Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade."

Transkript

1 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbrnas förfgande. Hit är alla åldrar välkmna till gudstjänster ch andakter, studieverksamhet, barn- ch ungdmsgrupper. Hör ckså gärna av dig till någn av våra pastrer m dp, bröllp ch begravning eller m du har behv av att samtala persnligt med någn sm har villkrlig tystnadsplikt. Infrmatinsblad nr 2 Mars Maj 2014 Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan sm är ett kyrksamfund bildat av Svenska Missinskyrkan, Baptistsamfundet ch Metdistkyrkan. Equmenia är samlingsnamnet på barn- ch ungdmsarbetet inm Equmeniakyrkan. Kntakt Adress: Älvsjökyrkan, Långbrdalsvägen 46, Älvsjö Kyrkans telefnnummer Pastrsexpeditin Församlingsexpeditin, samt kök ch kafé Kntaktpersner Pastrerna Equmenia Älvsjö Vaktmästare Karin Ingridsdtter Maria Rönnedal Linda Jacv, rdför Frans Wingård Julia Wingård Plusgirkntn Älvsjö Missinsförsamling Equmenia Älvsjö Studieverksamheten Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, sm blev krsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så sm han sade. Matt 28:5

2 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst söndagar kl 11.00, därefter kyrkkaffe. Gudstjänst firas även på kurdiska lördagar kl ch på engelska söndagar kl Musik Älvsjökyrkans kör Tisdagar Barnrytmik Onsdagar 9.30 ch kl Barnkör Onsdagar , årskurs 0 4 Ungdmskör Onsdagar , årskurs 5 8 Älvsjö Gspel Onsdagar Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Trsdagar Ungdm Rllspel Måndagar Scut Trsdagar , från årskurs 1 Tnår Fredagar Övrigt RPG Tisdagsträffen för daglediga, varannan tisdag För mer infrmatin m alla grupper, detaljerade prgram ch anmälan till grupper ch andra aktiviteter, besök Styrelsemöten i Älvsjö Missinsförsamling: Styrelsemöte den 19 mars Styrelsemöte den 23 april Styrelsemöte den 11 juni Kyrkknferens maj Filadelfiakyrkan Stckhlm Söndagarnas teman ch bibeltexter 2/3 Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Höga v 8:6-7, 2 Kr 5:14-21, Mark 10:32-45, Ps 86:5-11 9/3 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund Mark 1:12-13, 1 Ms 3:1-13, Heb 5:7-10, Ps 31:2-6 16/3 2:a söndagen i fastan - Den kämpande trn Mark 14:3-9, Jes 61:1-3, Heb 11:23-27, Ps /3 Jungfru Marie Bebådelsedag - Guds mäktiga verk Luk 1:46-55, Sam 2:1-10, Kl 1:15-20, Ps 147: /3 Midfastsöndagen - Livets bröd Jh 6:48-59, Ords 9:1-6, 1 Kr 10:1-6, Ps 107:1-9 6/4 5:e söndagen i fastan - Försnaren Jh 3:11-21, 4 Ms 21:4-9, 1 Jh 1:8-2:2, Ps 103: /4 Palmsöndagen - Vägen till krset Luk 19:28-40, Jes 50:5-10, Rm 5:1-5, Ps 118: /4 Påskdagen - Kristus är uppstånden Luk 24:1-12, Hs 6:1-3, Apg 3:14-16, Ps 118: /4 2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen Jh 20:24-31, Sak 8:6-8, 1 Pet 1:3-9, Ps 145:1-7 4/5 3:e söndagen i påsktiden - Den gde herden Jh 10:22-30, Jer 23:3-8, 1 Pet 5:1-4, Ps 23 11/5 4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet Jh 13:31-35, 2 Ms 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7 18/5 5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tr Jh 17:9-17, Jes 57:15-16, Gal 5:13-18, Ps 98:1-8 25/5 Bönsöndagen - Bönen Matt 6:5-8, 1 Kung 3:5-14, Rm 8:24-27, Ps 13 1/6 Söndagen före pingst - Hjälparen kmmer Jh 16:12-15, 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Ps 33:18-22 Infrmatinsbladet Nästa infrmatinsblad kmmer ut i slutet av maj Årgång 63 I redaktinsgruppen ingår: Karin Ingridsdtter, Pntus Nrshammar, Maria Rönnedal, Ann-Sfi Oddestad, Mariann Olssn ch Per Rask. 2 11

3 På gång i Equmenia Älvsjö Varje vecka fylls kyrkan av lika aktiviteter. Just nu har vi fler verksamheter än vad vi haft de senaste åren ch det är glädjande att så många barn ch ungdmar kmmer till kyrkan ch är med ss. Förutm den regelbundna verksamheten vill vi särskilt lyfta fram följande sm händer under våren. Musikfestival i Vårfrukyrkan Lördagen den 8 mars fylls Vårfrukyrkan i Fruängen med sång ch musik av ch med lkala körer ch hemvändare. Det kmmer att bli en blandning av bland annat gspel, jazz, flkmusik ch barnkör. Från Älvsjökyrkan kmmer barnkören ch Älvsjö Gspel att medverka. Under hela eftermiddagen kmmer det att vara en ny knsert varje hel ch halvtimme. Håll utkik efter mer infrmatin sm kmmer att affischeras i kyrkan. Smmarens scutläger Millianctum juni 2014* I smmar åker vi på scutläger tillsammans med andra kårer från Stckhlmstrakten ch runt 250 scuter ch ledare samlas på Brittmässudden utanför Sparrehlm veckan efter midsmmar. Eller? Var är det vi har hamnat? Milli.. vad sa du? Millianctum? Vad är det för någt? Staden bakm sagrna? Aldrig hört talas m. Staden där alla sagfigurer br när deras sagr inte berättas? Det låter sm ett ställe där precis vad sm helst kmmer att hända. Vi kan i alla fall vara ganska säkra på att dagarna kmmer att fyllas av lika prjekt sm görs tillsammans i patrullen samt att vi lever lägerlivet med matlagning, vedhuggning ch vattenhämtning. På nätterna sver vi i tält. Men vad sm händer där emellan... Du sm är scut kmmer att få mer infrmatin av din ledare i början på mars. Missa inte heller att anmäla dig i slutet av april för det här äventyret vill du ng inte missa! *För de sm är spårarscuter börjar lägret den 26 juni. Att göra skillnad Sannerligen, vad ni har gjrt för någn av dessa minsta sm är mina bröder, det har ni gjrt för mig Matt 25:40 Under vårterminen frtsätter vi i Älvsjökyrkan att på lika sätt att fördjupa ss i Latinamerika där vår kyrka, Equmeniakyrkan, har vänförsamlingar. Ett sätt blir att närma ss befrielsetelgin sm har sitt ursprung där med rötter i mtståndet mt klnialism ch indianflkens förtryck. Att tala m befrielsetelgi är att söka svar på frågr sm: vilken är relatinen mellan tr ch mänsklig existens, mellan tr ch scial verklighet samt mellan tr ch plitik? En vedertagen definitin av befrielsetelgin är att den tar sin utgångspunkt i fattigdmen ch förtrycket i världen med budskapet att bringa rättvisa åt de fattiga ch befrielse åt de förtryckta. Den värnar m människvärdet, eklgiskt ansvar ch en rättvis samhällsutveckling. Fattigdm är ett centralt ämne i Bibeln. Det behandlas både krt ch djupt, det beskriver sciala situatiner, ett helt flks attityd mt Gud, relatinen mellan människr sv. Sammanfattningsvis står detta klart: Fattigdm står i mtsats till Guds vilja. I Bibeln beskrivs fattigdm sm farlig för människans värdighet ch är därför mtsats till vad Gud vill. Fattigdm beskrivs sm existerande för att vissa människr är ffer för andra. Att eliminera fattigdm är alltså att kmma närmare Gud. Vi måste återigen ställa ss frågan hur Jesus levde. Bland mycket annat var han den sm ställde hela samhällssystemet upp ch ned, han utmanade ch tg ställning för de svaga utan egen röst. Kristna vill gärna bli mer Jesus-lika. Vi sänder förnödenheter till fattiga i andra länder, samlar in pengar ch försöker följa Jesus bud. Det vi ibland glömmer är att ckså likna Jesus i det sm inte är lika bekvämt, nämligen att ta ställning ch sätta ner ften inför någnting felaktigt, att köpa en vara sm är dyrare för att någn annan ska få ett bättre liv eller att se till vår nästa sm behöver mat ch husrum. Kyrkan måste våga vara någt annrlunda ch alternativt till det sm inte är gtt eller sunt i övriga samhället. Det finns många sätt för ss att göra skillnad. I Älvsjökyrkan har vi nu öppnat en liten bd med Fairtrade-varr sm garanterar att arbetarna på andra sidan jrden får skäligt betalt. Det är viktigt att påminna sig m att fattigdmen finns nära ss. De sm saknar hus ch hem, mat, svplats ch annat basalt har vi nära inpå. Det var med glädje sm vi, genm kntakt med rganisatinen Ny Gemenskap, två veckr under julhelgen kunde erbjuda natthärbärge ch inhysa ett tjugtal hemlösa från en mängd lika länder i våra lkaler. Nu är frågan hur tar vi vårt ansvar i dessa frågr framöver? Karin Ingridsdtter, pastr i Älvsjökyrkan 10 3

4 Röster i påskens tid! Ekumenisk Bibeldag Det var jag sm fick bära hans krs. Jag hade så bråttm. Jag ville snabbt förbi. Blanda inte in mig ville jag rpa när sldaterna stppade mig. Jag kunde inte kmma undan. De trängde sig fram med hånfulla röster ch hårda rd. Sldaterna. Det var de sm hade makten ch kunde styra mitt liv. Nerknuffad på marken ch rädd m mitt eget liv fick jag lyfta upp hans krs på min rygg. Då såg jag mannen från Nasaret. Jag såg lidandet ch tröttheten i hans ögn. Jag såg miljntals lidande ögn i hans ögn Simn från Kyrene Det var jag sm gav rdern. Det var jag sm befallde mina kllegr att spika upp hnm på ett krs. Jag, en fficer från den rmerska armén. Jag vet att han led. Men mina ögn har slutat att se lidande ch nöd. Världen är full av lidande. Jag har slutat att se gråten ch skräcken i människrs ögn. Jag har slutat att se. Jag lyder rder från Rm. Genm flkmassans raseri hörde jag rden: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Jag såg på mannen från Nasaret. Jag såg att i hans ögn fanns alla människrs hpplöshet. Jag såg de ögnblick när lidandet blir så svårt att man inte vågar tr att Gud hör eller ens finns. Jag såg på mannen från Nasaret. När marken började skaka ch slen förlrade sitt ljus, då började mina ögn att öppnas. Då började jag ana. Den mannen måste vara Guds sn. När han slutade andas var det sm m hela världen brast. Om Gud slutar andas, vad ska då världen leva av. Måste Gud dö för att världen ska få leva? Officeren Det är jag sm är Maria Magdalena ch jag är på väg till en grav. Allting känns så mörkt, tyst, tmt ch ensamt. Jag drar sjalen m mig. Jag fryser ch vinden är ännu kall. Då hör jag hur fåglarna kvittrar. Hur kan fåglarna sjunga när min srg är så str? Jag ser slens strålar leka med bladen ch grenarna på träden. Hur kan slen lysa när mitt hjärta är tmt ch mörkt? Jag har förlrat min vän. Jag går fram till graven ch ser att stenen är brtrullad. Graven är tm. Han är inte där. Jag börjar ana, hppet växer fram. Han är inte död längre. Han lever. Slen ler, jag hör hur fågeln sjunger hppets sång. Jag är aldrig nånsin ensam mer. Livet ler ch jag bär alltid hppet inm mig. Var jag går finns Jesus här hs mig. Jesus lever. Jesus lever idag Maria Magdalena Påskmeditatin av Maria Rönnedal Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks Flkhögsklas Afr- & gspellinje Älvsjökyrkan Fredag 9 maj kl Slviks årliga turné passerar Älvsjökyrkan även i år ch i klassen ingår en ch annan "lkal kändis". En härlig kväll ch musikupplevelse utlvas ch har vi tur så medverkar fler "gäster" i knserten. Vårfrukyrkan lördag 15 mars Föredrag ch samtal, Den afrikanska musiken, rytmen, sången ch en persnlig upplevelse av bibeln. Möt Mikael Zifa Erikssn, danslärare, sångare ch körledare. Zifa växte upp sm missinärsbarn i Demkratiska republiken Kng ch grundlade där sitt intresse för körsång, rytm ch dans. Zifa tar ss med i de afrikanska rytmerna, lär ss några enkla körsånger ch delar persnliga tankar m vad musiken ch bibeln betyder i hans liv Lunch Vill du delta i lunchen (30: ) anmäl till eller Wrkshps Här är några av de wrkshps sm kmmer att hållas under dagen: 4 9 Paulus ch plitiken, Linda Jelssn, dktrand vid Åb Akademi i Finland, pastr i Equmeniakyrkan Varför måste Jesus dö? Vad säger Nya testamentet m detta? Jhnny Jnssn, pastr i Equmeniakyrkan, pensinerad lektr i NT ch utbildningssekreterare vid Telgiska högsklan, Stckhlm Möt Batseba ch några fler kvinnr i bibeln, Kristina Grahn pastrsadjunkt i Brännkyrka församling Verktyg att förändra världen - En wrkshp med interaktiva metder m fredsarbete ch ickevåld. Möt Kristna fredsrörelsen ch Stina Karbing utbildningssekreterare Hjältar & Legender, rllspel på bibelns tid med Andreas & Maria Rönnedal Lär dig hitta i bibeln med Eva Abragi, kyrkherde i Brännkyrka församling. Körwrkshp med Mikael Zifa Erikssn Sjung ur bibeln med Rbert Zelizi Vi avslutar dagen kl med en andakt. Det kmmer ckså att finnas prgram för barnen under dagen. Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Nu har en helt ny verksamhet kmmit igång i Älvsjökyrkan. Vi sjunger sånger med hjälp av tecken sm stöd. Vi dppar tårna i vattnet ch blir rädda när det kmmer stra hajar. Vi sjunger, leker ch kastar bll. När vi kastar bllen till varandra ska man säga sitt namn. David sm är med i gruppen, kan inte säga så många rd men han talar ändå väldigt tydligt m vad han heter. Han tecknar sitt namn. Vi sm möts är barn mellan 5-10 år sm har Dwns syndrm ch några vuxna. Det blir spännande att se vad sm händer med gruppen i framtiden. Maria Rönnedal

5 Gudstjänster ch samlingar I fkus Musiklördag Juni SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ingela Welén, Kristina Lindgren Kassören rapprterar 4 ONSDAG Smmarknsert med Älvsjökyrkans körer Alla kulturarrangemang sker i samarbete med studieförbundet Bilda. Vi har nu gjrt bkslut för Intäkterna ligger i nivå med budget medan utgifterna har varit större. Detta berr främst på översyn ch reparatin av elsystemet i den äldre delen av byggnaden samt inköp av en ny maskin för glvvård. Sammantaget ger detta ett undersktt på :- mt budget. Specialinsamlingen för badrumsrenveringen i vaktmästarbstaden 2012 har inbringat :-. Vi har successivt beslutat m stra satsningar främst för barn ch barnfamiljer under 2014 vilket resulterat i ett budgeterat undersktt. Det är därför mycket angeläget att vi försöker öka det regelbundna ffrandet nu när specialinsamlingen är avslutad. Låt ss göra ett enkelt räkneexempel. För att öka intäkterna från kllekter, ffer ch gåvr med 20 % behöver vi ge 60:- i stället för 50:-, 120:- i stället för 100:-, 600:- i stället för 500:- sv. Lyckas vi med detta skulle mycket vara vunnet! Plusgir Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg 30 april Valbrgsrck, band från Betelkyrkans musikskla Manskören övar under ledning av Kerstin Börjessn Next Stp Slig Irländsk flkmusik Manskör under ledning av Kerstin Börjessn ch tal till våren av Kristina Herngren, vd Cmpanin Brasan tänds ca Fyrverkeri, kan bli tidigare vid regn. Servering vid brasan av krv, glass kaffe, mm Café Uddvillan har öppet Med stöd från Hägersten-Liljehlmens stadsdelsförvaltning, ch Studieförbundet Bilda VÄLKOMNA! Klubbensbrgsvägen 27 - T-bana Mälarhöjden Det är dags för Musiklördag i Älvsjökyrkan! Hela familjen kmmer till kyrkan ch får vara med m en musikupplevelse med barnmusik, föräldrakör ch stråklek. Vid dörren står det fullt av små ch stra skr ch inne i rummet är det full fart. Helena går på musiklördag tillsammans med sin man Rdney, sin dtter Emilia ch mamma Berit. Jag undrar vad musiklördag betyder i deras liv. Musik ch rörelse är någt sm Helena tycker är enrmt viktigt för barn. Man lär sig genm att ha kul! Krdinatin, förståelse av rörelser ch rd, språkutveckling, scial prgressin genm interaktivitet. Sen finns det så underbara människr i kyrkan. Förutm de fantastiska ledarna ch rganisatörerna sm ser till att vi kan njuta av dessa sammankmster, så är det en härlig familjekänsla med andra vuxna, föräldrar ch mr- ch farföräldrar sm stöttar varandra. Det är mysigt med fika efter musikstunden då man kan få en trevlig pratstund. Efter fikat får de mindre barnen frtsätta ch leka tillsammans medan föräldrarna deltar i den fantastiska föräldrakören! För de sm inte har möjlighet att skaffa barnvakt ch gå på kör en kväll varje vecka, så är det den perfekta lösningen. Det är ckså skönt att inte alltid behöva planera aktiviteter på helgen. Att åka till kyrkan ch sjunga är alltid en uppskattad aktivitet att se fram emt. Musiklördag är ett rligt, musikfyllt äventyr där alla är välkmna! Maria Rönnedal RPGs vårutflykt 14 maj till Uppsala Välkmmen att följa med på vårutflykt nsdagen 14 maj tillsammans med RPG-föreningarna i pastratet! I år åker vi till Uppsala där det finns mycket spännande att se! Vi träffar exempelvis studentpastrn ch besöker Uppsala dmkyrka. Mer detaljerad infrmatin kmmer. Pris: 400 kr/persn. Välkmmen att anmäla dig till Bengt Waldenstad eller till pastr Karin Ingridsdtter. Fairtrade - handelsbd Vi frtsätter under våren att belysa betydelsen av att handla rättvisemärkt ch har bland annat öppnat en liten handelsbd i församlingssalen. Vi vill genm det uppmärksamma denna erhört viktiga prduktmärkning. Jag tycker att en icke rättvisemärkt vara inte brde vara ett alternativ så länge ett rättvisemärkt alternativ finns. It's trade, nt aid! Frans Wingård 8 5

6 Gudstjänster ch samlingar Gudstjänster ch samlingar Mars SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ann-Sfi Oddestad, Natalia Edvall 6 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 7 FREDAG Årsmöte, Equmenia Älvsjö 8 LÖRDAG Musikfestival i Vårfrukyrkan med bland annat Älvsjö Gspel ch Barnkören Se annns. 9 SÖNDAG Marcella Mraga, diaknkandidat från Lidingö flkhögskla, Simns band, lvsångsbandet SÖNDAGSSKOLA Bön & fferdag för pastrs- ch diaknutbildningarna i Equmeniakyrkan 11 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 15 LÖRDAG Ekumenisk bibeldag i Vårfrukyrkan. Seminarier, wrkshps, rllspel, bi ch lekhörna m.m. Se annns. 16 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Elisabeth Scheffer, Kristina Lindgren 22 LÖRDAG 23 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall 25 SÖNDAG RPG, Frans Wingård, Karin Ingridsdtter 27 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 29 LÖRDAG 30 SÖNDAG med scuterna, Karin Ingridsdtter, Älvsjö Gspel, Jsef Sjöblm, Sara Sjöblm April LÖRDAG Musikcafé med Älvsjö Strband 6 SÖNDAG med nattvard Maria Rönnedal, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SOFT SÖNDAG i Älvsjökyrkan för dig sm är 9-12 år. Familjen Fällman Ping png ch Hngkng 8 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 13 PALMSÖNDAG Karin Ingridsdtter, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SÖNDAGSSKOLA 17 SKÄRTORSDAG Getsemanestund med nattvard, Karin Ingridsdtter, Sara Sjöblm, textläsning av Kristina Lindgren 18 LÅNGFREDAG, Maria Rönnedal, ensemblesång, Kristina Lindgren 20 PÅSKDAGEN tillsammans med den kurdiska gruppen. Maria Rönnedal, Haraz Haidar m.fl. 21 ANNANDAG PÅSK Ekumenisk Emmausvandring med andakt i Älvsjökyrkan. Inf kmmer 22 TISDAG RPG, Bengt-Olv Sennerö, Karin Ingridsdtter 24 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 26 LÖRDAG 27 SÖNDAG Gudstjänst med Klapp & Klang Maria Rönnedal, Åsa Larsen, Sara Sjöblm, Ylva Nilssn ch stråklek, Maria Rönnedal, Barnkören, Julia Wingård, Sara Sjöblm, Jenny Vahlin Sandberg 30 ONSDAG Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg - se annns. Maj SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim 9 FREDAG Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks flkhögskla 11 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall SÖNDAGSSKOLA 14 ONSDAG RPG:s vårutfärd till Uppsala 17 LÖRDAG Arbetsdag i Älvsjökyrkan Fika ch lunch serveras 18 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Per-Martin Waldenstad, lvsångsbandet 25 SÖNDAG Maria Rönnedal, Julia Wingård, Natalia Edvall 6 7

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Kontakt. På livets väg. Informationsblad nr 3 September December 2009

Kontakt. På livets väg. Informationsblad nr 3 September December 2009 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till pastorer om dop,

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

Informationsblad för. Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008. Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg

Informationsblad för. Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008. Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg Informationsblad för Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008 Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg 1 Församlingens årsmöte hålls lördagen den 16 februari kl. 15.00 Om du vill göra en insats själv,

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Informationsblad nr 2-2008. Konfirmandläger på Gotland

Informationsblad nr 2-2008. Konfirmandläger på Gotland Informationsblad nr 2-2008 Juni - Sept Konfirmandläger på Gotland 1 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst Söndagar 11.00 ca 12.00, Kyrkkaffe Söndagsskola Söndagar 11.00 12.00, 4-13 år (Vissa

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Församlingsbladet. Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014

Församlingsbladet. Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014 Församlingsbladet Sannerudskyrkans församling Mars 2014 - Maj 2014 Sannerudskyrkan Ord på vägen Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Bankgiro: 677-8450 Pastor och föreståndare Träffas säkrast onsdagar kl. 10-13

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer