Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade."

Transkript

1 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbrnas förfgande. Hit är alla åldrar välkmna till gudstjänster ch andakter, studieverksamhet, barn- ch ungdmsgrupper. Hör ckså gärna av dig till någn av våra pastrer m dp, bröllp ch begravning eller m du har behv av att samtala persnligt med någn sm har villkrlig tystnadsplikt. Infrmatinsblad nr 2 Mars Maj 2014 Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan sm är ett kyrksamfund bildat av Svenska Missinskyrkan, Baptistsamfundet ch Metdistkyrkan. Equmenia är samlingsnamnet på barn- ch ungdmsarbetet inm Equmeniakyrkan. Kntakt Adress: Älvsjökyrkan, Långbrdalsvägen 46, Älvsjö Kyrkans telefnnummer Pastrsexpeditin Församlingsexpeditin, samt kök ch kafé Kntaktpersner Pastrerna Equmenia Älvsjö Vaktmästare Karin Ingridsdtter Maria Rönnedal Linda Jacv, rdför Frans Wingård Julia Wingård Plusgirkntn Älvsjö Missinsförsamling Equmenia Älvsjö Studieverksamheten Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, sm blev krsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så sm han sade. Matt 28:5

2 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst söndagar kl 11.00, därefter kyrkkaffe. Gudstjänst firas även på kurdiska lördagar kl ch på engelska söndagar kl Musik Älvsjökyrkans kör Tisdagar Barnrytmik Onsdagar 9.30 ch kl Barnkör Onsdagar , årskurs 0 4 Ungdmskör Onsdagar , årskurs 5 8 Älvsjö Gspel Onsdagar Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Trsdagar Ungdm Rllspel Måndagar Scut Trsdagar , från årskurs 1 Tnår Fredagar Övrigt RPG Tisdagsträffen för daglediga, varannan tisdag För mer infrmatin m alla grupper, detaljerade prgram ch anmälan till grupper ch andra aktiviteter, besök Styrelsemöten i Älvsjö Missinsförsamling: Styrelsemöte den 19 mars Styrelsemöte den 23 april Styrelsemöte den 11 juni Kyrkknferens maj Filadelfiakyrkan Stckhlm Söndagarnas teman ch bibeltexter 2/3 Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Höga v 8:6-7, 2 Kr 5:14-21, Mark 10:32-45, Ps 86:5-11 9/3 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund Mark 1:12-13, 1 Ms 3:1-13, Heb 5:7-10, Ps 31:2-6 16/3 2:a söndagen i fastan - Den kämpande trn Mark 14:3-9, Jes 61:1-3, Heb 11:23-27, Ps /3 Jungfru Marie Bebådelsedag - Guds mäktiga verk Luk 1:46-55, Sam 2:1-10, Kl 1:15-20, Ps 147: /3 Midfastsöndagen - Livets bröd Jh 6:48-59, Ords 9:1-6, 1 Kr 10:1-6, Ps 107:1-9 6/4 5:e söndagen i fastan - Försnaren Jh 3:11-21, 4 Ms 21:4-9, 1 Jh 1:8-2:2, Ps 103: /4 Palmsöndagen - Vägen till krset Luk 19:28-40, Jes 50:5-10, Rm 5:1-5, Ps 118: /4 Påskdagen - Kristus är uppstånden Luk 24:1-12, Hs 6:1-3, Apg 3:14-16, Ps 118: /4 2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen Jh 20:24-31, Sak 8:6-8, 1 Pet 1:3-9, Ps 145:1-7 4/5 3:e söndagen i påsktiden - Den gde herden Jh 10:22-30, Jer 23:3-8, 1 Pet 5:1-4, Ps 23 11/5 4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet Jh 13:31-35, 2 Ms 13:20-22, 1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7 18/5 5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tr Jh 17:9-17, Jes 57:15-16, Gal 5:13-18, Ps 98:1-8 25/5 Bönsöndagen - Bönen Matt 6:5-8, 1 Kung 3:5-14, Rm 8:24-27, Ps 13 1/6 Söndagen före pingst - Hjälparen kmmer Jh 16:12-15, 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Ps 33:18-22 Infrmatinsbladet Nästa infrmatinsblad kmmer ut i slutet av maj Årgång 63 I redaktinsgruppen ingår: Karin Ingridsdtter, Pntus Nrshammar, Maria Rönnedal, Ann-Sfi Oddestad, Mariann Olssn ch Per Rask. 2 11

3 På gång i Equmenia Älvsjö Varje vecka fylls kyrkan av lika aktiviteter. Just nu har vi fler verksamheter än vad vi haft de senaste åren ch det är glädjande att så många barn ch ungdmar kmmer till kyrkan ch är med ss. Förutm den regelbundna verksamheten vill vi särskilt lyfta fram följande sm händer under våren. Musikfestival i Vårfrukyrkan Lördagen den 8 mars fylls Vårfrukyrkan i Fruängen med sång ch musik av ch med lkala körer ch hemvändare. Det kmmer att bli en blandning av bland annat gspel, jazz, flkmusik ch barnkör. Från Älvsjökyrkan kmmer barnkören ch Älvsjö Gspel att medverka. Under hela eftermiddagen kmmer det att vara en ny knsert varje hel ch halvtimme. Håll utkik efter mer infrmatin sm kmmer att affischeras i kyrkan. Smmarens scutläger Millianctum juni 2014* I smmar åker vi på scutläger tillsammans med andra kårer från Stckhlmstrakten ch runt 250 scuter ch ledare samlas på Brittmässudden utanför Sparrehlm veckan efter midsmmar. Eller? Var är det vi har hamnat? Milli.. vad sa du? Millianctum? Vad är det för någt? Staden bakm sagrna? Aldrig hört talas m. Staden där alla sagfigurer br när deras sagr inte berättas? Det låter sm ett ställe där precis vad sm helst kmmer att hända. Vi kan i alla fall vara ganska säkra på att dagarna kmmer att fyllas av lika prjekt sm görs tillsammans i patrullen samt att vi lever lägerlivet med matlagning, vedhuggning ch vattenhämtning. På nätterna sver vi i tält. Men vad sm händer där emellan... Du sm är scut kmmer att få mer infrmatin av din ledare i början på mars. Missa inte heller att anmäla dig i slutet av april för det här äventyret vill du ng inte missa! *För de sm är spårarscuter börjar lägret den 26 juni. Att göra skillnad Sannerligen, vad ni har gjrt för någn av dessa minsta sm är mina bröder, det har ni gjrt för mig Matt 25:40 Under vårterminen frtsätter vi i Älvsjökyrkan att på lika sätt att fördjupa ss i Latinamerika där vår kyrka, Equmeniakyrkan, har vänförsamlingar. Ett sätt blir att närma ss befrielsetelgin sm har sitt ursprung där med rötter i mtståndet mt klnialism ch indianflkens förtryck. Att tala m befrielsetelgi är att söka svar på frågr sm: vilken är relatinen mellan tr ch mänsklig existens, mellan tr ch scial verklighet samt mellan tr ch plitik? En vedertagen definitin av befrielsetelgin är att den tar sin utgångspunkt i fattigdmen ch förtrycket i världen med budskapet att bringa rättvisa åt de fattiga ch befrielse åt de förtryckta. Den värnar m människvärdet, eklgiskt ansvar ch en rättvis samhällsutveckling. Fattigdm är ett centralt ämne i Bibeln. Det behandlas både krt ch djupt, det beskriver sciala situatiner, ett helt flks attityd mt Gud, relatinen mellan människr sv. Sammanfattningsvis står detta klart: Fattigdm står i mtsats till Guds vilja. I Bibeln beskrivs fattigdm sm farlig för människans värdighet ch är därför mtsats till vad Gud vill. Fattigdm beskrivs sm existerande för att vissa människr är ffer för andra. Att eliminera fattigdm är alltså att kmma närmare Gud. Vi måste återigen ställa ss frågan hur Jesus levde. Bland mycket annat var han den sm ställde hela samhällssystemet upp ch ned, han utmanade ch tg ställning för de svaga utan egen röst. Kristna vill gärna bli mer Jesus-lika. Vi sänder förnödenheter till fattiga i andra länder, samlar in pengar ch försöker följa Jesus bud. Det vi ibland glömmer är att ckså likna Jesus i det sm inte är lika bekvämt, nämligen att ta ställning ch sätta ner ften inför någnting felaktigt, att köpa en vara sm är dyrare för att någn annan ska få ett bättre liv eller att se till vår nästa sm behöver mat ch husrum. Kyrkan måste våga vara någt annrlunda ch alternativt till det sm inte är gtt eller sunt i övriga samhället. Det finns många sätt för ss att göra skillnad. I Älvsjökyrkan har vi nu öppnat en liten bd med Fairtrade-varr sm garanterar att arbetarna på andra sidan jrden får skäligt betalt. Det är viktigt att påminna sig m att fattigdmen finns nära ss. De sm saknar hus ch hem, mat, svplats ch annat basalt har vi nära inpå. Det var med glädje sm vi, genm kntakt med rganisatinen Ny Gemenskap, två veckr under julhelgen kunde erbjuda natthärbärge ch inhysa ett tjugtal hemlösa från en mängd lika länder i våra lkaler. Nu är frågan hur tar vi vårt ansvar i dessa frågr framöver? Karin Ingridsdtter, pastr i Älvsjökyrkan 10 3

4 Röster i påskens tid! Ekumenisk Bibeldag Det var jag sm fick bära hans krs. Jag hade så bråttm. Jag ville snabbt förbi. Blanda inte in mig ville jag rpa när sldaterna stppade mig. Jag kunde inte kmma undan. De trängde sig fram med hånfulla röster ch hårda rd. Sldaterna. Det var de sm hade makten ch kunde styra mitt liv. Nerknuffad på marken ch rädd m mitt eget liv fick jag lyfta upp hans krs på min rygg. Då såg jag mannen från Nasaret. Jag såg lidandet ch tröttheten i hans ögn. Jag såg miljntals lidande ögn i hans ögn Simn från Kyrene Det var jag sm gav rdern. Det var jag sm befallde mina kllegr att spika upp hnm på ett krs. Jag, en fficer från den rmerska armén. Jag vet att han led. Men mina ögn har slutat att se lidande ch nöd. Världen är full av lidande. Jag har slutat att se gråten ch skräcken i människrs ögn. Jag har slutat att se. Jag lyder rder från Rm. Genm flkmassans raseri hörde jag rden: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Jag såg på mannen från Nasaret. Jag såg att i hans ögn fanns alla människrs hpplöshet. Jag såg de ögnblick när lidandet blir så svårt att man inte vågar tr att Gud hör eller ens finns. Jag såg på mannen från Nasaret. När marken började skaka ch slen förlrade sitt ljus, då började mina ögn att öppnas. Då började jag ana. Den mannen måste vara Guds sn. När han slutade andas var det sm m hela världen brast. Om Gud slutar andas, vad ska då världen leva av. Måste Gud dö för att världen ska få leva? Officeren Det är jag sm är Maria Magdalena ch jag är på väg till en grav. Allting känns så mörkt, tyst, tmt ch ensamt. Jag drar sjalen m mig. Jag fryser ch vinden är ännu kall. Då hör jag hur fåglarna kvittrar. Hur kan fåglarna sjunga när min srg är så str? Jag ser slens strålar leka med bladen ch grenarna på träden. Hur kan slen lysa när mitt hjärta är tmt ch mörkt? Jag har förlrat min vän. Jag går fram till graven ch ser att stenen är brtrullad. Graven är tm. Han är inte där. Jag börjar ana, hppet växer fram. Han är inte död längre. Han lever. Slen ler, jag hör hur fågeln sjunger hppets sång. Jag är aldrig nånsin ensam mer. Livet ler ch jag bär alltid hppet inm mig. Var jag går finns Jesus här hs mig. Jesus lever. Jesus lever idag Maria Magdalena Påskmeditatin av Maria Rönnedal Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks Flkhögsklas Afr- & gspellinje Älvsjökyrkan Fredag 9 maj kl Slviks årliga turné passerar Älvsjökyrkan även i år ch i klassen ingår en ch annan "lkal kändis". En härlig kväll ch musikupplevelse utlvas ch har vi tur så medverkar fler "gäster" i knserten. Vårfrukyrkan lördag 15 mars Föredrag ch samtal, Den afrikanska musiken, rytmen, sången ch en persnlig upplevelse av bibeln. Möt Mikael Zifa Erikssn, danslärare, sångare ch körledare. Zifa växte upp sm missinärsbarn i Demkratiska republiken Kng ch grundlade där sitt intresse för körsång, rytm ch dans. Zifa tar ss med i de afrikanska rytmerna, lär ss några enkla körsånger ch delar persnliga tankar m vad musiken ch bibeln betyder i hans liv Lunch Vill du delta i lunchen (30: ) anmäl till eller Wrkshps Här är några av de wrkshps sm kmmer att hållas under dagen: 4 9 Paulus ch plitiken, Linda Jelssn, dktrand vid Åb Akademi i Finland, pastr i Equmeniakyrkan Varför måste Jesus dö? Vad säger Nya testamentet m detta? Jhnny Jnssn, pastr i Equmeniakyrkan, pensinerad lektr i NT ch utbildningssekreterare vid Telgiska högsklan, Stckhlm Möt Batseba ch några fler kvinnr i bibeln, Kristina Grahn pastrsadjunkt i Brännkyrka församling Verktyg att förändra världen - En wrkshp med interaktiva metder m fredsarbete ch ickevåld. Möt Kristna fredsrörelsen ch Stina Karbing utbildningssekreterare Hjältar & Legender, rllspel på bibelns tid med Andreas & Maria Rönnedal Lär dig hitta i bibeln med Eva Abragi, kyrkherde i Brännkyrka församling. Körwrkshp med Mikael Zifa Erikssn Sjung ur bibeln med Rbert Zelizi Vi avslutar dagen kl med en andakt. Det kmmer ckså att finnas prgram för barnen under dagen. Rytmik ch rörelse för barn med Dwns syndrm Nu har en helt ny verksamhet kmmit igång i Älvsjökyrkan. Vi sjunger sånger med hjälp av tecken sm stöd. Vi dppar tårna i vattnet ch blir rädda när det kmmer stra hajar. Vi sjunger, leker ch kastar bll. När vi kastar bllen till varandra ska man säga sitt namn. David sm är med i gruppen, kan inte säga så många rd men han talar ändå väldigt tydligt m vad han heter. Han tecknar sitt namn. Vi sm möts är barn mellan 5-10 år sm har Dwns syndrm ch några vuxna. Det blir spännande att se vad sm händer med gruppen i framtiden. Maria Rönnedal

5 Gudstjänster ch samlingar I fkus Musiklördag Juni SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ingela Welén, Kristina Lindgren Kassören rapprterar 4 ONSDAG Smmarknsert med Älvsjökyrkans körer Alla kulturarrangemang sker i samarbete med studieförbundet Bilda. Vi har nu gjrt bkslut för Intäkterna ligger i nivå med budget medan utgifterna har varit större. Detta berr främst på översyn ch reparatin av elsystemet i den äldre delen av byggnaden samt inköp av en ny maskin för glvvård. Sammantaget ger detta ett undersktt på :- mt budget. Specialinsamlingen för badrumsrenveringen i vaktmästarbstaden 2012 har inbringat :-. Vi har successivt beslutat m stra satsningar främst för barn ch barnfamiljer under 2014 vilket resulterat i ett budgeterat undersktt. Det är därför mycket angeläget att vi försöker öka det regelbundna ffrandet nu när specialinsamlingen är avslutad. Låt ss göra ett enkelt räkneexempel. För att öka intäkterna från kllekter, ffer ch gåvr med 20 % behöver vi ge 60:- i stället för 50:-, 120:- i stället för 100:-, 600:- i stället för 500:- sv. Lyckas vi med detta skulle mycket vara vunnet! Plusgir Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg 30 april Valbrgsrck, band från Betelkyrkans musikskla Manskören övar under ledning av Kerstin Börjessn Next Stp Slig Irländsk flkmusik Manskör under ledning av Kerstin Börjessn ch tal till våren av Kristina Herngren, vd Cmpanin Brasan tänds ca Fyrverkeri, kan bli tidigare vid regn. Servering vid brasan av krv, glass kaffe, mm Café Uddvillan har öppet Med stöd från Hägersten-Liljehlmens stadsdelsförvaltning, ch Studieförbundet Bilda VÄLKOMNA! Klubbensbrgsvägen 27 - T-bana Mälarhöjden Det är dags för Musiklördag i Älvsjökyrkan! Hela familjen kmmer till kyrkan ch får vara med m en musikupplevelse med barnmusik, föräldrakör ch stråklek. Vid dörren står det fullt av små ch stra skr ch inne i rummet är det full fart. Helena går på musiklördag tillsammans med sin man Rdney, sin dtter Emilia ch mamma Berit. Jag undrar vad musiklördag betyder i deras liv. Musik ch rörelse är någt sm Helena tycker är enrmt viktigt för barn. Man lär sig genm att ha kul! Krdinatin, förståelse av rörelser ch rd, språkutveckling, scial prgressin genm interaktivitet. Sen finns det så underbara människr i kyrkan. Förutm de fantastiska ledarna ch rganisatörerna sm ser till att vi kan njuta av dessa sammankmster, så är det en härlig familjekänsla med andra vuxna, föräldrar ch mr- ch farföräldrar sm stöttar varandra. Det är mysigt med fika efter musikstunden då man kan få en trevlig pratstund. Efter fikat får de mindre barnen frtsätta ch leka tillsammans medan föräldrarna deltar i den fantastiska föräldrakören! För de sm inte har möjlighet att skaffa barnvakt ch gå på kör en kväll varje vecka, så är det den perfekta lösningen. Det är ckså skönt att inte alltid behöva planera aktiviteter på helgen. Att åka till kyrkan ch sjunga är alltid en uppskattad aktivitet att se fram emt. Musiklördag är ett rligt, musikfyllt äventyr där alla är välkmna! Maria Rönnedal RPGs vårutflykt 14 maj till Uppsala Välkmmen att följa med på vårutflykt nsdagen 14 maj tillsammans med RPG-föreningarna i pastratet! I år åker vi till Uppsala där det finns mycket spännande att se! Vi träffar exempelvis studentpastrn ch besöker Uppsala dmkyrka. Mer detaljerad infrmatin kmmer. Pris: 400 kr/persn. Välkmmen att anmäla dig till Bengt Waldenstad eller till pastr Karin Ingridsdtter. Fairtrade - handelsbd Vi frtsätter under våren att belysa betydelsen av att handla rättvisemärkt ch har bland annat öppnat en liten handelsbd i församlingssalen. Vi vill genm det uppmärksamma denna erhört viktiga prduktmärkning. Jag tycker att en icke rättvisemärkt vara inte brde vara ett alternativ så länge ett rättvisemärkt alternativ finns. It's trade, nt aid! Frans Wingård 8 5

6 Gudstjänster ch samlingar Gudstjänster ch samlingar Mars SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ann-Sfi Oddestad, Natalia Edvall 6 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 7 FREDAG Årsmöte, Equmenia Älvsjö 8 LÖRDAG Musikfestival i Vårfrukyrkan med bland annat Älvsjö Gspel ch Barnkören Se annns. 9 SÖNDAG Marcella Mraga, diaknkandidat från Lidingö flkhögskla, Simns band, lvsångsbandet SÖNDAGSSKOLA Bön & fferdag för pastrs- ch diaknutbildningarna i Equmeniakyrkan 11 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 15 LÖRDAG Ekumenisk bibeldag i Vårfrukyrkan. Seminarier, wrkshps, rllspel, bi ch lekhörna m.m. Se annns. 16 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Elisabeth Scheffer, Kristina Lindgren 22 LÖRDAG 23 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall 25 SÖNDAG RPG, Frans Wingård, Karin Ingridsdtter 27 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 29 LÖRDAG 30 SÖNDAG med scuterna, Karin Ingridsdtter, Älvsjö Gspel, Jsef Sjöblm, Sara Sjöblm April LÖRDAG Musikcafé med Älvsjö Strband 6 SÖNDAG med nattvard Maria Rönnedal, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SOFT SÖNDAG i Älvsjökyrkan för dig sm är 9-12 år. Familjen Fällman Ping png ch Hngkng 8 TISDAG RPG, bibelsamtal Karin Ingridsdtter 13 PALMSÖNDAG Karin Ingridsdtter, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim SÖNDAGSSKOLA 17 SKÄRTORSDAG Getsemanestund med nattvard, Karin Ingridsdtter, Sara Sjöblm, textläsning av Kristina Lindgren 18 LÅNGFREDAG, Maria Rönnedal, ensemblesång, Kristina Lindgren 20 PÅSKDAGEN tillsammans med den kurdiska gruppen. Maria Rönnedal, Haraz Haidar m.fl. 21 ANNANDAG PÅSK Ekumenisk Emmausvandring med andakt i Älvsjökyrkan. Inf kmmer 22 TISDAG RPG, Bengt-Olv Sennerö, Karin Ingridsdtter 24 TORSDAG Sppa & Livsnära samtal 26 LÖRDAG 27 SÖNDAG Gudstjänst med Klapp & Klang Maria Rönnedal, Åsa Larsen, Sara Sjöblm, Ylva Nilssn ch stråklek, Maria Rönnedal, Barnkören, Julia Wingård, Sara Sjöblm, Jenny Vahlin Sandberg 30 ONSDAG Valbrgsmässfirande på Klubbensbrg - se annns. Maj SÖNDAG med nattvard Karin Ingridsdtter, Ungdmskören, Malin Värmå Falk, Peter Brisenheim 9 FREDAG Knsert med Älvsjö Gspel ch Slviks flkhögskla 11 SÖNDAG Maria Rönnedal, Älvsjökyrkans kör, Natalia Edvall SÖNDAGSSKOLA 14 ONSDAG RPG:s vårutfärd till Uppsala 17 LÖRDAG Arbetsdag i Älvsjökyrkan Fika ch lunch serveras 18 SÖNDAG Karin Ingridsdtter, Per-Martin Waldenstad, lvsångsbandet 25 SÖNDAG Maria Rönnedal, Julia Wingård, Natalia Edvall 6 7

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Kontakt. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus Gal 3:28

Kontakt. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus Gal 3:28 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL 2 11 Älskad, förlåten och innesluten På kyrkbladets framsida, ser du en hand som håller i ett kors. Korset är tillverkat för hand av olivträ från Betlehem. (från redan beskurna grenar). Det fungerar inte

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

Aktuellt från Equmenia Region Mitt

Aktuellt från Equmenia Region Mitt Aktuellt från Equmenia Region Mitt Våga Välja Väg 7-9 mars UNGDOMSHELG I TIERP Temat för helgen är livsresor. Vi kommer att få höra om olika människors livsresor med Gud. Kanske att också din resa är intressant...

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010

Kontakt. Vad glad åt vintern, i väntan på våren. Informationsblad nr 1 Februari 2010 Maj 2010 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Körkonsert med nya och gamla körer när Älvsjökyrkan firade 100 år

Körkonsert med nya och gamla körer när Älvsjökyrkan firade 100 år ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Kontakt. Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan som är ett kyrkosamfund bildat av Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Kontakt. Älvsjökyrkan tillhör Equmeniakyrkan som är ett kyrkosamfund bildat av Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

Informationsblad nr 1 Mars Maj 2009

Informationsblad nr 1 Mars Maj 2009 Informationsblad nr 1 Mars Maj 2009 Käre Far i himlen, tack att jag finns till Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill Lär oss här på jorden tycka om varann Låt oss få en framtid, skyddad av din hand.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Kontakt. På livets väg. Informationsblad nr 3 September December 2009

Kontakt. På livets väg. Informationsblad nr 3 September December 2009 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till pastorer om dop,

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Informationsblad nr 2-2008. Konfirmandläger på Gotland

Informationsblad nr 2-2008. Konfirmandläger på Gotland Informationsblad nr 2-2008 Juni - Sept Konfirmandläger på Gotland 1 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst Söndagar 11.00 ca 12.00, Kyrkkaffe Söndagsskola Söndagar 11.00 12.00, 4-13 år (Vissa

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Älvsjö Missionsförsamling 100 år

Älvsjö Missionsförsamling 100 år ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Informationsblad för. Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008. Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg

Informationsblad för. Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008. Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg Informationsblad för Årgång 57 Nr 4 December 2007 Mars 2008 Med önskan om en fridfull Jul- och nyårshelg 1 Församlingens årsmöte hålls lördagen den 16 februari kl. 15.00 Om du vill göra en insats själv,

Läs mer

S:T PAULI FÖRSAMLING, GÄVLE

S:T PAULI FÖRSAMLING, GÄVLE S:T PAULI FÖRSAMLING, GÄVLE FÖRSAMLINGSBLAD FASTETIDEN OCH PÅSK 2015 NOVERIM ME, NOVERIM TE. Domine Iesu, noverim me, noverim te. Nec aliquid cupiam nisi te. Oderim me et amem te. Omnia agam propter te.

Läs mer

Sammy Katende och Elias Sjöblom på Älvsjökyrkans dag, Klubbensborg

Sammy Katende och Elias Sjöblom på Älvsjökyrkans dag, Klubbensborg Informationsblad nr 3-2008 Oktober - December Sammy Katende och Elias Sjöblom på Älvsjökyrkans dag, Klubbensborg 1 Aktiviteter i Älvsjökyrkan Gudstjänster Gudstjänst Söndagar 11.00 ca 12.00, Kyrkkaffe

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkommen till Gudstjänst!

Välkommen till Gudstjänst! Välkommen till Gudstjänst! 7 februari Fastlagssöndagen Taizékonfirmanderna Start för Fastekampanjen, läs mer på sista sidan 10 februari Onsdag 19.30 Askonsdagsmässa i Taizéanda 14 februari Första söndagen

Läs mer

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se

Kontakt. www.alvsjokyrkan.se info@alvsjokyrkan.se ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Medan det finns tid. önskemål inför min begravning

Medan det finns tid. önskemål inför min begravning Medan det finns tid önskemål inför min begravning Det svåra i livet... Det svåra i livet är inte alltid så lätt att sätta rd på. Tanken på sin egen död ch begravning tillhör det sm kan vara känsligt att

Läs mer

Kontakt. Informationsblad nr 1 December 2015 Februari 2016

Kontakt. Informationsblad nr 1 December 2015 Februari 2016 ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, studieverksamhet, barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra pastorer

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

PROGRAM. 1 mars - 24 april 2016. www.wesleykyrkan.se

PROGRAM. 1 mars - 24 april 2016. www.wesleykyrkan.se PROGRAM 1 mars - 24 april 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Tisdag 1 mars 18:30 Temakväll. Vardagstro i ord och ton Kvällens gäster: Anna och Stefan Blom. Torsdag 3 mars 12:00 Wesleybröderna,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer