Version 1.7 finns nu att hämta ner från nätet från vår hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.7 finns nu att hämta ner från nätet från vår hemsida www.doordesign.se"

Transkript

1 Ny version av CW KeyDesign / CW DoorDesign från C/W CadWare AB INFORMATION TILL LÅSSMEDER OM CW KEYDESIGN / CW DOORDESIGN UPPGRADERING till version Ny programversion 1.7 Version 1.7 finns nu att hämta ner från nätet från vår hemsida Hämtning bör göras snarast. Efter nerladdning av ny version verifiera via Hjälp/Om i programmet (CW KeyDesign eller CW DoorDesign) att du också kör rätt version. Manual för CW KeyDesign är omarbetad och kan också hämtas på hemsidan. Dokumentationen nedan, punkt 2-> är samma som skickats ut med version 1.6. Tillägg för version 1.7 är: - Programmen stödjer nu även fabrikat DORMA, koncept RS8 och IX6SR. Tillverkning av nycklar via UnoCode för RS8. Kommunikation med DORMA sker med KeyDesignformat, aldrig prosjekt.zip - Avsnittet om stämpelgenerator (del av avsnitt 7) kompletterat. - Avnitt 8 kompletterat med Inloggning blockerad av SA blockering av nyckel-, cylinderflik eller låsschema 2 Observera speciellt Inloggning som användare SA (Systemadministratör) skall INTE användas för låssystemdesign eller annat arbete om inte detta rekommenderas av CadWare programsupport. Skapa en användare för varje person som använder CW KeyDesign. När SA kör CW KeyDesign kan ingen annan användare logga in. Se till att ni ofta tar säkerhetskopia av er KeyDesign-databas, t ex inför programuppdatering (se vidare nedan). Säkerhetskopia av databasen (om den görs från programmet) kan endast göras av SA. Automatisk daglig säkerhetskopiering via nätverk rekommenderas naturligtvis. Säkerhetskopia skall även i förekommande fall finnas på Generalen och tillhörande databas. Det är t ex inte tillräckligt att ha Generalen bara på en C-disk på lokal arbetsplats. Förutom manualer finns även kompletterande programbeskrivningar via utskick , och i samband med tidigare uppgraderingar. Stora delar av dessa dokument har numera infogats i manualen. Följande texter är ännu inte införda i manualen: Beskrivning av kontroll av låsschemastruktur och delningar ( ) Vi förutsätter att dessa dokument är genomgångna av er. Vid behov, kontakta CadWare för att få dessa dokument. Sida 1

2 3 Installation av ny programversion (från Före installation, försäkra dig om att du har säkerhetskopierat dina data. Uppgraderingen finns på hemsidan under Support/ Uppdateringar/ och klicka därefter på setupcwdoor. För användare av programversion CS gäller särskild instruktion. Du kan också aktivera uppgraderingen direkt från CW KeyDesign eller via meny Start/Program/CWDoor/Webuppdatering Kör komplett SETUPCWDOOR, glöm inte att SPARA dina existerande data. När programmet uppdateras får ingen användare vara inloggad. Om du aktiverar uppdateringen från CW KeyDesign måste du alltså stänga ner programmet innan själva uppgraderingen görs. Efter installation, logga in som SA och städa databasen GRUNDLIGT via Arkiv/Inställningar/Databas För att kunna städa databasen krävs att såväl låssystemmenyn som dörrmenyn är stängda. Tänk på att denna procedur tar lite tid. Kontrollera också inställningen: Nya inställningsmöjligheter, kontrollera att det inte står cylinder för både nycklar och cylindrars funktion. Alternativt kan cylinderfunktion heta utrymme och nyckelfunktion vara befattningshavare. För support, kontakta CadWare 4 Export och Import till/från leverantör Kaba: Tills annat meddelas skall exporten ske enligt format Prosjekt.zip, dvs exportera till Generalen/ASM. Export av Alfa/GeGeSystem gör denna inställning automatiskt, för fabrikat Kaba skall detta ställas in manuellt. Observera att informationsfälten från låssmed och till låssmed (funktioner på meny systemegenskaper) inte kan användas i denna exportvariant, lägg istället informationen i ditt mail. Carl F Access: För EVVA-system används KeyDesignformatet automatiskt. Sida 2

3 Generell anmärkning om importfunktion När man får ett system tillbaka från fabrikanten kan numera uppdaterad import köras (förutsätter format KeyDesign). Detta innebär att ev egna ändringar i schemat, som gjorts under tiden låssystemet varit hos leverantör för beräkning, behålls. - För antal nycklar och cylindrar samt ev. genomförd flexning gäller låssmedens data. Normalt användes föreslagen importvariant, Uppdatera mot lika (stämpel). Se även separat dokumentation. - Omläggning och annan ändring kan innebära att tidigare befintlig nyckel/cylinder redovisas under textlinje bevakade längst ner i låsschemat. Detta gäller även egna nyinlagda nycklar/cylindrar (utan delningar), som då måste återföras till ursprunglig plats. Ta hand om eventuella bevakade nycklar/cylindrar och radera därefter resp. textlinje. Anm. Första gången ett system kommer tillbaka från fabrikanten (beräknat) har det getts ett nytt systemnummer (vilket inte synkroniserar med ev. temporär beteckning låssmeden gett systemet tidigare). Om inga ändringar gjorts under tiden går det bra att importera låssystemet som nytt och därefter (ev.) radera originalet. Alternativt måste systemets tillfälliga namn ändras till det slutliga innan uppdaterad import kan göras. Generell anmärkning om exportfunktion I egenskapsmenyerna för låssystem, cylinder resp. nyckel finns också fält fritext, vilket inte finns i Generalen. Dessa fält är avsedda för eget bruk och hanteras inte av export/import-funktionerna. För att behålla denna information krävs alltså att uppdaterad import körs. Funktionerna Export av låssystem och Utskrift av låsschema (utan felgångskontroll) städar informationen för aktuell låssystem vilket innebär att Beställningsrapport (och däri ingående separata rapporter) skall skrivas ut efter låsschemautskrift och/eller export av hela låssystemet. Sida 3

4 5 Stöd för nya fabrikat och koncept Stöd för låsfabrikat från KABA: ALFA, GeGe och KABA Sedan tidigare finns fullt stöd för Alfa och GeGesystem. Inom kort finns även fullt stöd för nya Kaba system. Beträffande stöd för och uppdateringar av befintliga Kaba system skickar Kaba AB kompletterande information under december månad. Stöd för låsfabrikat från Carl F Access: EVVA Numera finns fullt stöd för EVVA DPI/1KS/3KS, omfattar låsschema/delningar innefattande - sidkoder för cylindrar och nycklar, höga och låga nycklar i 1KS. - sidkoder för cylindrar och nycklar, inkl. sidkodsfamiljer i DPI - profilhantering för 3KS. Singel och familje-profiler - redovisning av flex och flexadministration i DPI - redovisning av servicenycklar/servicecylindrar 2200 i DPI Detta förutsätter att låssystemet levereras från EVVA på KeyDesignformat, import av system från Generalen stödjer endast DPI,1KS utan familj. Från Generalen importerade EVVAsystem skall ställas om i låssystemegenskaper till EVVA, aktuellt koncept (DPI,1KS) samt 6- eller 7-stift för DPI Efter ändring av systemegenskaperna skall kontrollberäkning av låssystemet göras om. Anm. Kontrollberäkning (jämförelse mellan kryssbild och delningar) hanterar ej beräkning mot serviceläge kl 10. Import av EVVAsystem från Generalen innehåller inga delningar annat än i undantagsfall för DPI singelsidebar och 1KS, vilka kan vara räknade i Generalen som Alfasystem. 6 Viktiga kontrollfunktioner CW KeyDesigns kontrollfunktioner som aktiveras när man öppnar ett låssystem omfattar Felkontroll av låsschemastruktur Felkontroller redovisas numera i logfil, man behöver nu inte kvittera varje enskilt fel. När du öppnar ett låssystem kan du få en varning som noterat formella fel i låsschemat: Sida 4

5 Fel som kan förekomma är t ex - avvikelser från standard för sammandrag. t ex alla lägenheter i ett sammandrag öppnar inte entrén - cylindrar med samma stämpling - fast olika kryssbild - nycklar med samma stämpling Är du det minsta osäker, kontrollera logfilen (se även under punkt 8 nedan). Felkontroll delningar CW KeyDesign informerar t ex om systemet - inte är kontrollberäknat - är reviderat efter att beräkningar och kontroll gjort - om kontrollberäkning gett fel och dessa ej åtgärdats Funktionen kontrollera system kan endast köras från låsschemafliken med schemat i expanderat läge. Kontrollfunktionen möjliggör för användaren att revidera systemet till nytt önskat läge och skicka systemet för beräkning allt efter resp. fabrikants instruktion. Exempel på reviderat låsschema med genomförd kontrollberäkning Sida 5

6 7. Övriga nya funktioner Administrativ modul som underlättar sökning efter låssystem från ett antal aspekter, t ex Systemnummer, Byggnad, låsfabrikat, status på systemet etc. Funktionen kallas Filter, finns beskrivet i manual och aktiveras från ny ikon till höger om system- och dörrhanteraren. För att stänga av filtret (visa alla låssystem), välj låstyp alla, status alla och töm filtertext, klicka därefter på filtrera! Säkerhetskopiering av enskilt låssystem Kort beskrivning finns i manualen. Exportfunktionen (låssystem) och säkerhetskopiering säkerhetskopierar inte dörrinformation från CW DoorDesign eller CW Littra. Säkerhetskopiering sparar dock information om vilka dörrar som systemets cylindrar sitter i. Detta hanteras inte i exportfilen. Exportfunktionen tar heller inte med fritextinformation på nycklar och cylindrar. Använd därför istället säkerhetskopia för att spara ett låssystem. Säkerhetskopiorna läggs standardmässigt i undermapp till programmet, om annat önskas måste programmets ini-fil redigeras. Använd t ex programmet Sida 6

7 Anteckningar (Notepad) för att ändra raderna (exempel) SYSBACKUP=X:\cwkd\SYS\ AUTOSYSBACKUP=X:\cwkd\AUTO\ Säkerhetskopiering av enskilt låssystem ersätter absolut inte säkerhetskopiering av hela databasen. Stämpelgenerator För omstämpling av cylindrar när schemat sorterats om och numreringen är dålig. Omstämplingen hoppar över cylindrar i sammandrag och fungerar endast på nya system, dvs är blockerat på system där delningar redan finns beräknade. För att köra stämpelgenerator måste man stå i expanderat schemat. Nya rapporter Ett flertal nya rapporter, t ex möjlighet att generellt rapportera beställda (efterbeställning) istället för antal (för nytt låssystem). Glöm inte Beställningsrapport som kör ett antal rapporter i en. 8 Kända programproblem, och hur dessa hanteras CW KeyDesign utvecklas kontinuerligt, såväl med avseende på nya funktioner som komplettering, förbättring av befintliga funktioner och ren felrättning. Nedan nämns de punkter är av vikt att användarna känner till samt hur man kommer runt dessa. Även frekvens och planerade åtgärder kommenteras. Import från Assa ASM Låssystem ritade i Assa ASM kan importeras till CW KeyDesign. Dock lämnas i importfilen ingen information om löpande numrering i sammandrag, dvs nyckel L med 25 olika antas då vara L1,L2,,L25 vilket oftast är korrekt. Om t ex reserver gjorts som separat sammandrag L26-L30 kommer dessa vid importen att få beteckningarna L1-L5. Detta ändras dock enkelt i komprimerat läge, skriv in L#26 för stämplingen och spara. Andra fel kan förekomma vid export från ändre ASM-versioner. Rapport Cylinderdelningar Använd inte inbyggda funktioner för att rapportera cylinderdelningar på fil (pdf,qrp,xls) för system med flexfunktion. Understrykningstecken fungerar ej för dessa. För pdf-rapporter rekommenderas t ex pdf995-skrivare. Sida 7

8 Se hemsida Val av Fil vid rapport cylinderdelning släcks för flexade system, ikon diskett i granskamenyn skall inte användas. Felsortering av textlinjer (för cylindrar och/eller nycklar) i låsschemat Om det uppstår problem med positionering av textlinjer i låsschemat, gör så här: Flytta textlinjen en gång till tryck därefter på F5 innan du stänger systemet eller byter mellan komprimerat/expanderat system. Rapportera felet till CadWare, och exakt hur du gjorde när det blev fel. Utökning av antal olika nycklar cylindrar Vid utökning av antal olika nycklar och/eller cylindrar i efterhand kompletteras kryssbilden automatiskt så att t ex alla nya lägenhetsnycklar släpps in i samma entré och andra utrymmen som tidigare definierats för de tidigare lägenheterna och huvudnyckeln släpps in i alla nya lägenhetscylindrar. Vad avser lägenhetsnycklar i lägenhetscylindrar (kryssdiagonal) måste dessa kryssas om manuellt eftersom antal olika inte stämmer förrän man ändrat både nycklar och cylindrar. Kryssa bort och kryssa i igen så fylls alla kryss i. Nästa gång systemet öppnas i CW KeyDesign kommer en varning för oregelbunden kryssning för aktuella sammandrag om inte kryssbilden kompletterats enligt ovan. Du har ändrat antal nycklar och cylindrar men glömt justera kryssdiagonalen. Du har glömt ändra antal olika för nycklar eller cylindrar. Databas- eller allmänna driftsproblem Import av låssystem med 6stiftssystem kan ge fel RL.K7 kontakta CW Utskrift efterbeställning av nycklar/cylindrar kan ha felaktig text. Dessa är endast aktuellt för kund som installerat en tidig version av CW KeyDesign Krock med andra applikationer kan förekomma i samband med import/export av låssystem. Kontakta CW vid behov. Inloggning blockerad av SA Det kan hända att användare SA blockerar inloggning för andra användare. Inloggning SA skall endast användas vid speciella tillfällen. Om SA skulle vara registrerad som inloggad i systemet fast han inte är detta löses problemet på detta sätt: - Logga in som SA igen (försäkra dig först om att ingen kör som SA legitimt ) - Logga ut (inte Arkiv/Avsluta) och logga in med annan användare direkt. Om problemet återkommer, kontakta C/W CadWare. Sida 8

9 Blockering av nyckel-,cylinderflik eller låsschema Om det inte går att peka och rulla i nyckel- eller cylinderfliken direkt när denna öppnas, peka först i ett av de fält som finns över listan. För att kunna vandra i låsschemat med pilar eller speciella funktionstangenter måste du först aktivera menyn genom att peka i schemat. För att kunna vandra mellan nycklar och cylindrar måste det i schemat finnas minst en nyckel och minst en cylinder. Allmänt om problem Kontakta support hos CadWare vid behov. Om du klarar dig själv genom någon enkel åtgärd är det bra, men skicka helst också ett mail där du rapporterar problemet och hur du kom runt det. 9 Speciellt Tips Att skriva ut tomt låsschema. Skriva ut tomt låsschema: Det finns ingen specifik funktion för detta, ett schema blir dock relativt tomt om du - skapar ett system som heter. (bara en punkt). Fyll sen i ytterligare systeminformation om du vill. - skapa en nyckel och en cylinder som båda heter. - Skriv sen ut schema med eller utan cylindertyp. Sida 9

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer