Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20"

Transkript

1 Vanliga frågor A-Ö Brf Infanteristen 20 Syftet med denna handledning är att erbjuda uppdaterad information om frågor som rör bostadsrättsföreningen, samt att bidra till att hålla nere kostnaderna för bostadsrättsföreningens medlemmar. Fastigheten är vår gemensamma egendom och var och en måste bidra till att vårda och utveckla den. Handledningen kommer successivt att uppdateras. Synpunkter på hur vi kan utveckla handledningen tas tacksamt emot av någon i styrelsen. Charlotte Haglind

2 A. Allmänna ordningsregler: att inte i lägenheten utföra hög musik eller hålla ljudanläggning igång, så att störningar uppkommer för kringboende. Meddela gärna grannarna med en lapp i porten eller brevlådan om du tänker ha större kalas som kan orsak hög ljudvolym. att i möjligaste mån undvika störande vattentappning (inkl. tvätt- och diskmaskin) i lägenheten mellan kl och att inte i toalettstol spola ned föremål som kan förorsaka stopp i fastighetens avlopp. att inte röka i trapphus eller i hiss eller slänga fimpar på gård, entré och angränsade ytor. Vid störande ombyggnadsarbeten skall styrelsen informeras, se Ombyggnadsarbeten nedan. Vidare skall de boende i huset informeras genom meddelande i brevinkastet med uppgift om vilken typ av renovering och hur länge arbetena väntas pågå samt kontaktuppgifter till den som initierat arbetena. Andrahandsuthyrning: Den som vill upplåta sin lägenhet inom Brf Infanteristen 20 i andra hand skall i god tid ansöka skriftligt om tillstånd hos styrelsen, eftersom föreningen måste veta vilka personer som rör sig i fastigheten och hur vi kan nå dem via telefon. Styrelsen ger ett skriftligt svar på ansökan. Ansökningsblankett finns i Bilaga 1. Uthyrning i andra hand beviljas endast för en begränsad tidsperiod (1 +1 år). I en mindre förening som Brf Infanteristen 20 är skälen mot andrahandsupplåtelser starkare än i en större förening, eftersom det måste finnas förutsättningar att få till stånd ett fungerande styrelsearbete med deltagande av de boende etc. Ju längre tid andrahandsuthyrningen avses gälla, desto svagare blir skälen att tillåta den. Hyr du ut utan tillstånd kan det resultera i att du mister bostadsrätten.

3 I övrigt hänvisas tillbostadsrättslagen 7 Kap 10 och 7 Kap Avgift: Avgift/hyra betalas månatligen till vår ekonomiska och tekniska förvaltare: Hansson & Hööglund FastighetsförvaltningAB mån- fre kl , Frågor angående hyresavier, påminnelser mm hanteras av Anna Corney. För betalning använd utskickade OCR avier. I övrigt se Fastighetsförvaltning. B. Badrumsrenovering: Se Ombyggnad Ballofix: Lägenhetsinnehavaren rekommenderas installera s.k. Ballofix för ingående vatten. Se även Översvämning. Balkong: För att undvika vattenskador skall varje lägenhetsinnehavare hålla sin balkong fri från snö och is. Balkonger får endast användas för ändamål som ej kan störa övriga boende eller skada fasadytor. Grillning och övriga aktiviteter som sotar och smutsar ned bör undvikas. Balkonglådor: Får ej hänga ut mot gården (däremot på räckets insida) eftersom det finns risk finns att de kan trilla ner och vålla skada. Barnvagnar: Förvaras i lägenheten eller i barnvagnsrummet. Barnvagnar i trapphuset utgör hinder vid räddningsarbete (brandsläckning, ambulans utryckning).

4 Bortrest: Peta gärna ner tidningar och post som sitter kvar i brevinkastet hos dina grannar. Be någon ta hand om din post om du är bortrest under en längre tid. Minskar inbrottsrisken. Bostadsrätt: Bostadsrätt betyder att man är medlem i en förening som äger en fastighet och att man har nyttjanderätt till en bostad. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsföreningen. Värdet av andelen anges varje år inför deklarationen av föreningen till bostadsrättsinnehavarna och skattemyndigheterna. En medlem äger alltså inte sin egen lägenhet utan en andel i bostadsrättsföreningens fastighet. Brandvarnare: Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att ha fungerande brandvarnare i din lägenhet. Från och med är brandvarnare obligatoriskt enligt lag. Bredband: Bredband finns tillgängligt genom att fastigheten är ansluten till Comhem. C. Cyklar: Förvaras i cykelrummet eller i källarförråd. Cyklar får ej stå i entrén, trapphus eller mot vägg längs med husets fasader. E. Elektriska installationer: får endast utföras av behörig fackman på grund av brandfara. Se även Ombyggnadsarbeten. F. Fastighetsskador: anmäls snarast till styrelsen. Fastighetsförvaltning: Den löpande fastighetsskötseln samt ekonomiska förvaltningen sköts av: Hansson & Hööglund Fastighetsförvaltning AB.

5 Floragatan 7, Box STOCKHOLM mån- fre kl , Felanmälan: kl Vid akuta, allvarligare fel som uppstår utanför kontorstid anmäls till jourmontör En gång i veckan går fastighetsskötaren igenom hela fastigheten och kontrollerar att allt är i sin ordning t.ex. att belysningen i trapphus fungerar. Försäkring: Se till att Du har informerat ditt försäkringsbolag om att Du bor i en bostadsrätt. Du skall teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. G. Gården: Delas av fastigheterna runt omkring. Den ekonomiska föreningen Garaget Infanteristen 1-4, förvaltar gårdsutrymmet samt den av medlemmarna gemensamt ägda underjordiska garageanläggningen. Fastighets AB Stettin ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning. Garage: Under gården finns ett garage. För att hyra plats i garaget tas kontakt med Fastighets Stettin AB H. Hissfel: Felanmälan Hissjouren Kone (dygnet runt).

6 Hyresgäster: Entreplan: Fascinera AB, TV research ( ) Plan -1: Mickes bygg och plåt, byggfirma ( ) samt GB Måleri, målerifirma ( ). I. Information: Några gånger årligen kommer viktigare beslut och planer att sammanfattas i ett informationsblad som distribueras till medlemmarna via brevinkastet. OBS! En eventuell andrahandshyresgäst är skyldig att ta del av dessa meddelanden. K. Kod: Sifferkombinationen för portkoden byts någon gång per år eller vid behov. Lämna bara ut koden till dem du känner och litar på. För att öka säkerheten nattetid bryts portkoden kl och porten kan då endast öppnas med nyckel. Källarkontor: Varje lägenhet har antingen ett källar- eller vindsförråd. Förvara inga brandfarliga saker i förrådet. Det är förbjudet att ställa saker i gångarna. L. Läckande kranar: måste åtgärdas OMEDELBART! Anlita egen rörmokare! Riskera aldrig att förorsaka översvämning med vattenskada som följd. Se även Översvämning. M.

7 N. O. Ombyggnadsarbeten: Ombyggnadsarbeten av större omfattning skall anmälas till, och godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas (bifoga ritningar över planlösning, VA, el och ventilation). Att väsentligt ändra en byggnads användning till nytt ändamål (tex ändra planlösning) fodrar bygganmälan och ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret, se Styrelsen skall informeras om vilka entreprenörer som anlitas. Entreprenören skall ha fullgott försäkringsskydd när arbeten utförs på/inom fastigheten. Den som beställer ombyggnadsarbeten av entreprenör skall tillse att entreprenören dagligen städar efter sig i fastighetens gemensamma utrymmen. Tillstånd krävs för uppställande av förvaring av byggavfall på gatan (container, Big Bag odyl). Observera att byggavfallet skall hämtas en gång per vecka (innan torsdag kväll eftersom Taptogatan städas då) Ombyggnadsarbeten får ske helgfri mån - fre mellan eller enligt överenskommelse. Grannarna skall informeras via meddelande i brevinkastet om vilken typ av renovering, hur länge arbetena väntas pågå, samt kontaktuppgifter till den som initierat ombyggnationen. Vid ombyggnad av badrum skickar föreningen ut en besiktningsman (på föreningens bekostnad) när tätskiktet är lagt, före kakling. Om detta missas kommer kaklet rivas så besiktning blir möjlig.

8 P. Portar: Portar och dörrar skall alltid hållas stängda för att hålla borta obehöriga samt undvika onödiga uppvärmningskostnader. Se till att dörrarna låses ordentligt. Pingisrum: Utanför nya tvättstugan finns ett pingisbord som kan nyttjas av föreningens medlemmar. R. Rörarbeten/VVS: Rörarbeten som du vill genomföra i din lägenhet skall utföras av behörig fackman som är kunnig i Proline metoden. Vid ombyggnad av badrum skickar föreningen ut en besiktningsman (på föreningens bekostnad) när tätskiktet är lagt, före kakling påbörjas. Om detta missas kommer kaklet rivas så besiktning blir möjlig. Observera att avloppsstammarna är renoverade med Proline metoden. Alla rörarbeten skall utföras av godkänd rörmokare som känner till att rören inte får slås, utan måste sågas av. Se även Ombyggnadsarbeten.

9 S. Skadedjur: Om du skulle få problem med skadedjur i din bostad, kontakta Anticimex Städning: Städning av trappuppgångarna utförs av Hushållsnära tjänster, eventuella synpunkter meddelas till Marcus göhle eller I städavtalet ingår: Städ varje vecka nov.- april, varannan v maj-okt. Varje städtillfälle : -sop o våttork entr trapphus, alla våningsplan från KVplan -3 till 6-avfläckning av väggar till nå höjd och avtorkning runt sopnedkast -avfläckning samt puts av glasrutor i entre och mellandörr -städ av hiss, puts hisspegel - sop o våttork fria ytor av servicetrappa fr bakgård fram till soprumoch till ner till källare (-3) samt framför cykelrum och barnvagnsrum - sop o avspolning fria ytor i soprum -städ av toalett o påfyllning förbr material entreplan En gång i mån: -avtorkning golvsocklar, element, ledstänger, namntavlor o armaturnappar, samt över kant entré och mellandörr. -sop o våttork golv tvättstuga samt golv o väggar torkrum. Urtorkning tvättmedelsfack i tvättmaskiner. - sop o våttork "pingisrum" samt avtorkning pingisbord - sop o våttork "mellan trapphus" (orangemålat) -3 upp till gården. Vi kan själva hjälpas åt att hålla rent och snyggt. För att hålla rent från snö och smuts på yttertrapporna finns det borste och snöskovel. Skakning av dörrmattor/mattor m.m. får ej ske i trapphus. Sopnedkast: Sopnedkastet fungerar endast om vi ENBART kastar hushållssopor i väl förpackade i ej för stora påsar. Vid eventuellt stopp, kontakta Fastighetsskötaren. Säkring: Om en säkring gått sönder i fastighetens gemensamma utrymmen, kontakta Fastighetsskötaren.

10 T. Tvättstugan: Alla boende i Brf Infanteristen 20 har rätt att använda den gemensamma tvättstugan, - förutsatt att nedanstående ordningsregler efterföljs: Önskad tvättid måste bokas med lägenhetsinnehavarens bokningscylinder. Du kan endast boka in ett pass i taget. Om ett tvättpass ej påbörjas inom 1 timme har någon annan rätt att utnyttja passet. Efter utnyttjande av tvättstugan: Torka av maskinerna Gör rent i tvättmedelsfacken Rengör luddfiltret i torktumlaren Rengör filter i torkfläkten Sopa golvet i torkrum resp tvättrum. Vb skall även golvet avspolas. Tag bort din tvätt från tork- och tvättrum Tag med förpackningar och skräp och släng i sopnedkast Bygel BH måste läggas i tvättpåse så att inte maskinen blir förstörd. Dyrt att reparera. Mangelduken skall vara helt utrullad efter avslutad mangling eftersom trävalsarna annars sväller och mangeln går sönder. Platta ut tvättmedelskartonger o. dyl. innan du slänger dem i sopnedkastet. ( Fastnar lätt i sopkarusellen som stoppar samt att volymen sopor minskar vilket orsakar lägre kostnader för föreningen). Vid fel på tvättmaskinerna eller annan utrustning, kontakta Fastighetsskötaren. Försök i första hand att själv avhjälpa fel på tvättmaskinen genom att använda bruksanvisningen. Kvarglömd tvätt kommer att läggas i mangelrummet. Tidningsinsamling: Tidningar (men inte kartonger) läggs i kärl på gården, töms 1 g /vecka.

11 Telefonlista: För att vi skall kunna hålla med en aktuell telefonlista över medlemmarna i föreningen är det viktigt att lämna in ändrade telefonnummer till styrelsen. TV: Fastigheten är ansluten till Comhem. Ö. Översvämning: Skulle det bli översvämning gäller det att omgående vidta åtgärder för att minska skadorna. Kontakta jourrörmokare och Fastighetsskötaren. Stäng av huvudkranen för vatten i källaren. För att undvika översvämning bör du själv installera Ballofixer på dina ingående vattenledningar. Se Ballofix. Se även Felanmälan. Överlåtelseavgift: En försäljning av en bostadsrätt innebär ett administrativt arbete varför en avgift skall betalas. Denna avgift faktureras säljaren via föreningens ekonomiska förvaltare; Hansson och Hööglund. Avgiften uppgår till 2,5 % av prisbasbeloppet.

12 Bilagor

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION Reviderad 2010-11-28 MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer