Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade med 5 procent till 3,6 miljoner konsulenter och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 4 procent. EBITDA uppgick till 44,3 miljoner euro (38,7) före omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen före omstruktureringskost-nader uppgick till 10,1 procent (10,3) vilket gav ett rörelseresultat på 37,9 miljoner euro (32,3). Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader, uppgick till 29,5 miljoner euro (22,6). Resultatet per aktie efter utspädning och före omstruktureringskostnader uppgick till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent och i euro med 12 procent till 736,8 miljoner euro (656,8). Resultatet efter skatt före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8). Resultatet per aktie efter utspädning men före omstruktureringskostnader uppgick till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). Under våren fokuserade vi som planerat våra resurser på att driva försäljningsutvecklingen. Vi började se resultatet av dessa ansträngningar under andra kvartalet. Som vi kommunicerat tidigare påverkar dessa satsningar resultatet i det korta perspektivet, men vi är nöjda med utvecklingen och står fast vid prognosen för helåret, kommenterar VD Magnus Brännström.

2 Omsättning och resultat Halvåret Rullande 12 Helår Kvartalet april juni Förändring januari juni Förändring månader, juli 2009 FINANSIELL ÖVERSIKT juni 10 (miljoner euro) Omsättning 375,0 315,5 19% 736,8 656,8 12% 1 396, ,6 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA 44,3 1 38,7 14% 93,7 2 82,1 14% 179, ,3 4 Rörelseresultat 37,9 1 32,3 17% 80,1 2 70,2 14% 156, ,8 4 Rörelsemarginal, % 10,1 1 10,3 10,9 2 10,7 11,2 3 11,1 4 Resultat före skatt 34,7 1 26,7 30% 78,5 2 54,1 45% 142, ,6 4 Resultat efter skatt 29,5 1 22,6 30% 66,7 2 46,8 43% 121, ,7 4 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,52 1 0,40 29% 1,17 2 0,82 42% 2,13 3 1,78 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,7 29,9 24% 43,4 42,5 2% 132,6 131,7 Räntebärande nettoskuld 233, ,9 1% 233, ,9 1% 233, ,0 Säljkår, genomsnitt under perioden, % % ) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,05 miljoner euro. 2) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 0,1 miljoner euro. 3) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,5 miljoner euro. 4) Före omstruktureringskostnader i region EMEA om 1,3 miljoner euro. 5) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och med 19 procent i euro till 375,0 miljoner euro jämfört med 315,5 miljoner euro för motsvarande kvartal föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en genomsnittlig tillväxt i säljkåren med 5 procent och en förbättring av produktiviteten med 4 procent. Vid periodens utgång hade säljkåren vuxit med 4 procent till 3,5 miljoner konsulenter. Antalet sålda enheter minskade med 1 procent. Omsättningen påverkades positivt av en tidsmässigt mer fördelaktig katalogutgivning jämfört med fjolåret. Omsättningen i lokal valuta steg i Asien med 24 procent, i Latinamerika med 20 procent och i CIS & Baltikum med 12 procent men minskade med 2 procent inom EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,5 procent (66,4)) medan rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader nådde 10,1 procent (10,3). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på 2 procentenheter på rörelsemarginalen. Detta motverkades mer än väl av högre kostnader för försäljning och marknadsföring samt högre tullar och lagernedskrivningar. Resultatet före skatt och omstruktureringskostnader uppgick till 34,7 miljoner euro (26,7). Resultatet påverkades positivt av valutakursförändringar på 5,2 miljoner euro. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader blev 29,5 miljoner euro (22,6) och resultatet per aktie efter full utspädning förbättrades till 0,52 euro (0,40). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) i huvudsak till följd av en ökning i rörelsekapitalet på 14,0 miljoner euro jämfört med en minskning på 2,0 miljoner euro föregående år. Första halvåret 2010 Omsättningen i lokala valutor steg med 6 procent och med 12 procent i euro till 736,8 miljoner euro jämfört med 656,8 miljoner euro motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen i lokala valutor var resultatet av en tillväxt i den genomsnittliga säljkåren med 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) och rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader blev 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar hade en positiv effekt på marginalerna med 1 procentenhet under första halvåret. Resultatet efter skatt men före omstruktureringskostnader uppgick till 66,7 miljoner euro (46,8) och resultatet per aktie efter utspädning förbättrades till 1,17 euro (0,82). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5). 2

3 Verksamheten Marknadsföring och produkter Oriflames priser var i genomsnitt cirka 5 procent högre under det andra kvartalet 2010 än motsvarande kvartal Försäljningen per enhet var 1 procent lägre men en förändrad produktmix hade en positiv effekt på omsättningen med 5 procentenheter. Detta berodde i huvudsak på en fortsatt stark utveckling i försäljningen av dofter och Wellnessprodukter samt accessoarer i den högre priskategorin. Omsättningen av dofter fick ett uppsving tack vare sommarens lågprismärke Savannah, som återfinns i flera av bolagets produktkategorier, liksom av Precious Moments och Chiffon, två produkter för kvinnor. Chiffon marknadsförs tillsammans med den ukrainska toppartisten Ani Lorak. Wellness by Oriflame ligger nu på tio-i-topplistan över bolagets bästsäljande märken. Accessoarer fortsätter sin starka utveckling i huvudsak med mode- och trendkollektioner såsom en kollektion som tagits fram i samarbete med den svenska illustratören Liselotte Watkins. Beträffande färgkosmetik noteras en viss återhämtning under våren till följd av en framgångsrik lansering av en världsnyhet, Triple Core Lipstick, också den tillsammans med Ani Lorak. Bara i CIS & Baltikum såldes över en miljon enheter. Inom Hudvård lanserades Aqua Rhythm, ett fuktbevarande märke inom det övre massmarknadssegmentet, som vänder sig till kvinnor runt 30 år. Global produktförsörjning Under kvartalet har Oriflame planenligt byggt upp sina lager och såg förbättrade servicenivåer mot slutet av perioden. Oriflame fortsätter arbetet med att omstrukturera det globala distributionsnätet och under andra kvartalet tillkom två länder som försörjs via Group Distribution Centre i Warszawa. Därtill planeras ytterligare ett distributionscenter öppnas i Budapest i början av nästa år som ska betjäna närliggande länder. Genom att förlägga lagerhållningen närmare konsulenterna och avskaffa mellanlagren på de olika marknaderna kommer ledtiderna att kortas och produkttillgängligheten förbättras samtidigt, liksom kontrollen över och hanteringen av lagren. Under perioden slutförde Oriflame framgångsrikt implementeringen av JDA Fulfilment, som gör det möjligt för bolaget att på bred front gå över från månadsvisa planeringscykler till dagliga och på så sätt bättre kunna synliggöra försörjningskedjan. Detta leder bland annat till att Oriflame nu kan reagera betydligt snabbare på förändringar i en global marknad och möta ständigt nya efterfrågemönster hos kunderna. Under andra kvartalet slutfördes upphandlingen av byggnationen av den nya anläggningen 40 kilometer öster om Moskva. Projektet kommer att genomföras i etapper där den första omfattar ett distributionscenter och en fabrik för kropps- och hårvårdsprodukter. Tillverkningskapaciteten kommer att ligga på miljoner enheter per år och investeringen, inklusive distributionscenter, är beräknad till miljoner euro fördelad över fyra år. Fabriksbyggnationen har startat. 3

4 Regioner CIS & Baltikum Länder Nyckeltal Armenien Azerbajdzjan Vitryssland Estland Georgien Kazakstan Kirgizistan Lettland Litauen Moldavien Mongoliet Ryssland Ukraina Uzbekistan Omsättning, miljoner euro Omsättningsökning i euro Omsättningsökning i lokal valuta Rörelseresultat, miljoner euro Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q ,5 145,9 213,8 205,1 208,0 1% 9% 11% 4% 23% 19% 16% 14% 3% 12% 23,7 11,4 38,1 31,3 30,3 Rörelsemarginal 14,0% 7,8% 17,8% 15,3% 14,6% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 12 procent under andra kvartalet 2010 till följd av en ökning i den genomsnittliga säljkåren med 4 procent och en förbättrad produktivitet med 8 procent jämfört med motsvarande period Omsättningen i euro ökade med 23 procent till 208,8 miljoner euro (168,5) och vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 3 procent på årsbasis. Omsättningsökningen var stark i Vitryssland, Ukraina och Baltikum. Omsättningen i Ryssland steg med 8 procent i lokal valuta. Försäljningen påverkades positivt till följd av tidsmässiga skillnader i katalogutgivningen jämfört med fjolåret. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (14,0), vilket gav ett rörelseresultat på 30,3 miljoner euro (23,7). Bruttomarginalen förbättrades med 1 procentenhet jämfört med föregående år till följd av positiva valutakurseffekter och högre priser. Detta motverkades delvis av stigande räntekostnader medan rörelsemarginalen påverkades av ökade kostnader för marknadsföring. EMEA Länder Bosnien Holland Rumänien Bulgarien Ungern Serbien Kroatien Marocko Slovakien Tjeckien Makedonien Slovenien Egypten Norge Spanien Finland Polen Sverige Grekland Portugal Turkiet Nyckeltal Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 98,3 85,5 114,6 98,3 100,5 Omsättningsökning i euro 1% 7% 6% 1% 2% Omsättningsökning i lokal valuta 9% 10% 3% 2% Rörelseresultat, miljoner euro 14,7 11,3 19,7* 10,7* 13,9* Rörelsemarginal 15,0% 13,3% 17,2% 10,9% 13,8% Säljkår, *) före omstruktureringskostnader Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 2 procent till följd av en försämrad produktivitet på 3 procent vilket till viss del kompenserades av en tillväxt av säljkåren med 1 procent. Omsättningen i euro steg med 2 procent till 100,5 miljoner euro (98,3) och den genomsnittliga säljkåren låg kvar på fjolårets nivå. Omsättningsökningen var särskilt stark i Turkiet, Marocko och Egypten, medan verksamheten i flertalet centraleuropeiska och nordiska länder redovisar svagare utveckling. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent (15,0) vilket gav ett rörelseresultat på 13,9 miljoner euro (14,7). De lägre marginalerna förklaras av stigande kostnader för marknadsföring samt större rabatter. 4

5 Latinamerika Länder Nyckeltal Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 16,2 15,3 16,5 17,4 22,4 Omsättningsökning i euro 8% 9% 19% 38% Omsättningsökning i lokal valuta 13% 4% 11% 10% 20% Rörelseresultat, miljoner euro 1,1 0,8 0,4 0,8 Rörelsemarginal 6,5% 5,5% 0,2% 2,4% 3,5% Säljkår, Utveckling Omsättningen ökade med 20 procent i lokal valuta till följd av en tillväxt i säljkåren med 14 procent och en förbättrad produktivitet på 6 procent. Omsättningen i euro steg med 38 procent till 22,4 miljoner euro (16,2). Omsättningsutvecklingen var stark i samtliga länder. Vid periodens slut hade säljkåren vuxit med 14 procent. Rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent (6,5) i huvudsak beroende på högre kostnader för uppbyggnad av nödvändig infrastruktur i verksamheterna. Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner euro (1,1). Asien Länder Nyckeltal Kina Indien Indonesien Iran Pakistan Sri Lanka Thailand Vietnam Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Omsättning, miljoner euro 27,6 26,2 32,8 36,3 39,2 Omsättningsökning i euro 42% 26% 40% 38% 42% Omsättningsökning i lokal valuta 39% 27% 49% 35% 24% Rörelseresultat, miljoner euro 1,7 2,3 4,0 1,2 2,8 Rörelsemarginal 6,2% 8,7% 12,1% 3,4% 7,1% Säljkår, Utveckling Omsättningen i lokal valuta steg med 24 procent. Säljkåren visade en tillväxt på 10 procent och produktiviteten förbättrades med 14 procent. Omsättningen i euro ökade med 42 procent till 39,2 miljoner euro (27,6) och säljkåren med 10 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,2) och rörelseresultatet till 2,8 miljoner euro (1,7). Affärsklimatet i Iran har försämrats och denna utveckling har fortsatt efter periodens slut. Därför utvärderar Oriflame sina framtida möjligheter på denna marknad. Iran står för cirka 20 procent av försäljningen i Asien och är viktig för regionens lönsamhet. 5

6 Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 miljoner euro (29,9) under andra kvartalet och till 43,4 miljoner euro (42,5) för halvåret. En förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro för halvåret motverkades delvis av en ofördelaktig utveckling av rörelsekapitalet som innebar 18,5 miljoner euro mer jämfört med samma period föregående år. Det huvudsakliga skälet var större lageruppbyggnad. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Merparten av ökningen hänförde sig till investeringarna inom Tillverkning i Ryssland. Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4* miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro vid slutet av andra halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden ökade i huvudsak beroende på utbetalningen av utdelningen på 71,0 miljoner euro i maj Förhållandet nettoskuld/ebitda var 1,30 (1,23) och räntetäckningsgraden var 6,1 (6,2) för första halvåret. *) Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Personal Det genomsnittliga antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, uppgick till under andra kvartalet (8 213). Incitamentsprogram Bolaget har emitterat aktier (achievement shares) till 96 deltagare i 2005 års Share Incentive Plan som beslutades av årsstämman den 19 maj Merparten av dessa aktier gavs ut under andra kvartalet 2010 och återstoden ges ut under tredje kvartalet. Därutöver har 136 medarbetare accepterat erbjudandet i 2008 års Share Incentive Plan, som beslutades av årsstämman 2008, vilket kommer att leda till köp av aktier. Dessa aktier kommer att emitteras under tredje kvartalet Långsiktiga finansiella mål Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättningsökning i lokal valuta på omkring 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 15 procent. Ett antal faktorer påverkar omsättning och marginaler mellan kvartalen Effektiviteten av enskilda produkter och produktlanseringar Effektiviteten i och tidpunkten för rekryteringsprogram Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Prognos för 2010 Oriflames prognos för 2010 är oförändrad. Omsättningstillväxten förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 6

7 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet 2010 avges den 26 oktober Övrigt Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Det engelska originalet till denna rapport finns på Telefonkonferens för finansmarknaden Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 11 augusti kl För att delta, ring från: Sverige: +46 (0) Storbritannien: +44 (0) USA: Luxemburg: Schweiz: +41 (0) Kod: # / Oriflame Telefonkonferensen kommer att kunna höras via webbsändning på: eller 11 augusti 2010 Magnus Brännström VD och koncernchef För ytterligare information, var god kontakta: Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: Gabriel Bennet, Finansdirektör Tel: Patrik Linzenbold, Sr. Director Investor Relations Tel: Oriflame Cosmetics S.A. 24 Avenue Emile Reuter, L 2420, Luxembourg Organisationsnummer B

8 Omsättning, rörelseresultat och konsulenter per region Omsättning (miljoner euro) Kvartalet april juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta CIS & Baltikum 208,0 168,5 23% 12% EMEA 100,5 98,3 2% 2% Latinamerika 22,4 16,2 38% 20% Asien 39,2 27,6 42% 24% Tillverkning 1,1 1,2 2% 10% Övriga 3,8 3,7 3% 3% Summa 375,0 315,5 19% 9% Omsättning (miljoner euro) Halvåret januari juni Förändring i euro Förändring i lokal valuta Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 413,1 365,4 13% 7% 772,7 725,0 EMEA 198,8 195,4 2% 2% 398,9 395,4 Latinamerika 39,8 30,8 29% 15% 71,6 62,6 Asien 75,4 53,9 40% 29% 134,4 112,9 Tillverkning 2,7 4,4 37% 43% 5,4 7,0 Övriga 7,0 6,9 1% 1% 13,7 13,7 Summa 736,8 656,8 12% 6% 1 396, ,6 Helår 2009 Omsättning (miljoner euro) Kvartalet januari juni Halvåret januari juni Förändring Förändring Rullande 12 månader, juli 09 juni 10 CIS & Baltikum 30,3 23,7 28% 61,6 57,2 8% 111,1 106,8 EMEA 13,9 14,7 6% 24,6 28,1 12% 55,7 59,1 Latinamerika 0,8 1,1 25% 1,2 0,5 149% 2,0 1,3 Asien 2,8 1,7 63% 4,0 2,9 40% 10,3 9,1 Tillverkning 4,1 1,3 e m 5,5 0,8 e m 3,1 3,2 Övriga 14,0 7,6 e m 16,9 17,7 e m 25,5 26,3 Summa 37,9 32,3 17% 80,0 70,2 14% 156,7 146,8 1) Före omstruktureringskostnader hänförliga till den nya verksamhetsplattformen om 1,3 miljoner euro. Säljkonsulenter ( 000) CIS & Baltikum % % EMEA % % Latinamerika % % Asien % % Summa % % Helår Säljkonsulenter ( 000) Vid slutet av halvåret januari juni Genomsnitt kvartalet april juni Förändring Genomsnitt halvåret januari juni Förändring Förändring Genomsnitt 2009 Vid årets slut 2009 CIS & Baltikum % EMEA Latinamerika % Asien % Summa %

9 Förvaltningsberättelse för första halvåret 2010 Omsättning och resultat Ökningen på 6 procent i omsättningen i lokal valuta motsvarar en tillväxt på 12 procent räknat i euro till 736,8 miljoner euro (656,8). Omsättningsökningen var resultatet en tillväxt i säljkåren på 8 procent, vilket delvis motverkades av en minskad produktivitet på 2 procent i lokal valuta. Omsättningen i lokal valuta steg med 29 procent i Asien, 15 procent i Latinamerika och 7 procent i CIS & Baltikum medan den sjönk med 2 procent i EMEA. Bruttomarginalen förbättrades till 67,3 procent (66,4) i huvudsak beroende på förmånliga valutakurser. Rörelsemarginalen före omstruktureringskostnader uppgick till 10,9 procent (10,7). Valutakursförändringar påverkade marginalerna positivt med 1 procentenhet. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 miljoner euro (42,5) i huvudsak till följd av en förbättring i EBITDA på 11,6 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 29,7 miljoner euro ( 12,6). Finansiell ställning Den räntebärande nettoskulden uppgick till 233,4 miljoner euro jämfört med 236,9 miljoner euro under första halvåret 2009 och 160,0 miljoner euro vid utgången av Den räntebärande nettoskulden steg i huvudsak till följd av utbetalningen av utdelningen i maj 2010 uppgående till 71,0 miljoner euro. Som tidigare meddelats slutförde Oriflame under andra kvartalet framgångsrikt utgivningen av ett obligationslån på 165 miljoner USD. Närståendetransaktioner Inga betydande transaktioner mellan närstående genomfördes under perioden. Händelser efter periodens utgång Inga händelser av större vikt har inträffat efter periodens utgång. Prognos för 2010 Omsättningsökningen förväntas ligga i linje med Oriflames långsiktiga mål på 10 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen väntas överstiga 12 procent i rådande valutaläge. 9

10 Styrelsens försäkran De förkortade finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med IFRS, som de antagits av EU, och ger en sanningsenlig och rättvisande bild av bolagets tillgångar finansiella ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, ställning samt resultatet för koncernen som helhet respektive de olika enheterna samt de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Robert af Jochnick Styrelseordförande Magnus Brännström Anders Dahlvig Marie Ehrling Lilian Fossum VD och koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot samt styrelseledamot Alexander af Jochnick Jonas af Jochnick Helle Kruse Nielsen Christian Salamon Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 10

11 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Tusen euro Not Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Omsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader Helår Administrationskostnader Rörelseresultat före omstrukturering Omstrukturering Rörelseresultat efter omstrukturering Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, euro: Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 före utspädning 0,52 0,40 1,17 0,83 2,12 1,77 efter utspädning 0,52 0,40 1,17 0,82 2,10 1,76 Genomsnittligt vägt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier: före utspädning efter utspädning Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av de förkortade delårsrapporterna. 11

12 Rapport över koncernens totalresultat Tusen euro Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helår 2009 Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet Värdeförändringar på derivat vid kassaflödessäkringar, netto efter skatt Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 12

13 Rapport över koncernens finansiella ställning Tusen euro Not 30 juni 2010 Helår juni 2009 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital och reserver Räntebärande lån Övriga långfristiga och icke räntebärande skulder Uppskjuten intäkt Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristig del av räntebärande lån Skatteskulder Leverantörsskulder och andra skulder Pensionsreserveringar Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 13

14 Rapport över förändring i koncernens eget kapital Tusen euro Not Aktiekapital Summa reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Avyttring av egna aktier Förvärv av egna aktier Förändring av reservfond Aktieincitamentsprogram Utdelning Utgående balans per 30 juni Ingående balans per 1 januari Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Totalresultat för perioden Nyemission Aktieincitamentsprogram 2010, förändring Aktieincitamentsprogram 2007, upplösning Förändring av reservfond Utdelning Utgående balans per 30 juni Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 14

15 Rapport över koncernens kassaflödesanalys Kvartalet april juni Halvåret januari juni Tusen euro Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Uppskjuten intäkt Icke kassaflödespåverkande poster Aktieincitamentsprogram Valutavinster/ förluster Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före förändringar av rörelsekapital och avsättningar Ökning/minskning av rörelsekapital Minskning av avsättningar Kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av lån Intäkter vid försäljning av egna aktier Intäkter vid nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noterna på sid 17 till 19 utgör en integrerad del av den förkortade delårsrapporten. 15

16 Nyckeltal Kvartalet april juni Halvåret januari juni Rullande 12 månader juli 09 juni 10 Helåret 2009 Bruttomarginal, % 67,5 66,4 67,3 66,4 66,9 66,4 EBITDA-marginal, % 1 11,8 12,3 12,7 12,5 12,9 12,8 Rörelsemarginal, % 1 10,1 10,3 10,9 10,7 11,2 11,1 Avkastning på: rörelsekapital, % 42,2 46,0 sysselsatt kapital, % 35,8 36,2 Nettoskuld 2 / EBITDA 1 (rullande 12 månader) 1,30 1,23 1,30 1,23 1,30 0,95 Räntetäckningsgrad 5,3 4,8 6,1 6,2 6,1 6,1 Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltidstjänster Exklusive omstruktureringskostnader 2. Den räntebärande nettoskulden inkluderar lånet i USD till verkligt värde. Omräknat till euro med en euro/usd växlingskurs på 1,36 skulle nettoskulden bli 213,1 miljoner euro, vilket är värdet på den valutaswap som beskrivs i not 9. Definitioner Rörelsekapital Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på rörelsekapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt rörelsekapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. EBITDA Resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, amorteringar och aktieincitamentsprogram. 16

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS ENSKILDA SECURITIES

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer