I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020."

Transkript

1 Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision I den regionala kolumnen kommer information från marknads- och utbudsstrategin som är tagen av Regionstyrelsen. På lokal nivå finns både de punkter som organisationen Destination Järvsö AB arbetar med och även information från Ljusdals kommuns översiktsplan samt den senaste kommunalt beslutande turiststrategi från Vår tanke är att dessa underlag ska finnas som grund och något som vi ska förhålla oss till i arbetet framåt med den kommande lokala strategin för besöksnäringen.

2 1: Vision (en gemensam bild av ett önskvärt framtida tillstånd vårt minne av framtiden ) Visionen är vår ledstjärna som ska ge oss kraft och visa oss riktning Besöksnäringen: Sveriges nya basnäring. En fördubbling av svensk turism. Vi skall vara Sveriges mest efterfrågade region på att paketera och leverera skandinaviska upplevelser under alla årstider. Vi skall öka Ljusnandalens attraktionskraft genom vårt rika utbud och vårt bemötande för att därigenom få de nöjdaste gästerna. Vi ska vara Sveriges första hållbarhetscertifierade destination. Allt vi gör ska genomsyras av värdeorden Hållbarhet, Kvalité och Tillgänglighet. Internationell och nationellt erkänd destination. Det självklara valet för att uppleva svensk folklig kultur och nordiska rovdjur i deras naturliga miljö. Fördubblad omsättning med bibehållen lönsamhet i linje med den nationella strategin Befolkningstillväxt Kommunens vision 2020

3 2: Mål Strategiska mål: attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade målgrupperna utveckla fler exportmogna destinationer stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer få fler svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige Kvantitativa mål: Syfte och mål: Att stärka attraktionskraften för Region Gävleborg Att besöksnäringen bidrar till att stärka Region Gävleborgs attraktionskraft även för etableringar, investeringar och nyinflyttning Att öka lönsamheten inom befintlig besöksnäring (direkt- och indirekt näring) Att få fler övernattande gäster som konsumerar mer, återvänder och blir goda ambassadörer för Region Gävleborg Att öka tillväxten och sysselsättningen och därigenom ökade skatteintäkter Mål: Besöksnäringen ska fortsätta att vara en viktig näring i Ljusdals kommun Det ska finnas boende för turister i nära anslutning till olika besöksmål och i attraktiva lägen Natur- och kulturturismen ska utvecklas Anläggningarna för turism och besöksnäring ska vara tillgängliga för alla senast år 2010 Målen i kommunens vision 2020

4 3: Profil (kärnvärden) ska vara ledande för vår utveckling och kommunikation samt öka vår attraktion. 1. Urban Nature: Svenska storstadsupplevelser Definition: Svenskt storstadsliv ger en unik kombination av dynamisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil. Temat sammanfattar det unika med storstadsupplevelser i Stockholm, Göteborg, Malmö. Huvudsegment: DINKs. Restyp: Citybreak med fokus på upplevelser i storstäder. Korta intensiva resor upp till tre dagar. Efterfrågan: Söker urbana miljöer med stort utbud och klassiska storstadsupplevelser såsom restauranger, museer och shopping. 2.Natural Playground: Sverige som naturlig lekplats Definition: Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en unik möjlighet att röra sig fritt i, samspela med och lära av naturen. Utmaningar som kombinerar action, lek, fantasi och äventyr med enkelhet, mys och äkthet. Huvudsegment: Active Family. Restyp: Familjer som semestrar tillsammans och ofta färdas med egen bil. Efterfrågan: Aktiviteter, gemenskap och glädje, komfortabelt/enkelt äventyr, lära nytt 3. Swedish Lifestyle: Svenska kulturupplevelser Definition: Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Allt från design, historia och traditioner till möten med människor som berättar något om det moderna Sverige och dess ursprung. Om en kultur som är naturnära, enkel, hållbar och respektfull och samtidigt öppensinnad, nyfiken och innovativ. Huvudsegment: WHOPs. Restyp: Rundresor eller shortbreak med fokus på kultur och natur. Efterfrågan: Lära nytt, möta kulturer och människor, uppskattar vacker natur, specialintressen inom kultur och natur såsom glasdesign eller flora/fauna, naturfenomen. 4. Vitalised Meetings: Nyskapande mötesarrangemang Definition: Nyskapande mötesarrangemang kombinerar lekfullhet och framåtanda med harmoni och okomplicerade upplevelser i naturliga miljöer. Möten och evenemang i Sverige vitaliserar det egna tänkandet och visar vägen till hållbara värden. Segment: Mötesköpare hos agenter, PR- och eventföretag, incentivehus samt direkt via företag. Restyp: Resor för möten, konferens och incentiveresor. Efterfrågan: Hög tillgänglighet "Gränsland i framkant" äkta upplevelser för alla sinnen. Storstad Vildmark Kultur - High Tech Historia Framtid Bergen - Havet/Vattnet Industri - Hantverk Ljusnandalen erbjuder året om sina gäster en genuin och annorlunda upplevelse med: en variationsrik och lättillgänglig natur ett personligt och familjärt bemötande ett brett utbud av kultur och aktiviteter som i sin småskalighet ger möjligheter att se, deltaga och göra själv vilket inger känslan av ett öppet, tryggt "andra hem" som de gärna återkommer till Hållbarhet, Kvalité och Tillgänglighet En nära året runt destination Kvalitetssäker, äkta och genuin En levande kulturbygd med mångfald Fördubblad omsättning med bibehållen lönsamhet i linje med den nationella strategin Befolkningstillväxt Alltid Vackert Nära

5 4: Marknader & målgrupper Sommar: Holland, Tyskland, Norge, Stockholm/Mälardalen De prioriterade marknaderna är: Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, USA, Kina och Japan. Privat- och affärsresenärerna i Den globala resenären och Det globala företaget har störst potential att öka sitt resande till Sverige. Dessa resenärer har stor resvana och ställer höga krav på resmålet. VisitSweden riktar sin marknadsföring mot privatresenärer till tre olika segment: DINKs (Double Income, No Kids) Active Family WHOPs (Wealthy, Healthy Older People) Vinter: Finland, Danmark, Holland, Stockholm/Mälardalen Aktiva barnfamiljer (Active families) + 55 (Whops) Mötesindustrin (MICE) Prioriterade marknader 3-5 år: Polen, GB, Kina, Frankrike Prioriterade marknader 5-10 år: USA Sommar: Holland, Tyskland, Stockholm/Mälardalen Vinter: Finland, Danmark, Stockholm/Mälardalen Målgrupper: Active families, barnfamiljer WHOPS, 55+ Släkt/vänner Fritidshusägare

6 4: Utbud, produkter & tjänster 1. Urban Nature: Svenska storstadsupplevelser Definition: Svenskt storstadsliv ger en unik kombination av dynamisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil. Temat sammanfattar det unika med storstadsupplevelser i Stockholm, Göteborg, Malmö. 2.Natural Playground: Sverige som naturlig lekplats Definition: Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en unik möjlighet att röra sig fritt i, samspela med och lära av naturen. Utmaningar som kombinerar action, lek, fantasi och äventyr med enkelhet, mys och äkthet. 3. Swedish Lifestyle: Svenska kulturupplevelser Definition: Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Allt från design, historia och traditioner till möten med människor som berättar något om det moderna Sverige och dess ursprung. Om en kultur som är naturnära, enkel, hållbar och respektfull och samtidigt öppensinnad, nyfiken och innovativ. 4. Vitalised Meetings: Nyskapande mötesarrangemang Definition: Nyskapande mötesarrangemang kombinerar lekfullhet och framåtanda med harmoni och okomplicerade upplevelser i naturliga miljöer. Möten och evenemang i Sverige vitaliserar det egna tänkandet och visar vägen till hållbara värden. 1. Outdoor: Hav/Skärgård/kust, Vilda Möten, Snö/Vintersport a. Huvuderbjudande: samma som på sommaren, fast i vintermiljö skridskor, skidor alpint respektive längd, skoter mm. 2. Family Activities: Hav/Skärgård/kust, Vilda Möten, Snö/Vintersport a. Huvuderbjudande: Våra bad-, golf- och naturnära aktiviteter som nav för sommarupplevelser, shopping och rekreation. 3. Events a. Regionens evenemang har satts in i en Årsklocka, i vilken vi lagt in de evenemang som drar besökare utanför regionen och som har nationell lyskraft och eventuellt en internationell potential. 4. Swedish Lifestyle a. Hälsingegårdar, Hantverk/design/technical visits Trädgård & Hälsa Kulturella upplevelser & traditioner Måltidsupplevelser. 1. Folklore 2.0 (Swedish Lifestyle) 2. Natur & Rovdjur (Natural Playground) Tillgänglighet Produktutveckling och paketering Kvalitetssäkring Vårt utbud ska: Karakteriseras av och ta sin utgångspunkt i o Naturnära upplevelser o Hållbarhet o Det sjätte sinnet Spegla vår vision, våra kärnvärden och USP:ar o Kravcertifierat samarbete o Gott värdskap o Dialog Uppfylla behov av o Lättillgänglighet o Enkelhet o Prisvärt o Kvalitet o God information Rekreation i form av såväl avkoppling som aktivitet se, deltaga och göra

7 5: Strategiska utvecklingsområden Fokusområden: Samverkan Destinationsutveckling och teman Offensiv marknadsföring och försäljning En samordnad besöksnäring Strategi för: destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen samverkan mellan privat och offentlig sektor marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper entreprenörskap, företagande och kompetens en hållbar besöksnäring Prestigelös samverkan mellan regionens aktörer på alla nivåer för ökad attraktionskraft och lönsamhet Strategisk samordning på regional nivå alla måste dra åt samma håll. Marknadsföring Identifiera, utveckla och skapa varumärken som drar besökare till regionen Marknadsföra regionen på regional, nationell och global nivå Stolthet och kunskap inom regionen Digital tillgänglighet Tillgänglig på webben innan, under och efter resan Enkelt att hitta och boka digitalt Utveckling och paketering av produkter Mer konkurrenskraftiga och kvalitetssäkrade produkter som attraherar väldefinierade målgrupper Entreprenörsstöd kapital och kunskap Öka tillgängligheten till kunskap och kapital för befintliga och nya satsningar inom besöksnäringen Enkelt och behagligt resande Lätt att ta sig till och röra sig i regionen på ett hållbart sätt Lätt att hitta och behagligt att stanna Måluppföljning Nuläge vs önskat läge/mål Utfall per år Strukturer och rutiner för löpande mätning o Ansvarsfördelning i det Infrastruktur Proaktiv plan för att arbeta med planering, VA, kommunikationer, tillstånd, planarbete/översiktsplan etc Behov proaktiv utredning Utbildning/kompetensutveckling På alla plan, alla nivåer Långsiktighet Kompetent personal o Näringsliv och skola ihop Aktiva mot gäst Alla andra Hållbarhet Ekonomisk Ekologisk Social/etisk Marknadsföring Innan besök På besök Efter besök Finansiering Att hitta långsiktiga finansieringsformer för våra gemensamma frågor Värdskap gentemot gäster & varandra Förhållningssätt Stolthet Attityd

8 6: Organisering, ansvar & samverkan Visit Sweden: Bolaget ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av Svensk Turism AB, som i sin tur ägs av den samlade svenska besöksnäringen. Bolaget har ett tydligt uppdrag med två fokusområden: att marknadsföra varumärket Sverige internationellt att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands Arbetar i första hand med regionala organisationer inom Sverige. RTS: Rese- och Turistnäringen i Sverige är en näringslivsorganisation som arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling inom turistnäringen. De har uppdrag av Tillväxtverket och samverkande myndigheter att driva TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter en gemensam plattform för privata och offentliga aktörer för samarbeten, produktutveckling och nationella turismprojekt. Region Gävleborg: är ett samverkansorgan mellan Gävleborgs kommuner och landsting, profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen, Projektet "Nu kör vi", är ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg och har projekttiden sex utvecklingsområden: 1. Samverkan 2. Marknadsföring 3. Digital tillgänglighet 4. Utveckling och paketering av produkter 5. Entreprenörstöd kapital och kunskap 6. Enkelt och behagligt resande Insatsområden utifrån dessa sex utvecklingsområden: 1. Destinationsutveckling 2. Digital tillgänglighet 3. Export och internationell marknadsföring Hälsingland Turism, ekonomisk förening som bildades 2006 med uppdrag att: 1. Vara ambassadör för varumärket Hälsingland 2. Bidra till en ökad lönsamhet hos sina medlemmar genom marknadsföring av Hälsingland och digitala destinationer. 3. Erbjuda en marknadsplattform för besöksnäringen i Hälsingland, med bokningsbarhet online. 4. Vara företrädare och språkrör för besöksnäringen i Hälsingland regionalt, nationellt och internationellt. 5. Agera initiativtagare, nätverksbyggare och samordnare för utveckling av turistföretag och destinationer. Kommunala organisationer Nämnder Förvaltningar Bolag/stiftelser o NärLjus o AB Ljusdalshem o Ljusdal Energi AB Samhälle Kulturföreningar Sport- och Fiskeföreningar Övriga o Byaråd o Församlingar o Etc Näringsliv Bo Äta Göra Destination Järvsö AB

9 All information är hämtat från följande källor/dokument: Vision 2020 Marknads- och utbudsstrategi för besöksnäringen Marknadsrådet 2010 Översiktsplan för Ljusdals kommun 2010 SAM-gruppen Vision Järvsö, 2007 Destination Järvsö (projektet) Visit Sweden RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige) Region Gävleborg Hälsingland Turism NärLjus Destination Järvsö AB Tillväxtverket Ljusdals kommun Utveckling och strategi i besöksnäringen

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Fler svenska upplevelser till världen.

Fler svenska upplevelser till världen. Fler svenska upplevelser till världen. Foto: Elliot Elliot/Johnér Positionsteman för att attrahera internationella besökare till Sverige. Många vill besöka Sverige Utgångsläget Norge Finland USA 41,3 16,4

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN

Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Äventyrsbadet i Järvsö lockar till en extra övernattning HÄR BADAR DU I GROTTMILJÖ MED BJÖRN, JÄRV, LO OCH VARG INPÅ KNUTEN Alla bra ideér tar avstamp i verkligheten När Järvsörådet frågade sig hur man

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Museer, nöjesparker, attraktioner

Museer, nöjesparker, attraktioner Museer, nöjesparker, attraktioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground De många kvalitativa upplevelser som våra internationella besökare får ta del av på sin semester i Sverige,

Läs mer

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014 Stockholm Archipelago Turismens/besöksnäringens storlek i Sverige Turistsatelliträkenskaperna, Tillväxtverket och SCB, 2012 Turismkonsumtion

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Varumärket Gotland Inspiration till kommunikation Gotland i ord, bild och logotyp

Varumärket Gotland Inspiration till kommunikation Gotland i ord, bild och logotyp Varumärket Gotland Inspiration till kommunikation Gotland i ord, bild och logotyp I den här varumärkesboken, Inspiration till kommunikation, får du handfasta tips om hur du kan utnyttja kraften i Varumärket

Läs mer