Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 5 procent till 3,6 miljoner konsulenter och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 4 procent. EBITDA uppgick till 44,3 miljoner euro (38,7) före omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen före omstruktureringskost-nader uppgick till 10,1 procent (10,3) vilket gav ett rörelseresultat på 37,9 miljoner euro (32,3). Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader, uppgick till 29,5 miljoner euro (22,6). Resultatet per aktie efter utspädning och före omstruktureringskostnader uppgick till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent och i euro med 12 procent till 736,8 miljoner euro (656,8). Resultatet efter skatt före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8). Resultatet per aktie efter utspädning men före omstruktureringskostnader uppgick till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). Under våren fokuserade vi som planerat våra resurser på att driva försäljningsutvecklingen. Vi började se resultatet av dessa ansträngningar under andra kvartalet. Som vi kommunicerat tidigare påverkar dessa satsningar resultatet i det korta perspektivet, men vi är nöjda med utvecklingen och står fast vid prognosen för helåret, kommenterar VD Magnus Brännström.

2 Omsättning och resultat Halvåret Rullande 12 Helår Kvartalet april juni Förändring januari juni Förändring månader, juli 2009 FINANSIELL ÖVERSIKT juni 10 (miljoner euro) Omsättning 375,0 315,5 19% 736,8 656,8 12% 1 396, ,6 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA 44,3 1 38,7 14% 93,7 2 82,1 14% 179, ,3 4 Rörelseresultat 37,9 1 32,3 17% 80,1 2 70,2 14% 156, ,8 4 Rörelsemarginal, % 10,1 1 10,3 10,9 2 10,7 11,2 3 11,1 4 Resultat före skatt 34,7 1 26,7 30% 78,5 2 54,1 45% 142, ,6 4 Resultat efter skatt 29,5 1 22,6 30% 66,7 2 46,8 43% 121, ,7 4 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,52 1 0,40 29% 1,17 2 0,82 42% 2,13 3 1,78 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,7 29,9 24% 43,4 42,5 2% 132,6 131,7 Räntebärande nettoskuld 233, ,9 1% 233, ,9 1% 233, ,0 Säljkår, genomsnitt under perioden, % % ) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,05 miljoner euro. 2) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,1 miljoner euro. 3) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,5 miljoner euro. 4) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,3 miljoner euro. 5) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och med 19 procent i euro till 375,0 miljoner euro jämfört med 315,5 miljoner euro för motsvarande kvartal föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en genomsnittlig tillväxt i säljkåren med 5 procent och en förbättring av produktiviteten med 4 procent. Vid periodens utgång hade säljkåren vuxit med 4 procent till 3,5 miljoner konsulenter. Antalet sålda enheter minskade med 1 procent. Omsättningen påverkades positivt av en tidsmässigt mer fördelaktig katalogutgivning jämfört med fjolåret. Omsättningen i lokal valuta steg i Asien med 24 procent, i Latinamerika med 20 procent och i CIS & Baltikum med 12 procent men minskade med 2 procent inom EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,5 procent (66,4)) medan rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader nådde 10,1 procent (10,3). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på 2 procentenheter på rörelsemarginalen. Detta motverkades mer än väl av högre kostnader för försäljning och marknadsföring samt högre tullar och lagernedskrivningar. Resultatet före skatt och omstruktureringskostnader uppgick till 34,7 miljoner euro (26,7). Resultatet påverkades positivt av valutakursförändringar på 5,2 miljoner euro. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader blev 29,5 miljoner euro (22,6) och resultatet per aktie efter full utspädning förbättrades till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) i huvudsak till följd av en ökning i rörelsekapitalet på 14,0 miljoner euro jämfört med en minskning på 2,0 miljoner euro föregående år. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokala valutor steg med 6 procent och med 12 procent i euro till 736,8 miljoner euro jämfört med 656,8 miljoner euro motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en tillväxt i den genomsnittliga säljkåren med 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) och rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader blev 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på marginalerna med 1 procentenhet under första halvåret. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8) och resultatet per aktie efter utspädning förbättrades till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). 2

3 Verksamheten Marknadsföring och produkter Oriflames priser var i genomsnitt cirka 5 procent högre under det andra kvartalet 2010 än motsvarande kvartal Försäljningen per enhet var 1 procent lägre men en förändrad produktmix hade en positiv effekt på omsättningen med 5 procentenheter. Detta berodde i huvudsak på en fortsatt stark utveckling i försäljningen av dofter och Wellnessprodukter samt accessoarer i den högre priskategorin. Omsättningen av dofter fick ett uppsving tack vare sommarens lågprismärke Savannah, som återfinns i flera av bolagets produktkategorier, liksom av Precious Moments och Chiffon, två produkter för kvinnor. Chiffon marknadsförs tillsammans med den ukrainska toppartisten Ani Lorak. Wellness by Oriflame ligger nu på tio-i-topplistan över bolagets bästsäljande märken. Accessoarer fortsätter sin starka utveckling i huvudsak med mode- och trendkollektioner såsom en kollektion som tagits fram i samarbete med den svenska illustratören Liselotte Watkins. Beträffande färgkosmetik noteras en viss återhämtning under våren till följd av en framgångsrik lansering av en världsnyhet, Triple Core Lipstick, också den tillsammans med Ani Lorak. Bara i CIS & Baltikum såldes över en miljon enheter. Inom Hudvård lanserades Aqua Rhythm, ett fuktbevarande märke inom det övre massmarknadssegmentet, som vänder sig till kvinnor runt 30 år. Global produktförsörjning Under kvartalet har Oriflame planenligt byggt upp sina lager och såg förbättrade servicenivåer mot slutet av perioden. Oriflame fortsätter arbetet med att omstrukturera det globala distributionsnätet och under andra kvartalet tillkom två länder som försörjs via Group Distribution Centre i Warszawa. Därtill planeras ytterligare ett distributionscenter öppnas i Budapest i början av nästa år som ska betjäna närliggande länder. Genom att förlägga lagerhållningen närmare konsulenterna och avskaffa mellanlagren på de olika marknaderna kommer ledtiderna att kortas och produkttillgängligheten förbättras samtidigt, liksom kontrollen över och hanteringen av lagren. Under perioden slutförde Oriflame framgångsrikt implementeringen av JDA Fulfilment, som gör det möjligt för bolaget att på bred front gå över från månadsvisa planeringscykler till dagliga och på så sätt bättre kunna synliggöra försörjningskedjan. Detta leder bland annat till att Oriflame nu kan reagera betydligt snabbare på förändringar i en global marknad och möta ständigt nya efterfrågemönster hos kunderna. Under andra kvartalet slutfördes upphandlingen av byggnationen av den nya anläggningen 40 kilometer öster om Moskva. Projektet kommer att genomföras i etapper där den första omfattar ett distributionscenter och en fabrik för kropps- och hårvårdsprodukter. Tillverkningskapaciteten kommer att ligga på miljoner enheter per år och investeringen, inklusive distributionscenter, är beräknad till miljoner euro fördelad över fyra år. Fabriksbyggnationen har startat. 3

4 Regioner CIS & Baltikum Länder Nyckeltal Armenien Azerbajdzjan Vitryssland Estland Georgien Kazakstan Kirgizistan Lettland Litauen Moldavien Mongoliet Ryssland Ukraina Uzbekistan Omsättning, miljoner euro Omsättningsökning i euro Omsättningsökning i lokal valuta Rörelseresultat, miljoner euro Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q ,5 145,9 213,8 205,1 208,0 1% 9% 11% 4% 23% 19% 16% 14% 3% 12% 23,7 11,4 38,1 31,3 30,3 Rörelsemarginal 14,0% 7,8% 17,8% 15,3% 14,6% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 12 procent under andra kvartalet 2010 till följd av en ökning i den genomsnittliga säljkåren med 4 procent och en förbättrad produktivitet med 8 procent jämfört med motsvarande period Omsättningen i euro ökade med 23 procent till 208,8 miljoner euro (168,5) och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 3 procent på årsbasis. Omsättningsökningen var stark i Vitryssland, Ukraina och Baltikum. Omsättningen i Ryssland steg med 8 procent i lokal valuta. Försäljningen påverkades positivt till följd av tidsmässiga skillnader i katalogutgivningen jämfört med fjolåret. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (14,0), vilket gav ett rörelseresultat på 30,3 miljoner euro (23,7). Bruttomarginalen förbättrades med 1 procentenhet jämfört med föregående år till följd av positiva valutakurseffekter och högre priser. Detta motverkades delvis av stigande räntekostnader medan rörelsemarginalen påverkades av ökade kostnader för marknadsföring. EMEA Länder Bosnien Holland Rumänien Bulgarien Ungern Serbien Kroatien Marocko Slovakien Tjeckien Makedonien Slovenien Egypten Norge Spanien Finland Polen Sverige Grekland Portugal Turkiet Nyckeltal Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 98,3 85,5 114,6 98,3 100,5 Omsättningsökning i euro 1% 7% 6% 1% 2% Omsättningsökning i lokal valuta 9% 10% 3% 2% Rörelseresultat, miljoner euro 14,7 11,3 19,7* 10,7* 13,9* Rörelsemarginal 15,0% 13,3% 17,2% 10,9% 13,8% Säljkår, *) före omstruktureringskostnader Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 2 procent till följd av en försämrad produktivitet på 3 procent vilket till viss del kompenserades av en tillväxt av säljkåren med 1 procent. Omsättningen i euro steg med 2 procent till 100,5 miljoner euro (98,3) och den genomsnittliga säljkåren låg kvar på fjolårets nivå. Omsättningsökningen var särskilt stark i Turkiet, Marocko och Egypten, medan verksamheten i flertalet centraleuropeiska och nordiska länder redovisar svagare utveckling. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent (15,0) vilket gav ett rörelseresultat på 13,9 miljoner euro (14,7). De lägre marginalerna förklaras av stigande kostnader för marknadsföring samt större rabatter. 4

5 Latinamerika Länder Nyckeltal Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 16,2 15,3 16,5 17,4 22,4 Omsättningsökning i euro 8% 9% 19% 38% Omsättningsökning i lokal valuta 13% 4% 11% 10% 20% Rörelseresultat, miljoner euro 1,1 0,8 0,4 0,8 Rörelsemarginal 6,5% 5,5% 0,2% 2,4% 3,5% Säljkår, Utveckling Omsättningen ökade med 20 procent i lokal valuta till följd av en tillväxt i säljkåren med 14 procent och en förbättrad produktivitet på 6 procent. Omsättningen i euro steg med 38 procent till 22,4 miljoner euro (16,2). Omsättningsutvecklingen var stark i samtliga länder. Vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 14 procent. Rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent (6,5) i huvudsak beroende på högre kostnader för uppbyggnad av nödvändig infrastruktur i verksamheterna. Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner euro (1,1). Asien Länder Nyckeltal Kina Indien Indonesien Iran Pakistan Sri Lanka Thailand Vietnam Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 27,6 26,2 32,8 36,3 39,2 Omsättningsökning i euro 42% 26% 40% 38% 42% Omsättningsökning i lokal valuta 39% 27% 49% 35% 24% Rörelseresultat, miljoner euro 1,7 2,3 4,0 1,2 2,8 Rörelsemarginal 6,2% 8,7% 12,1% 3,4% 7,1% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 24 procent. Säljkåren visade en tillväxt på 10 procent och produktiviteten förbättrades med 14 procent. Omsättningen i euro ökade med 42 procent till 39,2 miljoner euro (27,6) och säljkåren med 10 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,2) och rörelseresultatet till 2,8 miljoner euro (1,7). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Iran står för cirka 20 procent av försäljningen i Asien och är viktig för regionens lönsamhet. 5

6 Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) under andra kvartalet och till 43,4 miljoner euro (42,5) för halvåret. En förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro för halvåret motverkades delvis av en ofördelaktig utveckling av rörelsekapitalet som innebar 18,5 miljoner euro mer jämfört med samma period föregående år. Det huvudsakliga skälet var större lageruppbyggnad. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Merparten av ökningen hänförde sig till investeringarna inom Tillverkning i Ryssland. Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4* miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro vid slutet av andra halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden ökade i huvudsak beroende på utbetalningen av utdelningen på 71,0 miljoner euro i maj Förhållandet nettoskuld/ebitda var 1,30 (1,23) och räntetäckningsgraden var 6,1 (6,2) för första halvåret. *) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Personal Det genomsnittliga antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, uppgick till under andra kvartalet (8 213). Incitamentsprogram Bolaget har emitterat aktier (achievement shares) till 96 deltagare i 2005 års Share Incentive Plan som beslutades av årsstämman den 19 maj Merparten av dessa aktier gavs ut under andra kvartalet 2010 och återstoden ges ut under tredje kvartalet. Därutöver har 136 medarbetare accepterat erbjudandet i 2008 års Share Incentive Plan, som beslutades av årsstämman 2008, vilket kommer att leda till köp av aktier. Dessa aktier kommer att emitteras under tredje kvartalet Långsiktiga finansiella mål Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättningsökning i lokal valuta på omkring 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 15 procent. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen Effektiviteten av enskilda produkter och produktlanseringar Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Prognos för 2010 Oriflames prognos för 2010 är oförändrad. Omsättningstillväxten förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 6

7 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet 2010 avges den 26 oktober Övrigt Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Det engelska originalet till denna rapport finns på Telefonkonferens för finansmarknaden Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 11 augusti kl För att delta, ring från: Sverige: +46 (0) Storbritannien: +44 (0) USA: Luxemburg: Schweiz: +41 (0) Kod: # / Oriflame Telefonkonferensen kommer att kunna höras via webbsändning på: eller 11 augusti 2010 Magnus Brännström VD och koncernchef För ytterligare information, var god kontakta: Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: Gabriel Bennet, Finansdirektör Tel: Patrik Linzenbold, Sr. Director Investor Relations Tel: Oriflame Cosmetics S.A. 24 Avenue Emile Reuter, L 2420, Luxembourg Organisationsnummer B

8 Omsättning, rörelseresultat och konsulenter per region Omsättning (miljoner euro) Kvartalet april juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta CIS & Baltikum 208,0 168,5 23% 12% EMEA 100,5 98,3 2% 2% Latinamerika 22,4 16,2 38% 20% Asien 39,2 27,6 42% 24% Tillverkning 1,1 1,2 2% 10% Övriga 3,8 3,7 3% 3% Summa 375,0 315,5 19% 9% Omsättning (miljoner euro) Halvåret januari juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 413,1 365,4 13% 7% 772,7 725,0 EMEA 198,8 195,4 2% 2% 398,9 395,4 Latinamerika 39,8 30,8 29% 15% 71,6 62,6 Asien 75,4 53,9 40% 29% 134,4 112,9 Tillverkning 2,7 4,4 37% 43% 5,4 7,0 Övriga 7,0 6,9 1% 1% 13,7 13,7 Summa 736,8 656,8 12% 6% 1 396, ,6 Helår 2009 Omsättning (miljoner euro) Kvartalet januari juni Halvåret januari juni Förändring Förändring Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 30,3 23,7 28% 61,6 57,2 8% 111,1 106,8 EMEA 13,9 14,7 6% 24,6 28,1 12% 55,7 59,1 Latinamerika 0,8 1,1 25% 1,2 0,5 149% 2,0 1,3 Asien 2,8 1,7 63% 4,0 2,9 40% 10,3 9,1 Tillverkning 4,1 1,3 e m 5,5 0,8 e m 3,1 3,2 Övriga 14,0 7,6 e m 16,9 17,7 e m 25,5 26,3 Summa 37,9 32,3 17% 80,0 70,2 14% 156,7 146,8 1) Före omstruktureringskostnader hänförliga till den nya verksamhetsplattformen om 1,3 miljoner euro. Säljkonsulenter ( 000) CIS & Baltikum % % EMEA % % Latinamerika % % Asien % % Summa % % Helår Säljkonsulenter ( 000) Vid slutet av halvåret januari juni Genomsnitt kvartalet april juni Förändring Genomsnitt halvåret januari juni Förändring Förändring Genomsnitt 2009 Vid årets slut 2009 CIS & Baltikum % EMEA Latinamerika % Asien % Summa %

9 Förvaltningsberättelse för första halvåret 2010 Omsättning och resultat Ökningen på 6 procent i omsättningen i lokal valuta motsvarar en tillväxt på 12 procent räknat i euro till 736,8 miljoner euro (656,8). Omsättningsökningen var resultatet en tillväxt i säljkåren på 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent i lokal valuta. Omsättningen i lokal valuta steg med 29 procent i Asien, 15 procent i Latinamerika och 7 procent i CIS & Baltikum medan den sjönk med 2 procent i EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) i huvudsak beroende på förmånliga valutakurser. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader uppgick till 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar påverkade marginalerna positivt med 1 procentenhet. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5) i huvudsak till följd av en förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4 miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro under första halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden steg i huvudsak till följd av utbetalningen av utdelningen i maj 2010 uppgående till 71,0 miljoner euro. Som tidigare meddelats slutförde Oriflame under andra kvartalet framgångsrikt utgivningen av ett obligationslån på 165 miljoner USD. Närståendetransaktioner Inga betydande transaktioner mellan närstående genomfördes under perioden. Händelser efter periodens utgång Inga händelser av större vikt har inträffat efter periodens utgång. Prognos för 2010 Omsättningsökningen förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 9

10 Styrelsens försäkran De förkortade finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med IFRS, som de antagits av EU, och ger en sanningsenlig och rättvisande bild av bolagets tillgångar finansiella ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, ställning samt resultatet för koncernen som helhet respektive de olika enheterna samt de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Robert af Jochnick Styrelseordförande Magnus Brännström Anders Dahlvig Marie Ehrling Lilian Fossum VD och koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot samt styrelseledamot Alexander af Jochnick Jonas af Jochnick Helle Kruse Nielsen Christian Salamon Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 10

11 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Tusen euro Not Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Omsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader Helår Administrationskostnader Rörelseresultat före omstrukturering Omstrukturering Rörelseresultat efter omstrukturering Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, euro: Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 före utspädning 0,52 0,40 1,17 0,83 2,12 1,77 efter utspädning 0,52 0,40 1,17 0,82 2,10 1,76 Genomsnittligt vägt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av de förkortade delårsrapporterna. 11

12 Rapport över koncernens totalresultat Tusen euro Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet Värdeförändringar på derivat vid kassaflödessäkringar, netto efter skatt Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 12

13 Rapport över koncernens finansiella ställning Tusen euro Not 30 juni 2010 Helår juni 2009 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital och reserver Räntebärande lån Övriga långfristiga och icke räntebärande skulder Uppskjuten intäkt Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristig del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och andra skulder Pensionsreserveringar Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 13

14 Rapport över förändring i koncernens eget kapital Tusen euro Not Aktiekapital Summa reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Avyttring av egna aktier Förvärv av egna aktier Förändring av reservfond Aktieincitamentsprogram Utdelning Utgående balans per 30 juni Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Aktieincitamentsprogram 2010, förändring Aktieincitamentsprogram 2007, upplösning Förändring av reservfond Utdelning Utgående balans per 30 juni Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 14

15 Rapport över koncernens kassaflödesanalys Kvartalet april juni Halvåret januari juni Tusen euro Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Uppskjuten intäkt Icke kassaflödespåverkande poster Aktieincitamentsprogram Valutavinster/ förluster Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändringar av rörelsekapital och avsättningar Ökning/minskning av rörelsekapital Minskning av avsättningar Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av lån Intäkter vid försäljning av egna aktier Intäkter vid nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 15

16 Nyckeltal Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helåret 2009 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA-marginal, % 1 11,8 12,3 12,7 12,5 12,9 12,8 Rörelsemarginal, % 1 10,1 10,3 10,9 10,7 11,2 11,1 Avkastning på: rörelsekapital, % 42,2 46,0 sysselsatt kapital, % 35,8 36,2 Nettoskuld 2 / EBITDA 1 (rullande 12 månader) 1,30 1,23 1,30 1,23 1,30 0,95 Räntetäckningsgrad 5,3 4,8 6,1 6,2 6,1 6,1 Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltidstjänster Exklusive omstruktureringskostnader 2. Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Definitioner Rörelsekapital Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på rörelsekapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt rörelsekapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. EBITDA Resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, amorteringar och aktieincitamentsprogram. 16

17 Noter till räkenskaperna för den sammanfattade delårsrapporten Not 1 Ställning och huvudsaklig verksamhet Oriflame Cosmetics S.A. ( OCSA, här kallat bolaget) är ett holdingbolag med säte i Luxemburg och registrerat på 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg. Den huvudsakliga verksamheten i dotterbolagen är att bedriva direktförsäljning av kosmetika. Bolagets räkenskaper i sammandrag för första halvåret 2010 avser moderbolaget och dess dotterbolag, som tillsammans utgör koncernen. Den sammanfattade koncernredovisningen godkändes för offentliggörande av styrelsen den 10 augusti 2010 och har inte granskats av bolagets revisorer. Not 2 Utgångspunkt för upprättandet och sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Intyg om överensstämmelse Den förkortade koncernredovisningen har upprättats av ledningen i överensstämmelse med IAS 34 Delårsrapportering, som de antagits av Europeiska Unionen, och bör läsas tillsammans med årsredovisningen per den 31 december Förändring av redovisningsprinciper De här använda redovisningsprinciperna är desamma som beskrivs i årsredovisningen för 2009 med undantag för nya och reviderade standards och klarlägganden utgivna av EU och gällande från och med 1 januari 2010 enligt följande: IFRS 8 Segmentering av verksamheten Förändringar i IFRS (utgivna av IASB i april 2009) och godkända av EU i mars 2010, har antagits av bolaget. Det innebär att Oriflame inte längre offentliggör tillgångar och skulder i segmentrapporteringen. Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS och IFRIC Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS och IFRIC, som trädde i kraft 1 januari 2010, har ej haft någon väsentlig påverkan på den sammanfattade redovisningen. Räntebärande upplåning Obligationslånet på 165 miljoner USD har tagits upp till verkligt värde i resultaträkningen. För ytterligare information se not 9. Verkligt värde på obligationslånet om 165 miljoner USD motsvarar den summa som koncernen skulle erhålla eller betala vid upplösning av lånet vid rapporteringstillfället. Not 3 Segmentrapportering Oriflames enda verksamhetsgren är försäljning av kosmetika. Av redovisningsskäl baseras följande segmentering på geografisk spridning. Därutöver redovisas tillverkning som ett eget segment. Den geografiska redovisningen är indelad i regionerna CIS & Baltikum, EMEA, Latinamerika, Asien plus Tillverkning eftersom detta motsvarar den finansiella informationens struktur som koncernledningen granskar. Rubriken Alla övriga segment täcker postorderförsäljning och licensiering. Segmentrapporteringen har anpassats till förändringar i IFRS (utgivna av IASB i april 2009). Segmentinformation per den 30 juni (ej reviderad) 17

18 CIS & Latinamerikv erkning segment segmenten poster Till- Alla šv riga Summa Ofšrdelade EMEA Asien Totalt 2009 Baltics Tusen euro OmsŠttning Ršrelseresultat fšre omstrukturering (772) (18 384) Omstrukturering 0 Finansnetto (16 077) Resultat fšre skatt Total skattekostnad (7 367) Resultat efter skatt Kapitalinvesterigar (3 234) (516) (390) (1 033) (1 391) 0 (6 564) (6 491) (13 055) Avskrivning & amortering Goodwill Segmentens resultat inkluderar poster som är direkt hänförliga till ett visst segment liksom sådana som rimligen kan hänföras dit. Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Redovisat i vinst eller förlust Första halvåret Tusen euro Ränteintäkter från bankplaceringar Förändring av finansiella tillgångars och skulders verkliga värde, angivet till verkligt värde: Intäkt räntetak 259 Valutakursvinster, netto Summa finansiella intäkter Bankavgifter och räntekostnader på finansiella skulder Förändring av finansiella tillgångars och skulders verkliga värde, angivet till verkligt värde: Kostnader för terminsavtal Kostnader för ränteswapar Kostnader för räntetak Verkligt värde-förändring för USD-lån Summa finansiella kostnader Totala finansiella kostnader, netto Not 5 Inkomstskatt Kostnader för inkomstskatter baseras på ledningens beräkning av det vägda genomsnittet av skattesatsen för hela verksamhetsåret. Not 6 Eget kapital Aktiekapital Bolagets aktiekapital är av en kategori och uppgår till euro. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och aktieägare har en röst per aktie vid års- och bolagsstämmor. Pari är 1,25 euro per aktie. En sammanställning av förändringarna i aktiekapital och egna aktier redovisas nedan: Antal aktier Tusen euro Aktiekapital Utgående balans per 31 december Nyemission (i) Utgående balans per 30 juni (i) Den 29 juni 2010 emitterade bolaget aktier (achievement shares) utan hänsyn till förfallotiden för 2007 års Share Incentive Plan. Emissionen gav 0,1 miljon euro och finansierades genom aktiepremier i enlighet med beslut på en extra bolagsstämma den 19 maj

19 Utdelning Utdelningen på 1,25 euro (1,25) per aktie för verksamheten 2009 betalades ut i maj 2010 i enlighet med beslut av årsstämman den 19 maj Not 7 Lager Under första halvåret 2010 gjordes nedskrivningar av lager på sammanlagt 4,5 miljoner euro (6,6) i huvudsak till följd av inkurans. Not 8 Säsongsvariationer Koncernens verksamhet visar inga tydliga cykliska variationer och påverkas av ett antal faktorer: Effektiviteten av enskilda produkter och produktlanseringar Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Not 9 Ny kreditfacilitet Den 20 april 2010 slutförde Oriflame framgångsrikt emissionen av ett obligationslån på 165 miljoner USD. Emissionen riktade sig till privatmarknaden och ingår i bolagets strategi att bredda basen för framtida finansiering. Lånen har följande förfallotider: 25 miljoner USD 2015, 70 miljoner USD 2017 och återstående 70 miljoner Räntan är fast och ligger i spannet 5,00 6,50 procent per år. Villkoren omfattar ett antal klausuler som innebär restriktioner rörande avyttring av fast egendom, upplåning i dotterbolag och inteckningar. De innehåller också finansiella begränsningar som ligger i linje med villkoren för lånet som upptogs den 9 december 2009, däribland nettoskulden i förhållande till koncernens EBITDA, räntetäckning och utdelningstak. Därutöver finns en klausul rörande koncernens substansvärde. Koncernen uppfyllde dessa krav vid utgången av första halvåret Oriflame hedgade lånet på 165 miljoner USD genom en korsvis valuta/ränte-swap och omvandlade därmed lånet från USD till euro, till en euro/usd-kurs om 1,36, för att därigenom ersätta den fasta USD-räntan med en rörlig 6-månaders Euribor-ränta. Oriflame tecknade Euribor-räntetak på 4 procent, i syfte att skydda koncernen från potentiellt mycket höga räntekostnader. Koncernen redovisar både lånet på 165 miljoner USD och den därtill kopplade korsvisa valuta/ränte-swapen till verkligt värde i resultaträkningen. Verkligt värde av lånet på 165 miljoner USD per den 30 juni 2010 uppgick till 141,6 miljoner euro. 19

20 Kvartalsdata Finansiell översikt * Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 341,3 315,5 277,3 382,5 361,9 375,0 Bruttomarginal, % 66,3 66,4 68,1 65,4 67,0 67,5 EBITDA, miljoner euro 43,3 38,7 27,2 59,1 49,3 44,3 Rörelseresultat, miljoner euro 37,9 32,3 21,6 55,0 42,2 37,9 Rörelsemarginal, % 11,1 10,3 7,8 14,4 11,7 10,1 Resultat före skatt, miljoner euro 27,5 26,7 15,0 49,4 43,8 34,7 Resultat efter skatt, miljoner euro 24,2 22,6 13,4 41,5 37,2 29,5 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,43 0,40 0,24 0,73 0,65 0,52 Kassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 12,6 29,9 11,7 100,9 20,7 22,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 196,3 236,9 256,5 160,0 155,8 233,4 Säljkår, genomsnitt, *) Alla resultat exklusive omstruktureringskostnader. Omsättning, miljoner euro Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 196,9 168,5 145,9 213,8 205,1 208,0 EMEA 97,1 98,3 85,5 114,6 98,3 100,5 Latinamerika 14,6 16,2 15,3 16,5 17,4 22,4 Asien 26,3 27,6 26,2 32,8 36,3 39,2 Tillverkning 3,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,1 Övriga 3,2 3,7 3,1 3,4 3,2 3,8 Oriflame 341,3 315,5 277,3 382,5 361,9 375,0 Rörelseresultat, miljoner euro Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 33,6 23,7 11,4 38,1 31,3 30,3 EMEA 13,3 14,7 11,3 19,7 10,7 13,9 Latinamerika 0,6 1,1 0,8 0,4 0,8 Asien 1,2 1,7 2,3 4,0 1,2 2,8 Tillverkning 0,5 1,3 1,4 1,0 1,3 4,1 Övriga 10,2 7,6 2,8 5,8 2,9 14,0 Oriflame 37,8 32,3 21,6 55,0 42,2 37,9 Genomsnittlig säljkår, 000 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum EMEA Latinamerika Asien Oriflame Marginaler, % Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 17,1 14,0 7,8 17,8 15,3 14,6 EMEA 13,7 15,0 13,3 17,2 10,9 13,8 Latinamerika 3,9 6,5 5,5 2,4 3,5 Asien 4,4 6,2 8,7 12,1 3,4 7,1 Oriflame 11,1 10,3 7,8 14,4 11,7 10,1 20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen I lokal valuta ökade med 26 procent och i euro med 22 procent till 341,6 miljoner euro (279,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent och omsättningen i euro ökade med 2 procent till 373,6 miljoner euro (366,7). Den genomsnittliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer