e-handla nu! Commercior e-com for business

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-handla nu! Commercior e-com for business"

Transkript

1 e-handla nu! Commercior e-com for business

2 2

3 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid beställning av varor och tjänster. Situationen kunde närmast liknas vid en snårskog. Det förekom mängder av olika leverantörer, som i sin tur arbetade med många olika grossister som sålde till olika landstingsdepåer, som i sin tur till sist försåg kommun och landsting med varor och tjänster på ett mer eller mindre bra sätt. Måste det verkligen vara så komplicerat? frågade vi oss. Med modern teknik och kunnande finns det självklart massor av tid och pengar att tjäna på att effektivisera hanteringen av olika processer och flöden. Det hade vi dessutom färska erfarenheter av från andra verksamheter inom industrin. Elektronisk handel var aktuell redan då, även om vi då inte talade om den e-handel vi kan etablera med dagens teknik. Flera enskilda leverantörer hade börjat samordna sina affärssystem med viktiga kunder på köparsidan. Men frågan kvarstod ändå måste verkligen alla aktörer bygga upp detta själva? Ska det verkligen vara nödvändigt för köpare att anpassa sina affärssystem och sin utbildning av personal till varje enskild leverantör eller vice versa? Ska det krävas 200 olika e-handelslösningar om man handlar med 200 olika leverantörer? Självklart inte. Dilemmat, som vi ser det, är följande: Köparna bygger egna lösningar för att kommunicera med alla sina leverantörer via sina egna affärssystem, sin utvalda kommunikation och sina utvalda meddelanden. Leverantörerna å andra sidan bygger egna lösningar, som idag är webbgränssnitt, för att kommunicera med alla sina kunder via sina egna affärssystem, sin utvalda kommunikation och sina utvalda meddelanden. Det finns helt enkelt ingen fungerande standard, till skillnad från situationen på t ex Londonbörsen eller Grönsakstorget i Halmstad, som båda har väl fungerande handelsplatser för såväl köpare som leverantörer. Där är all handel organiserad på en plats, och alla känner till spelreglerna. Detta är ett kriterium för att någon handel överhuvudtaget ska kunna äga rum. Det var vår enkla analys som resulterade i en vision. Vi bestämde oss helt enkelt för att skapa en sådan tjänst Commercior.com som möjliggör effektiv elektronisk handel mellan köpare och leverantörer. Förutom krav på absolut bästa tekniska prestanda och en framtidssäkrad teknik, gick vi in i detta arbete tillsammans med utvalda partners och med två viktiga krav; Vi insåg att för att elektronisk handel med stora volymer ska vara framgångsrik måste kommunikationen mellan vår plattform och leverantörer respektive köpare kunna hantera alla på marknaden förekommande standarder. En annan förutsättning är att tjänsten vänder sig till både leverantörer och köpare. När vi nu stolt kan presentera Commercior.com kan vi också garantera att plattformen uppfyller båda dessa krav. Commercior.com är en e-handelstjänst som öppnar porten till framtidens affärslogik och erbjuder lösningen på e-handelns dilemma. Vare sig du är köpare eller leverantör, kan den elektroniska handelns fördelar för din verksamhets planering, genomförande och uppföljning äntligen förverkligas. När du inleder e-handelssamarbete med Commercior tar du samtidigt steget in i nya ekonomin och framtiden. Välkommen! Hans Berggren VD Commercior AB 3

4 Ett helt nytt systemtänkande Commercior.com kan liknas vid en s k Application Service Provider, d v s en e-handelstjänst som våra kunder abonnerar på. Kunderna betalar därmed inte något för inköp av hård- och mjukvara, licenser, driftstekniker, databasadministratörer, konsulter, vidareutveckling, etc. Commercior.com är en e-handelstjänst för såväl leverantörer som köpare. Systemet är öppet och hanterar alla på marknaden förekommande standarder. Commercior.com möjliggör effektiva och automatiserade flöden från beställning till betalning och är en nyckelfärdig lösning för elektronisk handel via Internet. Hela processen från beställning till betalning effektiviseras och automatiseras, vilket möjliggör enbart en beställning trots att många leverantörer berörs av samma beställning och ett helt papperslöst flöde från beställning till betalning. Alla fakturor matchas automatiskt mot faktiska leveranser och överförs elektroniskt till köparna för automatisk bokföring och betalning. Commerciors öppna och leverantörsneutrala e-handelslösning möjliggör effektiv datafångst med en enda lösning för streckkodssystem eller andra effektiva avropssystem för alla varor. Detta innebär även en möjlighet att integrera logistiska flöden från leverantörerna på ett mer effektivt sätt. Nya lösningar för lagerhållning och terminalhantering för färre, beställningspackade leveranser från många olika leverantörer är några exempel. Commercior koordinerar e-handelstjänsten och supporten gentemot såväl köpare som leverantörer via Commercior Support, som är öppen alla vardagar kl

5 terminaler lager transporter leverantör 1 landsting leverantör 2 sjukvårdsproducent AB leverantör 3 betalningar kommuner 5

6 Commerciors erbjudande Köpare Förenklad inköpsprocess En e-handelstjänst med ett gränssnitt för alla beställningar/avrop Elektronisk databas med korrekta och uppdaterade avtalsdata som alla har tillgång till Automatiserade avrop via Internet och steckkodslösningar Automatisk attestering bokföring matchning av faktura mot leverans och avtalspris kontroll på lagervärden/inventering Papperslösa fakturor med bokföringsfil för automatisk bokföring Kostnadsreduktion Minskade administrationskostnader Minskade systemförvaltningskostnader Reducerad lagerbindning och inkuranser Ökad kontroll Statisk över inköp (vem köper vad, var och när?) Stöd till budgetering Förbättrad kvalitet frigjord tid till vård! Leverantör Förenklad / förbättrad försäljningsprocess Automatiska ordrar enligt korrekta avtal Papperlös fakturering med automatisk kontroll mot leverans och avtalspris Färre antal felleveranser beroende på korrekta ordrar Förenklad marknadskanal lättare att nå en bred kundbas Ökad lönsamhet Möjlighet att effektivisera flödet till slutkund Minskade administrationskostnader Minskade systemförvaltningskostnader Möjlighet till mer direkt kundkontakt Elektronisk överföring av produktinformation dvs alla kunder har direkt tillgång till korrekt information Statistik över köpbeteenden Möjlighet till kampanjpriser/specialerbjudanden samt skräddarsydda lösningar till specifika kunder 6

7 Historien bakom Commercior Commercior AB har tillkommit genom en bolagisering av divisionen One-Stop ecom inom sjukvårdsgrossisten Simonsen Sverige AB; ett dotterbolag till Bure Equity AB. Verksamheten har byggts upp inom ramen för Simonsen Sverige AB och affärskonceptet One-Stop. Handelssystemet Commercior.com är redan från start byggt för att inkludera varulogistiken i våra kunders elektroniska handel. Commercior har också redan idag stora e-handelsvolymer. Affärsidé Commerciors affärsidé är att erbjuda den mest heltäckande elektroniska handelsplattformen för papperslös och mätbart effektiv försörjning mellan köpande och säljande organisationer. Vi erbjuder en handelstjänst som stödjer hela försörjningsprocessen inklusive logistik. Commercior fokuserar inledningsvis på marknaden för hälsooch sjukvård i Skandinavien, men har ambitionen att expandera såväl geografiskt som branschmässigt. Vårt erbjudande Att som köpare via en tjänst få kontroll och samordning av tid, resurser och pengar i hela försörjningsprocessen. Att som säljande företag få möjligheten att genom ett system nå ett stort antal kunder på både nya och gamla marknader. Utifrån identifierade problem har Commercior utvecklat e- handelstjänster som skapar ett attraktivt erbjudande till både köpare och leverantörer. Tabellen på nästa sida sammanfattar kort de värden Commerciors e-handelslösning adderar till köpare och leverantörer. Commercior har utvecklat verksamheten runt det vi ser som nyckeln till framgång för att skapa nöjda kunder: Låga startkostnader Kunderna abonnerar på e- handelstjänsten och betalar därmed inte något för inköp av hård- och mjukvara, licenser, driftstekniker, databas, administratörer med mera. En nyckelfärdig lösning för elektronisk handel via Internet. Kunden blir snabbt uppkopplad och kan lätt använda systemet. Funktionalitet Commercior erbjuder olika tekniska lösningar för att skapa bästa arbetsmiljö för varje enskild kund. Till exempel erbjuds streckkodslösningar kopplade till plattformen. Kompetens kunden skall få allt det stöd som behövs. Ett exempel på detta är tjänsten Commercior Support som är öppen alla vardagar Kapacitet Commercior satsar på kontinuerlig utveckling för att alltid kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter/tjänster. Referenser Commercior har referenser, vilket gör det möjligt att få god inblick i hur Commerciors system fungerar innan avtal tecknas. Våra ägare Commercior AB ingår i Bure Equity. Efter ägarspridning 2000/2001 kommer bolaget att ha ett antal starka industriella och finansiella ägare. Våra partners Commerciors e-handelslösning är byggd med den allra senaste och säkraste tekniken. Det ger dig tillgång till effektiva funktioner och en framtidssäker teknik. Gränssnittet mot era affärssystem upprättar vi i samarbete med våra konsultpartners eller av er föreslagna resurser. Vi strävar kontinuerligt efter utveckling i nätverk och partnerskap eftersom vi tror på öppna standarder och att ingen är bäst på allt. Besök oss gärna på vår hemsida och anmäl ditt intresse att ingå partnerskap med oss. 7

8 Tjänster i handelsplattformen Gränssnitt E-Shop Workflow Statistik Köpar- Web Leverantörs- Web Funktionalitet Produktinformation från leverantörer (artikel- och produktinformation, bilder, video och länkar) Orderläggning och automatisk ordersplit till olika leverantörer Gränssnitt till avrop med bl a streckkodsläsare Attestering Automatisk/manuell kontering Sökfunktion/navigering Automatisk matchning av faktura mot leverans och avtalspris Bevakning av orderstatus Generering av elektroniskt bokförings- och betalningsunderlag Redovisning av samtliga transaktioner på artikel- och användarnivå Redaktörsverktyg för köparens administration av bl a användare attestregler kontosträngar Redaktörsverktyg för leverantörens administration av bl a användare produktblad 8

9 Enkelt och effektivt att använda Kommunikationen mellan Commercior.com och leverantörerna sker i form av elektroniska meddelanden (pris- och produktdata, order, ordersvar, leveransaviseringar, fakturor mm). Kommunikationen sker även via webbgränssnittet (statistik och uppföljning, bilder, länkar, tilläggsinformation mm). Kommunikationen mellan Commercior.com och köparna sker via webbgränssnittet (informationsanskaffning, beställningar, attester, orderstatus, inleverans, track & trace, konterings- och organisationsadministration mm) samt via elektroniskt meddelande (bokförings- och betalningsunderlag). Begränsad investering Att framtiden ligger i elektronisk handel business-to-business är det nog ingen som tvivlar på. Inte heller på att e-handeln leder till mycket stora besparingar. Men för att e-handeln ska lyckas krävs det att startkostnad och investering står i rimlig proportion till den lösning du får och när i tiden du får den. Det finns många e-handelslösningar att välja mellan. Men de kräver olika stora investeringar, kostar olika mycket i drift och konsumerar olika mycket tid. Därtill kräver de olika lösningarna interna resursinsatser som oftast kräver kalendertid som inte existerar. Det gör valet av e-handelssystem enklare. Gör du hela investeringskalkylen kommer du snart fram till att de flesta e-handelslösningar inte går att räkna hem i pengar eller tid. Via Commercior.com kopplar du upp din organisation och kommer smidigt och resurssnålt igång med e-handel. Detta kan du uppnå tack vare att e-handelssystemet erbjuds som en tjänst. Din direkta investering begränsas avsevärt och du kommer snabbt igång med e-handel. Din e-handelstjänst hos Commercior kostar bara när du använder den. Det enda du betalar för e-handelstjänsten är ditt abonnemang, som baseras på den transaktionsvolym som e-handlas. Den korta uppstartssträckan innebär också att du begränsar dina engångskostnader. Besök oss gärna på vår hemsida för ytterligare information. 9

10 Så kommer du igång Commercior.com hjälper köpare och leverantörer att komma i gång med elektronisk handel. Commercior.com möjliggör för köpare att göra sina beställningar till alla sina leverantörer via ett system. Samtidigt kan leverantörer ta emot elektroniska beställningar från alla sina kunder via ett system. Via Commercior.com kan både köpare och leverantörer genom tre enkla steg börja e-handla. Steg 1: Bli pilot. Både leverantörer och köpare kan bli piloter. En pilotanmälan är förutsättningslös och innebär ingen förpliktelse att gå vidare. Börja med att fylla i intresseanmälan på vår hemsida och skicka in den elektroniskt till Commercior. På intresseanmälan finns även information om hur du kan kontakta oss om du vill ställa frågor angående pilotavtalet. Vi kontaktar dig när vi mottagit anmälan och bokar in ett möte för att gå igenom ett förslag på hur du kan komma igång och e-handla via Commercior.com. Steg 2: Pilotavtal. Ni tecknar ett pilotavtal under begränsad tid. Under pilottiden hjälps vi åt att bygga upp er e-handel med utvalda leverantörer respektive köpare. Efter pilottiden utvärderar vi tillsammans e-handelstjänsten. Steg 3: Nästa steg är att skriva ett fulldriftsavtal. Detta avtal bygger vidare på pilotavtalet. Nu börjar arbetet med att få alla köpare att beställa alla varor från alla leverantörer. (Självklart går det också bra att teckna ett fulldriftsavtal direkt.) Anmäl ditt intresse att bli kund hos Commercior på vår hemsida, eller genom att faxa in intresseanmälan på nästa sida till oss. 10

11 intresseanmälan Fyll i uppgifterna nedan och faxa din anmälan på faxnr så kontaktar vi dig inom 3 dagar. Jag är... leverantör och intresserad av att bli pilot hos Commercior. beställare och intresserad av att bli pilot hos Commercior. Jag är... leverantör och vill förutsättningslöst veta mer om Commercior. beställare och vill förutsättningslöst veta mer om Commercior. Företag: Titel: Förnamn: Efternamn: Adress: Postnr: Telefonnr: Ort: Mobil: Faxnr: Övrigt:

12

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer