Om Landskrona. för Landskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Landskrona. för Landskrona"

Transkript

1 Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter du i bildkollaget på sidan 2. Sidan 2 Foto: Kajsa Ryde n Elevhälsan En trygghet i skolan för elever, personal och föräldrar. Sidan 4 Foto: Kajsa Ryde n Med plats för engagemang Genom att skapa trygga mötesplatser för tjejerna så blir de också tryggare individer, säger Maria Andersson, projektledare på IM. Sidan 6 landskrona.se

2 2 KRÖNIKAN: Härligt att se så många krafter som jobbar tillsammans Hela denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Nattvandrare, ordningsvakter, fältgruppen och polisen jobbar tillsammans för att vi ska få ett tryggt och trevligt helg- och nattliv. Den 2 september tillträdde jag som säkerhetschef i. Tidigare har jag bland annat varit säkerhetschef på Lunds universitet och avdelningschef för Malmö stads Säkerhets- och beredskapsavdelning inom stadskontoret. Landskronas poliser på fotpatrullering. Nattvandrarna en solig sommarkväll ute i Karlslundsområdet. Den första månaden i Landskrona har jag fokuserat på att lära känna verksamheten. Jag har också ägnat mycket tid åt att sätta mig in i alla de samarbeten som finns mellan och andra aktörer gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Vår överenskommelse med polisen, satsningen Kontantfritt Landskrona med banker och butiker, föreningsnattvandring, Grannar mot brott i samarbete med polisen och Länsförsäkringar är bara några exempel. Det är härligt att se att det finns så många krafter som jobbar tillsammans mot det gemensamma målet att göra Landskrona till en tryggare stad att leva och verka i. I denna bilaga kommer du kunna läsa lite mer om olika brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Kanske får du också en eller annan idé till hur du själv kan göra vardagen ännu tryggare för både dig och din omgivning. Det finns många olika möjligheter till engagemang, men också mycket stöd att få. Jag och mina kollegor ser fram emot arbetet med att göra Landskrona till en ännu tryggare stad att leva och verka i. Vi hoppas att du vill följa med på resan! Fältgruppen tittar bland annat till skolgårdarna runt om i stan. Ordningsvakterna skapar trygghet i centrala Landskrona. Fotpatrullering en lyckad insats Som en del i det trygghetsskapande arbetet har och polisen använt sig av fokusgrupper. Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp människor samtalar runt ett bestämt ämne. De två första träffarna har vänt sig till gruppen pensionärer. Frågan som diskuterats vid dessa träffar har varit: Vad skapar otrygghet/oro hos äldre i Landskrona. Det som deltagarna i fokusgrupperna helst av allt ville se var fler poliser och då i första hand fotpatrullerande poliser, det positiva bemötandet från landskronaborna och handeln har inte gått att ta miste på, fotpatrullerat i centrum. säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare. Foto: Kajsa Ryde n Som ett resultat av detta har polisen i Landskrona avsatt resurser för fotpatrullering i centrum och dess närområde. Att möta den brottsförebyggande effekten av denna satsning är svårt, men det positiva bemötandet från landskronaborna och handeln har inte gått att ta miste på, säger Anders, en av de poliser som fotpatrullerat i centrum. Det har också visat sig att allmänheten tar kontakt med fotpatrullerande polis ute på stan, i vissa fall rör det sig om tips som är till nytta i det brottsförebyggande arbetet men även i det operativa polisarbetet, säger Håkan som också fotpatrullerat i centrum. Om Landskrona för Landskrona ges ut av, Håkan Nilsson, säkerhetschef i Landskrona stad. Foto: Kajsa Ryde n Stadshuset, Landskrona. Tel För : Annika Wågsäter och Therese Månsson Hemsida: landskrona.se Projektledning & text: Therese Månsson Formgivning: Ulf Nilsson, Lokaltidningen Produktion: MediaSupport, Lokaltidningen

3 Hela denna bilaga är en annons från 3 Minska risken att utsättas för bostadsinbrott Polisen, Skåne Nordväst, Länsförsäkringar och Folksam har tillsammans tagit fram användbara tips på hur du minskar risken att utsättas för bostadsinbrott. Läs igenom listan, förhoppningsvis får du lite nya idéer till att göra din bostad ännu mer inbrottssäker. Det är klokt att hålla ytterdörren låst även då du är hemma. Inbrott sker ofta i insynsskyddade lägen. Därför är det bra för dig med trädgård att öka insynen genom att till exempel klippa ner buskar och installera belysning som tänds när det blir mörkt eller då någon närmar sig. Komplettera ditt dörrlås med ett inbrottslarm. Låt bostaden vara upplyst när du är borta. Inte bara mysbelysning i fönstren utan även taklampor, golvlampor och annat som ger intryck av att någon är hemma. När du använder timer, variera tiderna så att ljusbilden ändras. Lämna gärna radion på. Är du aktiv på sociala medier? Tänk på vad du lägger ut på nätet. Berätta gärna om din dag eller resa men gör det när du är hemma igen. Tänk som tjuven. Gå ett varv runt huset och fundera på vilken väg du tror en inbrottstjuv skulle välja. Hur kan du förhindra eller försvåra att någon tar sig in i ditt hus den vägen? Hjälp polisen som tacksamt tar emot information från allmänheten. Det kan till exempel röra sig om okända fordon eller personer som till synes utan anledning befinner sig i området där du bor. Du tipsar polisen via telefon eller via e-post: Upptäcker du ett pågående inbrott, ring 112. Grannar mot brott Ser vi något misstänkt rapporterar vi till polisen på För att minska risken att utsättas för brott kan du även ta hjälp av dina grannar eller bekanta när du reser bort. Exempelvis kan de hjälpa dig att tömma brevlådan, klippa gräsmattan, skotta snö och sätta ut och ta in soptunnan samt kasta sopor i din tunna efter tömning. På så vis blir det svårare för tjuven att upptäcka att du är bortrest. Ett sätt att underlätta denna typ av grannsamverkan är att starta Grannar mot brott. Lars Möller bor i Glumslöv och är engagerad inom grannar mot brott. Förutom att man hjälps åt med ovanstående tips så tillägger Lars. Inom vårt bostadsområde har vi, för att minska risken för inbrott, börjat sprida information via mail till boende om var i länet inbrott sker, hur frekvent de förekommer, tillvägagångssätt med mera. Informationen hämtas främst från polisen, Brottspanelen och lokala nyheter. Ju närmare vårt område som inbrott sker desto mer uppmärksamma på onormala rörelser och företeelser blir vi. För att avskräcka eventuellt objudna besökare tar vi under de mörkaste månaderna regelbundet promenader på cirka minuter i bostadsområdet. Bosatta uppmanas till kvällspromenader och att exempelvis rasta sina hundar vid mindre belysta områden. Ser vi något misstänkt rapporterar vi till polisen på

4 4 Hela denna bilaga är en annons från Elevhälsan en trygghet i skolan för elever, personal och föräldrar Rektor Anna Ekelund tittar till barnen på rasten. Foto: Kajsa Ryde n Inom Elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och skolläkare på Landskronas skolor. På Albanoskolan i Landskrona arbetar bland annat skolsköterska Katarina Leise, kurator Mathilda Gustafsson och rektor Anna Ekelund. På frågan om hur Elevhälsan bidrar till elevernas trygghet svarar Anna. Elevhälsan är navet i arbetet med barnens trygghet på skolan. Då syftar jag inte på det pedagogiska i första hand, utan på barnens trivsel både fysiskt och själsligt. Vi som jobbar med Elevhälsan har ett helikopterperspektiv och ska fånga upp de signaler vi får för att snabbt kunna sätta in relevanta resurser och hjälp där det behövs. Det kan gälla allt från bekymmer på individnivå till att beröra hela skolan. Skolsköterska Katarina Leise och kurator Mathilda Gustafsson tycker det är viktigt att de som jobbar med Elevhälsan är synliga i skolan och på skolgården. Foto: Kajsa Ryde n Föräldrarna ska också känna att dörren står öppen för dem Synlig och tillgänglig personal på skolan är viktig för barnens trygghet. Dels visar det att de vuxna är tillgängliga för barnen, men det innebär också att om någon trillar så finns det alltid någon som hjälper dem upp. Ett framgångsrikt arbete med Elevhälsan bygger på att vi har god kommunikation med personal på skolan som har daglig kontakt med eleverna. Det är också viktigt att vi som arbetar med Elevhälsan är tillgängliga och synliga i skolan och på skolgården. Jag och Katarina är till exempel här varje dag, säger Mathilda. Vänder sig även till föräldrarna Föräldrar och andra vuxna i barnens närhet är mycket viktiga i arbetet med elevernas trygghet på skolan. Föräldrarna ska också känna att dörren står öppen för dem. Just nu har vi mycket fokus på trygghet eftersom att det är många nya 6-åringar på skolan. Det är en stor förändring för barnen och det blir alltid några krockar. För att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna barnen på skolan så är kontakten mellan dem och oss på skolan jätteviktig, säger Anna. I de fall där det är lite tuffare för 6-åringen att börja i skolan så kan Elevhälsan vara till stor hjälp för att barnet ska komma till rätta. Exempelvis genom att sätta in extra resurser eller genom samtal för att bemöta föräldrars och barns oro, fortsätter Katarina. Fungerar som spindeln i nätet Mathilda ger exempel på hur de specifika yrkeskompetenserna bidrar till Elevhälsan. Som kurator är jag lite av en spindel i nätet. Jag samordnar insatser med exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten och andra för att se till så att barnet får stöd från alla håll. När dessa insatser sätts in arbetar jag också med att berätta och förklara för barnet vad det är som händer. Om de verkar rädda eller oroliga är detta extra viktigt och då gäller det att avdramatisera situationen. Jag pratar om vår likahandlingsplan i klassrummen. Sen arbetar vi löpande med mobbningteam, kompispatrullen med mera och hur dessa grupper kan stödja eleverna. Vi genomför bland annat värderingsövningar i både små och stora grupper. Självklart får jag även plåstra om ett eller annat sår, berättar skolsköterska Katarina. Innan vi avslutar så vill Anna passa på att belysa en sak lite extra. Skolans personal är jätteviktig. Vi som jobbar med Elevhälsan kan omöjligt se allt som är på gång och det är tack vare deras engagemang i barnen som Elevhälsan kan bedrivas med framgång. Både Mathilda och Katarina nickar instämmande för att sedan återgå till dagens fortsatta arbete.

5 Hela denna bilaga är en annons från 5 Vill du engagera dig? Det finns många verksamheter som du kan engagera dig i för att bidra till att göra vår stad ännu tryggare. Nedan hittar du några exempel. Mer information om hur du anmäler dig med mera hittar du på: landskrona.se/trygghet eller ring trygghetssamordnare Annika Wågsäter på Polisens och polisens volontärer på Jubeldagen den 25 maj. Foto: Therese Månsson Polisens volontärer En volontär inom polisen är en person som ideellt hjälper till med olika uppdrag för att bidra till ett tryggare samhälle. Exempelvis genom att sprida information och bistå polisen vid olika arrangemang. Uppdragen genomförs oftast i grupp. Det bästa med att vara volontär inom polisen är att jag får möjlighet att möta och att hjälpa människor. Att samtidigt, efter varje genomfört uppdrag, få uppleva känslan av att ha växt och utvecklats som person och som medmänniska är för mig obeskrivligt, säger Hanna Ljus, en av polisvolontärerna i Landskrona. Som volontär är du inte anställd av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Men du hjälper polisen att öka synligheten och fyller en viktig funktion som extra ögon och öron då du kan rapportera direkt till polisen. För att bli polisvolontär måste du ha fyllt 18 år, genomgå en mindre rekryteringsprocess samt en kortare utbildning. Connecting LA Connecting LA vill ge ungdomar, i första hand tjejer, möjligheten att vara aktiva på sin fritid. Tillsammans med volontärer testar tjejerna olika fritidsaktiviteter, allt från Digital Storytelling till Taekwondo. Detta ger tjejerna en chans att lära känna sin stad, hitta ett nytt intresse, få kompisar och utöka sitt nätverk. Genom att skapa trygga mötesplatser för tjejerna så blir de också tryggare individer. Trygga mötesplatser bidrar också till en tryggare stad då folk ges möjlighet att lära känna varandra, oavsett vem man är, säger Maria Andersson, projektledare på IM (Individuell Människohjälp). Som volontär har man stor frihet att komma med förslag på aktiviteter. Maria berättar om en av de aktiviteter som är igång just nu. Vi genomför ett projekt med Viarps ridskola. Varje måndag är vi ett gäng som åker dit och rider, fikar lite och umgås. Connecting LA är ett projekt under ledning av IM i samarbete med Cityidrott, LISA (Landskronas idrottsföreningarssamorganisation),, Landskrona Taekwando Akademi och VäL (Vi är Landskrona). Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen. Dessutom kan du inom IM engagera dig som volontär inom bland annat språkcafé och vuxengrupper. Sandra, Mareen, Sara och Maria i Connecting LAs lokaler. Foto: Kajsa Rydén Nattvandrare I Landskrona finns två grupper av nattvandrare, föreningsnattvandring och Nattvandring i Landskrona. Föreningsnattvandring samordnas av fält- och fritidsgruppen med syfte att fler vuxna ska vistas på stan under helgkvällar- och nätter. Föreningen som nattvandrar ställer upp med 4-5 personer per tillfälle och får 900 kronor i ersättning för sin insats. Klassfarmor och klassfarfar Är du pensionär och tycker om att jobba med barn? I Landskrona söker vi dig som vill hjälpa till på stadens låg- och mellanstadieskolor som klassfarmor eller klassfarfar. Du bidrar till en ökad trygghet för barnen genom att finnas som en extra resurs i klassrummen. Detta är en ideell verksamhet och du bestämmer själv när och hur ofta du kommer till skolan. Jag kände mig mycket välkommen och efterlängtad. När vi skulle gå till Matan hade jag behövt minst åtta armar för att kunna hålla dem i handen. Många små förtroenden och kramar blev det, berättar Lena om sin första dag som klassfarmor. Nattvandring i Landskrona nattvandrar framförallt i Karlslundsområdet och är öppet för alla, förutsatt att du fyllt 16 år. Lise-lotte Arnsfeldt är aktiv inom Nattvandring i Landskrona. Jag har barn, barnbarn och barnbarmsbarn och bryr mig mycket om ungdomar. Jag tycker att det ska kännas tryggt för dem och deras föräldrar ute på stan. Det bästa med att vara nattvandrare är att vara ute och träffa ungdomar men Nattvandrare Lise-lotte. Foto: Johan Alsén också den kamratskap som finns mellan oss engagerade. Och självklart den positiva respons man får från föräldrar. Klassfarmor Lena.

6 6 Hela denna bilaga är en annons från Stödcentrum för unga brottsutsatta stödsamtal, krisbearbetning, praktisk hjälp och rådgivning. På Stödcentrum kan brottsutsatta även få hjälp att förstå rättsystemet, polisiära frågor samt rättigheter och skyldigheter i samband med den rättsliga processen. Stödcentrum fungerar även som en vägledare om personen skulle behöva annan hjälp. Det är många tankar och funderingar som uppstår efter att man har varit utsatt för ett brott. Oftast blir det lättare i livet om man får pratat med någon som förstår, förklarar och hjälper en med vägriktningen, säger Stefan Åberg på Stödcentrum för unga brottsutsatta. Syftet med stödcentrum är att unga som varit utsatta för brott ska ha någonstans att vända sig för att få professionell hjälp. Målet är att ungdomen ska må bättre, få tillbaka sin självkänsla och kunna återgå till en normal vardag. Stefan Åberg, verksamhetsansvarig på Stödcentrum. Foto: Kajsa Rydén Stödcentrum för unga brottsutsatta vänder sig till ungdomar i Landskrona mellan år som har blivit utsatta för brott. Även vittnen och anhöriga till ungdomen kan få hjälp. Verksamheten erbjuder Vill du komma i kontakt med Stödcentrum för unga brottsutsatta? Telefon: E-post: Sedan den 1 oktober hittar du Stödcentrum för unga brottsutsatta i Polishuset, Rådhusgatan 1, Landskrona. De senaste åren har användningen av fyrverkerier bland minderåriga minskat i Landskrona. Det vill vi tacka dig som förälder för! Varje år skadas cirka 300 personer i Sverige av fyrverkeripjäser, de flesta under 18 år. Genom att du som förälder ser till att ditt barn inte hanterar fyrverkerier är du med och stöttar arbetet med att få ner denna siffra. För dig som vill njuta av ett magnifikt fyrverkeri på nyårsafton så kommer, med anledning av 600-årsjubileet, även detta år att genomföra ett nyårsfirande på Rådhustorget och på Stadshuskajen. Information om program publiceras på landskrona.se/600 när det närmar sig. Hjärtligt välkommen! Hjälp oss belöna Landskronas modigaste medmänniskor Nu kan du nominera till civilkuragestipendiet. Stipendiet delas ut till personer som har gjort något utöver det vanliga för att öka tryggheten och säkerheten i vår stad, till exempel hjälpt någon som varit i ett utsatt läge. Stipendiet kan också delas ut till personer som Hjälp visat att oss mobbning belöna och trakasserier Landskronas inte accepteras modigaste genom att medmänniskor exempelvis ha visat omtanke Hjälp och oss generositet belöna mot Landskronas sina medmänniskor. modigaste medmänniskor Nu kan du nominera till civilkuragestipendiet. Stipendiet delas ut till personer som har gjort Nu något kan du utöver nominera det vanliga till civilkuragestipendiet. för att öka tryggheten Stipendiet och säkerheten delas ut i till vår personer stad, till exempel som har Civilkuragestipendiet gjort något utöver det består vanliga av för upp att till öka tryggheten kronor för och enskild säkerheten person i vår och stad, 15 till 000 exempel hjälpt för grupper. någon som Det är varit representanter i ett utsatt läge. från Stipendiet närpolisen, kan Polisens också delas och Räddningstjänstens kronor hjälpt någon som varit i ett utsatt läge. Stipendiet kan också delas ut till personer som visat att mobbning och trakasserier inte accepteras genom att exempelvis ha visat ut till omtanke personer och som ungdomsforum visat att mobbning samt och säkerhetschefen trakasserier inte i Landskrona accepteras genom stad som att utser exempelvis stipendiaterna. generositet mot sina medmänniskor. ha visat omtanke och generositet består mot av sina upp medmänniskor. till kronor för enskild person och kronor Civilkuragestipendiet Nominera på för grupper. Det är representanter från närpolisen, Polisens och Räddningstjänstens ungdomsforum Civilkuragestipendiet samt säkerhetschefen består av upp i Landskrona till kronor stad som för utser enskild stipendiaterna. person och kronor för grupper. Det är representanter från närpolisen, Polisens och Räddningstjänstens Nominera ungdomsforum på samt säkerhetschefen i som utser stipendiaterna. Nominera på Foto: Martin Larsson, Action Studios

7 Hela denna bilaga är en annons från 7 Slogantävling varför ska man betala kontantfritt? Var med och tävla om ett presentkort på 400 kronor från Landskrona City. Du kan också skicka din slogan till postadress: Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter. Läs mer på kontantfrittlandskrona.se. Skriv en slogan om varför du betalar kontantfritt senast den 30 november och maila den till: Annika Wågsäter Stadshuset Landskrona Vinnarens slogan kommer att användas till kommande kampanjer för Kontantfritt Landskrona Trygghetsarbetet ger resultat och polisen har arbetat tillsammans sedan 2005 för att minska antalet våldsbrott. Det är därför glädjande att kunna konstatera att antalet anmälda våldsbrott är det lägsta på nio år, berättar trygghetssamordnare Annika Wågsäter. Även när vi jämför oss med resten av landet ser vi att våldsbrottsligheten har minskat mer i Landskrona än i Sverige i stort. Ett exempel på de åtgärder som satts in är de ordningsvakter som arbetar i de centrala delarna av Landskrona varje fredag och lördag kväll/natt. Jag tycker om att göra en insats för de unga. Jobbet ger mig mycket, säger ordningsvakten Alf. En annan brottstyp som minskat kraftigt är stöld ur bil. Vi ser en minskning med 60 procent sedan 2005 och arbetet fortsätter. Under oktober månad kommer blåjackorna att vara ute på de större parkeringsplatserna runt om i Landskrona och informera om hur du kan skydda dig mot bilinbrott. Deras huvudbudskap är att inte lämna något i bilen. Det tar inte mer än några sekunder att slå in en ruta och ta en väska som lämnats kvar i bilen. Så det går inte att tänka att jag ska bara in och köpa en liter mjölk, säger Annika Wågsäter. Tyvärr går antalet bedrägeribrott åt andra hållet. De senaste tio åren har antalet bedrägeribrott i Sverige nästan tredubblats. Vi ser en ökning även i Landskrona. Databedrägeri, bluffakturor samt bedrägerier som sker med hjälp av internet är de mest anmälda typerna av bedrägeri. På nästa sida kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot bedrägeri på internet. Foto: Therese Månsson

8 8 Trygghet Hela denna bilaga är en annons från Folk i rörelse skapar trygghet. Detta år har det varit mer rörelse än vanligt i Landskrona när staden firat 600 år. För kommande evenemang under jubileet, välkommen att besöka landskrona.se/600 och säkerhet på internet Internetbedrägeri så skyddar du dig Den 20 mars fyllde Landskrona 600 år och H. M. Konung Carl XVI Gustaf var på besök för att inviga firandet. Foto: Allt fler anmäler att de blivit utsatta för någon form av bedrägeri på internet. Bedragarna är uppfinningsrika så metoderna att luras tar ständigt nya former. Men det finns sätt att skydda sig. Här är några snabba tips att börja med: Handla på etablerade och välkända sidor för e-handel. Leta efter ett litet hänglås i nederkanten av webbläsaren. Finns den där är det förmodligen säkert. Du kan också klicka på hänglåset för att kolla om certifikatet är OK. Se alltid till att ha brandvägg och virusskydd uppdaterade. Använd automatisk uppdatering i datorns operativsystem för att alltid ha de senaste programmen installerade. Då undviker du identifierade säkerhetshål i gamla program. Handla gärna mot faktura. Med en faktura kan du bestrida köpet i efterhand. För säkra betalningar på internet kan du använda dig av en elektronisk plånbok. Många banker har också tjänster för säkra kortköp på internet. Kontakta din bank för mer information. Var misstänksam mot avsändare du inte känner igen. Dubbelkontrollera vem som är avsändare innan du svarar och lämnar ut information. Fler tips på användbara sidor för hur du skyddar dig på internet hittar du under landskrona.se/trygghet Källa: Konsumentverket och Polisen Ostindiefararen var ett populärt besöksmål. Foto: Jacob Nyremark, Jappz productions Jubileumskarnevalen Sveriges längsta stadsfest. Foto: Jacob Nyremark, Jappz productions Trygghet på Visste du att avdelningen för trygghet och säkerhet finns på twitter? Syftet med vårt konto är att berätta hur avdelningen arbetar med brottsförebyggande insatser, men också att lyfta positiva exempel från andra verksamheter och inspirera gemene man att agera brottsförebyggande. Du är också välkommen att ställa frågor till oss via twitter. Du hittar oss på användarnamnet TryggLA. På både vårens och höstens jubeldagar har teaterparken fyllts av folk till tonerna av Jubelkul. Foto: Jacob Nyremark, Jappz productions Tidigare nummer av Om Landskrona För Landskrona Det har kommit tre nummer av Om Landskrona För Landskrona under 2011 och Dessa har handlat om eldsjälar i Landskrona. Om äldres engagemang för att öka tryggheten i staden med bland annat brottsförebyggande teater. De har också handlat om några av stadens ungdomars drivkraft för att bidra till att göra Landskrona till en ännu bättre stad att leva och verka i. Och självklart Om Landskrona För Landskrona Med hjärta för Landskrona I denna specialtidning från får du träffa en lång rad eldsjälar och engagerade invånare. Alla har en sak gemensamt. De är med och gör Landskrona till en ännu bättre och tryggare stad att leva i. Foto: Studio e/ Anders Ebefeldt Fler vuxna förebilder Det ger oss fantastiskt mycket och vi känner oss verkligen behövda. Men vi behöver bli fler, säger klassfarmödrarna Barbro Hindemith, Gunilla Laudon och Siv Krona på Dammhagsskolan och uppmanar även dig att bli klassfarmor eller morfar! Sidan 3 Fristad på landsbygden För många barn är biblioteket en fristad. Här är alla huvudpersoner. Föräldrarna kan lugnt och tryggt låta sina barn gå på egen hand till biblioteksfilialen, de behöver inte ta bussen in till stan, säger bibliotekarie Calle Sundewall i Glumslöv. Sidan 7 Denna bilaga är en annons från Bra teater har budskap Visst kan man förändra människors synsätt med teater, menar teaterlärare Åsi Hildebrandt och Anders Kungsman på Öresundsteatern. Teater som metod i trygghetsarbetet har länge använts framgångsrikt inom Landskrona stad. Sidan 5 landskrona.se om mycket mer. Samtliga nummer hittar du som nerladdningsbara pdf:er på landskrona.se/trygghet

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer