Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel"

Transkript

1 Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på... Framsda och teckenfönster... Fjärrkontroll...5 Baksda...6 Förberedelser Anslutnngar Ansluta tll TV och dekoder...7 Ansluta tll extrautrustnng...8 Före användnng vdeobandspelardelen Använda dn DVD+vdeobandspelare för allra första gången...9 Ställa klockan manuellt...9 Ställa n färgsystem...50 TV med endast RF-ngång...50 Hur man använder huvudmenyn...5 Ställa n TV-kanaler automatskt...5 Ställa n TV-kanaler manuellt...5 Byta plats på TV-kanalerna...5 Ta bort TV-kanaler...5 Före användnng DVD-spelardelen Allmän nformaton...5 Vsnng på skärmen (OSD On Screen Dsplay) Inledande nställnngar Allmän användnng...56 Språk...56 Teckenfönster...56 Ljud...57 Annat...57 LOCK (lås) (föräldrakontroll)...58 Användnng Använda vdeoband Spela upp ett vdeoband...59 OPR (Optmum Pcture Response Optmal bldrespons)...59 ITR (Instant Tmer Recordng Omedelbar tmernspelnng)...60 ShowVew-programmerng...6 Tmernspelnng med vsnng på skärm (OSD)...6 Använda DVD- eller Vdeo CD-skvor Spela upp en DVD- eller Vdeo CD-skva...6 Allmänna funktoner...6 Hoppa tll en annan TITEL...6 Hoppa tll ett annat KAPITEL/SPÅR...6 Snabbspolnng...6 Vsnng av stllbld och uppspelnng bld-för-bld...6 Slow Moton...6 Slumpvs spelnng...6 Repetera...6 Repetera A-B...6 Tdssöknng...6 D-surround...6 Skärmsläckare...6 Zoomnng...65 Bokmärken...65 Särsklda DVD-funktoner...65 Ttelmeny...65 Skvmeny...65 Kameravnkel...65 Ändra ljudspråk...65 Ändra ljudkanal...65 Textremsor...65 Använda Audo CD-skvor eller MP-skvor Spela upp en Audo CD-skva eller MP-skva Kommentarer om MP-nspelnngar...66 Pausnng...67 Hoppa tll ett annat spår...67 Repetera Spår/Alla/Ingen repetton...67 Snabbspolnng...67 Slumpvs spelnng...67 Repetera A-B...67 D-surround...67 Ändra ljudkanal...67 Använda JPEG-skvor...68 Ttta på en JPEG-skva...68 Hoppa tll en annan fl...68 Stllbld...68 Rotera blden...68 Lyssna på MP-musk när du ser på blder...68 Kommentarer om JPEG-nspelnngar...68 Programmerad uppspelnng...69 Programmerad uppspelnng av Audo CD-skvor och MP-skvor...69 Programmerad uppspelnng av Vdeo CD-skvor...69 Repetera programmerade spår...69 Radera ett spår från programlstan...69 Radera hela programlstan...69 Använda DVD VR-skvor...70 Spela upp en DVD VR-skva...70 Underhåll och servce...70 Hantera enheten...70 Använda DvX-skvor...7 Spela upp en DvX Move-skva...7 Vdeolägesnställnng...7 Övrga funktoner Vsnng på skärmen (OSD)...7 Tdräknarstopp för vdeoband...7 Barnlås...7 Vdeodoktor (självdagnos)...7 H-F-stereoljud...7 Wdescreen-kompatbltet 6:9...7 Ställa n dekodern...7 Mnne för senaste läge...7 Specalnspelnngar...7 Kopera från DVD-spelaren tll vdeobandspelaren...7 Spela n från en annan vdeobandspelare...7 Referensdel Felsöknng...75 Lsta med språkkoder...76 Lsta med koder för land/område...77 Teknska specfkatoner...78

2 Före användnng Skvor som går att spela DVD (skva på 8 cm / cm) Vdeo CD (VCD) (skva på 8 cm / cm) Audo CD (skva på 8 cm / cm) Dessutom kan denna enhet spela DvX-fl, DVD±Rskvor, DVD±RW, Kodak bld-cd, SVCD, CD-Rskvor och CD-RW-skvor som nnehåller ljudspår, MP-fler eller/och JPEG-fler. Indkerar en produktfunkton som spelar upp DVD-RW-skvor som spelats n med vdeonspelnngsformat. Beroende på egenskaperna för nspelnngsutrustnngen eller själva CD-R/RW-skvan (och DVD±R/±RW), kan det hända att vssa CD-R/RW-skvor (och DVD±R/±RW) nte går att spela spelaren. Sätt nte på något märke eller någon etkett på någon av skvans sdor (vare sg etkettsdan eller nspelnngssdan). Använd nte oregelbundet formade CD-skvor (exempelvs hjärtformade eller åttkantga). Sådana skvor kan leda tll fel på spelaren. Kommentarer för DVD- och Vdeo CD-skvor Vssa uppspelnngsfunktoner för DVD- och Vdeo CDskvor kan med avskt vara låsta av skvtllverkaren. Eftersom denna spelare spelar DVD- och Vdeo CD-skvor enlgt skvnnehållet som fastställts av skvtllverkaren, kan det hända att vssa uppspelnngsfunktoner nte är tllgänglga, alternatvt att andra funktoner har lagts tll. Se även nstruktonerna som följer med DVD- eller Vdeo CD-skvan.Vssa DVD-skvor som är gjorda för företagsanvändnng går eventuellt nte att spela på spelaren. Regonkoder för DVD-spelaren och DVDskvor Denna DVD-spelare är konstruerad och tllverkad för uppspelnng av DVD-nnehåll som är kodat för regon. Regonkoden på etketterna på vssa DVDskvor vsar vlka slags spelare som kan spela dessa skvor. Denna enhet kan endast spela DVD-skvor märkta med eller ALL (alla). Om du försöker spela andra skvor kommer meddelandet Check Regonal Code (kontrollera regonkoden) att vsas på TV-skärmen.Vssa DVD-skvor har eventuellt nte någon etkett med regonkod även om deras uppspelnng är begränsad tll ett vsst område. Termer för skvor Ttel (endast DVD) Innehållet huvudflmen, nnehållet medföljande flm, extra flmnnehåll eller muskalbum.varje ttel är tlldelad ett ttelnummer, vlket gör att du lätt httar den. Kaptel (endast DVD) Delar av en flm eller ett muskstycke som är mndre än ttlar. En ttel består av ett eller flera kaptel.varje kaptel är tlldelat ett kaptelnummer, vlket gör att du lätt httar kaptlet du vll ha. Det kan hända att skvan är gjord utan kaptel. Spår Delar av en flm eller ett muskstycke på en Vdeo CD eller Audo CD.Varje spår är tlldelat ett spårnummer, vlket gör att du lätt httar spåret du vll ha. Scen På en Vdeo CD med PBC-funktoner (Playback Control Uppspelnngskontroll) kan flmer och stllblder vara uppdelade sektoner som kallas "scener".varje scen vsas menyskärmen och är tlldelad ett scennummer, vlket gör att du lätt httar scenen du vll ha. En scen består av ett eller flera spår.. DvX DvX är en revolutonerande ny vdeo-codec som bygger på den nya MPEG--komprmerngen. Typer av Vdeo CD-skvor Det fnns två typer av Vdeo CD-skvor. Vdeo CD-skvor med PBC (verson.0) PBC-funktoner (Playback Control Uppspelnngskontroll) låter dg nteragera med spelaren va menyer, sökfunktoner eller andra datorlknande funktoner. Dessutom kan stllblder med hög upplösnng vsas om sådana fnns på skvan. Vdeo CD-skvor utan PBC (verson.) Dessa skvor spelas på samma sätt som Audo CD-skvor och kan spela upp såväl bld som ljud, men de är nte försedda med PBC. Fjärrkontrollens användnngsavstånd Rkta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollssensorn och tryck på knapparna. Avstånd: Crka 7 m från fjärrkontrollens framände Vnkel: Crka 0 vardera rktnngen från fjärrkontrollens framände Isättnng av batterer fjärrkontrollen Ta bort batterluckan på fjärrkontrollens bakre ände och sätt två batterer (storlek AA) med och rätt nrktade. Uppmärksamma Blanda nte gamla och nya batterer. Blanda aldrg olka typer av batterer (standardbatterer, alkalska, etc.).

3 Före användnng (forts.) Försktghetsåtgärder Skötsel av spelaren Vd transport av spelaren Orgnalkartongen och förpacknngsmateralet som spelaren kom kommer väl tll pass. För att få maxmalt skydd bör spelaren förpackas som den var förpackad vd leverans. Vd nställnng av spelaren Blden och ljudet från TV-apparater, eller ljudet från radoapparater, som är placerade närheten kan störas vd uppspelnng. Om detta är fallet, placera spelaren längre bort från TV:n eller radon eller stäng av spelaren efter att ha tagt ur skvan. Hålla ytan ren Använd nte flyktga vätskor, som exempelvs nsektsspray, nära spelaren. Lämna nte gumm- eller plastprodukter kontakt med spelaren under längre td. De lämnar märken på ytan. Rengöra spelaren Rengöra höljet Använd en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsg, använd en mjuk trasa lätt fuktad med en mld rengörngslösnng. Använd nte starka lösnngsmedel, som alkohol, bensn eller thnner, eftersom dessa kan skada spelarens yta. För att få en tydlg bld DVD-spelaren är en högteknologsk precsonsenhet. Om den optska lnsen och drvdelar är smutsga eller sltna blr bldkvalteten dålg. Inspekton och underhåll bör utföras regelbundet, med ntervall på 000 tmmars användnngstd. (Intervallet beror på mljön som spelaren står.) För mer detaljerad nformaton, kontakta dn närmaste återförsäljare. Informaton om skvor Hanterng av skvor Rör nte spelsdan på skvan. Håll skvan kanten så att nte fngeravtryck hamnar på ytan. Klstra nte fast papper eller tejp på skvan. Förvara skvor Efter uppspelnng ska skvan förvaras stt fodral. Utsätt nte skvan för drekt solljus eller värmekällor och lämna den nte en parkerad bl som står drekt solljus, eftersom det kan ske en avsevärd temperaturöknng blen. Rengöra skvor Fngeravtryck och damm på skvor kan medföra dålg bldkvaltet och förvrängt ljud. Rengör skvan med en ren trasa före uppspelnng.torka skvan från mtten och utåt. Använd nte starka lösnngsmedel som alkohol, bensn, thnner, rengörngsmedel som fnns att köpa handeln eller antstatsk spray som är avsedd för gamla vnylskvor. Om symboler Om vsnngen av symbolen kan vsas på TV-skärmen vd användnng. Denna symbol betyder att funktonen som beskrvs denna bruksanvsnng nte tllåts av DVD+vdeobandspelaren eller nte går att använda för den specfka DVD-skvan. Om skvsymbolerna nstruktonerna Ett avsntt som rubrken har någon av följande symboler gäller endast för den skvtyp som motsvaras av symbolen. DVD DVD VCD.0 Vdeo CD-skvor med PBC-funkton (Playback Control Uppspelnngskontroll) VCD. Vdeo CD-skvor utan PBC-funkton (Playback Control Uppspelnngskontroll) CD Audo CD-skvor MP MP-skvor JPEG JPEG-skvor DvX DvX-skvor Välja källa att ttta på Du måste välja en av källorna (DVD-spelare eller vdeobandspelare) att vsa på TV-skärmen. Om du vll vsa bld från DVD-spelaren: DVD på fjärrkontrollen eller SOURCE på spelarens framsda, varpå blden från DVD-spelaren vsas på TV-skärmen. Om du vll vsa bld från vdeobandspelaren: VCR på fjärrkontrollen eller SOURCE på spelarens framsda, varpå blden från vdeobandspelaren vsas på TVskärmen. Om du sätter en skva medan DVD+vdeobandspelaren är vdeobandspelareläge, går enheten automatskt över tll DVD-läge. Om du sätter ett vdeoband utan skyddsflk medan DVD+vdeobandspelaren är DVD-läge, går enheten automatskt över tll vdeobandspelarläge.

4 Framsda och teckenfönster Skvfack Sätt en skva här. PAUSE( \ \ ) För att temporärt pausa uppspelnngen/spela bld-för-bld DVD-ndkator Teckenfönster Vsar spelarens aktuella status Fjärrkontrollssensor Rkta fjärrkontrollen ht. Lucka för vdeoband DVD OPEN/CLOSE ( ) För att öppna eller stänga skvfacket. STOP ( x ) Stoppar uppspelnng Hopp/söknng framåt, Snabbspolnng För att hoppa tll NÄSTA kaptel/spår. och håll ner knappen under två sekunder för snabbspolnng framåt. Spolar vdeobandet framåt. PLAY ( N ) Startar uppspelnng. Hopp/söknng bakåt, tllbakaspolnng För att gå tll början av aktuellt kaptel/spår eller FÖREGÅENDE kaptel/spår. och håll ner knappen under två sekunder för snabbspolnng bakåt. Spolar tllbaka vdeobandet. Koperng från DVD-spelaren tll vdeobandspelaren EJECT ( ) Matar ut vdeobandet. Inspelnng på vdeobandspelaren CHANNEL Kanalval VCR-ndkator Audo IN (L/R) (ljudngång vänster/höger) Vdeo IN (vdeongång) SOURCE - För att välja mellan DVD-spelare och vdeobandspelare. POWER För att sätta på eller stänga av spelaren. DVD-facket är valt. Indkerar läge för upprepnng Indkerar att progressv avsöknng är nställd på On (på). Det fnns en skva DVD-facket. (Lyser när det fnns en skva DVD-facket och blnkar när det nte fnns någon skva där.) Barnsparr aktverad DVD+vdeobandspelaren utför en tmernspelnng, alternatvt en tmernspelnng är programmerad. Ett vdeoband stter vdeobandspelaren. Vdeobandspelardäcket är valt Vdeonspelnng pågår. Koperng av DVD-skva tll vdeoband pågår. Indkerar TV-läge. (Se på sdan 60.) DVD P VCR REC TV Vsar total speltd, spelad td eller aktuell status

5 Fjärrkontroll Knappar för att välja mellan DVD-spelare och vdeobandspelare (VCR) För att välja vlken enhet (DVD-spelare eller vdeobandspelare) som ska vsas på TV-skärmen. TV/VCR För att välja att ttta på kanaler från vdeobandspelaren eller från TV:n. POWER För att sätta på eller stänga av DVD+vdeobandspelaren. EJECT, OPEN/CLOSE - För att öppna eller stänga skvfacket. - För att mata ut vdeobandet ur vdeobandspelaren. Sfferknappar 0-9 För att välja numrerade alternatv menyer. DISC MENU För att öppna menyn på en DVD-skva. SYSTEM MENU För att öppna eller stänga nställnngsmenyn för DVD-spelaren och menyn för vdeobandspelaren. HOPPA/SPOLA BAKÅT. För att hoppa tll början av aktuellt kaptel eller spår; tryck två gånger snabb följd för att gå tll föregående kaptel eller spår. och håll ner knappen under ungefär två sekunder för att spola bakåt. (Endast för DVD.) För att spola tllbaka vdeobandet stoppläge eller snabbspola bakåt med bld. HOPPA/SPOLA FRAMÅT > För att hoppa tll nästa kaptel eller spår. och håll ner knappen under ungefär två sekunder för att spola framåt. (Endast för DVD.) För att spola fram vdeobandet stoppläge eller snabbspola framåt med bld. MARKER För att placera ett bokmärke på valfr plats under uppspelnng. SEARCH För att vsa menyn MARKER SEARCH (bokmärkessöknng). INPUT För att välja ngång för vdeobandspelaren (Tuner, AV,AV eller AV). REC/ITR För normal nspelnng eller omedelbar tmernspelnng (ITR Instant Tmer Recordng) vd upprepade trycknngar. REPEAT För att repetera kaptel, spår, ttel, allt. REPEAT A-B För att repetera en sekvens. PROGRAM Aktverar eller tar bort programmenyn. CLEAR - För att nollställa vdeobandets tdsräknare tll M 0:00:00. - För att ta bort ett spårnummer programmerngsmenyn eller ett bokmärke menyn MARKER SEARCH. POWER TV/VCR DVD VCR OPEN/CLOSE RETURN DISC MENU STOP EJECT DISPLAY SYSTEM MENU OK PLAY PAUSE/STEP MARKER SEARCH INPUT REC/ITR SUBTITLE AUDIO ANGLE ZOOM REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR A-B TITLE SHUFFLE C.LOCK SHOW VIEW LP VIDEO PLUS RETURN Vsar menyn på en Vdeo CD-skva med PBC DISPLAY För att aktvera vsnng på skärmen (OSD). För att växla mellan att vsa klockan, vdeobandspelarens tdsräknare och hur mycket td som fnns kvar på bandet. b/b/v/v (vänster/höger/upp/ner) - För att välja alternatv menyn. - v/v: För att välja kanal på vdeobandspelaren. För att manuellt justera vdeobandets bld på skärmen. OK - För att bekräfta menyval. - För att vsa funktoner på TV-skärmen. STOP För att stoppa uppspelnngen. PLAY För att starta uppspelnngen. PAUSE/STEP För att pausa uppspelnngen eller nspelnngen. upprepade gånger under pausnng för uppspelnng bld-för-bld. SUBTITLE För att välja språk för textremsan. AUDIO För att välja ljudspråk (DVD). ANGLE För att välja bland olka DVD-kameravnklar om sådana fnns. ZOOM Förstorar DVD/VCD-vdeoblden. TITLE/LP - För att vsa skvans ttelmeny om sådan fnns. - För att välja nspelnngshastghet. SHUFFLE - För att spela spår slumpvs ordnng. C.LOCK För att sätta på eller stänga av funktonen barnlås. SHOWVIEW För att vsa programmerngsmenyn för ShowVewprogrammerng. Fjärrkontrollen använder samma knappar för både vdeobandspelaren och DVD-spelaren (exempelvs PLAY). När vdeobandspelaren ska användas, tryck först på knappen VCR. När DVD-spelaren ska användas, tryck först på knappen DVD. 5

6 Baksda VIDEO/AUDIO OUT(Left/Rght) (DVD/VCR OUT) Anslut tll en TV med vdeo- och ljudngångar AERIAL Anslut antennen detta uttag. COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr) (DVD EXCLUSIVE OUT) Anslut tll en TV med Y Pb Pr-ngångar AUDIO OUT (L vänster/r höger) (DVD EXCLUSIVE OUT) Anslut tll en förstärkare, recever eller stereoanläggnng EURO AV DECODER Anslut tll betal-tv-dekoder eller en annan vdeobandspelare OPTICAL (dgtal ljudutgång) (DVD EXCLUSIVE OUT) Anslut tll dgtal (optsk) ljudutrustnng. S-VIDEO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) Anslut tll en TV med S-Vdeo-ngång EURO AV AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) Anslut tll dn TV eller en annan vdeobandspelare. COAXIAL (dgtal koaxalljudutgång) (DVD EXCLUSIVE OUT) Anslut tll dgtal ljudutrustnng (med koaxalngång). RF OUT (DVD/VCR OUT) Anslut tll dn TV. Nätsladd Anslut tll ett eluttag Uppmärksamma Rör nte stften uttagen på spelarens baksda. Statsk elektrctet kan orsaka permanent skada på enheten. 6

7 Anslutnngar Tps Beroende på dn TV-apparats konstrukton och eventuell annan utrustnng du vll koppla tll, fnns det flera olka sätt du kan göra anslutnngarna på. Se vd behov efter bruksanvsnngarna för dn TV, stereoanläggnng eller andra enheter för att kunna göra bästa möjlga anslutnngar. För att få bättre ljudåtergvnng, anslut spelarens uttag AUDIO OUT tll ljudngångarna på dn förstärkare, recever, stereoanläggnng eller ljud/bld-utrustnng (AVutrustnng). Se Ansluta tll extrautrustnng på sdan 8. Uppmärksamma Se tll att spelaren är ansluten drekt tll TV-apparaten. Ställ n TV-apparaten på korrekt vdeongångskanal. Anslut nte spelarens uttag AUDIO OUT tll mkrofonngången (på nspelnngsdelen) på dn ljudanläggnng. Ansluta tll TV och dekoder Gör en av följande anslutnngar.vlken du ska välja beror på vad dn utrustnng klarar av. Grundläggande anslutnng (RF) Anslut EURO AV AUDIO/VIDEO på spelarens baksda tll SCART-kontakten på dn TV med hjälp av en SCART-kabel. Vssa TV-sändare skckar kodade TV-sgnaler som du endast kan se om du har köpt eller hyr en dekoder. Du kan ansluta en sådan dekoder tll DVD+vdeobandspelaren. Grundläggande anslutnng (RF) Anslut RF-antennkabeln från dn nomhus- /utomhusantenn tll ngången AERIAL på spelarens baksda. Anslut den medföljande RF-antennkabeln från uttaget RF OUT (DVD/VCR OUT) på baksdan av spelaren tll dn TV-apparats antennngång. Progressv avsöknngsanslutnng (ColorStream Pro) Om TV:n är av typen hgh-defnton (eller dgtal ready ) kan du använda DVD-spelarens progressva avsöknngsutgång för högsta möjlga bldupplösnng. Om TV:n nte fungerar med det progressva avsöknngsformatet, blr blden skakg när du använder DVD-spelarens progressva avsöknng. Anslut COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT- uttagen på DVD-spelaren tll motsvarande ngångar på TV:n med hjälp av Y Pb Prkabeln. Anslut vänster och höger AUDIO OUT-uttag på DVD-spelaren tll vänster och höger ljudngång på TV:n med hjälp av ljudkablarna. Ställ n progressv avsöknng på On (på) på nställnngsmenyn för progressv sgnal. Se sdan 56. Progressv avsöknng fungerar nte med de analoga vdeoanslutnngarna (gult VIDEO OUT-uttag) och S- VIDEO-anslutnngen. Rear of ths unt (DVD exclusve out connecton) Rear of TV AERIAL VIDEO INPUT COMPONENT VIDEO INPUT/ PROGRESSIVE SCAN Pr Pb Y AUDIO INPUT L R SCART INPUT S-VIDEO INPUT DVD EXCLUSIVE OUT-anslutnng Komponentvdeoanslutnng (Color Stream ) Anslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT- uttagen på DVD-spelaren tll motsvarande ngångar på TV:n med hjälp av Y Pb Prkabeln. Anslut vänster och höger AUDIO OUT-uttag på DVD-spelaren tll vänster och höger ljudngång på TV:n med hjälp av ljudkablarna. S-Vdeo-anslutnng Anslut S-VIDEO OUT-uttaget på enheten tll S-Vdeongången på TV:n med hjälp av S-Vdeo-kabeln. Anslut vänster och höger AUDIO OUT-uttag på DVD-spelaren tll vänster och höger ljudngång på TV:n med hjälp av ljudkablarna. Rear of ths unt (Basc connecton) Decoder Obs! Om TV:n har en S-vdeo-ngång ansluter du DVD-spelaren med S-vdeo-kabeln. Anslut nte den gula vdeokabeln när du använder en S-vdeo-kabel. 7

8 Anslutnngar (forts.) Ansluta tll extrautrustnng Ansluta tll en förstärkare med tvåkanalg analog stereo eller Dolby Surround Anslut vänster och höger uttag DVD/VCR AUDIO OUT eller AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) på spelaren tll vänster och höger ljudngång på dn förstärkare, recever eller stereoanläggnng, med hjälp av ljudkablarna. Ansluta tll en förstärkare med tvåkanalg dgtal stereo (PCM) eller tll en ljud/bld-recever med Mulchannel-dekoder (Dolby Dgtal, MPEG eller DTS) Anslut spelarens uttag DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller COAXIAL) tll motsvarande ngång på dn förstärkare. Använd en valfr dgtal (Optsk eller koaxal-) ljudkabel. Du måste aktvera spelarens dgtala utgång. (Se Dgtal ljudutgång på sdan 57.) Om ljudformatet på den dgtala utgången nte stämmer överens med vad dn recever klarar av, kommer recevern att avge ett starkt, llalåtande ljud eller nget ljud alls. För att se ljudformatet för den aktuella DVD-skvan vsnng på skärmen (OSD), tryck AUDIO. Rear of ths unt Dgtalt Multchannel-ljud En dgtal Multchannel-anslutnng ger bästa ljudkvaltet. För detta behöver du en Multchannel-recever för ljud/bld som stödjer ett eller flera av ljudformaten som dn spelare använder (MPEG, Dolby Dgtal och DTS). Se efter recevers bruksanvsnng och ttta på logotyperna på receverns framsda. Varnng : På grund av DTS-lcensavtalet får den dgtala utgången formatet dgtal DTS när DTS-ljudflöde är valt. channel analog stereo or Dolby Pro Logc II/Pro Logc connecton. DVD exclusve out DVD/VCR OUT Dgtal mult-channel connecton (DVD exclusve out connectton) L R COAXIAL DIGITAL INPUT AUDIO INPUT Amplfer (Recever) OPTICAL DIGITAL INPUT 8

9 Före användnng vdeobandspelardelen Använda dn DVD+vdeobandspelare för allra första gången För de följande stegen antar v att du just har anslutt dn DVD+vdeobandspelare för allra första gången. För att göra nställnngen av TV-kanalerna enklare är dn DVD+vdeobandspelare försedd med ACMS (Automatc Channel Memory System automatskt kanalmnnessystem). Systemet ställs n automatskt,tvkanalerna sparas och klockan ställs (datum och td) DVD+vdeobandspelaren. VIKTIGT! Om du har använt en RF-antennngång läser du "TV med endast RF-ngång" på sdan 50. Se tll att du har kopplat hop dn DVD+ vdeobandspelare korrekt. för att sätta på dn DVD+ vdeobandspelare. Om startmenyn nte vsas på skärmen, se tll att du har valt en vdeokanal på dn TV. Om du har gjort det kan det nnebära att dn DVD+vdeobandspelare redan är nställd. b eller B för att välja önskat land. (A: Österrke, B: Belgen, CH: Schwez, D:Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrke, I: Italen, N: Norge, NL: Nederländerna, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, AUTRES: Andra) A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Ställa klockan manuellt Klockan dn DVD+vdeobandspelare styr nställnngarna för datum och td för enheten. Klockan ställs automatskt under ACMS (Automatc Channel Memory System) när DVD+vdeobandspelaren regstrerar en kanal som sänder en teletextsgnal. Om sändnngssgnalen är svag ställs nte klockan utan du måste ställa den manuellt. Använd SYSTEM MENU. b eller B för att välja TIME DATE. OK. Du kan ställa n det automatska justerngsläget på OFF (av) genom att trycka på eller om du vll ställa klockan manuellt. på OK. AUTO ADJUST : ON - - TIME DATE OK HH MN DD MM YY - - : sfferknapparna på fjärrkontrollen för att ändra TIMMAR., MINUTER, DAG, MÅNAD och ÅR. att dn DVD+vdeobandspelare använder - tmmarsklocka, d.v.s. klockan på eftermddagen vsas som :00. Veckodagen vsas automatskt när du matar n året. TIME DATE Pr- ACMS OK för att starta den automatska nställnngsprocessen. 0 C0 00 ARD 0 C0 00 ZDF 0 C0 00 WDR Pr- ACMS S Programnummer TV-staton PR0 ARD PR0 ZDF PR0 WDR PR0 BR PR05 HR PR06 NDR Ovanstående TV-statoner kan varera beroende på var du bor. SYSTEM MENU för att ta bort menyerna från TV-skärmen. OK E TIME DATE HH MN DD MM YY 8 : WED Om du gör en felaktg nmatnng tryck b eller B och mata n det korrekta värdet. SYSTEM MENU. 9

10 VCR VCR Före användnng vdeobandspelardelen Ställa n färgsystem SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. eller för att välja SYSTEM och tryck OK. eller för att välja det färgsystem som används. Pr- P REC R SET AUTO TIME SYS- ACMS PAL DATE + - fosd MESECAM ON 6:9 DECO- AUDIO OFF : DER OPR Dr. TEM NIC Pr- P REC SET RF I/I TIME SYS- R ACMS RF B/G DATE + - fosd RF D/K ON 6:9 DECO- AUDIO OFF : DER OPR SYS- TEM TV med endast RF-ngån Vdeokanalen (RF-utgångskanalen) är kanalen som dn TV tar emot bld- och ljudsgnaler på från dn DVD+vdeobandspelare va RF-kabeln. Sätt Justera Om du använder en SCART-kabel behöver du nte ställa n dn TV välj bara AV-kanalen.AV-kanalen är redan förhandsnställd för optmal vsnng på dn TV. Utför endast följande steg om störnngar uppträder på TVblden efter att du har flyttat tll ett nytt område eller en ny staton har börjat sända området, alternatvt om du ändrar anslutnngen från RF-anslutnng tll AV-anslutnng eller vce versa. TV:n tlls du ser nedanstående bld (läs användarhandboken tll TV:n). 5 6 på eller om du vll välja RF AUDIO. på eller om du vll välja enlgt det RF AUDIO som används. SYSTEM MENU för att ta bort menyn från TVskärmen. Dr. TEM NIC på DVD+vdeobandspelaren och TVapparaten. SYS- TEM 5 Om Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Om blden är gryng går du tll steg. Om blden är klar går du tll steg och avslutar genom att trycka på på DVD+vdeobandspelaren. OK för att starta den automatska nställnngsprocessen. på fjärrkontrollen för att komma tll standbyläge (klockvsnngen dmmas). blden är gryng går du tll t ryck och håll ner CHANNEL eller på DVD+vdeobandspelaren under mer än sekunder. RF 6 vsas på DVD+vdeobandspelarens teckenfönster. Följande bld vsas på TV-skärmen. OK P RSET RF KANAL 6 6 Om blden är snög, gå tll steg 5. Om blden är bra, tryck DVD+vdeobandspelaren för att avsluta. CHANNEL eller på DVD+vdeobandspelaren för att ställa n vdeokanalen på en ledg kanalplats mellan och 68 som nte är upptagen av någon lokal staton området. RF-kanalen ändras nte förrän steg 6 har utförts. 7 för att lagra den nya RF-vdeokanalen DVD+vdeobandspelarens mnne. Ställ nu n dn TV på den nya RF-kanalen för DVD+vdeobandspelaren. Om TV-blden var bra steg, ställ nte om dn TV. 50

11 VCR VCR Före användnng vdeobandspelardelen Hur man använder huvudmeny Vdeobandspelaren är enkel att programmera genom menyerna som vsas på skärmen. Valen menyerna görs va fjärrkontrollen. Sätt på dn TV och vdeobandspelare genom att trycka på knappen. på knappen SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. Ställa n TV-kanaler automatskt Om utsändnngen av TV-sgnalen är för svag kan det hända att dn vdeobandspelare nte får den nödvändga nformaton och kan då nte lagra kanalerna korrekt. För att lösa detta, se avsnttet Ställa n TV-kanaler manuellt på sdan 5. för att sätta på dn vdeobandspelare. på knappen SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. elller för att välja ACMS. OK. REC AUDIO fosd ON OFF Pr- ACMS TIME DATE + - SYS- TEM 6:9 DECO- : DER OPR Dr. NIC REC OK Tabellen P REC R SET fosd ON AUDIO OFF Pr- ACMS eller för att välja land. (A: Österrke, B: Belgen, CH: Schwez, D:Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrke, I: Italen, N: Norge, NL: Nederländerna, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, OTHERS: andra) OK gen för att starta den automatska nställnngsprocessen. Vdeobandspelarens klocka ställs automatskt när den automatska nställnngen är klar. Om klockan är fel läser du Ställa klockan manuellt på sdan 9. 0 C0 00 ARD 0 C0 00 ZDF 0 C0 00 WDR Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS S Pr- ACMS 6:9 : TIME DATE + - DECO- DER REC - Inställnng av tmernspelnng. PR SET - Manuell kanalnställnng. ACMS - ACMS (Automatc Channel Memory System automatskt kanalmnnessystem). TIME DATE - Inställnng av datum och klocka SYSTEM - För att ställa n färgsystemet för TV:n RF AUDIO - När du vll välja kanal för ljudutgången enlgt TV-typ ( I/I för PAL I/I TV, B/G för PAL B/G TV, D/K för PAL D/K TV). Dr.- För att undersöka problem med dn vdeobandspelare. AUDIO.- För att välja kanalen för ljudutgång. F.OSD ON/OFF - För att vsa drftsläget för dn vdeobandspelare 6:9/: - För att välja bldformatet på dn TV DECODER - För att använda en dekoder för betal-tv (eller satellt) tllsammans med dn vdeobandspelare OPR - För att förbättra blden vd uppspelnng NIC - För att sätta på eller stänga av NICAMdgtalljudet. Tps! Du kan byta menyspråk på DVD-spelarens nställnngsmeny. (se sdan 8 om menyspråk 56.) eller för att välja önskad meny. OK och använd eller för att göra dtt val. SYSTEM MENU för att återgå tll TV-blden. SYS- TEM OPR med TV-kanaler vsas när nställnngen är klar. SYSTEM MENU för att spara nställnngarna. Dr. NIC Pr- ACMS OK OK E 0 C0 00 ARD 0 C0 00 ZDF 0 C0 00 WDR 0 C05 00 BR 05 C06 00 HR 06 C07 00 N 07 C08 00 NDR 08 C09 00 SWF MOVE : DELETE :, OK 5

12 + - VCR Före användnng vdeobandspelardelen Ställa n TV-kanaler manuellt I vssa delar av landet kan de utsända sgnalerna vara för svaga för att vdeobandspelarens automatska nställnngsprocess ska kunna htta och lagra TV-kanalerna korrekt. Du måste ställa n dessa svagare kanaler manuellt för att dn vdeobandspelare ska kunna lagra dem. SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. eller to för att välja PR SET. OK. PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 5 för att välja STATION så att du kan ge TVkanalen ett namn. OK. Namnlstan för TV-kanaler vsas. PR CH MFT 09 C0 00 ARD ZDF WDR BR HR N NDR SWF 6 Använd D eller E för att välja ett kanalnamn från lstan. OK för att välja det. Om namnet på dn kanal nte fnns lstan, tryck nte OK utan gå tll steg 7. OK Söknngen REC AUDIO fosd ON OFF Pr- ACMS TIME DATE SYS- TEM 6:9 DECO- : DER OPR Dr. NIC SYSTEM MENU. Kanaltabellen vsas. eller för att välja programnumret som du vll ställa n (exempelvs PR 09). 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 05 C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK. INPUT för att välja C (standardkanaler) eller S (kabelkanaler): C0 - C69, S0 - S. Mata n kanalnumret för kanalen du vll ställa n med sfferknapparna eller använd eller för att htta önskad kanal. PR CH MFT STATION 09 C OK MOVE : DELETE : CHANNEL/CABLE : AV avslutas när en kanal httas. för att välja MFT. Fnjustera nställnngen av kanalen genom att använda eller., OK CHANNEL/CABLE : AV 7 Du PR CH MFT 09 C0 00 kan ändra namnet på en TV-kanal manuellt stället för att använda standardnamn. G. Använd eller för att välja bokstäver och sffror för det nya kanalnamnet. Använd eller för att gå bakåt eller framåt bland tecknen. OK. 8 SYSTEM MENU, för att bekräfta kanalens placerng. SYSTEM MENU gen. Dn nya TV-kanal har nu ställts n på dn vdeobandspelare. Om du vll ställa n andra kanaler manuellt, repetera steg C0 00 WDR PR CH MFT STATION C09 C0 00 WDR MOVE : DELETE : ARD ZDF WDR BR HR N NDR SWF, OK OK OK PR CH MFT STATION 09 C CHANNEL/CABLE : AV 5

13 + - VCR + - VCR Före användnng vdeobandspelardelen Byta plats på TV-kanalerna När TV-kanalerna har ställts n på dn vdeobandspelare, kan det hända att du vll ändra ordnngen på dem utan att behöva ställa n dem gen. Instruktonerna på denna sda vsar dg hur du enkelt flyttar om dem tll önskad ordnng. SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. eller för att välja PR SET. OK. Ta bort TV-kanaler När TV-kanalerna har ställs n på dn vdeobandspelare kan det hända att du vll ta bort en kanal. Instruktonerna på denna sda vsar dg hur du enkelt tar bort de TV-kanaler du nte vll ha kvar. SYSTEM MENU. Huvudmenyn vsas på TV-skärmen. Använd eller för att välja PR SET. OK. REC AUDIO fosd ON OFF Pr- ACMS TIME DATE 6:9 DECO- : DER OPR SYS- TEM 6:9 DECO- : DER OPR Dr. NIC OK REC AUDIO fosd ON OFF Pr- ACMS TIME DATE SYS- TEM Dr. NIC OK Använd PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 SYSTEM MENU. Använd eller för att välja programnumret för kanalen du vll flytta (exempelvs PR 0).. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 0 C06 00 PR-0 05 C0 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 05 C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 eller för att välja programnumret som du vll flytta tll (exempelvs PR 05). 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 0 C06 00 PR C0 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 CHANNEL/CABLE : AV MOVE : DELETE : OK. Den valda kanalen flyttas tll det nya programnumret. Om du vll flytta andra TV-kanaler, repetera steg -. SYSTEM MENU för att ta bort menyn från TVskärmen., OK OK OK OK PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 SYSTEM MENU. eller för att välja programnumret för kanalen du vll ta bort (exempelvs PR 0). 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 0 C06 00 PR-0 05 C0 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08. Efter en kort stund tas den valda kanalen bort. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 0 C06 00 PR-0 05 C0 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 CHANNEL/CABLE : AV MOVE : DELETE : MOVE : DELETE : SYSTEM MENU för att ta bort menyn från TVskärmen. Om du vll ta bort andra TV-kanaler, repetera steg -. Hur man väljer lagrade TV-kanaler : Lagrade TV-kanaler kan väljas på två olka sätt. Det ena är att använda eller för att välja bland kanalerna som är nställda på dn DVD+vdeobandspelare. Det andra är att drekt välja kanaler med hjälp av sfferknapparna på fjärrkontrollen.,, OK OK OK 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 0 C06 00 PR-0 05 C0 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, OK 5

14 Före användnng DVD-spelardelen Allmän nformaton Denna bruksanvsnng ger grundläggande nstruktoner för användnng av DVD+vdeobandspelaren.Vssa DVD-skvor kräver särsklda funktoner, alternatvt tllåter endast begränsade funktoner, under uppspelnng. När detta nträffar vsas symbolen på TV-skärmen, vlket ndkerar att funktonen nte tllåts av DVD+vdeobandspelaren eller nte fnns på skvan. Vsnng på skärmen (OSD On Screen Dsplay) Den allmänna uppspelnngsstatusen kan vsas på TVskärmen.Vssa alternatv kan ändras menyn. Använda vsnng på skärmen (OSD) DISPLAY under uppspelnng. Använd v/v för att välja en funkton. Valet markeras. Använd b/b för att ändra nställnngen för funktonen. Sfferknapparna kan även användas för nställnng av nummer (exempelvs ttelnummer). För vssa funktoner, tryck OK för att utföra nställnngen. Symboler fältet för tllfällg respons TITLE CHAPTER TRACK All A B Off Repetera ttel Repetera kaptel Repetera spår (endast Vdeo CD-skvor utan PBC och Audo CD-skvor) Repetera skva (endast Vdeo CD-skvor utan PBC och Audo CD-skvor) Repetera A-B Repetton avstängd Återuppta spelnngen från detta ställe Åtgärden förbjuden eller ej tllgänglg För vssa skvor fnns eventuellt nte alla funktoner som är med exemplet för vsnng på skärmen nedan. Om ngen knapp tryckts ner under 0 sekunder tas vsnngen på skärmen bort. 5

15 Före användnng (forts.) DVD-spelardelen DVD Alternatv Funkton (Använd v/v för att välja önskat alternatv) Metod för att välja Ttelnummer / För att vsa aktuellt ttelnummer och det totala antalet ttlar och för att hoppa tll önskat ttelnummer. b/b eller sfferknappar, OK Kaptelnummer Tdssöknng Ljudspråk och läget för den dgtala ljudutgången Språk på textremsa Vnkel Ljud ABC / 0:0:09 ENG D /. CH OFF / Normal För att vsa aktuellt kaptelnummer och det totala antalet kaptel och för att hoppa tll önskat kaptelnummer. För att vsa den td som har spelats och för att hoppa tll en vss tdpunkt på skvan. För att vsa aktuellt ljudspråk, kodnngsmetoden och kanalantal och för att ändra nställnngarna. För att vsa aktuellt språk på textremsan och för att ändra nställnngen. För att vsa aktuellt vnkelnummer och det totala antalet vnklar och för att ändra vnkelnumret. För att vsa aktuellt ljudläge och för att ändra nställnngen. b/b eller sfferknappar, OK Sfferknappar, OK b/b, eller AUDIO b/b, SUBTITLE b/b, ANGLE b/b VCD.0 VCD. Alternatv Funkton (Använd v/v för att välja önskat alternatv) Metod för att välja Spårnummer Td Ljudkanal Ljud / 0:0:09 STEREO Normal För att vsa aktuellt spårnummer, det totala antalet spår och PBC-läget och för att hoppa tll önskat spårnummer. För att vsa den td som har spelats. (Endast för vsnng) För att vsa ljudkanalen och för att ändra ljudkanalen För att vsa aktuellt ljudläge och för att ändra nställnngen b / B, eller sfferknappar, OK b / B, eller AUDIO b / B DvX Alternatv Funkton (Använd v/v för att välja önskat alternatv) Metod för att välja Spårnummer / För att vsa aktuellt spårnummer, det totala antalet spår och PBC-läget och för att hoppa tll önskat spårnummer. b/b eller sfferknappar, OK Tdssöknng Ljudspråk och läget för den dgtala ljudutgången Språk på textremsa ABC 0:0:09 MP /0 CH OFF För att vsa den td som har spelats och för att hoppa tll en vss tdpunkt på skvan. För att vsa aktuellt ljudspråk, kodnngsmetoden och kanalantal och för att ändra nställnngarna. För att vsa aktuellt språk på textremsan och för att ändra nställnngen. Sfferknappar, OK b/b, eller AUDIO b/b, SUBTITLE Ljud Normal För att vsa aktuellt ljudläge och för att ändra nställnngen. b/b 55

16 Före användnng (forts.) DVD-spelardelen Inledande nställnngar Du kan ställa n dna egna personlga nställnngar för spelaren. Vsa och stänga menyn: Vsa menyn genom att trycka på SYSTEM MENU (systemmenyn). på SYSTEM MENU (systemmenyn) en gång tll. Den första skärmblden vsas gen. Gå tll nästa nvå: på på fjärrkontrollen. Gå tllbaka tll föregående nvå: på på fjärrkontrollen. Allmän användnng SYSTEM MENU. Inställnngsmenyn vsas. Använd / och välj alternatv. på för att gå vdare tll den andra nvån. Skärmen vsar aktuell nställnng för det valda alternatvet, lksom andra möjlga nställnngar. Använd / och välj det andra alternatvet. på för att gå vdare tll den tredje nvån. Använd / och välj nställnng. på OK för att bekräfta valet. Vssa alternatv kräver flera steg. 5 SYSTEM MENU eller PLAY N för att lämna nställnngsmenyn. SPRÅK LANGUAGE TV-format DVD : :Välj detta alternatv när en vanlg :-TV är ansluten. 6:9 Wde:Välj detta alternatv när en 6:9 Wde screen- TV är ansluten Teckenfönstrets läge DVD Inställnngarna för teckenfönstrets läge vsas bara när TVformatläget är nställt på :. Letterbox: Vsar en bred bld med fält på skärmens övre och nedre del. Panscan: Vsar automatskt den breda blden på hela skärmen och klpper av de delar som nte får plats. Progressv avsöknng Progressv avsöknngsvdeo ger blder av högsta kvaltet med mndre flmmer. Om du använder komponentvdeouttagen för anslutnng tll en TV eller bldskärm som är kompatbel med progressva avsöknngssgnaler ställer du n progressv avsöknng på On (på). Starta progressv avsöknng: Anslut enhetens komponentutgång tll bldskärmens eller TV:ns ngång. Ställ n TV:n eller bldskärmen tll komponentngången. Välj Progressve Scan (progressv avsöknng) på DISPLAY -menyn (vsa). på. DISPLAY TV Aspect Dsplay Mode Progressve Scan TV Output Select On Off Menu Language Dsc Audo Dsc Subttle Englsh Orgnal Off Dsc Menu Menyspråk Välj ett språk för nställnngsmenyn och texten på TVskärmen. Dsc Audo / Subttle / Menu DVD Välj ett språk för ljudspår, textremsa och skvmenyn. Orgnal: Orgnalspråket för skvan väljs. Other: För att välja ett annat språk. Använd sfferknapparna för att mata n språkets -sffrga kod enlgt lstan med språkkoder på sdan 76. Om du råkar mata n fel språkkod, tryck CLEAR. DISPLAY (teckenfönster) DISPLAY TV Aspect Dsplay Mode Progressve Scan TV Output Select Orgnal Move 6 : 9 Wde Wdescreen Off RGB Move Select Select Prev. Välj On (på) med hjälp av knapparna /. Bekräfta valet genom att trycka på OK. Bekräftelsemenyn vsas. När bekräftelsemenyn vsas på skärmen är Cancel (avbryt) markerat som standard. Markera Enter (retur) med hjälp av knappen. 5 på OK när du vll ställa progressvt avsöknngsläge. Varnng! När nställnngen för progressv avsöknng angetts vsas bara blder på en TV eller bldskärm som fungerar med progressv avsöknng. Om du ställer n progressv avsöknng på On (på) av msstag måste du återställa enheten. Ta ut skvan ur enheten och stäng skvfacket. DISC (skva) vsas teckenfönstret. på STOP fem sekunder. Vdeoutgången återställs tll standardnställnngen och en bld vsas gen på TV-skärmen. Val av TV-utgång Ställ n enhetens alternatv för TV-utgång enlgt TV:ns anslutnngstyp. YPbPr: När TV:n är ansluten tll uttagen COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT på enheten. RGB: När TV:n är ansluten tll SCART-uttaget (RGB-sgnal). Move Enter 56

17 Före användnng (forts.) DVD-spelardelen LJUD (ljud) Varje DVD-skva har ett antal olka alternatv för ljudutgången. Ställ n DVD+vdeobandspelarens AUDIO så den passar den typ av ljudanläggnng som används. ANNAT Inställnngarna för PBC, Auto Play och DvX VOD. kan ändras. OTHERS AUDIO PBC On Dolby Dgtal DTS MPEG Sample Freq. DRC Vocal Btstream Btstream PCM 8KHz On On Auto Play DvX(R) VOD Off Select Move Select Dolby Dgtal / DTS / MPEG DVD DvX Btstream: Välj Btstream om du har anslutt DVD+vdeobandspelarens uttag DIGITAL AUDIO OUT tll en förstärkare eller annan utrustnng som har en DTSdekoder, Dolby Dgtal-dekoder eller MPEG-dekoder. PCM (for Dolby Dgtal / MPEG): Välj det här alternatvet när enheten är ansluten tll en dgtal stereoförstärkare med två kanaler. DVD-skvor som kodats Dolby Dgtal eller MPEG avkodas automatskt tll tvåkanalgt PCM-ljud. Off (for DTS): Välj Off (av) när du vll naktvera DTSsgnalen från DIGITAL OUT-uttaget. Samplngsfrekvens DVD För att ändra nställnngen av samplngsfrekvensen, välj först önskad dgtal ljudutgång enlgt beskrvnngen ovan. Om dn recever eller förstärkare INTE klarar av att hantera sgnaler på 96 khz, välj då 8 khz. När detta alternatv har valts kommer spelaren automatskt att konvertera alla sgnaler på 96 khz tll 8 khz, så att dn anläggnng kan avkoda dem. Om dn recever eller förstärkare klarar av att hantera sgnaler på 96 khz, välj då 96 khz. När detta alternatv har valts kommer spelaren att skcka vdare de olka typerna av sgnaler utan vdare behandlng. (DRC) (Dynamc Range Control kontroll av dynamskt omfång) DVD DvX Med DVD-formatet kan du höra en skvas ljudspår med den mest korrekta och realstska återgvnngen som går att uppnå, tack vare dgtal ljudteknk. Ibland kan du dock vlja komprmera ljudets dynamska omfång (skllnaden mellan de starkaste ljuden och de svagaste). Du kan då lyssna på en flm med lägre ljudvolym utan att förlora ljudets tydlghet. Sätt DRC läget On (på) för denna effekt. Vocal (stämma) DVD Sätt bara Vocal tll On (på) när en karaoke-dvd Multchannel-format spelas. Karaokekanalerna på skvan mxas tll normalt stereoljud. Move Select VCD.0 PBC Sätt PBC (Playback Control uppspelnngskontroll) tll On (på) eller Off (av). On (på):vdeo CD-skvor med PBC spelas enlgt PBCnnehållet. Off (av):vdeo CD-skvor med PBC spelas på samma sätt som Audo CD-skvor. Auto Play DVD Du kan ställa n DVD-spelaren så att DVD-skvor börjar spelas upp automatskt så snart de sätts. Om Auto Play är satt tll On (på), letar DVD-spelaren efter den ttel som har längst speltd och börjar sedan spela upp den tteln automatskt. On (på): Funktonen Auto Play aktveras. Off (av): Funktonen Auto Play aktveras ej. Funktonen Auto Play fungerar eventuellt nte för vssa DVD-skvor. DvX VOD-regstrerngskod Phlps tllhandahåller DvX VOD-regstrerngskoden (Vdeo On Demand) som gör det möjlgt att hyra och köpa vdeoflmer med hjälp av DvX VOD-tjänsten på Välj DvX VOD på OTHERS -menyn (vsa). på. Avsluta genom att trycka på OK,regstrerngskoden vsas. Använd regstrerngskoden om du vll köpa eller hyra vdeoflmer från DvX VOD-tjänsten på Följ anvsnngarna och hämta vdeoflmen tll en CD-R/RW-skva så kan du spela den det här DVD-systemet. De vdeoflmer som du hämtar från DvX VOD kan endast spelas det här DVD-systemet. 57

18 Före användnng (forts.) DVD-spelardelen LOCK (lås) (föräldrakontroll) Barnspärrnvå DVD Flmer på DVD-skvor kan nnehålla scener som nte är lämplga för barn. Därför kan skvor nnehålla föräldrakontrollsnformaton som gäller hela skvan eller vssa scener på skvan. Dessa scener är graderade från tll 8 och alternatva, mer lämplga, scener fnns tllgänglga på vssa skvor. Graderngarna är landsberoende. Funktonen Föräldrakontroll låter dg förhndra att vssa skvor spelas av dna barn, eller så kan du låta dem spelas med alternatva scener. Välj Ratng LOCK menyn med hjälp av knapparna v/v. Om du vll använda funktonerna Ratng (klassnng), Password (lösenord) och Country Code (landskod) måste du mata n den fyrsffrga säkerhetskoden. Om du nte redan har angett en säkerhetskod uppmanas du att göra det.ange en fyrsffrg kod och tryck på OK.Ange koden gen och bekräfta den genom att trycka på OK. Om du gör fel nnan du trycker på OK trycker du på CLEAR och anger den fyrsffrga säkerhetskoden gen. Välj en graderng från tll 8 med hjälp av knapparna v/v. Klassnng -8: Klassnng har flest restrktoner och klassnng 8 är mnst restrktv. Unlock (lås upp): Om du väljer Unlock, aktveras nte Föräldrakontrollen. Skvan spelas helt och hållet. Om du ställer n en graderng för DVD+vdeobandspelaren kommer alla scener med samma graderng eller lägre att spelas. Scener med högre graderng kommer nte att spelas såvda nte en alternatv scen fnns på skvan. Alternatvet måste ha samma graderng som dn nställnng eller lägre. Om nget lämplgt alternatv httas stoppas uppspelnngen. Du måste mata n det -sffrga lösenordet eller ändra graderngsnvån för att kunna spela skvan. LOCK Ratng Password Country Code OK för att bekräfta dn valda graderngsnvå. sedan SYSTEM MENU för att lämna menyn. Unlock New DE Move Select Lösenord (säkerhetskod) Du kan ange eller ändra lösenordet. Välj Följ Ange Stäng Password (lösenord) på LOCK -menyn (lås). på. steg för Ratng (klassnng) tll vänster. Change (ändra) eller New (ny) markeras. den nya fyrsffrga koden och tryck på OK. Bekräfta koden genom att ange den gen. menyn genom att trycka på SYSTEM MENU (systemmenyn). Om du glömmer säkerhetskoden Om du glömmer säkerhetskoden kan du ta bort den med hjälp av följande steg: Vsa nställnngsmenyn genom att trycka på SYSTEM MENU (systemmenyn). Ange det sexsffrga numret 099. Säkerhetskoden tas bort. Ange en ny kod enlgt föregående beskrvnng. Country Code (landskod) DVD Välj koden för det land/område vars standarder användes för att gradera DVD-skvan. (Se Lsta med koder för land/område, sdan 77). Välj Country Code (landskod) LOCK menyn med hjälp av knapparna v/v. steg Ratng tll vänster. Följ Välj Flytta 5 Bekräfta det första tecknet med hjälp av knapparna v/v. markören med hjälp av knappen och välj det andra tecknet med hjälp av knapparna v/v. valet av landskod genom att trycka på OK. 58

19 + - VCR Spela upp ett vdeoband Du kan bara sätta och mata ut vdeoband när dn vdeobandspelare är ansluten tll vägguttaget. Dn vdeobandspelare kan även spela upp nspelnngar från NTSC-band (på TV med PAL-format). Få en bättre bld När ett vdeoband sätts och uppspelnngen startar, ser den automatska spårföljnngsfunktonen ( trackng ) automatskt tll att bästa möjlga bld fås. Om kvalteten på nspelnngen är dålg, tryck upprepade gånger på v eller V på fjärrkontrollen för att manuellt justera spårföljnngen tlls alla eventuella störnngar har försvunnt. på knappen 0 på fjärrkontrollen för att sätta på den automatska bldsöknngen gen. Se tll att du har anslutt dn vdeobandspelare korrekt enlgt beskrvnngen tdgare bruksanvsnngen. Sätt på dn TV. för att sätta på dn DVD+vdeobandspelare. Sätt vdeobandet dn DVD+vdeobandspelare. Vdeobandet ska ha den genomsknlga sdan uppåt och plen pekande bort från dg. PLAY N för att börja spela upp dtt vdeoband. Om du sätter ett vdeoband som har fått skyddsflken borttagen startar uppspelnngen av vdeobandet automatskt. AUTO TRACKING Dn DVD+vdeobandspelare justerar automatskt spårföljnngen ( trackng ) för att ge bästa bldkvaltet. PAUSE/STEP X för att få en stllbld. PAUSE/STEP X ; upprepade gånger för att stega fram vdeobandet bld-för-bld. Om du håller ner >, saktas blden ner tll crka /9 av den normala uppspelnngsh.vdeoband kan pausas under upp tll 5 mnuter. Efter 5 mnuter stoppar dn DVD+vdeobandspelare vdeobandet för att förhndra skada på vdeobandet eller dn DVD+vdeobandspelare. Stllbldskvalteten kan förbättras något genom att trycka på v eller V. PLAY N för att fortsätta spela upp dtt band. Snabbspolnng med bld: antngen. eller > under uppspelnng för att snabbspola vdeobandet med bld med en hastghet som är 7 gånger snabbare än normalt. Logsk spolnng: och håll ner. eller > under snabbspolnng bakåt eller framåt för att spela med 7 gånger normal uppspelnngshastghet. Använda vdeoband 5Spela slow moton eller snabbt: b eller B.under uppspelnng eller vd vsnng av stllbld för att spela upp med följande uppspelnngshastgheter: (-7x, -x, -x, stllbld, /9 hastghet, normal spelnng, x, 7x) För att stänga av slow moton och snabbspelnng, tryck på önskad funkton. Under slow moton och snabbspelnng kan störnngsfält vsas på blden, beroende på vdeobandets skck. Om blden har störnngar, mnska dem med v eller V. 6 STOP för att stoppa uppspelnngen. EJECT. Om slutet på vdeobandet nås, kommer dn DVD+vdeobandspelare att stoppa uppspelnngen automatskt, spola tllbaka bandet, stoppa och mata ut bandet. OPR (Optmum Pcture Response optmal bldåtergvnng) Denna funkton förbättrar automatskt uppspelnngens bldkvaltet genom att anpassa dn DVD+vdeobandspelare efter vdeobandets skck. SYSTEM MENU. OFF Pr- P RECSOFT R SET ACMS SHARP fosd ON 6:9 AUDIO OFF : TIME DATE DECO- DER v eller V för att välja OPR. OK. eller upprepade gånger för att välja: OFF (av), SOFT (mjuk) eller SHARP (skarp). att du bara kan ställa n OPR när du spelar upp ett vdeoband. 5 SYSTEM MENU för att återgå tll att vsa blden. SYS- TEM OPR Dr. NIC OPR 59

20 Använda vdeoband (forts.) ITR (Instant Tmer Recordng Omedelbar tmernspelnng) Dn vdeobandspelare låter dg göra nspelnngar på ett antal olka, enkla sätt: ITR (Instant Tmer Recordng Omedelbar tmernspelnng) startar nspelnngen omedelbart och spelar n under en nställd tdsperod eller tlls vdeobandet tar slut. Se Sätt Om Dn DVD+vdeobandspelare har funktonen Long Play (LP) som låter dg spela n upp tll två gånger så mycket td som normalt på ett vdeoband. Exempelvs spelar ett E-80- band n upp tll 80 mnuter med SP (Standard Play); med LP kan du spela n upp tll 60 mnuter. att det blr en lten förlust bld- och ljudkvaltet vd användnng av LP. tll att du har anslutt dn vdeobandspelare korrekt enlgt beskrvnngen tdgare denna bruksanvsnng. för att sätta på dn vdeobandspelare. ett vdeoband med skrvskyddsflken kvar dn vdeobandspelare.vdeobandet ska ha den genomsknlga sdan uppåt och plen pekande bort från dg. v eller V för att välja programnumret för kanalen som du vll spela n. Du kan även välja programnummer drekt med hjälp av sfferknapparna på fjärrkontrollen. du vll spela n drekt från SCART- eller RCAngångarna, tryck INPUT tlls ngången du vll spela n från vsas. AV för nspelnng från anslutnngen EURO AV SCART på spelarens baksda. AV för nspelnng från anslutnngen EURO AV SCART på spelarens baksda. AV för nspelnng från anslutnngarna VIDEO IN och AUDIO IN (Vänster L & Höger R ) på spelarens framsda. 5 LP för att välja om du vll spela n med Long Play eller Standard Play. SP ger bättre bld- och ljudkvaltet, medan LP låter dg spela n dubbelt så lång td som SP. 6 REC/ITR på fjärrkontrollen för att börja spela n. RECORD vsas på TV-skärmen. RECORD på själva spelaren eller tryck REC/ITR på fjärrkontrollen flera gånger.varje trycknng ökar nspelnngstden med 0 mnuter tlls du når maxmalt 9 tmmar. 7 PAUSE/STEP X för att låta bl att spela n sådant du nte vll ha med. PAUSE/STEP X gen för att fortsätta spela n. Om du trycker PAUSE/STEP X under ITR (omedelbar tmernspelnng) går DVD+vdeobandspelaren pausläge för nspelnng och ITR avbryts. Vdeoband kan pausas upp tll 5 mnuter; RECP vsas när vdeobandet är pausat. Efter 5 mnuter stoppar dn DVD+vdeobandspelare nspelnngen för att förhndra skada på vdeobandet eller dn DVD+vdeobandspelare. 8 STOP två gånger nom 5 sekunder för att avsluta nspelnngen. EJECT vsas på TV-skärmen under några sekunder. Om du nte vll spela n något mer på ett vdeoband (det kan rätt lätt hända att man råkar spela n av msstag!), ta bort skrvskyddsflken på vdeobandets baksda. Det går att spela n på ett vdeoband med skrvskyddsflken borttagen genom att täcka över hålet med självhäftande tejp. Kom håg att du kan spela n ett program medan du tttar på ett annat genom att starta dn ITR-nspelnng, tryck på TV/VCR för att vsa TV-ndkatorn teckenfönstret och välj sedan en annan kanal på TV:n. 60

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll...77 Före användnng...78-79 Skvor som går att spela...78 Fjärrkontrollens användnngsavstånd...78 Försktghetsåtgärder...79 Informaton om skvor...79 Om symboler...79 Välja källa

Läs mer

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder & funktoner Informaton

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-12 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Försktghetsåtgärder

Läs mer

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen SID. 5 Speciella egenskaper Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc Högre ljudkvalitet

Läs mer

MODEL: RN-300/ RN-200

MODEL: RN-300/ RN-200 NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

HR-XV2E BRUKSANVISNING SVENSKA DVD-SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL TV/VCR PR

HR-XV2E BRUKSANVISNING SVENSKA DVD-SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL TV/VCR PR TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL SVENSKA -SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning 1. Inledning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Denna DVD-spelare är en Laser-produkt, klass 1, vilket

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel Innehåll Introduktion Innehåll...9 Före användning...9-9 Skivor som går att spela...9 Fjärrkontrollens användningsavstånd...9 Försiktighetsåtgärder...9 Information om skivor...9 Om symboler...9 Välja källa

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning MDV- 14 DivX Svensk Bruksanvisning Innehåll Innehåll. Sid 1- Sid 2- Sid 3- Sid 4- Sid 5- Sid 6- Sid 7- Säkerhet Enhetens delar, Fjärrkontroll Fjärrkontrollens delar Koppla till TV Koppla till förstärkare

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700 DVD-VIDEOSPELARE Bruksanvisning SD-9700 Regionskod för DVD/Videospelare för hemmabruk är region eller ALL (alla). Om en DVD-skiva med en annan regionskod sätts in, så kommer den inte att kunna spelas.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner E6B20ED(SV).fm Page 1 Wednesday, December 21, 2005 11:53 AM DVD-SPELARE DVP-7000 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Inledning...2 Om skivorna...3 Översikt över funktioner...4

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer:

Användarhandbok DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515. Innehållsförteckning. Serienummer: H9977ED(SW).fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 2:16 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE DPVR-6515 Användarhandbok PAL Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt...

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Din manual PHILIPS DVD622/001 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011426

Din manual PHILIPS DVD622/001 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011426 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DVD622/001. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE. Centrum Sirius 120 INNEHÅLLSFÖRTECKNING H9770ED(SW).fm Page 1 Thursday, February 3, 2005 7:29 PM DVD/CD-SPELARE OCH VIDEOBANDSPELARE Centrum Sirius 120 Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. DVD-767 Bruksanvisning POWER R/L VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE DV5612E HA8SER_SWE - SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 Läs alla anvisningar i detta häfte noggrant innan du kopplar in, använder eller justerar denna produkt. Säkerhetsföreskrifter VARNING FÖR ELEKTRISKA

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Underhållning med perfektion. Loewe produktöversikt 2009

Underhållning med perfektion. Loewe produktöversikt 2009 Underållnng med perfekton. Loewe produktöverskt 009 85 års stora Tysk perfekton Made n Germany. Loewes stora präglas av fantastska nnovatoner, både fråga om teknk oc desgn. Sedan bröderna Segmund oc Davd

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS DVDR1000/021 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011360

Din manual PHILIPS DVDR1000/021 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011360 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DVDR1000/021. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer