SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010"

Transkript

1 SOMMAR DESIGN KONTORET Gävelborg/Dalarna 2010

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys Nulägesanalys Enkätundersökning Ledord och namn Konceptförslag Konceptgenerering Val av koncept Visuell identitet Sitemap Hemsida Konceptuella skisser Rekommendationer för det fortsatta arbetet English summary Projektteam 30

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets kontor i Dalarna/Gävleborg har bedrivits av GävleDala Designlab. GävleDala Designlab är en satsning inom Stiftelsen Teknikdalen med syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign. GävleDala Designlab vill också bidra till att fler designföretag startas i området. Lotta Hernek, Hernek Design, har medverkat som handledare för studenterna i. Lotta är professionell industridesigner med många års erfarenhet från branschen, hon har tidigare medverkat vid flertalet Sommardesignkontor i regionen. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete för Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal. Projektnamn Ort

6 02 Uppdraget Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal (SIL) är ett företag som specialiserat sig på att samla in, förädla och anpassa information efter kundbehov. Företagets kunder är de som är ägare av behandlingsplatser/ verksamheter inom missbruk, barn och ungdom, rehab-psyk samt konsulter och handledare inom behandlingsvården. SIL förmedlar cirka 1500 placeringar/år till HVB-hem (hem för vård och boende) och boenden i Sverige. SIL erbjuder den egenutvecklade tjänsten placeringsservice som går ut på att handläggare på kommunerna söker en behandlingsplats utifrån ett visst antal kriterier via SILs hemsida, telefon, e-post eller fax. De matchar sedan handläggarnas kriterier mot sin databas och de verksamheter som uppfyller kriterierna får en neutraliserad förfrågan per mejl. Därefter sammanställs de tillgängliga verksamheterna och vidarebefordras till handläggaren med information om respektive verksamhet, referenser mm. Problemformulering Uppskattningsvis 90-95% av HVB-hemmen använder sig av de tjänster SIL erbjuder. Däremot använder sig enbart uppskattningsvis 5-10% av kommunerna SILs tjänster. Många av kommunerna är även omedvetna om SIL. Hur kan vi skapa ett enhetligt formspråk som förbättrar SILs kommunikationskanaler, av dessa främst hemsidan, för att i större utsträckning nå kommunerna? 2

7 Avgränsning Projektet kommer att fokusera på de informations- och kommunikationskanaler som behöver förbättras för att nå kommunerna i högre grad. I de relevanta informations- och kommunikationskanalerna kommer fokus ligga på att förbättra design och formspråk. Målgrupp Den primära målgruppen att nå är kommunernas personal inom socialförvaltningarna och de börjar besöka och nyttja SILs hemsida i högsta möjliga grad. Den sekundära målgruppen är behandlingshemmen. Mot dessa arbetar SIL främst genom telefon och besök. Förväntat resultat Målet är att skapa en visuell identitet för SIL som appliceras på hemsidan för att skapa en tydligare design. Utöver det exemplifieras den visuella identiteten på någon av de kommunikationskanaler SIL har. Slutresultatet visualiseras och presenteras digitalt. 3

8 03 Arbetsprocessen Uppdragsdefiniering I den första fasen diskuterades projektets mål och vision tillsammans med uppdragsgivaren. Detta mynnade ut i en projektbeskrivning där bland annat projektets förväntade resultat och problemformulering definierades. Uppdragsdefiniering Research När uppdraget var definierat påbörjades en undersökning av uppdragsgivarens egna hemsida för att kartlägga dess funktioner. Därefter fortsatte vi med en konkurrensinriktad benchmarking och kartlade konkurrenternas respektive hemsidor. Vi fortsatte med en mer funktionsinriktad benchmarking och granskade hemsidor från företag i andra branscher. För att fördjupa förståelsen hur uppdragsgivarens hemsida används i dagsläget gjorde vi en enkätundersökning som mejlades ut till alla handläggare som använder sig av företagets placeringsservice. Analys Med hjälp av undersökningen kunde vi analysera och identifiera styrkor och svagheter med den nuvarande hemsidan. Detta analyserades tillsammans med de olika typerna av benchmarking och enkätundersökningen vi genomförde tidigare. Utvärdering Analys Research Konceptgenerering Resultat 4

9 5

10 Konceptgenerering Nästa steg i processen var att forma koncept. Genom informationen från analysen diskuterade vi fram en passande sitemap för hemsidan och skissade upp olika förslag på meny- och startsideupplägg. Dessa presenterade vi för uppdragsgivaren som valde ut ett av de förslagen vi presenterade. För att få fler uppslag till bland annat den visuella identiteten brainstormade vi tillsammans med medarbetarna på företaget. Med hjälp av bland annat tidigare skissat idématerial och material från brainstormingen formade vi koncept innehållande upplägg och design för hemsidan och visuell identitet som innefattade logotyp, färgkoder och typsnitt. Utvärdering Därefter utvärderades de genererade koncepten efter olika kriterier som framkom under analysen och ett koncept valdes ut. Resultat Det valda konceptet visualiserades digitalt. 6

11 04 Analys Vi började med att göra en nulägesanalys av företagets befintliga hemsida för att kunna identifiera styrkor och svagheter. Analysen utvidgades med konkurrensinriktad och funktionsinriktad benchmarking. Vi fortsatte därefter med att analysera enkätundersökningen som skickats ut till alla handläggare som använt sig utav företagets placeringsservice. 7

12

13 04.01 Nulägesanalys Allra först började vi med att studera företagets befintliga hemsida. Logotypen länkar inte till startsidan i samtliga subsidor. Alla länkar under vissa huvudrubriker går till samma sida. Det är enklare att endast ha en rubrik om alla underrubriker ändå länkar till samma sida. Vissa sidor fungerar inte på hemsidan. Blanketter --> Kvalitetsindex --> icke fungerande sida Det är olika inloggningar till Kvalitetsindex, Förfrågningar och Ramavtal. Det skulle vara mycket enklare med en inloggning till alla tre, men med eventuellt olika inloggningsuppgifter för att få olika behörigheter. Rubrikerna i menyn har olika färg. Det blir lite rörigt när vissa rubriker har olika färger. Vid inloggning syns lösenordet. Detta borde åtgärdas så att lösenordet inte skrivs ut. Logotypen överanvänds på hemsidan. Det är väldigt mycket reklam på hemsidan. Det behövs en tydligare distinktion mellan den egna hemsidans material och reklamen. I nuläget flyter de ihop och gör det svårt att särskilja. 9

14 Vi studerade även konkurrenternas hemsidor och hemsidor från företag i andra branscher men som har liknande funktioner. Styrkor vi fann som skulle kunna appliceras på uppdragsgivarens hemsida var; Feedback. Att förenkla för användaren på hemsidan att lämna feedback gör det enkelt för företaget att fånga upp åsikterna från hemsidans användare på ett lättillgängligt sätt Lagar och rättigheter. Att ha relevanta lagar och rättigheter uppskrivna på hemsidan ger ett seriöst intryck. Foton på behandlingshemmen. Det ger ett trevligare intryck. Chat online. Det är en bra tjänst att erbjuda för att förenkla kommunikationen mellan vårdköpare och företaget och det ger även ett personligt intryck och en mer dynamisk känsla på hemsidan.

15 04.02 Enkätundersökning Genom resultatet från enkätundersökningen fick vi en bättre bild av vad hemsidans användare anser om den och hur de nyttjar den. (Hela enkätundersökningen finns med som bilaga). Respons från enkätundersökningen angående vad som skulle kunna få de som inte använder sig av företagets tjänster via hemsidan idag att börja använda dessa tjänster. Mer information om att den finns! Om behov uppstår. jag har ännu inte haft några större problem att hitta lösningar. den gången jag använde mig av sil blev jag kontaktad av dem. har också fått mycket mail. Respons från enkätundersökningen på frågan om de önskar något mer av hemsidan. Snabbare återkoppling på aktuell fråga om lämpligt placeringsställe. det kommer ej adekvata placeringstips. då behövs nog en hjälp i form av mallar för att kunna beskriva klientens behov bättre. det är svårt att veta vad ni behöver ha för typ av beskrivning/info för att ni ska lyckas med en sökning. Tydligare med vilka som har tillstånd för lss 11

16 Genom informationen från enkätundersökningen tillsammans med den tidigare analysen har vi som förslag att lägga till boxar i sökfunktionen, eftersom det från feedbacken kom fram synpunkter på att det är svårt att veta vad företaget behöver för information för att kunna göra en lyckad matchning. En sökfunktion med boxar som är överensstämmande med nyckelorden ur databasen som urvalet görs på skulle kunna ge en bättre matchning. Att istället för att enbart söka på län skulle det kunna finnas en möjlighet att söka på avstånd med hjälp av radie. Detta skulle underlätta för de som bor nära länsgränser och göra att de får en mer passande placering. 12

17 04.03 Ledord och namn Efter analysen formulerade vi ledord som fungerade som riktlinjer för vårt arbete med hemsidan: personlig, professionell, förtroendeingivande och lätthanterlig. Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal är företagets namn men brukar kallas för SIL. Företaget har domännamnet sjukvardsinformation.com men ett annat företag besitter sjukvardsinformation.se. Ett av problemen med tillgängligheten till hemsidan är otydligheten kring domännamnet då det är vanligt att söka på.se domäner och i dessa fall kommer användaren fel. Ett tydligare namn och domännamn är viktigt för att öka tillgängligheten till hemsidan. Vårt förslag är att företaget börjar kalla sig för SSIL istället för SIL. Namnet SIL är inarbetat och SSIL är väldigt nära. Fördelen med att konsekvent kalla sig för SSIL är att de bokstäverna täcker in hela företagets namn, Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal, vilket SIL inte gör. En ytterliggare fördel med SSIL är att domännamnet ssil.se är ledigt och att i samband med en ny hemsida skapa ett enklare domännamn. Samtidigt kan då företaget profilera sig mot det nya namnet SSIL. Sjukvårdsinformation i Ljusdal? Skandinavisk Sjukvårdsinformation? SIL? Sjukvårdsinformation? Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal? 13

18 05 Konceptförslag Konceptförslagen omfattar visuell identitet, sitemap till hemsida, förslag på design på hemsida, konceptuella skisser hur den visuella identiteten kan användas på andra kommunikationskanaler. Alla förslagen är utvalda ur en större mängd förslag på koncept som kommit fram genom konceptgenereringen. 14

19 05.01 Konceptgenerering Vi brainstormade med medarbetarna på företaget för att få fler uppslag till associationer som användes till att formulera kärnvärden för företaget och skapa ny logotyp. 15

20 05.02 Val av koncept Vi diskuterade fram kärnvärden som representerar företaget. Dessa kärnvärden är omtanke, trygghet, opartisk och personlig. Efter att vi skissat fram ett antal olika logotyper valde vi ut den som representerade kärnvärden bäst. 16

21 05.03 Visuell identitet Kärnvärden Den visuella identiteten ska utstråla och symbolisera SSILs kärnvärden som är: Omtanke. Trygghet. Opartisk. Personlig. Logotyp 17

22 De gröna färgerna står för vilja, trygghet och förtroende Organisk form som symboliserar hälsa och omvårdnad Hjärtformen för tanken till omtanke Formen vilar och öppnar sig mot SSIL En association är hjärtblad eller groddblad som förknippas med liv Ett typsnitt som är professionellt men samtidigt för tankarna till omtanke och personligt De två formerna visar att båda parterna representeras vilket visar på neutralitet och opartiskhet Två parter där SSIL symboliserar gränssnittet och lite av spindeln i nätet Placeringstjänst under för att förtydliga vad företaget gör 18

23 Färgkoder C:54 M:0 Y:100 K:0 C:30 M:0 Y:100 K:0 C:62 M:53 Y:52 K:49 C:0 M:0 Y:0 K:70 C:0 M:0 Y:0 K:0 19

24 Typsnitt För digitalt material används Trebuchet MS och Verdana. Trebuchet MS används i rubriker och Verdana används i övrig text. Rubrik Trebuchet MS abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Övrig text Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

25 05.04 Sitemap Sitemap Start För Vårdköpare För Vårdgivare Tidningen Om SSIL Placeringsservice Boenden Kvalitetsindex Ramavtal Konsultindex Utbildningsindex Lagar & rättigheter Kvalitetsindex Ramavtal Lagar & rättigheter Senaste numret Prenumerera Arkiv Annonsera Vår verksamhet Historia Vår broschyr Kontakta oss Kontakt Feedback LOGGA IN 21

26 05.05 Hemsida Hemsidan har ett horisontellt menysystem där submenyn fås fram genom att klicka på huvudmenyn. Fördelen med detta menysystem är att det ger mycket utrymme i horisontalled. Företagets chef placeras på startsidan för att ge ett personligare intryck. De andra funktionerna på hemsidan fokuserar på placeringsservicen. 22

27 Efter att ha klickat på en huvudrubrik kommer submenyn fram. Först möts användaren av alla rubriker i submenyn fast med en illustration till varje, detta för att hela tiden leda användaren vidare på ett enkelt sätt på hemsidan. Reklamen är placerad till höger med en linje som särskiljer företagets egna funktioner med reklamen. 23

28 Efter att ha klickat in sig på en rubrik i submenyn möts användaren först av en bild som är återkommande från sidan innan där alla rubrikerna från submenyn presenterades med illustrationer. Uppe till höger finns kontaktuppgifter och chatten. 24

29 05.06 Konceptuella skisser Denna skiss visar konceptuellt hur den visuella identiteten kan användas på tidningen 25

30 Denna skiss visar hur den visuella identiteten kan användas i en monter och på roll-ups bland annat. 26

31 06 Rekommendationer Den visuella identiteten är tänkt att kunna användas på allt presentationsmaterial företaget använder sig av. En rekommendation är att ta fram en grafisk manual som är mer utförlig än en visuell identitet och som används mer konsekvent för allt presentationsmaterial företaget tar fram. Andra rekommendationer är: Antalet reklamlänkar är väldigt stort relativt andra likande hemsidor. Ett förslag är att minska antalet reklamlänkar och tänka mer långsiktigt eftersom mycket reklam kan skada anseendet då företaget vill uppfattas som opartiskt. Ställ krav på annonsörerna på hemsidan. Reklambannern ska vara professionellt gjord och ska ha ett utseende som passar hemsidan och företaget. Ändra länkarna som finns under rubriken länkar till mer seriösa länkar. Endast ha inloggning på ett ställe. I nuläget går det att logga in på flera ställen vilket gör det väldigt rörigt. Om användaren klickar på exempelvis Kvalitetsindex i menyn ska den skickas vidare till inloggningssidan. Visa upp historian och ha med den på hemsidan. Belys hur företaget trevande under 15 år jobbat fram tjänsten placeringsservice. Detta ger mervärde för kommuner som ibland tenderar att misstro vinsdrivande företag. Kolla upp storytelling. 27

32 Ha med vision och kärnvärden under rubriken Vår verksamhet. Det är bra att kommunicera kärnvärden och vision såväl utåt som inåt i företaget. Under rubriken Kontakta oss, ha en bild och titel/ arbetsområde på kontaktpersonerna. Det ger ett mycket personligare intryck och det underlättar för den som vill ha kontakt att hitta rätt person om titel/ arbetsområde skrivs ut. Göra texten på sidan anpassningsbar. Gör det möjligt att kunna välja textstorlek för eventuella synsvaga användare. 28

33 07 English summary Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SIL) offers a placementservice that aims to administrators of the municipalities who are looking for a treatment of certain individual criteria. SIL, then match the administrators criterias against its database and activities that meet the criterias receives a neutralized request. Then the available activities summarizes and are sent forward to the administrator of the municipality with information about the activities, references etc. An estimated 90-95% of the activities for healthcare and living uses the services offered by SIL. However, only estimately 5-10% of the municipalities are using SILs services. Many municipalities are also unaware of SIL. Our problem was: How can we create a unified design that improves SILs communication channels, mainly the homepage, to a greater extent, reaching the municipalities? We started by doing a situation analysis of the company s existing website in order to identify strengths and weaknesses. The analysis was extended with competitive and featureoriented benchmarks. We went on to analyze the survey sent to all administrators who used the company s placementservice. We discussed the core values that represent the company. These core values are caring, security, impartiality and personal. After that we created a number of different logotypes and selected the logo that represented the core values the best. The concept proposals include visual identity, sitemap to the website, suggestions for the website design, conceptual sketches on how the visual identity can be used in other communication channels. 29

34 08 Projektteam Gruppen som utfört uppdraget för Skandinavisk Sjukvårdsinformation i Ljusdal har bestått av Oscar Efverlund, Henrik Gillgren och Ida Pettersson (projektledare för uppdraget) Projektledare Frida Prästings Handledare Lotta Hernek

35 Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. Studentens namn Beskrivning. Ej kontaktuppgifter... Ed mincin ulluptatet ute feu feugait del irit ut luptat vent velit irit iriure dolore dolortionse mincinim quis nit lut luptat, veliquam, vel dolore mincincinit adio estrud delesse quatums andrem duipit wisl ea facilit praessi tatet lorer sed digna feu faciliquat. 31

36 är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag, kommuner och andra organisationer. Uppdragsgivarna i har varit CIT Recycling Development AB, Stiftelsen Teknikdalen, Falu kommun, Schine Innovations AB, Malungs kommun och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. De sex medverkande studenterna från landets olika designhögskolor och universitet har under sju intensiva veckor jobbat idé- och konceptbaserat med de olika uppdragen. GävleDala Designlab, en treårig satsning för att öka kunskapen och användande av industridesign som affärsutvecklingsverktyg för företag står bakom Gävleborg/Dalarna Lotta Hernek, Hernek Design, professionell industridesigner, har medverkat som handledare. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

CIT Recycling Development AB Sommardesignkontoret Dalarna/Gävleborg 2010

CIT Recycling Development AB Sommardesignkontoret Dalarna/Gävleborg 2010 SOMMAR D E S I G N KONTORET Innehåll 1 Om 1 2 Uppdraget 2 3 Arbetsprocessen 1 3.1 Förstudie 1 3.2 Idégenerering 1 3.2.1 Brainwriting 1 3.2.2 Brainstorming 1 3.2.3 Scenariobaserad brainwriting 1 3.2.4

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 Logotyp 4 Hemsida 5 Presentationsmaterial 5 Moodboard 6 05

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Skyddsglasögon för kuskar Sommardesignkontoret Borlänge 2010

Skyddsglasögon för kuskar Sommardesignkontoret Borlänge 2010 Skyddsglasögon för kuskar Borlänge 2010 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys Problemscenario 4 Målgrupp 5 Miljö 6 Belastning 6 Belastningskategorier 7 Produkt till detalj 8-9

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. arjeplogs marknad. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. arjeplogs marknad. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar arjeplogs marknad Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 5 Förundersökning 5 SWOT analys 7 Delområden 8 Inspiration

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. delikatessfabriken. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. delikatessfabriken. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar delikatessfabriken Jokkmokk/Älvsbyn 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Moodboard över kärnvärden 5 04.02 Butiksexponering

Läs mer

SOMMAR KONTORET. Inredningskoncept Stiftelsen Teknikdalen Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010. Ideas into Business

SOMMAR KONTORET. Inredningskoncept Stiftelsen Teknikdalen Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010. Ideas into Business SOMMAR D E S I G N ET Inredningskoncept Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010 Ideas into Business Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 6 Inventering

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

- en ny webblösning för föreningen

- en ny webblösning för föreningen - en ny webblösning för föreningen Broschyren som du håller i din hand ska förhoppningsvis reda ut en del frågetecken kring IdrottOnline Klubb Information från idrotten i Västergötland Detta ingår i IdrottOnline

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET Effecta Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 5 Fokus och målgrupp 5 Synen på pellets 5 Logistik problemet 6 Pelletsförråd 6 Transport och kostnader 6 Eldstaden

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. spikab. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. spikab. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar spikab Jokkmokk/Älvsbyn 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Moodboard 4 04.02 Konkurrensanalys 5 04.03 Kreativa tekniker

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010. Malung. - attraktiv tätort

SOMMAR DESIGN KONTORET. Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010. Malung. - attraktiv tätort SOMMAR DESIGN KONTORET Malung - attraktiv tätort Innehåll 01 Om 1 02 Bakgrund 2 03 Uppdraget 3 04 Arbetsprocess 4 05 Analys 6 Malung 6 Målgrupp 7 Tre viktiga platser 9 07 Konceptförslag 10 Form 10 Material

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Komplett logotyp Används alltid om det finns plats. Se regler om storlek.

Komplett logotyp Används alltid om det finns plats. Se regler om storlek. Grafisk profil Förord Den visuella identiteten är en viktig del av MOOSE varumärke. Att visa ett enhetligt formspråk skapar en större igenkänningsfaktor samtidigt som det påvisar varumärkets framställningssätt.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

SKABRAMS GRAFISKA PROFIL

SKABRAMS GRAFISKA PROFIL SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR SKABRAMS GRAFISKA PROFIL Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Projektsammanfattning 3 04 Arbetsprocessen 4 04.01 Analys 4 04.02 Moodboard 5 04.03 Logotyputveckling

Läs mer

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg!

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! VÄLKOMNA TILL KLUBBLO, DET SMARTASTE SÄTTET FÖR ER KLUBB ATT TJÄNA EXTRA PENGAR UTAN

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

SOMMAR KONTORET. Sommardesignkontoret 2010 Botkyrka Portalen

SOMMAR KONTORET. Sommardesignkontoret 2010 Botkyrka Portalen SOMMAR D E S I G N KONTORET 2010 Botkyrka Portalen Innehåll 01 Om 1 02 Arbetsprocessen 2 03 Uppdraget 4 04 Introduktion 6 05 Fältstudier och analys 8 Kommunen visioner i en smutskastad pärla 8 Slagsta

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign

Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign IT-universitetet MDI Interaktionsdesign Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt 6p HT 03 Projekt 1 Webb- och inform ationsdesign Grupp 6 Theresa Harmanen, Linus Kjellqvist, Camilla Orrenäs, Emma Thunström

Läs mer

Time Care Pool. Mobil webbklient för Vikarier. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2

Time Care Pool. Mobil webbklient för Vikarier. Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Time Care Pool Mobil webbklient för Vikarier Uppdaterat: 2014-12-02 Version: 14.2 Sammanfattning Tilläggsmodulen Mobil webbklient möjliggör för vikarierna att lägga sin tillgänglighet, svara på förfrågningar,

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Plats för bild. Hjertell. Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna

SOMMAR DESIGN KONTORET. Plats för bild. Hjertell. Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna SOMMAR DESIGN KONTORET Plats för bild Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 6 04.1 Inspirationsbilder 7 04.2 Placeringsalternativ

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Specifikation för ny hemsida

Specifikation för ny hemsida Specifikation för ny hemsida Företag: Kontaktperson: Adress: Telefon: E-post: Ev. domännamn (webbadress): Ev. webbhotell: www.bravowebb.se info@bravowebb.se Tel: 0703-39 38 33 Granitvägen 3, 619 34 Trosa

Läs mer

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ IT-universitetet i Göteborg Interaktionsdesign - Grafiska Gränssnitt 2003-09-17 Deltagare:

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

HS COPY & media service ab

HS COPY & media service ab SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar HS COPY & media service ab Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Tjänsten 4 04.02 Utvärdering av tjänst

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer