Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information # Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen"

Transkript

1 Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information # Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

2 vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat bra år 2008 står vi inför ett år som förmodligen kommer slår rekord i motsatt riktning för många företag. Den förmodade lågkonjunkturen innebär samtidigt ett utmärkt tillfälle att rusta företaget inför den kommande vändningen i konjunkturen. Ett bra sätt är att skaffa sig ny kunskap, till exempel produktinformation, ekonomi eller IT. Listan kan göras lång. Det finns ett ordspråk som lyder ungefär Kunskapens börda är lätt att bära. Så är det onekligen, men det kan ibland vara lite svårt att komma till skott med att lära sig något nytt eller fördjupa sin kunskap i ett visst ämne. I högkonjunktur brukar man tänka att man inte hinner, i sämre tider kan det finnas andra anledningar till att man inte fortbildar sig och sin personal. RSK-basen ett verktyg för branschen! Att RSK-systemet används i hela branschen råder det inga tvivel om! Det görs igenomsnitt drygt sökningar per månad i databasen, något som ställer stora krav på att den information som finns där är korrekt. Under året kommer även vissa av de grossister som har avtal om vår Webservice börja använda databasen online i sina e-handelsplatser. Detta ökar ytterligare kraven på korrekta och fullständiga uppgifter på produkterna i basen. Att e-handelsplatserna använder databasen betyder att de inte själva behöver uppdatera sitt eget system på bilder och dokument, utan uppgifterna hämtas i realtid från RSK-basen. Vad detta betyder för er som är leverantörer är att ni bara behöver se till att RSK-databasen är uppdaterad. Med andra ord Allt om VVS på ett ställe. Fakta om RSK-databasen Över sökningar per månad Över artiklar Mer än bilder Mer än dokument Information om VVS-branschen VVS-information företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen. (På hemsidan finns RSKdatabasen.) VVs-fabrikanternas råd VVS-industrins bransch organisation för leverantörer av VVS-material Svenska Rörgrossistföreningen VVS branschorgan för svenska vvs-grossister VVS Företagen bransch- och arbets givar organisation för installationsföretag inom vvs vvs-auktorisation ideell förening för auktoriseringen Säker Vatten installation svenskt vatten branschorganisation för Sveriges vattenoch avlopps reningsverk Snart börjar grönskan att ta fart igen, därför vill jag passa på och önska er en riktigt skön vår. Foto: anders nilsson, Ulf Jonson Vd VVS-Information VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Tfn: , E-post: Ansvarig utgivare: Ulf Jonson Producerad av: Roxx Media Sverige, Projektledare: Micael Lindgren Texter: Håkan Hellström Layout: Örjan Folcke Tryck: Printfabriken, Karlskrona,

3 Ansvaret för nya ROT-avdraget ska ligga på säljaren För att förbättra situationen på arbetsmarknaden och minska svartarbete inom byggsektorn införs ett ROT-avdrag. Avdraget innebär att köparen får tillbaka hälften av arbetskostnader på upp till kronor i form av skattereduktion. Från och med den 1 juli 2009 införs ett nytt system som innebär att köparen får skattereduktionen direkt vid köpet. Ansvaret ligger därmed på hantverkaren att se till att avdraget är korrekt. Det nya avdraget är i princip en utvidgning av systemet med skattereduktion för hushållsarbete (HUS-avdrag) som omfattar såväl hushållsarbete som till exempel tvätt, städning och barnpassning, som reparations- och byggnads arbete som till exempel målning och tapetsering. Den som vill utnyttja HUS-avdraget kan välja om man vill köpa ROT-arbete eller annat hushållsarbete. Skattereduktionen är 50 procent av det totala underlaget, dock max kronor per år och individ. Reduktionen gäller bara arbetskostnaden, den gäller alltså inte kostnader för till exempel material, utrustning och resor. ROT-avdraget gäller för arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Däremot omfattas inte hyresrätter av avdraget. Pågående lagstiftningsarbete I slutet av mars väntas regeringen lämna en proposition gällande ROT-avdraget till riksdagen. Reglerna föreslås träda i kraft i juni 2009, men ska även gälla retroaktivt för de ROT-arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december Lagstiftningsarbetet pågår alltså. Skatteverket har därför svårt att lämna exakta besked om vilka arbeten som ska ge rätt till skattereduktion innan lagförslaget är klart. Det går att få viss vägledning från Skatteverkets praxis från tidigare perioder med ROT-skatteavdrag och från möjligheten att göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll när man säljer en privatbostad. Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte. När det gäller markarbeten är det fortfarande inte helt klart vilka arbeten som kommer att ge rätt till skattereduktion. Detta är fakturamodellen Det är fortfarande svårt att få exakta besked om vilka arbeten som omfattas av ROT-avdraget. Ansvaret ligger på säljaren Den 1 juli 2009 införs enligt förslaget ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att köparen får preliminär skattereduktion direkt vid köpet. Det betyder att bedömningen om vad som omfattas av ROTavdraget ska göras av säljaren redan vid köpet, vilket Skatteverket räknar med kommer att innebära en ökad administrativ börda för företaget. I sitt remissvar trycker därför Skatteverket särskilt på nödvändigheten med att lagtexten utformas så tydligt som möjligt. Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. Den som köper hushållstjänster eller byggtjänster den 1 juli eller senare får bara skattereduktion förutsatt att han eller hon har betalat halva arbetskostnaden till säljaren av tjänsten. Det går inte att skicka in en ansökan i efterhand. VVS-montör är ett framtidsyrke I Arbetsförmedlings rapport Var finns jobben? förutspås en ökad arbetslöshet inom de flesta branscher. Några yrken klarar sig dock bättre än andra, och dit hör bland annat VVS-montör. I rapporten listas tio yrken med en gynnsam arbetsmarknad på både kort och lång sikt. Det är yrken där rekryteringsbehovet är större än arbetskraftstillgången eller där kompetensen hos de arbetssökande inte matchar anställningsbehoven. För arbetsgivare betyder det att det blir svårt att hitta kvalificerad arbetskraft inom dessa yrken. Listan innehåller kvalificerade yrken inom hälso- och sjukvård, data, pedagogik samt VVS-montörer. På kort sikt påverkar bland annat det nya ROT-avdraget, på längre sikt är stora pensionsavgångar, få utbildade och ökade investeringar faktorer som påverkar efterfrågan på arbetskraft. FOTO: Jennifer nemie 3

4 Detta är gymnasiala lärlingsutbildningen Hösten 2008 startade försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, ett försök som sträcker sig fram till våren Inför höstens skolstart har elever möjlighet att söka lärlingsutbildningen, som innebär att minst halva utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Foto: anders nilsson Lärlingsförsöket är öppet för alla elever som tagits in på ett nationellt eller specialutformat yrkesförberedande program, eller på en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande ett nationellt eller specialutformat program. Därefter kan eleven ansöka om övergång till försöksverksamheten. Elever inom lärlingsförsöket kan vara anställda på ett företag under sin utbildning eller genomgå utbildningen utan att vara anställd. Saknar grundläggande behörighet För att ge plats åt den arbetsplatsförlagda tiden är det möjligt för elever inom försöket att läsa färre kärnämnen än vad som normalt ingår i en gymnasieutbildning, vilket innebär att man då saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Kritiska röster inom VVS-branschen har höjts kring detta faktum, samt att lärlingsutbildningen konkurrerar med andra redan existerande utbildningar. Dessutom ligger ett större utbildningsansvar på företagen och deras handledare än vid traditionell gymnasiepraktik. 309 lärlingar inom energiprogrammet Statistik från Skolverket visar att Byggprogrammet är det program med flest elever inom lärlingsförsöket under läsåret 2008/ 2009, därefter följer fordonsprogrammet. Inom energiprogrammet går 309 elever i lärlingsförsöket. Fem av de åtta mest förekommande programmen är sådana som vanligtvis domineras av pojkar. 309 elever inom energiprogrammet går i lärlingsförsöket. Läraren Torgny Gille diskuterar med eleverna Martin Malm och Fredrik Palmö.. Gymnasieskolan Refis Ökat intresse för utbild Rektor Robert Waardahl på Refis ser ett ökande intresse för gymnasieutbildningen av VVS-montörer. De elever som söker sig till yrket är dessutom mer motiverade än tidigare, så han ser positivt på framtiden. Men den nya gymnasiala lärlingsutbildningen har han däremot svårt att se fördelar med. Refis rektor Robert Waardahl Gymnasiefriskolan Refis (Rörentreprenörernas Fri skola i Stockholm) i Liljeholmen startade för sex år efter att tre fjärdedelar av de gymnasiala VVS-utbildningarna i Storstockholm lagts ned på grund av bristande elevintresse. Skolan tillkom på initiativ från VVS-Företagen i Stockholm, som insåg att något var tvunget att göras när utbildningarna hade allt svårare att locka elever och är dessutom bland de dyraste att anordna för ett gymnasium. För att Refis skulle kunna ta emot sina första elever gick varje medlemsföretag i VVS- Företagen i Stockholm in med ett bidrag per anställd som blev skolans startkapital. I dag har vi 120 elever, 40 i varje årskurs, och det är på den nivån vi ska ligga, berättar Robert Waardahl. Av dessa 120 är fyra flickor, vilket är fler än någonsin. Hög intagningspoäng Robert arbetade tidigare som lärare vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge, ett av de få gymnasier som då behöll sin utbildning av VVS-montörer. Nu ser vi att allt fler skolor i Stockholmsområdet satsar på VVS igen, inte minst många friskolor, säger han. Det gör att den redan hårda konkurrensen om eleverna blir allt hårdare. Trots det har vi fler sökande än någonsin. I höstas hade vi cirka 100 elever som sökt men inte fick plats på utbildningen. Intagningspoängen för att komma in här i dag ligger på 205 poäng, vilket är mycket högt. Det kan man jämföra med 165 poäng för fem år sedan. Det märks på eleverna som är mer motiverade och har mycket bättre förkunskaper än tidigare. Vi har än så länge ganska lätt att få lärlingsplatser, men även här märker vi av konkurrensen från andra skolor. Rätt så vansinnigt Vid sidan av den treåriga gymnasieutbildningen till VVS-montör erbjuder Refis även uppdragsutbildningar för företag. Man har däremot inte valt att satsa på försöksverksamheten med den gymnasiala lärlingsverksamheten. 4

5 Centrum för livslångt lärande Lång erfarenhet av lärlingsutbildningar Andreas Johnsson dokumenterar en av sina uppgifter i verkstaden. ningen till VVS-montör Jag tror inte på den modellen, säger Robert Waardahl. Företagen som tar emot lärlingarna är bra på att utföra jobb och tjäna pengar, men har inte kompetensen för att utbilda elever. Det är ett faktum att många företag har specialiserat sig inom ett visst område och det blir då omöjligt att få en tillräcklig bredd i lärlingsutbildningen. Få företag kan i dag tillhandahålla alla delar som en elev behöver för att kunna gå ut i arbetslivet. Jag tror att de som tagit fram försöket har ganska dåliga branschkunskaper, säger han. Företagen som tar emot lärlingarna får ett alltför stort ansvar, det hela är rätt så vansinnigt. Rätt val Niklas Larsson började på ett av de teoretiska gymnasieprogrammen, men han kände att hellre ville gå ett av yrkesinriktade. Niklas Larsson Jag kollade på lite olika branscher, bland annat el eftersom min farsa är elektriker, säger han. Men jag fastnade till slut för VVS. Efter ettan försökte jag komma in på Refis men hamnade långt ned i reservlistan. Jag valde att fortsätta andra året på samhällsprogrammet, men när jag kom in på Refis vid andra försöket började jag här. Niklas Larsson går i andra årskursen på Refis. Det känns verkligen som om jag har gjort rätt val, VVS är ett kul jobb. Jag har gjort praktik på en jättebra firma och hoppas kunna fortsätta där efter trean. Jämför man med mina klasskamrater på samhällsprogrammet så kan jag nog räkna med att få ett jobb direkt efter gymnasiet. Robert Waardahl bekräftar bilden av framtidsutsikterna. Det ser rätt bra ut för våra elever trots allt just nu, säger han. Vi erbjuder en hög kvalitet och våra elever klarar sig bra ute i arbetslivet. Läs mer: I höstas startade gymnasiala lärlingsutbildningar över hela landet. I Heby har dock gymnasiala lärlingsutbildningar erbjudits elever vid individuella programmet sedan höstterminen Den stora skillnaden för oss är att i dag kan alla elever söka till den gymnasiala lärlingsutbildningen, mot att det enbart var möjligt för elever på det individuella programmet (IV), säger Larsåke Larsson, lärare på lärlingsutbildningen vid CLL, Centrum för livslångt lärande, i Heby. Det individuella programmet vänder sig till den som av olika skäl inte läser på något av de nationella gymnasieprogrammen, till exempel saknar behörighet eller inte har kommit på den sökta utbildningen. Säkrar återväxten Vi har i dag lärlingselever i alla tre årskurser och vi gör ingen skillnad på de som går IV eller ett nationellt program, säger Larsåke Larsson. Totalt har vi 21 lärlingar ute på olika företag. Våra lärlingar är ute på företagen fyra dagar i veckan de första två åren och två dagar i veckan det tredje året, säger han. Många trivs bra i skolan fastän de var skoltrötta när de började. En del av det beror kanske på att arbetslivet är ganska tufft jämfört med skolan, där är det ju inte minst lite kortare arbetsdagar. Säkrar återväxten Ett av de företag som tar emot lärlingar från Heby är VVE Teknik i Uppsala. Att blanda teoretisk och praktisk utbildning på det här sättet är ett bra sätt att utbilda sig på inom VVS, säger Bo Liljestrand, projektledare på VVE-Teknik. Vi tar emot en lärling åt gången främst för att vi tycker att det är viktig att ställa upp för att säkra återväxten. Vår lärling är ute på alla typer av jobb, både service och installationsarbeten, säger Bo. Vi följer Yrkesnämndens krav på utbildning för att kunna ta det viktiga slutprovet och få chans att erhålla VS-certifikat. Händer inget drastiskt med tillgången på arbeten så kommer vår lärling att få anställning här efter gymnasiet, säger han. Läs mer: FOTO: anders nilsson 5

6 Gasellföretagare såväl 2006 som 2007, Joakim Olsson på Värme Industri Sanitet i Kävlinge ser trots allt positivt på framtiden: För mig är det självklart att se lågkonjunkturen som en möjlighet. Värme Industri Sanitet i Kävlinge Lågkonjunkturen är en möjlighet Som de flesta andra i branschen känner Joakim Olsson på Värme Industri Sanitet i Kävlinge av den pågående lågkonjunkturen. Nyproduktionen har till exempel helt försvunnit, säger han. Men det finns olika sätt att se på en lågkonjunktur, och för mig är det självklart att se det som en möjlighet. Det kan ju bara gå åt ett håll! Foto: tomaz lundstedt Joakim Olsson vet vad han pratar om. Vid den förra nedgången på marknaden i början av 1990-talet startade han sitt eget företag efter att ha slutat skolan i nian och börjat arbeta som lärling. När han inte fick bli arbetsledare på grund av sin låga ålder startade han eget 19 år gammal blev han årets företagare i Kävlinge kommun och företaget blev ett av Sveriges gasellföretag både 2006 och Står på flera ben Jag är entreprenör och gillar att göra goda affärer, samtidigt som jag inte är rädd för att engagera mig och hjälpa till där det behövs, säger Joakim. Tack vare bredd och flexibilitet i vår verksamhet klarar vi oss trots allt bra, än så länge i alla fall. Genom att satsa på kompetenshöjning inom flera olika områden har företaget flera ben att stå på. Så när ett ben känns osäkert går det att ta stöd i något av de andra. Tyngdpunkten ligger på värme och kyla, inte minst alternativa energikällor som värmepumpar, fjärrvärme, pellets, solfångare och vindkraftverk. Man arbetar även med traditionell VVS, som service, installationer, reparationer och badrumsrenoveringar. Vi har också satsat på den särskilda behörighet som behövs för att jobba med naturgas, något som ökar i efterfrågan, säger Joakim. Utbildning skapar flexibilitet För att kunna anpassa sig efter marknadens behov är utbildning en viktig förutsättning. Säker Vatteninstallation är ett exempel, där var vi tidigt ute och certifierade oss redan 2005, säger Joakim. I dag efterfrågar allt fler kunder detta, efter en trög start. I slutet av 2007 utbildades personal i tryckprovning med gas, tillsammans med kylbehörigheten är det kom petens som gör det möjligt för oss att arbeta med nya saker. Joakim Olsson har också valt att satsa på energideklarationer, för ändamålet har han bildat ett särskilt bolag: Värme Industri Sanitet Energi AB, i dag med fyra anställda. Vi har knappt kommit igång med att marknadsföra oss, men det är ett område med mycket stor efterfrågan just nu, säger han. Vi jobbar just nu främst med befintliga kunder, men förhoppningen är att de nya kunder som vi får genom energideklarationerna också vänder sig till oss för andra jobb. När det gäller att hitta nya inriktningar får man gå lite på känsla, det gäller att se kunna framtida behov för att satsa rätt, säger Joakim Olsson. 6

7 Nya kurser för leverantörerna Idéhandböckerna kan användas både som utbildningsmaterial och direkt i arbetet för att ge kunskap om energisparåtgärder. Utbildningsmaterial i form av idéhandböcker VVS Företagen har tagit fram en serie idéhand böcker som både kan användas som utbildningsmaterial och direkt i arbetet för att ge kunskap om energisparåtgärder. Energihandboken och Renoveringshandboken är nya för i år. Små åtgärder kan ge stora förbättringar i det långa loppet. När det gäller energibesparingar finns det mycket att vinna på att både sätta sig in i detaljerna och se till helheten. För att göra det enklare för både beställare och installatörer att göra energibesparingar i fastigheter har VVS Företagen tagit fram idéhandböcker inom energikunskap som ska ge en bättre överblick över hela energiområdet. Ger överblick Det kan vara svårt för såväl en enskild installatör som en beställare att få överblick över de energibesparande åtgärder som kan genomföras i en fastighet. En ventilationsinstallatör kan till exempel stimuleras att se möjligheter till energibesparingar även inom andra delar av VVS. För en beställare kan det innebära en ny förståelse för hur en installatör kan hjälpa till med energibesparingar. Syftet med materialet är att göra det enklare att skapa positiva synergieffekter mellan olika delar av VVS. Energihandboken I början av förra året kom Framtidssäkra byggnader, som hittills har kommit ut i exemplar, säger Roland Jonsson på VVS Företagen. Nu har Energihandboken kommit ut i början av Den går mer på djupet när det gäller tekniska detaljer. Böckerna ger praktiska exempel på lönsamma, energibesparande åtgärder och är tänkta att fungera som ett hjälpmedel även utanför kursprogrammen och ge kun skap direkt när det behövs i arbetet. Vi riktar oss både till beställare och till installatörer, berättar Roland Jonsson. Underlag för utbildning Energihandboken fungerar som underlag för en tredagarsutbildning i energieffektivisering som startar under våren 2009 i regi av UIC, Installatörernas Utbildningscentrum. I vår kommer också nästa idéhandbok, Renoveringshandboken. Den riktar sig främst till ägare och förvaltare av byggnader, med fokus på renovering av miljonprogramshus, säger Roland Jonsson. Den har också större fokus på VVS. Mer information om handböckerna kan du få från Roland Jonsson, VVS Företagen, Boken Framtidssäkra byggnader har hittills kommit ut i exemplar. Tillverkaren Uponors utbildningsverksamhet Uponor Academy utbildade totalt personer under Intresset för utbildningarna har ökat stort de senaste åren, säger Marcus Sporrong utbildningsansvarig på Uponor. Där- emot har vi än så länge inte märkt av att lågkonjunkturen fått installatörerna att söka sig till utbildningarna i ännu större utsträckning. Det kan bero på att många installatörer fortfarande har haft fullt upp under hösten. I början av året har han sett en viss intresseökning. En grupp som vi har haft lite svårt att locka till oss tidigare har däremot visat betydligt större intresse, nämligen konsulterna, säger Marcus Sporrong. Den yrkesgruppen ligger före installatören i byggskedet och känner troligen av en nedgång snabbare. Nyheter till hösten På Uponor Academy har man inte anpassat kursutbudet med tanke på konjunkturen, men inför hösten kommer vissa nyheter. Det är naturligt att vidareutveckla utbildningarna oavsett konjunktur, säger Marcus Sporrong. Det man kan tänka sig är att rikta in sig ännu mer på bygg- och konsult sidan. Ett annat område som jag tror kommer att efterfrågas är utbildningar inom komfortkyla. Under 2008 kunde man se något av en renässans för golvvärmeutbildningar i och med att det har skett en hel del utveckling på detta område, till exempel rumsreglering. Läs mer: Det är naturligt att vidareutveckla utbildningarna oavsett konjunktur, säger Marcus Sporrong. foto: marcus nilsson, Uponor 7

8 Returadress: VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Foto: Tomaz lundstedt Ny energimärkning av tappvattenarmaturer Ett nytt system för klassning och märkning av tappvattenarmaturer ska underlätta energieffektivisering. Systemet planeras vara färdigt att tas i bruk under Det som började som en tekniktävling anordnad av Stockholms stad och Energimyndigheten har i dag kommit fram till remisstadiet inför ett nytt märkningssystem. Förarbetet har tagit ungefär ett år. Armaturtillverkare, myndigheter, byggföretag, intresseorganisationer och andra intressenter har nu våren på sig att komma med åsikter på hur en klassningsstandard ska se ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna presentera en standard för testning och klassning under året, säger Sten-Ivan Bylund på teknikkonsultföretaget Structor. Parallellt pågår ett arbete för själva märkningsreglerna: hur armaturerna ska märkas, vem som kan märka och hur man ska certifieras. Klassnings- och märkningssystemet omfattar köksarmaturer och tvättställsblandare. Klassnings- och märkningssystemet omfattar köksarmaturer och tvättställsblandare. När systemet är färdigt påbörjas arbetet med att ta fram ett liknande system för duscharmaturer. Anledningen till att vi skiljer dem åt är att duscharmaturerna är mer komplicerade, säger Sten-Ivan Bylund. Vi ska till exempel bestämma om det är hela duschsetet med duschhandtag/slang som ska omfattas eller bara blandaren. I handeln säljs hela duschset eller termostatblandare var för sig och detta komplicerar standardiseringen en aning. Bakgrund Varje år säljs ungefär 1,2 miljoner tappvattenarmaturer i Sverige. Ett hushåll kan spara 40 procent av energianvändningen för varmvatten genom att välja energieffektiva kranar. I Sverige skulle cirka 4 TWh kunna sparas på ett år, inom hela EU är motsvarande siffra cirka 60 TWh. Tester har visat att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika fabrikat och modeller av tappvattenarmaturer, men det finns i dag ingen vägledning till köpare om armaturernas energieffektivitet. För att ge en objektiv och tydlig information om energieffektiviteten startades arbetet med ett klassnings- och märkningssystem. Bakom projektet står bland annat Boverket, Energimyndigheten, HBV och SIS. Dessutom finns flera tillverkare samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Structor med i projektet RSK-databasen med artiklar hittar du enklast via VVS-Infos hemsida. Ökad tillgänglighet tack vare RSK-databasen I RSK-databasen hittar du information om över artiklar, varav cirka är så kallade aktiva artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Under de senaste åren har antalet sökningar i RSK-databasen ökat dramatiskt. Ständigt uppdaterad statistik kan du se på VVS-Infos hemsida. Surfa in på och gå sedan in i RSK-databasen. Här ser du dagsaktuell information om antal sökningar månadsvis och vilka sökvägar som användarna har valt. Statistiken visar att RSK-databasen drar till sig allt större intresse. Under 2008 gjordes i genomsnitt sökningar varje månad, vilket ger ett totalt antal sökningar på för hela året. Antalet sökningar har ökat stadigt varje år sedan 2004, då totalt sökningar gjordes. En rejäl ökning ägde rum mellan 2007, då sökningar gjordes, och Rekordmånga sökningar Tittar man på en enskild månad kan man verkligen se hur RSK-databasen på nätet förbättrat tillgängligheten och möjligheterna att göra sökningar. Jämför man antalet sökningar som gjorts på samtliga sju siffror i ett RSK-nummer under augusti år 2004, 2006 och 2008 är skillnaden slående. I augusti 2004 gjordes sökningar, i augusti sökningar och i augusti förra året sökningar! Det gör den sistnämnda månaden exceptionell även med tanke förra årets rekordsnitt. 8

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa Forum för tjänsteföretagare Med andra ord, de snabbast växande branscherna sysselsättningsmässigt är nästan alla förknippade med olika typer av tjänster. ur

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer