SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010"

Transkript

1 SOMMAR DESIGN KONTORET Gävelborg/Dalarna 2010

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys Nulägesanalys Enkätundersökning Ledord och namn Konceptförslag Konceptgenerering Val av koncept Visuell identitet Sitemap Hemsida Konceptuella skisser Rekommendationer för det fortsatta arbetet English summary Projektteam 30

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets kontor i Dalarna/Gävleborg har bedrivits av GävleDala Designlab. GävleDala Designlab är en satsning inom Stiftelsen Teknikdalen med syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign. GävleDala Designlab vill också bidra till att fler designföretag startas i området. Lotta Hernek, Hernek Design, har medverkat som handledare för studenterna i. Lotta är professionell industridesigner med många års erfarenhet från branschen, hon har tidigare medverkat vid flertalet Sommardesignkontor i regionen. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete för Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal. Projektnamn Ort

6 02 Uppdraget Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal (SIL) är ett företag som specialiserat sig på att samla in, förädla och anpassa information efter kundbehov. Företagets kunder är de som är ägare av behandlingsplatser/ verksamheter inom missbruk, barn och ungdom, rehab-psyk samt konsulter och handledare inom behandlingsvården. SIL förmedlar cirka 1500 placeringar/år till HVB-hem (hem för vård och boende) och boenden i Sverige. SIL erbjuder den egenutvecklade tjänsten placeringsservice som går ut på att handläggare på kommunerna söker en behandlingsplats utifrån ett visst antal kriterier via SILs hemsida, telefon, e-post eller fax. De matchar sedan handläggarnas kriterier mot sin databas och de verksamheter som uppfyller kriterierna får en neutraliserad förfrågan per mejl. Därefter sammanställs de tillgängliga verksamheterna och vidarebefordras till handläggaren med information om respektive verksamhet, referenser mm. Problemformulering Uppskattningsvis 90-95% av HVB-hemmen använder sig av de tjänster SIL erbjuder. Däremot använder sig enbart uppskattningsvis 5-10% av kommunerna SILs tjänster. Många av kommunerna är även omedvetna om SIL. Hur kan vi skapa ett enhetligt formspråk som förbättrar SILs kommunikationskanaler, av dessa främst hemsidan, för att i större utsträckning nå kommunerna? 2

7 Avgränsning Projektet kommer att fokusera på de informations- och kommunikationskanaler som behöver förbättras för att nå kommunerna i högre grad. I de relevanta informations- och kommunikationskanalerna kommer fokus ligga på att förbättra design och formspråk. Målgrupp Den primära målgruppen att nå är kommunernas personal inom socialförvaltningarna och de börjar besöka och nyttja SILs hemsida i högsta möjliga grad. Den sekundära målgruppen är behandlingshemmen. Mot dessa arbetar SIL främst genom telefon och besök. Förväntat resultat Målet är att skapa en visuell identitet för SIL som appliceras på hemsidan för att skapa en tydligare design. Utöver det exemplifieras den visuella identiteten på någon av de kommunikationskanaler SIL har. Slutresultatet visualiseras och presenteras digitalt. 3

8 03 Arbetsprocessen Uppdragsdefiniering I den första fasen diskuterades projektets mål och vision tillsammans med uppdragsgivaren. Detta mynnade ut i en projektbeskrivning där bland annat projektets förväntade resultat och problemformulering definierades. Uppdragsdefiniering Research När uppdraget var definierat påbörjades en undersökning av uppdragsgivarens egna hemsida för att kartlägga dess funktioner. Därefter fortsatte vi med en konkurrensinriktad benchmarking och kartlade konkurrenternas respektive hemsidor. Vi fortsatte med en mer funktionsinriktad benchmarking och granskade hemsidor från företag i andra branscher. För att fördjupa förståelsen hur uppdragsgivarens hemsida används i dagsläget gjorde vi en enkätundersökning som mejlades ut till alla handläggare som använder sig av företagets placeringsservice. Analys Med hjälp av undersökningen kunde vi analysera och identifiera styrkor och svagheter med den nuvarande hemsidan. Detta analyserades tillsammans med de olika typerna av benchmarking och enkätundersökningen vi genomförde tidigare. Utvärdering Analys Research Konceptgenerering Resultat 4

9 5

10 Konceptgenerering Nästa steg i processen var att forma koncept. Genom informationen från analysen diskuterade vi fram en passande sitemap för hemsidan och skissade upp olika förslag på meny- och startsideupplägg. Dessa presenterade vi för uppdragsgivaren som valde ut ett av de förslagen vi presenterade. För att få fler uppslag till bland annat den visuella identiteten brainstormade vi tillsammans med medarbetarna på företaget. Med hjälp av bland annat tidigare skissat idématerial och material från brainstormingen formade vi koncept innehållande upplägg och design för hemsidan och visuell identitet som innefattade logotyp, färgkoder och typsnitt. Utvärdering Därefter utvärderades de genererade koncepten efter olika kriterier som framkom under analysen och ett koncept valdes ut. Resultat Det valda konceptet visualiserades digitalt. 6

11 04 Analys Vi började med att göra en nulägesanalys av företagets befintliga hemsida för att kunna identifiera styrkor och svagheter. Analysen utvidgades med konkurrensinriktad och funktionsinriktad benchmarking. Vi fortsatte därefter med att analysera enkätundersökningen som skickats ut till alla handläggare som använt sig utav företagets placeringsservice. 7

12

13 04.01 Nulägesanalys Allra först började vi med att studera företagets befintliga hemsida. Logotypen länkar inte till startsidan i samtliga subsidor. Alla länkar under vissa huvudrubriker går till samma sida. Det är enklare att endast ha en rubrik om alla underrubriker ändå länkar till samma sida. Vissa sidor fungerar inte på hemsidan. Blanketter --> Kvalitetsindex --> icke fungerande sida Det är olika inloggningar till Kvalitetsindex, Förfrågningar och Ramavtal. Det skulle vara mycket enklare med en inloggning till alla tre, men med eventuellt olika inloggningsuppgifter för att få olika behörigheter. Rubrikerna i menyn har olika färg. Det blir lite rörigt när vissa rubriker har olika färger. Vid inloggning syns lösenordet. Detta borde åtgärdas så att lösenordet inte skrivs ut. Logotypen överanvänds på hemsidan. Det är väldigt mycket reklam på hemsidan. Det behövs en tydligare distinktion mellan den egna hemsidans material och reklamen. I nuläget flyter de ihop och gör det svårt att särskilja. 9

14 Vi studerade även konkurrenternas hemsidor och hemsidor från företag i andra branscher men som har liknande funktioner. Styrkor vi fann som skulle kunna appliceras på uppdragsgivarens hemsida var; Feedback. Att förenkla för användaren på hemsidan att lämna feedback gör det enkelt för företaget att fånga upp åsikterna från hemsidans användare på ett lättillgängligt sätt Lagar och rättigheter. Att ha relevanta lagar och rättigheter uppskrivna på hemsidan ger ett seriöst intryck. Foton på behandlingshemmen. Det ger ett trevligare intryck. Chat online. Det är en bra tjänst att erbjuda för att förenkla kommunikationen mellan vårdköpare och företaget och det ger även ett personligt intryck och en mer dynamisk känsla på hemsidan.

15 04.02 Enkätundersökning Genom resultatet från enkätundersökningen fick vi en bättre bild av vad hemsidans användare anser om den och hur de nyttjar den. (Hela enkätundersökningen finns med som bilaga). Respons från enkätundersökningen angående vad som skulle kunna få de som inte använder sig av företagets tjänster via hemsidan idag att börja använda dessa tjänster. Mer information om att den finns! Om behov uppstår. jag har ännu inte haft några större problem att hitta lösningar. den gången jag använde mig av sil blev jag kontaktad av dem. har också fått mycket mail. Respons från enkätundersökningen på frågan om de önskar något mer av hemsidan. Snabbare återkoppling på aktuell fråga om lämpligt placeringsställe. det kommer ej adekvata placeringstips. då behövs nog en hjälp i form av mallar för att kunna beskriva klientens behov bättre. det är svårt att veta vad ni behöver ha för typ av beskrivning/info för att ni ska lyckas med en sökning. Tydligare med vilka som har tillstånd för lss 11

16 Genom informationen från enkätundersökningen tillsammans med den tidigare analysen har vi som förslag att lägga till boxar i sökfunktionen, eftersom det från feedbacken kom fram synpunkter på att det är svårt att veta vad företaget behöver för information för att kunna göra en lyckad matchning. En sökfunktion med boxar som är överensstämmande med nyckelorden ur databasen som urvalet görs på skulle kunna ge en bättre matchning. Att istället för att enbart söka på län skulle det kunna finnas en möjlighet att söka på avstånd med hjälp av radie. Detta skulle underlätta för de som bor nära länsgränser och göra att de får en mer passande placering. 12

17 04.03 Ledord och namn Efter analysen formulerade vi ledord som fungerade som riktlinjer för vårt arbete med hemsidan: personlig, professionell, förtroendeingivande och lätthanterlig. Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal är företagets namn men brukar kallas för SIL. Företaget har domännamnet sjukvardsinformation.com men ett annat företag besitter sjukvardsinformation.se. Ett av problemen med tillgängligheten till hemsidan är otydligheten kring domännamnet då det är vanligt att söka på.se domäner och i dessa fall kommer användaren fel. Ett tydligare namn och domännamn är viktigt för att öka tillgängligheten till hemsidan. Vårt förslag är att företaget börjar kalla sig för SSIL istället för SIL. Namnet SIL är inarbetat och SSIL är väldigt nära. Fördelen med att konsekvent kalla sig för SSIL är att de bokstäverna täcker in hela företagets namn, Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal, vilket SIL inte gör. En ytterliggare fördel med SSIL är att domännamnet ssil.se är ledigt och att i samband med en ny hemsida skapa ett enklare domännamn. Samtidigt kan då företaget profilera sig mot det nya namnet SSIL. Sjukvårdsinformation i Ljusdal? Skandinavisk Sjukvårdsinformation? SIL? Sjukvårdsinformation? Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal? 13

18 05 Konceptförslag Konceptförslagen omfattar visuell identitet, sitemap till hemsida, förslag på design på hemsida, konceptuella skisser hur den visuella identiteten kan användas på andra kommunikationskanaler. Alla förslagen är utvalda ur en större mängd förslag på koncept som kommit fram genom konceptgenereringen. 14

19 05.01 Konceptgenerering Vi brainstormade med medarbetarna på företaget för att få fler uppslag till associationer som användes till att formulera kärnvärden för företaget och skapa ny logotyp. 15

20 05.02 Val av koncept Vi diskuterade fram kärnvärden som representerar företaget. Dessa kärnvärden är omtanke, trygghet, opartisk och personlig. Efter att vi skissat fram ett antal olika logotyper valde vi ut den som representerade kärnvärden bäst. 16

21 05.03 Visuell identitet Kärnvärden Den visuella identiteten ska utstråla och symbolisera SSILs kärnvärden som är: Omtanke. Trygghet. Opartisk. Personlig. Logotyp 17

22 De gröna färgerna står för vilja, trygghet och förtroende Organisk form som symboliserar hälsa och omvårdnad Hjärtformen för tanken till omtanke Formen vilar och öppnar sig mot SSIL En association är hjärtblad eller groddblad som förknippas med liv Ett typsnitt som är professionellt men samtidigt för tankarna till omtanke och personligt De två formerna visar att båda parterna representeras vilket visar på neutralitet och opartiskhet Två parter där SSIL symboliserar gränssnittet och lite av spindeln i nätet Placeringstjänst under för att förtydliga vad företaget gör 18

23 Färgkoder C:54 M:0 Y:100 K:0 C:30 M:0 Y:100 K:0 C:62 M:53 Y:52 K:49 C:0 M:0 Y:0 K:70 C:0 M:0 Y:0 K:0 19

24 Typsnitt För digitalt material används Trebuchet MS och Verdana. Trebuchet MS används i rubriker och Verdana används i övrig text. Rubrik Trebuchet MS abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Övrig text Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

25 05.04 Sitemap Sitemap Start För Vårdköpare För Vårdgivare Tidningen Om SSIL Placeringsservice Boenden Kvalitetsindex Ramavtal Konsultindex Utbildningsindex Lagar & rättigheter Kvalitetsindex Ramavtal Lagar & rättigheter Senaste numret Prenumerera Arkiv Annonsera Vår verksamhet Historia Vår broschyr Kontakta oss Kontakt Feedback LOGGA IN 21

26 05.05 Hemsida Hemsidan har ett horisontellt menysystem där submenyn fås fram genom att klicka på huvudmenyn. Fördelen med detta menysystem är att det ger mycket utrymme i horisontalled. Företagets chef placeras på startsidan för att ge ett personligare intryck. De andra funktionerna på hemsidan fokuserar på placeringsservicen. 22

27 Efter att ha klickat på en huvudrubrik kommer submenyn fram. Först möts användaren av alla rubriker i submenyn fast med en illustration till varje, detta för att hela tiden leda användaren vidare på ett enkelt sätt på hemsidan. Reklamen är placerad till höger med en linje som särskiljer företagets egna funktioner med reklamen. 23

28 Efter att ha klickat in sig på en rubrik i submenyn möts användaren först av en bild som är återkommande från sidan innan där alla rubrikerna från submenyn presenterades med illustrationer. Uppe till höger finns kontaktuppgifter och chatten. 24

29 05.06 Konceptuella skisser Denna skiss visar konceptuellt hur den visuella identiteten kan användas på tidningen 25

30 Denna skiss visar hur den visuella identiteten kan användas i en monter och på roll-ups bland annat. 26

31 06 Rekommendationer Den visuella identiteten är tänkt att kunna användas på allt presentationsmaterial företaget använder sig av. En rekommendation är att ta fram en grafisk manual som är mer utförlig än en visuell identitet och som används mer konsekvent för allt presentationsmaterial företaget tar fram. Andra rekommendationer är: Antalet reklamlänkar är väldigt stort relativt andra likande hemsidor. Ett förslag är att minska antalet reklamlänkar och tänka mer långsiktigt eftersom mycket reklam kan skada anseendet då företaget vill uppfattas som opartiskt. Ställ krav på annonsörerna på hemsidan. Reklambannern ska vara professionellt gjord och ska ha ett utseende som passar hemsidan och företaget. Ändra länkarna som finns under rubriken länkar till mer seriösa länkar. Endast ha inloggning på ett ställe. I nuläget går det att logga in på flera ställen vilket gör det väldigt rörigt. Om användaren klickar på exempelvis Kvalitetsindex i menyn ska den skickas vidare till inloggningssidan. Visa upp historian och ha med den på hemsidan. Belys hur företaget trevande under 15 år jobbat fram tjänsten placeringsservice. Detta ger mervärde för kommuner som ibland tenderar att misstro vinsdrivande företag. Kolla upp storytelling. 27

32 Ha med vision och kärnvärden under rubriken Vår verksamhet. Det är bra att kommunicera kärnvärden och vision såväl utåt som inåt i företaget. Under rubriken Kontakta oss, ha en bild och titel/ arbetsområde på kontaktpersonerna. Det ger ett mycket personligare intryck och det underlättar för den som vill ha kontakt att hitta rätt person om titel/ arbetsområde skrivs ut. Göra texten på sidan anpassningsbar. Gör det möjligt att kunna välja textstorlek för eventuella synsvaga användare. 28

33 07 English summary Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SIL) offers a placementservice that aims to administrators of the municipalities who are looking for a treatment of certain individual criteria. SIL, then match the administrators criterias against its database and activities that meet the criterias receives a neutralized request. Then the available activities summarizes and are sent forward to the administrator of the municipality with information about the activities, references etc. An estimated 90-95% of the activities for healthcare and living uses the services offered by SIL. However, only estimately 5-10% of the municipalities are using SILs services. Many municipalities are also unaware of SIL. Our problem was: How can we create a unified design that improves SILs communication channels, mainly the homepage, to a greater extent, reaching the municipalities? We started by doing a situation analysis of the company s existing website in order to identify strengths and weaknesses. The analysis was extended with competitive and featureoriented benchmarks. We went on to analyze the survey sent to all administrators who used the company s placementservice. We discussed the core values that represent the company. These core values are caring, security, impartiality and personal. After that we created a number of different logotypes and selected the logo that represented the core values the best. The concept proposals include visual identity, sitemap to the website, suggestions for the website design, conceptual sketches on how the visual identity can be used in other communication channels. 29

34 08 Projektteam Gruppen som utfört uppdraget för Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal har bestått av Oscar Efverlund, Henrik Gillgren och Ida Pettersson (projektledare för uppdraget) Projektledare Frida Prästings Handledare Lotta Hernek

35 Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. 31

36 är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag, kommuner och andra organisationer. Uppdragsgivarna i har varit CIT Recycling Development AB, Stiftelsen Teknikdalen, Falu kommun, Schine Innovations AB, Malungs kommun och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. De sex medverkande studenterna från landets olika designhögskolor och universitet har under sju intensiva veckor jobbat idé- och konceptbaserat med de olika uppdragen. GävleDala Designlab, en treårig satsning för att öka kunskapen och användande av industridesign som affärsutvecklingsverktyg för företag står bakom Gävleborg/Dalarna Lotta Hernek, Hernek Design, professionell industridesigner, har medverkat som handledare. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728

Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Annika Karlsson 19891129 4620 Linnea Trulsson 19880721 2728 Examensarbete inom nyproduktutveckling Halmstad Högskola 22,5 hp Handledare & examinator: Leif Nordin Sekretess Denna rapport är under sekretess

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder

Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder Amalia Thorstensson SLU, Department of Economics Thesis No531 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2008 C-level,

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer