Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade."

Transkript

1 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbrnas förfgande. Hit är alla åldrar välkmna till gudstjänster ch andakter, studieverksamhet, barn- ch ungdmsgrupper. Hör ckså gärna av dig till någn av våra pastrer m dp, bröllp ch begravning eller m du har behv av att samtala persnligt med någn sm har villkrlig tystnadsplikt. Infrmatinsblad nr 2 Mars Maj 2014 Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan sm är ett kyrksamfund bildat av Svenska Missinskyrkan, Baptistsamfundet ch Metdistkyrkan. Equmenia är samlingsnamnet på barn- ch ungdmsarbetet inm Equmeniakyrkan. Kntakt Adress: Älvsjökyrkan, Långbrdalsvägen 46, Älvsjö Kyrkans telefnnummer Pastrsexpeditin Församlingsexpeditin, samt kök ch kafé Kntaktpersner Pastrerna Equmenia Älvsjö Vaktmästare Karin Ingridsdtter Maria Rönnedal Linda Jacv, rdför Frans Wingård Julia Wingård Plusgirkntn Älvsjö Missinsförsamling Equmenia Älvsjö Studieverksamheten Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, sm blev krsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så sm han sade. Matt 28:5

2 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst söndagar kl 11.00, därefter kyrkkaffe. Gudstjänst firas även på kurdiska lördagar kl ch på engelska söndagar kl Musik Älvsjökyrkans kör Tisdagar Barnrytmik Onsdagar 9.30 ch kl Barnkör Onsdagar , årskurs 0 4 Ungdmskör Onsdagar , årskurs 5 8 Älvsjö Gspel Onsdagar Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Trsdagar Ungdm Rllspel Måndagar Scut Trsdagar , från årskurs 1 Tnår Fredagar Övrigt RPG Tisdagsträffen för daglediga, varannan tisdag För mer infrmatin m alla grupper, detaljerade prgram ch anmälan till grupper ch andra aktiviteter, besök Styrelsemöten i Älvsjö Missinsförsamling: Styrelsemöte den 19 mars Styrelsemöte den 23 april Styrelsemöte den 11 juni Kyrkknferens maj Filadelfiakyrkan Stckhlm Söndagarnas teman ch bibeltexter 2/3 Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Höga v 8:6-7, 2 Kr 5:14-21, Mark 10:32-45, Ps 86:5-11 9/3 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund Mark 1:12-13, 1 Ms 3:1-13, Heb 5:7-10, Ps 31:2-6 16/3 2:a söndagen i fastan - Den kämpande trn Mark 14:3-9, Jes 61:1-3, Heb 11:23-27, Ps /3 Jungfru Marie Bebådelsedag - Guds mäktiga verk Luk 1:46-55, Sam 2:1-10, Kl 1:15-20, Ps 147: /3 Midfastsöndagen - Livets bröd Jh 6:48-59, Ords 9:1-6, 1 Kr 10:1-6, Ps 107:1-9 6/4 5:e söndagen i fastan - Försnaren Jh 3:11-21, 4 Ms 21:4-9, 1 Jh 1:8-2:2, Ps 103: /4 Palmsöndagen - Vägen till krset Luk 19:28-40, Jes 50:5-10, Rm 5:1-5, Ps 118: /4 Påskdagen - Kristus är uppstånden Luk 24:1-12, Hs 6:1-3, Apg 3:14-16, Ps 118: /4 2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen Jh 20:24-31, Sak 8:6-8, 1 Pet 1:3-9, Ps 145:1-7 4/5 3:e söndagen i påsktiden - Den gde herden Jh 10:22-30, Jer 23:3-8, 1 Pet 5:1-4, Ps 23 11/5 4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet Jh 13:31-35, 2 Ms 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7 18/5 5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tr Jh 17:9-17, Jes 57:15-16, Gal 5:13-18, Ps 98:1-8 25/5 Bönsöndagen - Bönen Matt 6:5-8, 1 Kung 3:5-14, Rm 8:24-27, Ps 13 1/6 Söndagen före pingst - Hjälparen kmmer Jh 16:12-15, 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Ps 33:18-22 Infrmatinsbladet Nästa infrmatinsblad kmmer ut i slutet av maj Årgång 63 I redaktinsgruppen ingår: Karin Ingridsdtter, Pntus Nrshammar, Maria Rönnedal, Ann-Sfi Oddestad, Mariann Olssn ch Per Rask. 2 11

3 På gång i Equmenia Älvsjö Varje vecka fylls kyrkan av lika aktiviteter. Just nu har vi fler verksamheter än vad vi haft de senaste åren ch det är glädjande att så många barn ch ungdmar kmmer till kyrkan ch är med ss. Förutm den regelbundna verksamheten vill vi särskilt lyfta fram följande sm händer under våren. Musikfestival i Vårfrukyrkan Lördagen den 8 mars fylls Vårfrukyrkan i Fruängen med sång ch musik av ch med lkala körer ch hemvändare. Det kmmer att bli en blandning av bland annat gspel, jazz, flkmusik ch barnkör. Från Älvsjökyrkan kmmer barnkören ch Älvsjö Gspel att medverka. Under hela eftermiddagen kmmer det att vara en ny knsert varje hel ch halvtimme. Håll utkik efter mer infrmatin sm kmmer att affischeras i kyrkan. Smmarens scutläger Millianctum juni 2014* I smmar åker vi på scutläger tillsammans med andra kårer från Stckhlmstrakten ch runt 250 scuter ch ledare samlas på Brittmässudden utanför Sparrehlm veckan efter midsmmar. Eller? Var är det vi har hamnat? Milli.. vad sa du? Millianctum? Vad är det för någt? Staden bakm sagrna? Aldrig hört talas m. Staden där alla sagfigurer br när deras sagr inte berättas? Det låter sm ett ställe där precis vad sm helst kmmer att hända. Vi kan i alla fall vara ganska säkra på att dagarna kmmer att fyllas av lika prjekt sm görs tillsammans i patrullen samt att vi lever lägerlivet med matlagning, vedhuggning ch vattenhämtning. På nätterna sver vi i tält. Men vad sm händer där emellan... Du sm är scut kmmer att få mer infrmatin av din ledare i början på mars. Missa inte heller att anmäla dig i slutet av april för det här äventyret vill du ng inte missa! *För de sm är spårarscuter börjar lägret den 26 juni. Att göra skillnad Sannerligen, vad ni har gjrt för någn av dessa minsta sm är mina bröder, det har ni gjrt för mig Matt 25:40 Under vårterminen frtsätter vi i Älvsjökyrkan att på lika sätt att fördjupa ss i Latinamerika där vår kyrka, Equmeniakyrkan, har vänförsamlingar. Ett sätt blir att närma ss befrielsetelgin sm har sitt ursprung där med rötter i mtståndet mt klnialism ch indianflkens förtryck. Att tala m befrielsetelgi är att söka svar på frågr sm: vilken är relatinen mellan tr ch mänsklig existens, mellan tr ch scial verklighet samt mellan tr ch plitik? En vedertagen definitin av befrielsetelgin är att den tar sin utgångspunkt i fattigdmen ch förtrycket i världen med budskapet att bringa rättvisa åt de fattiga ch befrielse åt de förtryckta. Den värnar m människvärdet, eklgiskt ansvar ch en rättvis samhällsutveckling. Fattigdm är ett centralt ämne i Bibeln. Det behandlas både krt ch djupt, det beskriver sciala situatiner, ett helt flks attityd mt Gud, relatinen mellan människr sv. Sammanfattningsvis står detta klart: Fattigdm står i mtsats till Guds vilja. I Bibeln beskrivs fattigdm sm farlig för människans värdighet ch är därför mtsats till vad Gud vill. Fattigdm beskrivs sm existerande för att vissa människr är ffer för andra. Att eliminera fattigdm är alltså att kmma närmare Gud. Vi måste återigen ställa ss frågan hur Jesus levde. Bland mycket annat var han den sm ställde hela samhällssystemet upp ch ned, han utmanade ch tg ställning för de svaga utan egen röst. Kristna vill gärna bli mer Jesus-lika. Vi sänder förnödenheter till fattiga i andra länder, samlar in pengar ch försöker följa Jesus bud. Det vi ibland glömmer är att ckså likna Jesus i det sm inte är lika bekvämt, nämligen att ta ställning ch sätta ner ften inför någnting felaktigt, att köpa en vara sm är dyrare för att någn annan ska få ett bättre liv eller att se till vår nästa sm behöver mat ch husrum. Kyrkan måste våga vara någt annrlunda ch alternativt till det sm inte är gtt eller sunt i övriga samhället. Det finns många sätt för ss att göra skillnad. I Älvsjökyrkan har vi nu öppnat en liten bd med Fairtrade-varr sm garanterar att arbetarna på andra sidan jrden får skäligt betalt. Det är viktigt att påminna sig m att fattigdmen finns nära ss. De sm saknar hus ch hem, mat, svplats ch annat basalt har vi nära inpå. Det var med glädje sm vi, genm kntakt med rganisatinen Ny Gemenskap, två veckr under julhelgen kunde erbjuda natthärbärge ch inhysa ett tjugtal hemlösa från en mängd lika länder i våra lkaler. Nu är frågan hur tar vi vårt ansvar i dessa frågr framöver? Karin Ingridsdtter, pastr i Älvsjökyrkan 10 3

4 Röster i påskens tid! Ekumenisk Bibeldag Det var jag sm fick bära hans krs. Jag hade så bråttm. Jag ville snabbt förbi. Blanda inte in mig ville jag rpa när sldaterna stppade mig. Jag kunde inte kmma undan. De trängde sig fram med hånfulla röster ch hårda rd. Sldaterna. Det var de sm hade makten ch kunde styra mitt liv. Nerknuffad på marken ch rädd m mitt eget liv fick jag lyfta upp hans krs på min rygg. Då såg jag mannen från Nasaret. Jag såg lidandet ch tröttheten i hans ögn. Jag såg miljntals lidande ögn i hans ögn Simn från Kyrene Det var jag sm gav rdern. Det var jag sm befallde mina kllegr att spika upp hnm på ett krs. Jag, en fficer från den rmerska armén. Jag vet att han led. Men mina ögn har slutat att se lidande ch nöd. Världen är full av lidande. Jag har slutat att se gråten ch skräcken i människrs ögn. Jag har slutat att se. Jag lyder rder från Rm. Genm flkmassans raseri hörde jag rden: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Jag såg på mannen från Nasaret. Jag såg att i hans ögn fanns alla människrs hpplöshet. Jag såg de ögnblick när lidandet blir så svårt att man inte vågar tr att Gud hör eller ens finns. Jag såg på mannen från Nasaret. När marken började skaka ch slen förlrade sitt ljus, då började mina ögn att öppnas. Då började jag ana. Den mannen måste vara Guds sn. När han slutade andas var det sm m hela världen brast. Om Gud slutar andas, vad ska då världen leva av. Måste Gud dö för att världen ska få leva? Officeren Det är jag sm är Maria Magdalena ch jag är på väg till en grav. Allting känns så mörkt, tyst, tmt ch ensamt. Jag drar sjalen m mig. Jag fryser ch vinden är ännu kall. Då hör jag hur fåglarna kvittrar. Hur kan fåglarna sjunga när min srg är så str? Jag ser slens strålar leka med bladen ch grenarna på träden. Hur kan slen lysa när mitt hjärta är tmt ch mörkt? Jag har förlrat min vän. Jag går fram till graven ch ser att stenen är brtrullad. Graven är tm. Han är inte där. Jag börjar ana, hppet växer fram. Han är inte död längre. Han lever. Slen ler, jag hör hur fågeln sjunger hppets sång. Jag är aldrig nånsin ensam mer. Livet ler ch jag bär alltid hppet inm mig. Var jag går finns Jesus här hs mig. Jesus lever. Jesus lever idag Maria Magdalena Påskmeditatin av Maria Rönnedal Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks Flkhögsklas Afr- & gspellinje Älvsjökyrkan Fredag 9 maj kl Slviks årliga turné passerar Älvsjökyrkan även i år ch i klassen ingår en ch annan "lkal kändis". En härlig kväll ch musikupplevelse utlvas ch har vi tur så medverkar fler "gäster" i knserten. Vårfrukyrkan lördag 15 mars Föredrag ch samtal, Den afrikanska musiken, rytmen, sången ch en persnlig upplevelse av bibeln. Möt Mikael Zifa Erikssn, danslärare, sångare ch körledare. Zifa växte upp sm missinärsbarn i Demkratiska republiken Kng ch grundlade där sitt intresse för körsång, rytm ch dans. Zifa tar ss med i de afrikanska rytmerna, lär ss några enkla körsånger ch delar persnliga tankar m vad musiken ch bibeln betyder i hans liv Lunch Vill du delta i lunchen (30: ) anmäl till eller Wrkshps Här är några av de wrkshps sm kmmer att hållas under dagen: 4 9 Paulus ch plitiken, Linda Jelssn, dktrand vid Åb Akademi i Finland, pastr i Equmeniakyrkan Varför måste Jesus dö? Vad säger Nya testamentet m detta? Jhnny Jnssn, pastr i Equmeniakyrkan, pensinerad lektr i NT ch utbildningssekreterare vid Telgiska högsklan, Stckhlm Möt Batseba ch några fler kvinnr i bibeln, Kristina Grahn pastrsadjunkt i Brännkyrka församling Verktyg att förändra världen - En wrkshp med interaktiva metder m fredsarbete ch ickevåld. Möt Kristna fredsrörelsen ch Stina Karbing utbildningssekreterare Hjältar & Legender, rllspel på bibelns tid med Andreas & Maria Rönnedal Lär dig hitta i bibeln med Eva Abragi, kyrkherde i Brännkyrka församling. Körwrkshp med Mikael Zifa Erikssn Sjung ur bibeln med Rbert Zelizi Vi avslutar dagen kl med en andakt. Det kmmer ckså att finnas prgram för barnen under dagen. Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Nu har en helt ny verksamhet kmmit igång i Älvsjökyrkan. Vi sjunger sånger med hjälp av tecken sm stöd. Vi dppar tårna i vattnet ch blir rädda när det kmmer stra hajar. Vi sjunger, leker ch kastar bll. När vi kastar bllen till varandra ska man säga sitt namn. David sm är med i gruppen, kan inte säga så många rd men han talar ändå väldigt tydligt m vad han heter. Han tecknar sitt namn. Vi sm möts är barn mellan 5-10 år sm har Dwns syndrm ch några vuxna. Det blir spännande att se vad sm händer med gruppen i framtiden. Maria Rönnedal

5 Gudstjänster ch samlingar I fkus Musiklördag Juni SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ingela Welén, Kristina Lindgren Kassören rapprterar 4 ONSDAG Smmarknsert med Älvsjökyrkans körer Alla kulturarrangemang sker i samarbete med studieförbundet Bilda. Vi har nu gjrt bkslut för Intäkterna ligger i nivå med budget medan utgifterna har varit större. Detta berr främst på översyn ch reparatin av elsystemet i den äldre delen av byggnaden samt inköp av en ny maskin för glvvård. Sammantaget ger detta ett undersktt på :- mt budget. Specialinsamlingen för badrumsrenveringen i vaktmästarbstaden 2012 har inbringat :-. Vi har successivt beslutat m stra satsningar främst för barn ch barnfamiljer under 2014 vilket resulterat i ett budgeterat undersktt. Det är därför mycket angeläget att vi försöker öka det regelbundna ffrandet nu när specialinsamlingen är avslutad. Låt ss göra ett enkelt räkneexempel. För att öka intäkterna från kllekter, ffer ch gåvr med 20 % behöver vi ge 60:- i stället för 50:-, 120:- i stället för 100:-, 600:- i stället för 500:- sv. Lyckas vi med detta skulle mycket vara vunnet! Plusgir Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg 30 april Valbrgsrck, band från Betelkyrkans musikskla Manskören övar under ledning av Kerstin Börjessn Next Stp Slig Irländsk flkmusik Manskör under ledning av Kerstin Börjessn ch tal till våren av Kristina Herngren, vd Cmpanin Brasan tänds ca Fyrverkeri, kan bli tidigare vid regn. Servering vid brasan av krv, glass kaffe, mm Café Uddvillan har öppet Med stöd från Hägersten-Liljehlmens stadsdelsförvaltning, ch Studieförbundet Bilda VÄLKOMNA! Klubbensbrgsvägen 27 - T-bana Mälarhöjden Det är dags för Musiklördag i Älvsjökyrkan! Hela familjen kmmer till kyrkan ch får vara med m en musikupplevelse med barnmusik, föräldrakör ch stråklek. Vid dörren står det fullt av små ch stra skr ch inne i rummet är det full fart. Helena går på musiklördag tillsammans med sin man Rdney, sin dtter Emilia ch mamma Berit. Jag undrar vad musiklördag betyder i deras liv. Musik ch rörelse är någt sm Helena tycker är enrmt viktigt för barn. Man lär sig genm att ha kul! Krdinatin, förståelse av rörelser ch rd, språkutveckling, scial prgressin genm interaktivitet. Sen finns det så underbara människr i kyrkan. Förutm de fantastiska ledarna ch rganisatörerna sm ser till att vi kan njuta av dessa sammankmster, så är det en härlig familjekänsla med andra vuxna, föräldrar ch mr- ch farföräldrar sm stöttar varandra. Det är mysigt med fika efter musikstunden då man kan få en trevlig pratstund. Efter fikat får de mindre barnen frtsätta ch leka tillsammans medan föräldrarna deltar i den fantastiska föräldrakören! För de sm inte har möjlighet att skaffa barnvakt ch gå på kör en kväll varje vecka, så är det den perfekta lösningen. Det är ckså skönt att inte alltid behöva planera aktiviteter på helgen. Att åka till kyrkan ch sjunga är alltid en uppskattad aktivitet att se fram emt. Musiklördag är ett rligt, musikfyllt äventyr där alla är välkmna! Maria Rönnedal RPGs vårutflykt 14 maj till Uppsala Välkmmen att följa med på vårutflykt nsdagen 14 maj tillsammans med RPG-föreningarna i pastratet! I år åker vi till Uppsala där det finns mycket spännande att se! Vi träffar exempelvis studentpastrn ch besöker Uppsala dmkyrka. Mer detaljerad infrmatin kmmer. Pris: 400 kr/persn. Välkmmen att anmäla dig till Bengt Waldenstad eller till pastr Karin Ingridsdtter. Fairtrade - handelsbd Vi frtsätter under våren att belysa betydelsen av att handla rättvisemärkt ch har bland annat öppnat en liten handelsbd i församlingssalen. Vi vill genm det uppmärksamma denna erhört viktiga prduktmärkning. Jag tycker att en icke rättvisemärkt vara inte brde vara ett alternativ så länge ett rättvisemärkt alternativ finns. It's trade, nt aid! Frans Wingård 8 5

6 Gudstjänster ch samlingar Gudstjänster ch samlingar Mars SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ann-Sfi Oddestad, Natalia Edvall 6 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 7 FREDAG Årsmöte, Equmenia Älvsjö 8 LÖRDAG Musikfestival i Vårfrukyrkan med bland annat Älvsjö Gspel ch Barnkören Se annns. 9 SÖNDAG Marcella Mraga, diaknkandidat från Lidingö flkhögskla, Simns band, lvsångsbandet SÖNDAGSSKOLA Bön & fferdag för pastrs- ch diaknutbildningarna i Equmeniakyrkan 11 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 15 LÖRDAG Ekumenisk bibeldag i Vårfrukyrkan. Seminarier, wrkshps, rllspel, bi ch lekhörna m.m. Se annns. 16 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Elisabeth Scheffer, Kristina Lindgren 22 LÖRDAG 23 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall 25 SÖNDAG RPG, Frans Wingård, Karin Ingridsdtter 27 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 29 LÖRDAG 30 SÖNDAG med scuterna, Karin Ingridsdtter, Älvsjö Gspel, Jsef Sjöblm, Sara Sjöblm April LÖRDAG Musikcafé med Älvsjö Strband 6 SÖNDAG med nattvard Maria Rönnedal, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SOFT SÖNDAG i Älvsjökyrkan för dig sm är 9-12 år. Familjen Fällman Ping png ch Hngkng 8 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 13 PALMSÖNDAG Karin Ingridsdtter, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SÖNDAGSSKOLA 17 SKÄRTORSDAG Getsemanestund med nattvard, Karin Ingridsdtter, Sara Sjöblm, textläsning av Kristina Lindgren 18 LÅNGFREDAG, Maria Rönnedal, ensemblesång, Kristina Lindgren 20 PÅSKDAGEN tillsammans med den kurdiska gruppen. Maria Rönnedal, Haraz Haidar m.fl. 21 ANNANDAG PÅSK Ekumenisk Emmausvandring med andakt i Älvsjökyrkan. Inf kmmer 22 TISDAG RPG, Bengt-Olv Sennerö, Karin Ingridsdtter 24 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 26 LÖRDAG 27 SÖNDAG Gudstjänst med Klapp & Klang Maria Rönnedal, Åsa Larsen, Sara Sjöblm, Ylva Nilssn ch stråklek, Maria Rönnedal, Barnkören, Julia Wingård, Sara Sjöblm, Jenny Vahlin Sandberg 30 ONSDAG Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg - se annns. Maj SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim 9 FREDAG Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks flkhögskla 11 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall SÖNDAGSSKOLA 14 ONSDAG RPG:s vårutfärd till Uppsala 17 LÖRDAG Arbetsdag i Älvsjökyrkan Fika ch lunch serveras 18 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Per-Martin Waldenstad, lvsångsbandet 25 SÖNDAG Maria Rönnedal, Julia Wingård, Natalia Edvall 6 7

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Stenhammarkyrkan och. Kållandsö Missionskyrka

Stenhammarkyrkan och. Kållandsö Missionskyrka En hälsning från Stenhammarkyrkan och Kållandsö Missionskyrka TEMA: Den mänskliga faktorn Nr 4 2012 Kållandsö Missionskyrka Ledare Nu är höstmörkret slut! Det kan vi bestämt hävda - hösten är slut! Regn

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015. Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg.

SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015. Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg. SÄBYKYRKAN FÖRSAMLINGSBLAD MARS JUNI 2015 Den heliga Birgittas bön: Herre visa mig din väg. D etta blad är en hälsning till dig från Säbykyrkans församling i Åkersberga. Du hittar oss och det vackra missionshuset

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010 illsammans Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar Julen i Irak sid 5 Ett barn av tillfälligheter?! sid 10 En resa för livet sid 14 Det händer i Jul sid 16 Alla läsare

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer