Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken."

Transkript

1 Solna Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA Uppgifter och telefonnummer stamrenovering Titania, platschef Telefon Niclas Sehlin Ramböll*, projektledare Ylva Malm Andrej Efron (platsansv.) *Ramböll projektleder samt företräder föreningen i stamrenoveringsprojektet. - Visningsbadrum Wv 12 bottenvåningen, öppettider 08:00-16:00. Ytterdörren kan öppnas med nyckelbrickan. - För individuella besök. Boka tid i visningsrummet! - Om du har renoverat badrum. Boka tid för avsyn med Titania. - Anmälan om andra entreprenörer på arbetsplatsen måste ske till och godkännas av Titanias platschef. - - Ekonomiska ansvarsgränser mellan medlem och förening har förändrats till att följa stadgar och stämmobeslut, se nedan. Materialkostnad om 2200 kr dras av på kontraktspriset vid tillvalsmötet. Ingen blankett behöver fyllas i. (Gäller endast Wv 10 samt Wv 12: För att få tillbaka 2200 kr för materialkostnaden så måste blankett fyllas i som fås av Titania och som delats ut på medlemsmöten.) - INNEHÅLL 1. Ansvarsfördelning 2. Renoveringsprinciper 3. Beställningsfrågor 4. Föreningsfrågor 5. Kontrakts- byggnationsfrågor 6. Renoveringsfrågor 7. Fastighetsfrågor 8. Ekonomifrågor 9. Garantier 10. Miljöfrågor 11.Boendefrågor 12. Tidplaner 13.Entreprenörsval 14. Tidigare startmöten

2 1. Ansvarsfördelning mellan förening och medlem Styrelsen har efter medlemmarnas påpekande förändrat ansvarsfördelningen mellan förening och medlem till att följa stadgar, stämmobeslut 2012 samt Skatteverkets ROT-avdragsregler när det gäller badrumsrenoveringen. Nu gällande regler innebär att allt arbete och material som omfattas av tätskikt samt ytskikt är medlemmens ansvar. Detta medför också ett ansvar för medlemmen att sanera förekommande asbest. Föreningen ansvarar för allt arbete under tätskikt vilket innebär montering av groda, golvbrunn samt gjutning av golv. 2. Renoveringsprinciper Föreningen har fastställt att när renovering av badrum och toalett utförs skall asbestsanering ske eftersom det är ett lagstadgat krav och föreningen har funnit att det finns asbest i våra fastigheter. När stamrenoveringsprojektet är klart i november 2015 ska föreningsgemensamma rördelar vara utbytta eller renoverade/infordrade. Detta inkluderar allt i golv i badrum och WC under tätskikt/ytskikt. När stamrenovering inte kan ske eller det är mer fördelaktigt att helt byta ut avloppsrör så kommer detta att göras. Golvbrunn kommer alltid att bytas eftersom de gamla har uppnått sin tekniska livslängd. Tappvattendragningar skall ske i enlighet med branschstandard med minsta möjliga ingrepp i medlemslägenhet. Medlem ansvarar för renovering av sitt eget badrum och sin toalett. Att inte renovera nu innebär att förening och övriga medlemmar/grannar riskerar framtida vattenskador vilket inte är önskvärt. Att inte renovera medför också att föreningen inte kommer kunna sänka sina försäkringskostnader i samma omfattning som om hela föreningen vore stambytt, samt att föreningen inte får någon garanti på det område i badrumsgolv/wc som är föreningens ansvar. Föreningsgemensamma delar kommer att renoveras under projektets gång oavsett om medlem nekar att renovera badrum i samband med stamprojektet. Detta får konsekvenser för den enskilde medlemmen som inte kan använda sitt badrum förrän ett godkänt tätskikt är applicerat i badrummet. Närmare upplysningar om detta svarar styrelsen på i enskilda samtal med de som inte vill eller kan renovera nu. 3. Beställningsfrågor När skall jag beställa badrumsrenoveringen? Nu är det hög tid att fylla i och lämna in beställningsblanketten Hantverkarformulär 09 enligt den instruktion Titania har bifogat och distribuerat ut till alla. Titania har förlängt sitt erbjudande till första juni Därefter sker prishöjning med 8400 kr för badrum samt 4200 kr för toalett. När skall jag göra tilläggsbeställning? 2

3 Senast 2 veckor innan etappstarten i din uppgång, se tidigare utskickad tidplan. Se även reviderad tidplan för lamellhusen. När skall jag betala? 4 veckor efter byggstarten i ditt badrum skall du betala 90% av standardbadrumskostnaden efter ROT-avdrag, ca: kr. När badrummet är klart har man på sig 30 dagar till att betala resterande 10% samt gjorda tillval. Vad skall jag betala? Kontraktssumman, före tillägg och ROT avdrag är angett i Titanias beställningsutskick (avgår 2200 kr för material i badrumsgolv). Se även Informationshäftet från Titania, sidan 5, under rubriken Fakturering och betalning. Titania ombesörjer således anmälan om ROT- avdrag till Skattemyndigheten. 4. Föreningsfrågor Kommer projektet att försenas om alla inte säger ja till tappvattendragningen? Nej, inte i nuläget. Föreningen har genom beslut i Hyresnämnden den 9 januari 2014, rätt att göra smärre förändringar i medlems lägenhet som avser tvingande underhåll. Hur ser föreningens beställarorganisation ut? Styrelsen har en utvald stamprojektgrupp som arbetar i samråd med Ramböll i kontakterna med Titania. Beställningar i projektet klubbas dock av styrelsen som helhet, baserat på arbetsgruppens underlag. Hur kommer föreningen att informera framöver? Information kommer att hållas husvis i god tid innan renovering startar i respektive byggnad. Det kommer också att informeras skriftligt med tätare intervall i den byggnad där renovering sker under renoveringstiden. (Stam o Badnytt). Bofinken-Nytt kommer också att innehålla allmän information om renoveringen som är av intresse för oss alla. 5. Kontrakts- och byggnationsfrågor Vad händer om alla inte tecknar kontrakt med Titania i en samordnad badrumsrenovering? Varje medlem är ansvarig för sitt eget badrum och WC. Detta ansvar sträcker sig också till att inte orsaka vattenskador som påverkar andra medlemmars bostäder. Styrelsen förordar att vi medlemmar, så långt det går, samordnar badrumsrenovering med Titania som leverantör. Hur gör jag om jag skall flytta och har tecknat kontrakt med Titania? Kontraktet gäller och du får komma överens med köparen av bostadsrätten om att denne tar över kontraktet för att undvika skadestånd på grund av kontraktsbrott. 3

4 Vad händer med kontraktet vid dödsfall? Om dödsfallet inträffar innan arbetena har påbörjats så upphör kontraktet att gälla. Om arbetena har påbörjats så kan dödsboet eller närstående välja att ta över kontraktet. Om pågående arbeten avbryts så blir dödsboet skyldig för det arbete som redan har blivit utfört. Om jag tecknar kontrakt med Titania och vi inte blir 150 medlemmar som beställer badrum vad händer då? Inget i nuläget, eftersom vi har uppnått 360 badrum och 170 WC. Kan jag renovera mitt badrum med en annan entreprenör (utom Titania) samtidigt som stamrenoveringsprojektet pågår? Nej, Titania kan inte ta på sig arbetsmiljöansvaret för byggnationen om det finns främmande entreprenörer som arbetar samtidigt i fastigheterna. Om man vill renovera sitt badrum med egen entreprenör så får man vänta tills stamrenoveringsprojektet är klart och slutbesiktigat hösten Har jag rätt att göra min badrumsrenovering med en annan entreprenör? Ja, men först efter att Titania avslutat sin entreprenad Däremot, i icke godkända badrum, kommer golvbrunn och avloppsrör att bytas ut i medlems lägenhet i samband med stamrenoveringen eftersom föreningen annars utsätts för onödiga kostnader och även förlorar möjlighet till garanti och sänkning av försäkringspremie. Dessutom byts, i enlighet med beslut på årsstämman, tappvattenrör i badrum/wc Kan jag göra tilläggsbeställningar? Ja, det går bra. Badrumskomponenterna som ingår i ett standardbadrum visas i visningslokalen på Wv 25. Till badrummet går det att göra tillval om man vill ha annat kakel eller göra andra förändringar av badutrymmet. Titania har kompetens inom el, vatten, snickeri, målning och våtutrymmen så de kan hantera medlemmarnas olika önskemål i hela lägenheten. Jag har nyrenoverat kök och badrum vad gäller för mig? Om det vid badrumsinventeringen framkommer att badrummet uppfyller gällande standarder så blir påverkan endast tappvattenomläggningen och att stamrenovering kommer att ske vilket gör att toa och dusch inte går att använda under en 2-3 veckors period 1. Denna tid är dock helt beroende på hur förutsättningarna i aktuellt hus ser ut. Vem ansvarar för skador under byggnationstiden? 1 Varje etappdel är cirka 11 veckor lång och under den tiden kommer periodvisa avstängningar av vatten att ske. 4

5 Innan renoveringen börjar kommer medlemmarnas lägenheter avsynas för att dokumentera eventuella skador. Sedan sker en ny avsyning efter renoveringen. Om det blivit skador under tiden på medlemmens lägenhet som inte fanns sedan tidigare eller är dokumenterad på avsyningen så återställer Titania det som blivit skadat. När kommer tidplanen för renoveringarna? Den finns i Titanias utskickade material till medlemmarna. Titania håller tidplanen och projektet framskrider som tänkt. Observera ändrad etappindelning i lamellhusen. Hur säker är den fastlagda tidsplanen? När en tidsplan väl är lagd så kommer den att följas. Det är bara om det uppstår stora störningar som det kan bli tal om förändringar. Varken Titania eller föreningen vill ha förseningar i projektet. Stambytet, kommer det att göras i ett svep i varje trappuppgång? Ja, dessa görs i följd så att störningen blir så liten som möjligt för medlemmen. Om någon medlem väljer att inte renovera nu så kommer renoveringar även att ske vid senare tillfällen. Styrelsen har dock tagit fram en åtgärdsplan för dessa lägenheter. Är priserna som anges för badrums och toa renovering kompletta? Ja, priserna avser fullt färdiga badrum och toaletter i standardutförande utan tillkommande kostnader. Vill man däremot göra förändringar och tillval så kostar detta i tillägg, se prislista i Titanias informationshäfte. Kommer tillfällig toa och dusch vara inomhus under renoveringen? Föreningen och Titania tittar på lösningar för att så långt det är möjligt ordna med detta inomhus. Går det att behålla det vattenburna elementet? Ja, det går bra för dem som vill detta. Ny radiator med utanpåliggande rör monteras. Tillval kan göras av vattenburen handdukstork istället för ett element samt om man vill ha elektrisk handdukstork. När skall blanketterna ges till Titania? Intresseanmälan som är bindande och görs genom att fylla i Hantverkarformuläret 09. Den skall senast den 1 juni 2014 eller 2 veckor innan etappstart (om etappstarten är före den 1 juni 2014) vara Titania tillhanda. Tillvalsblanketten skall lämnas in i samband med de individuella tillvalsmötena. Ändringar efter att man har lämnat in en påskriven blankett kostar 2000 kr per ändringstillfälle. Så var noggranna vid beställningstillfället! Är priserna som angetts fasta, med tanke på den långa projekttiden? 5

6 Ja, ingen indexreglering av priset kommer att ske. Detta gäller för kontrakt tecknade före den 1 juni 2014! Varför är inte helkaklat badrum standard i projektet? Styrelsen har valt att prioritera ett lågt pris för att så många som möjligt skall kunna ha råd med ett nytt badrum och att vi som förening får så många som möjligt som åtgärdar sina badrum vi detta tillfälle. Det hindrar ju inte den mer ekonomiskt starke att ordna med en högre standard genom tillval. Får man välja att ha duschdraperi stället för duschhörna? Ja, det går bra. Vad ingår i standardbadrummet? Rivning av kakel enligt standard badrum i Bofinken (vilket innebär ej helkaklade badrum) samt asbestsanering. Tätskikt och klinkers på golvet samt kakel i våtzon 1. Övriga väggar och tak målas med våtrumsfärg efter att sprickor eller hål spacklats till en standard nivå. Toalett, badrumsspegel, handfat, handdukstork, handdukskrok, hållare för toarulle, duschväggar samt taklampa. Jordfelsbrytare monteras i anslutning till el-centralen för att skydda mot farlig ström i badrummet. Föreningen bekostar del av asbestsanering, bilning av golv för montage av ny groda, golvbrunn samt golvavjämning. Vilken typ av lampor erbjuds när man väljer tillvalet spotlights? Det är halogenlampor, (inte LED). Hur kommer mitt badrum att se ut, placeringar av lampor, skåp, krokar m.m.? Kontakta Titanias platschef för ytterligare information. Vad kommer de nytillkomna tillvalen att kosta? Priser för vattenburen handdukstork m.m. finns anslaget på Titanias kontor Wv Renoveringsfrågor Kommer det att damma mycket? Alla renoveringar orsakar mycket damm. Titania kommer därför att täcka golv och upprätta dammslussar i lägenheterna för att minimera dammspridning. Alla uppmanas i samband med renoveringen att ta undan känsliga saker som till exempel elektronik ur utrymmen där byggnation sker. Är man känslig för damm eller har problem med luftvägarna så kan Titania ordna med en dammfläkt för att minska problemet. Då förekomst av asbest har identifierats i fix och fog i badrummen kommer dessa saneras enligt bransch- och arbetsmiljöregler. Kan jag bo hemma under renoveringen? Ja, det kommer att gå bra. Titania kommer att ordna med tillfälliga toaletter och duschutrymmen. I punkthusen har det ordnats i 6

7 cykelrummen samt i lamellhusen planeras det att inrymmas i en av tvättstugorna. Vad är en groda? Det är avloppsrördelarna som finns i badrumsgolvet som förgrenas till toalett, tvättfat och golvbrunn. Kan en groda renoveras med strumpmetoden? Ja och nej, en groda kan relinas med strumpmetoden om det inte finns hindrande sidoavstick. Helst skall gamla gjutjärnsgrodor inte renoveras alls men det finns en annan teknik där man belägger (sprutar) rören på insidan med plast. Nackdelen är att med denna metod finns inga garantier. Rören kan vara i så pass dåligt skick att de kan spricka under rensningsprocessen och då blir man tvungen att renovera i alla fall. När kommer badrummen status inventeras? Endast renoverade badrum med utbytt golvbrunn kommer att statusinventeras. Medlemmar som har ett sådant badrum uppmanas att kontakta Titanias platschef via mejl om möjligt, annars med brev i Titanias postlåda på Wv 25. Ange fullständiga kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, etc.). Alla andra badrum tolkas som att de inte uppfyller gällande krav för våtrum. Hur kommer de horisontella avloppsrören och golvbrunnen vara beskaffade? De kommer att vara av plast och bytas ut helt. Golvbrunnen kan komma att flyttas till en ny plats beroende på de nya badrumskraven samt om man väljer badkar som tillval eller standard duschhörna. Är de nya tappvattenledningarna av koppar? Ja, det är koppar, ingen relining av tappvatten kommer att ske. Jag är borta på semester, hur gör jag när de vill komma och inventera mitt badrum? Om du är borta en längre tid (över en månad) så lämnar du besked till Titania om eventuell andra telefonnummer som det går att kontakta dig på, alternativt att du kontaktar styrelsen för vidare information. Jag har ett badrum som är renoverat men golvbrunnen är inte bytt, vad gäller? Badrummet anses inte ha fullgott fuktskydd och badrummet måste förses med godkänd fuktspärr för att uppnå en godkänd standard. Styrelsen rekommenderar att rivning av badrummet bör ske och en ny golvbrunn monteras varefter badrummet byggs upp igen. Om medlemmen låter bli att göra denna åtgärd så blir denne ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer, om det uppstår en fuktskada, gentemot övriga lägenhetsinnehavare samt föreningen. Styrelsen kommer att dokumentera skriftligen de badrum som inte 7

8 renoveras nu. (Detta kan ligga till grund för en framtida skadereglering.) Jag har ett badkar och vill ha det som våtzon 1. Kan jag få kaklet på bredden istället för på höjden utan tilläggskostnad? Nej, duschhörna är standardvalet, badkarsutförande är tillval. Våtzonsutförande görs efter de krav som ställs för respektive val. Vart vänder jag mig om det uppstår problem under renoveringen i min lägenhet, t.ex. vattenläckage, strömavbrott eller stopp i rör? I första hand skall du under arbetstid 08:00-16:00 vända dig till Titania: Niclas , alt. Tomasz , Resul , kontor utanför arbetstid, endast AKUTA ärenden, till Niclas, se ovanstående telefonnummer. eller om han ej nås HSB Jour Vad händer i mitt badrum om jag väljer att inte renovera nu? Avloppsstammen renoveras samt att tappvattnet ansluts i nytt läge. Badrummet kommer att rivas golv samt asbestsaneras och golvbrunn samt groda byts ut samt att gjutning av nytt golv sker. Badrummet är i detta skick obrukbart och medlem kan inte använda badrummet förrän godkänt tätskikt samt ytskikt är applicerat. 7. Specifika fastighetsfrågor Om Titania stöter på problem med rördragningar och ni inte kan dra ledningarna som ni har tänkt hur gör ni då? Rören kommer att dras i alternativt läge. Projektering har tagit med alternativa rördragningslösningar. Ibland händer det att en fastighet har byggts om så att ritningarna inte längre stämmer och då får man lösa problemen i genomförande fasen. Jag har tappvattenrör i en garderob måste jag flytta på något? Ja, man måste tömma garderoben på prylar så att man kan montera de nya rören. Titania kommer att gå igenom specifikt vad som behöver lyftas undan och tas bort av medlemmen vid det individuella mötet. Varför måste tappvattenrören monteras i taket i badrummet? Enligt branschregler och försäkringsbolagens regler måste man numera montera vattenrören i taknivå. Detta för att skydda både våtutrymmets väggar genom färre antal håltagningar i fuktspärren samt mot yttre åverkan och slag mot rören. Var i huset startar renoveringen? Renoveringen kan startas både uppifrån och ner samt tvärtom. Det beror på hur det ser ut i det aktuella huset. 8

9 Kommer alla badrum att inventeras? Nej, de som har ett gammalt badrum kommer inte att avsynas. Däremot är det viktigt om man har ett renoverat badrum att man kontaktar Titanias platschef Niclas för en kontroll för att fastställa fuktskyddets skick och om det uppfyller gällande standarder. Har tappvattendragningarna fastställts? Ja, bygghandlingar är framtagna för både lamellhus och punkthus och tappvattenrören kommer att förläggas på det mest optimala sättet för varje hustyp. Hur det kommer att se ut i respektive lägenhet redovisas av Titania. 8. Ekonomi Lånefinansieringen, hur stor blir avgiftshöjningen? Föreningen har höjt avgifterna med 13,8 % från och med 1 januari Framtida höjningar kan inte uteslutas beroende på hur stamrenoveringen framskrider samt det allmänna ekonomiska läget i samhället (räntehöjningar m.m.). Hur görs ROT-avdragen? En första ansökan till skatteverket på standardpriset görs av Titania när beställningen görs av medlemmen, i nära anslutning till badrumrenoveringstidpunkten (senast 2 veckor innan). En andra ansökan görs när tilläggsbeställningen skall betalas. Hur stort blir ROT-avdraget? Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst kronor per person och år. Det är Titania som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Det är viktigt att varje medlem är medveten om att ROT-avdraget kan enbart användas om man har tillräckligt hög inkomst som det går att göra ROT-avdrag emot. En god idé är att kontakta Skatteverket för mer råd om vad som är mest fördelaktigt för dig. Se även skatteverkets hemsida: te.4.2e56d4ba1202f html Skatteverkets telefonnummer Jag har renoverat badrummet inklusive grodan. Hur får jag ersättning för grodan ifrån föreningen? Ta kontakt med styrelsen. 9. Garantier Hur långa är garantitiderna på badrumsarbetena? På fuktspärren är det 10 års garanti. På utförandet och arbetet är det 5 års garanti samt på materialet är det 2 års garanti. 9

10 10. Miljöfrågor Finns det Bisfenol A i epoxin som härdar avloppsrören? Nej, Titania använder miljögodkända produkter som är enligt branschens rekommendationer. All information om kemisk sammansättning av härdare och avloppsstrumpor redovisas inom projektet till föreningen där medlemmen kan få ta del av materialet. Förekommer asbest i våra fastigheter? Asbest har påträffats i badrummens kakelfix samt i fogmaterial. Sanering av asbest kommer därför att utföras enligt gällande föreskrifter och regler samt med certifierade personal ifrån Titania. Rivningen kommer att utföras med förstärkt dammskydd i lägenheterna för att förhindra dammspridning i och mellan lägenheterna. Det kommer medföra att man använder undertrycksventilation i badrummet och extra inplastning av varje lägenhet samt att arbetarna har extra skyddskläder för att hantera avfallet på ett korrekt sätt. Observera att fastighetens ventilationssystem inte kommer att användas för evakuering av asbestdamm utan detta leds ut genom Titanias ventilationsutrustning. 11.Boendefrågor Kan föreningen ordna med boende under renoveringen? Nej, föreningen kan inte ordna med ersättningsboende. Föreningen får heller inte bistå enskilda medlemmar så att dessa får en fördel gentemot andra medlemmar utifrån likabehandlingsprincipen. Jag är orolig för inbrott, hur sköts detta? Titania kommer att ersätta låset i din ytterdörr till ett entreprenörslås som du och entreprenören har nycklar till. Vid varje rast när entreprenören lämnar lägenheten låses dörren. Jag är orolig för att de skall trampa på min post och stöka ner mitt hem, hur sköts det? Man skall veta att när renoveringen pågår så är lägenheten en byggarbetsplats. Detta medför att det kommer att bli spring genom dörrarna och att material skall fraktas ut och in i lägenheten. Entreprenören lägger ut skyddsmatta på golvet och plastar in så att lägenheten inte blir neddammad. Du som lägenhetsinnehavare måste bereda plats för arbetarna så att inte ägodelar står i vägen för arbetet. I utrymmet där de passerar är det klokt att plocka bort skåp, tavlor, kläder och skor för att dessa inte skall förstöras. Entreprenören anger i informationsbladet att man skall ställa fram en kartong eller en hink där arbetarna kan lägga posten som kommer. Genom att samarbeta kommer ingen post bli nedtrampad eller att onödiga skador sker på personliga ägodelar. Problemet är mindre nu när vi kommer att ha tillfälliga postboxar i entrén vilket gör att ingen post utdelas i lägenheten. Jag har speciella förutsättningar och behov som behöver respekteras. 10

11 Innan renoveringen börjar så måste du kontakta Niclas för att gå igenom dina frågor om det gäller t.ex. trygghetslarm, hemtjänst eller annat behov som måste klargöras innan arbetet sätt igång. Tillvalsmötet är ett bra tillfälle att gå igenom förutsättningarna. 12.Tidplaner Hur vet man när och hur länge renoveringen pågår? Nuvarande slutdatum är november 2015 och en reviderad tidplan har delats ut till alla berörda medlemmar. När arbetena börjar i ditt hus så anslås detta i porten. Tyvärr kan inte sluttid anges i det individuella badrummet eftersom det kan uppstå förskjutningar under renoveringstiden. 13. Entreprenörsval Varför valdes Titania som entreprenör? Styrelsen valde Titania utifrån de beslutskriterier som framtogs i samråd med vår konsult, Ramböll. Kriterierna är noggrant uppställda utifrån leveranssäkerhet, tidigare utföranden, pris, referenser samt entreprenörens förmåga, både ur ett ekonomiskt och utförandemässigt perspektiv. Är styrelsens kontraktshandlingar med Titania offentliga? Nej, styrelsen har inte rätt att delge dessa. Styrelsen har valt Titania utifrån framtagna beslutskriterier samt med medlemmarnas bästa för ögonen. 14. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån möte i 12:an (Kursiverad information gäller enbart punkthus). Styrelsen bör informera om att etappredogörelsen i Stam o badnytt inte avser individuella badrum utan projektet som helhet. Färdigställande av badrum kommer att ske i vissa fall efter att etapperna är klara. De på 11:e våningen bör informeras om att de är beroende av flera etapper! Därför vattenskada på 10:e våningen eftersom de på 11:e våningen trodde allt var klart! Info måste utgå om att layouten i standardbadrum inte är detsamma som i de gamla badrummen. Det vill säga att golvbrunn och toalett kan flyttas till en ny position. Viktigt när medlem gör egen beställning av badrumsutrustning som kanske inte passar enligt gamla mått! Info borde utgå om att relining inte kommer att ske i alla lägen utan stambyte kan ske där slitsar öppnas. Titanias standardritningar kanske inte stämmer överens med allas badrum. Kontrollera mått innan tillvalsmöte! Medlemmarna uppmanas att prata med varandra innan tillvalsmötet för att undvika att man senare måste göra ändringar för att man inte visste bättre innan! Tappvatten kan dras på ett bättre sätt i våningsplanet och därmed minska rörmängden inne i medlemmens badrum! 11

12 Vissa lägenheter är helt neddammade. Det är dammigt att stamrenovera, medlemmarna ombeds ta bort och ställa undan sina saker. Grovstädning sker genom Titanias försorg, finstädning får medlem själv ordna med. I flera lägenheter har förinspektion inte gjorts. Skador kan därför inte hävdas eftersom bevis saknas om hur det såg ut innan. Ta foton själva innan renovering. Det har kommit fram att det finns firmor som erbjuder skogstoa för 55 kr/dygn istället för 140 kr/dygn med avhämtning. (Hjördis har uppgifter) Det borde finnas en stol i duschen för att de äldre skall kunna klä på sig utan att vingla. Uppmaning att erbjuda grannen att kunna duscha hos varandra om det är svårt att använda provisorierna. Takplåten i hissarna blir repigt av alla material transporter. Bör kläs in med masonit också. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i 10/12:an. (Kursiverad information gäller enbart punkthus). Ingår rivning av helkaklat badrum och hur räknas det ut hur mycket det kostar att välja ett eget kakel? Nej, enbart standardrivning ingår. Extrakostnaden är cirka 1500 kr. Om man väljer eget kakel avgår materialkostnad samt arbetsgrund ur priset. Sedan tillkommer arbetsgrund för eget val av kakel samt kostnaden för kaklet. För exakt pris, kontakta Titania. Ingår demontering av badkar i standardpriset? Ja. Kan man välja egen handdukstork? Ja, man kan både ordna egen handdukstork eller välja någon ut Titanias utbud. Det finns att välja mellan vattenburen, elektrisk eller en vattenburen som har en inmonterad el-patron så att funktionen finns över hela året. Hur monteras elledningarna till badrummet? Bredvid el-centralen monteras en jordfelsbrytare och elledningarna dras i befintliga rör till badrummet om det går. Annars monteras en kabelkanal i takvinkeln från el-centralen till badrummet. Kan man få trefas jordfelsbrytare? Tilläggsbeställningar går att göra, prata med Titania. Vad menas med att väggarna grundspacklas och när skall jag måla taket? Grundspackling innebär en fullgod yta som sedan målas. Vill man dock ha en extra jämn vägg så kostar sådan spackling extra. Standarden är ändrad, målning ingår i standardutförandet. Hur mycket bygger värmegolvet (elektriskt) i höjd? Cirka 1 centimeter. Hur mycket sänks taket med inbyggda spotlights? Cirka 8 centimeter. Titania erbjuder halogen spotlights. Om jag har renoverat badrummet och en boende ovanför skall renovera, skall jag vidta några åtgärder? Det är bra att skydda badrummets ytor om det värsta skulle hända. Badrummet är då ändå avstängt på grund av stamrenoveringen under 6-7 veckor. Hur kommer rören i vardagsrummet att dras? Det är värmerör och berörs inte i denna renovering. 12

13 Hur gör jag med mina husdjur? Husdjur mår inte så bra under renoveringsprojekt eftersom det är mycket ljud och damm. Samtidigt kan de vara i vägen för arbetena. Om det går, så placera dem gärna någon annanstans under dagtid. Hur gör jag med mitt akvarium? Det finns tillgång till vatten i lägenheten under hela projektet. Du kan få extra plast ifrån Titania för att plasta in och dammskydda akvariet. Kommunikation, det kommer för mycket lappar i brevlådan. Ja, kommunikationen är löpande angående stam och vattenavstängning och annan info från Titania. Vi kommer montera nya anslagstavlor i entrén för både Titanias information och Bofinkens information i alla hus/portuppgångar. Förutom det kommer även husvis information kallad Stam o badnytt att läggas i plastlådan i entréerna med 2 veckors mellanrum för att informera hur projektet framskrider. Denna distribueras enbart i det hus/port där renovering pågår. Tidplanen som är distribuerad i Titanias informationshäfte gäller och renoveringen ligger i fas. Varför måste tappvattenrören förläggas i takvinkeln? Årsstämmans uppdrag till Styrelsen är att upphandla en lösning där tappvatten i badrum förläggs i nya lägen. Föreningen har därefter upphandlat enligt branschstandarden Säker vatten som inblandade parter på marknaden, VVSföretag samt försäkringsbolag, har kommit överens om. Det är viktigt för föreningen att minimera alla risker som kan leda till vattenskador och förhöjda försäkringspremier för föreningen och även för oss medlemmar som i slutändan betalar avgiften och självrisken. Vilka är fördelarna med att renovera sitt badrum nu? I samband med projektet är fördelarna flera. Vi får en gemensam stam- och badrumsrenoveringsperiod vilket minimerar störningarna för alla. Flera viktiga aspekter tas om hand på ett kontrollerat sätt. Som renoverande medlem får man också det vattenburna värmeelementet utbytt om man så vill eftersom föreningen står för denna kostnad. En viktig aspekt är att vi får en enhetlig standard i föreningen som i sin tur minskar föreningens försäkringskostnad och därmed påverkar våra avgifter som vi betalar ur egen ficka. Varför måste jag byta min gamla vattenkran/blandare i köket? Vi måste inte byta vattenkran men Titania återmonterar inte för gammal utrustning eftersom den börjar läcka efter att ha fått torka ur under vattenavstängningsperioden. I 12:an har man på uppmaning från medlem återmonterat gamla vattenkranar med läckage som följd vilket inte är bra. En gammal vattenkran är också en risk för att varmvatten blandas med kallvatten för att backventilerna är sönder inuti kranen vilket gör att det tar längre tid för varmvattnet att komma fram. De nya vattenkranarna som Titania monterar har en vattenavstängningskran för diskmaskin som gör att man kan vara säker på att vattenläckage inte uppstår om man har stängt kranen, när man inte använder diskmaskinen. Läckande kranar ökar också föreningens kostnader vilket vi tillsammans betalar för. 13

14 Vilken nyckel passar till dörren i den tillfälliga toaletten och duschen i cykelrummet? Låset är utbytt och det är tvättstugenyckeln som passar till dörren eftersom alla inte har cykelrumsnyckel. Dörren skall åtgärdas så att den inte står öppen dygnet runt. Vänligen lämna toaletten i det skick som du själv vill finna den i. Toaletten och duschen städas 3 gånger i veckan men inspekteras varje dag. Det kommer att sättas upp en logglista på dörren för att visa när avsyning har gjorts av Titanias personal. Den lilla toaletten i nedre källare kommer också att städas 3 gånger per vecka när den är driftsatt. Titanias personal använder inte cykelrumstoaletterna men däremot toaletten i nedre källaren. Föreningen håller på med en översyn av städningen för hela projektet. Varför kan det ta upp till 7 minuter för varmvattnet att komma fram? Detta är problemet som vi nu angriper med tappvattenrenoveringen samt kulvertutbytet. För att kunna få varmt vatten snabbt måste vi även värdera andra åtgärder tillsamman med vår konsult. Tappvattenstandarder som styr detta anger att man skall få varmvatten efter 10 sekunder och det är något som vi arbetar med för att uppnå. Detta sparar pengar för oss medlemmar både i vatten- samt värmekostnader. Kan man komma åt vattenavstängningarna som medlem? Ja, på varje våningsplan i punkthusen, utanför lägenheten, kommer det att finnas vattenavstängningskranar. Vattenavstängning till kökskran finns under köksbänken eftersom dessa ledningar kommer i slitsen. Varför sätter man in nya plastavlopp när vi relinar? På vissa platser måste slitsar öppnas för att tappvatten skall kunna bytas. Där kan man för enkelhets skull lika gärna byta ut vissa rörstråk till plaströr när man ändå kommer åt avloppsrören. Utslagsbackar i trapphus, funkar dessa? Detta är tillfälliga utslagsbackar för Titanias personal som använder det för att blanda cement, fix och fog. Förslag. När man tejpar på skyddsmasonit/papper ovanpå golven i lägenheten, kan man inte tejpa med gultejp vid yttre kanten mot det område som inte är täckt. Då minskas snubbelrisken. Hur kommer tvättstugorna att stängas av? Dessa kommer också påverkas av stam- och tapprenoveringen men Titania skall försöka att stänga av så att en tvättstuga i vart fall är öppen hela tiden. Varje tvättstugeavstängning skall enbart ta ett par, tre dagar. Det är stora hål mellan utrymmen där vattenledningar dras fram, kommer detta att åtgärdas? Ja, dessa hål kommer att tätas med värmeisolerande massa och ytan återställas. Tappvattenledningarna isoleras grundligt och sedan täcks de med antingen en utanpåliggande låda eller med ett grått plastskal. Jag vill ha mitt kakel satt på ett visst sätt, hur gör jag? Kontakta Niclas, som sedan instruerar plattsättaren. Jag har inget vatten i lägenheten sedan en tid? Kontakta Niclas, det är beställt att vatten skall finnas antingen i köket eller på toaletten. Jag har fått en spricka i taket på grund av badrumsrenovering, hur gör jag? Kontakta Niclas för kontroll av skadan. 14

15 Kan vi få en extra container nu när vi skall tömma förråden temporärt? Det är inte planerat av styrelsen men däremot kommer i november återigen en container planenligt att sättas ut. Alla i punkthusen kan nu passa på att rensa upp när den kommer. Observera dock skyltningen om vad som får slängas i denna. Har föreningen fått bankgarantier av Titania? Ja, men det gäller enbart föreningen inte medlemmarna. Medlemmarna skyddas av att första delbetalningen av badrummen sker först efter att badrumsrenoveringen pågått i 4 veckor i medlemmens badrum. Vilka arbetstider har Titania? Arbeten pågår vardagar 07:00-17:00. Dålig framförhållning i projektet, korta varsel om tömning av cykelförråd till exempel? Styrelsen arbetar intensivt med att förbättra informationen till medlemmarna så att inga överraskningar skall ske. Säckarna utanför porten. När det blåser så flyger skräp omkring. Titania ombeds att stänga säckarna om det går och städa undan dessa vartefter. Vi som medlemmar måste vara medvetna om att det är en period av skräp, damm och buller när stamrenovering sker och att detta är helt normalt. Kommer Titania att återmontera utrustning och kommer det att kosta något? Det beror på vad som avses. Kontrollera med Niclas om vad som ingår och inte. Elen har lagt av i samband med Titanias arbeten. Om elavbrott sker i samband med renovering. Ring Titanias personal för åtgärd! Vilka är öppettiderna i Holken under vardagarna? Respektive portombud (i det hus som renoveras) har nyckel till Holken. Öppettiderna är 09:00-17:00. Se uppsatta anslag utanför Holken. Det finns ett behov av att all information dateras. Titania ombeds fylla i datum på all information som riktar sig emot medlemmarna. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i 8:an. Tillvalsmöten i Wv 8 startar v.15. Etapp 1 och 2 kommer att starta samtidigt v.22. Titania återkommer med mer information. Information kommuniceras i Stam och Badnytt samt vid tillvalsmötena. Niklas Sehlin är Titanias representant vid tillvalsmötena, han har telenummer Tidplan för projektet kommer att uppsättas i entrén samt på hemsidan. På hemsidan kommer även en uppdaterad presentation bifogas. Medlemmarna vill ha en uppdaterad tillvalslista så att de kan förbereda sig inför tillvalsmötena. Fredrik ombesörjer att information delges. Enligt Niklas på Titania är tillvalslistan distribuerad. Kommer strömmen att brytas under projektet? Nej, inga större strömavbrott är inplanerade. Vattenavstängningar. Generellt så är principen denna: Om avloppen håller på att relinas så är även vattnet avstängt i den delen av stammen. Det kan förekomma vattenavstängningar som påverkar hela huset på grund av rörbyten i källaren. Dessa stopp kommuniceras dock i god tid innan. 15

16 Diskmaskin, kostar återmontering? I princip nej, men om man har en diskmaskin med avlopp som rinner ut i golvbrunn måste anpassningar göras mot det nya avloppet vilket kan medföra en merkostnad. Helkaklat badrum, kostar det extra att riva? Ja, i standardbadrumskostnad ingår endast rivning av originalkakelsättning (halvvägs upp på vägg). Tips från Enis! Kontrollera och begär om ni kan sänka golvet i badrummet/wc så att hallgolv och badrum kommer i jämn nivå när tillvalsmötet sker med Titania. Detta är en fördel framöver om man vill handikappanpassa m.m. Observera dock att detta innebär en merkostnad om dörrar och trösklar byts samtidigt. Kan man vara hemma nära asbestsanering sker? Ja, eftersom saneringen sker under undertrycksförhållanden och badrummet är inplastat. OBS, man skall dock undvika att bryta luftslussarna under arbetets gång. Är man osäker på vad man får eller inte får göra skall man kontakta Niklas på Titania. Ventilationssystemet i huset används inte till att evakuera asbestdammet utan all sanering sker med Titanias frånluftsfläktar samt att allt är inplastat i badrummet och wc:n. För de gamla som är oroliga över att inte ha råd med renovering, kan föreningen hjälpa till med rådgivning? Pensionärsföreningen har diskuterat att anordna sådana möten men det har inte i slutändan ändå inte efterfrågats. Föreningen måste behandla alla lika så det finns inte möjlighet för föreningen att gå in ekonomiskt för enskilda medlemmar. Kommer pantsättningsavgift vara kvar på 495 kr? Ja, någon förändring av avgiften är inte planerad för tillfället, det korrekta priset är dock 440 kr/pantsättning. Erfarenheter av allmänt intresse ifrån startmöte i Wv Tillvalsmöten i Wv startar v.20 för de boende i etapp 1-3 samt för de boende i etapp 4-7, v.22. Etapp 1 samt allmänna arbeten kommer att starta v.31 som tidigare har aviserats. Titania återkommer med mer information samt att information kommuniceras i Stam och Badnytt samt vid tillvalsmötena. Niklas Sehlin är Titanias representant vid tillvalsmötena, han har telefonnummer Tidplan för projektet kommer att uppsättas i entrén samt på hemsidan. På hemsidan kommer även en uppdaterad presentation bifogas. Hur monteras plastslussarna? De monteras fristående träramar längs med väggarna som bär upp plasten. Mellan träram, väggar samt tak kommer det tätas med skumgummi. I dörröppningar monteras det en plastsluss med dragkedja. Rivningsarbete (ej asbest): Arbetena dammar, Titania plastar in vid sina arbeten och medlemmen ombeds också att täcka över exempelvis elektronisk utrustning. Har man husdjur kan det vara en god idé att låta den bo någon annanstans under rivningsperioden. Titania grovstädar efter sina arbeten. 16

17 Hur skall jag tömma skåp i kök? Ta bort porslin i skåpet ovanför diskho (eller där vatten och avlopp kommer in till diskbänken) samt i underskåpet vid diskbänken. Som en extra säkerhetsåtgärd kan första raden av glas närmast skåpluckorna tas bort. Hör med Titania om ni är osäkra. Hur lång tid tar badrums renovering? Erfarenhetsmässigt tar det ca: 3-4 veckor för kök samt 7-8 veckor för badrum/wc. Kan jag ta bort mellanvägg mellan badrum och toalett? Det är okej att ta bort mellanväggen mellan om det inte är en bärande vägg. Prata med Titania i samband med tillvalsmötet för att planera arbetet. Om det är en bärande vägg krävs byggnadstillstånd från Solna kommun. Observera att det kan komma en tillkommande kostnad för justering av ventilation efter en sådan ombyggnad. Kommer ljudet att försvinna i avloppsrören vid spolning? Nej, inte helt. Dock monteras avloppsrör med trippelvägg som är ljuddämpande av Titania för att ljudet skall bli så lågt som möjligt när man spolar. Hur sker arbetena i etappen? Arbeten kan pågå var som helst i byggnaden i aktuell etapp. Det finns ingen bestämd ordning, vilket våningsplan som tas först. Däremot börjar etappen med köksarbeten enligt tidsplan. Jag är orolig för att ytterdörren inte är låst och stöldrisken? När byggcylindern sätts i dörren går Titanias ansvarsförsäkring in för att täcka eventuella skador samt stölder under byggnadstiden. Är man orolig så bör man dels plocka undan värdefulla saker och kanske ställa in dem i ett angränsande rum som man låser samt att man kan fotografera sin lägenhet med sina tillhörigheter. Titania kommer också att fotografera lägenheten innan arbetena startar för att vara säkra på att de inte har orsakat skador under entreprenaden. Nyckeln till byggcylindern i ytterdörren passar också till utrymmet där de provisoriska toaletterna/duscharna kommer att finnas. Enbart i de etapper där arbeten sker har boende tillgång till provisorierna. Kan man sätta upp information på lite lägre höjd för oss som inte ser/når upp till anslagstavlan? Titania är informerade om att sätta upp lappar på lägre höjd också och kommer fortsättningsvis att göra så. Hur garanteras utförandet samt hur sker besiktning? Det görs i etapper. Titania gör egenkontroll på sitt arbete. Ramböll övervakar detta arbete genom sina observationer av arbetet. Därefter har föreningen anlitat en extern besiktningsman för att besiktiga föreningsgemensamma delar samt medlemmars badrum. Det skall dock påpekas att det är medlemmen som kund som skall ansvara för besiktningen i sitt eget badrum. Tillsvidare har föreningen låtit besiktiga badrummen med föreningens besiktningsman, men den kostnaden, kr (hälften efter rotavdrag) bör överföras på medlem. Får man anlita egen besiktningsman? Ja, det går bra. Priser i tillvalslista. Alla priser i tillvalslistan avser installation samt material om inte annat anges. T.ex. helkakling kostar kr, vilket avser både material och arbete. Priset efter fullt rotavdrag blir kr för detta tillval. Att betala 90% av badrumskostnaden efter 30 dagar är inte bra förhandlat? 90% avser kostnaden efter att preliminärt ROT-avdrag är 17

18 borttaget från standardbadrumskostnaden, det vill säga att cirka kr faktureras för ett standardbadrum. För kombinationen Badrum + WC blir det ca: kr. Gjorda tillval samt de resterande 10% faktureras när badrummet är klart med 30 dagars betalningstid. Får man installera vägghängd WC? Ja, det går bra. Observera dock att medlemmen ansvarar för sådan installation och bör kontrollera med sitt försäkringsbolag att de accepterar sådan utrustning. 18

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN

EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2014 Råd & Rön: Vilken blender gör bäst smoothie? Minska kemikalierna i hemmet Konflikt i föreningen? Inred balkongen efter väderstreck Statuskontroll så gjorde brf Kärraterrassen

Läs mer