Regionalt serviceprogram för Västmanlands län Diarienr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013. Diarienr: 302-14128-08"

Transkript

1 Regionalt serviceprogram för Västmanlands län Diarienr:

2

3 1 Inledning Detta regionala serviceprogram styr insatser för att försöka främja service på landsbygden. Service på landsbygd kan vara det totala utbudet av all service såsom skolskjuts, färdtjänst, sjukresor, butik, post, bibliotek, apotek, hemtjänst och kommunikationer. Detta program avser dock just dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall kommunerna planera varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Kommunerna i länet som har prioriterade lanthandlare är en del av partnerskapet som tagit fram detta program. Därmed kan kommuner som ansluter sig och agerar i enlighet med programmet anses uppfylla förordningens krav. 2

4 2 Bakgrund Regeringen beslöt att länsstyrelserna i respektive län skall utarbeta ett regionalt serviceprogram för att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. I Västmanlands län har lanthandlarna och andra berörda grupper sammankallats för att försöka hitta på olika åtgärder. Detta har resulterat i ett program med 5 insatsområden: Kommunerna försöker upphandla livsmedel till småkök på ett sådant sätt att lanthandlarna kan vara med och lägga anbud. Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna och andra berörda parter försöker stärka turistiska satsningar i lanthandlarnas närhet. Läget för bensinstationer i länet skall bevakas och vid behov skall vissa av dem prioriteras så att de kan få stöd enligt förordningen om kommersiell service I de fall där det är lämpligt skall vi sträva efter samverkan mellan kommersiell och offentlig service. Berörda parter försöker tillhandahålla kompetensförsörjning till lanthandelsbutiker och potentiella köpare av sådana. 3

5 3 Nuläge Sedan det förra lokala utvecklingsprogrammet togs fram har nästan hälften av Västmanlands prioriterade lanthandlare lagts ner. Från 15 till 8. Av de åtta butiker som finns kvar finns 1 i kronofogdens register och 2 har fått sitt tredje servicebidrag. Det fanns tidigare också butiker utöver de 15, de flesta av dessa låg i Heby som nu har lämnat länet och en butik som definierades om och inte ingår Kommun Antal butiker 2003 Antal butiker 2009 Arboga 2 2 Fagersta 0 0 Hallstahammar 1 0 Kungsör 1 0 Köping 1 0 Norberg 2 0 Sala 6 4 Skinnskatteberg 1 1 Surahammar 1 1 Totalt 15 8 längre. Tabell 1. Antalet lanthandlare har minskat kraftigt sedan förra programmet togs fram Västmanland är ett till ytan litet län som inte har så långa avstånd till service i närliggande tätorter, därav det lilla antalet prioriterade butiker. Störst avstånd är det i Skinnskattebergs kommun där en dryg femtedel av befolkningen har mer än 1 mil till närmaste butik. Man har en befolkning som är ganska spridd över kommunen precis som Sala men Sala har fler lanthandlare kvar. Bild 1. Andel av kommunens befolkning som har mer än 10 km till närmaste livsmedelsbutik 4

6 När det gäller drivmedelsstationer är behovet av service mindre eftersom man vanligen transporterar sig till försäljningsstället i ett fordon. I dagsläget har vi lämnat stöd till två bensinstationer som också är lanthandlare. Länsstyrelsen har gett Landsbygdsservice (handelns organ för stöttande av lanthandelsbutiker) i uppdrag att göra en inventering av drivmedelsstationer i länet. Denna avsåg drivmedelsstationer utanför tätorter med mer än 3000 invånare. Inventeringen resulterade i bilaga 1 och ligger till grund för bild 2 nedan. Oljepriset (Brent) har stigit under 2009 men ligger idag fortfarande bara på drygt hälften av priset sommaren Bild 2. För tillfället finns dessa drivmedelsstationer kvar på landsbygden och i kommunernas tätorter finns naturligtvis mackar men dessa är ej utmärkta, utom i Skinnskatteberg. Ju fler personer som bor på en ort desto viktigare är det att det finns en drivmedelsstation i närheten. I tabell 2 syns storleken på våra små tätorter. 5

7 Tabellen delar in kommunerna i tätorter som är platser som har mer än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen (SCB-definition) och er som har mellan invånare. Tätorterna är inte desamma som församlingarna med samma namn. Exempelvis är före detta Götlunda församling betydligt större än sin tätort. Västmanlands län 2005 Plats Invånare Andel av kommunen Skinnskatteberg Skinnskatteberg ,3% Skinnskatteberg Riddarhyttan ,5% Skinnskatteberg I 305 6,4% Skinnskatteberg ,8% Skinnskatteberg Totalt ,0% Surahammar Surahammar ,6% Surahammar Virsbo ,6% Surahammar Ramnäs ,6% Surahammar I 63 0,6% Surahammar 781 7,7% Surahammar Totalt ,0% Kungsör Kungsör ,6% Kungsör Valskog 719 8,7% Kungsör I 259 3,1% Kungsör ,7% Kungsör Totalt ,0% Hallstahammar Hallstahammar ,9% Hallstahammar Kolbäck ,4% Hallstahammar Strömsholm 594 4,0% Hallstahammar Sörstafors 294 2,0% Hallstahammar I 264 1,8% Hallstahammar ,0% Hallstahammar Totalt ,0% Norberg Norberg ,0% Norberg I 206 3,5% Norberg ,5% Norberg Totalt ,0% Västerås Västerås ,1% Västerås Skultuna ,5% Västerås Hökåsen ,1% 6

8 Västerås Irsta ,9% Västerås Tillberga ,6% Västerås Enhagen-Ekbacken 984 0,7% Västerås Barkarö 963 0,7% Västerås Dingtuna 959 0,7% Västerås Kvicksund 942 0,7% Västerås Tidö-Lindö 575 0,4% Västerås Tortuna 439 0,3% Västerås Örtagården 303 0,2% Västerås Munga 240 0,2% Västerås Kärsta och Bredsdal 234 0,2% Västerås I 862 0,7% Västerås ,9% Västerås Totalt ,0% Sala Sala ,2% Sala Ransta 879 4,1% Sala Västerfärnebo 472 2,2% Sala Möklinta 377 1,8% Sala Sätra brunn 325 1,5% Sala Salbohed 262 1,2% Sala Kumla kyrkby 210 1,0% Sala I 863 4,0% Sala ,0% Sala Totalt ,0% Fagersta Fagersta ,8% Fagersta I 461 3,8% Fagersta 919 7,5% Fagersta Totalt ,0% Köping Köping ,4% Köping Kolsva ,3% Köping Munktorp 485 2,0% Köping I 174 0,7% Köping ,6% Köping Totalt ,0% Arboga Arboga ,5% Arboga Götlunda 302 2,3% Arboga Medåker 228 1,7% Arboga I 143 1,1% Arboga ,5% Arboga Totalt ,0% Tabell 2. Det vore önskvärt att de mindre tätorterna över 700 innevånare hade tillgång till bensin och lanthandel. Så är dock inte fallet. Uppgifterna är hämtade från SCB. 7

9 4 Analys Lanthandelsbutiker Antalet lanthandelsbutiker har ständigt minskat utan att något tidigare program eller statligt stöd lyckats stoppa utvecklingen. Samhället förändras emellertid hela tiden och hur människor i framtiden kommer att fördela sig mellan städer och landsbygd går inte att säga. Ökar boendet på landsbygden kan samtliga våra prioriterade butiker ha ett sådant underlag att de klarar sig. Trenden i Västmanland är inte entydig. Nära vissa lanthandlare växer boendet och vid andra minskar det. Samtidigt krävs en viss köptrohet som i regel saknas på nästan samtliga orter i länet. Det hjälper inte att ha en stor befolkning på en ort om innvånarna inte handlar i butiken. Ett vanligt konsumtionsmönster är att konsumenterna gör månatliga storinköp i någon större och billigare butik företrädesvis på centralorten. Det är sannolikt att butiker i orter med endast en butik kvar kommer att läggas ned inom några år om inget görs. Orsakerna till de senaste butiknedläggningarna var oftast dålig lönsamhet. Ibland har köparna vid ägarbyte av en lanthandel upplevt att de blivit lurade och ibland har vi kunnat ana en viss bristande entusiasm när handlare tagit över från sina föräldrar. Vissa räknade fel vid förvärvet av butiken så de sedan inte hade råd med inventarier. Med tanke på att Landsbygdsservice aviserat att de skall lägga ner kan man vänta sig att tillgängligheten till kunskap minskar ytterligare. Det finns flera orsaker till att en verksamhet läggs ner. Det kan vara att den bedöms som mindre lönsam än andra tänkbara verksamheten och en lanthandlare som går i pension kanske inte får några köpare. Vilka chanser har våra åtta lanthandlare att vara kvar? En analys av styrkor, svagheter hot och möjligheter ger följande: Styrkor: En svag ekonomi gör lanthandlarna mer aktiva. Turism gynnar vissa lanthandlare Svagheter: En låg omsättning och svag lönsamhet gör att lanthandlarna inte kan ta förluster någon längre tid. Vikande kundunderlag som beror på att befolkningen på många håll minskar, låg köptrohet. litet sortiment, stora säsongsvariationer och dyra varukostnader är andra problem. Konkurrens från stormarknader finns också. 8

10 Möjligheter: Ökad lokal upphandling Ny teknik Samhällsförändringar som att människor vanligtvis blir rikare varje år gör kanske att de blir mindre benägna söka de billigaste priserna vilket torde gynna lanthandelsbutiker. Det finns en rad motiverande faktorer som bidrar till att de inblandade parterna gör sitt bästa. (Exempelvis att serviceavveckling kan få negativa konsekvenser för fastighetsmarknaden. Orter som mist sin sista butik är inte särskilt intressanta för inflyttning. Vid en eventuell nedläggning av en lanthandelsbutik kan kommunen drabbas bl.a. av högre sociala kostnader, då kommunen har ett uttalat varuförsörjningsansvar.) Turism kan öka på längre sikt vilket underlättar för butiker på sommaren. Vi får räkna med ett höjt bensinpris vilket kan förbättra lanthandlarnas konkurrenssituation. Hot: Alternativa inkomstmöjligheter kan locka handlarna att ägna sig åt något annat. Vi får räkna med ett höjt bensinpris vilket gör det svårare att bo på landsbygden. Drivmedelsstationer Tittar vi på bild 2 ovan så ser vi att vi har drivmedelsstationer ganska väl spridda över länet. Ingen torde ha mer än 20 minuter till en drivmedelsstation vilket får anses acceptabelt. Däremot är det viktigt att orter som också har en lanthandel i möjligaste mån också har tillgång till drivmedel på orten. Måste man lämna orten för att tanka handlar man kanske också på annan ort. På orter som Ramnäs, Virsbo, Kolsva, Riddarhyttan, Salbohed, och Götlunda är det således speciellt viktigt att det finns drivmedel. Länsstyrelsen bör bevaka ifall dessa mackar blir så svaga att de kan vara i behov av stöd enligt förordningen om kommersiellt service. 9

11 5 Samarbete Det är viktigt att alla berörda parter hjälps åt med att bevara den kommersiella servicen på er. Kommunen, länsstyrelsen, handlarna och människorna på bygden bör alla vara med. Därför bör de stödsystem som finns anpassas för att uppnå samarbete. Länsstyrelsen tolkar förordningen om stöd till kommersiell service och kan anpassa tillämpningen. Det är exempelvis möjligt för länsstyrelsen att lämna fler än tre servicebidrag om det finns synnerliga skäl. Denna paragraf kan tolkas så att det föreligger synnerliga skäl ifall en kommun gör lokala upphandlingar av mat till småkök, där lanthandlarna kan lägga anbud. Därmed skulle vi få en chans till att rädda lanthandeln i väntan på bättre tider som kanske kommer om vi har riktig tur. Liknande förändringar kan göras för att motivera samarbete mellan de inblandade parterna. Detta regionala serviceprogram som kan komma att revideras under programtidens gång bygger vidare på målet en god vardag i Västmanlands Regionala utvecklingsprogram för En del av arbetet med Serviceprogrammet har bedrivits i partnerskapet för landsbygdsprogrammet som delvis kan anses vara partnerskap även för detta program. 10

12 6 Mål Lanthandeln i Västmanland har inte sådan lönsamhet att det är rimligt att vi med hjälp av subventioner eller på annat sätt bör försöka påverka någon att gå in i branschen. Däremot är läget ett annat för dem som redan är verksamma handlare. Dessa bör kunna få investeringsbidrag och servicebidrag några gånger innan vi drar in servicebidragen och butiken läggs ned. Målet är att våra åtta lanthandlare skall vara kvar vid utgången av 2013 som är det sista året för det här serviceprogrammet. Om butikerna överlever till programperiodens slut 2013 har målet nåtts. När det gäller drivmedelsstationer räcker det som mål att viktiga stationer bevakas och vid behov prioriteras så bidrag kan lämnas. 11

13 7 Insatsområden & Uppföljning Serviceprogrammets syfte är att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. Serviceprogrammets övergripande mål är att ingen av våra åtta lanthandlare skall ha lagt ner verksamheten vid utgången av 2013 som är det sista året för det här serviceprogrammet. Följande insatsområden finns Kommunerna försöker upphandla livsmedel till småkök på ett sådant sätt att lanthandlarna kan vara med och lägga anbud. (Effektmål: 25% av lanthandlarna skall anse att de hade en chans att delta i en upphandling till småkök. Resultatmål: De 8 lanthandlarnas totala omsättning skall inte minska. Aktivitetsmål: Länsstyrelsen utformar riktlinjer för stöd till kommersiell service så de kommuner gynnas som gör upphandling till småkök där lanthandlare kan vara med.) (Effektindikator: Andel lanthandlare som ansett sig ha en chans att delta i upphandling till smålök. Resultatindikator: Omsättning i butiker Aktivitetsindikatorer: Tid som läggs ner på att ändra riktlinjer för stöd till kommersiell service.) Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna försöker stärka turistiska satsningar i lanthandlarnas närhet. (Effektmål: 25% av lanthandlarna skall anse att de fått fler turister som kunder. Resultatmål: De 8 lanthandlarnas totala omsättning skall inte minska. Aktivitetsmål: Två projekt kommer att initieras för att främja turistiska satsningar som gynnar lanthandlare.) (Effektindikator: Andel lanthandlare som ansett att de fått fler turister som kunder. Resultatindikator: Omsättning i butiker Aktivitetsindikatorer: antal projekt som bedrivs) Läget för bensinstationer i länet skall bevakas och vid behov skall vissa av dem prioriteras så att de kan få stöd enligt förordningen om stöd till kommersiell service (Effektmål: Drivmedelsstationer på orter som har lanthandel skall inte bli färre. Resultatmål: Länsstyrelsen skall på ett tidigt stadium upptäcka drivmedelsstationer i svårigheter. Aktivitetsmål: Länsstyrelsen skall kontakta viktiga drivmedelsstationer för att undersöka om de behöver prioriteras så de kan bli aktuella för stöd till kommersiell service.) 12

14 (Effektindikator: Antal drivmedelsstationer på orter som har lanthandel. Resultatindikator: Hur lång tid innan nedläggning vidtogs åtgärder Aktivitetsindikatorer: antal kantakter med drivmedelsstationer) Sträva efter samverkan mellan kommersiell och offentlig service (Effektmål: Om det är möjligt att få in offentlig service i lanthandelsbutiker bör detta ske. Resultatmål: De 8 lanthandlarnas totala omsättning skall inte minska.. Aktivitetsmål: Länsstyrelsen utformar riktlinjer för stöd till kommersiell service så att de kommuner gynnas som samordnar verksamheter med lanthandlarna.) (Effektindikator: Antal butiker med offentlig service Resultatindikator: Omsättning i butiker Aktivitetsindikatorer: Tid som läggs ner på att ändra riktlinjer för kommersiell service.) Tillhandahålla kompetensförsörjning till lanthandelsbutiker och potentiella köpare av sådana (Effektmål: Ägarbyten skall gå till på ett sådant sätt att goda möjligheter att driva verksamheten vidare skall föreligga. Resultatmål: Om ägarbyte sker i någon av butikerna skall de nya ägarna få hjälp vid förvärvet. Aktivitetsmål: Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer startar ett projekt som tillhandahåller kompetens.) (Effektindikator: Andel av nya ägare som anser sig gjort en bra affär. Resultatindikator: Andel nya ägare som ansett sig få hjälp. Aktivitetsindikatorer: Antal startade projekt. Uppföljning av indikatorer görs årligen av länsstyrelsen eller den länsstyrelsen utser. 13

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län Diarienr: :03

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län Diarienr: :03 Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2013-2018 Diarienr: 300-2465-13 2014:03 1 Inledning... 2 2 Sammanfattning... 3 3 Bakgrund... 4 3.1 Lanthandlare... 4 3.1.1 Götlunda... 5 3.1.2 Lunger... 7

Läs mer

Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde

Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde n 1 / 14 1901 Bostad 1980042 Inre centrumringen, Västerås kommun 1980043 Centrumområdet, Västerås kommun 1980044 Yttre centrumringen, Västerås kommun 1980048 Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand,

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 2: Linjebeskrivning Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars 2012 Linjebeskrivning för buss I det följande ges varje busslinje en kort beskrivning utifrån

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västmanlands län

Företagsamheten 2017 Västmanlands län Företagsamheten 2017 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands Kommuner och Landsting år 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting ska verka för ett förtroendefullt samarbete

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Nuvarande regionala serviceprogram 2010-2013 Nytt regionalt serviceprogram 2014-2018, 14 mars Våra utgångspunkter Stockholms läns regionala serviceprogram

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS15-364 003 Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-10-23 Antagen av kommunstyrelsen 2015-11-24 86 Innehåll

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Innehållsförteckning Inledning och syfte....3 Avgränsning....3 Kopplingar till andra program....3 Bakgrund........4

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Företagsamheten Västmanlands län

Företagsamheten Västmanlands län Företagsamheten 2019 Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Nya metoder för hållbara service lösningar

Nya metoder för hållbara service lösningar Nya metoder för hållbara service lösningar Thomas Westerberg Region Västerbotten Gunilla Hedman Länsstyrelsen Västerbotten Bakomliggande motiv Regionalt serviceprogram 2010-2013 Nya metoder för hållbara

Läs mer

Remiss om investeringsbidrag

Remiss om investeringsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Elisabeth Karlsson 2012-10-16 KS 2012/0632 0480-45 00 83 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss om investeringsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman 1 Service i glesbygd Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars 2015 Catharina Håkansson Boman Utredningens uppdrag Utreda stöd till en grundläggande nivå av kommersiell service

Läs mer

SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR OCKELBO KOMMUN

SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR OCKELBO KOMMUN SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR OCKELBO KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, 107 Inledning Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. I byarna bor ungefär hälften av Ockelboborna.

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland Oktober 2014 När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland Produktblad och prislista XL Vill du synas med reklam på bussarna i Västerås förorter och i övriga Västmanland är vår nya produkt

Läs mer

Kartläggning av byggnadsinventeringar i Västmanlands län 2004

Kartläggning av byggnadsinventeringar i Västmanlands län 2004 Kartläggning av byggnadsinventeringar i Västmanlands län 2004 Anna Ahlberg, Kulturmiljöenheten Erik Lundborg, Information och teknik Länsstyrelsen i Västmanlands län Boverket och Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 24 27 51 41 143 Lärling Bygg och anläggning 2 2 Hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013 Regionalt Serviceprogram Gävleborgs län 2010-2013 Innehållsförteckning Sammanfattning..3 Bakgrund.3 Definitioner...3 Koppling till andra program och strategier...4 Hållbar utveckling...5 Genomförande...5

Läs mer

DM i Futsal 2-4 december 2005 i Västeråshallen

DM i Futsal 2-4 december 2005 i Västeråshallen Herrjuniorer Grupp 1 HJ1 3101 Fre 05-12-02 18:30 A Köping FF Norrby SK 3-0 3102 Fre 05-12-02 18:30 C Gideonsberg IF Skultuna IS 7-0 3103 Fre 05-12-02 20:00 A Norrby SK Gideonsberg IF 1-0 3104 Fre 05-12-02

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västmanlands län

Företagsamheten 2018 Västmanlands län Företagsamheten 2018 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västmanlands län

Företagsamheten 2018 Västmanlands län Företagsamheten 2018 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Avgift hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: Äldrenämnden.

Avgift hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: Äldrenämnden. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/00461-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND. Dnr 302-36247-08

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND. Dnr 302-36247-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 302-36247-08 Det Regionala Serviceprogrammet för 2010-2013 syftar till att stärka servicen för medborgare och företag på landsbygden. Programmet har tagits fram på uppdrag

Läs mer

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 1 Kommersiell service för regional tillväxt Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund...5 Nuläge och analys..8 Horisontella kriterier.12

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur MEDBORGARPANELEN 2013 Rapport 2 KULTUR MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur Enkät nummer två slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den andra enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-01-03 Regionalt serviceprogram Sid 0 Bakgrund och riktlinjer Den nationella strategin för regional

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL YTTRANDE 1(5) Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL Region Jönköpings län har fått rubricerat

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Västmanlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Västmanlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Västmanlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Västmanland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland April 2015 När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland Produktblad och prislista XXL - Västerås Ett prisvärt alternativ till den större Superbacks är den nya produkten XXL. På baksidan

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 86% Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Västmanland Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

2008:03. Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder. Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007

2008:03. Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder. Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007 Miljöenheten Sammanställning av länsprojekt om radon i inomhusluft i skolor, förskolor och hyresbostäder Länsprojekt i Västmanlands län 2006/2007 Författare: Johanna Ledin 2008:03 SAMMANSTÄLLNING AV LÄNSPROJEKT

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 6 Remissfrihet? MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 214 Remissfrihet Enkät nummer sex är nu slutförd Erfarenheter från andra landsting har visat att införande av remissfrihet har

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Service en avgörande attraktionsfråga

Service en avgörande attraktionsfråga Service en avgörande attraktionsfråga Service leder till attraktionskraft Tillgång till service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling Utan service inga företag

Läs mer

Kvalitetsindikatorer som underlag för val. Helsingfors 22 maj Emma Vintemon, Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitetsindikatorer som underlag för val. Helsingfors 22 maj Emma Vintemon, Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitetsindikatorer som underlag för val Helsingfors 22 maj Emma Vintemon, Sveriges Kommuner och Landsting Historik Kvalitetsregistersatsningen Guldgruvan Nationella kvalitetsregister ska också vara utformade

Läs mer

Företagsklimatet i Kungsörs kommun 2017

Företagsklimatet i Kungsörs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2. Bakgrund... 5 3. Analys... 6 3.1 Geografiska förutsättningar och befolkning... 6 3.2 Näringsliv... 7 3.3 Dagligvarubutiker på landsbygden... 8 3.4 Dagligvaruservice i

Läs mer

i Västmanlands län 2005

i Västmanlands län 2005 RAPPORT 2006 : 15 Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen Lex Sarah i Västmanlands län 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands län Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2006-05-31

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västmanlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken 1 2014-05-20 Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken Ett viktigt inslag på träffen var kollegialt lärande genom att utbyta erfarenheter på tre olika teman. Deltagarna växlade mellan olika diskussionsbord

Läs mer

Ansökan om företagsstöd

Ansökan om företagsstöd Ansökan om företagsstöd Anvisningar och blanketter för ansökan om: Stöd till kommersiell service SERVICEBIDRAG Ytterligare information och blanketter finns på länsstyrelsens webbsida www.bd.lst.se 2009-05-27

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Lokalt serviceprogram

Lokalt serviceprogram Lokalt serviceprogram Kommersiell och offentlig service Varuförsörjningsplan 2016-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokalt serviceprogram Övrigt Kf160926, 161 Kommunfullmäktige

Läs mer

Trivector. Samlad konsekvensbedömning för transportinfrastruktur

Trivector. Samlad konsekvensbedömning för transportinfrastruktur Samlad konsekvensbedömning för transportinfrastruktur Varför? O svarar mot det behov av samlad konsekvensbedömning för transportinfrastruktur som finns, t ex för regionala transportplaner. O ger möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

Uppföljning av regionalt serviceprogram 2012

Uppföljning av regionalt serviceprogram 2012 Uppföljning av regionalt serviceprogram 2012 Bilaga 2 Redovisningsmall Programperioden börjar nu närma sig sitt slut. Därför har årets uppföljning ett tydligt fokus på att beskriva och redovisa resultat

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Innehåll 1. Inledning 6 Trafikförsörjningsprogrammet 6 Ny kollektivtrafiklag 6 Det första trafikförsörjningsprogrammet för Västmanland 7

Läs mer

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-20 SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1. Inledning...1 Syfte...1 Övergripande mål...1 Horisontella

Läs mer

Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län

Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län Bengt Stridh Botaniska Föreningen i Västmanland 2010-11-21 Västmanlands län Yta 5146 km 2 Knappt 300 rutor om 5x5 km, varav knappt 100 delade 1 Mål Inventera

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07 Working paper/pm 2012:07 Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013 Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets uppdrag att utvärdera de regionala serviceprogrammen åren 2009-2013. Denna rapport

Läs mer

System för målformulering, uppföljning och utvärdering av de regionala serviceprogrammen

System för målformulering, uppföljning och utvärdering av de regionala serviceprogrammen System för målformulering, uppföljning och utvärdering av de regionala serviceprogrammen 2010 2013 System för målformulering, uppföljning och utvärdering av de regionala serviceprogrammen 2010 2013 Info

Läs mer

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Jämtlands län - Insatser 2016 För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Inledning 3 Bakgrund 3. Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne 6

Inledning 3 Bakgrund 3. Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne 6 Regionalt Serviceprogram Skåne 2010-2013 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Definitioner 4 Koppling till andra program och strategier 5 Servicesamverkan Skåne 5 Analys nuläge och framtid i Skåne

Läs mer

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten Lagstadgad plan den 1 februari 2001 Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten KS-1792/2000 Fastställd av kommunfullmäktige 2001-02-01. Dokumentet kommer att uppdateras under 2015.

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN 2008-2012 Fastställd av kommunfullmäktige2008-09-29 65 Dnr: KS 2007/361 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Övergripande mål... 4 4. Syfte

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Flyktingmottagning i Västmanlands län

Flyktingmottagning i Västmanlands län Flyktingmottagning i Västmanlands län 2011 0622 3 eller färre i någon cell har plockats bort ur tabellerna, för att inte röja identitet. Därför ser summorna inte alltid ut att stämma. Kommunmottagna 2010

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Arboga Arboga kommun Fagersta Fagersta Hallstahamm Hallstahammar ar Köping Köpings

Läs mer

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten .*) A Länsstyrelsen 1(8) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Länsstyrelsen får härmed avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

PM Kommunala planer i Västmanland

PM Kommunala planer i Västmanland PM Kommunala planer i Västmanland 2014-12-17 Utredare: Jan-Erik Fallgren Kajsa Lundborg Innehåll Bakgrund 3 Uppdragets omfattning 3 Kort sammanfattning av analysen 3 Kommunala planer 3 Arboga 4 Fagersta

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

Dialogprocess kring den regionala utvecklingsstrategin

Dialogprocess kring den regionala utvecklingsstrategin 1 Dialogprocess kring den regionala utvecklingsstrategin Under hösten 2018 genomförs en dialogprocess med kommuner, politiker, näringsliv och civilsamhället. Processen avslutas med en dag kring regional

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län Företagsamheten 2012 VÄSTMANLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västmanlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer