Finansiering - i samarbete med Nordea Finans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering - i samarbete med Nordea Finans"

Transkript

1 Finansiering - i samarbete med Nordea Finans Handledning Nordea Finans Bilhandel Telefon:

2 Innehållsförteckning Klicka! Ditt team hos Nordea Finans Våra säljare Våra innesäljare Sid. 3 Sid. 4 Avbetalning Egenskaper och kundnytta Inför kreditansökan Faktura till Nordea Finans Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Leasing Egenskaper och kundnytta Inför kreditansökan Faktura till Nordea Finans Sid. 8 Sid. 9 Sid. 10 Anmälan till transportstyrelsen Lösen Så här går det till - Avbetalning och Leasing Bilkonto Kontraktsbelåning Lånebetalningsskydd Sid.11 Sid.11 Sid.12 Sid.13 Sid.14 Sid.15

3 Finansiering - i samarbete med Nordea Finans Tack. Tack för att du använder Nordea Finans finansieringslösning för dina kunder. På följande sidor har vi samlat praktisk information som vi hoppas kommer att underlätta försäljningsarbetet. Du är alltid välkommen att ringa om du har några frågor - vi hjälper dig gärna. 3

4 Ditt team hos Nordea Finans Innesälj Vi ansvarar för kreditprövningen av era kunder och är din support vid nya affärer. Tveka inte att höra av dig till oss på om du har några frågor - vi hjälper dig gärna. Ritva Isometsä Ulf Åkre Anja Maslov Susanne M Persson Nordea Finans Bilfinansiering Stockholm Pernilla Risshall Klas Karlsson Pia Larsson Telefon: Faxnr: E-post: Öppettider Mån - fre Dag före helgdag Ingrid Malmström Inga-Lill Turpin Bilal Ayranci 4

5 Avbetalning - Eget ägande av fordonet Kort om Avbetalning Avbetalning innebär att din kund äger fordonet. Fordonet i sig utgör normalt den enda säkerheten för avbetalningskrediten. I det avtal som tecknas med kunden regleras avbetalningstiden och betalning per period. Vid avbetalning säljs fordonet till avbetalningskunden med förbehåll om återtagande tills objektet är helt betalt. Företagskunder Om det är en företagskund så tillgodogör sig kunden hela objektets värde som en tillgång i balansräkningen och gör själv avskrivningarna. En förhöjd amortering motsvarande mervärdesskatten på objektet aviseras vanligtvis tillsammans med ordinarie betalning 2-3 månader efter avtalsstart. Kunden har då tillgodoräknat sig avdrag för ingående moms på investeringen. Företag som får dra hel moms på bilköp kan avbetalning vara ett bra alternativ. Avbetalning - egenskaper och kundfördelar Produktegenskaper Kunden disponerar och äger den finansierade utrustningen. Utrusningen utgör normalt den enda säkerheter för avbetalningskrediten. I avtalet regleras avbetalningstid samt avbetalningsperiod. Kundfördelar Kunden tar upp hela objektets värde som en tillgång i balansräkningen och gör avskrivningar. De bankmässiga säkerheterna sparas för framtida behov. Avbetalningarna anpassas efter avskrivningstiden. Inbyte kan ersätta kontantinsats. Kapital frigörs. Objektet säljs till kunden med förbehåll om återtaganderätt tills objektet är helt betalt. Likviditeten bibehålles. Kapitalet kan användas i rörelsen i stället för att låsas i en investering. Kunden har dock när som helst rätt till förtidslösen och extra amortering. 5

6 Avbetalning - Inför kreditansökan För att kunna ge snabba kreditbeslut behöver vi följande uppgifter från er. Grunduppgifter Kunden är Näringsidkare Organisationsnummer Registreringsnummer Märke och modell Årsmodell Mätarställning Kunden är Privatperson: Personnummer + ev. medköpares personnr. Registreringsnummer Märke och modell Årsmodell Mätarställning Vid behov Vid behov av särskild prövning kompletteras informationen med: Årsredovisning Resultat- och Balansrapport Revisorns namn och telefonnummer Avbetalningsvillkor för personbil och lätt lastbil Kontantinsats Kreditbelopp Max kredittid Högsta ålder på objektet vid avtalstidens slut Lägst 20% enligt konsumentkreditlagen Ej under kr 84 månader 12 år 6

7 Så här skriver du din faktura - Vid försäljning av avbetalningskontrakt Faktura behövs endast då annat belopp än kreditbeloppet ska faktureras. T ex om kunden gör avdrag för inbyte där det finns en restskuld hos Nordea Finans. Leverantören AB Box Storstad Orgnr FAKTURA Kund: Köpare: Kundföretaget AB Nordea Finans Sverige AB Gatan 1 Bil- och Fritidshandel Storstad R Stockholm Att tänka på Leveransdatum Vår ref Er ref Betalningsvillkor Bil registreringsnummer ABC123 (inkl. moms) Kund: Adam Axelsson Pris kr Moms ska inte redovisas separat eftersom Nordea förvärvar avbetalningsfordran (inte objektet) Om restskuld finns hos Nordea Finans (inte på annat finansbolag) dras den av sist på fakturan eller krediteras Nordea Finans via separat kreditnota.alternativt ges ett betalnings-uppdrag på fakturan att lösa restskulden hos Nordea Finans. Tänk på att upplysa företagskunder om att kundens exemplar av kontraktet är investeringsunderlaget för momsredovisningen Avgår lösen registreringsnummer DEF456 avgift (inkl. moms) kr Att betala kr För rätt belopp att betala, se avbetalningskontraktets kreditbeloppsumma Momsregistreringsnummer: 7

8 Leasing - Effektivt nyttjande utan att äga Kort om Leasing Att leasa/hyra innebär att din kund disponerar fordonet utan att äga det. Fordonet utgör vanligtvis säkerheten för finansieringen. I avtalet regleras löptid, periodavgift och i leasingalternativet även ett restvärde. Ett leasingkontrakt/hyreskontrakt upprättas, antingen genom att du som leverantör tecknar finansieringsavtalet med din kund och sedan överlåter avtal inklusive objekt till Nordea Finans. Alternativt upprättar Nordea Finans finansierings-avtal direkt med din kund och du agerar som leverantör av utrustningen. Leasing - egenskaper och kundfördelar Produktegenskaper Moms på leasinghyror får dars av med 50% Kunden nyttjar fordonet utan att äga den Fordonet utgör vanligtvis säkerheten för finansieringen. I avtalet regleras löptid, periodavgift och vid leasing även ett restvärde. Betalningarna sprids över en längre tid. Kapital frigörs. Leasingavgiften är avdragsgill. Kundfördelar Leasing istället för köp ger kunden en besparing på ca kr om bilen kostar ca kr. Bättre nyckeltal soliditeten påverkas inte. Banksäkerheterna sparas för framtida behov fordonet räcker oftast som säkerhet för finansieringen. Budgetering och planering underlättas hyran/leasingavgiften beräknas efter annuitetsmetoden, dvs samma belopp betalas vid varje tillfälle och anpassas till avskrivningstiden. Likviditeten bibehålles. Kapitalet kan användas i rörelsen i stället för att låsas i en investering. Investeringen kostnadsförs löpande. 8

9 Leasing - Inför kreditansökan För att kunna ge snabba kreditbeslut behöver vi följande uppgifter från er. Grunduppgifter Organisationsnummer Registreringsnummer Märke och modell Årsmodell Vid behov Vid särskild prövning kompletteras informationen med: Årsredovisning Resultat- och Balansrapport Revisorns namn och telefonnummer Kreditvillkor för personbil och lätt lastbil Kredittid Högst Lägst 2 år 60% 40% 3 år 50% 30% 4 år 40% 20% 5 år 30% 10% Bilen bör inte vara äldre än 12 år vid avtalstidens slut. Leasingavgiften erläggs månadsvis i förskott. Hyresperioden startar den 1:a i månaden efter leveransmånad. 1/30 hyra utgår per dag för tiden från leverans till och med den 1:a i månaden efter leveransmånaden. 9

10 Så här skriver du din faktura - Vid försäljning av leasingkontrakt Observera att du vid leasing behöver ställa ut en faktura för varje kontrakt du säljer till Nordea Finans. Leverantören AB Box Storstad Orgnr FAKTURA Kund: Köpare: Kundföretaget AB Nordea Finans Sverige AB Gatan 1 Bil- och Fritidshandel Storstad R Stockholm Leveransdatum Vår ref Er ref Betalningsvillkor Bil registreringsnummer ABC123 (exkl. moms) Moms 25% Totalt Pris kr kr kr Avgår erlagd första förhöjd leasingavgift (exkl. moms) Moms 25% kr kr Kund erhåller kvitto från er på förhöjda avgiften. Att betala kr Momsregistreringsnummer: 10

11 Anmälan till Transportstyrelsen Avbetalningsfordon Direktregistrering Vid registrering av leasingfordon ska en kreditspärr anges. I fältet Anm anges Leasing. Notera Nordea Finans organisationsnummer i fältet Leasing/Kreditgivare. Manuell anmälan På registreringsbeviset under övrig anmälan skriver du leasingspärr. Där ska även Nordea Finans organisationsnummer framgå. Blanketten hittar du på startsidan i vår internettjänst. Leasingfordon Direktregistrering Vid registrering av avbetalningsfordon ska en kreditspärr anges. I fältet Anm anges Kredköp Notera Nordea Finans organisationsnummer i fältet Leasing/Kreditgivare. Slutdatum för krediten skall anges i fältet Slutdatum kreditköp Manuell anmälan På registreringsbeviset under övrig anmälan skriver du leasingspärr. Där ska även Nordea Finans organisationsnummer framgå. Blanketten hittar du på startsidan i år internettjänst. Lösen Ring oss på telefon för att få uppgift om lösenbelopp. Om lösen sker på annat sätt än genom avdrag på faktura finns följande alternativ; Avbetalningsfordon Plusgiro Bankgiro Leasingfordon Plusgiro Bankgiro Ring alltid vid betalning via Internet för att få korrekt summa och OCR-nr. 11

12 Så här går det till - Leasing och Avbetalning Ansökan Ansök om kredit via Nordea Finans Internettjänst. För vägledning, se Bildpresentation Nordea Finans Internettjänst. Kontraktet firmatecknas av er samt av kund enligt Bolagsverket. Se information under knappen [Firmatecknare] (som finns både på Kreditansökningssidan och på Kontraktsidan) ID-kontroll Id-kontroll görs av er genom att ni anger id-handlingens nummer på den/de som firmatecknat kontraktet. Notera detta på kontraktet eller på den separata id-blanketten och signera. Alternativt ta en kopia av id-handlingen. Ägarkontroll Ägarkontroll görs på id-blanketten genom att ni noterar namn och personnummer på den/ de personer som äger mer än 25 % av bolaget. Vid leverans Vid genomförd leverans undertecknar ni samt kunden längst ner på kontraktet vid Överlåtelser. Om leveransgodkännandet sker direkt på kontraktet kan ni bortse från det separata leveransgodkännandet. Observera att om en kredit godkänns med villkoret kontantinsats eller första förhöjd hyra ska kunden betala denna direkt till er. Kunden får kvitto av er på transaktionen Försäljning av kontrakt Ni säljer kontraktet till oss genom att skicka in; Ett ex av kontraktet tillsammans med de Allmänna villkoren Id-blanketten Eventuell kopia på id-handling Er faktura i enlighet med Att fakturera Nordea Finans Se faktura-exempel Leasing respektive Avbetalning Skickas till: Nordea Finans Sverige AB (publ) Kundservice Bil, R Stockholm 12

13 Bilkonto - Enkel finansiering upp till kr Kort om Bilkonto Bilkonto ger dina kunder möjlighet att dela upp betalningarna för t ex verkstadsbesök, däck och tillbehör. Kontot kan även med fördel användas för att delbetala bilköp på upp till kronor, då ingen kontantinsats krävs. På nordeafinans.se lägger enkelt upp krediten i vårt webbaserade säljverktyg - Butikstöd. Du får direkt ett kreditbesked, samt har även möjlighet att göra kundkalkyler och skriva ut butiksmaterial. Grundvillkor för Bilkonto Kunden ska; Vara 20 år fyllda Inte ha några betalningsanmärkningar Ha en årsinkomst på minst kr Ha en stadigvarande inkomst av tjänst: Fast anställning/ tillsvidareanställning, projekt/vikariat som löper minst 12 månader framåt, egen företagare eller pensionär. Är ert företag ännu inte anslutna till Bilkonto? - kontakta Innesälj på Notera. Bilkonto får ej användas som kontantinsats vid avbetalningsköp. Betalningsalternativ Uppl. avgift Adm. avgift per månad Årsränta Max belopp Kredittid Handla nu - betala om 4 mån. 0 kr 0 kr 0,00% kr 4 månader Delbetala 12 mån. räntefritt 395 kr 35 kr 0,00%* kr 12 månader Delbetala upp till kr 395 kr 35 kr 7,55%** kr 3, 4, 5, 6 eller 7 år Kunden kan när som helst under kredittiden välja att slutbetala hela beloppet - utan extra kostnad. Samtliga prisuppgifter är förnärvarande (maj 2013). * Den effektiva räntan blir 11,76 % och den totala kredit-kostnaden blir 780 kr vid en kredit på kr. ** Den effektiva räntan blir 9,45 % och den totala kredit-kostnaden blir kr vid en kredit på kr med delbetalning i 4 år. 13

14 Kontraktsbelåning - För stora och medelstora bilåterförsäljare Kort om Kontraktsbelåning Att kunna erbjuda kunden finansiering är en stark konkurrensfördel, att det dessutom är ert företag som står för finansieringen är ännu en fördel. Det ger er möjlighet att vara mer flexibel mot kund än vad andra finansbolag kan vara, då det är du som bestämmer räntan och villkoren mot dina kunder. Du har dessutom möjlighet att tjäna på räntemarginalerna, dvs skillnaden mellan vad du betalar för utnyttjad kredit hos oss på Nordea Finans och vad kunderna betalar på sina kontrakt till dig. Kontraktsbelåning innebär att ert företag belånar kontrakten hos oss och frigör därmed hela eller delar av kapitalvärdet. Kontraktsbelåning fungerar sedan ungefär som en checkräkningskredit, där ni bara utnyttjar en så stor del av den beviljade krediten som behövs vid varje tillfälle. Kontraktsbetalningarna som kommer in från kunderna används sedan till att amortera ner belåningskrediten. Så här fungerar kontraktsbelåning Intresserad av kontraktsbelåning? - kontakta din regionala säljare 1 Belåningsavtal tecknas mellan ert företag och Nordea Finans. 2 Ni säljer till kund på avbetalning eller leasing/hyr ut i eget namn. 3 Kontraktet överlåtelse på Nordea Finans som säkerhet för belåningen. 4 Efter en belåningsbedömning betalar Nordea Finans ut till företagets konto enligt fastställd belåningsgrad. 5 Nordea Finans tar hand om kontraktshanteringen. och ni får regelbundna rapporter på belåningen. Kontraktsbelåning - egenskaper och fördelar Produktegenskaper Egen kreditförsäljning. Nii bestämmer finansieringsvillkoren. Ni bestämmer räntan mot kund. Ni äger fordonen som hyres/leasas ut, även fast de utgör säkerhet i kontraktbelåningsavtalet. Kontraktsfodringarna utgör säkerhet för krediten. Möjlighet att ha ert företags logotyp på de månatliga avierna. Fördelar för ert företag Möjlighet att kunna erbjuda finansiering i ett tidigt skede i bilaffären. Ni kan erbjuda flexibla finansieringslösningar till slutkund. Löpande intäkter på räntemarginaler. Ni gör avskrivningar på de uthyrde varorna som inventarier. i egen balans.bra för företag som resultatplanerar. Det frigör rörelsekapital, ger en flexibel kredit och du får en effektivare administration. Regelbunden kommunikation med kunderna. 14

15 Lånebetalningsskydd Lånebetalningsskydd är försäkringen som ger dina kunder en extra trygghet om betalningsförmågan skulle bli nedsatt på grund av ofrivillig arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom. Vad täcker försäkringen? Försäkringen täcker månadskostnaden för angiven kredit hos Nordea Finans i upp till 9 månader i följd. Den sammanlagda utbetalningen för flera perioder av arbetslöshet kan uppgå till högst 27 månadsutbetalningar uppdelat på tre perioder om 9 månader vardera. Ersättning utgår med upp till 9000 kr per månad. Vad kostar försäkringen? Försäkringspremien utgör fn 5,25 % av kundens månadskostnad på krediten och debiteras på den ordinarie betalningsavin. Exempel på månadskostnad: Månadskostnad 500 kr 1000 kr Försäkringspremie 26 kr 53 kr I produktbladet för lånebetalningsskydd finner du mer information om försäkringen. Skicka gärna med kundens ansökan tillsammans med kontraktet. Givetvis kan kunden gå hem och fundera över sitt beslut och teckna försäkringen senare genom att själv skicka in ansökan. Vem kan teckna försäkringen? För att teckna lånebetalningsskydd måste kunden vara: Mellan 18 och 64 år och bosatt i Sverige. Fullt frisk och fullt arbetsför och inte ha kännedom om allvarlig sjukdom eller skada. Ha en till tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka. Ovetande om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet. 15

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring PRIVAT TECHNOLOGY TO ENJOY ALLA BILAR FINANSIERAS Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Privat Privat Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Augusti 2014 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5 Bygg din bil...6 Serviceavtal...9 Försäkring... 11 Volkswagenkortet...

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. Privat Februari 2015 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT VAD ÄR ŠKODA CARE Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531 PARVUS ESTONIA Hur går det till att köpa / bilda Estland AB Våra kompletta Estniskt Aktiebolag överlämnas av PARVUS Gruppens svensktalande personal på plats i Tallinn. Dom tar hand om allt med myndighetskontakter

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer