, frågor och andra ärenden. Våra kompetensområden är marknadsföring, etablering, skatt, juridik, redovisning och miljöservice. Vi hjälper även till att uppmärksamma politiker och myndigheter - i båda länderna på frågor som ligger i våra medlemmars intresse. Viss rådgivning är kostnadsfri, annan erbjuds mot arvode. Var god kontakta aktuell avdelning för offert eller mer information. 3. Få nyheter från det tysk-svenska näringslivet Som medlem får du vårt elektroniska nyhetsbrev med nyheter från det tysk-svenska näringslivet samt vår årsberättelse med goda exempel från andra företag. Det senaste om förändrade regler eller avtal som berör företag med tyska affärsförbindelser förmedlas ofta även i seminarieform. 4. Marknadsför ditt företag Medlemmar kan på vår webbsida under Medlemstorget - presentera sitt företag och publicera erbjudanden till andra medlemsföretag. Vår webbsida har omkring besökare varje månad och är ett effektivt sätt att synas. Som medlem kan du dessutom en gång per år kostnadsfritt beställa en marknadsstudie av oss till ett värde av 3600 kronor exkl. moms. Vi kan ta fram information om affärskontakter som matchar dina önskemål enligt till exempel bransch, produktsegment, region, antal medarbetare eller omsättning. 5. Delta i seminarier På våra populära frukostmöten, seminarier och andra träffar har du möjlighet att ta del av trender, affärsmöjligheter och andra frågor som berör försäljning och företagande. För mer information om ett medlemskap eller ansökningshandlingar, kontakta Pernilla Witte, telefon eller besök vår hemsida TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 9

10 Boka ditt evenemang hos oss Vi har 10 års erfarenhet av att arrangera framgångsrika evenemang. Kontakta oss gärna inför din nästa lansering, personalfest, konferens, pressmöte, kick-off eller kanske jubileum. Vi ställer även våra attraktiva lokaler på Valhallavägen i Stockholm till förfogande för era möten eller seminarier. Ett smakprov på våra evenemang med tyska inslag: Ost- och vinprovning Upptäck fantastiska tyska viner och goda ostar. Oktoberfest Vi tar den världsberömda bayerska ölfesten till er med rätt sorts musik, dekor, mat och dryck. Musikevenemang Vi hittar den passande musiken och artisterna för ditt event från Bach, Alpen Kapellen till populära schlagersångare och revy. Vinägerprovning Få tips om hur man smaksätter maträtter och lär dig avnjuta aperitifvinäger från södra Tyskland. Chokladprovning Njut av choklad, tryfflar, praliner och tysk marsipan. Konferenser och seminarier Många företag väljer att låta oss arrangera konferenser och seminarier för att på så sätt också få tillgång till en intressant målgrupp av beslutsfattare. Be gärna om förslag på arrangemang. Kontakta Karl-Heinz Gössling för mer information. Ölprovning Lär dig om ölets historia och prova öl från hela Tyskland. 10 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

11 Kontakta oss med dina frågor! Ninni Löwgren Avdelningschef Business Consulting Åsa Spetz Avdelningschef Skatt Manfred Stumpf Avdelningschef Redovisningstjänster Karl-Heinz Gössling Vice vd / avdelningschef Mässor och Events Eva Häußling Jurist och avdelningschef Juridik Ninni Löwgren, Åsa Spetz, Manfred Stumpf, Karl-Heinz Gössling, Eva Häußling, Norman Karsch och Malin Johansson. Norman Karsch Avdelningschef Miljöservice, representation Gröna Punkten Malin Johansson Avdelningschef Communications & Member Relations TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 11

12 Våra PremiumPartner: Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 185 Postadress: Box 27104, SE Stockholm Telefon: Telefax: Malmö Adress: Amiralsgatan 17, SE Malmö Telefon: Telefax: Representation Göteborg Adress: c/o Schenker AB, Lilla Bommen 3, SE Göteborg Telefon: TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren 1 Kapitel 2012-03-26 1 Nya affärsmöjligheter i Tyskland Västerbottens

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

BVK BoVera Konsult AB

BVK BoVera Konsult AB Bakre raden: Martin & Bo. Mitten: Christina, Eva & Marianne. Nedre raden: Vera, Lize & Lena. Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder en personlig och snabb service. För närvarande administrerar vi drygt

Läs mer

TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS SPRÅKSTUDIE 2010

TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS SPRÅKSTUDIE 2010 TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS SPRÅKSTUDIE 2010 Nyttan av tyska språkkunskaper i det svenska näringslivet 1 Språkstudie- nyttan av tyska språkkunskaper i det svenska näringslivet 2010-12-03 UNDERLAGET Stipendiater

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

E-HANDELSGUIDEN KANADA RÅD VID ETABLERING PÅ DEN KANADENSISKA E-HANDELS- MARKNADEN

E-HANDELSGUIDEN KANADA RÅD VID ETABLERING PÅ DEN KANADENSISKA E-HANDELS- MARKNADEN E-HANDELSGUIDEN KANADA RÅD VID ETABLERING PÅ DEN KANADENSISKA E-HANDELS- MARKNADEN 2017 E-HANDELSGUIDEN KANADA RÅD VID ETABLERING PÅ DEN KANADENSISKA E-HANDELSMARKNADEN 2017 LOKAL ETABLERING ELLER EJ?

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Frågor och svar Uppdragsgivare

Frågor och svar Uppdragsgivare Frågor och svar Uppdragsgivare Vad är BidJob? BidJob är en mötesplats för dig som behöver hjälp med ett uppdrag att komma i kontakt med företag samt egenanställda som utför uppdrag. Genom att enkelt lägga

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kom igång med. Handla på. faktura

Kom igång med. Handla på. faktura Kom igång med Handla på faktura Öka försäljningen dagarna före lön! Med Berazy Faktura får ni tillgång till ett komplett och säkert fakturasystem samtidigt som vi svarar för eventuella påminnelser, krav

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) Marie Svahn, Catharina Olofsson

VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) Marie Svahn, Catharina Olofsson VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) 2017-10-25 Marie Svahn, Catharina Olofsson 2 Om KGH Customs Services VÅR MISSION Facilitating trade for sustainable growth 3 EXPORTER IMPORTER BEFORE SHIPPING

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76

Nyhetsbrev Internationell Recycling # 76 Malmö i november 2008 SIDA: 1/5 Tyskland: Internetportal för fullständighetsförklaring Med det femte tillägget av den tyska förpackningsförordningen träder många nya regler i kraft. En fullständighetsförklaring

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider.

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. 26 29 april 2016 Erbjudande! Boka plats på Vinordic eller GastroNord senast 31 mars 2015 så får du

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Sweden-Japan Foundation

Sweden-Japan Foundation Medlemskap En mötesplats för affärer, forskning och högre utbildning som ger tillgång till information om och kontakter med Japan Evenemang Nätverk Nyheter Stipendier Rekrytering Information Rådgivning

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige

Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige Ansökan fullvärdigt medlemskap i Föreningen Kontakta Sverige Ansökan skickas till: Kontakta Box 1029 171 21 SOLNA Kontakta En självklar företrädare för kundkommunikation på distans! Kontakta är en bransch-

Läs mer