Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information # Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen"

Transkript

1 Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information # Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

2 vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat bra år 2008 står vi inför ett år som förmodligen kommer slår rekord i motsatt riktning för många företag. Den förmodade lågkonjunkturen innebär samtidigt ett utmärkt tillfälle att rusta företaget inför den kommande vändningen i konjunkturen. Ett bra sätt är att skaffa sig ny kunskap, till exempel produktinformation, ekonomi eller IT. Listan kan göras lång. Det finns ett ordspråk som lyder ungefär Kunskapens börda är lätt att bära. Så är det onekligen, men det kan ibland vara lite svårt att komma till skott med att lära sig något nytt eller fördjupa sin kunskap i ett visst ämne. I högkonjunktur brukar man tänka att man inte hinner, i sämre tider kan det finnas andra anledningar till att man inte fortbildar sig och sin personal. RSK-basen ett verktyg för branschen! Att RSK-systemet används i hela branschen råder det inga tvivel om! Det görs igenomsnitt drygt sökningar per månad i databasen, något som ställer stora krav på att den information som finns där är korrekt. Under året kommer även vissa av de grossister som har avtal om vår Webservice börja använda databasen online i sina e-handelsplatser. Detta ökar ytterligare kraven på korrekta och fullständiga uppgifter på produkterna i basen. Att e-handelsplatserna använder databasen betyder att de inte själva behöver uppdatera sitt eget system på bilder och dokument, utan uppgifterna hämtas i realtid från RSK-basen. Vad detta betyder för er som är leverantörer är att ni bara behöver se till att RSK-databasen är uppdaterad. Med andra ord Allt om VVS på ett ställe. Fakta om RSK-databasen Över sökningar per månad Över artiklar Mer än bilder Mer än dokument Information om VVS-branschen VVS-information företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen. (På hemsidan finns RSKdatabasen.) VVs-fabrikanternas råd VVS-industrins bransch organisation för leverantörer av VVS-material Svenska Rörgrossistföreningen VVS branschorgan för svenska vvs-grossister VVS Företagen bransch- och arbets givar organisation för installationsföretag inom vvs vvs-auktorisation ideell förening för auktoriseringen Säker Vatten installation svenskt vatten branschorganisation för Sveriges vattenoch avlopps reningsverk Snart börjar grönskan att ta fart igen, därför vill jag passa på och önska er en riktigt skön vår. Foto: anders nilsson, Ulf Jonson Vd VVS-Information VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Tfn: , E-post: Ansvarig utgivare: Ulf Jonson Producerad av: Roxx Media Sverige, Projektledare: Micael Lindgren Texter: Håkan Hellström Layout: Örjan Folcke Tryck: Printfabriken, Karlskrona,

3 Ansvaret för nya ROT-avdraget ska ligga på säljaren För att förbättra situationen på arbetsmarknaden och minska svartarbete inom byggsektorn införs ett ROT-avdrag. Avdraget innebär att köparen får tillbaka hälften av arbetskostnader på upp till kronor i form av skattereduktion. Från och med den 1 juli 2009 införs ett nytt system som innebär att köparen får skattereduktionen direkt vid köpet. Ansvaret ligger därmed på hantverkaren att se till att avdraget är korrekt. Det nya avdraget är i princip en utvidgning av systemet med skattereduktion för hushållsarbete (HUS-avdrag) som omfattar såväl hushållsarbete som till exempel tvätt, städning och barnpassning, som reparations- och byggnads arbete som till exempel målning och tapetsering. Den som vill utnyttja HUS-avdraget kan välja om man vill köpa ROT-arbete eller annat hushållsarbete. Skattereduktionen är 50 procent av det totala underlaget, dock max kronor per år och individ. Reduktionen gäller bara arbetskostnaden, den gäller alltså inte kostnader för till exempel material, utrustning och resor. ROT-avdraget gäller för arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Däremot omfattas inte hyresrätter av avdraget. Pågående lagstiftningsarbete I slutet av mars väntas regeringen lämna en proposition gällande ROT-avdraget till riksdagen. Reglerna föreslås träda i kraft i juni 2009, men ska även gälla retroaktivt för de ROT-arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december Lagstiftningsarbetet pågår alltså. Skatteverket har därför svårt att lämna exakta besked om vilka arbeten som ska ge rätt till skattereduktion innan lagförslaget är klart. Det går att få viss vägledning från Skatteverkets praxis från tidigare perioder med ROT-skatteavdrag och från möjligheten att göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll när man säljer en privatbostad. Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte. När det gäller markarbeten är det fortfarande inte helt klart vilka arbeten som kommer att ge rätt till skattereduktion. Detta är fakturamodellen Det är fortfarande svårt att få exakta besked om vilka arbeten som omfattas av ROT-avdraget. Ansvaret ligger på säljaren Den 1 juli 2009 införs enligt förslaget ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att köparen får preliminär skattereduktion direkt vid köpet. Det betyder att bedömningen om vad som omfattas av ROTavdraget ska göras av säljaren redan vid köpet, vilket Skatteverket räknar med kommer att innebära en ökad administrativ börda för företaget. I sitt remissvar trycker därför Skatteverket särskilt på nödvändigheten med att lagtexten utformas så tydligt som möjligt. Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. Den som köper hushållstjänster eller byggtjänster den 1 juli eller senare får bara skattereduktion förutsatt att han eller hon har betalat halva arbetskostnaden till säljaren av tjänsten. Det går inte att skicka in en ansökan i efterhand. VVS-montör är ett framtidsyrke I Arbetsförmedlings rapport Var finns jobben? förutspås en ökad arbetslöshet inom de flesta branscher. Några yrken klarar sig dock bättre än andra, och dit hör bland annat VVS-montör. I rapporten listas tio yrken med en gynnsam arbetsmarknad på både kort och lång sikt. Det är yrken där rekryteringsbehovet är större än arbetskraftstillgången eller där kompetensen hos de arbetssökande inte matchar anställningsbehoven. För arbetsgivare betyder det att det blir svårt att hitta kvalificerad arbetskraft inom dessa yrken. Listan innehåller kvalificerade yrken inom hälso- och sjukvård, data, pedagogik samt VVS-montörer. På kort sikt påverkar bland annat det nya ROT-avdraget, på längre sikt är stora pensionsavgångar, få utbildade och ökade investeringar faktorer som påverkar efterfrågan på arbetskraft. FOTO: Jennifer nemie 3

4 Detta är gymnasiala lärlingsutbildningen Hösten 2008 startade försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, ett försök som sträcker sig fram till våren Inför höstens skolstart har elever möjlighet att söka lärlingsutbildningen, som innebär att minst halva utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Foto: anders nilsson Lärlingsförsöket är öppet för alla elever som tagits in på ett nationellt eller specialutformat yrkesförberedande program, eller på en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande ett nationellt eller specialutformat program. Därefter kan eleven ansöka om övergång till försöksverksamheten. Elever inom lärlingsförsöket kan vara anställda på ett företag under sin utbildning eller genomgå utbildningen utan att vara anställd. Saknar grundläggande behörighet För att ge plats åt den arbetsplatsförlagda tiden är det möjligt för elever inom försöket att läsa färre kärnämnen än vad som normalt ingår i en gymnasieutbildning, vilket innebär att man då saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Kritiska röster inom VVS-branschen har höjts kring detta faktum, samt att lärlingsutbildningen konkurrerar med andra redan existerande utbildningar. Dessutom ligger ett större utbildningsansvar på företagen och deras handledare än vid traditionell gymnasiepraktik. 309 lärlingar inom energiprogrammet Statistik från Skolverket visar att Byggprogrammet är det program med flest elever inom lärlingsförsöket under läsåret 2008/ 2009, därefter följer fordonsprogrammet. Inom energiprogrammet går 309 elever i lärlingsförsöket. Fem av de åtta mest förekommande programmen är sådana som vanligtvis domineras av pojkar. 309 elever inom energiprogrammet går i lärlingsförsöket. Läraren Torgny Gille diskuterar med eleverna Martin Malm och Fredrik Palmö.. Gymnasieskolan Refis Ökat intresse för utbild Rektor Robert Waardahl på Refis ser ett ökande intresse för gymnasieutbildningen av VVS-montörer. De elever som söker sig till yrket är dessutom mer motiverade än tidigare, så han ser positivt på framtiden. Men den nya gymnasiala lärlingsutbildningen har han däremot svårt att se fördelar med. Refis rektor Robert Waardahl Gymnasiefriskolan Refis (Rörentreprenörernas Fri skola i Stockholm) i Liljeholmen startade för sex år efter att tre fjärdedelar av de gymnasiala VVS-utbildningarna i Storstockholm lagts ned på grund av bristande elevintresse. Skolan tillkom på initiativ från VVS-Företagen i Stockholm, som insåg att något var tvunget att göras när utbildningarna hade allt svårare att locka elever och är dessutom bland de dyraste att anordna för ett gymnasium. För att Refis skulle kunna ta emot sina första elever gick varje medlemsföretag i VVS- Företagen i Stockholm in med ett bidrag per anställd som blev skolans startkapital. I dag har vi 120 elever, 40 i varje årskurs, och det är på den nivån vi ska ligga, berättar Robert Waardahl. Av dessa 120 är fyra flickor, vilket är fler än någonsin. Hög intagningspoäng Robert arbetade tidigare som lärare vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge, ett av de få gymnasier som då behöll sin utbildning av VVS-montörer. Nu ser vi att allt fler skolor i Stockholmsområdet satsar på VVS igen, inte minst många friskolor, säger han. Det gör att den redan hårda konkurrensen om eleverna blir allt hårdare. Trots det har vi fler sökande än någonsin. I höstas hade vi cirka 100 elever som sökt men inte fick plats på utbildningen. Intagningspoängen för att komma in här i dag ligger på 205 poäng, vilket är mycket högt. Det kan man jämföra med 165 poäng för fem år sedan. Det märks på eleverna som är mer motiverade och har mycket bättre förkunskaper än tidigare. Vi har än så länge ganska lätt att få lärlingsplatser, men även här märker vi av konkurrensen från andra skolor. Rätt så vansinnigt Vid sidan av den treåriga gymnasieutbildningen till VVS-montör erbjuder Refis även uppdragsutbildningar för företag. Man har däremot inte valt att satsa på försöksverksamheten med den gymnasiala lärlingsverksamheten. 4

5 Centrum för livslångt lärande Lång erfarenhet av lärlingsutbildningar Andreas Johnsson dokumenterar en av sina uppgifter i verkstaden. ningen till VVS-montör Jag tror inte på den modellen, säger Robert Waardahl. Företagen som tar emot lärlingarna är bra på att utföra jobb och tjäna pengar, men har inte kompetensen för att utbilda elever. Det är ett faktum att många företag har specialiserat sig inom ett visst område och det blir då omöjligt att få en tillräcklig bredd i lärlingsutbildningen. Få företag kan i dag tillhandahålla alla delar som en elev behöver för att kunna gå ut i arbetslivet. Jag tror att de som tagit fram försöket har ganska dåliga branschkunskaper, säger han. Företagen som tar emot lärlingarna får ett alltför stort ansvar, det hela är rätt så vansinnigt. Rätt val Niklas Larsson började på ett av de teoretiska gymnasieprogrammen, men han kände att hellre ville gå ett av yrkesinriktade. Niklas Larsson Jag kollade på lite olika branscher, bland annat el eftersom min farsa är elektriker, säger han. Men jag fastnade till slut för VVS. Efter ettan försökte jag komma in på Refis men hamnade långt ned i reservlistan. Jag valde att fortsätta andra året på samhällsprogrammet, men när jag kom in på Refis vid andra försöket började jag här. Niklas Larsson går i andra årskursen på Refis. Det känns verkligen som om jag har gjort rätt val, VVS är ett kul jobb. Jag har gjort praktik på en jättebra firma och hoppas kunna fortsätta där efter trean. Jämför man med mina klasskamrater på samhällsprogrammet så kan jag nog räkna med att få ett jobb direkt efter gymnasiet. Robert Waardahl bekräftar bilden av framtidsutsikterna. Det ser rätt bra ut för våra elever trots allt just nu, säger han. Vi erbjuder en hög kvalitet och våra elever klarar sig bra ute i arbetslivet. Läs mer: I höstas startade gymnasiala lärlingsutbildningar över hela landet. I Heby har dock gymnasiala lärlingsutbildningar erbjudits elever vid individuella programmet sedan höstterminen Den stora skillnaden för oss är att i dag kan alla elever söka till den gymnasiala lärlingsutbildningen, mot att det enbart var möjligt för elever på det individuella programmet (IV), säger Larsåke Larsson, lärare på lärlingsutbildningen vid CLL, Centrum för livslångt lärande, i Heby. Det individuella programmet vänder sig till den som av olika skäl inte läser på något av de nationella gymnasieprogrammen, till exempel saknar behörighet eller inte har kommit på den sökta utbildningen. Säkrar återväxten Vi har i dag lärlingselever i alla tre årskurser och vi gör ingen skillnad på de som går IV eller ett nationellt program, säger Larsåke Larsson. Totalt har vi 21 lärlingar ute på olika företag. Våra lärlingar är ute på företagen fyra dagar i veckan de första två åren och två dagar i veckan det tredje året, säger han. Många trivs bra i skolan fastän de var skoltrötta när de började. En del av det beror kanske på att arbetslivet är ganska tufft jämfört med skolan, där är det ju inte minst lite kortare arbetsdagar. Säkrar återväxten Ett av de företag som tar emot lärlingar från Heby är VVE Teknik i Uppsala. Att blanda teoretisk och praktisk utbildning på det här sättet är ett bra sätt att utbilda sig på inom VVS, säger Bo Liljestrand, projektledare på VVE-Teknik. Vi tar emot en lärling åt gången främst för att vi tycker att det är viktig att ställa upp för att säkra återväxten. Vår lärling är ute på alla typer av jobb, både service och installationsarbeten, säger Bo. Vi följer Yrkesnämndens krav på utbildning för att kunna ta det viktiga slutprovet och få chans att erhålla VS-certifikat. Händer inget drastiskt med tillgången på arbeten så kommer vår lärling att få anställning här efter gymnasiet, säger han. Läs mer: FOTO: anders nilsson 5

6 Gasellföretagare såväl 2006 som 2007, Joakim Olsson på Värme Industri Sanitet i Kävlinge ser trots allt positivt på framtiden: För mig är det självklart att se lågkonjunkturen som en möjlighet. Värme Industri Sanitet i Kävlinge Lågkonjunkturen är en möjlighet Som de flesta andra i branschen känner Joakim Olsson på Värme Industri Sanitet i Kävlinge av den pågående lågkonjunkturen. Nyproduktionen har till exempel helt försvunnit, säger han. Men det finns olika sätt att se på en lågkonjunktur, och för mig är det självklart att se det som en möjlighet. Det kan ju bara gå åt ett håll! Foto: tomaz lundstedt Joakim Olsson vet vad han pratar om. Vid den förra nedgången på marknaden i början av 1990-talet startade han sitt eget företag efter att ha slutat skolan i nian och börjat arbeta som lärling. När han inte fick bli arbetsledare på grund av sin låga ålder startade han eget 19 år gammal blev han årets företagare i Kävlinge kommun och företaget blev ett av Sveriges gasellföretag både 2006 och Står på flera ben Jag är entreprenör och gillar att göra goda affärer, samtidigt som jag inte är rädd för att engagera mig och hjälpa till där det behövs, säger Joakim. Tack vare bredd och flexibilitet i vår verksamhet klarar vi oss trots allt bra, än så länge i alla fall. Genom att satsa på kompetenshöjning inom flera olika områden har företaget flera ben att stå på. Så när ett ben känns osäkert går det att ta stöd i något av de andra. Tyngdpunkten ligger på värme och kyla, inte minst alternativa energikällor som värmepumpar, fjärrvärme, pellets, solfångare och vindkraftverk. Man arbetar även med traditionell VVS, som service, installationer, reparationer och badrumsrenoveringar. Vi har också satsat på den särskilda behörighet som behövs för att jobba med naturgas, något som ökar i efterfrågan, säger Joakim. Utbildning skapar flexibilitet För att kunna anpassa sig efter marknadens behov är utbildning en viktig förutsättning. Säker Vatteninstallation är ett exempel, där var vi tidigt ute och certifierade oss redan 2005, säger Joakim. I dag efterfrågar allt fler kunder detta, efter en trög start. I slutet av 2007 utbildades personal i tryckprovning med gas, tillsammans med kylbehörigheten är det kom petens som gör det möjligt för oss att arbeta med nya saker. Joakim Olsson har också valt att satsa på energideklarationer, för ändamålet har han bildat ett särskilt bolag: Värme Industri Sanitet Energi AB, i dag med fyra anställda. Vi har knappt kommit igång med att marknadsföra oss, men det är ett område med mycket stor efterfrågan just nu, säger han. Vi jobbar just nu främst med befintliga kunder, men förhoppningen är att de nya kunder som vi får genom energideklarationerna också vänder sig till oss för andra jobb. När det gäller att hitta nya inriktningar får man gå lite på känsla, det gäller att se kunna framtida behov för att satsa rätt, säger Joakim Olsson. 6

7 Nya kurser för leverantörerna Idéhandböckerna kan användas både som utbildningsmaterial och direkt i arbetet för att ge kunskap om energisparåtgärder. Utbildningsmaterial i form av idéhandböcker VVS Företagen har tagit fram en serie idéhand böcker som både kan användas som utbildningsmaterial och direkt i arbetet för att ge kunskap om energisparåtgärder. Energihandboken och Renoveringshandboken är nya för i år. Små åtgärder kan ge stora förbättringar i det långa loppet. När det gäller energibesparingar finns det mycket att vinna på att både sätta sig in i detaljerna och se till helheten. För att göra det enklare för både beställare och installatörer att göra energibesparingar i fastigheter har VVS Företagen tagit fram idéhandböcker inom energikunskap som ska ge en bättre överblick över hela energiområdet. Ger överblick Det kan vara svårt för såväl en enskild installatör som en beställare att få överblick över de energibesparande åtgärder som kan genomföras i en fastighet. En ventilationsinstallatör kan till exempel stimuleras att se möjligheter till energibesparingar även inom andra delar av VVS. För en beställare kan det innebära en ny förståelse för hur en installatör kan hjälpa till med energibesparingar. Syftet med materialet är att göra det enklare att skapa positiva synergieffekter mellan olika delar av VVS. Energihandboken I början av förra året kom Framtidssäkra byggnader, som hittills har kommit ut i exemplar, säger Roland Jonsson på VVS Företagen. Nu har Energihandboken kommit ut i början av Den går mer på djupet när det gäller tekniska detaljer. Böckerna ger praktiska exempel på lönsamma, energibesparande åtgärder och är tänkta att fungera som ett hjälpmedel även utanför kursprogrammen och ge kun skap direkt när det behövs i arbetet. Vi riktar oss både till beställare och till installatörer, berättar Roland Jonsson. Underlag för utbildning Energihandboken fungerar som underlag för en tredagarsutbildning i energieffektivisering som startar under våren 2009 i regi av UIC, Installatörernas Utbildningscentrum. I vår kommer också nästa idéhandbok, Renoveringshandboken. Den riktar sig främst till ägare och förvaltare av byggnader, med fokus på renovering av miljonprogramshus, säger Roland Jonsson. Den har också större fokus på VVS. Mer information om handböckerna kan du få från Roland Jonsson, VVS Företagen, Boken Framtidssäkra byggnader har hittills kommit ut i exemplar. Tillverkaren Uponors utbildningsverksamhet Uponor Academy utbildade totalt personer under Intresset för utbildningarna har ökat stort de senaste åren, säger Marcus Sporrong utbildningsansvarig på Uponor. Där- emot har vi än så länge inte märkt av att lågkonjunkturen fått installatörerna att söka sig till utbildningarna i ännu större utsträckning. Det kan bero på att många installatörer fortfarande har haft fullt upp under hösten. I början av året har han sett en viss intresseökning. En grupp som vi har haft lite svårt att locka till oss tidigare har däremot visat betydligt större intresse, nämligen konsulterna, säger Marcus Sporrong. Den yrkesgruppen ligger före installatören i byggskedet och känner troligen av en nedgång snabbare. Nyheter till hösten På Uponor Academy har man inte anpassat kursutbudet med tanke på konjunkturen, men inför hösten kommer vissa nyheter. Det är naturligt att vidareutveckla utbildningarna oavsett konjunktur, säger Marcus Sporrong. Det man kan tänka sig är att rikta in sig ännu mer på bygg- och konsult sidan. Ett annat område som jag tror kommer att efterfrågas är utbildningar inom komfortkyla. Under 2008 kunde man se något av en renässans för golvvärmeutbildningar i och med att det har skett en hel del utveckling på detta område, till exempel rumsreglering. Läs mer: Det är naturligt att vidareutveckla utbildningarna oavsett konjunktur, säger Marcus Sporrong. foto: marcus nilsson, Uponor 7

8 Returadress: VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Foto: Tomaz lundstedt Ny energimärkning av tappvattenarmaturer Ett nytt system för klassning och märkning av tappvattenarmaturer ska underlätta energieffektivisering. Systemet planeras vara färdigt att tas i bruk under Det som började som en tekniktävling anordnad av Stockholms stad och Energimyndigheten har i dag kommit fram till remisstadiet inför ett nytt märkningssystem. Förarbetet har tagit ungefär ett år. Armaturtillverkare, myndigheter, byggföretag, intresseorganisationer och andra intressenter har nu våren på sig att komma med åsikter på hur en klassningsstandard ska se ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna presentera en standard för testning och klassning under året, säger Sten-Ivan Bylund på teknikkonsultföretaget Structor. Parallellt pågår ett arbete för själva märkningsreglerna: hur armaturerna ska märkas, vem som kan märka och hur man ska certifieras. Klassnings- och märkningssystemet omfattar köksarmaturer och tvättställsblandare. Klassnings- och märkningssystemet omfattar köksarmaturer och tvättställsblandare. När systemet är färdigt påbörjas arbetet med att ta fram ett liknande system för duscharmaturer. Anledningen till att vi skiljer dem åt är att duscharmaturerna är mer komplicerade, säger Sten-Ivan Bylund. Vi ska till exempel bestämma om det är hela duschsetet med duschhandtag/slang som ska omfattas eller bara blandaren. I handeln säljs hela duschset eller termostatblandare var för sig och detta komplicerar standardiseringen en aning. Bakgrund Varje år säljs ungefär 1,2 miljoner tappvattenarmaturer i Sverige. Ett hushåll kan spara 40 procent av energianvändningen för varmvatten genom att välja energieffektiva kranar. I Sverige skulle cirka 4 TWh kunna sparas på ett år, inom hela EU är motsvarande siffra cirka 60 TWh. Tester har visat att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika fabrikat och modeller av tappvattenarmaturer, men det finns i dag ingen vägledning till köpare om armaturernas energieffektivitet. För att ge en objektiv och tydlig information om energieffektiviteten startades arbetet med ett klassnings- och märkningssystem. Bakom projektet står bland annat Boverket, Energimyndigheten, HBV och SIS. Dessutom finns flera tillverkare samt Stiftelsen Chalmers Industriteknik och Structor med i projektet RSK-databasen med artiklar hittar du enklast via VVS-Infos hemsida. Ökad tillgänglighet tack vare RSK-databasen I RSK-databasen hittar du information om över artiklar, varav cirka är så kallade aktiva artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Under de senaste åren har antalet sökningar i RSK-databasen ökat dramatiskt. Ständigt uppdaterad statistik kan du se på VVS-Infos hemsida. Surfa in på och gå sedan in i RSK-databasen. Här ser du dagsaktuell information om antal sökningar månadsvis och vilka sökvägar som användarna har valt. Statistiken visar att RSK-databasen drar till sig allt större intresse. Under 2008 gjordes i genomsnitt sökningar varje månad, vilket ger ett totalt antal sökningar på för hela året. Antalet sökningar har ökat stadigt varje år sedan 2004, då totalt sökningar gjordes. En rejäl ökning ägde rum mellan 2007, då sökningar gjordes, och Rekordmånga sökningar Tittar man på en enskild månad kan man verkligen se hur RSK-databasen på nätet förbättrat tillgängligheten och möjligheterna att göra sökningar. Jämför man antalet sökningar som gjorts på samtliga sju siffror i ett RSK-nummer under augusti år 2004, 2006 och 2008 är skillnaden slående. I augusti 2004 gjordes sökningar, i augusti sökningar och i augusti förra året sökningar! Det gör den sistnämnda månaden exceptionell även med tanke förra årets rekordsnitt. 8

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog #210 Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren RSK

Läs mer

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten #209 Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten Tema RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information #111 Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas RSKdatabasen.se Allt om VVS-produkter på ett ställe vvs-ledaren

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten #211 Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Produktdata Produktdata Produktdata Produktdata Användare RSK-databasen Produktdata Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten Nya riktlinjer

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan Förutsättningar för företagande och jobb Rapport från Företagarna augusti 2010 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Småföretagare mycket positiva till

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen.

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Januari 2009 1 Sammanfattning Reformens syfte och omfattning För att

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe RSK-databasen - allt om VVS på ett ställe RSK-numrets livscykel För en del RSK-innehavare börjar resan redan på idéstadiet. Man får en idé om en ny produkt och man söker RSK-nummer som sedan kommer att

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Läsarundersökning Framtid.se

Läsarundersökning Framtid.se Läsarundersökning Framtid.se HÖSTTERMINEN 2012 Läsarundersökning Framtid.se Denna undersökning besvarades under perioden 18 oktober 30 november 2012 via en lösenord- skyddad webbinloggning. Erbjudande

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar Haverdal personliga hus anpassade efter era drömmar Välkommen hem till ditt nya hus Rörvikshus är en mindre och personligare hustillverkare mitt i Småland. Där möbelriket möter trähusriket har vi i 50

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

SLÄTTSJÖN I VRIGSTAD. Bygg ett personligt hus anpassat efter era drömmar!

SLÄTTSJÖN I VRIGSTAD. Bygg ett personligt hus anpassat efter era drömmar! SLÄTTSJÖN I VRIGSTAD Bygg ett personligt hus anpassat efter era drömmar! Vackra tomter med drömläge vid Slättsjön Ta chansen och förverkliga er dröm. Bygg nytt med drömläge vid Slättsjön där man kan njuta

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Kundens guide till ROT-avdraget

Kundens guide till ROT-avdraget Kundens guide till ROT-avdraget En vägledning för privatpersoner som skall köpa tjänster där ROT-avdrag kan bli tillämpligt Kunden Företaget Skatteverket Copyright Förändringskompaniet - 3c All kopiering

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Ett riktigt jobb Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Hej! Det finns de som gillar att läsa recept. De bläddrar i böcker,

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel 1 Till dig som ska börja gymnasiet Det är vi på Svensk Handel som står bakom Lärling i butik. Vi har helt enkelt kopplat samman branschens kompetenser

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning &ROT Detta är en annonsbilaga från C-Media Rut Avdragen SÅ FUNKAR DE TIPS S INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN Matlagning & brunnsborrning ARBETEN SOM GER AVDRAG 2 Detta är en annonsbilaga från C-Media En annonsbilaga

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2 Energiprestanda Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök A ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 C D E F G > 1,6 2,2 > 2,2 2,8 > 2,8 3,4 > 3,4 4,0 > 4,0 4,6 > 4,6 3 bar

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Skatteverket Att: Pia Blank Thörnroos

Skatteverket Att: Pia Blank Thörnroos Bollebygd 16 Juni 2015 Skatteverket Att: Pia Blank Thörnroos Förfrågan till Skatteverket om termografering är berättigat till ROT-avdrag Resume: Sveriges termograförers branschföreningf anser att termografering

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRVUX Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 Maj 2015

Yrkesutbildning nu - BRVUX Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 Maj 2015 Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Boråsregionens Elutbildning i Tranemo och träffar Katja Sievänen som är låssmedslärling i Kinna. Två kompetensmäklare har börjat sitt arbete

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer