Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 5 procent till 3,6 miljoner konsulenter och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 4 procent. EBITDA uppgick till 44,3 miljoner euro (38,7) före omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen före omstruktureringskost-nader uppgick till 10,1 procent (10,3) vilket gav ett rörelseresultat på 37,9 miljoner euro (32,3). Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader, uppgick till 29,5 miljoner euro (22,6). Resultatet per aktie efter utspädning och före omstruktureringskostnader uppgick till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent och i euro med 12 procent till 736,8 miljoner euro (656,8). Resultatet efter skatt före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8). Resultatet per aktie efter utspädning men före omstruktureringskostnader uppgick till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). Under våren fokuserade vi som planerat våra resurser på att driva försäljningsutvecklingen. Vi började se resultatet av dessa ansträngningar under andra kvartalet. Som vi kommunicerat tidigare påverkar dessa satsningar resultatet i det korta perspektivet, men vi är nöjda med utvecklingen och står fast vid prognosen för helåret, kommenterar VD Magnus Brännström.

2 Omsättning och resultat Halvåret Rullande 12 Helår Kvartalet april juni Förändring januari juni Förändring månader, juli 2009 FINANSIELL ÖVERSIKT juni 10 (miljoner euro) Omsättning 375,0 315,5 19% 736,8 656,8 12% 1 396, ,6 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA 44,3 1 38,7 14% 93,7 2 82,1 14% 179, ,3 4 Rörelseresultat 37,9 1 32,3 17% 80,1 2 70,2 14% 156, ,8 4 Rörelsemarginal, % 10,1 1 10,3 10,9 2 10,7 11,2 3 11,1 4 Resultat före skatt 34,7 1 26,7 30% 78,5 2 54,1 45% 142, ,6 4 Resultat efter skatt 29,5 1 22,6 30% 66,7 2 46,8 43% 121, ,7 4 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,52 1 0,40 29% 1,17 2 0,82 42% 2,13 3 1,78 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,7 29,9 24% 43,4 42,5 2% 132,6 131,7 Räntebärande nettoskuld 233, ,9 1% 233, ,9 1% 233, ,0 Säljkår, genomsnitt under perioden, % % ) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,05 miljoner euro. 2) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,1 miljoner euro. 3) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,5 miljoner euro. 4) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,3 miljoner euro. 5) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och med 19 procent i euro till 375,0 miljoner euro jämfört med 315,5 miljoner euro för motsvarande kvartal föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en genomsnittlig tillväxt i säljkåren med 5 procent och en förbättring av produktiviteten med 4 procent. Vid periodens utgång hade säljkåren vuxit med 4 procent till 3,5 miljoner konsulenter. Antalet sålda enheter minskade med 1 procent. Omsättningen påverkades positivt av en tidsmässigt mer fördelaktig katalogutgivning jämfört med fjolåret. Omsättningen i lokal valuta steg i Asien med 24 procent, i Latinamerika med 20 procent och i CIS & Baltikum med 12 procent men minskade med 2 procent inom EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,5 procent (66,4)) medan rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader nådde 10,1 procent (10,3). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på 2 procentenheter på rörelsemarginalen. Detta motverkades mer än väl av högre kostnader för försäljning och marknadsföring samt högre tullar och lagernedskrivningar. Resultatet före skatt och omstruktureringskostnader uppgick till 34,7 miljoner euro (26,7). Resultatet påverkades positivt av valutakursförändringar på 5,2 miljoner euro. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader blev 29,5 miljoner euro (22,6) och resultatet per aktie efter full utspädning förbättrades till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) i huvudsak till följd av en ökning i rörelsekapitalet på 14,0 miljoner euro jämfört med en minskning på 2,0 miljoner euro föregående år. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokala valutor steg med 6 procent och med 12 procent i euro till 736,8 miljoner euro jämfört med 656,8 miljoner euro motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en tillväxt i den genomsnittliga säljkåren med 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) och rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader blev 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på marginalerna med 1 procentenhet under första halvåret. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8) och resultatet per aktie efter utspädning förbättrades till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). 2

3 Verksamheten Marknadsföring och produkter Oriflames priser var i genomsnitt cirka 5 procent högre under det andra kvartalet 2010 än motsvarande kvartal Försäljningen per enhet var 1 procent lägre men en förändrad produktmix hade en positiv effekt på omsättningen med 5 procentenheter. Detta berodde i huvudsak på en fortsatt stark utveckling i försäljningen av dofter och Wellnessprodukter samt accessoarer i den högre priskategorin. Omsättningen av dofter fick ett uppsving tack vare sommarens lågprismärke Savannah, som återfinns i flera av bolagets produktkategorier, liksom av Precious Moments och Chiffon, två produkter för kvinnor. Chiffon marknadsförs tillsammans med den ukrainska toppartisten Ani Lorak. Wellness by Oriflame ligger nu på tio-i-topplistan över bolagets bästsäljande märken. Accessoarer fortsätter sin starka utveckling i huvudsak med mode- och trendkollektioner såsom en kollektion som tagits fram i samarbete med den svenska illustratören Liselotte Watkins. Beträffande färgkosmetik noteras en viss återhämtning under våren till följd av en framgångsrik lansering av en världsnyhet, Triple Core Lipstick, också den tillsammans med Ani Lorak. Bara i CIS & Baltikum såldes över en miljon enheter. Inom Hudvård lanserades Aqua Rhythm, ett fuktbevarande märke inom det övre massmarknadssegmentet, som vänder sig till kvinnor runt 30 år. Global produktförsörjning Under kvartalet har Oriflame planenligt byggt upp sina lager och såg förbättrade servicenivåer mot slutet av perioden. Oriflame fortsätter arbetet med att omstrukturera det globala distributionsnätet och under andra kvartalet tillkom två länder som försörjs via Group Distribution Centre i Warszawa. Därtill planeras ytterligare ett distributionscenter öppnas i Budapest i början av nästa år som ska betjäna närliggande länder. Genom att förlägga lagerhållningen närmare konsulenterna och avskaffa mellanlagren på de olika marknaderna kommer ledtiderna att kortas och produkttillgängligheten förbättras samtidigt, liksom kontrollen över och hanteringen av lagren. Under perioden slutförde Oriflame framgångsrikt implementeringen av JDA Fulfilment, som gör det möjligt för bolaget att på bred front gå över från månadsvisa planeringscykler till dagliga och på så sätt bättre kunna synliggöra försörjningskedjan. Detta leder bland annat till att Oriflame nu kan reagera betydligt snabbare på förändringar i en global marknad och möta ständigt nya efterfrågemönster hos kunderna. Under andra kvartalet slutfördes upphandlingen av byggnationen av den nya anläggningen 40 kilometer öster om Moskva. Projektet kommer att genomföras i etapper där den första omfattar ett distributionscenter och en fabrik för kropps- och hårvårdsprodukter. Tillverkningskapaciteten kommer att ligga på miljoner enheter per år och investeringen, inklusive distributionscenter, är beräknad till miljoner euro fördelad över fyra år. Fabriksbyggnationen har startat. 3

4 Regioner CIS & Baltikum Länder Nyckeltal Armenien Azerbajdzjan Vitryssland Estland Georgien Kazakstan Kirgizistan Lettland Litauen Moldavien Mongoliet Ryssland Ukraina Uzbekistan Omsättning, miljoner euro Omsättningsökning i euro Omsättningsökning i lokal valuta Rörelseresultat, miljoner euro Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q ,5 145,9 213,8 205,1 208,0 1% 9% 11% 4% 23% 19% 16% 14% 3% 12% 23,7 11,4 38,1 31,3 30,3 Rörelsemarginal 14,0% 7,8% 17,8% 15,3% 14,6% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 12 procent under andra kvartalet 2010 till följd av en ökning i den genomsnittliga säljkåren med 4 procent och en förbättrad produktivitet med 8 procent jämfört med motsvarande period Omsättningen i euro ökade med 23 procent till 208,8 miljoner euro (168,5) och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 3 procent på årsbasis. Omsättningsökningen var stark i Vitryssland, Ukraina och Baltikum. Omsättningen i Ryssland steg med 8 procent i lokal valuta. Försäljningen påverkades positivt till följd av tidsmässiga skillnader i katalogutgivningen jämfört med fjolåret. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (14,0), vilket gav ett rörelseresultat på 30,3 miljoner euro (23,7). Bruttomarginalen förbättrades med 1 procentenhet jämfört med föregående år till följd av positiva valutakurseffekter och högre priser. Detta motverkades delvis av stigande räntekostnader medan rörelsemarginalen påverkades av ökade kostnader för marknadsföring. EMEA Länder Bosnien Holland Rumänien Bulgarien Ungern Serbien Kroatien Marocko Slovakien Tjeckien Makedonien Slovenien Egypten Norge Spanien Finland Polen Sverige Grekland Portugal Turkiet Nyckeltal Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 98,3 85,5 114,6 98,3 100,5 Omsättningsökning i euro 1% 7% 6% 1% 2% Omsättningsökning i lokal valuta 9% 10% 3% 2% Rörelseresultat, miljoner euro 14,7 11,3 19,7* 10,7* 13,9* Rörelsemarginal 15,0% 13,3% 17,2% 10,9% 13,8% Säljkår, *) före omstruktureringskostnader Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 2 procent till följd av en försämrad produktivitet på 3 procent vilket till viss del kompenserades av en tillväxt av säljkåren med 1 procent. Omsättningen i euro steg med 2 procent till 100,5 miljoner euro (98,3) och den genomsnittliga säljkåren låg kvar på fjolårets nivå. Omsättningsökningen var särskilt stark i Turkiet, Marocko och Egypten, medan verksamheten i flertalet centraleuropeiska och nordiska länder redovisar svagare utveckling. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent (15,0) vilket gav ett rörelseresultat på 13,9 miljoner euro (14,7). De lägre marginalerna förklaras av stigande kostnader för marknadsföring samt större rabatter. 4

5 Latinamerika Länder Nyckeltal Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 16,2 15,3 16,5 17,4 22,4 Omsättningsökning i euro 8% 9% 19% 38% Omsättningsökning i lokal valuta 13% 4% 11% 10% 20% Rörelseresultat, miljoner euro 1,1 0,8 0,4 0,8 Rörelsemarginal 6,5% 5,5% 0,2% 2,4% 3,5% Säljkår, Utveckling Omsättningen ökade med 20 procent i lokal valuta till följd av en tillväxt i säljkåren med 14 procent och en förbättrad produktivitet på 6 procent. Omsättningen i euro steg med 38 procent till 22,4 miljoner euro (16,2). Omsättningsutvecklingen var stark i samtliga länder. Vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 14 procent. Rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent (6,5) i huvudsak beroende på högre kostnader för uppbyggnad av nödvändig infrastruktur i verksamheterna. Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner euro (1,1). Asien Länder Nyckeltal Kina Indien Indonesien Iran Pakistan Sri Lanka Thailand Vietnam Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 27,6 26,2 32,8 36,3 39,2 Omsättningsökning i euro 42% 26% 40% 38% 42% Omsättningsökning i lokal valuta 39% 27% 49% 35% 24% Rörelseresultat, miljoner euro 1,7 2,3 4,0 1,2 2,8 Rörelsemarginal 6,2% 8,7% 12,1% 3,4% 7,1% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 24 procent. Säljkåren visade en tillväxt på 10 procent och produktiviteten förbättrades med 14 procent. Omsättningen i euro ökade med 42 procent till 39,2 miljoner euro (27,6) och säljkåren med 10 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,2) och rörelseresultatet till 2,8 miljoner euro (1,7). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Iran står för cirka 20 procent av försäljningen i Asien och är viktig för regionens lönsamhet. 5

6 Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) under andra kvartalet och till 43,4 miljoner euro (42,5) för halvåret. En förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro för halvåret motverkades delvis av en ofördelaktig utveckling av rörelsekapitalet som innebar 18,5 miljoner euro mer jämfört med samma period föregående år. Det huvudsakliga skälet var större lageruppbyggnad. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Merparten av ökningen hänförde sig till investeringarna inom Tillverkning i Ryssland. Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4* miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro vid slutet av andra halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden ökade i huvudsak beroende på utbetalningen av utdelningen på 71,0 miljoner euro i maj Förhållandet nettoskuld/ebitda var 1,30 (1,23) och räntetäckningsgraden var 6,1 (6,2) för första halvåret. *) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Personal Det genomsnittliga antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, uppgick till under andra kvartalet (8 213). Incitamentsprogram Bolaget har emitterat aktier (achievement shares) till 96 deltagare i 2005 års Share Incentive Plan som beslutades av årsstämman den 19 maj Merparten av dessa aktier gavs ut under andra kvartalet 2010 och återstoden ges ut under tredje kvartalet. Därutöver har 136 medarbetare accepterat erbjudandet i 2008 års Share Incentive Plan, som beslutades av årsstämman 2008, vilket kommer att leda till köp av aktier. Dessa aktier kommer att emitteras under tredje kvartalet Långsiktiga finansiella mål Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättningsökning i lokal valuta på omkring 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 15 procent. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen Effektiviteten av enskilda produkter och produktlanseringar Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Prognos för 2010 Oriflames prognos för 2010 är oförändrad. Omsättningstillväxten förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 6

7 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet 2010 avges den 26 oktober Övrigt Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Det engelska originalet till denna rapport finns på Telefonkonferens för finansmarknaden Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 11 augusti kl För att delta, ring från: Sverige: +46 (0) Storbritannien: +44 (0) USA: Luxemburg: Schweiz: +41 (0) Kod: # / Oriflame Telefonkonferensen kommer att kunna höras via webbsändning på: eller 11 augusti 2010 Magnus Brännström VD och koncernchef För ytterligare information, var god kontakta: Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: Gabriel Bennet, Finansdirektör Tel: Patrik Linzenbold, Sr. Director Investor Relations Tel: Oriflame Cosmetics S.A. 24 Avenue Emile Reuter, L 2420, Luxembourg Organisationsnummer B

8 Omsättning, rörelseresultat och konsulenter per region Omsättning (miljoner euro) Kvartalet april juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta CIS & Baltikum 208,0 168,5 23% 12% EMEA 100,5 98,3 2% 2% Latinamerika 22,4 16,2 38% 20% Asien 39,2 27,6 42% 24% Tillverkning 1,1 1,2 2% 10% Övriga 3,8 3,7 3% 3% Summa 375,0 315,5 19% 9% Omsättning (miljoner euro) Halvåret januari juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 413,1 365,4 13% 7% 772,7 725,0 EMEA 198,8 195,4 2% 2% 398,9 395,4 Latinamerika 39,8 30,8 29% 15% 71,6 62,6 Asien 75,4 53,9 40% 29% 134,4 112,9 Tillverkning 2,7 4,4 37% 43% 5,4 7,0 Övriga 7,0 6,9 1% 1% 13,7 13,7 Summa 736,8 656,8 12% 6% 1 396, ,6 Helår 2009 Omsättning (miljoner euro) Kvartalet januari juni Halvåret januari juni Förändring Förändring Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 30,3 23,7 28% 61,6 57,2 8% 111,1 106,8 EMEA 13,9 14,7 6% 24,6 28,1 12% 55,7 59,1 Latinamerika 0,8 1,1 25% 1,2 0,5 149% 2,0 1,3 Asien 2,8 1,7 63% 4,0 2,9 40% 10,3 9,1 Tillverkning 4,1 1,3 e m 5,5 0,8 e m 3,1 3,2 Övriga 14,0 7,6 e m 16,9 17,7 e m 25,5 26,3 Summa 37,9 32,3 17% 80,0 70,2 14% 156,7 146,8 1) Före omstruktureringskostnader hänförliga till den nya verksamhetsplattformen om 1,3 miljoner euro. Säljkonsulenter ( 000) CIS & Baltikum % % EMEA % % Latinamerika % % Asien % % Summa % % Helår Säljkonsulenter ( 000) Vid slutet av halvåret januari juni Genomsnitt kvartalet april juni Förändring Genomsnitt halvåret januari juni Förändring Förändring Genomsnitt 2009 Vid årets slut 2009 CIS & Baltikum % EMEA Latinamerika % Asien % Summa %

9 Förvaltningsberättelse för första halvåret 2010 Omsättning och resultat Ökningen på 6 procent i omsättningen i lokal valuta motsvarar en tillväxt på 12 procent räknat i euro till 736,8 miljoner euro (656,8). Omsättningsökningen var resultatet en tillväxt i säljkåren på 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent i lokal valuta. Omsättningen i lokal valuta steg med 29 procent i Asien, 15 procent i Latinamerika och 7 procent i CIS & Baltikum medan den sjönk med 2 procent i EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) i huvudsak beroende på förmånliga valutakurser. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader uppgick till 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar påverkade marginalerna positivt med 1 procentenhet. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5) i huvudsak till följd av en förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4 miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro under första halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden steg i huvudsak till följd av utbetalningen av utdelningen i maj 2010 uppgående till 71,0 miljoner euro. Som tidigare meddelats slutförde Oriflame under andra kvartalet framgångsrikt utgivningen av ett obligationslån på 165 miljoner USD. Närståendetransaktioner Inga betydande transaktioner mellan närstående genomfördes under perioden. Händelser efter periodens utgång Inga händelser av större vikt har inträffat efter periodens utgång. Prognos för 2010 Omsättningsökningen förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 9

10 Styrelsens försäkran De förkortade finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med IFRS, som de antagits av EU, och ger en sanningsenlig och rättvisande bild av bolagets tillgångar finansiella ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, ställning samt resultatet för koncernen som helhet respektive de olika enheterna samt de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Robert af Jochnick Styrelseordförande Magnus Brännström Anders Dahlvig Marie Ehrling Lilian Fossum VD och koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot samt styrelseledamot Alexander af Jochnick Jonas af Jochnick Helle Kruse Nielsen Christian Salamon Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 10

11 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Tusen euro Not Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Omsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader Helår Administrationskostnader Rörelseresultat före omstrukturering Omstrukturering Rörelseresultat efter omstrukturering Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, euro: Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 före utspädning 0,52 0,40 1,17 0,83 2,12 1,77 efter utspädning 0,52 0,40 1,17 0,82 2,10 1,76 Genomsnittligt vägt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av de förkortade delårsrapporterna. 11

12 Rapport över koncernens totalresultat Tusen euro Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet Värdeförändringar på derivat vid kassaflödessäkringar, netto efter skatt Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 12

13 Rapport över koncernens finansiella ställning Tusen euro Not 30 juni 2010 Helår juni 2009 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital och reserver Räntebärande lån Övriga långfristiga och icke räntebärande skulder Uppskjuten intäkt Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristig del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och andra skulder Pensionsreserveringar Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 13

14 Rapport över förändring i koncernens eget kapital Tusen euro Not Aktiekapital Summa reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Avyttring av egna aktier Förvärv av egna aktier Förändring av reservfond Aktieincitamentsprogram Utdelning Utgående balans per 30 juni Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Aktieincitamentsprogram 2010, förändring Aktieincitamentsprogram 2007, upplösning Förändring av reservfond Utdelning Utgående balans per 30 juni Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 14

15 Rapport över koncernens kassaflödesanalys Kvartalet april juni Halvåret januari juni Tusen euro Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Uppskjuten intäkt Icke kassaflödespåverkande poster Aktieincitamentsprogram Valutavinster/ förluster Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändringar av rörelsekapital och avsättningar Ökning/minskning av rörelsekapital Minskning av avsättningar Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av lån Intäkter vid försäljning av egna aktier Intäkter vid nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 15

16 Nyckeltal Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helåret 2009 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA-marginal, % 1 11,8 12,3 12,7 12,5 12,9 12,8 Rörelsemarginal, % 1 10,1 10,3 10,9 10,7 11,2 11,1 Avkastning på: rörelsekapital, % 42,2 46,0 sysselsatt kapital, % 35,8 36,2 Nettoskuld 2 / EBITDA 1 (rullande 12 månader) 1,30 1,23 1,30 1,23 1,30 0,95 Räntetäckningsgrad 5,3 4,8 6,1 6,2 6,1 6,1 Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltidstjänster Exklusive omstruktureringskostnader 2. Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Definitioner Rörelsekapital Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på rörelsekapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt rörelsekapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. EBITDA Resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, amorteringar och aktieincitamentsprogram. 16

17 Noter till räkenskaperna för den sammanfattade delårsrapporten Not 1 Ställning och huvudsaklig verksamhet Oriflame Cosmetics S.A. ( OCSA, här kallat bolaget) är ett holdingbolag med säte i Luxemburg och registrerat på 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg. Den huvudsakliga verksamheten i dotterbolagen är att bedriva direktförsäljning av kosmetika. Bolagets räkenskaper i sammandrag för första halvåret 2010 avser moderbolaget och dess dotterbolag, som tillsammans utgör koncernen. Den sammanfattade koncernredovisningen godkändes för offentliggörande av styrelsen den 10 augusti 2010 och har inte granskats av bolagets revisorer. Not 2 Utgångspunkt för upprättandet och sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Intyg om överensstämmelse Den förkortade koncernredovisningen har upprättats av ledningen i överensstämmelse med IAS 34 Delårsrapportering, som de antagits av Europeiska Unionen, och bör läsas tillsammans med årsredovisningen per den 31 december Förändring av redovisningsprinciper De här använda redovisningsprinciperna är desamma som beskrivs i årsredovisningen för 2009 med undantag för nya och reviderade standards och klarlägganden utgivna av EU och gällande från och med 1 januari 2010 enligt följande: IFRS 8 Segmentering av verksamheten Förändringar i IFRS (utgivna av IASB i april 2009) och godkända av EU i mars 2010, har antagits av bolaget. Det innebär att Oriflame inte längre offentliggör tillgångar och skulder i segmentrapporteringen. Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS och IFRIC Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS och IFRIC, som trädde i kraft 1 januari 2010, har ej haft någon väsentlig påverkan på den sammanfattade redovisningen. Räntebärande upplåning Obligationslånet på 165 miljoner USD har tagits upp till verkligt värde i resultaträkningen. För ytterligare information se not 9. Verkligt värde på obligationslånet om 165 miljoner USD motsvarar den summa som koncernen skulle erhålla eller betala vid upplösning av lånet vid rapporteringstillfället. Not 3 Segmentrapportering Oriflames enda verksamhetsgren är försäljning av kosmetika. Av redovisningsskäl baseras följande segmentering på geografisk spridning. Därutöver redovisas tillverkning som ett eget segment. Den geografiska redovisningen är indelad i regionerna CIS & Baltikum, EMEA, Latinamerika, Asien plus Tillverkning eftersom detta motsvarar den finansiella informationens struktur som koncernledningen granskar. Rubriken Alla övriga segment täcker postorderförsäljning och licensiering. Segmentrapporteringen har anpassats till förändringar i IFRS (utgivna av IASB i april 2009). Segmentinformation per den 30 juni (ej reviderad) 17

18 CIS & Latinamerikv erkning segment segmenten poster Till- Alla šv riga Summa Ofšrdelade EMEA Asien Totalt 2009 Baltics Tusen euro OmsŠttning Ršrelseresultat fšre omstrukturering (772) (18 384) Omstrukturering 0 Finansnetto (16 077) Resultat fšre skatt Total skattekostnad (7 367) Resultat efter skatt Kapitalinvesterigar (3 234) (516) (390) (1 033) (1 391) 0 (6 564) (6 491) (13 055) Avskrivning & amortering Goodwill Segmentens resultat inkluderar poster som är direkt hänförliga till ett visst segment liksom sådana som rimligen kan hänföras dit. Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Redovisat i vinst eller förlust Första halvåret Tusen euro Ränteintäkter från bankplaceringar Förändring av finansiella tillgångars och skulders verkliga värde, angivet till verkligt värde: Intäkt räntetak 259 Valutakursvinster, netto Summa finansiella intäkter Bankavgifter och räntekostnader på finansiella skulder Förändring av finansiella tillgångars och skulders verkliga värde, angivet till verkligt värde: Kostnader för terminsavtal Kostnader för ränteswapar Kostnader för räntetak Verkligt värde-förändring för USD-lån Summa finansiella kostnader Totala finansiella kostnader, netto Not 5 Inkomstskatt Kostnader för inkomstskatter baseras på ledningens beräkning av det vägda genomsnittet av skattesatsen för hela verksamhetsåret. Not 6 Eget kapital Aktiekapital Bolagets aktiekapital är av en kategori och uppgår till euro. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och aktieägare har en röst per aktie vid års- och bolagsstämmor. Pari är 1,25 euro per aktie. En sammanställning av förändringarna i aktiekapital och egna aktier redovisas nedan: Antal aktier Tusen euro Aktiekapital Utgående balans per 31 december Nyemission (i) Utgående balans per 30 juni (i) Den 29 juni 2010 emitterade bolaget aktier (achievement shares) utan hänsyn till förfallotiden för 2007 års Share Incentive Plan. Emissionen gav 0,1 miljon euro och finansierades genom aktiepremier i enlighet med beslut på en extra bolagsstämma den 19 maj

19 Utdelning Utdelningen på 1,25 euro (1,25) per aktie för verksamheten 2009 betalades ut i maj 2010 i enlighet med beslut av årsstämman den 19 maj Not 7 Lager Under första halvåret 2010 gjordes nedskrivningar av lager på sammanlagt 4,5 miljoner euro (6,6) i huvudsak till följd av inkurans. Not 8 Säsongsvariationer Koncernens verksamhet visar inga tydliga cykliska variationer och påverkas av ett antal faktorer: Effektiviteten av enskilda produkter och produktlanseringar Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Not 9 Ny kreditfacilitet Den 20 april 2010 slutförde Oriflame framgångsrikt emissionen av ett obligationslån på 165 miljoner USD. Emissionen riktade sig till privatmarknaden och ingår i bolagets strategi att bredda basen för framtida finansiering. Lånen har följande förfallotider: 25 miljoner USD 2015, 70 miljoner USD 2017 och återstående 70 miljoner Räntan är fast och ligger i spannet 5,00 6,50 procent per år. Villkoren omfattar ett antal klausuler som innebär restriktioner rörande avyttring av fast egendom, upplåning i dotterbolag och inteckningar. De innehåller också finansiella begränsningar som ligger i linje med villkoren för lånet som upptogs den 9 december 2009, däribland nettoskulden i förhållande till koncernens EBITDA, räntetäckning och utdelningstak. Därutöver finns en klausul rörande koncernens substansvärde. Koncernen uppfyllde dessa krav vid utgången av första halvåret Oriflame hedgade lånet på 165 miljoner USD genom en korsvis valuta/ränte-swap och omvandlade därmed lånet från USD till euro, till en euro/usd-kurs om 1,36, för att därigenom ersätta den fasta USD-räntan med en rörlig 6-månaders Euribor-ränta. Oriflame tecknade Euribor-räntetak på 4 procent, i syfte att skydda koncernen från potentiellt mycket höga räntekostnader. Koncernen redovisar både lånet på 165 miljoner USD och den därtill kopplade korsvisa valuta/ränte-swapen till verkligt värde i resultaträkningen. Verkligt värde av lånet på 165 miljoner USD per den 30 juni 2010 uppgick till 141,6 miljoner euro. 19

20 Kvartalsdata Finansiell översikt * Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 341,3 315,5 277,3 382,5 361,9 375,0 Bruttomarginal, % 66,3 66,4 68,1 65,4 67,0 67,5 EBITDA, miljoner euro 43,3 38,7 27,2 59,1 49,3 44,3 Rörelseresultat, miljoner euro 37,9 32,3 21,6 55,0 42,2 37,9 Rörelsemarginal, % 11,1 10,3 7,8 14,4 11,7 10,1 Resultat före skatt, miljoner euro 27,5 26,7 15,0 49,4 43,8 34,7 Resultat efter skatt, miljoner euro 24,2 22,6 13,4 41,5 37,2 29,5 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,43 0,40 0,24 0,73 0,65 0,52 Kassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 12,6 29,9 11,7 100,9 20,7 22,7 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 196,3 236,9 256,5 160,0 155,8 233,4 Säljkår, genomsnitt, *) Alla resultat exklusive omstruktureringskostnader. Omsättning, miljoner euro Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 196,9 168,5 145,9 213,8 205,1 208,0 EMEA 97,1 98,3 85,5 114,6 98,3 100,5 Latinamerika 14,6 16,2 15,3 16,5 17,4 22,4 Asien 26,3 27,6 26,2 32,8 36,3 39,2 Tillverkning 3,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,1 Övriga 3,2 3,7 3,1 3,4 3,2 3,8 Oriflame 341,3 315,5 277,3 382,5 361,9 375,0 Rörelseresultat, miljoner euro Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 33,6 23,7 11,4 38,1 31,3 30,3 EMEA 13,3 14,7 11,3 19,7 10,7 13,9 Latinamerika 0,6 1,1 0,8 0,4 0,8 Asien 1,2 1,7 2,3 4,0 1,2 2,8 Tillverkning 0,5 1,3 1,4 1,0 1,3 4,1 Övriga 10,2 7,6 2,8 5,8 2,9 14,0 Oriflame 37,8 32,3 21,6 55,0 42,2 37,9 Genomsnittlig säljkår, 000 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum EMEA Latinamerika Asien Oriflame Marginaler, % Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 CIS & Baltikum 17,1 14,0 7,8 17,8 15,3 14,6 EMEA 13,7 15,0 13,3 17,2 10,9 13,8 Latinamerika 3,9 6,5 5,5 2,4 3,5 Asien 4,4 6,2 8,7 12,1 3,4 7,1 Oriflame 11,1 10,3 7,8 14,4 11,7 10,1 20

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2011 Första kvartalet 2011 Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent och omsättningen i euro ökade med 10 procent till 396,8 miljoner euro (361,9). Exklusive Oriflames

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 Fjärde kvartalet 2009 Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent men sjönk i med 2 procent till 382,5 miljoner (391,8). Den genomsnittliga säljkåren växte med 18 procent till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen I lokal valuta ökade med 26 procent och i euro med 22 procent till 341,6 miljoner euro (279,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 21 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Tredje kvartalet 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 18 procent och omsättningen i euro med 20 procent till 170,9 miljoner euro (142,4) Medelantalet säljkonsulenter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Fjärde kvartalet 2006 Omsättningen i lokal valuta ökade med 16 procent och i euro med 14 procent till 279,5 miljoner euro (244,7). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 16 procent

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2014

Bokslutskommuniké för 2014 Bokslutskommuniké för 2014 Fjärde kvartalet oktober december 2014 Omsättningen i ökade med 5 procent och omsättningen i minskade med 5 procent till 353,7 miljoner (371,2). Antalet aktiva konsulenter var

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent och omsättningen i minskade med 6 procent till 307,8 miljoner (327,2). Antalet aktiva konsulenter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6).

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6). DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2006 Omsättningen steg med 20 procent i lokal valuta och med 29 procent i euro till 234,0 miljoner euro (181,6). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 10 procent till 1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005

DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 DELÅRSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS) 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent, där företagets båda nyckelmarknader bidrog till försäljningstillväxten. Omsättningen i euro steg med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 NIO MÅNADER NIO MÅNADER Q3 Q3 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 201 256 168 292 65 249 58 337 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT 2006-12-01--2007-02-28 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första tre månader till MSEK 16 772 (15 071), en ökning med 11

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer